>> Visa alla villkor

Viktig betalnings- och tjänstinformation

Senaste uppdatering: 20 december 2019

Ladda ner pdf

 

INNEHÅLL

Grundläggande information om PayPal-tjänsten
Vad är PayPal-tjänsten?
Vem tillhandahåller tjänsten?
Det här behöver du för att använda tjänsten
Enstaka betalningar eller "engångs"-betalningar
Öppna ett PayPal-konto
Finansiera ett konto
Skicka betalningar
Ta emot betalningar
Valutor
Risk för återdebitering eller återföring av en betalning
Säljarskydd
Köparskydd
Återföra pengar (inlösen av elektroniska pengar)
Avgifter
Avsluta eller begränsa användningen av ett konto
Förbjudna eller begränsade aktiviteter
Kommunikation med dig
Problemlösning avseende tjänsten och tvister med andra användare
Klagomål om tjänsten 
Tillämplig lagstiftning
Säker användning av vår tjänst
Hur vet vi att det är du?
Hur vet du att det är vi?
Skydda ditt konto och dina pengar
Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar
Ytterligare säkerhetsinformation
Ordlista

 

Beskrivningen av tjänsten är endast en översikt. Den omfattar inte alla definitioner, undantag eller regler och villkor som rör tjänsten. De fullständiga reglerna och villkoren finns i vårt användaravtal, som kan nås från sidfoten på de flesta av PayPals webbplatssidor. Översikten är inte en del av användaravtalet. Det här dokumentet kan komma att ändras.

Det här dokumentet och användaravtalet innehåller information som vi enligt lag måste meddela dig. Vi uppdaterar det när tjänsten (definierad nedan) ändras.

I slutet av dokumentet finns en ordlista.

 

Grundläggande information om PayPal-tjänsten

 

Vad är PayPal-tjänsten?

PayPal gör det möjligt för privatpersoner och företag att överföra och ta emot elektroniska pengar på nätet. Den tillhandahåller även andra finansiella tjänster och relaterade tjänster. De här tjänsterna betecknas nedan gemensamt som "tjänsten".

Du kan använda tjänsten för att göra enstaka betalningar eller "engångs"-betalningar". Du kan också öppna ett konto hos oss för att underlätta betalningar, ta emot och skicka betalningar samt för att få fler funktioner och förbättrad betalningsinformation.

 

Vem tillhandahåller tjänsten?

Tjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ("PayPal") till registrerade användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information om hur du når PayPal finns på den här sidan i Kundtjänst. Vid en nödsituation, se "Gör så här" nedan.

PayPal är vederbörligen licensierat i Luxemburg som bank (eller "kreditinstitut" i juridiska termer). Vi står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet för finansiella tjänster, Commission de Surveillance du Secteur Financier, eller CSSF. CSSF för ett register över de organisationer som de reglerar på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal har nummer B00000351 men du kan även söka efter vårt namn i registret.

 

Det här behöver du för att använda tjänsten

För att använda tjänsten behöver du bara:

  • en dator, smartphone (till exempel en Apple iPhone eller Android- eller Windows-telefon) eller surfplatta (till exempel en Apple iPad eller en Android- eller Windows-surfplatta)
  • en dataanslutning till internet. PayPal-tjänsten fungerar inte om datorn är offline.

Det här är de tekniska kraven. Ju bättre din enhet och internetanslutningen fungerar, desto bättre kommer tjänsten att fungera. Om enheten drabbas av virus eller andra säkerhetsproblem riskerar tjänsten och andra datorfunktioner att påverkas. Du bör följa alla säkerhetsråd från tillverkaren av enheten och operativsystemet samt använda antivirusskydd om det rekommenderas för ditt operativsystem. Håll systemet uppdaterat, i synnerhet operativsystemet, webbläsaren och antivirusprogrammet. Var försiktig när du hämtar något från internet: om du inte känner till och kan lita på källan för din nedladdning riskerar du att den hämtade filen är skadlig.

Syftet med tjänsten är att behandla pengar. För att använda PayPal behövs därför pengar som du kan skicka eller ta emot. Tjänsten blir ännu mer användbar om du har ett bankkonto och/eller ett betalkort. Genom tjänsten kan du använda de här betalningsmetoderna (konto och/eller kort) på nätet utan att avslöja uppgifter om dem till andra än oss och de noga utvalda tredje parter som vi hänvisar till i vårt sekretessmeddelande. Tjänsten är utformad för att fungera med dina andra bankkonton och dina kort så att de blir enklare och säkrare att använda på nätet.

I några fall kan du använda tjänsten genom vissa leverantörer av tredjepartstjänster som du gett tillstånd att agera för din räkning (till exempel för att initiera vissa betalningar eller få åtkomst till information om ditt PayPal-konto).

 

Enstaka betalningar eller "engångs"-betalningar

Om du använder tjänsten för att göra en enstaka betalning (utan att ha ett konto hos oss), kan vi ge dig information avseende betalningen både före och efter din anvisning att utföra den.

Sådan information kan göras tillgänglig för dig:

  • på de webbsidor som vi visar innan betalningen slutförs
  • i e-postmeddelanden som vi skickar till dig
  • i den här aviseringen med "Viktig betalnings- och tjänstinformation".

När du använder produkten "Betalning mot faktura" (i förekommande fall) kan även handlaren som du betalar till komma att skicka information till dig.

Det kostar dig ingenting att skicka en enstaka betalning via tjänsten (dock kan vi debitera dig för en annan tjänst som rör betalningen i form av exempelvis valutaomvandling).

När vi ska behandla en enstaka betalning kan vi be dig att bekräfta uppgifterna om den metod du avser att använda (t.ex. ditt betalkort eller annan alternativ betalningsmetod, beroende på de knappar vi använder i mottagarens webbutik) och annan information som anges i vår knappintegrering i mottagarens webbutik där du anvisar oss att utföra betalningen.

