ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับบริการ PayPal

 

ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับบริการ PayPal

 

ข้อมูลทางกฎหมายเหล่านี้จะนำไปใช้กับผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลางและแอฟริกา หากต้องการดูข้อตกลงสำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ให้เลือกจากรายการด้านล่าง

 

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

 

สำหรับผู้ค้าและธุรกิจ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

คำแนะนำผู้บริโภค: บริการชำระเงินของ PayPal ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมูลค่าสะสมภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์

PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal (PayPal Stored Value Facility) ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน

ข้อมูลทางกฎหมายเหล่านี้และข้อตกลงอื่นๆ ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะของ PayPal