PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Információ számlájáról

A jelen Felhasználói megállapodás az összes felhasználóra érvényes 2020. szeptember 14. napjától.

Üdvözöljük a PayPal oldalán!

A következők az Ön és a PayPal (Europe) S.a r.l. et CIE, S.C.A. („PayPal”) között létrejött szerződés általános szerződési feltételei, amelyek a PayPal-számla és a PayPal-szolgáltatások használatát szabályozzák. Ezt nevezzük a felhasználói megállapodásunknak. Csak azon személyek PayPal-számláira érvényes, akik a következő országokban rendelkeznek lakóhellyel:

Egyesült Királyság

Gibraltár

Man

Málta

Bulgária

Görögország

Jersey

Románia

Ciprus

Guernsey

Lettország

San Marino

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Szlovákia

Észtország

Írország

Litvánia

Szlovénia

Ha Ön magánszemély, PayPal-számla nyitásához és a PayPal-szolgáltatások használatához kapcsolódó szerződés megkötéséhez legalább 18 éven felülinek és teljes jogképességgel rendelkezőnek kell lennie. Ha Ön egy vállalkozás tulajdonosa, a vállalkozást a fenti országok valamelyikében kell bejegyezni.

A PayPal-szolgáltatások igénybevételéhez PayPal-számla szükséges. A PayPal-számla nyitásával és használatával Ön beleegyezik, hogy betartja a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét. Ön vállalja továbbá azt is, hogy betartja a következő kiegészítő dokumentumokban és a Jogi megállapodások oldalon található egyéb, Önre vonatkozó dokumentumokban foglaltakat:

Olvassa el figyelmesen a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét és minden más, Önre vonatkozó dokumentumot.

Időnként felülvizsgálhatjuk a jelen Felhasználói megállapodást és a fent felsorolt dokumentumokat. Ellenkező rendelkezés hiányában a módosított változat a közzététel pillanatában lép hatályba. Ha a módosításaink csorbítják a jogait vagy növelik a felelősségét, értesítést teszünk közzé a webhelyünk Irányelvfrissítések oldalán, és legalább két hónappal korábban tájékoztatjuk erről. Amennyiben a jelen Felhasználói megállapodás módosításainak érvénybe lépését követően a szolgáltatásainkat továbbra is használja, az a módosítások Ön részéről történt elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját a módosítások érvénybe lépése előtt megszüntetheti.

Információ rólunk és szolgáltatásunkról

A PayPal fő tevékenysége az elektronikus pénz kibocsátása, valamint az elektronikus pénz használatához szükséges pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

Ha többet szeretne megtudni rólunk és a szolgáltatásunkról, olvassa el a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalóinkat.

Ön a PayPal webhelyén (általában a „Jogi megállapodások” oldalon) bármikor elérheti a jelen felhasználói megállapodást, valamint a szolgáltatásaink használatára vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve a jogszabályban kötelezőként előírt közleményeket.Ezeket az információkat elküldhetjük Önnek is.

A jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatások (beleértve a jelen felhasználói megállapodást és a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat) egy példányát bármikor elkérheti tőlünk. Az adatszolgáltatási dokumentumot olyan formában adjuk át, amelynek révén Ön megőrizheti és reprodukálhatja a benne szereplő információkat (például e-mailben).

Számla nyitása

Két számlatípust kínálunk felhasználóinknak: egyéni és üzleti számlákat.

Egyéni számla

Egyéni számlával pénzt küldhet és igényelhet ismerőseitől és családtagjaitól, illetve online vásárolhat.

Az egyéni számlák jelenleg elérhető összes funkciójához való hozzáférés érdekében egyes egyéni számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik frissítésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnak).

Ha PayPal-számláját elsődlegesen eladásra használja, nyitnia kell egy üzleti számlát, vagy egyéni számláját üzleti számlára kell váltania.

Üzleti számla

Az üzleti számlákat olyan személyek és (bejegyzett vagy nem bejegyzett) szervezetek használhatják, amelyek a PayPalt elsősorban értékesítésből vagy adományokból befolyó online kifizetések fogadására használják.

Az üzleti számlákra az egyéni számláktól eltérő díjak vonatkozhatnak. További részletekért tekintse meg a díjainkat.

Üzleti számla nyitásával vagy egyéni számlája üzleti számlára váltásával Ön igazolja, hogy elsősorban üzleti vagy kereskedelmi célokra használja.

Kereskedelmi jogalany állapota

Amennyiben az üzleti számláján végzett tevékenység elér egy bizonyos határértéket, vagy bizonyos üzleti szegmensek vagy tevékenységek folytatása esetén a kártyaszolgáltatók előírják, hogy elfogadja a Kereskedelmi jogi megállapodásokat közvetlenül a feldolgozó partnereinkkel a kártyás fizetések a továbbiakban történő elfogadásának érdekében. Ebben az esetben a jelen felhasználói megállapodás mellett ezek a Kereskedelmi jogi megállapodások vonatkoznak bármely, az Ön nevében a PayPal által feldolgozott kifizetésre.

A PayPal-számla biztonságos használata

Önnek az észszerűség határain belül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a PayPal-számlájával való visszaélést. Megfelelő mértékű biztonságban és a saját felügyelete alatt kell tartania a PayPal-számlái és a PayPal-szolgáltatások eléréséhez használt összes eszközt, tárgyat, azonosítót, jelszót és személyes azonosító számot/kódot. Útmutatásért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat.

Teljesítenie kell minden olyan ésszerű utasítást, amelyet a PayPal a Fizetési Eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad;

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a számlájára vonatkozó utasításokat (pl. úgy, hogy megadja nekünk azt az információt, mely ahhoz szükséges, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, mely magában foglalhatja e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk az utasítást.

A PayPal-számla profiljában naprakészen kell tartania postacímét, e-mail-címét és egyéb kapcsolattartási adatait.

Ön jogosult kifejezetten megadni, visszavonni és kezelni az egyes harmadik feleknek az Ön képviseletében elvégezhető tevékenységekre vonatkozóan adott engedélyeket.Bizonyos esetekben erre számlájára való bejelentkezéskor, más esetekben közvetlenül a harmadik féllel van lehetősége. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, jogosultak vagyunk az Ön Számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett harmadik félnek a következőre adhat engedélyt:

 • Számlainformációs szolgáltatás nyújtása, hogy az Ön nevében hozzáférjen a számlájával kapcsolatos információkhoz.
 • Annak megerősítése, hogy egy kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összeg rendelkezésre áll-e az Ön számláján.
 • Fizetésindítási szolgáltatások nyújtása, hogy az Ön nevében fizetést kezdeményezzen.

Azzal, hogy bármilyen harmadik félnek engedélyt ad a számlájához történő hozzáféréshez bármely módon, Ön nem mentesül a jelen felhasználói megállapodásból származó kötelezettségek teljesítése alól. A harmadik félnek engedélyezett tevékenységekért Ön tartozik felelősséggel.Ön nem von felelősségre minket és kártalanít az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért, az Ön kötelező érvényű jogainak tiszteletben tartása mellett.

A PayPal-számla lezárása

Számláját bármikor lezárhatja. Ha szeretné megtudni, hogy ezt hogyan teheti meg, látogasson el a PayPal Súgóközpontjába.

Saját belátásunk szerint bármikor lezárhatjuk a számláját, ha azt megelőzően legalább két hónappal korábban értesítjük Önt.Ezenfelül bármikor lezárhatjuk számláját, amennyiben:

 1. Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodást, és/vagy a jelen felhasználói megállapodás értelmében egyéb módon jogosultak vagyunk a számla lezárására.
 2. Ön három évig nem lép be a számlájára.
 3. Alapos okunk van feltételezni, hogy a számlájához az Ön felhatalmazása nélkül fértek hozzá.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a számláját, előtte értesítjük a számla lezárásáról, és ha lehetséges, annak okairól is, valamint arról, hogy minden kezelésünkben lévő, nem vitatott pénzét leemelheti.

A számla lezárása esetén:

 • A jelen felhasználói megállapodás azonnal megszűnik, azt leszámítva, hogy a jelen felhasználói megállapodás a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, amely számunkra szükséges az Ön számlája lezárásához és a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfeleléshez.
 • Jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a különleges finanszírozási megoldások keretében rendelkezésére álló egyenlegéről.
 • Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett szolgáltatásokhoz, webhelyekhez, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is), vagy a szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez.
 • Ön felelős marad a jelen felhasználói megállapodás értelmében a számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért.
 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön számlaadatait az adatbázisunkban.
 • A lezárást követően megőrizhetjük az Ön elektronikus pénzét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a visszafordítások, díjak, büntetések, bírságok vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a saját és az esetleges harmadik felek védelme érdekében észszerűnek ítélünk.Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnál tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét.Ha kérdése van a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk.
  Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt számlatulajdonos jogi képviselője, segítségért lépjen kapcsolatba velünk.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a szolgáltatásainak valamelyikét vagy a szolgáltatások bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor legalább két hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy:

 • A törvényi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót.
 • Ez a lépés biztonsági kockázatot, illetve jelentős gazdasági, anyagi vagy technikai terhet jelenthet.

Finanszírozási forrás társítása és eltávolítása

A számláján szereplő összes pénz jogi értelemben „elektronikus pénznek” minősül, amelyet az egész Európai Gazdasági Térségben online fizetőeszközként fogadnak el.

Elektronikus pénz feltöltéséhez vagy átutalás a számlájáról való fogadásához finanszírozási forrást használhat a jelen felhasználói megállapodásban foglaltak szerint. (További részleteket a Pénz hozzáadása vagy átutalása és a Kifizetések finanszírozása című részben olvashat.)

Finanszírozási forrásként a PayPal-számlájához hitelkártyát, bankkártyát, feltöltőkártyát (ahol elérhető), bankszámlát vagy PayPal Credit szolgáltatást (ahol elérhető) társíthat.

Kockázatunk kezelése érdekében korlátozhatjuk az Ön rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat.

Tartsa naprakészen a finanszírozási forrás adatait (például a bankkártya száma és lejárati dátuma). Ha ezek az adatok változnak, az Ön beavatkozása nélkül is frissíthetjük őket a rendelkezésre álló információk és külső források alapján. Ha nem szeretné, hogy frissítsük a kártyaadatait, lépjen kapcsolatba a kibocsátóval ennek érdekében, vagy távolítsa el PayPal-számlájáról a finanszírozási forrást. A finanszírozási forrás frissítésekor megtartjuk a finanszírozási forráshoz tartozó beállításokat. Lehetősége van a kártya és a bankszámla visszaigazolására is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes-e, illetve hogy valóban Ön-e ezeknek a tulajdonosa. Ezt a kártya összekapcsolására és megerősítésére (kártyák esetén) vagy a bank megerősítésére (bankszámlák esetén) szolgáló eljárással, illetve más eljárásokkal tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről időként közleményt jelentetünk meg.

Az Ön folyamatos engedélye, hogy finanszírozási forrását megterhelhessük

Azzal, hogy finanszírozási forrást társít PayPal-számlájához, folyamatos engedélyt ad a PayPalnak a finanszírozási forrás automatikus terhelésére (jelen felhasználói megállapodás alapján és a finanszírozási forrás kibocsájtójára vonatkozó megbízás (például közvetlen terhelés) feltételeinek alapján) az elektronikus pénz szükséges értékében:

 • A következők fedezésére:
  • A kifizetési összeg (plusz a PayPalnek fizetendő összes tranzakciós díj) fedezésére, amikor a számláját egy kifizetés másik felhasználónak történő küldésére használja.
  • Ha Ön az Egyesült Királyságban levő lakóhellyel rendelkező felhasználóként regisztrált a PayPalnél, akkor minden olyan összeg fedezésére, amellyel nekünk a kifizetések fogadásával kapcsolatosan tartozik a szolgáltatások használatakor.
 • Számlaegyenlege feltöltéséhez a számlafelületen elérhető Pénz hozzáadása funkció használatakor.

A korábbi kísérlet sikertelensége esetén ismét megterhelhetjük a finanszírozási forrást. Ha visszavonja a finanszírozási forrásra vonatkozó folyamatos engedélyt, akkor meg kell térítenie minden olyan, általunk már elektronikusan kibocsátott pénzösszeget, amelyre vonatkozóan a finanszírozási forrásból származó terhelés továbbra is fennáll.

Az engedélyt a finanszírozási forrásnak a PayPal-számláról való eltávolításával vonhatja vissza.

A SEPA az Európai Közösség és az európai bankszektor kezdeményezése, amelynek célja, hogy hatékonyabban lehessen tranzakciókat lebonyolítani az Európai Unión belül. Amennyiben az Ön bejegyzett lakhelye Cipruson, Észtországban, Görögországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Szlovákiában vagy Szlovéniában található, és bankszámlát regisztrál a PayPalnél, vagy először használ egy új bankszámlát finanszírozási forrásként, azzal a PayPalnek SEPA közvetlen beszedési megbízást ad. Ha a folyamatos engedélyhez SEPA közvetlen beszedési megbízást használ:

 • A megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (MRN) bármikor hozzáférhet a PayPal-számláján, ahol visszavonhatja és módosíthatja a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.
 • A PayPal tájékoztatni fogja Önt a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyen belül a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Amennyiben az eredeti befizetés visszavonása miatt a PayPal újból elküld egy SEPA közvetlen beszedési kérést, az újbóli igény benyújtása előtt nem biztosítunk (további) információkat az összegről és az időintervallumról.
 • A bank szerződési feltételeinek megfelelően a közvetlen terheléses SEPA-fizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A finanszírozási forrást érintő visszavonás kockázata és az e-csekkek kibocsátása

Ha a finanszírozási forrásától kifizetés érkezik, az ennek eredményeként létrejövő elektronikus pénzt a tartalék számláján tarthatjuk egészen addig, amíg úgy látjuk, hogy fennáll a finanszírozási forrás szolgáltatója általi visszaírás kockázata. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre minden szükséges adat a kifizetésből származó összeg az Ön PayPal-egyenlegén való elérhetővé tételéhez, amíg fennáll a visszaírás kockázata.

Amikor a számlájáról történő kifizetésre ad utasítást egy másik felhasználó javára, amelynek a fedezete a bankszámla, és az ennek eredményeként létrejövő elektronikus pénzt ilyen módon tároljuk, a bankszámláról történő ilyen típusú kifizetést „e-csekk” kifizetésnek nevezzük. Az e-csekk használatára vonatkozóan lásd az alábbi, Számlájáról indított kifizetések finanszírozása című részt.

PayPal-egyenleg birtoklása és használata

A számláján tárolt pénzre nem kap kamatot vagy egyéb hozamot. Ennek oka az, hogy a számláján tárolt pénz elektronikus, így az európai törvények értelmében nem fizethető rá kamat. Továbbá az elektronikus pénz nem betét vagy befektetés a luxemburgi jog alapján, így a Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs által működtetett luxemburgi betétbiztosítási és befektetői kártalanítási rendszerek nem védik meg.

A számláján található pénzt tárolhatjuk itt vagy áthelyezhetjük ide:

a felhasználói megállapodástól függően bármikor.

PayPal-egyenleg

Számlája végrehajtási része tartalmazza PayPal-egyenlegét, ami azon elérhető pénzegyenlege, mely kifizetésre vagy leemelésre elérhető.

Ha fizetési szolgáltatásunkat egy másik felhasználó kifizetésére használja, utasít minket, hogy a pénzt a PayPal-egyenlegéről a fogadó fél számlájára utaljuk át.

A PayPal-egyenlegén elszámolt összegnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított kifizetést és a tranzakciós díjakat, amelyekkel a kifizetés időpontjában tartozik nekünk. További követelmények is érvényesek – lásd alább a Kifizetés végrehajtása című részt. Amennyiben PayPal-egyenlege túl alacsony, illetve előzetesen beállított egy elsődleges fizetési forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy az Ön nevében a megfelelő fizetési forrásból emeljük le az összeget, és PayPal-egyenlegén írjuk jóvá az ennek megfelelő elektronikus pénzösszeget, és ezzel fedezzük az esedékes kifizetést.

Ha pénzt emel le, PayPal-egyenlegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított leemelést a leemelés időpontjában.

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat létre PayPal-egyenleget, illetve hogyan utalhat át pénzt, olvassa el a Pénz hozzáadása vagy átutalása című részt.

Ha PayPal-egyenlege negatív, ez az a nettó összeg, amellyel nekünk tartozik az adott időpontban.

Tartalékszámla

Számlaáttekintésében a „függőben”, „elszámolatlan” „visszatartott” vagy egyéb módon, az adott időpontban korlátozott pénzt a rendszer számlája tartalékszámlaként működő részében tárolja.A tartalékszámlán tárolt pénzhez nem férhet hozzá és nem használhatja.

Pénz hozzáadása vagy felvétele

Pénz hozzáadása

Ahhoz, hogy számlájára elektronikus pénz érkezzen, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre, melyek mindegyikére a felhasználói megállapodás feltételei vonatkoznak:

 • Kifizetést kell fogadnia valaki mástól. Előfordulhat, hogy ezért díjat számítunk fel.
 • Elektronikus pénzt kell beszereznie tőlünk, amelyhez azzal egyenértékű pénzösszeget kell fizetnie nekünk.

Elektronikus pénzt vásárolhat tőlünk a következőképp:

 • Beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló finanszírozási forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából másoknak kifizetésként küldendő összeget (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat).
 • Manuális módszerrel, a számla felületén elérhető, fedezet hozzáadására szolgáló funkció segítségével is fizethet nekünk, illetve utasíthat minket, hogy vonjuk le a megfelelő összeget a finanszírozási forrásáról az elektronikus pénz ellenértékeként.

A finanszírozási forrás szolgáltatója által felénk indított kifizetések teljesítése a finanszírozási forrás szolgáltatójának jogi felelőssége. Nem rajtunk múlik, hogy a számunkra indított kifizetés mennyi időt vesz igénybe.

Pénz leemelése

Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, leemelhet tetszés szerinti összeget a PayPal-számlájához társított, kijelölt finanszírozási forrására, amikor a PayPal ezt engedélyezi.Ez magában foglalhatja bankszámláját vagy bank- és hitelkártyáját, attól függően, hogy melyik országban van a PayPal-számlája.

Amikor arra utasít minket, hogy emeljünk le bármilyen összeget PayPal-egyenlegéről a felhasználói megállapodásnak megfelelően, mi a következőt tesszük:

 • Az elektronikus pénzt átváltjuk olyan pénzzé, amelyet át tudunk utalni az Ön kijelölt finanszírozási forrására.
 • Utasítást adunk a saját bankunknak, hogy utalja át az adott pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrására.

A leemelésre vonatkozó fizetési utasítást bankunknak a következő munkanap végéig próbáljuk meg elküldeni (a „munkanap” azt a napot jelenti, amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak az ügyfelek számára). Ha nincs egyéb késlekedés a jelen felhasználói megállapodás feltételei alapján. Miután a bankunkhoz eljutott a fizetési utasítás, nem rajtunk múlik, hogy az Ön számára indított kifizetés mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz. Ezen a ponton a mi bankunk, az Ön finanszírozási forrásának szolgáltatója, valamint az általuk használt fizetési rendszerek átveszik a felelősségét annak, hogy eljuttassák a pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrásához, és ez hatással lehet arra, hogy mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz a pénz. Lehetővé tehetjük, hogy a pénzfelvételhez az összeget átutalja:

 • Egy arra jogosult bankszámlára (amennyiben ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • A számlájához társított bankszámlájára való értéknapos átutalás útján (ezt a pénzfelvételi/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti).
  • A számlájához társított bankszámlájára történő azonnali átutalással.
   Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások a bankszámlához tartozó bankkártyáján keresztül történjenek.
 • Mastercard- vagy Visa-kártyájára (amennyiben erre lehetőséget biztosítunk).

Az átutalásra díjak vonatkoznak. Minden alkalommal, amikor ilyen átutalást kezdeményez, előzetesen tájékoztatjuk a díjakról.

Csak olyan pénznemben vezetett finanszírozási forrásra (például bankszámla vagy kártya) kérheti a leemelést, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel.

Csak számlája nyitó pénznemében kérhet átutalást PayPal-egyenlegéről, kivéve ha a PayPal egyéb módon rendelkezik.Ha más pénznemben tartott PayPal-egyenleget szeretne átutalni, akkor át kell váltania a pénznemet a számla nyitó pénznemére különben az átutalás időpontjában lesz Önnek átváltva.Tranzakciós átváltási árfolyamunkat alkalmazzuk.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön leemel:

 • A számla eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemű PayPal-egyenlegről, akkor átváltási díjat kell fizetnie az eredeti nyitó pénznemre történő átváltásért.
 • Olyan finanszírozási forrásra (például bankszámla vagy -kártya), amelynek a pénzneme eltér az Ön számlájának eredeti nyitó pénznemétől, akkor átváltási díjat kell fizetnie a finanszírozási forrás pénznemére történő átváltásért.

Annak érdekében, hogy Önt, más felhasználóinkat és saját magunkat megvédjük a veszteségtől, illetve a pénzmosás elleni és egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében az átutalásokat bizonyos esetekben késleltethetjük, többek között abban az esetben ha ellenőriznünk kell, hogy engedélyezte-e az átutalást, vagy ha a PayPal-számlájára érkező kifizetést visszaírták (például visszaterhelés, banki visszavonást vagy vásárlói vita esetén). Amennyiben PayPal-számláját korlátozzuk, valamely kifizetése visszatartás alatt áll, illetve a számlája vagy egy társszámla negatív egyenlegű bármely pénznemben; amíg a PayPal-számlájáról történő átutalás függőben van, az átutalást meg kell ismételnie, amint a korlátozás vagy visszatartás megszűnik vagy a negatív egyenleg teljes mértékben visszafizetésre került.

Átutalásaira limitet állíthatunk be. Az átutalási limiteket megtekintheti, ha bejelentkezik PayPal-számlájára.A pénzfelvételi limit megszüntetéséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyek a számla áttekintése oldalon is elérhetők lehetnek).

Pénz kezelése több pénznemben

A számla megnyitásakor a számla a nyitó pénznem használatára van beállítva.

Számlájának nyitó pénzneme az euró (EUR), kivéve ha az alábbi országok állandó lakosaként regisztrált nálunk:

 • Cseh Köztársaság: cseh korona (CZK).
 • Magyarország: magyar forint (HUF).
 • Egyesült Királyság: font (GBP).

Számláját úgy is konfigurálhatjuk, hogy azt pénz tárolására, illetve a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben történő kifizetések küldésére és fogadására is használhassa.Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy egyenlegét más pénznemre válthassa.

Amennyiben PayPal-egyenlege nem fedezi egy adott pénznemben indított kifizetés összegét, a hiányzó összeg pótlására bármely más pénznemű PayPal-egyenlegről kezdeményezhetünk pénznemváltást.Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére.

Továbbá azt is megadhatja, hogy hogyan kezeljük és/vagy váltsuk át a számlája eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket.Ahhoz, hogy pénzt fogadhasson a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben, előfordulhat, hogy először egyenleget kell létrehoznia az adott pénznemben, vagy a pénzt egy olyan pénznemre kell átváltania, amelyet engedélyezünk.

Egyes pénznemekben csak úgy fogadhat kifizetéseket, ha a pénzt automatikusan egy másik, engedélyezett pénznemre váltjuk át.

Ha olyan személy küld pénzt Önnek, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, és a fizetés olyan pénznemben történik, amelyet a számlája jelenleg nem támogat, előfordulhat, hogy a fogadott összeget automatikusan átváltjuk egy olyan pénznemre, amely a fiókján engedélyezve van a kifizetés időpontjában.

Tekintse át a fenti, Pénz átutalásáravonatkozó részt, amely a különféle pénznemekben történő átutalást ismerteti.

Ha a Számlához tartozó valamely pénznem szerinti Egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű Egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a Számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik Számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen felvenni próbált összegekből.Ha nem euróban vezetett PayPal-egyenlege 21 napon át tartozást mutat, előfordulhat, hogy euróra váltjuk át tartozásának összegét.

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az átváltott pénz összegét vagy az átváltások számát.A PayPal-számlán tartott több pénznemmel kapcsolatos minden kockázat Önt terheli.Nem tarthat vagy válthat át pénzt spekulatív kereskedési, átváltási arbitrázs, átváltási opciós célokra vagy bármely más tevékenységre, ami a PayPal megítélése szerint elsődlegesen a devizaátváltási árfolyamokra alapozott pénzszerzést szolgálja.Bármely tranzakciót felfüggeszthetünk, törölhetünk vagy visszavonhatunk, ami a megítélésünk szerint nem felel meg ennek a követelménynek.

Hogyan váltjuk az adott pénznemet

Ha a pénznemváltást a PayPal végzi, a rendszer az adott pénznemre vonatkozó átváltási árfolyamon végzi el a tranzakciót.

A tranzakciós átváltási árfolyamot rendszeres időközönként módosítjuk, pénznemváltás esetén pedig egy alap átváltási árfolyamra épülő pénznemváltási díjat is felszámítunk az adott átváltásra vonatkozóan. Az alap átváltási árfolyam az átváltás napján vagy az azt megelőző munkanapon a nagykereskedelmi devizapiacokon elérhető árfolyamokon, illetve törvényi vagy jogszabályi kötelezettség esetén a megfelelő kormányzati referencia-árfolyamokon alapul.

A tranzakció átváltási árfolyamát (beleértve a pénznemváltási díjat) biztosíthatjuk Önnek áttekintés céljából a tranzakció során. Ha befejezi a tranzakciót, akkor a tranzakció átváltási árfolyama vonatkozhat a tranzakció kifizetésére a feldolgozás időpontjától függetlenül; de előfordulhat az is, hogy az átváltási árfolyam csak akkor érvényes, ha az adott tranzakció kifizetését egy bizonyos határidőn belül elvégzik. Ez a tranzakció során van megadva. A határidő letelte után használhatjuk a tranzakció feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot, vagy előfordulhat, hogy nem végezzük el a pénznemváltást.

Ha a számlázási megállapodás alapján engedélyt adott a fizetésre, és ennek a fizetésnek mi végezzük a devizaátváltást, akkor a fizetési művelet feldolgozásakor érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot fogjuk használni.A számlázási megállapodás szerint minden egyes kifizetés tranzakciós átváltási árfolyama változhat.

Esetenként hozzáférést biztosítunk a „Pénznemváltó” eszközhöz, hogy megtekinthesse, milyen tranzakciós átváltási árfolyamot (a pénznemváltási díjat is beleértve) alkalmazhatunk bizonyos pénznemváltásokra. A Pénznemváltó eszközzel megjelenített árfolyamok csak az eszköz használatakor érvényesek, és változhatnak.

Pénznemek közötti átváltási lehetőségek

Ha kifizetése bank- vagy hitelkártyával történik, és a PayPal határozza meg a devizaátváltást, akkor beleegyezik abba, és engedélyezi számunkra, hogy konvertáljuk a pénznemet a bank- vagy hitelkártya-kibocsátó helyett.

Lehet, hogy jogosult arra, hogy kártyakibocsátója váltsa át kártyás fizetésének pénznemét azon pénznemre, amelyben a kifizetést PayPal-számlájáról küldi, amennyiben ez arra kártyakibocsátóra és hálózatára vonatkozik.Ez különböző formában jeleníthető meg, beleértve a tranzakcióhoz használt valuta kiválasztását, függetlenül attól, hogy mi vagy a kártyakibocsátó végzi-e el a konverziót, illetve, hogy melyik átváltási árfolyamot használják az ügylethez.Ha kártyakibocsátója váltja át a pénzt, a kártyakibocsátó határozza meg a devizaátváltási árfolyamot, illetve az esetleges díjakat.

A PayPal mindig végrehajtja a konverziót olyan tranzakcióknál, ahol a meglévő egyenleget használja, vagy a társított bankszámlája a finanszírozási forrás.

Ha a PayPal úgy dönt, hogy pénznemváltásra van szükség egy olyan tranzakciónál, amelyhez tartalék fizetési módot is meg kell adni, akkor előfordulhat, hogy nem lehet külön kiválasztani, hogy a PayPal vagy a kártya kibocsátója hajtsa végre a pénznemváltást a tartalék finanszírozási forrással indított kifizetésre vonatkozóan.

Ha az értékesítési ponton a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Számlakivonatok és számlarekordok igénylése

Ha számlája nincs korlátozva, megtekintheti és letöltheti a PayPal-számla kivonatát a PayPal-számlába való bejelentkezéssel.Ön beleegyezik, hogy a tranzakciós adatokat a PayPal-számla Előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött e-mailben fogja megkapni. 

A kifizetésekkel kapcsolatos, lényeges adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig feltöltjük a számlájára, így oda bejelentkezve azokhoz bármikor hozzáférhet. Továbbra is lehetősége lesz hozzáférnie a letölthető jelentéshez PayPal-számlájáról.Ez megmutatja a releváns időszakban felmerült összes díjat, valamint minden más, a PayPal-számlán terhelésként megjelent összeget. A jelentés csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban volt aktivitás PayPal-számláján, vagy ha a releváns időszakban díjakat számoltunk fel.Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) az információkat.

Fenntartjuk a jogot, hogy díjat számítsunk fel, ha Ön ezeken felüli Ön további információt kér, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a díjakra vonatkozó információkat. Azonban nem számítunk fel díjat a PayPal-számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására igényelt adatokért.

Díjak

Díjakat számítunk fel szolgáltatásainkért, ahogyan az a díjszabási oldalunkon szerepel arra az országra vonatkozóan, amelyben Ön lakóhellyel rendelkezik.

Az itt megtalálható díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem általunk fizetendő, illetve nem általunk kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk.

A szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Előfordulhat, hogy a díjakat PayPal-egyenlegéről vonjuk le. Előfordulhat, hogy a tranzakcióval kapcsolatos díjakat az átutalt összegekből vonjuk le, mielőtt ezeket a pénzeszközöket jóváírják a PayPal-egyenlegén.

A számlájára beérkező összegekre, illetve az általunk felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben bocsátjuk az Ön rendelkezésére (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie számlájára).

Ha a kifizetés végrehajtásához Önnek díjat kell fizetnie nekünk, a díj összegét megtudhatja tőlünk, ha fizetési utasítást ad meg nekünk.

Nem számíthat fel és nem vonhat le semmilyen összeget díjainkból.

A jelen felhasználói megállapodásban meghatározottakon felül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll költséget elszámolni. Ezekről a költségekről akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

Ha Ön kereskedő, és mennyiségi, sávos kereskedői díjszabást kíván igényelni (és azt meg szeretné tartani), Önre a kereskedői díjszabás feltételei vonatkoznak, amelyek az alábbi, Kifizetések fogadása című részben találhatóak meg.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetés végrehajtása

Általános rendelkezések kifizetés végrehajtásához

Fizetési megbízása

Előfordulhat, hogy lehetővé tesszük Önnek, hogy fizetési utasításait bárhogy megadhassa nekünk, amiről időről időre értesíthetjük.A fizetési utasítás megadásának módja attól függ, hogy milyen fizetési módot használ, például:

 • Ha egy vásárlásért fizet vagy adományoz, a legtöbb eladó és/vagy adományt gyűjtő lehetőséget biztosít önnek, hogy fizetési utasítást adjon nekünk bizonyos PayPal-fizetésekkor vagy egyéb PayPal fizetési beépülő modul webhelyükön.
 • A „Pénz küldése” funkciót akkor használhatja, amikor bejelentkezik PayPal-számlájára, hogy fizessen valakinek.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse az utasítást (pl. úgy, hogy megadja nekünk azt az információt, mely ahhoz szükséges, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, mely magában foglalhatja e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk a fizetési utasítást.

Fizetési megbízás megszüntetése

Miután megadta nekünk a fizetési utasítást, nem törölheti azt, kivéve, ha az számlázási megállapodás szerinti fizetési utasítás (további részletekért lásd alább).

Mennyi időt vesz igénybe a kifizetésem?

Egy másik felhasználónak kifizetett összeg azon a munkanapon belül hagyja el számláját, amikor megkapjuk a teljes fizetési utasítást.

A kifizetés két Munkanapon belül hagyja el számláját, ha a teljes fizetési utasítást:

 • Olyan napon, amely nem munkanap.
 • Az alábbi országokban bejegyzett munkanapokra vonatkozó helyi leállási idő után: Görögország – 17:00, Írország – 15:00, Magyarország – 14:45, Csehország – 14:00, illetve 16:00 óra a többi országban.

Megkérhet minket, hogy kifizetését egy bizonyos későbbi időpontban tegyük meg. Ebben az esetben a kifizetés abban a bizonyos későbbi időpontban hagyja el számláját.

A felhasználói megállapodás egyéb rendelkezései a fenti határidők meghosszabbítását eredményezhetik.

Mikor fordulhat elő, hogy visszautasítjuk kifizetését?

Előfordulhat, hogy a fizetési utasítást nem tekintjük teljesnek, és megtagadhatjuk a kifizetést, amennyiben:

 • Nem rendelkezik elegendő pénzzel PayPal-egyenlegén.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy a társított finanszírozási forrásai nem rendelkeznek elegendő összeggel a kifizetése elvégzéséhez szükséges pénz fedezéséhez.
 • Nem adja meg a vonatkozó kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot, melyet a fizetési utasítások beszerzéséhez használunk (például elegendő adat a fogadó féllel kapcsolatban, ahogy kértük, és a fizetési utasítás hitelesítése).
 • A kifizetés összege meghaladja a küldési limitet, amelyről a kifizetés küldésének megkísérlésekor tájékoztatjuk.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy korlátozott tevékenység történt a számlájával kapcsolatosan, vagy Ön más módon megsérti a jelen felhasználói megállapodást.

Ha kifizetését a fogadó fél nem fogadta el

Ha lehetővé tesszük, hogy kifizetést küldjön olyan személynek, akinek nincs PayPal-számlája, a fogadó fél PayPal-számla nyitásával kaphatja meg a pénzt.

Ha a fogadó fél már rendelkezik PayPal-számlával, megtagadhatja a pénz elfogadását.

Ha a fogadó fél megtagadja a pénz elfogadását, vagy nem nyit PayPal-számlát, és nem igényi a pénzt a küldéstől számított 30 napon belül, a pénzt (beleértve az Önnek felszámított díjakat is) a rendszer visszatéríti PayPal-számlájára. Ha PayPal-számlájára visszatérítés érkezik, további információért lásd a Visszatérítések a számlájára című részt.

Küldési limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az összeget és az Ön által indítható kifizetések értékét, beleértve a kifizetésekért küldött pénzt is.A küldési limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg.A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

Automatikus terhelések beállítása számlájáról

Eladó késleltetett kifizetései

Ha bizonyos eladóknak fizet bizonyos vásárlások után (például kiszállítással érkező vásárlások, vagy az eladó által módosított vagy véglegesített vásárlások), Ön megadja:

 • Engedélyt ad az eladónak, hogy egy későbbi időpontban szedje be a kifizetést.
 • Utasít minket, hogy automatikusan fizessünk az adott eladónak, amikor az eladó kéri a kifizetést.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben, de előfordulhat, hogy tovább is érvényben marad. Amennyiben rendelkezik egyenleggel, előfordulhat, hogy visszatartjuk a kifizetés összegét függőként, amíg az értékesítő be nem szedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, a tranzakciós átváltási árfolyamot a kifizetés feldolgozásakor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a Pénznemváltás című részben ismertetett módon).

Az Ön által adott engedély az eladó számára lehetővé teszi a kifizetés összegének módosítását, mielőtt az eladó beszedi a kifizetést (az eladóval Ön által megállapodott módosítások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek, illetve kedvezmények céljából). Semmilyen módosítást semmikor nem vagyunk kötelesek megerősíteni (a kifizetés átutalásának időpontját sem).Az Ön által adott engedély alapján bármekkora összeget átutalhatunk, amelyről az eladó végleges összegként tájékoztatást ad.

Számlázási megállapodás kifizetések

A számlázási megállapodással folyamatosan kezelheti ugyanazon fogadó fel(ek) kifizetéseit.Ha számlázási megállapodást köt:

 1. Engedélyt ad a megnevezett fogadó feleknek, hogy a fogadó fél saját belátása szerint kifizetéseket gyűjtsön be a számlájáról (ez lehet olyan összegek kifizetése, amelyekkel termékek vagy szolgáltatások vásárlása okán tartozik a fogadó félnek, egy külön, a fogadó féllel kötött szerződés alapján).
 2. Utasítást ad a PayPalnek, hogy fizessen a megnevezett fogadó feleknek (vagy más fogadó feleknek) a megnevezett fogadó felek utasítása alapján, amikor a megnevezett fogadó felek felkérik a PayPalt arra, hogy küldje el az Ön kifizetését.

Ezzel a fogadó fél „megbízható kedvezményezettje” lesz (a jogi megfelelője annak a személynek, akit Ön megbízható fogadó félként megnevez) az összes, a számlázási megállapodás alapján teljesített kifizetéseknek, így általában nem kérjük fel Önt a kifizetések hitelesítésére (pl. bejelentkezéssel) vagy jóváhagyására, amikor azokat végrehajtják.

A számlázási megállapodás keretében teljesített kifizetések összege módosítható, és ezek különböző időpontokban teljesíthetők. Kizárólag fizetési szolgáltató vagyunk, így nem tudjuk (és, kérjük ne is várja tőlünk, hogy tudjuk), hogy miben és miben nem állapodott meg a fogadó féllel, illetve, hogy a fogadó fél miért döntött úgy, hogy begyűjti kifizetését. Nem vagyunk kötelesek sem ellenőrizni, sem megerősíteni a kedvezményezett által nekünk bemutatott összeget a számlázási megállapodás keretében végrehajtott kifizetések feldolgozása céljából.

Számos nevet használunk a számlázási megállapodás által kezelhető kifizetésekhez: ezek közé tartoznak az „automatikus kifizetések”, az „előfizetés kifizetése”, a „rendszeres kifizetések”, a „referenciatranzakciók”, az „előzetesen engedélyezett átutalások” vagy az „előre jóváhagyott kifizetések”.

A számlázási megállapodást bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti a számla felhasználói felületén, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot. Ha a megszüntetni kívánt számlázási megállapodás értelmében a következő munkanap vége előtti időpontra létezik egy ütemezett kifizetés, előfordulhat, hogy csak a fizetés végrehajtása után töröljük a számlázási megállapodást. Attól függetlenül, hogy megszüntet egy számlázási megállapodást, lehet, hogy még mindig tartozik a kedvezményezettnek azokért az árukért vagy szolgáltatásokért, amelyeket megkapott, de nem fizetett ki.

Ha úgy határozunk, hogy a devizaátváltás szükséges a számlázási megállapodás szerinti kifizetéshez, és mi hajtjuk végre az átváltást, akkor a fizetési művelet végrehajtásakor érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot (beleértve a devizaátváltási díjat) fogjuk használni. A tranzakciós átváltási árfolyam tranzakciónként változhat.

Visszatérítések számlájára

A visszatérítés menete

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • Az összeget elutasítsa.
 • Úgy döntsön, hogy elfogadja, majd a szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes összeget vagy annak egy részét.

A visszautasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk.Az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül a nem igényelt kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk.Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra konvertálhatjuk:

 • Az eredeti (a fogadó fél által átvett pénznemre váltás előtti) fizetés során használt egyenleg pénznemére.
 • A számlájának nyitó pénznemére.
 • Amerikai dollárra (egyenleget nyitunk Önnek ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés tartalmazott devizaátváltást, a fogadó fél által kapott adott pénznemű visszatérített összeget a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napjának a tranzakciós átváltási árfolyamát fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja (beleértve az Ön által fizetett átváltási díjat) az eredeti kifizetéshez használt, átváltott pénznemben.
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy nap elteltével küldik vissza, akkor azt a tranzakciós átváltási árfolyamot használjuk az átváltásakor, amely érvényben volt a visszaküldött összeg átváltásakor. Ne feledje, hogy a visszatérítési átváltás esetén:
  • Ha Ön az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Írországban nyilvántartott lakosként regisztrált a PayPalnél, akkor a tranzakciós átváltási árfolyam nem tartalmazza (és Önnek nem kell kifizetnie) az átváltási díjat.
  • Ha más ország lakosaként van regisztrálva a PayPalnál, a tranzakció átváltási árfolyama a pénznemváltási díjat is tartalmazza.Ilyen esetben Önt terheli a pénznemváltási díj az Önnek visszatérített összegekre vagy az elutasított kifizetésekre vonatkozóan.

Amennyiben a jelen szakasz másképpen nem rendelkezik, Önt terheli az Önnek visszatérített összegekre vagy az elutasított kifizetésekre vonatkozó pénznemváltási díj, ha az Önnek visszatérített összeget a fentiekben ismertetett módokon átváltja. A tranzakciós átváltási árfolyamot azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatjuk.

Emellett automatikusan átutalhatjuk a visszatérített pénzt az egyenlegéről, és az összeget visszautalhatjuk az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. Az átutalás is járhat pénznemváltással. Lásd a fenti, pénzátutalásra vonatkozó szakaszt.

Kockázatok visszatérítések fogadásakor

A visszatérített összeg értéke kisebb lehet, mint az eredetileg kifizetett összeg.Ezt a következő eredményezheti:

 • Az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél. Mivel mi csak fizetési szolgáltatóként járunk el, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött.
 • Tranzakció átváltási árfolyamának ingadozása.

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a fogadó félnek az összeg visszautasítására vagy visszafizetésére vonatkozó döntése miatt keletkezik – kivéve, ha a fogadó fél által visszaküldött összeg a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés.

Nem vállalunk felelősséget az eredeti kifizetés értéke és a visszatérítés értéke közötti különbségért, kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés (lásd a Problémák megoldása című részt).

Kifizetések finanszírozása

Elsődleges finanszírozási forrás kiválasztása

Kijelölhet elsődleges finanszírozási forrást a számlájára bejelentkezve.Jelen felhasználói megállapodás feltételei szerint az elsődleges finanszírozási forrást fogjuk az alapértelmezett finanszírozási forrásként használni a számláról küldött kifizetésekhez.

Egyes számlázási megállapodásokkal kapcsolatos kifizetésekhez külön finanszírozási forrást állíthat be.

Különleges Finanszírozási Megállapodások

Egyes kifizetések a PayPal-számlájához kapcsolódó különleges finanszírozási megállapodásokkal finanszírozhatók, mint például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleg, ajándékutalvány, vagy egyéb promóciós finanszírozási megállapodás.A különleges finanszírozási megállapodás használatára és prioritási sorrendjére további feltételek vonatkoznak Ön és mi közöttünk.A számla áttekintése menüpontban megjelenhet a különleges finanszírozási megállapodások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra alkalmas kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít elektronikus pénznek, nem képezi részét az Ön Egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az elektronikus pénzmennyiséget jelzi, amelyet kibocsátásra kínálunk, majd a számláján történő jóváírásra egy arra alkalmas PayPal-kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott különleges finanszírozási megoldásra vonatkozó további szerződési feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ezen feltételekben megszabott időkeretben érvényes).Ha különleges finanszírozási megállapodáson keresztül finanszírozott kifizetése később bármilyen okból visszavonásra kerül, visszatartjuk az adott kifizetés különleges finanszírozási megállapodással finanszírozott részének megfelelő összeget, és (amennyiben a különleges finanszírozási megállapodás még nem járt le), visszaállítjuk a különleges finanszírozási megállapodást.

Számlájáról küldött kifizetések finanszírozása

Az elektronikus pénzhez a számlájáról küldött kifizetésért a következő forrásokból, a következő sorrendben fogunk hozzájutni, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

 1. Különleges Finanszírozási Megállapodások (ha az adott tranzakcióhoz elérhető)
 2. Elsődleges finanszírozási forrás (ha ki van választva és elérhető)
 3. Már meglévő PayPal-egyenleg
 4. Bankszámla (azonnali átutalás banki megbízáson keresztül)
 5. PayPal Credit (ahol elérhető)
 6. PayPal márkájú bankkártya (ahol elérhető)
 7. PayPal márkájú hitelkártya (ahol elérhető)
 8. Bankkártya
 9. Hitelkártya
 10. Bankszámla (e-számla)

Ha egy bankszámlát csatolt finanszírozási forrásként, bizonyos esetekben felajánlhatjuk, hogy igénybe vegye a Fizetés szállítás után szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig elhalaszthassa. Ha felajánljuk Önnek a lehetőséget, és úgy dönt, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, akkor a Fizetés szállítás után szolgáltatás feltételei lesznek érvényesek.

PayPal vásárlói védelem

Ha olyan eladótól vásárol valamit, aki elfogadja a PayPal-fizetést, visszatérítésre lehet jogosult a PayPal vásárlói védelem keretében. Megfelelő körülmények között a PayPal Vásárlói védelme keretében Ön visszaigényelheti az adott tétel teljes vételárát, a teljes eredeti szállítási költséggel együtt (amennyiben volt ilyen). A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal vásárlói védelem igénybevételére. A PayPal első döntése véglegesnek tekintendő, azonban Önnek lehetősége van fellebbezést benyújtani a PayPal felé, ha olyan új vagy érdemi információ jut a birtokába, amely az eredeti döntés időpontjában még nem állt rendelkezésre, illetve ha Ön úgy gondolja, hogy a döntéshozatali folyamat során hiba történt.

FONTOS: A reklamáció rendezésének részeként előfordulhat, hogy Önnek vissza kell küldenie a tételt az eladónak vagy más, általunk meghatározott félnek.A PayPal vásárlói védelem nem jogosítja fel Önt arra, hogy a visszaküldés esetleges szállítási költségeit visszaigényelje.

A PayPal vásárlói védelem a tranzakciókkal kapcsolatos következő konkrét problémák esetén alkalmazható:

 • nem kapta meg a tételt az eladótól (ezt nevezzük „A tétel nem érkezett meg” reklamációnak), vagy
 • a kapott tétel nem az, amelyet Ön megrendelt (ez a „Jelentősen eltér a leírástól” reklamáció).

Ha Ön úgy véli, hogy a PayPal-számlájával végzett egyik tranzakciót nem hagyta jóvá, ez a reklamáció nem tartozik a PayPal vásárlói védelem alá, és a leírása alább, Az illetéktelen tranzakciókra és egyéb hibákra vonatkozó felelősség című szakaszban található.

QR-kódos tranzakciók

Ha a PayPal által termékek és szolgáltatások vásárlásához kibocsátott QR-kóddal vásárol valamit személyesen egy eladótól, tranzakciója jogosult lehet a PayPal vásárlói védelemre.

„A tétel nem érkezett meg” reklamációk

Reklamációja nem jogosult pénzvisszatérítésre a PayPal vásárlói védelem keretén belül, és nem számít „A tétel nem érkezett meg” reklamációnak, amennyiben:

 • A terméket személyesen veszi át vagy Ön, vagy valaki az Ön nevében, beleértve azt is, ha egy eladói értékesítési helyen a PayPalt használja, kivéve a személyes, PayPal QR-kódos, árucikkek vagy szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókat.
 • Az eladó bemutatta a kézbesítési igazolást.

Ha az eladó bizonyítékkal tud szolgálni arról, hogy az árucikkeket kiszállította az Ön címére, a PayPal jogosult akkor is az eladó javára dönteni „A tétel nem érkezett meg” reklamáció ügyében, ha Ön azt állítja, hogy nem kapta meg az árucikkeket.

„Jelentősen eltér a leírástól” reklamáció

Egy tétel akkor eshet a “Jelentősen eltér a leírástól” kategóriába, ha:

 • A tétel nagy mértékben eltér az eladó által biztosított leírástól.
 • Ön egy teljesen eltérő tételt kapott.
 • Félrevezető módon tüntették fel a tétel állapotát. Például a leírás szerint „új” tétel valójában használt.
 • A tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti (vagyis hamis).
 • A tétel lényeges elemei vagy funkciói hiányoznak, és erről a leírás a vásárláskor nem adott tájékoztatást.
 • Egy bizonyos számú tételt vásárolt, de nem kapta meg mindet.
 • A tétel szállítás közben megsérült.
 • Kézhez kapott állapotában a tétel használhatatlan, amiről Önt előzetesen nem tájékoztatták.

Egy tétel nem tartozik a “Jelentősen eltér a leírástól” kategóriába, ha:

 • A tétel hibáját az eladó megfelelő módon ismertette a leírásban.
 • A leírás megfelelő volt, de miután Ön átvette a tételt, rájött, hogy mégsem ezt szerette volna megvásárolni.
 • A leírás megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
 • A tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használtként hirdették.

A PayPal vásárlói védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók

Az alábbiakkal kapcsolatos kifizetések nem jogosultak visszatérítésre a PayPal vásárlói védelem keretében:

 • Ingatlan, beleértve a lakóingatlanokat.
 • Pénzügyi termék vagy bármilyen befektetés.
 • Üzlet (vagyis cégvásárlás vagy befektetés egy vállalkozásba).
 • Járművek, nem kizárólagosan beleértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat, kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint például a kerékpárok és a kerekes légdeszkák.
 • „Jelentősen eltér a leírástól” tárgyú reklamációk teljes egészében vagy részben egyedi készítésű tételek vagy személyesen átvett tételek esetén.
 • Adományok, beleértve a közösségi finanszírozási felületeken és a közösségi kölcsönigénylési felületeken végrehajtott kifizetéseket.
 • A PayPal Használati irányelvei által tiltott tételek.
 • „A tétel nem érkezett meg” típusú reklamációk esetében a személyesen vagy felhatalmazott útján átvett termékek, beleértve a viszonteladói értékesítési helyen vásárolt termékeket is, kivéve a személyesen, PayPal QR-kóddal végzett, árucikkek vagy szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókat.
 • Gyártásban használt ipari gép.
 • Állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozások részére történő kifizetéseket), vagy állami testületek megbízásából fellépő kereskedők részére intézett kifizetések.
 • Készpénzzel egyenértékű kifizetések, ideértve az értéket tároló tételeket, például az ajándékkártyákat és feltöltőkártyákat.
 • Szerencsejáték, illetve belépési díjjal és nyereménnyel járó játékok és/vagy egyéb tevékenységek.
 • Személyes kifizetések.
 • A PayPal Kifizetések és Tömeges kifizetés funkciójával végzett kifizetések, illetve az olyan kifizetések, amelyek küldése nem a PayPal-számla használatával történt.
 • Viszonteladásra szánt tételek, beleértve az egy, illetve a több tételre vonatkozó tranzakciókat is.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).

A PayPal vásárlói védelemre jogosult tranzakciók

Ahhoz, hogy jogosult legyen a PayPal vásárlói védelemre, meg kell felelnie az alábbi követelmények mindegyikének:

 • Rendelkeznie kell PayPal-számlával, amelyen nincs tartozás.
 • A jogosult tételt a PayPal-számláról kell kifizetni.
 • Meg kell kísérelnie kapcsolatba lépni az eladóval és közvetlenül megoldani a problémát, mielőtt reklamációt nyújtana be a PayPal vásárlói védelem keretében a Vitarendezési központon keresztül.
 • A megadott időn belül a PayPal rendelkezésére kell bocsátania a kért dokumentációkat vagy egyéb információkat.
 • A kifizetés elküldésének dátumától számított 180 napon belül kezdeményeznie kell egy vitát a PayPal Vitarendezési központjában, majd követnie kell az online vitarendezési folyamat lépéseit.
 • Ön más forrástól nem kapott jóvátételt, és nem egyezett bele alternatív rendezési módba a vásárlásával kapcsolatban.

Az online vitarendezési folyamatunk

Ha nem tudja közvetlenül az eladóval rendezni a tranzakciójával kapcsolatos problémáját, követnie kell az online vitarendezési folyamatunk lépéseit a Vitarendezési központon keresztül, hogy a PayPal vásárlói védelem keretén belül reklamációt nyújtson be. Reklamációt (lásd az alábbi 2. lépést) telefonon keresztül, az egyik munkatársunk közreműködésével is benyújthat. Alább találja azokat a lépéseket, amelyeket követnie kell. Ha nem követi ezeket a lépéseket, reklamációs kérelmét elutasíthatjuk:

1. lépés: Kezdeményezzen egy vitát a kifizetés dátumától számított 180 napon belül. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzen az eladóval a problémás tranzakcióról, ami segíthet megoldani a vitás ügyet. Ha nem tudja a vitát közvetlenül az eladóval rendezni, folytassa a 2. lépéssel. Ekkor mi visszatartást foganatosítunk az eladó PayPal-számláján a tranzakcióhoz kötődő összegre, amelyet csak akkor szabadítunk fel, ha a vita rendeződik vagy lezárul.

2. lépés: Minősítse fel a vitát visszatérítési reklamációvá a vita benyújtásától számított 20 napon belül, amennyiben az eladóval nem tudnak megállapodni. Ellenkező esetben automatikusan lezárjuk a vitát.A vitát a Vitarendezési központon keresztül minősítheti fel visszatérítési reklamációvá.Ezen a ponton az eladó vagy a PayPal is felminősítheti a vitát reklamációvá.Ha „A tétel nem érkezett meg” reklamációt nyújt be, a PayPal megkérheti, hogy várjon a vita benyújtásától számított legalább hét napot, mielőtt a vitát felminősíti.

3. lépés: Bocsássa a PayPal rendelkezésére a kért dokumentációkat vagy egyéb információkat, miután Ön, az eladó vagy a PayPal a vitát felminősíti visszatérítési reklamációvá. A PayPal megkérheti, hogy bocsásson a rendelkezésére nyugtákat, harmadik féltől származó véleményeket, rendőrségi jegyzőkönyveket, vagy más, a PayPal által meghatározott dokumentumokat. Ezeknek a kéréseknek az Önnel folytatott levelezésünkben megadott időn belül kell eleget tennie.

4. lépés: Időben tegyen eleget annak, ha a PayPal postázásra kéri fel, amennyiben „Jelentősen eltér a leírástól” reklamációt nyújt be. A PayPal előírhatja Önnek, hogy saját költségén küldje vissza a tételt az eladónak, a PayPalnek vagy egy harmadik félnek (a visszaküldés címzettjét a PayPal határozza meg), és továbbítsa a PayPalnek a kézbesítés igazolását.

5. lépés: A végső döntést a PayPal hozza meg (beleértve azt is, ha automatikusan lezárja a vitát vagy reklamációt) a saját belátása szerint, a feljebb lefektetett fedezeti és jogosultsági követelmények, az online vitarendezési folyamat közben felmerülő bármely további információ, vagy bármely, a PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

Vita velünk vagy a kártyakibocsátóval

Ha bankkártyát vagy hitelkártyát használt fizetési módként a PayPal-számláján keresztül végzett tranzakcióhoz, és elégedetlen a tranzakcióval, akkor jogosult lehet a tranzakciót a kártyakibocsátójánál vitatni. A vonatkozó kártya-visszaterhelési jogok szélesebb körűek lehetnek a PayPal vásárlói védelem keretében biztosítottaknál. Például ha egy tranzakció ügyében vita merül fel a kártyakibocsátóval, lehet, hogy még akkor is visszaszerezheti a nem kielégítő tételekért fizetett összeget, ha ezek a tételek nem jogosultak a nálunk indított Jelentősen eltér a leírástól reklamáció szerinti védelemre.

El kell döntenie, hogy a PayPallel kívánja rendezni a vitás ügyet a PayPal vásárlói védelem keretében, vagy inkább saját kártyakibocsátójával bonyolítja le. Nem teheti meg egyidejűleg mindkettőt, illetve nem igényelhet dupla kártérítést. Amennyiben ugyanazon tranzakcióra vonatkozóan részünkről és kártyakibocsátója részéről is megpróbálja érvényesíttetni a vitatásra/reklamációra való igényt, a nekünk címzett vitatást/reklamációt lezártnak tekintjük. Ez a kártyakibocsátóval folytatott vitarendezési eljárást nem befolyásolja. Ezenfelül ha a vitás ügyet a kártyakibocsátónál érvényesíti, később velünk szemben már nem élhet vitatási/reklamációs igénnyel.

Ha egy tranzakcióval kapcsolatban a PayPallel kívánja rendezni a vitát, és mi nem az Ön javára döntünk, később lehetősége van a kártyakibocsátónál is lefolytatni a vitarendezést. Amennyiben a PayPal nem hoz végső döntést a reklamációval kapcsolatban a kártyakibocsátó által a vitatás benyújtására meghatározott határidő lejártáig, és a mi késlekedésünk miatt Ön a teljes jogosan járó összegnél kevesebbet kap vissza a kártyakibocsátótól, a fennmaradó veszteségért kompenzáljuk Önt (levonva bármely olyan összeget, amelyet az eladó vagy a kártyakibocsátó már megtérített).

Mielőtt kapcsolatba lépne kártyakibocsátójával vagy vitát kezdeményezne a PayPallel, próbáljon meg kapcsolatba lépni az eladóval a probléma az eladó visszaküldési szabályzata szerinti rendezése érdekében.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetések fogadása

Általános rendelkezések kifizetések fogadásához

A PayPal bárki számára engedélyezi, hogy elektronikus pénz hozzáadását vagy átutalását eredményező fizetést indítson (attól függetlenül, hogy a kérdéses személy rendelkezik-e PayPal-számlával).

Ha Ön olyan funkciókat épít be (vagy épített be) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy PayPal-számla nélküli kifizetők pénzt küldjenek az Ön PayPal-számlájára, azzal elfogadja az összes további használati feltételt adott funkcióra vonatkozóan, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformján elérhetővé tesz az Ön számára. Az ilyen további feltételek közé tartozik a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása is.

A kifizetés fogadása számláján nem ugyanaz, mint a levonás után elszámolt pénz fogadása. Az értesítés, hogy kifizetést küldtek Önnek, nem számít az elektronikus pénz Ön számláján történő fogadásának, hacsak Ön a kifizetést el nem fogadja.

Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a Szolgáltatásunk által támogatott pénznemben.

Ha Ön (a PayPal helyett) pénznemváltást is kínál a kifizetőnek az Ön által PayPalon keresztül érkező összegekre vonatkozóan, az értékesítés helyén, Önnek kell tájékoztatnia a vásárlót az árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakcióra alkalmazott különböző díjakról.A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

Az Önnek küldött kifizetésekre visszaírás, a fizetés felülvizsgálata, korlátozás, tartalékként való megőrzés vagy visszatartás vonatkozhat a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően.

Bevételi limitek

A saját belátásunk szerint korlátozhatjuk, hogy Ön mekkora összeget és milyen értékű kifizetéseket fogadhat, ideértve a vásárlások után fogadott pénzt is.A fogadási limit törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a számlaáttekintő oldalon is elérhetővé tehetünk).

Új fizetési megoldás

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • Az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára.
 • Csalásmegelőzést támogató eszközünk.

Esetenként felajánlhatjuk Önnek a fizetési megoldásunkat, annak bármelyik részét vagy részeit tetszőleges kombinációban. Ha felajánljuk Önnek a fizetési megoldásunkat, és Ön igénybe szeretné venni, a Felhasználói megállapodás feltételei mellett a következő további feltételeket is elfogadja az alábbi funkciókra vonatkozóan:

 • A PayPal alternatív fizetési módjaira vonatkozó megállapodást, ha az alternatív fizetési mód funkciót a fizetési megoldás részeként használja.
 • Ha a következőket használja:
  • Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk az új fizetési megoldás részeként;
  • a Csalás elleni védelem szolgáltatást a fizetési megoldás részeként;

a következő feltételek is érvényesek, attól függően, hogy PayPal-számláját melyik országban regisztrálták:

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásban, az Egyesült Királyságra, Gibraltárra, Jersey-re, Guernsey-re és a Man-szigetre vonatkozó PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban, illetve az egyéb országokra vonatkozó PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban szereplő díjak nem érvényesek az új fizetési megoldás használatakor. Ehelyett az új fizetési megoldás használatára különleges díjszabásunk érvényes.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az új fizetési megoldással kapcsolatos jelen szakasz és az új fizetési megoldás használatára vonatkozó különleges díjszabás csak az új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkozik Önre. Előfordulhat, hogy az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a saját belátásunk szerint), a PayPal legtöbb weboldalán szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalunkon közzétett további azonnali értesítést követően indítjuk el.

Pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót bünteti, és felesleges zavart, súrlódást és félbemaradt vásárlásokat eredményez.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, nem számíthat fel pótdíjat a szolgáltatásaink használatáért.

Ezenkívül a szolgáltatásaink használata során felszámolt pótdíjak esetében betartja az Önre vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabályt, és nem számol fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat.

Amennyiben egy vásárló pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a követelt díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók felé, akiket Ön nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, és számlája „kereskedői díjszabás” státuszú, és bármely értékesítési pontján (legyenek azok bármilyen formában):

 1. Lebeszéli ügyfeleit a szolgáltatásaink használatától, illetve korlátozza szolgáltatásaink használatát,
 2. A PayPal-kifizetést nem a többi kínált fizetési móddal azonos feltételek szerint kezeli,
 3. Pótdíjat számít fel a szolgáltatásaink használatáért,

a PayPal véglegesen visszaállíthatja számláját normál díjszabásra (a PayPal esetleges egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül).

A PayPal bemutatása

A PayPalt fizetési módként kell kezelnie vagy az értékesítési pontján (ideértve a weboldalait vagy mobilalkalmazásait) kínált többi fizetési móddal legalább azonos kondícióval kell kezelnie. Ebbe beleértve legalább az egyenlő vagy lényegében hasonló:

 • logóelhelyezést,
 • pozíciót bármely értékesítési ponton,
 • a fizetési folyamat, a feltételek, a korlátozások vagy díjak egyenlő vagy lényegében hasonló kezelését, minden egyes esetben az értékesítési pontján használt többi márkával és fizetési móddal összehasonlítva.

Tilos az ügyfelei felé tett, illetve nyilvánosan közzétett nyilatkozatokban félrevezető vagy becsmérlő állításokat tennie a PayPal szolgáltatása keretében biztosított bármely fizetési megoldásra, valamint nem részesíthet előnyben más fizetési módszereket a PayPal szolgáltatásával szemben.

Adók és információk bejelentése

Az Ön felelőssége megállapítani, hogy köteles-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén kizárólagosan az Ön felelőssége, hogy felmérje, beszedje, bejelentse és befizesse a megfelelő adókat az illetékes hatóságnak. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók kiszámításáért, beszedéséért, bejelentésért és befizetéséért. Banki szolgáltatóként a PayPal-szolgáltatásokra az EU területén nem érvényes forgalmi adó.

Az Ön visszatérítési irányelvei és adatvédelmi irányelvei

Közzé kell tennie egy visszatérítési és visszaküldési szabályzatot, valamint egy adatvédelmi nyilatkozatot is.

Fizetés az üzletben és QR-kódos tranzakciók

Ha Ön elfogad PayPal-kifizetéseket a saját fizikai boltjában, még a tranzakció végrehajtása előtt tájékoztatnia kell a vásárlót annak teljes összegéről. Csak azokkal a tranzakciókkal terhelheti meg ügyfele számláját, amelyekre ő engedélyt adott. Emellett az ügyfél kérésére fizikai nyugtát is kell adnia. Ön elfogadja, hogy minden végrehajtott tranzakció esetében pontosan és a valóságnak megfelelően fel kell tüntetni a megvásárolt áruk és szolgáltatások leírását.

Ha Ön fizikai boltjában QR-kódos fizetést alkalmaz, rendelkeznie kell az áruk és szolgáltatások tranzakciójához kapcsolódó QR-kóddal. Ezenfelül a QR-kód nem használható az olyan személyes tranzakciókhoz, amelyek során a fizetés elfogadása az interneten megjelenő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan történik. A QR-kódos tranzakciókhoz kapcsolódó vásárlói reklamáció esetén előfordulhat, hogy további bizonyítékot kell benyújtania nekünk a kézbesítésről, illetve ehhez hasonló további dokumentációt vagy információt a tranzakció vonatkozásában.

Piaci eladók

Amennyiben piaci eladó vagy a PayPalt használó külső alkalmazáson keresztül értékesít, meg kell felelnie a piac vagy a külső fél alkalmazására érvényes, a vásárlói védelmi program előírásainak azon értékesítések esetén, amelyeket az adott felületen végez.Az ilyen védelem bizonyos intézkedések meghozatalát írhatja elő, és hatással lehet a követelések feldolgozására.

Lehetővé tehetjük, hogy egyes piacterek számára engedélyezze, hogy az Ön számlájáról vonják le a piactér vitarendezési eljárásának keretében a reklamációból adódóan a piactérnek vagy (adott esetben) a vásárlónak járó összegeket, amelyekre mi „piactérnek fizetendő összegekként” hivatkozunk.Ha ad ilyen engedélyt, és a piactér értesít bennünket a reklamációról, Ön a piactér nekünk küldött utasításaival összhangban utasít bennünket a reklamáció kapcsán a piactérnek fizetendő összeg egészének vagy egy részének az Ön PayPal-számlájáról a piactér vagy (adott esetben) a vásárló részére történő kifizetésére.Előfordulhat, hogy a piactérnek fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasítását visszavontnak tekintjük, amennyiben megállapítjuk, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt reklamációként nálunk nyújtják be.Az utasítás engedélyezésének visszavonásához lépjen velünk kapcsolatba.Minden olyan reklamáció, amelyet közvetlenül az adott piactérnek nyújtanak be, kizárólag a piactér hatáskörébe tartozik.A PayPal értékesítői védelme a vásárlók által közvetlenül a piactérnek benyújtott reklamációkra nem terjed ki.

Számlázási megállapodás kifizetéseinek elfogadása

Amennyiben engedélyezzük az Ön számára, hogy egy számlázási megállapodás alapján kifizetéseket fogadjon el egy fizető féltől, a számlázási megállapodás keretében létrejött kifizetési kérelem bemutatásakor Ön:

 • Garantálja számunkra, hogy az Ön által nekünk benyújtott összegben megegyeztek a fizető féllel, akinek a számlájáról az összeg levonása esedékes, és a felhasználó elfogadta az összeget (akkor is, ha az esetleg időközben módosult), illetve hogy a levonásról előzetesen értesíti a fizető felet.
 • Vállalja, hogy legalább 4 héttel előre értesíti a fizető felet a beszedni szándékozott összegről, ha az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetében a fizető féltől – korábbi költekezési szokásait és a kifizetés körülményeit figyelembe véve – észszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően felelősséggel tartozik nekünk az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

Kifizetések visszatérítése és visszafordítása

Ha megkapja a kifizetést, lehetőség van a visszatérítésre vagy a visszaírásra. Engedélyezhetjük, hogy visszatérítse a kifizetőnek a kifizetést. Bizonyos körülmények között visszaírást alkalmazhatunk a kifizetésre. További részletekért lásd ennek a szakasznak a további részét.

Visszatérítések

Ön egyedül (és a PayPal nem) felelős a következőkért:

 • A fizető féllel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a fizető félnek visszaküld.
 • Az eredeti összeg kifizetésével járó költség és a kifizetőnek visszafizetett összeg közötti bármely különbségért (amely például a tranzakciós átváltási árfolyam ingadozása miatt keletkezett) – kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés eredménye (lásd a Problémák megoldása című részt).
  Tekintse át a díjakat, hogy megtudja, milyen díjakat fizetett nekünk az eredeti kifizetés fogadó feleként, amelyet visszatartunk, ha Ön a PayPal-számla speciális kereskedelmitranzakció-visszatérítési funkcióját használja, amelyre időről időre engedélyt adhatunk.kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés eredménye (lásd a Problémák megoldása című részt).

Visszavonások

Amennyiben kifizetés érkezik a számlájára, a teljes kifizetés összegével, valamint a kifizetés feldolgozásából eredő károk értékével tartozik felénk. Idetartozhat többek között bármilyen külső fél (ideértve a fizető felet és a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját) felé fennálló kötelezettségünk (ideértve a díjakat, költségeket és bírságokat).

Visszaírásra akkor kerül sor, amikor az Ön számlájáról való levonási jogunkat gyakoroljuk a jelen felhasználói megállapodás Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése című szakaszának értelmében. Amennyiben PayPal-egyenlege egy bizonyos pénznem esetében nem fedezi azt az összeget, amellyel nekünk az adott pénznemben tartozik, pénznemátváltást végezhetünk bármelyik, eltérő pénznembeli PayPal-egyenlegről egy másik pénznemre a hiányzó összeg kipótlása érdekében, a pénznemátváltás költségeit pedig Ön állja. Ez azt jelenti, hogy ha például Ön az értékesítő, a számlájára beérkező összegeket eltávolíthatjuk számlájáról az áruk kiszállítása vagy a szolgáltatások nyújtása után.

Visszavonás történhet, ha:

 • Kompenzáljuk a fizető felet a PayPal vásárlói védelem keretében Ön ellen benyújtott követelés kapcsán.
 • Kompenzáljuk a fizető felet vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját (vagy mindkettőt), mivel reklamációt kaptunk a fizető féltől vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatójától a kifizetési összegre vonatkozóan az illető finanszírozási forrásának szolgáltatója által használt visszavonási eljárás keretében.

Például:

 • Ha a fizető fél kártyával fizette ki Önnek a szóban forgó összeget, a fizető fél „visszaterhelést” kezdeményezhet a kártyakibocsátónál. A kártya kibocsátója, és nem mi határozzuk meg, hogy a fizető fél sikeresen kérvényezi-e a visszaterhelést. A visszaterhelésekről a Visszaterhelési útmutatóban érhető el további információ, amely a PayPal Biztonsági központjában, a „Biztonságos értékesítés” nevű szakaszban található. A PayPal Biztonsági központja a PayPal webhelyéről érhető el. Visszaterheléssel kapcsolatos reklamáció beérkezése esetén díjat számítunk fel.
 • Amennyiben a fizető fél bankszámláról finanszírozta a kifizetést, a fizető fél vagy a bank banki visszavonást kérhet.

A kifizetés időpontja és a követelés benyújtásának időpontja közötti fluktuáció miatt az igényelt összeg meghaladhatja az eredeti, Önhöz beérkezett összeg értékét.

 • Megtörténhet, hogy kompenzálnunk kell a fizető felet, amennyiben arra hivatkozik, hogy probléma merült fel a kifizetéssel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a kifizetést nem engedélyezték, hibás volt, vagy hogy a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetés váratlan volt) – lásd: Problémák megoldása.
 • Jogosultak vagyunk a visszavonás bármilyen olyan egyéb indok miatti elvégzésére, amelyek a jelen felhasználói megállapodás részét képezik, ideértve Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakasz rendelkezéseit.

A PayPal vásárlói védelem hatása az eladókra

Olvassa el a vásárlói védelemről szóló szabályzatunk rendelkezéseit, és amennyiben olyan vásárlóknak értékesít árukat vagy szolgáltatásokat, akik az Ön országán kívüli országokban rendelkeznek PayPal-számlával, ismernie kell az ezen országokban a vásárlók számára a PayPal által elérhetővé tett vásárlói védelemmel kapcsolatos szabályokat, mivel a vásárlók jogai befolyásolhatják az Ön értékesítési tevékenységét. A PayPal vásárlói védelemmel kapcsolatos információkat a Jogi megállapodások oldalán találja. Ehhez válassza ki a vásárló tartózkodási helyét az oldal tetején, és keresse meg az oldalon vagy a megfelelő felhasználói megállapodásban a vonatkozó PayPal vásárlói védelemmel kapcsolatos szabályzatot.

Amennyiben Ön elveszít egy reklamációs ügyet a PayPal vásárlói védelem keretében bármely országban:

 • Ön lemond a tétel teljes vásárlási költségéről, az eredeti szállítási költséget is beleértve. Bizonyos esetekben magát a tételt sem fogja visszakapni.
 • Nem kap visszatérítést azon PayPal-díjak után, amelyeket az értékesítés kapcsán kellett kifizetnie.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, előfordulhat, hogy nem kapja vissza az adott tételt, vagy el kell fogadnia az Önnek visszaküldött tételt, a visszaszállítási díj kifizetése mellett.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, és az Ön által eladott tétel hamis volt, teljes visszatérítést köteles adni a vásárlónak, és nem feltétlenül kapja vissza az adott tételt.

Ha elfogadja a PayPal-kifizetéseket az eBayen árusított termékek vagy szolgáltatások vásárlóitól, akkor el kell olvasnia és tudomásul kell vennie az eBay pénzvisszafizetési garanciára vonatkozó programjában foglaltakat. Hacsak Ön az eBay felhívását követően ki nem kerül az érintettek közül, a PayPal az eBay ezen program keretében a vásárló javára meghozott döntéseit jogalapnak tekinti az Önnek küldött PayPal-kifizetés visszafordítása szempontjából. Ha készpénzes vagy üzleti PayPal-számlájának egyenlege nem fedezi a szóban forgó összeget, a következőket tehetjük:

 • Visszatartás alkalmazása a PayPal-számláján mindaddig, ameddig PayPal-számláján nem áll rendelkezésre elegendő pénzeszköz az összeg fedezésére.
 • Negatív egyenleget hozhatunk létre az Ön PayPal-számláján.

PayPal értékesítői védelem

A jogosultság alapja

Ha Ön értékesít valamit egy vásárló részére, és a tranzakciót később visszavonás, reklamáció vagy visszaterhelés keretében vitatják vagy visszavonják, Ön a PayPal értékesítői védelem értelmében kártalanításra lehet jogosult.Érvényesülése esetén a PayPal értékesítői védelem feljogosítja Önt a teljes vásárlási összeg megtartására.Nincs korlátozás azon kifizetések számára vonatkozóan, amelyek esetében jogosult lehet a védelemre.PayPal-számlája tranzakciórészletezési lapján meghatározhatja, hogy az Ön tranzakciója jogosult-e védelemre a program keretében

A PayPal értékesítői védelem érvénybe léphet azokban az esetekben, amikor a vásárló a következőket állítja:

 • Nem hagyta jóvá a PayPal-számlájával küldött összegeket, és nem kapott értük semmit cserébe (a továbbiakban: „Illetéktelen tranzakció” típusú reklamáció), és az illetéktelen tranzakció a PayPal által üzemeltetett környezetben valósult meg.
 • A tétel nem érkezett meg (vagyis „A tétel nem érkezett meg” típusú reklamáció).

A PayPal értékesítői védelem akkor is érvényes lehet, ha egy tranzakció visszavonása azért történik, mert a vásárló sikeresen érvényesítette a visszaterhelést, vagy a bank által intézett kifizetést a vásárló bankja visszavonta.

Ez a szakasz a PayPal értékesítői védelem Önre vonatkozó részét ismerteti, tisztában kell lennie azonban a PayPal vásárlói védelem eladókra vonatkozó hatásaival is.

Alapvető követelmények

A PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az összes alábbi alapkövetelménynek teljesülnie kell, ahogyan az esetleges további vonatkozó követelményeknek is:

 • A PayPal-számla esetében megadott elsődleges címnek azon országok egyikében kell lennie, ahol a jelen felhasználói megállapodás érvényes.
 • A tételnek fizikai, kézzelfogható és szállítható árucikknek kell lennie, az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények alá tartozó termékek kivételével.Az olyan tételekhez kapcsolódó tranzakciókra, amelyeket Ön személyesen ad át a fizikai boltban történt kifizetést követően, a PayPal értékesítői védelem szintén érvényes lehet, ha a vásárló személyesen, a PayPal árucikkek és szolgáltatások tranzakcióihoz való QR-kódjának használatával fizetett a tranzakció során.
 • A tételt a tranzakcióhoz használt PayPal-számla tranzakciós adatokat tartalmazó lapján található szállítási címre kell kézbesíteni. Ha eredetileg a fogadó fél azon szállítási címére kézbesítette a tételt, amely a tranzakciós adatok lapján szerepel, a tételt azonban később átirányították egy másik címre, ebben az esetben a PayPal értékesítői védelem nem lesz érvényes. Ezért azt javasoljuk, hogy ne a vásárló által meghatározott szállítási szolgáltatást vegyen igénybe, hogy érvényes bizonyítékot tudjon felmutatni a szállításról és a kézbesítésről.
 • A szállítási követelmény nem vonatkozik az olyan jogosult tranzakciókra, amelyek a személyesen átadható tételeket érintik, feltéve, ha Ön vállalja, hogy alternatív bizonyítékkal szolgál az átadás tényéről, illetve a rendelkezésünkre bocsát minden olyan további dokumentumot és információt, amelyet a tranzakcióval kapcsolatban esetlegesen bekérünk.
 • Ön időben köteles válaszolni a PayPal bizonylatok és más információk átadására vonatkozó kéréseire, akár az e-mailben, akár a Vitarendezési központon keresztül folytatott levelezés keretében.Amennyiben Ön a megadott időn belül nem válaszol a PayPal bizonylatokra és egyéb információkra vonatkozó kérésére, előfordulhat, hogy nem lesz jogosult a PayPal értékesítői védelem érvényesítésére.
 • Ha az értékesítésben előrendelés vagy rendelésre készített árucikkek szerepelnek, a szállítást a hirdetésben meghatározott időkereten belül teljesíteni kell. Egyéb esetben javasolt az összes tétel szállítását elintézni a kifizetés beérkezésétől számított hét napon belül.
 • Szállítási vagy kézbesítési igazolást kell bemutatni.
 • A PayPal értékesítői védelem igénybevételéhez a „Tranzakció adatai” lapon a kifizetésnek „jogosult” vagy „részben jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie az Illetéktelen tranzakciókra vonatkozó reklamációk esetében, illetve „jogosult” megjelöléssel „A tétel nem érkezett meg” típusú reklamációknál.
 • A védelem akkor érvényesíthető, ha a vásárlás ellenértéke egyetlen PayPal-számláról, egyetlen kifizetés formájában érkezett (a részleges kifizetés és/vagy a több részletben történő kifizetés kizáró ok).

A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja esetében a PayPal értékesítői védelem érvényes-e. A döntést a PayPal hozza meg saját belátása szerint, a fedezeti és jogosultsági követelmények, a vitarendezési folyamat közben felmerülő bármely további információ vagy dokumentum, vagy bármely, a PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

A tétel nem érkezett meg típusú reklamációra vonatkozó további követelmények

A vásárló részéről meg nem érkezett tétel kapcsán benyújtott reklamáció esetén a PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az alapkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt további követelményeknek is teljesülniük kell:

 • Amikor a vásárló visszaterhelést kezdeményez a kibocsátónál egy kártyaalapú tranzakcióhoz, a kifizetésnek a PayPal értékesítői védelem vonatkozásában „jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie a „Tranzakció adatai” oldalon.
 • A rendelkezésünkre kell bocsátania a kézbesítés igazolását az alábbiak szerint.

Az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények

Az immateriális árucikkek és szolgáltatások vonatkozásában a PayPal értékesítői védelem csak akkor lehet érvényes, ha az értékesítés megfelel az alapkövetelményeknek, illetve az alábbiakban felsorolt további követelményeknek:

 • Integrációs követelmények
  • Az integrált PayPal-fizetési termékek esetében az aktuális verziót kell használnia, ha közvetlenül egy webhelyen vagy mobileszközre optimalizált webhelyen keresztül fogad el kifizetéseket.
  • Gondoskodnia kell arról, hogy fizetéskor a munkamenet-információk továbbítása megtörténjen a PayPal részére, ha egy külső alkalmazáson keresztül a PayPalbe integrált rendszert alkalmaz, vagy ha natív alkalmazásintegrációt használ.
  • Az üzleti modelltől függően egyéb integrációs követelmények is érvényben lehetnek. Szükség esetén időben értesítjük Önt ezekről a követelményekről.
 • Kifizette az értékesítésre vonatkozó normál tranzakciós díjakat. Ha PayPal-számláját az Egyesült Királyságban regisztrálta, ez csak akkor érvényes, ha a tranzakció digitális javak vagy digitális tartalomra vonatkozó licencek kifizetésére irányul (nem érvényes más immateriális árucikkek kifizetése esetén).
 • A tétel kézbesítése és az immateriális tételek átadását igazoló bizonyíték felmutatása.

Kézbesítés igazolása vagy szállítás igazolása

Fizikai termékek

Az alábbiak szükségesek:

A szállítás igazolásához

A kézbesítés igazolásához

A szállító cég által kiállított digitális vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza a következőket:

 • Szállítási dátum
 • A fogadó félhez tartozó cím, amely megegyezik a „Tranzakció adatai” oldalon szereplő szállítási címmel, vagy
 • a fogadó félhez tartozó cím, amely tartalmazza legalább a települést és az államot, a települést és az országot vagy a postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

A szállító cég által kiállított digitális vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza a következőket:

 • A kézbesítés időpontja és a „kézbesített” állapot
 • A fogadó félhez tartozó cím, amely megegyezik a „Tranzakció adatai” oldalon szereplő szállítási címmel
 • a fogadó félhez tartozó cím, amely tartalmazza legalább a települést és az államot, a települést és az országot vagy a postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

FONTOS: A szolgáltató és a tőle igénybe vett szállítási lehetőségek kiválasztása jelentősen befolyásolja a kézbesítési igazolásra vonatkozó követelmények teljesíthetőségét.Kérjük, győződjön meg arról – különösen az áruk nemzetközi szállítása esetén –, hogy a szolgáltató biztosítja a „kézbesített” állapot megjelenítését a megfelelő címre vonatkozóan, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az értékesítői védelemre irányuló kérését elutasítják.

Immateriális tételek

Az immateriális tételek kézbesítésének igazolásként az alábbiak szükségesek:

QR-kódos tranzakciók

A szállítás vagy a kézbesítés igazolásként az alábbiak szükségesek:

Az immateriális vagy digitális termékek esetében a kézbesítési igazolás olyan meggyőző erejű bizonyíték, amely alapján egyértelmű, hogy a tételt kézbesítették vagy a megrendelés teljesült. A meggyőző erejű bizonyíték olyan rendszer-nyilvántartási adatot is jelenthet, amely a tétel küldési dátumát jelzi, és hogy:

 • Elektronikusan lett elküldve a fogadó félnek, beleértve a fogadó fél címének (e-mail-cím, IP-cím stb.) feltüntetését, ha van ilyen.
 • A tétel megérkezett vagy a hozzáférését megkapta a fogadó fél.

A QR-kódos tranzakciók esetében előfordulhat, hogy alternatív bizonyítékot kell benyújtania nekünk a kézbesítésről, illetve ehhez hasonló további dokumentációt vagy információt a tranzakció vonatkozásában.

A PayPal értékesítői védelem hatáskörébe nem tartozó tételek és tranzakciók

Az értékesítés nem tartozik a PayPal értékesítői védelem hatálya alá, ha:

 • A vásárló azt állítja a reklamációban (akár a részünkre, akár a kártyakibocsátó felé nyújtja be), hogy az Ön által küldött tétel nem az, amelyik a megrendelésben szerepel (a továbbiakban: „Jelentősen eltér a leírástól” típusú reklamáció).
 • A PayPal saját hatáskörű döntése alapján az értékesítésben hamis tétel is szerepel.
 • Az értékesítésben olyan tétel szerepel, amelyet Ön személyesen ad át a fizikai boltban történt kifizetést követően, kivéve, ha a vásárló személyesen, a PayPal árucikkek és szolgáltatások tranzakcióihoz való QR-kódjának használatával fizetett a tranzakció során.
 • Olyan értékesítéseket érint, amelyeket nem a vevő PayPal-számláján vagy egy vendégként történő PayPal-fizetési tranzakción keresztül bonyolítottak le.Például ha az értékesítés a PayPal Payments Pro/VT termék, a PayPal Advanced Credit and Debit Card Payments termék, a PayPal Business Payments vagy a PayPal Here használatával történt, akkor nem jogosult a védelemre.
 • Készpénzzel egyenértékű tételek szerepelnek benne, ideértve az ajándékkártyákat is.
 • Adományozás szerepel benne.
 • Pénzügyi termékek vagy bármilyen befektetés megvásárlásához kapcsolódik.
 • Személyes kifizetés történik.
 • A PayPal Kifizetések és Tömeges kifizetés használatával végrehajtott kifizetés szerepel benne.
 • A tétel egy jármű, nem kizárólagosan ideértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).

Kereskedői díjszabás

A kereskedői díjszabás státusz jogosultsághoz, kérelemhez és a mi jóváhagyásunkhoz kötött.Előfordulhat, hogy eseti alapon értékeljük az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe vehetjük az alábbi követelményeket: havi értékesítési forgalom, átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a számla mutat-e tartozást.

Ahhoz, hogy jogosult legyen a mennyiségalapú, sávos kereskedői díjszabás státuszra (és azt megtarthassa), számlájára:

 • Sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt.
 • A számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a számla eredeti nyitó pénznemében).

Számláját bármikor visszaminősíthetjük a normál díjszabásra, amennyiben:

Ha számláját visszaminősítjük, ismét kérvényeznie kell, hogy számlája kereskedői díjszabás státuszú legyen.

Ha kereskedői díjszabású státuszt kíván igényelni számlájához, jelentkezzen be a számlájára, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot.Ha kérelmét elutasítjuk, csak 30 nap elteltével nyújthat be másik kérelmet.

A kereskedői díjszabás nem alkalmazható a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásának az Ön országára és a PayPal Here szolgáltatásra vonatkozó feltételei szerint nyújtott funkcióval fogadott kereskedelmi tranzakciós kifizetésekre.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

KORLÁTOZOTT TEVÉKENYSÉGEK ÉS VISSZATARTÁSOK

Korlátozott Tevékenységek

Tilos a weboldalaink, az Ön PayPal-számlája, a PayPal szolgáltatásainak Ön általi használata, illetve a PayPallal, a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel lebonyolított műveletek során:

 • Megszegni a jelen felhasználói megállapodást, a PayPal Használati irányelveit, a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodást (amennyiben alkalmazandók), illetve minden más, az Ön és a PayPal között létrejött megállapodást.
 • Megszegni bármilyen törvényt, jogszabályt, rendeletet vagy szabályozást (például a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, a versenytörvényeket, a diszkriminációt tiltó törvényeket, illetve a megtévesztő hirdetésekre vonatkozó szabályokat).
 • Megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat.
 • Hamis árucikkeket értékesíteni.
 • Becsületsértő, rágalmazó, fenyegető vagy zaklató módon fellépni.
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani.
 • Megítélésünk szerint potenciálisan tisztességtelen vagy illetéktelen összegeket küldeni.
 • Megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért információk átadását.
 • Jogtalanul kettős behajtást megkísérelni a jogviták során azáltal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPal, mind az értékesítő, a bank vagy a kártyakibocsátó cég részéről megpróbálja beszedni a pénzt.
 • Olyan számlákat felügyelni, amelyek egy másik, korábban korlátozott tevékenységet folytató számlával vannak összekapcsolva.
 • Olyan módon vezetni a vállalkozását, vagy olyan módon használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely a következőket eredményezheti:
  • Panaszok.
  • A vevők részéről benyújtott kérések (akár felénk, akár a kártyakibocsátó részére) az Önnek küldött kifizetések érvénytelenítésére.
  • Díjak, büntetések és egyéb követelések vagy veszteségek, amelyek a PayPalt, más PayPal-ügyfeleket, harmadik feleket vagy Önt érintik.
 • Olyan módon használni saját PayPal-számláját vagy a PayPal-szolgáltatásokat, amelyről a PayPal, a Visa, a Mastercard, az American Express, a Discover vagy bármely más elektronikus pénzátutalási hálózat joggal feltételezheti a kártya rendszerével való visszaélést vagy a kártyatársaságok, illetve a hálózat szabályainak megsértését.
 • Olyan egyenleget fenntartani PayPal-számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé.
 • Hitelkártyája segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel a PayPal által engedélyezett országok listáján.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést jelentenek a webhelyeinkre, szoftvereinkre vagy rendszereinkre nézve (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), amelyek üzemeltetését a PayPal vagy a megbízásából eljáró felek végzik, illetve a PayPal-szolgáltatásokra nézve.
 • Vírust, trójai programot, kártevőt, férget vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszteni, amely károsít, megszakít, elront, nem rendeltetésszerűen használ, hátrányosan módosít, titokban elfog vagy kisajátít, illetve jogosulatlan hozzáféréssel elér valamilyen rendszert, adatot, információt vagy PayPal-szolgáltatást.
 • Anonimizálásra alkalmas proxyt használni; robot vagy más automatikus eszköz, illetve manuális folyamat segítségével megfigyelni vagy lemásolni a webhelyeinket a PayPal előzetes, írásbeli engedélye nélkül; illetve bármely olyan eszközt, szoftvert vagy rutint alkalmazni, amellyel megkerülhetők a robotok kizárására szolgáló fejléceink.
 • Megkísérelni, illetve ténylegesen befolyásolni vagy leállítani az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett webhelyeinket, szoftvereinket, rendszereinket (beleértve minden, a PayPal-szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), a PayPal-szolgáltatásokat, illetve más felhasználóknak bármely PayPal-szolgáltatáshoz való hozzájutását.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük az internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat.
 • A hitelkártyák működésének tesztelésére használni a PayPal-szolgáltatást.
 • Megkerülni bármelyik PayPal-irányelvet vagy az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos határozatot, például az ideiglenes vagy határozatlan idejű felfüggesztéseket vagy a számlával kapcsolatos egyéb visszatartást, korlátozást vagy tiltást, ideértve többek között a következő tevékenységekben való részvételt: új vagy további PayPal-számla (vagy PayPal-számlák) nyitására tett kísérlet, amikor az egyik számla negatív egyenleget mutat vagy tiltás, felfüggesztés vagy más típusú korlátozás alatt áll; új vagy további PayPal-számlák nyitása nem a saját adataival (például név, cím, e-mail-cím stb.); vagy más PayPal-számlájának használata.
 • alkalmazottainkat, ügynökeinket vagy egyéb felhasználóinkat zaklatni és/vagy fenyegetni;
 • Akár vásárlóként, akár eladóként visszaélni az online vitarendezési eljárásunkkal és/vagy a PayPal vásárlói védelem programjával.
 • Olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, az igénylő számára pozitívan záruló reklamációt kap az Ön PayPal-számlájára vagy vállalkozására vonatkozóan.
 • Olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • A PayPal-számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Más felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha az érintett felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
 • Kéretlen e-maileket küldeni a felhasználóknak, illetve arra használni a PayPal-szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak.
 • A PayPal webhelyein szereplő tartalmakat lemásolni, reprodukálni, harmadik felek számára rendelkezésre bocsátani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, illetve e tartalmak alapján származékos műveket létrehozni, kivéve, ha arra a PayPal vagy a vonatkozó harmadik fél írásban engedélyt adott.
 • Bárki másnak átadni a számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal korlátozás nélkül elutasítja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön számlájához.
 • Olyan tevékenységet folytatni, elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a PayPal-szolgáltatás, a szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen felhasználói megállapodás értelmében végzett szolgáltatások és egyéb műveletek megfelelő működését.
 • Kereskedelmi természetű tranzakciók esetében személyes tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést.
 • Lehetővé tenni, hogy a PayPal-szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a küldési, fogadási és pénzfelvételi korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozással kapcsolatos bírsággal sújtják).
 • Integrálni vagy használni a PayPal-szolgáltatásokat a PayPal összes kötelező előírásának maradéktalan teljesítése nélkül, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak.
 • Hirdetni, reklámozni, bemutatni vagy ismertetni ügyfeleinek a PayPal Credit szolgáltatást vagy bármely márkatársításos, hitelalapú fizetési eszközt (1) az ehhez szükséges jogszabályi engedélyek előzetes megszerzése nélkül (ez ugyanis az Egyesült Királyságban az Egyesült Királyság 2000. évi, pénzügyi szolgáltatásokra és piacokra vonatkozó törvénye (Financial Services and Markets Act) értelmében bűncselekménynek minősül); és (2) a PayPal és (ha nem a PayPalről van szó) a hitelkibocsátó előzetes írásos engedélye nélkül.
 • hagyni, hogy weboldalának vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogosulatlanul nyilvánosságra kerülhetnek a felhasználói adatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Ön elfogadja, hogy a fent felsorolt korlátozott tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a számlákat, illetve általánosságban a szolgáltatásainkat.

Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy Ön ezen tevékenységek bármelyikében részt vesz, saját belátásunk szerint több intézkedést is hozhatunk a PayPal, a PayPal ügyfelei és mások védelme érdekében. Ezek a lépések többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakat foglalhatják magukban:

 • Megszüntethetjük a jelen felhasználói megállapodást, korlátozhatjuk és/vagy lezárhatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön számláját, azonnali hatállyal és minket illetően bármiféle büntetés nélkül.
 • A jövőre vonatkozóan megtagadhatjuk a PayPal-szolgáltatások biztosítását.
 • Bármikor és kötelezettségek nélkül felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeinkhez, szoftvereinkhez, rendszereinkhez (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat), a saját PayPal-számlájához vagy bármely PayPal-szolgáltatáshoz, vagyis többek között korlátozhatjuk a fizetési vagy pénzküldési lehetőséget a PayPal-számlához kapcsolódó bármelyik fizetési mód esetében, ami leszűkíti az Ön pénzküldési és pénzfelvételi lehetőségeit.
 • Olyan mértékben és annyi ideig visszatarthatjuk pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges.Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
 • A PayPal által az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetések esetében viselt kötelezettségi kockázat egészen addig fennállhat, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
  1. Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést.
  2. Az, hogy milyen időkerettel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (az esemény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás).
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott reklamációk és vitaeljárás esetében viselt helytállás, amíg a feleknek sikerül lezárni a reklamációt vagy a vitás ügyet, valamint a reklamáció vagy vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzatának megfelelően.
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben.
 • Amennyiben hagyja, hogy PayPal-számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, a PayPal az Ön kötelezettségeiért vállalt helytállási kockázata addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 • Blokkolhatjuk PayPal-számláját és/vagy a tartalékszámlán visszatarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli – ha a PayPal ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön korlátozott tevékenységeket folytatott).
 • Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatunk bármely kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint azt vagyunk kötelesek közölni, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát, amennyiben Ön ezt kéri tőlünk, ez lehetséges, és jogszabályba sem ütközik.
 • Visszavonhatjuk a kifizetéseket (adott esetben a küldő finanszírozási forrásába).
 • Jogi keresetet nyújthatunk be Önnel szemben.
 • Felfüggeszthetjük az Ön jogosultságát a PayPal vásárlói védelem és/vagy a PayPal értékesítői védelem programban való részvételre (visszamenőlegesen is).
 • Az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a korlátozott tevékenységekre vonatkozó információkat.
 • Jogunkban áll felkérni Önt további információk megadására, illetve a nekünk átadott helytelen információk helyesbítésére.
 • Információkat vagy dokumentumokat kérhetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez és/vagy a tranzakció alapján nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.
 • Amennyiben megsértette a Használati irányelveinket, Ön felel a PayPal felé az szabályzat megszegéséből adódó károk megtérítéséért.

Ha Ön a PayPal-számláját elsődlegesen kereskedelmi, üzleti, mesterséggel és szakmával kapcsolatos célokra használja, és megsérti a Használati irányelveket, akkor:

 • Amellett, hogy a fenti intézkedéseket végrehajtjuk Önnel szemben, a PayPal jogosult behajtani Öntől a Használati irányelvek megszegéséből fakadó károkat.
 • Ön elismeri és elfogadja, hogy a Használati irányelvek minden egyes megszegéséért 2500 amerikai dollár (vagy annak az Ön lakóhely szerinti országában használatos pénznemben vett megfelelője) megfizetése:
  • Észszerű minimális becsült összeg a PayPalnek okozott tényleges károkért, figyelembe véve minden jelenleg fennálló körülményt, beleértve az összeg és a PayPal részéről észszerűen várható károk mértékének arányát.
  • Észszerű és arányos az Ön számára nyújtott szolgáltatások alapján.
  • Szükséges, de nem több annál, hogy megvédje a PayPal azon jogos érdekét, hogy Ön betartsa a Használati irányelveket.
 • a PayPal az ilyen kártérítést közvetlenül levonhatja bármely, Ön által ellenőrzött PayPal-számlán lévő egyenlegből.

Tekintse át az alábbi részt az Ön felelősségével kapcsolatban.

Felfüggesztett vagy lezárt számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítja. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a számlához beállított, külső felek által kezdeményezett kifizetéseket (ideértve a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetéseket is) magukban foglaló, értékesítőkkel vagy más külső felekkel kötött megállapodásokat.A számlája használatából adódó, jelen felhasználói megállapodásból eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

Visszatartások, korlátozások és tartalékok

Mik a visszatartások, korlátozások és tartalékok?

Bizonyos körülmények esetén a PayPal és a PayPal szolgáltatásait használó vásárlók és értékesítők hálózata biztonságának és integritásának védelme érdekében a PayPal számlaszintű és tranzakciószintű intézkedéseket hajthat végre.Amennyiben az itt leírt intézkedések bármelyikét végrehajtjuk, erről általában előzetesen értesítjük, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen felhasználói megállapodást, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is végrehajthatjuk ezen intézkedések bármelyikét.

Amennyiben információkat szeretne kérni számlakorlátozások, visszatartások vagy tartalékok tekintetében, látogasson el a Vitarendezési központba, vagy kövesse az e-mailes értesítésben küldött utasításokat a korlátozással, visszatartással vagy tartalékkal kapcsolatban.

Elfogadja, hogy a jelen felhasználói megállapodás keretében rendelkezésére álló egyenlegét a tartalékszámlájára helyezhetjük át, valamint hogy minden olyan adatot biztosít a számunkra, amelyet észszerűen kérünk annak megállapítása érdekében, hogy a kockázat elmúlt-e vagy sem.

Visszatartások

A visszatartás olyan intézkedés, amelyet a PayPal bizonyos körülmények esetén hozhat a számla vagy a tranzakció szintjén. Amikor a PayPal visszatartást alkalmaz egy kifizetés összegére, a pénz nem érhető el a küldő vagy a kedvezményezett fél számára. A PayPal számos tényezőt megvizsgál a visszatartás alkalmazása előtt, ideértve többek között a számla működésének időtartamát, a tranzakciós tevékenységeket, a vállalkozás típusát, a korábbi vitás ügyeket, valamint az általános ügyfél-elégedettséget. Bizonyos esetekben a PayPal visszatartja a kifizetéseket, amennyiben oka van feltételezni, hogy:

 • A tranzakciók magasabb kockázatot jelentenek, ami akkor állhat fenn, ha a tranzakciók magasabb kockázati kategóriába tartozó árucikkek vagy szolgáltatások értékesítésével járnak, vagy pedig általunk ismert más tényezők játszanak közre, amelyek általában több visszaterheléssel, egyéb követelésekkel vagy vitákkal járnak, illetve gyakran utalnak csalásban vagy törvénytelen tevékenységben való érintettségre.
 • Hirtelen és rendellenes változás következik be a PayPal-számla tulajdonosának értékesítési tevékenységében, ideértve a visszaterhelések, visszavonások vagy a PayPal-számlához kapcsolódó vásárlói panaszok számának növekedését.
 • A PayPal-számlát korlátozott tevékenységekre használják.
 • A tranzakcióban érintett PayPal-számlát feltörhették, vagy ellopott pénzügyi adatokat (bank- vagy hitelkártya) használtak a kifizetéshez, vagy a tranzakció más okból nem lett megfelelően jóváhagyva.
 • Egy felhasználó csalárd módon szerzett pénzeszközöket próbál elküldeni vagy felvenni.
 • Egy felhasználó nem adott meg elegendő információt a számunkra a személyazonosságának ellenőrzéséhez vagy vállalkozásának beazonosításához, és/vagy a felhasználó rövid kereskedelmi múlttal rendelkezik a PayPalnél.
 • Egy Önnek mint eladónak küldött valamely kifizetés ellen kifogást nyújtanak be, és a kifizetést érvényteleníteni kell és vissza kell vonni.
 • Vásárlója visszaterhelést, visszavonást vagy a PayPal vásárlói védelem keretében követelést nyújt be az Ön által fogadott kifizetésre vonatkozóan.
 • Vásárlója a piac vitarendezési eljárása keretében reklamációt nyújt be.
 • Fennáll annak a kockázata, hogy a számláján lévő pénzeszközöket visszavonjuk a finanszírozási forráshoz.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt című részben találja).

Fizetés felülvizsgálata

Amikor potenciálisan magas kockázatú tranzakciót azonosítunk, a folytatás előtt részletesebben megvizsgáljuk a tranzakciót. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy a kifizető PayPal-számláját korlátozott tevékenységekre használják, illetve bármilyen más okból, ha a PayPal saját belátása szerint indokoltnak tartja az ellenőrzést. Ide tartoznak azok az esetek, amikor kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című részben találja).

Ha a PayPal egy kifizetést kifizetési felülvizsgálat alá von, a PayPal:

 • Végrehajtjuk a vásárló által kezdeményezett fizetési megbízást.
 • A saját mérlegelési jogkörünkben meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozzuk a fizető fél számláját.
 • Visszatartást alkalmazunk a kifizetésre a fizető fél számláján.
 • Értesítjük a fogadó felet, hogy később küldje el a kifizetéssel megvásárolt tételt.

Vásárlóként emiatt azt tapasztalhatja, hogy később kapja meg a megvásárolt tételre vonatkozó számlát. A tranzakció engedélyezése esetén értesítjük az értékesítőt, és utasítjuk az áru kiszállítására.

Amennyiben a tranzakciót nem engedélyezzük, töröljük, és a pénzeszközöket visszaküldjük Önnek, hacsak nincs jogi kötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy egyéb intézkedéseket hozzunk.

A fizetés-felülvizsgálati folyamaton átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszavonásnak a jelen felhasználói megállapodás feltételei szerinti szabályai. Ha azonban a kifizetés megfelel a PayPal értékesítői védelem program követelményeinek, a kifizetés jogosult lesz a PayPal értékesítői védelem igénybevételére. A PayPal e-mailben küldi meg és/vagy a PayPal-számla Tranzakciós előzmények lapján jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A fizetés-felülvizsgálati folyamat csupán magát a kifizetést vizsgálja. Az eljárás célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A fizetés-felülvizsgálati folyamat nem tekintendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban részt vevő felek kereskedelmi ügyleteit, hírnevét vagy jellemét, illetve nem tekintendő úgy, hogy hátrányosan befolyásolja az ellenőrzött személy társadalmi megítélését.

Visszatartások az Ön utasításainak megfelelően

A PayPal bizonyos funkciói lehetővé tehetik az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön értékesítőként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg (beleértve a PayPal használatával Ön által fogadott kifizetések bevételét is) bizonyos ideig történő visszatartására az Ön tartalékszámláján.

Ilyen esetben ezeknek az összegeknek a rendelkezésre állási állapotát megjelenítjük a-egyenlegén – az állapotleírások a visszatartási utasításra használt funkciótól függően eltérőek lehetnek. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy az Ön nevében történő eljárásra Ön által engedélyezett fél) PayPalnak szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen felhasználói megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

Számlakorlátozások

Akkor alkalmazunk korlátozásokat a PayPal, a vásárlók és az értékesítők védelmében, amikor tiltott tevékenységeket, megnövekedett pénzügyi kockázatot, illetve szokatlan vagy gyanús tevékenységet észlelünk. A korlátozások segítenek a PayPalnek abban is, hogy a PayPal-számlájának nyitva tartását lehetővé tévő információkat gyűjtsünk.

PayPal-számlájának korlátozására több ok van, ideértve amikor okunk van feltételezni, hogy:

 • Valaki az Ön tudtán kívül használja PayPal-számláját. Ilyen esetben az Ön védelme érdekében korlátozzuk a számláját, és megvizsgáljuk a csalárd tevékenységet.
 • valaki az Ön engedélye nélkül használta a hitelkártyáját vagy a bankszámlaszámát – ha például a kártya kibocsátója vagy a bank figyelmeztet minket erre;
 • Ön megszegte a jelen felhasználói megállapodás feltételeit vagy a Használati irányelveket;
 • Eladói teljesítménye arra utal, hogy PayPal-számlája magas kockázatú. Néhány példa erre: gyenge értékesítési teljesítmény, mivel számláján szokatlanul magas számú követelést és visszaterhelést regisztráltunk, teljesen új vagy magas költségű terméktípust értékesít, vagy ha a szokásos értékesítési volumene gyorsan növekedik.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt című részben találja).

PayPal-számláját az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében is korlátozhatjuk.

A korlátozás feloldásához a számlával kapcsolatos összes problémát orvosolnia kell. Ez általában akkor következik be, miután elküldi nekünk a kért információkat. Ha azonban okunk van feltételezni, hogy az információk biztosítása után a kockázat továbbra is fennáll, különféle lépéseket tehetünk a PayPal, a felhasználóink, a külső felek és az Ön védelme érdekében a visszafordításokkal, visszaterhelésekkel, büntetésekkel, bírságokkal, jogi és/vagy szabályozási kockázatokkal és egyéb jellegű követelésekkel szemben.

Tartalékok

Jogosultak vagyunk tartalékká minősíteni a PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ha alapos okunk van feltételezni, hogy Ön, az Ön PayPal-számlája, üzleti modellje vagy tranzakciói magas szintű kockázatot jelentenek. Ha tartalékká minősítést alkalmazunk a PayPal-számlájára, az azt jelenti, hogy a PayPal-számláján lévő pénzeszközök részben vagy teljes egészében nem emelhetőek le annak érdekében, hogy védelmet biztosítsunk az Ön által végrehajtott tranzakciók visszavonásával vagy érvénytelenítésével szemben, illetve PayPal-számlájából vagy a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatából eredő kockázattal szemben. A tartalékká minősítési döntést számos tényező befolyásolja, ideértve a rendelkezésünkre álló, belső és külső forrásokból vagy harmadik felektől származó információkat.

A PayPal egy sor nem kizárólagos tényezőt vesz figyelembe, valamint azt is, hogyan változtak ezek az idők során, ideértve többek között:

 • Mióta működik vállalkozása?
 • Az iparágában nagyobb-e a bankkártya-tranzakciók törlési aránya?
 • A PayPalnál és egyéb szolgáltatóknál lévő fizetési folyamatainak előzményei.
 • Vállalkozásának és/vagy személyes hitelfelvevői múltja.
 • Az Ön szállítási határideje.
 • Annak vizsgálata, hogy az átlagosnál magasabb visszaküldések, követelések vagy viták jellemzőek-e a vállalkozására.

PayPal-számláján két típusú tartalékká minősítés alkalmazható, és akár mindkettő is alkalmazható egyszerre:

 • A „gördülő tartalék” olyan tartalék, amely esetében az Ön által naponta fogadott minden egyes tranzakcióból egy adott százalékot visszatartunk, majd később, a megadott ütemezés szerint feloldunk. A tartalék mértéke például 10% lehet, és egy 90 napos gördülő időtartamig tarthatjuk vissza. Ez azt jelenti, hogy az 1. napon kapott pénz 10%-át visszatartjuk, majd a 91. napon feloldjuk. A 2. napon kapott pénz 10%-át a 92. napig tartjuk vissza és így tovább. A gördülő tartalék a tartalék leggyakoribb típusa.
 • A „kötelező tartalék” a pénzeszközök meghatározott minimális mennyisége, amelyet mindig az egyenlegén kell tartania. A kötelező tartalékot befizetheti előre egy összegként, vagy pedig gördülő alapon az értékesítések százalékos arányából a kötelező tartalék eléréséig – hasonlóan a gördülő tartalékhoz.

Ha a PayPal tartalékká minősíti az Ön PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ezeket a tartalékszámlájára helyezi át, a PayPal-egyenlegén pedig ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni, és erről értesítjük is.

Amennyiben a tartalékot a kockázatértékelés miatti változás következtében módosítjuk, erről is tájékoztatjuk.

Ön vállalja, hogy saját költségén minden olyan szükséges lépést végrehajt, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk észszerű keretek között meghatározott módon létrehozza tartalékát vagy más típusú biztosítékát. Ide tartozik a szükséges dokumentumok aláírása és nyilvántartásba vétele, amelyeket észszerű keretek között kérünk biztosítékként.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen szorosan kísérje figyelemmel a számláját.

Ha problémát észlel…

Amennyiben bármilyen oka van feltételezni, hogy probléma van a számlájával vagy a szolgáltatásainkkal, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Szánjon néhány percet a probléma típusának azonosítására:

 • Váratlan kifizetés egy számlázási megállapodás keretében

  Ebben az esetben Ön számlázási megállapodást írt alá, de a számlájáról egy másik PayPal-számlára a számlázási megállapodás értelmében történő kifizetés elküldése a következő módon történt:

  • Ön nem állapodott meg előzetesen a fogadó féllel a pontos fizetendő összegről.
  • A kifizetés összege a korábbi terheléseket és egyéb körülményeket figyelembe véve végül több lett az Ön által észszerű keretek között várt fizetendő összegnél.
 • Helytelen kifizetés

  Ebben az esetben a számlájáról egy másik PayPal-számlára küldött összeg kifizetése nem úgy történt, ahogy arra bennünket utasított (pl. helytelen összeg, késedelmes kifizetés, nem megfelelő fogadó fél), vagy Ön kapott ilyen kifizetést.

 • Biztonsági probléma vagy csalás
  • Jogosulatlan kifizetés

   Ebben az esetben a számlájáról egy olyan kifizetést hajtottak végre, amelyet Ön (vagy bárki, aki az Ön nevében kifizetéseket hajthat végre) nem engedélyezett.

  • Más típusú biztonsági probléma vagy csalás

   Ebben az esetben egyéb biztonsági vagy csalással kapcsolatos probléma merült fel, például:

   • Más módon, jogosulatlanul beléptek a számlájára.
   • Jelszavát vagy PIN-kódját feltörték.
   • A szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt eszközét elvesztette, ellopták vagy inaktiválták.

   Mielőtt kapcsolatba lép velünk, a lehető leghamarabb tekintse meg és hajtsa végre a „Teendők biztonsági probléma esetén” szakaszban leírt lépéseket a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című dokumentumban.

 • Más típusú probléma

  Ebben az esetben más típusú probléma merült fel a számlájával vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amely nincs a korábban megemlítettek között.Például megtörténhet, hogy tényszerű, számszaki vagy matematikai hibát ejtettünk PayPal-számlájával kapcsolatban, amikor pénzt adott hozzá a számlájához vagy pénzt vett ki onnan.

  Ha a PayPallel fizetett egy vásárlásért, és a termék nem felel meg a leírásnak, vagy nem kapta meg, amit vásárolt, a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzata alkalmazandó, nem ez a rész. Az ilyen problémák megoldásáért olvassa el a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzatában leírtakat.

2. lépés: Ismertesse velünk a problémát

A lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba velünk, hogy ismertethesse a problémát (beleértve a probléma típusát, ami miatt kapcsolatba lépett velünk, hogy a lehető leggyorsabban segíthessünk).

Ön vállalja, hogy a PayPal által észszerű keretek között kért minden információt a PayPal rendelkezésére bocsát a probléma körülményeivel kapcsolatban, valamint minden észszerű lépést megtesz a vizsgálat elősegítése érdekében.

Ha szóban tájékoztat minket a problémáról, megkérhetjük, hogy az ezt követő tíz munkanapon belül jelentse be írásban is a problémát.

Az ilyen esetekben az általunk relevánsnak tartott információkat az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban jogunkban áll átadni a megfelelő harmadik feleknek.

Hogyan segítünk...

A jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseinek függvényében célunk a probléma kivizsgálása, és a probléma 60 napon belül történő megoldása.Továbbá, ha az Ön problémája:

 • Egy váratlan számlázási megállapodás kifizetésekor jelentkezett, a következőt fogjuk tenni 10 munkanapon belül, miután értesített bennünket:
  • Megtérítjük a kifizetés összegét.
  • Ismertetjük, miért nem áll módunkban megtéríteni az összeget.
 • Egy másik PayPal-számlára indított helytelen kifizetés, a következőt fogjuk tenni:
  • Azonnal megkíséreljük nyomon követni a kifizetést, és díjmentesen értesítjük ennek eredményéről.
  • A lehető leghamarabb kompenzáljuk (legkésőbb azon munkanapnak a végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) azzal, hogy a számláját olyan állapotba állítjuk, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés a küldő fél által meghatározott feltételek mentén történt volna. Ez azt jelenti, hogy:
   • ha a helytelen kifizetés következtében Önnek kevesebb pénz maradt a számláján, mint amennyi a meghatározott feltételek mentén történő kifizetés esetén lenne, a PayPal jóváírja a számláján a különbséget.
   • Amennyiben a helytelen kifizetés következtében több pénz lett a számláján, mint amennyi a meghatározott feltételek mentén történő kifizetés esetén lenne, a PayPal megterheli a számláját a többlettel.
  • Megtérítjük a helytelen kifizetés következtében közvetlenül és észszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat és veszteségeket.
 • Egy másik PayPal-számlára indított jogosulatlan kifizetés, a lehető leghamarabb (de legkésőbb a következő munkanap végéig attól számítva, hogy tájékoztatott bennünket a problémáról) a számláját abba az állapotba állítjuk vissza, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés nem történt volna meg.Ebbe beletartozhat például a kifizetés visszatérítése.

Amikor nem tudjuk kompenzálni...

Nem jogosult semmilyen, a fentiekben bemutatott pénzügyi kompenzációra a PayPaltól, illetve Ön tartozik a PayPalnak (a PayPalnak pedig jogában áll visszavonást végezni a számlájáról) a tőlünk kapott kompenzációval, amennyiben:

 • Nem bocsátja a rendelkezésünkre az észszerű keretek között kért információkat a probléma körülményeivel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a probléma szóbeli bejelentése után nem tesz eleget azon kérésünknek, hogy tíz munkanapon belül írásban is ismertesse a problémát).
 • Nem tesz meg minden, általunk észszerűen elvárható lépést a vizsgálat elősegítése érdekében.
 • Bizonyítjuk, hogy csalárd módon járt el.
 • Bizonyítjuk, hogy általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) játszottak közre.
 • Okkal feltételezzük, hogy nem áll fenn olyan probléma, amely miatt Ön kompenzációra lenne jogosult.
 • A következő konkrét problémák tekintetében:

Váratlan kifizetés egy számlázási megállapodás keretében

Helytelen kifizetés

Jogosulatlan kifizetés

A kifizetés megtörténtét követően több mint nyolc hét elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Beleegyezett abba, hogy végrehajtsuk a kifizetést, és a részleteket mi vagy a kereskedő legalább négy héttel a kifizetés megtörténte előtt az Ön rendelkezésére bocsátotta.

a kifizetés után eltelt 13 hónapot meghaladó időpontban tájékoztat a problémáról, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy hibás kifizetési adatokat adott meg a PayPalnak;

bizonyítani tudjuk, hogy a kifizetés a fizető fél kérésének megfelelően történt;

a PayPal hibáján kívül Önnek nem állt rendelkezésére elegendő pénz a PayPal-egyenlegén a kifizetés végrehajtásához, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy a rendszerünk időszakos működési gondokkal küzdött, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról, vagy

A helytelen kifizetést Ön szerint okozó késedelem amiatt következett be, hogy a PayPal visszatartást, korlátozást vagy tartalékká minősítést alkalmazott a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

a kifizetés után eltelt 13 hónapot meghaladó időpontban tájékoztat a problémáról, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy a kifizetést azért hajtották végre, mert vagy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem vigyázott számlája biztonságára (például rendkívül elővigyázatlanul osztotta meg PayPal-azonosítóját és/vagy jelszavát/PIN-kódját mással), vagy

Más, biztonsággal vagy csalással kapcsolatos probléma történt, amelyről Ön nem tájékoztatott minket.Ha azt megelőzően indítottak a számlájáról jogosulatlan kifizetéseket, hogy az adott problémáról tájékoztatott volna minket, ezekkel a kifizetésekkel kapcsolatban nem fizetünk kompenzációt.

Megtörténhet, hogy mi vesszük észre először a problémát.Ha nekünk kell értesítenünk a problémáról, azt rendszerint a Biztonságos üzenetküldési központban tesszük meg, amelyet a számlájába bejelentkezve érhet el.Ha sürgősen kell intézkednie, más csatornán, például e-mailben is kérhetjük az intézkedésre.

Ha rajtunk keresztül nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön finanszírozási forrásához tartozó számlára, jogunkban áll a megfelelő finanszírozási forrás(ok) megterhelésével, illetve ha szükséges, az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát.

Panaszok

Az Ön és a PayPal közötti viták bejelentése szolgáltatásainkkal kapcsolatban

Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen vitát szeretne jelenteni, amely Ön és a PayPal között a szolgáltatásainkkal kapcsolatban fennáll.

Ha vita merül fel Ön és a PayPal között, célunk az, hogy megismerjük és megoldjuk a problémát, és ha nem tudunk kielégítő megoldást kínálni, akkor semleges és költséghatékony módon szeretnénk a vitát gyorsan megoldani.

Ha nem elégedett a panaszkezelés eredményével…

Ha a panasztételi eljárás befejezése után nem elégedett a szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárás eredményével, akkor az alábbi szervezetekkel veheti fel a kapcsolatot:

 • Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net). Az ECC-Nettel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő webhelyet: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF felelős a hozzánk hasonló luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok prudenciális felügyeletéért. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxemburg. A CSSF-re, illetve a kapcsolatfelvételre vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a https://www.cssf.lu webhelyre, vagy keresse fel az EU online vitarendezési webhelyét a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Kizárólag az Egyesült Királyságban élő felhasználók számára – az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatása egy ingyenesen elérhető szolgáltatás, amely segítséget nyújthat a PayPal és Ön között fennálló vitás kérdések megoldásában.Az FOS szolgáltatással kapcsolatos további információkért, illetve a kapcsolatfelvételért keresse fel a következő címet: https://www.financial-ombudsman.org.uk, vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Egyéb jogi feltételek

Kommunikáció Ön és mi közöttünk

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatba léphet velünk a következőképp:

 • A székhelyünkre küldött levélben: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg; vagy
 • Keresse fel kapcsolatfelvételi oldalunkat, amelyen:
  • Kattintson az e-mail-küldési hivatkozásra, ha online módon szeretne kapcsolatba lépni velünk.
  • Kattintson a telefonos hívás hivatkozására a telefonszámunk megjelenítéséhez, ha fel szeretne hívni minket.

A jelen felhasználói megállapodással kapcsolatban jogi értesítést minden esetben postai úton küldjön.

Az Önnek küldött értesítések

Ön elfogadja, hogy a következő módokon is eljuttathatjuk Önhöz az értesítéseket vagy az egyéb információkat: közzététel a PayPal weboldalán/weboldalain (ideértve a csak az Ön számlájára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlában regisztrált e-mail-címre, postázás a számlában regisztrált postacímre, telefonhívás, illetve szöveges/SMS-üzenet küldése.A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel és e-mail-címmel. A jelen felhasználói megállapodás módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy azokat közzétettük a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket a feladástól számított három Munkanap eltelte után tekintjük kézbesítettnek. Fenntartjuk a jogot az Ön PayPal-számlájának lezárására, amennyiben Ön visszavonja az elektronikus kommunikációra vonatkozó beleegyezését.

Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a visszatartásokkal, korlátozásokkal és tartalékokkal kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen felhasználói megállapodás hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár korlátozzák, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a szolgáltatásunkhoz, az infrastruktúránkhoz, a webhelyeinkhez, a szoftvereinkhez vagy a rendszereinkhez (beleértve a szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár mi, akár a nevünkben eljáró felek üzemeltetik azokat (korlátozás nélkül beleértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és tartalékban tartást), olyan bizalmas követelményeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak számunkra a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos kockázatok felmérésekor saját fejlesztésű csalás- és kockázatmodellezési megoldást használhatunk. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. Nem vagyunk kötelesek megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásainkra vonatkozó információkat.

Jogaink

Biztonsági érdek

A jelen felhasználói megállapodás teljesítésének biztosítása érdekében Ön felhatalmaz bennünket, hogy az Ön által a felénk fennálló tartozás biztosítékaként jogi követelést nyújthassunk be az Ön PayPal-számláján található pénzre.Jogi szakkifejezéssel élve az Ön PayPal-számláján a PayPalnak zálogjoga van és biztosítékot érvényesíthet rá.

Az Ön felelőssége

A jelen megállapodás és/vagy a felhasználói megállapodás Ön általi megszegése és/vagy a szolgáltatások Ön általi használata következtében a PayPallal, a PayPal más felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő visszavonásokért, visszaterhelésekért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön felelős még akkor is, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, a megfelelő felhasználót vagy az adott harmadik felet.

Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése

Ön elfogadja, hogy az Ön által birtokolt vagy felügyelt bármely számláján szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk, illetve minden olyan összeget, amellyel partnereinknek tartozik az alábbi Kármentesítés és a felelősség korlátozása című szakaszban foglaltak szerint (korlátozás nélkül beleértve a partner által szolgáltatott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket).Egyszerűbben fogalmazva a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt PayPal-számla egyenlegéből.

Ha az egyenlegén nincs elegendő pénz a kötelezettség fedezéséhez, fenntartjuk a jogot, hogy a PayPal-számlájára érkező minden kifizetést vagy a számlára Ön által befizetett összegeket felhasználjuk a PayPal felé fennálló tartozásának (vagy egy részének) behajtására. Ellenkező esetben beleegyezik, hogy más módon téríti meg a felénk fennálló tartozását. Emellett jogi úton is behajthatjuk az Ön tartozását, többek között akár adósságbehajtó ügynökségek segítségét is igénybe vehetünk.

Jogok átruházása

Ha a PayPal érvényteleníti és visszavonja az Ön által egy fogadó félnek kifizetett összeget (vagy az Ön saját kezdeményezésére, vagy más okból), Ön elfogadja, hogy a PayPalre átszállnak az Ön kifizetésével kapcsolatos jogai a fogadó fél és az esetleges harmadik felek kapcsán, és ezeket a jogokat a PayPal saját belátása szerint közvetlenül vagy az Ön nevében gyakorolhatja. Jogi szakkifejezéssel élve tehát Ön a jogait jogátruházás keretében átadja a PayPalnek a fogadó fél és a kifizetéshez kötődő esetleges harmadik felek kapcsán.

Jogfeladás kizárása

Amennyiben egy Ön vagy mások által elkövetett, a jelen felhasználói megállapodásban foglalt kötelezettségeket érintő jogsértés után nem teszünk lépéseket, azzal nem mondunk le azon jogunkról, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítsunk.

Az Ön adatai

Előfordulhat, hogy a Felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzéséhez, a csalások kockázatának csökkentéséhez és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, észszerű keretek között további információkat kérünk Öntől. Ezeknek az információkéréseknek Ön köteles időben eleget tenni. Ez magában foglalhatja azt, hogy Ön a saját költségén faxon, e-mailben vagy más módon elküldi számunkra a személyazonosító dokumentumait és a pénzügyeivel és tranzakcióival kapcsolatos információkat (például a legfrissebb pénzügyi kimutatásait és kereskedői számlakivonatait).

Kármentesítés és a Felelősség korlátozása

Ebben és a szellemi tulajdonról szóló szakaszban a „PayPal” kifejezést használjuk, amely bennünket (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), anyavállalatunkat (PayPal Holdings, Inc.), kapcsolt vállalkozásainkat és minden olyan személyt jelöl, aki nekünk dolgozik, és aki jogosult a mi vagy az ő nevükben eljárni. Kapcsolt vállalkozásaink közé tartozik minden olyan jogi személy, amelyet mi irányítunk, vagy amellyel közös irányítás alá tartozunk. Bárki, aki nekünk vagy kapcsolt vállalkozásainknak dolgozik, illetve jogosult a mi vagy az ő nevükben eljárni, beleértve a mi vagy az ő igazgatóikat, tisztviselőiket, alkalmazottaikat, képviselőiket, közös vállalkozásaikat, szolgáltatóikat és beszállítóikat.

Kármentesítés

Kártalanítania kell a PayPalt a PayPal-számlájával és a PayPal-szolgáltatások használatával kapcsolatos műveletekért.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és kármentességéről biztosítja a PayPalt minden olyan követelés és igény esetén (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel az alábbiak következményeként:

 • Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseit.
 • Nem megfelelően használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • Megsért valamilyen jogszabályt vagy egy harmadik fél jogait.
 • Olyan harmadik fél cselekedetei vagy mulasztása miatt, akinek engedélyt adott PayPal-számlájának a használatára, vagy általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének az Ön nevében történő elérésére.

Felelősség korlátozása

A PayPal felelőssége korlátozott az Ön PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatát illetően. A PayPal semmilyen esetben nem felelős:

 • A közvetlen vagy közvetett nyereségvesztésért.
 • Bármilyen speciális, véletlen vagy következményes kárért (korlátozás nélkül ideértve az adatvesztést vagy az üzleti veszteségeket),

amely az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) használatából vagy azokkal kapcsolatosan merül fel, illetve a PayPal szolgáltatásaiból vagy a jelen felhasználói megállapodásból erednek (függetlenül attól, hogy az gondatlanságból származik), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Az

 • Ön vagy
 • bármely harmadik fél

irányába fennálló kötelezettségünk minden körülmények között a tényleges károk összegére korlátozódik (a közvetlen nyereségvesztés kivételével), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Ezen túlmenően a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a PayPal nem felelős, Ön pedig nem vonja a PayPalt felelősségre semmilyen kár és veszteség esetén (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot; a csökkent cégértéket, a hírnévvesztést, a nyereségvesztést, vagy az egyéb immateriális veszteségeket vagy bármely speciális, közvetett vagy következményes károkat), amely közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból származnak:

 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikének Ön általi használata vagy a használat ellehetetlenülése.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének a használata során felmerülő késedelmek vagy fennakadások.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének, illetve a webhelyeinkhez, szoftvereinkhez vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolódó bármely webhely vagy szolgáltatás elérésekor letöltött vírusok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy bármely PayPal-szolgáltatás, illetve az azokból származó információk vagy grafikák használata során felmerülő működési hiba, programhiba, egyéb hiba vagy pontatlanság.
 • Harmadik felektől származó tartalmak, illetve a harmadik felek cselekedetei vagy mulasztásai.
 • A PayPal-számlájára vonatkozó felfüggesztés vagy egyéb intézkedés.
 • Amikor a jelen felhasználói megállapodás vagy a PayPal irányelveinek módosításai miatt változtatnia kell saját gyakorlatán, tartalmán vagy viselkedésén, illetve üzleti veszteséget szenved, vagy üzletmenete ellehetetlenül.

Garancia kizárása

A PayPal-szolgáltatásokat „jelen állapotukban” biztosítjuk mindenféle kifejezett, vélelmezett vagy jogszabályilag előírt kijelentés vagy jótállás nélkül. A PayPal kifejezetten elhárít mindennemű vélelmezett jótállást a következőkre vonatkozóan:

 • jogcím,
 • forgalomképesség,
 • adott célra való alkalmasság,
 • jogsértésmentesség.

A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol azon értékesítők által kínált szolgáltatások és termékek fölött, akik a PayPalt használják fizetési módként, és a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy az értékesítő, akivel Ön üzleti kapcsolatot létesít, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót vagy a megfelelő engedélyekkel rendelkezik rá.

A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal-szolgáltatások bármely részéhez.

Az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) működését számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyekre nincs ráhatásunk.

A PayPal észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat, bank- és hitelkártyákat és csekkek kibocsátását érintő elektronikus ki- és befizetés feldolgozása időben megtörténjen. Mindazonáltal a PayPal nem vállal felelősséget és nem szavatolja a feldolgozás befejezéséhez szükséges időt, mivel a PayPal-szolgáltatások nyújtása számos olyan tényezőtől függ, amelyekre nincs ráhatásunk, mint például a bankrendszer vagy a nemzetközi posta késedelme.

Egyes országok nem teszik lehetővé a közvetett garanciákra vonatkozó jogi nyilatkozatok alkalmazását, így a fentiekben felsorolt jogi nyilatkozatok nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Nem tudjuk minden körülmények között és minden kontextusban garantálni a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a webhelye(ke)n szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk pontosságát, és ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra támaszkodjon.

Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy amely nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

A PayPal felmentése

Ha vita merül fel egy másik PayPal-számla tulajdonosával, akkor teljes körűen felmenti a PayPalt az alábbiak alól:

 • követelések,
 • igények,
 • károk (tényleges és következményes),

legyenek azok bármilyen jellegűek, ismertek és ismeretlenek, amelyek az ilyen vitákból erednek, vagy bármilyen ilyen vitához kapcsolódnak.

Ilyen felmentés esetén Ön kifejezetten lemond minden olyan védelemről, amely egyébként korlátozná az ilyen lemondás hatókörét, amely azokat a követeléseket foglalja magában, amelyeket Ön ismer, vagy gyanítja, hogy léteznek, és a lemondás elfogadásának időpontjában Önnek kedveznének.

Kizárólag Ön (nem a PayPal) felelős azért, hogy minden olyan, az Önre irányadó jogrendszerben érvényes jogszabályt, egyéb szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amely a szolgáltatásaink használata kapcsán Önre vonatkozóan alkalmazandó lehet, például a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy a külföldi devizatranzakciókra vonatkozó előírásokat.

Szellemi tulajdon

A PayPal védjegyei

A „PayPal.com”, a „PayPal” és a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes logó a PayPal vagy a PayPal licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ezeket kizárólag a PayPal előzetes írásos engedélyével lehet másolni, imitálni, módosítani vagy felhasználni. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsfájl a PayPal szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy jogvédett kereskedelmi arculata. Ezeket kizárólag az előzetes írásos engedélyünkkel lehet másolni, imitálni, módosítani vagy felhasználni. A PayPal által biztosított HTML-logókat a webes forgalom PayPal-szolgáltatásokhoz való átirányítására használhatja. Ezeket a HTML-logókat tilos olyan módon módosítani vagy megváltoztatni, hogy az a „PayPalt” vagy a PayPal-szolgáltatásokat előnytelen színben tüntesse fel, illetve olyan módon jelenítse meg, amely arra utal, hogy a PayPal támogatja vagy szponzorálja Önt. A PayPal webhelyére és az azon szereplő tartalmakra, a PayPal-szolgáltatásokra, a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiára és az ezekből készült vagy származtatott összes technológiára és tartalomra vonatkozó jogok, tulajdonjogok és érdekek kizárólag a PayPalt és licencadóit illetik meg.

Licencengedélyek, általában

Olyan PayPal-szoftverek (például API-k, fejlesztői készletek vagy más szoftveralkalmazások) használata esetén, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek be vannak építve szolgáltatóink szoftvereibe, rendszereibe vagy szolgáltatásaiba, és amelyeket letöltött vagy bármilyen más módon az interneten vagy mobilplatformon megnyitott, a PayPal visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosít Önnek a PayPal szoftvereinek a szoftverekhez mellékelt dokumentációnak megfelelő eléréséhez és/vagy használatához. Ez a licenc a szoftverekre és azok összes frissítésére, bővítésére, az új verziókra és a csereszoftverekre is vonatkozik. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Meg kell felelnie a PayPal-szolgáltatásokhoz mellékelt összes dokumentációban szereplő implementálási, hozzáférési és használati követelményeknek. Ha nem tesz eleget az implementálással, a hozzáféréssel és a felhasználással kapcsolatos követelményeknek, akkor Ön a felelős az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik felek által elszenvedett kárért. A PayPal előzetes értesítést követően bármelyik szoftvert frissítheti vagy megszüntetheti. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba, a saját szoftvereit is beleértve, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a PayPal-szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen, harmadik féltől származó anyagokra vonatkozóan. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamisít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverekből vagy bármely, harmadik féltől származó anyagból vagy technológiából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó anyagokból vagy technológiákból. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekbe beépített, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal webhelyein használt, harmadik felektől származó szoftveralkalmazásokra az a licenc vonatkozik, amelyben az adott szoftvert biztosító harmadik féllel megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem minősül tulajdonosnak, illetve nincs befolyása, felelőssége és kötelezettsége az olyan harmadik felek szoftveralkalmazásaival kapcsolatban, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely webhelyünkön, szoftverünkben és/vagy a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Engedély adása Öntől a PayPalnak; szellemi tulajdonnal kapcsolatos garanciák

A PayPal nem tart igényt a PayPalnek Ön által biztosított, feltöltött vagy elküldött tartalom tulajdonjogára.Továbbá a PayPal nem tart igényt azon tartalmak tulajdonjogára sem, amelyeket Ön harmadik felek webhelyein vagy olyan alkalmazásaiban tárol, amelyek a PayPal-szolgáltatásokkal nyújtanak fizetési szolgáltatásokat az adott tartalmakhoz kapcsolódóan. A következő bekezdésben foglaltak értelmében, ha Ön tartalmat biztosít a PayPal-vállalatoknak, vagy tartalmat tesz közzé a PayPal-szolgáltatások használatával, azzal Ön a PayPalnek (és a vele együttműködő feleknek) nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható és az egész világra kiterjedő licencet biztosít az Ön tartalmainak használatához, továbbá kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat és közzétételi jogokat nyújt, hogy segítsen nekünk fejleszteni, működtetni és népszerűsíteni jelenlegi szolgáltatásainkat, valamint újakat fejleszteni.A PayPal nem nyújt semmilyen kompenzációt az Ön tartalmaiért.Tudomásul veszi, hogy az Ön tartalmainak PayPal általi használata nem sért szellemi tulajdonjogokat vagy közzétételi jogokat.Továbbá elismeri és szavatolja, hogy az Ön tulajdonában van az Ön által biztosított tartalom minden joga, illetve azok felett Ön gyakorol ellenőrzést, valamint beleegyezik abba, hogy lemond a személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jogokat a PayPallel szemben.

Az eladó engedélyének megadása a PayPalnak az eladóktól

Az előző bekezdésben szereplő rendelkezésektől függetlenül, ha Ön a PayPal-szolgáltatásokat értékesítőként igénybe veszi áruk és szolgáltatások ellenértékét képező kifizetések fogadása céljából, azzal Ön a PayPalnek világszintű, nem kizárólagos, átruházható, (több lépcsőben) továbblicencelhető és jogdíjmentes, előre kifizetett jogot biztosít saját védjegyének (vagy védjegyeinek) használatára és nyilvános közzétételére a jelen felhasználói megállapodás érvényességi időtartama alatt (nem kizárólagosan beleértve a bejegyzett és a be nem jegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, tartományneveket és minden más olyan jelzést, amelynek Ön a tulajdonosa, licencfelhasználója vagy felhasználója) abból a célból, hogy (1) Ön a PayPal-szolgáltatást (mint fizetési módot) használó kereskedőként azonosítható legyen, valamint (2) bármely egyéb használatra, amelyhez Ön kifejezett hozzájárulását adja.

Vegyes rendelkezések

Átruházás

Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználói megállapodással szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A PayPal bármikor átruházhatja ezt a felhasználói megállapodást, illetve a felhasználói megállapodás értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit.

Irányadó jog

A jelen felhasználói megállapodást és a közöttünk fennálló kapcsolatot Anglia és Wales törvényei szabályozzák.Ez nem érinti a lakóhelye szerinti ország törvényei értelmében Önt megillető jogait, például fogyasztói jogait.

Amennyiben követelésével bírósághoz fordul, azzal aláveti magát az angol és a walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.Ez annyit jelent, hogy amennyiben a jelen felhasználói megállapodásból fakadó, PayPallal szembeni követelését bíróság elé tudja vinni, akkor az elfogadható bíróság egy Angliában vagy Walesben található bíróság lenne, de amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad, ehelyett egy másik ország (például a lakhelyéül szolgáló ország) bírósága elé is viheti az ügyet.

Adatvédelem

Ügyfeleink adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ha szeretné részletesen megismerni, hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét, illetve tudni szeretné, hogyan használjuk fel, és milyen esetekben közöljük adatait, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A megállapodás nyelve és fordítása

Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

Ezt a felhasználói megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg.A jelen felhasználói megállapodás bármely fordítása kizárólag az Ön kényelmét szolgálja, és nem célja módosítani annak feltételeit.Abban az esetben, ha a felhasználói megállapodás angol változata és az angol nyelvtől eltérő nyelvű változat között eltérés van, az angol nyelvű változat a végleges.

Az információ felhasználása; Adatvédelemi törvények

Amennyiben hozzájut egy másik PayPal-ügyfél adataihoz, bizalmasan kell kezelnie és csak a PayPal-szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja fel az adatokat. A PayPal-felhasználók adatait közölni vagy harmadik feleknek közzétenni, illetve marketingcélokra felhasználni tilos, kivéve, ha a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Nem küldhet kéretlen e-maileket a PayPal-felhasználóknak, illetve nem használhatja arra a PayPal-szolgáltatásokat, hogy kéretlen e-mailek harmadik feleknek való küldéséért kifizetést fogadjon, vagy ebben segítséget nyújtson másoknak.

Amennyiben Ön (eladóként) a jelen felhasználói megállapodás alapján PayPal-ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat dolgoz fel, Ön elfogadja, hogy kötelessége betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeit.Ön rendelkezik saját, önállóan meghatározott adatvédelmi irányelvekkel, nyilatkozatokkal és eljárásmódokkal minden olyan személyes adatra vonatkozóan, amelyet adatkezelőként tárol, beleértve a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeiről szóló nyilvántartást a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

Az alkalmazandó adatvédelmi irányelvek magukban foglalják a jelen Felhasználói megállapodásban meghatározott szolgáltatások nyújtásához a vonatkozó rendeleteket, szabályozási követelményeket és gyakorlati szabályokat.Ha e Felhasználói megállapodás alapján feldolgoz Európából származó személyes adatokat, meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 95/46/EK irányelvének vagy a 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (GDPR).

Ezeknek a jogszabályoknak megfelelve, Ön a következőket tartja be:

 • Bevezeti és fenntartja a személyes adatok kezeléséhez szükséges, megfelelő biztonsági intézkedések mindegyikét.
 • Nyilvántartást vezet a jelen felhasználói megállapodás keretében végrehajtott összes kezelési tevékenységről.
 • Nem tesz tudatosan semmit, és nem engedélyezi semmilyen olyan cselekedetnek a végrehajtását, ami az adatvédelmi jogszabályok valamelyikének a PayPal általi megsértéséhez vezethet.

Teljes megállapodás és a harmadik felek jogai

A jelen Megállapodás tartalmazza a szolgáltatásokra vonatkozóan az Ön és a PayPal között létrejövő kapcsolat összes feltételét.

Amennyiben a jelen felhasználói megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a megállapodásból, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad.

A szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény értelmében a jelen felhasználói megállapodásban félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen felhasználói megállapodás bármely feltételére támaszkodjanak, illetve annak érvényt szerezzenek (kivéve a fenti Kártalanítás és a felelősség korlátozása című részben a „PayPal” meghatározás alá tartozó harmadik felek által a jelen felhasználói megállapodás értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik felek ettől függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A PayPal mint bejelentkezési módszer

Bizonyos külső webhelyekre vagy mobilalkalmazásokba való bejelentkezéskor engedélyezhetjük a hitelesítést PayPallal.Amennyiben erre kerül sor, a PayPal jogosult megosztani az Ön bejelentkezési státuszát, illetve az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és számlaadatokat a jelen szolgáltatást bejelentkezési módszerként kínáló harmadik felekkel, annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosítani tudják Önt.A PayPal nem ad hozzáférést PayPal-számlájához ezeknek a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével utal át kifizetéseket számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Amennyiben Ön webhelyére, alkalmazásába vagy ügyfélszámlákba való bejelentkezésre használható módszerként kínálja a PayPal hitelesítő szolgáltatást látogatói számára, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követni az integrációs kézikönyvekben és útmutatókban szereplő specifikációkat.A PayPal nem garantálja a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem tesz vállalásokat arra vonatkozóan. Nem osztjuk meg Önnel az adott felhasználóra vonatkozóan a PayPalnál elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési státuszt), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy a PayPal átadja ezeket az információkat Önnek.

Vállalati ügyfelek

Amikor ebben a szakaszban a „PSD2”-re utalunk, ez alatt a második EU pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet ((EU)2015/2366) értjük.

Ön akkor számít „Vállalati ügyfélnek”, ha a felhasználói megállapodás megkötésekor Ön nem:

 • Fogyasztó (olyan magánszemély, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból cselekszik).
 • Mikrovállalkozás (kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás).
 • Az Egyesült Királyságban bejegyzett jótékonysági szervezet, amelynek éves bevétele nem éri el az 1 millió GBP-t.

Ha Ön vállalati ügyfél, az Ön esetében eltekinthetünk a PSD2 bizonyos rendelkezéseitől szolgáltatásunk használatára vonatkozóan.

Ha Ön vállalati ügyfél:

 • Nem jogosult visszatérítésre számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetések esetén.
 • Amennyiben problémát észlel, az annak előfordulásától számított 60 napon belül köteles értesíteni minket. Ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy visszatérítést biztosítani az Ön számára.
 • Ön csak akkor nyújthat be panaszt az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatásán keresztül, ha megfelel az FOS által a jogosult igénylőkre vonatkozóan közzétett, éppen aktuális feltételeknek.
 • Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EGT tagállamaiban megvalósító azon jogszabályok alapján, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”).
 • A PSD2 72. és 89. cikke, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a szolgáltatásaink Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen felhasználói megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül nem vagyunk kötelesek megtéríteni Önnek az ezekben a cikkekben és átültetéseikben foglalt rendelkezések következtében elszenvedett veszteségeket és károkat.

Szakaszok számai és meghatározások

Ha más dokumentumok (például a felhasználási feltételek) a jelen felhasználói megállapodás szakaszszámaira vagy meghatározásaira hivatkoznak, tekintse meg a felhasználói megállapodás hivatkozásait tartalmazó megjegyzéseket a releváns rendelkezés vagy meghatározás megkereséséhez.

1. számú melléklet. Díjszabási táblázat

Ön elfogadja, hogy a díjainkat még az Ön PayPal-számláján történő jóváírás előtt levonhatjuk az általunk jóváírt összegekből.

A fogadott vagy küldött kifizetésekre vonatkozó Díjakat az alábbiak szerint állapítjuk meg:

 • Milyen típusú tranzakcióhoz tartozik a kifizetés (vagyis kereskedelmi, személyes vagy más típusú tranzakcióról van-e szó)?
 • Nemzetközi vagy belföldi kifizetésről van-e szó, és/vagy milyen finanszírozási forrást használnak a kifizetés finanszírozásához?

A jelen felhasználói megállapodásban foglaltak értelmében más számlatevékenységek és események is díjakat vonnak maguk után.

További információkért lásd a jelen 1. Melléklet A4. szakaszában található szószedetet.

Az itt megtalálható Díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem a PayPal által fizetendő, illetve nem a PayPal által kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk. A Szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Az Ön számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információt e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben biztosítjuk Önnek (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie a PayPal-számlájára). Ön köteles minden általunk felszámított díjat levonások és egyéb csökkentések nélkül kifizetni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a PayPal valamilyen mulasztást követett el. A jelen megállapodásban foglaltakon kívül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll díjat felszámítani. Ezekről a díjakról akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

A1. Személyes tranzakciók díjai

Ne feledje, hogy a díjat a küldő fél fizeti. További információkért olvassa el a jelen 1. Melléklet A4.2.3. szakaszát.

A Személyes Tranzakciónak minősülő Kifizetések Díját a kifizetés elvégzése során jelezzük.

A százalékos díj és/vagy rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.5, A4.6 és A4.7 részét.

A1.1. Belföldi személyes tranzakciók díjai

Tevékenység

Díj

Belföldi személyes tranzakciós kifitzetés küldése

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A1.2. Nemzetközi személyes tranzakciók díjai

A1.2.1. Az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában indított nemzetközi személyes tranzakciók

Tevékenység

Díj

Nemzetközi személyes tranzakciók indítása az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A1.2.2. Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók

A1.2.2.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Gibraltáron bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által indítva

Tevékenység

Díj

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

a tranzakció összegének 5%-a.

A minimális díj 0,99 GBP, míg a maximális díj 2,99 GBP.

A1.2.2.2. Egyéb releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által indítva

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen Díjakat fogunk felszámítani a különböző országok szerinti (tehát az Ön szempontjából külföldön) illetékességű személynek küldött, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés – Keresse meg azt az országot vagy országcsoportot, amelyben a fogadó fél bejegyzett lakcíme található.További részleteket a jelen 1. melléklet A4.4. szakaszában találhat.Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos ebben (második oszlop).

2. lépés Keresse meg a tranzakcióra érvényes díjakat (harmadik oszlop).

Tevékenység

A fogadó fél számlájának az országa

Díj

^^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^

3,99 EUR

^Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e az adott országban regisztrált kedvezményezett számára.

^^ További részletekért tekintse meg a jelen 1. díjszabás alább látható A4.7. részét.

A2. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések díjai

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. számú szakasz A4.6. pontját.

\t

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1. Küldés (vásárlás)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.1. Normál díjszabás

A PayPalnél az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Guernsey-n, Man-szigeten és Jersey-n bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

2,90% + rögzített díj

A PayPalnél Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Romániában, San Marinóban, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

3,40% + rögzített díj

A2.2.2. A PayPal Commerce Platformon található új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak

A2.2.2.1. Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár

Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

American Express-kártyával indított kifizetések az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

3,5%

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

2,90% + rögzített díj

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.2.2 Írország

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az 1. Melléklet 5.10. és A.2.2.2.2. szakasza csak a PayPal Commerce Platformon elérhető új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkozik Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal legtöbb weblapján szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.

A2.2.2.3 Máshol

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,90% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.3. Kereskedői díjszabás (Csak a kereskedői díjszabás státuszú számlák esetében. A kereskedői díjszabású státusz jogosultsághoz, igényléshez és a PayPal jóváhagyásához kötött. Előfordulhat, hogy a PayPal eseti alapon értékeli az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe veheti a következő követelményeket: havi értékesítési forgalom, átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a számla mutat-e tartozást. További részletekért tekintse meg az A2.2.2.4. szakaszt):

A2.2.3.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

2019. augusztus 19-én és azt követően a kereskedői díjszabás már nem érvényes az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő kereskedőkre. A kereskedői díjszabás helyett a normál díjszabás (2,90% + rögzített díj) érvényes minden egyes belföldi kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetésre, amelyet az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron élő kereskedők fogadnak.


A2.2.3.2. Az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, Man-szigettől vagy Gibraltártól eltérő releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

Sáv

Az előző naptári hónapban az alábbi országban lakóhellyel rendelkező felhasználóhoz beérkezett, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések teljes összege

Kifizetésenkénti díj

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Bármely más releváns ország (kivéve az Egyesült Királyságot, Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt)

1

0,00 CZK–70 000,00 CZK

0,00 HUF–700 000,00 HUF

0,00 CHF–4000,00 CHF

0,00 EUR–2500,00 EUR

3,4% + Rögzített Díj

2

70 000,01 CZK–280 000,00 CZK

700 000,01 HUF–2 500 000,00 HUF

4000,01 CHF–16 000,00 CHF

2500,01 EUR–10 000,00 EUR

2,9% + rögzített díj

3

280 000,01 CZK–1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF–12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF–80 000,00 CHF

10 000,01 EUR–50 000,00 EUR

2,7% + rögzített díj

4

1 500 000,01 CZK–3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF–25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF–160 000,00 CHF

50 000,01 EUR–100 000,00 EUR

2,4% + rögzített díj

5

3 000 000,00 CZK felett

25 000 000,00 HUF felett

160 000,00 CHF felett

100 000,00 EUR felett

1,9% + rögzített díj

A2.2.2.4. Jogosultság a kereskedői díjszabásra

Ahhoz, hogy igényelhesse (és fenntarthassa) a Kereskedői díjszabás státuszt a PayPalnál, a Számlának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • a Számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű, Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a Felhasználó lakóhelyének megfelelő ország pénznemében kifejezett összeg meghatározásának részleteit a fenti táblázatok tartalmazzák).

A PayPal bármikor jogosult visszaállítani a Számlát a Normál díjszabás szerinti használatára, ha a fenti követelmények nem teljesülnek, illetve ha a Számlával szemben rendezetlen visszaterhelések merülnek fel.Ezenkívül lásd az 5.4. szakaszt.

Ha a PayPal visszaminősíti a számláját, ismét igényelnie kell a kereskedői díjszabású státusz odaítélését a PayPaltől.

Ha kereskedői díjszabású státuszt kíván igényelni számlájához, jelentkezzen be PayPal-számlájába, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Elutasítás esetén az azt követő 30 nap elteltével nyújthat be ismételt igényelést.

A Kereskedői díjszabás nem alkalmazható a Website Payments Pro, a Virtuális Terminál és a PayPal Here fizetési funkciókon keresztül kapott, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésekre.

A2.3. Nemzetközi kifizetések fogadása (értékesítés)

A belföldi kereskedelmi tranzakciók fogadására vonatkozó díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított nemzetközi utalási díj is. Utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (a küldő fél országától függ).

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetéseket belföldi kereskedelmi tranzakciókként kezeljük a díjak megállapításakor.

A2.3.1. Minden ország Írország kivételével

Küldő fél országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,5%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

2,0%

Európa II.

2,0%

A világ többi része

2,0%

A2.3.2. Írország

Küldő fél országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,4%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

1,0%

Európa II.

1,3%

A világ többi része

2,0%

Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra 2019. augusztus 19-től kezdve a jelen A2.3.2. szakaszban meghatározott díjak helyett az A2.3.1. szakaszban ismertetett díjak lesznek érvényesek (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítést követően.

A2.4. Belföldi kifizetések személyes fogadása QR-kóddal

A QR-kóddal személyesen a PayPal-számláján fogadott belföldi tranzakciók esetén a PayPal változó díjat fog felszámítani, amelynek összege a kifizetési tranzakció összegének az alábbi táblázatban megadott, a PayPal-számla regisztrálási országán alapuló százaléka („változó QR-díj”) plusz a rögzített QR-díj lesz.

Ország

Változó QR-díj

Egyesült Királyság

1,50%

Írország

0,90%

Lettország

0,90%

Málta

0,90%

Észtország

0,90%

Szlovénia

0,90%

Szlovákia

0,90%

Ciprus

0,90%

Görögország

0,90%

Csehország

0,90%

Magyarország

0,90%

Ha a fenti táblázatban nem szerepel az az ország, amelyben a PayPal-számlája regisztrálva lett, akkor a funkció nem érhető el az országban.

A „rögzített QR-díj” egy rögzített díjat jelent a QR-kódokkal személyesen fogadott tranzakció pénznemének megfelelő pénznemben, az alábbiak szerint:

RÖGZÍTETT QR-DÍJ A TRANZAKCIÓ PÉNZNEMÉBEN

Ausztrál dollár:

0,10 AUD

Mexikói peso:

2,00 MXN

Brazil reál:

0,20 BRL

Új tajvani dollár:

3,00 TWD

Angol font:

0,10 GBP

Új-zélandi dollár:

0,15 NZD

Kanadai dollár:

0,10 CAD

Norvég korona:

1,00 NOK

Cseh korona:

3,00 CZK

Fülöp-szigeteki peso:

5,00 PHP

Dán korona:

0,70 DKK

Lengyel zloty:

0,50 PLN

Euró:

0,10 EUR

Orosz rubel:

3,00 RUB

Hongkongi dollár:

0,80 HKD

Svéd korona:

1,00 SEK

Magyar forint:

30,00 HUF

Svájci frank:

0,10 CHF

Izraeli új sékel:

0,40 ILS

Szingapúri dollár:

0,20 SGD

Japán jen:

12,00 JPY

Thai bát:

4,00 THB

Maláj ringgit:

0,70 MYR

Amerikai dollár:

0,10 USD

A2.5. Nemzetközi kifizetések személyes fogadása QR-kóddal

A változó QR-díj plusz a rögzített QR-díj fizetendő, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított nemzetközi utalási díj is („nemzetközi QR-díj”). Utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (a küldő fél országától függ):

Küldő fél országa

Nemzetközi QR-díj

Észak-Európa/Európa I.

0,50%

Európa II./Egyesült Államok/Kanada/bármilyen másik ország

2,00%

Ha számláját Írországban regisztrálta, az alábbi nemzetközi QR-díjak alkalmazandók:

Küldő fél országa

Nemzetközi QR-díj

Észak-Európa/Európa I.

0,50%

Európa II.

1,30%

Egyesült Államok/Kanada/bármely egyéb ország

2,00%

A3. Egyéb díjak

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1. Pénznemváltás

A3.1.1. Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azokra a tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az értékesítő átvállalta az átváltási díjat:

Az alap átváltási árfolyam plusz 2,5% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2. Minden egyéb, pénznemváltással járó tranzakció esetében (beleértve az Önnek visszatérített vagy elutasított kifizetések összegének átváltását):

A3.1.2.1. Ha Ön az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, a Man-szigettől, Gibraltártól és Írországtól eltérő releváns országban bejegyzett lakhellyel rendelkező felhasználó:

Az alap átváltási árfolyam plusz 4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2.2. Ha Ön az Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget, Gibraltár vagy Írország területén bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó:

Az alap átváltási árfolyam plusz 3,0–4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam), attól függően, hogy mely pénznemre váltja át a kívánt összeget (lásd az alábbi táblázatot):

Pénznem és kód

Átváltási díj az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Aktuálisan érvényes pénznemváltási díjak írországi felhasználók számára

Átváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően való közzétételtől *

Ausztrál dollár (AUD):

4,0%

4,0%

Brazil reál (BRL):

4,0%

4,0%

Kanadai dollár (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Cseh korona (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Dán korona (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Euró (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Hongkongi dollár (HKD):

4,0%

4,0%

Magyar forint (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Izraeli sékel (ILS):

4,0%

4,0%

Japán jen (JPY):

4,0%

4,0%

Maláj ringgit (MYR):

4,0%

4,0%

Mexikói peso (MXN):

4,0%

4,0%

Új-zélandi dollár (NZD):

4,0%

4,0%

Norvég korona (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Fülöp-szigeteki peso (PHP):

4,0%

4,0%

Lengyel zloty (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Orosz rubel (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Szingapúri dollár (SGD):

4,0%

4,0%

Svéd korona (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Svájci frank (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Új tajvani dollár (TWD):

4,0%

4,0%

Thai bát (THB):

4,0%

4,0%

Angol font (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Amerikai dollár (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

*Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra a fent ismertetett, 2019. augusztus 19-én vagy azt követően való közzétételtől érvényes átváltási díj érvényes, amellyel kapcsolatosan a PayPal 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (saját belátása alapján meghozott döntése szerint) további azonnali értesítést fog közzétenni a PayPal webhely Irányelv frissítései oldalán (amely a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” hivatkozásán keresztül érhető el), addig azonban a fent ismertetett átváltási díj lesz érvényben az írországi felhasználóknál.

A3.2. Egyenleg átutalása

A3.2.1. Átutalás közvetlenül bankszámlára (amennyiben lehetséges*)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges**)

Ha egyenlegét a számlájában megadott pénznemtől eltérő pénznemben veszi fel, akkor a fentieknek megfelelően átváltási díjat is felszámítunk.

*Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet bankszámlára utalni.

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.2.2. Átutalás kártyára/kártyával (amennyiben lehetséges*)

A3.2.2.1. Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n és Man-szigeten élő felhasználók:

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A3.2.2.2. Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában élő felhasználók

A minimális és maximális díjjal átutalt összeg 1%-a a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük)**, az alábbiak szerint:

>

Pénzfelvétel pénzneme

Minimális díj

Maximális díj

Emirátusi dirham

0,90 AED

36,70 AED

Ausztrál dollár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bolgár leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadai dollár

0,25 CAD

10,00 CAD

Svájci frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Cseh korona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dán korona

1,80 DKK

70,00 DKK

Euró

0,25 EUR

10,00 EUR

Angol font

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongi dollár

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvát kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Magyar forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Izraeli új sékel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japán jen

30 JPY

1100 JPY

Kuvaiti dinár

1 KWD

Nincs max.

Srí Lanka-i rúpia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Mexikói peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Maláj ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvég korona

1,00 NOK

40,00 NOK

Új-zélandi dollár

0,40 NZD

15,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Lengyel zloty

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riál

1,00 QAR

40,00 QAR

Román új lej

1,00 RON

40,00 RON

Szerb dinár

25,00 RSD

1000,00 RSD

Orosz rubel

20,00 RUB

700,00 RUB

Svéd korona

2,50 SEK

100,00 SEK

Szingapúri dollár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thai bát

8,00 THB

320,00 THB

Török líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Amerikai dollár

0,25 USD

10,00 USD

Dél-afrikai rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Nincs minimális/maximális díj

A3.2.2.3. Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Liechtensteinben, Litvániában, Lettországban, Máltán, Szlovákiában és San Marinóban élő felhasználók*:

A következő díjat számítjuk fel minden egyes pénzfelvételkor** a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük).

Pénznem

Tranzakciónkénti díj

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MNT

6867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

*Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet kártyára utalni.

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.3. Visszaterhelések

A visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal kiegyenlítési díjat számít fel az értékesítőknek a hitel- és bankkártyás fizetéseket érintő visszaterhelések után. (Visszaterhelésre akkor kerülhet sor, ha a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést.)

A díjat nem számítjuk fel, ha a tranzakciót a PayPal Értékesítői védelem programja védi.

A Visszaterhelés Díjának mértékét az a pénznem határozza meg, amelyben a kifizetést fogadták:

Ausztrál dollár:

22,00 AUD

Brazil reál:

35,00 BRL

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Cseh korona:

400,00 CZK

Dán korona:

120,00 DKK

Euró:

16 EUR

Hongkongi dollár:

155,00 HKD

Magyar forint:

4325 HUF

Izraeli sékel:

75,00 ILS

Japán jen:

1875 JPY

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Mexikói peso:

250,00 MXN

Új-zélandi dollár:

28,00 NZD

Norvég korona:

125,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

900,00 PHP

Lengyel zloty:

65,00 PLN

Orosz rubel:

640,00 RUB

Szingapúri dollár:

28,00 SGD

Svéd korona:

150,00 SEK

Svájci frank:

22,00 CHF

Új tajvani dollár:

625,00 TWD

Thai bát:

650,00 THB

Angol font:

14,00 GBP

Amerikai dollár:

20,00 USD

A3.4. A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései

A3.4.1. Írországi lakosként regisztrált PayPal-felhasználók

A.3.4.1.1 Teljes visszatérítések

Ha egy kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetés teljes összegét visszatéríti, a PayPal visszatartja a kereskedelmi tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részét.

A vásárló számláján a kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetés teljes összegét jóváírjuk.

A PayPal megterheli az Ön számláját a kereskedelmi tranzakciós kifizetés következtében eredetileg jóváírt összeggel, plusz a kereskedelmi tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részével.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

A3.4.1.2. Részleges visszatérítés

Ha a Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek csak egy részét téríti vissza, a PayPal a Kereskedelmi Tranzakciós Díj rögzített díjának a visszatérítés arányával megegyező arányú részét tartja vissza.

A vásárló számláján akkora összeget írunk jóvá, amennyit Ön visszatérítésként meghatároz számunkra.

A PayPal levonja az Ön Számlájáról a Kereskedelmi Tranzakció következtében eredetileg jóváírt összeg arányos részét, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részének arányos részét.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

Az A3.4.1. szakasz helyett az A3.4.2. szakasz rendelkezései lesznek érvényesek az írországi lakosként regisztrált PayPal-felhasználókra, ha erről értesítést teszünk közzé az Irányelvfrissítések oldalon 2020. március 5-én vagy azt követően.

A3.4.2.Más ország lakosaként regisztrált PayPal-felhasználók

Ha Ön visszatérít egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést, a visszatérítésért nem számítunk fel díjat, de a kifizetés fogadásáért eredetileg kifizetett díjakat nem kapja vissza.

A3.5. Kifizetések küldése a PayPal csoportos kifizetési szolgáltatásával (más néven Kifizetések szolgáltatással)

A3.5.1 Díjak

A kifizetés teljes összegének 2%-a

A3.5.2. A belföldi PayPal csoportos kifizetési tranzakciók díjának felső határa

A Belföldi Tranzakciókra az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

16,00 AUD

Brazil reál:

24,00 BRL

Kanadai dollár:

14,00 CAD

Cseh korona:

280,00 CZK

Dán korona:

84,00 DKK

Euró:

12,00 EUR

Hongkongi dollár:

110,00 HKD

Magyar forint:

3080,00 HUF

Izraeli sékel:

50,00 ILS

Japán jen:

1200,00 JPY

Maláj ringgit:

50,00 MYR

Mexikói peso:

170,00 MXN

Új-zélandi dollár:

20,00 NZD

Norvég korona:

90,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

640,00 PHP

Lengyel zloty:

46,00 PLN

Orosz rubel:

480,00 RUB

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Svéd korona:

100,00 SEK

Svájci frank:

16,00 CHF

Új tajvani dollár:

440,00 TWD

Thai bát:

460,00 THB

Angol font:

10,00 GBP

Amerikai dollár:

14,00 USDA3.5.3. Egyéb PayPal csoportos kifizetési tranzakciók díjának felső határa

Minden más tranzakcióra az alábbi egyedi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

100,00 AUD

Brazil reál:

150,00 BRL

Kanadai dollár:

90,00 CAD

Cseh korona:

1700,00 CZK

Dán korona:

500,00 DKK

Euró:

70,00 EUR

Hongkongi dollár:

660,00 HKD

Magyar forint:

18 500,00 HUF

Izraeli sékel:

320,00 ILS

Japán jen:

8000,00 JPY

Maláj ringgit:

300,00 MYR

Mexikói peso:

1080,00 MXN

Új-zélandi dollár:

120,00 NZD

Norvég korona:

540,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

3800,00 PHP

Lengyel zloty:

280,00 PLN

Orosz rubel:

2800,00 RUB

Szingapúri dollár:

120,00 SGD

Svéd korona:

640,00 SEK

Svájci frank:

100,00 CHF

Új tajvani dollár:

2700,00 TWD

Thai bát:

2800,00 THB

Angol font:

60,00 GBP

Amerikai dollár:

90,00 USDMegjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi tranzakciós díjak érvényesek.

A3.6. Hitelkártya és bankkártya csatolása és megerősítése (hitelkártya vagy bankkártya adatainak ellenőrzése).

A PayPal egyes Felhasználóknak a tranzakciós korlát növelése érdekében vagy a PayPal által meghatározott más okból Hitelkártya- és Bankkártya Összekapcsolási és Megerősítési Díjat számít fel.

Ez pénznemtől függően:

Ausztrál dollár:

2,00 AUD

Brazil reál:

4,00 BRL

Kanadai dollár:

2,45 CAD

Cseh korona:

50,00 CZK

Dán korona:

12,50 DKK

Euró:

1,50 EUR

Hongkongi dollár:

15,00 HKD

Magyar forint:

400 HUF

Izraeli sékel:

8,00 ILS

Japán jen:

200,00 JPY

Mexikói peso:

20,00 MXN

Új-zélandi dollár:

3,00 NZD

Norvég korona:

15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

100,00 PHP

Lengyel zloty:

6,50 PLN

Orosz rubel:

60 RUB

Szingapúri dollár:

3,00 SGD

Svéd korona:

15,00 SEK

Svájci frank:

3,00 CHF

Új tajvani dollár:

70,00 TWD

Thai bát:

70,00 THB

Angol font:

1,00 GBP

Amerikai dollár:

1,95 USD


Ezt az összeget a hitelkártya vagy bankkártya sikeres megerősítését követően visszatérítjük Önnek.

A3.7. Adatigénylés

10,00 GBP vagy 12,00 EUR (igénylésenként)

Ezt a díjat számítjuk fel, ha Ön információkat kér tőlünk azzal kapcsolatban, hogy miért utasítottunk el egy adott fizetési megbízást. Ha Ön a számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására kér információkat, arra nem vonatkoznak ezek a díjak.

A3.8. Banki elutasítás átutalás kezdeményezése esetén

A következő Díjat akkor számítjuk fel, ha a Felhasználó átutalást kezdeményez, de helytelen bankszámla- vagy kiszállítási adatokat ad meg.

Egyesült királyságbeli felhasználók: 0,50 GBP
Cseh Köztársaságbeli felhasználók: 200 CZK
Magyarországi felhasználók: 1500 HUF
Az euróövezetben regisztrált felhasználók: 3 EUR.

A3.9. Árazás jótékonysági szervezetek számára

A díjszabás igénybevételét kérelmezni kell, és azt a PayPalnek jóvá kell hagynia.

A3.9.1. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára

A3.9.1.1. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára az Egyesült Királyságban

1,4% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj fizetési tranzakciónként.

A3.9.1.2. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára a releváns országokban:

1,9% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj fizetési tranzakciónként.

A3.9.1.3. Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj

A fogadott kifizetés pénznemétől függően:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Brazil reál:

0,60 BRL

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Cseh korona:

10,00 CZK

Dán korona:

2,60 DKK

Euró:

0,35 EUR

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Magyar forint:

90 HUF

Izraeli sékel:

1,20 ILS

Japán jen:

40 JPY

Maláj ringgit:

2 MYR

Mexikói peso:

4,00 MXN

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Norvég korona:

2,80 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Orosz rubel:

10,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Svéd korona:

3,25 SEK

Svájci frank:

0,55 CHF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Thai bát:

11,00 THB

Angol font:

0,20 GBP

Amerikai dollár:

0,30 USD


A3.9.2. Nemzetközi díjszabás jótékonysági szervezetek számára

A nemzetközi tranzakciók díjai jótékonysági szervezetek esetében megegyeznek a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók fogadásának díjaival.

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi díjszabás érvényes.

A3.10. E-csekkek fogadása

Az E-csekkes kifizetésekre az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a fogadott pénznemtől függően):

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által fogadott e-csekkek esetén

Minden egyéb felhasználó által fogadott e-csekkek esetén

Ausztrál dollár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazil reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadai dollár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Cseh korona:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dán korona:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euró:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongi dollár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Magyar forint:

1000 HUF

9250 HUF

Izraeli sékel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japán jen:

650 JPY

4000 JPY

Maláj ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexikói peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Új-zélandi dollár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norvég korona:

33,00 NOK

270,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Lengyel zloty:

16,00 PLN

140,00 PLN

Orosz rubel:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Szingapúri dollár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Svéd korona:

40,00 SEK

320,00 SEK

Svájci frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Új tajvani dollár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thai bát:

180,00 THB

1400,00 THB

Angol font:

3,50 GBP

30,00 GBP

Amerikai dollár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11. Mikrokifizetések fogadása

Felhasználóinknak lehetősége van kérelmezni a Mikrokifizetési díjszabás alkalmazását meglévő számlájukra (a díjszabás igénybevételéhez a PayPal előzetes jóváhagyása szükséges). Ha Ön szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ez a díjszabás lesz érvényes a PayPal-számlára érkező összes, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetésre.

A3.11.1. Belföldi mikrokifizetések díja

5% + Mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.2. Nemzetközi mikrokifizetések díja

6% + Mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.3. Mikrokifizetések rögzített díja

A fogadott pénznem határozza meg.

Ausztrál dollár:

0,05 AUD

Brazil reál:

0,10 BRL

Kanadai dollár:

0,05 CAD

Cseh korona:

1,67 CZK

Dán korona:

0,43 DKK

Euró:

0,05 EUR

Hongkongi dollár:

0,39 HKD

Magyar forint:

15 HUF

Izraeli sékel:

0,20 ILS

Japán jen:

7 JPY

Maláj ringgit

0,20 MYR

Mexikói peso:

0,55 MXN

Új-zélandi dollár:

0,08 NZD

Norvég korona:

0,47 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

2,50 PHP

Lengyel zloty:

0,23 PLN

Orosz rubel:

2,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,08 SGD

Svéd korona:

0,54 SEK

Svájci frank:

0,09 CHF

Új tajvani dollár:

2 TWD

Thai bát:

1,80 THB

Angol font:

0,05 GBP

Amerikai dollár:

0,05 USD


Megjegyzés:Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi díjszabás érvényes.

A3.12. PayPal üzleti kifizetések (küldés és fogadás)

Üzleti PayPal-kifizetés” minden olyan kifizetés, amely egyesült királyságbeli felhasználók között megy végbe, továbbá (i) egy harmadik fél termékén vagy szolgáltatásán keresztül bonyolítják le, és kizárólag az egyenlegről vagy e-csekkről finanszírozzák (vagy mindkettőről), és (ii) amelyre az üzleti PayPal-kifizetések díjai érvényesek.

A PayPal a következő díjat számíthatja fel az PayPal Üzleti Kifizetések után:

2,00 GBP tranzakciónként GBP-ben

0,50 USD tranzakciónként USD-ben

A PayPal Üzleti Kifizetések Díját a fogadó fél fizeti, kivéve, ha arról a kifizetés elküldése előtt tájékoztatják a küldő felet, mivel ebben az esetben a küldő félnek kell fizetnie.

A4. Szószedet

A4.1. „Kereskedelmi tranzakció” az a kifizetés, amelynek során árucikkek és szolgáltatások vásárlására vagy értékesítésére, bármilyen más típusú kereskedelmi tranzakció végrehajtására, vagy kifizetés fogadására kerül sor a PayPal „Pénz igénylése” szolgáltatása segítségével.

A4.2. „Személyes Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Ismerősök és család” lapjáról) vagy pénzt fogad a PayPal-számlájára ismerőseitől vagy családjától, anélkül, hogy a pénz mögött kereskedelmi tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem foglalja magában árucikkek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön Kereskedelmi Tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít), akkor nem kérheti, hogy a vásárló Személyes Tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért.Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a Személyes Tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1 egyes országokból nem engedélyezett a Személyes Tranzakcióval való pénzküldés (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2 a Brazíliában és Indiában regisztrált Számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket.Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált Számlákra nem küldhet Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3. A díjat a küldő fél fizeti.

A4.3. A kifizetés akkor „belföldi”, ha a küldő és a kedvezményezett ugyanannak az országnak a lakosaként regisztrált a PayPalre.

A4.4. A kifizetés akkor „nemzetközi”, ha a küldő és a kedvezményezett két eltérő ország lakosaként regisztrált a PayPalre. A nemzetközi kifizetések díjának kiszámításához az országokat a következő csoportokba rendeztük:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

A4.5. Százalékos díjak (például 2,90%): a kifizetés összegének meghatározott százaléka, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6. A kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetések rögzített díjai (ha az nincs másként meghatározva) a fogadott kifizetés pénznemétől függnek, és a következőképp alakulnak:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,30 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

A4.7. A kifizetések elküldéséért más pénznemben felszámított díjak: Egyes díjakat Önnek a PayPal számára a kifizetés összegének elküldéséhez használt egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell megfizetnie. Ilyen esetben pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében, amelyért az 1. Melléklet A3.1. szakaszában meghatározott pénznemváltási díjat számítjuk fel Önnek) az egyes megfelelő kezdeti egyenlegek pénzneméről arra a pénznemre, amelyben a díj fizetendő, és az Ön által fizetendő díjakat az átváltott egyenlegből szedjük be.

A4.8 Az adott funkció ezen területeken való elérhetőségének függvényében, illetve azokban az esetekben, ahol az 1. díjszabás máshogy nem nyilatkozik, az 1. díjszabásban szereplő Egyesült Királyság kifejezést úgy kell tekinteni, hogy az Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt is magába foglalja. Ez a rendelkezés csak az 1. díjszabásra vonatkozik.