Irányelvfrissítések

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Irányelvfrissítések

 

Értesítés a magyarországi felhasználókra vonatkozó PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

Megjelenés dátuma: 2022. május 10.

 

Ez az oldal

A PayPal magyarországi lakosként regisztrált felhasználóira mostantól csak a magyar felhasználókra vonatkozó PayPal-megállapodások is vonatkoznak. Az alábbiakban ismertetetteken kívül más változások nem vonatkoznak a meglévő jogokra és kötelezettségekre. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti.

Ezek a módosítások és az új megállapodások automatikusan érvénybe lépnek az alább feltüntetett hatálybalépési nap(ok)on.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, a felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • Felülvizsgáljuk a PayPal Értékesítői védelmi programját, és kibővítjük a nem jogosult tételek listáját bizonyos nem helyettesíthető tokenkkel (NFT-kkel), amelyek tranzakciós összege meghaladja a 10 000 USD-t.
 • Felülvizsgáljuk az általunk végrehajtható intézkedéseket, amikor a felhasználók korlátozott tevékenységekben vesznek részt jogellenes tartalmak a webhelyünkön keresztül történő közzétételével vagy a szolgáltatásaink használata során.
 • A Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók megállapodásában szereplő alapvető feltételeket beemeljük a Felhasználói megállapodásba, beleértve a PayPal-szolgáltatásokat nyújtó PayPal-jogalanyra vonatkozó adatokat, valamint a szolgáltatásra vonatkozó általános információkat.
 • Annak tisztázása, hogy a fogyasztók 14 napon belül jogosultak elállni a Felhasználói megállapodástól.
 • Az irányadó jog az angliai jogról a luxemburgi jogra, a joghatóság pedig az angliai bíróságokról a luxemburgi bíróságokra módosul, a luxemburgi bankként bejegyzett PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. székhelyváltozásának megfelelően. E szakaszban nyomatékosítjuk, hogy a fogyasztók számára kötelezően alkalmazandó jogok biztosítják, hogy helyi bíróságokon indíthassanak ellenünk eljárást.
 • Hozzáadunk egy új szakaszt az üzleti és az egyéni számlák tulajdonosai számára, amely egyértelművé teszi, hogy a PayPalnak a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban feléjük fennálló kötelezettségei a szabályozó vagy felügyeleti hatóságok irányítási és leírási hatáskörébe tartozhatnak. Ezt azért kell feltüntetnünk, hogy az állami szerveknek ne kelljen megmenteniük a PayPalhoz hasonló pénzintézeteket, amikor azok pénzügyi nehézségekkel néznek szembe.
 • Hozzáadunk egy módosítási záradékot, amely leírja, milyen körülmények között vizsgálhatja felül a PayPal a Felhasználói megállapodást és az összes többi online megállapodást.
 • Módosítjuk a Felhasználói megállapodás visszafordításokról szóló szakaszát annak egyértelműsítése érdekében, hogy a PayPal mikor fordíthatja vissza a kifizetéseket.
 • Eltávolítjuk az eBayre való hivatkozásokat, amelyek már nem alkalmazhatók.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése.

A frissített Értékesítői védelem program áttekintése.

A frissített fogyasztói díjak áttekintése.

A frissített kereskedői díjak áttekintése.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • Pontosítás a nem számlatulajdonosok személyes adatainak gyűjtésével és a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban.

Felülvizsgáljuk a frissített Adatvédelmi nyilatkozatot 

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásának módosításai:

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • A megállapodás frissítése annak érdekében, hogy tükrözze, hogy a PayPal a szolgáltatások nyújtása tekintetében adatkezelőnek számít.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése

 

Fontos információ az összes ügyfél számára az Európai Unió és az Egyesült Királyság területén

A PayPal folyamatos erőfeszítéseinek részeként, amelyek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt szükséges változtatások kezelésére irányulnak, 2022. december 1-jén kilépünk az Egyesült Királyságban működő Financial Ombudsman Service (FOS) önkéntes joghatóságából. Az Egyesült Királyság szabályainak változása miatt 2021. január 1-jétől az FOS kötelező joghatósága alá tartozunk bizonyos egyesült királyságbeli ügyfelek panaszai esetében (fogyasztók és kisebb vállalkozások, amelyek mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak, jótékonysági szervezetnek, vagyonkezelőnek vagy kezesnek minősülnek) az ezen a napon vagy később bekövetkező eseményekkel kapcsolatban, és ezek az ügyfelek továbbra is fordulhatnak panaszaikkal az FOS-hez.

Ha olyan panasza van, amely egy 2021. január 1. előtt történt eseményhez kapcsolódik, és nem elégedett azzal a végleges válasszal, amellyel a PayPal a panaszkezelési folyamatot lezárta, akkor a panaszát 2022. december 1-jéig az FOS-hez kell benyújtania.