คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกลับมาเปิดให้บริการ PayPal ในประเทศ

PayPal มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของเราในประเทศไทย และเรากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อกลับมาเปิดให้บริการที่นี่อีกครั้ง

ในฐานะผู้ให้บริการการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศไทย เรากำลังทยอยเปิดการให้บริการอีกครั้งควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการและการเข้าถึงบริการฯ เปลี่ยนไป

หากท่านมีบัญชี PayPal อยู่แล้ว ในรูปแบบ:

  • บริษัทจดทะเบียน: จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโอนย้ายบัญชีของท่านไปยัง PayPal ประเทศไทย ตามที่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้
  • ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือผู้ขายทั่วไป: ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีได้ตามปกติ รวมถึงการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าผ่านวอลเล็ต PayPal และยังสามารถโอนหรือรับเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของท่านได้ด้วยเช่นกัน
  • ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ: ในกรณีที่เปิดบัญชีเปิดก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2564 ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีได้ตามปกติ รวมถึงการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าผ่านวอลเล็ต PayPal และยังสามารถโอนหรือรับเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของท่านได้ด้วยเช่นกัน หากบัญชีของท่านเปิดหลังวันที่ 7 มีนาคม 2564 ท่านควรได้รับการติดต่อผ่านอีเมลพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมในวันที่ 24 มีนาคม 2022 หากท่านพบปัญหาในการใช้งานใด ๆ ท่านสามารถติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อช่วยจัดการปัญหาของท่านได้
สำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีใหม่กับ PayPal ในรูปแบบ:
  • บริษัทจดทะเบียน: เปิดให้ลงทะเบียนบัญชีสำหรับธุรกิจจดทะเบียนไทย (นิติบุคคล) ที่นี่
  • บุคคลธรรมดา (ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ผู้ขายทั่วไป ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ): จะยังไม่สามารถเปิดบัญชีลงทะเบียนได้ในขณะนี้ ซึ่งเราจะยังคงมุ่นมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้แพลตฟอร์มให้แก่ผู้บริโภคฯ และจะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดทราบว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องจดทะเบียนเจ้าของธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดบัญชี
รายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยบางประการของท่าน โดยขึ้นอยู่กับว่าบัญชีประเภทใดจะเหมาะสมกับท่านที่สุด โปรดทราบว่า ท่านจะต้องมีธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย (นิติบุคคล) ในการสมัครบัญชีธุรกิจ PayPal ประเทศไทย

ลูกค้า/ธุรกิจที่ไม่จดทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

1) ความคืบหน้าของแผนการกลับมาเปิดให้บริการของ PayPal ประเทศไทยสำหรับผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือ ผู้ขายทั่วไปเป็นอย่างไร?

สำหรับผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือ ผู้ขายทั่วที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้ว

  • ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือ ผู้ขายทั่วไปที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้วจะยังสามารถใช้บัญชีได้ตามปกติหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยท่านจะยังสามารถใช้บัญชีซื้อสินค้าและบริการโดยใช้วอลเล็ต PayPal ได้ตามปกติ รวมถึงยังสามารถโอนและรับเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของท่านได้ด้วยเช่นกัน และจะไม่มีการจำกัดการใช้งานบัญชีของท่าน ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
  • การขยายระยะเวลาการใช้งานนี้จะยังคงมีผลจนกว่าเราจะติดต่อท่านอีกครั้งหลังจากนี้ เพื่อดำเนินการโอนย้ายบัญชีของท่านมายัง PayPal ประเทศไทย
สำหรับผู้บริโภคและฟรีแลนซ์/ผู้ขายทั่วไปที่ยังไม่มีบัญชี PayPal
  • ในฐานะผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศไทย เรากำลังทยอยเปิดให้บริการอีกครั้งควบคู่ไปกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การเข้าใช้บริการ และบริการที่เรามอบให้จะค่อย ๆ เปลี่ยนไป
  • การลงทะเบียนเปิดบัญชี PayPal ส่วนตัวใหม่ยังไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ เรากำลังเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค และจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์นี้ต่อไป