Beleidsaanpassingen

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 29 september 2020

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op

4 januari 2021.

 

Indien u deze wijzigingen niet wilt accepteren en uw rekening wilt sluiten, kunt u dit vóór 4 januari 2021 kenbaar maken zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Alle wijzigingen en updates van de juridische overeenkomsten worden op deze pagina cursief gemarkeerd. Met deze markering kunt u de toegepaste wijzigingen en updates makkelijk herkennen.

Taalkundige wijzigingen ter correctie of verwijdering van orthografische en grammaticale fouten worden evenals wijzigingen in de opmaak niet gemarkeerd. Dit is ook van toepassing als we de nummering en verwijzingen hebben gecorrigeerd of gestandaardiseerd.

 

WIJZIGINGEN IN DE PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Ingangsdatum: 4 januari 2021

  • Klik HIER als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

Over uw rekening - Een rekening openen - Status 'organisatie met winstoogmerk'

We hebben de formulering in de paragraaf aangepast om aan te geven dat bij het bereiken van bepaalde drempels of het engageren van bepaalde bedrijfssegmenten of activiteiten de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk van toepassing kunnen zijn op elk type PayPal-rekening dat u aanhoudt.

Over uw rekening - Een rekening openen - Veilig gebruik van uw PayPal-rekening

In deze paragraaf hebben we het vereiste toegevoegd dat het nummer van een telefoon waarvan u de primaire gebruiker bent up-to-date moet worden gehouden in uw PayPal-rekeningprofiel.

Betalingen ontvangen – Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen – Geschilkosten

We leggen geschilkosten en de bijbehorende voorwaarden voor verkopers vast.

Betalingen ontvangen - Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen - Terugvorderingskosten

We hebben een nieuwe paragraaf toegevoegd met een verduidelijking van de Terugvorderingskosten.

Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Inactiviteitskosten

We leggen inactiviteitskosten vast voor rekeningen die ten minste 12 opeenvolgende maanden inactief zijn geweest.

Schema 1: Kostentabel

A.2.2.3 Zakelijk tarief

We hebben het volledige paragraaf A.2.2.3 'Zakelijk tarief' verwijderd en we hebben ook de verwijzing naar het zakelijke tarief verwijderd in paragraaf A2.2.2. 'Kosten voor het gebruik van de betaaloplossing van het PayPal Commerce Platform.'

A3.2. Kosten voor het opnemen van uw saldo

We hebben kosten in rekening gebracht voor het overmaken naar een Amerikaanse bankrekening die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld.

A3.3. Terugvorderingskosten en geschilkosten

We hebben paragraaf A3.3. opgedeeld in twee subparagrafen: A3.3.1. Terugvorderingskosten, die ongewijzigd is, en A3.3.2. Geschilkosten, die te maken heeft met de nieuw geïntroduceerde geschilkosten.

A3.13 Inactieve PayPal-rekeningen

We hebben een nieuwe paragraaf toegevoegd, A3.13, die betrekking heeft op de recent ingevoerde inactiviteitskosten.

 

WIJZIGINGEN IN DE PAYPAL-OVEREENKOMST INZAKE ONLINE CREDITCARDBETAALSERVICES

4. Informatiebeveiliging; Gegevensbescherming; Gegevensportabiliteit

We hebben paragraaf 4.6. gewijzigd om te praten over een addendum inzake gegevensbescherming in plaats van een schema (als gevolg hiervan is Schema 2 verwijderd) en hebben we een nieuwe paragraaf, paragraaf 4.7., toegevoegd over gegevensportabiliteit.

 

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST VOOR ORGANISATIES MET WINSTOOGMERK

We hebben de beperking op PayPal Premier of zakelijke rekeningen verwijderd uit de eerste alinea van de overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk.

 

AANPASSINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

We hebben onze voorwaarden voor gegevensverwerking aangepast om aan te geven dat PayPal een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van betalingen en fraudeservices is.

 

iZETTLE

We hebben nieuwe voorwaarden toegevoegd voor onze iZettle service op de pagina 'Juridische overeenkomsten'.