>> Visa alla Avtal

Villkor för betalningar utan ett PayPal-konto

 

Ladda ner pdf

 

 1. PayPals tjänst Betalningar utan ett PayPal-konto tillhandahålls till e-handlare och andra PayPal-kontoinnehavare (som vill ta emot pengar på sitt PayPal-konto) av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (”PayPal”), som är godkänt och styrs av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.
   
 2. Med den här tjänsten kan e-handlare sälja varor eller tjänster till personer som inte har ett PayPal-konto (”tredje part” eller ”du”). PayPal utfärdar en summa elektroniska pengar till e-handlaren som motsvarar inköpsbeloppet när PayPal får pengarna från tredje parten. De elektroniska pengarna betalas sedan till e-handlarens PayPal-konto som betalning för varor eller tjänster som köpts.

  Med tjänsten kan dessutom andra PayPal-kontoinnehavare (t.ex. innehavare av privatkonton) be om betalning från en tredje part. I så fall betalar den tredje parten det begärda beloppet till PayPal och PayPal krediterar en summa elektroniska pengar som motsvarar det begärda beloppet till kontoinnehavarens PayPal-konto.

  Om handlaren eller kontoinnehavaren är skyldig att betala PayPal-avgifter för betalningen dras avgiften automatiskt.
   
 3. PayPal kommer inte att öppna ett PayPal-konto åt dig när du betalar oss och vi utfärdar elektroniska pengar till handlare eller andra PayPal-kontoinnehavare. PayPal sparar den information du tillhandahåller i enlighet med vår Sekretesspolicy för att (1) låta betalningar utföras med den här metoden i framtiden, (2) låta oss övervaka användningen av PayPals tjänst Betalningar utan ett PayPal-konto för riskhantering och regelefterlevnad och (3) göra det enklare för dig att skapa ett PayPal-konto i framtiden.
   
 4. PayPal övervakar antalet transaktioner och summorna när du betalar oss och vi utfärdar elektroniska pengar till handlare eller andra PayPal-kontoinnehavare. Om transaktionerna är regelbundna eller överskrider vissa gränser kan du behöva öppna ett PayPal-konto hos oss. Då måste du ingå vårt standardanvändaravtal som reglerar din nyskapade relation med oss.
   
 5. Observera att PayPals tjänst Betalningar utan ett PayPal-konto inte berättigar dig till fördelarna med att ha ett PayPal-konto. Du kan inte dra nytta av vår policy för köparskydd eller andra fördelar som vi erbjuder enligt användaravtalet. Du kan ha ytterligare rättigheter genom ditt avtal med kortutfärdaren.