Vårt åtagande för tillgänglighet

PayPal har åtagit sig att göra innehållet på vår webbplats tillgängligt och användarvänligt för alla. Om du har problem med att visa eller navigera i innehållet på den här webbplatsen, eller märker något innehåll eller en funktion som du anser inte är helt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar, då kan du Kontakta oss och lämna en beskrivning av den specifika funktionen som du anser inte är helt tillgänglig eller komma med förbättringsförslag. Vi tar din feedback på allvar och kommer att beakta den när vi utvärderar olika sätt att tillgodose alla våra kunders behov och våra övergripande tillgänglighetspolicyer. Vidare, även om vi inte styr över våra leverantörer uppmuntrar vi starkt leverantörer av digitalt innehåll från tredje part att tillhandahålla innehåll som är tillgängligt och användarvänligt.