Politikas atjauninājumi

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt iepriekšējos politikas atjauninājumus

Politikas atjauninājumi

 

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

Izdots: 2022. gada 10. maijs

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Izmaiņās, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. augustā, mēs:

  • precizējām valodu normatīvajos noteikumos un piekritības klauzulā. Šeit tiek atkārtoti norādīts, ka patērētājiem ir obligāta rakstura tiesības sniegt pret mums prasības vietējās tiesās.
  • precizējām kļūdaina maksājuma atgriešanas klauzulu Lietotāja līgumā, lai skaidrāk norādītu gadījumus, kad PayPal var veikt maksājuma atgriešanu.

Pārskatiet atjaunināto Lietotāja līgumu.

 

Svarīgs paziņojums visiem klientiem ES un Apvienotajā Karalistē

PayPal nepārtraukto centienu kontrolēt nepieciešamās izmaiņas, kas ir saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, ietvaros mēs pametam Apvienotās Karalistes finanšu ombuda dienesta brīvprātīgo jurisdikciju 2022. gada 1. decembrī. Pamatojoties uz izmaiņām Apvienotās Karalistes noteikumos, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvāra, mēs esam bijuši un turpinām būt piederīgi finanšu ombuda dienesta obligātajai jurisdikcijai attiecībā uz sūdzībām no konkrētiem Apvienotās Karalistes klientiem (patērētājiem un konkrētiem mazākiem uzņēmumiem, kas atbilst mikrouzņēmuma, mazā uzņēmuma, labdarības, pilnvarotās personas vai garantētāja definīcijai) par notikumiem, kas notiek šajā datumā vai pēc tam, un šie klienti saglabā tiesības adresēt savu sūdzību finanšu ombuda dienestam.

Ja jums ir sūdzība par notikumu, kas iestājies pirms 2021. gada 1. janvāra, un jūs neapmierina veids, kādā PayPal ir atrisinājis šo sūdzību galīgajā atbildē, jums ar šo sūdzību jāvēršas finanšu ombuda dienestā līdz 2022. gada 1. decembrim.

 

PayPal Generosity Network noteikumu ieviešana (piemērojami tikai Grieķijā)

2022. gada 1. augustā:

Grieķijā stājas spēkā PayPal Generosity Network noteikumi un atbilstošās maksas.

Pārskatiet PayPal Generosity Network noteikumus.

Pārskatiet atjauninātās Patērētāju komisijas maksas.

Pārskatiet atjauninātās Tirgotāju komisijas maksas.

 

SEPA tiešā debeta pilnvaras atjauninājumi (attiecas uz Kipru, Igauniju, Grieķiju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Slovākiju un Slovēniju)

Stājas spēkā: 2022. gada 31. maijā

Mēs atjauninām SEPA tiešā debeta pilnvaru, iekļaujot lauku ar nosaukumu “Maksājuma tips” un norādot to kā “Atkārtotu”, kas atbilst Lietotāja līgumam, saskaņā ar kuru jūs sniedzat mums nepārtrauktas pilnvaras, kad PayPal kontam piesaistāt bankas kontu kā finansējuma avotu. Mēs arī atjaunināsim jūsu SEPA tiešā debeta pilnvaru, iekļaujot jūsu adresi.

Jūs arī turpmāk varēsiet baudīt ierastos labumus, ko sniedz SEPA tiešā debeta pilnvaras izmantošana. Mēs uzsveram, ka šis atjauninājums nekādā veidā neietekmēs jūsu saņemto pakalpojumu.