Liste over tredjeparter

 

>> Vis alle juridiske aftaler

Liste over tredjeparter (ud over PayPal-kunder), som personlige oplysninger kan blive delt med

Træder i kraft den 1. juli 2019

 

 

Den tidligere liste over tredjeparter (ud over PayPal-kunder), som personlige oplysninger kan blive delt med, er tilgængelig her.

 

Hvorfor offentliggør PayPal denne liste?

PayPals banklicens er udstedt i Luxembourg.  Det betyder, at PayPal, i tillæg til anden EU-lovgivning, skal overholde Luxembourgs banklovgivning, herunder bankhemmelighed.

PayPal offentliggør denne liste efter behov for at sikre, at PayPal-kunder i EU, EØS og Schweiz, der er omfattet af luxembourgsk banklovgivning, informeres om, hvilke andre virksomheder (tredjeparter) der kan modtage deres data, hvis de anmoder om PayPal-tjenester.

 

Hvorfor er der så mange virksomheder på listen?

PayPal har et væsentligt antal af kunder i EU, EØS og Schweiz, der er afhængige af, at PayPal behandler deres betalinger sikkert.  For at levere disse tjenester effektivt, er PayPal undertiden nødt til at bruge tjenester, der er udbudt af andre virksomheder.  

 

Bemærkning om outsourcede tjenester.  Visse tredjeparter og PayPal-koncernvirksomheder leverer tjenester til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), så PayPal kan tilbyde tjenester til dig.  Vi kan dele oplysninger med disse tredjeparter, herunder kontooplysninger som dine personlige oplysninger og/eller virksomhedsoplysninger og oplysninger om dine betalinger. Disse tredjeparter er baseret på forskellige steder i EU (herunder Frankrig, Tyskland, Irland, Spanien, Holland, Bulgarien, Italien, Polen, Cypern, Sverige, Østrig og Storbritannien) og USA.  I henhold til luxembourgsk lovgivning om den finansielle sektor har vi ændret listen til at afspejle de oplysninger, der er påkrævet for sådanne betalinger.  

 Kategori

Partens navn og jurisdiktion (i parentes)

Formål

Data, der videregives

1. Betalingsbehandlere

 

Barclays Bank Plc (Storbritannien), HSBC Bank Plc (Storbritannien, Irland), HSBC Merchant Services LLP (Storbritannien), Bank of America N.A. (EMEA, USA) BA Continuum India Private Limited (Indien), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Storbritannien, USA), BNP Paribas (Frankrig), Netgiro (Sverige), Wells Fargo (Irland, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Storbritannien), OmniPay Limited (Irland), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australien), ANZ National Bank Limited (New Zealand), Transaction Network Services UK Limited (Storbritannien).

At tillade tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Navn, adresse, oplysninger om brugers finansieringsinstrumenter og oplysninger om betalinger.

 

BNP Paribas (Frankrig)

At tillade betalingsbehandling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger foretaget af PayPal-brugere, når brugerne betaler en forhandler, som bruger PayPal-tjenesten via BNPP-tjenesten.

Navn, adresse, oplysninger om brugerens betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

 

 

VTB24 (Rusland)

 

At tillade betalingsbehandling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger foretaget af PayPal-brugere, når brugerne betaler en forhandler, som bruger PayPal-tjenesten via VTB 24-tjenesten.

Navn, adresse, oplysninger om brugerens betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Deutsche Bank AG (Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien)

At tillade behandling af direkte træk på din kontoer i SEPA-området.

Navn, betalingsdato, beløb, valuta og brugerens bankkontooplysninger.

 

Royal Bank of Scotland plc (Storbritannien) ("RBS")

At tillade betalingsformidling og håndtering af tvister vedrørende PayPal-brugeres betalinger, når brugerne betaler hos en forhandler, som anvender PayPal-tjenesten via RBS-tjenesten.

Alle kontooplysninger undtagen oplysninger om brugerens betalingsmetoder.

 

Visa Europe Ltd (Storbritannien) herunder Visas VMAS-system; Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (USA), herunder Mastercards MATCH-system

At videregive oplysninger om risici og bedrag til den obligatoriske betalingskortsdatabase for virksomheder vedrørende aktiviteterne for en forhandlers konto og derved reducere eksponering for bedrag og brud på ordningens regler og standarder.

Alle kontooplysninger for forhandlerkonti og omstændigheder og aktiviteter for kontiene.

 

Global Payments UK LLP (Storbritannien)

At tillade betalingsbehandling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger med PayPal-brugere, når brugeren betaler en forhandler, som bruger PayPal-tjenesten via Global Payments-tjenesten.

Navn, adresse, oplysninger om brugerens betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

WorldPay (Storbritannien) Limited, Worldpay AP Limited, (Storbritannien) Worldpay. (Holland)

At tillade behandling af betalinger, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger med PayPal-brugere, når brugeren betaler en forhandler, som bruger PayPal-tjenesten via WorldPay-tjenesten.

Alle kontooplysninger undtagen oplysninger om brugerens betalingsmetoder.

 

American Express Travel Related Services Company, Inc.

At tillade tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Entydigt sælger-id.

MCC for sælger

Sælgers d / b / a

Godkendt underskriver

Sælgers adresse, postnummer og landekode

Sælgers telefonnummer.

Sælgers e-mailadresse

Sælgers webadresse

Fødselsdato (kun for enkeltmandsvirksomheder)

Følgende oplysninger for en væsentlig ejer (defineret herunder) er kun for ikkebørsnoterede sponsorerede forhandlere (f.eks. privatejede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder):

  • For- og efternavn
  • Privatadresse, postnummer og landekode
  • SSN (Social Security Number) eller fødselsdato

Væsentlig ejer betyder en person, som ejer mindst 25 % af en virksomhed.

Entydigt sælger-id*

MCC for sponsoreret forhandler

Sponsoreret forhandlers d / b / a

Sponsoreret forhandlers adresse (by, gade, postnummer og landekode)

Sponsoreret forhandlers telefonnummer.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London-afdelingen

At bekæmpe hvidvaskning af penge og tjekke sanktionslister og overholdelse af disse.

Forhandlerens navn, bopælsland og virksomhedsaktiviteter.

 

Adyen B.V. (Holland)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Allied Irish Bank PLC (Storbritannien)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i Europa.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Coinbase Inc. (USA)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i Canada.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i Australien.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester i Europa.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannien)

At behandle betalinger og udbyde betalingstjenester på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Carta Worldwide (Storbritannien)

At behandle betalinger og stå for markedsføring af Vodafone Wallet.

Fornavn, efternavn, e-mailadresse, mobilnummer, faktureringsadresse (gadenavn, husnummer, by, stat, postnummer, land), betaler-id, faktureringsaftale-nr., oplyst betalingsmetode, CMID/klientmetadata-id.

 

Nostrum Group Limited (Storbritannien)

At behandle ansøgninger fra PayPal-kunder om kreditprodukter.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, CVR-nummer, momsnummer, betalingsmetode, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant). Alle de oplysninger, der udleveres ved ansøgning om et produkt eller en kontofunktionalitet (inklusive oplysninger hentet fra konti på sociale medier eller onlinedata om omdømme).

 

TSYS (Storbritannien), TSYS (Tyskland)

Registreringssystem for den revolverende kreditramme (Storbritannien) og rateproduktet (Tyskland).

Kundens navn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, indkomst.

 

Amex Multi-Currency (via Digital River)

At give adgang til og mulighed for at bruge PayPal, når der bruges franske PLC'er, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard og Bancomer

Godkendelse og betalingsdata.

 

Sofort GmbH (Tyskland)

At tillade tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Navn, telefonnummer.

 

Currence (Holland)

At tillade tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Navn, adresse, oplysninger om brugers finansieringsinstrumenter og oplysninger om betalinger.

 

J.P. Morgan AG.(Tyskland)

At tillade behandling af direkte træk på din kontoer i SEPA-området.

Navn, betalingsdato, beløb, valuta og brugerens bankkontooplysninger.

 

Scotiabank (Canada), Westpac (USA)

At tillade tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Navn, adresse, fødselsdato, personnummer og formål med betalingen.

 

Swish (Sverige)

At muliggøre tjenester til behandling af betalinger

Telefonnummer

 

Klarna (Sverige),

At muliggøre tjenester til behandling af betalinger og kontrol af bedrageri

Navn, adresse, personnummer, ip-nummer

2. Revision

 

PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxembourg)

At teste PayPals kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kundekendskab samt at udføre professionel revision af PayPal Inc. og dennes datterselskaber.

Med henblik på et eksempel på individuelle kundekonti:
Navn, PayPal-kontonummer (kundenummer), samlet modtaget beløb på PayPal-kontoen, samlet beløb overført fra PayPal-kontoen, type af PayPal-konto og eventuelt andre relevante kontooplysninger.

3. Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Bemærk, at ud over nedenstående formål bruger vi dine personlige oplysninger til at opdage, forebygge og/eller udbedre bedrageri eller andre ulovlige handlinger eller opdage, forebygge eller udbedre overtrædelser af politikker eller de gældende brugeraftaler.

 

Socure, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og IP-adresse

 

Pipl, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato

 

White Pages, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, dato for åbning af konto og IP-adresse

 

Full Contact, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

E-mailadresse

 

CRIF S.p.A (Italien), Cerved B.I (Italien), Synectics Solutions Limited (Storbritannien), GB Group plc (Storbritannien), Graydon (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), UK Data Limited (Storbritannien), ICC Information Limited (Storbritannien), Payment Trust Limited (Storbritannien), 192.com (Storbritannien), 192.com Limited (Storbritannien), i-CD Publishing (Storbritannien) Limited (Storbritannien), Experian Holland BV (Holland), Experian Bureau de Credito SA (Spanien), Informa D&B SA (Spanien), and CRIBIS D&B S.r.l. (Italien), Ellisphere (Frankrig)

At bekræfte identitet, bekræfte forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, vurdere en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af PayPal), foretage tjek i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage til gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udarbejde statistiske analyser.

At bekræfte identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk.

Bemærk, at de data, der videregives til disse bureauer, kan blive opbevaret hos det relevante bureau for kreditvurdering og bedrageriforebyggelse med henblik på revision og beskyttelse mod bedrageri.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, legitimationsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, fødselssted, CVR-nummer, momsnummer, unik virksomheds-id-reference, betalingsmetode, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant) og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant), og skattenummer eller personnummer (hvis relevant).

 

Callcredit plc. (Storbritannien), herunder SHARE-databasen, der administreres af Callcredit, Experian Limited (Storbritannien), herunder databaser, der administreres af Experian og anvendes til kunde- og virksomhedsreferencer, herunder CAPS-kreditsøgninger og CAIS-aktivitetsdata for kreditkonti, Equifax Ltd (Storbritannien), herunder Insight-databasen, der administreres af Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannien), Equifax Ibérica S.L. (Spanien), Transunion  LLC

At verificere identitet, verificere forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, foretage vurderinger af en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med kreditprodukter, der tilbydes af PayPal), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrag og/eller hvidvaskning af penge, bistå i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og foretage statistiske analyser, udføre undersøgelser og tester i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

At bekræfte identitet og altid anvende fornøden omhu i forbindelse med kundeoplysninger (juridiske enheder og direktører, principper, autoriserede brugere og kompetente ejere). 

  • At levere data om virksomhedsregistrering og oplysninger til introduktion af nye enheder.
  • At levere tredjepartsdata til gennemgang og bekræftelse af nye og eksisterende enheder.

At udføre risikokontroller af enheden til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Kundenavn, adresse, telefonnummer, navn på autoriseret bruger, e-mailadresse, personnummer (hvis relevant), fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, legitimationsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, CVR-nummer, momsnummer, betalingsmetode, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), kontonummer, relevante betalingsoplysninger (hvis relevant), kontosaldo og alle oplysninger, der leveres og bruges til ansøgning om produkterne "Website Payments Pro", "Virtuel terminal" og "PayPal Here" i Storbritannien samt den betalingsmetode, som bruges til at betale på enheder med PayPal Here.

 

CIFAS- (Storbritannien) og CIFAS-databasen

Kun for brugere med PayPal-konti i Storbritannien: for at forebygge og afsløre svindel (der kan omfatte kontrol af oplysninger om jobkandidater og medarbejdere og om begæring og krav i forbindelse med alle typer af forsikring).

Bemærk, at de data, der videregives til denne database, kan:

  • opbevares i databasen til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål.
  • videregives til andre pengeinstitutter med det formål at bekæmpe og opdage bedrageri (herunder for at forhindre hvidvaskning af penge), når oplysninger på ansøgninger om kredit og andre faciliteter tjekkes, når kredit- og kreditrelaterede konti eller faciliteter forvaltes, når gæld inddrives, og når oplysninger om forsikringskrav og oplysninger om jobkandidater eller medarbejdere tjekkes.
  • bruges til at definere din risikoprofil samt til at samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på at overholde kravene i Luxembourg Law fra 5. april 1993 vedrørende den finansielle sektor og lovgivning relateret til forhindring af hvidvaskning af penge, terrorisme og bedrageri (eksklusive behandlingen af personlige oplysninger relateret til personers betalingsevne, som der refereres til i Luxembourg Law fra 5. april 1993 artikel 14(1)(d) vedrørende den finansielle sektor), og
  • overføres til et land uden for EU og på verdensplan.

Alle kontooplysninger og omstændigheder ved aktiviteter for kontiene.

 

DueDil Limited (Storbritannien)

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab.

Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse samt navn, adresse og fødselsdato på bestyrelsesmedlemmer.

 

Deltavista GmbH (Tyskland)

Fastslå risici forbundet med adresse, identitet, hjælpe med at træffe beslutninger angående en kundes kreditværdighed, udføre kontroller til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer.

 

Accumio Finance Services GmbH (Tyskland), Creditreform Boniversum GmbH (Tyskland), CRIF Bürgel GmbH (Tyskland), Informa Solutions GmbH (Tyskland)

At bekræfte identitet, adresse og telefonnummer samt indhente kontakttelefonnumre og -adresser, 

At hjælpe med at træffe beslutninger angående forbrugernes kreditværdighed.

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontostatus, saldo, webadresse, umsatzsteuerid/momsnummer, referencenummer for dataudbyder (hvis relevant) og, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er juridisk berettiget, også visse oplysninger om negative kontoresultater for kunder, hvor vi har anmodet om en kreditvurdering i den respektive database.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), Infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

At bekræfte identitet og adresse, udføre tjek til forebyggelse og registrering af manglende direkte debitering af betalinger. tjek af tilknytning af kunde- og bankkonto og for at afgøre kreditværdighed. 

At afsløre kriminel aktivitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge,

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, køn, bankkontooplysninger (herunder IBAN og BIC), oplysninger om mislykkede direkte debitering-betalinger fra en bankkonto, oplysninger om negative resultater på kontoen.

 

Creditreform Berlin Wolfram KG (Tyskland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Tyskland), Axesor (Spanien), Ignios (Portugal). UC AB (Sverige), Dynamic Business Information Limited (Storbritannien), Trillium (USA),

At vurdere forhandleres kreditværdighed. At udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og evaluering af forbedringer i bekræftelsesprocessen.

Navn (herunder binavne), adresse, e-mailadresse, telefonnummer, unik virksomheds-id-reference.

 

World-Check (Storbritannien)

At bekræfte identitet.

Alle kontooplysninger.

 

Global Data Corporation (USA)

At bekræfte identitet og udføre kontroller til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri.

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

RSA Security Inc. (USA) og RSA Security Ireland Limited (Irland)

At bekræfte identitet.

Alle kontooplysninger.

 

Mitek Systems B.V. (tidligere ID CHECKER.NL B.V.) (Holland) (Irland)

At bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. At undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed og udføre træning inden for dokumentgenkendelse

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, cvr-nummer, momsnummer, legitimationsbevis, adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit.

 

Aristotle International, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Acxiom Ltd (Storbritannien), Acxiom Deutschland GmbH (Tyskland) og Acxiom France SAS (Frankrig)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, dato for oprettelse af konto og din fødselsdato.

 

Creditinfo Decision (Tjekkiet) og DecisionMetrics Limited (Storbritannien)

At bistå med PayPals vurdering af forhandlerrisiko.

Alle forhandlerkontooplysninger.

 

ThreatMetrix Inc. (USA)

At indhente risikooplysninger vedrørende den IP-adresse og enhed, som kunderne bruger til at få adgang til PayPal.

IP- og hardwareoplysninger om enheden (enhed-id, brugerens IP-adresse og cookies). E-mailadresse og andre oplysninger der indsamles ved oprettelse af konto.

 

TeleSign Corporation (USA)

For at bekræfte telefonnumre og identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

 

AddressDoctor GmbH (Tyskland)

Omstrukturering af adressedata til et standardformat.

Navn, adresse, e-mailadresse.

 

Deutsche Post Direkt GmbH (Tyskland), AZ Direct GmbH (Tyskland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Tyskland)

At validere og omstrukturere adressedata til et normaliseret format og at verificere navn og adresse.

Navn, adresse, e-mailadresse.

 

Mitek Systems Inc. (USA)

At validere billeder på identitetspapirer og træning inden for dokumentgenkendelse.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, forsendelsesoplysninger, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, skatte-id (personnummer), billeder af legitimationsbeviser (hvis leveret), ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

Jumio Inc (USA)

At registrere og bekræfte legitimationsbevis og adressebevis.

Alle de data, der er registreret på kundens legitimationsbevis og adressedokumentation.

 

Au10tix Limited (Cypern),

At bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk dokument, CVR-nummer, momsnummer, forsendelsesoplysninger, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, skatte-id, legitimationsbeviser (hvis muligt), billeder af adressebeviser, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

Telovia SA (Luxembourg)

At bekræfte identitet og kontrol af KYC (Know Your Customer – kundekendskab), der udføres med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, fødselsdato, legitimationsbevis og adressebevis.

 

Syniverse Technologies, LLC (USA)

At bekræfte og udføre datakvalitetskontrol af telefonnumre. At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

 

Signicat AS (Norge)

At bekræfte og bevise ægtheden af identitet.

Navn, adresse, fødselsdato og referencenummer for e-id.

 

ArkOwl LLC (USA)

At bekræfte e-mailadresser.

E-mailadresse.

 

Fraudscreen Ltd (Storbritannien)

Evaluering af risikoniveauet for bedrageri.

Navn og adresse, kundenummer, fødselsdato, adresse, postnummer, e-mailadresse, telefonnumre, alle kontooplysninger og omstændigheder ved aktiviteter for kontoen, relevante betalingsoplysninger, oplysninger vedrørende afgørelse og alle oplysninger angivet og anvendt i ansøgningen om produkter i Storbritannien.

 

Trustev Ltd (Irland)

At bekræfte identitet via kunders data, forbindelser og loginoplysninger relateret til sociale medier.

Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og kontonummer.

 

Tracesmart Ltd (Storbritannien)

Bekræftelse af kunders identitet og assistance med registrering, forebyggelse og/eller udbedring af bedrageri eller andre ulovlige handlinger eller registrering, forebyggelse eller udbedring af overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler. Til evaluering af forbedringer af bekræftelsesproces.

Stilling, navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

La Banque de France (Frankrig), GB Group plc (Storbritannien), SysperTec Communication (Frankrig)At bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. At undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed og udføre træning inden for dokumentgenkendelse

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

MaxMind, Inc. (USA)

At registrere bedrageri.

Alle kontooplysninger og IP-adresse, kortoplysninger.

 

Future Route Ltd (Storbritannien)

At udføre dataanalyse af vores erhvervsbrugere til evaluering af kreditrisiko i realtid.

Navn, adresse, e-mailadresse og fødselsdato.

 

Kount, Inc. (USA)

At lette bedragerikontrol i forbindelse med betalingsbehandling over hele verden.

Navn, adresse, enhedens fingeraftryksdata, oplysninger om brugers betalingsmetoder og oplysninger om betalinger.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

At opdage bedrageri og begrænse risici relateret til betalingsbehandling.

Forkortet kortnummer, beløb, chargebackdel, kreditdel og afvist del.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

At bekræfte identitet, hjælpe med at træffe beslutninger angående en kundes kreditværdighed, udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

 

Bemærk, at de data, der videregives til disse bureauer, kan blive opbevaret hos det relevante bureau for kreditvurdering og bedrageriforebyggelse med henblik på revision og beskyttelse mod bedrageri.

Navn, adresse, personnummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, virksomhedens juridiske navn, skattenummer, virksomhedens telefonnummer.

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

 

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), , DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe Business Solutions Limited (Storbritannien), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Tyskland), Solvabilite Enterprise (Frankrig), Creditsafe I Sverige AB (Sverige), Creditsafe Ireland Limited (Irland), Creditsafe (SE) Safe Information Group NV (Holland), ,Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (driver virksomhed som VisualDNA) (Storbritannien); Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Storbritannien), Company Watch Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Ethoca Limited (Canada Limited, Xero Inc. (USA) Ethoca Limited (Canada)  

At bekræfte identitet, bekræfte forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, vurdere en kundes kreditværdighed

At bekræfte identitet og altid anvende fornøden omhu i forbindelse med kundeoplysninger (juridiske enheder og direktører, principper, autoriserede brugere og kompetente ejere).

At levere data om virksomhedsregistrering og oplysninger til introduktion af nye enheder.

At levere tredjepartsdata til gennemgang og bekræftelse af nye og eksisterende enheder.

At udføre risikokontroller af enheden til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, fødselssted, skattenummer, pasnummer eller nummeret på et andet id udstedt af myndighederne. Opholdsvarighed på adressen, legitimationsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, virksomhedens navn inkl. evt. binavne, virksomhedens adresse, virksomhedens momsnummer eller andet officielt nummer udstedt af myndighederne, f.eks. CVR-nummer, virksomhedens ejere, den udøvende ledelse og de kompetente ejere. Navn, adresse og fødselsdato på direktører. Betalingsmetode, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant) og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant). Alle de oplysninger, der udleveres ved ansøgning om et produkt eller en kontofunktionalitet (inklusive oplysninger hentet fra konti på sociale medier eller onlinedata om omdømme).

 

National Credit Bureau (Rusland)

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab. At hjælpe med at træffe beslutninger angående en kundes kreditværdighed.

Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse, direktørers navn, adresse og fødselsdato, evt. binavne, lister over de virksomheder, som direktørerne er tilknyttet, dato for oprettelse/registrering af virksomheden.

 

Focum Solutions B.V. (Holland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato, id-nummer, type af id og telefonnummer.

 

ID Scan Biometrics Ltd (Storbritannien), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Tyrkiet)

 For at bekræfte identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter, og dokumentvalidering, sammenligning og forebyggelse af dokumentfalsk.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, forsendelsesoplysninger, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, skatte-id, legimationsbeviser, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

Paycasso Verify Limited (Storbritannien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Billede af kunden, og billeder indsendt af kunden, inklusive alle de oplysninger, disse indeholder. Oplysninger fra dokumentets integrerede RF-chip (hvis relevant).

 

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannien), LexisNexis Risk Solutions (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge samt at hjælpe med godkendelse af kunder.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Billede af kunden, og billeder indsendt af kunden, inklusive alle de oplysninger, disse indeholder. Skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit

 

QGen Limited (Malta)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Billede af kunden, og billeder indsendt af kunden, inklusive alle de oplysninger, disse indeholder. 

 

SmartKYC Ltd (Storbritannien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse og fødselsdato.

 

Dun & Bradstreet Limited (Storbritannien), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Global Data Consortium, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit

 

 

CRIF GmbH (Østrig), CRIF Ltd (Schweiz), CRIF AG (Schweiz)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

 UPC BVK (Belgien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Canada), LSSI Europe Ltd (Storbritannien)

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, holde øje med overvågningslister og negativ mediedækning

Virksomhedens eller personens navn, adresse og telefonnummer

 

Soliditet AB (Sverige)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Publicis Groupe (Frankrig)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse og fødselsdato.

 

Blue Shape SRL (Italien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, skattenummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

PostNL (Holland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Compta S.A. (Portugal)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Deyde Calidad de Datos S.L. (Spanien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Irland)

 At bekræfte identitet og altid anvende fornøden omhu i forbindelse med kundeoplysninger.

 

At levere data om virksomhedsregistrering og oplysninger til introduktion af nye kunder.

At levere tredjepartsdata til gennemgang og bekræftelse af nye og eksisterende kunder.

At udføre risikovurdering af kunden. At udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, skattenummer eller nummer på et andet id udstedt af myndighederne, legitimationsbevis, juridisk adressestatus, virksomhedens navn, kendte aliasser, binavn, telefonnummer, virksomhedens ejere, den udøvende ledelse og de kompetente ejere. Navn, adresse og fødselsdato på direktører.

.

 

 

Simunix Ltd (Storbritannien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

 Royal Mail Group Ltd (Storbritannien)

 

At validere og omstrukturere adressedata til et normaliseret format og at verificere navn og adresse.

 

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre

 

Credit Kudos Limited (Storbritannien)

 

At evaluere risikoniveauet for bedrageri og kreditrisiko og bekræfte indkomst og udgifter.

 

 

Navn og adresse, kundenummer, fødselsdato, adresse, postnummer, e-mailadresse, telefonnumre, alle kontooplysninger og omstændigheder ved aktiviteter for kontoen, relevante betalingsoplysninger, oplysninger vedrørende afgørelse og alle oplysninger angivet og anvendt i ansøgningen om produkter i Storbritannien.

 

 

Acton International Ltd (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit

 

Bisnode Norge AS (Norge)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer.

 

Bisnode Belgium NV/SA (Belgien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Bisnode Danmark A/S (Danmark)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og cpr-nummer.

 

Bisnode Sverige AB (Sverige)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og svensk id-nummer.

 

Bisnode Deutschland GmbH (Tyskland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Deltavista International AG (Schweiz)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

KAPITOL S.A. / NV (Belgien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse og telefonnummer.

 

Orange Espagne S.A.U

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

SDS (Holland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Dataxcel Ltd.(Irland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

 

Navn, adresse, fødselsdato. Skattenummer og personnummer (hvis relevant)

 

Telefónica SA (Spanien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

"CDDN" – Communicatie Data Diensten Nederland (Holland)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

FrescoData LLC (USA)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Precision Marketing Information Ltd. (Irland)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn og adresse.

 

Opplysningen 1881 AS (Norge)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

 

Liteshell Holdings Ltd (Rusland)

 

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, fødselsdato og nationalt id-nummer.

 

Infocore, Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse og fødselsdato.

 

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Support-id og kreditvurdering af kunder og potentielle kunder.

Navn, adresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, billeder af id udstedt af myndighederne (pas, nationalt id-kort og kørekort).

 

Neustar Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse

 

Tradle Inc (USA)

At modtage kundeoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstruktur og fuldmagtsejerskab. At bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, legitimationsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, CVR-nummer, momsnummer, unik virksomheds-id-reference, betalingsmetode, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant) og skattelov (hvis relevant). Dokumenter, der beviser identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode,

 

BankID (Sverige)

At muliggøre bekræftelse af identitet

Personnummer

 

 

Synnex Concentrix Limited (Storbritannien)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko og overholdelse.

 

BBB.org (USA)

At levere virksomhedsdata og oplysninger til introduktion af nye kunder.

At levere tredjepartsdata til gennemgang og bekræftelse af nye og eksisterende kunder.

At udføre risikovurdering af kunden. At udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstruktur og fuldmagtsejerskab.

Virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, webadresse og andre supplerende oplysninger om virksomheden, f.eks. (uden begrænsning) navn på kontaktperson, virksomhedskategori, BBB-vurdering

 

AgFe LLP (Storbritannien)

At udføre statistiske analyser, forske i og teste nye varer og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol. Økonomiske rådgivningstjenester, navnlig med hensyn til at træffe beslutninger angående en kundes kreditværdighed (herunder og uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af PayPal), at udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og bistå i gældsinddrivelse.

Virksomhedsnavn inkl. evt. binavne, virksomhedens adresse, virksomhedens momsnummer eller andet officielt nummer som f.eks. CVR-nummer, virksomhedens ejere, direktører, kompetente ejere. Navn, adresse og fødselsdato på direktører. Navn, adresse og fødselsdato på ansøger af PayPal-konto. Alle oplysninger, der udleveres ved ansøgning om en vare eller kontofunktion.

 

Payfone Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed, e-mailadresse, kundens røst, kundens tastatur- og markøradfærd ved brug af PayPals websted eller app.   

 

West Corporation. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed, e-mailadresse, kundens røst, kundens tastatur- og markøradfærd ved brug af PayPals websted eller app.   

 

Orange S.A. (Frankrig)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

 Bouygues Telecom (Frankrig)

 

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

 Free Mobile (Frankrig)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Societe Francaise du Radiotelephone (Frankrig)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS).

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Tyskland)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Orange Polska S.A. (Polen)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

T-Mobile Polska S.A.(Polen)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Orange Espagne SAU (Spanien)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Vodafone España, S.A.U og Vodafone Ono, S.A.U (Spanien)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Swisscom (Schweiz) AG (Schweiz)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Telefónica UK Limited (Storbritannien)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS).

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Hutchison 3G UK Ltd (Storbritannien)

At validere telefonoplysninger for at forhindre bedrageri samt udgående kundekontakt (telefonopkald eller SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

JT (Jersey) Limited (Jersey)

At bekræfte telefonoplysninger for at kunne beskytte mod bedrageri og give mulighed for kundekontakt (telefonopkald eller SMS) ved at levere en gateway til leverandører af telekommunikation.

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Voxbone (Belgien)

At muliggøre godkendelses- og identitetsbekræftelsestjenester, der er baseret på SMS og telefoni.  At teste nye tjenesters egnethed.

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed og telefonnummer.

 

Vodafone (Storbritannien)

For at bekræfte telefonnumre og identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/identitetsbekræftelse.

 

Jersey Telecom (Jersey)

For at bekræfte telefonnumre og identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, fødselsdato, adresse, IMEI-nummer på mobilenhed, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/identitetsbekræftelse.

 

iConectiv (USA)

For at bekræfte telefonnumre og identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, fødselsdato, adresse, IMEI-nummer på mobilenhed, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, skattenummer, personnummer, fødselssted, oplysninger om id-dokumenter og andre dokumenter, som vi måtte bede om til formål vedrørende risiko/overholdelse/identitetsbekræftelse.

 

DNB ID Solutions AS (Norge)

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrag og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Id-dokumentoplysninger, herunder elektroniske oplysninger på pas med chip (hvis indsendt af kunden).

 

EZMCOM, Inc (USA)

At bekræfte identitet, foretage dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk dokument, CVR-nummer, momsnummer, forsendelsesoplysninger, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, skatte-id, legitimationsbeviser (hvis muligt), billeder af adressebeviser, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

 

Ocrolus, Inc. (USA)

Evaluering af økonomisk status og beskyttelse mod svindel

Billeder af kontoudtog, som leveres af kunder.

 

Scanovate Ltd (Israel), OriginID (New Zealand), Idenfy (Litauen), IDnow GmbH (Tyskland), Bluink Ltd. (Canada)

Acuant, Inc. (USA), IDMerit (USA), Cambridge Blockchain, Inc. (USA), Trusona, Inc. (USA)

At bekræfte billeder af identitetspapirer; dokumentgenkendelse, test af godkendelsesfunktioner, validering af finansieringsinstrumenter, hente data.

Navn, adresse, fødselsdato, legitimationsbevis, adressebevis-billeder, skattenummer.

4. Finansprodukter

 

Argus Information and Advisory Services (USA)

At levere økonomisk analyse, løsninger til vurdering og rådgivning.

Forhandlerens oplysninger, kundens oplysninger og betalingsoplysninger, herunder krypteret PayPal-id

 

La Poste (Frankrig)

At løse tekniske problemer og brugerkrav (når PayPal tilbydes af forhandleren gennem La Postes betalingsløsning).

Alle nødvendige kontooplysninger for at løse problemet eller fordringen.

 

Santander UK Cards Limited (Storbritannien)

At føre en fælles markedsføringskampagne for PayPal Credit og PayPal Mastercard, risikomodeller, håndhæve vilkår og betingelser for PayPal Credit og PayPal Mastercard.

Navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger (herunder uden begrænsning kontostatus).

 

PrePay Technologies Limited (driver virksomhed som PrePay Solutions) (Storbritannien)

At føre fælles markedsføringskampagner for PayPals forudbetalingskort samt risici- og bedragerimodeller og håndhævelse af vilkår og betingelser for PayPals forudbetalingskort.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og kontooplysninger.

 

Société Générale (Frankrig), La Banque Postale (Frankrig), BNP Paribas (Frankrig) og Crédit Mutuel (Frankrig)

Faktureringsformål.

Kun for de forhandlere, som bruger PayPal via partnerens betalingsløsning: forhandler-id, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal og eventuelt ophør af PayPal-kontoen.

 

Findomestic Banca (Italien), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrig) og Cofinoga S.A. (Frankrig)

Registrering af det betalingskort, der er udstedt af kreditselskabet til brugerens PayPal-konto, og behandlingen af betalingsanmodninger fra samme bruger.

Navn, e-mailadresse, fødselsdato (afhængigt af forholdene), betalingskortnummer, udløbsdato, det trecifrede kontrolnummer (afhængigt af forholdene) og beløbet på finansieringsanmodningen samt kontooplysninger, der er nødvendige til bedrageriforebyggelse og løsning af tvister.

 

Cofidis (Frankrig)

At tillade behandling af betalinger, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger foretaget med Cofidis

Navn, e-mailadresse, leverings- og faktureringsadresse, telefonnummer, dato for kontooprettelse, antal betalinger modtaget fra verificerede PayPal-brugere, hvorvidt det er bekræftet, at kunden har en bankkonto, betalingsoplysninger og oplysninger om mislykkede betalinger

 

 

 

 

 

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Finansiel rådgivning.

Kundens eller virksomhedens navn, kundens eller virksomhedens adresse, skattenummer, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, kontosaldo, dato for kontooprettelse, type af juridisk enhed, status for statsborgerskab.

 

Paga más Tarde (Spanien)

At tillade behandling af betalinger, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger foretaget med Paga más Tarde.

Fulde navn, fødselsdato, aldersgruppe, e-mailadresse

postadresse, by, stat, land, kontostatus, kontotype, dato for kontooprettelse, tidszone, placering, sprog

 

Oney (Italien) (Frankrig)

At tillade behandling af betalinger, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger foretaget med Oney

Navn, e-mailadresse, leverings- og faktureringsadresse, telefonnummer, dato for kontooprettelse, antal betalinger modtaget fra verificeret PayPal-bruger, verifikations- og betalingsoplysninger.

5. Kommercielle partnerskaber

 

Royal Mail Group Plc. (Storbritannien) og Pitney Bowes Inc. (USA)

At levere automatisk udskrivning af mærkater til de sælgere, som bruger PayPal og eBay, for at lette post- og leveringsydelser, betalingsafstemning, at vurdere risici eller at hjælpe med at opdage, forebygge og/eller udbedre bedrageri eller andre potentielt ulovlige handlinger og overtrædelser af politikker

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fragtomkostninger, kontooplysninger, IP-adresse, oplysninger om udskrivning af forsendelsesmærkat samt salgs- og købshistorik

 

Trustwave (USA) (Storbritannien)

At levere tilpassede tjenester og bistand til forhandlere, som bruger PayPal, og at lette processen i forbindelse med at blive PCI DSS-kompatibel.

Navn, e-mailadresse og PayPal-kontonummer.

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

Til overholdelse af AML- og KYC-krav.

For- og efternavn, fødselsdato, bopælsadresse, nationalitet, nationalt id/pasnummer

 

Harrow Council (Storbritannien)

At udbetale sociale ydelser med PayPal.

Alle kontooplysninger.

 

Cloud IQ (Storbritannien)

Telesalg og kundeservice for erhvervskunder

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal, forhold mellem nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling.

 

Borderlinx (Storbritannien)

At levere tilpassede tjenester og yde hjælp til erhvervskunder, som bruger PayPal

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal, forhold mellem nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling.

 

 

WebInterpret (Frankrig)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester.

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal, forhold mellem nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling.

 

Apple Inc. (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek med henblik på risikostyring og at forebygge og registrere kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Fornavn, efternavn, e-mailadresse, status for bekræftelse af e-mailadresse, telefonnummer, adresse, kontostatus, kontotype, dato for oprettelse af kontoen, om kunden har købt noget via PayPal inden for de sidste 30 dage (ja eller nej), om faktureringsoplysningerne er blevet ændret inden for de sidste 30 dage (ja eller nej),

 

Schenker (Sverige)

For at lette forsendelse og gøre det nemmere at sende varer solgt/købt på webstedet

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

 

DHL (Sverige)

For at lette forsendelse og gøre det nemmere at sende varer solgt/købt på webstedet

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

 

 

Sello (Sverige)

For at yde tjenester til større sælgere, muliggøre køb af varer, muliggøre masseopførelse og administration af bestillinger

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, alias

 

 

Twilio (Sverige)

At muliggøre sms-beskeder til kunder for at bekræfte identitet

 

Fornavn, telefonnummer

 

Sutherland Global Services Inc. (USA og Filippinerne)

At yde kundeservice og markedsføring via telefon og e-mail.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetoden, typen af PayPal-konto, legitimationsbevis, kontosaldo og betalingsoplysninger, kundeoversigter og -rapporter, kontokorrespondance, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

Nuance Communications, Inc. (USA)

At kalibrere og optimere effektiviteten af talegenkendelse ved telefonkundeservice.

Optagelser af en stikprøve af telefonsamtaler med kunder, som kan omfatte angivelse af kontooplysninger under opkaldet.

 

ICT Group Inc. (USA)

At udføre og lette telefonkundesupport.

Navn, adresse, telefonnummer og PayPal-kontonummer.

 

Lithium Technologies Inc. (USA)

At levere kundetjenester på baggrund af kundekontakt med PayPal på sociale medier.

De oplysninger, der er angivet af kunden via sociale medier, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, brugernavne på sociale medier, afkortede og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, legitimationsbevis, kontosaldo og betalingsoplysninger, kundeoversigter og -rapporter, kontokorrespondance, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

Attensity Europe GmbH

At levere kundetjenester på baggrund af kundekontakt med PayPal på sociale medier.

De oplysninger, der er angivet af kunden via sociale medier, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, brugernavne på sociale medier, afkortede og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, legitimationsbevis, saldo og betalingsoplysninger, kundeoversigter og -rapporter, kontokorrespondance, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

ILinc Communications, Inc. (USA)

At tilbyde webinarer (onlineseminarer) til forhandlere på ILincs platform.

Navn, e-mailadresse på forhandlere.

 

ePerformax Contact Centre & BPO (USA),

At levere globale betalingstjenester til kunderne.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetoden, typen af PayPal-konto, legitimationsbevis, kontosaldo og betalingsoplysninger, kundeoversigter og -rapporter, kontokorrespondance, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgarien)

At drive tjeneste til tilbagebetaling af returporto.

Navn, e-mailadresse, PayPal-betalingsnummer, oplysninger om returnering (kategori for returneret vare, årsag til returnering, returneret beløb, valuta, land i returadressen, type af returnering) og leveringsbevis.

 

Key Performance Group SAS, Frankrig

At administrere henvisningsprogrammet for PayPal-brugere.

Fornavn, efternavn, e-mailadresse, kundenummer, betalingsoplysninger relateret til henvisningsbonusser

 

New Relic, Inc. (USA)

At levere analyseresultater, som vi kan bruge til at fejlfinde problemer i vores globale tjeneste.

Logfildata og samlet data om tjenestens ydelse.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

At give tilkaldeteknikere over hele verden besked, når der er kommet en e-mail.

Emnet på den pågældende e-mail.

 

Sumologic, Inc. (USA)

At levere analyseresultater, som vi kan bruge til at fejlfinde problemer i vores globale tjeneste.

Logfildata og samlet data om tjenestens ydelse.

 

IPSA International

At understøtte efterforskning af mistænkelige aktiviteter med relation til hvidvask af penge, finansiering af terrorister og/eller overtrædelse af globale sanktioner og tilsvarende rapportering til lovgivende myndigheder.

Navne, aliasser, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, tidszoneplacering, pasnummer, nationalitet, fødselsdato, køn, ægteskabelig status, kørekortnummer, cpr-nummer eller andet myndighedsudstedt id, data om betalings- og kontoaktivitet, betalingsmetode (bankkonto, betalingskortnummer).

 

CCC Leipzig (Tyskland)

CCC GmbH (Tyskland)

Udlicitering af Global Ops Customer-tjenesten til det tyske marked.

Det fulde navn, fødselsdato, e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer, bankkonto- og betalingskortoplysninger, betalingshistorik, oplysninger om virksomheden, herunder webadresser, personnummer/skattenummer/EIN (amerikansk arbejdsgivernummer) (amerikansk medarbejder-id), IP-adresse

Oplysninger om modparten.

 

 

Telus international Europe

Kontaktcentre for kundeservice til kontrol af årsagerne for inaktivitet og undersøgelse af evt. tekniske problemer

Navn, telefonnummer, brugertype (baseret på antallet af betalinger), e-mailadresse og brugerens tekniske og historiske data.

 

 

24/7 (Filippinerne)

 

 Livechat og salgsmuligheder

Oplysninger fra kunden, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser og tidligere chatlogfiler.

 

Teleperformance (Sverige) (Tyskland) (Malaysia)

 

At svare på kunders spørgsmål via telefon, chat og e-mail

alle kontooplysninger

 

Kundo (Sverige)

 

At muliggøre kundeservice via e-mail

navn, e-mailadresse, ip-numre og indhold af e-mails

 

Servit (Sverige)

 

At muliggøre kundeservice via e-mail

navn, e-mailadresse, ip-numre og indhold af e-mails

 

Livechat (Polen)

Livechat og salgsmuligheder

Oplysninger fra kunden, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser og tidligere chatlogfiler.

 

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Storbritannien, Tyskland), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Storbritannien, Tyskland)

Fremstilling og forsendelse af betalingskort

Navn, leveringsadresse, kortoplysninger,  

 

Aplazame SL. (Spanien)

Kredittjenester

 

Navn, e-mailadresse, kontotype, relevante betalingsoplysninger.

6. Markedsføring og PR

 

Northstar Research Partners (USA)

At udføre kundeserviceundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Ipsos Mori UK Limited (Storbritannien), Ipsos GmbH (Tyskland), Ipsos SAS (Frankrig) and FactWorks GmbH (Tyskland), TNS Deutschland GmbH (Tyskland), The Tryst Market Research Limited (Storbritannien), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Storbritannien), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Schweiz)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Cconsulting (Frankrig), Acuity ETS Ltd. (Storbritannien),I + E Research (Tyskland)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Adwise (Frankrig) og Axance (Frankrig)

At udføre markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

BD Network Limited (Storbritannien), Tullo Marshall Warren Limited (Storbritannien) og MyCash (Frankrig), Crowd Guru (Tyskland),

At udvikle og udføre kundekampagner.

Navn, adresse og e-mailadresse.

 

Salesforce.com, inc. (USA)

Lagring af forhandleres kontaktoplysninger samt andre supplerende oplysninger om forretningsforholdet.

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, virksomhedsnavn, webadresse, PayPal-konto-id og andre supplerende oplysninger om forretningsforholdet, f.eks. (uden begrænsning) navn på kontaktperson og kontaktoplysninger for forhandler og/eller partneren, som forhandleren er formidlet igennem, beskrivelse af de produkter, der sælges gennem PayPal, bemærkninger om korrespondance og introduktionsoplysninger, interne beslutninger om forhandleren, omsætningsberegninger og andre oplysninger om forhandlerens virksomhed, der måtte stilles til rådighed af forhandleren, samt oplysninger, der måtte være relevante for særlig integration af forhandlere, navn og bankens adresse.

 

Clue PR (Polen), Daniel J Edelman Ltd (Storbritannien), Edelman.ergo GmbH (Tyskland, Østrig, Schweiz), Edelman Spain, S.A. (Spanien), Edelman S.A. (Frankrig), Edelman S.r.l. (Italien), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Holland), Southpaw Productions, s.r.o. (Tjekkiet), Clue PR (Ungarn), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grækenland) Comit Communications & Marketing Limited (Irland), Spotlight PR AB (Sverige, Norge, Danmark)

At besvare mediernes spørgsmål vedr. kundehenvendelser og hjælpe PayPal på sociale medier.

Navn, adresse og alle kundekontooplysninger, der er relevante for kundens spørgsmål.

 

Alchemy Worx Ltd (Storbritannien)

At foretage ledelsesrapportering af markedsføringskampagner.

Navn, e-mailadresse og oplysninger om kundekampagneinteraktion.

 

Carrenza Limited (Storbritannien)

Til at hoste en markedsføringsdatabase

Navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, domænenavn, kontostatus, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Dataprovider B.V (Holland)

At indhente markedsførings- og virksomhedsoplysninger til salgsformål og markedsføringsformål ved at indsamle og forbedre virksomhedsoplysninger og dataprofiler for nye og eksisterende kunder

Anmodning om id, webadresse, domæne, virksomhedens navn

 

1000Mercis SA (Frankrig) og 1000Mercis Ltd (Storbritannien)

At lagre brugerdata til at udføre markedsføringskampagner på vegne af PayPal.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

A McLay & Company Limited (Storbritannien), TNT Post Italia (Italien)

At bistå i direct mail-udsendelse og markedsføringskampagner andre steder end på internettet.

Navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, domænenavn, kontostatus, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Tyskland), MEILLERGHP GmbH (Tyskland) og W & J Linney Ltd (Storbritannien)

At bistå i direct mail-udsendelse og markedsføringskampagner andre steder end på internettet.

Navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn, domænenavn, kontostatus, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes.

 

Medallia, Inc. (USA)

At udføre kundeserviceundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Tyskland) og Crossover Communication GmbH (Tyskland)

At bistå i direct mail-udsendelse og markedsføringskampagner andre steder end på internettet.

Navn, adresse, virksomhedsnavn, type og beskaffenhed af de tjenester, PayPal har tilbudt eller anvendt.

 

optivo GmbH (Tyskland)

At sende e-mails, e-mailmarketing.

Navn på forhandleren, navn på kontaktpersonen, adresse, e-mailadresse, adresse, status, kundenummer og butikssystem

 

Acxiom France SAS (Frankrig), Acxiom Ltd (Storbritannien) og Acxiom GmbH (Tyskland)

At indsamle yderligere brugeroplysninger og målrette markedsføringskampagner bedre.

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, dato for oprettelse af konto og din fødselsdato.

 

Rapp (Frankrig), Rapp (Storbritannien), Antics (USA), Partner Path

At udvikle, måle og udføre markedsføringskampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer, forhandlerens kontaktpersons navn, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

DemandGen AG (Tyskland)

At gennemføre e-mailmarketingkampagner.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller bruges, og relevante betalingsoplysninger.

 

Tjenester til virksomhedssupport – b2s, SAS (Frankrig), Foule Access SAS (Frankrig)

At gemme forhandlerkontaktoplysninger til markedsføringskommunikation til sådanne forhandlere.

Navnet på forhandleren, navnet på kontaktpersonen, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og forhandlerens webadresse.

 

Consultix (Frankrig og Spanien) og Quadro Srl (Italien)

At være vært for oplysninger, som leveres af forhandlere, og vise en del af disse oplysninger på PayPals sider, der viser de websteder, der accepterer PayPal og foreslår særlige tilbud til PayPal-brugere.

Alle oplysninger, som indberettes af forhandlere i forbindelse med anvendelsen af disse sider på PayPals websted (herunder især navnet på forhandleren, navn på kontaktperson, e-mailadresse, logo og oplysninger vedrørende salgsfremstød, der tilbydes PayPal-brugere).

 

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrig) (Sverige), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne. Krypterede e-mailadresser med tilknytning til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoens tilhørsforhold).

 

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), Google (Sverige), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en underafdeling af Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne. Reklame-id og enheds-id, krypteret e-mailadresse, krypteret kundenummer, krypteret forhandler-id, betalingsbeløb.

 

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

At udføre og måle retargeting-kampagner med henblik på at identificere besøgende og sende dem videre via tilpassede reklamekampagner.

Det hashtaggede PayPal-konto-id (hvis dette er relevant) og enheds-id, som bruges af en bestemt person, samt indholdet af reklamerne, som leveres og segmenteres i brugergrupper med henblik på reklame.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapore)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Virksomhedsnavn, krypterede e-mailadresser med tilknytning til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoens tilhørsforhold).

 

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, a division of Oracle Inc., Criteo SA (Frankrig), Rocket Fuel,

At udarbejde og vurdere retargeting-kampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id for at segmentere brugergrupper til markedsføringsformål.

 

Fiksu, Inc. (USA)

At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner, der involverer applikationer til PayPal-mobil.

Enheds-id'et bruges til Apples iOS-operativsystem, når en bruger installerer en app, tilmelder sig en PayPal-tjeneste, logger på, tjekker ind eller angiver et profilbillede.

 

Heaven SAS (Frankrig)

At udføre markedsføringskampagner for forhandlere.

Navn på forhandleren, forhandlerens websteds-URL, beskrivelse af den købte vare og prisen på varen.

 

Wire Stone LLC (USA)

At udvælge og underrette vindere samt uddele præmier til vindere af spørgeundersøgelser. At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, krypteret id, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrig)

At lagre brugerdata til markedsføringskampagner og at udføre direkte markedsføringskampagner.

Navn, e-mailadresse og telefonnummer.

 

2engage (Tyskland) og Quo Vadis (Tyskland)

At udføre markedsundersøgelser.

Navn, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, domænenavn, e-mailadresse, type og karakter af brugen af PayPal-tjenester, markedssegment og generaliseret kategorisering af virksomhedsstørrelse og oplysninger om deltagelse i tidligere undersøgelser.

 

Facebook, Inc (USA), Facebook Irland Limited (Irland), Twitter, Inc. (USA), (Irland)  AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Sverige).

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enheds-id til segmentering af brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser tilknyttet PayPal-brugere (uden at angive kontoens tilhørsforhold), IP-adresse, anonymt id genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologi, der er integreret i websider, reklamer og e-mails sendt til brugerne. Id, IP-adresse og andre metadata for mobilannoncører via Facebook SDK i mobilapps.

 

SurveyMonkey (Sverige), (Spanien), (USA), (Portugal)

At bistå i at udføre brugerundersøgelser.

Navn, e-mailadresse og oplysninger om kundekampagneinteraktion.

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polen), Millward Brown, Inc. (USA) and Radius Global Market Research, LLC (USA)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Oracle America Inc. (USA)

Oracle Corporation UK Ltd

At udvikle, måle og udføre markedsføringskampagner.

Forhandlerens navn, virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer, forhandlerens kontaktpersons navn, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannien); Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd

At hjælpe med at identificere adfærd i mobilappen med henblik på at guide beslutninger om målrettet markedsføring og hjælpe med effektiv håndtering og optimering af mobilkampagner på sociale netværk og andre steder på nettet.

Anonymt cookie-id, reklame-id og enheds-id, der bruges af en bestemt person, begivenheder i mobilappen vedrørende brug af mobilappen af en bestemt bruger (herunder, men ikke begrænset til, login, gennemført betaling), men ingen betalingsoplysninger.

 

Indhold i annoncer, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til annonceringsformål.

 

Zeuner S.p.A. (Italien), Accueil Srl (Italien) og CallCenterNet Italy s.r.l. (Italien)

At gemme forhandlerkontaktoplysninger til markedsføringskommunikation til sådanne forhandlere.

Navnet på forhandleren, navnet på kontaktpersonen, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og forhandlerens webadresse.

 

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Afsendelse af tjenesterelaterede og (afhængigt af indstillingerne for tilmelding) markedsførende sms-beskeder til PayPal-brugere.

Mobilnummer, navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, kontostatus, kontotype, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalings- og kontooplysninger.

 

Iris (Tyskland)

At udvikle, måle og udføre markedsføringskampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og CVR-nummer, forhandlerens kontaktpersons navn, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

At undersøge markedet og skabe indsigt.

Anonymiserede oplysninger om konti og betalinger.

 

PaketPLUS Marketing GmbH (Tyskland)

At administrere markedsføringskampagner, distribuere reklamesedler til forhandlere og følge op på kampagner.

Kundens navn, placering, type og omfang af bedrageri på kontoen, virksomhedsnavn.

 

Eye square GmbH (Tyskland)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

 

Alliance Data FHC, Inc., binavn Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

At afvikle udgående kommunikationskampagner, herunder, men ikke begrænset til, e-mail og push-meddelelser.

Kontaktoplysninger inklusive, men ikke begrænset til, navn, e-mailadresse og telefonnummer. Anonymt cookie-id, reklame-id. Indhold i kommunikation, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til kommunikationsformål.

 

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Canada)

At måle på tværs af enheder/kanaler.

Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold). Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

aklamio GmbH (Tyskland)

aklamio implementerer referral marketing- og bonusprogram for at erhverve nye, aktive PayPal-forbrugere.

krypteret kundenummer, klokkeslættet for oprettelse af konto og den første betaling.

 

Rakuten (Global)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

Realzeit GmbH (Tyskland)

At levere tilpasset annoncering samt udarbejde og vurdere retargeting-kampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id.

 

Trademob GmbH (Tyskland)

At levere tilpasset annoncering samt udarbejde og vurdere retargeting-kampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id.

 

Maple Team Limited (Israel), Unique Digital Marketing Limited (Storbritannien), Havas Media (Frankrig), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Tyskland), Spark Foundry GmbH (Tyskland)

Onlinemediebureauer til køb af digitale medier, som bruges til at reklamere for PayPals tjenester og produkter.

