>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 เมษายน 2022

 

ภาพรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เหตุใดเราจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

เราทำงานร่วมกับบริการและแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร 

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

คุณมีตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวใดบ้าง

คุณมีสิทธิ์ใดบ้าง

เรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เด็กสามารถใช้บริการของเราได้หรือไม่ 

มีสิ่งใดที่คุณควรทราบอีกบ้าง

ติดต่อเรา

คำจำกัดความ

ข้อมูลเพิ่มเติม


1. ภาพรวม

PayPal ได้จัดทำ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราอาจเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล แบ่งปัน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือใช้บริการของเรา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้มีผลบังคับใช้กับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม "ไซต์" หรือใช้ "บริการ" และไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้ PayPal คนอื่นๆ

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้ "เว็บไซต์" และ "บริการ" ของเรา โปรดทราบว่าข้อเสนอบริการของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

เราได้กำหนดเงื่อนไขบางประการที่เราใช้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" คุณสามารถดูความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ตัวหนาได้ในส่วนของคำจำกัดความ

โปรดติดต่อเราถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือใช้บริการของเรา รวมถึง:

 • ข้อมูลการลงทะเบียนและการใช้งาน – เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนของคุณเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อซื้อสินค้าจากผู้ค้า รับชำระเงิน ดำเนินการชำระเงิน หรือชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนเงินที่ชำระหรือเรียกเก็บ จำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อมูลผู้ค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานเชิงเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลของผู้เข้าร่วม – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
  • ชำระหรือเรียกเก็บเงิน: เมื่อคุณชำระหรือเรียกเก็บเงินผ่านบริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินของผู้เข้าร่วมที่ได้รับเงินจากคุณหรือชำระเงินให้แก่คุณ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณกำลังใช้เพื่อชำระหรือเรียกเก็บเงิน
  • ชำระเงินหรือขอให้ผู้อื่นชำระบิล:  ถ้าคุณใช้บริการของเราในการชำระบิลเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือถ้าคุณขอให้ผู้ใช้ชำระบิลให้กับคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเกี่ยวกับเจ้าของบัญชี เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีของบิลที่คุณต้องการชำระหรือเรียกเก็บเงิน
  • เติมเงินไปยังบัญชีของคุณ:  ถ้าคุณใช้บริการของเราเพื่อเติมเงินในบัญชีของคุณหรือบัญชีอื่นๆ ที่คุณอาจมี หรือถ้าคุณขอให้ผู้ใช้เติมเงินไปยังบัญชีเหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามคำขอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บริการของเราเพื่อเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือขอให้เติมเงินในบัญชีโทรศัพท์มือถือของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัญชีโทรศัพท์มือถือจากผู้เข้าร่วมคนอื่น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีสาธารณะของคุณและเพื่อนและผู้ติดต่อของคุณ – หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อกับบัญชีของคุณและตั้งข้อมูลบัญชีของคุณเป็นสาธารณะ เราอาจสามารถช่วยคุณทำธุรกรรมกับเพื่อนและผู้ติดต่อของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น หากคุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับบัญชีของคุณ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการ ถ้าคุณตั้งข้อมูลบัญชีของคุณเป็นสาธารณะ ผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าดูข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อชำระเงินให้คุณได้โดยใช้ข้อมูลค้นหาจากชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือใน PayPal และยืนยันว่าเป็นคุณโดยดูที่รูปถ่ายของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาในการตั้งค่า PayPal.me ของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะมอบให้แก่เรา เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติมหรือบริการออนไลน์บางอย่าง – ถ้าคุณขอหรือเข้าร่วมในฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่ไม่บังคับหรือร้องขอบริการที่ปรับปรุงแล้วหรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่เป็นตัวเลือก เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ถ้าการใช้ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างไปจากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ เราจะมีประกาศแยกต่างหากเพื่อแจ้งให้คุณทราบขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในกรณีที่คุณใช้บริการที่ไม่มีตราสินค้า – คุณสามารถใช้บริการบางอย่างได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณติดต่อและชำระเงินให้กับผู้ค้าโดยใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรของเราซึ่งไม่ได้มีแบรนด์ PayPal กำกับอยู่ และเมื่อคุณชำระเงินด้วย PayPal โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี สำหรับบริการชำระเงินที่ไม่มีตราสินค้า คุณจะติดต่อกับผู้ค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ค้า ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีหรือเปิดบัญชีในภายหลัง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่ไม่มีตราสินค้าและเชื่อมโยงการทำรายการเหล่านี้กับบัญชีของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในฐานะเจ้าของบัญชี และเพื่อจุดประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของบัญชี เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้และใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก – เราได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ให้บริการข้อมูล และศูนย์ข้อมูลเครดิต ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตไว้
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือเมื่อตอบแบบสำรวจ

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

ถ้าคุณใช้บริการของเราโดยไม่ได้สร้างหรือเข้าสู่ระบบบัญชี เราจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลการชําระเงิน ข้อมูลอุปกรณ์ และตําแหน่งที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราโดยไม่ได้สร้างหรือเข้าสู่ระบบบัญชี เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประมวลผลการทํารายการ ป้องกันการฉ้อโกง และปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับบัญชีของคุณ ถ้าคุณมีบัญชี หรือถ้าคุณได้เปิดบัญชีในภายหลัง

3. เหตุใดเราจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อบังคับตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายของเราและกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวต่อไปตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

4. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการเว็บไซต์และให้บริการรวมถึง:
  • เริ่มต้นการชำระเงิน ชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน เติมเงินไปยังบัญชี หรือจ่ายบิล
  • ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้บัญชีของคุณ
  • ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี เว็บไซต์ บริการ หรือ PayPal ของคุณ
  • สร้างการเชื่อมต่อบัญชีระหว่างบัญชีของคุณและบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก และ
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตและสถานะทางการเงินอื่นๆ ประเมินการสมัครใช้งาน และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความถูกต้องและการยืนยันตัวตน
  • อัปเดต "บัญชี" และข้อมูลทางการเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของเรา เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงและปกป้องเว็บไซต์ บริการ และคุณมิให้ถูกฉ้อโกงจากการยืนยันตัวตนของคุณ เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยงและการฉ้อโกงของ PayPal ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานด้านเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จากเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ที่เสนอบริการของ PayPal เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและการใช้บริการในทางที่ผิด
 • เพื่อทำการตลาดถึงคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ PayPal ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับแต่งเนื้อหาทางการตลาดและบริการหรือประสบการณ์บางอย่างของเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของคุณบน PayPal และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • เพื่อให้บริการอย่างเป็นส่วนตัวจาก PayPal ในเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอก เราอาจใช้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการเก็บรวบรวมตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เพื่อให้คุณได้รับการแสดงผล ฟีเจอร์ บริการ หรือข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อให้บริการออนไลน์เหล่านี้ และ/หรือทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ผู้ค้า บริษัทโฆษณาหรือบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้บริการออนไลน์เหล่านี้
 • เพื่อมอบตัวเลือก ฟังก์ชันการทำงาน หรือข้อเสนอที่เจาะจงตามสถานที่แก่คุณ ถ้าคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณผ่านบริการ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และบริการ ตลอดจนมอบบริการตามตำแหน่งที่ตั้งให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด
 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณหรือเมื่อคุณตั้งค่าข้อมูลบัญชีของคุณเป็นสาธารณะ เราสามารถแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบุคคลที่คุณอาจรู้จักและช่วยให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับคุณเพื่อชำระเงินให้คุณด้วยการอนุญาตให้พวกเขาเข้าดูข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อค้นหาโดยใช้ชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณใน PayPal ตัวอย่างเช่น เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณผ่านการใช้บริการของคุณหรือผู้ติดต่อของคุณ ตลอดจนข้อมูลที่คุณและคนอื่นๆ ให้ไว้เพื่อแนะนำผู้ที่คุณอาจรู้จักหรืออาจต้องการทำธุรกรรมด้วยผ่านทางบริการของเรา ฟังก์ชันการทำงานและฟีเจอร์ทางสังคมที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้บริการกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามบริการ
 • เพื่อตอบกลับคำขอของคุณ เช่น เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับคำถามที่คุณส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

5. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

กับสมาชิกรายอื่นๆ ของบริษัทในเครือ PayPal:เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกของบริษัทในเครือ PayPal เช่น เพื่อให้บริการตามที่คุณได้ร้องขอหรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของเรา และเพื่อช่วยให้เราจัดการความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารของ PayPal

กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่เรา:เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การสั่งการและดำเนินการในนามของเรา ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมอบบริการให้แก่คุณ ยืนยันตัวตนของคุณ ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรามาให้คุณ หรือมอบบริการช่วยเหลือลูกค้าให้แก่คุณ เป็นต้น 

กับสถาบันการเงินอื่นๆ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น Synchrony Bank ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต PayPal Extras สถาบันการเงินเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อทำการตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ PayPal เท่านั้น เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมเพื่อใช้ในการอื่น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลการทำรายการต่างๆ มอบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรที่มีสิทธิ์ให้แก่คุณ และอัปเดตข้อมูลทางการเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กับบุคคลอื่นเพื่อทำรายการเมื่อคุณใช้บริการ เช่น ผู้ใช้รายอื่น ผู้ค้า และผู้ให้บริการของบุคคลเหล่านี้: เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการทำรายการของคุณ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่นที่คุณชำระหรือได้รับเงินจากผู้ค้า และผู้ให้บริการของบุคคลเหล่านั้นในกรณีที่คุณใช้บริการเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัญชีซึ่งจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการทำรายการ
 • ข้อมูลที่จะช่วยผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ ในการยุติข้อพิพาท ตลอดจนตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และ
 • ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ค้าทำความเข้าใจผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ค้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ 

กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้: เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ PayPal หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ซึ่งรวมถึง:

 • ถ้าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ (ในสิงคโปร์หรือที่อื่นใด) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของสิงคโปร์ หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นที่ใช้บังคับกับ PayPal หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ PayPal ในกรณีที่เราต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวหรือกฎของบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือเพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อหรือขายธุรกิจของ PayPal ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันการฉ้อโกงต่อเรา ผู้ใช้ของเรา และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้บริการของเรา รวมถึงการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา กิจการเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลธรรมดาและผู้ค้ารายอื่นๆ
 • ให้คู่ค้าธนาคารตามกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรสำหรับการรวมไว้ในรายชื่อของผู้ค้าที่ถูกยกเลิก
 • ให้หน่วยงานรายงานเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
 • ให้บริษัทที่เราวางแผนควบรวมหรือขายกิจการให้ และ
 • เพื่อสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการของเรา

หากคุณให้ความยินยอม: เรายังจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ตามที่คุณให้ความยินยอมหรือชี้แนะ รวมถึงกรณีที่คุณอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงบัญชีกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกด้วย 

นอกจากนี้ PayPal อาจมอบข้อมูลสถิติที่รวบรวมให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงธุรกิจอื่นๆ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ เวลา และเหตุผลที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมจากคุณ

6. เราทำงานร่วมกับบริการและแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญและนวัตกรรมของบริการของ PayPal คือ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ “การเชื่อมต่อบัญชี” กับบุคคลภายนอกดังกล่าว คือ การเชื่อมต่อที่คุณอนุญาตหรือเปิดใช้งานระหว่าง "บัญชี" ของคุณกับบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ของ PayPal วิธีการชำระเงิน หรือแพลตฟอร์มที่คุณควบคุมหรือเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมาย เมื่อคุณอนุญาตการเชื่อมต่อดังกล่าว PayPal และบุคคลภายนอกจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ โดยตรง ตัวอย่างของการเชื่อมต่อบัญชี ได้แก่

 • การเชื่อมโยงบัญชีของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบริการรับส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย
 • การเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังบริษัทที่ให้บริการรวมข้อมูลหรือบริการทางการเงิน ถ้าคุณให้ข้อมูลการเข้าระบบบัญชีของคุณแก่บริษัทดังกล่าว หรือ
 • การใช้บัญชีของคุณเพื่อทำการชำระเงินให้แก่ผู้ค้าหรืออนุญาตให้ผู้ค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ

ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมต่อบัญชี เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตัวคุณและการที่คุณใช้บริการของบุคคลภายนอก ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดีย เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียผ่านการเชื่อมต่อบัญชี ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีไปยังบัญชีทางการเงินอื่นๆ โดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจมีสิทธิ์เข้าถึงยอดคงเหลือในบัญชีและข้อมูลการทำรายการของคุณ เช่น การซื้อสินค้าและการโอนเงิน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกผ่านการเชื่อมต่อบัญชีในลักษณะที่สอดคล้องกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ 

ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีจะนำไปใช้และเปิดเผยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบัญชี คุณควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อบัญชี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PayPal เปิดเผยกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย อาจถูกแบ่งปันกับบุคคลอื่นบางราย ซึ่งรวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบัญชีหรือแพลตฟอร์ม 

7. เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร 

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราให้บริการออนไลน์ เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนผู้ขาย อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ บริการที่คุณใช้ ตลอดจนเนื้อหาและโฆษณาออนไลน์อื่นๆ วัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและดำเนินการวิเคราะห์ และเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยบนเว็บไซต์และบริการของเรา แง่มุมและคุณลักษณะบางอย่างของบริการและเว็บไซต์ของเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานคุกกี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้

ห้ามติดตาม (DNT) เป็นการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อแสดงการตั้งค่าได้ตามต้องการเกี่ยวกับการติดตามโดยผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกอื่นๆ เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT

โปรดอ่าน คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้

8. คุณมีตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวใดบ้าง

คุณมีตัวเลือกในเรื่องของแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการติดต่อสื่อสารที่อธิบายไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ ระบบอาจอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ เมื่อคุณสมัครสมาชิกหรือใช้บริการหรือเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ คุณอาจได้รับคำแนะนำและข้อความแจ้งเตือนขณะที่กำลังใช้บริการ

 • ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  • ข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ PayPal ร้องขอ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดได้ 
  • ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ในระดับอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ PayPal อาจเก็บรวบรวมและนำไปใช้ในขณะนั้น ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการจำกัดการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว โปรดใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์
 • ตัวเลือกเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • บริการอย่างเป็นส่วนตัวที่นำเสนอโดย PayPal ในเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก คุณสามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับบริการ PayPal อื่นๆ ที่เป็นส่วนตัวและเสนอให้แก่คุณในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจากบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจให้คำแนะนำและแสดงข้อความแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าของคุณขณะใช้บริการอีกด้วย
  • การค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่น ถ้ามี คุณสามารถจัดการการตั้งค่าของคุณเพื่อทำการค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้จากบัญชีของบริการที่คุณใช้
 • ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบัญชี
  • ถ้าคุณอนุญาตการเชื่อมต่อบัญชีไปยังบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย คุณอาจสามารถจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากบัญชีของคุณหรือบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวที่ใช้ควบคุมแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมี
 • ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้
 • คุณอาจมีตัวเลือกในการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ ตัวอย่างเช่น เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณอาจอนุญาตให้คุณลบ ปิดการใช้งาน หรือบล็อกคุกกี้บางอย่างและเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยเข้าไปที่ AboutCookies.org คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันหลักๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือเว็บไซต์ได้
 • คุณอาจมีตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าไปที่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจถามคุณว่าต้องการให้บริการหรือเว็บไซต์ “จำ” บางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือไม่ และเราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เท่าที่คุณอนุญาต
 • คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามของเราได้โดยเข้าไปที่หน้าคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม
 • ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชีของคุณ
  • ถ้าคุณมีบัญชี โดยทั่วไปคุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยเข้าสู่ระบบและอัปเดตข้อมูลโดยตรงหรือติดต่อเรา ติดต่อเราถ้าคุณไม่มีบัญชี หรือถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 • ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
  • ประกาศ ข้อความแจ้งเตือน และการอัปเดตจากเรา:  
   • การตลาด: เราอาจส่งเนื้อหาทางการตลาดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอร่วมกันกับสถาบันการเงิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเครือและสมาชิกของบริษัทในเครือ PayPal ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความ ป๊อปอัพ การแจ้งเตือนแบบ Push และแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเหล่านี้ได้โดยทำตามคำแนะนำในการติดต่อสื่อสารที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีบัญชีกับเรา คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณในการตั้งค่าบัญชีของคุณได้ด้วย สำหรับข้อความที่ส่งผ่านการแจ้งเตือนแบบ Push คุณสามารถจัดการการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ
   • ข้อมูลและอื่นๆ: เราจะส่งการติดต่อสื่อสารให้คุณเมื่อมีการกำหนดไว้หรือจำเป็นที่จะต้องส่งให้ผู้ใช้บริการของเราทราบถึงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่คุณร้องขอจากเรา คุณไม่อาจเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสื่อและรูปแบบที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้

9. คุณมีสิทธิ์ใดบ้าง

ตามข้อจํากัดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงข้อมูล แก้ไขข้อมูล และเคลื่อนย้ายข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้

คุณอาจมีสิทธิ์ตรวจสอบการตัดสินใจที่ทำโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ การเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราให้การให้บริการแก่คุณ ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณ โปรดติดต่อเรา ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ PayPal เก็บไว้เกี่ยวกับคุณให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่าคุณอาจต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีที่มีบริการใดๆ ของเรา โดยทั่วไป คุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีได้โดยการเข้าถึงบัญชีและอัปเดตข้อมูลโดยตรง คุณยังสามารถติดต่อเราถ้าคุณไม่มีบัญชี หรือถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

10. เรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมิให้เกิดการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพบนศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ขณะที่เรามุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยในระบบและบริการของเรา คุณมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของคุณ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนข้อมูลบัญชีของคุณ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาตไว้

11. เด็กสามารถใช้บริการของเราได้หรือไม่

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการได้ เราจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือบุคคลธรรมดาอื่นๆ ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์และบริการของเรา ถ้าเราได้ล่วงรู้ความจริงว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นทันที เว้นแต่เราจะมีข้อผูกพันตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ติดต่อเราถ้าคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีด้วยความผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจ

12. มีสิ่งใดที่คุณควรทราบอีกบ้าง

การเปลี่ยนแปลง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ 

เราอาจมีการแก้ไข "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อธุรกิจของเรา รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ 

ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วัน ด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า “การอัปเดตนโยบาย“ ในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อีเมลหรือวิธีอื่น 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น

การดำเนินงานของเราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์แบบคลาวด์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เราและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ ถ้ามีการโอน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณไปยังประเทศอื่น โดยการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น รวมถึงประเทศที่มีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศของคุณ เราไม่ได้แสดงว่าเว็บไซต์และบริการของเรามีความเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใดๆ โดยเฉพาะ 

13. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้ถ้าคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และแนวทางปฏิบัติของเรา หรือคำถามเกี่ยวกับ "ข้อมูลบัญชี" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณ

เราต้องการยืนยันให้แน่ใจว่าคำถามของคุณถูกส่งไปยังที่ที่ถูกต้อง:

 • คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเราเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือการทำรายการของคุณ หรือการชำระเงินให้แก่ผู้ค้าผ่านบัตร

 • คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเราเกี่ยวกับบัญชี Xoom ของคุณ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ทางออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ที่เลขที่ 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower 5, Singapore 038985 โปรดระบุคำว่า "ส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล" ในจดหมายของคุณ

14. คำจำกัดความ

บัญชีหมายถึง บัญชี PayPal หรือบัญชีสมาชิก Xoom

ข้อมูลอุปกรณ์ หมายถึง ข้อมูลที่ระบบสามารถเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น Touch ID/ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ)

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้พิกัดเส้นรุ้งและเส้นแวงที่ได้รับผ่านทางจีพีเอส ไวไฟ โครงข่ายสามเหลี่ยมของเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น บริการบางอย่างของเราอาจขออนุญาตจากคุณเพื่อเปิดเผยตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เว็บไซต์และบริการบางอย่างต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณไม่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เว็บไซต์หรือบริการของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อคุณพยายามที่จะใช้งาน

PayPal หมายถึง PayPal Pte. Ltd. และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ บางครั้งอาจเรียก PayPal ว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบท

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่ง) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรชำระเงิน ข้อมูลบัญชีทางการเงินอื่นๆ เลขที่บัญชี วันเดือนปีเกิด และข้อมูลประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ (เช่น หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขผู้เสียภาษี) ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจง

การประมวลผล หมายถึง วิธีการหรือวิธีใดๆ ที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การวางโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลง หรือการแก้ไข การสืบค้น และการให้คำปรึกษา การเปิดเผยข้อมูลโดยการส่งข้อมูล การแพร่กระจายหรือทำให้สามารถใช้งานได้ การจัดวางหรือการรวม การจำกัด การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

บริการ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชัน ตลอดจนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง PayPal หรือ Xoom เป็นผู้นำเสนอให้แก่คุณ

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ทางออนไลน์ที่ PayPal นำเสนอ "บริการ" และที่โพสต์หรือที่เชื่อมโยงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิค หมายถึง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิคทำให้เราทราบวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์และบริการ เช่น สิ่งที่คุณค้นหาและดูในเว็บไซต์ และวิธีที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงที่อยู่ IP สถิติเกี่ยวกับวิธีโหลดหรือดูหน้าต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่จะมาถึงเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลการใช้งานและการเรียกดูอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้

ผู้ใช้หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนนี้อาจเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละคน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณหรือที่ PayPal ได้รับมาจากจากบุคคลภายนอกที่คุณอาจปฏิสัมพันธ์ด้วยระหว่างการใช้บริการ คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนนี้

Google ReCaptcha

PayPal ใช้ ReCaptcha เพื่อป้องกันสแปมในเว็บไซต์และบริการของเรา การใช้งาน ReCaptcha อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้งานของ Google

ReCaptcha ใช้เพื่อป้องกันสแปมและการใช้ในทางที่ผิด