Policy Updates

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt gaidāmos politikas atjauninājumus

Iepriekšējie politikas atjauninājumi

 

Šī lapa rāda iepriekšējos politikas atjauninājumus (mūsu vietnē publicētos dokumentus, kas iepriekš informē lietotājus par svarīgām izmaiņām PayPal pakalpojumā, tā Lietotāja līgumā vai citās politikās). Katrā politikas atjauninājumā ir redzams datums, kurā izmaiņas stājās spēkā.

*Iepriekšējos politikas atjauninājumus saistībā ar izmaiņām, kas stājās spēkā pirms 2013. gada decembra, skatiet šajā PDF failā.

*Iepriekšējos politikas atjauninājumus, kas stājās spēkā laikā no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim, skatiet šajā PDF failā.

 

Pēdējā atjaunošana 2023. gada 12. oktobrī

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā(-os) vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

Nepieciešamās darbības

Rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar PayPal lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Paziņojumi

Izdots: 2023. gada 12. oktobrī

Grozījumi PayPal lietotāja līgumā
Stājas spēkā no 2024. gada 16. janvāra.

 • Saskaņā ar ES digitālo pakalpojumu tiesību aktu mēs precizējam, kā lietotāji var sūdzēties par saturu, ko citi var radīt, un kā mēs varam rīkoties.
 • Mēs precizējam, ka PayPal var būt nepieciešams noteikt ierobežojumus jūsu kontam un/vai ieturēt noteiktus bruto maksājumus, ja nesniegsiet nepieciešamo ar nodokļiem saistīto informāciju.

Pārskatiet atjaunināto PayPal lietotāja līgumu

 

Grozījumi PayPal Pārdevēju aizsardzības programmā
Stājas spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • Mēs pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai izslēgtu:
  • pretenzijas Prece nav saņemta, ko pircēji karšu izdevējiem ir iesnieguši kā maksājuma atprasījuma prasības par karšu finansētiem darījumiem.

Pārskatiet atjaunināto Pārdevēju aizsardzības programmu

 

Grozījumi PayPal izmaksas noteikumos

Spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • PayPal izmaksas noteikumi tiek atjaunināti, lai precizētu esošo produkta funkcionalitāti, tostarp:
  • atbilstības prasības izmaksu saņēmējiem, lai veiksmīgi saņemtu izmaksas; un
  • precizēta PayPal un sūtītāju atbildība attiecībā uz izmaksām, kas veiktas, izmantojot PayPal izmaksas produktu.
 • Turklāt atjauninājumi paredz, ka:
  • PayPal var pieprasīt pierādījumus par skaidru saņēmēja piekrišanu saņemt paziņojumus saistībā ar izmaksām.
  • Klientiem ir jāapstiprina, ka informācijas sniegšana PayPal nav uzskatāma par datu pārdošanu PayPal saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Un
  • Klienti nedrīkst bez iepriekšējas atļaujas netieši norādīt uz PayPal sponsorēšanu vai apstiprināšanu. Tāpat klienti nedrīkst censties iegūt PayPal lietotāja akreditācijas datus.

Pārskatiet atjauninātos PayPal izmaksas noteikumus

 

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Spēkā no 2024. gada 16. janvāra:

 • Funkciju komplekts Kredītkarte un debetkarte ar paplašinātām iespējām var ietvert iespēju integrēt atbilstīgus trešo pušu makus kā papildu funkcijas. Mēs pārskatām mūsu noteikumus, lai norādītu, ka šādu papildu funkciju integrēšana nozīmē, ka piekrītat piemērojamiem trešo pušu noteikumiem, piekrītot PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds apstiprinājums ietver jūsu apstiprinājumu un piekrišanu, ka šādas trešās puses funkcijas un noteikumus nodrošina, atjaunina un paziņo tikai attiecīgā trešā puse, nevis PayPal.
 • Mēs ieviešam jaunus noteikumus un maksas kredītkaršu un debetkaršu ar paplašinātām iespējām maksājumu lietotājiem, kuri izvēlas iekasēt maksu saskaņā ar Interchange Plus Plus maksas struktūru.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu

Pārskatiet atjaunināto tirgotāju komisijas maksu lapu

 

Paziņojumi

Izdots: 2023. gada 24. jūlijā

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Stājas spēkā no 2023. gada 19. oktobra 2023:

 • Funkciju komplekts Kredītkarte un debetkarte ar paplašinātām iespējām var ietvert iespēju integrēt atbilstīgus trešo pušu makus kā papildu funkcijas. Mēs pārskatām mūsu noteikumus, lai norādītu, ka šādu papildu funkciju integrēšana nozīmē, ka piekrītat piemērojamiem trešo pušu noteikumiem, piekrītot PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds apstiprinājums ietver jūsu apstiprinājumu un piekrišanu, ka šādas trešās puses funkcijas un noteikumus nodrošina, atjaunina un paziņo tikai attiecīgā trešā puse, nevis PayPal.
 • Mēs precīzāk izskaidrojam pakalpojuma Account Updater pieejamību.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu

 

Pēdējoreiz atjaunināts 2023. gada 24. jūlijā

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Paziņojumi

Izdots: 2023. gada 24. jūlijā

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Stājas spēkā no 2023. gada 19. oktobra.

 • Funkciju komplekts "Kredītkarte un debetkarte ar paplašinātām iespējām" var ietvert iespēju integrēt atbilstīgus trešo pušu makus kā papildu funkcijas. Mēs pārskatām mūsu noteikumus, lai norādītu, ka šādu papildu funkciju integrēšana nozīmē, ka piekrītat piemērojamiem trešo pušu noteikumiem, piekrītot PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds apstiprinājums ietver jūsu apstiprinājumu un piekrišanu, ka šādas trešās puses funkcijas un noteikumus nodrošina, atjaunina un paziņo tikai attiecīgā trešā puse, nevis PayPal.
 • Mēs precīzāk izskaidrojam pakalpojuma "Account Updater" pieejamību.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

Izdots: 2023. gada 8. jūnijā

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos līgumos (norādīti tālāk), kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas stāsies spēkā tālāk norādītajā spēkā stāšanās datumā.

Nepieciešamās darbības

Rūpīgi pārskatiet tālāk sniegto paziņojumu un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par saistošām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic.

Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Mēs dzēšam no Lietotāja līguma sadaļas "Mūsu rīcība gadījumos, kad esat iesaistījies aizliegtās darbībās" noteikumu, kas nosaka, ka tad, ja izmantojat savu PayPal kontu galvenokārt tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas vajadzībām un pārkāpjat Atļautās lietošanas politiku, PayPal var atskaitīt no jebkura jūsu pārvaldītā PayPal konta sodu 2500 USD (vai līdzvērtīgas summas jūsu rezidences valsts valūtā) apmērā par Atļautās lietošanas politikas pārkāpumu ("Klauzula"). Mēs arī dzēšam visas atsauces uz šo Klauzulu attiecīgajā dokumentā, kā arī jebkādus liekus noteikumus attiecībā uz zaudējumu kompensēšanu. Šī dzēšana stāsies spēkā 2023. gada 17. jūlijā. Tikmēr jebkādu jaunu pretenziju gadījumā, kas PayPal var rasties pēc šajā paziņojumā norādītā datuma saskaņā ar Klauzulu, mēs neizmantosim tiesības, ko mums paredz šādi noteikumi.

Pārskatīt atjaunināto PayPal lietotāja līgumu

 

Paziņojums par grozījumiem PayPal Alternatīvo maksāšanas metožu līgumā 

Spēkā no 2023. gada 7. augusta 

 • Apple Pay tiks piedāvāts kā alternatīvs norēķinu veids rēķina apmaksai.  

Pārskatiet atjaunināto PayPal alternatīvo maksāšanas metožu līgumu

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

Izdots: 2022. gada 9. augustā

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem. Ņemiet vērā, ka norādītajā spēkā stāšanās datumā vai pēc tam priekšskatītajos līgumos var tikt veiktas papildu izmaiņas, ja šāda rīcība atbilst piemērojamajām paziņošanas prasībām.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Sākot no 2022. gada 31. oktobra, spēkā stājas tālāk norādītās izmaiņas.

 • Uzņēmumu konti nevar saņemt personīgos darījumus. Uzņēmumu kontu turētājiem, kas vēlas saņemt personīgos darījumus, ir jāizmanto personiskais konts.
 • Ja savā tīmekļa vietnē integrējat PayPal pakalpojumus vai sniedzat atsauci uz tiem, mēs precizējam, ka PayPal var izmantot automatizētas tehnoloģijas (piemēram, tīmekļa vietņu pārmeklēšanu), lai novērtētu jūsu tīmekļa vietni un tādējādi nodrošinātu, ka tā atbilst mūsu lietotāja līguma noteikumiem, un novērstu krāpšanu.
 • Atjaunināti ir arī izcenojumi ziedojumu nosūtīšanai un saņemšanai. Jaunais izcenojums paredz komisijas maksas palielināšanos atsevišķiem darījumiem. Jūs varat priekšskatīt lapu "Patērētāju komisijas maksas" un lapu "Tirgotāju komisijas maksas", kas būs spēkā pēc šādām izmaiņām.
 • Mēs precizējam, ka PayPal var atsaukt maksājumu, ja saņemat vai esat saņēmuši kompensāciju no savas bankas.
 • Mēs ieviešam 18 papildu valūtas, kurās varat izņemt naudu no PayPal konta, un precizējam minimālo un maksimālo komisijas maksu, kas var tikt piemērota tad, ja šajās valūtās tiek veikti izņemšanas darījumi.

Pārskatīt atjaunināto PayPal lietotāja līgumu

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

Izdots: 2022. gada 10. maijs

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuru paziņošana ir nepieciešama. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Izmaiņās, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. augustā, mēs:

 • precizējām valodu normatīvajos noteikumos un piekritības klauzulā. Šeit tiek atkārtoti norādīts, ka patērētājiem ir obligāta rakstura tiesības sniegt pret mums prasības vietējās tiesās.
 • precizējām kļūdaina maksājuma atgriešanas klauzulu Lietotāja līgumā, lai skaidrāk norādītu gadījumus, kad PayPal var veikt maksājuma atgriešanu.

Pārskatiet atjaunināto Lietotāja līgumu.

 

Svarīgs paziņojums visiem klientiem ES un Apvienotajā Karalistē

PayPal nepārtraukto centienu kontrolēt nepieciešamās izmaiņas, kas ir saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, ietvaros mēs pametam Apvienotās Karalistes finanšu ombuda dienesta brīvprātīgo jurisdikciju 2022. gada 1. decembrī. Pamatojoties uz izmaiņām Apvienotās Karalistes noteikumos, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvāra, mēs esam bijuši un turpinām būt piederīgi finanšu ombuda dienesta obligātajai jurisdikcijai attiecībā uz sūdzībām no konkrētiem Apvienotās Karalistes klientiem (patērētājiem un konkrētiem mazākiem uzņēmumiem, kas atbilst mikrouzņēmuma, mazā uzņēmuma, labdarības, pilnvarotās personas vai garantētāja definīcijai) par notikumiem, kas notiek šajā datumā vai pēc tam, un šie klienti saglabā tiesības adresēt savu sūdzību finanšu ombuda dienestam.

Ja jums ir sūdzība par notikumu, kas iestājies pirms 2021. gada 1. janvāra, un jūs neapmierina veids, kādā PayPal ir atrisinājis šo sūdzību galīgajā atbildē, jums ar šo sūdzību jāvēršas finanšu ombuda dienestā līdz 2022. gada 1. decembrim.

 

PayPal Generosity Network noteikumu ieviešana (piemērojami tikai Grieķijā)

2022. gada 1. augustā:

Grieķijā stājas spēkā PayPal Generosity Network noteikumi un atbilstošās maksas.

Pārskatiet PayPal Generosity Network noteikumus.

Pārskatiet atjauninātās Patērētāju komisijas maksas.

Pārskatiet atjauninātās Tirgotāju komisijas maksas.

 

SEPA tiešā debeta pilnvaras atjauninājumi (attiecas uz Kipru, Igauniju, Grieķiju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Slovākiju un Slovēniju)

Stājas spēkā: 2022. gada 31. maijā

Mēs atjauninām SEPA tiešā debeta pilnvaru, iekļaujot lauku ar nosaukumu “Maksājuma tips” un norādot to kā “Atkārtotu”, kas atbilst Lietotāja līgumam, saskaņā ar kuru jūs sniedzat mums nepārtrauktas pilnvaras, kad PayPal kontam piesaistāt bankas kontu kā finansējuma avotu. Mēs arī atjaunināsim jūsu SEPA tiešā debeta pilnvaru, iekļaujot jūsu adresi.

