PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Információ a számlájáról

A jelen Felhasználói megállapodás az összes felhasználóra érvényes 2024. május 28-tól.

A PayPal üdvözli Önt!

A jelen dokumentum tartalmazza az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (a továbbiakban: „PayPal”) között létrejött szerződés feltételeit, amelyek meghatározzák azt, hogy Ön hogyan használhatja a PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatásokat. Ezt a dokumentumot nevezzük a felhasználói megállapodásnak. Csak a magyarországi lakosok PayPal-számláira vonatkozik.

A jelen Felhasználói megállapodás nem vonatkozik a PayPal Xoom szolgáltatásának használatára, amelyet a különálló Xoom jogi megállapodások szabályoznak.

Ha Ön magánszemély, legalább 18 évesnek és teljes jogképessége birtokában kell lennie ahhoz, hogy szerződéses kapcsolat keretén belül PayPal-számlát nyithasson, és a PayPal-szolgáltatásokat használhassa. Ha üzleti számla tulajdonosa, a vállalkozást a fenti országok valamelyikében kell bejegyezni.

A PayPal-szolgáltatások igénybevételéhez PayPal-számla szükséges.A PayPal-számla nyitásával és használatával Ön elfogadja és betartja a jelen felhasználói megállapodás minden feltételét.Ön vállalja továbbá azt is, hogy betartja a következő kiegészítő dokumentumokban és az összes egyéb Önre vonatkozó, a Jogi megállapodások oldalon található egyéb dokumentumokban foglaltakat:

Olvassa el figyelmesen a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét és minden más, Önre vonatkozó dokumentumot.

Időnként felülvizsgálhatjuk a jelen Felhasználói megállapodást és bármely felsorolt dokumentumot az Egyéb jogi feltételekben foglalt következő okok miatt. Erről értesítést teszünk közzé webhelyünk Irányelvfrissítések oldalán, és legalább 2 hónappal előre tájékoztatjuk Önt. A jelen Felhasználói megállapodás módosításainak érvénybe lépését követően a szolgáltatásaink használatának folytatásával a módosításokat önmagára nézve kötelező erejűnek tekinti. Bármilyen szükséges szerkesztés – beleértve a tipográfiai vagy számítási hibák, illetve egyéb nyilvánvaló hibák javítását – nem minősül a Felhasználói megállapodás módosításának. Ha nem ért egyet a módosításokkal, a módosítások hatályba lépése előtt díjmentesen lezárhatja számláját.

Tájékoztatás a PayPalról

Szolgáltatásainkat a PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) nyújtja az Európai Gazdasági Térségben regisztrált felhasználók számára. A PayPal elérhetőségével kapcsolatos részletekért látogasson el az Ügyfélszolgálat oldalára.

A PayPal a luxemburgi jogszabályok értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező bankként (vagy jogi szóhasználattal „hitelintézetként”) van bejegyezve. A luxemburgi pénzügyi szabályozó hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alatt állunk. A CSSF nyilvántartást vezet az általa szabályozott szervezetekről a https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home címen. A PayPal a B00000351-es számon szerepel a nyilvántartásban, de vállalatunkat név alapján is megtalálja.

Szolgáltatásunk

A PayPal fő tevékenysége az elektronikus pénz kibocsátása, valamint az elektronikus pénz használatához szükséges pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

Szolgáltatásainkon keresztül online és üzletben történő fizetéseket eszközölhet, adományozhat, valamint elektronikus pénzt küldhet, kérhet és fogadhat. A PayPal további pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt, amelyekről a PayPal-szolgáltatások jogi megállapodásainak oldalán tájékozódhat. Ezekre a szolgáltatásokra együttesen szolgáltatásként hivatkozunk.

Ön a PayPal webhelyén (általában a „Jogi megállapodások” oldalon) bármikor elérheti a jelen Felhasználói megállapodást, valamint a szolgáltatásaink használatára vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve a jogszabályban kötelezőként előírt közleményeket. Ezeket az információkat el is küldhetjük Önnek.

Kérheti tőlünk a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatással érintett dokumentumok egy másolatát (a jelen Felhasználói megállapodást is beleértve), és mi ezt olyan formában fogjuk Önnek átadni, amely lehetővé teszi az információk tárolását és sokszorosítását (például e-mailben).

Mire van szüksége a PayPal-szolgáltatás használatához?

Szolgáltatásunk használatához okostelefonra és számítógépre vagy táblagépre van szüksége, valamint internetkapcsolattal kell rendelkeznie.

Számla nyitása

A PayPal két számlatípust kínál felhasználóinak: személyes és üzleti számlákat.

Személyes számla

A személyes számla pénz küldését és fogadását teszi lehetővé Ön, valamint ismerősei és családtagjai között, illetve az online fizetést a megvásárolt termékekért.

A személyes számlákon jelenleg elérhető összes funkcióhoz való hozzáférés érdekében egyes, már meglévő személyes számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik felminősítésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnek).

Ha PayPal-számláját elsődlegesen eladásra használja, nyitnia kell egy üzleti számlát, vagy személyes számláját át kell alakítania üzleti számlává.

Üzleti számla

Az üzleti számla olyan személyek és szervezetek számára érhető el (függetlenül attól, hogy gazdasági társaságról van-e szó), akik/amelyek a PayPalt elsősorban – értékesítésből vagy adományokból származó – online kifizetések fogadására használják. Az üzleti számlák nem jogosultak „személyes tranzakciók” fogadására.

Az üzleti számlára vonatkozó díjak eltérhetnek a személyes számlára vonatkozó díjaktól. További információért tekintse meg a díjakat ismertető részt.

Üzleti számla nyitásával vagy személyes számlája üzleti számlára váltásával Ön igazolja, hogy elsősorban üzleti vagy kereskedelmi célokra használja.

Kereskedelmi szereplői státusz

Amennyiben bármely típusú PayPal-számláján a tranzakciók elérnek egy bizonyos határértéket, vagy egyes üzleti szegmensek vagy tevékenységek folytatása esetén a kártyaszolgáltatók a kártyás fizetések további elfogadásának érdekében előírják, hogy elfogadja a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodást közvetlenül a feldolgozópartnereinkkel. Ebben az esetben a jelen felhasználói megállapodáson túl a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodás vonatkozik bármely, az Ön nevében feldolgozott és a PayPal által végrehajtott kifizetésre.

A PayPal-számla biztonságos használata

Önnek észszerű lépéseket kell tennie, hogy megakadályozza a PayPal-számlájával való visszaéléseketMegfelelő biztonsággal kell kezelnie a PayPal-számláinak és a PayPal-szolgáltatások eléréséhez használt minden eszközt, tárgyat, azonosítót, jelszót és személyes azonosítószámot vagy kódot.Útmutatásért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat.

Teljesítenie kell minden olyan észszerű utasítást, amelyet a PayPal a fizetési eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a számlájára vonatkozó utasításokat (pl. úgy, hogy megadja nekünk azt az információt, mely ahhoz szükséges, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, mely magában foglalhatja e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk az utasítást.

A PayPal-számlájának profiljában megadott postacímet, e-mail-címet és azon telefon számát, amelynek Ön az elsődleges felhasználója, valamint minden egyéb kapcsolattartási információt mindig tartson naprakészen.

Ön harmadik feleknek kifejezett engedélyt adhat az Ön nevében elvégezhető tevékenységek elvégzésére, illetve az ilyen engedélyeket visszavonhatja és kezelheti is. Bizonyos esetekben erre akkor van lehetősége, ha belépett a számlájára, más esetekben közvetlenül a harmadik félnek is adhat engedélyt. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, jogosultak vagyunk az Ön számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

A vonatkozó jogszabályok által felhatalmazott harmadik fél szolgáltatónak Ön engedélyt adhat a következőkre:

 • Számlainformációs szolgáltatás nyújtása, hogy az Ön nevében hozzáférjen a számlájával kapcsolatos információkhoz.
 • Annak megerősítése, hogy egy kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összeg rendelkezésre áll-e az Ön számláján.
 • Fizetésindítási szolgáltatások nyújtása, hogy az Ön nevében fizetést kezdeményezzen.

Azzal, hogy bármilyen módon bármilyen harmadik félnek engedélyt ad arra, hogy hozzáférjen a számlájához, Ön nem mentesül a jelen Felhasználói megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. Ön felelősséggel tartozik nekünk azon tevékenységekért, amelyek elvégzésére engedélyt ad harmadik feleknek. Ön – a kötelező érvényű, törvényes jogainak tiszteletben tartása mellett – vállalja, hogy nem von felelősségre minket, illetve kártalanít minket az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért.

A PayPal-számla lezárása

Bármikor lezárhatja számláját.Ha szeretné megismerni ennek módját, látogassa meg a PayPal-súgóközpontot.

2 hónapos előzetes értesítést követően saját hatáskörünkben bármikor lezárhatjuk a számláját. Ezenfelül bármikor lezárhatjuk a számláját, amennyiben:

 1. Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodást, és/vagy a jelen felhasználói megállapodás értelmében egyéb módon jogosultak vagyunk a számla lezárására.
 2. Ön 3 évig nem lép be a számlájára.
 3. Alapos okunk van feltételezni, hogy a számlájához az Ön engedélye nélkül fértek hozzá.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a számláját, előtte értesítjük a számla lezárásáról, és ha lehetséges, a számla lezárásának az okairól is, valamint arról, hogy minden nálunk lévő, nem vitatott pénzét átutalhatja.

A számla lezárása esetén:

 • A jelen felhasználói megállapodás azonnal megszűnik, azt leszámítva, hogy a jelen felhasználói megállapodás a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, amely számunkra szükséges az Ön számlája lezárásához és a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfeleléshez.
 • Jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a különleges finanszírozási megoldások keretében rendelkezésére álló egyenlegéről.
 • Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett szolgáltatásokhoz, webhelyekhez, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is), vagy a szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez.
 • Ön felelős marad a jelen felhasználói megállapodás értelmében a számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért.
 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön számlaadatait az adatbázisunkban.
 • A lezárást követően megőrizhetjük az Ön elektronikus pénzét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a visszavonások, díjak, büntetések, bírságok vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a saját védelmünk és/vagy az esetleges harmadik felek védelme érdekében észszerűnek ítélünk.Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnél tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét.Ha kérdése van a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk.
  Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt számlatulajdonos jogi képviselője, segítségért lépjen kapcsolatba velünk.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a szolgáltatásainak valamelyikét, vagy a szolgáltatások bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor legalább két hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy:

 • A törvényi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót.
 • Ez a lépés biztonsági kockázatot, illetve jelentős gazdasági, anyagi vagy technikai terhet jelenthet.

Finanszírozási forrás társítása és leválasztása

A számláján található összes pénz jogi értelemben „elektronikus pénznek” minősül, amelyet a teljes Európai Gazdasági Térségben online fizetőeszközként fogadnak el.

Elektronikus pénz feltöltéséhez vagy a számláján lévő pénz átutalásához finanszírozási forrást használhat a jelen felhasználói megállapodásban foglaltak szerint. (További részleteket a Pénz hozzáadása vagy átutalása és a Kifizetések finanszírozása szakaszban olvashat.)

PayPal-számlájához a következő finanszírozási forrásokat társíthatja: hitelkártya, betéti kártya, prepaid-kártya (bizonyos esetekben), bankszámla vagy PayPal Credit-számla (bizonyos esetekben). A számlához társított finanszírozási forrásokat bármikor leválaszthatja.

Kockázataink kezelése érdekében korlátozhatjuk az Ön finanszírozási forrásainak elérhetőségét.

Kérjük, mindig tartsa naprakészen a finanszírozási forrás adatait (például a hitelkártya számát és lejárati dátumát). Ha ezek az adatok változnak, az Ön beavatkozása nélkül is frissíthetjük őket a rendelkezésre álló információk és harmadik félnek minősülő források alapján. Ha nem szeretné, hogy frissítsük a kártyaadatait, lépjen kapcsolatba a kibocsátóval ennek érdekében, vagy távolítsa el PayPal-számlájáról a finanszírozási forrást. Finanszírozási forrásának frissítésekor megtartjuk az adott finanszírozási forráshoz megadott beállításokat. Lehetősége van a kártya és a bankszámla megerősítésére is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes-e, illetve hogy valóban Ön-e a birtokosuk. Ezt a lehetőséget a kártyatársítási és -megerősítési (kártyák esetében) vagy a banki megerősítési (bankszámlák esetén) eljárás segítségével, illetve más eljárásokkal tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről időnként közleményt jelentetünk meg.

Az Ön folyamatos engedélye, hogy finanszírozási forrását megterhelhessük

Azzal, hogy finanszírozási forrást társít PayPal-számlájához, az elektronikus pénz szükséges értékéig folyamatos engedélyt ad a PayPalnek a finanszírozási forrás automatikus megterhelésére (a jelen felhasználói megállapodás alapján és a finanszírozási forrás kibocsátójára vonatkozó megbízás (például közvetlen beszedés) feltételeinek alapján):

 • A következők fedezésére:
  • A kifizetési összeg (plusz a PayPalnek fizetendő összes tranzakciós díj) fedezésére, amikor a számláját egy kifizetés másik felhasználónak történő küldésére használja.
  • Minden olyan összeg fedezésére, amellyel nekünk a kifizetéseknek a szolgáltatásaink használatával történő fogadásával kapcsolatosan tartozik.
 • Számlája feltöltésére, amikor Ön a fedezet hozzáadására szolgáló funkciót használja.

A korábbi kísérlet sikertelensége esetén ismét megterhelhetjük a finanszírozási forrást. Ha visszavonja a finanszírozási forrásra vonatkozó folyamatos engedélyt, akkor meg kell térítenie minden olyan, általunk már elektronikusan kibocsátott pénzösszeget, amelyre vonatkozóan a finanszírozási forrásból származó terhelés továbbra is fennáll.

Az engedélyt a finanszírozási forrásnak a PayPal-számláról való eltávolításával vonhatja vissza.

Az Egységes Eurófizetési Térség (Single Euro Payments Area, SEPA) az Európai Bizottság és az európai bankszektor kezdeményezése, amelynek célja, hogy hatékonyabban lehessen tranzakciókat lebonyolítani az Európai Unión belül. Amennyiben az Ön hivatalosan bejegyzett lakcíme Magyarországon található, és bankszámlát regisztrál a PayPalnál, vagy először használ egy új bankszámlát finanszírozási forrásként, azzal a PayPalnak közvetlen beszedési SEPA-megbízást ad. Ha a folyamatos engedélyhez közvetlen beszedési SEPA-megbízást használ:

 • A megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (MRN) bármikor hozzáférhet a PayPal-számláján, ahol visszavonhatja és módosíthatja a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.
 • A PayPal tájékoztatni fogja Önt a közvetlen beszedéses SEPA-fizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyben a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Amennyiben az eredeti fizetés visszavonása miatt a PayPal újból kér egy közvetlen beszedéses SEPA-fizetést, az újbóli igény benyújtása előtt nem szolgáltatunk külön (kiegészítő) tájékoztatást a vonatkozó összegről és az időintervallumról.
 • A bank szerződési feltételeinek megfelelően a közvetlen beszedéses SEPA-fizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A finanszírozási forrást érintő visszavonás kockázata és az e-csekkek kibocsátása

Ha finanszírozási forrásától kifizetés érkezik, a keletkezett elektronikus pénzt tartalékszámláján tarthatjuk egészen addig, amíg úgy látjuk, hogy fennáll a kockázata a finanszírozási forrás kibocsátója általi visszavonásnak. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre minden szükséges adat a kifizetésből származó összeg az Ön rendelkezésére bocsátásához és annak az Ön PayPal-egyenlegén történő elhelyezéséhez, amíg fennáll a visszavonás kockázata.

Amikor a számlájáról történő fizetésre ad utasítást egy másik felhasználó javára, amelynek a fedezete a bankszámla, és a keletkező elektronikus pénzt ilyen módon tároljuk, a bankszámláról történő ilyen jellegű kifizetést e-csekknek hívjuk.Az e-csekk használatára vonatkozóan lásd a számlájáról indított kifizetések finanszírozását.

PayPal-egyenleg birtoklása és használata

A számláján található pénz után nem áll módunkban kamatot vagy bármilyen más jövedelmet fizetni. Ennek az oka az, hogy a számláján lévő pénz elektronikus pénz, és az alkalmazandó jogszabályok (például az Európai Unió 2009/110/EK irányelvének 12. cikke) szerint tilos az elektronikus pénz után kamatot fizetni. Az elektronikus pénz a luxemburgi jog szerint nem minősül betétnek vagy befektetésnek, így a Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs által kezelt luxemburgi betétbiztosítási vagy befektetői kártalanítási rendszerek, illetve az EGT bármely ezzel egyenértékű rendszere nem nyújthat Önnek védelmet.

A jelen felhasználói megállapodás alapján bármikor tárolhatjuk, valamint bármikor mozgathatjuk az Ön számláján található pénzt:

között.

PayPal-egyenleg

A számlája tranzakciók végrehajtására szolgáló része tartalmazza az Ön PayPal-egyenlegét, amely a kifizetésekhez és átutalásokhoz elérhető pénzegyenleg.

Ha fizetési szolgáltatásunkat egy másik felhasználó kifizetésére használja, utasít minket, hogy a pénzt a PayPal-egyenlegéről a fogadó fél számlájára utaljuk át.

Lehívható PayPal-egyenlegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított kifizetést és a tranzakciós díjakat, amelyekkel a fizetés időpontjában tartozik nekünk. További követelmények is érvényesek. Lásd az alábbi Kifizetés végrehajtása című szakaszt. Amennyiben PayPal-egyenlege túl alacsony, illetve előzetesen beállított egy előnyben részesített finanszírozási forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy az Ön nevében a megfelelő finanszírozási forrásból emeljük le az összeget, és PayPal-egyenlegén írjuk jóvá az ennek megfelelő elektronikus pénzösszeget, és ezzel fedezzük az esedékes kifizetést.

Átutalás esetén elegendő PayPal-egyenleggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az átutaláskor fedezni tudja az átutalás ellenértékét.

Ha szeretné tudni, hogy miként növelheti PayPal-egyenlegét, illetve hogyan utalhat át pénzt, olvassa el a Pénz hozzáadása vagy átutalása című szakaszt.

Ha PayPal-egyenlege negatív összeget mutat, ez a nettó összeg, amellyel nekünk tartozik az adott időpontban.

Tartalékszámla

A számlaáttekintési oldalon bármikor „függőben”, „kifizetetlen” vagy „visszatartva” jelöléssel ellátott, vagy más módon letiltott vagy korlátozott pénz az Ön számlájának a tartalékszámlaként funkcionáló részében tárolódik. A tartalékszámlán tárolt pénzhez nem férhet hozzá, és nem is használhatja.

Pénz hozzáadása vagy átutalása

Pénz hozzáadása

A következő módokon kerülhet elektronikus pénz az Ön számlájára, a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően:

 • Kifizetést kell fogadnia valaki mástól. Előfordulhat, hogy ezért díjat számítunk fel.
 • Elektronikus pénzt kell beszereznie tőlünk, amelyhez azzal egyenértékű pénzösszeget kell fizetnie nekünk.

A következő módokon juthat Ön tőlünk elektronikus pénzhez:

 • Beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló finanszírozási forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából másoknak kifizetésként küldendő összeget (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat).
 • Manuális módszerrel, a számla felületén elérhető, fedezet hozzáadására szolgáló funkció segítségével is fizethet nekünk, illetve utasíthat minket, hogy vonjuk le a megfelelő összeget a finanszírozási forrásáról az elektronikus pénz ellenértékeként.

A finanszírozási forrás szolgáltatója által felénk indított kifizetések teljesítése a finanszírozási forrás szolgáltatójának jogi felelőssége. Nem rajtunk múlik, hogy a számunkra indított kifizetés mennyi időt vesz igénybe.

Pénz átutalása

Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, abból bármennyit átutalhat úgy, ha elutalja az összeget a PayPal-számlájához társított kijelölt finanszírozási forrására, amennyiben ezt aktuálisan engedélyezzük. Ez magában foglalhatja a bankszámláját vagy bank- és hitelkártyáját, attól függően, hogy melyik országban van a PayPal-számlája.

Ha Ön utasít minket arra, hogy egy adott összeget átutaljunk a PayPal-egyenlegéről, akkor a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a következőket tesszük:

 • Az elektronikus pénzt átváltjuk olyan pénzzé, amelyet át tudunk utalni az Ön kijelölt finanszírozási forrására.
 • Utasítást adunk a saját bankunknak, hogy utalja át az adott pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrására.

Az átutalásra vonatkozó fizetési utasítást bankunknak a következő munkanap végéig próbáljuk meg elküldeni (a „munkanap” azt a napot jelenti, amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak az ügyfelek számára), ha nincs egyéb késlekedés a jelen Felhasználói megállapodás feltételei alapján. Miután a bankunkhoz eljutott a fizetési utasítás, nem rajtunk múlik, hogy az Ön számára indított kifizetés mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz. Ezen a ponton a mi bankunk, az Ön finanszírozási forrásának szolgáltatója, valamint az általuk használt fizetési rendszerek átveszik a felelősségét annak, hogy eljuttassák a pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrásához, és ez hatással lehet arra, hogy mennyi idő alatt érkezik meg Önhöz a pénz. Lehetővé tehetjük, hogy az átutalás keretében az összeget átutalja:

 • Egy arra jogosult bankszámlára (amennyiben ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • A számlájához társított bankszámlájára való értéknapos átutalás útján (ezt az átutalási/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti).
  • A számlájához társított bankszámlájára történő azonnali átutalással.
   Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások a bankszámlához tartozó betéti kártyáján keresztül történjenek.
 • Mastercard- vagy Visa-kártyájára (amennyiben erre lehetőséget biztosítunk).

Az átutalásra díjak vonatkoznak.Minden alkalommal, amikor ilyen átutalást kezdeményez, előre tájékoztatjuk a díjakról.

Csak olyan pénznemben vezetett finanszírozási forrásra (például bankszámlára vagy kártyára) kérheti az átutalást, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével, vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel.

Csak számlája nyitó pénznemében kérhet átutalást PayPal-egyenlegéről, kivéve ha a PayPal egyéb módon rendelkezett. Ha más pénznemben tartott PayPal-egyenleget szeretne átutalni, akkor át kell váltania a pénznemet a számla nyitó pénznemére, különben az átutalás időpontjában történik meg az átváltás. Tranzakciós átváltási árfolyamunkat alkalmazzuk.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön pénzt utal át:

 • A számla eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemű PayPal-egyenlegről, akkor az eredeti nyitó pénznemre történő átváltást a tranzakciós átváltási árfolyamunk használatával végezzük el.
 • Olyan finanszírozási forrásra (például bankszámlára vagy kártyára), amelynek pénzneme eltér az Ön számlájának eredeti nyitó pénznemétől, akkor a finanszírozási forrás pénznemére történő átváltás a tranzakciós átváltási árfolyamunk használatával történik.

Emellett a kártyakibocsátó díjat számíthat fel, ha pénznemváltás szükséges a kártyája pénznemére.

Ha üzleti számlával rendelkezik, nem ez a tranzakciós átváltási árfolyam lesz érvényben. Ehelyett egy külső átváltási alapárfolyamon felüli pénznemváltási díjat kell fizetnie, a Díjak oldalon leírtak szerint (lásd még a pénznemváltást ismertető szakaszt).

Azért, hogy Önt, más felhasználókat és saját magunkat megvédjük a veszteségtől, illetve a pénzmosás elleni és egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében, az átutalást bizonyos esetekben késleltethetjük, többek között abban az esetben, ha ellenőriznünk kell, hogy engedélyezte-e az átutalást, vagy ha a PayPal-számlájára érkező kifizetést visszavonták (például visszaterhelés, banki visszavonás vagy vásárlói vita esetén).Ha PayPal-számláját korlátozzuk, egy kifizetés vissza lett tartva, illetve a számlája vagy egy társszámla negatív egyenleggel rendelkezik bármely pénznemben, miközben a PayPal-számlájáról történő átutalás függőben van, az átutalást meg kell ismételnie, amint a korlátozás vagy visszatartás megszűnik, vagy a negatív egyenleg teljes egészében vissza lett fizetve.

Korlátozhatjuk az átutalás összegét. Az átutalási limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg. Az átutalási limit megszüntetéséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyek a számlaáttekintési oldalon is elérhetők lehetnek).

Pénz kezelése több pénznemben

A számla megnyitásakor a számla a nyitó pénznem használatára van beállítva.

A számla nyitó pénzneme magyar forint (HUF).

Kiválaszthatja kártyája pénznemét.

Számláját úgy is konfigurálhatjuk, hogy azt pénz tárolására, illetve a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben történő kifizetések küldésére és fogadására is használhassa. Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy egyenlegét más pénznemre válthassa.

Amennyiben PayPal-egyenlege nem fedezi egy adott pénznemben indított kifizetés összegét, a hiányzó összeg pótlására bármely más pénznemű PayPal-egyenlegről kezdeményezhetünk devizaátváltást. Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére.

Továbbá azt is megadhatja, hogyan kezeljük és/vagy váltsuk át a számlája eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket. Ahhoz, hogy pénzt fogadhasson a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben, előfordulhat, hogy először egyenleget kell létrehoznia az adott pénznemben, vagy a pénzt egy olyan pénznemre kell átváltania, amelyet engedélyezünk.

Egyes pénznemekben csak úgy fogadhat kifizetéseket, ha a pénzt automatikusan egy másik, engedélyezett pénznemre váltjuk át.

Ha olyan személy küld pénzt Önnek, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, és a fizetés olyan pénznemben történik, amelyet a számlája jelenleg nem támogat, előfordulhat, hogy a fogadott összeget automatikusan átváltjuk egy olyan pénznemre, amely a fiókján engedélyezve van a kifizetés időpontjában.

Tekintse át a fenti, átutalásra vonatkozó szakaszt, amely a különféle pénznemekben történő átutalást ismerteti.

Ha a számlához tartozó valamely pénznem szerinti egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen átutalni próbált összegekből. Ha nem a számlája nyitó pénznemében vezetett PayPal-egyenlege 21 napon át tartozást mutat, előfordulhat, hogy a számlája nyitó pénznemére váltjuk át tartozásának összegét.

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az átváltott pénz összegét vagy az átváltások számát. A PayPal-számláján több különböző pénznem tartásával járó kockázatok Önt terhelik. Nem tarthat vagy válthat át pénzt spekulatív kereskedési, átváltási arbitrázs, átváltási opciós célokra vagy bármely más tevékenységre, amely a PayPal megítélése szerint elsődlegesen a devizaátváltási árfolyamokra alapozott pénzszerzést szolgálja. Bármely olyan tranzakciót felfüggeszthetünk, törölhetünk vagy visszavonhatunk, amely a megítélésünk szerint nem felel meg ennek a követelménynek.

Pénznemek átváltásának folyamata

Az alábbiakban és a Díjak oldalon meghatározottakon kívül, ha a PayPal pénznemváltást végez, az átváltás a megfelelő pénznemváltáshoz meghatározott tranzakciós átváltási árfolyamon történik.

A tranzakciós átváltási árfolyamot rendszeresen, minden munkanapon, általában 17:00 és 19:00 óra között (EST) (New York City, USA) módosítjuk, a változtatások pedig azonnal életbe lépnek.

A Pénznemváltó eszközt megnyitva megtekintheti az adott pénznemváltásra vonatkozó tranzakciós átváltási árfolyamot. A Pénznemváltó eszközzel megjelenített árfolyamok csak az eszköz használatakor érvényes árfolyamot mutatják, és bármikor megváltozhatnak. A Felhasználói megállapodás egyéb rendelkezéseinek értelmében a tranzakció befejezésekor megjelenik a tranzakcióra vonatkozó tranzakciós átváltási árfolyam, és eldöntheti, hogy azon az árfolyamon végrehajtja-e a kifizetést. Bizonyos körülmények között a tranzakciós átváltási árfolyam a tranzakció kifizetésére a feldolgozásakor vonatkozik; vagy az árfolyam csak akkor érvényes, ha az eladó a tranzakciót egy bizonyos (a tranzakció megkezdését megelőzően feltüntetett) határidőn belül dolgozza fel. A határidő letelte után a tranzakció eladó általi feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazhatjuk, vagy előfordulhat, hogy nem végezzük el a pénznemváltást.

Ha Ön egy számlázási megállapodás keretén belül engedélyt adott egy kifizetésre, és mi pénznemváltást végzünk az adott kifizetéshez, a kifizetési tranzakció eladó általi feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. A számlázási megállapodás keretében végzett kifizetések tranzakciós átváltási árfolyama éppen ezért kifizetésenként változhat.

Ha Ön eladó, és elfogadta, hogy átvállalja a tranzakciós átváltási árfolyamot a vásárló helyett, vagy ha üzleti számlával rendelkezik, és úgy végez pénznemváltást a PayPal-számláján, hogy az nem a számlájával kapcsolatos egyik tranzakció részét képezi (például amikor az egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), nem a tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. Ehelyett egy külső átváltási alapárfolyamon felüli pénznemváltási díj fizetendő, a Díjak oldalon leírtak szerint. A külső átváltási alapárfolyam az átváltás napján vagy az előző munkanapon a nagykereskedelmi devizapiacokon érvényes árfolyamokon alapul.

Devizák közötti átváltási lehetőségek

Ha kifizetése bank- vagy hitelkártyával történik, és a PayPal úgy ítéli meg, hogy ehhez pénznemváltás szükséges, akkor beleegyezik abba, és engedélyezi számunkra, hogy a bank- vagy hitelkártya-kibocsátó helyett elvégezzük a pénznemváltást.

Jogosult lehet arra, hogy kártyakibocsátója váltsa át kártyás fizetésének pénznemét azon pénznemre, amelyben a kifizetést a PayPal-számlájáról küldi, amennyiben ez lehetséges az érintett kártyakibocsátó és hálózat esetén. Ezt a választási és a kártya pénznemének megadására szolgáló lehetőséget többféleképpen láthatja, beleértve többek között annak a választási lehetőségét, hogy milyen pénznemet használjon a tranzakcióhoz – akár mi, akár az Ön kártyakibocsátója végzi el az átváltást –, vagy hogy milyen konverziós rátát vehet igénybe a tranzakcióhoz. Ha a kártyakibocsátója váltja át a pénzt, a kártyakibocsátó határozza meg a pénznemváltási árfolyamot, illetve az esetlegesen felszámított díjakat.

Mindig a PayPal végzi el az átváltást az olyan tranzakciók esetén, amelyekhez meglévő egyenleget használ, vagy amelyeknél az Ön társított bankszámlája a finanszírozási forrás.

Ha a PayPal úgy dönt, hogy devizaátváltásra van szükség egy olyan tranzakciónál, amelyhez tartalék finanszírozási forrást is meg kell adni, akkor előfordulhat, hogy nem lehet külön kiválasztani, hogy a PayPal vagy a kártya kibocsátója hajtsa végre a devizaátváltást a tartalék fizetési forrással indított kifizetésre vonatkozóan.

Ha az értékesítési helyen a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Számlakivonatok és számlarekordok igénylése

Számlájába bejelentkezve bármikor megtekintheti és letöltheti a PayPal-számlakivonatát, kivéve, ha számláját valamilyen okból korlátoztuk. Ön beleegyezik abba, hogy tranzakciós információit a PayPal-számla előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött e-mail formájában fogja megkapni.

A kifizetésekkel kapcsolatos fontosabb adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig bármikor megtekintheti, ha bejelentkezik számlájába. A PayPal-számláján egy letölthető jelentés is elérhető. Ebben megtekintheti az adott időszakban felmerült díjakat, valamint minden más, a PayPal-számlán terhelésként megjelent összeget. A jelentés csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban történt tevékenység a PayPal-számláján, vagy díjakat számoltunk fel Önnek. Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) az információkat.

Fenntartjuk a jogot, hogy díjat számítsunk fel, ha Ön ezeken felüli információt kér, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a díjakra vonatkozó adatokat. Azonban nem számítunk fel díjat a PayPal-számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására igényelt jelentés igénylése esetén.

Díjak

Díjakat számolunk fel szolgáltatásainkért a díjak oldalán azon ország vonatkozásában meghatározott mértékben, amelyben Ön lakóhellyel rendelkezik.

Az itt megtalálható díjak tartalmazzák az összes alkalmazandó adó összegét. Előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem rajtunk keresztül fizetendő vagy nem általunk kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk.

A szolgáltatásaink Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetéséért Ön felelős.

Díjainkat levonhatjuk az Ön PayPal-egyenlegéből Előfordulhat, hogy a tranzakcióval kapcsolatos díjakat levonhatjuk az átutalt összegekből, mielőtt ezeket a pénzeszközöket jóváírják a PayPal-egyenlegén.

Az Ön számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben adjuk át Önnek (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie a számlájára).

Ha a kifizetéshez díjat kell fizetnie nekünk, akkor (a Felhasználói megállapodás többi részének függvényében) ezt a díjat közöljük Önnel, amikor Ön megadta nekünk a fizetési megbízást.

Ön nem vonhat le semmilyen összeget a díjainkból.

A jelen felhasználói megállapodásban foglaltakon kívül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll díjat felszámítani. Ezekről a díjakról akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetés végrehajtása

Általános rendelkezések kifizetés végrehajtásához

Az Ön fizetési utasítása

Engedélyezhetjük az Ön számára, hogy fizetési utasítást adjon számunkra az általunk időről időre az Ön számára értesítés formájában elküldött módokon. A fizetési utasítás megadásának módja attól függ, hogy milyen fizetési módot használ, például:

 • Ha vásárlásért fizet vagy adományt küld, számos eladó és/vagy adománygyűjtő lehetővé teszi, hogy fizetési utasítását egy kijelölt PayPal-fizetési lehetőségen, vagy más, a webhelyükbe beépített PayPal-fizetésbegyűjtési funkción keresztül adja meg nekünk.
 • Amikor a PayPal-számlájába bejelentkezik, hogy pénzt küldjön valakinek, használhatja a pénzküldési műveletet.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a kifizetési utasítást (pl. úgy, hogy megadja nekünk az ahhoz szükséges információt, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást – ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, amelyek magukban foglalhatják e-mail-címét és jelszavát), vagy más módon sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk a kifizetési utasítást.

Felajánlhatjuk, hogy a gyorsabb fizetési élmény érdekében válasszon ki bizonyos fogadó feleket, akik „megbízható kedvezményezettek” lesznek az adott fogadó félnek küldött jövőbeli kifizetések során. Az ilyen kifizetések elvégzésekor általában nem fogjuk megkérni arra, hogy jelentkezzen be (jelszóval, PIN-kóddal vagy hasonló módon). A PayPal-számlájában bármikor elérheti és módosíthatja a megbízható kedvezményezettek listáját.

Fizetési utasítás visszavonása

Miután fizetési utasítást adott nekünk, azt nem vonhatja vissza, kivéve, ha az egy számlázási megállapodás hatálya alá eső fizetési utasítás (további részleteket alább találhat).

Mennyi idő alatt teljesül a kifizetésem?

Egy másik felhasználónak küldött kifizetése a teljes fizetési utasítás általunk történő fogadását követő munkanapon hagyja el az Ön számláját.

A kifizetése 2 munkanapon belül hagyja el az Ön számláját abban az esetben, ha a teljes fizetési utasítás a következő időpontokban érkezik be hozzánk:

 • Olyan napon, amely nem munkanap.
 • 14:45 után Magyarországon.

Engedélyezhetjük Önnek, hogy egy konkrét, későbbi időpontban kérje a kifizetést, amely esetben a kifizetés a számláját az adott későbbi napon hagyja el.

A jelen felhasználói megállapodás egyéb rendelkezései a fenti időkeretek meghosszabbítását eredményezhetik.

Előfordulhat, hogy megtagadjuk a kifizetést

Előfordulhat, hogy a fizetési utasítást nem tekintjük teljesnek, és megtagadhatjuk a kifizetést, amennyiben:

 • Nem rendelkezik elegendő pénzzel PayPal-egyenlegén.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy a társított finanszírozási forrásai nem rendelkeznek elegendő összeggel a kifizetése elvégzéséhez szükséges pénz fedezéséhez.
 • Nem adja meg a vonatkozó kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot, melyet a fizetési utasítások beszerzéséhez használunk (például elegendő adat a fogadó féllel kapcsolatban, ahogy kértük, és a fizetési utasítás hitelesítése).
 • A kifizetés összege meghaladja a küldési limitet, amelyről a kifizetés küldésének megkísérlésekor tájékoztatjuk.
 • Okunk van azt feltételezni, hogy korlátozott tevékenység történt a számlájával kapcsolatosan, vagy Ön más módon megsérti a jelen felhasználói megállapodást.

Ha a kifizetését a fogadó fél nem fogadja

Ha engedélyezzük Önnek, hogy olyasvalakinek küldjön kifizetést, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, a fogadó fél úgy veheti magához a pénzt, ha PayPal-számlát nyit.

Ha a fogadó fél már rendelkezik PayPal-számlával, visszautasíthatja a pénzt.

Ha a fogadó fél megtagadja a pénz elfogadását, vagy nem nyit PayPal-számlát, és nem igényi a pénzt a küldéstől számított 30 napon belül, a pénzt (beleértve az Önnek felszámított díjakat is) a rendszer visszatéríti PayPal-számlájára. Ha PayPal-számlájára visszatérítés érkezik, további információért lásd a Visszatérítések a számlájára című szakasz.

Küldési limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az Ön által elvégezhető kifizetések összegét és értékét, beleértve a vásárlások ellenértékeként küldött pénzt. A küldési limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg. A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számlaáttekintési oldalon is elérhetővé tehetünk).

Automatikus terhelések beállítása a számlájáról

Eladó által késleltetett kifizetések

Amikor bizonyos eladóknak vagy bizonyos vásárlásokért fizet (például Önnek kiszállítandó vagy az eladó által tovább frissíthető és véglegesíthető vásárlásokért), azzal:

 • Engedélyt ad az eladónak, hogy egy későbbi időpontban szedje be a kifizetést.
 • Utasít minket, hogy automatikusan fizessünk az adott eladónak, amikor az eladó kéri a kifizetést.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben, de hosszabb ideig is érvényes lehet. Ha rendelkezik egyenleggel, a kifizetés összegét függőben tarthatjuk addig, amíg az eladó be nem szedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, a tranzakciós átváltási árfolyamot a kifizetés feldolgozásakor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a pénznemváltást ismertető szakaszban foglaltaknak megfelelően).

Az Ön által adott engedély lehetővé teszi az eladó számára a kifizetés összegének frissítését, mielőtt az eladó beszedi az adott összeget (az eladó és Ön között létrejött vásárlást érintő változások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek, illetve kedvezmények érvényesítése céljából). A PayPal semmilyen esetben nem köteles bármilyen módosítást ellenőrizni (a fizetés teljesítésekor sem). A PayPal jogosult az Ön által adott engedély és az eladótól a végleges összeg kifizetéséről kapott megbízás alapján bármekkora összeget átutalni.

Számlázási megállapodási kifizetések

Használhatja a számlázási megállapodást arra, hogy az ugyanazon fogadó feleknek küldött kifizetéseket folyamatos, automatikus módon kezelje. Amikor számlázási megállapodást köt:

 1. Ön engedélyt ad a megnevezett fogadó feleknek, hogy saját belátásuk szerint kifizetéseket gyűjtsenek be a számlájáról (ez lehet olyan összegek kifizetése, amelyekkel termékek vagy szolgáltatások vásárlása okán tartozik a fogadó félnek, egy külön, a fogadó féllel kötött szerződés alapján).
 2. Utasítást ad a PayPalnek, hogy fizessen a megnevezett fogadó feleknek (vagy más fogadó feleknek) a megnevezett fogadó felek utasítása alapján, amikor a megnevezett fogadó felek felkérik a PayPalt arra, hogy küldje el az Ön kifizetését.

Ezzel a fogadó fél „megbízható kedvezményezettje” lesz az összes, az adott fogadó félnek küldött kifizetésnek, így általában nem kérjük Önt bejelentkezésre (jelszóval, PIN-kóddal vagy hasonló módon) vagy a jövőbeli kifizetések jóváhagyására azok végrehajtásakor.

A jelen számlázási megállapodás szerint teljesített kifizetések különböző összegekről szólhatnak, és különböző időpontokban teljesíthetők. Kizárólag fizetési szolgáltató vagyunk, így nem tudjuk (és kérjük, ne is várja tőlünk, hogy tudjuk), hogy miben és miben nem állapodott meg a fogadó féllel, illetve, hogy a fogadó fél miért döntött úgy, hogy begyűjti kifizetését. Nem vagyunk kötelesek sem ellenőrizni, sem megerősíteni a fogadó fél által velünk közölt összeget a számlázási megállapodás alapján végrehajtott kifizetések feldolgozásakor.

Számos nevet használunk a számlázási megállapodás keretében kezelhető kifizetésekre, többek között: „automatikus fizetések”, „előfizetési kifizetések”, „rendszeres fizetések”, „referenciatranzakciók”, „előzetesen engedélyezett átutalások” vagy „előre jóváhagyott fizetések”.

A számlázási szerződést bármikor törölheti a számla felhasználói felületén, vagy ha kapcsolatba lép velünk. Ha a következő munkanap vége előtti időpontra ütemezett számlázási szerződés szerinti kifizetés leállítását kéri, előfordulhat, hogy a fizetés végrehajtása után töröljük a számlázási szerződést. Ha töröl egy számlázási szerződést, még tartozhat a fogadó félnek pénzzel olyan termékekért vagy szolgáltatásokért, amelyeket Ön megkapott, de még nem fizetett ki.

Ha úgy ítéljük meg, hogy egy számlázási megállapodás keretén belüli kifizetéshez szükség van pénznemváltásra, és elvégezzük az átváltást, a kifizetés feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot alkalmazzuk. A tranzakciós átváltási árfolyam kifizetési tranzakciónként változhat.

Visszatérítések a számlájára

A visszatérítés menete

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • Az összeget elutasítsa.
 • Úgy döntsön, hogy elfogadja, majd a szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes összeget vagy annak egy részét.

A visszautasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk. Az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül a fel nem vett kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk. Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra alakíthatjuk át:

 • Az eredeti (a fogadó fél által átvett pénznemre váltás előtti) fizetés során használt egyenleg pénznemére.
 • A számlájának nyitó pénznemére.
 • Amerikai dollárra (egyenleget nyitunk Önnek ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés tartalmazott devizaátváltást, a fogadó fél által kapott, adott pénznemű összeget visszatérítéskor a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napjának tranzakciós átváltási árfolyamát fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja meg az eredeti kifizetés átváltásához használt, eredeti pénznemben.
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított egy napon túl küldik vissza, akkor beleegyezik abba, hogy azt a tranzakciós átváltási árfolyamot használjuk, amely érvényben van a visszaküldött összeg átváltásakor.

A tranzakció átváltási árfolyamát azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatjuk.

Automatikusan átutalhatjuk a visszatérített összeget az egyenlegéről, és visszautalhatjuk az összeget az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. Az átutalás is járhat pénznemváltással. Lásd a fenti Pénz átutalása című szakaszt.

A visszatérítések fogadásával kapcsolatos kockázatok

A visszatérített összeg értéke kisebb lehet, mint az eredetileg kifizetett összeg. Ezt okozhatják a következők:

 • Az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél. Mivel mi csak fizetési szolgáltatóként járunk el, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött.
 • Tranzakció átváltási árfolyamának ingadozása.

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a fogadó félnek az összeg visszautasítására vagy visszafizetésére vonatkozó döntése miatt keletkezik – kivéve, ha a fogadó fél által visszaküldött összeg a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés.

Nem vállalunk felelősséget az eredeti kifizetés értéke és a visszatérítés értéke közötti különbségért. Kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Kifizetések finanszírozása

Előnyben részesített finanszírozási forrás kiválasztása

Amikor bejelentkezik számlájába, megadhat egy előnyben részesített finanszírozási forrást. A jelen felhasználói megállapodás feltételei szerint az előnyben részesített finanszírozási forrást fogjuk az alapértelmezett finanszírozási forrásként használni a számláról küldött kifizetésekhez.

Egyes számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetéseknél külön előnyben részesített finanszírozási forrásokat adhat meg.

Különleges finanszírozási megoldások

Bizonyos kifizetések esetében lehetőség van a PayPal-számlájával társított különleges finanszírozási megoldásokkal, például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleggel, ajándékutalvánnyal vagy más promóciós fizetési megoldással fizetni. A különleges finanszírozási megállapodás használatára és prioritási sorrendjére további, Ön és mi közöttünk fennálló feltételek vonatkoznak. A számlaáttekintési részen megjelenik a különleges finanszírozási megoldások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra jogosult kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít elektronikus pénznek, nem képezi részét az Ön PayPal-egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az elektronikus pénzmennyiséget jelzi, amelyet mi kínálunk kibocsátásra, majd a számláján történő jóváírásra egy arra jogosult kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott különleges finanszírozási megoldásra vonatkozó felhasználási feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ilyen feltételekben megszabott időkeretben érvényes). Ha a különleges finanszírozási megoldáson keresztül lebonyolított kifizetését később bármilyen okból visszavonják, visszatartjuk az adott kifizetés különleges finanszírozási megoldással rendezett részének megfelelő összeget, és (amennyiben a különleges finanszírozási megoldás még nem járt le) helyreállítjuk a különleges finanszírozási megoldást.

A számlájáról indított kifizetések finanszírozása

Elérhetőségük függvényében a következő forrásokból és a következő sorrendben szerzünk be elektronikus pénzt azokhoz a kifizetésekhez, amelyeket Ön a számlájáról indít:

 1. Különleges finanszírozási megoldások (amennyiben elérhető az adott tranzakcióhoz)
 2. Előnyben részesített finanszírozási forrás (ha ki van választva és elérhető)
 3. Meglévő PayPal-egyenleg
 4. Bankszámla (azonnali átutalás banki megbízással)
 5. PayPal Credit (ha elérhető)
 6. PayPal márkájú betéti kártya (ha elérhető)
 7. PayPal márkájú hitelkártya (ha elérhető)
 8. Betéti kártya
 9. Hitelkártya
 10. Bankszámla (e-csekk)

A PayPal vásárlói védelmi programja

Ha olyan eladótól vásárol valamit, aki elfogadja a PayPal-fizetést, visszatérítésre lehet jogosult a PayPal vásárlói védelmi programja keretében. Alkalmazása esetén a PayPal vásárlói védelmi programja a tétel teljes vételárának visszatérítését eredményezheti, az Ön által esetlegesen megfizetett eredeti szállítási díjjal együtt. A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal vásárlói védelem igénybevételére. A PayPal ezzel kapcsolatos eredeti döntése véglegesnek tekintendő, ám Ön fellebbezést nyújthat be a PayPalnek a döntés ellen abban az esetben, ha új, vagy az eredeti döntés meghozatalakor még nem rendelkezésre álló, bizonyító erejű információra tett szert, vagy ha úgy véli, hiba csúszott a döntéshozatali folyamatba.

A program felhasználási feltételei a PayPal vásárlói védelmi programjának oldalán találhatók meg, és a jelen Felhasználói megállapodás részét képezik.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetések fogadása

Általános rendelkezések kifizetések fogadásához

A PayPal bárki számára engedélyezheti (függetlenül attól, hogy az adott személy rendelkezik-e fiókkal), hogy az Ön számlájára elektronikus egyenleg hozzáadását vagy átutalását eredményező kifizetést indítson.

Amennyiben Ön olyan funkciókat épít be (beleértve a már beépített) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy PayPal-számla nélkül fizető személyek pénzt küldjenek az Ön számlájára, azzal elfogadja az adott funkcióra vonatkozó összes használati feltételt, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformon elérhetővé tesz az Ön számára.Az ilyen további feltételek közé tartozik a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása is.

A kifizetés fogadása a számláján nem ugyanazt jelenti, mint a lehívható pénz fogadása. Az Önnek küldött kifizetés értesítése nem számít az elektronikus pénz tényleges, a számlán történő fogadásának, amíg a kifizetést el nem fogadja.

Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a szolgáltatásunk által támogatott pénznemben.

Ha Ön (a PayPal helyett) az értékesítés helyén devizaátváltást is kínál a fizető félnek az Ön által a PayPalen keresztül fogadott összegekre vonatkozóan, Önnek kell tájékoztatnia a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakcióra esetlegesen alkalmazott különböző díjakról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

Az Önnek fizetett összegekre visszavonás, kifizetési felülvizsgálat, korlátozás, tartalék vagy visszatartás vonatkozhat a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

Fizetésfogadási limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az Ön által megkapható kifizetések összegét és értékét, beleértve a vásárlások ellenértékeként küldött pénzt is. A fizetésfogadási limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számlaáttekintési oldalon is elérhetővé tehetünk).

Fizetési megoldás

Fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • Az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára.
 • Csalásmegelőzést támogató eszközünk.

A fizetési megoldás összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját ajánlhatjuk Önnek. Ha felajánljuk Önnek a fizetési megoldást, és Ön igénybe szeretné venni, a felhasználói megállapodáson túl az alábbi funkciókra vonatkozó feltételeket is elfogadja:

 • A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodását, ha a fizetési megoldás részeként alternatív fizetési funkciónkat használja.
 • Ha a következőket használja:
  • Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk az új fizetési megoldás részeként;
  • a Csalás elleni védelem a fizetési megoldás részeként;

a következő feltételek is érvényesek, attól függően, hogy PayPal-számláját melyik országban regisztrálták:

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásában és a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásában meghatározott díjakat nem kell figyelembe venni az új fizetési megoldás használatakor.Ehelyett az új fizetési megoldás használatára vonatkozó speciális díjaink érvényesek.

Pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót bünteti, és felesleges zavart, súrlódást és félbemaradt vásárlásokat eredményez.

A szolgáltatásaink használata során felszámolt pótdíjak esetében be kell tartania az Önre vonatkozó valamennyi jogszabályt, és nem számolhat fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat.

Amennyiben Ön egy vásárló esetében pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a kért díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók esetében, akiket Ön nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

A PayPal bemutatása

A PayPalt fizetési módként kell kezelnie, vagy az értékesítési helyén (ideértve a webhelyeit vagy mobilalkalmazásait is) kínált többi fizetési móddal legalább azonos feltételekkel kell kezelnie. Ebbe beleértendő a legalább egyenlő vagy lényegében hasonló:

 • logóelhelyezés,
 • pozíció bármely értékesítési helyen,
 • kezelése a fizetési folyamatnak, a feltételeknek, a korlátozásoknak vagy a díjaknak, minden egyes esetben az értékesítési helyén használt többi márkával és fizetési móddal összehasonlítva.

Tilos az ügyfeleinek tett, illetve nyilvánosan közzétett nyilatkozatokban félrevezető állításokat tennie a PayPal szolgáltatása keretében biztosított bármely fizetési módra vonatkozóan, és nem részesíthet előnyben más fizetési módokat a PayPal szolgáltatásával szemben.

Adók és információk bejelentése

Az Ön felelőssége kiszámítani, hogy kell-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén kizárólag az Ön felelőssége, hogy felmérje, beszedje, bevallja és befizesse a megfelelő adókat a vonatkozó hatóság számára. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók kiszámításáért, beszedéséért, bejelentésért és befizetéséért. Bankszolgáltatóként semmilyen forgalmi adó nem vonatkozik a PayPal szolgáltatásaira az Európai Unióban.

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha Ön üzleti számlával rendelkezik a PayPalnél. A fentiek ellenére a PayPal kérheti Öntől, hogy adja meg az adóazonosító számát és/vagy az adózással kapcsolatos egyéb dokumentumait vagy adatait. Ha nem adja meg a PayPalnek a kért információt vagy dokumentumot, akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy számlakorlátozásokat és forrásadót alkalmazhatünk Önnél a kapott bruttó kifizetésekre a vonatkozó adókulccsal. A PayPal az ilyen forrásadót elküldi a megfelelő adóhatóságnak, és nem térítheti vissza ezeket az összegeket.

Visszatérítési irányelvek és adatvédelmi nyilatkozat

Közzé kell tennie a visszatérítésre és a visszaküldésre vonatkozó szabályzatot és egy adatvédelmi nyilatkozatot is.

Fizetés az üzletben és QR-kódos tranzakciók

Ha Ön elfogad PayPal-kifizetéseket a saját fizikai boltjában, még a tranzakció végrehajtása előtt tájékoztatnia kell a vásárlót annak teljes összegéről. Csak azokkal a tranzakciókkal terhelheti meg ügyfele számláját, amelyekre ő engedélyt adott. Emellett az ügyfél kérésére fizikai nyugtát is kell adnia. Ön elfogadja, hogy minden végrehajtott tranzakció esetében pontosan és a valóságnak megfelelően fel kell tüntetni a megvásárolt áruk és szolgáltatások leírását.

Ha Ön fizikai boltjában QR-kódos fizetést alkalmaz, rendelkeznie kell az áruk és szolgáltatások tranzakciójához kapcsolódó QR-kóddal. Ezenfelül a QR-kód nem használható az olyan személyes tranzakciókhoz, amelyek során a fizetés elfogadása az interneten megjelenő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan történik. A QR-kódos tranzakciókhoz kapcsolódó vásárlói reklamáció esetén előfordulhat, hogy további bizonyítékot kell benyújtania nekünk a kézbesítésről, illetve ehhez hasonló további dokumentációt vagy információt a tranzakció vonatkozásában.

Piactér eladói

Ha Ön eladó egy olyan piactéren vagy külső alkalmazás keretében, ahol a PayPal elérhető fizetési lehetőség, az adott felületen lebonyolított értékesítésekre vonatkozóan Önnek meg kell felelnie az összes olyan szabálynak, amely az adott piactér vagy külső alkalmazás vásárlói védelmi programjában szerepel. Az ilyen védelem bizonyos intézkedések meghozatalát írhatja elő, és hatással lehet a reklamációk feldolgozására.

Lehetővé tehetjük, hogy egyes piacterek számára engedélyezze, hogy az Ön számlájáról vonják le a piactér vitarendezési eljárásának keretében a piactérnek vagy (adott esetben) a vásárlónak járó összegeket, amelyekre mi „piactérnek fizetendő összegekként” hivatkozunk.Ha ad ilyen engedélyt, és a piactér értesít bennünket a reklamációról, akkor Ön utasít bennünket arra, hogy a reklamáció kapcsán a piactérnek fizetendő összeget vagy annak egy részét az Ön PayPal-számlájáról a piactér vagy (adott esetben) a vásárló részére – a piactér nekünk küldött utasításaival összhangban – kifizessük.Előfordulhat, hogy a piactérnek fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasítását visszavontnak tekintjük, ha megállapítjuk, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt reklamációként nálunk nyújtják be.Az utasítás visszavonásához lépjen velünk kapcsolatba.Minden olyan reklamáció, amelyet közvetlenül az adott piactérnek nyújtanak be, kizárólag a piactér hatáskörébe tartozik.A PayPal értékesítői védelem a vásárlók által közvetlenül a piactérnek benyújtott reklamációkra nem terjed ki.

Számlázási megállapodás kifizetéseinek elfogadása

Ha lehetővé tesszük az Ön számára, hogy számlázási megállapodás keretében kifizetéseket fogadjon el egy fizető féltől, az adott megállapodás szerint számunkra benyújtott fizetési igényléssel Ön:

 • Garantálja számunkra, hogy az Ön által nekünk benyújtott összegben megegyeztek a fizető féllel, akinek a számlájáról az összeg levonása esedékes, és a felhasználó elfogadta az összeget (akkor is, ha az esetleg időközben módosult), illetve hogy a levonásról előzetesen értesíti a fizető felet.
 • Vállalja, hogy legalább 4 héttel előre értesíti a fizető felet a beszedni szándékozott összegről, ha az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetében a fizető féltől – korábbi költekezési szokásait és a kifizetés körülményeit figyelembe véve – észszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően felelősséggel tartozik nekünk az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

PayPal Csoportos kifizetések

Ha PayPal Csoportos kifizetéseket (korábbi nevén Tömeges kifizetés) használ, a PayPal Csoportos kifizetések megállapodásának feltételei lesznek érvényben.

Az Ön mint Vállalati ügyfél felelőssége arra vonatkozóan, hogy a díjszabási vagy díjfizetési hibákról értesítse a PayPalt

Amint hozzáféréssel rendelkezik a PayPal által az üzleti számlá(i)hoz elérhetővé tett számlakivonat(ok)hoz, hatvan (60) nap áll a rendelkezésére, hogy írásban értesítse a PayPalt a PayPal által alkalmazott díjszabással vagy egyéb díjakkal kapcsolatos hibákról vagy eltérésekről. Ha a megadott határidőn belül nem értesíti a PayPalt, azzal igazolja, hogy az adatok megfelelnek a valóságnak, és a PayPal nem kötelezhető a továbbiakban a korrekciójukra. A rendelkezést illetően a díjszabási vagy díjakkal kapcsolatos hibák vagy eltérések nem azonosak a jogosulatlan tranzakciókkal és más elektronikus átutalási hibákkal, amelyekre a feltételeknek megfelelően eltérő értesítési időszakok vonatkoznak.

Kifizetések visszatérítése és visszavonása

Kifizetés fogadása esetén a kifizetés visszatéríthető vagy visszavonható. Engedélyezhetjük, hogy visszatérítse a fizető félnek a kifizetést. Bizonyos körülmények között visszavonhatjuk a kifizetést. További részletekért lásd a szakasz további részeit.

Visszatérítések

Egyedül Ön (és nem a PayPal) felelős a következőkért:

 • A fizető féllel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a fizető félnek visszaküld.
 • Az eredeti összeg kifizetésével járó költség és a fizető félnek visszafizetett összeg közötti bármely különbségért (amely például a tranzakciós átváltási árfolyam ingadozása miatt keletkezett) – kivéve, ha a visszatérített összeg a PayPal hibájából eredő kifizetésből származik (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Tekintse át a díjakat, hogy megtudja, milyen díjakat fizetett nekünk az eredeti kifizetés fogadó feleként, amelyeket visszatartunk, amennyiben Ön a PayPal-számla speciális kereskedelmi tranzakciós visszatérítési funkcióját használja, amelynek a használatát időről időre lehetővé tesszük, kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetésből fakad (lásd a Problémák megoldása című szakaszt).

Visszavonások

Ha kifizetés érkezik a számlájára, a teljes kifizetés összegével, valamint a kifizetés feldolgozásából eredő veszteségek értékével tartozik felénk (beleértve az esetleges visszaterhelési díjat vagy vitarendezési díjat is).Ebbe beletartozhat többek között bármilyen külső fél (beleértve a fizető felet és a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját) felé fennálló kötelezettségünk (beleértve a díjakat, költségeket és bírságokat).

Visszafordításra akkor kerül sor, amikor a fenti összegekkel kapcsolatban az Ön számlájáról való levonási jogunkat gyakoroljuk a jelen Felhasználói megállapodás Az Önre háruló felelősséggel kapcsolatos kompenzáció című szakasza értelmében. Ha PayPal-egyenlege egy bizonyos pénznem esetében nem fedezi azt az összeget, amellyel nekünk az adott pénznemben tartozik, pénznemváltást végezhetünk bármelyik, eltérő pénznemben lévő PayPal-egyenlegről egy másik pénznemre a hiányzó összeg kipótlása érdekében, amelyre a visszafordítás feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyam lesz érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha például Ön az eladó, a számlájára beérkező összegeket eltávolíthatjuk a számlájáról az áruk kiszállítása vagy a szolgáltatások nyújtása után.

Visszavonás akkor fordulhat elő, ha:

 • Kompenzáljuk a fizető felet a PayPal vásárlói védelem keretében Ön ellen benyújtott követelés kapcsán.
 • Kompenzáljuk a fizető felet vagy a fizető fél bankját vagy kártyakibocsátóját, mert reklamációt nyújtott be a kifizetés visszatérítésére vonatkozóan az adott bank vagy kártyakibocsátó által alkalmazott visszafordítási eljárás keretében. Ide tartoznak az Ön számláját érintő jogosulatlan tranzakciók vagy helytelen kifizetésekre vonatkozó reklamációk is.

Például:

 • Ha a fizető fél kártyával fizette ki Önnek a szóban forgó összeget, a fizető fél „visszaterhelést” kezdeményezhet a kártyakibocsátónál. A kártyakibocsátó, és nem mi határozzuk meg, hogy a fizető fél sikeresen kérvényezi-e a visszaterhelést. A visszaterhelésekről a Visszaterhelési útmutatóban érhető el további információ, amely a PayPal Biztonsági központjában, a „Biztonságos értékesítés” című szakaszban található. A PayPal Biztonsági központja a PayPal webhelyéről érhető el. Visszaterheléses reklamáció beérkezése esetén díjat számítunk fel.
 • Ha a fizető fél bankszámlát használt a kifizetés kiegyenlítésére, a fizető fél vagy a bank banki visszavonást kezdeményezhet.

A követelt összeg nagyobb is lehet az Ön által eredetileg megkapott összegnél a kifizetés és a reklamáció idején érvényes devizaátváltási árfolyamok különbözősége miatt.

 • Megtörténhet, hogy kompenzálnunk kell a fizető felet, amennyiben arra hivatkozik, hogy probléma merült fel a kifizetéssel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a fizetés jogosulatlan tranzakció volt, vagy hibás fizetés volt, vagy hogy a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetés váratlan volt) – lásd: Problémák megoldása.
 • Jogosultak vagyunk a visszavonás bármilyen olyan egyéb indok miatti elvégzésére, amelyek a jelen felhasználói megállapodás részét képezik, ideértve Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakasz rendelkezéseit.

Vitarendezési díjak

A PayPal vitarendezési díjat számít fel az eladóknak az internetes vitarendezési eljárásért az olyan tranzakciók esetében, amelyek feldolgozása a vásárló PayPal-számláján keresztül vagy a PayPal-számla nélküli kifizetési szolgáltatás keretében történik. A vitarendezési díj akkor lép életbe, ha a vásárló közvetlenül a PayPalhez nyújt be reklamációt, visszaterhelést kér a kártyakibocsátótól, vagy visszafordítást kér a bankjánál.A vitarendezési díj levonása a normál vitarendezési díjak vagy a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjak díjszabása szerint történik.A vitarendezési díj levonása az eredeti tranzakciónak megfelelő pénznemben történik.Ha a tranzakció pénzneme nem szerepel a vitarendezési díjak táblázatában, a díj levonása a számla elsődleges pénznemében történik.A vitarendezési díj a PayPal-számlájáról lesz levonva a reklamáció ügyében született döntést követően.

A vitarendezési díj összege a vitatott eset létrehozásakor lesz meghatározva. A díj számításának alapját a Meg nem érkezett tétel és a Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamációval érintett összes tranzakció teljes összege és az előző három hónapban bonyolított értékesítési tranzakciók összegének aránya határozza meg (Vitaarány). Az összes reklamációba beleszámít az összes Meg nem érkezett tétel és Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamáció, amelyek közvetlenül a PayPalnek lettek benyújtva, fel lettek minősítve a PayPallel szembeni reklamációvá, vagy a vásárló kártyakibocsátójának vagy bankjának lettek benyújtva. Nem számítanak bele az összes reklamációba a jogosulatlan tranzakcióval kapcsolatos reklamációk. A szeptemberi hónapra vonatkozóan például a Vitaarány kiszámításához a reklamációk értékesítésekhez viszonyított arányát vesszük figyelembe június, július és augusztus hónapra vonatkozóan. A szeptemberben érvényes Vitaarány határozza meg az októberben benyújtott reklamációk vitarendezési díját.

Ha az Ön vitaaránya legalább 1,5%, és a megelőző három teljes naptári hónapban több mint 100 értékesítési tranzakciót bonyolított le, akkor minden egyes vitára a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díj érvényes. Egyéb esetben az összes vitás ügyre a normál vitarendezési díj vonatkozik.

Nem számítunk fel normál vitarendezési díjat a következő viták esetében:

 • A PayPal Vitarendezési központjából érkező olyan megkeresések, amelyeket nem minősítenek fel a PayPallel szembeni reklamációvá.
 • Az Ön és a vásárló között közvetlenül megoldott ügyek, amelyek végül nem jutnak el reklamáció formájában a PayPalhez.
 • A vásárló által közvetlenül a PayPalnek, jogosulatlan tranzakcióként benyújtott esetek.
 • A PayPal saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az a PayPal értékesítői védelmi programjában szereplő valamennyi követelménynek megfelel.
 • Olyan reklamációk, amelyek esetében a tranzakció értéke kevesebb, mint a normál vitarendezési díj kétszerese.
 • Azok az ügyek, amelyek esetében a PayPal vagy a kibocsátó az Ön javára döntött.

Nem számítunk fel nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat a következő viták esetében:

 • A PayPal Vitarendezési központjából érkező olyan megkeresések, amelyeket nem minősítenek fel a PayPallel szembeni reklamációvá.
 • Az Ön és a vásárló között közvetlenül megoldott ügyek, amelyek végül nem jutnak el reklamáció formájában a PayPalhez.
 • A vásárló által közvetlenül a PayPalnek, jogosulatlan tranzakcióként benyújtott esetek.

A nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat fizető eladók esetében előfordulhat, hogy bizonyos információkat kell megadniuk számunkra, beleértve a viták megnövekedett számának okát is.

A fent felsorolt vitás ügyek esetében lehetséges, hogy a normál vitarendezési díjat vagy a nagy mennyiséget érintő vitarendezési díjat nem számítjuk fel, de maga a reklamáció beleszámít az általános vitaarányba.

Visszaterhelési díjak

Az olyan tranzakciók esetében, amelyek feldolgozása nem a vásárló PayPal-számláján vagy a PayPal-számla nélküli kifizetési szolgáltatás keretében történik, és ahol a vásárló a tranzakcióra vonatkozóan visszaterhelésért folyamodik a kártyakibocsátóhoz, a PayPal visszaterhelési díjat számít fel Önnek a visszaterhelési folyamat elősegítése érdekében. A visszaterhelési díj attól függetlenül érvényes, hogy a vásárló sikerrel jár-e a kártyakibocsátónál a visszaterhelés ügyében.

A vonatkozó visszaterhelési díjat levonjuk az Ön PayPal-számlájáról. A visszaterhelési díj alkalmazása a visszaterhelési díj táblázatában foglaltaknak megfelelően történik, az eredeti tranzakciónak megfelelő pénznemben. Ha a tranzakció pénzneme nem szerepel a visszaterhelési díj táblázatában, a díj levonása a számla elsődleges pénznemében történik.

A PayPal vásárlói védelmi programjának hatása az eladókra

Olvassa el a PayPal vásárlói védelem programjára vonatkozó rendelkezéseinket, és ha Ön a saját régiójától eltérő régióban lévő PayPal-számlával rendelkező vásárlóknak értékesít árukat és szolgáltatásokat, akkor ismerje meg a PayPal által az egyes régiókban a vásárlók számára biztosított vásárlói védelmet is, mivel a vásárlók e programok szerinti jogai hatással lehetnek Önre mint eladóra. A PayPal vásárlói védelem programjával kapcsolatos információkat a Jogi megállapodások oldalán találja. Ehhez válassza ki a vásárló tartózkodási helyét az oldal tetején, és keresse meg a megfelelő Felhasználói megállapodásban a PayPal vásárlói védelmi programjának vonatkozó rendelkezéseit.

Ha Ön valamelyik országban a PayPal vásárlói védelem programja keretében reklamációs ügyben veszít:

 • Ön lemond a tétel vagy tranzakció teljes vételáráról, az eredeti szállítási díjat is beleértve. Ez akkor érvényes, ha Ön termékek vagy szolgáltatások elsődleges vagy másodlagos eladója. Például a jegyirodák vagy az online utazási irodák lemondanak a vásárló által fizetett teljes vásárlási összegről. Bizonyos esetekben Ön magát a tételt sem fogja visszakapni.
 • A Vásárlói védelemmel kapcsolatos reklamációt csak akkor tekintjük teljes mértékben rendezettnek, ha:
  • A vásárlónak történő visszatérítést a PayPal dolgozta fel, vagy
  • Ön a PayPal saját belátása szerint elfogadható bizonyítékot nyújt a PayPal számára arról, hogy a vásárló beleegyezett a felkínált alternatív vitarendezési megoldásba.
 • Nem kap visszatérítést azon PayPal-díjak után, amelyeket az értékesítés kapcsán kellett kifizetnie.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, előfordulhat, hogy nem kapja vissza az adott tételt, vagy el kell fogadnia az Önnek visszaküldött tételt, a visszaszállítási díj kifizetése mellett.
 • Ha a reklamáció tárgya az volt, hogy a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírástól”, és az Ön által eladott tétel hamis volt, teljes visszatérítést köteles adni a vásárlónak, és nem feltétlenül kapja vissza az adott tételt.

A PayPal értékesítői védelmi programja

A jogosultság alapja

Ha Ön értékesített valamit egy vásárlónak, és már kiszállította a fizikai tételt, vagy immateriális tételt nyújtott, majd a tranzakciót később visszafordítás, reklamáció vagy visszaterhelés keretében vitatják vagy visszavonják, Ön a PayPal értékesítői védelmi programja értelmében visszatérítésre lehet jogosult. A PayPal értékesítői védelmi programjának alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a teljes vásárlási összeget is megtarthatja. Nincs korlátozás azon kifizetések számára vonatkozóan, amelyek esetében jogosult lehet a védelemre.PayPal-számlája Tranzakció részletei oldalán láthatja azokat a tranzakciókat, amelyek jogosultak lehetnek a védelemre ezen program keretében.

A program felhasználási feltételei a PayPal értékesítői védelmi programjának oldalán találhatók meg, és a jelen Felhasználói megállapodás részét képezik.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

KORLÁTOZOTT TEVÉKENYSÉGEK, VISSZATARTÁSOK ÉS EGYÉB ÁLTALUNK VÉGREHAJTHATÓ MŰVELETEK

Korlátozott tevékenységek

Webhelyünk, saját PayPal-számlája vagy a PayPal-szolgáltatások használata, illetve a PayPallel, más PayPal-ügyféllel vagy harmadik féllel lebonyolított műveletek során tilos:

 • Megszegni a jelen felhasználói megállapodást, a PayPal Használati irányelveit, a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodást (amennyiben alkalmazandók), illetve minden más, az Ön és a PayPal között létrejött megállapodást.
 • Megszegni bármilyen törvényt, jogszabályt, rendeletet vagy szabályozást (például a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, a versenytörvényeket, a diszkriminációt tiltó törvényeket, illetve a megtévesztő hirdetésekre vonatkozó szabályokat).
 • Megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat.
 • Hamis árucikkeket értékesíteni.
 • Becsületsértő, rágalmazó, fenyegető vagy zaklató módon fellépni.
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani.
 • Észszerű megítélésünk szerint potenciálisan tisztességtelen vagy illetéktelen forrásból származó összegeket küldeni vagy fogadni.
 • Megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért információk átadását.
 • Jogtalanul kettős behajtást megkísérelni a jogviták során azáltal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPal, mind az értékesítő, a bank vagy a kártyakibocsátó cég részéről megpróbálja beszedni a pénzt.
 • Olyan számlákat felügyelni, amelyek egy másik, korábban korlátozott tevékenységet folytató számlával vannak összekapcsolva.
 • Olyan módon vezetni a vállalkozását, vagy olyan módon használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely a következőket eredményezheti:
  • Panaszok.
  • A vevők részéről benyújtott kérések (akár felénk, akár a kártyakibocsátó részére) az Önnek küldött kifizetések érvénytelenítésére.
  • Díjak, büntetések és egyéb követelések vagy veszteségek, amelyek a PayPalt, más PayPal-ügyfeleket, harmadik feleket vagy Önt érintik.
 • Olyan módon használni saját PayPal-számláját vagy a PayPal-szolgáltatásokat, amelyről a PayPal, a Visa, a Mastercard, az American Express, a Discover vagy bármely más elektronikus pénzátutalási hálózat joggal feltételezheti a kártya rendszerével való visszaélést vagy a kártyatársaságok, illetve a hálózat szabályainak megsértését.
 • Olyan egyenleget fenntartani PayPal-számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé.
 • Hitelkártyája segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel a PayPal által engedélyezett országok listáján.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést jelentenek a webhelyeinkre, szoftvereinkre vagy rendszereinkre nézve (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), amelyek üzemeltetését a PayPal vagy a megbízásából eljáró felek végzik, illetve a PayPal-szolgáltatásokra nézve.
 • Vírust, trójai programot, kártevőt, férget vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszteni, amely károsít, megszakít, elront, nem rendeltetésszerűen használ, hátrányosan módosít, titokban elfog vagy kisajátít, illetve jogosulatlan hozzáféréssel elér valamilyen rendszert, adatot, információt vagy PayPal-szolgáltatást, vagy erre kísérletet tesz.
 • Anonimizálásra alkalmas proxyt használni; robot, keresőrobot vagy más automatikus eszköz, illetve manuális folyamat segítségével megfigyelni vagy lemásolni a webhelyeinket a PayPal előzetes, írásbeli engedélye nélkül; illetve bármely olyan eszközt, szoftvert vagy rutint alkalmazni, amellyel megkerülhetők a robotok kizárására szolgáló fejléceink.
 • Megkísérelni, illetve ténylegesen befolyásolni vagy leállítani az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett webhelyeinket, szoftvereinket, rendszereinket (beleértve minden, a PayPal-szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), a PayPal-szolgáltatásokat, illetve más felhasználóknak bármely PayPal-szolgáltatáshoz való hozzájutását.
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük az internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat.
 • A hitelkártyák működésének tesztelésére használni a PayPal-szolgáltatást.
 • Megkerülni bármelyik PayPal-irányelvet vagy az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos határozatot, például az ideiglenes vagy határozatlan idejű felfüggesztéseket vagy a számlával kapcsolatos egyéb visszatartást, korlátozást vagy tiltást, ideértve többek között a következő tevékenységekben való részvételt: új vagy további PayPal-számla (vagy PayPal-számlák) nyitására tett kísérlet, amikor az egyik számla negatív egyenleget mutat vagy tiltás, felfüggesztés vagy más típusú korlátozás alatt áll; új vagy további PayPal-számlák nyitása nem a saját adataival (például név, cím, e-mail-cím stb.); vagy más PayPal-számlájának használata.
 • Zaklatni és/vagy megfenyegetni a munkatársainkat, ügynökeinket vagy más felhasználókat.
 • Visszaélni az online vitarendezési eljárásunkkal és/vagy a PayPal vásárlói védelem programjával és/vagy a PayPal értékesítői védelem programjával.
 • Olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, a reklamáció benyújtója számára pozitívan záruló reklamációt kap az Ön PayPal-számlájára vagy vállalkozására vonatkozóan.
 • Olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • A PayPal-számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak).
 • Más felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha az érintett felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.
 • Kéretlen e-maileket küldeni a felhasználóknak, illetve arra használni a PayPal-szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak.
 • A PayPal webhelyein szereplő tartalmakat lemásolni, reprodukálni, harmadik felek számára rendelkezésre bocsátani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, illetve e tartalmak alapján származékos műveket létrehozni, kivéve, ha arra a PayPal vagy a vonatkozó harmadik fél írásban engedélyt adott.
 • Bárki másnak átadni a számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal korlátozás nélkül elutasítja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön számlájához.
 • Olyan tevékenységet folytatni, elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a PayPal-szolgáltatás, a szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen felhasználói megállapodás értelmében végzett szolgáltatások és egyéb műveletek megfelelő működését.
 • Kereskedelmi természetű tranzakciók esetében személyes tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést.
 • Lehetővé tenni, hogy a PayPal-szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a küldési, fogadási és átutalási korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozással kapcsolatos bírsággal sújtják).
 • Integrálni vagy használni a PayPal-szolgáltatásokat a PayPal összes kötelező előírásának maradéktalan teljesítése nélkül, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak.
 • Hirdetni, reklámozni, bemutatni vagy ismertetni ügyfeleinek a PayPal Credit szolgáltatást vagy bármely PayPal-márkatársításos, hitelalapú fizetési eszközt (1) az ehhez szükséges jogszabályi engedélyek előzetes megszerzése nélkül; és (2) a PayPal és (ha nem a PayPalről van szó) a hitelkibocsátó előzetes írásos engedélye nélkül.
 • Hagyni, hogy webhelyének vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogtalanul nyilvánosságra kerülhetnek az ügyféladatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Ön elfogadja, hogy a fent felsorolt korlátozott tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a számlákat, illetve általánosságban a szolgáltatásainkat.

Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy Ön ezen tevékenységek bármelyikében részt vesz, saját belátásunk szerint több intézkedést is hozhatunk a PayPal, a PayPal ügyfelei és mások védelme érdekében. Ezek a lépések többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakat foglalhatják magukban:

 • Megszüntethetjük a jelen felhasználói megállapodást, korlátozhatjuk és/vagy lezárhatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön számláját, azonnali hatállyal és minket illetően bármiféle büntetés nélkül.
 • A jövőre vonatkozóan megtagadhatjuk a PayPal-szolgáltatások biztosítását.
 • Bármikor és kötelezettségek nélkül felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeinkhez, szoftvereinkhez, rendszereinkhez (beleértve a PayPal-szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat), a saját PayPal-számlájához vagy bármely PayPal-szolgáltatáshoz, vagyis többek között korlátozhatjuk a fizetési vagy pénzküldési lehetőséget a PayPal-számlához kapcsolódó bármelyik fizetési mód esetében, ami leszűkíti az Ön pénzküldési és átutalási lehetőségeit.
 • Olyan mértékben és annyi ideig visszatarthatjuk a pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges. Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
 • A PayPal által az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetések esetében viselt kötelezettségi kockázat egészen addig fennállhat, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
  • Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést.
  • Az, hogy milyen időkerettel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (az esemény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás).
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik a helytállás az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott reklamációk és vitaeljárás esetében, amíg a feleknek sikerül lezárni a reklamációt vagy a vitás ügyet, valamint a reklamáció vagy vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést, a PayPal vásárlóvédelmi szabályzatának megfelelően.
 • Addig állhat fenn annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben.
 • Ha hagyja, hogy PayPal-számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, akkor a PayPal helytállási kockázata az Ön kötelezettségei vonatkozásában addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 • Blokkolhatjuk PayPal-számláját és/vagy a tartalékszámlán visszatarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli – ha a PayPal ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön korlátozott tevékenységeket folytatott).
 • Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatunk bármilyen kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint lehetőség szerint azt vagyunk kötelesek közölni – kérésre, ha a közlés jogszabályba nem ütközik –, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát.
 • Visszavonhatjuk a kifizetéseket (adott esetben a küldő fél finanszírozási forrásába).
 • Jogi keresetet nyújthatunk be Önnel szemben.
 • Felfüggeszthetjük az Ön részvételi jogosultságát a PayPal vásárlói védelem programjában és/vagy a PayPal értékesítői védelmi programjában (visszamenőlegesen is).
 • Az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a korlátozott tevékenységekre vonatkozó információkat.
 • Jogunkban áll felkérni Önt további információk megadására, illetve a nekünk átadott helytelen információk helyesbítésére.
 • Információkat vagy dokumentumokat kérhetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez és/vagy a tranzakció alapján nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.
 • Ha Ön olyan tartalmat tesz közzé a webhelyünkön/webhelyeinken vagy szolgáltatásaink használata során, amelyről a PayPal saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy törvényt, rendeletet és/vagy egyéb jogi rendelkezést sért, a PayPal megfelelő intézkedéseket hozhat, beleértve az ilyen tartalom törlését vagy eltávolítását is. Ilyen tartalom például a terrorizmussal kapcsolatos tartalom. A PayPal nem felelős a felhasználók által közzétett ilyen tartalmakért, amelyekért kizárólag a PayPal-felhasználók felelősek.

Tekintse át az alábbi, Az Önre háruló felelősség című szakaszt is.

Felfüggesztett vagy lezárt számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítást ad. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a számlához beállított, harmadik felek által kezdeményezett kifizetéseket (beleértve a számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetéseket is) magukban foglaló, eladókkal vagy más harmadik felekkel kötött megállapodásokat. A számlája használatából adódó, a jelen felhasználói megállapodásból eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

Visszatartások, korlátozások és tartalékok

Mik azok a visszatartások, korlátozások és tartalékok?

A PayPal, illetve a PayPal-szolgáltatásokat használó vásárlók és eladók közösségének biztonsága és integritása védelme érdekében a PayPal bizonyos körülmények között számlaszintű vagy tranzakciószintű intézkedéseket foganatosíthat. Amennyiben az itt leírt intézkedések bármelyikét végrehajtjuk, erről általában előzetesen értesítjük, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen felhasználói megállapodást, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is végrehajthatjuk az intézkedések bármelyikét.

Ha információkat szeretne kérni egy számlakorlátozás, visszatartás vagy tartalék tekintetében, látogasson el a Vitarendezési központba, vagy kövesse a korlátozással, visszatartással vagy tartalékkal kapcsolatban az e-mailes értesítésben küldött utasításokat.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen felhasználói megállapodás értelmében visszatartott pénzeszközöket a tartalékszámlájára helyezhetjük, és Ön vállalja, hogy az általunk észszerű keretek között esetlegesen kért információkat biztosítja a számunkra annak érdekében, hogy megállapíthassuk, fennáll-e még a kockázat.

Visszatartások

A visszatartás a PayPal által, bizonyos körülmények között, tranzakciószinten vagy számlaszinten foganatosított intézkedés. Amikor a PayPal visszatartást kezdeményez egy kifizetési összegre vonatkozóan, a pénz sem a fizetést küldő, sem a fizetést fogadó fél számára nem érhető el. A PayPal számos tényezőt megvizsgál, mielőtt kezdeményezné egy adott kifizetés visszatartását, beleértve a következőket: számla fennállásának időtartama, tranzakciótevékenység, vállalkozás típusa, ügyfelekkel folytatott múltbeli viták és az általános ügyfél-elégedettség. A PayPal többek között azokban az esetekben is visszatartja a kifizetéseket, ahol okkal feltételezi, hogy:

 • A tranzakciók magasabb kockázatot jelentenek, ami akkor állhat fenn, ha a tranzakciók magasabb kockázati kategóriába tartozó árucikkek vagy szolgáltatások értékesítésével járnak, vagy pedig általunk ismert más tényezők játszanak közre, amelyek általában több visszaterheléssel, egyéb követelésekkel vagy vitákkal járnak, illetve gyakran utalnak csalásban vagy törvénytelen tevékenységben való érintettségre.
 • Hirtelen és rendellenes változás következik be a PayPal-számla tulajdonosának értékesítési tevékenységében, ideértve a visszaterhelések, visszavonások vagy a PayPal-számlához kapcsolódó vásárlói panaszok számának növekedését.
 • A PayPal-számlát korlátozott tevékenységekre használják.
 • A tranzakcióban érintett PayPal-számlát feltörhették, vagy ellopott pénzügyi adatokat (bank- vagy hitelkártyaadatokat) használtak a kifizetéshez, vagy a tranzakció más okból nem lett megfelelően jóváhagyva.
 • Egy felhasználó csalárd módon szerzett pénzeszközöket próbál elküldeni vagy átutalni.
 • Egy felhasználó nem adott meg elegendő információt a számunkra a személyazonosságának ellenőrzéséhez vagy vállalkozásának beazonosításához, és/vagy a felhasználó rövid kereskedelmi múlttal rendelkezik a PayPalnél.
 • Az Önnek mint eladónak küldött kifizetést érvénytelenítendő és visszavonandó kifizetésként vitatják.
 • A vásárló visszaterhelést, visszavonást vagy a PayPal vásárlói védelem keretében kezdeményezett reklamációt nyújt be az Ön által fogadott kifizetésre vonatkozóan.
 • A vásárló reklamációt nyújt be a piactéri vitarendezési folyamat keretében.
 • Fennáll annak a kockázata, hogy a számláján lévő pénzeszközöket visszavonják a finanszírozási forrásba.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

Fizetés felülvizsgálata

Amikor potenciálisan magas kockázatú tranzakciót azonosítunk, a folytatás előtt részletesebben megvizsgáljuk a tranzakciót. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy a kifizető PayPal-számláját korlátozott tevékenységekre használják, illetve bármilyen más okból, ha a PayPal saját belátása szerint indokoltnak tartja az ellenőrzést. Ide tartoznak azok az esetek, amikor kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

Az alábbiakat tehetjük, ha egy kifizetést a fizetés-felülvizsgálati folyamat alá vonunk:

 • Végrehajtjuk a vásárló által kezdeményezett fizetési megbízást.
 • A saját mérlegelési jogkörünkben meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozzuk a fizető fél számláját.
 • Visszatartást alkalmazunk a kifizetésre a fizető fél számláján.
 • Értesítjük a fogadó felet, hogy később küldje el a kifizetéssel megvásárolt tételt.

Vásárlóként így előfordulhat, hogy később kapja meg a megvásárolt tételt. A tranzakció engedélyezése esetén értesítjük az eladót, és utasítjuk őt a tétel elküldésére.

Amennyiben a tranzakciót nem engedélyezzük, töröljük, és a pénzeszközöket visszaküldjük Önnek, hacsak nincs jogi kötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy egyéb intézkedéseket hozzunk.

A fizetés-felülvizsgálati folyamaton átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszavonásnak a jelen Felhasználói megállapodás feltételei szerinti szabályai. Ha azonban a kifizetés megfelel a PayPal értékesítői védelmi programja által támasztott követelményeknek, a kifizetés jogosult lesz a PayPal értékesítői védelemre. A PayPal e-mailben küldi el és/vagy a PayPal-számla tranzakcióelőzményeket tartalmazó lapján jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A fizetés-felülvizsgálati folyamat csupán magát a kifizetést vizsgálja. Az eljárás célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A fizetés-felülvizsgálati folyamat nem értelmezendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban részt vevő felek kereskedelmi ügyleteit, jellemét vagy hírnevét, illetve nem tekintendő úgy, mint ami bárkinek hátrányosan befolyásolja a megítélését.

Az Ön utasításaihoz kapcsolódó visszatartások

Bizonyos PayPal-funkciók lehetővé teszik Önnek (közvetlenül Ön vagy az Ön nevében eljárni jogosult fél (ilyen fél lehet például egy online piactér, amelyen eladóként tranzakciókat folytat) által), hogy a pénzeszközöknek (a PayPallel fogadott kifizetésekből származó bevételt is beleértve) az Ön tartalékszámláján történő visszatartására utasítson minket.

Ilyen esetben megjelenítjük e pénzeszközök elérhetőségi állapotát az egyenlegén – az állapotleírások eltérhetnek attól függően, hogy milyen funkciót használt arra, hogy a visszatartás kezdeményezésére utasítson minket. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy az Ön nevében eljárni jogosult fél) PayPalnek szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen felhasználói megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

Számlakorlátozások

A korlátozások a PayPal, a vásárlók az és eladók védelmét szolgálják, amikor korlátozott tevékenységeket, megnövekedett pénzügyi kockázatot, illetve szokatlan vagy gyanús tevékenységet észlelünk.A korlátozások abban is segítenek, hogy a PayPal-számla nyitott állapotához szükséges információkat beszerezzük.

Több oka lehet a PayPal-számla korlátozásának, beleértve az alábbiakat, amikor okunk van feltételezni, hogy:

 • Valaki az Ön tudtán kívül használja PayPal-számláját. Ilyen esetben az Ön védelme érdekében korlátozzuk a számláját, és megvizsgáljuk a csalárd tevékenységet.
 • Valaki az Ön engedélye nélkül használta az Ön kártyáját vagy bankszámláját, amire például a bank- vagy hitelkártya kibocsátója vagy a bank figyelmeztet minket.
 • Megszegte a jelen felhasználói megállapodást vagy a Használati irányelveket.
 • Eladói teljesítménye arra utal, hogy PayPal-számlája magas kockázatú. Néhány példa erre: gyenge értékesítési teljesítmény, mivel számláján szokatlanul magas számú követelést és visszaterhelést regisztráltunk, teljesen új vagy magas költségű terméktípust értékesít, vagy ha a szokásos értékesítési volumene gyorsan növekedik.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt című szakaszban találja).

PayPal-számláját a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében is korlátozhatjuk.

A korlátozás törlése előtt orvosolnia kell a számlával kapcsolatban felmerült problémákat. Általában ez azt követően történik meg, hogy megadta az általunk kért információkat. Ha azonban észszerű keretek között feltételezzük, hogy a kockázat azt követően is fennáll, hogy Ön biztosította számunkra az információkat, intézkedéseket foganatosíthatunk annak érdekében, hogy megvédjük a PayPalt, a felhasználóinkat, harmadik feleket vagy Önt a visszavonásoktól, díjaktól, büntetésektől, bírságoktól, jogi és/vagy szabályozási kockázatoktól és más pénzügyi kötelezettségektől.

Tartalékok

Az alkalmazandó törvények és jogszabályok függvényében bármikor tartalékot képezhetünk az Ön PayPal-számláján, ha úgy véljük, hogy Önnel, az Ön PayPal-számlájával, üzleti modelljével vagy tranzakcióival kapcsolatban magas szintű kockázat áll fenn. Amikor tartalékot képezünk a PayPal-számláján, az azt jelenti, hogy a PayPal-számláján található pénzeszközök egészét vagy egy részét tartalékoljuk, így nem utalhatók át – az Ön által végrehajtott, visszavonandó vagy érvénytelenítendő tranzakciók jelentette kockázatokkal vagy a PayPal-számlájához vagy a PayPal-szolgáltatások használatához kapcsolódó egyéb kockázatokkal szembeni védelem érdekében. A tartalék képzésével kapcsolatos döntéseket számos tényező alapján hozzuk meg, beleértve a számunkra a belső forrásokból és harmadik felektől elérhető információkat is.

A PayPal egy nem kizárólagos tényezőkből álló listát vesz figyelembe, valamint azt, hogy ezek a tényezők változtak-e, illetve hogyan változtak az idő során, beleértve az alábbiakat:

 • Milyen hosszú ideje folytat vállalkozási tevékenységet?
 • Nagyobb-e a visszaterhelések valószínűsége abban az iparágban, amelyben tevékenységet folytat?
 • A kifizetésfeldolgozási előzményei a PayPalnél és más szolgáltatóknál.
 • Az Ön által irányított vállalkozás és/vagy személyes hitelképességének előzményei.
 • A kiszállítások teljesítésének időkeretei.
 • Az átlagosnál nagyobb számú visszatérítés, visszaterhelés, reklamáció vagy vitatott eset merült-e fel Önnel kapcsolatban.

A PayPal-számláján kétféle tartalékot képezhetünk, amelyek közül akár mindkettő is alkalmazható egyszerre:

 • A gördülő tartalék olyan tartalék, amely esetében az Ön által naponta fogadott minden egyes tranzakcióból egy adott százalékot visszatartunk, majd később, a megadott ütemezés szerint feloldunk. A tartalék mértéke például 10% lehet, és egy 90 napos gördülő időtartamig tarthatjuk vissza. Ez azt jelenti, hogy az 1. napon kapott pénz 10%-át visszatartjuk, majd a 91. napon feloldjuk. A 2. napon kapott pénz 10%-át a 92. napig tartjuk vissza és így tovább. A gördülő tartalék a tartalék leggyakoribb típusa.
 • A kötelező tartalék az a meghatározott minimális pénzösszeg, amelyet mindig az egyenlegén kell tartania. A kötelező tartalékot befizetheti előre egy összegként (más néven indulótartalék), vagy pedig gördülő alapon az értékesítések százalékos arányából a kötelező tartalék eléréséig, hasonlóan a gördülő tartalékhoz.

Ha a PayPal tartalékká minősíti az Ön PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ezeket a tartalékszámlájára helyezi át, a PayPal-egyenlegén pedig ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni, és erről értesítjük is.

Amennyiben a tartalékot a kockázatértékelés miatti változás következtében módosítjuk, erről is tájékoztatjuk.

Ön vállalja, hogy saját költségén minden olyan szükséges lépést végrehajt, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk észszerű keretek között meghatározott módon létrehozza tartalékát vagy más típusú biztosítékát. Ide tartozik a szükséges dokumentumok elkészítése és nyilvántartásba vétele, amelyeket indokoltan kérünk ahhoz, hogy biztosítsa bármilyen jellegű biztosítékát.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen és szorosan kísérje figyelemmel a számláját.

Ha problémát észlel…

Amennyiben bármilyen oka van feltételezni, hogy probléma van a számlájával vagy a szolgáltatásainkkal, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Szánjon néhány percet a probléma típusának azonosítására:

 • Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés

  Ebben az esetben Ön számlázási megállapodást írt alá, de a számlájáról egy másik PayPal-számlára irányuló, a számlázási megállapodás értelmében történő kifizetés elküldése a következő módon történt:

  • Ön nem állapodott meg előzetesen a fogadó féllel a pontos fizetendő összegről.
  • A kifizetés összege a korábbi terheléseket és egyéb körülményeket figyelembe véve végül több lett az Ön által észszerű keretek között várt fizetendő összegnél.
 • Helytelen kifizetés

  Ebben az esetben a számlájáról egy másik PayPal-számlára küldött összeg kifizetése nem úgy történt, ahogy arra bennünket utasított (pl. helytelen összeg, késedelmes kifizetés, nem megfelelő fogadó fél), vagy Ön kapott ilyen kifizetést.

 • Biztonsággal/csalással kapcsolatos probléma
  • Jogosulatlan tranzakció

   Ebben az esetben a számlájáról egy olyan kifizetést hajtottak végre, amelyet Ön (vagy bárki, aki az Ön nevében kifizetéseket indíthat) nem engedélyezett.

  • Biztonsággal/csalással kapcsolatos egyéb jellegű probléma

   Ebben az esetben egyéb biztonsági vagy csalással kapcsolatos probléma merült fel, például:

   • Más módon, jogosulatlanul beléptek a számlájára.
   • Jelszavát vagy PIN-kódját feltörték.
   • A szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt eszközét elvesztette, ellopták vagy inaktiválták.
 • Egyéb jellegű probléma

  Ebben az esetben olyan más jellegű probléma merült fel a számlájával vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amely nincs a korábban említettek között. Ilyen lehet például, ha ténybeli, számítási vagy matematikai hibát vétettünk a PayPal-számlájával kapcsolatban, amikor pénzt adott hozzá a PayPal-számlájához, vagy pénzt utált át arról egy bankszámlára.

  Ha a PayPallel fizetett egy vásárlásért, és a termék nem felel meg a leírtaknak, vagy nem kapta meg a vásárlás tárgyát képező terméket/szolgáltatást, a PayPal vásárlói védelem alkalmazandó, nem ez a szakasz.Az ilyen problémák megoldása tekintetében olvassa el a PayPal vásárlói védelem szakaszban leírtakat.

2. lépés: Ismertesse velünk a problémát

A lehető legsürgősebben lépjen kapcsolatba velünk, hogy elmondhassa a problémát (beleértve a felmerült probléma jellegét, hogy a lehető leggyorsabban segíthessünk).

A Vitarendezési központban bejelenthet egy problémát, vitát kezdeményezhet, vagy válaszolhat egy másik felhasználó által felvetett vitára.

Biztosítania kell számunkra a probléma körülményeire vonatkozó, észszerű keretek között kért összes információt, és végre kell hajtania az általunk kért észszerű lépéseket a vizsgálat elősegítése érdekében.

Ha szóban tájékoztat minket a problémáról, megkérhetjük, hogy az ezt követő tíz munkanapon belül jelentse be írásban is a problémát.

Az ilyen esetekben általunk relevánsnak tartott információkat az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban jogunkban áll átadni a megfelelő harmadik feleknek.

Hogyan segítünk?

A jelen felhasználói megállapodásban alább foglaltak értelmében célunk a probléma kivizsgálása, és a probléma 60 napon belül történő közös megoldása. Továbbá, ha az Ön problémája:

 • Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés – a bejelentést követő tíz munkanapon belül az alábbiak valamelyikét tesszük:
  • Megtérítjük a kifizetés összegét.
  • Ismertetjük, miért nem áll módunkban megtéríteni az összeget.
 • Egy másik PayPal-számlára indított helytelen kifizetés – az alábbiakat tesszük:
  • Azonnal megkíséreljük nyomon követni a kifizetést, és díjmentesen értesítjük ennek eredményéről.
  • A lehető leghamarabb kompenzáljuk (legkésőbb azon munkanapnak a végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) azzal, hogy a számláját olyan állapotba állítjuk, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés a küldő fél által meghatározott feltételek mentén történt volna. Ez azt jelenti, hogy:
   • Ha a helytelen kifizetés következtében Ön kevesebb pénzzel rendelkezik annál, mint amennyivel akkor rendelkezne, ha a kifizetés a ténylegesen megadottak szerint történt volna, jóváírjuk a számláján a különbözetet.
   • Ha a helytelen kifizetés következtében Ön több pénzzel rendelkezik annál, mint amennyivel akkor rendelkezne, ha a kifizetés a ténylegesen megadottak szerint történt volna, levonhatjuk számlájáról a többletet.
  • Megtérítjük a helytelen kifizetés következtében közvetlenül és észszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat és veszteségeket.
 • Másik PayPal-számlára indított jogosulatlan tranzakció – a lehető leghamarabb (és legkésőbb azon munkanap végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) olyan állapotba állítjuk a számláját, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés nem történt volna meg.Ez magában foglalhatja a kifizetés visszatérítését.

Amikor nem tudjuk kompenzálni…

Nem jogosult a fent ismertetett pénzügyi kompenzációra a részünkről, illetve tartozása keletkezik felénk (amelynek összegét levonhatjuk a számlájáról) minden olyan kompenzáció után, amelyet tőlünk kapott, ha:

 • Nem bocsátja a PayPal rendelkezésére az észszerű keretek között kért információkat a probléma körülményeivel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a probléma szóbeli bejelentése után nem tesz eleget azon kérésünknek, hogy 10 munkanapon belül írásban is ismertesse a problémát).
 • Nem tesz meg minden, általunk észszerűen elvárható lépést a vizsgálat elősegítése érdekében.
 • Bizonyítjuk, hogy csalárd módon járt el.
 • Bizonyítjuk, hogy általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) játszottak közre.
 • Okkal feltételezzük, hogy nem áll fenn olyan probléma, amely miatt Ön kompenzációra lenne jogosult.
 • A következő konkrét problémák tekintetében:

Számlázási megállapodással kapcsolatos váratlan kifizetés

Helytelen kifizetés

Jogosulatlan tranzakció

A kifizetés megtörténtét követően több mint 8 hét elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Ön beleegyezett abba, hogy végrehajtsuk a kifizetést, és a részleteket mi vagy a kereskedő legalább 4 héttel a kifizetés megtörténte előtt az Ön rendelkezésére bocsátotta.

A kifizetés megtörténtét követően több mint 13 hónap elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Bizonyítjuk, hogy helytelen kifizetési adatokat adott meg nekünk; vagy

Bizonyítjuk, hogy a kifizetést a fizető fél által megadottak szerint, a fizető fél által kért időpontban hajtottuk végre; vagy

A mi hibánkon kívül nem állt rendelkezésére elegendő PayPal-egyenleg a kifizetés végrehajtásához; vagy

Bizonyítjuk, hogy a rendszerünk nem működött megfelelően, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról; vagy

A helytelen kifizetést okozó késedelem amiatt következett be, hogy a PayPal visszatartást, korlátozást vagy tartalékká minősítést alkalmazott a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

A kifizetés megtörténtét követően több mint 13 hónap elteltével tájékoztat minket a problémáról; vagy

Bizonyítjuk, hogy a kifizetés azért történt, mert szándékosan vagy súlyos mulasztás miatt nem gondoskodott a számlája biztonságáról (például gondatlanul úgy döntött, hogy megosztja PayPal-azonosítóját és/vagy jelszavát/PIN-kódját valaki mással); vagy

Más, biztonsággal vagy csalással kapcsolatos probléma történt, amelyről Ön nem tájékoztatott minket.A számlájáról indított jogosulatlan tranzakciókért nem nyújtunk kompenzációt, amíg nem tájékoztat bennünket a problémáról.

Néha előfordulhat, hogy mi vesszük észre először a problémát.Ha értesítenünk kell a problémáról, ezt általában a Biztonságos üzenetküldési központon keresztül tesszük meg, amelynek eléréséhez be kell jelentkeznie a számlájára.Ha sürgősen intézkednie kell, más eszközöket is használhatunk, például e-mailben kérhetjük az intézkedések megtételére.

Ha rajtunk keresztül nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön finanszírozási forrásához tartozó számlára, jogunkban áll a megfelelő finanszírozási forrás(ok) megterhelésével, illetve – ha szükséges – az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát.

Panaszok

Az Ön és a PayPal közötti, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos viták bejelentése

Lépjen kapcsolatba velünk, ha az Ön és a PayPal közötti, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos vitákat szeretne bejelenteni.

Az Ön és a PayPal között felmerülő viták esetén mindig az a célunk, hogy megismerjük a problémát, és ha lehet, megoldjuk. Ha ezt nem tudjuk az Ön számára kielégítő módon megtenni, igyekszünk semleges és költséghatékony megoldást biztosítani a vitás kérdések gyors lezárására.

Arra törekszünk, hogy panaszát a lehető leggyorsabban megválaszoljuk. Amennyiben panasza az általunk nyújtott fizetési szolgáltatásokra vonatkozik, úgy 15 munkanapon belül válaszolunk. Azonban ez a határidő 35 munkanapra meghosszabbítható, amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt nem tudunk válaszolni. A nem pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok esetén a lehető leggyorsabban és a jogszabályok által előírt határidőn belül válaszolunk Önnek. Ha késik a panaszára adott válaszunk, értesítjük Önt, és tájékoztatjuk arról a határidőről, ameddig számíthat a válaszunkra. A panaszokat díjmentesen kezeljük.

Ha nem elégedett a panaszkezelés eredményével…

Ha a panaszfelterjesztési folyamat végrehajtását követően a szolgáltatásainkkal kapcsolatos valamely panaszának a kezelése nem jár kielégítő eredménnyel az Ön számára, a panaszt az alábbi független szervezetek valamelyikéhez fordulva terjesztheti elő:

 • Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net) (ha Ön fogyasztó). Az ECC-Netről, illetve a kapcsolatfelvétel módjáról a következő címen talál további információt: (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_hu).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF felelős a hozzánk hasonló luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok prudenciális felügyeletéért. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxemburg. A CSSF-re, illetve a kapcsolatfelvételre vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a https://www.cssf.lu webhelyre, vagy keresse fel az EU online vitarendezési webhelyét a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • A PayPal nem számít fel díjat azért, ha a fizetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszát a fent említett független szolgáltatások egyikéhez továbbítja.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Egyéb jogi feltételek

Időnként a következő okok miatt felülvizsgálhatjuk a jelen Felhasználói megállapodást és a fent felsorolt dokumentumokat, a Díjak oldalt is beleértve:

 • A Felhasználói megállapodás keretében a felhasználó számára kínált PayPal-szolgáltatások feltételeit és/vagy hatókörét módosítjuk a következő esetekben:
  • bevezetünk egy új PayPal-szolgáltatást vagy -funkciót;
  • megszüntetünk egy, a Felhasználói megállapodás keretében általunk biztosított szolgáltatást vagy funkciót;
  • megváltoztatjuk egy, a Felhasználói megállapodás keretében kínált PayPal-szolgáltatás működését;
  • technológiai, technikai és/vagy az informatikai rendszereket érintő változtatásokat vezetünk be, azok kivételével, amelyek a fenti három pontban említett módosításokból következnek;
 • Növelnünk kell a PayPal-rendszer biztonságát vagy a felhasználók személyes adatai védelmének mértékét;
 • Egy bíróság vagy állami hatóság által kiadott határozat vagy kötelező érvényű döntés miatt módosítanunk kell a Felhasználói megállapodást, vagy a döntés/határozat indokolttá teszi az ilyen módosítást;
 • A tevékenységünket érintő jogszabályi változások miatt szükséges a Felhasználói megállapodás módosítása, hogy igazodjon a vonatkozó rendelkezésekhez;
 • A technológiai fejlesztések és/vagy a külső gazdasági és politikai körülmények jelentős változásai miatt módosítanunk kell a termékszabályzatunkat, illetve technológiai fejlesztések és/vagy vizsgálati eredmények kapcsán módosítanunk kell az informatikai szabályzatunkat, biztonsági szabályzatunkat vagy a csalás és pénzmosás elleni szabályzatunkat;
 • A működési költségeinkben változások következnek be, különös tekintettel, de nem kizárólagosan minden közvetlen üzemeltetési költségre, amelybe beletartoznak a bérleti díjak, az irodáink karbantartási költségei, a távközlési szolgáltatók díjai, az energia- és egyéb közüzemi szolgáltatók díjai, változások történnek bármely vonatkozó fogyasztói árindex, díj, jutalék, költség vagy kötelezettség terén, amelyet külső félnek fizetünk ki vagy tartozunk kifizetni – beleértve az állami szerveket is –, valamint a termékeink és szolgáltatásaink marketingjéhez, értékesítéséhez vagy közvetítéséhez kapcsolódó díjakban és költségtételekben, amelyeket a szolgáltatás biztosítása kapcsán kell kifizetnünk más szolgáltatóknak és közvetítő külső feleknek, beleértve az ezen entitások által újonnan kiszabott díjtételeket, valamint az üzleti szabályzatukban vagy nyilvános közleményükben történt változásokat; a külső felekkel kötött megállapodásunk szerinti vagy a vonatkozó jogszabályok és rendeletek által meghatározott díjak és költségek mennyiségében vagy számítási módjában változások következnek be (pl. az általunk kiszervezett feladatokat elvégző vállalatok díjszabásában változások történnek);
 • Változások történnek a kockázatelemzés vagy a vállalatcsoport kockázatelemzése terén, nem kizárólagosan beleértve a hiteleket/működést érintő kockázat kapcsán felmerülő változásokat.

Kommunikáció Ön és mi közöttünk

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba:

 • Postai úton, levelét a központi irodánknak címezve: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
 • Keresse fel kapcsolatfelvételi oldalunkat, amelyen:
  • Kattintson az e-mail-küldési hivatkozásra, ha online módon szeretne kapcsolatba lépni velünk.
  • Kattintson a telefonos hívás hivatkozására a telefonszámunk megjelenítéséhez, ha fel szeretne hívni minket.
 • E-mailben az enquiry@paypal.com címen.

A jelen felhasználói megállapodással kapcsolatos jogi értesítéseket postai úton kell elküldenie nekünk.

Az Önnek küldött értesítések

Ön elfogadja, hogy a következő módokon is eljuttathatjuk Önhöz az értesítéseket vagy az információkat: közzététel a PayPal webhelyén/webhelyein (ideértve a csak a számlára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlához regisztrált e-mail-címre, postázás a számlához regisztrált postacímre, telefonhívás, szöveges/SMS-üzenet küldése. A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell interneteléréssel és e-mail-fiókkal. A jelen Felhasználói megállapodás módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy közzétettük őket a PayPal webhelyén/webhelyein, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket 3 munkanap után tekintjük kézbesítettnek. Fenntartjuk a jogot az Ön PayPal-számlájának a megszüntetésére, ha visszavonja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó beleegyezést.

Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a visszatartásokkal, korlátozásokkal és tartalékokkal kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen felhasználói megállapodás hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár korlátozzák, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a szolgáltatásunkhoz, az infrastruktúránkhoz, a webhelyeinkhez, a szoftvereinkhez vagy a rendszereinkhez (beleértve a szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár mi, akár a nevünkben eljáró felek üzemeltetik azokat (korlátozás nélkül beleértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és tartalékban tartást), olyan bizalmas követelményeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak számunkra a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos kockázatok felmérésekor saját fejlesztésű csalás- és kockázatmodellezési megoldást használhatunk. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. Nem vagyunk kötelesek megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásainkra vonatkozó információkat.

Jogaink

Biztosíték

A jelen felhasználói megállapodás teljesítésének garantálása érdekében Ön felhatalmazza a PayPalt, hogy az Ön által a PayPal felé fennálló tartozás biztosítékaként igényt érvényesítsen az Ön PayPal-számláján található pénz terhére. Jogi szakkifejezéssel élve az Ön PayPal-számláján a PayPalnek zálogjoga van.

Inaktív számlák

Ha PayPal-számlája legalább 12 egymást követő hónapig inaktív, akkor előfordulhat, hogy éves inaktivitási díjat számítunk fel. Az inaktív számla azt jelenti, hogy Ön nem jelentkezett be PayPal-számlájára, illetve más módon sem használta PayPal-számláját pénz küldésére, fogadására vagy átutalására. Ez a rendelkezés és az inaktivitási díj nem vonatkozik a Magyarországon regisztrált egyéni számlákra.

Az Önre háruló felelősség

A jelen felhasználói megállapodás Ön általi megszegése és/vagy a szolgáltatások Ön általi használata következtében a PayPallel, a PayPal más felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő visszavonásokért, visszaterhelésekért, reklamációkért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön a felelős, még akkor is, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, a megfelelő felhasználót vagy az adott harmadik felet.

Az Önre háruló felelősséggel kapcsolatos kompenzáció

Ön elfogadja, hogy az Ön által birtokolt vagy felügyelt bármely számláján szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk, illetve minden olyan összeget, amellyel kapcsolt vállalkozásainknak tartozik az alábbi Kártérítés és a felelősség korlátozása című szakaszban foglaltak szerint (korlátozás nélkül beleértve a partner által szolgáltatott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket). Egyszerűbben fogalmazva: a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön által birtokolt vagy az Ön által kezelt PayPal-számla egyenlegéből.

Ha egyenlegén nincs elegendő pénz a pénzügyi kötelezettség fedezéséhez, fenntartjuk a jogot az összeg beszedésére a PayPal-számlán fogadott kifizetésekből vagy a PayPal-számlájára feltöltött pénzből levonva az összeget (vagy annak egy részét). Más esetben Ön vállalja, hogy más módon téríti meg számunkra az összeget. Jogunkban áll emellett jogi úton is behajtani az Ön tartozásait, és ennek értelmében akár követelésbehajtási ügynökségek segítségét is igénybe vehetjük.

Jogok átruházása

Ha a PayPal érvényteleníti és visszavonja az Ön által egy fogadó félnek kifizetett összeget (vagy az Ön saját kezdeményezésére, vagy más okból), Ön elfogadja, hogy a PayPalre átszállnak az Ön kifizetésével kapcsolatos jogai a fogadó fél és az esetleges harmadik felek kapcsán, és ezeket a jogokat a PayPal saját belátása szerint közvetlenül vagy az Ön nevében gyakorolhatja. Jogi szakkifejezéssel élve tehát Ön a jogait jogátruházás keretében átadja a PayPalnek a fogadó fél és a kifizetéshez kötődő esetleges harmadik felek kapcsán.

Jogfeladás kizárása

Ha a jelen felhasználói megállapodás értelmében fennálló kötelezettségek Ön vagy más fél általi megszegése után nem teszünk lépéseket, azzal nem adjuk fel a jogot arra, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítsunk.

Az Ön adatai

Előfordulhat, hogy a felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzéséhez, a csalások kockázatának csökkentéséhez és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, észszerű keretek között további információkat kérünk Öntől. Ezeknek az információkéréseknek Ön köteles időben eleget tenni. Ez magában foglalhatja azt, hogy Ön a saját költségén faxon keresztül, e-mailben vagy más módon elküldi számunkra a személyazonosító, illetve a pénzügyeivel és tranzakcióival kapcsolatos információkat (például a legfrissebb pénzügyi kimutatásait és kereskedői számlakivonatait).

Kártérítés és a felelősség korlátozása

Ebben és a szellemi tulajdonról szóló szakaszban a „PayPal” kifejezést használjuk, amely bennünket (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), anyavállalatunkat (PayPal Holdings, Inc.), kapcsolt vállalkozásainkat és minden olyan személyt jelöl, aki nekünk vagy nekik dolgozik, illetve a mi vagy az ő nevükben eljárhat. A kapcsolt vállalkozásaink magukban foglalják az általunk irányított, a minket irányító vagy azon jogi személyek mindegyikét, akikkel közös irányítás alatt állunk. A nekünk vagy a kapcsolt vállalkozásainknak dolgozó személyek, illetve a mi nevünkben vagy a kapcsolt vállalkozásaink nevében eljárni jogosult személyek körébe tartozik a hozzánk vagy kapcsolt vállalkozásainkhoz tartozó összes igazgató, tisztségviselő, alkalmazott, megbízott, közös vállalkozásban részes tulajdonos, szolgáltató és beszállító.

Kártalanítás abban az esetben, ha Ön nem fogyasztó

Ha Ön nem fogyasztó, Önnek kártalanítania kell a PayPalt az Ön PayPal-számlájával és a PayPal-szolgáltatások használatával kapcsolatos tevékenységeiért.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és kármentességéről biztosítja a PayPalt minden olyan követelés és igény esetén (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel az alábbiak következményeként:

 • Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseit.
 • Nem megfelelően használja a PayPal-szolgáltatásokat.
 • Megsért valamilyen jogszabályt vagy egy harmadik fél jogait.
 • Olyan harmadik fél cselekedetei vagy mulasztása miatt, akinek engedélyt adott PayPal-számlájának a használatára, vagy általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének az Ön nevében történő elérésére.

Az Ön mint fogyasztó részéről a veszteségekért és költségekért való felelősség

Ha Ön fogyasztó, Ön felelős minden olyan veszteségért, kiadásért vagy egyéb költségért, amely PayPalnál merül fel, és amelyet az Ön szándékosan vagy gondatlanságból okozott annak során, hogy Ön:

 • megsértette a jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseit;
 • nem megfelelően használja a PayPal-szolgáltatásokat;
 • bármely törvényt megsértett; vagy
 • harmadik fél jogait megsértette (ide tartozhat például, ha Ön megsértette egy másik személy szerzői jogait vagy védjegyeit).

Ön felelős továbbá minden olyan veszteségért, kiadásért és egyéb költségért, amely PayPalnál merül fel, és amelyet bármely olyan harmadik fél cselekedetei vagy mulasztásai okoznak, akiknek Ön szándékosan vagy gondatlanságból engedélyt ad a PayPal-számlája használatára vagy az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett weboldalainkhoz, szoftvereinkhez, rendszereinkhez (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és szervereket) vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikéhez az Ön nevében történő hozzáférésre.

Ön nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kiadásért vagy egyéb költségért, amely a PayPal részéről merül fel, és amely a jelen felhasználói megállapodás értelmében nem látható előre látható vagy nem fordul elő jellemzően.

A felelősség korlátozása

Ha Ön fogyasztó, ez a szakasz nem alkalmazandó

A PayPal felelőssége korlátozott az Ön PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatát illetően. A PayPal semmilyen esetben nem felelős:

 • A közvetlen vagy közvetett nyereségvesztésért.
 • Bármilyen speciális, véletlen vagy következményes kárért (korlátozás nélkül ideértve az adatvesztést vagy az üzleti veszteségeket),

amely az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) használatából vagy azokkal kapcsolatosan merül fel, illetve a PayPal szolgáltatásaiból vagy a jelen felhasználói megállapodásból ered (függetlenül attól, hogy az gondatlanságból származik vagy más módon merült fel), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Az

 • Ön vagy
 • bármely harmadik fél

irányába fennálló kötelezettségünk minden körülmények között a tényleges károk összegére korlátozódik (a közvetlen nyereségvesztés kivételével), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Ezen túlmenően a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a PayPal nem felelős, Ön pedig nem vonja a PayPalt felelősségre semmilyen olyan kár és veszteség esetén (nem kizárólagosan ideértve az elmaradt hasznot, a csökkent cégértéket, a hírnévvesztést, a nyereségvesztést, vagy az egyéb immateriális veszteségeket, illetve bármilyen speciális, közvetett vagy következményes károkat), amely közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból származik:

 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikének Ön általi használata vagy a használat ellehetetlenülése.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének a használata során felmerülő késedelmek vagy fennakadások.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) és a PayPal-szolgáltatások bármelyikének, illetve a webhelyeinkhez, szoftvereinkhez vagy a PayPal-szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolódó bármely webhely vagy szolgáltatás elérésekor letöltött vírusok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek.
 • Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy bármely PayPal-szolgáltatás, illetve az azokból származó információk vagy grafikák használata során felmerülő működési hiba, programhiba, egyéb hiba vagy pontatlanság.
 • Harmadik felektől származó tartalmak, illetve a harmadik felek cselekedetei vagy mulasztásai.
 • A PayPal-számlájára vonatkozó felfüggesztés vagy egyéb intézkedés.
 • Amikor a jelen Felhasználói megállapodás vagy a PayPal irányelveinek módosításai miatt változtatnia kell saját gyakorlatán, tartalmain vagy viselkedésén, illetve üzleti veszteséget szenved el, vagy üzletmenete ellehetetlenül.

A PayPal fogyasztókkal szembeni felelőssége

A fogyasztók nem követelhetnek tőlünk kártérítést, kivéve azon károk esetén, amelyeket a PayPal:

 • az élet, a testi épség vagy az egészség terén okoz;
 • az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okoz;
 • lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlan megszegésével (nevezetesen olyan kötelezettségek megszegésével okoz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásainkat Önnek nyújtsuk a jelen Felhasználói megállapodásban meghatározottak szerint);

A PayPal csak abban az esetben vállal felelősséget a fenti harmadik pont szerinti károkért, ha azok a jelen felhasználói megállapodás értelmében előreláthatóak vagy jellemzően előfordulnak. Például a kár abban az esetben minősül előre látható kárnak, ha az egy PayPal által elkövetett szerződésszegés nyilvánvaló következménye, vagy ha azt Ön és PayPal a jelen felhasználói megállapodás megkötésekor előre látta.

Nem vállalunk felelősséget az alábbiakból eredő veszteségekért sem:

 • Ön megszegi a jelen Megállapodást vagy jogellenesen cselekszik; vagy
 • elkerülhetetlen, előre nem látható, rajtunk kívül álló események miatt előálló veszteségekért.

Szavatosság kizárása

Ha Ön fogyasztó, ez a szakasz nem alkalmazandó.

A PayPal-szolgáltatásokat „adott állapotban” biztosítjuk mindenféle kifejezett, beleértett vagy jogilag előírt tényállítás vagy szavatosság vállalása nélkül. A PayPal kifejezetten megtagad mindenféle közvetett szavatosságvállalást a következőkre vonatkozóan:

 • jogcím,
 • forgalomképesség,
 • adott célra való alkalmasság,
 • jogsértésmentesség.

A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol azon szolgáltatások és termékek fölött, amelyek eladói a PayPalt használják fizetési módként, valamint a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy az eladó, akivel Ön üzleti kapcsolatra lép, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót, sem azt, hogy az adott személynek jogában áll a tranzakció teljesítése.

A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal-szolgáltatások bármely részéhez.

Az általunk vagy a nevünkben eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) működését számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyekre nincs ráhatásunk.

A PayPal elvárható mértékű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat, bank- és hitelkártyákat és csekk-kibocsátást érintő elektronikus ki- és befizetés feldolgozása időben megtörténjen. Mindazonáltal a PayPal nem vállal felelősséget vagy szavatosságot a feldolgozás befejezéséhez szükséges időre vonatkozóan, mivel az a PayPal-szolgáltatások nyújtása számos olyan tényezőtől függ, amelyekre nincs ráhatásunk, mint például a bankrendszer vagy a nemzetközi posta késedelme.

Egyes országok nem teszik lehetővé a közvetett szavatosságvállalásra vonatkozó jogi nyilatkozatok alkalmazását, így a fentiekben felsorolt jogi nyilatkozatok nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Nem tudjuk minden körülmények között és minden kontextusban garantálni a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a webhelye(ke)n szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk pontosságát, és ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra támaszkodjon.

Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

Fogyasztói jótállás

Ha Ön fogyasztó:

A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol azon szolgáltatások és termékek fölött, amelyek eladói a PayPalt használják fizetési módként, valamint a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy az eladó, akivel Ön üzleti kapcsolatra lép, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót, sem azt, hogy az adott személynek jogában áll a tranzakció teljesítése.

A PayPal nem garantálja azt, hogy Ön folyamatosan vagy megszakítás nélküli hozzáfér a PayPal-szolgáltatások bármely részéhez, és nem garantálja, hogy a fizetések adott időn belül teljesülnek. Előfordulhat, hogy a szolgáltatásaink harmadik felektől és rajtunk kívül álló más tényezőktől függenek, például a nemzetközi bankrendszertől, amelyek késésekhez vagy fennakadásokhoz vezethetnek.

A PayPal felmentése

Ha vitája merül fel egy másik PayPal-számla tulajdonosával, akkor teljeskörűen felmenti a PayPalt az alábbiak alól:

 • követelések,
 • igények,
 • károk (tényleges és következményes),

legyenek azok bármilyen jellegűek, ismertek és ismeretlenek, ha az ilyen vitákból erednek, vagy bármilyen ilyen vitához kapcsolódnak.

Ha Ön fogyasztó, a következő szakaszok nem alkalmazandók:

Ilyen felmentés esetén Ön kifejezetten lemond minden olyan védelemről, amely egyébként korlátozná az ilyen lemondás hatókörét azokra a követelésekre, amelyeket Ön ismer, vagy gyanítja, hogy léteznek, és a lemondás elfogadásának időpontjában Önnek kedveznének.

Kizárólag Ön (és nem a PayPal) felelős azért, hogy Ön megismerjen és betartson az Ön konkrét joghatóságában érvényes minden jogszabályt, szabályozást és előírást, amelyek a szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozhatnak (például a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre, az adózási vagy a devizában bonyolított tranzakciókra vonatkozó előírásokat).

Szellemi tulajdon

A PayPal védjegyei

A „PayPal.com”, a „PayPal” és a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes logó a PayPal vagy a PayPal licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ezeket kizárólag a PayPal előzetes írásos engedélyével lehet másolni, módosítani, felhasználni, vagy ezek utánzatát elkészíteni. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsfájl a PayPal szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy jogvédett kereskedelmi arculata. Ezeket kizárólag az előzetes írásos engedélyünkkel lehet másolni, módosítani, felhasználni, vagy ezek utánzatát elkészíteni. A PayPal által biztosított HTML-logókat a webes forgalom PayPal-szolgáltatásokhoz való átirányítására használhatja. Ezeket a HTML-logókat tilos olyan módon módosítani vagy megváltoztatni, hogy az a „PayPalt” vagy a PayPal-szolgáltatásokat előnytelen színben tüntesse fel, illetve olyan módon jelenítse meg, amely a PayPal részéről támogatási vagy szponzorálási tevékenységre utal. A PayPal webhelyére és az azon szereplő tartalmakra, a PayPal-szolgáltatásokra, a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiára és az ezekből készült vagy származtatott összes technológiára és tartalomra vonatkozó jogok, tulajdonjogok és érdekek kizárólag a PayPalt és licencadóit illetik meg.

Licencek biztosítása – általános érvényű rendelkezés

Olyan PayPal-szoftverek (például API-k, fejlesztői készletek vagy más szoftveralkalmazások) használata esetén, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek be vannak építve szolgáltatóink szoftvereibe, rendszereibe vagy szolgáltatásaiba, és amelyeket letöltött vagy bármilyen más módon az interneten vagy mobilplatformon megnyitott, a PayPal visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosít Önnek a PayPal szoftvereinek a szoftverekhez mellékelt dokumentációnak megfelelő eléréséhez és/vagy használatához. Ez a licenc a szoftverekre és azok összes frissítésére, bővítésére, az új verziókra és a csereszoftverekre is vonatkozik. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Meg kell felelnie a PayPal-szolgáltatásokhoz mellékelt összes dokumentációban szereplő implementálási, hozzáférési és használati követelményeknek. Ha nem tesz eleget az implementálással, a hozzáféréssel és a felhasználással kapcsolatos követelményeknek, akkor Ön a felelős az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik felek által elszenvedett kárért. A PayPal előzetes értesítést követően bármelyik szoftvert frissítheti vagy megszüntetheti. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba, a saját szoftvereit is beleértve, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos, harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a PayPal-szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen, harmadik féltől származó anyagokra vonatkozóan. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamisít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverekből vagy bármely, harmadik féltől származó anyagból vagy technológiából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó anyagokból vagy technológiákból. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekbe beépített, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal webhelyein használt, harmadik felektől származó szoftveralkalmazásokra az a licenc vonatkozik, amelyben az adott szoftvert biztosító harmadik féllel megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem minősül tulajdonosnak, illetve nincs befolyása, felelőssége és kötelezettsége az olyan harmadik felek szoftveralkalmazásaival kapcsolatban, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely webhelyünkön, szoftverünkben és/vagy a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Licenc Ön általi biztosítása a PayPalnek; szellemi tulajdonnal kapcsolatos garanciák

A PayPal nem tart igényt a PayPalnek Ön által biztosított, feltöltött vagy elküldött tartalom tulajdonjogára.Továbbá a PayPal nem tart igényt azon tartalmak tulajdonjogára sem, amelyeket Ön harmadik felek webhelyein vagy olyan alkalmazásaiban tárol, amelyek a PayPal-szolgáltatásokkal nyújtanak fizetési szolgáltatásokat az adott tartalmakhoz kapcsolódóan. A következő bekezdésben foglaltak értelmében, ha Ön tartalmat biztosít a PayPal-vállalatoknak, vagy tartalmat tesz közzé a PayPal-szolgáltatások használatával, azzal Ön a PayPalnek (és a vele együttműködő feleknek) nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható és az egész világra kiterjedő licencet biztosít az Ön tartalmainak használatához, továbbá kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat és közzétételi jogokat nyújt, hogy segítsen nekünk fejleszteni, működtetni és népszerűsíteni jelenlegi szolgáltatásainkat, valamint újakat fejleszteni.A PayPal nem nyújt semmilyen kompenzációt az Ön tartalmaiért.Tudomásul veszi, hogy az Ön tartalmainak PayPal általi használata nem sért szellemi tulajdonjogokat vagy közzétételi jogokat.Továbbá elismeri és szavatolja, hogy az Ön tulajdonában van az Ön által biztosított tartalom minden joga, illetve azok felett Ön gyakorol ellenőrzést, valamint beleegyezik abba, hogy lemond a személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jogokat a PayPallel szemben.

Licenc eladók általi biztosítása a PayPalnek

Az előző szakaszban szereplő rendelkezések ellenére, amennyiben Ön a PayPal szolgáltatásait eladóként veszi igénybe árucikkek és szolgáltatások utáni kifizetések fogadása céljából, Ön a PayPalnek az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, (több lépcsőben) továbblicencelhető és jogdíjmentes, kompenzációt nem igénylő jogot ad saját védjegyének (vagy védjegyeinek) használatára és nyilvános közzétételére a jelen felhasználói megállapodás időtartama alatt (nem kizárólagos jelleggel ideértve a bejegyzett és a be nem jegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatásvédjegyeket, logókat, tartományneveket és minden más olyan jelzést, amelynek Ön a tulajdonosa, licencfelhasználója vagy felhasználója) abból a célból, hogy (1) Ön a PayPal szolgáltatását (mint fizetési formát) használó kereskedőként azonosítható legyen, valamint (2) bármely egyéb használatra, amelyhez Ön a kifejezett hozzájárulását adja.

Vegyes rendelkezések

Átruházás

Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználói megállapodással szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A PayPal bármikor átruházhatja ezt a felhasználói megállapodást, illetve a felhasználói megállapodás értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit.

Irányadó jog és joghatóság

A jelen Felhasználói megállapodásra és a közöttünk fennálló kapcsolatra a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai irányadók.

Ha Ön fogyasztó, a lakóhelye szerinti ország kötelező érvényű fogyasztóvédelmi előírásai alkalmazandók a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai szerinti jogválasztás lehetőségétől függetlenül. Fogyasztóként Önnek lehetősége van arra, hogy a jelen felhasználói megállapodással kapcsolatos bármely bírósági eljárást megindítson a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon vagy Luxembourg város illetékes bíróságán, amely a PayPal székhelye szerint illetékességgel rendelkezik.

Ha vállalkozásként jár el, Ön elfogadja, hogy aláveti magát Luxembourg város bíróságai nem kizárólagos joghatóságának.

A webhelye kiértékelése

Ha PayPal-szolgáltatásokat integrál vagy más módon hivatkozik rájuk a webhelyén, a PayPal automatizált technológiákkal (például webhelybejárással) hozzáférhet a webhelyéhez, és nyilvánosan hozzáférhető vagy elérhető adatokat gyűjthet a jelen megállapodásnak való megfelelés biztosítása és a rosszindulatú vagy csaló szándékú tevékenységekkel szembeni küzdelem érdekében.

Ezen technológiákkal kapcsolatban a PayPal nem gyűjti az Ön ügyfeleinek a személyes adatait. Lehetnek azonban olyan esetek, amikor Önről személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön a webhelyein közzétesz. Ezeket a személyes adatokat a jelen szakaszban meghatározott célok érdekében kezeljük, és ezekre az Adatvédelmi nyilatkozatunk érvényes.

Adatvédelem

Nagyon fontos számunkra az Ön adatainak védelme.Ha szeretné részletesen megismerni, hogy mit teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, illetve ha kíváncsi rá, hogyan használjuk fel és milyen esetekben adjuk ki az adatait, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A megállapodás nyelve és fordítása

Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

A jelen felhasználói megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg. A jelen felhasználói megállapodás bármilyen fordítása kizárólag az Ön kényelmét szolgálja, és nem céljuk a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek a módosítása. Ha ellentmondás merülne fel a jelen felhasználói megállapodás angol nyelvű verziója és az angol nyelvűtől eltérő verziója között, az angol nyelvű verzió tekintendő a mérvadó verziónak.

A személyes adatok felhasználása (eladóként); adatvédelmi jogszabályok

Ha (eladóként) hozzájut egy másik PayPal-ügyfél személyes adataihoz, bizalmasan kell kezelnie és csak a PayPal-szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja fel őket. A PayPal-ügyfelek személyes adatait közölni vagy harmadik felek számára közzétenni, illetve marketingcélokra felhasználni tilos, kivéve, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárul. Nem küldhet kéretlen e-maileket a PayPal-felhasználóknak, illetve nem használhatja arra a PayPal-szolgáltatásokat, hogy kéretlen e-mailek harmadik feleknek való küldéséért kifizetést fogadjon, vagy ebben segítséget nyújtson másoknak.

Amennyiben Ön a jelen Felhasználói megállapodás alapján PayPal-ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kezel, Ön és a PayPal is független adatkezelő lesz (nem pedig közös adatkezelő), vagyis egymástól függetlenül határozzuk meg az ilyen személyes adatok kezelésének céljait és módjait. Mindannyian elfogadjuk, hogy kötelességünk betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeit, beleértve minden olyan hatályos szabályozást, irányelvet, gyakorlati szabályt és szabályozási követelményt, amelyek a jelen megállapodás keretében az adatkezelőkre vonatkoznak. Mindannyian a saját, függetlenül meghatározott adatvédelmi nyilatkozatainkat, tájékoztatóinkat, irányelveinket és eljárásainkat alkalmazzuk minden olyan személyes adatra vonatkozóan, amelyet a jelen megállapodáshoz kapcsolódóan kezelünk.

Az ilyen hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében mindannyian vállaljuk, hogy:

 • Bevezetjük és fenntartjuk az ilyen személyes adatok kezeléséhez szükséges, megfelelő biztonsági intézkedéseket; és
 • Nyilvántartást vezetünk a jelen Felhasználói megállapodás keretében végrehajtott összes kezelési tevékenységről; valamint
 • Nem teszünk tudatosan vagy szándékosan semmit, és nem engedélyezzük tudatosan vagy szándékosan semmilyen olyan cselekedetnek a végrehajtását, amely a hatályos adatvédelmi jogszabályok a másik fél általi megsértéséhez vezethet.

A PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Ön által összegyűjtött (nem pedig a PayPal-szolgáltatásokon kívül az ügyféllel létesített más kapcsolaton keresztül létrehozott, begyűjtött vagy megszerzett) összes személyes adatot csak olyan mértékben használhatja fel, amelyre a PayPal-szolgáltatásokhoz szükség van, és más célra nem használhatja, kivéve, ha ehhez megszerezte az ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulását.

Szanálás és helyreállítás

Ez a pont csak akkor alkalmazandó, ha Ön üzleti számlával rendelkezik a PayPalnál. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön PayPal-számlájával és az Ön számára időről időre nyújtott PayPal-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségünket a minket felügyelő illetékes szabályozó hatóság leírási és átváltási hatáskörbe vonhatja, a közöttünk létrejött bármely más megállapodás vagy megegyezés bármely feltétele ellenére. Erre az Európai Unió (2014/59/EU) irányelvében (a vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglaltak szerint) vonatkozó követelmény miatt van szükség, amely a szabályozó hatóságoknak ilyen hatáskört biztosít az olyan releváns pénzintézetek szanálásának kezelésére, mint például a PayPal. E hatáskörök célja, hogy elkerüljék vagy csökkentsék annak szükségességét, hogy a kormányoknak és az adófizetőknek kelljen az érintett, csődbe jutott pénzügyi intézményeket kisegíteniük.

A PayPal-számla, valamint a PayPal-termékek és -szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja az ilyen leírási és átváltási hatáskörök hatályát, amelyek (többek között) (a) a PayPal által Önnek járó összegek teljes vagy részleges csökkentését foglalják magukban; (b) bármely ilyen kötelezettség teljes vagy részleges átváltását PayPal-részvényekre; (c) bármely ilyen kötelezettség törlését; és (d) az Ön PayPal-számlájával és bármely PayPal-termékkel és -szolgáltatással kapcsolatosan a vonatkozó megállapodásaink bármely feltételének módosítását az említett hatáskörök hatékony gyakorlása érdekében. Például előfordulhat, hogy a PayPal által Önnek kifizetendő pénzt ahelyett, hogy készpénzben fizetnék ki, PayPal-részvényekké alakítják.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály

A digitális szolgáltatások egységes piacáról szóló (EU) 2022/2065 rendelet (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) értelmében, ha Ön olyan tartalmat hoz létre és tölt fel a PayPal tulajdonában lévő webhelyeken vagy mobilalkalmazásokban (beleértve képeket, termékleírásokat és üzeneteket), amely sérti a vonatkozó jogszabályokat, harmadik felek jogait vagy a jelen felhasználói megállapodást, akkor a PayPal megfelelő és arányos intézkedéseket hozhat, beleértve az ilyen tartalom azonnali eltávolítását is. Más felhasználók tartalmait is bejelentheti a PayPal számára egy erre a célra szolgáló „Jelentés” gomb segítségével, ahol van ilyen, illetve az itt található jelentési űrlapunkon keresztül. Használhatunk (de nem vagyunk kötelesek) automatizált eszközöket (például kulcsszó- és képszűrőket), emberi ellenőrzést vagy a kettő kombinációját az ilyen tartalom észlelésére és a megfelelő intézkedések meghatározására. Ha úgy gondolja, hogy nem kellett volna ilyen intézkedéseket tennünk, akkor panaszt nyújthat be. A panasztételi folyamatról itt talál további információt.

Teljes megállapodás és a harmadik felek jogai

A jelen megállapodás tartalmazza az Ön és a közöttünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatban létrejött megállapodás egészét.

Amennyiben a jelen felhasználói megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a megállapodásból, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad.

A szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény értelmében a jelen Felhasználói megállapodásban félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen Felhasználói megállapodás bármely feltételére támaszkodjanak, illetve annak érvényt szerezzenek (kivéve a fenti Kártérítés és a felelősség korlátozása című szakaszban „PayPalként” definiált harmadik felek által a jelen Felhasználói megállapodás értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik feleknek a törvénytől függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A PayPal mint bejelentkezési módszer

Lehetővé tehetjük Önnek a PayPal felé történő hitelesítést, amikor bejelentkezik bizonyos külső webhelyekre vagy mobilalkalmazásokba. Ha így teszünk, megoszthatjuk az Ön bejelentkezési állapotát bármilyen olyan harmadik féllel, amely lehetővé teszi Önnek az ilyen módon történő bejelentkezést, valamint megoszthatjuk az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és számlaadatokat annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosíthassák Önt. A PayPal nem ad hozzáférést az Ön számlájához a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével és utasítása szerint indít kifizetéseket az Ön számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Ha Ön lehetővé teszi a látogatóknak a PayPal felé történő hitelesítést, amikor bejelentkeznek a webhelyére, alkalmazásába vagy ügyfélfiókjába, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követnie kell az integrálási kézikönyvekben és útmutatókban foglalt specifikációkat. Nem garantáljuk a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem teszünk vállalásokat arra vonatkozóan. Nem osztjuk meg Önnel a felhasználóra vonatkozóan a PayPalnél elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési állapotot), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy átadjuk ezeket az információkat Önnek.

Vállalati ügyfelek

Amikor ebben a szakaszban a „PSD2”-re utalunk, ezalatt a második EU-s pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet ((EU)2015/2366) értjük.

Ön akkor számít „Vállalati ügyfélnek”, ha a jelen Felhasználói megállapodás megkötésekor Ön nem:

 • Fogyasztó (olyan magánszemély, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból cselekszik).
 • Mikrovállalkozás (kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás).

Ön és a PayPal megállapodhat abban, hogy a PSD2 egyes rendelkezései (a helyi jogszabályok által alkalmazott módon) nem vonatkoznak szolgáltatásunk Ön általi használatára, ha Ön Vállalati ügyfél.

Amennyiben Ön Vállalati ügyfél, úgy elfogadja a következőket:

 • Nem jogosult visszatérítésre számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetések esetén.
 • Amennyiben problémát észlel, az annak előfordulásától számított 60 napon belül köteles értesíteni minket. Ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy visszatérítést biztosítani az Ön számára.
 • Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EGT tagállamaiban megvalósító azon jogszabályok alapján, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”).
 • A PSD2 72. és 89. cikke, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a szolgáltatásaink Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen felhasználói megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül nem vagyunk kötelesek megtéríteni Önnek az ezekben a cikkekben és átültetéseikben foglalt rendelkezések következtében elszenvedett veszteségeket és károkat.

Szakaszszámok és az egyes szavak meghatározásai

Ha más dokumentumok (pl. felhasználási feltételek) a jelen felhasználói megállapodás szakaszszámaira vagy az egyes szavak meghatározására hivatkoznak, tekintse meg a felhasználói megállapodás referenciamegjegyzéseit a vonatkozó rendelkezés vagy meghatározással rendelkező szó megkereséséhez.