>> Skatīt visus līgumus

PayPal Izmaksu pakalpojuma līgums

Atjaunināšanas datums: 2021. gada 10. novembris

Lejupielādēt PDF

 

Šis līgums regulē PayPal Izmaksu (iepriekš – Masveida maksājumu) pakalpojuma izmantošanu. Izmantojot PayPal Izmaksu pakalpojumu, jums jāievēro arī noteikumi, kas iekļauti PayPal Lietotāja līgumā, Privātuma paziņojumā un citos piemērojamajos līgumos, ko esat noslēdzis ar PayPal.

Jūs varat izmantot PayPal Izmaksu pakalpojumu, lai nosūtītu maksājumus vairākiem saņēmējiem vienlaikus. Šādi varat izmaksāt, piemēram, komisijas maksas, piešķirtās atlaides, atlīdzības u. tml., kā arī veikt lielapjoma maksājumus uzņēmējdarbības vajadzībām. Jūs varat izvēlēties nosūtīt izmaksas uz PayPal kontiem. Šo pakalpojumu varēsiet izmantot, ja:

  • jums ir PayPal uzņēmuma konts bez naudas izņemšanas ierobežojumiem un neesat pārkāpis PayPal noteikumus; un
  • esat lūdzis un saņēmis no mums atļauju izmantot šos pakalpojumus.

Maksu par PayPal Izmaksu pakalpojumu var atrast lapā Komisijas maksas.

Ja izmaksa paredzēta saņēmējam, kam nav PayPal konta, tas varēs izņemt šo maksājumu, ja atvērs sev PayPal kontu. Visas izmaksas, kuras to saņēmēji nebūs izņēmuši trīsdesmit (30) dienu laikā, tiks atmaksātas jums atpakaļ. Mēs neesam atbildīgi par summām, kas kļūdaini nosūtītas, izmantojot PayPal Izmaksu pakalpojumu, un mums nav pienākuma nosūtīt atpakaļ šādas izmaksas.

PayPal Izmaksu pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuriem jāveic vairāki maksājumi vienlaikus, lielapjoma maksājumi vai regulārie maksājumi. Ja vēlaties veikt atsevišķus maksājumus, lūdzu, izmantojiet šim nolūkam paredzētos PayPal pakalpojumus. PayPal Izmaksu pakalpojumu nedrīkst izmantot algu pārskaitīšanai, produktu pārdošanai, naudas nosūtīšanai ģimenei un draugiem, samaksas pārskaitīšanai tirgotājam par pirkumu, atbloķēšanas kodu iegādei vai jebkādiem citiem nolūkiem, kas mūsu ieskatā pārsniedz pieļaujamo riska līmeni. Mēs jebkurā laikā varam noteikt papildu ierobežojumus pilnībā pēc saviem ieskatiem.

Tikai jūs pats esat atbildīgs par to, lai katrs, kuram sūtāt maksājumu, izmantojot Izmaksu pakalpojumu, būtu piekritis maksājumu pieņemšanai no jums šādā veidā un saziņai e-pasta ziņojumu vai īsziņu formā. Izmantojot Izmaksu pakalpojumu, jūs apliecināt un garantējat, ka e-pasta adreses vai tālruņa numurus, kurus izmantojat saziņai ar klientiem, jums ir iesniedzis katrs no izmaksu saņēmējiem un ka šo pakalpojumu izmantošana saziņai ar klientiem nav pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Jūs saprotat, ka PayPal Izmaksu pakalpojums ir paredzēts vienīgi tam, lai būtu vieglāk veikt lielu skaitu maksājumu un darījumu, un to nedrīkst izmantot, lai sūtītu mārketinga ziņojumus par savu uzņēmumu.

Neierobežojot citas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko varam izmantot saskaņā ar šo līgumu, mēs pilnībā pēc saviem ieskatiem varam jebkurā laikā apturēt vai slēgt jūsu piekļuvi Izmaksu pakalpojumam vai jūsu PayPal kontam, (i) ja secinām, ka jūs izmantojat Izmaksu pakalpojumu ļaunprātīgi, (ii) ja risks, kas ir saistīts ar to, kā izmantojat Izmaksu pakalpojumu, pārsniedz pieņemamo riska līmeni vai (iii) ja ir pārkāpts kāds no šiem noteikumiem.