Politikas atjauninājumi

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt iepriekšējos politikas atjauninājumus

Politikas atjauninājumi

 

Pēdējā atjaunošana 2023. gada 12. oktobrī

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā(-os) vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

Nepieciešamās darbības

Rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar PayPal lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Paziņojumi

Izdots: 2023. gada 12. oktobrī

Grozījumi PayPal lietotāja līgumā
Stājas spēkā no 2024. gada 16. janvāra.

 • Saskaņā ar ES digitālo pakalpojumu tiesību aktu mēs precizējam, kā lietotāji var sūdzēties par saturu, ko citi var radīt, un kā mēs varam rīkoties.
 • Mēs precizējam, ka PayPal var būt nepieciešams noteikt ierobežojumus jūsu kontam un/vai ieturēt noteiktus bruto maksājumus, ja nesniegsiet nepieciešamo ar nodokļiem saistīto informāciju.

Pārskatiet atjaunināto PayPal lietotāja līgumu

 

Grozījumi PayPal Pārdevēju aizsardzības programmā
Stājas spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • Mēs pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai izslēgtu:
  • pretenzijas Prece nav saņemta, ko pircēji karšu izdevējiem ir iesnieguši kā maksājuma atprasījuma prasības par karšu finansētiem darījumiem.

Pārskatiet atjaunināto Pārdevēju aizsardzības programmu

 

Grozījumi PayPal izmaksas noteikumos

Spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • PayPal izmaksas noteikumi tiek atjaunināti, lai precizētu esošo produkta funkcionalitāti, tostarp:
  • atbilstības prasības izmaksu saņēmējiem, lai veiksmīgi saņemtu izmaksas; un
  • precizēta PayPal un sūtītāju atbildība attiecībā uz izmaksām, kas veiktas, izmantojot PayPal izmaksas produktu.
 • Turklāt atjauninājumi paredz, ka:
  • PayPal var pieprasīt pierādījumus par skaidru saņēmēja piekrišanu saņemt paziņojumus saistībā ar izmaksām.
  • Klientiem ir jāapstiprina, ka informācijas sniegšana PayPal nav uzskatāma par datu pārdošanu PayPal saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Un
  • Klienti nedrīkst bez iepriekšējas atļaujas netieši norādīt uz PayPal sponsorēšanu vai apstiprināšanu. Tāpat klienti nedrīkst censties iegūt PayPal lietotāja akreditācijas datus.

Pārskatiet atjauninātos PayPal izmaksas noteikumus

 

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • Funkciju komplekts Kredītkarte un debetkarte ar paplašinātām iespējām var ietvert iespēju integrēt atbilstīgus trešo pušu makus kā papildu funkcijas. Mēs pārskatām mūsu noteikumus, lai norādītu, ka šādu papildu funkciju integrēšana nozīmē, ka piekrītat piemērojamiem trešo pušu noteikumiem, piekrītot PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds apstiprinājums ietver jūsu apstiprinājumu un piekrišanu, ka šādas trešās puses funkcijas un noteikumus nodrošina, atjaunina un paziņo tikai attiecīgā trešā puse, nevis PayPal.
 • Mēs ieviešam jaunus noteikumus un maksas kredītkaršu un debetkaršu ar paplašinātām iespējām maksājumu lietotājiem, kuri izvēlas iekasēt maksu saskaņā ar Interchange Plus Plus maksas struktūru.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu

Pārskatiet atjaunināto tirgotāju komisijas maksu lapu

 

Paziņojumi

Izdots: 2023. gada 24. jūlijā

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Stājas spēkā no 2023. gada 19. oktobra 2023:

 • Funkciju komplekts Kredītkarte un debetkarte ar paplašinātām iespējām var ietvert iespēju integrēt atbilstīgus trešo pušu makus kā papildu funkcijas. Mēs pārskatām mūsu noteikumus, lai norādītu, ka šādu papildu funkciju integrēšana nozīmē, ka piekrītat piemērojamiem trešo pušu noteikumiem, piekrītot PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds apstiprinājums ietver jūsu apstiprinājumu un piekrišanu, ka šādas trešās puses funkcijas un noteikumus nodrošina, atjaunina un paziņo tikai attiecīgā trešā puse, nevis PayPal.
 • Mēs precīzāk izskaidrojam pakalpojuma Account Updater pieejamību.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu