คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกลับมาเปิดให้บริการ PayPal ในประเทศ

PayPal มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของเราในประเทศไทย และเรากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อกลับมาเปิดให้บริการที่นี่อีกครั้ง

ในฐานะผู้ให้บริการการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศไทย เรากำลังทยอยเปิดการให้บริการอีกครั้งควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการและการเข้าถึงบริการฯ เปลี่ยนไป

หากท่านมีบัญชี PayPal อยู่แล้ว ในรูปแบบ:

  • บริษัทจดทะเบียน: จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโอนย้ายบัญชีของท่านไปยัง PayPal ประเทศไทย ตามที่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้
  • ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือผู้ขายทั่วไป: ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีได้ตามปกติ รวมถึงการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าผ่านวอลเล็ต PayPal และยังสามารถโอนหรือรับเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของท่านได้ด้วยเช่นกันในตอนนี้ โปรดดำเนินการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม National Digital ID ให้เรียบร้อย เพื่อให้เราสามารถโอนย้ายบัญชีของท่านมายัง PayPal ประเทศไทยในปลายปีนี้
  • ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ: ในกรณีที่เปิดบัญชีเปิดก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2564 จะสามารถใช้งานบัญชีได้ตามปกติ รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านวอลเล็ต PayPal และสามารถส่งหรือรับเงินด้วยวอลเล็ตนี้ โปรดลงทะเบียนแพลตฟอร์ม National Digital ID ให้เรียบร้อยเพื่อให้เราสามารถโอนย้ายบัญชีของท่านมายัง PayPal ประเทศไทยในปลายปีนี้
หากท่านเปิดบัญชีหลังวันที่ 7 มีนาคม 2564 ควรได้รับอีเมลในวันที่ 24 มีนาคม 2565 จากเราเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีใหม่กับ PayPal ในรูปแบบ:
  • บริษัทจดทะเบียน: เปิดให้ลงทะเบียนบัญชีสำหรับธุรกิจจดทะเบียนไทย (นิติบุคคล) ที่นี่
  • บุคคลธรรมดา (ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ผู้ขายทั่วไป ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ): จะยังไม่สามารถเปิดบัญชีลงทะเบียนได้ในขณะนี้ ซึ่งเราจะยังคงมุ่นมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้แพลตฟอร์มให้แก่ผู้บริโภคฯ และจะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดทราบว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องจดทะเบียนเจ้าของธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดบัญชี
รายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยบางประการของท่าน โดยขึ้นอยู่กับว่าบัญชีประเภทใดจะเหมาะสมกับท่านที่สุด โปรดทราบว่า ท่านจะต้องมีธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย (นิติบุคคล) ในการสมัครบัญชีธุรกิจ PayPal ประเทศไทย

ลูกค้า/ธุรกิจที่ไม่จดทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

1) ทำไม PayPal กำหนดว่าฉันต้องลงทะเบียน NDID

ผู้ให้บริการด้านการเงินอย่าง PayPal มีภาระผูกพันภายใต้กฎหมาย ประเทศไทยในการยืนยันตัวตนลูกค้า ซึ่งช่วยให้เราดูแล PayPal ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ

โดยเรากำลังใช้แพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) เพื่อช่วยยืนยันตัวตนลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีบุคคล PayPal ประเทศไทย (รวมทั้งเจ้าของบัญชีเดิมที่จะมีการโอนย้ายบัญชีของตน มายัง PayPal ประเทศไทย) ด้วย NDID ซึ่งเป็นบริการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการดิจิทัลของ ประเทศไทย เราจะสามารถตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณได้ อย่างเป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ รวดเร็ว และปลอดภัย