Opdatering af politikker

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 1. august 2019 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal.

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at foretage dig yderligere, da disse ændringer sker automatisk på ikrafttrædelsesdatoen, som er vist nedenfor. I tilfælde af, at du foretrækker at afvise disse ændringer og lukke din konto, kan du gøre det inden ikrafttrædelsesdatoen uden at skulle betale yderligere gebyrer.

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 21. oktober 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

1. Gebyr – Valutaomregning

Vi øger:

 • vekselgebyret i afsnit A3.1.1 i bilag 1 (Gebyrtabel) fra 2,5 % til 3,0 %

Afsnit A3.1 (Valutaomregning) i bilag 1 (Gebyrtabel) lyder nu som følger (med ændringer understreget):

Aktivitet eller hændelse

Gebyr

A.3.1 Valutaomregning

A3.1.1 For valutaomregninger af beløb på din PayPal-konto, der ikke udgør en del af en bestemt betaling til eller fra din konto (f.eks. omregning af din saldo til en anden valuta), og for de betalinger, der indebærer en valutaomregning, som sælger har samtykket til at betale vekselgebyret for:

3.0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen).

A3.1.2 For alle andre betalinger, der indebærer en valutaomregning, og som sælgeren ikke har indvilget i at betale vekselgebyret for: 

4,0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen).


 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 29. maj 2019 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal.

Vi opfordrer dig til at gennemgå nedenstående meddelelser grundigt, så du kender disse kommende ændringer.

Du behøver ikke at foretage dig yderligere, da disse ændringer sker automatisk på ikrafttrædelsesdatoen, som er vist nedenfor. I tilfælde af, at du foretrækker at afvise disse ændringer og lukke din konto, kan du gøre det inden ikrafttrædelsesdatoen uden at skulle betale yderligere gebyrer.

.


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 29. maj 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her eller få adgang til den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

8.2 Valutaomregning

De sidste fire afsnit i denne sektion bliver til det nye afsnit 8.3 (valutaomregningsmuligheder).

og

 • rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 19. august 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

1. Afviste betalinger og tilbagebetalinger

Vi ændrer afsnit 4.6 (Afviste betalinger), 5.7 (Din tilbagebetalingspolitik, Databeskyttelse, Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Sikkerhed) og A 3.1.2 i bilag 1 (Gebyrtabel) for at tydeliggøre, hvad der sker, når en betaling afvises eller senere tilbagebetales af modtageren (herunder hvor den oprindelige betaling indebar en valutaomregning, og hvor et valutaomregningsgebyr i nogle tilfælde tillægges det returnerede beløb). 

Afsnit 4.6 ændres tilsvarende for bidragydere, der modtager returnerede betalinger, og omdøbes også til Afviste betalinger og tilbagebetalinger, der sendes af modtageren. 

Afsnit 5.7 ændres tilsvarende for modtagere, der sender tilbagebetalinger eller afviser betalinger, og omdøbes også til Tilbagebetalinger, afviste betalinger, din tilbagebetalingspolitik, Databeskyttelse, erklæring om personlige oplysninger og sikkerhed, med et nyt afsnit 5.7.1 (Tilbagebetalinger og afviste betalinger) tilføjet med henblik på denne afklaring. 

Afsnit A3.1.2 i bilag 1 (Gebyrtabel) er ændret tilsvarende.

Afsnit 4.6 og 5.7.1 lyder nu som følger (i forbindelse med deres grundlæggende bestemmelse og med understregning af den tilføjede tekst):

            "...

4.6 Afviste betalinger og tilbagebetalinger sendt af modtageren.

Vi kan tillade, at modtageren af din betaling må:

 • afslå at acceptere den
 • beslutte at acceptere den og derefter bruge vores tjeneste til at overføre en tilbagebetaling af hele eller en del af betalingsbeløbet senere. 

Vi tilbagefører beløbet for en afvist betaling eller tilbagebetaling til din saldo. Vi returnerer beløbet for en uafhentet betaling til din saldo inden for 30 dage efter den dato, hvor du startede betalingen.

Hvis der returneres et beløb for en betaling til dig på en af de måder, der er beskrevet ovenfor, kan vi omregne det returnerede beløb til dig i en af følgende:

 • Valutaen for den PayPal-saldo, du brugte til den oprindelige betaling (før eventuel omregning til modtagerens valuta)
 • Den oprindelige valuta for din konto
 • USD (med oprettelse af en saldo i denne valuta for dig, hvis du ikke allerede har en)

Hvis den oprindelige betaling, som du sendte, involverede en valutaomregning, vil vi omregne det returnerede beløb fra valutaen modtaget af modtageren som følger:

 • Hvis beløbet returneres inden for 1 dag efter den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på datoen for den oprindelige betaling, så du modtager det oprindelige beløb (herunder det vekselgebyr, som du har betalt) i den oprindelige valuta, som du konverterede fra den oprindelige betaling.
 • Hvis beløbet returneres senere end 1 dag efter datoen for den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor det returnerede beløb omregnes. Se afsnit 8.2 for at få flere oplysninger om, hvordan vi fastlægger betalingens vekselkurs. Bemærk! Følgende gør sig gældende i forbindelse med denne specifikke tilbagebetalingskonvertering:

Du erklærer dig indforstået med at betale vekselgebyret, som fremgår af afsnit A3.1.2, for enhver valutaomregning, der foretages for dig på et beløb, der er returneret til dig på de måder, der er beskrevet ovenfor. Betalingens vekselkurs inkluderer et vekselgebyr. Den vekselkurs, der gælder for din omregning, kan anvendes øjeblikkeligt og uden varsel. Se afsnit 8.2 for at få flere oplysninger om betalingens vekselkurs.

Vi kan automatisk overføre de tilbagebetalte penge fra din saldo og føre dem tilbage til den betalingsmetode, du brugte til den oprindelige betaling. Overførsler til bankkonto eller kort kan også indebære en valutaomregning – se afsnit 6.

Vi kan beslutte ikke at opkræve den oprindelige betaling, hvis beløbet returneres til din saldo som beskrevet ovenfor, før betalingen fra din oprindelige betalingsmetode til PayPal til finansiering af den oprindelige betaling er afsluttet.

Værdien af det tilbagebetalte beløb kan være mindre end det oprindelige beløb.  Dette kan skyldes følgende:

 • Modtageren har sendt dig en tilbagebetaling, der er mindre end den oprindelige betaling. Da vi udelukkende er en betalingstjenesteudbyder, kan vi ikke vide, hvad du er berettiget til fra modtageren som tilbagebetaling, eller hvorfor modtageren tilbagebetalte det pågældende beløb.
 • Betalingen har været udsat for valutakursudsving. 

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af modtagerens beslutning om at afvise eller refundere din betaling, medmindre en tilbagebetaling, der er sendt af modtageren, er en betaling, der er udført forkert af PayPal (se afsnit 12).

5.7 Tilbagebetalinger, Afviste betalinger, Din tilbagebetalingspolitik, Databeskyttelse, Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Sikkerhed.

5.7.1 Tilbagebetalinger og afviste betalinger

Hvis du er modtageren af en betaling, og vi tillader, at du afviser en betaling eller sender en tilbagebetaling af denne betaling til betaler, gør følgende sig gældende:

 • Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:
 • dine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser over for betaler for ethvert beløb, som du returnerer til betaler
 • eventuelle forskelle mellem omkostningen for betaler for den oprindelige betaling og værdien af det beløb, der returneres til betaler (f.eks. på grund af valutakursudsving ved betaling), undtagen i det omfang, at tilbagebetalingen er en betaling, der udføres forkert af PayPal (se afsnit 12).

 

5.7.2 Tilbagebetalingspolitik

5.7.3 Databeskyttelse og erklæring om personlige oplysninger

5.7.4 Sikkerhed

A3.1 Valutaomregning


A3.1.2 For alle andre betalinger, der involverer en valutaomregning (herunder omregning af beløb, der er returneret til dig som tilbagebetalinger eller afviste betalinger):

…”

2. Gebyrer for modtagelse af erhvervsbetalinger

Vi ændrer vores kommercielle betalingsgebyrer på følgende måde:

 • De supplerende procentbaserede Cross-Border-gebyrer, der fremgår af tabellen i afsnit A2.3 i bilag 1 (Gebyrtabel) for modtagelse af betalinger fra Nordeuropa, USA/Canada eller Europa II, stiger og er nu som følger:

Afsenders land

Cross-border-gebyr

 

Nordeuropa

0,5 %

 

USA/Canada

2,0 %

 

Europa II

2,0 %

 

Afsnit A2.3 i bilag 1 (Gebyrtabel) (vist sammen med kolonneoverskrifterne) lyder nu som følger (med ændringer understreget):

 "A2. Erhvervsbetaling – gebyrer

A2.3 Modtagelse af cross-border-betalinger (salg)

A2.3 Modtagelse af cross-border-betalinger (salg)

Her gælder gebyret for at modtage indenrigserhvervsbetalinger plus et yderligere procentbaseret cross-border-gebyr som beskrevet i nedenstående tabel (afhænger af afsenderens land).

Afsenders land

Cross-border-gebyr

Nordeuropa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada/resten af verden

2,0 %

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i Den Europæiske Union eller EØS, behandles som indenrigserhvervsbetalinger, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

3. Øvrige ændringer

Visse afsnit i vores brugeraftale er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig og overskuelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 16. september 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

Vi er glade for nu at kunne løfte sløret for en helt nydesignet brugeraftale. Vi har arbejdet hårdt på at gøre denne nye brugeraftale til en mere brugervenlig oplevelse med indhold, der gør det nemmere for dig at forstå dine rettigheder og forpligtelser, når det drejer sig om at bruge PayPals produkter og tjenester.

Vi har forbedret brugeraftalen ved at forenkle dens format med nye farvekodede overskrifter, så du nemmere kan finde de oplysninger, der er relevante for din konto. Vi har revideret og omorganiseret indholdet af brugeraftalen, så det er nemmere at følge, og har inkluderet oplysninger, hvor du naturligt ville kigge efter dem. Vi ændrer ikke betydningen af det, vi siger, kun hvordan vi siger det, og hvor du kan finde det.

Vi giver dig snart besked om, hvornår du kan se den nye brugeraftale.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 13. marts 2019 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ikrafttrædelsesdatoen bede os om at lukke din konto med det samme uden at skulle betale yderligere gebyrer.


Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket.


 

Bemærkning om ændring af virksomhedsaftalen om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay)

Ikrafttrædelsesdato: 13. marts 2019

Dette gælder kun, hvis du har accepteret vilkårene og betingelserne i virksomhedsaftalerne (typisk hvis du er bruger, der modtager kortbetalinger til kommercielle betalinger).

Selvom PayPal ikke er en part i virksomhedsaftalerne, påvirker aftalerne, hvordan du modtager kortbetalinger via PayPals tjenester. Der er tale om dine direkte aftaler med PayPals bankpartnere, som gør det muligt for dig at tage imod PayPal-betalinger, der er foretaget via kort.

Virksomhedsaftalerne gælder for forhandlere fra hele verden – derfor er det ikke alle ændringerne i aftalerne, der påvirker europæiske forhandlere. Vi har kun informeret om de ændringer, der påvirker europæiske forhandlere.

Du kan finde den ændrede udgave af virksomhedsaftalerne under den gældende version af aftalerne ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

1. Globalpay virksomhedsaftale for tjenester til behandling af betalingskort (tidligere HSBC Bank virksomhedsaftale til behandling af betalingskort)

Indtil ikrafttrædelsesdatoen er din aftale med GPUK LLP som medlem og behandler i forbindelse med kortbehandlingstjenester, der leveres til dig i henhold til aftalen. Fra og med ikrafttrædelsesdatoen er din aftale med GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., et aktieselskab i Tjekkiet eller Global Payments Limited, et aktieselskab på Malta, hver som medlem og behandler i forbindelse med kortbehandlingstjenester leveret til dig i henhold til aftalen. Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringen.

Aftalen er også blevet ændret for at tydeliggøre den eksisterende ordlyd og for at rette mindre typografiske fejl.

Udelukkende til orientering: Denne aftale ændres også for forhandlere uden for Europa – europæiske forhandlere påvirkes dog ikke af sådanne ændringer.

2. Virksomhedsaftale for PayPals ekspeditionstjenester for kortbetalinger (WorldPay)

Indtil ikrafttrædelsesdatoen er din aftale med WorldPay (Storbritannien) begrænset som erhverver i forbindelse med kortbehandlingstjenester, der leveres til dig i henhold til aftalen. Fra og med ikrafttrædelsesdatoen er din aftale med WorldPay (Storbritannien) Limited og/eller WorldPay B.V. som erhverver. Du er ikke nødt til at gøre noget for at acceptere ændringen.

Aftalen er også blevet ændret for at tydeliggøre den eksisterende ordlyd og for at rette mindre typografiske fejl.

 


 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 27. februar 2019

1. Meddelelse om ændringer i gebyrer for private Cross-Border-betalinger, der er sendt af brugere med deres registrerede adresse i Irland

Denne meddelelse er udsendt i overensstemmelse med afsnit A1.2.2.2 i bilag 1 i PayPals brugeraftale.

Med virkning fra og med d. 27. februar 2019, hvis du er bruger med din registrerede adresse i Irland, vil de gebyrer, der fremgår af det aktuelle afsnit A1.2.2.3, gælde for dig i stedet for de gebyrer, der fremgår af det aktuelle afsnit A1.2.2.2. Afsnit A1.2.2.2. af PayPals brugeraftale er blevet ændret i overensstemmelse hermed og vil blive slettet, så det aktuelle afsnit A1.2.2.3 bliver til et nyt afsnit A1.2.2.2.

 


 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler
Udstedt: 30. januar 2019 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ikrafttrædelsesdatoen bede os om at lukke din konto med det samme uden at skulle betale yderligere gebyrer.


Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket


 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 30. januar 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

Afsnit 2.6 (Saldi i flere valutaer)

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan PayPal kan tillade, at du omregner penge på din saldo til en saldo i en anden valuta. 

Afsnit 5 (Modtagelse af penge)

Begyndelsen af dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan yderligere vilkår gælder for forhandlere, der har integreret funktionaliteter i deres online betalingsplatform, der gør det muligt for en kunde uden en konto at foretage en betaling til forhandlerens konto (f.eks, ved hjælp af forskellige lokale betalingsmetoder). 

 

Se også påmindelse i forbindelse med lokale betalingsmetoder (LPM'er) i meddelelsen om ændring af PayPals brugeraftale med ikrafttrædelsesdatoen 29. April 2019 nedenfor.

Afsnit 5.5 (Modtagelse af penge i flere valutaer.)

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvad PayPal kan tillade, at du gør, når du modtager penge i forskellige valutaer.

og

 • rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 29. April 2019

Du kan finde den nuværende udgave af PayPals brugeraftale ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

1) Lokale betalingsmetoder (LPM'er)

Som en påmindelse til forhandlere, der bruger PayPal til at modtage erhvervsbetalinger, begyndte PayPal den 13. november 2018 at gøre det muligt for kunder uden konti at overføre penge til forhandleres konti ved hjælp af forskellige lokale betalingsmetoder. 

Af denne årsag blev den første paragraf i afsnit 5 af PayPals brugeraftale ændret den 13. november 2018 for at tydeliggøre, hvordan yderligere vilkår for anvendelse gælder for forhandlere, når de integrerer funktioner på deres online betalingsplatform, der gør det muligt for en kunde uden en konto at foretage en betaling til forhandlerens konto (f.eks. ved hjælp af forskellige lokale betalingsmetoder). Dette omfatter PayPals aftale om lokale betalingsmetoder. 

Fra datoen for denne meddelelse, vil den første paragraf i Afsnit 5 lyde og gælde (og vil fortsætte lyde og være gældende, herunder på og efter ikrafttrædelsesdatoen) som følger:

            "5. Modtagelse af penge

Vi kan give hvem som helst (med eller uden en PayPal-konto) tilladelse til at initiere en betaling, så der udstedes eller overføres e-penge til din konto. Når du integrerer (eller allerede har integreret) funktioner på din online betalingsplatform, der gør det muligt for en betaler uden en konto at foretage en betaling til din konto, accepterer du alle yderligere vilkår for anvendelse af denne funktion, som vi stiller til rådighed for dig på PayPals eller Braintrees websteder (herunder alle sider for udviklere samt vores side for Brugeraftale) eller onlineplatforme.  Sådanne yderligere vilkår omfatter PayPals aftale om lokale betalingsmetoder."

 

3) Øvrige ændringer

Afsnit i vores brugeraftale er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig og overskuelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

Bemærkning om ændring af PayPals erklæring om personlige oplysninger

Vi foretager ændringer i erklæringen, der forklarer, hvordan vi bruger dine oplysninger.

Vi har sendt supplerende oplysninger om, hvordan vi bruger data, når du handler med dine venner, samt flere oplysninger om, hvordan vi bruger data til at forhindre bedrageri og til risikostyring.

Du kan se ændringerne og den aktuelle erklæring om personlige oplysninger her.