Irányelvfrissítések

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Irányelvfrissítések

 

Értesítés a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

Kiadás dátuma: 2023. május 17.

 

Ez az oldal

Ez az oldal ismerteti a magyarországi PayPal-felhasználókra érvényes PayPal felhasználói megállapodás vagy egyéb online megállapodások, szabályzatok és nyilatkozatok módosításait és/vagy tervezett módosításait. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti. Ne feledje, hogy a tervezett megállapodásokon a felsorolt hatálybalépési dátumok előtt további módosítások is életbe léphetnek, ha teljesülnek a megfelelő értesítési követelmények.

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallal fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. Ezek a módosítások az alábbiakban feltüntetett hatálybalépési dátumon lépnek hatályba.

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítést, és ismerje meg a közelgő módosításokat. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. További teendőkre az Ön részéről nincs szükség.

Ha el szeretné utasítani ezeket a módosításokat, a hatálybalépésük dátuma előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

A Felhasználói megállapodás „Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt” című szakaszából töröljük azt a rendelkezést, amelynek értelmében ha Ön a PayPal-számláját elsősorban kereskedelemmel, üzleti tevékenységgel kapcsolatos célokra vagy szakmai célra használja, és megsérti a Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatot, a PayPal az Ön irányítása alatt álló PayPal-számlát megterhelheti 2500 USD összeggel (vagy ezzel egyenértékű összeggel az Ön lakóhelye szerinti ország pénznemében) minden egyes olyan tevékenység után, amellyel Ön megsértette a Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatot (a Rendelkezés). Emellett töröljük az erre a Rendelkezésre való hivatkozásokat a megfelelő címben, és eltávolítjuk a károkkal kapcsolatos felesleges szövegeket. Ezek a törlések 2023. július 17-én lépnek hatályba. Addig is a jelen értesítés dátumától kezdve az ezen rendelkezések értelmében a PayPal részéről felmerülő követeléseket nem érvényesítjük.

A frissített PayPal felhasználói megállapodás áttekintése