>> Skatīt visus līgumus

PayPal Alternatīvo norēķinu veidu līgums

Pēdējoreiz atjaunināts: 2023. gada 7. augustā

Lejupielādēt PDF

Šie ir starp jums un uzņēmumu “PayPal” (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga (Luxembourg) (““PayPal””, “mēs” vai “mums”), noslēgtā līguma noteikumi.

1. Par šiem noteikumiem

Šie noteikumi attiecas uz to, kā jūs izmantojat mūsu APM funkcijas.

Atsaucei:

 • APM funkcija ir mūsu nodrošināta funkcija, kuru integrējot savā tiešsaistes norēķinu sistēmā vai nosūtot rēķinu kā maksājuma pieprasījumu, jūs dodat iespēju saviem klientiem izvēlēties un izmantot jebkuru alternatīvu norēķinu veidu (APM) (kādu mēs laiku pa laikam varam padarīt pieejamu), lai norēķinātos ar jums; un
 • alternatīva maksāšanas metode (APM) ir jebkurš 1. pielikumā norādītais maksāšanas veids, kuru mēs varam atļaut izmantot jebkurai personai bez konta, lai nosūtītu maksājumu uz jūsu kontu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Šie noteikumi ietilpst Lietotāja līgumā, kas ir spēkā jūsu “PayPal” reģistrētajā rezidences valstī. Vārdi ar lielo sākumburtu, kas nav definēti šajos noteikumos, ir definēti attiecīgajā Lietotāja līgumā. Iespēju robežās šie noteikumi un Lietotāja līgums ir jāinterpretē kā vienots veselums. Pretrunīgu interpretāciju gadījumā šie noteikumi ir noteicošie attiecībā pret Lietotāja līgumu, ciktāl tas attiecas uz konkrētajām pretrunām.

Mūsu Pakalpojumu definīcija Lietotāja līgumā, lasot to kopā ar šiem noteikumiem, ietver mūsu APM funkciju.

2. Šo noteikumu apstiprināšana

Integrējot mūsu APM funkciju savā tiešsaistes norēķinu vietā/platformā vai nosūtot rēķinu kā maksājuma pieprasījumu, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Ja integrējat mūsu APM funkciju citas personas vai juridiskās personas kontā:

 • jūs apstiprināt, ka šī cita persona vai juridiskā vienība jums ir atļāvusi tās interesēs un vārdā likumīgi uzņemties šo noteikumu saistības; un
 • ka šie noteikumi būs juridiski saistoši nevis jums, bet šai otrai personai vai juridiskajai vienībai.

3. APM funkciju izmantošana

Ja integrēsiet mūsu APM funkciju savā tiešsaistes norēķinu vietā vai nosūtīsiet rēķinu kā maksājuma pieprasījumu, mēs varam (taču mums nav pienākuma) atļaut ikvienam izmantot APM , lai norēķinātos ar jums.

Šo noteikumu 1. pielikumā ir norādīta ikviena APM, kuru mēs laiku pa laikam varam padarīt pieejamu jūsu klientiem, un papildu noteikumi attiecībā uz to, kā saņemat maksājumus no klientiem, kuri izmanto šādu APM. Jums vienmēr jāievēro šie noteikumi.

Tā kā maksātājs neizmanto PayPal kontu, lai nosūtītu maksājumu ar APM, jūs nevarat izmantot PayPal, lai proaktīvi atmaksātu ar APM veiktos maksājumus, ja vien šo noteikumu 1. pielikumā nav norādīts citādi.

Jūs nevarat saņemt ar APM veiktos maksājumus valūtās, kas šo noteikumu 1. pielikumā nav norādītas attiecīgajai APM.

Jūs varat izmantot mūsu APM funkciju tikai ar uzņēmuma kontu, nevis personisko kontu, izņemot gadījumus, kad izmantojat personisko kontu, lai nosūtītu rēķinu kā maksājuma pieprasījumu par precēm un pakalpojumiem.

Lietotāja līgumā noteiktā papildu procentu likme par starptautisko komercdarījumu saņemšanu netiek piemērota, kad saņemat APM maksājumus.

4. Jūsu atbildība pret mums

Mēs varam attiekties pret APMnodrošinātājiem un maksājumu apstrādātājiem, kas palīdz mums nodrošināt to, ka jūs varat saņemt ar APMveiktus maksājumus, tāpat kā pret mūsu bankas vai karšu pieņēmējiestādēm un/vai citiem maksājumu apstrādātājiem saskaņā ar Lietotāja līgumu.

Ar APM veiktiem maksājumiem piemīt risks, ka APM nodrošinātājs tos var nosūtīt atpakaļ, ja vien 1. pielikumā nav norādīts citādi. Jūsu pienākumi un atbildība pret mums attiecībā uz šādu kļūdainu maksājumu atgriešanu ir tāda pati kā tā, kas jums pastāv pret mums attiecībā uz kļūdainu maksājumu atgriešanu un/vai maksājumu atprasījumiem saskaņā ar Lietotāja līgumu. APM nodrošinātājs var ietekmēt ar APM veikta maksājuma nosūtīšanu atpakaļ tāpat kā maksātāja banka var ietekmēt kļūdaina maksājuma atgriešanu un/vai maksātāja kartes izdevējuzņēmums var ietekmēt maksājuma atprasījumu. Pārdevēja aizsardzība neattiecas uz ar APM veiktiem maksājumiem.

Kad šie noteikumi zaudē spēku, jums saglabājas šajos noteikumos noteiktā atbildība pret mums attiecībā uz APM nodrošinātāja veikto kļūdaino ar APM veikto maksājumu atgriešanu, kā arī visas neizpildītās saistības, kas jums radušās, lietojot APM funkcionalitāti, pirms noteikumu darbības beigām.

5. Izmaiņas un izbeigšana

Mēs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma varam papildināt vai sašaurināt šo noteikumu 1. pielikumā sniegto APM un APM nodrošinātāju sarakstu.

Mēs arī varam grozīt, dzēst vai papildināt šos noteikumus saskaņā ar Izmaiņu ieviešanas procesu, kas aprakstīts Lietotāja līgumā. Ja nepiekrītat kādai no izmaiņām, jūs varat izbeigt šo noteikumu darbību.

Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo noteikumu darbību, noņemot mūsu APM funkciju no savas tiešsaistes norēķinu vietas un veicot citas ar integrāciju saistītas darbības, kuras PayPal laiku pa laikam var darīt jums pieejamas, vai, ja piemērojams, pārtraucot izmantot rēķinu izrakstīšanas produktu, kura pieejamību jums nodrošina PayPal. Tādējādi jūs varat liegt saviem klientiem lietot APM norēķiniem ar jums, taču jūsu konts joprojām būs aktīvs un Lietotāja līgums paliks spēkā.

Mēs varam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, un (ja iespējams) ar pamatotu iepriekšēju paziņojumu izbeigt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu, ciktāl tas attiecas uz mūsu APM funkcijām un/vai APM, neuzņemoties atbildību pret jums.

Šie noteikumi paliek spēkā pēc jebkādas darbības izbeigšanas tādā mērā un tik ilgi, cik mums ir nepieciešams, lai: (i) risinātu jautājumus, kas radušies, jums lietojot APM funkciju pirms darbības izbeigšanas, un/vai (ii) izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības.

1. pielikums

APM

Alipay
Norēķinu veids

Maks

Alipay ir digitāls maks, ko var izmantot visi Klienti, kas ir reģistrēti Alipay lietotāji.

Maksājuma atmaksas risks
Maksājuma garantija
Naudas atmaksas iespēja
Minimālā darījuma summa Nav
Maksimālā darījuma summa 50 000 RMB dienā
Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi Skat. papildu noteikumus
Papildu noteikumi

Jums jānodrošina, ka Alipay pakalpojumi netiks izmantoti, lai iegādātos vai īstenotu:

 1. nelikumīgus politiskos audiovizuālos produktus un publikācijas, nelikumīgus aģitējošus materiālus un programmu kanālus, valsts noslēpumus saturošus dokumentus un informāciju, citus aģitējošus rakstus un runas;
 2. azartspēļu rīkus, privātas loterijas, azartspēļu pakalpojumus, loterijas biļetes, piramīdshēmas tirdzniecību, zelta nākotnes līgumus, izlozes, augsta riska pakalpojumus;
 3. narkotiku lietošanas rīkus, munīciju un ieročus / šaujamieročus un to piederumus, kontrolētos instrumentus, noziedzīgi iegūtas preces, pirotehniku un petardes, indīgas preces un bīstamas ķīmiskās vielas, medikamentus pieaugušajiem (piemēram, dzimumtieksmi veicinošas vielas);
 4. pakalpojumus spekulācijai ar kredītiem (tostarp spekulācijām ar Taobao kredītreitingu), kredītkaršu un skaidras naudas pakalpojumus, kolektīvās finansēšanas tīmekļa vietnes, viltotu valūtu, bankas konta darījumus (bankas kartes), akcijas, fondus, apdrošināšanu, apdrošināšanas platformas, periodiskus ieguldījumus zeltā, bankas finanšu produktus, naudas atmaksas pakalpojumus, vienam nolūkam paredzētas priekšapmaksas kartes, vērtspapīrus, nelikumīgu līdzekļu piesaistīšanu, ārvalstu valūtas pakalpojumus, virtuālo valūtu ārvalstu kontos, kvītis (rēķinus), Bitcoin, Litecoin, YBcoin un citas virtuālā valūtas, darījumus, MCard un citus, izsoles, lombardus, maksājumu iestādes, apgrozībā esošos RMB, ārvalstu valūtas;
 5. embrija dzimuma noteikšanu, cilvēka orgānus, surogasijas pakalpojumus, izmeklējumu pakalpojumus, medicīnas ierīces, kontaktlēcas;
 6. ar datoru uzlaušanu saistītu ļaunatūru, citus programmatūras pakalpojumus, kas apdraud Alibaba un Alibaba meitasuzņēmumus, videotērzēšanas pakalpojumus, reliģiskas tīmekļa vietnes, tiešsaistes kapsētu, lūgšanu un citus pakalpojumus, datoru privātuma informācijas uzraudzību, satelīta antenas un tamlīdzīgas ierīces, spiegošanas instrumentus, citas personiskam privātumam kaitējošas preces vai pakalpojumus, identifikācijas karšu informāciju un citu informāciju, kas pārkāpj citu personu privātumu, sertifikātu izsniegšanu un zīmogu veidošanas pakalpojumus;
 7. ar ārzemniekiem saistītus savešanas pakalpojumus, preces un pakalpojumus, kas pārkāpj attiecīgās valsts noteikumus, sliktas kvalitātes (viltotu) pārtiku, tabaku, jēlnaftu, labdarības produktus, kontrabandas preces, īpašus nosacījumus konkrētiem laika periodiem (piemēram, olimpisko spēļu laikā), kultūras relikvijas, luksusa preces, automobiļu pārdošanas un nomas pakalpojumus.
Apple Pay tīmeklī
Norēķinu veids Apple Pay Wallet
Maksājuma atmaksas risks
Maksājuma garantija Jā (saskaņā ar kredītkaršu apstrādes vadlīnijām)
Naudas atmaksas iespēja
Minimālā darījuma summa Nav
Maksimālā darījuma summa Nav
Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi Lūdzu, skatiet aizliegto preču un pakalpojumu sarakstu, kas atrodams Apple Pay Web noteikumos vietnē https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Papildu noteikumi

Papildu noteikumus par APM funkcijas integrāciju tiešsaistes norēķinu vietā/platformā skatiet https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Norēķinu veids

Debetkarte

Bancontact ir debetkartes Norēķinu veids, kur pilnvarota kredītiestāde izsniedz debetkarti, kas ļauj klientiem norēķināties par precēm un pakalpojumiem tieši no sava bankas konta.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

Bancomat Pay

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījumu summa

Nav limitu, atkarīga no izdevējbankas līguma ar klientu par maksimālo limitu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

 1. Bancomat Pay var izmantot tikai klienti Itālijā, Vatikānā un Sanmarīno.
 2. Jums ir jānodrošina, ka Bancomat Pay preču zīme tiek parādīta un izmantota tikai saskaņā ar piemērojamajām prasībām, kas noteiktas Bancomat Pay regulā par preču zīmju izmantošanu: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Pirms maksājuma apstiprināšanas jums jānodrošina Klientam:

i) precīzs pakalpojuma vai iegādāto preču apraksts;

ii) informācija par maksājuma kopējo summu;

iii) kvīts (papīra vai elektroniskā formātā), kurā sniegta informācija par maksājumu.

BLIK

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

“BLIK” ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 PLN par darījumu

Maksimālā darījumu summa

10 000,00 PLN par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Ja nepieciešams, jums savā tīmekļa vietnē vai ierīcē ir skaidri jānorāda BLIK nosaukums vai preču zīmes atbilstoši BLIK zīmola grāmatai.

EPS

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

EPS ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. EPS veicina EPS iesaistītās bankas.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot EPS maksājuma garantiju.

Somijas tiešsaistes bankas pārskaitījumu risinājums (Verkkopankki)

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Somijas tiešsaistes bankas pārskaitījums ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids.

Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,65 EUR par darījumu

Maksimālā darījuma summa

20 000,00 EUR par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem– nelikumīgas azartspēles, prostitūcija, viltotas preces, preču pirātisms, nelikumīga tabakas izstrādājumu pārdošana vai izplatīšana, pornogrāfija vai smagu vardarbības aktu attēlojums– Nordea Bank neatļauj maku vai priekšapmaksātu produktu ielādi.

Papildu noteikumi

1. Jums jāsniedz visi nepieciešamie dati atbilstoši PayPal specifikācijām. Datu iesniegšanas specifikāciju neievērošanas rezultātā var rasties veikto pārdošanas darījumu apstrādes kavējumi, apturēšana vai atcelšana.

2. Jūs apņematies atlīdzināt PayPal pamatotos izdevumus, kas tam radušies saistībā ar strīdu par darījumu, ja PayPal aktīvi iesaistās mediācijas procesā vai citā tamlīdzīgā procesā starp jums un klientu.

3. Maksimālais atbildības limits ir mazākā no šīm divām summām: rēķinā norādītā (Klientam pārdoto preču vai pakalpojumu) pārdošanas vērtība, uz kuru tieši attiecas zaudējumi, vai 1000 EUR. Jebkurā gadījumā kopējais atbildības apmērs nedrīkst pārsniegt 5000 EUR. Šos ierobežojumus nepiemēro, ja zaudējumi ir radušies apzinātas rīcības vai rupjas neuzmanības dēļ.

Sistēma “Giropay”

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Giropay ir bankas pārskaitījumu norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem:

maksājumu instrumenti (skaidra nauda, uzkrājumi vai elektroniskā nauda, valūtas, tostarp virtuālās valūtas, piemēram, bitkoini, kā arī čeki), ja jūs nevarat identificēt maksājumu instrumenta saņēmēju, izņemot kuponus vai uzkrātās vērtības produktus.

Papildu noteikumi

 1. Giropay ir pieejams tiem klientiem, kuriem ir piekļuve ar internetbanku saderīgam kontam, kas atvērts pilnvarotā Vācijas kredītiestādē. PayPal negarantē, ka visi Vācijā atvērtie bankas konti atbalsta Giropay.
 2. Jums jāievēro visas sistēmas giropay Noteikumu un nosacījumu prasības, tostarp attiecībā uz giropay logotipa lietošanu, kas ir spēkā tikai Eiropas reģionā.
 3. Norēķiniem izmantojot sistēmu giropay, jūs nedrīkstat pieprasīt klientu datus, jo īpaši personas datus, piemēram, IBAN vai vārdus, uzvārdus.
 4. Sistēmas giropay maksājuma garantija ir ierobežota līdz 10 000 EUR vienam darījumam.
 5. Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot giropay maksājuma garantiju.
 6. Sistēmas giropay maksājuma garantijas derīgums beidzas 6  nedēļas pēc konkrētā darījuma, kas attiecīgi atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts, ja vien neesat rakstveidā iesnieguši prasību pirms šī 6 nedēļu derīguma termiņa beigām.

GrabPay

Norēķinu veids

Maks

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un šos naudas līdzekļus nevar atsaukt saskaņā ar šiem noteikumiem un Lietotāja līgumu, un jūsu apņemšanos tos ievērot.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 SGD

Maksimālā darījuma summa

5000,00 SGD

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem, lūdzu, skatiet tālāk norādītos papildu noteikumus. 

Papildu noteikumi

 1. Tirgotājam ir jāievēro GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas ietver GrabPay privātuma paziņojumu (pieejams tīmekļa vietnē https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Tirgotājs bez GrabPay iepriekšējas piekrišanas nepiemēro piemaksas vai citas komisijas maksas par GrabPay kā norēķinu veida izmantošanu. Tas neliedz Tirgotājiem iekasēt apstrādes maksu par preču vai pakalpojumu pārdošanu.
 3. Naudas atmaksas procesus uzsāk, tikai izmantojot APM nodrošinātāja piedāvāto GrabPay sistēmas saskarni. Ja Tirgotājs izmanto jebkuru alternatīvo naudas atmaksas veidu, tostarp, bet ne tikai, bankas naudas pārvedumu vai skaidras naudas atmaksu, GrabPay nekādā veidā nav uzskatāms par iesaistīto pusi un šāda naudas atmaksa notiek starp Tirgotāju un Klientu.
 4. Tirgotājs pēc pieprasījuma sadarbojas, ja tas ir nepieciešams, lai izmeklētu Darījumu, tostarp sniedz APM nodrošinātājam visus ar Darījumu saistītos dokumentus un/vai informāciju četrpadsmit (14) dienu laikā, un nepieciešamības gadījuma nodrošina visu to darbību veikšanu, lai izpildītu šo sadarbības prasību.
 5. Pamatojoties uz šo izmeklēšanu, GrabPay pieņem lēmumu, vai nauda par Darījumu ir jāatmaksā klientam. Tirgotājs ir informēts un piekrīt, ka GrabPay lēmums ir galīgs, un APM nodrošinātājs veic naudas atmaksu, ja un kā to pieprasa GrabPay. Ja Klientam ir veicama naudas atmaksa, PayPal un Tirgotājs pilnībā atbild par jebkādas naudas summas atmaksu, kā arī par citām izmaksām, kas ir tieši saistītas ar šo naudas atmaksu.
 6. GrabPay patur tiesības piemērot pakalpojuma ierobežojumus jebkurā laikā, tostarp noraidīt vai ierobežot darījumus.
 7. Tirgotājs attiecas pret GrabPay tāpat kā pret jebkuru citu tirgotāja tīmekļa vietnēs piedāvāto Norēķinu veidu, to reklāmām un reklāmas materiāliem, kā arī citām ārējām publikācijām. Jo īpaši:
  1. GrabPay logotipa un atlases pogu novietojums būtībā ir līdzīgs citu maksāšanas līdzekļu novietojumam, un GrabPay logotipa un atlases pogu redzamība ir tāda pati kā citiem maksāšanas līdzekļiem;
  2. GrabPay Tirgotāja tirdzniecības vietas norēķinu plūsmā ir nodrošinātas tādas pašas iespējas kā alternatīviem maksāšanas līdzekļiem, kā arī tiek piemēroti vienlīdzīgi noteikumi, nosacījumi, ierobežojumi vai komisijas maksas, ko Tirgotājs piedāvā vai nosaka Klientiem; un
  3. nepastāv nekādi apstākļi, kas liedz vai ierobežo Klientam iespēju izvēlēties GrabPay, atrunā Klientu no GrabPay lietošanas vai veicina Klientu izmantot alternatīvu norēķinu veidu.
 8. Tirgotāji, kas piedāvā GrabPay saviem klientiem, apņemas i) nepareizi neraksturot vai nenoniecināt GrabPay kā norēķinu veidu vai uzņēmumu vai ii) neapgalvot, ka cits norēķinu veids ir labāks vai ieteicamāks salīdzinājumā ar GrabPay, vai neizrādīt atbalstu citam norēķinu veidam attiecībā pret GrabPay.
 9. Tirgotājs trīsdesmit dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas pārtrauc izmantot GrabPay logotipus, preču zīmes vai citas zīmes (“GrabPay zīmes”), ja GrabPay pēc saviem ieskatiem pamatoti konstatē, ka šāda izmantošana nomelno, kompromitē vai mazina GrabPay zīmju vērtību vai tās rezultātā notiek nelikumīga ar zīmēm saistīto nemateriālo vērtību piesavināšanās.
 10. Norēķinu veidu GrabPay nedrīkst izmantot, lai norēķinātos par noteiktām precēm un pakalpojumiem, kas norādīti tālāk, kā arī GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumos. GrabPay patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumus, un gadījumā, ja pastāv pretrunas starp tālāk norādīto sarakstu un GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, noteicošie ir GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

a) Pieaugušajiem paredzēti plašsaziņas līdzekļi, kas attēlo nelikumīgas darbības vai ir saistīti ar tām, piemēram, bērnu pornogrāfiju, izvarošanu, incestu utt., seksuāli orientēti materiāli vai pakalpojumi, jebkuras preces vai pakalpojumi, kas jebkādā veidā veicina naidu, vardarbību, kaitējuma nodarīšanu vai neiecietību.

b) Visu veidu aviosabiedrību pakalpojumi, tostarp, bet ne tikai, pastāvīgos pārvadājumus veicošu komerciālo aviosabiedrību, zemas cenas gaisa pārvadātāju, čarterreisu un tūrisma reisu operatoru pakalpojumi, lidojumi ar privātām lidmašīnām un helikoptera taksometriem, nelicencētu ceļojumu aģentu pakalpojumi, jebkāda veida viesnīcu un izmitināšanas pakalpojumi (piemēram, hosteļi, dzīvokļi, dzīvokļu viesnīcas, moteļi, kūrorti, villas), īpašuma koplietošanas, daļlaika lietošanas, māju maiņas, apakšiznomāšanas, naktsmītnes ar brokastīm un tamlīdzīgu uzņēmumu pakalpojumi, pasākumu rīkotāju pakalpojumi, biļešu pārdošana/tālākpārdošana, pasākumu plānošana un saistīti pakalpojumi.

c) Alkohola izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, cigaretes, cigāri, elektroniskās cigaretes un saistīti izstrādājumi (piemēram, rezerves daļas un uzpildāmie materiāli), juvelierizstrādājumi, dārgakmeņi un dārgmetāli, automobiļu tirdzniecība (jebkāda veida jauni un lietoti mehāniskie transportlīdzekļi), eļļa un gāze, nafta un atvasināti produkti, priekšapmaksas tālruņu kartes, tālruņu pakalpojumi un mobilo tālruņu pakalpojumi, spa, atpūtas un masāžas pakalpojumi.

d) Jebkāda veida ar preču zīmi, tirdzniecības zīmi vai autortiesībām aizsargātas preces, ja vien pārdevējs nav intelektuālā īpašuma/autortiesību īpašnieks vai licences turētājs, apiešanas pakalpojumi, ierīces vai programmatūra, ko izmanto, lai apietu tiesību aktus vai noņemtu autortiesību aizsardzības elementus, vienumi, kas pārkāpj jebkādas autortiesības, preču zīmes, publicitātes vai privātuma tiesības vai jebkuras citas īpašumtiesības saskaņā ar Singapūras vai jebkuras citas jurisdikcijas tiesību aktiem, eseju tirdzniecības pakalpojumi, akadēmisko darbu tirdzniecības pakalpojumi un mājasdarbu pakalpojumi.

e) Tehniskais atbalsts datoriem un IT palīdzības dienestu pakalpojumi, failu koplietošanas un saistīti pakalpojumi, sociālo plašsaziņas līdzekļu darbību pārdošana, klikšķu fermas, tostarp, bet ne tikai, tās, kas tirgo Facebook “patīk” klikšķus, Twitter sekotājus, YouTube skatījumus, abonementi, dalības maksas, bezmaksas izmēģinājumi un tamlīdzīgi uzņēmējdarbības modeļi, kur pirkuma veikšanai tiek pieprasīts abonements.

f) Maldinoša uzņēmējdarbības prakse, piemēram, Ponci/piramīdas shēmas, vairāklīmeņu mārketings, garantētu rezultātu, ieguldījumu vai pārdošanas kursi un pakalpojumi, maksājumu piedāvāšana vai saņemšana kukuļošanas vai korupcijas nolūkā, vienumi, kas popularizē, veicina, atvieglo vai instruē citus iesaistīties nelikumīgās darbībās, zagtas preces, tostarp nelikumīgi iegūtas vai nokopētas digitālās un virtuālās preces, tādu produktu vai pakalpojumu pārdošana, kurus Singapūras valsts aģentūra ir identificējusi kā preces vai pakalpojumus ar lielu krāpniecības iespējamību vai tādus, ko klienti izmanto, pārkāpjot Singapūras tiesību aktus, trešo personu personiskā informācija, kas ir pretrunā Singapūras tiesību aktiem, jebkāda veida pakalpojumi bez pievienotās vērtības, tostarp, bet ne tikai, valdības piedāvājumu tālākpārdošana bez atļaujas vai pievienotās vērtības, pakalpojumi, kas ir negodīgi, maldinoši vai agresīvi pret patērētājiem.

g) Jebkāda veida finanšu pakalpojumi, piemēram, kreditēšana, mikroaizdevumi, ieguldījumu shēmas, darījumu konti, parādu piedziņas aģentūras, drošības naudas obligāciju pakalpojumi, parādu piedzinēji, kredītu apvienošanas, konsolidācijas pakalpojumi, kredītkaršu aizsardzība un tamlīdzīgi pakalpojumi; kolektīvās pakalpojumu izmantošanas un kolektīvās finansēšanas uzņēmumi, kreditēšanas klubi, kas piedāvā jebkāda veida pašu kapitālu vai atlīdzību, kriptovalūta, Bitcoin, tiešsaistes valūta, spēļu monētas, tiešsaistes zelts un tamlīdzīgi virtuālie aktīvi, daži kredītvēstures labošanas, parādu norēķinu pakalpojumi, kredīta darījumi vai apdrošināšanas darbības, naudas pakalpojumu uzņēmumi, piemēram, naudas pārvedumi, pārskaitījumi, naudas pārveduma uzdevumi, priekšapmaksas dāvanu kartes, uzkrātās vērtības līdzekļi, kvazinaudas darījumi, valūtu maiņa un līdzīgi pakalpojumi (izņemot tādus, kas saistīti ar GrabPay pakalpojumu sniegšanas noteikumos detalizēti aprakstītajiem starptautisko naudas pārvedumu uzņēmējdarbības pakalpojumiem), ceļotāju čeku vai naudas pārvedumu uzdevumu tirdzniecība, juridiskās un nodokļu konsultācijas, bankrota ierosināšanas un tamlīdzīgi pakalpojumi.

h) Ārvalstu valdību struktūrvienības, tostarp, bet ne tikai, vēstniecības un konsulāti, valdības, tiesībaizsardzības un militāri izsniegti priekšmeti, tostarp, bet ne tikai, uniformas, emblēmas, rotājumi, ja vien vēsturiskie un/vai skaidri nav īsti vai oficiālie (piemēram, rotaļlietas).

i) Azartspēles, spēles un/vai jebkura cita darbība ar dalības maksu un balvu, tostarp, bet ne tikai, kazino spēles, sporta derības, zirgu vai suņu skriešanās sacensības, fantāzijas sporta veidi, loterijas biļetes, citi uzņēmumi, kas veicina azartspēles, veiklības spēles (neatkarīgi no tā, vai tās juridiski ir definētas kā azartspēles), un loterijas.

j) Visas preces vai pakalpojumi, kam piemērojamas ANO Drošības padomes sankcijas, jebkāda veida cilvēka daļas, tostarp, bet ne tikai, orgāni, ķermeņa daļas, cilvēku atliekas, ķermeņa šķidrumi, cilmes šūnas, embriji.

k) Veselības aprūpe, farmaceitiskie līdzekļi, uztura bagātinātāji, jebkāda veida uztura produkti, jebkāda veida medicīnas piederumi, narkotikas, steroīdi, dažas ierobežojamās vielas vai citi produkti, kas apdraud patērētāju drošību, nelegālās narkotikas, tabaka vai medicīnas produkti, vielas, kas izstrādātas, lai imitētu to iedarbību, ar tiem saistīti piederumi un produkti, ko izmanto, lai tos izveidotu vai patērētu, piemēram, bongi, ūdenspīpes un līdzīgas ierīces, privātās ārstu prakses un e-ārsti.

l) Jebkāda veida politiskās, reliģiskās, garīgās, labdarības un bezpeļņas organizācijas; zīlnieki, astrologi, kāršu lasītāji, taro kāršu speciālisti, hipnozes speciālisti un līdzīgi pakalpojumi.

m) Jebkāda veida dzīvnieku vai lolojumdzīvnieku pārdošana, savvaļas dzīvnieku nelikumīgas tirdzniecības produkti, nelikumīgas medības un apdraudēto sugu, piemēram, jūras zīdītāju, malumedniecība, lai iegūtu haizivs spuras, degunradžu ragus, ziloņkaulu, briežu muskusu, lāču žulti, tīģera dzimumlocekli un līdzīgus produktus.

n) Jebkāda veida ieroči, tostarp šaujamieroči, munīcija, naži, nunčaki un ar tiem saistīti produkti, to daļas vai piederumi, ieroči vai naži, kurus nosaka Singapūras tiesību akti, rotaļlietas, dāvanas un jebkāda veida imitācijas, kas ir ļoti līdzīgas kādam no šiem vienumiem, uzliesmojošas, sprādzienbīstamas, pirotehniskas, toksiskas un bīstamas vielas, tostarp, bet ne tikai, uguņošanas ierīces, sprāgstvielas, radioaktīvi materiāli un vielas un šaujampulveris.

iDEAL

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

iDEAL ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. iDEAL ir pieejams lietošanai tikai tiem klientiem, kam ir internetbankas konts, kas atbalsta iDEAL un ir atvērts bankā, kuras mītne atrodas Nīderlandē.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

 1. Informācijai par sūdzību procedūru jābūt klientiem viegli pieejamai jūsu tīmekļa vietnē.
 2. Jūs nedrīkstat piedāvāt iDEAL norēķinu veidu, izmantojot e-pasta saites pakalpojumus, ja vien iepriekš neesat saņēmuši rakstisku “PayPal” atļauju. iDEAL maksājuma saite ir vietrādis URL, kas aizved uz jūsu maksājumu lapu, kurā klients var uzsākt iDEAL darījumu.
 3. Jums jāizpilda informācijas pieprasījumi, kas “PayPal” vai jums var laiku pa laikam tikt nosūtīti īpašos gadījumos, kur nepieciešama papildu izmeklēšana saistībā ar iDEAL norēķinu veidu.
 4. iDEAL Tirgotāju integrācijas rokasgrāmata ir pieejama šeit: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview, jums jāievēro iDEAL lietošanas noteikumi, tostarp par iDEAL logotipa lietošanu, kas pieejami šeit: www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot iDEAL maksājuma garantiju.
 6. Ja “PayPal” pēc saviem ieskatiem ir noteicis, ka jums piemīt augsts risks, “PayPal” patur tiesības jums pieprasīt Klienta reģistrācijas procesa ieviešanu, lai reģistrētu vismaz šādus datus par Klientu:

a) vārds, uzvārds un e-pasta adrese;

b) Konta numurs un tā bankas konta numura nosaukums, no kura tiek veikti pirkumi, izmantojot iDEAL norēķinu veidu;

c) papildu informācija pārbaudei 2. posmā un darījumu uzraudzībai, piemēram:

i. IP adrese;

ii. pārlūkprogrammas pirksta nospiedums;

iii. mobilā tālruņa numurs.

MB Way

Norēķinu veids

Maks

MB Way ir norēķinu veids, kas ir pieejams tikai klientiem Portugālē. MB Way tiek nodrošināts, saistot karti ar vienu vai vairākiem aizstājvārdiem (mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citiem datiem, kurus PayPal var uzskatīt par atbilstošiem).

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījumu summa

Atkarīga no bankas un lietotāja limita

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

Mercado Pago 

Norēķinu veids 

Mercado Pago ir tiešsaistes norēķinu nodrošinātājs, kas ļauj pircējiem Brazīlijā un Meksikā veikt maksājumus, izmantojot kredītkartes, debetkartes, priekšapmaksas kartes, Mercado Pago maka bilanci un citus norēķinu veidus. 

Maksājuma atmaksas risks 

Jā 

Maksājuma garantija 

Jā — maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un par kuru jūsu kontā tiks ieskaitīti naudas līdzekļi, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, pamatojoties uz šiem noteikumiem un Lietotāja līgumu, kā arī jūsu atbilstību tiem. 

Naudas atmaksas iespēja 

Jā 

Minimālā darījuma summa 

0,01 MXN vienam darījumam 

0,01 BRL vienam darījumam 

Maksimālā darījuma summa 

1 000 000,00 MXN par vienu darījumu 

10 000 000,00 BRL par vienu darījumu 

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi 

Meksika:  

papildus visām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti Lietotāja līgumā: preces un pakalpojumi, kas ir aizliegti saskaņā ar Mercado Pago noteikumiem, kā arī turpmāk minētie: recepšu zāles, farmaceitiskie izstrādājumi, uztura bagātinātāji, kurus nav atļauts pārdot, jebkāda veida azartspēles, finanšu produkti un pakalpojumi, ko nav apstiprinājušas kompetentas finanšu uzraudzības iestādes, ļaunprātīgas programmatūras (piemēram, viltus antivīrusi, vīrusi, u. c.), politisko partiju vai darbību finansēšana, tiešais mārketings, pasta numuru manipulācijas, banku vekseļi un pasta pārskaitījumi, vairumtirdzniecības klubi, daudzlīmeņu piramīdveida pārdošana, daļlaika lietojuma tiesības, maksājumu iekasēšanas aģentūras, faktoringa uzņēmumi, likvidatori, galvojumu sniegšanas uzņēmumi, bankrota advokāti, finanšu konsultanti, akciju īpašumtiesības, ieguldījumu trasta fondi, ieguldījumu fondi, valūtu maiņa, maksājumu rīkojumi no nefinanšu iestādēm, garantiju un naudas apmaiņas biroji, ceļojumu čeki, ar ceļošanu saistīti pakalpojumi un kruīza līnijas (izņemot ceļojumu aģentūras), monētu kolekcijas, markas, monētu veikali, filatēlija, Airtran Airways, Airtran Air, naudas saņemšana pret čeku, automātiskie maksājumi un abonementi, nodarbinātības aģentūras un skaidras naudas vai citi kredīti. 

 

Brazīlija:  

papildus visām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti Lietotāja līgumā: pakalpojumi ir aizliegti.  

Mercado Pago aizliedz dažas preces saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem. Lai iegūtu pilnu aizliegto preču un pakalpojumu sarakstu, lūdzu, apmeklējiet: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Papildu noteikumi 

Meksika: Mercado Pago maksājumu pakalpojumus nosaka Mercado Pago noteikumi par Meksiku.  

 

Brazīlija: Mercado Pago maksājumu pakalpojumus nosaka Mercado Pago noteikumi par Brazīliju.  

 

Brazīlija un Meksika: 

jums nav atļauts izmantot Mercado Pago zīmolu, logotipu, tirdzniecības nosaukumu un papildu intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot, lai uzskaitītu Mercado Pago kā norēķinu veidu. Ja mēģināsiet izmantot Mercado Pago intelektuālā īpašuma tiesības neautorizētā veidā, mēs paturam tiesības atsaukt mūsu pakalpojumus. 

 

Mercado Pago neatbild par jebkādiem papildu maksājumiem, ko izraisījusi jūsu nespēja iesniegt pareizu bankas informāciju. 

 

Lietotājs nevar atkārtoti pārdot maksājumu pārvaldības pakalpojumus trešām personām. 

Multibanco

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Multibanco ir norēķinu veids, kas ir pieejams klientiem Portugālē un kas piedāvā divas maksājumu alternatīvas: viena alternatīva ir bankas pārskaitījums, izmantojot klienta internetbankas portālu, savukārt otra alternatīva ir maksājums skaidrā naudā dažādu Portugāles banku filiāļu bankomātos.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Nav

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījumu summa

99 999,99 EUR par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

MyBank

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

MyBank ir bankas pārskaitījuma Norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Lai novērstu šaubas un papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: darbības, par kurām var tikt piemērots sods saistībā ar nepilngadīgas personas apdraudēšanu, pedofiliju, pornogrāfiju, tādu darbu, kas aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām un maksāšanas līdzekļiem, aizskaršanu, personas datu aizsardzības prasību neievērošanu, automatizētu datu apstrādi sistēmās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, pārkāpumiem attiecībā uz azartspēlēm un derībām, zirgu skriešanās sacīkstēm, loterijām, kā arī reglamentēto profesiju pienākumu pildīšanas nosacījumu neievērošanu.

Papildu noteikumi

Jums ir aizliegts lietot MyBank logotipu un citas intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot šo alternatīvo maksāšanas metožu pakalpojumiem atļautās. Lai turpinātu lietot šo sistēmu, ievērojiet MyBank Noformēšanas rokasgrāmatas uzņēmējiem norādījumus, kas pieejami šajā tīmekļa vietnē: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ja mēģināt izmantot MyBank logotipu bez atļaujas, kā arī neatbilstošā vai neatļautā veidā vai tādā veidā, kas būtiski pārkāpj šīs prasības, mēs paturam tiesības liegt izmantot mūsu pakalpojumus.

PayU

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

PayU ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 PLN par darījumu; 0,01 CZK par darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem: recepšu zāles, farmaceitiskie izstrādājumi un uztura bagātinātāji, kurus nav atļauts pārdot, narkotikas, apreibinošas vielas, tostarp jaunās psihoaktīvās vielas, kā arī iekārtas un tehnoloģijas to ieguvei, ražošanai, tirdzniecībai utt., neatļautas azartspēles, ieroči, munīcija un gāzes nesējraķetes, tiešsaistes pakalpojumi ar pornogrāfisku saturu, piemēram, tērzētavas, videokameras, VOD filmas, finanšu produkti un pakalpojumi, ja tos piedāvā kā daļu no darbības, ko neuzrauga kompetentās finanšu uzraudzības iestādes, ļaunprogrammatūra, piemēram, viltus antivīrusi, vīrusi u. c., politisko partiju un saistītas tīmekļa vietnes, kas tiek izmantotas to atbalstam vai naudas līdzekļu vākšanai politiskām darbībām, kolektīvā finansēšana, starpnieki, kas pieņem maksājumus daudzu saņēmēju vārdā bez juridiska pilnvarojuma, vai arī neievērojot karšu asociāciju vai starpniecības iestāžu prasības.

Papildu noteikumi

1. Jūs apņematies skaidri atpazīstamā un viegli pieejamā veidā informēt Klientu, ka darījumi, kas veikti ar PayU norēķinu veidu, ir neatgriezeniski.

2. “PayPal” un PayU neatbild par papildu maksām, kas tiek piemērotas nepareizu bankas rekvizītu dēļ, ja neesat nodrošinājuši, ka tiek iesniegti tikai pareizi bankas rekvizīti.

3. Tirgotāji, kas izmanto PayU norēķinu veidu, uzņemas atbildību par visiem neatļautajiem vai krāpnieciskajiem darījumiem, kas veikti šajā Norēķinu veidā.

4. Jūs nodrošināt, ka:

a) Klienta identifikācijas un/vai autentifikācijas dati, ko var izmantot pasūtījumu veikšanai, netiek uzglabāti elektroniskā formā vai pierakstīti jebkādā citā formā;

b) ievadot Klienta identifikācijas un/vai autentifikācijas datus, ko var izmantot pasūtījumu veikšanai, tiek novērsta iespēja, ka šie dati var nonākt trešo personu rokās.

Klienta identifikācijas un/vai datu autentifikācijas datu izpaušana trešajām personām ir stingri aizliegta.

POLi

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

POLi ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. POLi ir pieejams tikai tiem klientiem, kam ir atvērts konts Austrālijas un Jaunzēlandes bankās. PayPal negarantē, ka visi Jaunzēlandē vai Austrālijā atvērtie bankas konti atbalsta POLi.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 AUD/NZD par darījumu

Maksimālā darījumu summa

10 000,00 AUD/NZD par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: azartspēles.

Papildu noteikumi

Nav

Przelewy24 (P24)

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Przelewy24 ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,05 PLN par darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Lai atvieglotu jautājumu vai iespējamo sūdzību risināšanas procesu, katram darījumam tiek piešķirts unikāls darījuma numurs un citi rekvizīti (“Informācija par darījumu”). Informācija par darījumu jāsaglabā drošā veidā. Jebkādas sūdzības par nepareizi izpildītiem darījumiem jāiesniedz tieši PayPal, kas pēc tam pārsūtīs jautājumu izskatīšanai Pzrelewy24 maksājumu shēmai. Iesniedzot šādas sūdzības, jums jānorāda tālāk minētā informācija:

a) e-pasta adrese;

b) darījuma numurs;

c) darījuma summa;

d) darījuma izcelsmes bankas konta, no kura darījuma summa ir jāpārskaita, turētāja pilns vārds un uzvārds;

e) tās bankas nosaukums, kurā ir atvērts konts, no kura attiecīgi ir jāpārskaita darījuma summa vai uz kuru darījums tika pārskaitīts;

f) darījuma datums;

g) maksājot ar karti: kartes nosaukums;

h) veicot SMS maksājumu: klienta mobilā tālruņa numurs.

Neraugoties uz iepriekš minēto, sūdzības par darījumiem, kas veikti 90 vai vairāk dienu pirms

sūdzības iesniegšanas, Przelewy24 maksājumu shēma var atteikties izskatīt.

Safetypay

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Safetypay ir bankas pārskaitījumu norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

15 000 EUR

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām iepriekš uzskaitītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem jūs nedrīkstat izmantot Safetypay, lai pieņemtu vai veiktu maksājumus par tālāk norādītajām precēm vai darbībām vai tieši vai netieši tās veicinātu: neoficiāli skaņu ieraksti; viltotas preces; preces, kurām noteikts embargo; nelegālās narkotikas un tām paredzētie piederumi; aizskaroši, rases vai kultūras īpatnības nerespektējoši materiāli; pieaugušajiem paredzēts saturs, materiāli un/vai pakalpojumi, tostarp, bet ne tikai erotiskas grāmatas, videoklipi, sekss pa telefonu, pornogrāfiskas tīmekļa vietnes, pavadoņa/eskorta pakalpojumi, iepazīšanās pakalpojumi (seksuāli orientēti), līgavas pa pastu, dažādas seksuālas izklaides; skaidra nauda; kompensācija par kaitējumu vai zaudējumiem vai soda naudas; izmaksas vai komisijas maksas, kas pārsniedz Tirgotāju piedāvāto preču vai pakalpojumu (attiecīgo nodokļu) normālo vērtību, vai izmaksas, kurām Klienti nav konkrēti piekrituši; parādi vai summas, kas sedz noraidītos vai anulētos čekus; trešo personu veikti pārdošanas darījumi; summas, kas nevar tikt pamatoti uzskatītas par Tirgotāja preču un pakalpojumu tirdzniecības darījumiem (piemēram, Tirgotāja īpašnieku (vai viņu ģimenes locekļu) vai darbinieku veikti pirkumi); nelikumīgi komercdarījumi; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana.

Papildu noteikumi

Nav

Satispay

Norēķinu veids

Maks

Satispay ir bankas kontam piesaistīta platforma mobilajiem maksājumiem.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus iepriekš minētajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem jūs neizmantosiet Satispay, lai pieņemtu vai veiktu maksājumus par tālāk norādītajām precēm vai darbībām, vai tieši vai netieši tās veicinātu:

a) telekomunikāciju pakalpojumi, tostarp vietējie zvani un tālsarunas, ar kredītkarti apmaksāti zvani, zvani, kas veikti, izmantojot tālruņus vai faksa aparātus ar magnētisko lenšu lasītājiem;

b) naudas pārveduma uzdevumi – pārvedumi;

c) lombardi;

d) izejošo zvanu telemārketings;

e) ienākošo zvanu telemārketings;

f) biļešu izplatītāji (radio, televīzija un citi citur neklasificēti tiešie izplatītāji);

g) finanšu iestādes – skaidras naudas izmaksa manuāli;

h) finanšu iestādes – skaidras naudas izmaksa automatizēti;

i) aizdevumu izsniegšana;

j) nefinanšu iestādes – ārvalstu valūta, naudas pārveduma uzdevumi (nevis pārvedumi), kuponi un ceļotāju čeki;

k) brokeri – vērtspapīri, kopieguldījumu fondi, akcijas, preces, obligācijas;

l) laikdaļas īpašumi;

m) iepazīšanās un eskorta pakalpojumi;

n) iepirkšanās pakalpojumi un klubi;

o) fizisko personu kredītvēstures biroji;

p) nodarbinātības aģentūras un pagaidu darbinieku nodrošināšanas pakalpojumi;

q) azartspēles (tostarp loterijas biļetes, kazino spēļu žetoni, totalizatori un derības).

Papildu noteikumi

Tirgotāji apstiprina un piekrīt, ka personas dati tiks pārsūtīti Satispay darījumu apstrādes vajadzībām. Satispay apstrādās šos personas datus atbilstoši savam paziņojumam par privātumu, ko var atrast šeit: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung ir bankas pārskaitījuma Norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

Trustly

Norēķinu veids

Bankas pārskaitījums reāllaikā

Maksājuma atmaksas risks

Nē (kad nauda ir ienākusi Tirgotāja kontā)

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR par darījumu (atbilstoši Klienta bankas piemērotajiem nosacījumiem)

Maksimālā darījuma summa

Atbilstoši Klienta bankas piemērotajiem nosacījumiem

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem: Bitcoin

Papildu noteikumi

(1) Jums ir jānodrošina, ka Trustly logotips(-i) un preču zīme(-es) tiek izvietotas un parādītas pievilcīgā un atbilstošā veidā saskaņā ar attiecīgajām prasībām par pakalpojuma pieejamības norādēm, kuras izklāstītas šeit: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Jūs atzīstat un piekrītat, ka: a) Trustly pakalpojums ir atkarīgs no trešo personu, galvenokārt banku, sistēmu funkcionalitātes, un Trustly negarantē tā pakalpojuma funkcionalitāti šādu trešo personu sistēmu kļūmes, nepareizas darbības vai pielāgošanas gadījumā, b) darījumu izpildes ātrums var tikt negatīvi ietekmēts laikā, kad darījumu apjoms ir ļoti liels vai ievērojami palielinās, vai arī plānoto Trustly pakalpojuma apkopes darbu laikā, un c) PayPal un Trustly neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies trešo pušu sistēmu funkcionalitātes degradācijas rezultātā, kā aprakstīts a) apakšpunktā, vai laikā, kad ievērojami pieaug darījumu apjomi vai ir plānoti Trustly pakalpojuma apkopes darbi, kā aprakstīts b) apakšpunktā.

Trustpay

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Trustpay ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Nav

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR par darījumu

Maksimālā darījumu summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: ieroči vai ar tiem saistīti priekšmeti (piemēram, šaujamieroči, šaujamieroču daļas, munīcija, naži), finanšu produkti, kas līdzinās Ponci shēmai, nelegālās narkotikas un tām paredzētie piederumi, tiešsaistes tirdzniecība ar senlietām vai vēsturisku priekšmetu kopijām.

Papildu noteikumi

 1. Jūs nodrošināsiet “PayPal” piekļuvi jūsu tīmekļa vietnei, izmantojot manuālu novērošanu, automatizētu tīmekļa rāpuļprogrammu vai citu automatizētu meklēšanas tehniku, lai tas varētu pārliecināties par satura pareizību. Tomēr “PayPal” nav pienākuma uzraudzīt jūsu tīmekļa vietnes pareizību.
 2. Jūsu standarta Tirgotāja līgumā jābūt iekļautiem noteikumiem par nekavējošu līguma izbeigšanu, ja Tirgotājs nepiegādā iegādātās preces vai pakalpojumus, nepamatoti noraida sūdzības par precēm vai pakalpojumiem vai bez pamatojuma atsakās nodrošināt preču atgriešanas iespēju.
 3. TrustPay pakalpojumu var izbeigt bez iemesla, paziņojot par to trīs (3) nedēļu laikā.
 4. Jums vienmēr jāsadarbojas ar “PayPal”, lai izmeklētu jebkuru iespējami nelikumīgu, krāpniecisku vai neatbilstošu darbību, ko veikusi jebkura persona, izmantojot TrustPay pakalpojumu.
 5. Jums savā tīmekļa vietnē skaidri jānorāda:
  1. jūsu tirgotāja identifikācijas dati;
  2. piedāvāto preču un/vai pakalpojumu pilnīga specifikācija, tostarp to cena un klīringa valūta;
  3. sūdzību iesniegšanas un preču vai pakalpojumu atgriešanas kārtība, tostarp informācija par patērētāju tiesībām;
  4. veids, kādā tiek atmaksāti (atdoti atpakaļ) no Tirgotāja klientiem saņemtie maksājumi;
  5. klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija;
  6. eksporta ierobežojumi, ja tādi ir, kas noteikti piedāvātajām precēm; un
  7. piedāvāto preču/pakalpojumu piegādes veids.
 6. Jūs garantējat, ka ne uz jums, ne uz jūsu uzņēmuma direktoriem vai patiesā labuma guvējiem neattiecas Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta publicētais apvienotais saraksts, kurā norādītas ES finanšu sankcijām pakļautās personas, grupas un struktūras.
 7. TrustPay ir tiesības neieskaitīt jūsu PayPal kontā vai nepārskaitīt uz to naudu, ja: (1) trūkst skaidru, saprotamu un pietiekami konkrētu datu par maksātāju, (2) Darījums ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai (3) pastāv pamatotas aizdomas, ka attiecīgais Darījums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai citām noziedzīgām darbībām.
WeChat Pay
Norēķinu veids

Maks

WeChat Pay ir elektroniskais maks, ko var izmantot visi reģistrētie WeChat Pay Klienti.

Maksājuma atmaksas risks
Maksājuma garantija
Naudas atmaksas iespēja
Minimālā darījuma summa 0,10 RMB par darījumu
Maksimālā darījuma summa 10 000,00 USD par darījumu, 20 000,00 USD dienā vienam Klientam, 50 000,00 USD gadā vienam Klientam
Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi Skat. papildu noteikumus
Papildu noteikumi
 1. Jums jānodrošina, ka WeChat Pay tiks izmantots, tikai lai apmaksātu šādu preču pirkumus:

a) apģērbi / aksesuāri / somas;

b) dāvanas / ziedi / suvenīri;

c) ārtelpu/sporta/fitnesa aprīkojums / drošība un aizsardzība;

d) mūzikas instrumenti;

e) rokaspulksteņi / pulksteņi / brilles / kosmētiskās lēcas;

f) juvelierizstrādājumi / aksesuāri;

g) mājas interjera priekšmeti / celtniecības materiāli / dekorācijas / audumi;

h) pārtikas produkti;

i) veselības aprūpes produkti / uztura bagātinātāji;

j) sadzīves tehnika;

k) personīgās higiēnas un kontracepcijas produkti;

l) skaistumkopšanas produkti / ādas kopšanas produkti / personīgās higiēnas produkti;

m) amatnieku darinājumi / dārzkopības preces / interjera dekorācijas;

n) automobiļi / motocikli / velosipēdi / to aksesuāri / pārbūvēti transportlīdzekļi;

o) digitālie produkti;

p) biroja aprīkojums;

q) produkti māmiņām un bērniem / bērnu rotaļlietas;

r) preces māmiņām un bērniem paredzētajos (interneta) veikalos;

s) grāmatas / audiomateriāli / kanceles preces;

t) mājdzīvnieku barība.

 1. Jums oficiālajā tīmekļa vietnē ir jāuzrāda “WeChat” logotips saistībā ar Ķīnas LPM (vietējo norēķinu veidu) pakalpojumu izmantošanu.
 2. Jūs nepiemērosiet Klientiem papildu maksu vai nesniegsiet zemāka līmeņa pakalpojumus, ja Klients par maksājumu metodi izvēlas WeChat Pay.
 3. Jūs apņematies saglabāt oriģinālās kvītis un atbilstīgos Darījumu uzskaites materiālus vismaz piecus (5) gadus no Darījuma dienas.
 4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka WeChat Pay pakalpojums tiks izbeigts un jūs uzņemsieties visu atbildību, ja:
 1. jūs veicat darbības, kas pārkāpj šos noteikumus, un pēc pieprasījuma novērst šos pārkāpumus atsakāties to darīt;
 2. veicat jebkādas darbības, kas kaitē WeChat Pay interesēm; vai
 3. piedalāties riskantos pasākumos un neparastos darījumos, kurus WeChat Pay var saprātīgi pēc saviem ieskatiem par tādiem uzskatīt.