PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Információ a számlájáról

A jelen Felhasználói megállapodás 2021. november 10-től minden felhasználóra érvényes.

A PayPal üdvözli Önt!

A jelen dokumentum tartalmazza az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (a továbbiakban: „PayPal”) között létrejött szerződés feltételeit, amelyek meghatározzák azt, hogy Ön hogyan használhatja a PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatásokat. Ezt a dokumentumot nevezzük a felhasználói megállapodásnak. Csak a következő országokban elő személyek PayPal-számláira vonatkozik:

Bulgária

Ciprus

Csehország

Észtország

Görögország

Magyarország

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

Málta

Románia

San Marino

Szlovákia

Szlovénia

A jelen Felhasználói megállapodás nem vonatkozik a PayPal Xoom szolgáltatásának használatára, amelyet a különálló Xoom jogi megállapodások szabályoznak.

Ha Ön magánszemély, legalább 18 évesnek és teljes jogképessége birtokában kell lennie ahhoz, hogy szerződéses kapcsolat keretén belül PayPal-számlát nyithasson, és a PayPal-szolgáltatásokat használhassa. Ha üzleti számla tulajdonosa, a vállalkozást a fenti országok valamelyikében kell bejegyezni.

A PayPal-szolgáltatások igénybevételéhez PayPal-számla szükséges.A PayPal-számla nyitásával és használatával Ön elfogadja és betartja a jelen felhasználói megállapodás minden feltételét.Ön vállalja továbbá azt is, hogy betartja a következő kiegészítő dokumentumokban és az összes egyéb Önre vonatkozó, a Jogi megállapodások oldalon található egyéb dokumentumokban foglaltakat:

Olvassa el figyelmesen a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét és minden más, Önre vonatkozó dokumentumot.

Időnként felülvizsgálhatjuk a jelen Felhasználói megállapodást és a fent felsorolt dokumentumokat.Eltérő rendelkezés hiányában a módosított változat a közzététel pillanatában lép hatályba.Ha a módosításaink csorbítják a jogait vagy növelik a felelősségét, értesítést teszünk közzé a webhelyünk Irányelv frissítései oldalán, és legalább 2 hónappal korábban tájékoztatjuk erről.A jelen Felhasználói megállapodás módosításainak érvénybe lépését követően a szolgáltatásaink használatának folytatásával a módosításokat önmagára nézve kötelező erejűnek tekinti.Ha nem ért egyet a módosításokkal, számláját a módosítások érvénybe lépése előtt lezárhatja.

Információk rólunk és szolgáltatásunkról

A PayPal fő tevékenysége az elektronikus pénz kibocsátása, valamint az elektronikus pénz használatához szükséges pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

Ha szeretne többet tudni rólunk és szolgáltatásunkról, olvassa el a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című szakaszt.

Ön a PayPal webhelyén (általában a „Jogi megállapodások” oldalon) bármikor elérheti a jelen Felhasználói megállapodást, valamint a szolgáltatásaink használatára vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve a jogszabályban kötelezőként előírt közleményeket. Ezeket az információkat el is küldhetjük Önnek.

A jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatások (például a jelen Felhasználói megállapodás vagy a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók) egy példányát bármikor elkérheti tőlünk. Az adatszolgáltatási dokumentumot olyan formában adjuk át, amely révén Ön megőrizheti és reprodukálhatja a benne szereplő információkat (például e-mailben).

Számla nyitása

A PayPal két számlatípust kínál felhasználóinak: személyes és üzleti számlákat.

Személyes számla

A személyes számla pénz küldését és fogadását teszi lehetővé Ön, valamint ismerősei és családtagjai között, illetve az online fizetést a megvásárolt termékekért.

A személyes számlákon jelenleg elérhető összes funkcióhoz való hozzáférés érdekében egyes, már meglévő személyes számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik felminősítésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnek).

Ha PayPal-számláját elsődlegesen eladásra használja, nyitnia kell egy üzleti számlát, vagy személyes számláját át kell alakítania üzleti számlává.

Üzleti számla

Az üzleti számla olyan személyek és szervezetek (függetlenül attól, hogy gazdasági társaságról van-e szó) számára nyújt szolgáltatást, akik/amelyek a PayPalt elsősorban – értékesítésből vagy adományokból származó – online kifizetések fogadására használják.

Az üzleti számlára vonatkozó díjak eltérhetnek a személyes számlára vonatkozó díjaktól. További információért tekintse meg a díjakat ismertető részt.

Üzleti számla nyitásával vagy személyes számlája üzleti számlára váltásával Ön igazolja, hogy elsősorban üzleti vagy kereskedelmi célokra használja.

Kereskedelmi szereplői státusz

Amennyiben bármely típusú PayPal-számláján a tranzakciók elérnek egy bizonyos határértéket, vagy egyes üzleti szegmensek vagy tevékenységek folytatása esetén a kártyaszolgáltatók a kártyás fizetések további elfogadásának érdekében előírják, hogy elfogadja a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodást közvetlenül a feldolgozópartnereinkkel. Ebben az esetben a jelen felhasználói megállapodáson túl a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodás vonatkozik bármely, az Ön nevében feldolgozott és a PayPal által végrehajtott kifizetésre.

A PayPal-számla biztonságos használata

Önnek észszerű lépéseket kell tennie, hogy megakadályozza a PayPal-számlájával való visszaéléseketMegfelelő biztonsággal kell kezelnie a PayPal-számláinak és a PayPal-szolgáltatások eléréséhez használt minden eszközt, tárgyat, azonosítót, jelszót és személyes azonosítószámot vagy kódot.Útmutatásért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat.

Teljesítenie kell minden olyan észszerű utasítást, amelyet a PayPal a fizetési eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a számlájára vonatkozó utasításokat (pl. úgy, hogy megadja nekünk azt az információt, mely ahhoz szükséges, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, mely magában foglalhatja e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk az utasítást.

A PayPal-számlájának profiljában megadott postacímet, e-mail-címet és azon telefon számát, amelynek Ön az elsődleges felhasználója, valamint minden egyéb kapcsolattartási információt mindig tartson naprakészen.

Ön harmadik feleknek kifejezett engedélyt adhat az Ön nevében elvégezhető tevékenységek elvégzésére, illetve az ilyen engedélyeket visszavonhatja és kezelheti is. Bizonyos esetekben erre akkor van lehetősége, ha belépett a számlájára, más esetekben közvetlenül a harmadik félnek is adhat engedélyt. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, jogosultak vagyunk az Ön számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

A vonatkozó jogszabályok által felhatalmazott harmadik fél szolgáltatónak Ön engedélyt adhat a következőkre:

 • Számlainformációs szolgáltatás nyújtása, hogy az Ön nevében hozzáférjen a számlájával kapcsolatos információkhoz.
 • Annak megerősítése, hogy egy kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összeg rendelkezésre áll-e az Ön számláján.
 • Fizetésindítási szolgáltatások nyújtása, hogy az Ön nevében fizetést kezdeményezzen.

Azzal, hogy bármilyen módon bármilyen harmadik félnek engedélyt ad arra, hogy hozzáférjen a számlájához, Ön nem mentesül a jelen Felhasználói megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. Ön felelősséggel tartozik nekünk azon tevékenységekért, amelyek elvégzésére engedélyt ad harmadik feleknek. Ön – a kötelező érvényű, törvényes jogainak tiszteletben tartása mellett – vállalja, hogy nem von felelősségre minket, illetve kártalanít minket az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért.

A PayPal-számla lezárása

Bármikor lezárhatja számláját.Ha szeretné megismerni ennek módját, látogassa meg a PayPal-súgóközpontot.

2 hónapos előzetes értesítést követően saját hatáskörünkben bármikor lezárhatjuk a számláját. Ezenfelül bármikor lezárhatjuk a számláját, amennyiben:

 1. Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodást, és/vagy a jelen felhasználói megállapodás értelmében egyéb módon jogosultak vagyunk a számla lezárására.
 2. Ön 3 évig nem lép be a számlájára.
 3. Alapos okunk van feltételezni, hogy a számlájához az Ön engedélye nélkül fértek hozzá.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a számláját, előtte értesítjük a számla lezárásáról, és ha lehetséges, a számla lezárásának az okairól is, valamint arról, hogy minden nálunk lévő, nem vitatott pénzét átutalhatja.

A számla lezárása esetén:

 • A jelen felhasználói megállapodás azonnal megszűnik, azt leszámítva, hogy a jelen felhasználói megállapodás a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, amely számunkra szükséges az Ön számlája lezárásához és a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfeleléshez.
 • Jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a különleges finanszírozási megoldások keretében rendelkezésére álló egyenlegéről.
 • Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett szolgáltatásokhoz, webhelyekhez, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is), vagy a szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez.
 • Ön felelős marad a jelen felhasználói megállapodás értelmében a számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért.
 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön számlaadatait az adatbázisunkban.
 • A lezárást követően megőrizhetjük az Ön elektronikus pénzét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a visszavonások, díjak, büntetések, bírságok vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a saját védelmünk és/vagy az esetleges harmadik felek védelme érdekében észszerűnek ítélünk.Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnél tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét.Ha kérdése van a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk.
  Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt számlatulajdonos jogi képviselője, segítségért lépjen kapcsolatba velünk.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a szolgáltatásainak valamelyikét, vagy a szolgáltatások bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor legalább két hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy:

 • A törvényi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót.
 • Ez a lépés biztonsági kockázatot, illetve jelentős gazdasági, anyagi vagy technikai terhet jelenthet.

Finanszírozási forrás társítása és leválasztása

A számláján található összes pénz jogi értelemben „elektronikus pénznek” minősül, amelyet a teljes Európai Gazdasági Térségben online fizetőeszközként fogadnak el.

Elektronikus pénz feltöltéséhez vagy a számláján lévő pénz átutalásához finanszírozási forrást használhat a jelen felhasználói megállapodásban foglaltak szerint. (További részleteket a Pénz hozzáadása vagy átutalása és a Kifizetések finanszírozása szakaszban olvashat.)

PayPal-számlájához a következő finanszírozási forrásokat társíthatja: hitelkártya, betéti kártya, prepaid-kártya (bizonyos esetekben), bankszámla vagy PayPal Credit-számla (bizonyos esetekben). A számlához társított finanszírozási forrásokat bármikor leválaszthatja.

Kockázataink kezelése érdekében korlátozhatjuk az Ön finanszírozási forrásainak elérhetőségét.

Kérjük, mindig tartsa naprakészen a finanszírozási forrás adatait (például a hitelkártya számát és lejárati dátumát). Ha ezek az adatok változnak, az Ön beavatkozása nélkül is frissíthetjük őket a rendelkezésre álló információk és harmadik félnek minősülő források alapján. Ha nem szeretné, hogy frissítsük a kártyaadatait, lépjen kapcsolatba a kibocsátóval ennek érdekében, vagy távolítsa el PayPal-számlájáról a finanszírozási forrást. Finanszírozási forrásának frissítésekor megtartjuk az adott finanszírozási forráshoz megadott beállításokat. Lehetősége van a kártya és a bankszámla megerősítésére is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes-e, illetve hogy valóban Ön-e a birtokosuk. Ezt a lehetőséget a kártyatársítási és -megerősítési (kártyák esetében) vagy a banki megerősítési (bankszámlák esetén) eljárás segítségével, illetve más eljárásokkal tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről időnként közleményt jelentetünk meg.

Az Ön folyamatos engedélye, hogy finanszírozási forrását megterhelhessük

Azzal, hogy finanszírozási forrást társít PayPal-számlájához, az elektronikus pénz szükséges értékéig folyamatos engedélyt ad a PayPalnek a finanszírozási forrás automatikus megterhelésére (a jelen felhasználói megállapodás alapján és a finanszírozási forrás kibocsátójára vonatkozó megbízás (például közvetlen beszedés) feltételeinek alapján):

 • A következők fedezésére:
  • A kifizetési összeg (plusz a PayPalnek fizetendő összes tranzakciós díj) fedezésére, amikor a számláját egy kifizetés másik felhasználónak történő küldésére használja.
  • Minden olyan összeg fedezésére, amellyel nekünk a kifizetéseknek a szolgáltatásaink használatával történő fogadásával kapcsolatosan tartozik.
 • Számlája feltöltésére, amikor Ön a fedezet hozzáadására szolgáló funkciót használja.

A korábbi kísérlet sikertelensége esetén ismét megterhelhetjük a finanszírozási forrást. Ha visszavonja a finanszírozási forrásra vonatkozó folyamatos engedélyt, akkor meg kell térítenie minden olyan, általunk már elektronikusan kibocsátott pénzösszeget, amelyre vonatkozóan a finanszírozási forrásból származó terhelés továbbra is fennáll.

Az engedélyt a finanszírozási forrásnak a PayPal-számláról való eltávolításával vonhatja vissza.

Az Egységes Eurófizetési Térség (Single Euro Payments Area, SEPA) az Európai Bizottság és az európai bankszektor kezdeményezése, amelynek célja, hogy hatékonyabban lehessen tranzakciókat lebonyolítani az Európai Unión belül. Amennyiben az Ön hivatalosan bejegyzett lakcíme Cipruson, Észtországban, Görögországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Szlovákiában vagy Szlovéniában található, és bankszámlát regisztrál a PayPalnél, vagy először használ egy új bankszámlát finanszírozási forrásként, azzal a PayPalnek közvetlen beszedési SEPA-megbízást ad. Ha a folyamatos engedélyhez közvetlen beszedési SEPA-megbízást használ:

 • A megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (MRN) bármikor hozzáférhet a PayPal-számláján, ahol visszavonhatja és módosíthatja a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.
 • A PayPal tájékoztatni fogja Önt a közvetlen beszedéses SEPA-fizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyben a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Amennyiben az eredeti fizetés visszavonása miatt a PayPal újból kér egy közvetlen beszedéses SEPA-fizetést, az újbóli igény benyújtása előtt nem szolgáltatunk külön (kiegészítő) tájékoztatást a vonatkozó összegről és az időintervallumról.
 • A bank szerződési feltételeinek megfelelően a közvetlen beszedéses SEPA-fizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A finanszírozási forrást érintő visszavonás kockázata és az e-csekkek kibocsátása

Ha finanszírozási forrásától kifizetés érkezik, a keletkezett elektronikus pénzt tartalékszámláján tarthatjuk egészen addig, amíg úgy látjuk, hogy fennáll a kockázata a finanszírozási forrás kibocsátója általi visszavonásnak. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre minden szükséges adat a kifizetésből származó összeg az Ön rendelkezésére bocsátásához és annak az Ön PayPal-egyenlegén történő elhelyezéséhez, amíg fennáll a visszavonás kockázata.

Amikor a számlájáról történő fizetésre ad utasítást egy másik felhasználó javára, amelynek a fedezete a bankszámla, és a keletkező elektronikus pénzt ilyen módon tároljuk, a bankszámláról történő ilyen jellegű kifizetést e-csekknek hívjuk.Az e-csekk használatára vonatkozóan lásd a számlájáról indított kifizetések finanszírozását.

PayPal-egyenleg birtoklása és használata

A számláján található pénz után nem áll módunkban kamatot vagy bármilyen más jövedelmet fizetni. Ennek az oka az, hogy az Ön számláján található pénz elektronikus pénz, és az európai jogszabályok szerint tilos elektronikus pénz után kamatot fizetni. Továbbá a luxemburgi jog alapján az elektronikus pénz nem egy betét vagy befektetés, így nem vonatkoznak rá a Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs által működtetett luxemburgi betétbiztosítási és befektetői kártalanítási rendszerek.

A jelen felhasználói megállapodás alapján bármikor tárolhatjuk, valamint bármikor mozgathatjuk az Ön számláján található pénzt:

között.

PayPal-egyenleg

A számlája tranzakciók végrehajtására szolgáló része tartalmazza az Ön PayPal-egyenlegét, amely a kifizetésekhez és átutalásokhoz elérhető pénzegyenleg.

Ha fizetési szolgáltatásunkat egy másik felhasználó kifizetésére használja, utasít minket, hogy a pénzt a PayPal-egyenlegéről a fogadó fél számlájára utaljuk át.

Lehívható PayPal-egyenlegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított kifizetést és a tranzakciós díjakat, amelyekkel a fizetés időpontjában tartozik nekünk. További követelmények is érvényesek. Lásd az alábbi Kifizetés végrehajtása című szakaszt. Amennyiben PayPal-egyenlege túl alacsony, illetve előzetesen beállított egy előnyben részesített finanszírozási forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy az Ön nevében a megfelelő finanszírozási forrásból emeljük le az összeget, és PayPal-egyenlegén írjuk jóvá az ennek megfelelő elektronikus pénzösszeget, és ezzel fedezzük az esedékes kifizetést.

Átutalás esetén elegendő PayPal-egyenleggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az átutaláskor fedezni tudja az átutalás ellenértékét.

Ha szeretné tudni, hogy miként növelheti PayPal-egyenlegét, illetve hogyan utalhat át pénzt, olvassa el a Pénz hozzáadása vagy átutalása című szakaszt.

Ha PayPal-egyenlege negatív összeget mutat, ez a nettó összeg, amellyel nekünk tartozik az adott időpontban.

Tartalékszámla

A számlaáttekintési oldalon bármikor „függőben”, „kifizetetlen” vagy „visszatartva” jelöléssel ellátott, vagy más módon letiltott vagy korlátozott pénz az Ön számlájának a tartalékszámlaként funkcionáló részében tárolódik. A tartalékszámlán tárolt pénzhez nem férhet hozzá, és nem is használhatja.

Pénz hozzáadása vagy átutalása

Pénz hozzáadása

A következő módokon kerülhet elektronikus pénz az Ön számlájára, a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően:

 • Kifizetést kell fogadnia valaki mástól. Előfordulhat, hogy ezért díjat számítunk fel.
 • Elektronikus pénzt kell beszereznie tőlünk, amelyhez azzal egyenértékű pénzösszeget kell fizetnie nekünk.

A következő módokon juthat Ön tőlünk elektronikus pénzhez:

 • Beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló finanszírozási forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából másoknak kifizetésként küldendő összeget (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat).
 • Manuális módszerrel, a számla felületén elérhető, fedezet hozzáadására szolgáló funkció segítségével is fizethet nekünk, illetve utasíthat minket, hogy vonjuk le a megfelelő összeget a finanszírozási forrásáról az elektronikus pénz ellenértékeként.

A finanszírozási forrás szolgáltatója által felénk indított kifizetések teljesítése a finanszírozási forrás szolgáltatójának jogi felelőssége. Nem rajtunk múlik, hogy a számunkra indított kifizetés mennyi időt vesz igénybe.

Pénz átutalása

Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, abból bármennyit átutalhat úgy, ha elutalja az összeget a PayPal-számlájához társított kijelölt finanszírozási forrására, amennyiben ezt aktuálisan engedélyezzük. Ez magában foglalhatja a bankszámláját vagy bank- és hitelkártyáját, attól függően, hogy melyik országban van a PayPal-számlája.

Ha Ön utasít minket arra, hogy egy adott összeget átutaljunk a PayPal-egyenlegéről, akkor a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a következőket tesszük:

 • Az elektronikus pénzt átváltjuk olyan pénzzé, amelyet át tudunk utalni az Ön kijelölt finanszírozási forrására.
 • Utasítást adunk a saját bankunknak, hogy utalja át az adott pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrására.

Az átutalásra vonatkozó fizetési utasítást bankunknak a következő munkanap végéig próbáljuk meg elküldeni (a „munkanap” azt a napot jelenti, amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak az ügyfelek számára), ha nincs egyéb késlekedés a jelen Felhasználói megállapodás feltételei alapján. Miután a bankunkhoz eljutott a fizetési utasítás, nem rajtunk múlik, hogy az Ön számára indított kifizetés mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz. Ezen a ponton a mi bankunk, az Ön finanszírozási forrásának szolgáltatója, valamint az általuk használt fizetési rendszerek átveszik a felelősségét annak, hogy eljuttassák a pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrásához, és ez hatással lehet arra, hogy mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz a pénz. Lehetővé tehetjük, hogy az átutalás keretében az összeget átutalja:

 • Egy arra jogosult bankszámlára (amennyiben ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • A számlájához társított bankszámlájára való értéknapos átutalás útján (ezt az átutalási/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti).
  • A számlájához társított bankszámlájára történő azonnali átutalással.
   Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások a bankszámlához tartozó betéti kártyáján keresztül történjenek.
 • Mastercard- vagy Visa-kártyájára (amennyiben erre lehetőséget biztosítunk).

Az átutalásra díjak vonatkoznak.Minden alkalommal, amikor ilyen átutalást kezdeményez, előre tájékoztatjuk a díjakról.

Csak olyan pénznemben vezetett finanszírozási forrásra (például bankszámlára vagy kártyára) kérheti az átutalást, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével, vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel.

Csak számlája nyitó pénznemében kérhet átutalást PayPal-egyenlegéről, kivéve ha a PayPal egyéb módon rendelkezett. Ha más pénznemben tartott PayPal-egyenleget szeretne átutalni, akkor át kell váltania a pénznemet a számla nyitó pénznemére, különben az átutalás időpontjában történik meg az átváltás. Tranzakciós átváltási árfolyamunkat alkalmazzuk.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön pénzt utal át:

 • A számla eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemű PayPal-egyenlegről, akkor az eredeti nyitó pénznemre történő átváltást a tranzakciós átváltási árfolyamunk használatával végezzük el.
 • Olyan finanszírozási forrásra (például bankszámlára vagy kártyára), amelynek pénzneme eltér az Ön számlájának eredeti nyitó pénznemétől, akkor a finanszírozási forrás pénznemére történő átváltás a tranzakciós átváltási árfolyamunk használatával történik.

Emellett a kártyakibocsátó díjat számíthat fel, ha pénznemváltás szükséges a kártyája pénznemére.

Ha üzleti számlával rendelkezik, nem ez a tranzakciós átváltási árfolyam lesz érvényben. Ehelyett egy külső átváltási alapárfolyamon felüli pénznemváltási díjat kell fizetnie, a Díjak oldalon leírtak szerint (lásd még a pénznemváltást ismertető szakaszt).

Azért, hogy Önt, más felhasználókat és saját magunkat megvédjük a veszteségtől, illetve a pénzmosás elleni és egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében, az átutalást bizonyos esetekben késleltethetjük, többek között abban az esetben, ha ellenőriznünk kell, hogy engedélyezte-e az átutalást, vagy ha a PayPal-számlájára érkező kifizetést visszavonták (például visszaterhelés, banki visszavonás vagy vásárlói vita esetén).Ha PayPal-számláját korlátozzuk, egy kifizetés vissza lett tartva, illetve a számlája vagy egy társszámla negatív egyenleggel rendelkezik bármely pénznemben, miközben a PayPal-számlájáról történő átutalás függőben van, az átutalást meg kell ismételnie, amint a korlátozás vagy visszatartás megszűnik, vagy a negatív egyenleg teljes egészében vissza lett fizetve.

Korlátozhatjuk az átutalás összegét. Az átutalási limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg. Az átutalási limit megszüntetéséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyek a számlaáttekintési oldalon is elérhetők lehetnek).

Pénz kezelése több pénznemben

A számla megnyitásakor a számla a nyitó pénznem használatára van beállítva.

Számlájának nyitó pénzneme az euró (EUR), kivéve ha az alábbi országok állandó lakosaként regisztrált nálunk:

 • Cseh Köztársaság: cseh korona (CZK).
 • Magyarország: magyar forint (HUF).

Kiválaszthatja kártyája pénznemét.

Számláját úgy is konfigurálhatjuk, hogy azt pénz tárolására, illetve a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben történő kifizetések küldésére és fogadására is használhassa. Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy egyenlegét más pénznemre válthassa.

Amennyiben PayPal-egyenlege nem fedezi egy adott pénznemben indított kifizetés összegét, a hiányzó összeg pótlására bármely más pénznemű PayPal-egyenlegről kezdeményezhetünk devizaátváltást. Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére.

Továbbá azt is megadhatja, hogyan kezeljük és/vagy váltsuk át a számlája eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket. Ahhoz, hogy pénzt fogadhasson a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben, előfordulhat, hogy először egyenleget kell létrehoznia az adott pénznemben, vagy a pénzt egy olyan pénznemre kell átváltania, amelyet engedélyezünk.

Egyes pénznemekben csak úgy fogadhat kifizetéseket, ha a pénzt automatikusan egy másik, engedélyezett pénznemre váltjuk át.

Ha olyan személy küld pénzt Önnek, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, és a fizetés olyan pénznemben történik, amelyet a számlája jelenleg nem támogat, előfordulhat, hogy a fogadott összeget automatikusan átváltjuk egy olyan pénznemre, amely a fiókján engedélyezve van a kifizetés időpontjában.

Tekintse át a fenti, átutalásra vonatkozó szakaszt, amely a különféle pénznemekben történő átutalást ismerteti.

Ha a számlához tartozó valamely pénznem szerinti egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen átutalni próbált összegekből. Ha nem a számlája nyitó pénznemében vezetett PayPal-egyenlege 21 napon át tartozást mutat, előfordulhat, hogy a számlája nyitó pénznemére váltjuk át tartozásának összegét.

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az átváltott pénz összegét vagy az átváltások számát. A PayPal-számláján több különböző pénznem tartásával járó kockázatok Önt terhelik. Nem tarthat vagy válthat át pénzt spekulatív kereskedési, átváltási arbitrázs, átváltási opciós célokra vagy bármely más tevékenységre, amely a PayPal megítélése szerint elsődlegesen a devizaátváltási árfolyamokra alapozott pénzszerzést szolgálja. Bármely olyan tranzakciót felfüggeszthetünk, törölhetünk vagy visszavonhatunk, amely a megítélésünk szerint nem felel meg ennek a követelménynek.

Pénznemek átváltásának folyamata

Az alábbiakban és a Díjak oldalon meghatározottakon kívül, ha a PayPal pénznemváltást végez, az átváltás a megfelelő pénznemváltáshoz meghatározott tranzakciós átváltási árfolyamon történik.

A tranzakciós átváltási árfolyamot rendszeresen, minden munkanapon, általában 17:00 és 19:00 óra között (EST) (New York City, USA) módosítjuk, a változtatások pedig azonnal életbe lépnek.

A Pénznemváltó eszközt megnyitva megtekintheti az adott pénznemváltásra vonatkozó tranzakciós átváltási árfolyamot. A Pénznemváltó eszközzel megjelenített árfolyamok csak az eszköz használatakor érvényes árfolyamot mutatják, és bármikor megváltozhatnak. A Felhasználói megállapodás egyéb rendelkezéseinek értelmében a tranzakció befejezésekor megjelenik a tranzakcióra vonatkozó tranzakciós átváltási árfolyam, és eldöntheti, hogy azon az árfolyamon végrehajtja-e a kifizetést. Bizonyos körülmények között a tranzakciós átváltási árfolyam a tranzakció kifizetésére a feldolgozásakor vonatkozik; vagy az árfolyam csak akkor érvényes, ha az eladó a tranzakciót egy bizonyos (a tranzakció megkezdését megelőzően feltüntetett) határidőn belül dolgozza fel. A határidő letelte után a tranzakció eladó általi feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazhatjuk, vagy előfordulhat, hogy nem végezzük el a pénznemváltást.

Ha Ön egy számlázási megállapodás keretén belül engedélyt adott egy kifizetésre, és mi pénznemváltást végzünk az adott kifizetéshez, a kifizetési tranzakció eladó általi feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. A számlázási megállapodás keretében végzett kifizetések tranzakciós átváltási árfolyama éppen ezért kifizetésenként változhat.

Ha Ön eladó, és elfogadta, hogy átvállalja a tranzakciós átváltási árfolyamot a vásárló helyett, vagy ha üzleti számlával rendelkezik, és úgy végez pénznemváltást a PayPal-számláján, hogy az nem a számlájával kapcsolatos egyik tranzakció részét képezi (például amikor az egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), nem a tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. Ehelyett egy külső átváltási alapárfolyamon felüli pénznemváltási díj fizetendő, a Díjak oldalon leírtak szerint. A külső átváltási alapárfolyam az átváltás napján vagy az előző munkanapon a nagykereskedelmi devizapiacokon érvényes árfolyamokon alapul.

Devizák közötti átváltási lehetőségek

Ha kifizetése bank- vagy hitelkártyával történik, és a PayPal úgy ítéli meg, hogy ehhez pénznemváltás szükséges, akkor beleegyezik abba, és engedélyezi számunkra, hogy a bank- vagy hitelkártya-kibocsátó helyett elvégezzük a pénznemváltást.

Jogosult lehet arra, hogy kártyakibocsátója váltsa át kártyás fizetésének pénznemét azon pénznemre, amelyben a kifizetést a PayPal-számlájáról küldi, amennyiben ez lehetséges az érintett kártyakibocsátó és hálózat esetén. Ezt a választási és a kártya pénznemének megadására szolgáló lehetőséget többféleképpen láthatja, beleértve többek között annak a választási lehetőségét, hogy milyen pénznemet használjon a tranzakcióhoz – akár mi, akár az Ön kártyakibocsátója végzi el az átváltást –, vagy hogy milyen konverziós rátát vehet igénybe a tranzakcióhoz. Ha a kártyakibocsátója váltja át a pénzt, a kártyakibocsátó határozza meg a pénznemváltási árfolyamot, illetve az esetlegesen felszámított díjakat.

Mindig a PayPal végzi el az átváltást az olyan tranzakciók esetén, amelyekhez meglévő egyenleget használ, vagy amelyeknél az Ön társított bankszámlája a finanszírozási forrás.

Ha a PayPal úgy dönt, hogy devizaátváltásra van szükség egy olyan tranzakciónál, amelyhez tartalék finanszírozási forrást is meg kell adni, akkor előfordulhat, hogy nem lehet külön kiválasztani, hogy a PayPal vagy a kártya kibocsátója hajtsa végre a devizaátváltást a tartalék fizetési forrással indított kifizetésre vonatkozóan.

Ha az értékesítési helyen a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Számlakivonatok és számlarekordok igénylése

Számlájába bejelentkezve bármikor megtekintheti és letöltheti a PayPal-számlakivonatát, kivéve, ha számláját valamilyen okból korlátoztuk. Ön beleegyezik abba, hogy tranzakciós információit a PayPal-számla előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött e-mail formájában fogja megkapni.

A kifizetésekkel kapcsolatos fontosabb adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig bármikor megtekintheti, ha bejelentkezik számlájába. A PayPal-számláján egy letölthető jelentés is elérhető. Ebben megtekintheti az adott időszakban felmerült díjakat, valamint minden más, a PayPal-számlán terhelésként megjelent összeget. A jelentés csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban történt tevékenység a PayPal-számláján, vagy díjakat számoltunk fel Önnek. Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) az információkat.

Fenntartjuk a jogot, hogy díjat számítsunk fel, ha Ön ezeken felüli információt kér, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a díjakra vonatkozó adatokat. Azonban nem számítunk fel díjat a PayPal-számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására igényelt jelentés igénylése esetén.

Díjak

Díjakat számolunk fel szolgáltatásainkért a díjak oldalán azon ország vonatkozásában meghatározott mértékben, amelyben Ön lakóhellyel rendelkezik.

Az itt megtalálható díjak tartalmazzák az összes alkalmazandó adó összegét. Előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem rajtunk keresztül fizetendő vagy nem általunk kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk.

A szolgáltatásaink Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetéséért Ön felelős.

Díjainkat levonhatjuk az Ön PayPal-egyenlegéből Előfordulhat, hogy a tranzakcióval kapcsolatos díjakat levonhatjuk az átutalt összegekből, mielőtt ezeket a pénzeszközöket jóváírják a PayPal-egyenlegén.

Az Ön számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben adjuk át Önnek (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie a számlájára).

Ha az Ön által indított kifizetéssel kapcsolatosan Önnek díjakat kell fizetnie nekünk, tájékoztathatjuk erről a díjról, amikor Ön megadja nekünk a fizetési utasítást.

Ön nem vonhat le semmilyen összeget a díjainkból.

A jelen felhasználói megállapodásban foglaltakon kívül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll díjat felszámítani. Ezekről a díjakról akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetés végrehajtása

Általános rendelkezések kifizetés végrehajtásához

Az Ön fizetési utasítása

Engedélyezhetjük az Ön számára, hogy fizetési utasítást adjon számunkra az általunk időről időre az Ön számára értesítés formájában elküldött módokon. A fizetési utasítás megadásának módja attól függ, hogy milyen fizetési módot használ, például:

 • Ha vásárlásért fizet vagy adományt küld, számos eladó és/vagy adománygyűjtő lehetővé teszi, hogy fizetési utasítását egy kijelölt PayPal-fizetési lehetőségen, vagy más, a webhelyükbe beépített PayPal-fizetésbegyűjtési funkción keresztül adja meg nekünk.
 • Amikor a PayPal-számlájába bejelentkezik, hogy pénzt küldjön valakinek, használhatja a pénzküldési műveletet.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a kifizetési utasítást (pl. úgy, hogy megadja nekünk az ahhoz szükséges információt, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, amelyek magukban foglalhatják e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk a kifizetési utasítást.

Felajánlhatjuk, hogy a gyorsabb fizetési élmény érdekében válasszon ki bizonyos fogadó feleket, akik „megbízható kedvezményezettek” lesznek az adott fogadó félnek küldött jövőbeli kifizetések során. Az ilyen kifizetések elvégzésekor általában nem fogjuk megkérni arra, hogy jelentkezzen be (jelszóval, PIN-kóddal vagy hasonló módon). A PayPal-számlájában bármikor elérheti és módosíthatja a megbízható kedvezményezettek listáját.

Fizetési utasítás visszavonása

Miután fizetési utasítást adott nekünk, azt nem vonhatja vissza, kivéve, ha az egy számlázási megállapodás hatálya alá eső fizetési utasítás (további információkat alább találhat).

Mennyi idő alatt teljesül a kifizetésem?

Egy másik felhasználónak küldött kifizetése a teljes fizetési utasítás általunk történő fogadását követő munkanapon hagyja el az Ön számláját.

A kifizetése 2 munkanapon belül hagyja el az Ön számláját abban az esetben, ha a teljes fizetési utasítás a következő időpontokban érkezik be hozzánk:

 • Olyan napon, amely nem munkanap.
 • A következő országokban bejegyzett számlák esetében a munkanapokra vonatkozó, helyi leállási idő után: Görögország – 17:00, Magyarország – 14:45, Csehország – 14:00, illetve a többi országban 16:00 óra.

Engedélyezhetjük Önnek, hogy egy konkrét, későbbi időpontban kérje a kifizetést, amely esetben a kifizetés a számláját az adott későbbi napon hagyja el.

A jelen felhasználói megállapodás egyéb rendelkezései a fenti időkeretek meghosszabbítását eredményezhetik.

Előfordulhat, hogy megtagadjuk a kifizetést

Előfordulhat, hogy a fizetési utasítást nem tekintjük teljesnek, és megtagadhatjuk a kifizetést, amennyiben:

 • Nem rendelkezik elegendő pénzzel PayPal-egyenlegén.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy a társított finanszírozási forrásai nem rendelkeznek elegendő összeggel a kifizetése elvégzéséhez szükséges pénz fedezéséhez.
 • Nem adja meg a vonatkozó kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot, melyet a fizetési utasítások beszerzéséhez használunk (például elegendő adat a fogadó féllel kapcsolatban, ahogy kértük, és a fizetési utasítás hitelesítése).
 • A kifizetés összege meghaladja a küldési limitet, amelyről a kifizetés küldésének megkísérlésekor tájékoztatjuk.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy korlátozott tevékenység történt a számlájával kapcsolatosan, vagy Ön más módon megsérti a jelen felhasználói megállapodást.

Ha a kifizetését a fogadó fél nem fogadja

Ha engedélyezzük Önnek, hogy olyasvalakinek küldjön kifizetést, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, a fogadó fél úgy veheti magához a pénzt, ha PayPal-számlát nyit.

Ha a fogadó fél már rendelkezik PayPal-számlával, visszautasíthatja a pénzt.

Ha a fogadó fél megtagadja a pénz elfogadását, vagy nem nyit PayPal-számlát, és nem igényi a pénzt a küldéstől számított 30 napon belül, a pénzt (beleértve az Önnek felszámított díjakat is) a rendszer visszatéríti PayPal-számlájára. Ha PayPal-számlájára visszatérítés érkezik, további információért lásd a Visszatérítések a számlájára című szakasz.

Küldési limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az Ön által elvégezhető kifizetések összegét és értékét, beleértve a vásárlások ellenértékeként küldött pénzt. A küldési limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg. A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számlaáttekintési oldalon is elérhetővé tehetünk).

Automatikus terhelések beállítása a számlájáról

Eladó által késleltetett kifizetések

Amikor bizonyos eladóknak vagy bizonyos vásárlásokért fizet (például Önnek kiszállítandó vagy az eladó által tovább frissíthető és véglegesíthető vásárlásokért), azzal:

 • Engedélyt ad az eladónak, hogy egy későbbi időpontban szedje be a kifizetést.
 • Utasít minket, hogy automatikusan fizessünk az adott eladónak, amikor az eladó kéri a kifizetést.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben, de hosszabb ideig is érvényes lehet. Ha rendelkezik egyenleggel, a kifizetés összegét függőben tarthatjuk addig, amíg az eladó be nem szedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, a tranzakciós átváltási árfolyamot a kifizetés feldolgozásakor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a pénznemváltást ismertető szakaszban foglaltaknak megfelelően).

Az Ön által adott engedély az eladó számára lehetővé teszi a kifizetés összegének frissítését, mielőtt az eladó beszedi a kifizetést (az eladó és Ön között létrejött vásárlást érintő változások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek, illetve kedvezmények alkalmazása céljából). Semmilyen módosítást semmikor nem vagyunk kötelesek ellenőrizni (a fizetés teljesítésekor sem). Az Ön által adott engedély alapján és az eladótól a végleges összeg kifizetéséről kapott utasítás alapján bármekkora összeget átutalhatunk.

Számlázási megállapodási kifizetések

Használhatja a számlázási megállapodást arra, hogy az ugyanazon fogadó feleknek küldött kifizetéseket folyamatos, automatikus módon kezelje. Amikor számlázási megállapodást köt:

 1. Ön engedélyt ad a megnevezett fogadó feleknek, hogy saját belátásuk szerint kifizetéseket gyűjtsenek be a számlájáról (ez lehet olyan összegek kifizetése, amelyekkel termékek vagy szolgáltatások vásárlása okán tartozik a fogadó félnek, egy külön, a fogadó féllel kötött szerződés alapján).
 2. Utasítást ad a PayPalnek, hogy fizessen a megnevezett fogadó feleknek (vagy más fogadó feleknek) a megnevezett fogadó felek utasítása alapján, amikor a megnevezett fogadó felek felkérik a PayPalt arra, hogy küldje el az Ön kifizetését.

Ezzel a fogadó fél „megbízható kedvezményezettje” lesz az összes, az adott fogadó félnek küldött kifizetésnek, így általában nem kérjük fel Önt a bejelentkezésre (jelszóval, PIN-kóddal vagy hasonló módon) vagy a jövőbeli kifizetések jóváhagyására, amikor azokat végrehajtják.

A jelen számlázási megállapodás szerint teljesített kifizetések különböző összegekről szólhatnak, és különböző időpontokban teljesíthetők. Kizárólag fizetési szolgáltató vagyunk, így nem tudjuk (és kérjük, ne is várja tőlünk, hogy tudjuk), hogy miben és miben nem állapodott meg a fogadó féllel, illetve, hogy a fogadó fél miért döntött úgy, hogy begyűjti kifizetését. Nem vagyunk kötelesek sem ellenőrizni, sem megerősíteni a fogadó fél által velünk közölt összeget a számlázási megállapodás alapján végrehajtott kifizetések feldolgozásakor.

Számos nevet használunk a számlázási megállapodás keretében kezelhető kifizetésekre, többek között: „automatikus fizetések”, „előfizetési kifizetések”, „rendszeres fizetések”, „referenciatranzakciók”, „előzetesen engedélyezett átutalások” vagy „előre jóváhagyott fizetések”.

A számlázási szerződést bármikor törölheti a számla felhasználói felületén, vagy ha kapcsolatba lép velünk. Ha a következő munkanap vége előtti időpontra ütemezett számlázási szerződés szerinti kifizetés leállítását kéri, előfordulhat, hogy a fizetés végrehajtása után töröljük a számlázási szerződést. Ha töröl egy számlázási szerződést, még tartozhat a fogadó félnek pénzzel olyan termékekért vagy szolgáltatásokért, amelyeket Ön megkapott, de még nem fizetett ki.

Ha úgy ítéljük meg, hogy egy számlázási megállapodás keretén belüli kifizetéshez szükség van pénznemváltásra, és elvégezzük az átváltást, a kifizetés feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. A tranzakciós átváltási árfolyam kifizetési tranzakciónként változhat.

Visszatérítések a számlájára

A visszatérítés menete

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • Az összeget elutasítsa.
 • Úgy döntsön, hogy elfogadja, majd a szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes összeget vagy annak egy részét.

A visszautasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk. Az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül a fel nem vett kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk. Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra alakíthatjuk át:

 • Az eredeti (a fogadó fél által átvett pénznemre váltás előtti) fizetés során használt egyenleg pénznemére.
 • A számlájának nyitó pénznemére.
 • Amerikai dollárra (egyenleget nyitunk Önnek ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés tartalmazott devizaátváltást, a fogadó fél által kapott, adott pénznemű összeget visszatérítéskor a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napjának tranzakciós átváltási árfolyamát fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja meg az eredeti kifizetés átváltásához használt, eredeti pénznemben.
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy napon túl küldik vissza, akkor beleegyezik abba, hogy azt a tranzakciós átváltási árfolyamot használjuk, amely érvényben van a visszaküldött összeg átváltásakor.

A tranzakció átváltási árfolyamát azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatjuk.

Automatikusan átutalhatjuk a visszatérített összeget az egyenlegéről, és visszautalhatjuk az összeget az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. Az átutalás is járhat pénznemváltással. Lásd a fenti Pénz átutalása című szakaszt.

A visszatérítések fogadásával kapcsolatos kockázatok

A visszatérített összeg értéke kisebb lehet, mint az eredetileg kifizetett összeg. Ezt okozhatják a következők:

 • Az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél. Mivel mi csak fizetési szolgáltatóként járunk el, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött.
 • Tranzakció átváltási árfolyamának ingadozása.

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a fogadó félnek az összeg visszautasítására vagy visszafizetésére vonatkozó döntése miatt keletkezik – kivéve, ha a fogadó fél által visszaküldött összeg a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés.

Nem vállalunk felelősséget az eredeti kifizetés értéke és a visszatérítés értéke közötti különbségért. Kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Kifizetések finanszírozása

Előnyben részesített finanszírozási forrás kiválasztása

Amikor bejelentkezik számlájába, megadhat egy előnyben részesített finanszírozási forrást. A jelen felhasználói megállapodás feltételei szerint az előnyben részesített finanszírozási forrást fogjuk az alapértelmezett finanszírozási forrásként használni a számláról küldött kifizetésekhez.

Egyes számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetéseknél külön előnyben részesített finanszírozási forrásokat adhat meg.

Különleges finanszírozási megoldások

Bizonyos kifizetések esetében lehetőség van a PayPal-számlájával társított különleges finanszírozási megoldásokkal, például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleggel, ajándékutalvánnyal vagy más promóciós fizetési megoldással fizetni. A különleges finanszírozási megállapodás használatára és prioritási sorrendjére további, Ön és mi közöttünk fennálló feltételek vonatkoznak. A számlaáttekintési részen megjelenik a különleges finanszírozási megoldások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra jogosult kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít elektronikus pénznek, nem képezi részét az Ön PayPal-egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az elektronikus pénzmennyiséget jelzi, amelyet mi kínálunk kibocsátásra, majd a számláján történő jóváírásra egy arra jogosult kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott különleges finanszírozási megoldásra vonatkozó felhasználási feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ilyen feltételekben megszabott időkeretben érvényes). Ha a különleges finanszírozási megoldáson keresztül lebonyolított kifizetését később bármilyen okból visszavonják, visszatartjuk az adott kifizetés különleges finanszírozási megoldással rendezett részének megfelelő összeget, és (amennyiben a különleges finanszírozási megoldás még nem járt le) helyreállítjuk a különleges finanszírozási megoldást.