Betalningen kommer att genomföras så snart betalningssystemen som är tillgängliga för PayPal tillåter det. Om betalningsmottagaren meddelar att han eller hon vill reglera betalningen vid ett senare tillfälle, kommer vi att utföra din betalning när han eller hon instruerar oss.

Om du inte har ett konto hos oss kan du bara skicka eller ta emot betalningar upp till ett visst värde. Mer information om hur du skickar en betalning utan att ha ett konto hos oss finns i <Villkor för betalningar utan PayPal-konto>. Mer information om hur du tar emot en betalning från någon som saknar konto hos oss finns i användaravtalets avsnitt "Ta emot betalningar".

 

Öppna ett PayPal-konto

Privatpersoner och företag kan öppna konto hos PayPal. För att kunna öppna ett konto hos oss måste du:

  • antingen vara en privatperson (18 år eller äldre) eller driva ett företag med kapacitet att ingå ett juridiskt bindande avtal, och
  • slutföra vår process för att skapa konto.

Som en del av vår process för att skapa konto måste du:

  • registrera en e-postadress som även kommer att fungera som ditt "användar-ID"
  • ange ett lösenord som vi kommer att använda för din inloggning (information om hur du väljer ett bra lösenord finns i "Skydda ditt konto" nedan), och
  • godkänna vårt sekretessmeddelande och användaravtal, inklusive de införlivade policydokumenten.

Under eller efter processen kan du även ange en betalningsmetod i ditt PayPal-konto i form av ett bankkonto eller betalkort från vilket vi kan dra pengar för att täcka betalningar du gör från ditt PayPal-konto.

 

Finansiera ett konto

Pengarna på ditt PayPal-konto kallas med juridiska termer för "elektroniska pengar" och erkänns i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som en lämplig form av pengar för användning på nätet. Du kan endast betala med pengar från ditt PayPal-konto om det finns medel på kontot. Om du skickar en betalning utan att ha tillräckligt mycket pengar på ditt PayPal-konto, kommer vi dock automatiskt att försöka hämta pengar från dina betalningsmetoder så att betalningen kan genomföras.

För att finansiera ett konto måste du antingen:

  • anskaffa elektroniska pengar från oss genom att betala motsvarande belopp från din eller dina betalningsmetoder. Det kan du göra manuellt via funktionen "Fyll på pengar" i ditt kontogränssnitt. Alternativt gör vi det automatiskt efter behov för att täcka betalningar som du instruerar oss att skicka, eller
  • godkänna en PayPal-betalning som en annan PayPal-användare har skickat till dig.

Saldot i ditt PayPal-konto representerar beloppet av elektroniska pengar som du kan betala från ditt konto. Elektroniska pengar motsvarar kontanter. Därför förbjuder europeisk lagstiftning att ränta betalas på dem (Direktiv 2009/110/EG artikel 12).

 

Skicka betalningar

Om du vill skicka en betalning från ditt PayPal-konto till en tredje part via tjänsten kan du klicka på en knapp på en handlares webbplats (eller på en annan betalningsterminal på nätet) för att genomföra betalningen. Om betalningsmottagaren saknar webbplats eller knapp som underlättar betalningen kan du helt enkelt använda funktionen "Skicka pengar" i kontot i stället samt uppge den avsedda mottagarens e-postadress. Oavsett vilken metod du än väljer ger du oss en instruktion att överföra elektroniska pengar från ditt PayPal-konto till mottagarens PayPal-konto när du inleder sändprocessen (se även "Hur kan vi veta vem du är?" nedan). Om betalningen blir godkänd av mottagaren (vilket vanligtvis sker automatiskt) slutför vi överföringen.

I vissa fall kan du ha möjlighet att ge en mottagare behörighet att vid ett senare tillfälle instruera PayPal att behandla en betalning från dig till den aktuella mottagaren för din räkning (sådana betalningstyper kallas för förhandsgodkända betalningar eller betalningar enligt faktureringsavtal). PayPal kan reservera beloppet för betalningen som utestående på ditt reservkonto tills mottagaren tar emot din betalning.

I vissa fall kan du låta en annan licensierad betalningstjänstleverantör inleda en betalning till någon annan för din räkning.

Varje nytt konto har en inledande gräns för det penningbelopp som en användare kan skicka. För att öka "överföringsgränsen" måste användaren verifiera den information som lämnats till oss i samband med kontot. Gränserna kan variera efter vårt gottfinnande upp till den högsta summa som lagen föreskriver för att förhindra pengatvätt, men du kan inte ändra överföringsgränsen själv. Vilken slags information som krävs för verifieringsprocessen varierar beroende på var du bor och på din kontotyp (privat- eller företagskonto). Vi kommer att be dig att verifiera din kontoinformation och förklara hur du ska gå tillväga.

 

Ta emot betalningar

När du har öppnat ditt PayPal-konto kan du ta emot en betalning via tjänsten genom att godkänna en betalning från en annan användare.  Vi kan även tillåta att du får en betalning från någon som inte har ett PayPal-konto. Godkännandet sker nästan alltid automatiskt. Vanligtvis behöver du inte göra något för att godkänna en betalning.

Mottagaren kan göra återbetalningar eller, i vissa fall, använda tjänsten för att avvisa betalningar som har skickats av en annan användare.

Om ditt PayPal-konto är nytt kräver lagstiftningen mot penningtvätt att vi begränsar penningbeloppet som du kan ta emot tills du har slutfört verifieringsprocessen för ditt konto. Vi kommer att be dig att verifiera ditt konto och förklara hur det går till kort efter att du har öppnat ditt nya konto.

Vi spärrar betalningar som verkar ha allvarliga säkerhetsproblem eller vara bedrägliga (se vårt användaravtal). Ibland senarelägger vi en betalning i stället för att spärra den för att utreda ärendet vidare. Om vi upptäcker ett bedrägeri efter att du har fått en betalning kommer vi vanligtvis att returnera betalningen till den som utsattes för bedrägeriet och notera återföringen i ditt konto. Ibland tillåter inte lagen att vi motiverar en spärrad eller senarelagd betalning eller att vi lämnar information om en återföring. Syftet är att undvika att någon som tycks begå bedrägerier eller andra brott blir förvarnad. Även om det kan finnas begränsningar för vad vi får avslöja är du välkommen att ställa frågor om spärrade, senarelagda eller återkallade betalningar via Meddelanden, som beskrivs i "Kommunikation med dig" nedan.

 

Valutor

Du kan skicka eller ta emot en betalning i flera olika valutor, bland annat: brittiska pund, euro, amerikansk dollar, kanadensisk dollar, japansk yen, australiensisk dollar, schweizisk franc, norska kronor, svenska kronor, danska kronor, polska zloty, ungerska forinter, tjeckiska kronor, singaporiansk dollar, hongkongdollar, nyzeeländsk dollar, israelisk ny shekel, mexikanska peso, brasiliansk real, filippinska peso, thailändsk baht och ny taiwanesisk dollar.

Om du saknar saldo i valutan som du skickar eller överför en valuta som inte matchar nationaliteten hos bankkontot som tar emot överföringen, kommer tjänsten vanligtvis att omvandla pengarna till samma valuta som du skickar betalningen i eller det mottagande bankkontots valuta. Vi debiterar en avgift för omvandlingen.

Du kan ta emot pengar i alla valutor som tjänsten stöder (se listan ovan). Om din mottagna valuta inte matchar nationaliteten för ditt PayPal-konto kommer tjänsten inte att omvandla den utländska valutan till den nationella förrän du ger instruktioner om det, överföra pengarna till ditt bankkonto eller skicka dem i en annan valuta.

Innan en valuta omvandlas kommer tjänsten att informera dig om tillämplig växelkurs och vilken avgift som debiteras. När du har fått informationen kommer tjänsten endast att fortsätta med omvandlingen om du instruerar den att göra det. Det här gäller inte betalningar som fördröjs av säljare eller användaravtal med automatiska betalningar/förhandsgodkända betalningar/betalningar enligt faktureringsavtal.

Mer information om hur vi kan omvandla valuta och dina val för valutaomvandling finns i användaravtalet.

 

Risk för återdebitering eller återföring av en betalning

Om en mottagare inte kvalificerar för säljarskydd (se nedan) och mottar en betalning som blir föremål för en återdebitering eller återkallas, är det mottagaren (inte PayPal i de flesta fall) som ansvarar för återdebitering/återföring av betalningsbeloppet samt för eventuella avgifter, till exempel avgiften för att behandla en återdebitering

En återdebitering är en tvist mellan mottagaren av en kortfinansierad betalning, banken som utfärdade kortet och samma utfärdares kund, det vill säga avsändaren av betalningen. PayPal fattar inga beslut i återdebiteringsfrågor. Vi och betalningsmottagaren måste godta beslutet från den utfärdande banken som slutgiltigt och juridiskt bindande i samband med en återdebiteringstvist.

 

Säljarskydd

Under vissa omständigheter täcker PayPal förlusten som orsakats av en återdebitering eller återföring i stället för att kräva en återbetalning från betalningsmottagaren. Det sker om betalaren nekar till att ha godkänt betalningen eller påstår sig inte ha mottagit den betalade varan.

Säljarskydd finns tillgängligt och kan åberopas när betalningen anges vara "Berättigad till policyn för säljarskydd" på användarens sida med transaktionsuppgifter. Berättigande till säljarskydd är avhängigt av följande faktorer:

  • typ av varor eller tjänster som köpts
  • köparens och säljarens bosättningsländer
  • säljarens kontotyp
  • postadressen dit säljaren skickar varan
  • bevis på den använda leveransmetoden
  • tidpunkt då varorna skickades efter att betalningen mottagits
  • antal konton från vilka betalning gjorts
  • medverkan från säljaren.

I användaravtalet finns mer information om specifik behörighet för det land där säljaren är bosatt.

Köparskydd

Genom köparskyddet kan köpare av varor och tjänster som uppfyller villkoren återfå hela eller en del av sin PayPal-betalning för sådana köp om de inte levererades eller skiljer sig markant från säljarens beskrivning av dem.

För att ha rätt till köparskydd måste du inleda ett krav inom vissa tidsgränser. Information om hur du inleder ett krav finns i användaravtalet.

 

Överföra pengar (inlösen av elektroniska pengar)

Om ditt konto har ett positivt saldo kan du när som helst be oss att överföra pengar från kontot till ett bankkonto som är registrerat som betalningsmetod i ditt PayPal-konto (eller, i sällsynta fall, till en betalningsmetod med kort). En sådan instruktion sker vanligen genom funktionen för överföring till kontogränssnittet. Juridiskt sett är en överföring från ett PayPal-konto till ett bankkonto "inlösen" av elektroniska pengar.

Under normala förhållanden gör vi överföringen från ditt konto så snart de tillgängliga betalningssystemen medger (vilket kan ske inom 1 arbetsdag) efter alla kontroller som rimligen krävs av oss för att förhindra penningtvätt och bedrägeri eller för att bekräfta din identitet och din tillgång till det bankkonto som används för överföringen.

Om ditt PayPal-konto är nytt kräver lagar som förhindrar penningtvätt att PayPal begränsar hur mycket pengar du kan ta ut. Du kan upphäva gränsen genom att slutföra verifieringsprocessen för det nya kontot. PayPal ber dig att slutföra processen och förklarar hur du ska gå tillväga kort efter att du har öppnat ditt nya konto.

Du kan behålla pengarna i ditt PayPal-konto så länge du vill. Det kostar dig ingenting att förvara pengar i PayPal-kontot, men du får heller ingen ränta eftersom det är förbjudet att betala ränta för elektroniska pengar.

 

Avgifter

PayPal tar inte ut någon avgift för att skicka pengar via tjänsten (utom när valutaomvandling krävs, om betalningen skickas via vår massbetalningstjänst eller om en avsändare väljer att betala avgiften för att skicka en betalning som en del av en privat transaktion i stället för en företagstransaktion).

PayPal tar ut avgifter när vissa händelser inträffar, till exempel:

  • vid mottagande av betalningar för kommersiella transaktioner (avgifterna varierar och beror bland annat på avsändarens och mottagarens platser)
  • vid omvandling av valutor (se Valutor ovan)
  • vid bearbetning av en återdebitering från avsändaren av en betalning som du tar emot
  • vid uttag av pengar (i vissa länder)
  • vid användning av vissa tillvalstjänster som massbetalning eller PayPal Credit.

Information om våra avgifter finns i användaravtalet och på våra avgiftssidor.

 

Avsluta eller begränsa användningen av ett konto

Både vi och kontoinnehavaren kan avsluta ett konto när som helst. När PayPal ska avsluta ett konto meddelar vi normalt kontoinnehavaren två månader i förväg. I sällsynta fall kan vi dock avsluta konton när som helst med omedelbar avisering till kontoinnehavaren (till exempel när kontoinnehavaren har brutit mot avtalet med oss). Se avsnittet "Avsluta ditt konto" i användaravtalet för mer information (bland annat om hur du avslutar kontot och vilka följder det får).

Vi kan även stoppa betalningar från eller till ditt konto och/eller överföringar till bankkonton under vissa omständigheter, till exempel när information som du angett för oss verkar vara felaktig, du inte uppfyller viktiga skyldigheter eller du verkar ha ekonomiska problem (se även avsnittet "Förbjudna aktiviteter och reservationer" i användaravtalet). PayPal har inga funktioner som låter dig begränsa eller inaktivera användningen av ditt konto på annat sätt än genom att avsluta det.

Om vi begränsar ditt konto (utan att avsluta det helt) har du fortfarande tillgång till Meddelanden efter att du loggat in. Du har även möjlighet att ringa till Kundtjänst. Du får gärna ställa frågor om begränsningen. Vi förklarar då orsaken till den (i tillåtna fall) och vad du kan göra för att den ska tas bort.

PayPal kan även spärra en specifik betalning (utan att avsluta eller begränsa kontot). Du hittar mer information i "Ta emot betalningar" ovan.

 

Förbjudna eller begränsade aktiviteter

Vi tillåter inte att tjänsten används för att behandla betalningar i samband med olaglig verksamhet eller annan verksamhet som strider mot vår policy för godtagbar användning.

Vi kan också begränsa användningen av PayPal-tjänsten och/eller vägra att utföra din betalningsorder om det skulle medföra en förbjuden aktivitet enligt bestämmelserna i vårt användaravtal.

 

Kommunikation med dig

PayPal kommunicerar med dig på följande sätt (vid sidan om andra vanliga metoder, som exempelvis telefon för kundtjänst och den här webbplatsen):

  • Via e-post, om informationen inte är känslig av säkerhetsskäl. Vi använder till exempel e-post för att avisera dig om skickade betalningar eller ändrade kontoinställningar. Sådana e-postaviseringar är vanligtvis rutinmässiga bekräftelser av åtgärder som du har utfört. Om du däremot inte har utfört den aviserade åtgärden måste du agera omedelbart, men inte genom att svara på e-postmeddelandet. Se "Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar" nedan om du misstänker obehörig användning av ditt konto. 
    Förutom att bekräfta utförda åtgärder använder vi även e-postmeddelanden för att uppmärksamma dig (till exempel vid en betalning som väntar på ditt godkännande eller när ett kort som är registrerat i kontot närmar sig sista giltighetsdag) och för allmänna meddelanden till alla användare i form av bland annat uppdateringar av våra avtal på nätet. Vi håller konfidentiell information på en miniminivå i e-postmeddelanden eftersom e-post är en ganska osäker kommunikationsmetod. Du kommunicerar på ett säkert sätt med oss via Meddelanden.
    Ett svar som skickas på något av våra automatiska e-postmeddelanden kommer inte att få den uppmärksamhet som vi önskar. Om du måste svara ska du använda Meddelanden för att bemöta en e-postavisering från oss eller kontrollera äktheten hos ett e-postmeddelande från oss.
  • Via aviseringar på din enhet, om inställningarna på den (till exempel din smartphone eller surfplatta) tillåter att vi skickar dig sådana. De här aviseringarna har samma syfte som e-postaviseringarna enligt ovan och uppmärksammar dig på obehörig användning av ditt konto. Se "Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar" nedan om du misstänker obehörig användning.
  • Via säkra Meddelanden som du når från ditt konto, men först efter att ha loggat in. Genom kravet på inloggning kan vi vara säkrare på din identitet när vi kommunicerar via Meddelanden. Därför använder vi funktionen i fråga om information om tjänstens säkerhet, konfidentiell information och annan information som är viktig att skydda. Eftersom du måste logga in för att komma åt Meddelanden kan metoden dock vara mindre effektiv än e-post för att fånga din uppmärksamhet. Därför kan det hända vi att skickar ett kortfattat e-postmeddelande där vi ber dig att gå in på Meddelanden.

Det här är inte en fullständig lista. Om du till exempel ringer vår kundtjänst sker kommunikationen naturligtvis via telefon.

Vi kommunicerar med dig på samma språk som användes när du registrerade dig för att använda PayPal. I de flesta fall är det ditt lands språk, men i andra fall använder vi engelska. Vi ber dig ange land när du skapar ett konto för tjänsten.

 

PROBLEMLÖSNING AVSEENDE TJÄNSTEN OCH TVISTER MED ANDRA ANVÄNDARE

Vi försöker att lösa eventuella problem med tjänsten (till exempel om ett fel uppstår vid din betalning) eller en tvist med en annan användare via vårt Problemhanteringscenter, som du når genom att logga in på ditt konto.

I Problemhanteringscenter kan du rapportera problem, inleda en tvist eller besvara en tvist som någon annan användare har inlett. Där finns även hjälp om hur du använder Problemhanteringscenter. Mer information om problem med tjänsten finns i avsnittet "Problemlösning" i användaravtalet.  Mer information om hur du löser tvister med andra användare via PayPal finns i avsnitten om PayPals köparskydd och PayPals säljarskydd i användaravtalet. 

Om problemet med tjänsten rör säkerhet eller bedrägerier (till exempel om du misstänker obehörig användning) kan du gå till "Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar" nedan. Om vi måste kontakta dig angående ett säkerhets- eller bedrägerirelaterat problem gör vi det vanligtvis via Meddelanden. Vi kan också använda andra metoder, t.ex. e-post, för att begära brådskande åtgärder om det krävs att du vidtar sådana.

Vi har tidsfrister för rapportering och hjälp med att lösa problem med tjänsten och tvister med andra användare, så det är viktigt att notera när ytterligare åtgärder måste vidtas.

KLAGOMÅL OM TJÄNSTEN

Du kan när som helst rapportera ett klagomål om tjänsten till vår kundtjänst via nätet eller genom ett telefonsamtal (se nedan för mer information). 

Vi har tidsfrister för rapportering och hjälp med att lösa tvister, så det är viktigt att notera den information som vi tillhandahåller dig under hela processen för lösning av klagomål om när ytterligare åtgärder måste vidtas, så att du kan lösa eller trappa upp ditt klagomål.

Om du inte är nöjd med resultatet sedan ett klagomål på tjänsten har trappats upp, kan du klaga till Financial Ombudsman Service (om du bor i Storbritannien) eller till Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-nätverket). Dessutom kan du stämma oss i domstolar i England och Wales (eller i en lokal domstol om du är konsument). Du kan även hänskjuta en olöst tvist skriftligen till vår reglerande myndighet CSSF på följande adress: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d'Arlon L-2991 Luxembourg.

Se även "Klagomål" i avsnittet om "Problemlösning" i användaravtalet för mer information.

 

Tillämplig lagstiftning

Det juridiska förhållandet med dig styrs normalt av lagarna i England och Wales. Du bör dock även läsa avsnittet om tillämplig lagstiftning i användaravtalet som gäller för ditt bosättningsland för att se om andra länders lagar också gäller under vissa omständigheter.

 

Säker användning av vår tjänst

Ur konsumentperspektiv består PayPals grundläggande produkt av tjänsten, som ofta jämförs med en e-plånbok, ett säkert ställe för att förvara kontanter, kort och andra betalningsmetoder. Säkerhet är ett av de viktigaste skälen till att skaffa en e-plånbok: med PayPal-tjänsten slipper du avslöja information till handlare på nätet om hur de får tillgång till dina pengar. Därmed får personer som du betalar till inte tillgång till dina betalningsmetoder (i form av kortuppgifter och information om bankkonton).

Du kan medverka till att hålla ditt PayPal-konto och din användning av tjänsten säkra om du vidtar följande åtgärder:

  • Förvara information om dina inloggningsuppgifter (t.ex. ditt lösenord eller din PIN-kod) och dina betalningsmetoder på ett säkert ställe.
  • Tillåt inte att någon annan förfogar över eller använder dina inloggningsuppgifter och dina betalningsmetoder.
  • Lämna inte ut information om dina inloggningsuppgifter och betalningsmetoder, förutom när du använder tjänsten.
  • Skriv aldrig ner och registrera aldrig ditt lösenord eller din PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) på ett sätt som kan förstås av någon annan.
  • Välj inte lösenord eller PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) som kan vara lätta att gissa (t.ex. en följd av bokstäver eller siffror).
  • Se till att ingen kan se ditt lösenord eller din PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) när du använder dem.
  • Logga ut från alla betalningsrelevanta appar på din enhet när du inte använder den för att få tillgång till tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. där du delar din enhet med andra eller använder den via osäkra offentliga internetanslutningar, till exempel i offentliga utrymmen med "gratis WiFi").
  • Använd inga funktioner som sparar eller lagrar ditt lösenord eller din PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) på din enhet.
  • Följ alla rimliga riktlinjer som vi kan utfärda om hur du håller ditt PayPal-konto och din användning av tjänsten säkra.
  • Håll dina personliga uppgifter uppdaterade på ditt PayPal-konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt PayPal-konto från en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress som inte är registrerad hos oss, och
  • Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den personliga elektroniska enhet genom vilken du får tillgång till tjänsten.  På så sätt kan du använda den PIN-kod och/eller lösenordsskyddade enhet som är konfigurerade för att få tillgång till tjänsten. Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto.

Förutom säkerhetsaspekten är en e-plånbok alltid redo att använda och bekväm: den är inget kassaskåp utan något du har nära till hands som är enkelt att öppna när du behöver kontanter. Det är svårt att hitta rätt balans mellan säkerhet och smidighet. Vi besvärar dig inte med en säkerhetskontroll i onödiga fall, men när risken (det berörda beloppet och sannolikheten för förlust) är högre måste vi be dig att hjälpa oss och skydda dig själv genom att bekräfta att vi har att göra med dig och inte med en bedragare. Vi måste också följa säkerhetsföreskrifter. Vi försöker i största möjliga mån att identifiera dig på diskreta sätt, men ibland måste vi även be dig bevisa att den person som gör något med ditt konto verkligen är du.

 

Hur vet vi att det är du?

När du skickar en betalning behöver vi bekräftelse på att det är du, kontoinnehavaren, som instruerar oss att betala.  Du har kanske noterat att betalningsbranschen kallar den här processen "autentisering".  Vi drar betalningen från ditt konto, så en bekräftelse på att det verkligen är du som godkänner betalningen är en garanti för att vi enbart drar betalningar från ditt konto som du har instruerat oss att göra. Vid sidan om betalningsinstruktioner måste vi också bekräfta att det är du som utför åtgärden när det handlar om andra aktiviteter som rör dina pengar eller PayPal-kontoinställningar.

När du loggar in med dina inloggningsuppgifter (i form av bland annat lösenord eller PIN-kod) får vi en grundläggande försäkran om att det är just du som loggar in. Säkerheten i den här grundläggande metoden är beroende av att du hemlighåller dina inloggningsuppgifter, framför allt lösenordet eller PIN-koden. Om du avslöjar dina inloggningsuppgifter ger du upp kontrollen över ditt PayPal-konto. Om du vill tillåta att någon annan använder ditt konto ska du inte dela dina inloggningsuppgifter utan skapa en separat användar- och inloggningsfunktion för den andra personen (logga in och välj sedan "Hantera användare" under "Profil och inställningar"). Ge aldrig dina egna inloggningsuppgifter till någon annan. Se till att alltid behålla kontrollen över ditt konto. Se "Gör så här" nedan om du tror att någon annan har fått kännedom om dina inloggningsuppgifter.

En PayPal-representant frågar aldrig efter lösenord eller PIN-kod. Sådana finns registrerade i krypterad form i vårt system och är otillgängliga för PayPals personal. Avslöja inte ditt lösenord eller din PIN-kod för PayPals personal eller någon annan. Om du glömmer lösenordet ändrar vi det till ett tillfälligt lösenord som bara du och vi känner till. Du måste dock ändra det tillfälliga lösenordet när du har använt det för första gången. Du kan själv ändra PIN-koden från din kontoprofil när du har loggat in.

Vi kan identifiera dig på flera sätt vid sidan om dina inloggningar med användarnamn och lösenord eller PIN-kod. Som exempel kan vi känna igen dig genom din mobila enhet, framför allt om du har installerat PayPal-appen. Om din enhet har fingeravtrycksläsare för att identifiera dig kan vi också använda ditt fingeravtryck. Vi kan även be dig att ange en kod som vi skickar till ditt telefonnummer och på så sätt identifiera dig genom telefonlinjen. Din identitet kan också bekräftas genom vissa säkerhetsfrågor.

Enligt europeisk lagstiftning om betalningssäkerhet måste vi identifiera dig med två olika metoder för vissa aktiviteter, till exempel när du ska överföra pengar eller ändra din kontoinställning. Om du till exempel loggar in med ett lösenord kan vi också kontrollera din enhet. Det kan vanligtvis ske i bakgrunden utan att du behöver göra någonting. Om du vill ta bort kopplingen till en enhet som inte längre finns i din ägo, ska du logga in och välja "Telefon" under "Profil och inställningar".

Vi kan ibland tillåta att du identifierar dig (om möjligt) utan att ange ett lösenord eller en PIN-kod, till exempel med hjälp av din mobila enhet. Vi hoppar inte över identifieringsprocessen: vi slutför den bara utan att du måste ange dina data. Vi känner igen dig från din enhet och ditt beteende eller annan identifieringsfaktor i stället för ditt lösenord.

Om du använder ett kort för din betalning har banken som utfärdade kortet också ett ansvar för att identifiera dig. Det kan ske med hjälp av 3D Secure som uppmanar dig att identifiera dig för den bank som utfärdade kortet. PayPal arbetar med kortorganisationer och -utfärdare för att underlätta den här extra säkerhetskontrollen när det är möjligt.

Genom att bekräfta din identitet när du gör en betalning hjälper du oss att säkerställa att det är du som godkänner betalningen. Vi bekräftar också din identitet när du skapar ett förhandsgodkännande för framtida betalningar som låter dig göra betalningar till samma mottagare (vanligtvis en handlare) automatiskt (och i vissa fall löpande). Handlaren kan sedan använda förhandsgodkännandet som ditt medgivande för att kunna inkassera betalningar från dig via PayPal enligt överenskommelse mellan dig och handlaren. Vi kan använda förhandsgodkännandet som din instruktion till oss att godkänna handlarens begäran att inkassera en betalning.  Vi kontrollerar inte din identitet eller involverar dig på annat sätt när en handlare tar emot en betalning som du har förhandsgodkänt. Orsaken är att du har valt att anförtro handlaren att ta emot en betalning när vissa avtalade villkor är uppfyllda (till exempel när du använder en tjänst som tillhandahålls av handlaren eller om en viss tid har gått och en betalning förfaller). Du kan återkalla ett förhandsgodkännande i din kontoprofil.  Mer information finns i användaravtalets avsnitt om hur du ställer in automatiska debiteringar från ditt konto.

 

Hur vet du att det är vi?

PayPal arbetar kontinuerligt med att förhindra att andra förfalskar vår webbplats, våra appar för mobiltelefoner och andra sätt att använda vår tjänst. Vårt arbete med att eliminera förfalskningar kan emellertid aldrig lyckas till 100 %. Någon kan utge sig för att vara PayPal tills vi lägger märke till det. Om du tror att en falsk webbplats är PayPals riktiga webbplats kan du logga in på den falska platsen och avslöja dina inloggningsuppgifter för PayPal-bedragaren. Se "Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar" nedan om du har råkat ut för det här.

Så här kan du kontrollera att du loggar in på PayPals riktiga webbplats:

  • Undvik att använda länkar till PayPals webbplats. Länkkoden som tar dig från en referens till den refererade webbplatsen är inte synlig för dig, så när du följer en länk vet du egentligen inte vart du kommer. Det är bara säkert att följa en länk om du kan lita på den som skapat länken, och du vet kanske inte alltid vem det är. E-postmeddelanden kan se ut att komma från PayPal även om det inte är fallet. Undvik därför att använda länkar i e-postmeddelanden för att besöka PayPal. Länkar på webbplatser som skapats av personer du inte känner och litar på kan också leda till falska webbplatser. Det enklaste sättet att vara säker på att du kommer till PayPals riktiga webbplats är att skriva "paypal.se" i adressfältet i webbläsaren och trycka på Enter.
  • Kontrollera adressfältet. När du kommer till något som liknar PayPals webbplats ska du kontrollera adressfältet högst upp i webbläsarens fönster. Det bör se ut ungefär så här (små variationer i utseendet beror på din webbläsare):
    adressfält
    I det här exemplet indikerar "https" och det stängda hänglåset att anslutningen mellan din webbläsare och PayPal-servern är krypterad så att andra längs vägen inte kan avlyssna kommunikationen. Orden "paypal.com" och "PayPal, Inc." bekräftar att webbläsaren är ansluten till vår server, och den gröna färgen anger att webbläsaren "vet" att det är vi, tack vare ett certifikat som utfärdats av en betrodd tredje part som har identifierat oss. Om adressfältet är gult eller rött eller om anslutningen inte är säker (hänglåset är öppet eller "https" saknas) eller inte kopplad till oss (adressen leder inte till paypal.com), ska du inte logga in där. Bedragare kan missbruka vårt namn, men det är svårare för dem att missbruka vårt domännamn på internet, paypal.com. Därför ska du söka just den domänen i adressen (exakt "paypal.com" alldeles före det första snedstrecket).

    När du instruerar oss att göra en betalning åt dig befinner du dig vanligtvis på en webbplats som tillhör den handlare du ska betala. När du instruerar oss att betala ber vi dig normalt sett att logga in (så vi vet att det är du som lämnar instruktionen). Då kommer handlarens webbplats att omdirigera dig till ett inloggningsfönster hos PayPal, såvida du inte har valt att logga in utan lösenord enligt beskrivningen ovan, "Hur vet vi att det är du?" Om du vill vara säker på att handlarens webbplats har omdirigerat dig till oss kan du alltid kontrollera adressen i det här inloggningsfönstret. Obs! Genom den här metoden visas också handlarens namn när du har blivit omdirigerad till oss. Det innebär inte att du fortfarande är kvar på dennes webbplats utan är en hjälp åt dig att se sammanhanget: du köper något från handlaren och betalningssteget i processen flyttar dig tillfälligt till oss. Efter genomförd betalning kommer du dock att återföras till handlarens webbplats.

    Se till att PayPal-appen på din mobil är autentisk och kommer från oss genom att ladda ner den från en tillförlitlig källa, till exempel Apples App Store eller Google Play.

    Du kan logga in på vissa PayPal-kunders webbplatser med dina inloggningsuppgifter till PayPal. Då slipper du skapa ett konto på deras webbplats för att kunna använda PayPal. Men du loggar inte in på PayPal utan på den tredje partens webbplats, trots att du använder inloggningsuppgifterna till PayPal och att PayPal hanterar inloggningsprocessen. Om du loggar in (eller försöker logga in) på den tredje partens webbplats med dina inloggningsuppgifter till PayPal, kommer PayPal att meddela den tredje parten när du har loggat in eller om ditt försök har misslyckats. PayPal delar emellertid ingen ytterligare information med den tredje parten utan att först ha inhämtat ditt samtycke.

 

Gör så här om ett säkerhetsproblem inträffar

Om du misstänker ett säkerhetsproblem ska du agera omedelbart men utan att gripas av panik. Om du väntar kan följderna bli värre. Det första du bör göra är inte att ringa kundtjänst.

Först och främst ska du fråga dig själv vilket av följande alternativ som bäst beskriver problemet:

  • Jag kan logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto, eller så är mina inloggningsuppgifter kanske inte längre hemliga.
  • Jag kan logga in och jag tror att mina inloggningsuppgifter är hemliga, men obehörig aktivitet tycks ha ägt rum på mitt konto.
  • Jag kan inte logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto, eller så jag har helt enkelt glömt mitt lösenord.

Följande underrubriker beskriver de här situationerna.

"Jag kan logga in, men …"

Om du fortfarande kan logga in på ditt PayPal-konto, men misstänker att någon annan kanske använder kontot eller om obehörig aktivitet tycks äga rum, ska du först och främst logga in och ändra lösenordet. Det ska du göra även om du inte har anledning att tro att någon annan kan ha kommit över det. Bedragare har ofta program som gissar lösenord. Det bästa sättet att se till att ingen annan känner till ditt lösenord är därför att ändra det. Om du fortfarande kan logga in kan du också ändra ditt lösenord mycket snabbare än vi.

Om du vill ändra lösenordet måste du först logga in. Klicka därefter på "Profil och inställningar" och på Ändra efter "Lösenord". När du ändrar ett lösenord skyddar vi kommunikationskanalen mellan dig och våra servrar, så det är vanligtvis en säker process där ingen kan tjuvlyssna. Välj ett nytt lösenord med omsorg och undvik likheter med det gamla lösenordet.

Om du har valt att lösenord inte ska behövas (där vi har tillåtit dig att göra det) bör du överväga att kräva lösenord på nytt för att försvåra för en potentiell bedragare att begå intrång. Du kan också fundera på de andra metoderna vi använder för att identifiera dig: har du till exempel fortfarande samma mobiltelefon som anges i din kontoprofil? En ny mobiltelefon med samma telefonnummer som den tidigare kommer att visas som en ny mobiltelefon för oss eftersom det är själva enheten vi identifierar. Du kan uppdatera din mobila enhet genom att ta bort den gamla från din profil och installera och använda PayPal-appen på din nya enhet.

När du har ändrat lösenordet och loggat in igen bekräftar du den aktivitet som verkar obehörig. Det finns en betydande skillnad mellan "Jag kommer inte ihåg att jag har gjort den där betalningen" och "Jag vet att jag inte har gjort den där betalningen eftersom jag aldrig har hört talas om Hannas handväskor. Jag är kille och använder inga sådana väskor." Rapportera inte en betalning som obehörig om du inte är säker på att du inte har godkänt den. Betalningar som med avsikt och felaktigt rapporteras vara obehöriga kan klassificeras som bedrägeri.

Om du är säker på att obehörig aktivitet har ägt rum rapporterar du det till PayPal via kundtjänst (mer information finns nedan). Du ska dock inte rapportera den obehöriga aktiviteten förrän du har ändrat ditt lösenord och andra eventuella identifierare i din kontoprofil. Om du ändrar ditt lösenord och uppdaterar uppgifterna om din mobila enhet återfår du kontrollen över ditt konto. Det är ett viktigt första steg innan du tar itu med följderna av en förlorad kontroll.

"Jag kan inte logga in"

Om du inte längre kan logga in på ditt PayPal-konto begär du en återställning av lösenordet genom att ringa kundtjänst (e-post är olämpligt för återställning av lösenord då metoden inte är tillräckligt säker). Be om en brådskande återställning om du misstänker att en obehörig person använder ditt konto. Din begäran är mindre brådskande om det är osannolikt att någon annan kan komma åt kontot.

Kontakta Kundtjänst om du vill återställa ditt lösenord

Om du fortfarande kan logga in kan du också lösa det mest akuta problemet snabbare än vi: se "Jag kan logga in, men ..." ovan. Om du inte kan logga in eller redan har vidtagit alla tänkbara åtgärder ska du ringa till kundtjänst (mer information finns längst ned på den här sidan).

Om du kan logga in ska du göra det. Klicka därefter på "Behöver du hjälp?" längst ned på webbsidan och anteckna engångskoden som visas. Om du inte kan logga in förklarar du varför för kundtjänst när de ber om lösenkoden.

Om du fortfarande kan logga in kan du kontakta oss via Meddelanden i stället för att ringa. Om du däremot behöver en brådskande återställning av lösenordet som du inte kan genomföra själv, ska du ringa oss för snabbast möjliga åtgärd. Du kan också använda funktionen Meddelanden för att behandla följderna av intrånget i ditt konto, till exempel betalningar som du inte har godkänt, eller för att få kundtjänst för andra frågor.

Om vi måste kontakta dig angående ett säkerhets- eller bedrägerirelaterat problem gör vi det vanligtvis via Meddelanden. Vi kan också använda andra metoder, t.ex. e-post, för att begära brådskande åtgärder om det krävs att du vidtar sådana.

När du begär återställning av ett lösenord måste vi vara säkra på att det är du som ändrar lösenordet för ditt konto. Det gör vi genom att ställa frågor som sannolikt bara du kan besvara. Om du ändrar lösenord på internet via våra Hjälp-sidor kommer frågorna att vara de som du själv valde och besvarade när du skapade kontot. Frågorna kan ses i din kontoprofil och du kan välja nya om du vill. Tänk på att en bedragare som olagligen får åtkomst till ditt konto också kan ändra frågorna och svaren som används för att identifiera dig. Om det har inträffat kan det vara svårt att få tillbaka kontrollen över ditt konto.

Ytterligare säkerhetsinformation

Mer information om säkerhet och våra tillhörande policyer finns i PayPals säkerhetscenter.

 

Ordlista

3D Secure: En process som föreskrivs av kortföretagen (till exempel Visa och Mastercard) och som gör det möjligt för en kortutfärdare att bekräfta identiteten på en person som använder ett kort som kortutfärdaren utfärdat. I 3D Secure används ett lösenord som känns igen av utfärdaren (inte PayPal) för att bekräfta att personen som anger lösenordet är den kortinnehavare som utfärdaren känner till. 3D Secure är en generisk term; Verified by Visa och Mastercard SecureCode är varumärkesnamn för 3D Secure.

Inloggningsuppgifter: Uppgifter som du använder för att logga in, till exempel e-postadress och lösenord eller (på en mobiltelefon) telefonnummer och PIN-kod. Din e-postadress och ditt telefonnummer kan användas i andra sammanhang än för inloggning, men ditt lösenord och din PIN-kod måste hemlighållas för att skydda kontot mot obehörig åtkomst.

Meddelande: Ett sätt som du och PayPal kan kommunicera med varandra på. Det påminner om e-post men med bättre sekretessfunktion och säkerhet. Du måste logga in på PayPal för att använda Meddelande.

Vi: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, leverantören av tjänsten, enligt beskrivningen i "Vem tillhandahåller tjänsten?" ovan.

Du: Den rättmätiga innehavaren av ett PayPal-konto som skapats i ditt rätta namn.

 

Om du vill ha mer information kan du:

 

Slutligen bör du känna till följande:

  • Våra riktlinjer för "Säker användning av vår tjänst" består av vad vi rimligen tror är bästa praxis, men de är inte uttömmande och utgör inte rådgivning av något slag. Vanligt förekommande tekniker, tillhörande risker och dina specifika omständigheter förändras kontinuerligt. Därför tillhandahåller vi de här riktlinjerna utan förbindelser, utfästelser och garantier (i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning och med förbehåll för PayPals användaravtal). Gör alltid egna efterforskningar och sök professionell rådgivning om du vill vara säker på att du gör rätt efter dina specifika omständigheter.
  • Informationen ovan utgör inget stöd för eller rekommendation av tredjepartsprodukter eller tredjepartstjänster av något slag.
  • Vi ansvarar inte för innehållet på de andra webbplatser som vi har länkar till.