Policy Updates

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Szabályzatok várható frissítéseinek megtekintése

Korábbi irányelv frissítései

 

Ezen az oldalon tekinthetők meg a szabályzatok korábbi frissítései (vagyis az olyan, weboldalunkon közzétett dokumentumok, amelyekben a felhasználókat a PayPal szolgáltatással, annak Felhasználási Szerződésével vagy más szabályzatokkal kapcsolatos fontos módosításokról előzetesen értesítettük). Minden szabályzat-frissítésnél látható, hogy mikor lépett életbe az adott módosítás.

*A 2013 decemberénél korábbi módosításokhoz kapcsolódó szabályzatfrissítéseket ebben a PDF-ben tekintheti meg.

*A 2014. január és 2018. december között életbe lépett szabályzatfrissítéseket ebben a PDF-ben találja.

 

Értesítés a magyarországi felhasználókra vonatkozó PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

Megjelenés dátuma: 2022. május 10.

 

Ez az oldal

A PayPal magyarországi lakosként regisztrált felhasználóira mostantól csak a magyar felhasználókra vonatkozó PayPal-megállapodások is vonatkoznak. Az alábbiakban ismertetetteken kívül más változások nem vonatkoznak a meglévő jogokra és kötelezettségekre. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti.

Ezek a módosítások és az új megállapodások automatikusan érvénybe lépnek az alább feltüntetett hatálybalépési nap(ok)on.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, a felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • Felülvizsgáljuk a PayPal Értékesítői védelmi programját, és kibővítjük a nem jogosult tételek listáját bizonyos nem helyettesíthető tokenkkel (NFT-kkel), amelyek tranzakciós összege meghaladja a 10 000 USD-t.
 • Felülvizsgáljuk az általunk végrehajtható intézkedéseket, amikor a felhasználók korlátozott tevékenységekben vesznek részt jogellenes tartalmak a webhelyünkön keresztül történő közzétételével vagy a szolgáltatásaink használata során.
 • A Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók megállapodásában szereplő alapvető feltételeket beemeljük a Felhasználói megállapodásba, beleértve a PayPal-szolgáltatásokat nyújtó PayPal-jogalanyra vonatkozó adatokat, valamint a szolgáltatásra vonatkozó általános információkat.
 • Annak tisztázása, hogy a fogyasztók 14 napon belül jogosultak elállni a Felhasználói megállapodástól.
 • Az irányadó jog az angliai jogról a luxemburgi jogra, a joghatóság pedig az angliai bíróságokról a luxemburgi bíróságokra módosul, a luxemburgi bankként bejegyzett PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. székhelyváltozásának megfelelően. E szakaszban nyomatékosítjuk, hogy a fogyasztók számára kötelezően alkalmazandó jogok biztosítják, hogy helyi bíróságokon indíthassanak ellenünk eljárást.
 • Hozzáadunk egy új szakaszt az üzleti és az egyéni számlák tulajdonosai számára, amely egyértelművé teszi, hogy a PayPalnak a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban feléjük fennálló kötelezettségei a szabályozó vagy felügyeleti hatóságok irányítási és leírási hatáskörébe tartozhatnak. Ezt azért kell feltüntetnünk, hogy az állami szerveknek ne kelljen megmenteniük a PayPalhoz hasonló pénzintézeteket, amikor azok pénzügyi nehézségekkel néznek szembe.
 • Hozzáadunk egy módosítási záradékot, amely leírja, milyen körülmények között vizsgálhatja felül a PayPal a Felhasználói megállapodást és az összes többi online megállapodást.
 • Módosítjuk a Felhasználói megállapodás visszafordításokról szóló szakaszát annak egyértelműsítése érdekében, hogy a PayPal mikor fordíthatja vissza a kifizetéseket.
 • Eltávolítjuk az eBayre való hivatkozásokat, amelyek már nem alkalmazhatók.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése.

A frissített Értékesítői védelem program áttekintése.

A frissített fogyasztói díjak áttekintése.

A frissített kereskedői díjak áttekintése.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • Pontosítás a nem számlatulajdonosok személyes adatainak gyűjtésével és a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban.

Felülvizsgáljuk a frissített Adatvédelmi nyilatkozatot 

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásának módosításai:

2022. augusztus 1-jei hatállyal:

 • A megállapodás frissítése annak érdekében, hogy tükrözze, hogy a PayPal a szolgáltatások nyújtása tekintetében adatkezelőnek számít.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése

 

Fontos információ az összes ügyfél számára az Európai Unió és az Egyesült Királyság területén

A PayPal folyamatos erőfeszítéseinek részeként, amelyek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt szükséges változtatások kezelésére irányulnak, 2022. december 1-jén kilépünk az Egyesült Királyságban működő Financial Ombudsman Service (FOS) önkéntes joghatóságából. Az Egyesült Királyság szabályainak változása miatt 2021. január 1-jétől az FOS kötelező joghatósága alá tartozunk bizonyos egyesült királyságbeli ügyfelek panaszai esetében (fogyasztók és kisebb vállalkozások, amelyek mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak, jótékonysági szervezetnek, vagyonkezelőnek vagy kezesnek minősülnek) az ezen a napon vagy később bekövetkező eseményekkel kapcsolatban, és ezek az ügyfelek továbbra is fordulhatnak panaszaikkal az FOS-hez.

Ha olyan panasza van, amely egy 2021. január 1. előtt történt eseményhez kapcsolódik, és nem elégedett azzal a végleges válasszal, amellyel a PayPal a panaszkezelési folyamatot lezárta, akkor a panaszát 2022. december 1-jéig az FOS-hez kell benyújtania.

 

Értesítés Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia PayPal-megállapodásainak módosításairól

Kiadás dátuma: 2022. február 11.

 

Ez az oldal

Ez az oldal Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország (kizárólag kereskedőkre vonatkozóan), Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia azon PayPal Felhasználói megállapodásainak és egyéb online megállapodásainak, irányelveinek vagy nyilatkozatainak módosításait vagy tervezett módosításait ismerteti a PayPal-felhasználók számára, amelyek kötelezővé teszik a módosításokról szóló értesítések közzétételét. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti.

 

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, a felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

2022. május 6-tól kezdődő hatállyal:

 • Felülvizsgáljuk a PayPal értékesítői védelmi programjait, és kibővítjük a nem jogosult tételek listáját bizonyos nem helyettesíthető tokenkkel (NFT-kkel), amelyek tranzakciós összege meghaladja a 10 000 USD-t .
 • Az általunk akkor végrehajtható intézkedések átdolgozása, amikor a felhasználók korlátozott tevékenységeket folytatnak jogellenes tartalmak a webhelyünkön keresztül történő közzétételével vagy a szolgáltatásaink használata során. 
 • Felülvizsgáljuk a panaszokkal kapcsolatos szakaszt, és további információkkal egészítjük ki az összes ügyfélpanaszhoz kapcsolódóan.
 • A Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók megállapodásában szereplő alapvető feltételeket beemeljük a Felhasználói megállapodásba, beleértve a PayPal-szolgáltatásokat nyújtó PayPal-jogalanyra vonatkozó adatokat, a szolgáltatásra vonatkozó általános információkat, valamint az értesítésekre, az időtartamra és a megszüntetésre vonatkozó pontosításokat.
 • Annak tisztázása, hogy a fogyasztók 14 napon belül jogosultak elállni a Felhasználói megállapodástól.
 • Az irányadó jog az angliai jogról a luxemburgi jogra, valamint a joghatóság az angliai bíróságokról a luxemburgi bíróságokra történő változtatása, a luxemburgi bankként bejegyzett PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., székhelyváltozásának megfelelően.
 • Hozzáadunk egy új szakaszt az üzleti számlák tulajdonosai számára, amely egyértelművé teszi, hogy a PayPalnak a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban feléjük fennálló kötelezettségei a szabályozó vagy felügyeleti hatóságok irányítási és leírási hatáskörébe tartozhatnak. Ezt azért kell feltüntetnünk, hogy az állami szerveknek ne kelljen megmenteniük a PayPalhoz hasonló pénzintézeteket, amikor azok pénzügyi nehézségekkel néznek szembe.
 • A Bulgária, Románia és Szlovénia területén élő számlatulajdonosok számára a PayPal-egyenlegük átutalásához elérhető pénzfelvételi pénznemek körének bővítése.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése. A magyar fogyasztókra a fenti változtatások nem érvényesek, és a 2022. január 28-án kelt Felhasználói megállapodás továbbra is érvényben marad.

A frissített Értékesítői védelem program áttekintése.

A frissített fogyasztói díjak áttekintése.

A frissített kereskedői díjak áttekintése.

 

Az összes vonatkozó jogi megállapodás kiegészítései

2022. május 6-tól kezdődő hatállyal:

 • A hatályukat vesztett eBay-hivatkozások eltávolítása vagy módosítása, beleértve az alábbi megállapodás megszüntetését is:
  • Kereskedői ajándékutalványra vonatkozó megállapodás

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

2022. május 6-tól kezdődő hatállyal:

 • Pontosítás a nem számlatulajdonosok személyes adatainak gyűjtésével és a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban.

A frissített Adatvédelmi nyilatkozat áttekintése

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásának módosításai:

2022. május 6-tól kezdődő hatállyal:

 • A megállapodás frissítése annak érdekében, hogy tükrözze, hogy a PayPal a szolgáltatások nyújtása tekintetében adatkezelőnek számít.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése

 

A PayPal adománygyűjtő partnerprogram Felhasználási feltételeinek módosításai

2022. április 1-gyel kezdődő hatállyal:

 • Úgy módosítjuk a Felhasználási feltételeket, hogy a regisztrált jótékonysági szervezetek megkaphassák a PayPal Giving Fund Ireland részéről a támogatásokat, amelyek az írországi vagy más országbeli adományozók adományai nyomán illetik meg őket.
 • Egyéb, a megértést elősegítő módosításokat végzünk a Felhasználási feltételeken, hogy könnyebben követhetők legyenek, az információk pedig ott szerepeljenek, ahol a felhasználók leggyakrabban keresnék őket.

 

Értesítés Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia PayPal-megállapodásainak módosításairól

 

Módosítás dátuma: 2021. december 16.

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

A következők 2021. december 16-től érvényesek:

 • Frissítettük az általunk felszámított inaktivitási díj összegét (hogy a helyes, alacsonyabb összeget tükrözze), és egyértelműbbé tettük, mely esetekben nem számítjuk fel. Emellett kiegészítettük és pontosítottuk a díj leírását.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése

 

Kiadás dátuma: 2021. október 29.

 

Ez az oldal

Ez az oldal Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia azon PayPal Felhasználói megállapodásainak és egyéb online megállapodásainak, irányelveinek vagy nyilatkozatainak módosításait ismerteti a PayPal-felhasználók számára, amelyek kötelezővé teszik a módosításokról szóló értesítések közzétételét. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti.

 

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, a felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

2022. január 28-án kezdődő hatállyal:

 • A PayPal Vásárlói védelmi programjának és Értékesítői védelmi programjának feltételeit külön weboldalakra helyezzük át. A programokra vonatkozó feltételeket Ön a Felhasználói megállapodás elfogadásával egy időben fogadta el, és ezek a feltételek továbbra is a Felhasználói megállapodás részét képezik. A feltételeket abból a célból helyezzük át, hogy egyszerűbbé tegyük az elérésüket és az áttekintésüket.
 • Módosítjuk a PayPal Értékesítői védelmi programjának szövegezését annak egyértelműsítése érdekében, hogy a szállítási és a kézbesítési igazolásnak egy online ellenőrizhető követési számot is tartalmaznia kell.
 • Egyértelművé tesszük, hogy az online vitarendezési folyamatunkkal, a PayPal Vásárlói védelmi programjával és/vagy a PayPal Értékesítői védelmi programjával való visszaélés a Felhasználói megállapodás értelmében korlátozott tevékenységnek minősül.
 • Egyértelművé tesszük, hogy a PayPal Értékesítői védelmi programja minden feltételének megfelelő viták esetén nem számítunk fel normál vitarendezési díjat.
 • Egyértelművé tesszük, hogy a kötelező tartalék másik megnevezése az indulótartalék.
 • Elérhetővé teszünk 14 további pénznemet a PayPal-számláról történő utaláshoz, és egyértelművé tesszük, hogy mennyi az ezen pénznemekben történő utalási tranzakciókért esetlegesen fizetendő minimális és maximális díj.
 • Pontosítjuk az Európai Gazdasági Térség (EGT) fogalmának meghatározását azzal, hogy feltüntetjük az EGT részét képező piacok/régiók listáját.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintése

 

Értesítés Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia megállapodásainak kiegészítéseiről

Kiadás dátuma: 2021. augusztus 11.

 

Ez az oldal

Ezen az oldalon olyan irányelvfrissítések láthatók, amelyek a PayPal bulgáriai, ciprusi, csehországi, észtországi, görögországi, lettországi, liechtensteini, litvániai, magyarországi, máltai, romániai, San Marinó-i, szlovákiai és szlovéniai felhasználóinak Felhasználói megállapodását vagy más online megállapodásait, irányelveit vagy kivonatait érintő fontos változásokról tájékoztatnak. Itt tekintheti meg a korábbi irányelvfrissítéseket.

 

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal elfogadja, hogy a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. További teendőkre az Ön részéről nincs szükség. Ha el szeretné utasítani ezeket a módosításokat, a hatálybalépésük dátuma előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

Hatálybalépés dátuma: 2021. november 10.

 • Módosítjuk a PayPal Értékesítői védelmi programját, hogy egyértelművé tegyük, a légitársaságok által értékesített jegyeket érintő bizonyos reklamációk közül melyekre terjed ki a program.
 • A Vállalati ügyfeleknek minősülő eladóknak a számlakivonataikhoz vagy egyéb számlatevékenység-információikhoz való hozzáféréstől számított hatvan (60) napon belül értesíteniük kell minket a díjszabási hibákról vagy eltérésekről.
 • Eltávolítjuk a PayPal Csoportos kifizetések szakaszt, és helyette a PayPal Csoportos kifizetésekkel kapcsolatos megállapodás nevű önálló megállapodás lesz elérhető a jogi tudnivalók között.
 • Pontosítjuk azon költségtípusokat, amelyeket az általunk visszaigényelhető minimális becsült összeg kiszámításához használunk, ha bármilyen korlátozott tevékenységben vesz részt.
 • Az EGT és az Egyesült Királyság közötti egyes nemzetközi kereskedelmi tranzakciókra 1,29%-os további szolgáltatási díjat vezetünk be.
 • Módosítjuk a nemzetközi kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó, százalékos alapon felszámított további díjakat, valamint egyszerűsítjük az ilyen díjakra vonatkozó piaci, régiós vagy országos besorolásokat. Az aktuális Felhasználói megállapodásban szereplő díjak helyett érvénybe lépő új díjak a kereskedői díjak frissített oldalán, ITT érhetőek el, és 2021. november 10-től lesznek érvényesek.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintéséhez kattintson IDE.

 

A PayPal méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatának módosításai

 • Módosítjuk a szabályzatot, hogy egyértelműbbé váljon, a szabályzatot megsértők kártérítésre kötelezhetők. Emellett bővítjük a tiltott tevékenységek listáját, és pontosítjuk, mely kereskedelmi tevékenységek igényelnek előzetes jóváhagyást.