E-mailadresse, enheds-id'er

 

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – EMEA

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

Pandora

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

Affilio

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

Resultados Digitais

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

Netfluential Ltd. (Storbritannien)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Greenberg Inc. (USA)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

LatentView Analytics Corporation (USA, Storbritannien Indien)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Hall & Partners Europe Ltd. (Storbritannien)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Firefish Ltd. (Storbritannien)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Storbritannien)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Clear Score Technology Ltd. (Storbritannien)

At udføre målrettede kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

 

VivaKi GmbH (Tyskland)

At indsamle anonyme brugeroplysninger for effektivt at optimere markedsføringskampagner. Hjælpe med at identificere adfærd på PayPals websteder med henblik på at vejlede i beslutningstagen vedrørende målrettet markedsføring og tilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, annoncer og e-mails, der er sendt til brugerne. Oplysninger om enhed, browser og besøgte PayPal-websteder.

 

Adjust GmbH (Tyskland)

At hjælpe med at identificere adfærd i mobilappen med henblik på at guide beslutninger om målrettet markedsføring og hjælpe med effektiv håndtering og optimering af mobilkampagner på sociale netværk og andre steder på nettet.

Anonymt cookie-id, reklame-id, krypteret kundenummer og enheds-id, der bruges af en bestemt person, begivenheder i mobilappen vedrørende brug af mobilappen af en bestemt bruger (herunder, men ikke begrænset til, login og gennemført betaling), men ingen betalingsoplysninger.

 

Indhold i annoncer, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til annonceringsformål.

 

Quiller Consultants (Storbritannien)

At understøtte den britiske regerings arbejde.

PayPals markedsføringsmateriale og produktoversigter. Lejlighedsvise casestudier af forhandlere. Alle andre data, der deles, bliver offentligt tilgængelige, f.eks. høringssvar. Der deles ikke specifikke data om kunder og forhandlere.

 

iProspect

Søgemaskineoptimering for at hjælpe PayPals markedsføringsteams og give feedback vedrørende webdesign og problemer med websteder.

Cookie-id, kundenummer, land, kontotype, IP-adresse.

 

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

At levere tilpasset annoncering samt udarbejde og vurdere retargetingkampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

 

Anonyme cookie-id'er, reklame-id'er, samlet data om installation, tilmeldinger og konvertering

 

 

Crispin Porter Bogusky CP+B (Storbritannien)

At udføre og vurdere markedsføringskampagner

Betalingsværdi (kun Doner), forhandler-id

 

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Markedsførings- og virksomhedsoplysninger til salgsformål, indhentning og forbedring af virksomhedsoplysninger for nye og eksisterende klienter.

 

Eksterne kundeemner (oplysninger om forretningsmuligheder).

 

Fiksu Inc (USA)

At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner, der involverer applikationer til PayPal-mobil. 

Enheds-id'et bruges til Apples iOS-operativsystem, når en bruger installerer en app, opretter en PayPal-konto, logger på, tjekker ind eller tilføjer et profilbillede. 

 

Market Bridge (USA)

At segmentere kunder for at forbedre de tilbudte tjenester

Kontonummer, adresse, postnummer, kontohistorik, vækstdata inkl. produktanvendelse og alle betalingsoplysninger.

 

Select Media Ltd (Storbritannien), AdCompass Ltd (Storbritannien), Cheetah Mobile Inc. (Kina), Fyber GmbH (Tyskland)

At udarbejde og vurdere retargeting-kampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id for at segmentere brugergrupper til markedsføringsformål.

 

Debby and Ron digital LTD (Israel)

LLC Havas Digital (Havas Russia)

Online-mediebureau til køb af digitale medier, som bruges til at reklamere for PayPals tjenester og produkter.

Disse bureauer behandler ofte anonyme cookies, enheds-id'er, lister til målretning og hashtaggede e-maillister, som bruges til at kontakte vores kunder via medienetværk.

 

Ogury Ltd (Storbritannien), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

At levere tilpasset annoncering samt udarbejde og vurdere retargeting-kampagner med henblik på at segmentere brugere til markedsføringskampagner.

Anonymt cookie-id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider og e-mails, som leveres til brugerne, reklame-id og/eller enheds-id.

 

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Tredjepartstjenester til bekræftelse af annoncer

Adfærdssignaler for ikke-følsomme oplysninger i forbindelse med aktiviteter til onlineannoncering

 

Hypothesis Inc.

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, land, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser

 

Borek media GmbH (Tyskland)

At bistå i direct mail-udsendelse og markedsføringskampagner andre steder end på internettet.

 

Navn, kundenummer, e-mailadresse, postadresse, virksomhedsnavn, domænenavn, kontostatus, kontoindstillinger, type og karakter af de PayPal-tjenester, der tilbydes eller bruges.

 

 

LookBookHQ (Canada)

At levere tjenester relateret til oplevelsesprodukter med LookbookHQ-indhold.

Kundens og kundeemnets IP-adresse, kundens e-mailadresse

 

Purestone TFM Limited (Storbritannien)

At udføre kundeservice og mulige samtaler og undersøge dette som input til udarbejdelse af marketingskommunikation som udtalelser og succeshistorier.

Kundens virksomhedsnavn, kontaktpersonens navn og telefonnummer

 

Snap Inc. (USA)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enhedsnummer, der bruges af en bestemt person, installations- og appdata baseret på disse oplysninger

 

Mobext (Storbritannien)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enhedsnummer, der bruges af en bestemt person

 

Teads SA (Frankrig)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enhedsnummer, der bruges af en bestemt person, installations- og appdata baseret på disse oplysninger

 

Spotify AB (Sverige)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enhedsnummer, der bruges af en bestemt person, installations- og appdata baseret på disse oplysninger

 

Apple Search Ads (USA) (Storbritannien)

At oprette, udføre og vurdere markedsføringskampagner på Apple Search Ads-platformen. Apple leverer annonceindhold til brugere af Apples softwareprogrammer og Apple-enheder.

Reklame-id og enhedsnummer, der bruges af en bestemt person, installations- og appdata baseret på disse oplysninger

 

 

Batch Media GmbH (Tyskland)

Til bekræftelse af annonce og måling af synlighed

Kampagnebaserede data (tidspunkt, kampagneoplysninger, placering, geografiske oplysninger, browseroplysninger) samt IP-adresse og kreative data, der kan læses med javascript.

 

Qualtrics (USA)

At indsamle brugernes feedback på www.paypal.dk for at se, hvordan de vurderer deres tilfredshed, og få konkrete anbefalinger til forbedring af webstedet samt indberetninger af problemer med webstedet direkte fra besøgende

IP-adresse, brugeragent, browser, enhedstype, skærmopløsning, browserstørrelse, webadresse, henviser til siden, henviser til webstedet, sidetal, tid tilbragt på webstedet, tid fokuseret på webstedet, dato, dag, klokkeslæt, status for undersøgelsen (leveret, i gang, gennemført) og udfyldt indhold (hvis gennemført), krypteret kunde-nr., sidenavn

 

RadiumOne (USA)

At udføre og måle brugeradfærd (tilmeldinger og betalinger) og retargeting-kampagner med henblik på at identificere besøgende og sende dem videre via brugertilpassede kampagner.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne. Reklame-id og enheds-id, krypteret e-mailadresse, kundenummer, forhandler-id, betalingsværdi, betalingsnummer, godkendt lånebeløb.

 

XING AG (Tyskland)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Virksomhedsnavne på eksisterende forhandlere med henblik på at matche dem med platformens brugerbase

 

Cosine (Storbritannien)

Markedsføring af PayPal Here

Navn, efternavn, virksomhedsnavn, samlet betalingsmængde, antal betalinger, adresse, e-mailadresse

 

 

Blueshift (USA)

 

For at aktivere tilpasning og automatisering af markedsføring

Navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, medlemsnummer, by, land, besøgt side og købshistorik

 

Smartly (Sverige)

At muliggøre annoncering til specifikke segmenter og finde nye potentielle kunder

E-mailadresse

 

 

Precis Digital (Sverige)

At muliggøre tilpasset annoncering via AdWords

E-mailadresse

 

Pipedrive (Sverige)

At muliggøre direkte salg

Kunde-id, virksomhedens navn, virksomhedens e-mailadresse

 

 

Wunderman (Tyskland)

Dataanalyse og CRM-strategi.

Kontakt- og kontooplysninger, herunder uden begrænsning navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kundenummer, fødselsdato, anonymt cookie-id, reklame-id, den segmenteringsgruppe, disse personer tilhører, betalingsnummer, antal betalinger med PayPal, forholdet mellem antallet af indenrigs-/udenrigsbetalinger, hvor hyppige, nylige og store betalingerne er, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for vareflows, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller anvendes, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, aktiv i antal måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger.

 

Marketbridge Corporation (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Comscore (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Decipher Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Maru Group Llc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

The Nielsen Company (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Factsworks (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Tw Lrw Holdings, Llc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Business Insider (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Aite Group, Llc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Meadowlands Consumer Center Inc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Chadwick Martin Bailey (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

360I Llc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Mmr Research Associates (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Euromonitor International (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Statista (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Zpo_Ac Nielson (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Idc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Aditi Consulting (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

The Tryst Market Research Limited (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Mercator Advisory Group (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Decision Point Research Inc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Highgate Research Ltd (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Nepa Ab (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Siriusdecisions Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Pr Uk Ltd (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Launchbox, Llc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Wire Stone (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Macromill,Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Wavelengths Consulting (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Dialogue Research, Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Statista Gmbh (US)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Adcreasians, Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Sic Em Advertising Inc (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

KPMG

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Ecommerce Europe (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Tenthwave Digital Ll (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Juniper Research Limited (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Market Resonance (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Duepuntozero Research Srl (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Ivc Research Center (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Lonergan Research (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Delphi Consumer Insights (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Primær undersøgelse: Ingen personlige oplysninger deles. Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Aquent (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Markmonitor Inc. (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

TRC (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Navn, e-mailadresse og telefonnummer. Få også adgang til land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

InSites (USA)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Land/by, hvor personen eller virksomheden holder til, krypteret id, betalingshyppighed, -tidspunkt og -volumen, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflow, type og karakter af PayPal-produkter/-tjenester, der tilbydes eller bruges, kundeservicekontakt, klassificering af forhandler/forbruger, antallet af forhandlerbetalinger, antallet af aktive måneder, andre relevante konto-/betalingsoplysninger og alle oplysninger, der indhentes fra undersøgelser.

 

Getfeedback Inc. (USA)

At udføre kundeundersøgelser for at indhente kundernes feedback på vegne af PayPal.

Kundenavn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, oplysninger, der er angivet af kunden.

7. Drift

 

Rackspace US, Inc. (USA)

At udbyde hosting- og lagringstjenester, som hjælper og/eller gør det muligt for PayPal at levere sine tjenester til kunderne.

Navn, adresse og e-mailadresse.

 

Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannien), Credit Management Cabot LTD (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrig), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannien), Intrum Justitia S.p.A. (Italien) (Irland), Wescot Credit Services Limited (Storbritannien), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Irland).

At inddrive gæld.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder og kopier af al korrespondance i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Team 4 Collection and Consulting (Spanien), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumænien), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Norge), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannien).

At bistå med gældsinddrivelse, herunder afsendelse af korrespondance, og rapportere om kunder, der ikke overholder kravene, til kreditoplysningsbureauer.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder, relevante oplysninger om kontoadfærd og kopier af al korrespondance (herunder, uden begrænsning, al korrespondance med relevans for rapportering til kreditoplysningsbureauer) i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Begbies Traynor Group plc (Storbritannien), Moore Stephens LLP (Storbritannien), Moore Stephens Ltd (Storbritannien), Moore Stephens International Ltd (Storbritannien), Moorhead James LLP (Storbritannien), Comas Srl (Italien), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Rusland), National Recovery Service (Rusland), TDX Group Limited (Storbritannien)

At undersøge (herunder, uden begrænsning, foretage kontrol af aktiver og/eller fysisk eftersyn af arbejdsområdet og/eller virksomhedsevalueringer) og/eller inddrive (og/eller assistere med inddrivelsen af) gæld fra potentielt insolvente og insolvente kunder

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder og kopier af al korrespondance i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Webbank (USA)

Kun for de kunder, som også er kunder hos Bill Me Later, Inc.: at hjælpe med regnskab og inddrivelse af gæld.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver og navn på udbyder af betalingsmetode.

 

Research in Motion Limited (USA)

At give dig mulighed for at få adgang til og bruge PayPal via en mobil enhed (f.eks. mobiltelefon eller PDA).

Dine gældende kontooplysninger overføres som del af din brug af PayPal via en mobil enhed.

 

Digital River Inc. (USA)

At give dig adgang til og mulighed for at bruge PayPal, når du bruger franske PLC'er, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard og Bancomer

Adgang til godkendelse og betalingsdata.

 

mediafinanz AG (Tyskland)

At inddrive gæld, anmode om og behandle oplysninger fra og til Schufa, Buergel og andre kreditvurderings- og bedrageribureauer for PayPal

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på udbyder af betalingsmetode, kreditvurdering fra bureau, data vedrørende kontoresultatet.

 

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Tyskland), PNO inkasso AG (Tyskland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

At inddrive og administrere gæld og støtte til inkassoteams i tilfælde af insolvente kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer samt navn på udbyder af betalingsmetode, kontosaldo, dato og beløb for sidste betaling samt resultater af kreditvurderinger.

 

Informa Solutions GmbH (Tyskland)

At anmode om og behandle oplysninger fra og til Schufa, Buergel og andre kreditvurderings- og bedrageribureauer i samt til og fra ID Checker.

Navn, fødselsdato, virksomhedsnavn, juridisk status, adresse, e-mailadresse, virksomhedens CVR-nummer, momsnummer, telefonnummer, opholdsvarighed på adresse, opholdsvarighed i virksomhed, varighed med PayPal, betalingsmetode, herunder bankkonto og betalingskortoplysninger for betalingskort og relevante betalingsoplysninger, kreditvurdering på vegne af PayPal fra et kreditoplysningsbureau, kontonummer, kontotype, kontostatus, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, negative oplysninger om kontoresultater.

Desuden til bekræftelse af identitet: Andre oplysninger, der indeholdes i dokumentation, som PayPal anmoder om til risiko-/overholdelsesformål.

 

P K Consultancy Limited (Storbritannien)

At vurdere risikoen og hjælpe med at opdage og forhindre potentielt ulovlige handlinger og krænkelser af politikker.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-mailadresse, kontotype, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, kontostatus og oplysninger om kontoresultater som påkrævet til formålet.

 

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Storbritannien)

Konsultation om risikovurdering af specifikke forhandlere og forhandlerbetalinger.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, e-mailadresse, kontotype, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, kontostatus og oplysninger om kontoresultater som påkrævet til formålet.

 

Accenture (Storbritannien)

Konsultation og datagennemgang/-analyse i forbindelse med Global Operational Customer Service KPI-data og -brug med henblik på at implementere kundernes feedback og klager samt team-medlemmers produktivitet i forbindselse med parametre som CSAT, overførselsrate og gentagne kontakter

 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontonummer, kontaktoplysninger, kontotype, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, kontostatus og oplysninger om kontoresultater som påkrævet til formålet.

 

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) and e-Dialog, Inc. (USA), Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

At opfylde e-mailhandlinger i forbindelse med PayPals tjenester (herunder, men ikke begrænset til, drift, kundeservice, inddrivelser, markedsføringsprogrammer og kampagner).

Navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, kontostatus, kontotype, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalings- og kontooplysninger.

 

Blue Media S.A. (Polen)

At verificere identitet og sikre, at en bruger er PayPal-kontoindehaver. At behandle øjeblikkelig betalingsanmodninger fra en bruger via Blue Media-tjenester.

Navn og e-mailadresse.

 

Consultix GmbH (Tyskland)

Bidragelse i oprettelsen af PayPal-erhvervskonti for de forhandlere, der bruger deres banks eller andre aftaleparters betalings- eller tjenestegateway.

Alle de oplysninger, der leveres af forhandleren (direkte eller via dennes bank eller anden aftalepart) med henblik på at oprette en PayPal erhvervskonto (herunder uden begrænsning e-mailadresse, adresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger og bankkontooplysninger).

 

 

 

 

 

azionare GmbH (Tyskland)

At uddele gevinster i gevinstkampagner på Facebook.

Navn og e-mailadresse.

 

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Tyskland); CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Italien)

At bistå i produktionen af innovative betalingsmetoder (f.eks. applikationer) og behandling af betalinger gennem sådanne innovative betalingsmetoder.

Alle kontooplysninger.

 

Trustwave Holdings Inc. (USA)

At levere valideringstjenester til PCI-kompatibilitet for forhandlerkonti og forhandlerintegrationer.

Virksomhedsnavn, adresse, kontonummer, forhandlertype, anvendt program for overholdelse af konkurrencereglerne, PCI-niveau, PCI-status, PCI-udløb, navn, e-mailadresse, telefonnummer til forhandlerens kontaktperson

 

RR Donnelley and Sons Company (USA)

At levere udskriftstjenester for kontoudtog og andre trykte materialer

Navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger.

 

Scorex (UK) Limited (Storbritannien)

At levere en teknologisk løsning, så PayPal kan behandle, sende og modtage kreditoplysninger om brugere via de aftalte kreditvurderingsbureauer.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, telefonnummer, juridisk status, virkelængde i virksomhed, CVR-nummer, momsnummer (hvis relevant).

 

OXID eSales AG (Tyskland)

Tjenester i forbindelse med udvikling og drift af et betalingssystem til stationær handel (salgssted).

Alle kontooplysninger og betalingsoplysninger (som relevant).

 

Ordermotion, Inc. (USA)

At indsamle data samt oprette/levere (direkte til kunderne) bestillinger af PayPal Here-produktet (herunder uden begrænsning enheder med PayPal Here).

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingskortoplysninger og PayPal-betalingsnummer.

 

Ingram Micro, Inc. (USA) og Ingram Micro (Storbritannien) Limited (Storbritannien)

At udføre PayPals opgaver vedrørende PayPal Here-produktet (herunder uden begrænsning enheder med PayPal Here).

Navn og adresse.

 

Interxion Datacenters B.V.

At yde support til datacenterdriften for kreditproduktet Bill Safe.

Alle relevante kontooplysninger og betalingsoplysninger.

 

Lattice Engines, Inc. (USA)

At udvikle og optimere modeller til forudsigelse.

Navnet på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-mail og forhandlerens webadresse.

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

At hjælpe kunder med PayPal-tjenesten.

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresse, websted, virksomhedsbranche, forsendelsesoplysninger og kortoplysninger vedrørende betalingen.

 

D+S communication center management GmbH (Tyskland)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester.

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal, forhold mellem nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling.

 

The unbelievable Machine Company GmbH

At hoste BillSafe-programmet på sine servere.

Alle kontooplysninger.

 

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

At behandle PayPal-betalinger og yde kundesupport på vegne af forhandlere.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og begrænsede, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger.

 

Globalcollect (Holland)

At behandle PayPal-betalinger, betalingsformidling uden for PayPal-systemet og rapportering.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger.

 

Zevas Communications Ltd (Irland)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester.

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsmængde med PayPal, forhold mellem nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling.

 

VoiceSage UK (Storbritannien)

At tillade kontakt til supporttjenester via sms.

Navn, telefonnummer.

 

Trustly Group AB

At give kunder mulighed for straks at overføre penge fra deres bankkonti til deres PayPal-konto, at bekræfte identitet og sikre, at en bruger er indehaver af en given PayPal-konto, at behandle anmodninger om øjeblikkelig betaling, som er foretaget af en bruger via en partnertjeneste til øjeblikkelig optankning.

Navn, e-mail- og IP-adresse, navn, KYC/KYB-status, oplysninger om kontoaktivitet

 

Mediamedics BV

At give kunder mulighed for straks at overføre penge fra deres bankkonti til deres PayPal-konti.

Navn, e-mail og IP-adresse.

 

Applause App Quality, Inc. (USA)

At gøre det muligt at downloade PayPal-apps i betaversioner til tests

E-mailadresse og land

 

Google, Inc. (USA)

At levere cloudbaseret hosting og tjenester til lagring og behandling for at hjælpe og/eller gøre det muligt for PayPal at administrere brugernes kontooplysninger og data, som genereres under deres brug af PayPals tjenester, samt at levere, analysere og forbedre PayPals tjenester.

Alle de kontooplysninger, som genereres under og/eller er nødvendige for brugen af PayPals tjenester, samt generelt alle de oplysninger, der nævnes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger (som i alle tilfælde omtales i dette [afsnit 8] i redigeret eller krypteret form).

 

Accenture (Irland)

At optimere teknologi og processer til viderestilling af opkald.

Kundens land, de teams, der har haft adgang til kunden, entydigt kundenummer på PayPals slutkunde.

 

 

 

Deloitte Tax LLP (USA, Storbritannien, Luxembourg)

 

Deloitte Tax LLP er PayPals tredjepartspartner i forbindelse med overholdelse. Deloitte gennemgår kontooplysningerne for PayPal-kunden og -sælgeren for at vurdere, om kontoejeren skal anmeldes til myndighederne i Luxembourg i forbindelse med FATCA. Deloitte hjælper også med at indsende anmeldelsen til myndighederne i Luxembourg.

PayPal-kundens konto, PayPal-forhandleren, bankoplysninger, navn, adresse, e-mailadresse. Kundens eller virksomhedens navn, kundens eller virksomhedens adresse, skattenummer, kundens konto- og skattedokumenter (W-9, W8-BEN-E), e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, kontosaldo, dato for kontooprettelse, type af juridisk enhed, status for statsborgerskab.

 

iManage LLC (USA)

Opbevaring af dokumenter for juridisk afdeling

De dokumenter, der er gemt i systemet, vil også indeholde kundeoplysninger, som kan blive medtaget i en kundereklamation.

 

Syniverse ICX Corporation (USA)

At levere sms'er til kunder

Kundens mobiletelefonnumre, internationalt id for mobilabonnent (IMSI) og indhold af sms'er

 

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Administration af kundeservice, beretning

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

 

VXI Global Holdings BV (Storbritannien)

At indhente oplysninger for at kunne besvare spørgsmål til kundeservice

Fulde navn

Fødselsdato

E-mailadresse

Fysisk adresse

Telefonnummer

Økonomi: bankkonto og betalingskort

Historik

Virksomhedsoplysninger, herunder webadresser

PERSONNUMMER/SKATTENUMMER/MEDARBEJDER-ID

IP-adresse

Oplysninger om modparten

 

BeRuby (Spanien)

At vedligeholde og understøtte en kommunikationsplatform

(Samme oplysninger som videregivet for en forhandler) Det fulde navn, fødselsdato, aldersgruppe, e-mailadresse, postadresse, by, stat, land, postnummer, kontostatus, (verificeret), kontotype, kontooprettelse, dato, tidszone, placering, sprog

 

Gevekom GmbH (Tyskland)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester.

Virksomhedens navn, fornavn og efternavn, e-mailadresse, webadresse til butik, butikssystem, branche, telefonnummer, dato for tilmelding til PP PLUS, berettigelse til PUI, PP-kontonummer

 

 

US Direct E-Commerce Limited (Irland)

  Giver PayPal-forhandlere mulighed for at købe forsendelsesetiketter til både national og international forsendelse. Giver PayPal-sælgere og deres kunder mulighed for at spore forsendelser i realtid.

 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, liste med betalingsoplysninger for bestillinger, der er klar til forsendelse, værdi af forsendelser, der er klar til forsendelse, vareoplysninger.

 

 

 Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

At hjælpe PayPals tekniske medarbejdere med at løse problemer i forbindelse med routing/telefoni.

Kundenavn, telefonnummer, kontonummer

 

 

Fire Spa Consulting & Debt Management (Italien)

Lowell Investment GmbH (Tyskland)


At inddrive gæld, anmode om og behandle oplysninger fra og til Schufa, Buergel og andre kreditvurderings- og bedrageribureauer for PayPal

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på udbyder af betalingsmetode, kreditvurdering fra bureau, data vedrørende kontoresultatet.

 

figo GmbH (Tyskland)

At bekræfte identitet, bekræfte forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, træffe beslutninger i forbindelse med en kundes kreditværdighed, foretage tjek i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet og/eller hvidvaskning af penge, udarbejde statistiske analyser, udføre undersøgelser og tests i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed, udføre systemkontrol, muliggøre tjeneste til kontooplysninger og/eller tjeneste til betalinger.

Loginoplysninger til netbank og BLZ-nummer

 

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (USA)

At vurdere troværdigheden af sælgers websted

Webadresse (URL-adresse

 

Optima Legal Services Limited (Storbritannien)

At inddrive gæld, anmode om og behandle oplysninger fra og til Schufa, Buergel og andre kreditvurderings- og bedrageribureauer for PayPal

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på udbyder af betalingsmetode, kreditvurdering fra bureau, data vedrørende kontoresultatet..

 

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Sverige)

 

At vurdere risikoen for bedrageri.  Registrering af bedragerisk kontoovertagelse.

E-mailadresse, kundens adfærd på nettet    

 

Onfido Ltd. (Storbritannien)

Microsoft Inc. (USA)

At bekræfte identitet

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, cvr-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risko/overholdelse/kredit.

 

WNS Global Services Limited (Storbritannien)

 

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko og overholdelse.

 

Gigya, Inc. (USA)

 

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundens stemme, adfærd af kundens tastatur og musemarkøren ved brug af PayPals websted eller app, loginoplysninger til sociale medier eller identitetstokens (efter kundens eget skøn).

 

Boku Inc (USA)

 

At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer på mobilenhed, telefonnummer, e-mailadresse, kundens røst, kundens tastatur- og markøradfærd ved brug af PayPals websted eller app.    

 

Early Warning Services LLC

Verificeringstjeneste over telefonen. At bekræfte identitet og udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge og undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundens stemme, adfærd af kundens tastatur og musemarkør ved brug af PayPals websted eller app.    

 

Intrum (Sverige)

Inddrivelse af ubetalte fakturaer

Navn, adresse, personnummer, fakturaoplysninger

 

Crashlytics (USA)

At aktivere appen analyzis, crash-rapporter og statistikker

 

Medlemsnummer, alias, e-mailadresse

 

LynkMobility (Tyskland)

At levere sms'er til kunder

Kundens mobiletelefonnumre

 

Datanomers (USA)

Vurdering af forhandlerrisiko. Undersøgelse af sociale stemninger.

Navn, registreret virksomhedsnavn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, skattenummer, personnummer, e-mailadresse, virksomhedens websted, virksomhedens ejer/relationer, virksomhedens vurdering og sociale stemninger.

 

Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA)

Vurdering af forhandlerrisiko. Undersøgelse af regnskaber.

Virksomhedens navn, regnskaber.

 

BESS Software Solutions GmbH (Tyskland)

At levere software til PayPal med henblik på at overholde lovkrav om rapportering

Navn, alle kontooplysninger, kreditoplysninger for forhandlere

 

Lowell Group (Storbritannien), Moorcroft Debt Recovery (Storbritannien), Robinson Way Limited (Storbritannien), Moreton Smith Receivables (Storbritannien), Fire Spa Consulting & Debt Management (Italien), HFG Inkasso GmbH (Tyskland)

At inddrive gæld.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder og kopier af al korrespondance i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Credit Management outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Irland), Lucas Credit Services Ltd (Storbritannien), Bridgewood Financial Solutions Limited (Storbritannien), ARC (Europe) Ltd (Storbritannien)

 

 

 

At inddrive gæld.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobetalinger og passiver, navn på udbyder af betalingsmetode og kopier af korrespondancen.

 

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (USA)

Vurdering af risici forbundet med kriminalitet og lovgivning.  KYC-screening og -overvågning (sanktioner, PEP'er).  Afgørende for internationale undersøgelser.

Fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, land, fødested og nationalitet

 

Sitel Group

At hjælpe kunder med PayPal-tjenesterne.

Kundenavn, virksomhedsnavn, telefonnumre, kontakt-e-mailadresser, websted

 

Cedar Rose Int. Services Ltd (Cypern)

Elektronisk at bekrlfte kunders identitet.

Navn, adresse, fødselsdato

 

Emailage Corp (USA)

At bekræfte identitet og udføre tjek til forebyggelse og registrering af kriminelle handlinger som bedrageri og/eller hvidvaskning af penge.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, dato for oprettelse af konto og din IP-adresse

8. Gruppevirksomheder

PayPal kan dele oplysninger internt mellem sine enheder verden over. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se afsnit 7 af erklæringen om personlige oplysninger om "Internationale overførsler".

9. Kommercielle partnere

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrig), eBay (Storbritannien) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA)), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Holland), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc.(USA) og X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

At levere fælles indhold og tjenester til kunder (f.eks. registrering, betalinger, fail-over for leverandørfaktureringskonti og kundeservice), vurdere risikoen eller hjælpe til opdagelse, forebyggelse og/eller udbedring af bedrageri eller andre potentielt ulovlige handlinger og overtrædelser af politikker samt at vejlede omkring beslutninger om kundernes produkter, tjenester og kommunikation med henblik på at hjælpe eBays kundeservice med at kontakte fælles kunder, som har brug for kontosupport.

Fornavn, efternavn, virksomhedsnavn, e-mailadresse, alle kontooplysninger, betalingsnummer, eBay-kravnummer, betalingsdato, kravtype (INR, SNAD, Remorse osv.), kravets beløb, valutatype, beløb til inddrivelse, tabt beløb

10. Juridisk

 

Altep, Inc. (USA); Altep Europe Ltd. (Storbritannien); Consilio, Inc. (USA, UK, Holland, Belgien, Irland, Tyskland, Luxembourg, Schweiz, Indien, Kinda, Japan); eTERA Consulting, LLC (USA, Storbritannien, Belgien, Frankrig, Schweiz, Italien, Irland, Hungary, Luxembourg); Avansic, Inc. (USA); Deloitte Touche Tohmatsu Limited (USA, Storbritannien, Holland, Sverige, Tyskland, Belgien, Irland, Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Indien, Kinda, Japan); Superior Review (USA, Storbritannien); Morae Legal (USA)

Retlig støtte til at lette opbevaring, indsamling, behandling, analyse, gennemgang og fremstilling af elektronisk lagrede oplysninger for at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder, tredjeparter og modparter ifølge loven.

PayPal-kundekonto og forhandler samt bankoplysninger, navn, adresse, e-mailadresse, brugernavn på sociale medier (forkortet, redigeret eller begrænset, afhængigt af sagen og anmoderen), intern medarbejderkommunikation, herunder e-mailkommunikation med forhandlere, kunder, klienter og andre tredjeparter, regneark, PowerPoint-præsentationer og andre virksomhedsdokumenter med relation til PayPal og dennes samarbejdspartnere.

11. Bureauer

 

CSSF (Luxembourg), Commission nationale pour la protection des données Luxembourg, Financial Ombudsman Service (Storbritannien), Altroconsumo (Italien), European Consumer Centre Network organisations (med afdelinger i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien), Les Mediateurs du Net (Frankrig), Risolvi Online (Italien) og BaFin (Tyskland), Data Protection Agencies med afdelinger i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

At give de anførte bureauer oplysninger i forhold til deres autorisation (på deres anmodning) og besvare forespørgsler og/eller reagere på undersøgelser iværksat af brugerne eller andre interessenter i de lande, hvor de har jurisdiktion.

Alle kontooplysninger.

 

Hvad angår kolonnen "Formål" opfylder hver tredjepart formålet i forhold til de forpligtelser, som PayPal har indgået aftale om med den pågældende enhed, der skal opfylde det. Undtaget fra dette er de tilsynsmyndigheder, specifikke betalingsformidlere, kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureauer samt gruppevirksomheder, som er nævnt i slutningen af tabellen. Tilsynsmyndighederne udfører deres opgaver i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige mål og krav. Hvor det er udførligt anført i tabellen, kan betalingsformidlere samt kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureauer bruge oplysningerne i deres respektive databaser og videresende oplysningerne til tredjeparter med henblik på bedrageriforebyggelse og vurdering af kreditværdighed i overensstemmelse med deres respektive vilkår.