Vores forpligtelse til tilgængelighed

PayPal er forpligtet til at gøre vores websteds indhold tilgængeligt og brugervenligt for alle. Hvis du har problemer med at se eller navigere i indholdet på dette websted, eller bemærker indhold, en funktion eller funktionalitet, som du mener ikke er fuldt tilgængeligt for personer med handicap, kan du Kontakte os os og give en beskrivelse af den specifikke funktion, som du ikke mener er fuldt tilgængelig, eller foreslå forbedringer. Vi tager dine tilbagemeldinger alvorligt og vil overveje det, når vi evaluerer, hvordan vi kan imødekomme alle vores kunder og vores overordnede tilgængelighedspolitikker. Derudover anbefaler vi, selvom vi ikke kontrollerer sådanne leverandører, på det kraftigste, at forhandlere af digitalt indhold fra tredjeparter leverer indhold, der er tilgængeligt og brugervenligt.