 

A Közvetlen kártyafeldolgozási szolgáltatást biztosító termékekre vonatkozó adatvédelmi adatkezelői függelék módosításai

 • Módosítottuk a függeléket, hogy a termékekre és a szolgáltatásokra való hivatkozások mindenhol konzisztensek legyenek.

 

A PayPal Alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásának módosításai

 • Módosítjuk a Megállapodást annak érdekében, hogy bizonyos áruk és szolgáltatások esetében ne legyen engedélyezett a kifizetések elfogadása.

 

Értesítés Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia megállapodásainak kiegészítéseiről

Kiadás dátuma: 2021. június 21.

 

Ez az oldal

Ezen az oldalon olyan irányelvfrissítések láthatók, amelyek a PayPal bulgáriai, ciprusi, csehországi, észtországi, görögországi, lettországi, liechtensteini, litvániai, magyarországi, máltai, romániai, San Marinó-i, szlovákiai és szlovéniai felhasználóinak Felhasználói megállapodását vagy más online megállapodásait, irányelveit vagy kivonatait érintő fontos változásokról tájékoztatnak. Itt tekintheti meg a korábbi irányelvfrissítéseket.

 

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. További teendőkre az Ön részéről nincs szükség. Ha el szeretné utasítani ezeket a módosításokat, a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

Hatálybalépés dátuma: 2021. augusztus 20.

Frissítettük annak leírását, hogy a PayPal hogyan végzi a pénznemváltást a PayPal saját átváltási árfolyamának használatával és hogy biztosítja a pénznemváltó eszközt

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintéséhez kattintson IDE

 

Értesítés Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, San Marino, Szlovákia és Szlovénia megállapodásainak kiegészítéseiről

Kiadás dátuma: 2021. április 29.

 

Ez az oldal

Ezen az oldalon olyan irányelvfrissítések láthatók, amelyek a PayPal bulgáriai, ciprusi, csehországi, észtországi, görögországi, lettországi, liechtensteini, litvániai, magyarországi, máltai, romániai, San Marinó-i, szlovákiai és szlovéniai felhasználóinak Felhasználói megállapodását vagy más online megállapodásait, irányelveit vagy kivonatait érintő fontos változásokról tájékoztatnak. Itt tekintheti meg a korábbi irányelvfrissítéseket.

 

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

 

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. További teendőkre az Ön részéről nincs szükség. Ha el szeretné utasítani ezeket a módosításokat, a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

A PayPal felhasználói megállapodásának kiegészítései

Hatálybalépés dátuma: 2021. július 30.

 • Tovább módosítjuk a PayPal vásárlói és értékesítői védelmét a globális egységesítés és a védelemre jogosult tranzakciók körének pontosítása érdekében.
 • Pontosítjuk, hogyan kezeljük az adományok küldését és fogadását.
 • Módosítjuk az inaktivitási díjat, amely a Cseh Köztársaságban regisztrált számlák esetében 270,00 CZK, a Liechtensteinben regisztrált számlák esetében pedig 10,00 CHF lesz. Az inaktivitási díj nem vonatkozik a Görögországban regisztrált egyéni számlákra.
 • Egyértelművé tesszük, hogy kiválaszthatja kártyája pénznemét.

A frissített Felhasználói megállapodás áttekintéshez kattintson IDE.

 

A gyűjtések használati feltételeinek módosításai

Módosítottuk a gyűjtések használati feltételeit annak feltüntetésével, hogy a meglévő gyűjtések a továbbiakban nem lesznek fenntartva, ha a gyűjtési szolgáltatások elavultak.

 

Értesítés a PayPal jogi megállapodásainak módosításáról

Kiadás dátuma: 2021. január 29.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek

 

2021. április 30-án.

Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és lezárná a számláját, akkor ezt 2021. április 30. előtt további díjak felszámítása nélkül megteheti.

A nyelvi szempontból végzett változtatások, a helyesírási és nyelvtani hibák javítása vagy a formázási módosítások nem szerepelnek ebben a dokumentumban. A hivatkozások javításai vagy egységesítései sem szerepelnek a dokumentumban.

 

A PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FRISSÍTÉSEI

Hatálybalépés dátuma: 2021. április 30.

 • Kattintson IDE a tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weboldalainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

Információ a számlájáról – Üdvözli Önt a PayPal!

Egyértelműen kijelentjük, hogy Felhasználói megállapodásunk nem vonatkozik a Xoom-szolgáltatásokra, amelyeket a különálló Xoom jogi megállapodások szabályoznak.

Kifizetés végrehajtása – PayPal vásárlói védelem – A PayPal vásárlói védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók

Ebben a szakaszban átrendeztük és egységesítettük a nem jogosult tételek és tranzakciók listáját.

Kifizetések fogadása – PayPal értékesítői védelem – Mi számít jogosult tételnek?

Az egyértelműség érdekében hozzáadtunk egy szövegrészt a már kiszállított fizikai tételekre és a biztosított immateriális javakra vonatkozóan.

Kifizetések fogadása – PayPal értékesítői védelem – Alapvető követelmények

Hozzáadtunk egy új, második pontot a jogosulatlan tranzakció típusú reklamációkkal kapcsolatban.

Kifizetések fogadása – PayPal értékesítői védelem – Nem jogosult tételek és tranzakciók

Módosítottuk és globálisan egységesítettük a PayPal értékesítői védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók listáját.

Egyéb jogi feltételek – Jogaink – Inaktív számlák

Az inaktivitási díj mostantól a Liechtensteinben bejegyzett felhasználókra is vonatkozik, és ennek megfelelően feltüntettük az összegét svájci frankban (CHF).

Egyéb jogi feltételek – Vegyes rendelkezések – A személyes adatok Ön általi felhasználása (eladóként); adatvédelmi jogszabályok

Ezt a szakaszt átneveztük és átfogalmaztuk, hogy pontosabban ismertesse a személyes adatok eladók általi felhasználásának feltételeit.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Megjelenés dátuma: 2020. szeptember 29.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek

2020. december 16.

 

Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt 2020. december 16. előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

A nyelvi szempontból végzett változtatások, a helyesírási és nyelvtani hibák javítása vagy a formázás módosításai nem szerepelnek ebben a dokumentumban. Ez a számozás és a hivatkozások javítására vagy egységesítésére is igaz.

 

A PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FRISSÍTÉSEI

Hatálybalépés dátuma: 2020. december 16.

 • Kattintson IDE a tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

Információ számlájáról – Számla nyitása – Kereskedelmi szereplő állapota

Módosítottuk a szakaszban szereplő megfogalmazást, hogy szerepeljen benne a következő: bizonyos küszöbértékek elérése, illetve bizonyos üzleti szegmensek vagy tevékenységek folytatása esetén a Kereskedelmi jogi megállapodások az Ön által birtokolt PayPal-számlák bármely típusára érvényesek lehetnek.

Információ a számlájáról – Számla nyitása – A PayPal-számla biztonságos használata

Ezt a szakaszt azzal a követelménnyel bővítettük, hogy a PayPal-számlája profiljában naprakészen kell tartania egy olyan telefon telefonszámát, amelyet elsődlegesen Ön használ.

Információ a számlájáról – Díjak

Ebből a szakaszból eltávolítottuk a kereskedői díjszabásról szóló utolsó bekezdést, mivel a továbbiakban nem kínálunk kereskedői díjszabást a kereskedőknek.

Kifizetés indítása – Általános rendelkezések kifizetés végrehajtásához – Fizetési megbízása

Egy új bekezdést adtunk hozzá a szakasz végén, amely azt ismerteti, hogy „megbízható kedvezményezetteket” választhat ki fogadó félként a gyorsabb kifizetési folyamathoz.

Kifizetések fogadása – Kifizetések visszatérítése és visszafordítása – Vitarendezési díj

Az eladók esetében bevezetjük a vitarendezési díj fogalmát, és részletezzük az alkalmazásának feltételeit.

Kifizetések fogadása – Kifizetések visszatérítése és visszafordítása – Visszaterhelési díj

Pontosítás céljából a visszaterhelési díjjal kapcsolatban új szakasszal egészítettük ki a dokumentumot.

Kifizetések fogadása – Pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok

Ebből a szakaszból eltávolítottuk a kereskedőre vonatkozó utolsó bekezdést, mivel a továbbiakban nem kínálunk kereskedői díjszabást a kereskedőknek.

Kifizetések fogadása – PayPal Giving Fund

Hozzáadtunk két új szakaszt a PayPal Giving Fundról, amelyek az írországi, illetve az egyesült királyságbeli jótékonysági szervezetekre vonatkoznak.

Kifizetések fogadása – Kereskedői díjszabás

Ezt a szakaszt eltávolítottuk, mivel a továbbiakban nem kínálunk kereskedői díjszabást a kereskedőknek.

Problémák megoldása – Panaszkezelés

Egy új, az Egyesült Királyságban, Guernsey-n, a Man-szigeten és Jersey-n regisztrált felhasználókra vonatkozó szakasszal bővítettük a Panaszkezelés szakaszt.

Egyéb jogi fogalmak – Jogaink – Inaktivitási díj

A legalább 12 egymást követő hónapig inaktív számlák esetén bevezetjük az inaktivitási díj fogalmát.

MEGJEGYZÉS: Ez a rendelkezés nem vonatkozik a PayPal Írországban bejegyzett felhasználóira és a Magyarországon regisztrált egyéni számlákra.

1. számú melléklet: Díjszabási táblázat

A2.2.2. A PayPal Commerce Platformon található fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak

Az A2.2.2.3. szakaszból eltávolítottuk a kereskedői díjszabásra, valamint az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszra vonatkozó hivatkozást, mivel a továbbiakban nem kínálunk kereskedői díjszabást a kereskedőknek.

A2.2.3. Kereskedői díjszabás

Eltávolítottuk az A2.2.3. szakaszt, mivel a továbbiakban nem kínálunk kereskedői díjszabást a kereskedőknek.

A3.1. Pénznemváltás

Az A3.1.1. szakaszban 3,0%-ra módosítottuk az azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díjat, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve amikor az eladó átvállalta az átváltási díjat.

Úgy módosítottuk az A3.1.2. szakaszt, hogy a jelen felhasználói megállapodás értelmében minden országra vonatkozzon, valamint általánosan 4,00%-ra módosult azon tranzakciók pénznemváltási díja, amelyek esetében a díj megfizetését az eladó nem vállalja.

A3.2. Egyenleg átutalása

Az A3.2.1. szakaszban bevezettünk egy díjat a PayPal-számlájához társított, egyesült államokbeli bankszámlára irányuló átutalásokra vonatkozóan.

A3.3. Visszaterhelési díj és vitarendezési díj

Az A3.3. szakaszt felosztottuk két alszakaszra: A3.3.1. Visszaterhelési díj, amely változatlan marad, és A3.3.2. Vitarendezési díj, amely az újonnan bevezetett vitarendezési díjunkról szól.

MEGJEGYZÉS: Ez a díj a PayPal Írországban bejegyzett felhasználóira nem vonatkozik.

A3.13. Inaktív PayPal-számlák

Létrehoztunk egy új, A3.13-as szakaszt, amely az újonnan bevezetett inaktivitási díjjal foglalkozik.

 

A PAYPAL ONLINE KÁRTYÁS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS FRISSÍTÉSEI

4. Adatbiztonság; adatvédelem; adathordozhatóság

Úgy módosítottuk a 4.6. szakaszt, hogy egy Adatvédelmi függelékre hivatkozzon, ne pedig egy mellékletre (következésképpen eltávolítottuk a 2. mellékletet), és hozzáadtunk egy új, 4.7. számú szakaszt az adatok hordozhatóságáról.

 

A KERESKEDELMI JOGI MEGÁLLAPODÁS FRISSÍTÉSEI

Eltávolítottuk a PayPal Premier vagy Üzleti számlákra vonatkozó korlátozást a Kereskedelmi jogi megállapodás első bekezdéséből.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Frissítjük adatkezelési feltételeinket annak feltüntetésével, hogy a PayPal a kifizetésfeldolgozási és csalásmegelőzési szolgáltatások adatkezelője.

 

A PAYPAL BUSINESS DEBIT MASTERCARD KÁRTYATULAJDONOSI MEGÁLLAPODÁS FRISSÍTÉSEI (CSAK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN)

A 11. szakaszt bővítettük egy hivatkozással, amely a Mastercard pénznemváltási eszközére és az EKB-árfolyamokra mutat, illetve tisztáztuk, hogy a nemzetközi fizetés díjáról szóló 924/2009/EK rendelet értelmében nem vagyunk kötelesek üzenetet küldeni a felhasználóinknak.

 

iZETTLE

Új feltételekkel bővítettük az iZettle szolgáltatásunk feltételeit az Egyesült Királyságra vonatkozó Jogi megállapodások oldalon.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Megjelenés dátuma: 2020. június 16.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek

 

2020. szeptember 14-én.

Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt 2020. szeptember 14. előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

A jogi megállapodások összes változása és frissítése megtalálható ezen az oldalon, dőlt betűvel szedve.A kiemelés követhetőbbé teszi az alkalmazott módosításokat és frissítéseket.

A nyelvi szempontból végzett változtatások, a helyesírási és nyelvtani hibák javítása vagy a formázás módosításai nincsenek kiemelve.Ez a számozás és a hivatkozások javítására vagy egységesítésére is igaz.

 

A PayPal Felhasználói megállapodás változásai

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 14.

 • Kattintson IDE a tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 

Kifizetés indítása – Vásárlói védelem

A jelen szakaszban belevettük a PayPal Vásárlói védelemről szóló szabályzatát a Felhasználói megállapodásba, és a nemzetközi szempontoknak megfelelően átfogalmaztuk a feltételeit.

 

Kifizetések fogadása – A PayPal Vásárlói védelmének hatása az eladókra

 • Módosítottuk a megfogalmazást „A PayPal Vásárlói védelmének hatása az eladókra” című alszakaszban: Ha Ön eladóként elveszít egy, a PayPal Vásárlói védelme alá tartozó reklamációs ügyet, és a vásárlói reklamáció szerint a kapott tétel „Jelentősen eltér a leírtaktól”, akkor előfordulhat, hogy nem kapja vissza a tételt, vagy köteles elfogadni a tétel visszaküldését, illetve megfizetni a visszaküldés szállítási költségét.

 

1. számú melléklet: Díjszabási táblázat

A2.4./A2.5. Kifizetések fogadása QR-kóddal személyesen

Díjtáblázatunkban bevezettük az új A2.4-es vagy A2.5-ös szakaszt, amelyek azokra az (alkalmi) eladókra vonatkozó díjakat tartalmazzák, akik az új, QR-kódos megoldásunkon keresztül kapják meg a kifizetéseiket.

 

A PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodásának változásai

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 14.

 

12. Pénzvisszatérítési program

A 12. szakasz a következő új második bekezdéssel bővült:

Alkalmanként előfordulhat, hogy korlátozott időtartamra megnöveljük a százalékos pénzvisszatérítést (például 1%-ra). Az ilyen, nagyobb arányú pénzvisszafizetést biztosító akciókról (a részvételi feltételekkel együtt) e-mailben és/vagy a webhelyünkön tájékoztatjuk Önt. 

Emellett a „Jogosult kifizetések” listáját három ponttal bővítettük:

 • a kormányszerveknek vagy hivataloknak, illetve az adóhatóságnak küldött kifizetések bármely formája, nem kizárólagosan beleértve a HMRC részére küldött, illetve az adózáshoz kapcsolódó kifizetéseket;  
 • értékpapírok, részvények, pénzeszközök, megtakarítások és befektetések, illetve a kereskedelmi árucikkek bármely egyéb formája;  
 • bármely egyéb pénzügyi intézmény részére történő kifizetések, nem kizárólagosan beleérve a hiteltörlesztést, a hitelkártya-kifizetéseket, a pénzügyi termékek vásárlását és a csekkek kibocsátását. 

 

14. Zárolások

A 14. szakaszban javítottuk a zárolásokkal kapcsolatos megfogalmazást, melynek keretében eltávolítottuk az elavult szövegrészt, és újra cseréltük:

Ha Ön a Kártyájával árucikket vagy szolgáltatást vásárol, illetve készpénzt vesz fel egy kereskedőtől, előfordulhat, hogy az adott kereskedő előzetes jóváhagyást igényel tőlünk a szóban forgó tranzakcióra vonatkozóan. Ha a kereskedőtől ilyen célú kérés érkezik, az Ön PayPal-egyenlegén legfeljebb harmincegy (31) napra zároljuk a kérésnek megfelelő összeget (amely a kereskedőtől függően bizonyos esetekben az adott vásárlás összegétől eltérő mértékű lehet). Ez a zárolás hatással lehet a PayPal-számláján rendelkezésre álló pénzeszközök elérhetőségére. Ha Ön jóváhagy egy tranzakciót, de az adott tételt nem sikerül a terv szerint megvásárolni, előfordulhat, hogy a jóváhagyott összeg legfeljebb harmincegy (31) napig zárolva lesz a számlán. Az autókölcsönzéshez kapcsolódó összes tranzakció esetén az adott összeg legfeljebb hatvan (60) (2020. szeptember 14-től további harminc (30)) napig zárolható. Nem vállalunk felelősséget azért, ha valamely tranzakció a zárolás miatt nem teljesül. Ha az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos zárolásra vonatkozó kérés és a valós tranzakció összege között eltérés van, a valós tranzakció összegét vonjuk le az Ön PayPal-egyenlegéről.

 

A bankszámlaadatokhoz való hozzáférés feltételei 

Bevezetjük a Bankszámlaadatokhoz való hozzáférés feltételeit.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2020. március 19. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes szerződésekben találja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

 

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásának módosításai

Hatálybalépési dátum: 2020. március 19.

A PayPal érvényben lévő, alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodását ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. A nemzetközi alternatív kifizetések fogadásáért nem számolunk fel további díjakat

Módosítottuk a 3. szakaszt („Az alternatív fizetési módok használata”), amely így egyértelműen leírja, hogy a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók fogadásának a Felhasználói megállapodásban foglalt további, százalékos díja nem vonatkozik az alternatív kifizetések fogadására.

2. 1. melléklet – Alternatív fizetési módok

Módosítottuk az 1. mellékletet a Blik (mint önálló szolgáltatás), a Multibanco, a POLi és a Trustpay új alternatív fizetési módként történő bevezetése érdekében.

3. További módosítások

Módosítottuk a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásának bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és átláthatóbbá tétele, illetve apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

A PayPal Használati irányelveinek módosításai

Hatálybalépési dátum: 2020. március 19.

A PayPal jelenleg érvényben lévő Használati irányelveit ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Kapcsolatfelvételi adatok

A „Jóváhagyást igénylő tevékenységek” és „A Használati irányelvek megsértése” részekben található kapcsolattartási adatokat frissítettük. E-mail küldése helyett az adott szakaszok alatti webes űrlap kitöltésével küldheti el kérdését vagy igényét a PayPalnek.

 

A felhasználói megállapodás frissítései

Hatálybalépési dátum: 2020. március 19.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. Új fizetési megoldás

A hatálybalépési dátumtól kezdve a webhelyünkön és egyéb írásos anyagainkban a következő termékekre/funkciókra (amelyek a PayPal felhasználói megállapodás új fizetési megoldáshoz kapcsolódó szakaszaiban lettek megemlítve) az új nevükkel hivatkozhatunk:

Jelenlegi név

Új név

új fizetési megoldás

új fizetési megoldás a PayPal Commerce Platformon

Custom Card Fields

Advanced Credit and Debit Card Payments

Kifizetések PayPal-számla nélkül szolgáltatás

Basic Credit and Debit Cards Payments

Csalásmegelőzést támogató eszköz/Custom Card Fields csaláskezelési szűrők

Csalás elleni védelem (Fraud Protection)

Az új nevek a PayPal felhasználói megállapodásban 2020. június 16-tól szerepelnek majd. Kérjük, kattintson IDE a 2020. június 16-án hatályba lépő, tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

 1. Tömeges kifizetés

A hatálybalépési dátumtól kezdve a webhelyünkön és egyéb írásos anyagainkban a Csoportos kifizetésekre az új néven („Kifizetések”) is hivatkozhatunk. Az új név a PayPal felhasználói megállapodásban 2020. június 16-tól szerepel majd. Kattintson IDE a 2020. június 16-án hatályba lépő, tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

 1. További módosítások

Módosítottuk a PayPal felhasználói megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás módosításai

Hatálybalépési dátum: 2020. március 19.

A jelenleg érvényben lévő PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást ide kattintva tekintheti meg (ha Ön az Egyesült Királyság, Gibraltár, Jersey, Guernsey vagy Man-sziget területén rendelkezik lakóhellyel) vagy ide kattintva (ha más ország területén rendelkezik lakóhellyel), illetve a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Különféle termék- és funkciónevek változása

A hatálybalépési dátumtól kezdve a webhelyünkön és egyéb írásos anyagainkban a következő termékekre/funkciókra az új nevükkel hivatkozunk:

Jelenlegi név

Új név

Custom Card Fields

Advanced Credit and Debit Card Payments

Csalásmegelőzést támogató eszköz/Custom Card Fields csaláskezelési szűrők

Csalás elleni védelem (Fraud Protection)

Custom Card Fields API

Advanced Credit and Debit Card Payments API

2. További módosítások

Módosítottuk a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

A felhasználói megállapodás frissítései

Hatálybalépés dátuma: 2020. június 16.

 • Kattintson IDE a tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Általunk végrehajtott műveletek, ha bármilyen korlátozás alá eső tevékenységben vesz részt – A Használati irányelvek megsértése (új szakasz)

Új szakasszal bővítettük a Megállapodást, amely tisztázza a jogainkat bizonyos összegek levonására az olyan károk felmerülése esetén, amelyek akkor keletkeznek, ha Ön a PayPal-számláját elsődlegesen kereskedelmi, üzleti, mesterséggel és szakmával kapcsolatos célokra használja, és megsérti a Használati irányelveket. Az új szakasz szövege (kontextusában az eredeti szakasz fejléceivel együtt megjelenítve, rövidített formában; a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

Korlátozás alá eső tevékenységek és visszatartások

Az általunk végrehajtott műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt

Ha Ön a PayPal-számláját elsődlegesen kereskedelmi, üzleti, mesterséggel és szakmával kapcsolatos célokra használja, és megsérti a Használati irányelveket, akkor:

 • amellett, hogy a fenti intézkedéseket végrehajtjuk Önnel szemben, a PayPal jogosult behajtani Öntől a Használati irányelvek megszegéséből fakadó károkat;
 • Ön elismeri és elfogadja, hogy a Használati irányelvek minden egyes megszegéséért 2500 amerikai dollár (vagy annak az Ön lakóhely szerinti országában használatos pénznemben vett megfelelője) megfizetése:
  • észszerű minimális becsült összeg a PayPalnek okozott tényleges károkért, figyelembe véve minden jelenleg fennálló körülményt, beleértve az összeg és a PayPal részéről észszerűen várható károk mértékének arányát;
  • észszerű és arányos az Ön számára nyújtott szolgáltatások alapján; valamint
  • szükséges – de nem több annál –, hogy megvédje a PayPal abbéli jogszerű érdekét, hogy Ön betartsa a Használati irányelveket; valamint

a PayPal az ilyen kártérítést közvetlenül levonhatja bármely, Ön által ellenőrzött PayPal-számlán lévő egyenlegből.

…”

2. Egyéb jogi feltételek – Jogaink – Az Ön adatai

Az „Egyéb jogi feltételek – Jogaink – Az Ön adatai” szakaszt módosítottuk, amely így egyértelműen leírja az Ön abbéli kötelezettségeit, hogy adatokat szolgáltasson saját magáról a PayPal számára, hogy így lehetővé tegye a Felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzését, a csalások kockázatának csökkentését, és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítését. Az „Egyéb jogi feltételek – Jogaink – Az Ön adatai” szakasz jelenlegi szövege (kontextusában az eredeti szakasz fejléceivel megjelenítve; a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

Egyéb jogi feltételek

Jogaink

Az Ön adatai

Előfordulhat, hogy a Felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzéséhez, a csalások kockázatának csökkentéséhez és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, észszerű keretek között további információkat kérünk Öntől. Ezeknek az információkéréseknek Ön köteles időben eleget tenni. Ez magában foglalhatja azt, hogy Ön a saját költségén faxon, e-mailben vagy más módon elküldi számunkra személyazonosító dokumentumait és a pénzügyeivel és tranzakcióival kapcsolatos információkat (például a legfrissebb pénzügyi kimutatásait és kereskedői számlakivonatait).

…”

3. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásáért felszámított díjak

 1. A PayPalnél Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Romániában, San Marinóban, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók:

Emlékeztetésül közöljük (az eredeti, előzetes értesítést 2020. január 2-án küldtük meg), hogy a belföldi, kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetések fogadásának (értékesítés) az 1. Melléklet (Díjtáblázat) A2.2.1. szakaszában foglalt normál díját 2020. március 5-étől 3,40% + rögzített díjra növeltük. A 2020. március 5-től hatályos módosítások továbbra is elérhetők és alkalmazandók maradnak a hatálybalépés dátumán és azt követően.

 1. A PayPalnél az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Guernsey-n, Man-szigeten és Jersey-n bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók:

A belföldi kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásának (értékesítés) normál díjszabása továbbra is 2,90% + rögzített díj marad az 1. számú melléklet (Díjszabási táblázat) A2.2.1. szakaszában.

4. Díjak – A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései

Emlékeztetésül közöljük (az eredeti, előzetes értesítést 2020. január 2-án küldtük meg), hogy 2020. március 5-ével módosítottuk az 1. Melléklet (Díjtáblázat) A3.4. szakaszát (A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései), amely így egyértelműen leírja, hogy ha Ön egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést visszatérít, az Ön által a kifizetés fogadásáért fizetett díjakat nem kapja vissza. Az 1. Melléklet (Díjtáblázat) A3.4. szakaszának (A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései) 2020. március 5-től hatályos módosításai továbbra is elérhetők és alkalmazandók maradnak a hatálybalépés dátumán és azt követően.

Ez a módosítás a PayPalnél Írországban bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók esetében csak a módosítással kapcsolatos azonnali további értesítést követően lép hatályba, amelyet a PayPal (a PayPal weblapjainak jogi láblécében elérhető) az Irányelv frissítései oldalon tesz közzé 2020. március 5-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint).

5. További módosítások

Módosítottuk és átrendeztük a PayPal Felhasználói megállapodásának bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából, beleértve a következő, meglévő szakaszokat:

Szakasz

Módosítás

Információ a számlájáról – Üdvözli Önt a PayPal! (utolsó bekezdés)

A „60 napra” való utalást „két hónapra” változtattuk.

Információ a számlájáról – A PayPal-számla lezárása (utolsó bekezdés)

A „60 napra” való utalást „két hónapra” változtattuk.

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás módosításai

Hatálybalépés dátuma: 2020. június 16.

A módosított PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást a dokumentum jelenleg érvényben lévő verziója alatt, ide kattintva tekintheti meg (ha Ön az Egyesült Királyság, Gibraltár, Jersey, Guernsey vagy Man-sziget területén rendelkezik lakóhellyel) vagy ide kattintva (ha más ország területén rendelkezik lakóhellyel), illetve a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Tárolóeszköz

Örömmel mutatjuk be új Tárolóeszközünket. Hozzáadtuk az új 7.2. szakaszt (Tárolóeszköz), és frissítettük a 10. szakaszt (Fogalommeghatározások) az új Tárolóeszközzel kapcsolatos kifejezésekkel.

2. Számlafrissítési szolgáltatás

Emellett örömmel mutatjuk be új Számlafrissítési szolgáltatásunkat is. Hozzáadtuk az új 7.3. szakaszt (Számlafrissítési szolgáltatás), és frissítettük a 10. szakaszt (Fogalommeghatározások) az új Számlafrissítési szolgáltatással kapcsolatos kifejezésekkel.

3. A termékek köre – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n vagy a Man-szigeten

Módosítottuk „A jelen Megállapodásról” című szakaszt a következők egyértelműsítése érdekében:

 • Ha felajánljuk, és úgy dönt, hogy a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban szereplő bármely Terméket, Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy funkciót (a technológiát is beleértve) igénybe vesz, a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás adott Termékre, Online kártyás fizetési szolgáltatásra vagy funkcióra vonatkozó feltételei lesznek érvényesek.
 • Illetve a Csalás elleni védelem mostantól egy opcionális további szolgáltatás a PayPal Website Payments Pro szolgáltatáscsomagban.
 • A következők mostantól opcionális további szolgáltatások az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatáscsomagban:
  • bármely Website Payments Pro-funkció;
  • a Tárolóeszköz; és
  • a Számlafrissítési szolgáltatás.

„A jelen Megállapodásról” című szakasz szövege most a következő (kontextusában az eredeti szakasz fejléceivel megjelenítve, rövidített formában; a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

A jelen Megállapodásról

Bármely Termék vagy Online kártyás fizetési szolgáltatás integrálásával vagy használatával Ön vállalja, hogy eleget tesz a jelen Megállapodás feltételeinek. Ha felajánljuk, és úgy dönt, hogy bármely, a jelen Megállapodásban szereplő Terméket, Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy funkciót (a technológiát is beleértve) igénybe vesz, a jelen Megállapodás adott Termékre, Online kártyás fizetési szolgáltatásra vagy funkcióra vonatkozó feltételei lesznek érvényesek.

A Termékek a következők:

 • Website Payments Pro – Egy szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza a Gyors kifizetést, a Közvetlen kifizetési API-t, a Virtual Terminalt és a Csaláskezelési szűrőket. A további opcionális szolgáltatások a Csalás elleni védelem, a Speciális csaláskezelési szűrők és a Rendszeres kifizetési eszköz.
 • Advanced Credit and Debit Card Payments – Egy szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza az Advanced Credit and Debit Card Payments API-t, és opcionális további szolgáltatásként bővíthető a Csalás elleni védelemmel. Esetenként felajánlhatjuk Önnek a következőket opcionális további szolgáltatásként:
  • bármely Website Payments Pro-funkció;
  • a Tárolóeszköz; és
  • a Számlafrissítési szolgáltatás.
 • Virtual Terminal – a Virtual Terminal szolgáltatás mint önálló Termék.

…”

4. A termékek köre – az Egyesült Királyságon, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten kívüli egyéb országok

Módosítottuk „A jelen Megállapodásról” című szakaszt és a 10. szakaszt (Fogalommeghatározások) a következők egyértelműsítése érdekében:

 • Ha felajánljuk, és úgy dönt, hogy a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban szereplő bármely Terméket, Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy funkciót (a technológiát is beleértve) igénybe vesz, a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás adott Termékre, Online kártyás fizetési szolgáltatásra vagy funkcióra vonatkozó feltételei lesznek érvényesek.
 • Illetve a Csalás elleni védelem mostantól egy opcionális további szolgáltatás a PayPal Website Payments Pro szolgáltatáscsomagban.
 • A következők mostantól opcionális további szolgáltatások az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatáscsomagban:
  • bármely Website Payments Pro-funkció;
  • a Tárolóeszköz; és
  • a Számlafrissítési szolgáltatás.
 • A Virtual Terminal mostantól egy Online kártyás fizetési szolgáltatás, amely az Egyesült Királyságtól, Gibraltártól, Jersey-től, Guernsey-től vagy a Man-szigettől eltérő országokban élő kereskedők számára érhető el, és része a Website Payments Pro funkciónak.

„A jelen Megállapodásról” című szakasz és a 10. szakasz megfelelő részeinek szövege most a következő (kontextusában az eredeti szakasz fejléceivel megjelenítve, rövidített formában; a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

A jelen Megállapodásról

A Termék vagy Online kártyás fizetési szolgáltatás integrálásával vagy használatával Ön vállalja, hogy eleget tesz a jelen Megállapodás feltételeinek. Ha felajánljuk, és úgy dönt, hogy bármely, a jelen Megállapodásban szereplő Terméket, Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy funkciót (a technológiát is beleértve) igénybe vesz, a jelen Megállapodás adott Termékre, Online kártyás fizetési szolgáltatásra vagy funkcióra vonatkozó feltételei lesznek érvényesek.

A Termék a következő:

 • Advanced Credit and Debit Card Payments – Egy szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza az Advanced Credit and Debit Card Payments API-t, és opcionális további szolgáltatásként bővíthető a Csalás elleni védelemmel. Esetenként felajánlhatjuk Önnek a következőket opcionális további szolgáltatásként:
  • bármely Website Payments Pro-funkció;
  • a Tárolóeszköz; és
  • a Számlafrissítési szolgáltatás.

A Termék tartalmazegy vagy több Online kártyás fizetési szolgáltatást. Az Online kártyás fizetési szolgáltatások az alábbiak:

 • Advanced Credit and Debit Card PaymentsAPI Ez a funkció hitel- és bankkártya-tranzakciók végrehajtására szolgál, amelyek során a kártyaadatokat a kártyatulajdonos az interneten keresztül adja meg.
 • Virtual Terminal – A PayPal által biztosított szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Ön számára a kártyás kifizetések olyan típusú fogadását, amely során a kártyatulajdonos által Önnek megadott kártyaadatokat manuálisan viszi be a rendszerbe.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2020. január 2. (a hatálybalépési dátumokat alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

 

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

 

A felhasználói megállapodás frissítései

Hatálybalépési dátum: 2020. március 5.

 • Kattintson IDE a tervezett módosításokkal frissített példány megtekintéséhez.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 

1. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásáért felszámított díjak

 1. A PayPalnél Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Romániában, San Marinóban, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók:

A belföldi kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásának (értékesítés) normál díjszabása 3,40% + rögzített díjra módosult az 1. számú melléklet (Díjszabási táblázat) A2.2.1. szakaszában.

 1. A PayPalnél az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Guernsey-n, Man-szigeten és Jersey-n bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók:

A belföldi kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásának (értékesítés) normál díjszabása továbbra is 2,90% + rögzített díj marad az 1. számú melléklet (Díjszabási táblázat) A2.2.1. szakaszában.

Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A2.2.1. szakaszának (az eredeti oszlopfejlécek kontextusában megjelenítve) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.1. Normál díjszabás

A PayPalnél az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Guernsey-n, Man-szigeten és Jersey-n bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

 

2,90% + rögzített díj

 

A PayPalnél Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Romániában, San Marinóban, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

 

3,40% + rögzített díj

…”

2. Díjak – A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései

Módosítottuk az 1. számú melléklet (Díjszabási táblázat) A3.4. szakaszát (A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései), amely így egyértelműen leírja, hogy ha Ön egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést visszatérít, az Ön által a kifizetés fogadásáért kifizetett díjakat nem kapja vissza. Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A3.4. szakaszának (A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései) jelenlegi szövege (az eredeti oszlopfejlécek kontextusában megjelenítve) (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…


A3.4. A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései

Ha Ön visszatérít egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést, a visszatérítésért nem számítunk fel díjat, de a kifizetés fogadásáért eredetileg kifizetett díjakat nem kapja vissza.

…”

Ez a módosítás a PayPalnél Írországban bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók esetében csak a módosítással kapcsolatos azonnali további értesítést követően lép hatályba, amelyet PayPal (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon tesz közzé 2020. március 5-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint).

 

3. További módosítások

Módosítottuk és átrendeztük a PayPal felhasználói megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás módosításai – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten

Hatálybalépési dátum: 2020. január 2.

 

A jelenleg érvényben lévő PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 

1. Díjak

 1. Módosítottuk a 2.4. szakaszt, mivel csökkentjük a (Custom Card Fields termék részét képező) Virtual Terminal termékünk és a Virtual Terminal online kártyás fizetési szolgáltatásunk használatával fogadott kártyás kifizetések díját. A 2.4. szakasz releváns részeinek (az eredeti oszlopfejlécek kontextusában megjelenítve) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

2.4. Tranzakciós díjak kártyás fizetések fogadásakor A következő díjak vonatkoznak minden olyan belföldi kifizetésre, amely az alábbi típusú kártyákról érkezik a következő termékeken keresztül:

Termék

Kártyatípus

Díj

Payments Pro webhely

Visa, Mastercard vagy Maestro

 

Kevert árazású díjstruktúra

3,4% + Rögzített Díj

 

Interchange Plus díjstruktúra

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között)

+ 2,90%

+ rögzített díj

Virtual Terminal (beleértve a Custom Card Fields termékben funkcióként használva)

Visa, Mastercard vagy Maestro

Kevert árazású díjstruktúra

1,2% + rögzített díj

Interchange Plus díjstruktúra

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között alakul)


+ 1,20%


+ rögzített díj

Custom Card Fields

Visa, Mastercard vagy Maestro

Kevert árazású díjstruktúra

1,2% + rögzített díj

Interchange Plus díjstruktúra

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között alakul)


+ 1,20%


+ rögzített díj

American Express

3,5%

2019. augusztus 19-től kezdve a PayPal kereskedői díjszabása már nem érvényes. A PayPal kereskedői díjszabása helyett a PayPal normál díjszabása alkalmazandó.

…”

 1. Módosítottuk a 2.5. szakaszt, amely így egyértelműen leírja, milyen rögzített díjak vonatkoznak a kifizetések fogadására az egyes termékek használatakor. A 2.5. szakasz releváns részeinek (az eredeti oszlopfejlécek kontextusában megjelenítve) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

2.5 Rögzített díjak

A rögzített díjak a használt terméktől függően változnak, és a fogadott pénznemen alapulnak a következők szerint:

a. Website Payments Pro

Argentin peso

2,00 ARS

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Norvég korona:

2,80 NOK

Brazil reál:

0,60 BRL

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Cseh korona:

10,00 CZK

Orosz rubel

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Dán korona:

2,60 DKK

Svéd korona:

3,25 SEK

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svájci frank:

0,55 CHF

Magyar forint:

90 HUF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Thai bát:

11,00 THB

Japán jen:

40 JPY

Török líra:

0,45 TRY

Maláj ringgit:

2 MYR

Angol font:

0,20 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

b. Custom Card Fields és Virtual Terminal

A felhasználói megállapodásban ismertetett rögzített díjak érvényesek.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. október 21. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

Értesítés a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásának módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. október 21.

A PayPal érvényben lévő, alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodását ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. 1. sz. melléklet – Alternatív fizetési módok

Módosítottuk az 1. számú mellékletet, és abban már szerepel a Finnish (Verkkopankki), a PayU (beleértve a Blik szolgáltatást, ahol annak alapjául a PayU szolgál) és a Trustly szolgáltatás új alternatív fizetési módként.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. október 1. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

Értesítés a PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodásának módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. október 1.

A  PayPal érvényben lévő, helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodását ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. Név módosítása

A PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodását mostantól a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásának hívják.A helyi fizetési módot (angolul LPM) mostantól alternatív fizetési módnak (angolul APM) hívjuk.Megfelelő változtatások kerültek végrehajtásra a kapcsolódó terminológiában és más megállapodásokban, hogy tükrözze az új terminológiát.

 1. Nem érvényes az értékesítői védelem

A 4. ponthoz hozzáadtunk megjegyzést hozzá emlékeztetőként, hogy amint azt a PayPal felhasználói megállapodás 11.10 szakaszában már elfogadtuk, az Értékesítői védelem nem terjed ki az alternatív kifizetési móddal végrehajtott kifizetésekre.

 1. 1. sz. melléklet – Alternatív fizetési módok

Az 1. mellékletet módosítása:

 • megerősíti, hogy mostantól a kereskedő a PayPal használatával visszatérítheti a MyBank-kifizetés összegét a fizetőnek; és
 • bevezeti a Przelewy24 (P24) szolgáltatást alternatív fizetési módként.


Értesítés a PayPal jogi megállapodásainak módosításáról

Kibocsátva: 2019. szeptember 17. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes szerződésekben találhatja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

 

A felhasználói megállapodás frissítései

Hatályba lépés dátuma: 2019. december 11.

Egy teljesen átalakított Felhasználói megállapodást kínálunk ügyfeleink számára.Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az új Felhasználói megállapodás még könnyebben használható legyen, és a tartalom révén még érthetőbb legyen, hogy Ön milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a PayPal termékeinek és szolgáltatásainak használatát illetően.

Ezeket tettük:

 1. A felhasználói megállapodást úgy alakítottuk át, hogy formátuma egyszerűbb legyen – új, színkódokkal ellátott fejlécekkel, hogy könnyebben megtalálhatja a fiókja szempontjából leginkább releváns információkat.A felhasználói megállapodás tartalmát felülvizsgáltuk és átszerveztük, hogy könnyebben követhető legyen úgy, hogy az információk ott szerepeljenek, ahol leginkább keresné.Mondanivalónk nem változik, csak a forma és az információk helye.

B.  A frissített felhasználói megállapodás 2019. október 10. után lesz elérhető. Amint elérhetővé válik, IDE kattintva tekintheti meg. 

Értesítés a PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodásának módosításáról

Hatálybalépés dátuma: 2019. október 11.

A PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodás egyes szakaszainak módosítása:

• tisztázza és átalakítja a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Szakasz

Módosítás

6. Napi használati limitek

 

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy egyértelművé tegyük (csak iránymutatásként) a kártyájának használatára vonatkozó szokásos napi limiteket.

7. Tranzakciók engedélyezése

 

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy pontosítsuk a tranzakciók engedélyezésének módjait.

8. Az Ön fizetési kötelezettsége

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy pontosítsuk, hogy milyen módon lehet a kifizetést finanszírozni.

10. GBP-től eltérő egyenleg használata

 

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy pontosítsuk, hogy hogyan indíthat kifizetést GBP-től eltérő pénznemben.

11. Díjak

Az új 11. c. szakasz azt pontosítja, hogy miként biztosítjuk Önnek kimutatásainkat.

12. Pénzvisszatérítési program

 

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy egyértelműsítsük a pénzvisszatérítési program működését.  Ennek keretében megerősítjük azt is, hogy a pénzvisszatérítési program a „féltől felfelé kerekítés” elve alapján működik, így például pénzvisszatérítésre az alábbiak szerint kerül sor:

 • 10,00 GBP összegű vásárlási tranzakció esetén = 0,05 GBP pénzvisszatérítés
 • 10,99 GBP összegű vásárlási tranzakció esetén = > 0,05 GBP pénzvisszatérítés
 • 11,00 GBP összegű vásárlási tranzakció esetén = > 0,06 GBP pénzvisszatérítés

A pénzvisszatérítési programot illetően tekintse át alább a PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodás módosításáról szóló emlékeztetőt, amelynek hatályba lépési dátuma 2019. december 11.

25. Az Ön felmondási joga

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy egyértelművé tegyük, hogy Ön hogyan mondhatja fel telefonon a megállapodást.

26. A PayPal felmondási joga

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy egyértelművé tegyük, hogy mi milyen módon tudjuk felmondani a megállapodást.

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

A PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodása 2019. október 11. után lesz elérhető.  Amint elérhetővé válik, IDE kattintva tekintheti meg.

 

Értesítés a PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodásának módosításáról

Hatálybalépés dátuma: 2019. december 11.

 1. Zárolások

Módosítjuk a 14. szakaszt (Zárolás) az alábbiak egyértelműsítése érdekében:

 • Ha a kereskedő előzetes zárolási kérelmet nyújt be, előfordulhat, hogy a zárolási kérelemben szereplő összeg értékében legfeljebb harmincegy (31) napig zároljuk PayPal-egyenlegét;
 • Ha Ön engedélyezi a tranzakciót, és ezt követően nem kerül sor az adott termék tervezett megvásárlására, a jóváhagyás miatt előfordulhat, hogy akár harmincegy (31) napra zároljuk az összeget; és
 • a zárolásra vonatkozó növekményes módosítást tartalmazó tranzakciók esetén az összeget legfeljebb hatvan (60) napig zárolhatjuk.
 1. Pénzvisszatérítési program

Emlékeztető útján 2019. október 11-én módosítottuk a 12. szakaszt (Pénzvisszatérítési program), hogy egyértelműsítsük a pénzvisszatérítési program működését.  A 2019. október 11-én hatályba lépő módosítások továbbra is elérhetők és alkalmazandók maradnak a hatálybalépés dátumán és azt követően.  

A PayPal Business Debit Mastercard kártyatulajdonosi megállapodása, amely a fenti módosításokat már tükrözi, 2019. október 11. után lesz elérhető. Amint elérhetővé válik, IDE kattintva tekintheti meg.

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. augusztus 19. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. Az új fizetési megoldás használati feltételei

Az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten élő értékesítők esetén: 

 • Az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten élő értékesítőkre vonatkozó díjak az 1. számú melléklet A2.2.2.1. szakaszába lettek áthelyezve.  Az American Express kártyával való kifizetések Custom Card Fields használatával történő fogadásának díját is (ahol lehetővé tesszük, hogy ilyen kifizetéseket fogadjon) az 1. számú melléklet új, A2.2.2.1. szakaszában tüntetjük fel.

Más területen élő értékesítők esetén

 • Módosítottuk a PayPal felhasználói megállapodás 5.10 szakaszát (új fizetési megoldás), hogy tartalmazza a vonatkozó feltételeket (beleértve a díjakat is), amennyiben Ön az Egyesült Királyságtól, Gibraltártól, Jersey-től és a Man-szigettől eltérő országban eladó, és új fizetési megoldást kínálunk Önnek, amelynek igénybe vételéről Ön dönt.
 • Az Egyesült Királyságtól, Gibraltártól, Jersey-től, Guernsey-től és a Man-szigettől eltérő országokban élő értékesítőkre vonatkozó díjakat az 1. számú melléklet új, A2.2.2.2. (Íroszág) és A2.2.2.3. (egyéb országok) szakasza határozza meg. 
 • Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az 1. számú melléklet 5.10. és A.2.2.2.2. szakasza csak az új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkozik Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal legtöbb weblapján szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.

Az 1. számú melléklet módosított 5.10. és A2.2.2. szakasza az alábbiakban olvasható (a módosítások aláhúzva vannak feltüntetve):

“…

5.10. Új fizetési megoldás

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára; és
 • csalásmegelőzési eszközünk. 

Az új fizetési megoldási szolgáltatásunk keretében az új fizetési megoldás összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját igénybe veheti.  Ha biztosítjuk Önnek az új fizetési megoldási szolgáltatást, és Ön igénybe veszi, a jelen Felhasználói megállapodás mellett a következő további feltételeket is elfogadja az alábbi funkciókra vonatkozóan:

 • ha a Helyi fizetési mód funkciót használja az új fizetési megoldásunk részeként,PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodását; és
 • ha a következőt használja:
  • a Custom Card Fields szolgáltatást használja az új fizetési megoldás részeként; és
  • Csalásmegelőző eszközünk (más néven ebben a megállapodásban Custom Card Fields Csaláskezelési szűrők vagy Csalásmegelőző eszköz) az új fizetési megoldásunk részeként,

a következő feltételek a PayPal-számla regisztrációs országától függenek:

PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodásban, az Egyesült Királyságra, Gibraltárra, Jersey-re, Guernsey-re és a Man-szigetre vonatkozó PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban, illetve az egyéb országokra vonatkozóPayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban meghatározott díjak nem érvényesek az új fizetési megoldás használatakor. Ehelyett az új fizetési megoldás használatára Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak érvényesek, amelyek az 1. számú melléklet A2.2.2. szakaszában találhatóak meg.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az1. számú melléklet 5.10. és A.2.2.2.2. szakasza csak az új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkoznak Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal legtöbb weboldalán szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.

A2.2.2. Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak

A2.2.2.1 Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár

Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) a Custom Card Fields használatával*

American Express kártyákkal végzett kifizetések a Custom Card Fields használatával

Kártyával történő kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések  szolgáltatásunk felhasználóitól

Helyi fizetési módokkal indított kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

3,5%

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

2,90% + rögzített díj

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.2.2 Írország

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) a Custom Card Fields használatával*

Kártyával történő kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk felhasználóitól

Helyi fizetési módokkal indított kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az1. számú melléklet 5.10. és A.2.2.2.2. szakasza csak az új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkoznak Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal legtöbb weboldalán szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.

A2.2.2.3 Máshol

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) a Custom Card Fields használatával*

Kártyával történő kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk felhasználóitól

Helyi fizetési módokkal indított kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,90% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

…”

 

Értesítés a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) módosításáról – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben és a Man-szigeten

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

A jelenleg érvényben lévő PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. Díjak

Módosítottuk a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatási megállapodását, hogy:

 • csökkentsük a PayPal által a Custom Card Fields használatával történő kártyás fizetések fogadásakor jelenleg felszámított díjakat, és
 • bevezessük az American Express kártyával történő fizetések Custom Card Fields használatával történő fogadására vonatkozó díjakat (ahol lehetővé tesszük, hogy ilyen kártyás fizetéseket fogadjon).

Átdolgoztuk a 2.4. és a 2.5. szakaszt, és egy új 2.4. szakasszal helyettesítjük, amely ezeket és az egyéb kártyatranzakciós díjakat tartalmazza. A 2. szakasz további pontjait ennek megfelelően újraszámoztuk.  Az új 2.4. szakasz jelenlegi szövege a következő:

“…

2.4. Tranzakciós díjak kártyás fizetések fogadásakor A következő díjak vonatkoznak minden olyan belföldi kifizetésre, amely az alábbi típusú kártyákról érkezik a következő Termékeken keresztül:

Termék

Kártyatípus

Díj

Website Payments Pro vagy Virtual Terminal

Visa, Mastercard vagy Maestro

 

Kevert árazású díjstruktúra

3,4% + Rögzített Díj

Interchange Plus díjstruktúra

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között)
 

+ 2,90%
 

+ Rögzített díj

Custom Card Fields

Visa, Mastercard vagy Maestro

Kevert árazású díjstruktúra

1,2% + rögzített díj

Interchange Plus díjstruktúra

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között)


+ 1,20%


+ rögzített díj

American Express

3,5%

2019. augusztus 19-től kezdve a PayPal kereskedői díjszabása már nem érvényes. A PayPal kereskedői díjszabása helyett a PayPal normál díjszabása alkalmazandó.

…”

 1. További módosítások

PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás egyes szakaszait módosítottuk:

 • hogy tisztázzuk és átalakítsuk a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Szakasz

Módosítás

Új 5.5. szakasz

Ez egy új pont, amely az Önre vonatkozó feltételeket tartalmazza, amennyiben lehetővé tesszük, hogy American Express kártyáról érkező kifizetéseket fogadjon.

8.1. szakasz (Ön által kezdeményezett megszüntetés és felfüggesztés)

További feltételeket határoztunk meg, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a Custom Card Fields használatának megszüntetéséhez vagy felfüggesztéséhez.  Azzal kapcsolatban is hozzáadtunk egy új rendelkezést, hogyan szüntetheti meg az American Express kártyával történő kifizetések fogadását, ha lehetővé tesszük, hogy ilyen kifizetéseket fogadjon.

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

 

Értesítés az új PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás közzétételéről az Egyesült Királyságtól, Gibraltártól, Jersey-től, Guernsey-től és Man-szigettől eltérő országokban élő értékesítőkre vonatkozóan 

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

Közzétettünk az Egyesült Királyságtól, Gibraltártól, Jersey-től, Guernsey-től és Man-szigettől eltérő országokban élő értékesítőkre vonatkozó új PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást, akik integrálták vagy használják a Custom Card Fields szolgáltatást és a Custom Card Fields API-t.

A jelenleg érvényben lévő PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás csak a Custom Card Fields Írországban történő elindítása után érvényes Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal a Custom Card Fields szolgáltatást Írországban2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.


 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. június 14. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

 

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy alaposan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

 

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek az alábbiakban jelzett hatálybalépési dátumokon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.


 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 14.

Az érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Az új fizetési megoldásunk használati feltételei az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten élő értékesítők számára

A PayPal felhasználói megállapodást az alábbi új szakaszokkal egészítettük ki, amelyek azokat a feltételeket (a díjakkal együtt) tartalmazzák, amelyeket akkor kell figyelembe venni, ha felajánljuk Önnek a új fizetési megoldásunkat, és Ön igénybe szeretné venni:

 • 5.10 szakasz (Új fizetési megoldás – Csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben és Man-szigeten élő felhasználók számára); és
 • az 1. díjszabás A 2.2.2 szakasza (az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak – Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár)

Az 1. díjszabás újonnan hozzáadott 5.10. és A2.2.2 szakasz szövege:

5.10 Új fizetési megoldás – Csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten élő felhasználók számára)

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára; és
 • csalásmegelőzési eszközünk. 

Az új fizetési megoldási szolgáltatásunk keretében az új fizetési megoldás összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját igénybe veheti.  Ha biztosítjuk Önnek az új fizetési megoldási szolgáltatást, és Ön igénybe veszi, a jelen Felhasználói megállapodás mellett a következő további feltételeket is elfogadja az alábbi funkciókra vonatkozóan:

A PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodásában és a PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodásban esetlegesen meghatározott díjak nem érvényesek az új fizetési megoldás használatakor. Ehelyett az új fizetési megoldás használatára Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak érvényesek, amelyek az 1. számú melléklet A2.2.2. szakaszában találhatóak meg.

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.2. Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak – Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár

A2.2.2.1. Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) a Custom Card Fields használatával*

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

3,4% + Rögzített Díj

Bankközi díj + 2,90% + rögzített díj

 

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.2.2. A Custom Card Fieldsen kívül fogadott egyéb kifizetések

3,4% + Rögzített Díj

… ”

2. További módosítások

A PayPal felhasználói megállapodás egyes pontjait módosítottuk:

 • hogy tisztázzuk és átalakítsuk a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Szakasz

Módosítás

6.1 Az e-pénz felvételének és beváltásának módja

Ez a szakasz úgy módosul, hogy pontosítsa a pénzfelvétel megengedett típusait.

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

Értesítés a PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás módosításáról (csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és aMan-szigeten)

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 14.

A jelenleg érvényben lévő PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás nevének változása

Megváltoztattuk a PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás nevét.  A megállapodás új neve PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás, és a módosításról szóló értesítés további részében ezt a nevet fogjuk használni.

2. Custom Card Fields

Örömmel értesítjük, hogy a következők bevezetését tervezzük:

 • egy új online kártyás fizetési szolgáltatást, az úgynevezett Custom Card Fields API-t, amely a hitel- és bankkártyás tranzakciók végrehajtására szolgál, ahol a kártyaadatokat a kártyatulajdonos online adja meg a Közvetlen kifizetés API alternatívájaként; és
 • az új Custom Card Fields csaláskezelési szűrők szolgáltatást, melyet a Custom Card Fields API-val együtt kínálunk a Speciális csaláskezelő szűrők alternatívájaként; és
 • a Custom Card Fields termékünket; ez egy olyan szolgáltatáscsomag, amely minden esetben tartalmazza a Custom Card Fields API-t, és opcionális szolgáltatásként elérhetőek hozzá a Custom Card Fields csaláskezelési szűrők.  A Custom Card Fields termék részeként más PayPal Website Payments Pro-funkciókat is kínálhatunk.

A Custom Card Fields terméket kínálhatjuk:

 • önálló szolgáltatásként a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás feltételei szerint, amelynek díjait a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás tartalmazza; vagy
 • az új fizetési megoldás részeként és a PayPal Online kártyás fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodás és a PayPal felhasználói megállapodás új fizetési megoldással kapcsolatos feltételeinek megfelelően, a díjak, melyek a PayPal felhasználói megállapodás új fizetési megoldás díjai részében található meg.

Tekintse át a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás elején található „A jelen megállapodásról” című részt a Custom Card Fields szolgáltatásra és a megállapodás hatálya alá eső egyéb termékekre vonatkozó információkért.   

3. További módosítások

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás egyes szakaszait módosítottuk:

 • hogy tisztázzuk és átalakítsuk a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Szakasz

Módosítás

Új „A jelen megállapodásról” című szakasz

Ez egy új rész termékeinket, online kártyás fizetési szolgáltatásainkat és az Online kártyás fizetési szolgáltatásokat sorolja fel, és azok meglevő rendelkezéseit pontosítja, valamint azt ismerteti, hogy a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás hogyan vonatkozik Önre.

 

 

1.3 (Az Ön adatai)

Ebből a szakaszból lesz az új 5.4. szakasz (Adatvédelmi nyilatkozat) az új nevet kapó 5. szakaszban (Hogyan alkalmazandók a jogi dokumentumok) a kontextualizálás érdekében tett további kiegészítésekkel.

2.6a (Szószedet)

2.7 (Kevert árazású vagy Interchange Plus tranzakciós díjak)

3. (Kártyás kifizetések teljesítése Interchange Plus díjstruktúra esetén)

Ezekből a szakaszokból lesz az új 3. szakasz (Interchange Plus díjstruktúra és Kiegyenlített díjstruktúra közötti választás) a kontextualizálás érdekében tett további kiegészítésekkel.

7. (Banki feltételek a kártyás tranzakciókra vonatkozóan)

Ebből a szakaszból lesz az új 5.3. szakasz (Kereskedelmi jogi megállapodás) az új nevet kapó 5. szakaszban (Hogyan alkalmazandók az egyéb jogi dokumentumaink), amely további részleteket tartalmaz az 5.1. szakasz kontextusáról és az új „A jelen megállapodásról” című szakaszról.  

Új 7. szakasz (Custom Card Fields csaláskezelési szűrők) és új 3. számú melléklet

Ez a szakasz és díjszabás tartalmazza a Custom Card Fields csaláskezelési szűrők használatának feltételeit.

9.4 (PayPal üzemeltetési megoldás és az Ön szellemi tulajdona)

Ebből a szakaszból lesz az új 6.4. szakasz (PayPal üzemeltetési integrációk és az Ön szellemi tulajdonjogai) a kontextualizálás érdekében tett további kiegészítésekkel.

10. (Fogalommeghatározások)

Ezt a szakaszt kiegészítettük, hogy:

 • tisztázza a következő fogalommeghatározásokat: Közvetlen kifizetések API; Gyors kifizetés; Üzemeltetési lehetőség; Online kártyás fizetési szolgáltatások; PayPal üzemeltetési integrációk; Termék; Normál PayPal-kifizetések; Virtuális terminál; és Website Payments Pro;
 • az Adatvédelmi irányelv meghatározását az Általános adatvédelmi rendelet meghatározásával helyettesíti; és
 • a következő új meghatározott kifejezéseket vezeti be: Custom Card Fields API; Custom Card Fields csaláskezelési szűrők; Custom Card Fields; és Önüzemeltető integráció.

 

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

A jelenleg érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1. Finanszírozási források és az Ön felelőssége – csak az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Módosítjuk a 3.2. szakaszt (Finanszírozási források – kártyák), a 3.3. szakaszt (Finanszírozási források – Bankszámlák) és a 10.1c szakaszt (Az Ön felelőssége – A PayPal által megtehető lépések – Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése) annak egyértelműsítése érdekében, hogy behajthatunk minden olyan összeget, amellyel Ön a PayPalnek tartozik tevékenységéből eredően a kifizetések fogadó feleként a Szolgáltatások finanszírozási források használatával való igénybevételekor.  A 3.2., 3.3. és a 10.1c szakasz jelenlegi szövege (kivonatos formában a kontextust és a tömörséget szem előtt tartva, vagy az eredeti szakasz kontextusában megjelenítve, a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

3.2. Kártyák. Bankkártya, hitelkártya vagy (bizonyos esetekben) feltöltőkártya finanszírozási forrásként történő használata esetén Ön folyamatos meghatalmazást biztosít a PayPalnek arra, hogy az adott kártyát automatikusan megterhelje azzal az összeggel, amely szükséges ahhoz, hogy e-pénzt vásároljon az egyenlegben a következő fedezetére:

 • egy Fizetési megbízás (és a PayPal részére fizetendő tranzakciós díjak) összegét, amennyiben a jelen Megállapodás értelmében a szóban forgó kártya az alkalmazandó finanszírozási forrás a fizetési megbízáshoz; és
 • ha Ön az Egyesült Királyságban lévő lakóhellyel rendelkezőként regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, minden olyan összeget, amelyet a PayPal számára kell megfizetnie a Szolgáltatások használatakor a kifizetések fogadásával kapcsolatosan.

Az állandó meghatalmazás bármely kártya esetében visszavonható. Ehhez el kell távolítania a Számlaprofiljából az adott kártyát mint Fizetési Forrást.

3.3. Bankszámlák. Ha a bankszámláját finanszírozási forrásként a számlájához csatolja, azzal folyamatos (a bankja által az ilyen meghatalmazások készítésére és fenntartására megszabott rendelkezések hatálya alá eső) meghatalmazást biztosít a PayPal számára, hogy automatikusan megterhelje az Ön bankszámláját azzal az összeggel, amely olyan mennyiségű e-pénz megvásárlásához szükséges az egyenlegére, amelyből:

 • fedezni tudja a más felhasználók részére kezdeményezett fizetési megbízásokat (valamint a PayPal részére fizetendő tranzakciós díjakat) azokban az esetekben, amikor a jelen Megállapodás értelmében a bankszámla az alkalmazandó finanszírozási forrás a fizetési megbízáshoz:
 • amikor a számlája felületén elérhető Pénz hozzáadása funkciót használja; és
 • ha Ön az Egyesült Királyságban lévő lakóhellyel rendelkezőként regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, minden olyan összeget, amelyet a PayPal számára kell megfizetnie a Szolgáltatások használatakor a kifizetések fogadásával kapcsolatosan.

10.1 Az Ön felelőssége.

c. Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése. Abban az esetben, ha Önnek a PayPal felé fennálló tartozása van, a PayPal az összeget azonnali hatállyal levonhatja az Ön egyenlegéről (ha elérhető). Ha nincs elég fedezet az egyenlegén a tartozása megtérítésére, a PayPal fenntartja a jogot, hogy a PayPal felé fennálló tartozását a számlájára érkező bármely összegből beszedje, vagy egyéb esetben Ön beleegyezik, hogy megtéríti az összeget a PayPal számára. Ha az Egyesült Királyságban lévő lakóhellyel regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, a PayPal az Ön finanszírozási forrásainak felhasználásával behajthatja a tartozás összegét, ahogyan azt a 3. szakasz ismerteti. A PayPal emellett behajthatja a tartozást jogi úton is, korlátozás nélkül beleértve az adósságbehajtó ügynökség segítségével történő behajtást.”

2. Elutasított tranzakciók és visszatérítések

Módosítjuk a 4.6. (Elutasított tranzakciók), 5.7. (Az Ön visszatérítési irányelvei, adatvédelmi irányelvek és biztonság) pontokat, és az 1. számú melléklet A3.1.2. (Díjszabási táblázat) szakaszát annak egyértelműsítése érdekében, mi történik, ha a kedvezményezett visszautasítja vagy később visszatéríti a kifizetést (beleértve azt is, ha az eredeti kifizetés keretében pénznemváltás is történt, és pénznemváltás (és bizonyos esetekben pénznemváltási díj) szükséges a visszatérített összeghez). 

Ennek megfelelően módosítjuk a 4.6. szakaszt a visszatérített kifizetést fogadó kifizetőkre vonatkozóan, és a következőre nevezzük át: „Elutasított tranzakciók és a kedvezményezett által küldött visszatérítések”. 

Ennek megfelelően módosítjuk az 5.7. szakaszt a visszatérítést küldő vagy a kifizetést elutasító kedvezményezettekre vonatkozóan, és a következőre nevezzük át: „Visszatérítések, elutasított kifizetések, Az Ön visszatérítési irányelvei, adatvédelmi irányelvek és biztonság”, és a pontosítás érdekében egy új szakaszt is beiktatunk (5.7.1. (Visszatérítések és elutasított kifizetések)). 

Az 1. díjszabás (Díjtáblázat) A3.1.2 szakasza ennek megfelelően módosul.

A 4.6. és az 5.7.1. szakasz jelenlegi szövege (az eredeti szakasz kontextusában megjelenítve, a hozzáadott szövegrészeket aláhúzás jelöli):

“…

4.6 Elutasított tranzakciók és a kedvezményezett által küldött visszatérítések.

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • az összeget elutasítsa; vagy
 • úgy döntsön, hogy elfogadja, majd Szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes kifizetést vagy annak egy részét. 

Az elutasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk.  Az eredeti kifizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül az elfogadatlan kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk.

Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra konvertálhatjuk:

 • az eredeti kifizetéshez használt egyenleg pénznemére (a kedvezményezett által átvett pénznemre váltás előtt);
 • számlájának eredeti nyitó pénznemére; vagy
 • amerikai dollárra (egyenleget nyitunk Önnel ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés keretében történt pénznemváltás,a kedvezményezett által fogadott pénznemű visszatérített összeget a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napján érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja vissza (beleértve az Ön által fizetett pénznemváltási díjat) az eredeti kifizetéshez használt pénznemben, amelyről az át lett váltva; és
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 napon belül visszaküldik , a visszaküldött összeg átváltásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot fogjuk használni. A tranzakciós átváltási árfolyam megállapításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a 8.2. szakaszt. Vegye figyelembe, hogy a visszaküldés során történő átváltás esetében:.
  • ha Ön az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Írországban lévő lakóhellyel regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, akkor a tranzakciós átváltási árfolyam nem tartalmazza a pénznemváltási díjat (és Önnek nem kell kifizetnie); és
  • Ha Ön más ország lakosaként regisztrálva a PayPalnél, a tranzakciós átváltási árfolyam a pénznemváltási díjat is tartalmazza. Ilyen esetben Önt terheli az A3.1.2. szakaszban meghatározott pénznemváltási díj.

Ön vállalja, hogy az ebben az esetben az A 3.1.2. szakaszban meghatározott pénznemváltási díj terheli Önt az Önnek a fentiekben ismertetett módokon visszaküldött összegekre vonatkozó bármely pénznemváltásért. A tranzakciós átváltási árfolyam a pénznemváltási díjat is tartalmazza.  A tranzakciós átváltási árfolyamot azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatjuk.  A tranzakciós átváltási árfolyamról a 8.2. szakaszban tudhat meg többet.

Emellett automatikusan átutalhatjuk a visszatérített összeget az egyenlegéről, és visszautalhatjuk az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. Az átutalás is járhat pénznemváltással – ezzel kapcsolatban lásd a 6. szakaszt.

Dönthetünk úgy, hogy az eredeti kifizetés után először nem terheljük meg az eredeti finanszírozási forrást, ha az összeget az Ön egyenlegére a fentiekben ismertetett módon visszaküldik azt megelőzően, hogy sor kerülne az összeg az Ön eredeti finanszírozási forrásából a PayPalnek történő kifizetésére az eredeti kifizetés teljesítéséhez.

Előfordulhat, hogy a visszatérített összeg kisebb, mint az eredetileg kifizetett összeg.  Ezt a következő eredményezheti:

 • az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél.Mivel mi csak fizetési szolgáltató vagyunk, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött; vagy
 • tranzakciós átváltási árfolyam ingadozása. 

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a kedvezményezett az összeg elutasítására vagy visszatérítésére vonatkozó döntése miatt keletkezik, kivéve, ha a kedvezményezett általi visszatérítés a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés (lásd a 12. szakaszt).

5.7. Visszatérítések, elutasított kifizetések, az Ön visszatérítési irányelvei, adatvédelmi irányelvek és biztonság.

5.7.1 Visszatérítések és elutasított kifizetések

Ha Ön egy kifizetés kedvezményezettje, és lehetővé tesszük, hogy elutasítsa vagy visszatérítse az összeget a kifizetőnek:

 • kizárólag Ön (és nem a PayPal) a felelős a következőkért:
  • a kifizetővel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a kifizetőnek visszaküld; és
  • az eredeti kifizetés kifizető száméra jelentkező költsége és a kifizetőnek visszaküldött összeg közötti bármely eltérés (amely például a tranzakciós átváltási árfolyam ingadozása miatt keletkezett), kivéve, ha a visszatérített összeg a PayPal hibájából eredő kifizetésből származik (lásd a 12. szakaszt).

5.7.2 Visszatérítési irányelvek

5.7.3 Adatvédelem és adatvédelmi irányelvek

5.7.4 Biztonság

A3.1. Pénznemváltás


A3.1.2. Minden más, pénznemváltást magában foglaló tranzakció esetében (beleértve az Önnek visszatérítésként vagy elutasított kifizetésként visszaküldött összegek átváltását):

…”

3. Díjak – Nemzetközi személyes tranzakciók – Csak az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Módosítjuk az Egyesült Királyságban, a Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten és a Gibraltáron élő felhasználóknak a nemzetközi személyes tranzakciók indítása után felszámított díjakat (kivéve az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában küldött összegek esetén), amelyek az 1. számú melléklet (Díjszabási táblázat) A.1.2.2. szakaszában (Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók) szerepelnek. A díjakat az új, 1.2.2.1. szakasz tartalmazza.  Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A.1.2.2.1. szakaszának jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

A1.2.2. Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók

A1.2.2.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Gibraltáron bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által indítva

Tevékenység

Díj

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

 

a tranzakció összegének 5%-a.

 

A minimális díj 0,99 GBP, míg a maximális díj 2,99 GBP.

…”

4. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadásáért felszámított díjak

A következő módon változtatjuk meg a Kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetések díjait:

 • Az 1. díjszabás (Díjtáblázat) A2.2.1 szakaszában (Az Egyesült Királyságban és a releváns országban érvényes alapdíjak) ismertetett belföldi kifizetések fogadásának díja (eladás) 2,90% + rögzített díjra változik.
 • Az új fizetési megoldás szolgáltatást használó, Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók esetén a belföldi kifizetések fogadásának díja (értékesítés) az A2.2.2 szakaszban a következőképp módosul:
  • 1,20% + rögzített díj a fogadáshoz:
   • kártyás fizetések a Custom Card Fields segítségével, ha a Kiegyenlített díjstruktúrát használja
   • kártyával történő kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk felhasználóitól; és
   • helyi fizetési módokkal történő kifizetések;
  • bankközi díj + 1,20% + rögzített díj a Custom Card Fields segítségével történő kártyás fizetések esetén, ha az Interchange Plus díjstruktúrát használja
  • 2,90% + rögzített díj minden egyéb típusú kifizetés fogadáshoz.
 • 2019. augusztus 19-étől kezdve az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A2.2.3. szakaszában szereplő kereskedői díjszabás már nem érvényes az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron levő kereskedőkre.  A kereskedői díjszabás helyett a normál díjszabás (2,90% + rögzített díj) érvényes minden egyes belföldi kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetésre, amelyet az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron élő kereskedők fogadnak.
 • Az Egyesült Államokból/Kanadából és az Európa II. régióból érkező kifizetésekre vonatkozóan az 1. díjtáblázat A2.3 szakaszában szereplő további százalékos nemzetközi díjak az alábbi módon nőnek:

Küldő országa

Nemzetközi tranzakció díja

 

Észak-Európa

0,5%

 

Egyesült Államok/Kanada

2,0%

 

Európa II.

2,0%

 

Megjegyzés: Ha Ön Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó, az új A.2.3.2. szakaszban ismertetett díjszabást továbbra is alkalmazni kell a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítésig. Ezt követően az új A2.3.1. szakaszban szereplő díjak alkalmazandóak.

 • Az 1. díjtáblázat A4.6 szakaszában szereplő, angol fontban (GBP) fogadott kifizetések rögzített díja 0,30 GBP-re nő.

Megjegyzés: Ha Ön Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó, a GBP-ben beérkező, kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetésekre vonatkozó rögzített díj továbbra is 0,20 GBP a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítésig. Ezt követőena GBP-ben beérkező, kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetésekre vonatkozó rögzített díj 0,30 GBP-re nő.

Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A2. és A4.6. szakaszának (az eredeti oszlopfejlécek kontextusában megjelenítve) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

A2. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések díja

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. számú szakasz A4.6. pontját.

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1. Küldés (vásárlás)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.1 Normál díjszabás 

2,90% + rögzített díj

A2.2.2. Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak – Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár

Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) a Custom Card Fields használatával*

Kártyával történő kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk felhasználóitól

Helyi fizetési módokkal indított kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díjak az Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár esetében

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

2,90% + rögzített díj

*Lásd a <PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás)> az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.3. Kereskedői díjszabás (Csak a kereskedői díjszabás állapotú számlák esetében. A kereskedői díjszabású státusz jogosultsághoz, igényléshez és a PayPal jóváhagyásához kötött.Előfordulhat, hogy a PayPal eseti alapon értékeli az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe veheti a következő követelményeket: havi értékesítési forgalom, átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a számla mutat-e tartozást. További részletekért tekintse meg az A2.2.2.4. szakaszt):

 

A2.2.3.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

2019. augusztus 19-étől kezdve a kereskedői díjszabás már nem érvényes az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron levő kereskedőkre.  A kereskedői díjszabás helyett a normál díjszabás (2,90% + rögzített díj) érvényes minden egyes belföldi kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetésre, amelyet az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron élő kereskedők fogadnak.


A2.2.3.2. Az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, Man-szigettől vagy Gibraltártól eltérő releváns országban regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

 

Sáv

Az előző naptári hónapban az alábbi országban lakóhellyel rendelkező felhasználóhoz beérkezett, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések teljes összege

Kifizetésenkénti díj

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Bármely más releváns ország (kivéve az Egyesült Királyságot, Jersey-t, Guernsey-t, Man-szigetet és Gibraltárt)

1

0,00 CZK–70 000,00 CZK

0,00 HUF–700 000,00 HUF

0,00 CHF–4000,00 CHF

0,00 EUR–2500,00 EUR

3,4% + Rögzített Díj

2

70 000,01 CZK–280 000,00 CZK

700 000,01 HUF–2 500 000,00 HUF

4000,01 CHF–16 000,00 CHF

2500,01 EUR–10 000,00 EUR

2,9% + rögzített díj

3

280 000,01 CZK–1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF–12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF–80 000,00 CHF

10 000,01 EUR–50 000,00 EUR

2,7% + rögzített díj

4

1 500 000,01 CZK–3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF–25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF–160 000,00 CHF

50 000,01 EUR–100 000,00 EUR

2,4% + rögzített díj

5

3 000 000,00 CZK felett

25 000 000,00 HUF felett

160 000,00 CHF felett

100 000,00 EUR felett

1,9% + rögzített díj

 

A2.2.2.4. Jogosultság a kereskedői díjszabásra

 

Ahhoz, hogy igényelhesse (és fenntarthassa) a Kereskedői díjszabás státuszt a PayPalnál, a Számlának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

 

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • a Számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a Felhasználó lakóhelyének megfelelő ország pénznemében való összeg meghatározásának részleteit lásd a fenti táblázatok tartalmazzák).

A PayPal bármikor jogosult visszaállítani a Számlát a Normál díjszabás szerinti használatára, ha a fenti követelmények nem teljesülnek, illetve ha a Számlával szemben rendezetlen visszaterhelések merülnek fel.Ezenkívül lásd az 5.4. szakaszt.

 

Ha a PayPal visszaminősíti a számláját, ismét igényelnie kell a kereskedői díjszabású státusz odaítélését a PayPaltől.

 

Ha kereskedői díjszabású státuszt kíván igényelni számlájához, jelentkezzen be PayPal-számlájába, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Elutasítás esetén az azt követő 30 nap elteltével nyújthat be ismételt igényelést.

 

A Kereskedői díjszabás nem alkalmazható a Website Payments Pro, a Virtuális Terminál és a PayPal Here fizetési funkciókon keresztül kapott, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésekre.

A2.3. Nemzetközi kifizetések fogadása (értékesítés)

A Belföldi Kereskedelmi Tranzakciók fogadására vonatkozó Díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított Határon Átnyúló Utalási Díj is; utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (ez a küldő fél országától függ).

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetéseket belföldi kereskedelmi tranzakciókként kezeljük a díjak megállapításakor.

A2.3.1. Minden ország Írország kivételével

Küldő országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,5%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

2,0%

Európa II.

2,0%

A világ többi része

2,0%

A2.3.2. Írország

Küldő országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,4%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

1,0%

Európa II.

1,3%

A világ többi része

2,0%

Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező Felhasználókra 2019. augusztus 19-től kezdve a jelen A2.3.2. szakaszban meghatározott díjak helyett az A2.3.1. szakaszban ismertetett díjak lesznek érvényesek (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően.

A4.6. A kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetések rögzített díjai (ha az nincs másként meghatározva) a fogadott kifizetés pénznemétől függnek, és a következőképp alakulnak:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,20 GBP (ír felhasználók által fizetendő)

0,30 GBP (bármely más felhasználók által fizetendő)

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

A 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítéssel a GBP-ben fogadott, kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetések rögzített díja 0,30 GBP-re nő az Írországban regisztrált felhasználók esetében. 

…”

 

5. Díjak – Pénznemváltási díjak – csak az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Az 1. díjszabás A 3.1.2 szakaszában (Minden más pénznemváltást igénylő tranzakció esetében) szereplő, Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron élő személyeknek felszámított átváltási díjakat 3,5%-ról 3,75%-ra módosítjuk az alábbi pénznemek esetén:

 • Kanadai dollár (CAD)
 • Cseh korona (CZK)
 • Dán korona (DKK)
 • Euró (EUR)
 • Magyar forint (HUF)
 • Norvég korona (NOK)
 • Lengyel zloty (PLN)
 • Orosz rubel (RUB)
 • Svéd korona (SEK)
 • Svájci frank (CHF)
 • Angol font (GBP)
 • Amerikai dollár (USD)

Megjegyzés: Ha Ön Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó, az írországi felhasználókra aktuálisan érvényes, az 1. melléklet A3.1.2. szakaszában ismertetett pénznemváltási díjak (minden egyéb, pénznemváltással járó tranzakció esetében) továbbra is érvényben maradnak a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítésig. Ezt követőenaz A3.1.2. szakaszban meghatározott, írországi felhasználókra vonatkozó pénznemváltási díjak a következő mértékben nőnek:

 • 3,5% és 3,75% között a következő pénznemekre való átváltás esetén:
  • Cseh korona (CZK)
  • Dán korona (DKK)
  • Euró (EUR)
  • Magyar forint (HUF)
  • Norvég korona (NOK)
  • Lengyel zloty (PLN)
  • Orosz rubel (RUB)
  • Svéd korona (SEK)
  • Svájci frank (CHF)
  • Angol font (GBP)

 • 3,0% és 3,25% között a következő pénznemekre való átváltás esetén:
  • Kanadai dollár (CAD)
  • Amerikai dollár (USD)

Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A3.1. szakaszának (Pénznemváltás) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1. Pénznemváltás

A3.1.1. Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azokra a tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az értékesítő átvállalta az átváltási díjat:

Az alap átváltási árfolyam plusz 2,5% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2. Minden egyéb, pénznemváltással járó tranzakció esetében (beleértve az Önnek visszaküldött vagy elutasított kifizetések összegének átváltását):

A3.1.2. Ha Ön az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, a Man-szigettől, Gibraltártól és Írországtól eltérő releváns országban bejegyzett lakhellyel rendelkező felhasználó: 


alap átváltási árfolyam plusz 4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2.2. Ha Ön az Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár vagy Írország területén bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó:

Az alap átváltási árfolyam plusz 3,0–4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam), attól függően, hogy mely pénznemre váltja át a kívánt összeget (lásd az alábbi táblázatot):

Pénznem és kód

Pénznemváltási díj az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Aktuálisan érvényes pénznemváltási díj írországi felhasználók számára 

Pénznemváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően közzétett további értesítés után*

Ausztrál dollár (AUD):

4,0%

4,0%

Brazil reál (BRL):

4,0%

4,0%

Kanadai dollár (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Cseh korona (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Dán korona (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Euró (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Hongkongi dollár (HKD):

4,0%

4,0%

Magyar forint (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Izraeli sékel (ILS):

4,0%

4,0%

Japán jen (JPY):

4,0%

4,0%

Maláj ringgit (MYR):

4,0%

4,0%

Mexikói peso (MXN):

4,0%

4,0%

Új-zélandi dollár (NZD):

4,0%

4,0%

Norvég korona (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Fülöp-szigeteki peso (PHP):

4,0%

4,0%

Lengyel zloty (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Orosz rubel (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Szingapúri dollár (SGD):

4,0%

4,0%

Svéd korona (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Svájci frank (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Új tajvani dollár (TWD):

4,0%

4,0%

Thai bát (THB):

4,0%

4,0%

Angol font (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Amerikai dollár (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

*Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra 2019. augusztus 19-től kezdve a fenti Aktuálisan érvényes pénznemváltási díj írországi felhasználók számára helyett a Pénznemváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően közzétett további értesítés után*érvényes (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően.

…”

6. Egyenleg átutalása

Az alábbi módon módosul az 1. díjszabás (Díjtáblázat) A3.2 szakasza:

 • A Romániában, Szlovéniában és Bulgáriában élő felhasználók esetén a kártyára/kártyával felvett összeg 1%-át számítjuk fel díjként a minimális és a maximális díjjal együtt a kártya pénznemétől függően.
 • A Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Liechtensteinben, Litvániában, Lettországban, Máltán, Szlovákiában és San Marinóban élő felhasználóknak díjat számítunk fel a kártyára/kártyával történő pénzfelvétel után a kártya pénznemében.

Az 1. melléklet (Díjszabási táblázat) A3.2. szakaszának jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

A3.2. Egyenleg átutalása

A3.2.1. Átutalás közvetlenül bankszámlára (amennyiben lehetséges*)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges**)

Ha egyenlegét a számlájában megadott pénznemtől eltérő pénznemben veszi fel, akkor a fentieknek megfelelően átváltási díjat is felszámítunk.

* Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet bankszámlára utalni.  

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

 

A3.2.2. Átutalás kártyára/kártyával (amennyiben lehetséges*)

 

A3.2.2.1. Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n és Man-szigeten élő felhasználók:

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A3.2.2.2. Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában élő felhasználók

A minimális és maximális díjjal átutalt összeg 1%-a a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük)**, az alábbiak szerint:

Pénzfelvétel pénzneme

Minimális díj

Maximális díj

Emirátusi dirham

0,90 AED

36,70 AED

Ausztrál dollár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bolgár leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadai dollár

0,25 CAD

10,00 CAD

Svájci frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Cseh korona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dán korona

1,80 DKK

70,00 DKK

Euró

0,25 EUR

10,00 EUR

Angol font

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongi dollár

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvát kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Magyar forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Izraeli új sékel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japán jen

30 JPY

1100 JPY

Kuvaiti dinár

1 KWD

Nincs max.

Srí Lanka-i rúpia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Mexikói peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Maláj ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvég korona

1,00 NOK

40,00 NOK

Új-zélandi dollár

0,40 NZD

15,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Lengyel zloty

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riál

1,00 QAR

40,00 QAR

Román új lej

1,00 RON

40,00 RON

Szerb dinár

25,00 RSD

1000,00 RSD

Orosz rubel

20,00 RUB

700,00 RUB

Svéd korona

2,50 SEK

100,00 SEK

Szingapúri dollár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thai bát

8,00 THB

320,00 THB

Török líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Amerikai dollár

0,25 USD

10,00 USD

Dél-afrikai rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Nincs minimális/maximális díj

 

A3.2.2.3.  Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Liechtensteinben, Litvániában, Lettországban, Máltán, Szlovákiában és San Marinóban élő felhasználók*:

A következő díjat számítjuk fel minden egyes pénzfelvételkor** a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük).

Pénzfelvétel pénzneme

Díj

Emirátusi dirham

10,00 AED

Argentin peso

8,00 ARS

Ausztrál dollár

3,50 AUD

Bolgár leva

3,50 BGN

Brazil reál

4,50 BRL

Kanadai dollár

3,00 CAD

Svájci frank

3,50 CHF

Chilei peso

1200,00 CLP

Ciprusi font

1,20 CYP

Cseh korona

55,00 CZK

Dán korona

15,00 DKK

Észt korona

30,00 EEK

Euró

2,00 EUR

Angol font

1,50 GBP

Gibraltári font

1,50 GIP

Hongkongi dollár

20,00 HKD

Horvát kuna

15,00 HRK

Magyar forint

500,00 HUF

Indonéz rúpia

23000,00 IDR

Izraeli új sékel

11,00 ILS

Indiai rúpia

100,00 INR

Izlandi korona

170,00 ISK

Japán jen

300 JPY

Litván litas

7,00 LTL

Lett lat

1,50 LVL

Máltai líra

0,9 MTL

Mexikói peso

30,00 MXN

Maláj ringgit

8,00 MYR

Norvég korona

16,00 NOK

Új-zélandi dollár

4,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

100,00 PHP

Lengyel zloty

8,00 PLN

Román új lej

6,00 RON

Orosz rubel

150,00 RUB

Svéd korona

18,00 SEK

Szingapúri dollár

4,00 SGD

Szlovák korona

70,00 SKK

Thai bát

90,00 THB

Török líra

3,80 TRY

Amerikai dollár

2,50 USD

Uruguayi peso

50,00 UYU

Dél-afrikai rand

20,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Ingyenes

Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet kártyára utalni.

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

…”

…”

7. További módosítások

Módosítottuk és átrendeztük a PayPal felhasználói megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

Értesítés a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) módosításáról – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jersey-n, Guernsey-n és a Man-szigeten

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

A módosított PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás)  a megállapodás aktuálisan érvényes verziója alatt,  ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

 1. Díjak

A PayPal felhasználói megállapodásban meghatározott belföldi kifizetésekre (Eladás) vonatkozó díjat mostantól minden Ön által Gyors kifizetéssel kapott belföldi normál PayPal-kifizetésre kell alkalmazni a 2.3 szakaszban szereplő, ilyen jellegű kifizetések fogadásakor a PayPal alapdíja helyett.

Emellett 2019. augusztus 19-étől kezdve a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) 2. szakaszában (Díjak) ismertetett PayPal kereskedői díjszabás hatályát veszti.  Ez azt jelenti, hogy a PayPal kereskedői díjszabás helyett:

 • belföldi kifizetések fogadása (értékesítés) esetén a PayPal felhasználói megállapodásban meghatározott díjat kell figyelembe venni minden Ön által Gyors kifizetéssel kapott belföldi normál PayPal-kifizetés esetén; és
 • a vonatkozó PayPal alapdíj vonatkozik az Ön által a Kiegyenlített díjstruktúrában vagy az Interchange Plus díjstruktúrában fogadott kártyás kifizetésekre.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) 2. szakaszának (Díjak) jelenlegi szövege (a módosításokat aláhúzás jelöli):

“…

2. Díjak

2.1. Hogyan történik a díjak kifizetése?Ön vállalja, hogy megfizeti a jelen Megállapodásban meghatározott díjakat, amikor azok esedékessé válnak, tartozások beszámítása vagy egyéb levonások nélkül. Ön felhatalmaz minket, hogy beszedhessük a Havi díjakat a számláján rendelkezésre álló egyenlegből és a számlájához regisztrált finanszírozási forrásokból, valamint felhatalmaz minket, hogy a kifizetések fogadásáért felszámított díjakat a beérkezett kifizetésekből levonjuk, mielőtt azokat jóváírnánk az Ön számláján. Ha nem tudunk beszedni valamilyen esedékes díjat az Ön számlájáról vagy a finanszírozási forrásaiból, a Felhasználói megállapodásban a meg nem fizetett díjak esetén meghatározott intézkedéseket tehetjük Önnel szemben. 

Ön vállalja, hogy megfizeti a Felhasználói megállapodásban meghatározott díjakat, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten megadott esetekben.

 

A díjakat a beérkezett kifizetések pénznemében számítjuk fel.
 

2.2. Havi díjak
 

Termék

Havi díj

Website Payments Pro (beleértve a Gyors kifizetést, a Közvetlen kifizetési API-t, a Virtual Terminalt és a Csaláskezelési szűrőket)

20,00 GBP

Csak a Virtual Terminal

20,00 GBP

Custom Card Fields

Nincs

2.3. Tranzakciós díjak Gyors kifizetéssel végrehajtott normál PayPal-kifizetések esetén

Belföldi kifizetések fogadásakor (értékesítés) a felhasználói megállapodásban meghatározott díjat kell figyelembe venni az Ön számára Gyors kifizetéssel beérkező összes belföldi normál PayPal-kifizetés esetén.

2019. augusztus 19-től nem érvényes a kereskedői díjszabás. A kereskedői díjszabás helyett a belföldi kifizetések fogadására (értékesítés) vonatkozóan a felhasználói megállapodásban meghatározott díjat kell figyelembe venni az Ön számára Gyors kifizetéssel beérkező összes belföldi normál PayPal-kifizetés esetén.

2.4. Kártyás fizetésekre vonatkozó tranzakciós díjak kevert árazású díjstruktúra esetén

A PayPal normál díjszabása (3,4% + rögzített díj) vonatkozik az online kártyás fizetési szolgáltatások keretében kártyáról (Visa, MasterCard vagy Maestro) fogadott belföldi kifizetésekre a kevert árazású díjstruktúrában.

2019. augusztus 19-tőlkezdve a PayPal kereskedői díjszabása már nem érvényes. A PayPal kereskedői díjszabása helyett a PayPal normál díjszabása alkalmazandó. 

2.5. Kártyás fizetésekre vonatkozó tranzakciós díjak Interchange Plus díjstruktúra esetén
 

A PayPal normál díjszabása:

 

 

Bankközi díj (átlagosan 0,2% és 2,0% között)
+ 2,9%
+ rögzített díj

 

vonatkozik az online kártyás fizetési szolgáltatások keretében kártyáról (Visa, MasterCard vagy Maestro) fogadott belföldi kifizetésekre az Interchange Plus díjstruktúrában.

2019. augusztus 19-től kezdve a PayPal kereskedői díjszabása már nem érvényes. A PayPal kereskedői díjszabása helyett a PayPal normál díjszabása alkalmazandó.

2.6. Rögzített díjak – a fogadott pénznemen alapulnak a következők szerint:
 

Argentin peso

2,00 ARS

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Norvég korona:

2,80 NOK

Brazil reál:

0,60 BRL

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Cseh korona:

10,00 CZK

Orosz rubel

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Dán korona:

2,60 DKK

Svéd korona:

3,25 SEK

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svájci frank:

0,55 CHF

Magyar forint:

90 HUF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Thai bát:

11,00 THB

Japán jen:

40 JPY

Török líra:

0,45 TRY

Maláj ringgit:

2 MYR

Angol font:

0,20 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

 

2.7. Kereskedői díjszabás

2019. augusztus 19-tőlkezdvea PayPal kereskedői díjszabása már nem érvényes. A PayPal kereskedői díjszabása helyett a 2.3., 2.4. és 2.5. szakaszban ismertetett tranzakciós díjak alkalmazandóak a jelen 2. szakasz további rendelkezéseinek megfelelően.

2.8. További tranzakciós díjak
 

Tevékenység/esemény/termék

Díj

Nemzetközi kifizetések fogadása

A nemzetközi kifizetések fogadására (értékesítés) a Felhasználói megállapodásban meghatározott díjak érvényesek, azzal a kivétellel, hogy nem vonatkoznak az online kártyás fizetési szolgáltatások keretében kártyáról fogadott belföldi kifizetésekre az Interchange Plus díjstruktúrában.

A PayPal Gyors kifizetés szolgáltatása bevezetésének elmulasztása esetén felmerülő további díj

Ha nem vezeti be a Gyors kifizetés szolgáltatást a fenti 1.2. szakasznak megfelelően, akkor a 2. szakaszban meghatározott tranzakciós díjak százalékos összetevői további 0,5%-kal emelkednek a PayPal által adott 30 napos határidőt követően. Ön vállalja, hogy kifizeti a megemelt díjakat.

További kockázati tényezők további díjai

Ha a PayPal úgy ítéli meg, hogy számláján már most is sok, vagy aránytalanul nagy számú vagy a jövőben megnövekedhet az ügyfélpanaszok, visszaírások, visszaterhelések, követelések száma, vagy ha más, jelentős kockázati tényezőket ismer fel, akkor a PayPal 30 napos előzetes értesítés mellett legfeljebb 5%-ra felemelheti a tranzakciós díjai százalékos összetevőjét. Ön vállalja, hogy amennyiben nem fogadja el a megemelt díjat, akkor abbahagyja a Termék használatát.

Rendszeres kifizetési eszköz (választható szolgáltatás)

20,00 GBP havonta

Nem beszedett engedélyezési tranzakciók

0,20 GBP

minden egyes, a Közvetlen kifizetési API vagy a Virtual Terminal segítségével végrehajtott sikeres, de nem beszedett engedélyezési tranzakció után

Számlához megadott kártya ellenőrzésére szolgáló tranzakciók

0,20 GBP

a számlához tartozó kártyára vonatkozó minden egyes ellenőrzési kérelem után (a Közvetlen kifizetési API vagy a Virtual Terminal segítségével végrehajtott összes kártyaellenőrzési tranzakció esetén (csak Visa és Mastercard kártyák esetén)). A félreértések elkerülése végett ez a nem beszedett engedélyezési tranzakciókra nem vonatkozik.

2.9. Mastercard-tranzakciók. A Mastercard szabályaival és díjszabásával kapcsolatos további információért látogasson el a következő webhelyre: http://www.mastercard.com/us/merchant/index.html.

2.10. Havi jelentések a tranzakciós költségekről. A PayPal havi rendszerességgel jelentéseket biztosít a tranzakciós költségekről (beleértve a bankközi díjakat) a PayPal Website Payments Pro, a Custom Card Fields és a Virtual Terminal segítségével feldolgozott kártyás tranzakciókra vonatkozóan. Ezek a jelentések a PayPal-számláról lesznek letölthetők. A jelentések nem tartalmazzák a normál PayPal-kifizetéseket.

…”

 1. További módosítások

Módosítottuk a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodás (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) más szakaszait is a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

Értesítés a PayPal Here™ Megállapodás módosításáról (csak az Egyesült Királyság (és Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár, ha alkalmazható) esetén)

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 19.

A módosított PayPal Here™ Megállapodást az aktuálisan érvényben lévő verzió alatt találhatja meg ide kattintva, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el. Ez a termék csak az Egyesült Királyságban élők számára érhető el (és a PayPal engedélyezheti a Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és/vagy Gibraltáron élők számára is).

Módosítottuk a PayPal Here™ Megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása (beleértve a 10.5.1. szakaszt (PayPal Here – kereskedői díjszabás) annak megerősítése érdekében, hogy a kereskedői díjszabás a PayPal felhasználói megállapodás értelmében 2019. augusztus 19-étől már nem érvényes) és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha PayPal Here™ szolgáltatást használ, kivéve, ha a 10. pont másként rendelkezik, Ön vállalja, hogy kifizeti az Üzleti számlákra vonatkozóan az PayPal felhasználói megállapodásban meghatározott díjakat.

Kérjük, olvassa el a PayPal felhasználói megállapodás módosítására vonatkozó értesítést (hatálybalépési dátum: 19., 2019.), a PayPal felhasználói megállapodásban szereplő díjakat érintő részletekért.

 

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Kibocsátva: 2019. május 29.

Hatálybalépés dátuma: 2019. május 29.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy gondosan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek a hatálybalépési dátumon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

A PayPal felhasználói megállapodás egyes pontjait módosítottuk:

 • 8.3 Pénznemek közötti átváltási lehetőségek címmel új különálló szakasz került beillesztésre, amelyben az átváltási lehetőségek köréről, és a közöttük történő választás lehetőségéről ismerhető meg tájékoztatás.

Szakasz

Módosítás

8.2 Pénznemváltás

A jelen szakasz utolsó négy bekezdéséből lett az új 8.3-as szakasz (Pénznemek közötti átváltási lehetőségek).

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

Értesítés a PayPal adatvédelmi nyilatkozatának módosításáról

Kibocsátva: 2019. május 29.

Hatálybalépés dátuma: 2019. szeptember 29.

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat.

Javasoljuk, hogy gondosan tekintse át az alábbi értesítéseket, hogy megismerje a közeljövőben bekövetkező változásokat.

Nincs további teendője, mivel a módosítások automatikusan érvénybe lépnek a hatálybalépési dátumon. Ha inkább elutasítaná ezeket a módosításokat, és megszüntetné a számláját, akkor ezt a hatálybalépési dátum előtt további díj felszámítása nélkül megteheti.

Módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, amely azt ismerteti, hogyan használjuk fel az Ön adatait.

További részleteket nyújtunk az adatai felhasználásának módjáról az ismerőseivel folytatott tranzakciói során, valamint további információt arról, hogyan használjuk fel az adatokat a csalás és a kockázatok megelőzésére.

Itt tekintheti meg a módosításokat és az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot.

 

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. március 13. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes szerződésekben találhatja meg)

 

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat. 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át ezt az értesítést, hogy tisztában legyen vele, hogy milyen módosítások várhatók.

Nincs teendője a módosítások elfogadásához, mivel azok az alábbiakban feltüntetett hatálybalépési dátumokon automatikusan érvénybe lépnek. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a módosításokat, akkor a hatálybalépési dátum előtt vagy bármikor utána értesíthet bennünket, hogy azonnali hatállyal, további költségek nélkül szüntessük meg a számláját.


Tekintse át az aktuálisan érvényben lévő Jogi megállapodásokat.


 

Értesítés a Kereskedelmi szereplők között a PayPal kifizetésekkel kapcsolatos bankkártya-feldolgozási szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött megállapodás (Worldpay) módosításáról

Hatálybalépés dátuma: 2019. március 13.

Ez az értesítés csak akkor vonatkozik Önre, ha korábban elfogadta a Kereskedelmi szereplők közötti megállapodás feltételeit (jellemzően akkor, ha Ön egy kereskedelmi tranzakciókat kártyával fedezett kifizetéseken keresztül fogadó Felhasználó, például kereskedő).

Habár a PayPal a Kereskedelmi Szereplők Közötti Szerződések esetében nem számít részes félnek, ezek a szerződések befolyásolják, hogy Ön hogyan kapja meg a kártyával fedezett kifizetéseket a PayPal szolgáltatásainak használatával. Ezek közvetlenül a PayPal banki szolgáltatásokat biztosító partnerei és az Ön között kötött szerződések, melyek lehetővé teszik, hogy kártyával fedezett PayPal-kifizetéseket fogadjon.

A Kereskedelmi Szereplők Közötti Szerződések a világ minden részén található kereskedőkre vonatkoznak – ez azt jelenti, hogy az ilyen szerződések nem minden módosítása érinti az Európában lévő kereskedőket. Csak azokról a módosításokról értesítjük, amelyek hatással vannak az Európában lévő kereskedőkre.

A kiegészítést tartalmazó Kereskedelmi szereplők közötti megállapodásokat ide kattintva, a jelenleg érvényben lévő megállapodások alatt találja, vagy a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” hivatkozásán keresztül is elérheti.

1. Globalpay Kereskedelmi jogi megállapodás a bankkártyakezelési szolgáltatásokra vonatkozóan (korábban: A HSBC kereskedelmi szereplők közötti megállapodása a hitelkártya-kezelési szolgáltatásokra vonatkozóan)

A hatálybalépési dátumig a megállapodás Ön, illetve a GPUK LLP (mint Tag és Adatkezelő) között áll fenn a megállapodás keretében Önnek nyújtott kártyakezelési szolgáltatások tekintetében.  A hatálybalépési dátumtól kezdve a megállapodás Ön, illetve a GPUK LLP, a Global Payments Europe s.r.o. (korlátolt felelősségű társaság a Cseh Köztársaságban) vagy a Global Payments Limited (korlátolt felelősségű társaság Máltán) között áll fenn mint Tagok és Adatkezelők a megállapodás keretében Önnek nyújtott kártyakezelési szolgáltatások tekintetében.  Nincs teendője a módosítás elfogadásához.

Módosítottuk a megállapodást a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a megállapodás az Európán kívüli kereskedők részére is ki lett egészítve – az Európában lévő kereskedőket ezek a konkrét kiegészítések azonban nem érintik.

2. Kereskedelmi jogi megállapodás a PayPal-kifizetésekkel kapcsolatos bankkártya-kezelési szolgáltatásokra vonatkozóan (Worldpay)

A hatálybalépési dátumig a megállapodás Ön, illetve a Worldpay (UK) Limited (mint Felvásárló) között áll fenn a megállapodás keretében Önnek nyújtott kártyakezelési szolgáltatások tekintetében.  A hatálybalépési dátumtól kezdve a megállapodás Ön, illetve a Worldpay (UK) Limited és/vagy a Worldpay B.V. (mint Felvásárló) között áll fenn. Nincs teendője a módosítás elfogadásához.

Módosítottuk a megállapodást a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 


 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Kibocsátva: 2019. február 27.

Hatálybalépés dátuma: 2019. február 27.

1. Értesítés az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által kezdeményezett nemzetközi személyes tranzakciókra vonatkozó díjak módosításáról

A jelen értesítés megfelel a PayPal felhasználói megállapodás 1. számú melléklete A1.2.2.2 szakaszának.

Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra 2019. február 27-től kezdve a jelen A1.2.2.2. szakaszban szereplő díjak helyett az A1.2.2.3. szakaszban ismertetett díjak lesznek irányadók.  A PayPal felhasználói megállapodás A1.2.2.2. szakasza ennek megfelelően módosult, és végül törölve lesz, így a törlést követően a jelenlegi A1.2.2.3. szakasz az A1.2.2.2. szakasz helyébe lép.

 


 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2019. január 30. (a Hatálybalépés Dátumát alább, az egyes szerződésekben találhatja meg)

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Módosítjuk az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó jogi megállapodásokat. 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át ezt az értesítést, hogy tisztában legyen vele, hogy milyen módosítások várhatók.

Nincs teendője a módosítások elfogadásához, mivel azok az alábbiakban feltüntetett hatálybalépési dátumokon automatikusan érvénybe lépnek. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a módosításokat, akkor a hatálybalépési dátum előtt vagy bármikor utána értesíthet bennünket, hogy azonnali hatállyal, további költségek nélkül szüntessük meg a számláját.Tekintse át az aktuálisan érvényben lévő Jogi megállapodásokat.

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. január 30.

A jelenleg érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

A PayPal felhasználói megállapodás egyes pontjait módosítottuk:

 • hogy tisztázzuk és átalakítsuk a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Szakasz

Módosítás

2.6. szakasz (Több pénznemben tartott egyenlegek)

Ezt a szakaszt azért módosítottuk, hogy még érthetőbbé tegyük, hogyan teszi lehetővé a PayPal az egyenlegén található összeg más pénznemű egyenlegre való átváltását. 

5. szakasz (Pénz fogadása)

A szakasz elejét módosítottuk, amely így tisztázza, milyen további használati feltételek vonatkoznak a kereskedőkre, akik bármilyen olyan funkciót integráltak online fizetési rendszerükbe/platformjukba, amely segítségével a számlával nem rendelkező ügyfelek kifizetést küldhetnek a kereskedő számlájára (például alternatív helyi fizetési módokkal). 

 

Lásd a helyi fizetési módokkal (LPM-ek) kapcsolatos emlékeztetőt az Értesítés a PayPal felhasználói megállapodás kiegészítésében, 2019. április 29-i hatálybalépéssel, alább.

5.5. szakasz (Pénz fogadása több különböző pénznemben.)

Ezt a Szakaszt azért módosítottuk, hogy még érthetőbbé tegyük milyen lehetőséget biztosít a PayPal, amikor más pénznemben kap kifizetést.

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2019. április 29

A jelenleg érvényben lévő PayPal felhasználói megállapodást ide kattintva tekintheti meg, vagy a PayPal weblapjainak láblécében található „Jogi tudnivalók” vagy „Jogi megállapodások” lehetőségre kattintva érheti el.

1) Fizetés szállítás után

A PayPal felhasználói megállapodás (Finanszírozási források – Bankszámlák) 3.3 szakaszának végéhez egy új bekezdést adunk, amelyben tisztázzuk, hogy ha hozzáférést biztosítunk a Fizetés szállítás után termékhez, és Ön igénybe veszi, a Fizetés szállítás után feltételei is érvényesek lesznek Önre. A Fizetés szállítás után feltételei itt érhetőek el.

A PayPal felhasználói megállapodás 3.3. szakaszának új bekezdése a következő:

A PayPal dönthet úgy, hogy hozzáférést biztosít egyes ügyfeleinek a Fizetés szállítás után szolgáltatáshoz, akik már csatoltak bankszámlát finanszírozási forrásként, ami lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig késleltesse.  Ha felajánljuk Önnek a lehetőséget, és úgy dönt, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, akkor a Fizetés szállítás után szolgáltatás feltételei lesznek érvényesek Önre.

 

2) Helyi fizetési módok

Emlékeztető a PayPalt kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések fogadására használó kereskedőknek: a PayPal a számlákkal nem rendelkező egyes ügyfelei számára 2018. november 13-án engedélyezni kezdte, hogy alternatív helyi fizetési módok használatával küldjenek kifizetéseket a kereskedők számláira. 

Ebből a célból 2018. november 13-án módosítottuk a PayPal felhasználói megállapodás 5. szakaszának nyitóbekezdését, amely így egyértelműen leírja, milyen további használati feltételek vonatkoznak a kereskedőkre, akik bármilyen olyan funkciót integráltak online fizetési rendszerükbe/platformjukba, amely segítségével a számlával nem rendelkező ügyfelek kifizetést küldhetnek a kereskedő számlájára (például alternatív helyi fizetési módokkal). A további feltételek közé tartozik a PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodása is. 

Az értesítés dátumának napjától az 5. Szakasz nyitó bekezdése a következőt tartalmazza (és fogja tartalmazni a Hatálybalépés dátuma után):

            5. Pénz fogadása

A PayPal bárki számára engedélyezheti, hogy az Ön számlájára e-pénz hozzáadását vagy átutalását eredményező kifizetést indítson (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a kérdéses személy PayPal-számlával). Ha Ön olyan funkciókat épít be (vagy már beépített) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy PayPal-számla nélküli kifizetők pénzt küldjenek az Ön PayPal-számlájára, azzal elfogadja az összes további használati feltételt az adott funkcióra vonatkozóan, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformján elérhetővé tesz az Ön számára.  Az ilyen további feltételek közé tartozik a PayPal helyi fizetési módokra vonatkozó megállapodása is.”

3) További módosítások

Módosítottuk és átrendeztük a PayPal felhasználói megállapodás bizonyos szakaszait a meglévő szóhasználat pontosítása és az apróbb tipográfiai hibák javítása céljából.

 

Értesítés a PayPal adatvédelmi nyilatkozatának módosításáról

Módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, amely azt ismerteti, hogyan használjuk fel az Ön adatait.

További részleteket nyújtunk az adatai felhasználásának módjáról az ismerőseivel folytatott tranzakciói során, valamint további információt arról, hogyan használjuk fel az adatokat a csalás és a kockázatok megelőzésére.

Itt tekintheti meg a módosításokat és az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot.