>> Vis alle juridiske aftaler

 

Erklæring om personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 6. maj 2022

 

 1. Oversigt
 2. Kontakt
 3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
 4. Hvorfor opbevarer vi personlige oplysninger?
 5. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger? 
 6. Deler vi personlige oplysninger? 
 7. Hvordan arbejder vi sammen med andre tjenester og platforme?
 8. Overførsler til udlandet 
 9. Hvordan bruger vi cookies og sporingsteknologier?
 10. Hvilke persondatavalg er til rådighed for dig?
 11. Hvad er dine rettigheder?
 12. Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
 13. Kan børn bruge vores tjenester? 
 14. Hvad har du ellers brug for at vide?
 15. Definitioner
 16. Flere oplysninger (herunder meddelelse om banklovgivning for kunder i EØS)

 

1. Oversigt

PayPal har udarbejdet denne erklæring om personlige oplysninger for at forklare, hvordan PayPal som dataansvarlig kan indsamle, opbevare, behandle, dele og overføre dine personlige oplysninger, når du besøger vores sites eller bruger vores tjenester. Denne erklæring om personlige oplysninger gælder for dine personlige oplysninger, når du besøger sites eller bruger tjenester, og gælder ikke for onlinewebsteder eller -tjenester, som vi ikke ejer eller har kontrol over, herunder websteder eller tjenester fra andre PayPal-brugere.

Som europæisk bank, der er registreret i Luxembourg, overholder vi kravene om databeskyttelse og finanstilsyn. For at undgå enhver tvivl udgør denne erklæring om personlige oplysninger ikke en "rammeaftale" med henblik på EU's direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF) eller en implementering af direktivet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Formålet med denne erklæring om personlige oplysninger er at informere dig om vores praksis i forbindelse med persondata og at hjælpe dig med at forstå dine persondatavalg, når du bruger vores sites og tjenester. Bemærk, at vores tjenestetilbud kan variere afhængigt af regionen. Denne erklæring om personlige oplysninger kan suppleres med yderligere meddelelser afhængigt af de berørte sites og tjenester. Supplerende oplysninger kan findes i Oversigt over cookies og sporingsteknologier og Meddelelse om banklovgivning.

Vi har defineret nogle udtryk, som vi bruger i hele erklæringen om personlige oplysninger. Du kan finde betydningen af disse udtryk i afsnittet Definitioner.

Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores praksis i forbindelse med persondata, som ikke behandles i denne erklæring om personlige oplysninger.

 

2. Kontakt

Du kan kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål til eller bekymringer vedrørende denne erklæring om personlige oplysninger og supplerende meddelelser eller den måde, som vi håndterer dine personlige oplysninger på.

Vi vil gerne sikre os, at dine spørgsmål når det rette sted hen:

 • Klik her for at kontakte os angående din PayPal-konto eller -betaling eller en kortbetaling, der er foretaget til en forhandler.
 • Klik her for at kontakte os angående din Xoom-konto

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes online eller på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.Du har desuden ret til at indgive en klage hos tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land.

 

3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger vores sites eller bruger vores tjenester, herunder følgende:

 • Registrering og brug af oplysninger – Når du tilmelder dig for at bruge vores tjenester ved at oprette en konto, indsamler vi personlige oplysninger, som det skønnes nødvendigt for at kunne tilbyde og udføre de tjenester, du anmoder om. Afhængigt af de tjenester, du vælger, kan vi bede dig om dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse og dine id-oplysninger for at oprette en konto. Vi kan bede dig om flere personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester.

 • Betalings- og oplevelsesoplysninger: Når du bruger vores tjenester eller går ind på vores sites, f.eks. for at foretage køb fra forhandlere, for at modtage penge, for at behandle betalinger eller for at overføre penge til venner og familie, indsamler vi oplysninger om betalingen og andre oplysninger i forbindelse med betalingen som f.eks. det beløb, der er overført eller anmodet om, det beløb, der er betalt for produkter eller tjenester, forhandleroplysninger, herunder oplysninger om eventuelle betalingsmetoder, der blev brugt til at gennemføre betalingen, enhedsoplysninger, tekniske statistikoplysninger og geoplaceringsoplysninger.
 • Deltagers personlige oplysninger: Når du bruger vores tjenester eller går ind på vores sites, indsamler vi de personlige oplysninger, du giver os om de andre deltagere, der er knyttet til betalingen.
 • Overfør eller anmod om penge: Når du overfører eller anmoder om penge via tjenesterne, indsamler vi personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og finansielle kontooplysninger om den deltager, som modtager penge fra dig eller overfører penge til dig. Omfanget af personlige oplysninger, der kræves om en deltager, kan variere afhængigt af de tjenester, som du bruger til at overføre eller anmode om penge.
 • Betal eller anmod en anden om at betale en regning:  Hvis du bruger vores tjenester til at betale en regning på en anden persons vegne, eller hvis du anmoder en bruger om at betale en regning for dig, indsamler vi personlige oplysninger fra dig om kontoejeren f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer på den regning, du har til hensigt at betale eller anmode om at blive betalt.
 • Tilføj værdi til dine konti: Hvis du bruger vores tjenester til at tilføje værdi til din konto eller en anden konto, du måtte have, eller hvis du beder en bruger om at tilføje værdi til nogen af disse konti, kan vi indsamle personlige oplysninger fra dig om den anden part eller fra den anden part om dig for at gøre det nemmere at udføre anmodningen. Hvis du for eksempel bruger vores tjenester til at tanke en mobiltelefon op eller til at anmode om, at der føjes værdi til din mobilkonto, kan vi indsamle personlige oplysninger og andre oplysninger, herunder mobilkontonummer fra den anden deltager.
 • Oplysninger om din offentlige profil og dine venner og kontaktpersoner – Det kan være nemmere for os at hjælpe dig med at foretage og modtage betalinger til og fra dine venner og kontaktpersoner, hvis du vælger at knytte oplysninger om dine kontaktpersoner til din konto, og hvis du gør din kontoprofil offentlig. Hvis du opretter en kontoforbindelse mellem din enhed eller en platform for sociale medier og din konto, bruger vi oplysningerne fra din liste over kontaktpersoner (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse) til at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores tjenester. Når din kontoprofil er offentlig, kan andre brugere finde din profil for at overføre penge til dig ved at søge efter dig på navn, brugernavn, e-mail eller mobilnummer på PayPal og bekræfte, at det er dig, ved at se på dit billede. Du kan gøre din kontoprofil privat når som helst under dine PayPal.me-indstillinger.
 • Personlige oplysninger, som du vælger at give os for at få flere tjenester eller specifikke onlinetjenester – Hvis du anmoder om eller deltager i en valgfri sitefunktion eller anmoder om udvidede tjenester eller anden tilvalgsfunktionalitet, kan vi indsamle yderligere oplysninger fra dig. Vi sender dig en separat meddelelse på tidspunktet for indsamlingen, hvis anvendelsen af de pågældende personlige oplysninger afviger fra de anvendelser, der fremgår af denne erklæring om personlige oplysninger.
 • Personlige oplysninger om dig, hvis du bruger ikke-brandede tjenester – Visse tjenester er til rådighed, uden at du behøver at logge på eller oprette en konto. Vi indsamler personlige oplysninger, når du interagerer med og foretager betalinger til forhandlere ved hjælp af vores kortbetalingstjenester, der ikke er forsynet med PayPal-brandet, og når du betaler med PayPal uden at logge på en konto. For vores ikke-brandede betalingstjenester foregår din interaktion med forhandleren på vedkommendes platform. Hvis du er kontoejer eller opretter en konto på et senere tidspunkt, kan vi indsamle oplysninger om ikke-brandede betalinger og knytte dem til din konto for at forbedre din kundeoplevelse som kontoejer og til overholdelses-og analyseformål. Hvis du ikke er kontoejer, indsamler og opbevarer vi alle de oplysninger, du giver os, og bruger disse oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring om personlige oplysninger.
 • Personlige oplysninger om dig fra tredjepartskilder: Vi indhenter oplysninger fra tredjepartskilder som f.eks. forhandlere, dataudbydere og kreditbureauer, hvor dette er tilladt ved lov.
 • Andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores sites eller tjenester: Vi kan indsamle flere oplysninger fra eller om dig, når du kommunikerer med os, kontakter vores kundeservice eller medvirker i en undersøgelse.
 • Ikke-kontoejere
 • Hvis du bruger vores tjenester uden at oprette eller logge på en konto, indsamler vi stadig personlige oplysninger, som kan omfatte dine betalingsoplysninger, enhedsoplysninger og din placering. Når du bruger vores tjenester uden at oprette eller logge på en konto, bruger vi disse oplysninger til at behandle betalinger, forhindre bedrageri og overholde loven. Vi kan knytte disse oplysninger til din konto, hvis du har en, eller hvis du opretter en konto på et senere tidspunkt.

 

4. Hvorfor opbevarer vi personlige oplysninger?

Vi opbevarer personlige oplysninger i et format, som kan identificeres, i det korteste tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde vores juridiske eller lovmæssige forpligtelser og til vores forretningsformål. Vi kan opbevare personlige oplysninger i længere tid, end loven kræver det, hvis det er i vores legitime forretningsinteresser og ikke er forbudt ved lov. Hvis din konto er lukket, kan vi træffe foranstaltninger for at maskere personlige oplysninger og andre oplysninger, men vi forbeholder os vores mulighed for at opbevare og tilgå dataene lige så længe, som det kræves for at overholde gældende lovgivning. Vi vil fortsætte med at bruge og videregive sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring om personlige oplysninger.

De cookies, vi bruger, har definerede udløbstider. Medmindre du besøger vores sites eller bruger vores tjenester inden for det tidsrum, deaktiveres cookies automatisk, og lagrede oplysninger slettes. Se vores Oversigt over cookies og sporingsteknologier for at få mere at vide.

 

5. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

Vi kan behandle dine personlige oplysninger, når vi har et gyldigt retsgrundlag for at gøre dette. Alt efter omstændighederne kan vi være afhængige af dit samtykke eller det faktum, at behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at overholde loven. Vi kan også behandle dine personlige oplysninger, hvor vi mener, at det er i vores eller andres legitime interesse, under hensyntagen til dine interesser, rettigheder og forventninger.

Levering af tjenester, der er nødvendige for at opfylde vores aftale med dig, herunder for at:

 • For at drive sitene og levere tjenesterne, herunder for at:

  • udføre enhver forpligtelse forud for indgåelse af en kontrakt
  • indlede en betaling, overføre eller anmode om penge, indsætte værdi på en konto eller betale en regning
  • godkende din adgang til en konto
  • kommunikere med dig om din konto, sitene, tjenesterne eller PayPal
  • oprette en kontoforbindelse mellem din konto og en tredjepartskonto eller -platform
  • udføre tjek af kreditværdighed og andre økonomiske forhold, vurdere ansøgninger og sammenligne oplysninger med henblik på nøjagtighed og bekræftelse
  • holde dine konto- og betalingsoplysninger opdaterede.
 • For at administrere vores forretningsbehov, som f.eks. overvågning, analyse og forbedring af tjenesterne og sitenes ydeevne og funktionalitet. Vi analyserer f.eks. brugeradfærd og undersøger den måde, hvorpå du bruger vores tjenester.
 • For at håndtere risici og beskytte sitene, tjenesterne og dig mod bedrageri ved at bekræfte din identitet. PayPals værktøjer til håndtering af risici og bedrageri bruger personlige oplysningerenhedsoplysningertekniske statistikoplysninger og geoplaceringsoplysninger fra vores sites og websteder, der tilbyder PayPal-tjenester, med henblik på at hjælpe med at opdage og forhindre bedrageri og misbrug af tjenesterne.
 • For at opfylde vores forpligtelser og håndhæve vilkårene for vores sites og tjenester, herunder at overholde alle gældende love og bestemmelser.
 • Til vores legitime interesser, herunder for at:
  • håndhæve vilkårene for vores sites og tjenester
  • administrere vores daglige forretningsbehov, som f.eks. overvågning og analyse
  • håndtere risici, bedrageri og misbrug af PayPal-tjenesterne
  • gøre personlige oplysninger anonyme for at levere samlede statistiske oplysninger til tredjeparter, herunder andre virksomheder og den brede offentlighed, om hvordan, hvornår og hvorfor brugere besøger vores sites og bruger vores tjenester, og
  • udføre business til business-marketing, og
  • levere brugertilpassede tjenester (også kaldet interessebaseret marketing), der tilbydes af PayPal på tredjeparters websteder og onlinetjenester. Vi kan bruge dine personlige oplysninger og andre oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med denne erklæring om personlige oplysninger, til at give dig en målrettet visning, funktion eller tilbud på tredjepartswebsteder.
  • gøre det nemmere for dig at finde og oprette forbindelse til andre. Hvis du fx giver os adgang til dine kontaktpersoner, eller når din kontoprofil er offentlig, kan vi foreslå forbindelser til personer, du måske kender, og hjælpe andre med at få kontakt til dig og sende dig penge. Det sker ved at lade dem finde din profil, når de søger efter dig ved hjælp af navn, brugernavn, e-mailadresse eller mobilnummer på PayPal. Vi kan også tilknytte oplysninger om dig, som vi får kendskab til via din og dine kontaktpersoners brug af tjenesterne, samt oplysninger, som du og andre giver, til at foreslå personer, du muligvis kender eller muligvis ønsker at modtage betalinger fra eller sende betalinger til via vores tjenester. Social funktionalitet og funktioner, der er udviklet til at gøre din brug af tjenesterne sammen med andre nemmere, varierer afhængigt af tjenesten.
 • Med dit samtykke, herunder for at:
  • Markedsføre PayPal-produkter og -tjenester samt produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede virksomheder til dig. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at skræddersy marketingindholdet og visse tjeneste- eller siteoplevelser, så det passer bedre til dine interesser, på PayPals og andre tredjeparters websteder.
  • Bruge cookies og andre sporingsteknologier til at give dig målrettede visninger, funktioner, tjenester eller tilbud og/eller til at samarbejde med andre tredjeparter som f.eks. forhandlere, reklame- eller analysevirksomheder, så vi kan levere disse brugertilpassede tjenester (også kaldet interessebaseret marketing).
  • Give dig placeringsspecifikke muligheder, funktioner eller tilbud, hvis du vælger at dele dine geoplaceringsoplysninger via tjenesterne. Vi bruger disse oplysninger til at øge sikkerheden for sitene og tjenesterne og levere placeringsbaserede tjenester til dig, f.eks. annoncering, søgeresultater og andet personaliseret indhold (også kaldet interessebaseret marketing).
  • Svare på dine anmodninger, for eksempel for at kontakte dig om et spørgsmål, som du har sendt til vores kundeserviceteam.

Du kan til enhver tid gratis trække dit samtykke tilbage. Se afsnittet om "Dine persondatavalg" for at få mere at vide om, hvordan du gør dette.

 

6. Deler vi personlige oplysninger?

Vi kan dele dine personlige oplysninger eller andre oplysninger om dig med andre på flere forskellige måder som beskrevet i dette afsnit i erklæringen om personlige oplysninger. Vi kan dele dine personlige oplysninger eller andre oplysninger af følgende årsager:

Med andre medlemmer af PayPal-koncernen: Vi kan dele dine personlige oplysninger med medlemmer af gruppen af PayPal-virksomheder for blandt andet at levere de tjenester, du har anmodet om eller autoriseret, for at håndtere risici, for at hjælpe med at opdage og forhindre potentielle ulovlige og bedrageriske handlinger og andre overtrædelser af vores politikker og aftaler og for at hjælpe os med at forvalte tilgængeligheden af og forbindelsen til PayPals produkter, tjenester og kommunikation.

Med andre virksomheder, der leverer tjenester til os: Vi deler personlige oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, som udfører tjenester og funktioner efter vores anvisninger og på vores vegne. Disse tredjepartstjenesteudbydere kan f.eks. levere tjenester til dig, bekræfte din identitet, hjælpe med at behandle betalinger, sende dig reklamer for vores produkter og tjenester eller yde kundeservice. 

Med andre finansielle institutioner: Vi deler personlige oplysninger med andre finansielle institutioner, som vi er gået sammen med for i fællesskab at skabe og tilbyde et produkt. Disse finansielle institutioner må kun bruge disse oplysninger til at markedsføre og tilbyde PayPal-relaterede produkter, medmindre du har givet samtykke til andre anvendelser. Vi kan også dele personlige oplysninger for at behandle betalinger, give dig fordele i forbindelse med dine kvalificerede kort og holde dine betalingsoplysninger opdaterede.

Med de andre parter i betalinger, når du bruger tjenesterne, f.eks. andre brugere, forhandlere og deres serviceudbydere: Vi kan dele oplysninger om dig og din konto med de andre parter, der er med til at behandle dine betalinger. Dette omfatter andre brugere, som du overfører penge til eller modtager penge fra, og forhandlere og deres tjenesteudbydere. Oplysningerne kan omfatte følgende:

 • Personlige oplysninger og kontooplysninger, der er nødvendige for at gennemføre betalingen
 • Personlige oplysninger til at hjælpe andre deltagere med at løse tvister og opdage og forhindre bedrageri, og
 • Anonyme data og performanceanalyser for at hjælpe forhandlerne med bedre at forstå brugen af vores tjenester og for at hjælpe forhandlerne med at forbedre brugernes oplevelser. 

Med andre tredjeparter i forbindelse med vores forretningsformål eller som tilladt eller påkrævet af loven: Vi kan dele oplysninger om dig med andre parter med henblik på PayPals forretningsformål eller som tilladt eller påkrævet ved lov, herunder:

 • hvis vi skal gøre dette for at overholde en lov, retsproces eller bestemmelser
 • til retshåndhævende myndigheder eller andre statslige institutioner eller andre tredjeparter i overensstemmelse med en stævning, en retskendelse eller anden retsproces eller krav, der gælder for PayPal eller PayPal-koncernen
 • hvis vi, efter eget skøn, mener, at videregivelse af personlige oplysninger er nødvendig eller hensigtsmæssig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodede eller faktiske ulovlige aktiviteter
 • for at beskytte en persons vitale interesser
 • hos kreditbureauer og databehandlere for tjek af kreditværdighed og med henblik på overholdelse og bedrageribekæmpelse
 • for at undersøge overtrædelser af eller håndhæve en brugeraftale eller andre juridiske vilkår, der gælder for enhver tjeneste
 • for at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder
 • for at facilitere et køb eller salg af hele eller en del af PayPals virksomhed
 • i forbindelse med forsendelse og relaterede tjenester for køb, som er foretaget ved hjælp af en tjeneste
 • for at vurdere og håndtere risici og forhindre bedrageri mod os, vores brugere og bedrageri, der omfatter vores sites eller brug af vores tjenester, herunder bedrageri, som opstår hos eller omfatter vores forretningspartnere, strategiske foretagender eller andre personer og forhandlere.
 • til bankpartnere som påkrævet i henhold til betalingskortorganisationernes regler om medtagelse på deres liste over opsagte forhandlere
 • til kreditoplysnings- og inkassobureauer
 • til virksomheder, som vi planlægger at fusionere med eller blive opkøbt af, og
 • for at støtte vores revisions-, overholdelses- og selskabsledelsesfunktioner.

Med dit samtykke: Vi deler også dine personlige oplysninger og andre oplysninger med dit samtykke eller efter din anvisning, herunder hvis du godkender en kontoforbindelse med en tredjepartskonto eller -platform.

Derudover kan PayPal give samlede statistiske oplysninger til tredjeparter, herunder andre virksomheder og den brede offentlighed, om hvordan, hvornår og hvorfor brugere besøger vores sites og bruger vores tjenester. Disse oplysninger vil ikke identificere dig personligt eller give oplysninger om din brug af sitene eller tjenesterne. Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter med henblik på deres marketingformål uden dit samtykke.

 

7. Hvordan arbejder vi sammen med andre tjenester og platforme?

En vigtig fordel ved og nyskabelse af PayPals tjenester er, at du kan forbinde din konto med en tredjepartskonto eller -platform. For så vidt angår denne erklæring om personlige oplysninger, er en "kontoforbindelse" med en sådan tredjepart en forbindelse, du autoriserer eller aktiverer mellem din konto og en konto, betalingsmetode eller platform, der ikke tilhører PayPal, som du lovligt kontrollerer eller ejer. Når du autoriserer en sådan forbindelse, vil PayPal og tredjeparten udveksle dine personlige oplysninger og andre oplysninger direkte. Eksempler på kontoforbindelser er:

 • tilknytning af din konto til en konto på sociale medier eller en social meddelelsestjeneste
 • tilknytning af din konto til en tredjepartsdataindsamlingsvirksomhed eller en tredjepartsvirksomhed, der yder finansielle tjenesteydelser, såfremt du giver en sådan virksomhed loginoplysningerne til din konto, eller
 • brug af din konto til at foretage betalinger til en forhandler eller give en forhandler mulighed for at trække penge på din konto.

Hvis du vælger at oprette en kontoforbindelse, kan vi modtage oplysninger fra tredjeparten om dig og din brug af den pågældende tredjeparts tjeneste. Hvis du f.eks. knytter din konto til en konto på sociale medier, modtager vi personlige oplysninger fra udbyderen af de sociale medier via kontoforbindelsen. Hvis du knytter din konto til andre finansielle konti, direkte eller gennem en tredjepartstjenesteudbyder, kan vi få adgang til din saldo og dine betalingsoplysninger som f.eks. køb og pengeoverførsler. Vi bruger alle sådanne oplysninger, som vi modtager fra en tredjepart via en kontoforbindelse, på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring om personlige oplysninger. 

Oplysninger, som vi deler med en tredjepart på baggrund af en kontoforbindelse, bruges og videregives i overensstemmelse med tredjepartens praksis for persondata. Før du autoriserer en kontoforbindelse, skal du gennemgå meddelelsen om persondata fra enhver tredjepart, som du har autoriseret til at have en kontoforbindelse, og som vil få adgang til dine personlige oplysninger som en del af kontoforbindelsen. F.eks. kan personlige oplysninger, som PayPal deler med en tredjepartskonto eller -platform, f.eks. en konto på sociale medier, til gengæld blive delt med visse andre parter, herunder den brede offentlighed, afhængigt af kontoens eller platformens praksis for persondata. 

 

8. Overførsler til udlandet

Vores aktiviteter understøttes af et netværk af computere, cloud-baserede servere og anden infrastruktur og informationsteknologi, herunder, men ikke begrænset til, tredjepartstjenesteudbydere. 

De ovennævnte parter kan have hovedsæde i en anden jurisdiktion end din egen og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og Storbritannien ("UK"). Disse lande yder ikke altid samme niveau af persondatabeskyttelse. I overensstemmelse med EØS' databeskyttelseslov har vi taget særlige skridt for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi er i særdeleshed underlagt bindende virksomhedsregler, der er godkendt af kompetente tilsynsmyndigheder (kan findes her) i forbindelse med overførsler af dine personlige oplysninger inden for PayPal-relaterede virksomheder. Andre overførsler kan være baseret på kontraktmæssig beskyttelse. Kontakt os for at få mere at vide om dette.

Hvis du foretager betalinger hos andre parter uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien eller knytter vores tjeneste til platforme, f.eks. sociale medier, uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien, er vi forpligtede til at overføre dine personlige oplysninger til disse parter for at levere den ønskede tjeneste til dig.

 

9. Hvordan bruger vi cookies og sporingsteknologier? 

Når du besøger vores sites, bruger vores tjenester eller går ind på et tredjepartswebsted, som vi leverer onlinetjenester til, kan vi og vores forretningspartnere og sælgere bruge cookies og andre sporingsteknologier (samlet kaldet "cookies") til at genkende dig som bruger og til at tilpasse dine onlineoplevelser, de tjenester, du bruger, og andet onlineindhold og -reklame, til at måle effektiviteten af kampagner og udføre analyser og til at mindske risici, forhindre potentielt bedrageri og fremme tilliden og sikkerheden på tværs af vores sites og tjenester. Visse aspekter af og funktioner i vores tjenester og på vores sites er kun mulige ved hjælp af cookies, så hvis du vælger at deaktivere eller afvise cookies, kan din brug af sitene og tjenesterne være begrænset eller ikke mulig.

Do Not Track (DNT) er en valgfri browserindstilling, der lader dig angive dine præferencer vedrørende annoncørers og andre tredjeparters sporing. Vi besvarer ikke DNT-signaler.

Se vores Oversigt over cookies og sporingsteknologier for at få mere at vide om vores brug af cookies.

 

10. Hvilke persondatavalg er til rådighed for dig?

Du har valgmuligheder vedrørende den praksis og kommunikation i forbindelse med persondata, der er beskrevet i denne erklæring om personlige oplysninger. Mange af dine valgmuligheder kan blive forklaret på det tidspunkt, hvor du opretter en konto eller bruger en tjeneste eller i forbindelse med din brug af et site. Når du navigerer i tjenesterne, kan du få vist instruktioner og vejledninger i oplevelserne.

 • Valgmuligheder, der vedrører de personlige oplysninger, vi indsamler
  • Personlige oplysninger. Du kan afvise at angive personlige oplysninger, når PayPal anmoder om det, men du vil da muligvis ikke have adgang til visse tjenester eller nogen af tjenesterne. 
  • Oplysninger om placering og andre oplysninger på enhedsniveau. Den enhed, som du bruger til at tilgå sitene eller tjenesterne, kan indsamle oplysninger om dig, herunder geoplaceringsoplysninger og brugers statistikoplysninger, som PayPal derefter kan indsamle og bruge. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan begrænse indsamlingen og brugen af sådanne oplysninger, skal du bruge de indstillinger, der findes på enheden. 
 • Valgmuligheder, der vedrører brugen af dine personlige oplysninger
 • Sådan finder og opretter du forbindelse til andre. Hvis de er til stede, kan du administrere indstillingerne for at finde og oprette forbindelse til andre fra din konto for den tjeneste, du bruger.
 • Valgmuligheder i forbindelse med kontoforbindelser
  • Hvis du godkender en kontoforbindelse til en tredjepartskonto eller -platform, f.eks. en konto på sociale medier, kan du muligvis administrere dine forbindelsesindstillinger fra din konto eller fra tredjepartskontoen eller -platformen. Se meddelelsen om persondata, der regulerer tredjepartsplatformen, for at få mere at vide om de valgmuligheder, du måtte have.
 • Valgmuligheder vedrørende cookies
  • Onlinesporing og interessebaseret marketing. Vi samarbejder med partnere og tredjepartstjenesteudbydere for at vise dig annoncer ved hjælp af annonceringsrelaterede cookies og webbeacons. Du kan fravælge annonceringsrelaterede cookies og webbeacons fra tredjeparter, og i så fald målrettes vores annoncer ikke mod dig. Du vil fortsat få vist vores annoncer på tredjepartswebsteder.
   • Du kan finde flere oplysninger om tredjeparters annonceringsrelaterede cookies og interessebaseret marketing og finde ud af, hvordan du fravælger denne praksis hos virksomheder, der deltager i branchens selvregulering, under Dine onlinevalg.
  • Du kan have valgmuligheder med hensyn til at administrere indstillingerne for din browser. F.eks. kan din browser eller internetenhed tillade, at du sletter, deaktiverer eller blokerer visse cookies og andre sporingsteknologier. Du kan få mere at vide ved at besøge AboutCookies.org. Du kan vælge at aktivere disse indstillinger, men dette kan forhindre dig i at bruge mange af de grundlæggende funktioner samt funktioner i en tjeneste eller på et site.
  • Du kan have en valgmulighed vedrørende brugen af cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger en tjeneste eller besøger dele af et site. Du kan f.eks. blive spurgt, om du ønsker, at tjenesten eller sitet skal "huske" bestemte ting om dig, og vi bruger cookies og andre sporingsteknologier i det omfang, du tillader dem.
  • Se siden "Oversigt over cookies og sporingsteknologier" for at få mere at vide om vores brug af cookies og sporingsteknologier.
 • Valgmuligheder vedrørende din tilmelding og kontooplysninger
  • Hvis du har en konto, kan du normalt gennemgå og redigere personlige oplysninger ved at logge på og opdatere oplysningerne direkte eller ved at kontakte os. Kontakt os, hvis du ikke har en konto, eller hvis du har spørgsmål til dine kontooplysninger eller andre personlige oplysninger.
 • Valgmuligheder vedrørende kommunikation
  • Salgsfremmende marketing: Vi kan sende dig marketingmateriale om vores sites, tjenester, produkter, produkter, som vi tilbyder sammen med finansielle institutioner, samt produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede tredjeparter og medlemmer af PayPal-koncernen via forskellige kommunikationskanaler, f.eks. e-mail, sms, pop op-vinduer, push-notifikationer og beskedapps. Du kan fravælge de marketingmeddelelser, som vi sender, ved at følge instruktionerne i de meddelelser, du modtager. Hvis du har en konto hos os, kan du også justere dine kommunikationspræferencer i dine kontoindstillinger. Du kan administrere dine indstillinger for meddelelser, der sendes via push-notifikationer, på din enhed.
  • Information og andet: Vi sender dig meddelelser, der er påkrævede eller nødvendige at sende til brugere af vores tjenester, meddelelser, der indeholder vigtige oplysninger, og anden kommunikation, som du anmoder om fra os. Du kan ikke fravælge at modtage disse meddelelser. Du kan dog muligvis tilpasse, hvilket medie og format du modtager disse meddelelser igennem.

   

  11. Hvad er dine rettigheder?

  Med forbehold af de begrænsninger, der fremgår af EØS' databeskyttelseslove, har du visse rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger. Du har især ret til adgang, berigtigelse, begrænsning, sletning og dataportabilitet.Kontakt os, hvis du ønsker at udøve disse rettigheder.

  I henhold til særlige krav har du desuden ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger baseret på legitime interesser eller en offentlig interesse eller en offentlig myndighed, som vi har fået overdraget.

  Hvis du har en konto hos en af vores tjenester, kan du generelt gennemgå og redigere personlige oplysninger på kontoen ved at logge på og opdatere oplysningerne direkte. Vi kan bruge automatisk beslutningstagning i forbindelse med beslutninger vedrørende kredit med dit samtykke, eller, hvor det er nødvendigt, i forbindelse med indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt eller autoriseret i henhold til lovgivningen i EU eller medlemsstaten. Du kan kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger om automatisk beslutningstagning.

  Du kan kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger om automatisk beslutningstagning.

   

  12. Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

  Vi opretholder tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at yde dine personlige oplysninger rimelig beskyttelse mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse og ændring. Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter firewalls, datakryptering, kontrol af fysisk adgang til vores datacentre og godkendelseskontrol af adgang til oplysninger. Vi forpligter os til at beskytte vores systemer og tjenester, men du er ansvarlig for at sikre og vedligeholde beskyttelsen af din(e) adgangskode(r) og konto-/profiltilmeldingsoplysninger og for at bekræfte, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede. Vi er ikke ansvarlige for at beskytte personlige oplysninger, som vi deler med en tredjepart, der er baseret på en kontoforbindelse, som du har givet tilladelse til. 

   

  13. Kan børn bruge vores tjenester?

  Sitene og tjenesterne er ikke rettet mod børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger, herunder personlige oplysninger, fra børn eller andre personer, der ikke juridisk er i stand til at bruge vores sites og tjenester. Hvis vi får faktisk viden om, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn under 16 år, sletter vi dem øjeblikkeligt, medmindre vi er juridisk forpligtede til at gemme sådanne oplysninger. Kontakt os, hvis du mener, at vi ved en fejl eller utilsigtet har indsamlet oplysninger fra et barn under 16 år.

   

  14. Hvad har du ellers brug for at vide?

  Ændringer af denne erklæring om personlige oplysninger. 

  Vi kan til enhver tid ændre denne erklæring om personlige oplysninger for at afspejle ændringer i vores virksomhed, sites eller tjenester eller gældende lovgivning. Den reviderede erklæring om personlige oplysninger træder i kraft på den offentliggjorte ikrafttrædelsesdato. 

  Hvis den reviderede version omfatter en væsentlig ændring, giver vi dig 30 dages forudgående varsel ved at slå en meddelelse om ændringen op på siden "Opdatering af politikker" på vores websted. Vi kan også underrette brugerne om ændringen ved hjælp af e-mail eller på anden måde. 

   

  15. Definitioner

  • Konto betyder en PayPal- eller Xoom-medlemskonto.

  • Dataansvarlig betyder, at PayPal afgør formålene med og metoderne til behandling af personlige oplysninger.

  • Enhedsoplysninger betyder data, som automatisk kan indsamles fra enhver enhed, der bruges til at få adgang til sitet eller tjenesterne. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, din enhedstype, din enheds netværksforbindelser, din enheds navn, din enheds IP-adresse, oplysninger om din enheds webbrowser og den internetforbindelse, som du bruger til at få adgang til sitet eller tjenesterne, geoplaceringsoplysninger, oplysninger om apps, der er downloadet på din enhed, og biometriske data.

  • Geoplaceringsoplysninger betyder oplysninger, der med rimelig nøjagtighed identificerer din placering f.eks. ved hjælp af længde- og breddegradskoordinater, som indhentes via GPS eller wi-fi eller triangulering af mobilstation. 

  • PayPal betyder PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. og dennes datterselskaber, koncernvirksomheder eller associerede selskaber. I denne erklæring om personlige oplysninger henvises der nogle gange til PayPal som "vi", "os" eller "vores" afhængigt af konteksten.

  • Personlige oplysninger betyder de oplysninger, der kan være forbundet med en identificeret eller direkte eller indirekte identificerbar fysisk person. "Personlige oplysninger" kan omfatte, men er ikke begrænset til, navn, adresse (herunder fakturerings- og leveringsadresse), telefonnummer, e-mailadresse, betalingskortnummer, andre finansielle kontooplysninger, kontonummer, fødselsdato og offentligt udstedte legitimationsoplysninger (f.eks. kørekortnummer, personnummer, pasnummer). 

  • Behandle betyder enhver metode eller måde, hvormed/hvorpå vi behandler personlige oplysninger eller sæt af personlige oplysninger, uanset om det sker på automatisk vis, som f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning og konsultation, videregivelse via overførsel, formidling eller anden måde, der gør det muligt at give adgang til, justere eller kombinere, begrænse, slette eller destruere personlige oplysninger.

  • Tjenester betyder alle produkter, tjenester, indhold, elementer, teknologier eller funktioner, og alle relaterede websteder, apps og tjenester, der tilbydes til dig af PayPal eller Xoom.

  • Sites betyder de websteder, mobilapps, platforme for officielle sociale medier eller andre onlineegenskaber, igennem hvilke PayPal tilbyder tjenesterne, og som har oprettet opslag om eller linket til denne erklæring om personlige oplysninger.

  • Tekniske statistikoplysninger betyder oplysninger, vi indsamler fra din telefon, computer eller anden enhed, som du bruger til at få adgang til sitene eller tjenesterne. Tekniske statistikoplysninger fortæller os, hvordan du bruger sitene og tjenesterne, f.eks. hvad du har søgt efter og fået vist på sitene og den måde, du bruger vores tjenester på, herunder din IP-adresse, statistikker for, hvordan sider indlæses eller bliver vist, de websteder, du har besøgt, inden du besøger sitene, og andre oplysninger om brug og browsing, der er indsamlet via cookies.

  • Bruger betyder en person, der bruger tjenesterne, eller som har adgang til sitene.

   

  16. Flere oplysninger

  De oplysninger, der er angivet i dette afsnit, er muligvis kun relevante for kunder i visse områder eller for kunder, som bruger tjenesterne på bestemte måder. Disse oplysninger er leveret til PayPal fra tredjeparter, som du kan opleve at interagere med, når du bruger tjenesterne.

  • Meddelelse om banklovgivning for kunder i EØS
  • Google ReCaptcha

   

  Meddelelse om banklovgivning for kunder i EØS

  I almindelighed kræver lovgivningen i Luxembourg, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmelighed), en højere grad af gennemskuelighed end de fleste andre EU-love. I modsætning til det brede flertal af udbydere af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenesteydelser i EU angiver PayPal derfor i denne erklæring om personlige oplysninger de tredjepartstjenesteudbydere og samarbejdspartnere, som vi kan videregive dine data til. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives. Du vil kunne finde et link til disse tredjeparter her. Ved at acceptere denne erklæring om personlige oplysninger og ved at have en konto hos PayPal giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi til de angivne formål overfører dine data til de pågældende tredjeparter.

  PayPal vil muligvis opdatere ovennævnte liste over tredjeparter på den første hverdag i hvert kvartal (januar, april, juli og oktober). PayPal begynder først at overføre data til de nye enheder eller med de nye formål eller datatyper, der er angivet i hver opdatering, efter 30 dage fra den dato, hvor listen offentliggøres i denne erklæring om personlige oplysninger. Du bør tjekke listen på PayPals websted hvert kvartal på ovenstående datoer. Hvis du ikke gør indsigelse mod de nye regler om videregivelse af data inden for 30 dage fra offentliggørelsen af den opdaterede liste over tredjeparter, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen samt denne erklæring om personlige oplysninger. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du mulighed for at lukke din konto og stoppe med at bruge vores tjenester.

  For at kunne levere PayPal-tjenesterne skal visse af de oplysninger, vi indsamler (som angivet i denne erklæring om personlige oplysninger), muligvis overføres til andre PayPal-tilknyttede virksomheder eller andre enheder, herunder dem, som i dette afsnit er anført som betalingsudbydere, betalingsbehandlere eller kontoejere (eller lignende betegnelser). Du accepterer, at sådanne enheder kan være underlagt love, bestemmelser, forespørgsler, undersøgelser eller afgørelser ifølge deres lokale lovgivning, som kan kræve videregivelse af oplysninger til de relevante myndigheder i det relevante land. Din brug af PayPal-tjenesterne udgør dit samtykke til vores overførsel af sådanne oplysninger for at levere PayPal-tjenesterne til dig.

