ข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับบริการของ PayPal

 

ข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับบริการของ PayPal

 

ข้อตกลงทางกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศไทย หากต้องการดูข้อตกลงสำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ให้เลือกจากรายการด้านล่าง

ข้อตกลงทางกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศไทยที่เปิดบัญชีในวันที่ 7 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2021 คลิกที่นี่เพื่อดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้

 

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

 

สำหรับผู้ค้าและธุรกิจ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การอัปเดตนโยบาย

 

ข้อตกลงทางกฎหมายและประกาศเหล่านี้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะของ PayPal