A számlájáról indított kifizetések finanszírozása

Elérhetőségük függvényében a következő forrásokból és a következő sorrendben szerzünk be elektronikus pénzt azokhoz a kifizetésekhez, amelyeket Ön a számlájáról indít:

 1. Különleges finanszírozási megoldások (amennyiben elérhető az adott tranzakcióhoz)
 2. Előnyben részesített finanszírozási forrás (ha ki van választva és elérhető)
 3. Meglévő PayPal-egyenleg
 4. Bankszámla (azonnali átutalás banki megbízással)
 5. PayPal Credit (ha elérhető)
 6. PayPal márkájú betéti kártya (ha elérhető)
 7. PayPal márkájú hitelkártya (ha elérhető)
 8. Betéti kártya
 9. Hitelkártya
 10. Bankszámla (e-csekk)

Ha már társított bankszámlát finanszírozási forrásként, dönthetünk úgy, hogy hozzáférést kínálunk Önnek a Fizetés szállítás után szolgáltatáshoz, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig elhalaszthassa. Ha Önnek felajánlják a lehetőséget, és úgy dönt, hogy használja a szolgáltatást, a Fizetés szállítás után feltételei lesznek érvényesek.

PayPal vásárlói védelem

Ha olyan eladótól vásárol valamit, aki elfogadja a PayPal-fizetést, visszatérítésre lehet jogosult a PayPal vásárlói védelem keretében. Adott esetben a PayPal vásárlói védelem feljogosítja Önt arra, hogy a vásárolt termék teljes vételárát, illetve – ha azt is megfizette – az eredeti szállítási díj teljes összegét is visszatérítsék Önnek. A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal vásárlói védelem igénybevételére. A PayPal ezzel kapcsolatos eredeti döntése véglegesnek tekintendő, ám Ön fellebbezést nyújthat be a PayPalnek a döntés ellen abban az esetben, ha új, vagy az eredeti döntés meghozatalakor még nem rendelkezésre álló, bizonyító erejű információra tett szert, vagy ha úgy véli, hiba csúszott a döntéshozatali folyamatba.

FONTOS: A reklamáció rendezésének részeként előfordulhat, hogy Önnek vissza kell küldenie a tételt az eladónak vagy más, általunk meghatározott félnek.A PayPal vásárlói védelem nem jogosítja fel Önt arra, hogy a visszaküldés esetleges szállítási költségeit visszaigényelje.

A PayPal vásárlói védelem a tranzakciókkal kapcsolatos következő konkrét problémák esetén alkalmazható:

 • nem kapta meg a tételt az eladótól (ezt nevezzük „A tétel nem érkezett meg” reklamációnak), vagy
 • a kapott tétel nem az, amelyet Ön megrendelt (ez a „Jelentősen eltér a leírástól” reklamáció).

Ha Ön úgy véli, hogy a PayPal-számlájával végzett egyik tranzakciót nem hagyta jóvá, erre a típusú reklamációra nem terjed ki a PayPal vásárlói védelem, és a leírása a Problémák megoldása című szakaszban található.

QR-kódos tranzakciók

Ha a PayPal által termékek és szolgáltatások vásárlásához kibocsátott QR-kóddal vásárol valamit személyesen egy eladótól, tranzakciója jogosult lehet a PayPal vásárlói védelemre.

„A tétel nem érkezett meg” reklamációk

Reklamációja nem jogosult pénzvisszatérítésre a PayPal vásárlói védelem keretén belül, és nem számít „A tétel nem érkezett meg” reklamációnak, amennyiben:

 • A terméket személyesen veszi át vagy Ön, vagy valaki az Ön nevében, beleértve azt is, ha egy eladói értékesítési helyen a PayPalt használja, kivéve a személyes, PayPal QR-kódos, árucikkek vagy szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókat.
 • Az eladó bemutatta a kézbesítési igazolást.

Ha az eladó bizonyítékot mutat fel arra vonatkozólag, hogy átadták Önnek a termékeket, a PayPal az eladó javára dönthet „Meg nem érkezett tétel” reklamációk esetében még akkor is, ha Ön azt állítja, hogy nem kapta meg a termékeket.

„Jelentősen eltér a leírástól” reklamáció

Egy tétel akkor eshet a “Jelentősen eltér a leírástól” kategóriába, ha:

 • A tétel nagy mértékben eltér az eladó által biztosított leírástól.
 • Ön egy teljesen eltérő tételt kapott.
 • Félrevezető módon tüntették fel a tétel állapotát. Például a leírás szerint „új” tétel valójában használt.
 • A tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti (vagyis hamis).
 • A tétel lényeges elemei vagy funkciói hiányoznak, és erről a leírás a vásárláskor nem adott tájékoztatást.
 • Egy bizonyos számú tételt vásárolt, de nem kapta meg mindet.
 • A tétel szállítás közben megsérült.
 • Kézhez kapott állapotában a tétel használhatatlan, amiről Önt előzetesen nem tájékoztatták.

Egy tétel nem tartozik a “Jelentősen eltér a leírástól” kategóriába, ha:

 • A tétel hibáját az eladó megfelelő módon ismertette a leírásban.
 • A leírás megfelelő volt, de miután Ön átvette a tételt, rájött, hogy mégsem ezt szerette volna megvásárolni.
 • A leírás megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
 • A tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használtként hirdették.

A PayPal vásárlói védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók

A következő tételek vagy tranzakciók nem jogosultak a PayPal vásárlói védelemre:

 • Ingatlan, beleértve a lakóingatlanokat.
 • Járművek, nem kizárólagosan beleértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat, kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint például a kerékpárok és a kerekes légdeszkák.
 • Üzlet (vagyis cégvásárlás vagy befektetés egy vállalkozásba).
 • Gyártásban használt ipari gép.
 • Készpénzzel egyenértékű kifizetések, ideértve az értéket tároló tételeket, például az ajándékkártyákat és feltöltőkártyákat.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 • Pénzügyi termék vagy bármilyen befektetés.
 • Szerencsejáték, illetve belépési díjjal és nyereménnyel járó játékok és/vagy egyéb tevékenységek.
 • Adományok, beleértve a közösségi finanszírozási felületeken és a közösségi kölcsönigénylési felületeken végrehajtott kifizetéseket.
 • Állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozásokat), vagy állami testületek, illetve kormányzati szervek megbízásából eljáró külső felek részére intézett kifizetések.
 • A PayPal használatával számlafizetési szolgáltatónak küldött kifizetések.
 • Jelentősen eltér a leírtaktól” reklamációk teljesen vagy részben egyedi készítésű tételek esetén.
 • Meg nem érkezett tétel reklamációk olyan materiális tételek esetében, amelyeket személyesen vesz át Ön vagy valaki az Ön nevében, beleértve a kiskereskedelmi értékesítési helyen vásárolt tételeket, kivéve, ha személyesen fizetett a tranzakcióért a PayPal árucikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókhoz használható QR-kódjával.
 • A PayPal méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzata által tiltott termékek.
 • A PayPal Csoportos kifizetések (korábbi nevén Tömeges kifizetés) szolgáltatásával végrehajtott kifizetések.
 • Személyes kifizetések, beleértve a PayPal Ismerősök és családtagok funkciójával küldött kifizetéseket.
 • Olyan kifizetések, amelyek küldése nem a PayPal-számla használatával történt.
 • Viszonteladásra szánt tételek, beleértve az egy, illetve a több tételre vonatkozó tranzakciókat is.

A PayPal vásárlói védelemre jogosult tranzakciók

Ahhoz, hogy jogosult legyen a PayPal vásárlói védelemre, meg kell felelnie az alábbi követelmények mindegyikének:

 • Rendelkeznie kell PayPal-számlával, amelyen nincs tartozás.
 • A jogosult tételt a PayPal-számláról kell kifizetni.
 • Meg kell kísérelnie kapcsolatba lépni az eladóval és közvetlenül megoldani a problémát, mielőtt reklamációt nyújtana be a PayPal vásárlói védelem keretében a Vitarendezési központon keresztül.
 • A megadott időn belül a PayPal rendelkezésére kell bocsátania a kért dokumentációkat vagy egyéb információkat.
 • A kifizetés elküldésének dátumától számított 180 napon belül vitát kell benyújtania a Vitarendezési központban, majd követnie kell az online vitarendezési folyamatunk lépéseit.
 • Ön más forrástól nem kapott jóvátételt, és nem egyezett bele alternatív rendezési módba a vásárlásával kapcsolatban.

Az online vitarendezési folyamatunk

Ha nem tudja közvetlenül az eladóval rendezni a tranzakciójával kapcsolatos problémáját, követnie kell az online vitarendezési folyamatunk lépéseit a Vitarendezési központon keresztül, hogy a PayPal vásárlói védelem keretén belül reklamációt nyújtson be. Reklamációját úgy is benyújthatja (alábbi 2. lépés), ha felhív minket telefonon, és beszél az egyik munkatársunkkal. Alább találja azokat a lépéseket, amelyeket követnie kell. Ha nem követi ezeket a lépéseket, reklamációs kérelmét elutasíthatjuk:

1. lépés: Kezdeményezzen egy vitát a kifizetés dátumától számított 180 napon belül. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzen az eladóval a problémás tranzakcióról, ami segíthet megoldani a vitás ügyet. Ha nem tudja a vitát közvetlenül az eladóval rendezni, folytassa a 2. lépéssel. Ekkor mi visszatartást foganatosítunk az eladó PayPal-számláján a tranzakcióhoz kötődő összegre, amelyet csak akkor szabadítunk fel, ha a vita rendeződik vagy lezárul.

2. lépés: Minősítse fel a vitát visszatérítési reklamációvá a vita benyújtásától számított 20 napon belül, ha az eladóval nem sikerül megállapodni. Ellenkező esetben automatikusan lezárjuk a vitát.A vitát a Vitarendezési központon keresztül minősítheti fel visszatérítési reklamációvá.Ezen a ponton az eladó vagy a PayPal is felminősítheti a vitát reklamációvá.Ha „Meg nem érkezett tétel” reklamációt nyújt be, a PayPal megkérheti, hogy várjon a vita benyújtásától számított legalább 7 napot, mielőtt a vitát felminősíti.

3. lépés: Bocsássa a PayPal rendelkezésére a kért dokumentációkat vagy egyéb információkat, miután Ön, az eladó vagy a PayPal a vitát felminősíti visszatérítési reklamációvá. A PayPal megkérheti, hogy bocsásson a rendelkezésére nyugtákat, harmadik féltől származó véleményeket, rendőrségi jegyzőkönyveket, vagy más, a PayPal által meghatározott dokumentumokat. Ezeknek a kéréseknek az Önnel folytatott levelezésünkben megadott időn belül kell eleget tennie.

4. lépés: Időben tegyen eleget annak, ha a PayPal postázásra kéri fel, amennyiben „Jelentősen eltér a leírástól” reklamációt nyújt be. A PayPal előírhatja Önnek, hogy saját költségén küldje vissza a tételt az eladónak, a PayPalnek vagy egy harmadik félnek (a visszaküldés címzettjét a PayPal határozza meg), és továbbítsa a PayPalnek a kézbesítés igazolását.

5. lépés: A végső döntést a PayPal hozza meg (ideértve a vita vagy a reklamáció automatikus lezárását is) a saját belátása szerint, a feljebb megállapított jogosultsági követelmények, az online vitarendezési folyamat közben felmerülő bármely további információ, vagy bármely, a PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

Vita velünk vagy a kártyakibocsátóval

Ha bank- vagy hitelkártyát használt fizetési módként a PayPal-számláján keresztül végzett tranzakcióhoz, és elégedetlen a tranzakcióval, akkor jogosult lehet a tranzakciót a kártyakibocsátójánál vitatni. Az érvényes kártya-visszaterhelési jogai szélesebb körűek lehetnek a PayPal vásárlói védelem keretében biztosítottaknál. Ha például egy tranzakció ügyében vita merül fel a kártyakibocsátóval, Ön akkor is visszakaphatja a nem kívánt tételekért kifizetett összeget, ha a Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamáció keretében nem járna a visszatérítés.

El kell döntenie, hogy a PayPallel kívánja rendezni a vitás ügyet a PayPal vásárlói védelem keretében, vagy inkább saját kártyakibocsátójával bonyolítja le. Nem teheti meg egyidejűleg mindkettőt, illetve nem igényelhet dupla kártérítést. Amennyiben ugyanazon tranzakcióra vonatkozóan részünkről és kártyakibocsátója részéről is megpróbálja érvényesíttetni a vitatásra/reklamációra való igényt, a nekünk címzett vitatást/reklamációt lezártnak tekintjük. Ez a kártyakibocsátóval folytatott vitarendezési eljárást nem befolyásolja. Ezenfelül ha a vitás ügyet a kártyakibocsátónál érvényesíti, később velünk szemben már nem élhet vitatási/reklamációs igénnyel.

Ha egy tranzakcióval kapcsolatban a PayPallel kívánja rendezni a vitát, és mi nem az Ön javára döntünk, később lehetősége van a kártyakibocsátónál is lefolytatni a vitarendezést. Amennyiben a PayPal nem hoz végső döntést a reklamációval kapcsolatban a kártyakibocsátó által a vitatás benyújtására meghatározott határidő lejártáig, és a mi késlekedésünk miatt Ön a teljes jogosan járó összegnél kevesebbet kap vissza a kártyakibocsátótól, a fennmaradó veszteségért kompenzáljuk Önt (levonva bármely olyan összeget, amelyet az eladó vagy a kártyakibocsátó már megtérített).

Mielőtt kapcsolatba lépne kártyakibocsátójával vagy vitát kezdeményezne a PayPallel, próbáljon meg kapcsolatba lépni az eladóval a probléma az eladó visszaküldési szabályzata szerinti rendezése érdekében.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetések fogadása

Általános rendelkezések kifizetések fogadásához

A PayPal bárki számára engedélyezheti (függetlenül attól, hogy az adott személy rendelkezik-e fiókkal), hogy az Ön számlájára elektronikus egyenleg hozzáadását vagy átutalását eredményező kifizetést indítson.

Amennyiben Ön olyan funkciókat épít be (beleértve a már beépített) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy PayPal-számla nélkül fizető személyek pénzt küldjenek az Ön számlájára, azzal elfogadja az adott funkcióra vonatkozó összes használati feltételt, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformon elérhetővé tesz az Ön számára.Az ilyen további feltételek közé tartozik a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása is.

A kifizetés fogadása a számláján nem ugyanazt jelenti, mint a lehívható pénz fogadása. Az Önnek küldött kifizetés értesítése nem számít az elektronikus pénz tényleges, a számlán történő fogadásának, amíg a kifizetést el nem fogadja.

Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a szolgáltatásunk által támogatott pénznemben.

Ha Ön (a PayPal helyett) az értékesítés helyén devizaátváltást is kínál a fizető félnek az Ön által a PayPalen keresztül fogadott összegekre vonatkozóan, Önnek kell tájékoztatnia a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakcióra esetlegesen alkalmazott különböző díjakról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

Az Önnek fizetett összegekre visszavonás, kifizetési felülvizsgálat, korlátozás, tartalék vagy visszatartás vonatkozhat a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

Fizetésfogadási limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az Ön által megkapható kifizetések összegét és értékét, beleértve a vásárlások ellenértékeként küldött pénzt is. A fizetésfogadási limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számlaáttekintési oldalon is elérhetővé tehetünk).

Új fizetési megoldás

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • Az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára.
 • Csalásmegelőzést támogató eszközünk.

A fizetési megoldás összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját ajánlhatjuk Önnek. Ha felajánljuk Önnek a fizetési megoldást, és Ön igénybe szeretné venni, a felhasználói megállapodáson túl az alábbi funkciókra vonatkozó feltételeket is elfogadja:

 • A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodását, ha a fizetési megoldás részeként alternatív fizetési funkciónkat használja.
 • Ha a következőket használja:
  • Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk az új fizetési megoldás részeként;
  • a Csalás elleni védelem a fizetési megoldás részeként;

a következő feltételek is érvényesek, attól függően, hogy PayPal-számláját melyik országban regisztrálták:

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásában és a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásában meghatározott díjakat nem kell figyelembe venni az új fizetési megoldás használatakor.Ehelyett az új fizetési megoldás használatára vonatkozó speciális díjaink érvényesek.

Pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót bünteti, és felesleges zavart, súrlódást és félbemaradt vásárlásokat eredményez.

A szolgáltatásaink használata során felszámolt pótdíjak esetében be kell tartania az Önre vonatkozó valamennyi jogszabályt, és nem számolhat fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat.

Amennyiben Ön egy vásárló esetében pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a kért díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók esetében, akiket Ön nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

A PayPal bemutatása

A PayPalt fizetési módként kell kezelnie, vagy az értékesítési helyén (ideértve a webhelyeit vagy mobilalkalmazásait is) kínált többi fizetési móddal legalább azonos feltételekkel kell kezelnie. Ebbe beleértendő a legalább egyenlő vagy lényegében hasonló:

 • logóelhelyezés,
 • pozíció bármely értékesítési helyen,
 • kezelése a fizetési folyamatnak, a feltételeknek, a korlátozásoknak vagy a díjaknak, minden egyes esetben az értékesítési helyén használt többi márkával és fizetési móddal összehasonlítva.

Tilos az ügyfeleinek tett, illetve nyilvánosan közzétett nyilatkozatokban félrevezető állításokat tennie a PayPal szolgáltatása keretében biztosított bármely fizetési módra vonatkozóan, és nem részesíthet előnyben más fizetési módokat a PayPal szolgáltatásával szemben.

Adók és információk bejelentése

Az Ön felelőssége kiszámítani, hogy kell-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén kizárólag az Ön felelőssége, hogy felmérje, beszedje, bevallja és befizesse a megfelelő adókat a vonatkozó hatóság számára. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók kiszámításáért, beszedéséért, bejelentésért és befizetéséért. Bankszolgáltatóként semmilyen forgalmi adó nem vonatkozik a PayPal szolgáltatásaira az Európai Unióban.

Visszatérítési irányelvek és adatvédelmi nyilatkozat

Közzé kell tennie a visszatérítésre és a visszaküldésre vonatkozó szabályzatot és egy adatvédelmi nyilatkozatot is.

Fizetés az üzletben és QR-kódos tranzakciók

Ha Ön elfogad PayPal-kifizetéseket a saját fizikai boltjában, még a tranzakció végrehajtása előtt tájékoztatnia kell a vásárlót annak teljes összegéről. Csak azokkal a tranzakciókkal terhelheti meg ügyfele számláját, amelyekre ő engedélyt adott. Emellett az ügyfél kérésére fizikai nyugtát is kell adnia. Ön elfogadja, hogy minden végrehajtott tranzakció esetében pontosan és a valóságnak megfelelően fel kell tüntetni a megvásárolt áruk és szolgáltatások leírását.

Ha Ön fizikai boltjában QR-kódos fizetést alkalmaz, rendelkeznie kell az áruk és szolgáltatások tranzakciójához kapcsolódó QR-kóddal. Ezenfelül a QR-kód nem használható az olyan személyes tranzakciókhoz, amelyek során a fizetés elfogadása az interneten megjelenő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan történik. A QR-kódos tranzakciókhoz kapcsolódó vásárlói reklamáció esetén előfordulhat, hogy további bizonyítékot kell benyújtania nekünk a kézbesítésről, illetve ehhez hasonló további dokumentációt vagy információt a tranzakció vonatkozásában.

Piactér eladói

Ha Ön eladó egy olyan piactéren vagy külső alkalmazás keretében, ahol a PayPal elérhető fizetési lehetőség, az adott felületen lebonyolított értékesítésekre vonatkozóan Önnek meg kell felelnie az összes olyan szabálynak, amely az adott piactér vagy külső alkalmazás vásárlói védelmi programjában szerepel. Az ilyen védelem bizonyos intézkedések meghozatalát írhatja elő, és hatással lehet a reklamációk feldolgozására.

Lehetővé tehetjük, hogy egyes piacterek számára engedélyezze, hogy az Ön számlájáról vonják le a piactér vitarendezési eljárásának keretében a piactérnek vagy (adott esetben) a vásárlónak járó összegeket, amelyekre mi „piactérnek fizetendő összegekként” hivatkozunk.Ha ad ilyen engedélyt, és a piactér értesít bennünket a reklamációról, akkor Ön utasít bennünket arra, hogy a reklamáció kapcsán a piactérnek fizetendő összeg egészét vagy egy részét az Ön PayPal-számlájáról a piactér vagy (adott esetben) a vásárló részére – a piactér nekünk küldött utasításaival összhangban – kifizessük.Előfordulhat, hogy a piactérnek fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasítását visszavontnak tekintjük, amennyiben megállapítjuk, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt követelésként nálunk nyújtják be.Az utasítás engedélyezésének visszavonásához lépjen velünk kapcsolatba.A közvetlenül a piactérhez benyújtott reklamációk esetén kizárólag az adott piactér szabályzatai az irányadók.A PayPal értékesítői védelem a vásárlók által közvetlenül a piactérnek benyújtott reklamációkra nem terjed ki.

Számlázási megállapodás kifizetéseinek elfogadása

Ha lehetővé tesszük az Ön számára, hogy számlázási megállapodás keretében kifizetéseket fogadjon el egy fizető féltől, az adott megállapodás szerint számunkra benyújtott fizetési igényléssel Ön:

 • Garantálja számunkra, hogy az Ön által nekünk benyújtott összegben megegyeztek a fizető féllel, akinek a számlájáról az összeg levonása esedékes, és a felhasználó elfogadta az összeget (akkor is, ha az esetleg időközben módosult), illetve hogy a levonásról előzetesen értesíti a fizető felet.
 • Vállalja, hogy legalább 4 héttel előre értesíti a fizető felet a beszedni szándékozott összegről, ha az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetében a fizető féltől – korábbi költekezési szokásait és a kifizetés körülményeit figyelembe véve – észszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően felelősséggel tartozik nekünk az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

PayPal Csoportos kifizetések

Ha PayPal Csoportos kifizetéseket (korábbi nevén Tömeges kifizetés) használ, a PayPal Csoportos kifizetések megállapodásának feltételei lesznek érvényben.

Az Ön mint Vállalati ügyfél felelőssége arra vonatkozóan, hogy a díjszabási vagy díjfizetési hibákról értesítse a PayPalt

Amint hozzáféréssel rendelkezik a PayPal által az üzleti számlá(i)hoz elérhetővé tett számlakivonat(ok)hoz, hatvan (60) nap áll a rendelkezésére, hogy írásban értesítse a PayPalt a PayPal által alkalmazott díjszabással vagy egyéb díjakkal kapcsolatos hibákról vagy eltérésekről. Ha a megadott határidőn belül nem értesíti a PayPalt, azzal igazolja, hogy az adatok megfelelnek a valóságnak, és a PayPal nem kötelezhető a továbbiakban a korrekciójukra. A rendelkezést illetően a díjszabási vagy díjakkal kapcsolatos hibák vagy eltérések nem azonosak a jogosulatlan tranzakciókkal és más elektronikus átutalási hibákkal, amelyekre a feltételeknek megfelelően eltérő értesítési időszakok vonatkoznak.

Kifizetések visszatérítése és visszavonása

Kifizetés fogadása esetén a kifizetés visszatéríthető vagy visszavonható. Engedélyezhetjük, hogy visszatérítse a fizető félnek a kifizetést. Bizonyos körülmények között visszavonhatjuk a kifizetést. További részletekért lásd a szakasz további részeit.

Visszatérítések

Egyedül Ön (és nem a PayPal) felelős a következőkért:

 • A fizető féllel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a fizető félnek visszaküld.
 • Az eredeti összeg kifizetésével járó költség és a fizető félnek visszafizetett összeg közötti bármely különbségért (amely például a tranzakciós átváltási árfolyam ingadozása miatt keletkezett) – kivéve, ha a visszatérített összeg a PayPal hibájából eredő kifizetésből származik (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Tekintse át a díjakat, hogy megtudja, milyen díjakat fizetett nekünk az eredeti kifizetés fogadó feleként, amelyeket visszatartunk, amennyiben Ön a PayPal-számla speciális kereskedelmi tranzakciós visszatérítési funkcióját használja, amelynek a használatát időről időre lehetővé tesszük, kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetésből fakad (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Visszavonások

Ha kifizetés érkezik a számlájára, a teljes kifizetés összegével, valamint a kifizetés feldolgozásából eredő veszteségek értékével tartozik felénk (beleértve az esetleges visszaterhelési díjat vagy vitarendezési díjat is).Ebbe beletartozhat többek között bármilyen külső fél (beleértve a fizető felet és a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját) felé fennálló kötelezettségünk (beleértve a díjakat, költségeket és bírságokat).

Visszafordításra akkor kerül sor, amikor a fenti összegekkel kapcsolatban az Ön számlájáról való levonási jogunkat gyakoroljuk a jelen Felhasználói megállapodás Az Önre háruló felelősséggel kapcsolatos kompenzáció című szakasza értelmében. Ha PayPal-egyenlege egy bizonyos pénznem esetében nem fedezi azt az összeget, amellyel nekünk az adott pénznemben tartozik, pénznemváltást végezhetünk bármelyik, eltérő pénznemben lévő PayPal-egyenlegről egy másik pénznemre a hiányzó összeg kipótlása érdekében, amelyre a visszafordítás feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyam lesz érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha például Ön az eladó, a számlájára beérkező összegeket eltávolíthatjuk a számlájáról az áruk kiszállítása vagy a szolgáltatások nyújtása után.

Visszavonás akkor fordulhat elő, ha:

 • Kompenzáljuk a fizető felet a PayPal vásárlói védelem keretében Ön ellen benyújtott követelés kapcsán.
 • Kompenzáljuk a fizető felet vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját (vagy mindkettőt), mivel reklamációt kaptunk a fizető féltől vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatójától a kifizetési összegre vonatkozóan az illető finanszírozási forrásának szolgáltatója által használt visszavonási eljárás keretében.

Például:

 • Ha a fizető fél kártyával fizette ki Önnek a szóban forgó összeget, a fizető fél „visszaterhelést” kezdeményezhet a kártyakibocsátónál. A kártyakibocsátó, és nem mi határozzuk meg, hogy a fizető fél sikeresen kérvényezi-e a visszaterhelést. A visszaterhelésekről a Visszaterhelési útmutatóban érhető el további információ, amely a PayPal Biztonsági központjában, a „Biztonságos értékesítés” című szakaszban található. A PayPal Biztonsági központja a PayPal webhelyéről érhető el. Visszaterheléses reklamáció beérkezése esetén díjat számítunk fel.
 • Ha a fizető fél bankszámlát használt a kifizetés kiegyenlítésére, a fizető fél vagy a bank banki visszavonást kezdeményezhet.

A követelt összeg nagyobb is lehet az Ön által eredetileg megkapott összegnél a kifizetés és a reklamáció idején érvényes devizaátváltási árfolyamok különbözősége miatt.

 • Megtörténhet, hogy kompenzálnunk kell a fizető felet, amennyiben arra hivatkozik, hogy probléma merült fel a kifizetéssel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a kifizetést nem engedélyezték, hibás volt, vagy hogy a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetés váratlan volt) – lásd: Problémák megoldása.
 • Jogosultak vagyunk a visszavonás bármilyen olyan egyéb indok miatti elvégzésére, amelyek a jelen felhasználói megállapodás részét képezik, ideértve Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakasz rendelkezéseit.

Vitarendezési díjak

A PayPal vitarendezési díjat számít fel az eladóknak az internetes vitarendezési eljárásért az olyan tranzakciók esetében, amelyek feldolgozása a vásárló PayPal-számláján keresztül vagy a PayPal-számla nélküli kifizetési szolgáltatás keretében történik. A vitarendezési díj akkor lép életbe, ha a vásárló közvetlenül a PayPalhez nyújt be reklamációt, visszaterhelést kér a kártyakibocsátótól, vagy visszafordítást kér a bankjánál.A vitarendezési díj levonása a normál vitarendezési díjak vagy a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjak díjszabása szerint történik.A vitarendezési díj levonása az eredeti tranzakciónak megfelelő pénznemben történik.Ha a tranzakció pénzneme nem szerepel a vitarendezési díjak táblázatában, a díj levonása a számla elsődleges pénznemében történik.A vitarendezési díj a PayPal-számlájáról lesz levonva a reklamáció ügyében született döntést követően.

A vitarendezési díj összege a vitatott eset létrehozásakor lesz meghatározva. A díj számításának alapját a Meg nem érkezett tétel és a Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamációval érintett összes tranzakció teljes összege és az előző három hónapban bonyolított értékesítési tranzakciók összegének aránya határozza meg (Vitaarány). Az összes reklamációba beleszámít az összes Meg nem érkezett tétel és Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamáció, amelyek közvetlenül a PayPalnek lettek benyújtva, fel lettek minősítve a PayPallel szembeni reklamációvá, vagy a vásárló kártyakibocsátójának vagy bankjának lettek benyújtva. Nem számítanak bele az összes reklamációba a jogosulatlan tranzakcióval kapcsolatos reklamációk. A szeptemberi hónapra vonatkozóan például a Vitaarány kiszámításához a reklamációk értékesítésekhez viszonyított arányát vesszük figyelembe június, július és augusztus hónapra vonatkozóan. A szeptemberben érvényes Vitaarány határozza meg az októberben benyújtott reklamációk vitarendezési díját.

Ha az Ön vitaaránya legalább 1,5%, és a megelőző három teljes naptári hónapban több mint 100 értékesítési tranzakciót bonyolított le, akkor minden egyes vitára a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díj érvényes. Egyéb esetben az összes vitás ügyre a normál vitarendezési díj vonatkozik.

Nem számítunk fel normál vitarendezési díjat a következő viták esetében:

 • A PayPal Vitarendezési központjából érkező olyan megkeresések, amelyeket nem minősítenek fel a PayPallel szembeni reklamációvá.
 • Az Ön és a vásárló között közvetlenül megoldott ügyek, amelyek végül nem jutnak el reklamáció formájában a PayPalhez.
 • A vásárló által közvetlenül a PayPalnek, jogosulatlan tranzakcióként benyújtott esetek.
 • A PayPal értékesítői védelemre jogosult vitás ügyek.
 • Olyan reklamációk, amelyek esetében a tranzakció értéke kevesebb, mint a normál vitarendezési díj kétszerese.
 • Azok az ügyek, amelyek esetében a PayPal vagy a kibocsátó az Ön javára döntött.

Nem számítunk fel nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat a következő viták esetében:

 • A PayPal Vitarendezési központjából érkező olyan megkeresések, amelyeket nem minősítenek fel a PayPallel szembeni reklamációvá.
 • Az Ön és a vásárló között közvetlenül megoldott ügyek, amelyek végül nem jutnak el reklamáció formájában a PayPalhez.
 • A vásárló által közvetlenül a PayPalnek, jogosulatlan tranzakcióként benyújtott esetek.

A nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat fizető eladók esetében előfordulhat, hogy bizonyos információkat kell megadniuk számunkra, beleértve a viták megnövekedett számának okát is.

A fent felsorolt vitás ügyek esetében lehetséges, hogy a normál vitarendezési díjat vagy a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat nem számítjuk fel, de maga a reklamáció beleszámít az általános vitaarányba.

Visszaterhelési díjak

Az olyan tranzakciók esetében, amelyek feldolgozása nem a vásárló PayPal-számláján vagy a PayPal-számla nélküli kifizetési szolgáltatás keretében történik, és ahol a vásárló a tranzakcióra vonatkozóan visszaterhelésért folyamodik a kártyakibocsátóhoz, a PayPal visszaterhelési díjat számít fel Önnek a visszaterhelési folyamat elősegítése érdekében. A visszaterhelési díj attól függetlenül érvényes, hogy a vásárló sikerrel jár-e a kártyakibocsátónál a visszaterhelés ügyében.

A vonatkozó visszaterhelési díjat levonjuk az Ön PayPal-számlájáról. A visszaterhelési díj alkalmazása a visszaterhelési díj táblázatában foglaltaknak megfelelően történik, az eredeti tranzakciónak megfelelő pénznemben. Ha a tranzakció pénzneme nem szerepel a visszaterhelési díj táblázatában, a díj levonása a számla elsődleges pénznemében történik.

A PayPal vásárlói védelem hatása az eladókra

Olvassa el a PayPal vásárlói védelem rendelkezéseit, és ha olyan vásárlóknak értékesít árukat vagy szolgáltatásokat, akik az Ön országán kívüli országokban rendelkeznek PayPal-számlával, ismernie kell az ezen országokban a vásárlók számára a PayPal által elérhetővé tett vásárlási védelemmel kapcsolatos szabályokat, mivel a vásárlók ezen szabályok értelmében fennálló jogai befolyásolhatják az Ön tevékenységét eladóként. A PayPal vásárlói védelemmel kapcsolatos információkat a Jogi megállapodások oldalán találja. Ehhez válassza ki a vásárló tartózkodási helyét az oldal tetején, és keresse meg a megfelelő felhasználói megállapodásban a PayPal vásárlói védelem vonatkozó rendelkezéseit.

Amennyiben Ön elveszít egy reklamációs ügyet a PayPal vásárlói védelem keretében bármely országban:

 • Ön lemond a tétel vagy tranzakció teljes vételáráról, az eredeti szállítási díjat is beleértve. Ez akkor érvényes, ha Ön termékek vagy szolgáltatások elsődleges vagy másodlagos eladója. Például a jegyirodák vagy az online utazási irodák lemondanak a vásárló által fizetett teljes vásárlási összegről. Bizonyos esetekben Ön magát a tételt sem fogja visszakapni.
 • A Vásárlói védelemmel kapcsolatos reklamációt csak akkor tekintjük teljes mértékben rendezettnek, ha:
  • A vásárlónak történő visszatérítést a PayPal dolgozta fel, vagy
  • Ön a PayPal saját belátása szerint elfogadható bizonyítékot nyújt a PayPal számára arról, hogy a vásárló beleegyezett a felkínált alternatív vitarendezési megoldásba.
 • Nem kap visszatérítést azon PayPal-díjak után, amelyeket az értékesítés kapcsán kellett kifizetnie.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, előfordulhat, hogy nem kapja vissza az adott tételt, vagy el kell fogadnia az Önnek visszaküldött tételt, a visszaszállítási díj kifizetése mellett.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, és az Ön által eladott tétel hamis volt, teljes visszatérítést köteles adni a vásárlónak, és nem feltétlenül kapja vissza az adott tételt.

Ha elfogad PayPal-kifizetéseket az eBayen árusított termékek vagy szolgáltatások vásárlóitól, akkor el kell olvasnia és tudomásul kell vennie az eBay pénzvisszafizetési garanciára vonatkozó programjában foglaltakat. Hacsak Ön az eBay felhívását követően ki nem kerül az érintettek közül, a PayPal az eBay ezen program keretében a vásárló javára meghozott döntéseit jogalapnak tekinti az Önnek küldött PayPal-kifizetés visszafordítására. Ha készpénzes vagy üzleti PayPal-számlájának egyenlege nem fedezi a szóban forgó összeget, a következőket tehetjük:

 • Visszatartást alkalmazhatunk az Ön PayPal-számláján mindaddig, amíg az összeg kiegyenlítéséhez szükséges fedezet elérhetővé nem válik a számlán.
 • Negatív egyenleget hozhatunk létre az Ön PayPal-számláján.

PayPal értékesítői védelem

A jogosultság alapja

Ha Ön értékesített valamit egy vásárlónak, és már kiszállította a fizikai tételt vagy átadta az immateriális javakat, majd a tranzakciót később visszavonás, reklamáció vagy visszaterhelés keretében vitatják vagy visszavonják, Ön a PayPal értékesítői védelem értelmében visszatérítésre lehet jogosult.Ha a PayPal értékesítői védelem érvényes a tranzakcióra, az feljogosítja Önt a teljes vásárlási összeg megtartására.Nincs korlátozás azon kifizetések számára vonatkozóan, amelyek esetében jogosult lehet a védelemre.PayPal-számlája Tranzakció részletei lapján megállapíthatja, hogy az Ön tranzakciója jogosult-e védelemre a program keretében.

A PayPal értékesítői védelem érvénybe léphet azokban az esetekben, amikor a vásárló a következőket állítja:

 • Nem hagyta jóvá a PayPal-számlájával küldött összegeket, és nem kapott értük semmit cserébe (a továbbiakban: „Jogosulatlan tranzakció” típusú reklamáció), és a jogosulatlan tranzakció a PayPal által üzemeltetett környezetben valósult meg.
 • A tétel nem érkezett meg (vagyis „A tétel nem érkezett meg” típusú reklamáció).

A PayPal értékesítői védelem akkor is érvényes lehet, ha egy tranzakció visszavonása azért történik, mert a vásárló sikeresen érvényesítette a visszaterhelést, vagy a bank által intézett kifizetést a vásárló bankja visszavonta.

Ez a szakasz az Önre érvényes PayPal értékesítői védelmet ismerteti, azonban tisztában kell lennie a PayPal vásárlói védelem eladókra gyakorolt hatásaival is.

Alapvető követelmények

A PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az összes alábbi alapkövetelménynek teljesülnie kell, ahogyan az esetleges további vonatkozó követelményeknek is:

 • A PayPal-számla esetében megadott elsődleges címnek azon országok egyikében kell lennie, ahol a jelen felhasználói megállapodás érvényes.
 • Jogosulatlan tranzakció típusú reklamáció esetén érvényes szállítási igazolást vagy kézbesítési igazolást kell bemutatnia, amelyből látható, hogy a tételt legkésőbb két napon belül kiszállították vagy kézbesítették a vásárlónak azt követően, hogy a PayPal értesítette Önt a vitáról vagy a visszavonásról. Ha például a PayPal Jogosulatlan tranzakció típusú reklamációról értesíti Önt szeptember 1-jén, az érvényes szállítási igazolásnak azt kell jeleznie, hogy a tételt legkésőbb szeptember 3-án kiszállították a vásárlónak, hogy jogosult legyen a PayPal értékesítői védelemre.
 • A tételnek fizikai, kézzelfogható és szállítható árucikknek kell lennie, az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények alá tartozó termékek kivételével.Az olyan tételekhez kapcsolódó tranzakciókra, amelyeket Ön személyesen ad át a fizikai boltban történt kifizetést követően, a PayPal értékesítői védelem szintén érvényes lehet, ha a vásárló személyesen, a PayPal árucikkek és szolgáltatások tranzakcióihoz való QR-kódjának használatával fizetett a tranzakció során.
 • A tételt a tranzakcióhoz használt PayPal-számla tranzakciós adatokat tartalmazó lapján található szállítási címre kell kézbesíteni. Ha eredetileg a fogadó fél azon szállítási címére kézbesítette a tételt, amely a tranzakciós adatok lapján szerepel, a tételt azonban később átirányították egy másik címre, ebben az esetben a PayPal értékesítői védelem nem lesz érvényes. Ezért azt javasoljuk, hogy ne a vásárló által meghatározott szállítási szolgáltatást vegyen igénybe, hogy érvényes bizonyítékot tudjon felmutatni a szállításról és a kézbesítésről.
 • A szállítási követelmény nem vonatkozik az olyan jogosult tranzakciókra, amelyek a személyesen átadható tételeket érintik, feltéve, ha Ön vállalja, hogy alternatív bizonyítékkal szolgál az átadás tényéről, illetve a rendelkezésünkre bocsát minden olyan további dokumentumot és információt, amelyet a tranzakcióval kapcsolatban esetlegesen bekérünk.
 • Ön időben köteles válaszolni a PayPal dokumentumok és más információk átadására vonatkozó kéréseire, akár e-mailben, akár a Vitarendezési központon keresztül folytatott levelezés keretében.Ha Ön a megadott időn belül nem válaszol a PayPal dokumentumok és más információk átadására vonatkozó kérésére, előfordulhat, hogy nem lesz jogosult a PayPal értékesítői védelemre.
 • Ha az értékesítésben előrendelés vagy rendelésre készített árucikkek szerepelnek, a szállítást a hirdetésben meghatározott időkereten belül teljesíteni kell. Egyéb esetben javasolt az összes tétel szállítását elintézni a kifizetés beérkezésétől számított hét napon belül.
 • Szállítási vagy kézbesítési igazolást kell bemutatni.
 • A PayPal értékesítői védelem igénybevételéhez a „Tranzakció részletei” lapon a kifizetésnek „jogosult” vagy „részben jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie a Jogosulatlan tranzakció típusú reklamációk esetében, illetve „jogosult” megjelöléssel a „Meg nem érkezett tétel” típusú reklamációk esetében.
 • A védelem akkor érvényesíthető, ha a vásárlás ellenértéke egyetlen PayPal-számláról, egyetlen kifizetés formájában érkezett (a részleges kifizetés és/vagy a több részletben történő kifizetés kizáró ok).

A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal értékesítői védelemre. A döntést a PayPal hozza meg saját belátása szerint, a jogosultsági követelmények, a vitarendezési folyamat közben felmerülő bármely további információ vagy dokumentum, vagy bármely, a PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

A tétel nem érkezett meg típusú reklamációra vonatkozó további követelmények

A vásárló részéről benyújtott Meg nem érkezett tétel típusú reklamáció esetén a PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az alapkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt további követelményeknek is teljesülniük kell:

 • Amikor a vásárló visszaterhelést kezdeményez a kibocsátónál egy kártyaalapú tranzakcióhoz, a kifizetésnek a PayPal értékesítői védelem vonatkozásában „jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie a „Tranzakció részletei” oldalon.
 • A rendelkezésünkre kell bocsátania a kézbesítés igazolását az alábbiak szerint.

Az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények

Az immateriális árucikkek és szolgáltatások vonatkozásában a PayPal értékesítői védelem csak akkor lehet érvényes, ha az értékesítés megfelel az alapkövetelményeknek, illetve az alábbiakban felsorolt további követelményeknek:

 • Integrációs követelmények
  • Az integrált PayPal-fizetési termékek esetében az aktuális verziót kell használnia, ha közvetlenül egy webhelyen vagy mobileszközre optimalizált webhelyen keresztül fogad el kifizetéseket.
  • Gondoskodnia kell arról, hogy fizetéskor a munkamenet-információk továbbítása megtörténjen a PayPal részére, ha egy külső alkalmazáson keresztül a PayPalbe integrált rendszert alkalmaz, vagy ha natív alkalmazásintegrációt használ.
  • Az üzleti modelltől függően egyéb integrációs követelmények is érvényben lehetnek. Szükség esetén időben értesítjük Önt ezekről a követelményekről.
 • A PayPal az immateriális javakra vonatkozó tranzakciót „jogosultként” jelölte meg a „Tranzakció részletei” oldalon, vagy más módon írásban értesítette Önt a tranzakció jogosultságáról.
 • A tétel kézbesítése és az immateriális tételek átadását igazoló bizonyíték felmutatása.

Kézbesítési vagy szállítási igazolás kiállítása

Fizikai termékek

Az alábbiak szükségesek:

A szállítás igazolásához

A kézbesítés igazolásához

A szállítócég által kiállított digitális vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza a következőket:

 • Szállítási dátum
 • A fogadó félhez tartozó cím, amely megegyezik a „Tranzakció részletei” oldalon szereplő szállítási címmel, vagy
 • a fogadó félhez tartozó cím, amely tartalmazza legalább a települést és az államot, a települést és az országot vagy a postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

A szállítócég által kiállított digitális vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza a következőket:

 • A kézbesítés időpontja és a „kézbesített” állapot
 • A fogadó fél címe, amely megegyezik a „Tranzakció részletei” oldalon szereplő szállítási címmel
 • a fogadó félhez tartozó cím, amely tartalmazza legalább a települést és az államot, a települést és az országot vagy a postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

FONTOS: A szolgáltató és a tőle igénybe vett szállítási lehetőségek kiválasztása jelentősen befolyásolja a kézbesítési igazolásra vonatkozó követelmények teljesíthetőségét.Kérjük, győződjön meg arról – különösen az áruk nemzetközi szállítása esetén –, hogy a szolgáltató biztosítja a „kézbesített” állapot megjelenítését a megfelelő címre vonatkozóan, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az értékesítői védelemre irányuló kérését elutasítják.

Immateriális tételek

Az immateriális tételek kézbesítésének igazolásként az alábbiak szükségesek:

QR-kódos tranzakciók

A szállítás vagy a kézbesítés igazolásként az alábbiak szükségesek:

Az immateriális vagy digitális javak esetében a kézbesítési igazolás olyan meggyőző erejű bizonyíték, amely alapján egyértelmű, hogy a tételt kézbesítették vagy a megrendelés teljesült. A meggyőző erejű bizonyíték olyan rendszer-nyilvántartási adatot is jelenthet, amely a tétel küldési dátumát jelzi, és hogy:

 • Eelektronikusan elküldték a fogadó félnek – adott esetben a címzett címének (e-mail-cím, IP-cím stb.) feltüntetésével.
 • A tétel megérkezett vagy a hozzáférését megkapta a fogadó fél.

A QR-kódos tranzakciók esetében előfordulhat, hogy alternatív bizonyítékot kell benyújtania nekünk a kézbesítésről, illetve ehhez hasonló további dokumentációt vagy információt a tranzakció vonatkozásában.

A PayPal értékesítői védelem hatáskörébe nem tartozó tételek és tranzakciók

A következő tételek vagy tranzakciók nem jogosultak a PayPal értékesítői védelemre:

 • Ingatlan, beleértve a lakóingatlanokat.
 • Járművek, korlátozás nélkül ideértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat, kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyű járművek, mint a kerékpárok és a kerekes légdeszkák.
 • Vállalkozások (vállalkozás vásárlása vagy vállalkozásba való befektetés).
 • Gyártásban használt ipari gép.
 • Készpénzzel egyenértékű kifizetések, ideértve az értéket tároló tárgyakat, például az ajándékkártyákat és a prepaid kártyákat.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 • Pénzügyi termékek vagy bármilyen befektetés.
 • Szerencsejátékkal, játékokkal és/vagy bármilyen más, részvételi díjjal és nyereménnyel járó tevékenységek.
 • Adományok, beleértve a közösségi finanszírozás vagy közösségi kölcsönigénylés formájában kapott kifizetéseket.
 • Állami testületnek (az állami tulajdonú vállalkozások kivételével), kormányzati hivatalnak, illetve az állami testület vagy kormányzati hivatal nevében kifizetéseket fogadó harmadik feleknek történő kifizetések.
 • A számlafizetési szolgáltatóknak küldött kifizetések.
 • Olyan tétel, amelyre vonatkozóan a vásárló azt állítja a reklamációban (akár a részünkre, akár a kártyakibocsátó felé nyújtja be), hogy az Ön által küldött tétel nem az, ami a megrendelésben szerepel (a továbbiakban: „Jelentősen eltér a leírtaktól” típusú reklamáció).
 • Személyesen kézbesített fizikai, materiális tételek, beleértve a fizikai boltban történő kifizetést is, kivéve, ha a vásárló személyesen, a PayPal által termékek és szolgáltatások vásárlásához kibocsátott QR-kóddal fizetett a tranzakcióért.
 • A PayPal saját belátása szerint bármilyen tranzakcióról dönthet úgy, hogy az a jelen Felhasználói megállapodás vagy a PayPal méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzata értelmében tiltott, még akkor is, ha a tranzakció kezdetben „jogosultként” vagy „részben jogosultként” lett megjelölve a „Tranzakció részletei” oldalon.
 • A PayPal Csoportos kifizetések (korábbi nevén Tömeges kifizetés) szolgáltatásával végrehajtott kifizetések.
 • Személyes kifizetések, beleértve a PayPal Ismerősök és családtagok funkciójával küldött kifizetéseket.
 • A nem a vevő PayPal-számláján keresztül feldolgozott kifizetések, kivéve, ha a tranzakciót a PayPal fizetés vendégként funkcióján keresztül fogadta, és az üzleti számlája az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Kanadában, Brazíliában vagy Mexikóban van regisztrálva.
 • Olyan tételek, amelyeket Ön a PayPal ellenkező javaslata ellenére küldött el.
 • Légitársaság által értékesített jegyek, amikor (1) a vásárló (akár hozzánk, akár a pénzintézetéhez) jogosulatlan tranzakcióval kapcsolatos reklamációt nyújt be, és (2) az ilyen reklamáció legalább 24 órával az utazás időpontja előtt lett benyújtva.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

KORLÁTOZOTT TEVÉKENYSÉGEK, VISSZATARTÁSOK ÉS KÖTBÉR

Korlátozott tevékenységek

Webhelyünk, saját PayPal-számlája vagy a PayPal-szolgáltatások használata, illetve a PayPallel, más PayPal-ügyféllel vagy harmadik féllel lebonyolított műveletek során tilos:

 • Megszegni a jelen felhasználói megállapodást, a PayPal Használati irányelveit, a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodást (amennyiben alkalmazandók), illetve minden más, az Ön és a PayPal között létrejött megállapodást.
 • Megszegni bármilyen törvényt, jogszabályt, rendeletet vagy szabályozást (például a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, a versenytörvényeket, a diszkriminációt tiltó törvényeket, illetve a megtévesztő hirdetésekre vonatkozó szabályokat).
 • Megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat.
 • Hamis árucikkeket értékesíteni.
 • Becsületsértő, rágalmazó, fenyegető vagy zaklató módon fellépni.
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani.
 • Észszerű megítélésünk szerint potenciálisan tisztességtelen vagy illetéktelen forrásból származó összegeket küldeni vagy fogadni.
 • Megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért információk átadását.
 • Jogtalanul kettős behajtást megkísérelni a jogviták során azáltal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPal, mind az értékesítő, a bank vagy a kártyakibocsátó cég részéről megpróbálja beszedni a pénzt.
 • Olyan számlákat felügyelni, amelyek egy másik, korábban korlátozott tevékenységet folytató számlával vannak összekapcsolva.
 • Olyan módon vezetni a vállalkozását, vagy olyan módon használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely a következőket eredményezheti:
  • Panaszok.
  • A vevők részéről benyújtott kérések (akár felénk, akár a kártyakibocsátó részére) az Önnek küldött kifizetések érvénytelenítésére.
  • Díjak, büntetések és egyéb követelések vagy veszteségek, amelyek a PayPalt, más PayPal-ügyfeleket, harmadik feleket vagy Önt érintik.
 • Olyan módon használni saját PayPal-számláját vagy a PayPal-szolgáltatásokat, amelyről a PayPal, a Visa, a Mastercard, az American Express, a Discover vagy bármely más elektronikus pénzátutalási hálózat joggal feltételezheti a kártya rendszerével való visszaélést vagy a kártyatársaságok, illetve a hálózat szabályainak megsértését.
 • Olyan egyenleget fenntartani PayPal-számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé.
 • Hitelkártyája segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel a PayPal által engedélyezett országok listáján.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést jelentenek a webhelyeinkre, szoftvereinkre vagy rendszereinkre nézve (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), amelyek üzemeltetését a PayPal vagy a megbízásából eljáró felek végzik, illetve a PayPal-szolgáltatásokra nézve.
 • Vírust, trójai programot, kártevőt, férget vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszteni, amely károsít, megszakít, elront, nem rendeltetésszerűen használ, hátrányosan módosít, titokban elfog vagy kisajátít, illetve jogosulatlan hozzáféréssel elér valamilyen rendszert, adatot, információt vagy PayPal-szolgáltatást, vagy erre kísérletet tesz.
 • Anonimizálásra alkalmas proxyt használni; robot, keresőrobot vagy más automatikus eszköz, illetve manuális folyamat segítségével megfigyelni vagy lemásolni a webhelyeinket a PayPal előzetes, írásbeli engedélye nélkül; illetve bármely olyan eszközt, szoftvert vagy rutint alkalmazni, amellyel megkerülhetők a robotok kizárására szolgáló fejléceink.
 • Megkísérelni, illetve ténylegesen befolyásolni vagy leállítani az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett webhelyeinket, szoftvereinket, rendszereinket (beleértve minden, a PayPal-szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), a PayPal-szolgáltatásokat, illetve más felhasználóknak bármely PayPal-szolgáltatáshoz való hozzájutását.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük az internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat.
 • A hitelkártyák működésének tesztelésére használni a PayPal-szolgáltatást.
 • Megkerülni bármelyik PayPal-irányelvet vagy az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos határozatot, például az ideiglenes vagy határozatlan idejű felfüggesztéseket vagy a számlával kapcsolatos egyéb visszatartást, korlátozást vagy tiltást, ideértve többek között a következő tevékenységekben való részvételt: új vagy további PayPal-számla (vagy PayPal-számlák) nyitására tett kísérlet, amikor az egyik számla negatív egyenleget mutat vagy tiltás, felfüggesztés vagy más típusú korlátozás alatt áll; új vagy további PayPal-számlák nyitása nem a saját adataival (például név, cím, e-mail-cím stb.); vagy más PayPal-számlájának használata.
 • Zaklatni és/vagy megfenyegetni a munkatársainkat, ügynökeinket vagy más felhasználókat.
 • Akár vásárlóként, akár eladóként visszaélni az online vitarendezési eljárásunkkal és/vagy a PayPal vásárlói védelem programjával.
 • Olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, a reklamáció benyújtója számára pozitívan záruló reklamációt kap az Ön PayPal-számlájára vagy vállalkozására vonatkozóan.
 • Olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • A PayPal-számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Más felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha az érintett felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
 • Kéretlen e-maileket küldeni a felhasználóknak, illetve arra használni a PayPal-szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak.
 • A PayPal webhelyein szereplő tartalmakat lemásolni, reprodukálni, harmadik felek számára rendelkezésre bocsátani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, illetve e tartalmak alapján származékos műveket létrehozni, kivéve, ha arra a PayPal vagy a vonatkozó harmadik fél írásban engedélyt adott.
 • Bárki másnak átadni a számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal korlátozás nélkül elutasítja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön számlájához.
 • Olyan tevékenységet folytatni, elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a PayPal-szolgáltatás, a szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen felhasználói megállapodás értelmében végzett szolgáltatások és egyéb műveletek megfelelő működését.
 • Kereskedelmi természetű tranzakciók esetében személyes tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést.
 • Lehetővé tenni, hogy a PayPal-szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a küldési, fogadási és átutalási korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozással kapcsolatos bírsággal sújtják).
 • Integrálni vagy használni a PayPal-szolgáltatásokat a PayPal összes kötelező előírásának maradéktalan teljesítése nélkül, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak.
 • Hirdetni, reklámozni, bemutatni vagy ismertetni ügyfeleinek a PayPal Credit szolgáltatást vagy bármely PayPal-márkatársításos, hitelalapú fizetési eszközt (1) az ehhez szükséges jogszabályi engedélyek előzetes megszerzése nélkül; és (2) a PayPal és (ha nem a PayPalről van szó) a hitelkibocsátó előzetes írásos engedélye nélkül.
 • Hagyni, hogy webhelyének vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogtalanul nyilvánosságra kerülhetnek az ügyféladatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Ön elfogadja, hogy a fent felsorolt korlátozott tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a számlákat, illetve általánosságban a szolgáltatásainkat.

Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy Ön ezen tevékenységek bármelyikében részt vesz, saját belátásunk szerint több intézkedést is hozhatunk a PayPal, a PayPal ügyfelei és mások védelme érdekében. Ezek a lépések többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakat foglalhatják magukban:

 • Megszüntethetjük a jelen felhasználói megállapodást, korlátozhatjuk és/vagy lezárhatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön számláját, azonnali hatállyal és minket illetően bármiféle büntetés nélkül.
 • A jövőre vonatkozóan megtagadhatjuk a PayPal-szolgáltatások biztosítását.
 • Bármikor és kötelezettségek nélkül felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeinkhez, szoftvereinkhez, rendszereinkhez (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat), a saját PayPal-számlájához vagy bármely PayPal-szolgáltatáshoz, vagyis többek között korlátozhatjuk a fizetési vagy pénzküldési lehetőséget a PayPal-számlához kapcsolódó bármelyik fizetési mód esetében, ami leszűkíti az Ön pénzküldési és átutalási lehetőségeit.
 • Olyan mértékben és annyi ideig visszatarthatjuk a pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges. Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
 • A PayPal által az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetések esetében viselt kötelezettségi kockázat egészen addig fennállhat, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
  1. Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést.
  2. Az, hogy milyen időkerettel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (az esemény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás).
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik a helytállás az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott reklamációk és vitaeljárás esetében, amíg a feleknek sikerül lezárni a reklamációt vagy a vitás ügyet, valamint a reklamáció vagy vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést, a PayPal vásárlóvédelmi szabályzatának megfelelően.
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben.
 • Ha hagyja, hogy PayPal-számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, akkor a PayPal helytállási kockázata az Ön kötelezettségei vonatkozásában addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 • Blokkolhatjuk PayPal-számláját és/vagy a tartalékszámlán visszatarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli – ha a PayPal ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön korlátozott tevékenységeket folytatott).
 • Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatunk bármilyen kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint lehetőség szerint azt vagyunk kötelesek közölni – kérésre, ha a közlés jogszabályba nem ütközik –, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát.
 • Visszavonhatjuk a kifizetéseket (adott esetben a küldő fél finanszírozási forrásába).
 • Jogi keresetet nyújthatunk be Önnel szemben.
 • Felfüggeszthetjük az Ön jogosultságát a PayPal vásárlói védelem és/vagy a PayPal értékesítői védelem programban való részvételre (visszamenőlegesen is).
 • Az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a korlátozott tevékenységekre vonatkozó információkat.
 • Jogunkban áll felkérni Önt további információk megadására, illetve a nekünk átadott helytelen információk helyesbítésére.
 • Információkat vagy dokumentumokat kérhetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez és/vagy a tranzakció alapján nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.
 • Amennyiben megsértette a Használati irányelveinket, Ön felel a PayPal felé a szabályzat megszegéséből adódó károk megtérítéséért.

Ha Ön a PayPal-számláját elsődlegesen kereskedelmi, üzleti, mesterséggel és szakmával kapcsolatos célokra használja, és megsérti a Használati irányelveket, akkor:

 • Amellett, hogy a fenti intézkedéseket végrehajtjuk Önnel szemben, a PayPal jogosult behajtani Öntől a Használati irányelvek megszegéséből fakadó károkat.
 • Ön elismeri és elfogadja, hogy a Használati irányelvek minden egyes megszegéséért 2500 amerikai dollár (vagy annak az Ön lakóhely szerinti országában használatos pénznemben vett megfelelője) megfizetése:
  • A PayPal tényleges kárainak egy észszerű keretek között meghatározott minimális becsült összege, korlátozás nélkül ideértve a PayPal által a szerződésszegések figyelésére és nyomon követésére fordított belső adminisztratív költségeket, a PayPal márkáját és jó hírnevét ért károkat, valamint a PayPalre az üzleti partnerei által a felhasználó szerződésszegése miatt kivetett büntetéseket, figyelembe véve az összes jelenleg is fennálló körülményt, és beleértve a PayPal által észszerű keretek között várható károk körének és az összegnek az arányát.
  • Észszerű és arányos az Önnek nyújtott szolgáltatások alapján.
  • Szükséges, de nem több annál, hogy megvédje a PayPal azon jogos érdekét, hogy Ön betartsa a Használati irányelveket.
 • A PayPal az ilyen kártérítést közvetlenül levonhatja bármely, Ön által ellenőrzött PayPal-számlán lévő egyenlegből.

Tekintse át az alábbi, Az Önre háruló felelősség című szakaszt is.

Felfüggesztett vagy lezárt számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítást ad. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a számlához beállított, harmadik felek által kezdeményezett kifizetéseket (beleértve a számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetéseket is) magukban foglaló, eladókkal vagy más harmadik felekkel kötött megállapodásokat. A számlája használatából adódó, a jelen felhasználói megállapodásból eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

Visszatartások, korlátozások és tartalékok

Mik azok a visszatartások, korlátozások és tartalékok?

A PayPal, illetve a PayPal-szolgáltatásokat használó vásárlók és eladók közösségének biztonsága és integritása védelme érdekében a PayPal bizonyos körülmények között számlaszintű vagy tranzakciószintű intézkedéseket foganatosíthat. Amennyiben az itt leírt intézkedések bármelyikét végrehajtjuk, erről általában előzetesen értesítjük, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen felhasználói megállapodást, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is végrehajthatjuk az intézkedések bármelyikét.

Ha információkat szeretne kérni egy számlakorlátozás, visszatartás vagy tartalék tekintetében, látogasson el a Vitarendezési központba, vagy kövesse a korlátozással, visszatartással vagy tartalékkal kapcsolatban az e-mailes értesítésben küldött utasításokat.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen felhasználói megállapodás értelmében visszatartott pénzeszközöket a tartalékszámlájára helyezhetjük, és Ön vállalja, hogy az általunk észszerű keretek között esetlegesen kért információkat biztosítja a számunkra annak érdekében, hogy megállapíthassuk, fennáll-e még a kockázat.

Visszatartások

A visszatartás a PayPal által, bizonyos körülmények között, tranzakciószinten vagy számlaszinten foganatosított intézkedés. Amikor a PayPal visszatartást kezdeményez egy kifizetési összegre vonatkozóan, a pénz sem a fizetést küldő, sem a fizetést fogadó fél számára nem érhető el. A PayPal számos tényezőt megvizsgál, mielőtt kezdeményezné egy adott kifizetés visszatartását, beleértve a következőket: számla fennállásának időtartama, tranzakciótevékenység, vállalkozás típusa, ügyfelekkel folytatott múltbeli viták és az általános ügyfél-elégedettség. A PayPal többek között azokban az esetekben is visszatartja a kifizetéseket, ahol okkal feltételezi, hogy:

 • A tranzakciók magasabb kockázatot jelentenek, ami akkor állhat fenn, ha a tranzakciók magasabb kockázati kategóriába tartozó árucikkek vagy szolgáltatások értékesítésével járnak, vagy pedig általunk ismert más tényezők játszanak közre, amelyek általában több visszaterheléssel, egyéb követelésekkel vagy vitákkal járnak, illetve gyakran utalnak csalásban vagy törvénytelen tevékenységben való érintettségre.
 • Hirtelen és rendellenes változás következik be a PayPal-számla tulajdonosának értékesítési tevékenységében, ideértve a visszaterhelések, visszavonások vagy a PayPal-számlához kapcsolódó vásárlói panaszok számának növekedését.
 • A PayPal-számlát korlátozott tevékenységekre használják.
 • A tranzakcióban érintett PayPal-számlát feltörhették, vagy ellopott pénzügyi adatokat (bank- vagy hitelkártyaadatokat) használtak a kifizetéshez, vagy a tranzakció más okból nem lett megfelelően jóváhagyva.
 • Egy felhasználó csalárd módon szerzett pénzeszközöket próbál elküldeni vagy átutalni.
 • Egy felhasználó nem adott meg elegendő információt a számunkra a személyazonosságának ellenőrzéséhez vagy vállalkozásának beazonosításához, és/vagy a felhasználó rövid kereskedelmi múlttal rendelkezik a PayPalnél.
 • Az Önnek mint eladónak küldött kifizetést érvénytelenítendő és visszavonandó kifizetésként vitatják.
 • A vásárló visszaterhelést, visszavonást vagy a PayPal vásárlói védelem keretében kezdeményezett reklamációt nyújt be az Ön által fogadott kifizetésre vonatkozóan.
 • A vásárló reklamációt nyújt be a piactéri vitarendezési folyamat keretében.
 • Fennáll annak a kockázata, hogy a számláján lévő pénzeszközöket visszavonják a finanszírozási forrásba.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

Fizetés felülvizsgálata

Amikor potenciálisan magas kockázatú tranzakciót azonosítunk, a folytatás előtt részletesebben megvizsgáljuk a tranzakciót. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy a kifizető PayPal-számláját korlátozott tevékenységekre használják, illetve bármilyen más okból, ha a PayPal saját belátása szerint indokoltnak tartja az ellenőrzést. Ide tartoznak azok az esetek, amikor kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

Az alábbiakat tehetjük, ha egy kifizetést a fizetés-felülvizsgálati folyamat alá vonunk:

 • Végrehajtjuk a vásárló által kezdeményezett fizetési megbízást.
 • A saját mérlegelési jogkörünkben meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozzuk a fizető fél számláját.
 • Visszatartást alkalmazunk a kifizetésre a fizető fél számláján.
 • Értesítjük a fogadó felet, hogy később küldje el a kifizetéssel megvásárolt tételt.

Vásárlóként így előfordulhat, hogy később kapja meg a megvásárolt tételt. A tranzakció engedélyezése esetén értesítjük az eladót, és utasítjuk őt a tétel elküldésére.

Amennyiben a tranzakciót nem engedélyezzük, töröljük, és a pénzeszközöket visszaküldjük Önnek, hacsak nincs jogi kötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy egyéb intézkedéseket hozzunk.

A fizetés-felülvizsgálati folyamaton átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszavonásnak a jelen Felhasználói megállapodás feltételei szerinti szabályai. Ha azonban a kifizetés megfelel a PayPal értékesítői védelem követelményeinek, a kifizetés jogosult lesz a PayPal értékesítői védelemre. A PayPal e-mailben küldi el és/vagy a PayPal-számla tranzakcióelőzményeket tartalmazó lapján jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A fizetés-felülvizsgálati folyamat csupán magát a kifizetést vizsgálja. Az eljárás célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A fizetés-felülvizsgálati folyamat nem tekintendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban részt vevő felek kereskedelmi ügyleteit, hírnevét vagy jellemét, illetve nem tekintendő úgy, hogy hátrányosan befolyásolja az ellenőrzött személy társadalmi megítélését.

Az Ön utasításaihoz kapcsolódó visszatartások

Bizonyos PayPal-funkciók lehetővé teszik Önnek (közvetlenül Ön vagy az Ön nevében eljárni jogosult fél (ilyen fél lehet például egy online piactér, amelyen eladóként tranzakciókat folytat) által), hogy a pénzeszközöknek (a PayPallel fogadott kifizetésekből származó bevételt is beleértve) az Ön tartalékszámláján történő visszatartására utasítson minket.

Ilyen esetben megjelenítjük e pénzeszközök elérhetőségi állapotát az egyenlegén – az állapotleírások eltérhetnek attól függően, hogy milyen funkciót használt arra, hogy a visszatartás kezdeményezésére utasítson minket. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy az Ön nevében eljárni jogosult fél) PayPalnek szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen felhasználói megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

Számlakorlátozások

A korlátozások a PayPal, a vásárlók az és eladók védelmét szolgálják, amikor korlátozott tevékenységeket, megnövekedett pénzügyi kockázatot, illetve szokatlan vagy gyanús tevékenységet észlelünk.A korlátozások abban is segítenek, hogy a PayPal-számla nyitott állapotához szükséges információkat beszerezzük.

Több oka lehet a PayPal-számla korlátozásának, beleértve az alábbiakat, amikor okunk van feltételezni, hogy:

 • Valaki az Ön tudtán kívül használja PayPal-számláját. Ilyen esetben az Ön védelme érdekében korlátozzuk a számláját, és megvizsgáljuk a csalárd tevékenységet.
 • Valaki az Ön engedélye nélkül használta az Ön kártyáját vagy bankszámláját, amire például a bank- vagy hitelkártya kibocsátója vagy a bank figyelmeztet minket.
 • Megszegte a jelen felhasználói megállapodást vagy a Használati irányelveket.
 • Eladói teljesítménye arra utal, hogy PayPal-számlája magas kockázatú. Néhány példa erre: gyenge értékesítési teljesítmény, mivel számláján szokatlanul magas számú követelést és visszaterhelést regisztráltunk, teljesen új vagy magas költségű terméktípust értékesít, vagy ha a szokásos értékesítési volumene gyorsan növekedik.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

PayPal-számláját a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében is korlátozhatjuk.

A korlátozás törlése előtt orvosolnia kell a számlával kapcsolatban felmerült problémákat. Általában ez azt követően történik meg, hogy megadta az általunk kért információkat. Ha azonban észszerű keretek között feltételezzük, hogy a kockázat azt követően is fennáll, hogy Ön biztosította számunkra az információkat, intézkedéseket foganatosíthatunk annak érdekében, hogy megvédjük a PayPalt, a felhasználóinkat, harmadik feleket vagy Önt a visszavonásoktól, díjaktól, büntetésektől, bírságoktól, jogi és/vagy szabályozási kockázatoktól és más pénzügyi kötelezettségektől.

Tartalékok

Bármikor tartalékot képezhetünk PayPal-számláján, ha úgy véljük, magas szintű kockázat kapcsolható Önhöz, PayPal-számlájához, vállalkozási modelljéhez vagy tranzakcióihoz. Amikor tartalékot képezünk a PayPal-számláján, az azt jelenti, hogy a PayPal-számláján található pénzeszközök egészét vagy egy részét tartalékoljuk, így nem utalhatók át – az Ön által végrehajtott, visszavonandó vagy érvénytelenítendő tranzakciók jelentette kockázatokkal vagy a PayPal-számlájához vagy a PayPal-szolgáltatások használatához kapcsolódó egyéb kockázatokkal szembeni védelem érdekében. A tartalék képzésével kapcsolatos döntéseket számos tényező alapján hozzuk meg, beleértve a számunkra a belső forrásokból és harmadik felektől elérhető információkat is.

A PayPal egy nem kizárólagos tényezőkből álló listát vesz figyelembe, valamint azt, hogy ezek a tényezők változtak-e, illetve hogyan változtak az idő során, beleértve az alábbiakat:

 • Milyen hosszú ideje folytat vállalkozási tevékenységet?
 • Nagyobb-e a visszaterhelések valószínűsége abban az iparágban, amelyben tevékenységet folytat?
 • A kifizetésfeldolgozási előzményei a PayPalnél és más szolgáltatóknál.
 • Az Ön által irányított vállalkozás és/vagy személyes hitelképességének előzményei.
 • A kiszállítások teljesítésének időkeretei.
 • Az átlagosnál nagyobb számú visszatérítés, visszaterhelés, reklamáció vagy vitatott eset merült-e fel Önnel kapcsolatban.

A PayPal-számláján kétféle tartalékot képezhetünk, amelyek közül akár mindkettő is alkalmazható egyszerre:

 • A „gördülő tartalék” olyan tartalék, amely esetében az Ön által naponta fogadott minden egyes tranzakcióból egy adott százalékot visszatartunk, majd később, a megadott ütemezés szerint feloldunk. A tartalék mértéke például 10% lehet, és egy 90 napos gördülő időtartamig tarthatjuk vissza. Ez azt jelenti, hogy az 1. napon kapott pénz 10%-át visszatartjuk, majd a 91. napon feloldjuk. A 2. napon kapott pénz 10%-át a 92. napig tartjuk vissza és így tovább. A gördülő tartalék a tartalék leggyakoribb típusa.
 • A „kötelező tartalék” a pénzeszközök meghatározott minimális mennyisége, amelyet mindig az egyenlegén kell tartania. A kötelező tartalékot befizetheti előre egy összegként, vagy pedig gördülő alapon az értékesítések százalékos arányából a kötelező tartalék eléréséig – hasonlóan a gördülő tartalékhoz.

Ha a PayPal tartalékká minősíti az Ön PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ezeket a tartalékszámlájára helyezi át, a PayPal-egyenlegén pedig ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni, és erről értesítjük is.

Amennyiben a tartalékot a kockázatértékelés miatti változás következtében módosítjuk, erről is tájékoztatjuk.

Ön vállalja, hogy saját költségén minden olyan szükséges lépést végrehajt, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk észszerű keretek között meghatározott módon létrehozza tartalékát vagy más típusú biztosítékát. Ide tartozik a szükséges dokumentumok elkészítése és nyilvántartásba vétele, amelyeket indokoltan kérünk ahhoz, hogy biztosítsa bármilyen jellegű biztosítékát.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen és szorosan kísérje figyelemmel a számláját.

Ha problémát észlel…

Amennyiben bármilyen oka van feltételezni, hogy probléma van a számlájával vagy a szolgáltatásainkkal, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Szánjon néhány percet a probléma típusának azonosítására:

 • Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés

  Ebben az esetben Ön számlázási megállapodást írt alá, de a számlájáról egy másik PayPal-számlára irányuló, a számlázási megállapodás értelmében történő kifizetés elküldése a következő módon történt:

  • Ön nem állapodott meg előzetesen a fogadó féllel a pontos fizetendő összegről.
  • A kifizetés összege a korábbi terheléseket és egyéb körülményeket figyelembe véve végül több lett az Ön által észszerű keretek között várt fizetendő összegnél.
 • Helytelen kifizetés

  Ebben az esetben a számlájáról egy másik PayPal-számlára küldött összeg kifizetése nem úgy történt, ahogy arra bennünket utasított (pl. helytelen összeg, késedelmes kifizetés, nem megfelelő fogadó fél), vagy Ön kapott ilyen kifizetést.

 • Biztonsággal/csalással kapcsolatos probléma
  • Jogosulatlan kifizetés

   Ebben az esetben a számlájáról egy olyan kifizetést hajtottak végre, amelyet Ön (vagy bárki, aki az Ön nevében kifizetéseket indíthat) nem engedélyezett.

  • Biztonsággal/csalással kapcsolatos egyéb jellegű probléma

   Ebben az esetben egyéb biztonsági vagy csalással kapcsolatos probléma merült fel, például:

   • Más módon, jogosulatlanul beléptek a számlájára.
   • Jelszavát vagy PIN-kódját feltörték.
   • A szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt eszközét elvesztette, ellopták vagy inaktiválták.

   Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, a lehető leghamarabb tekintse meg és hajtsa végre a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című dokumentum „Teendők biztonsági probléma esetén” című szakaszában leírtakat.

 • Egyéb jellegű probléma

  Ebben az esetben olyan más jellegű probléma merült fel a számlájával vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amely nincs a korábban említettek között. Ilyen lehet például, ha ténybeli, számítási vagy matematikai hibát vétettünk a PayPal-számlájával kapcsolatban, amikor pénzt adott hozzá a PayPal-számlájához, vagy pénzt utált át arról egy bankszámlára.

  Ha a PayPallel fizetett egy vásárlásért, és a termék nem felel meg a leírtaknak, vagy nem kapta meg a vásárlás tárgyát képező terméket/szolgáltatást, a PayPal vásárlói védelem alkalmazandó, nem ez a szakasz.Az ilyen problémák megoldása tekintetében olvassa el a PayPal vásárlói védelem szakaszban leírtakat.

2. lépés: Ismertesse velünk a problémát

A lehető legsürgősebben lépjen kapcsolatba velünk, hogy elmondhassa a problémát (beleértve a felmerült probléma jellegét, hogy a lehető leggyorsabban segíthessünk).

Biztosítania kell számunkra a probléma körülményeire vonatkozó, észszerű keretek között kért összes információt, és végre kell hajtania az általunk kért észszerű lépéseket a vizsgálat elősegítése érdekében.

Ha szóban tájékoztat minket a problémáról, megkérhetjük, hogy az ezt követő tíz munkanapon belül jelentse be írásban is a problémát.

Az ilyen esetekben általunk relevánsnak tartott információkat az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban jogunkban áll átadni a megfelelő harmadik feleknek.

Hogyan segítünk?

A jelen felhasználói megállapodásban alább foglaltak értelmében célunk a probléma kivizsgálása, és a probléma 60 napon belül történő közös megoldása. Továbbá, ha az Ön problémája:

 • Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés – a bejelentést követő tíz munkanapon belül az alábbiak valamelyikét tesszük:
  • Megtérítjük a kifizetés összegét.
  • Ismertetjük, miért nem áll módunkban megtéríteni az összeget.
 • Egy másik PayPal-számlára indított helytelen kifizetés – az alábbiakat tesszük:
  • Azonnal megkíséreljük nyomon követni a kifizetést, és díjmentesen értesítjük ennek eredményéről.
  • A lehető leghamarabb kompenzáljuk (legkésőbb azon munkanapnak a végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) azzal, hogy a számláját olyan állapotba állítjuk, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés a küldő fél által meghatározott feltételek mentén történt volna. Ez azt jelenti, hogy:
   • Ha a helytelen kifizetés következtében Ön kevesebb pénzzel rendelkezik annál, mint amennyivel akkor rendelkezne, ha a kifizetés a ténylegesen megadottak szerint történt volna, jóváírjuk a számláján a különbözetet.
   • Ha a helytelen kifizetés következtében Ön több pénzzel rendelkezik annál, mint amennyivel akkor rendelkezne, ha a kifizetés a ténylegesen megadottak szerint történt volna, levonhatjuk számlájáról a többletet.
  • Megtérítjük a helytelen kifizetés következtében közvetlenül és észszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat és veszteségeket.
 • Másik PayPal-számlára indított jogosulatlan kifizetés – a lehető leghamarabb (és legkésőbb azon munkanap végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) olyan állapotba állítjuk a számláját, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés nem történt volna meg.Ez magában foglalhatja a kifizetés visszatérítését.

Amikor nem tudjuk kompenzálni…

Nem jogosult a fent ismertetett pénzügyi kompenzációra a részünkről, illetve tartozása keletkezik felénk (amelynek összegét levonhatjuk a számlájáról) minden olyan kompenzáció után, amelyet tőlünk kapott, ha:

 • Nem bocsátja a PayPal rendelkezésére az észszerű keretek között kért információkat a probléma körülményeivel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a probléma szóbeli bejelentése után nem tesz eleget azon kérésünknek, hogy 10 munkanapon belül írásban is ismertesse a problémát).
 • Nem tesz meg minden, általunk észszerűen elvárható lépést a vizsgálat elősegítése érdekében.
 • Bizonyítjuk, hogy csalárd módon járt el.
 • Bizonyítjuk, hogy általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) játszottak közre.
 • Okkal feltételezzük, hogy nem áll fenn olyan probléma, amely miatt Ön kompenzációra lenne jogosult.
 • A következő konkrét problémák tekintetében:

Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés

Helytelen kifizetés

Jogosulatlan kifizetés

A kifizetés megtörténtét követően több mint 8 hét elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Ön beleegyezett abba, hogy végrehajtsuk a kifizetést, és a részleteket mi vagy a kereskedő legalább 4 héttel a kifizetés megtörténte előtt az Ön rendelkezésére bocsátotta.

A kifizetés megtörténtét követően több mint 13 hónap elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Bizonyítjuk, hogy helytelen kifizetési adatokat adott meg nekünk; vagy

Bizonyítjuk, hogy a kifizetést a fizető fél által megadottak szerint, a fizető fél által kért időpontban hajtottuk végre; vagy

A mi hibánkon kívül nem állt rendelkezésére elegendő PayPal-egyenleg a kifizetés végrehajtásához; vagy

Bizonyítjuk, hogy a rendszerünk nem működött megfelelően, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról; vagy

A helytelen kifizetést okozó késedelem amiatt következett be, hogy a PayPal visszatartást, korlátozást vagy tartalékká minősítést alkalmazott a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

A kifizetés megtörténtét követően több mint 13 hónap elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Bizonyítjuk, hogy a kifizetés azért történt, mert szándékosan vagy súlyos mulasztás miatt nem gondoskodott a számlája biztonságáról (például gondatlanul úgy döntött, hogy megosztja PayPal-azonosítóját és/vagy jelszavát/PIN-kódját valaki mással); vagy

Más, biztonsággal vagy csalással kapcsolatos probléma történt, amelyről Ön nem tájékoztatott minket.A számlájáról indított jogosulatlan kifizetésekért nem nyújtunk kompenzációt, amíg nem tájékoztat bennünket a problémáról.

Néha előfordulhat, hogy mi vesszük észre először a problémát.Ha értesítenünk kell a problémáról, ezt általában a Biztonságos üzenetküldési központon keresztül tesszük meg, amelynek eléréséhez be kell jelentkeznie a számlájára.Ha sürgősen intézkednie kell, más eszközöket is használhatunk, például e-mailben kérhetjük az intézkedések megtételére.

Ha rajtunk keresztül nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön finanszírozási forrásához tartozó számlára, jogunkban áll a megfelelő finanszírozási forrás(ok) megterhelésével, illetve – ha szükséges – az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát.

Panaszok

Az Ön és a PayPal közötti, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos viták bejelentése

Lépjen kapcsolatba velünk, ha az Ön és a PayPal közötti, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos vitákat szeretne bejelenteni.

Az Ön és a PayPal között felmerülő viták esetén mindig az a célunk, hogy megismerjük a problémát, és ha lehet, megoldjuk. Ha ezt nem tudjuk az Ön számára kielégítő módon megtenni, igyekszünk semleges és költséghatékony megoldást biztosítani a vitás kérdések gyors lezárására.

Ha nem elégedett a panaszkezelés eredményével…

Ha a panaszfelterjesztési folyamat végrehajtását követően a szolgáltatásainkkal kapcsolatos valamely panaszának a kezelése nem jár kielégítő eredménnyel az Ön számára, a panaszt az alábbi szervezetek valamelyikéhez fordulva terjesztheti elő:

 • Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net). Az ECC-Net szolgáltatásairól, illetve a kapcsolatfelvétel módjáról a következő címen talál további információt: (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_hu).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF felelős a hozzánk hasonló luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok prudenciális felügyeletéért. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxemburg. A CSSF-re, illetve a kapcsolatfelvételre vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a https://www.cssf.lu webhelyre, vagy keresse fel az EU online vitarendezési webhelyét a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Egyéb jogi feltételek

Kommunikáció Ön és mi közöttünk

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba:

 • Postai úton, levelét a központi irodánknak címezve: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg; vagy
 • Keresse fel kapcsolatfelvételi oldalunkat, amelyen:
  • Kattintson az e-mail-küldési hivatkozásra, ha online módon szeretne kapcsolatba lépni velünk.
  • Kattintson a telefonos hívás hivatkozására a telefonszámunk megjelenítéséhez, ha fel szeretne hívni minket.

A jelen felhasználói megállapodással kapcsolatos jogi értesítéseket postai úton kell elküldenie nekünk.

Az Önnek küldött értesítések

Ön elfogadja, hogy a következő módokon is eljuttathatjuk Önhöz az értesítéseket vagy az információkat: közzététel a PayPal webhelyén/webhelyein (ideértve a csak a számlára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlához regisztrált e-mail-címre, postázás a számlához regisztrált postacímre, telefonhívás, szöveges/SMS-üzenet küldése. A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell interneteléréssel és e-mail-fiókkal. A jelen Felhasználói megállapodás módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy közzétettük őket a PayPal webhelyén/webhelyein, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket 3 munkanap után tekintjük kézbesítettnek. Fenntartjuk a jogot az Ön PayPal-számlájának a megszüntetésére, ha visszavonja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó beleegyezést.

Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a visszatartásokkal, korlátozásokkal és tartalékokkal kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen felhasználói megállapodás hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár korlátozzák, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a szolgáltatásunkhoz, az infrastruktúránkhoz, a webhelyeinkhez, a szoftvereinkhez vagy a rendszereinkhez (beleértve a szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár mi, akár a nevünkben eljáró felek üzemeltetik azokat (korlátozás nélkül beleértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és tartalékban tartást), olyan bizalmas követelményeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak számunkra a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos kockázatok felmérésekor saját fejlesztésű csalás- és kockázatmodellezési megoldást használhatunk. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. Nem vagyunk kötelesek megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásainkra vonatkozó információkat.

Jogaink

Biztosíték

A jelen felhasználói megállapodás teljesítésének garantálása érdekében Ön felhatalmazza a PayPalt, hogy az Ön által a PayPal felé fennálló tartozás biztosítékaként igényt érvényesítsen az Ön PayPal-számláján található pénz terhére. Jogi szakkifejezéssel élve az Ön PayPal-számláján a PayPalnek zálogjoga van.

Inaktív számlák

Ha PayPal-számlája legalább 12 egymást követő hónapig inaktív, akkor előfordulhat, hogy éves inaktivitási díjat számítunk fel.Az inaktív számla azt jelenti, hogy Ön nem jelentkezett be PayPal-számlájára, illetve más módon sem használta PayPal-számláját pénz küldésére, fogadására vagy átutalására.

Ez a rendelkezés és az inaktivitási díj nem vonatkozik a Magyarországon regisztrált egyéni számlákra.

Az Önre háruló felelősség

A jelen felhasználói megállapodás Ön általi megszegése és/vagy a szolgáltatások Ön általi használata következtében a PayPallel, a PayPal más felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő visszavonásokért, visszaterhelésekért, reklamációkért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön a felelős, még akkor is, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, a megfelelő felhasználót vagy az adott harmadik felet.

Az Önre háruló felelősséggel kapcsolatos kompenzáció

Ön elfogadja, hogy az Ön által birtokolt vagy felügyelt bármely számláján szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk, illetve minden olyan összeget, amellyel kapcsolt vállalkozásainknak tartozik az alábbi Kártérítés és a felelősség korlátozása című szakaszban foglaltak szerint (korlátozás nélkül beleértve a partner által szolgáltatott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket). Egyszerűbben fogalmazva: a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön által birtokolt vagy az Ön által kezelt PayPal-számla egyenlegéből.

Ha egyenlegén nincs elegendő pénz a pénzügyi kötelezettség fedezéséhez, fenntartjuk a jogot az összeg beszedésére a PayPal-számlán fogadott kifizetésekből vagy a PayPal-számlájára feltöltött pénzből levonva az összeget (vagy annak egy részét). Más esetben Ön vállalja, hogy más módon téríti meg számunkra az összeget. Jogunkban áll emellett jogi úton is behajtani az Ön tartozásait, és ennek értelmében akár követelésbehajtási ügynökségek segítségét is igénybe vehetjük.

Jogok átruházása

Ha a PayPal érvényteleníti és visszavonja az Ön által egy fogadó félnek kifizetett összeget (vagy az Ön saját kezdeményezésére, vagy más okból), Ön elfogadja, hogy a PayPalre átszállnak az Ön kifizetésével kapcsolatos jogai a fogadó fél és az esetleges harmadik felek kapcsán, és ezeket a jogokat a PayPal saját belátása szerint közvetlenül vagy az Ön nevében gyakorolhatja. Jogi szakkifejezéssel élve tehát Ön a jogait jogátruházás keretében átadja a PayPalnek a fogadó fél és a kifizetéshez kötődő esetleges harmadik felek kapcsán.

Jogfeladás kizárása

Ha a jelen felhasználói megállapodás értelmében fennálló kötelezettségek Ön vagy más fél általi megszegése után nem teszünk lépéseket, azzal nem adjuk fel a jogot arra, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítsunk.

Az Ön adatai

Előfordulhat, hogy a felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzéséhez, a csalások kockázatának csökkentéséhez és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, észszerű keretek között további információkat kérünk Öntől. Ezeknek az információkéréseknek Ön köteles időben eleget tenni. Ez magában foglalhatja azt, hogy Ön a saját költségén faxon keresztül, e-mailben vagy más módon elküldi számunkra a személyazonosító, illetve a pénzügyeivel és tranzakcióival kapcsolatos információkat (például a legfrissebb pénzügyi kimutatásait és kereskedői számlakivonatait).

Kártérítés és a felelősség korlátozása

Ebben és a szellemi tulajdonról szóló szakaszban a „PayPal” kifejezést használjuk, amely bennünket (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), anyavállalatunkat (PayPal Holdings, Inc.), kapcsolt vállalkozásainkat és minden olyan személyt jelöl, aki nekünk vagy nekik dolgozik, illetve a mi vagy az ő nevükben eljárhat. A kapcsolt vállalkozásaink magukban foglalják az általunk irányított, a minket irányító vagy azon jogi személyek mindegyikét, akikkel közös irányítás alatt állunk. A nekünk vagy a kapcsolt vállalkozásainknak dolgozó személyek, illetve a mi nevünkben vagy a kapcsolt vállalkozásaink nevében eljárni jogosult személyek körébe tartozik a hozzánk vagy kapcsolt vállalkozásainkhoz tartozó összes igazgató, tisztségviselő, alkalmazott, megbízott, közös vállalkozásban részes tulajdonos, szolgáltató és beszállító.

Kártérítés

Kártalanítania kell a PayPalt a PayPal-számlájával és a PayPal-szolgáltatások használatával kapcsolatos tevékenységeiért.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és kármentességéről biztosítja a PayPalt minden olyan követelés és igény esetén (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel az alábbiak következményeként:

 • Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseit.
 • Nem megfelelően használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • Megsért valamilyen jogszabályt vagy egy harmadik fél jogait.
 • Olyan harmadik fél cselekedetei vagy mulasztása miatt, akinek engedélyt adott PayPal-számlájának a használatára, vagy általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének az Ön nevében történő elérésére.

A felelősség korlátozása

A PayPal felelőssége korlátozott az Ön PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatát illetően. A PayPal semmilyen esetben nem felelős:

 • A közvetlen vagy közvetett nyereségvesztésért.
 • Bármilyen speciális, véletlen vagy következményes kárért (korlátozás nélkül ideértve az adatvesztést vagy az üzleti veszteségeket),

amely az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) használatából vagy azokkal kapcsolatosan merül fel, illetve a PayPal szolgáltatásaiból vagy a jelen felhasználói megállapodásból ered (függetlenül attól, hogy az gondatlanságból származik vagy más módon merült fel), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Az

 • Ön vagy
 • bármely harmadik fél

irányába fennálló kötelezettségünk minden körülmények között a tényleges károk összegére korlátozódik (a közvetlen nyereségvesztés kivételével), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Ezen túlmenően a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a PayPal nem felelős, Ön pedig nem vonja a PayPalt felelősségre semmilyen olyan kár és veszteség esetén (nem kizárólagosan ideértve az elmaradt hasznot, a csökkent cégértéket, a hírnévvesztést, a nyereségvesztést, vagy az egyéb immateriális veszteségeket, illetve bármilyen speciális, közvetett vagy következményes károkat), amely közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból származik:

 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikének Ön általi használata vagy a használat ellehetetlenülése.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének a használata során felmerülő késedelmek vagy fennakadások.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének, illetve a webhelyeinkhez, szoftvereinkhez vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolódó bármely webhely vagy szolgáltatás elérésekor letöltött vírusok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy bármely PayPal-szolgáltatás, illetve az azokból származó információk vagy grafikák használata során felmerülő működési hiba, programhiba, egyéb hiba vagy pontatlanság.
 • Harmadik felektől származó tartalmak, illetve a harmadik felek cselekedetei vagy mulasztásai.
 • A PayPal-számlájára vonatkozó felfüggesztés vagy egyéb intézkedés.
 • Amikor a jelen Felhasználói megállapodás vagy a PayPal irányelveinek módosításai miatt változtatnia kell saját gyakorlatán, tartalmain vagy viselkedésén, illetve üzleti veszteséget szenved el, vagy üzletmenete ellehetetlenül.

Szavatosság kizárása

A PayPal-szolgáltatásokat „adott állapotban” biztosítjuk mindenféle kifejezett, beleértett vagy jogilag előírt tényállítás vagy szavatosság vállalása nélkül. A PayPal kifejezetten megtagad mindenféle közvetett szavatosságvállalást a következőkre vonatkozóan:

 • jogcím,
 • forgalomképesség,
 • adott célra való alkalmasság,
 • jogsértésmentesség.

A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol azon szolgáltatások és termékek fölött, amelyek eladói a PayPalt használják fizetési módként, valamint a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy az eladó, akivel Ön üzleti kapcsolatra lép, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót, sem azt, hogy az adott személynek jogában áll a tranzakció teljesítése.

A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal-szolgáltatások bármely részéhez.

Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) működését számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyekre nincs ráhatásunk.

A PayPal elvárható mértékű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat, bank- és hitelkártyákat és csekk-kibocsátást érintő elektronikus ki- és befizetés feldolgozása időben megtörténjen. Mindazonáltal a PayPal nem vállal felelősséget vagy szavatosságot a feldolgozás befejezéséhez szükséges időre vonatkozóan, mivel az a PayPal-szolgáltatások nyújtása számos olyan tényezőtől függ, amelyekre nincs ráhatásunk, mint például a bankrendszer vagy a nemzetközi posta késedelme.

Egyes országok nem teszik lehetővé a közvetett szavatosságvállalásra vonatkozó jogi nyilatkozatok alkalmazását, így a fentiekben felsorolt jogi nyilatkozatok nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Nem tudjuk minden körülmények között és minden kontextusban garantálni a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a webhelye(ke)n szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk pontosságát, és ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra támaszkodjon.

Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

A PayPal felmentése

Ha vitája merül fel egy másik PayPal-számla tulajdonosával, akkor teljeskörűen felmenti a PayPalt az alábbiak alól:

 • követelések,
 • igények,
 • károk (tényleges és következményes),

legyenek azok bármilyen jellegűek, ismertek és ismeretlenek, ha az ilyen vitákból erednek, vagy bármilyen ilyen vitához kapcsolódnak.

Ilyen felmentés esetén Ön kifejezetten lemond minden olyan védelemről, amely egyébként korlátozná az ilyen lemondás hatókörét azokra a követelésekre, amelyeket Ön ismer, vagy gyanítja, hogy léteznek, és a lemondás elfogadásának időpontjában Önnek kedveznének.

Kizárólag Ön (nem a PayPal) felelős azért, hogy minden olyan, az Ön konkrét joghatóságában érvényes jogszabályt, szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amelyek a szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozhatnak (például a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre, az adózási vagy a devizában bonyolított tranzakciókra vonatkozó előírásokat).

Szellemi tulajdon

A PayPal védjegyei

A „PayPal.com”, a „PayPal” és a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes logó a PayPal vagy a PayPal licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ezeket kizárólag a PayPal előzetes írásos engedélyével lehet másolni, módosítani, felhasználni, vagy ezek utánzatát elkészíteni. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsfájl a PayPal szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy jogvédett kereskedelmi arculata. Ezeket kizárólag az előzetes írásos engedélyünkkel lehet másolni, módosítani, felhasználni, vagy ezek utánzatát elkészíteni. A PayPal által biztosított HTML-logókat a webes forgalom PayPal-szolgáltatásokhoz való átirányítására használhatja. Ezeket a HTML-logókat tilos olyan módon módosítani vagy megváltoztatni, hogy az a „PayPalt” vagy a PayPal-szolgáltatásokat előnytelen színben tüntesse fel, illetve olyan módon jelenítse meg, amely a PayPal részéről támogatási vagy szponzorálási tevékenységre utal. A PayPal webhelyére és az azon szereplő tartalmakra, a PayPal-szolgáltatásokra, a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiára és az ezekből készült vagy származtatott összes technológiára és tartalomra vonatkozó jogok, tulajdonjogok és érdekek kizárólag a PayPalt és licencadóit illetik meg.

Licencek biztosítása – általános érvényű rendelkezés

Olyan PayPal-szoftverek (például API-k, fejlesztői készletek vagy más szoftveralkalmazások) használata esetén, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek be vannak építve szolgáltatóink szoftvereibe, rendszereibe vagy szolgáltatásaiba, és amelyeket letöltött vagy bármilyen más módon az interneten vagy mobilplatformon megnyitott, a PayPal visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosít Önnek a PayPal szoftvereinek a szoftverekhez mellékelt dokumentációnak megfelelő eléréséhez és/vagy használatához. Ez a licenc a szoftverekre és azok összes frissítésére, bővítésére, az új verziókra és a csereszoftverekre is vonatkozik. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Meg kell felelnie a PayPal-szolgáltatásokhoz mellékelt összes dokumentációban szereplő implementálási, hozzáférési és használati követelményeknek. Ha nem tesz eleget az implementálással, a hozzáféréssel és a felhasználással kapcsolatos követelményeknek, akkor Ön a felelős az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik felek által elszenvedett kárért. A PayPal előzetes értesítést követően bármelyik szoftvert frissítheti vagy megszüntetheti. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba, a saját szoftvereit is beleértve, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a PayPal-szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen, harmadik féltől származó anyagokra vonatkozóan. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamisít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverekből vagy bármely, harmadik féltől származó anyagból vagy technológiából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó anyagokból vagy technológiákból. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekbe beépített, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal webhelyein használt, harmadik felektől származó szoftveralkalmazásokra az a licenc vonatkozik, amelyben az adott szoftvert biztosító harmadik féllel megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem minősül tulajdonosnak, illetve nincs befolyása, felelőssége és kötelezettsége az olyan harmadik felek szoftveralkalmazásaival kapcsolatban, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely webhelyünkön, szoftverünkben és/vagy a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Licenc Ön általi biztosítása a PayPalnek; szellemi tulajdonnal kapcsolatos garanciák

A PayPal nem tart igényt a PayPalnek Ön által biztosított, feltöltött vagy elküldött tartalom tulajdonjogára.Továbbá a PayPal nem tart igényt azon tartalmak tulajdonjogára sem, amelyeket Ön harmadik felek webhelyein vagy olyan alkalmazásaiban tárol, amelyek a PayPal-szolgáltatásokkal nyújtanak fizetési szolgáltatásokat az adott tartalmakhoz kapcsolódóan. A következő bekezdésben foglaltak értelmében, ha Ön tartalmat biztosít a PayPal-vállalatoknak, vagy tartalmat tesz közzé a PayPal-szolgáltatások használatával, azzal Ön a PayPalnek (és a vele együttműködő feleknek) nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható és az egész világra kiterjedő licencet biztosít az Ön tartalmainak használatához, továbbá kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat és közzétételi jogokat nyújt, hogy segítsen nekünk fejleszteni, működtetni és népszerűsíteni jelenlegi szolgáltatásainkat, valamint újakat fejleszteni.A PayPal nem nyújt semmilyen kompenzációt az Ön tartalmaiért.Tudomásul veszi, hogy az Ön tartalmainak PayPal általi használata nem sért szellemi tulajdonjogokat vagy közzétételi jogokat.Továbbá elismeri és szavatolja, hogy az Ön tulajdonában van az Ön által biztosított tartalom minden joga, illetve azok felett Ön gyakorol ellenőrzést, valamint beleegyezik abba, hogy lemond a személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jogokat a PayPallel szemben.

Licenc eladók általi biztosítása a PayPalnek

Az előző szakaszban szereplő rendelkezések ellenére, amennyiben Ön a PayPal szolgáltatásait eladóként veszi igénybe árucikkek és szolgáltatások utáni kifizetések fogadása céljából, Ön a PayPalnek az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, (több lépcsőben) továbblicencelhető és jogdíjmentes, kompenzációt nem igénylő jogot ad saját védjegyének (vagy védjegyeinek) használatára és nyilvános közzétételére a jelen felhasználói megállapodás időtartama alatt (nem kizárólagos jelleggel ideértve a bejegyzett és a be nem jegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatásvédjegyeket, logókat, tartományneveket és minden más olyan jelzést, amelynek Ön a tulajdonosa, licencfelhasználója vagy felhasználója) abból a célból, hogy (1) Ön a PayPal szolgáltatását (mint fizetési formát) használó kereskedőként azonosítható legyen, valamint (2) bármely egyéb használatra, amelyhez Ön a kifejezett hozzájárulását adja.

Vegyes rendelkezések

Átruházás

Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználói megállapodással szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A PayPal bármikor átruházhatja ezt a felhasználói megállapodást, illetve a felhasználói megállapodás értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit.

Irányadó jog

A jelen felhasználói megállapodást és a közöttünk fennálló kapcsolatot Anglia és Wales jogszabályai szabályozzák. Ez nem érinti a lakóhelye szerinti ország jogszabályai értelmében Önt megillető jogokat, például a fogyasztói jogokat.

Amennyiben követelésével bírósághoz fordul, azzal aláveti magát az angliai és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a jelen felhasználói megállapodásból fakadó, PayPallel szembeni követelését bíróság elé tudja vinni, akkor az elfogadható bíróság egy Angliában vagy Walesben található bíróság lenne, de amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad, ehelyett egy másik ország (például a lakhelyéül szolgáló ország) bírósága elé is viheti az ügyet.

Adatvédelem

Nagyon fontos számunkra az Ön adatainak védelme.Ha szeretné részletesen megismerni, hogy mit teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, illetve ha kíváncsi rá, hogyan használjuk fel és milyen esetekben adjuk ki az adatait, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A megállapodás nyelve és fordítása

Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

A jelen felhasználói megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg. A jelen felhasználói megállapodás bármilyen fordítása kizárólag az Ön kényelmét szolgálja, és nem céljuk a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek a módosítása. Ha ellentmondás merülne fel a jelen felhasználói megállapodás angol nyelvű verziója és az angol nyelvűtől eltérő verziója között, az angol nyelvű verzió tekintendő a mérvadó verziónak.

A személyes adatok felhasználása (eladóként); adatvédelmi jogszabályok

Ha (eladóként) hozzájut egy másik PayPal-ügyfél személyes adataihoz, bizalmasan kell kezelnie és csak a PayPal-szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja fel őket. A PayPal-ügyfelek személyes adatait közölni vagy harmadik felek számára közzétenni, illetve marketingcélokra felhasználni tilos, kivéve, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárul. Nem küldhet kéretlen e-maileket a PayPal-felhasználóknak, illetve nem használhatja arra a PayPal-szolgáltatásokat, hogy kéretlen e-mailek harmadik feleknek való küldéséért kifizetést fogadjon, vagy ebben segítséget nyújtson másoknak.

Amennyiben Ön a jelen Felhasználói megállapodás alapján PayPal-ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kezel, Ön és a PayPal is független adatkezelő lesz (nem pedig közös adatkezelő), vagyis egymástól függetlenül határozzuk meg az ilyen személyes adatok kezelésének céljait és módjait. Mindannyian elfogadjuk, hogy kötelességünk betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeit, beleértve minden olyan hatályos szabályozást, irányelvet, gyakorlati szabályt és szabályozási követelményt, amelyek a jelen megállapodás keretében az adatkezelőkre vonatkoznak. Mindannyian a saját, függetlenül meghatározott adatvédelmi nyilatkozatainkat, tájékoztatóinkat, irányelveinket és eljárásainkat alkalmazzuk minden olyan személyes adatra vonatkozóan, amelyet a jelen megállapodáshoz kapcsolódóan kezelünk.

Az ilyen hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében mindannyian vállaljuk, hogy:

 • Bevezetjük és fenntartjuk az ilyen személyes adatok kezeléséhez szükséges, megfelelő biztonsági intézkedéseket; és
 • Nyilvántartást vezetünk a jelen Felhasználói megállapodás keretében végrehajtott összes kezelési tevékenységről; valamint
 • Nem teszünk tudatosan vagy szándékosan semmit, és nem engedélyezzük tudatosan vagy szándékosan semmilyen olyan cselekedetnek a végrehajtását, amely a hatályos adatvédelmi jogszabályok a másik fél általi megsértéséhez vezethet.

A PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Ön által összegyűjtött (nem pedig a PayPal-szolgáltatásokon kívül az ügyféllel létesített más kapcsolaton keresztül létrehozott, begyűjtött vagy megszerzett) összes személyes adatot csak olyan mértékben használhatja fel, amelyre a PayPal-szolgáltatásokhoz szükség van, és más célra nem használhatja, kivéve, ha ehhez megszerezte az ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulását.

Teljes megállapodás és a harmadik felek jogai

A jelen megállapodás tartalmazza az Ön és a közöttünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatban létrejött megállapodás egészét.

Amennyiben a jelen felhasználói megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a megállapodásból, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad.

A szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény értelmében a jelen Felhasználói megállapodásban félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen Felhasználói megállapodás bármely feltételére támaszkodjanak, illetve annak érvényt szerezzenek (kivéve a fenti Kártérítés és a felelősség korlátozása című szakaszban „PayPalként” definiált harmadik felek által a jelen Felhasználói megállapodás értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik feleknek a törvénytől függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A PayPal mint bejelentkezési módszer

Lehetővé tehetjük Önnek a PayPal felé történő hitelesítést, amikor bejelentkezik bizonyos külső webhelyekre vagy mobilalkalmazásokba. Ha így teszünk, megoszthatjuk az Ön bejelentkezési állapotát bármilyen olyan harmadik féllel, amely lehetővé teszi Önnek az ilyen módon történő bejelentkezést, valamint megoszthatjuk az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és számlaadatokat annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosíthassák Önt. A PayPal nem ad hozzáférést az Ön számlájához a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével és utasítása szerint indít kifizetéseket az Ön számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Ha Ön lehetővé teszi a látogatóknak a PayPal felé történő hitelesítést, amikor bejelentkeznek a webhelyére, alkalmazásába vagy ügyfélfiókjába, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követnie kell az integrálási kézikönyvekben és útmutatókban foglalt specifikációkat. Nem garantáljuk a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem teszünk vállalásokat arra vonatkozóan. Nem osztjuk meg Önnel a felhasználóra vonatkozóan a PayPalnél elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési állapotot), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy átadjuk ezeket az információkat Önnek.

Vállalati ügyfelek

Amikor ebben a szakaszban a „PSD2”-re utalunk, ezalatt a második EU-s pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet ((EU)2015/2366) értjük.

Ön akkor számít „Vállalati ügyfélnek”, ha a jelen Felhasználói megállapodás megkötésekor Ön nem:

 • Fogyasztó (olyan magánszemély, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból cselekszik).
 • Mikrovállalkozás (kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás).

Eltekinthetünk a PSD2 bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásától a szolgáltatásunk Ön általi használatát illetően, ha Ön Vállalati ügyfél.

Ha Ön Vállalati ügyfél:

 • Nem jogosult visszatérítésre számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetések esetén.
 • Amennyiben problémát észlel, az annak előfordulásától számított 60 napon belül köteles értesíteni minket. Ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy visszatérítést biztosítani az Ön számára.
 • Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EGT tagállamaiban megvalósító azon jogszabályok alapján, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”).
 • A PSD2 72. és 89. cikke, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a szolgáltatásaink Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen felhasználói megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül nem vagyunk kötelesek megtéríteni Önnek az ezekben a cikkekben és átültetéseikben foglalt rendelkezések következtében elszenvedett veszteségeket és károkat.

Szakaszszámok és az egyes szavak meghatározásai

Ha más dokumentumok (pl. felhasználási feltételek) a jelen felhasználói megállapodás szakaszszámaira vagy az egyes szavak meghatározására hivatkoznak, tekintse meg a felhasználói megállapodás referenciamegjegyzéseit a vonatkozó rendelkezés vagy meghatározással rendelkező szó megkereséséhez.

1. számú melléklet. Díjszabási táblázat

Ön elfogadja, hogy a díjainkat még az Ön PayPal-számláján történő jóváírás előtt levonhatjuk az általunk átutalt összegekből.

A fogadott vagy küldött kifizetésekre vonatkozó díjakat az alábbiak szerint állapítjuk meg:

 • Milyen típusú tranzakcióhoz tartozik a kifizetés (vagyis kereskedelmi, személyes vagy más típusú tranzakcióról van-e szó)?
 • Nemzetközi vagy belföldi kifizetésről van-e szó, és/vagy milyen finanszírozási forrást használnak a kifizetés finanszírozásához?

A jelen felhasználói megállapodásban foglaltak értelmében más számlatevékenységek és események is díjakat vonnak maguk után.

További információért tekintse meg a jelen 1. melléklet A4-es pontjában található Szószedet című szakaszt.

Az itt megtalálható díjak tartalmazzák az összes fizetendő adót. Előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem a PayPal által fizetendő, illetve nem a PayPal által kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk. A szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetéséért Ön a felelős.

Az Ön számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információt e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben biztosítjuk Önnek (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie a PayPal-számlájára). Ön köteles minden általunk felszámított díjat levonások és egyéb csökkentések nélkül kifizetni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a PayPal valamilyen mulasztást követett el. A jelen megállapodásban foglaltakon kívül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll díjat felszámítani. Ezekről a díjakról akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

A1. Személyes tranzakciónak számító kifizetések díjai

Tájékoztatjuk, hogy a díjat a küldő fél fizeti.További információért olvassa el a jelen 1. melléklet A4.2.3. szakaszát.

A személyes tranzakciónak számító kifizetések díját mindig megjelenítjük a kifizetés elvégzése során.

A százalékos alapú díj és/vagy a rögzített díj típusú összetevőre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. melléklet A4.5., A4.6. és A4.7. szakaszát.

A1.1. Személyes tranzakciónak számító belföldi kifizetések díjai

Tevékenység

Díj

Személyes tranzakciónak számító belföldi kifizetés elküldése

Ingyenes (ha pénznemváltásra került sor, a pénznemváltást ismertető szakaszunkban foglaltak is vonatkoznak rá)

A1.2. Személyes tranzakciónak számító nemzetközi kifizetések díja

A1.2.1. Az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában indított nemzetközi személyes tranzakciók

Tevékenység

Díj

Nemzetközi személyes tranzakciók indítása az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában

Ingyenes (ha pénznemváltásra került sor, a pénznemváltást ismertető szakaszunkban foglaltak is vonatkoznak rá)

A1.2.2. Személyes tranzakciónak számító egyéb nemzetközi kifizetések

Ha szeretné megtudni, hogy milyen díjakat fogunk felszámítani a különböző országokban (tehát az Ön szempontjából külföldön) élő személynek küldött, személyes tranzakciónak számító kifizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés – Keresse meg azt az országot vagy országcsoportot, amelyben a fogadó fél bejegyzett lakcíme található.További részleteket a jelen 1. melléklet A4.4. szakaszában találhat.Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos ebben (második oszlop).

2. lépés – Keresse meg a vonatkozó díjat (harmadik oszlop).

Tevékenység

A fogadó fél számlájának az országa

Díj

^^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi kifizetés küldése

Egyesült Államok, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^

3,99 EUR

^Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e a kérdéses országban regisztrált fogadó fél számára.

^^Lásd a jelen 1. melléklet alábbi A4.7. szakaszát.

A2. Kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetések díjai

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. melléklet A4.6. szakaszát.

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1. Küldés (vásárlás)

Ingyenes (ha pénznemváltásra került sor, a pénznemváltást ismertető szakaszunkban foglaltak is vonatkoznak rá)

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.1. Szokásos díj

A PayPalnél Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia lakosaként regisztrált felhasználók számára küldött kifizetések:

3,40% + rögzített díj

A2.2.2. A PayPal Commerce Platform részét képező új fizetési megoldás használatának a díjai

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

Kártyával történő kifizetések, amelyeket olyan felhasználók indítanak, akik a PayPal-számla nélküli kifizetési (a Basic Credit and Debit Cards Payments néven is ismert) szolgáltatást veszik igénybe

Alternatív fizetési módokkal történő kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,90% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott szokásos díj

*Az Interchange Plus díjstruktúrával, a kevert árazású díjstruktúrával és a választási lehetőségekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodását.

A2.3. Nemzetközi kifizetések fogadása (értékesítés)

A belföldi kereskedelmi tranzakciók fogadására vonatkozó díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított nemzetközi fizetési díj is. Utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (a küldő fél országától függ).

Küldő fél országa

Díj

Európai Gazdasági Térség

0%

Egyesült Királyság

1,29%

Minden egyéb piac

1,99%

További szolgáltatási díj az Egyesült Királyságból indított nemzetközi kereskedelmi tranzakciókat fogadó felek számára

Ez a díj csak azokra a kereskedőkre vonatkozik, akik külön megállapodásokat kötöttek a PayPallel. A kereskedelmi tranzakciók küldésére vagy fogadására vonatkozó jogszabályok, előírások vagy kártyához kapcsolódó szabályok változása értelmében további szolgáltatási díj vonatkozhat azokra a kereskedelmi tranzakciókra, amelyeket az EGT piacán/régiójában regisztrált PayPal-számlával rendelkező kereskedők fogadnak olyan küldő féltől, akinek a számlája az Egyesült Királyság piacán/régiójában lett regisztrálva a PayPalnél, vagy a PayPal egyesült királyságbeliként azonosítja.

Kifizetés típusa

Díj

Olyan kereskedelmi tranzakciók, amelyek fogadó fele az EGT piacán/régiójában lett regisztrálva a PayPalnél, vagy a PayPal EGT-beliként azonosítja

1,29%

A2.4. Belföldi kifizetések személyes fogadása QR-kóddal

A QR-kóddal személyesen a PayPal-számláján fogadott belföldi tranzakciók esetén a PayPal változó díjat fog felszámítani, amelynek összege a kifizetési tranzakció összegének az alábbi táblázatban megadott, a PayPal-számla regisztrálási országán alapuló százaléka („változó QR-díj”) plusz a rögzített QR-díj lesz.

Ország

Változó QR-díj

Lettország

0,90%

Málta

0,90%

Észtország

0,90%

Szlovénia

0,90%

Szlovákia

0,90%

Ciprus

0,90%

Görögország

0,90%

Csehország

0,90%

Magyarország

0,90%

Ha a fenti táblázatban nem szerepel az az ország, amelyben a PayPal-számlája regisztrálva lett, akkor a funkció nem érhető el az országban.

A „rögzített QR-díj” egy rögzített díjat jelent a QR-kódokkal személyesen fogadott tranzakció pénznemének megfelelő pénznemben, az alábbiak szerint:

RÖGZÍTETT QR-DÍJ A TRANZAKCIÓ PÉNZNEMÉBEN

Ausztrál dollár:

0,10 AUD

Mexikói peso:

2,00 MXN

Brazil reál:

0,20 BRL

Új tajvani dollár:

3,00 TWD

Angol font:

0,10 GBP

Új-zélandi dollár:

0,15 NZD

Kanadai dollár:

0,10 CAD

Norvég korona:

1,00 NOK

Cseh korona:

3,00 CZK

Fülöp-szigeteki peso:

5,00 PHP

Dán korona:

0,70 DKK

Lengyel zloty:

0,50 PLN

Euró:

0,10 EUR

Orosz rubel:

3,00 RUB

Hongkongi dollár:

0,80 HKD

Svéd korona:

1,00 SEK

Magyar forint:

30,00 HUF

Svájci frank:

0,10 CHF

Izraeli új sékel:

0,40 ILS

Szingapúri dollár:

0,20 SGD

Japán jen:

12,00 JPY

Thai bát:

4,00 THB

Maláj ringgit:

0,70 MYR

Amerikai dollár:

0,10 USD

A2.5. Nemzetközi kifizetések személyes fogadása QR-kóddal

A változó QR-díj plusz a rögzített QR-díj fizetendő, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított nemzetközi fizetési díj is („nemzetközi QR-díj”). Utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (a küldő fél országától függ):

Küldő fél országa

Nemzetközi QR-díj

Észak-Európa/Európa I.

0,50%

Európa II./Egyesült Államok/Kanada/bármilyen másik ország

2,00%

A3. További díjak

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1. Devizaátváltás

A3.1.1. Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során az üzleti PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azokra a pénznemváltást magukban foglaló tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az eladó hozzájárult, hogy a vásárló helyett őt terhelje a tranzakciós átváltási árfolyam:

A külső átváltási alapárfolyam plusz 3,0%, amelynek részletezését megtalálja a „Pénznemek átváltásának folyamata” című szakaszban).

A3.1.2. Minden más tranzakció, amelyben pénznemváltásra kerül sor (beleértve az Önnek visszatérítésként vagy elutasított kifizetésként visszaküldött összegek átváltását):

A külső átváltási alapárfolyam plusz 4,0%, amelynek részletezését megtalálja a „Pénznemek átváltásának folyamata” című szakaszban).

A3.2. Egyenleg átutalása

A3.2.1. Átutalás közvetlenül bankszámlára (amennyiben lehetséges*)

Ingyenes (ha pénznemváltásra került sor, a pénznemváltást ismertető szakaszunkban foglaltak is vonatkoznak rá)

Átutalás közvetlenül egyesült államokbeli bankszámlára

3,00% (ha pénznemváltásra került sor, a pénznemváltást ismertető szakaszban foglaltak is vonatkoznak rá)

Ha egyenlegét nem abban a pénznemben utalja át, amelyben a számláján lévő egyenlege található, akkor az átváltásra a tranzakciós átváltási árfolyamunkat alkalmazzuk. Ha üzleti számlával rendelkezik, ehelyett az A3.1.1. szakaszban foglaltaknak megfelelően a külső átváltási alapárfolyamon felüli pénznemváltási díjat kell megfizetnie.

*Előfordulhat, hogy nem minden országban lehet bankszámlára pénzt átutalni.

A3.2.2. Átutalás kártyára/kártyával (amennyiben lehetséges*)

A3.2.2.1. Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában élő felhasználók

A minimális és maximális díjjal átutalt összeg 1%-a, a kártya pénznemétől függően (ezt az átutalás pénznemének nevezzük)**, az alábbiak szerint:

Átutalás pénzneme

Minimális díj

Maximális díj

Emirátusi dirham

0,90 AED

36,70 AED

Ausztrál dollár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bolgár leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadai dollár

0,25 CAD

10,00 CAD

Svájci frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Cseh korona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dán korona

1,80 DKK

70,00 DKK

Euró

0,25 EUR

10,00 EUR

Angol font

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongi dollár

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvát kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Magyar forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Izraeli új sékel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japán jen

30 JPY

1100 JPY

Kuvaiti dinár

1 KWD

Nincs max.

Srí Lanka-i rúpia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Mexikói peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Maláj ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvég korona

1,00 NOK

40,00 NOK

Új-zélandi dollár

0,40 NZD

15,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Lengyel zloty

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riál

1,00 QAR

40,00 QAR

Román új lej

1,00 RON

40,00 RON

Szerb dinár

25,00 RSD

1000,00 RSD

Orosz rubel

20,00 RUB

700,00 RUB

Svéd korona

2,50 SEK

100,00 SEK

Szingapúri dollár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thai bát

8,00 THB

320,00 THB

Török líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Amerikai dollár

0,25 USD

10,00 USD

Dél-afrikai rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Nincs minimális/maximális díj

A3.2.2.2. Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, San Marinóban és Szlovákiában élő felhasználók*:

A következő díjat számítjuk fel minden egyes átutaláskor a kártya pénznemétől függően (ezt az átutalás pénznemének nevezzük).

Pénznem

Tranzakciónkénti díj

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MNT

6867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

*Előfordulhat, hogy nem minden országban lehet kártyára pénzt átutalni.

A3.3.1. Visszaterhelések

A visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal költségfedezeti díjat számít fel az eladóknak a hitel- és bankkártyás fizetéseket érintő visszaterhelések után. (Visszaterhelésre akkor kerülhet sor, ha a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést.)

A visszaterhelés díjának mértékét a fogadott pénznem határozza meg:

Ausztrál dollár:

22,00 AUD

Brazil reál:

35,00 BRL

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Cseh korona:

400,00 CZK

Dán korona:

120,00 DKK

Euró:

16 EUR

Hongkongi dollár:

155,00 HKD

Magyar forint:

4325 HUF

Izraeli sékel:

75,00 ILS

Japán jen:

1875 JPY

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Mexikói peso:

250,00 MXN

Új-zélandi dollár:

28,00 NZD

Norvég korona:

125,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

900,00 PHP

Lengyel zloty:

65,00 PLN

Orosz rubel:

640,00 RUB

Szingapúri dollár:

28,00 SGD

Svéd korona:

150,00 SEK

Svájci frank:

22,00 CHF

Új tajvani dollár:

625,00 TWD

Thai bát:

650,00 THB

Angol font:

14,00 GBP

Amerikai dollár:

20,00 USD

A3.3.2. Vitarendezési díj

Vitarendezési díjat számíthatunk fel, ha a vásárló vitát, reklamációt vagy visszaterhelést kezdeményez egy olyan tranzakcióra vonatkozóan, amelyet a vásárló PayPal-számlájával vagy a PayPal valamelyik fizetési megoldásával bonyolítottak le. A normál vitarendezési díjakkal és a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjakkal kapcsolatos további információért tekintse meg a Felhasználói megállapodást.

NORMÁL VITARENDEZÉSI DÍJAK

Ausztrál dollár:

25,00 AUD

Új tajvani dollár:

455,00 TWD

Brazil reál:

65,00 BRL

Új-zélandi dollár:

25,00 NZD

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Norvég korona:

140,00 NOK

Cseh korona:

350,00 CZK

Fülöp-szigeteki peso:

760,00 PHP

Dán korona:

100,00 DKK

Lengyel zloty:

60,00 PLN

Euró:

14,00 EUR

Orosz rubel:

640,00 RUB

Hongkongi dollár:

115,00 HKD

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Magyar forint:

4585,00 HUF

Svéd korona:

145,00 SEK

Izraeli új sékel:

55,00 ILS

Svájci frank:

15,00 CHF

Japán jen:

1630,00 JPY

Thai bát:

465,00 THB

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Angol font:

12,00 GBP

Mexikói peso:

300,00 MXN

Amerikai dollár:

15,00 USD

Normál vitarendezési díjak: a vitarendezési díj az eredeti tranzakció pénznemében fizetendő.

NAGY MENNYISÉGET ÉRINTŐ VITATRENDEZÉSI DÍJAK

Ausztrál dollár:

50,00 AUD

Új tajvani dollár:

910,00 TWD

Brazil reál:

130,00 BRL

Új-zélandi dollár:

50,00 NZD

Kanadai dollár:

40,00 CAD

Norvég korona:

280,00 NOK

Cseh korona:

700,00 CZK

Fülöp-szigeteki peso:

1520,00 PHP

Dán korona:

200,00 DKK

Lengyel zloty:

120,00 PLN

Euró:

28,00 EUR

Orosz rubel

640,00 RUB

Hongkongi dollár:

230,00 HKD

Szingapúri dollár:

40,00 SGD

Magyar forint:

9170,00 HUF

Svéd korona:

290,00 SEK

Izraeli új sékel:

110,00 ILS

Svájci frank:

30,00 CHF

Japán jen:

3260,00 JPY

Thai bát:

930,00 THB

Maláj ringgit:

130,00 MYR

Angol font:

24,00 GBP

Mexikói peso:

600,00 MXN

Amerikai dollár:

30,00 USD

Nagy mennyiséget érintő vitarendezés díjak: a vitarendezési díj az eredeti tranzakció pénznemében fizetendő.

A3.4. Kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó visszatérítések

Ha Ön visszatérít egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést, akkor a visszatérítésért nem számítunk fel díjat, de a kifizetés fogadásáért eredetileg kifizetett díjakat nem kapja vissza.

A3.5. Fizetések küldése a PayPal Csoportos kifizetések és Tömeges kifizetés szolgáltatásával

A PayPal Csoportos kifizetések és Tömeges kifizetés szolgáltatásával egyszerűen küldhet kifizetéseket több fogadó félnek egyetlen csoportos művelettel. Díjat számítunk fel Önnek a Tömeges kifizetések használatával elküldött minden egyes kifizetésért. A díj maximális mértéke, amely a kifizetés típusától és az elküldéséhez használt pénznemtől függ, alább látható.

A3.5.1. Díj

A kifizetés teljes összegének 2%-a

A3.5.2. A belföldi Csoportos kifizetési vagy Tömeges kifizetési PayPal-tranzakciók díjának felső határa

A belföldi tranzakciókra az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

16,00 AUD

Brazil reál:

24,00 BRL

Kanadai dollár:

14,00 CAD

Cseh korona:

280,00 CZK

Dán korona:

84,00 DKK

Euró:

12,00 EUR

Hongkongi dollár:

110,00 HKD

Magyar forint:

3080,00 HUF

Izraeli sékel:

50,00 ILS

Japán jen:

1200,00 JPY

Maláj ringgit:

50,00 MYR

Mexikói peso:

170,00 MXN

Új-zélandi dollár:

20,00 NZD

Norvég korona:

90,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

640,00 PHP

Lengyel zloty:

46,00 PLN

Orosz rubel:

480,00 RUB

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Svéd korona:

100,00 SEK

Svájci frank:

16,00 CHF

Új tajvani dollár:

440,00 TWD

Thai bát:

460,00 THB

Angol font:

10,00 GBP

Amerikai dollár:

14,00 USDA3.5.3. Egyéb Csoportos kifizetési vagy Tömeges kifizetési PayPal-tranzakciók díjának felső határa

Minden más tranzakcióra az alábbi egyedi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

100,00 AUD

Brazil reál:

150,00 BRL

Kanadai dollár:

90,00 CAD

Cseh korona:

1700,00 CZK

Dán korona:

500,00 DKK

Euró:

70,00 EUR

Hongkongi dollár:

660,00 HKD

Magyar forint:

18 500,00 HUF

Izraeli sékel:

320,00 ILS

Japán jen:

8000,00 JPY

Maláj ringgit:

300,00 MYR

Mexikói peso:

1080,00 MXN

Új-zélandi dollár:

120,00 NZD

Norvég korona:

540,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

3800,00 PHP

Lengyel zloty:

280,00 PLN

Orosz rubel:

2800,00 RUB

Szingapúri dollár:

120,00 SGD

Svéd korona:

640,00 SEK

Svájci frank:

100,00 CHF

Új tajvani dollár:

2700,00 TWD

Thai bát:

2800,00 THB

Angol font:

60,00 GBP

Amerikai dollár:

90,00 USDMegjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák között lebonyolított, euró- (EUR-) vagy svédkorona- (SEK-) alapú, nemzetközi kifizetések esetében a belföldi tranzakciós díjat számítjuk fel.

A3.6. Hitelkártya- és betétikártya-társítás és -megerősítés (a hitel- vagy betéti kártya adatainak megerősítése).

A PayPal egyes felhasználóknak a küldési limit növelése érdekében vagy a PayPal által meghatározott más okból hitelkártya- és betétikártya-társítási és -megerősítési díjat számíthat fel.

Ez pénznemtől függően:

Ausztrál dollár:

2,00 AUD

Brazil reál:

4,00 BRL

Kanadai dollár:

2,45 CAD

Cseh korona:

50,00 CZK

Dán korona:

12,50 DKK

Euró:

1,50 EUR

Hongkongi dollár:

15,00 HKD

Magyar forint:

400 HUF

Izraeli sékel:

8,00 ILS

Japán jen:

200,00 JPY

Mexikói peso:

20,00 MXN

Új-zélandi dollár:

3,00 NZD

Norvég korona:

15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

100,00 PHP

Lengyel zloty:

6,50 PLN

Orosz rubel:

60 RUB

Szingapúri dollár:

3,00 SGD

Svéd korona:

15,00 SEK

Svájci frank:

3,00 CHF

Új tajvani dollár:

70,00 TWD

Thai bát:

70,00 THB

Angol font:

1,00 GBP

Amerikai dollár:

1,95 USD


Ezt az összeget a hitel- vagy betéti kártya sikeres megerősítését követően visszatérítjük a számlájára.

A3.7. Adatigénylés

10,00 GBP vagy 12,00 EUR (tételenként)

Ezt a díjat akkor számítjuk fel, ha Ön egy fizetési megbízás elutasítására vonatkozó megalapozott indoklást kér tőlünk. Amennyiben Ön a számlájával kapcsolatban jóhiszeműen bejelentett hibákra vonatkozóan kér információkat, nem kell megfizetnie ezt a díjat.

A3.8. Banki elutasítás átutalásnál

Ezt a díjat akkor számítjuk fel, ha a felhasználó átutalást kezdeményez, de helytelen bankszámla- vagy címzettadatokat ad meg.

Csehországi felhasználók: 200 CZK
Magyarországi felhasználók: 1500 HUF
Az eurózónában regisztrált felhasználók: 3 EUR.

A3.9. Jótékonysági szervezetek számára elérhető díjszabás

A speciális díjszabás igénybevételét kérvényezni kell, és a PayPalnek előzetesen jóvá kell hagynia.

A3.9.1. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek esetén

1,9% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj minden fizetési tranzakció után.

A3.9.2. Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj

A fogadott kifizetés pénznemétől függően:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Brazil reál:

0,60 BRL

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Cseh korona:

10,00 CZK

Dán korona:

2,60 DKK

Euró:

0,35 EUR

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Magyar forint:

90 HUF

Izraeli sékel:

1,20 ILS

Japán jen:

40 JPY

Maláj ringgit:

2 MYR

Mexikói peso:

4,00 MXN

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Norvég korona:

2,80 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Orosz rubel:

10,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Svéd korona:

3,25 SEK

Svájci frank:

0,55 CHF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Thai bát:

11,00 THB

Angol font:

0,20 GBP

Amerikai dollár:

0,30 USD


A3.9.3. Nemzetközi díjszabás jótékonysági szervezetek számára

A jótékonysági szervezetekre vonatkozó nemzetközi díjak megegyeznek a külföldi kereskedelmi tranzakciónak minősülő fizetések fogadásának díjával.

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák között lebonyolított, euró- (EUR-) vagy svédkorona- (SEK-) alapú nemzetközi kifizetések esetében a belföldi díjat számítjuk fel.

A3.10. E-csekkek fogadása

Az e-csekkes kifizetésekre az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a fogadott pénznemtől függően):

Ausztrál dollár:

50,00 AUD

Brazil reál:

75,00 BRL

Kanadai dollár:

45,00 CAD

Cseh korona:

850,00 CZK

Dán korona:

250,00 DKK

Euró:

35,00 EUR

Hongkongi dollár:

330,00 HKD

Magyar forint:

9250 HUF

Izraeli sékel:

160,00 ILS

Japán jen:

4000 JPY

Maláj ringgit

150,00 MYR

Mexikói peso:

540,00 MXN

Új-zélandi dollár:

60,00 NZD

Norvég korona:

270,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

1900,00 PHP

Lengyel zloty:

140,00 PLN

Orosz rubel:

1400,00 RUB

Szingapúri dollár:

60,00 SGD

Svéd korona:

320,00 SEK

Svájci frank:

50,00 CHF

Új tajvani dollár:

1350,00 TWD

Thai bát:

1400,00 THB

Angol font:

30,00 GBP

Amerikai dollár:

45,00 USD

A3.11. Mikrokifizetések fogadása

Felhasználóinknak lehetőségük van kérelmezni a mikrokifizetések díjszabásának alkalmazását a meglévő számlájukra (a díjszabás használatához a PayPal előzetes jóváhagyása szükséges). Ha Ön szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ez a díjszabás lesz érvényes a PayPal-számlára érkező összes, kereskedelmi tranzakcióként fogadott kifizetésre.

A3.11.1. Belföldi mikrokifizetések díja

5% + mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.2. Nemzetközi mikrokifizetések díja

6% + mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.3. Mikrokifizetések rögzített díja

A fogadott pénznemtől függően.

Ausztrál dollár:

0,05 AUD

Brazil reál:

0,10 BRL

Kanadai dollár:

0,05 CAD

Cseh korona:

1,67 CZK

Dán korona:

0,43 DKK

Euró:

0,05 EUR

Hongkongi dollár:

0,39 HKD

Magyar forint:

15 HUF

Izraeli sékel:

0,20 ILS

Japán jen:

7 JPY

Maláj ringgit

0,20 MYR

Mexikói peso:

0,55 MXN

Új-zélandi dollár:

0,08 NZD

Norvég korona:

0,47 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

2,50 PHP

Lengyel zloty:

0,23 PLN

Orosz rubel:

2,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,08 SGD

Svéd korona:

0,54 SEK

Svájci frank:

0,09 CHF

Új tajvani dollár:

2 TWD

Thai bát:

1,80 THB

Angol font:

0,05 GBP

Amerikai dollár:

0,05 USD


Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák között lebonyolított, euró- (EUR-) vagy svédkorona- (SEK-) alapú nemzetközi kifizetések esetében a belföldi díjat számítjuk fel.

A3.12.

Inaktív PayPal-számla

Az inaktivitási díj az alább felsorolt díjak vagy a számlája fennmaradó egyenlege közül az alacsonyabb.

Euró:

12,00 EUR

Cseh korona:

300,00 CZK

Magyar forint:

4000,00 HUF

Svájci frank:

12,00 CHF

A4. Szószedet

A4.1. A „kereskedelmi tranzakció” típusú kifizetés az, amikor a felhasználó árucikkeket és szolgáltatásokat vásárol vagy értékesít, bármilyen más típusú kereskedelmi célú tranzakciót hajt végre, vagy pénzt fogad a PayPal „pénzigénylési” funkciójának segítségével.

A4.2. A „személyes tranzakció” típusú kifizetés azt jelenti, hogy Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Barátok és család” lapjáról), vagy pénzt fogad a PayPal-számláján ismerőseitől vagy családtagjaitól, anélkül, hogy a pénz mögött kereskedelmi tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem szolgálja árucikkek vagy szolgáltatások megvásárlását, sem más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön kereskedelmi tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít), akkor nem kérheti, hogy a vásárló személyes tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért. Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a személyes tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1. egyes országok nem engedélyezik a személyes tranzakcióval való pénzküldést (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2. a Brazíliában és Indiában regisztrált számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak személyes tranzakció típusú kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált számlákra nem küldhet személyes tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3. a díjat a küldő fél fizeti.

A4.3. A kifizetés akkor számít „belföldinek”, ha a küldő és a fogadó fél ugyanabban az országban regisztrált a PayPal szolgáltatásaira.

A4.4. A kifizetés akkor számít „nemzetközinek”, ha a küldő és a fogadó fél más-más országban regisztrált a PayPal szolgáltatásaira. A nemzetközi kifizetési díjak számításának leegyszerűsítése érdekében egyes országokat különböző csoportokba soroltunk:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Észak-Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

A4.5. Százalékos díjak (például 2,90%): a kifizetés összegének meghatározott százalékával megegyező összegre vonatkoznak, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6. A kereskedelmi és a személyes tranzakciónak számító kifizetések rögzített díja (ha arról az adott szakasz máshogy nem rendelkezik) a fogadott kifizetés pénznemétől függ, és a következőképpen alakul:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,30 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

A4.7. A kifizetések küldéséhez eltérő pénznemben felszámított díjak: Az Ön által a PayPalnek fizetendő egyes díjakat a kifizetési összeg elküldéséhez használt egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell kifizetnie. Ilyen esetben az egyes vonatkozó kezdeti egyenlegek pénzneméről a fizetendő díj pénznemére egy pénznemváltást hajtunk végre (a pénznemváltást ismertető szakasz, illetve adott esetben a fenti A3.1. szakasz alapján), és a díjakat az átváltott egyenlegről szedjük be.