>> Visa alla juridiska avtal

Regler och villkor för PayPal.Me

Senaste uppdatering: 31 augusti 2018

 

Ladda ner pdf

 

Tjänsten PayPal.Me (Tjänsten) levereras av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal). Med tjänsten kan du skapa en egen PayPal.Me-webbadress (PayPal.Me-länk) som gör det möjligt för dig att skapa en egen PayPal.Me-sida. Andra kan hitta och känna igen dig samt göra transaktioner med dig på sidan (PayPal.Me-sidan). På PayPal.Me-sidan visas PayPal.Me-länk, namn eller företagsnamn, profilbild eller logotyp samt den ort som är kopplad till ditt PayPal-konto (PayPal.Me-uppgifter). Alla som går till din PayPal.Me-sida kan se dina PayPal.Me-uppgifter och enkelt bekräfta att de överför pengar till rätt person.

Du kan använda en PayPal.Me-sida för privat bruk eller för företagsbruk om du vill be om, samla in och ta emot betalningar från andra PayPal-användare. Användning av tjänsten faller under dessa regler och villkor för PayPal.Me och villkoren i PayPals användaravtalpolicy för godtagbar användning och sekretesspolicy samt alla andra avtal som gäller mellan dig och PayPal (tillsammans kallade Avtalen).

Utlämning av personlig information via tjänsten

När du registrerar dig för tjänsten ger du PayPal tillåtselse att visa din PayPal.Me-sida offentligt och du förstår att dina PayPal.Me-uppgifter kan ses av alla som använder motsvarande uppgifter.

NÄR DU REGISTRERAR DIG FÖR TJÄNSTEN GER DU PAYPAL TILLÅTELSE ATT VISA DINA PAYPAL.ME-UPPGIFTER, PAYPAL.ME-LÄNKAR OCH PAYPAL.ME-SIDOR OFFENTLIGT OCH DU FÖRSTÅR ATT DE KAN SES AV ALLA SOM FÅR TILLGÅNG TILL MOTSVARANDE PAYPAL.ME-UPPGIFTER.

Du kan när som helst uppdatera dina inställningar och avaktivera din PayPal.Me-länk genom att justera inställningarna i ditt PayPal-konto på nätet eller i PayPal-appen.  Om du avaktiverar din PayPal.Me-länk kan andra inte längre hitta din PayPal.Me-länk, PayPal.Me-sida och dina PayPal.Me-uppgifter och du kan inte ta emot pengar via PayPal.Me-länken.
 

Privata eller kommersiella syften

När du registrerar dig för tjänsten och konfigurerar en PayPal.Me-länk ombeds du ange om du främst kommer att använda PayPal.Me-länken för transaktioner med vänner och familj (Privat användning) eller för mottagning av betalningar från kunder för varor och tjänster (Kommersiell användning). Du kan ändra klassificeringen av en privat PayPal.Me-länk till kommersiell användning och kan kanske även ändra klassificeringen av vissa kommersiella PayPal.Me-länkar till privata. DU FÅR EMELLERTID INTE TA EMOT BETALNINGAR I KOMMERSIELLT SYFTE MED EN PRIVAT PAYPAL.ME-LÄNK ELLER ANVÄNDA EN KOMMERSIELL PAYPAL.ME-LÄNK FÖR PRIVATA TRANSAKTIONER.

Om du har ett företagskonto hos PayPal identifieras alla PayPal.Me-länkar som är kopplade till kontot som kommersiella PayPal.Me-länkar. Om PayPal efter eget godtycke finner att du har tagit emot betalningar för varor och tjänster via en privat PayPal.Me-länk kan PayPal ta ut retroaktiva tillämpliga avgifter och framöver klassificera PayPal.Me-länken som kommersiell. Mer information om avgifter finns i PayPals användaravtal.
 

Riktlinjer för PayPal.Me-användare

Vi har upprättat några grundläggande regler utöver reglerna i avtalet som du måste följa när du använder tjänsten.
Du FÅR INTE lämna ut ditt PayPal-lösenord eller andra uppgifter till någon annan så att den personen kan hantera dina PayPal.Me-länkar. Du får inte heller hantera en annan kontoinnehavares PayPal.Me-länk med innehavarens användarnamn och lösenord.
Du FÅR INTE delta i en aktivitet, publicera innehåll eller registrera och/eller använda en webbadress för att upprätta en PayPal.Me-länk, som är, eller som innehåller material som:

  • är kränkande, smädande, nedsättande, pornografiskt, hotande eller oanständigt;
  • är olagligt eller avsett att främja eller begå en olaglig gärning av något slag, inklusive men inte begränsat till överträdelser av immateriella rättigheter, sekretessrättigheter eller äganderättigheter som tillhör PayPal, en annan PayPal-användare eller en tredje part;
  • innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller en annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller personliga uppgifter från tredje part eller är avsett att be om sådana uppgifter;
  • ger intryck av att du är en annan person eller ger en felaktig beskrivning av din relation med en annan användare, person eller enhet eller på annat sätt är bedrägligt, falskt, vilseledande, missvisande eller
  • bryter mot eller är i konflikt med Avtalen, enligt PayPals åsikt.

Du godkänner och samtycker till att brott mot något av det här kan leda till att din PayPal.Me-länk och eller ditt PayPal-konto avslutas eller spärras omedelbart. Du godkänner även att PayPal kan återkalla din PayPal.Me-länk av olika anledningar.

PayPal förbehåller sig rätten att uppdatera de här villkoren efter eget gottfinnande, av vilken anledning som helst, genom att publicera en uppdaterad version av villkoren på https://www.paypal.me/pages/terms. Uppdaterade villkor börjar gälla det datum de publiceras och du godkänner dem genom att fortsätta använda PayPal.Me-länken.