  Du beder os om og giver specifikt dit samtykke til, at PayPal kan gøre følgende med dine oplysninger:

  1. Videregive nødvendige oplysninger til: politiet og andre retshåndhævende myndigheder, sikkerhedsstyrker, kompetente statslige, mellemstatslige eller overstatslige myndigheder, kompetente bureauer, afdelinger, tilsynsmyndigheder, disciplinære myndigheder eller organisationer (herunder, men ikke begrænset til, de bureauer, der refereres til i afsnittet "Bureauer" på listen over tredjepartsudbydere her) og andre tredjeparter, herunder PayPal-koncernvirksomhederne, som (i) vi juridisk er forpligtede til og har tilladelse til at overholde, herunder, men ikke begrænset til, den luxembourgske lov af 24. juli 2015 vedrørende den amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-lovgivning") og lov af 18. december 2015 om fælles indberetningsstandarder for OECD ("CRS-lovgivning"), (ii) vi med begrundet formodning finder det hensigtsmæssigt at samarbejde med i forbindelse med undersøgelser af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter eller potentielt ulovlige aktiviteter eller (iii) at undersøge overtrædelser af vores brugeraftale (herunder, men ikke begrænset til, din betalingsmetode eller din betalingskortudbyder).

   Hvis du er underlagt FATCA- eller CRS-lovgivningen, er vi forpligtede til at informere dig om de oplysninger om dig, som vi kan videregive til forskellige myndigheder. Du kan få mere at vide om PayPals forpligtelser ifølge FATCA- og CRS-lovgivningen, og hvordan de kan påvirke dig, samt læse om, hvilke oplysninger vi kan videregive som resultat deraf.

   Vi og andre organisationer, herunder parter, som accepterer betaling via PayPal, kan også dele, få adgang til og bruge (herunder fra andre lande) nødvendige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som er registreret af bedrageriforebyggelsesbureauer) til at hjælpe os og sig selv med at vurdere og håndtere risici (herunder, men ikke begrænset til, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering). Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om de relevante bedrageriforebyggelsesbureauer. Du kan få mere at vide om disse bureauer, bedrageriforebyggelsesbureauer og andre tredjeparter ved at klikke her.

  2. Videregive kontooplysninger til ejere af immaterielle rettigheder, hvis de ifølge den gældende nationale lovgivning i et EU-land har et krav mod PayPal om udenretslig videregivelse af oplysninger på grund af en krænkelse af deres immaterielle rettigheder, hvortil PayPals tjenester er brugt (for eksempel, men ikke begrænset til, paragraf 19, stk. 2, nr. 3 i den tyske varemærkelovgivning eller paragraf 101, stk. 2, nr. 3 af den tyske ophavsretslov).

  3. Videregive nødvendige oplysninger som følge af krav fra betalingskortorganisationer eller i forbindelse med civil- eller strafferetlige sager.

  4. Offentliggøre dit navn og PayPal-link i PayPals brugeroversigt. Dine oplysninger vil blive bekræftet over for andre PayPal-brugere, når en bruger søger på dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer eller en del af disse oplysninger. Dette er for at sikre, at folk foretager betalinger til den rigtige bruger. Denne funktion kan deaktiveres i indstillingerne for PayPal-profilen.

  5. Hvis du som forhandler benytter en tredjepart til at få adgang til eller integrere PayPal, kan vi videregive de oplysninger til den pågældende partner, som er nødvendige for at fremme og opretholde en sådan aftale (herunder, men ikke begrænset til, statussen for din PayPal-integration, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbejder med en anden PayPal-integrationspartner).

  6. Videregive nødvendige oplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, udbydere af kundeservice, kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer, udbydere af finansielle produkter, kommercielle partnere, marketing- og PR-bureauer, udbydere af driftsservice, koncernvirksomheder, bureauer, markedspladser og andre tredjeparter, der er angivet her. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere PayPal-tjenesterne til dig. På listen over tredjeparter angiver vi også for hver "kategori" ikke-eksklusive eksempler på faktiske tredjeparter (hvilket kan omfatte deres erhververe og efterfølgere), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, eller som vi overvejer at videregive dine kontooplysninger til, samt formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale med hensyn til anvendelse af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, til hvilke oplysningerne blev delt).

  7. Videregive nødvendige oplysninger til din repræsentant eller befuldmægtigede (f.eks. indehaveren af en fuldmagt, som du udsteder, eller en værge udpeget for dig).

  8. Videregive samlede statistiske oplysninger til vores samarbejdspartnere eller til PR. Vi kan eksempelvis videregive oplysninger om, at en vis procentdel af vores brugere bor i Manchester. Disse samlede oplysninger er imidlertid ikke knyttet til personlige oplysninger.

  9. Dele nødvendige kontooplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (angivet her), som de kan bruge til følgende formål:

   1. Forebyggelse af bedrageri og risikostyring: For at hjælpe med at forebygge bedrageri eller vurdere og håndtere risici.

   2. Kundeservice: For at yde kundeservice, f.eks. hjælpe dig med dine konti eller løse tvister (f.eks. vedrørende fakturering eller betalinger).

   3. Levering: I forbindelse med levering og lignende tjenester for køb, som du har betalt med PayPal.

   4. Overholdelse af loven: For at hjælpe med at overholde regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og krav om verificering i forbindelse med bekæmpelse af terrorfinansiering.

   5. Tjenesteudbydere: For at hjælpe tjenesteudbydere, som har kontrakt med os, med at støtte vores virksomhedsdrift, f.eks. forebyggelse af bedrageri, opkrævninger, marketing, kundeservice og teknologitjenester. Ifølge vores kontrakter må disse tjenesteudbydere kun bruge dine oplysninger i forbindelse med de tjenester, de udfører for os, og ikke til deres egen fordel.

   

  Google ReCaptcha

  PayPal bruger ReCaptcha på sine sites og tjenester. Din brug af ReCaptcha er underlagt Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for brug.

  ReCaptcha bruges kun til bekæmpelse af spam og misbrug.