Politikas atjauninājumi

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt iepriekšējos politikas atjauninājumus

Politikas atjauninājumi

 

Pēdējoreiz atjaunināts 2024. gada 28. martā

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā(-os) vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

Nepieciešamās darbības

Rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar PayPal lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Paziņojumi

p>Izdots: 2024. gada 28. marts

SOFORT kā alternatīva maksājuma veida noņemšana un saistīto noteikumu dzēšana
Stājas spēkā: 2024. gada 28. maijā

 • SOFORT vairs nav pieejams kā alternatīvs norēķinu veids un ir izņemts no alternatīvo norēķinu veidu nodrošinātāju saraksta, kas ietverts PayPal alternatīvo norēķinu metožu nolīguma 1. pielikumā.

 

Izdots: 2024. gada 11. marts

Grozījumi PayPal pakalpojumu privātuma paziņojumā
Spēkā no 2024. gada 15. aprīļa:

 • Kā daļu no PayPal pakalpojumiem mēs piedāvājam sūtījumu izsekošanu, kā arī atjauninājām privātuma paziņojumu, lai precizētu, ka varam saņemt sūtījumu izsekošanas informāciju no tirgotāja, kad maksājat ar PayPal, vai no jūsu e-pasta, kad sniedzat piekrišanu.

 

Izdots: 2024. gada 21. februārī

Grozījumi PayPal lietotāja līgumā
Spēkā no 2024. gada 28. maija:

 • Mēs precizējam mūsu noteikumus par nodokļiem un informācijas sniegšanu, kā arī valūtas konvertācijas noteikumus.
 • Mēs veicam izmaiņas punktos "Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežošana" un "Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija", lai precizētu, kuri noteikumi attiecas uz patērētājiem vai personām, kas nav patērētāji, un lai nošķirtu mūsu atbildību un garantijas attiecībā uz patērētājiem un personām, kas nav patērētāji.

Pārskatiet atjaunināto PayPal lietotāja līgumu

 

Grozījumi PayPal Pircēju aizsardzības programmā
Spēkā no 2024. gada 28. maija:

 • Mēs pārskatām PayPal pircēju aizsardzības programmu, lai izslēgtu neaizstājamos blokķēdes žetonus (NFT) no atbilstības.
 • Papildus tam, ka tiek izpildītas visas citas atbilstīguma prasības attiecībā uz PayPal Pircēju aizsardzības programmu, strīdi, kuros tiek apgalvots, ka prece būtiski neatbilst aprakstam, pircējam ir jāuzsāk Strīdu izšķiršanas centrā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes vai izpildes vai 180 dienu laikā no dienas, kad pircējs nosūtījis maksājumu pārdevējam, atkarībā no tā, kas notika pirmais. Termiņi citu strīdu uzsākšanai, izmantojot citus prasību veidus (tostarp prece nav saņemta, neatļauti darījumi vai citas kļūdas), šobrīd nemainās.

Pārskatiet atjaunināto PayPal Pircēju aizsardzības programmu

 

Grozījumi PayPal Pārdevēju aizsardzības programmā
Spēkā no 2024. gada 28. maija:

 • Mēs pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai no atbilstības izslēgtu neaizstājamos blokķēdes žetonus (NFT) ar šādu darījuma summu: 
  • 10 000,01 USD dolārs vai vairāk (vai līdzvērtīga vērtība vietējā valūtā, kas aprēķināta darījuma brīdī); 
  • 10 000,00 USD dolāru vai mazāk (vai līdzvērtīga vērtība vietējā valūtā, kas aprēķināta darījuma laikā), ja vien pircējs neapgalvo, ka tas bija neatļauts darījums, un darījums atbilst visām pārējām atbilstības prasībām.

Pārskatiet atjaunināto PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu

 

Nelielas redakcionālas izmaiņas dažos lietotāja ērtībai domātos tulkojumos lapā "Patērētāja komisijas maksa" un lapā "Tirgotāja komisijas maksa"
Spēkā no 2024. gada 28. maija:

Mēs veicam dažus tipogrāfiskus labojumus dažās komisijas maksu lapās, kas mūsu klientu ērtībai ir tulkotas valodās, kas nav angļu valoda. Lai novērstu šaubas, PayPal lietotāja līgumā iekļautā komisijas maksu tabula ir noteicošā visos gadījumos:

 • lapas "Patērētāja komisijas maksa" čehu valodas tulkojumā sadaļā “Výběr zůstatku z osobního účtu PayPal”, svītrojot burtus “(GI)” no rindas ar nosaukumu “Karty”.
 • lapas "Patērētāja komisijas maksa" tulkojumā grieķu valodā sadaļā ar nosaukumu “Αποστολή και λήψη πληρωμών” mēs pievienojām teikumu “Οι χρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικές συναλλαγές αναφέρονται παρακάτω”. Šis teikums jātulko kā “Maksa par personīgajiem darījumiem ir norādīta zemāk”.
 • lapas "Patērētāju nodeva" tulkojumā grieķu valodā, sadaļā “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK και SM: Σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα”, noņemot rindu “Ρούβλι Ρωσίας 150,00 RUB” kas netīšām publicēta divos eksemplāros.
 • lapas "Tirgotāja komisijas maksa" grieķu valodas tulkojumā, tabulā ar nosaukumu “Βασική χρέωση για τη λήψη εγχώριων δωρεών” pievienots “(GR)” pēc frāzes “PayPal Fundraisers (Εμφανιζόμενοι έρανοι) για την Ελλάδα”; un tabulā ar nosaukumu “Ανάληψη υπολοίπου από επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal”, rindā “Τραπεζικός λογαριασμός ΗΠΑ” aizstājot burtus “BG, RO και SI” ar “BG, CY, LI, RO”.
 • lapas "Patērētāja komisijas maksa" tulkojumā slovāku valodā sadaļā "“Posielanie a prijímanie platieb”", pievienojot teikumu “Ďalej uvádzame sadzby za osobné transakcie”. Šis teikums tulkojams kā “Maksa par personīgajiem darījumiem ir norādīta zemāk”.
 • lapas "Tirgotāja komisijas maksa" tulkojumā slovāku valodā, tabulā ar nosaukumu “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SM – fixný poplatok za prevod na kartu”, pievienojot rindu “Marocký dirham 24,00 MAD.”