PayPal értékesítői védelemről szóló szabályzat

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

PayPal értékesítői védelemről szóló szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2019. december 11.

Ezek az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (továbbiakban PayPal vagy „mi”) közötti megállapodás feltételei.

Ezek a feltételek vonatkoznak arra, hogy a PayPal értékesítői védelem hogyan érinti Önt, mint vásárlásért kifizetést fogadó félt. A PayPal értékesítői védelem nem fizetési szolgáltatás.

Ezen feltételek részét képezi annak az országnak a felhasználói megállapodása, amelyben Ön lakosként regisztrált a PayPalnál. A jelen megállapodásban nem definiált nagy betűvel írt fogalmakat regisztrált országának felhasználói megállapodása definiálja. Ezeket a feltételeket és a felhasználói megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Ahol értelmezésbeli ellentmondás mutatkozik, a feltételek élveznek elsőbbséget a felhasználói megállapodással szemben – az ellentmondás mértékéig.

 

1. Mire szolgál a PayPal értékesítői védelem?

Amennyiben Ön a kifizetést fogadó fél, cégünk megtérítheti az Önnel szemben az alábbi okokból támasztott visszavonásokat:

 1. Önnel szemben „Jogosulatlan kifizetés” miatt indítottak visszavonást (kivéve a nem a PayPal által működtetett környezetben indított „jogosulatlan kifizetések” esetén); vagy
 2. Önnel szemben „Nem érkezett meg” jogcímen indítottak visszavonással járó visszaterhelést vagy PayPal vásárlói védelemmel kapcsolatos reklamációt,

ha a PayPal részére bizonyítékot mutat be arra vonatkozóan, hogy a tételt az alább ismertetett előírások szerint adták fel vagy kézbesítették (ideértve – korlátozás nélkül – többek között a 6. szakaszban ismertetett jogosultsági előírásokat).

Kérjük, olvassa el a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzatát, hogy megértse, hogy az adott szabályzat értelmében hogyan merülhet fel Önnel szemben reklamáció. Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott szabályzatokat (a vonatkozó PayPal Vásárlóvédelmi Szabályzatot itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a fizetést fogadó félre vagy értékesítőre ezek az szabályzatok lesznek érvényesek.

Olvassa el a felhasználói megállapodás visszavonásokra vonatkozó szakaszát, hogy megismerje a kifizetések Ön általi fogadásával összefüggő visszavonásokra (visszaterhelésekből vagy PayPal vásárlói védelem reklamációkból) vonatkozó kockázatot.

 

2. A PayPal értékesítői védelem felhasználhatósága

A PayPal értékesítői védelem a következő esetekben vehető igénybe:

a fizetést fogadó fél rendelkezik regisztrált PayPal-számlával (vagy számlákkal) és a fél PayPal-kifizetéseket fogad jogosult vásárlást teljesítő vásárlóktól (világszerte, illetve mindenhol, ahol a PayPalt elfogadják).

A PayPal értékesítői védelem nem terjed ki azokra a reklamációkra, visszaterhelésekre és/vagy visszavonásokra, amelyeknél a vásárlás jelentősen eltér a leírtaktól (angolul SNAD), illetve amelyeknél a tételeket személyesen kézbesítették vagy vették át.

 

3. Milyen szintű védelmet biztosít a PayPal értékesítői védelem?

A többi feltétel és a felhasználói megállapodás értelmében:

a. A PayPal visszatéríti a visszavonással érintett jogosult kifizetések teljes összegét, továbbá eltekint a Visszaterhelési díjtól (ha van ilyen); és

b. A PayPal értékesítői védelem keretében korlátlan számú kifizetésre igényelhető visszatérítés.

 

4. Mi történik visszavonás esetén?

A PayPal ideiglenesen felfüggeszti a PayPal-számláján a visszavonás teljes értékének megfelelő összeget. Az ideiglenes felfüggesztés folyamatával kapcsolatos további részletekért lásd a felhasználói megállapodást.

 

5. Mi történik, ha a kifizetésre nem terjed ki a PayPal értékesítői védelem?

A vásárlás fedezéséhez PayPal-számlájáról emeljük le a vevő számára visszatérített összeget. Ezenfelül Önt terheli a PayPal által felszámított Visszaterhelés díja is (ha van ilyen).

 

6. Jogosultsági feltételek

Milyen jogosultsági feltételek vonatkoznak a PayPal értékesítői védelem programra?

Ahhoz, hogy a védelem kiterjedjen Önre, az összes alábbi feltételt teljesítenie kell:

 1. A tranzakcióra nem vonatkozik a 10. szakaszban megfogalmazott, a jogosultságot kizáró feltételek egyike sem.
 2. A tranzakció akkor számít jogosultnak a PayPal értékesítői védelemre, ha azt a PayPal teljesen vagy részben jogosultnak jelöli a számláján elérhető „Tranzakció adatai” oldalon. Ha a tranzakció jogosult megjelölést kap, akkor a „jogosulatlan kifizetések” és a „tétel nem érkezett meg” jogcímekre vonatkozó védelem is él. Ha a tranzakció részben jogosult megjelölést kap, akkor csak a „Tétel nem érkezett meg” jogcímre vonatkozó védelem él.
 3. A materiális tételek esetén a védelem csak akkor érvényes, ha azt postai úton, a „Tranzakció részletei” oldalon megadott szállítási címre küldték el. Ha a tételt személyesen kézbesítették, illetve ha a fizetést fogadó fél egy másik címre postázta a tételt (mivel például a vásárló azt kéri, hogy egy másik, például „munkahelyi” vagy „ajándékozási” címre küldje a tételt), akkor Ön nem jogosult a program szerinti visszatérítésre.

A „Tranzakció adatai” oldal eléréséhez lépjen be PayPal-számlájába, majd válassza az „Előzmények”, végül pedig az adott tranzakcióhoz tartozó „Részletek” lehetőséget.

 1. Kövesse az alább ismertetett kézbesítési előírásokat.
 2. Kizárólag egyetlen kifizetés formájában, egyetlen PayPal-számláról érkező kifizetéseket fogadjon el a vásárlásokért.
 3. Válaszoljon a PayPal dokumentáció vagy más információk bekérésére irányuló megkeresésekre, hogy a PayPal belátható időn belül kivizsgálhassa az ügyet.
 4. A PayPal-számlájához megadott elsődleges lakhelye itt található: [releváns ország].
 5. Az Ön jogosultsága nincs más okból felfüggesztve.

 

7. Milyen előírások vonatkoznak a kézbesítésre?

 

Jogosulatlan kifizetésre vonatkozó védelem

Meg nem érkezett tételre vonatkozó védelem

Postázásra vonatkozó előírások

A szolgáltatások és immateriális tételek esetén (azokban az országokban, ahol a PayPal értékesítői védelem programja kiterjed ezekre a tranzakciókra): kiszállítás igazolása

 

Minden további tranzakció esetén: feladási bizonylat (legalább) vagy kiszállítás igazolása

Kiszállítás igazolása

 

8. Mit jelent a feladási bizonylat?

Egy postai szolgáltató által kiállított elektronikus vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza az alábbi elemek mindegyikét:

 1. A „kiszállítva” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése és a postára adás időpontja
 2. A fogadó fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).
 3. A szállító cég hivatalos átvételi bizonylata (például postai bélyegző, nyugta vagy online követési információk). Ha rendelkezik átvételi bizonylattal, akkor nincs szükség a feladási bizonylatra.

 

9 Mit jelent a „Kiszállítás igazolása”?

A materiális tételekre vonatkozó kiszállítási igazolás a postai szolgáltatónak azt az online dokumentumát jelenti, amely tartalmazza az alábbiakat:

 1. A „kézbesített” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése, illetve a kézbesítés időpontja.
 2. A fogadó fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

Az immateriális tételekre és szolgáltatásokra vonatkozó kiszállítási igazolás olyan, a PayPal belátása szerint meggyőző erejű bizonyítékot jelent, amely igazolja, hogy az értékesítés teljesült, és ennek alátámasztására tartalmazza többek között a következő információkat:

 1. A tétel átadásának vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontja.
 1. Ha ez releváns, a fogadó fél címe (például e-mail-/IP-címe).

 

10. Milyen példák említhetők azokra a tételekre/tranzakciókra/esetekre, amelyek nem esnek a PayPal értékesítői védelem programjának jogosultsági körébe?

 1. Célja:
  1. a fizetést fogadó felek állandó lakóhelye az Egyesült Királyságon kívül található: digitális javak és digitális tartalomra vonatkozó engedélyek (licencek).
  2. a fizetést fogadó felek állandó lakhelye az Egyesült Királyságban található: immateriális tételek (ideértve a digitális cikkeket és a digitális javakra vonatkozó licenceket) és szolgáltatások.
   Ha a PayPal a saját belátása szerint időnként kiterjeszti a jogosultsági kört egyes immateriális tételekre (ideértve például a digitális javakra és a digitális tartalmakra vonatkozó licenceket) és/vagy szolgáltatásokra, akkor – amennyiben Ön a PayPallal másként nem állapodott meg – az alábbiak változatlanul a jogosultsági körön kívül maradnak:
   1. Készpénzzel egyenértékű tételek (ideértve korlátozás nélkül, többek között a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és feltöltőkártyákat).
   2. Pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések.
   3. Adományok.
 2. A személyes úton kézbesített (vagy átvett) tételek (kivéve azokat, amelyekért a PayPal helyszínalapú kifizetések funkcióval fizettek Önnek).
 3. Tranzakciók, melyek feldolgozása nem a vevő PayPal-számláján keresztül történik. Ha például a kifizetést közvetlen kártyás fizetésen (például a Zong, a Website Payment Pro, a Virtuális terminál és a PayPal Here szolgáltatáson keresztül) vagy PayPal-vendég által indított kifizetés formájában fogadta, akkor nem jogosult védelemre.
 4. „Jelentősen eltér a leírtaktól” típusú reklamációkra irányuló visszavonások és/vagy közvetlenül a piacokon keresztül benyújtott reklamációk.
 5. PayPal Business kifizetések.
 6. Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 7. A PayPal csoportos kifizetés típusú tranzakciói.