Opdatering af politikker

 

>> Se alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

Senest opdateret den 28. marts 2024

Meddelelse om ændring(er) i PayPals aftale(er) for Danmark

 

Denne side

Denne side indeholder og/eller viser opdateringer, som oplyser PayPals brugere om ændringer i PayPals brugeraftale for Danmark eller andre onlineaftaler, politikker eller erklæringer, der kræver varsling. Du kan også gennemse meddelelser om tidligere opdateringer af politikker. Bemærk, at der kan foretages yderligere ændringer i viste aftaler senest på de angivne ikrafttrædelsesdatoer, forudsat at de gældende varslingskrav er opfyldt.

Kommende ændringer

Vi foretager ændringer i visse aftaler (angivet nedenfor), som regulerer dit forhold til PayPal. Disse ændringer vil automatisk blive foretaget på den eller de tilsvarende ikrafttrædelsesdato(er), der er vist nedenfor.

Handling er påkrævet

Gennemgå omhyggeligt nedenstående meddelelser, og gør dig bekendt med de kommende ændringer. Ved fortsat at bruge vores tjenester, når ændringerne træder i kraft, accepterer du at være bundet af disse ændringer. Ellers behøver du ikke at gøre mere for at acceptere sådanne ændringer. Hvis du derimod foretrækker at afvise dem, skal du lukke din PayPal-konto inden den gældende ikrafttrædelsesdato som beskrevet i PayPals brugeraftale.

 

Meddelelser

Offentliggjort: 28. marts 2024

Fjernelse af SOFORT som alternativ betalingsmetode og sletning af relaterede vilkår
Ikrafttrædelse: 28. maj 2024

 • SOFORT er ikke længere tilgængelig som alternativ betalingsmetode og fjernes fra listen over alternative betalingsmetoder indeholdt i bilag 1 i PayPals aftale om alternative betalingsmetoder.

 

Offentliggjort: 11. marts 2024

Ændringer af erklæringen om af personlige oplysninger for PayPal-tjenester
Gældende fra 15. april 2024:

 • Vi tilbyder nu pakkesporing som en del af PayPal-tjenesterne, og vi opdaterer vores erklæring om personlige oplysninger for at præcisere, at vi kan modtage pakkesporingsoplysninger fra forhandlere, når du betaler med PayPal, eller fra din e-mail, når du giver dit samtykke.

 

Offentliggjort: 21. februar 2024

Ændringer af PayPals brugeraftale
Gældende fra 28. maj 2024:

 • Vi præciserer vores vilkår for indberetning af skatter og oplysninger og vores vilkår for valutaomregning.
 • Vi foretager ændringer i punkterne om ’Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning’ samt ’Gældende lovgivning og jurisdiktion’ for at præcisere, hvilke bestemmelser der gælder for forbrugere eller ikke-forbrugere, og for at skelne mellem vores ansvar og garantier i forhold til forbrugere og ikke-forbrugere.

Gennemse PayPals opdaterede brugeraftale

 

Ændringer af PayPals køberbeskyttelsesprogram
Gældende fra 28. maj 2024:

 • Vi reviderer PayPals køberbeskyttelsesprogram for at udelukke Non-Fungible Tokens (NFT'er) fra kvalifikation.
 • Ud over at opfylde alle øvrige kvalifikationskrav til PayPals køberbeskyttelsesprogram skal tvister, der gør krav gældende vedrørende en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, oprettes af køberen i Løsningscenter inden for 30 dage efter leveringen eller gennemførelsen af en ordre eller inden for 180 dage fra den dato, hvor køberen sendte en betaling til forhandleren, alt efter hvad der kommer først. Tidsrammerne for oprettelse af øvrige tvister, der gør andre kravtyper gældende (herunder Vare ikke modtaget, Uautoriserede betalinger eller andre fejl), ændres ikke på nuværende tidspunkt.

Gennemse PayPals opdaterede køberbeskyttelsesprogram

 

Ændringer af sælgerbeskyttelsesprogrammet
Gældende fra 28. maj 2024:

 • Vi reviderer PayPals sælgerbeskyttelsesprogram for at udelukke Non-Fungible Tokens (NFT'er) fra kvalifikation med et betalingsbeløb på: 
  • 10.000,01 USD eller derover (eller tilsvarende værdi i lokal valuta som beregnet på tidspunktet for betalingen), 
  • 10.000,00 USD eller derunder (eller tilsvarende værdi i lokal valuta som beregnet på tidspunktet for betalingen), medmindre køberen hævder, at det var en Uautoriseret betaling, og betalingen opfylder alle øvrige kvalifikationskrav.

Gennemse PayPals opdaterede sælgerbeskyttelsesprogram