Szabályzatfrissítések

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Szabályzatfrissítések

 

Utolsó frissítés: 2024. július 8.

Értesítés a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

 

Ez az oldal

Ez az oldal ismerteti a PayPal-felhasználók számára a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal felhasználói megállapodás vagy egyéb online megállapodások, irányelvek és nyilatkozatok módosításait. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti. Ne feledje, hogy a tervezett megállapodásokon a felsorolt hatálybalépési dátumok előtt további módosítások is életbe léphetnek, ha teljesülnek a megfelelő értesítési követelmények.

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. Az alábbiakban foglaltak szerint ezek a változtatások csak a fogyasztónak nem minősülő felhasználókra vonatkoznak, kivéve az egyértelműsítő változtatásokat. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő változtatásokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, akkor a PayPal felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

Közlemények

Kiadás dátuma: 2024. július 8.

A PayPal felhasználói megállapodás módosításai
Hatálybalépés dátuma: 2024. október 10.

  • Frissítjük a PayPal felhasználói megállapodás “Személyes adatok Ön mint eladó általi felhasználásáról; Az adatvédelmi törvényekről ” szóló szakaszát az ismétlődő részek törlése és az egyértelműség javítása érdekében.
  • Egyértelművé tesszük, hogy a kereskedők megoszthatják a szolgáltatóikkal az ügyfelek azon személyes adatait, amelyeket a PayPal adott meg számukra. Arra is kérjük a kereskedőket, hogy ismerjék el, hogy jogaik és felhatalmazásaik vannak arra, hogy a PayPallal személyes adatokat osszanak meg. A meglévő felhasználói megállapodás értelmében a kereskedőnknek be kell tartaniuk a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.
  • A Jogi megállapodások oldalról eltávolítjuk a következő dokumentumokat: (i) Főbb fizetési és szolgáltatási tájékoztatás és (ii) a Felhasználói megállapodás hivatkozásokat tartalmazó megjegyzései. A Főbb fizetési és szolgáltatási tájékoztatást tartalmazó dokumentum és a Felhasználói megállapodás referenciamegjegyzéseinek pdf változata az alábbi hivatkozásokon érhető el.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése

Főbb fizetési és szolgáltatási tájékoztató

Felhasználói megállapodás hivatkozásait tartalmazó megjegyzések

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás módosításai
Hatálybalépés dátuma: 2024. október 10.

  • Új feltételeket és díjakat vezetünk be a csalás elleni védelmi eszközökre vonatkozóan. Ezen eszközök a PayPal Online kártyás fizetés kiegészítő szolgáltatásaként választhatók.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése

 

A PayPal alternatív fizetési módokról szóló megállapodás
Hatálybalépés dátuma: 2024. július 8.

  • Eltávolítjuk a következő felesleges mondatot a 3. szakaszból: “A Felhasználói megállapodásban meghatározott, a nemzetközi kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó további százalékos díj nem érvényes az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések fogadásakor”. Ez az információ már szerepel a PayPal kereskedői díjak oldalán. Ezen mondat törlése nem változtatja meg PayPal Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetések vagy a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók további százalékos alapú díjainak felszámítását.