Szabályzatfrissítések

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Szabályzatfrissítések

 

Utolsó frissítés: 2023. október 12.

Értesítés a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

 

Ez az oldal

Ez az oldal ismerteti a PayPal-felhasználók számára a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal felhasználói megállapodás vagy egyéb online megállapodások, irányelvek és nyilatkozatok módosításait. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti. Ne feledje, hogy a tervezett megállapodásokon a felsorolt hatálybalépési dátumok előtt további módosítások is életbe léphetnek, ha teljesülnek a megfelelő értesítési követelmények.

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. Az alábbiakban foglaltak szerint ezek a változtatások csak a fogyasztónak nem minősülő felhasználókra vonatkoznak, kivéve az egyértelműsítő változtatásokat. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő változtatásokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, akkor a PayPal felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

Közlemények

Kiadás dátuma: 2023. október 12.

A PayPal felhasználói megállapodás módosításai
Hatálybalépés dátuma: 2024. január 16.:

 • Az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya értelmében egyértelművé tesszük, hogy a felhasználók hogyan tehetnek panaszt a mások által létrehozott tartalmakkal kapcsolatban, és milyen lépéseket tehetünk.
 • Egyértelművé tesszük, hogy a PayPalnek talán korlátozásokat kell bevezetnie az Ön számlájára vonatkozóan, és/vagy vissza kell tartania bizonyos bruttó kifizetéseket, ha Ön nem adja meg az adózással kapcsolatos kötelező információkat.

A frissített PayPal Felhasználói megállapodás áttekintése

 

A PayPal Csoportos kifizetések felhasználási feltételeinek módosításai

Hatályos: 2024. január 16-tól:

 • A PayPal Csoportos kifizetések felhasználási feltételeit azért frissítjük, hogy egyértelművé tegyük a meglévő termékfunkciókat, beleértve a következőket:
  • A kifizetések címzettjeire vonatkozó jogosultsági követelmények a kifizetések sikeres fogadásához; és
  • A PayPal és a feladó felek felelősségének tisztázása a PayPal Csoportos kifizetések termék használatával végrehajtott kifizetések tekintetében.
 • Ezenkívül a frissítések rendelkeznek arról, hogy:
  • a PayPal kérheti a fogadó fél kifejezett hozzájárulásának igazolását a kifizetésekkel kapcsolatos kommunikáció fogadásához;
  • az ügyfeleknek meg kell erősíteniük, hogy a PayPal-nak nyújtott adatszolgáltatás az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem minősül adatértékesítésnek a PayPal felé; és hogy
  • az ügyfelek előzetes engedély nélkül nem tehetnek utalást PayPal-szponzorálásra vagy -támogatásra; az ügyfelek nem törekedhetnek PayPal-felhasználók hitelesítő adatainak megszerzésére sem.

A frissített PayPal Csoportos kifizetések felhasználási feltételeinek áttekintése

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás módosításai

Hatályos: 2024. január 16-tól:

 • A Speciális hitel- és bankkártya kifizetések funkciócsomag magában foglalhatja a jogosult harmadik féltől származó pénztárcák kiegészítő funkcióként történő integrálásának lehetőségét. Módosítjuk a feltételeinket annak jelzése érdekében, hogy amennyiben úgy dönt, hogy integrálja ezeket a kiegészítő funkciókat, a PayPal Online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás elfogadásával elfogadja a harmadik felek vonatkozó feltételeit is. Az ilyen elfogadás magában foglalja annak elismerését és elfogadását is, hogy a harmadik felek ilyen funkcióit és feltételeit kizárólag az érintett harmadik fél biztosítja, frissíti és közli, nem pedig a PayPal.
 • Új feltételeket és díjakat vezetünk be a Speciális hitel- és bankkártya kifizetések azon felhasználói számára, akik az Interchange Plus Plus díjstruktúrát választják.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése

A frissített kereskedői díjakat ismertető oldal áttekintése

 

Közlemények

Kiadás dátuma: 2023. július 24.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás módosításai

Hatálybalépés dátuma: 2023. október 19.:

 • Az Advanced Credit and Debit Card Payments funkciócsomag magában foglalhatja a jogosult harmadik féltől származó pénztárcák kiegészítő funkcióként történő integrálásának lehetőségét. Módosítjuk a feltételeinket annak jelzése érdekében, hogy amennyiben úgy dönt, hogy integrálja ezeket a kiegészítő funkciókat, a PayPal Online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás elfogadásával elfogadja a harmadik felek vonatkozó feltételeit is. Az ilyen elfogadás magában foglalja annak elismerését és elfogadását is, hogy a harmadik felek ilyen funkcióit és feltételeit kizárólag az érintett harmadik fél biztosítja, frissíti és közli, nem pedig a PayPal.
 • Pontosítjuk a Számlafrissítő szolgáltatás elérhetőségét.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése