PayPal Acceptable Use Policy

>> Visa alla villkor

PayPals policy för godtagbar användning

Senaste uppdatering: 17 juli 2023

Ladda ner pdf

 

Du är ensamt ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar vid samtliga av dina åtgärder relaterade till användningen av PayPals tjänster, oavsett syfte. Du måste dessutom följa villkoren i den här policyn för godtagbar användning. Överträdelse av denna policy för godtagbar användning utgör en överträdelse av ditt PayPal-användaravtal.

 

Förbjudna aktiviteter

Du får inte använda PayPal-tjänsten för verksamhet som:

  1. strider mot lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter.
  2. avser transaktioner som involverar (a) narkotika, steroider, vissa kontrollerade ämnen eller andra produkter som kan utgöra en risk för konsumentsäkerhet, (b) drogtillbehör, (c) cigaretter (d) varor som uppmuntrar, främjar, underlättar eller instruerar andra att ägna sig åt olaglig verksamhet, (e) stulna varor, inklusive digitala och virtuella varor, (f) uppmaning till hat, våld, rasdiskriminering eller andra former av diskriminerande intolerans eller ekonomisk vinning från brottslighet, (g) varor som anses vara oanständiga, (h) varor som bryter mot eller gör intrång på upphovsrätt, varumärken, namn- och bildlagen eller sekretess enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (i) visst material eller vissa tjänster med sexuellt innehåll, (j) ammunition, skjutvapen och vissa delar eller tillbehör till skjutvapen, eller (k) vissa vapen eller knivar som lyder under tillämplig lag.
  3. avser transaktioner som (a) visar personuppgifter för tredje part i strid med gällande lag, (b) stöder pyramidspel eller ponzi-bedrägerier, matrisprogram, andra typer av "bli rik snabbt"-system eller vissa marknadsföringsprogram i flera nivåer eller nätverksförsäljning, (c) är kopplade till köp av livräntor eller lotterikontrakt, layaway-system, off-shore-banktjänster eller transaktioner för finansiering eller återfinansiering av kreditkortsskulder, (d) gäller försäljning av vissa varor innan säljaren har kontroll över varan eller har den i sin ägo, (e) utförs av betalningshanterare i syfte att inkassera betalningar för handlares räkning, (f) är associerade med försäljning av resecheckar eller postanvisningar, (g) involverar företag som utför valutaväxling eller inlösen av checkar, (h) inbegriper vissa kreditsanerings- och skulduppgörelsetjänster, kredittransaktioner eller försäkringsaktiviteter eller (i) inbegriper erbjudande eller mottagande av betalningar i besticknings- eller korruptionssyfte.
  4. inbegriper försäljning av produkter eller tjänster som enligt bedömning från statliga myndigheter med stor sannolikhet är olagliga.
  5. avser transaktioner som involverar en aktivitet som kräver godkännande utan att ett sådant godkännande har beviljats.

 

Aktiviteter som kräver godkännande

PayPal kräver godkännande för att ta emot betalningar för vissa tjänster som beskrivs i detalj i tabellen nedan.

PayPal kräver godkännande för att ta emot betalningar för vissa varor och tjänster enligt beskrivningen nedan.

Avsnitt

Kategori

Vara eller tjänst som kräver godkännande (inte avsett att vara en fullständig lista)

Kontaktuppgifter

1

Transport

Flygbolag och schemalagda eller icke-schemalagda charter-/jet-/flygtaxioperatörer.

För allmänna frågor hänvisar vi till vår Hjälp.

 

Vid frågor om hur du skaffar ett godkännande eller öppnar ett nytt PayPal Business-konto som erbjuder tjänster som kräver godkännande kan du kontakta vårt Säljteam.

 

2

Välgörenhetsorganisationer/ideella organisationer

Insamling av donationer i egenskap av välgörenhetsorganisation eller ideell organisation.

3

Varor med högt värde

Försäljningsverksamhet inom juveler, ädelmetaller och ädelstenar.

4

Betalningsfacilitator

Tillhandahållande av betaltjänster som omfattas av definitionen för penningtjänstverksamhet eller institut för elektroniska pengar. I tjänsterna ingår även försäljning av värdekort och depositionstjänster.

5

Investeringar

Köp, försäljning eller förmedling av aktier, obligationer, värdepapper, optioner, sifferunderlag, råvaror, CDF-kontrakt/kontrakt i utländsk valuta, gemensamma fonder eller investeringsintresse i någon enhet eller egendom.

6

Vadslagning, hasardspel, prisdragningar och tävlingar

Aktiviteter som involverar vadslagning, hasardspel och/eller annan aktivitet som inbegriper en insats och ett pris, bland annat i form av egendoms-/fastighetspriser, kasinospel, vadhållning inom idrott, häst- eller hundkapplöpning, fantasisporter, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta vadslagning, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som hasardspel eller inte) och lotterier, om verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådana aktiviteter tillåts enligt lag.

7

Kryptovaluta

All digital representation av värde som kan handlas digitalt, överföras eller användas för betalning, däribland i form av kryptovalutor, virtuella valutor i spel eller icke-fungibla polletter.

8

Receptbelagda artiklar

Försäljning av receptbelagda produkter eller receptutfärdande

tjänster.

9

Telemedicintjänster

Tillhandahållande av medicinska tjänster och rådgivning på distans.

 

10

 

Innehåll för vuxen målgrupp

Allt pornografiskt innehåll som levereras digitalt, inklusive video på begäran (VOD) och aktiviteter via webbkameror. PayPal kan vara förhindrat att behandla betalningar i vissa jurisdiktioner för DVD-skivor, tidskrifter och andra produkter eller tjänster med pornografiskt innehåll.

11

Internetdejting

Alla dejtingtjänster som gör det möjligt för enskilda personer att hitta och presentera sig för nya personer med syftet att utveckla en personlig eller romantisk relation.

12

Levande streaming/utsändning

Alla aktiviteter där personer överför video-, röst- eller textinnehåll i en levande miljö med möjlighet att interagera med användare.

13

Fildelning

Tillhandahållande av fildelningstjänster, inklusive fillagringstjänster och liknande fjärrtjänster för digital fildelning där uppladdat innehåll är tillgängligt för allmänheten, eller där tjänsten betalar till dem som laddar upp innehåll.

14

Alkohol

Försäljning av alkoholhaltiga drycker.

15

Tobak

Tobaksprodukter som inte är cigaretter, samt e-cigaretter eller cigarrer

16

Medicinska varor eller tjänster

Alla varor som klassificeras som medicintekniska produkter och alla tjänster eller behandlingar som tillhandahålls av en person eller organisation som framställer sig som leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster, däribland alla hälso- och sjukvårdstjänster för vilka myndighetsutfärdad legitimation krävs i leverantörens jurisdiktion eller i den jurisdiktion där tjänster tillhandahålls.

I den här kategorin ingår "Medicinsk turism", där medicinska tjänster erbjuds en patient utanför vederbörandes hemland.

17

Flernivåmarknadsföring och direktförsäljningsorganisationer

Direktförsäljningsorganisationer ("DSO:er") och flernivåmarknadsföring ("MLM:er") är distributions- och marknadsföringsmodeller där produkter eller tjänster säljs via ett nätverk av oberoende återförsäljare eller representanter. DSO- och MLM-modeller baseras på personlig försäljning och kräver ofta att de oberoende distributörerna rekryterar nya distributörer för att kunna avancera inom organisationen eller få incitamentsersättning.

18

Marknadsplatser

En marknadsplats är en e-handelslösning där tredjepartssäljare kan sälja sina produkter eller tjänster till kunder.

 

 

Mer information

Mer information om policyn för godtagbar användning finns i vårt Hjälpcenter.

 

Överträdelser av policyn för godtagbar användning

Vi uppmuntrar dig att omedelbart rapportera överträdelser av denna policy för godtagbar användning till PayPal. Om du har en fråga om huruvida en transaktionstyp kan bryta mot policyn för godtagbar användning eller vill göra en rapport kan du göra det här.