Jūs arī turpmāk varēsiet baudīt ierastos labumus, ko sniedz SEPA tiešā debeta pilnvaras izmantošana. Mēs uzsveram, ka šis atjauninājums nekādā veidā neietekmēs jūsu saņemto pakalpojumu.

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

Izdošanas datums: 2022. gada 11. februāris

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija un/vai atjauninājumu priekšskatījums PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā (tikai tirgotājiem), Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuras ir nepieciešams paziņot. Jūs varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par Politikas atjauninājumiem.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Grozījumi stājas spēkā 2022. gada 6. maijā, un to ietvaros mēs:

 • pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmas, lai paplašinātu neatbilstīgo preču sarakstu, iekļaujot noteiktus neaizstājamos blokķēžu žetonus (Non-Fungible Tokens, NFTs), kuru darījuma summa pārsniedz $10 000 USD .
 • pārskatām darbības, ko mēs varam veikt, ja lietotāji veic aizliegtas darbības, publicējot nelikumīgu saturu mūsu tīmekļa vietnē vai ar mūsu pakalpojumu starpniecību; 
 • pārskatām sūdzību sadaļu, lai pievienotu papildu informāciju, kas attiecas uz visām klientu sūdzībām;
 • ietveram būtiskos noteikumus no Pamatinformācijas par maksājumiem un pakalpojumiem līguma Lietotāja līgumā, tostarp informāciju par PayPal iestādi, kas sniedz PayPal pakalpojumus, vispārīgu informāciju par pakalpojumu, kā arī precizējumus par paziņojumiem, darbības laiku un līguma izbeigšanu;
 • precizējam, ka patērētājiem ir tiesības atteikties no Lietotāja līguma 14 dienu laikā;
 • mainām piemērojamos tiesību aktus no Anglijas tiesību aktiem uz Luksemburgas tiesību aktiem un piekritību no Anglijas tiesām uz Luksemburgas tiesām, lai saskaņotu to ar uzņēmuma "PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.", kas ir Luksemburgā reģistrēta banka, juridisko adresi;
 • pievienojam jaunu sadaļu uzņēmumu kontu turētājiem, precizējot, ka saistības, ko tām ir parādā PayPal saistībā ar tā produktiem un pakalpojumiem, var pārvaldīt vai norakstīt regulējošā vai uzraudzības iestāde. Mums ir pienākums iekļaut šādu informāciju, lai valsts iestādēm nevajadzētu glābt tādas finanšu iestādes kā PayPal, ja tām rodas finansiālas grūtības;
 • paplašinām to valūtu sarakstu, kurās kontu turētāji Bulgārijā, Rumānijā un Slovēnijā var izņemt līdzekļus no viņu PayPal konta atlikuma.

Pārskatiet atjaunināto Lietotāja līgumu. Iepriekš norādītās izmaiņas neattiecas uz Ungārijas patērētājiem, un šeit vēl aizvien tiek piemērots 2022. gada 28. janvāra Lietotāja līgums.

Pārskatiet atjaunināto Pārdevēja aizsardzības programmu.

Pārskatiet atjauninātās Patērētāju komisijas maksas.

Pārskatiet atjauninātās Tirgotāju komisijas maksas.

 

Grozījumi visos piemērojamajos līgumos

Grozījumi stājas spēkā 2022. gada 6. maijā, un to ietvaros mēs:

 • noņemam vai pārveidojam visas atsauces uz eBay, kas vairs nav piemērojamas, tostarp izbeidzam šo līgumu:
  • Tirgotāju dāvanu karšu līgums;

 

Grozījumi Privātuma paziņojumā

Grozījumi stājas spēkā 2022. gada 6. maijā, un to ietvaros mēs:

 • pievienojam precizējumus par personas datu apkopošanu personām, kas nav konta turētāji, un par jūsu personas datu izmantošanu.

Pārskatiet atjaunināto Privātuma paziņojumu

 

Grozījumi PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā

Grozījumi stājas spēkā 2022. gada 6. maijā, un to ietvaros mēs:

 • atjauninām līgumu, lai norādītu, ka PayPal ir datu pārzinis attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu.

Pārskatiet atjaunināto PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu

 

Grozījumi PayPal partneru līdzekļu vākšanas programmas noteikumos

Mēs esam veikuši šādas izmaiņas, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. aprīļa:

 • esam grozījuši noteikumus, lai reģistrētās labdarības organizācijas varētu gūt labumu no PayPal Giving Fund Ireland piešķirtajām dotācijām, ko veido Īrijas un citu valstu ziedotāju veiktie ziedojumi;
 • esam veikuši precizējošas izmaiņas noteikumos, lai tos būtu vieglāk ievērot, un iekļāvuši informāciju vietās, kur jūs to dabiski meklētu.

