>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

 

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 19 mei 2020

 

 1. Overzicht
 2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
 3. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?
 4. Hoe verwerken we Persoonsgegevens? 
 5. Delen we Persoonsgegevens? 
 6. Hoe werken we met andere services en platforms?
 7. Internationale overschrijvingen 
 8. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?
 9. Welke privacykeuzes heeft u?
 10. Wat zijn uw rechten?   
 11. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?
 12. Kunnen kinderen onze services gebruiken? 
 13. Wat moet u nog meer weten?
 14. Contact met ons opnemen
 15. Definities
 16. Aanvullende informatie (bevat de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER))

 

1. Overzicht

PayPal heeft deze Privacyverklaring ontwikkeld om uit te leggen hoe PayPal, als een Verwerkingsverantwoordelijke, uw Persoonsgegevens kan verzamelen, bewaren, verwerken, delen en overdragen wanneer u onze Websites bezoekt of onze Services gebruikt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw Persoonsgegevens wanneer u Websites bezoekt of Services gebruikt. De verklaring is niet van toepassing op online websites of services die niet van PayPal zijn of die niet door PayPal worden beheerd, inclusief websites of services van andere PayPal-gebruikers.

Als Europese bank die is geregistreerd in Luxemburg voldoen we aan de vereisten voor gegevensbescherming en financiële regelgeving. Ter voorkoming van twijfel: deze Privacyverklaring vormt geen 'raamcontract' voor het doel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) of tenuitvoerlegging van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u toegang te geven tot informatie over onze privacyprocedures en u inzicht te geven in de privacykeuzes die u heeft wanneer u onze Websites en Services gebruikt. Houd er rekening mee dat ons serviceaanbod per regio kan verschillen. Deze Privacyverklaring kan worden aangevuld met aanvullende verklaringen, afhankelijk van de betreffende Websites en Services.  U kunt aanvullende informatie vinden in het Overzicht van cookies en trackingtechnologieën en in de Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving.

We hebben een aantal termen gedefinieerd die we gebruiken in de Privacyverklaring. U kunt de betekenis van termen met een hoofdletter lezen in het gedeelte Definities.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze privacyprocedures die niet in deze Privacyverklaring worden behandeld.

 

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen Persoonsgegevens over u wanneer u onze Websites bezoekt of onze Services gebruikt, inclusief de volgende onderdelen:

 • Registratie en het gebruik van informatie – Wanneer u zich aanmeldt bij onze Services door een Rekening te openen, verzamelen we de Persoonsgegevens die we nodig hebben om de door u gevraagde Services te kunnen bieden en verlenen.  Afhankelijk van de Services die u kiest, kunnen we u vragen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identificatiegegevens te verstrekken om een Rekening te openen. We vragen u mogelijk aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze Services gebruikt.

 • Informatie over transacties en ervaringen – Wanneer u onze Services gebruikt of onze Websites bezoekt, bijvoorbeeld om aankopen te doen bij webwinkels, geld te ontvangen, betalingen te verwerken of geld over te maken naar vrienden en familie, verzamelen we informatie over de transactie en andere informatie die aan de transactie gekoppeld is. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het bedrag dat is overgemaakt of waarvoor een verzoek is ingediend, het bedrag dat is betaald voor producten of services, verkopersinformatie, inclusief informatie over de betaalmethoden die gebruikt zijn om de transactie te voltooien, Apparaatgegevens, Technische gebruiksgegevens en Geografische gegevens.
 • Persoonsgegevens van de Deelnemer Wanneer u onze Services gebruikt of onze Websites bezoekt, verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt over de andere deelnemers die bij de transactie betrokken zijn.
 • Geld overmaken of een betaalverzoek sturen:  wanneer u geld overmaakt of een betaalverzoek stuurt via onze Services, verzamelen we Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en financiële rekeninggegevens over de deelnemer die geld van u ontvangt of geld aan u overmaakt.  De mate waarin we Persoonsgegevens vereisen van een deelnemer kan variëren, afhankelijk van de Services die u gebruikt om geld over te maken of betaalverzoeken te doen.  
 • Een rekening betalen of iemand anders verzoeken om een rekening te betalen:  als u onze Services gebruikt om een rekening van iemand anders te betalen of als u een Gebruiker verzoekt een rekening voor u te betalen, verzamelen we Persoonsgegevens van u over de rekeninghouder, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de rekening die u wilt betalen of waarvoor u een betaalverzoek doet.
 • Waarde toevoegen aan uw rekeningen:  als u onze Services gebruikt om waarde toe te voegen aan uw Rekening of aan eventuele andere rekeningen, of als u een Gebruiker vraagt waarde toe te voegen aan een of meer van deze rekeningen, verzamelen we mogelijk Persoonsgegevens van u over de andere partij of van de andere partij over u om het verzoek mogelijk te maken.  Als u bijvoorbeeld onze Services gebruikt om een mobiele telefoon op te waarderen of een verzoek doet om uw mobiele rekening op te waarderen, kunnen we Persoonsgegevens en andere informatie verzamelen, inclusief het mobiele rekeningnummer van de andere deelnemer.
 • Persoonsgegevens van uw vrienden en contactpersonen – Het kan voor ons makkelijker zijn u te helpen om transacties met vrienden en contactpersonen te verrichten als u uw lijst met contactpersonen aan uw Rekening koppelt. Als u een verbinding maakt tussen uw apparaat of een socialemediaplatform en uw Rekening, gebruiken we gegevens uit uw lijst met contactpersonen (zoals naam, adres, e-mailadres) om uw ervaring te verbeteren wanneer u onze Services gebruikt.
 • Persoonsgegevens waarvan u kiest deze aan ons te verstrekken om aanvullende Services of specifieke online Services te verkrijgen – Als u verzoekt om of deelneemt aan een optionele Websitefunctie of verzoekt om uitgebreide Services of andere facultatieve functionaliteit, kunnen we aanvullende gegevens van u verzamelen. We sturen u een aparte kennisgeving wanneer we gegevens verzamelen, als het gebruik van die Persoonsgegevens afwijkt van het gebruik vermeld in deze Privacyverklaring.  
 • Persoonsgegevens van u als u merkloze Services gebruikt – bepaalde Services zijn beschikbaar zonder dat u hoeft in te loggen of een Rekening hoeft te openen. We verzamelen Persoonsgegevens als u interactie heeft met en betalingen doet aan webwinkels die gebruikmaken van onze betaalservices die het merk PayPal niet hebben en wanneer u met PayPal betaalt zonder in te loggen op een rekening. Voor onze merkloze betaalservices is uw interactie met de webwinkel op hun platform. Als u een Rekeninghouder bent of op een later moment een Rekening opent, kunnen we informatie over merkloze transacties verzamelen en deze aan uw Rekening koppelen om uw klantervaring als Rekeninghouder te verbeteren en voor nalevings- en analysedoeleinden. Als u geen Rekeninghouder bent, verzamelen en bewaren we alle gegevens die u verstrekt, en gebruiken we ze in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
 • Persoonsgegevens over u van externe partijen – We ontvangen informatie van externe partijen, zoals webwinkels, gegevensaanbieders en kredietbureaus, indien wettelijk toegestaan.
 • Andere gegevens die we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Websites of Services – We kunnen aanvullende gegevens van of over u verzamelen wanneer u met ons communiceert, contact opneemt met onze Klantenserviceteams of reageert op een enquête.

 

3. Waarom bewaren we Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens in een identificeerbare indeling. We doen dit voor de minimale tijd die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en voor onze zakelijke doeleinden. We kunnen Persoonsgegevens langer bewaren dan wettelijk verplicht is, als het een rechtmatig zakelijk belang voor ons dient en niet volgens de wet verboden is.  Als uw Rekening wordt opgeheven, kunnen we stappen ondernemen om Persoonsgegevens en andere gegevens te verbergen. We behouden ons echter de mogelijkheid voor de gegevens te behouden en toegang tot deze gegevens te hebben, zolang dit nodig is om aan de toepasselijke wetten te voldoen. We blijven dergelijke Persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

We gebruiken cookies met een vastgelegde vervaltijd. Tenzij u binnen die tijd onze Websites bezoekt of onze Services gebruikt, worden de cookies automatisch uitgeschakeld en de opgeslagen gegevens verwijderd.  Raadpleeg ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie.

 

4. Hoe verwerken we Persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens om diverse redenen Verwerken zoals gerechtvaardigd volgens de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. 

 • Om onze Sites te laten werken en onze Services te leveren, met inbegrip van:

  • een betaling te starten, geld over te maken of een betaalverzoek te doen, waarde toe te voegen aan een rekening of om een factuur te betalen
  • uw toegang tot een Rekening te verifiëren
  • met u over uw Rekening, de Websites, de Services of PayPal te communiceren
  • een koppeling te maken tussen uw Rekening en een account van een externe partij of platform
  • kredietwaardigheid en andere financiële status te controleren, aanvragen te beoordelen en gegevens te vergelijken voor nauwkeurigheid en controledoeleinden,
  • uw Rekeninggegevens en financiële gegevens up-to-date te houden.
 • Voor het beheer van onze zakelijke behoeften, zoals controleren, analyseren en verbeteren van de Services en de prestaties en functionaliteit van de Websites. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van Gebruikers en doen onderzoek naar de manier waarop u onze Services gebruikt.
 • Om risico's te beperken en de Websites, Services en u te beschermen tegen fraude door uw identiteit te bevestigen. PayPal-tools voor risico- en fraudebestrijding gebruiken PersoonsgegevensApparaatgegevensTechnische gebruiksgegevens, en Geografische informatie van onze Websites en websites die PayPal-services bieden om fraude en misbruik van de Services te helpen opsporen en voorkomen.
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen en de voorwaarden van onze Websites en Services te handhaven, inclusief het voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.
 • Voor onze rechtmatige belangen, met inbegrip van:
  • handhaven van de voorwaarden van onze Websites en Services;
  • beheren van onze dagelijkse bedrijfsbehoeften, zoals controleren, analyseren;
  • bestrijden van risico's, fraude en misbruik van de PayPal-services;
  • anonimiseren van Persoonsgegevens om cumulatieve statistische gegevens te verstrekken aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers. Deze gegevens gaan over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Websites bezoeken en onze Services gebruiken en
  • uitvoeren van marketingactiviteiten tussen bedrijven; en
  • verstrekken van gepersonaliseerde Services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) die door PayPal worden aangeboden op websites van derden en online services.  We kunnen uw Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld conform deze Privacyverklaring gebruiken voor een gerichte weergave, functie of aanbieding voor u op websites van derden.
 • Met uw toestemming, inclusief:
  • Om PayPal-producten en -services en de producten en services van niet-gelieerde bedrijven aan u te promoten.  We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om de marketinginhoud en bepaalde Services of Website-ervaringen beter af te stemmen op uw interesses op PayPal en andere websites van derden.
  • Om cookies en andere trackingtechnologieën te gebruiken voor een gerichte weergave, functie, Service of aanbieding voor u en/of om samen te werken met andere derden, zoals webwinkels, reclame- of webanalysebedrijven met als doel deze gepersonaliseerde services (ook wel op interesse gebaseerde marketing genoemd) te verstrekken.
  • Om u locatiespecifieke opties, functionaliteit of aanbiedingen te bieden als u uw Geografische informatie via de services wilt delen. We gebruiken deze informatie om de veiligheid van de Sites en Services te verbeteren en u Locatieservices te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud (ook bekend als op interesse gebaseerde marketing).
  • We kunnen de informatie die u met de Service heeft gedeeld, gebruiken om connecties voor te stellen tussen u en mensen die u misschien kent, om het voor u makkelijker te maken anderen te zoeken en contact met hen maken. We kunnen bijvoorbeeld informatie die we over u krijgen via uw contactpersonen en hun gebruik van de Services en de informatie die u en anderen verstrekken aan elkaar koppelen. We kunnen dan mensen voorstellen die u misschien kent of waar u mogelijk transacties mee wilt doen via onze Services.  Sociale functionaliteit en functies waarmee uw gebruik van de Services met anderen wordt vereenvoudigd, kunnen per Service verschillen. 
  • Om op uw verzoek te reageren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen over een vraag die u aan ons Klantenserviceteam heeft gestuurd.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos intrekken.  Raadpleeg het gedeelte over Uw Privacykeuzes voor meer informatie over hoe u dit moet doen.

 

5. Delen we Persoonsgegevens? 

We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie over u op verschillende manieren delen met anderen, zoals in dit gedeelte van deze Privacyverklaring wordt beschreven. We kunnen uw Persoonsgegevens of andere informatie om de volgende redenen delen:

Met andere leden van het PayPal-concern: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere leden van de PayPal-groep van bedrijven, om onder andere de Services te verstrekken waar u een verzoek toe heeft gedaan of die u heeft geautoriseerd; risico's te beperken, te helpen bij het opsporen en voorkomen van potentieel illegale en frauduleuze activiteiten en andere schendingen van ons beleid en onze overeenkomsten en om ons te helpen bij de beschikbaarheid en de verbindingen van PayPal-producten, -Services en -communicatie.

Met andere bedrijven die services aan ons leveren: We delen Persoonsgegevens met externe serviceproviders die services en functies in onze opdracht en namens ons voor u uitvoeren.  Deze externe serviceproviders kunnen u bijvoorbeeld Services bieden, uw identiteit controleren, helpen bij het verwerken van transacties, u advertenties voor onze producten en services sturen of klantenservice bieden. 

Met andere financiële instellingen: We delen Persoonsgegevens met andere financiële instellingen waarmee we samenwerken om gezamenlijk een product te maken en aan te bieden. Deze financiële instellingen mogen deze informatie alleen gebruiken om reclame te maken voor PayPal-gerelateerde producten en deze aan te bieden, tenzij u toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden. We kunnen ook Persoonsgegevens delen om transacties te verwerken, u voordelen te bieden die verband houden met uw in aanmerking komende creditcards en uw financiële gegevens up-to-date te houden.

Met de andere partijen om transacties uit te voeren waarbij u de Services gebruikt, zoals andere Gebruikers, webwinkels en hun serviceproviders: We kunnen informatie over u en uw Rekening delen met andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw transacties. Hiertoe behoren ook andere Gebruikers aan wie u geld overmaakt of van wie u geld ontvangt, evenals webwinkels en hun serviceproviders. Deze gegevens kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Persoonsgegevens en Rekeninggegevens die nodig zijn voor de transactie,
 • Persoonsgegevens om andere deelnemer(s) te helpen geschillen op te lossen en fraude op te sporen en te voorkomen en
 • Anonieme gegevens en prestatieanalyses waarmee webwinkels beter inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze Services en waarmee webwinkels de functionaliteit voor hun gebruikers kunnen verbeteren. 

Met andere externe partijen voor onze zakelijke doeleinden of voor zover wettelijk verplicht of toegestaan: We kunnen informatie over u delen met andere partijen voor zakelijke doeleinden van PayPal of voor zover deze wettelijk verplicht of toegestaan zijn, inclusief:

 • als we dit moeten doen om te voldoen aan een wet, juridisch proces of regelgeving;
 • met politie, justitie of andere overheidsinstanties of andere externe partijen uit hoofde van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure of een verplichting die van toepassing is op PayPal of de bedrijven in het PayPal-concern;
 • als we naar eigen inzicht van mening zijn dat de openbaarmaking van Persoonsgegevens noodzakelijk of juist is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • ter bescherming van de vitale belangen van een persoon;
 • met kredietverstrekkers en gegevensverwerkende instanties om aan kredietwaardigheidscontroles, fraudebescherming en regelgeving te voldoen;
 • om schendingen van een gebruikersovereenkomst te onderzoeken of om de overeenkomst of andere juridische voorwaarden die van toepassing zijn op enige Service af te dwingen;
 • ter bescherming van onze eigendommen, Services en wettelijke rechten;
 • om een aankoop of verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiveiten van PayPal te faciliteren;
 • in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met een Service zijn gedaan;
 • om te helpen bij de beoordeling en beperking van risico's en ter voorkoming van fraude jegens ons, onze Gebruikers en fraude met betrekking tot onze Websites of het gebruik van onze Services. Dit is inclusief fraude die zich voordoet bij of betrekking heeft op onze zakelijke partners, strategische activiteiten of andere particulieren en webwinkels, zoals eBay, Inc.;
 • aan de banken waarmee we samenwerken, conform de regels van de creditcardmaatschappijen voor opname in hun lijst van geblokkeerde webwinkels;
 • aan kredietrapportage- en incassobureaus;
 • aan bedrijven waarmee we van plan zijn te fuseren of door te worden overgenomen en
 • ter ondersteuning van functies zoals onze audit, naleving van wet- en regelgeving en zakelijk bestuur.

Met uw toestemming: We delen uw Persoonsgegevens en andere informatie ook met uw toestemming of in opdracht van u, inclusief wanneer u toestemming geeft een verbinding te maken met een account of platform van een externe partij.

Daarbij kan PayPal ook cumulatieve statistische gegevens verstrekken aan derden, inclusief andere bedrijven en burgers. Deze gegevens gaan over hoe, wanneer en waarom Gebruikers onze Websites bezoeken en onze Services gebruiken.  Deze gegevens zullen u niet persoonlijk identificeren of informatie verstrekken over uw gebruik van de Websites of Services.  We delen uw Persoonsgegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

 

6. Hoe werken we met andere services en platforms?  

Een aanzienlijk voordeel en een innovatie van de Services van PayPal is dat u uw Rekening kunt koppelen aan de account of het platform van een externe partij. Voor het doel van deze Privacyverklaring geldt het volgende: een 'rekeningkoppeling' met een dergelijke externe partij is een koppeling waar u toestemming voor geeft of die u mogelijk maakt tussen uw Rekening en een account dat niet van PayPal is, een betaalmiddel of een platform waar u rechtmatig zeggenschap over heeft of waarvan u de eigenaar bent.  Wanneer u een dergelijke koppeling autoriseert, wisselen PayPal en de externe partij rechtstreeks uw Persoonsgegevens en andere informatie uit.  Voorbeelden van rekeningkoppelingen zijn:

 • uw Rekening koppelen aan een socialemedia-account of aan een socialeberichtenservice;
 • uw Rekening koppelen aan een extern bedrijf dat gegevens aggregeert of aan een financiële dienstverlener, als u de inloggegevens van uw Rekening verstrekt aan een dergelijk bedrijf of
 • uw Rekening gebruiken om betalingen aan een webwinkel te doen of een webwinkel toestaan geld van uw Rekening af te schrijven.

Als u ervoor kiest om een rekeningkoppeling te maken, ontvangen we mogelijk informatie van de externe partij over u en uw gebruik van de service van de betreffende derde partij.  Als u uw Rekening bijvoorbeeld koppelt aan een socialemedia-account, ontvangen we Persoonsgegevens van de socialemediaprovider via de rekeningkoppeling.  Als u uw Rekening rechtstreeks of via een externe serviceprovider aan andere financiële rekeningen koppelt, hebben we mogelijk toegang tot uw rekeningsaldo en transactiegegevens, zoals aankopen en overschrijvingen.  We gebruiken alle informatie die we van een externe partij via een rekeningkoppeling ontvangen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

Informatie die we met een externe partij delen op basis van een rekeningkoppeling, wordt conform de privacyprocedures van de externe partij gebruikt en gedeeld.  Voordat u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling, moet u de privacyverklaring lezen van de externe partij die u toestemming heeft gegeven voor een rekeningkoppeling die toegang geeft tot uw Persoonsgegevens als onderdeel van de rekeningkoppeling.  De Persoonsgegevens die PayPal bijvoorbeeld deelt met het account of platform van een externe partij, zoals een socialemedia-account, kunnen weer worden gedeeld met bepaalde andere partijen, inclusief het algemene publiek, afhankelijk van de privacyprocedures van het account of platform. 

 

7. Internationale overschrijvingen

Onze bedrijfsactiviteiten worden ondersteund door een computernetwerk, cloudbased servers en andere infrastructuur en informatietechnologie, waaronder, maar niet beperkt tot externe serviceproviders. 

De hierboven genoemde partijen kunnen gevestigd zijn in andere rechtsgebieden dan die van u en buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.  Deze landen bieden niet altijd een gelijkwaardig privacybeschermingsniveau.  We hebben concrete stappen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen, conform de wetgeving ter bescherming van gegevens van de Europese Economische Ruimte.  Voor de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen de aan PayPal-gerelateerde bedrijven in het bijzonder, vertrouwen we op bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde Toezichthoudende autoriteiten (hier beschikbaar).  Andere overdrachten kunnen gebaseerd zijn op contractuele bescherming.  Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Indien u transacties doet met de partijen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of onze Service koppelt aan platforms zoals sociale media buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn we verplicht om uw Persoonsgegevens aan deze partijen over te dragen om de gevraagde Service aan u te kunnen leveren.

 

8. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën? 

Wanneer u onze Websites bezoekt, onze Services gebruikt of de website van een externe partij bezoekt waarvoor we online services verzorgen, kunnen wij en onze zakelijke partners en leveranciers cookies en andere trackingtechnologieën (gezamenlijk 'Cookies' genoemd) gebruiken om u als een Gebruiker te herkennen en om uw online ervaringen, de Services die u gebruikt en andere online inhoud en advertenties aan te kunnen passen. Ook gebruiken we cookies om de effectiviteit van promoties te meten en analyses uit te voeren, om risico's te verminderen, mogelijke fraude te voorkomen en het vertrouwen en de veiligheid van onze Websites en Services te promoten.  Bepaalde onderdelen en functionaliteit van onze Services en Websites zijn alleen beschikbaar via het gebruik van Cookies. Als u ervoor kiest om Cookies uit te schakelen, kan het gebruik van de Websites en Services beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Do Not Track (DNT) is een optionele instelling in browsers waarmee u kunt aangeven of adverteerders en andere derde partijen u al dan niet mogen tracken.  We reageren niet op DNT-signalen.

Lees ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

 

9. Welke privacykeuzes heeft u?

U heeft keuzes als het gaat om de privacyprocedures en communicatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.  Veel van uw keuzes kunnen worden uitgelegd op het moment dat u zich aanmeldt voor een Service of deze gebruikt of in de context van uw gebruik van een Website.  U kunt instructies en aanwijzingen krijgen binnen de functionaliteit, wanneer u door de Services navigeert.

 • Keuzes met betrekking tot de Persoonsgegevens die we verzamelen
  • Persoonsgegevens.  U kunt weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd door PayPal, maar bepaalde Services of alle Services zijn dan mogelijk niet beschikbaar voor u. 
  • Locatie en andere gegevens op apparaatniveau.  Het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Websites of Services kan informatie over u verzamelen, waaronder Geografische gegevens en gegevens over het gebruik door de Gebruiker. PayPal kan deze vervolgens verzamelen en gebruiken.  Voor informatie over uw mogelijkheid om gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens te beperken, gebruikt u de apparaatinstellingen. 
 • Keuzes met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens
  • Online volginformatie en op interesse gebaseerde marketing.  We werken samen met partners en externe serviceproviders om advertenties aan u weer te geven door advertentiegerelateerde cookies en webbakens te gebruiken.  U kunt u afmelden voor indirecte advertentiegerelateerde cookies en webbakens van derden. In dat geval wordt u niet getarget door onze advertenties.  U blijft onze advertenties wel zien op websites van derden.

   • Ga naar Uw online keuzes voor meer informatie over advertentiegerelateerde cookies van derden, op interesse gebaseerde marketing en voor meer informatie over hoe u zich hiervoor kunt afmelden bij bedrijven in deze zelfregulerende sector.
  • Andere mensen zoeken en connecties maken.  U kunt uw voorkeuren om andere mensen te zoeken en contact met hen te maken, indien beschikbaar, beheren via uw account of de Service die u gebruikt.
 • Keuzes met betrekking tot Rekeningkoppelingen
  • Als u toestemming geeft voor een rekeningkoppeling met het account of platform van een externe partij, zoals een socialemedia-account, kunt u uw voorkeuren voor koppelingen via uw Rekening of via het account of platform van de externe partij beheren.  Raadpleeg de privacyverklaring die van toepassing is op het platform van de externe partij voor meer informatie over de keuzes die u heeft.
 • Keuzes met betrekking tot Cookies
  • Er kunnen opties zijn waarmee u uw cookievoorkeuren kunt beheren.  Uw browser of internetapparaat kan u bijvoorbeeld toestaan om bepaalde cookies en andere trackingtechnologieën te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren.  Ga voor meer informatie naar AboutCookies.org.  U kunt ervoor kiezen om deze opties in te schakelen. Echter, als u dit doet, kan het zijn dat u veel belangrijke functies van een Service of Website niet kunt gebruiken.
  • Mogelijk heeft u een optie met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën, wanneer u een Service gebruikt of onderdelen van een Website bezoekt.  U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden of u wilt dat de Service of de Site bepaalde dingen over u 'onthoudt'. We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën alleen voor zover u hiervoor toestemming geeft.
  • Ga naar het 'Overzicht van cookies en trackingtechnologieën' voor meer informatie hierover.
 • Keuzes met betrekking tot uw registratie en Rekeninggegevens
  • Als u een Rekening heeft, kunt u over het algemeen uw Persoonsgegevens bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken of door contact met ons op te nemen. Neem contact met ons op als u geen Rekening heeft of als u vragen heeft over uw Rekeninggegevens of andere Persoonsgegevens.
 • Keuze met betrekking tot Communicatie
 • Berichten, waarschuwingen en updates van PayPal: 
  • Marketing: We kunnen u marketinginhoud sturen over onze Websites, Services, producten, producten die we samen met financiële instellingen aanbieden, evenals de producten en services van onafhankelijke externe partijen en leden van het PayPal-concern. Hiervoor gebruiken we verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail, sms, pop-ups, pushberichten en berichtenapps.  U kunt u afmelden voor de marketingcommunicatie die we u sturen door de instructies te volgen in de communicatie die u heeft ontvangen.  Als u een Rekening bij ons heeft, kunt u uw communicatievoorkeuren ook aanpassen in uw Rekeninginstellingen. U kunt uw voorkeuren voor pushberichten beheren in uw apparaatvoorkeuren.
  • Informatief en overige: We sturen u communicatie waarvan het verplicht of noodzakelijk is om deze naar Gebruikers van onze Services te sturen, berichten met belangrijke informatie en andere communicatie die u bij ons heeft aangevraagd.  Voor deze communicatie kunt u zich niet afmelden.  U kunt het type media en de indeling waarin u deze berichten ontvangt echter aanpassen.

 

10. Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.  Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, oppositie, uitwissing en gegevensportabiliteit. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.  Als u een verzoek wilt doen voor toegang tot alle persoonsgegevens die PayPal van u heeft opgeslagen, moet u een legitimatiebewijs met foto verstrekken om uw identiteit te bevestigen.

Als u een Rekening heeft bij een of meer van onze Services, kunt u over het algemeen uw Persoonsgegevens in de Rekening bekijken en bewerken door in te loggen en de gegevens rechtstreeks bij te werken.  We kunnen geautomatiseerde besluitvorming gebruiken voor beslissingen inzake krediet met uw toestemming of indien nodig om een contract aan te gaan of uit te voeren of wanneer hier toestemming voor is uit hoofde van wetgeving van de Unie of Deelstaat.

Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over geautomatiseerde besluitvorming.

 

11. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om redelijke bescherming van uw Persoonsgegevens te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.  De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit firewalls, gegevenscodering, fysieke toegangscontroles bij onze datacenters en controlemechanismen voor de toegang tot informatie.  Terwijl wij toegewijd zijn aan het beveiligen van onze systemen en Services, bent u verantwoordelijk voor het veiligstellen en handhaven van de privacy van uw wachtwoord(en) en Rekening-/profielregistratiegegevens. Ook dient u ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we van u hebben correct en up-to-date zijn.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens die we met een externe partij delen op basis van een rekeningkoppeling die u heeft geautoriseerd. 

 

12. Kunnen kinderen onze services gebruiken?

De Sites en Services zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie, waaronder Persoonsgegevens, van minderjarigen of andere personen die volgens de wet niet in staat zijn om onze Websites en Services te gebruiken. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we deze onmiddellijk verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind onder de 16.

 

13. Wat moet u nog meer weten?

Wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring om de wijzigingen te weerspiegelen van onze activiteiten, Websites of Services of van toepasselijke wetgeving.  De gewijzigde Privacyverklaring wordt van kracht op de gepubliceerde ingangsdatum. 

Als de herziene versie een ingrijpende wijziging bevat, stellen we u er 30 dagen van tevoren van op de hoogte door middel van een bericht over de wijzigingen op de pagina Beleidsaanpassingen van onze website. We kunnen gebruikers ook via e-mail of op een andere manier op de hoogte stellen van de wijziging. 

 

14. Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen als u algemene vragen of bedenkingen heeft over deze Privacyverklaring en de aanvullende verklaringen of de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan. 

We willen ervoor zorgen dat uw vragen op de juiste plaats terechtkomen:

 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw PayPal-rekening of -transacties, of over een creditcardbetaling die aan een webwinkel is gedaan.

 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw Xoom-account

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw bedenkingen omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming op dpo@paypal.com of PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Definities

 • Rekening betekent een PayPal-rekening of Xoom-ledenrekening.

 • Verwerkingsverantwoordelijke betekent dat PayPal het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

 • Apparaatgegevens: dit zijn gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf alle apparaten die gebruikt worden voor toegang tot de Website of Services. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van uw apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en de internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot de Website of Services; Geografische informatie; informatie over apps die op uw apparaat zijn gedownload en biometrische gegevens.

 • Geografische informatie: dit betreft informatie waarmee uw locatie redelijk specifiek kan worden geïdentificeerd met behulp van bijvoorbeeld lengte- en breedtegraadcoördinaten die door middel van gps, wifi of mobiele triangulatie zijn verkregen. 

 • Betalen zonder PayPal-rekening: hiermee wordt bedoeld dat een persoon de Services gebruikt zonder in te loggen en/of een Rekening te openen.

 • PayPal: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. en dochterondernemingen of partners. In deze Privacyverklaring wordt soms aan PayPal gerefereerd als 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', afhankelijk van de context.

 • Persoonsgegevens: dit zijn gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een geïdentificeerde of direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon. 'Persoonsgegevens' bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, adres (inclusief factuur- en verzendadressen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaartnummer, andere financiële rekeninggegevens, rekeningnummer, geboortedatum, door de overheid verstrekte referenties (bijv. een rijbewijsnummer, identiteitsbewijs, paspoortnummer). 

 • Verwerken: dit houdt alle betaalmethodes of manieren in waarop we met Persoonsgegevens of reeksen van Persoonsgegevens omgaan, al dan niet geautomatiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen en raadplegen, openbaarmaken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, het op één lijn brengen of samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

 • Services betekent alle producten, services, inhoud, functionaliteit, technologieën of functies en alle gerelateerde websites, toepassingen en services die door PayPal aan u worden aangeboden.

 • Websites betekent de websites, mobiele apps, officiële socialmedia-platforms of andere online services via welke PayPal u de Services biedt en die deze Privacyverklaring geplaatst hebben of een link hiernaartoe hebben weergegeven.

 • Technische gebruiksgegevens: dit betekent de informatie die we verzamelen van uw telefoon, computer of ander apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Sites of Services.  Technische gebruiksgegevens geven ons informatie over hoe u de Websites en Services gebruikt, zoals wat u heeft gezocht en op de Websites heeft bekeken en de manier waarop u onze Services gebruikt, inclusief het IP-adres, statistieken over hoe de pagina's worden geladen of weergegeven, de websites die u heeft bezocht voordat u naar de Websites navigeerde en ander gebruik en browsegegevens die met behulp van Cookies zijn verzameld.

 • Gebruiker betekent een persoon die de Services gebruikt of toegang heeft tot de Websites.

 

16. Aanvullende informatie

De informatie in deze sectie is mogelijk specifiek voor klanten, afhankelijk van uw regio of de manier waarop u de Services gebruikt. Deze informatie wordt aan PayPal verstrekt door derden met wie u mogelijk interactie heeft wanneer u de Services gebruikt.

 • Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Google ReCaptcha

 

Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER)

De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële serviceproviders in de EU, in haar Privacyverklaring alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Hier vindt u een link naar deze externe partijen.  Door deze Privacyverklaring te accepteren en een Rekening bij PayPal aan te houden, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw gegevens aan deze externe partijen voor de vermelde doeleinden.

PayPal kan de hierboven genoemde lijst met externe partijen elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal gegevens pas na 30 dagen na de datum waarop de lijst openbaar is gemaakt via deze Privacyverklaring overdragen aan een van de nieuwe externe partijen of overdragen vanwege de nieuwe redenen of gegevenstypen die in elke bijgewerkte lijst zijn aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met externe partijen bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, wordt u geacht de wijzigingen in de lijst en in deze Privacyverklaring geaccepteerd te hebben. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

Om de PayPal-services te leveren, kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in deze Privacyverklaring) over te dragen aan andere aan PayPal gerelateerde bedrijven of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in deze paragraaf worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkende instanties of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden).  U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of verordeningen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties, departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die worden genoemd in de paragraaf Instanties van de lijst met externe providers hier) en andere derden, waaronder bedrijven van de PayPal Group, waarmee (i) we wettelijk verplicht zijn en mogen voldoen aan, inclusief maar niet beperkt tot de wetten van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA-wetgeving') en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard ('CRS-wetgeving'); (ii) we redenen hebben om te geloven dat het voor ons gepast is om te samenwerken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten, of (iii) onderzoek te doen naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, uw betaalbron of kaartuitgevende instantie).

  Als u onder de FATCA- of CRS-wetgeving valt, zijn we verplicht u te informeren over de informatie over uzelf die we mogelijk aan verschillende instanties doorgeven. Lees meer over PayPal's verplichtingen onder de FATCA- en CRS-wetgeving en hoe ze ook op u van invloed kunnen zijn en neemt u nota van de informatie die we als gevolg hiervan mogelijk kunnen verstrekken.

  Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen toegang hebben en daarnaast de noodzakelijke informatie (inclusief informatie uit andere landen) ook delen en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) om ons en hen te helpen het risico te beoordelen en te beheren (inclusief, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 2. Rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, sectie 19, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Auteurswet).

 3. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.

 4. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt om toegang tot PayPal te krijgen of om PayPal te integreren, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al met een andere PayPal-integratiepartner werkt).

 5. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkende instanties, accountants, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietreferentie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, marketplaces en andere derde partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van derde partijen vindt u tevens onder elke Categorie niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw Rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we mogelijk uw Rekeninggegevens de komende zes maanden openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).

 6. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken aan uw agent of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).

 7. Cumulatieve statistische gegevens uit te wisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonsgegevens.

 8. De noodzakelijke Rekeninggegevens delen met onafhankelijke derde partijen (hier vermeld) zodat zij ze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren. Als u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen ('eBay'), kunnen we Rekeninggegevens met eBay delen om uw rekeningen te helpen beschermen tegen frauduleuze activiteiten op uw rekening, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen.

   Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke Rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, claims, terugboekingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen om fraude te voorkomen en risico´s te beheren Rekeninggegevens delen met eBay om ze in staat te stellen hun programma's voor het evalueren van kopers of verkopers uit te voeren.

  2. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties).

  3. Verzending: in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan.

  4. Naleving van wetten: om te helpen te voldoen aan de controle-eisen voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.

  5. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

 

Google ReCaptcha

PayPal maakt voor de Websites en Services gebruik van ReCaptcha. Uw gebruik van ReCaptcha is onderhevig aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google.

ReCaptcha wordt alleen gebruikt ter voorkoming van spam en misbruik.