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Pārskatīts: 2021. gada 16. decembrī

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Sākot no 2021. gada 16. decembra mēs:

 • atjauninām summu, kas tiks iekasēta kā maksa par neaktivitāti (lai atspoguļotu pareizu, mazu summu), kā arī precizējam gadījumus, kad maksa netiks iekasēta. Mēs arī esam pievienojuši precizējošu formulējumu maksas aprakstam.

Pārskatiet atjaunināto lietotāja līgumu

 

Izdots: 2021. gada 29. oktobrī

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuriem nepieciešami paziņojumi. Jūs arī varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par politikas atjauninājumiem.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

No 2022. gada 28. janvāra mēs:

 • Pārvietojam PayPal Pircēja aizsardzības programmas un Pārdevēja aizsardzības programmas noteikumus uz atsevišķām tīmekļa vietnēm. Šie programmu noteikumi tika apstiprināti brīdī, kad piekritāt lietotāja līgumam, un tie saglabājas kā lietotāja līguma daļa. Pārvietošanas nolūks ir atvieglot noteikumu atrašanu un pāriešanu uz tiem.
 • pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai precizētu, ka nosūtīšanas pierādījumā un piegādes apliecinājumā ir jāiekļauj arī tiešsaistē verificējams izsekošanas numurs;
 • Precizējam, ka mūsu tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesa, PayPal Pircēju aizsardzības programmas un/vai PayPal Pārdevēja aizsardzības programmas ļaunprātīga izmantošana ir uzskatāmas par lietotāja līgumā noteiktajām aizliegtajām darbībām.
 • Precizējam, ka tādu strīdu gadījumā, kas atbilst visām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmas prasībām, jums netiks piemērota standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa.
 • precizējam, ka minimālā rezerve tiek dēvēta arī par uzreiz ieturamu rezervi.
 • Ieviešam 14 papildu valūtas izņemšanai no PayPal konta un precizējam minimālo un maksimālo komisijas maksu, kas var tikt piemērota, ja šajās valūtās tiek veikti izņemšanas darījumi.
 • Precizējam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) definīciju, ieviešot to tirgu/reģionu sarakstu, kas veido EEZ.

Pārskatiet atjaunināto lietotāja līgumu

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 11. augustā

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 10. novembris

 • Mēs pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai precizētu, kādos gadījumos var iesniegt noteiktas pretenzijas saistībā ar pārvadātāja pārdotām ceļojumu biļetēm.
 • Mēs nosakām, ka pārdevējiem jāpaziņo mums par kļūdām vai neatbilstībām izcenojumos sešdesmit (60) dienu laikā pēc piekļūšanas sava konta pārskatam vai citai informācijai par naudas kustību kontos.
 • Mēs svītrojam sadaļu par PayPal Izmaksu pakalpojumiem un aizstājam to ar atsevišķu līgumu – PayPal Izmaksu pakalpojumu līgumu, kas ievietots juridiskajā centrā.
 • Mēs precizējam, kāda veida izmaksas izmanto, lai aprēķinātu saprātīgus minimālos zaudējumus, ko mēs varam piedzīt, ja būsiet veicis kādas aizliegtas darbības.
 • Mēs ieviešam piemaksu par apkalpošanu 1,29% apmērā dažiem starptautiskiem komercdarījumiem starp EEZ un Apvienoto Karalisti.
 • Mēs mainām procentuālās piemaksas par starptautisku komercdarījumu apkalpošanu un šajā nolūkā vienkāršojam valstu klasifikāciju atkarībā no tirgus/reģiona. Komisijas maksa mainās no pašreizējā Lietotāja līgumā redzamajām likmēm uz jaunajām likmēm, kas parādītas atjauninātajā Tirgotāju komisijas maksu lapā ŠEIT, kas 2021. gada 10. novembrī būs spēkā.

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT.

 

Grozījumi PayPal Atļautās lietošanas politikā

 • Mēs pārskatām šo politiku, lai izskaidrotu, ka pārkāpumu gadījumā jums var būt jāatlīdzina zaudējumi. Mēs arī paplašinām pašreizējo sarakstu, kurā uzskaitītas aizliegtās darbības, un precizējam komerciālās darbības, kuru veikšanai nepieciešams apstiprinājums.

 

Grozījumi Pielikumā par datu aizsardzības pārziņa darbību attiecībā uz karšu maksājumu tiešās apstrādes produktiem

 • Mēs grozījām šo pielikumu, lai nodrošinātu konsekvenci produktu un pakalpojumu nosaukumos visā pasaulē.

 

Paziņojums par grozījumiem PayPal Alternatīvo maksāšanas metožu līgumā

 • Mēs esam pārskatījuši Līgumu, aizliedzot pieņemt maksājumus par noteiktām precēm un pakalpojumiem.

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 21. jūnijā

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 20. augusts

Mēs esam atjauninājuši noteikumus par to, kā notiek valūtas konvertācija, izmantojot PayPal noteiktu valūtas maiņas kursu, un piedāvājam valūtas konvertācijas rīku

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 29. aprīlī

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 30. jūlijs

 • Mēs turpinām pārskatīt PayPal Pircēja aizsardzību un Pārdevēja aizsardzību, lai tās tiktu vienādi piemērotas visā pasaulē, un precizētu darījumus, uz kuriem attiecas šī aizsardzība.
 • Mēs precizējam ziedojumu pārskaitīšanas vai saņemšanas noteikumus.
 • Mēs mainām maksu par neaktivitāti – Čehijā reģistrētiem kontiem tā būs 270,00 CZK, un Lihtenšteinā reģistrētiem kontiem – 10,00 CHF. Grieķijā reģistrētiem personiskajiem kontiem maksa par neaktivitāti netiks piemērota.
 • Mēs paskaidrojam, ka varat iestatīt valūtu savas kartes izmantošanai.

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT.

 

Grozījumi Naudas kopfondu lietošanas noteikumos

Mēs esam grozījuši Naudas kopfondu lietošanas noteikumus, nosakot, ka esošo kopfondu darbība vairs netiks nodrošināta, ja pārtrauksim piedāvāt Naudas kopfondu pakalpojumus.

 

Paziņojums par Grozījumiem PayPal juridiskajos Līgumos

Izdots: 2021. gada 29. janvārī

Lūdzu, izlasiet šo dokumentu.

Mēs veicam izmaiņas juridiskajos līgumos, kas regulē jūsu attiecības ar PayPal.

Mēs iesakām rūpīgi pārskatīt tālāk sniegtos paziņojumus, lai iepazītos ar šīm gaidāmajām izmaiņām.

Jums nav jāveic nekādas turpmākas darbības, jo šīs izmaiņas tiks piemērotas automātiski

 

2021. gada 30. aprīlis.

Ja nepiekrītat šīm izmaiņām un vēlaties slēgt savu kontu, jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī pirms 2021. gada 30. aprīļa bez jebkādām papildu maksām.

Grozījumi valodas uzlabošanai, lai labotu vai novērstu ortogrāfijas un gramatikas kļūdas, kā arī formatējuma izmaiņas šajā dokumentā nav izceltas. Tāpat tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros esam labojuši vai standartizējuši atsauces.

 

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 30. aprīlis

 • Lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT, lai skatītu atjauninātu paredzēto izmaiņu kopiju.

Pašreizējo PayPal lietotāja līgumu varat skatīt, noklikšķinot šeit vai piekļūstot tam no kājenes sadaļā “Juridiskā informācija” vai “Juridiskie līgumi”, kas pieejamas vairumā PayPal vietnes lapu.

Par jūsu kontu – laipni lūdzam PayPal!

Mēs esam precizējuši formulējumu, ka mūsu lietotāja līgums neattiecas uz Xoom pakalpojumiem, kurus reglamentē atsevišķi Xoom juridiskie līgumi.

Maksājuma veikšana – PayPal pircēju aizsardzība – Vienības un darījumi, ko nesedz PayPal pircēju aizsardzība

Šajā sadaļā mēs esam pārkārtojuši un standartizējuši mūsu neatbilstīgo vienību un darījumu sarakstu.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – Kas ir atbilstīgs

Mēs esam pievienojuši precizējošu formulējumu jau nosūtītām fiziskajām vienībām vai sniegtām nemateriālām precēm.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – Pamatprasības

Mēs esam pievienojuši jaunu otro piezīmes punktu attiecībā uz neatļautu darījumu pretenzijām.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – neatbilstīgas vienības un darījumi

Mēs esam mainījuši un globāli standartizējuši to mūsu vienību un darījumu sarakstu, kas neatbilst PayPal pārdevēja aizsardzībai.

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Neaktīvi konti

Maksa par neaktivitāti tagad attiecas arī uz Lihtenšteinā reģistrētiem lietotājiem, tāpēc mēs esam papildus norādījuši summu Šveices frankos (CHF).

Citi juridiskie noteikumi – dažādi – personas datu izmantošana no jūsu (kā pārdevēja) puses; datu aizsardzības tiesību akti

Mēs esam pārdēvējuši šo sadaļu un pārformulējuši to, lai precīzāk atspoguļotu, kā pārdevējs izmanto personas datus.

 

Paziņojums par Grozījumiem PayPal juridiskajos Līgumos

Izdots: 2020. gada 29. septembrī

Lūdzu, izlasiet šo dokumentu.

Mēs veicam izmaiņas juridiskajos līgumos, kas regulē jūsu attiecības ar PayPal.

Mēs iesakām rūpīgi pārskatīt tālāk sniegtos paziņojumus, lai iepazītos ar šīm gaidāmajām izmaiņām.

Jums nav jāveic nekādas turpmākas darbības, jo šīs izmaiņas tiks piemērotas automātiski

2020. gada 16. decembrī.

 

Ja nepiekrītat šīm izmaiņām un vēlaties slēgt savu kontu, jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī pirms 2020. gada 16. decembra bez jebkādām papildu maksām.

Grozījumi valodas uzlabošanai, lai labotu vai novērstu ortogrāfijas un gramatikas kļūdas, kā arī formatējuma izmaiņas nav minētas šajā dokumentā. Tāpat tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros esam labojuši vai standartizējuši numerāciju un atsauces.

 

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Spēkā stāšanās datums: 2020. gada 16. decembris

 • Lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT, lai skatītu atjauninātu paredzēto izmaiņu kopiju.

Pašreizējo PayPal lietotāja līgumu varat skatīt, noklikšķinot šeit vai piekļūstot tam no kājenes sadaļā “Juridiskā informācija” vai “Juridiskie līgumi”, kas pieejamas vairumā PayPal vietnes lapu.

Par jūsu kontu — konta atvēršana — komersanta statuss

Mēs esam grozījuši sadaļā formulējumu, lai atspoguļotu, ka, sasniedzot noteiktus sliekšņus vai iekļaujot noteiktus uzņēmējdarbības segmentus vai darbības, komersantu līgumi var attiekties uz jebkura veida PayPal kontu, kuru pārvaldāt.

Par jūsu kontu — konta atvēršana — PayPal konta droša lietošana

Šajā sadaļā mēs esam pievienojuši prasību jūsu PayPal konta profilā saglabāt tālruņa numuru, kura pašreizējais primārais lietotājs jūs esat.

Par jūsu kontu — komisijas maksas

Šajā sadaļā mēs izņēmām pēdējo rindkopu attiecībā uz tirgotāja tarifu, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Maksājuma veikšana – Vispārīgie maksājumu veikšanas noteikumi – Jūsu norādījumi maksājuma veikšanai

Mēs pievienojām jaunu rindkopu šīs sadaļas beigās par to, ka jums ir iespēja atlasīt noteiktus adresātus kā “uzticamus saņēmējus”, lai nodrošinātu ātrāku maksāšanas pieredzi.

Maksājumu saņemšana — naudas atmaksa un kļūdainu maksājumu atgriešana — strīdu izšķiršanas komisijas maksas

Mēs nosakām strīdu izšķiršanas komisijas maksu un tās noteikumus pārdevējiem.

Maksājumu saņemšana — naudas atmaksa un kļūdainu maksājumu atgriešana — maksājuma atmaksas komisija

Mēs esam pievienojuši jaunu sadaļu, kurā aprakstīta un precizēta maksājuma atmaksas komisija.

Maksājumu saņemšana – Noteikumi par papildmaksu iekasēšanu

Šajā sadaļā mēs izņēmām pēdējo rindkopu attiecībā uz tirgotājiem, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Maksājumu saņemšana — PayPal Giving Fund

Mēs esam pievienojuši divas jaunas sadaļas PayPal Giving Fund sadaļā, kuras piemērojamas attiecīgi Īrijas un Apvienotās Karalistes labdarības organizācijām.

Maksājumu saņemšana — tirgotāja tarifs

Šī sadaļa tika izņemta, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Citi juridiskie noteikumi — mūsu tiesības — maksa par neaktivitāti

Mēs esam noteikuši maksu par neaktivitāti kontiem, kuros nav novērota aktivitāte vismaz 12 mēnešus pēc kārtas.

Piezīme: šie noteikumi neattiecas uz PayPal lietotājiem, kuri reģistrēti Īrijā un personiskajiem kontiem, kuri reģistrēti Ungārijā.

1. pielikums: Komisijas maksu tabula

A2.2.2. Komisijas maksas par jaunā norēķinu risinājuma izmantošanu, kas iekļauts PayPal Commerce Platform pakalpojumā

A2.2.2.3. sadaļā mēs esam dzēsuši atsauci uz tirgotāja tarifu un uz A2.2.3. un A2.2.4. sadaļām, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

A2.2.3. Tirgotāja tarifs

A2.2.3. sadaļa tika izņemta, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

A3.1. Valūtas konvertācija

A3.1.1. sadaļā mēs mainījām konvertācijas maksu par tādu jūsu kontā PayPal kontā esošu summu valūtas konvertāciju, kas nav daļa no konkrēta jūsu kontā ienākoša vai izejoša darījuma (piemēram, jūsu bilances konvertāciju citā valūtā), un par darījumiem saistībā ar valūtas konvertāciju, kuros pārdevējs ir piekritis segt konvertācijas maksu līdz 3,0%.

A3.1.2. sadaļa ir mainīta, lai tā attiektos uz visām valstīm saskaņā ar šo lietotāja līgumu un noteiktu vispārējo valūtas konvertācijas maksu par darījumiem, kuros pārdevējs nav piekritis segt komisijas maksu, 4,00% apmērā.

A3.2. Bilances izņemšana

A3.2.1. sadaļā mēs esam ieviesuši komisijas maksu par izņemšanu no ASV bankas konta, kas saistīts ar jūsu PayPal kontu.

A3.3. Maksājuma atmaksas komisija un strīdu izšķiršanas komisijas maksa

Mēs esam sadalījuši A3.3. sadaļu divās apakšsadaļās: A3.3.1. sadaļā “Maksājuma atmaksas komisija”, kas paliek nemainīga, un A3.3.2. sadaļā “Strīdu izšķiršanas komisijas maksa”, kurā aprakstīta mūsu nesen ieviestā strīdu izšķiršanas komisijas maksa.

Piezīme: šī komisijas maksa neattiecas uz PayPal lietotājiem, kuri reģistrēti Īrijā.

A3.13. Neaktīvi PayPal konti

Mēs esam pievienojuši jaunu A3.13. sadaļu, kas attiecas uz nesen ieviesto maksu par neaktivitāti.

 

PAYPAL TIEŠSAISTES KARŠU MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

4. Informācijas drošība, datu aizsardzība, datu pārnesamība

Mēs esam grozījuši 4.6. sadaļu, lai atsauktos uz Datu aizsardzības pielikumu, nevis iepriekšējo pielikumu (kā rezultātā 2. pielikums tika izņemts), un mēs esam pievienojuši jaunu 4.7. sadaļu “Datu pārnesamība”.

 

KOMERSANTA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Mēs esam izņēmuši ierobežojumu PayPal Premier vai uzņēmumu kontiem no komersanta līguma pirmās rindkopas.

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀJUMI

Mēs atjauninām mūsu datu apstrādes noteikumus, lai atspoguļotu to, ka PayPal ir maksājumu apstrādes un krāpšanas kontroles pakalpojumu datu pārzinis.

 

PAYPAL BUSINESS DEBIT MASTERCARD DEBETKARTES LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI (ATTIECAS TIKAI UZ APVIENOTO KARALISTI)

11. sadaļā mēs esam pievienojuši hipersaiti uz Mastercard valūtas konvertācijas kalkulatoru un ECB tarifu, un precizējām, ka mums nav pienākuma nosūtīt jums ziņojumu saskaņā ar “Regulu par pārrobežu maksājumiem” (Regula (EK) 924/2009).

 

iZETTLE

Mēs esam pievienojuši jaunus noteikumus par mūsu iZettle pakalpojumu mūsu juridisko līgumu lapā, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti.