>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés dátuma: 2020. december 16.

 

 1. Áttekintés
 2. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?
 3. Miért őrizzük meg a Személyes adatokat?
 4. Hogyan kezeljük a Személyes adatokat? 
 5. Megosztunk Személyes adatokat? 
 6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal?
 7. Nemzetközi adattovábbítás 
 8. Hogyan használjuk a cookie-kat és a nyomonkövetési technológiákat?
 9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?
 10. Milyen jogok illetik meg Önt?   
 11. Hogyan védjük a Személyes adatait?
 12. Igénybe vehetik gyermekek a Szolgáltatásainkat? 
 13. Mit kell még tudnia?
 14. Kapcsolatfelvétel
 15. Fogalommeghatározások
 16. További információ (tartalmazza az EGT-n belüli ügyfelekre vonatkozó banki szabályozásokkal kapcsolatos közleményt)

 

1. Áttekintés

A PayPal jelen Adatvédelmi nyilatkozata azt mutatja be, hogy a PayPal Adatkezelőként eljárva hogyan gyűjtheti, őrizheti meg, kezelheti, oszthatja meg és továbbíthatja az Ön Személyes adatait, amikor Ön felkeresi a Webhelyeinket, vagy igénybe veszi a Szolgáltatásainkat. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Webhelyeink meglátogatása és a Szolgáltatásaink igénybevétele során gyűjtött Személyes adatokra vonatkozik. A nem a birtokunkban lévő, illetve a nem általunk felügyelt webhelyekre és szolgáltatásokra (így más PayPal-felhasználók webhelyeire és szolgáltatásaira) a hatálya nem terjed ki.

Luxemburgban bejegyzett európai bankként eleget teszünk az adatvédelmi és pénzügyi szabályozási követelményeknek. A félreértések elkerülése végett a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem minősül az EU pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve (2007/64/EK), illetve ezen irányelvnek az Európai Gazdasági Térség országainak jogrendszerébe átültetett bármely változata szerint „keretszerződésnek”.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Ön jobban megismerhesse adatvédelmi gyakorlatainkat, valamint a Webhelyeink és a Szolgáltatásaink használata során rendelkezésére álló adatvédelmi lehetőségeket. Ne feledje, hogy Szolgáltatásaink régiónként eltérőek lehetnek. Az érintett Webhelyektől és Szolgáltatásoktól függően a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot további közleményekkel egészíthetjük ki.  A kiegészítő információkat a Cookie-kra és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozat és a Banki szabályozásokkal kapcsolatos közlemény tartalmazza.

Meghatároztuk néhány kifejezés jelentését az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában. A nagybetűvel kezdődő kifejezések jelentését a Fogalommeghatározások című szakaszban találja meg.

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem részletezett adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?

Amikor ellátogat Webhelyeinkre vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat, többek között az alábbi Személyes adatokat gyűjtjük Önről:

 • Regisztrációs és felhasználási adatok – Amikor Számla létrehozásával regisztrál Szolgáltatásainkra, a kért Szolgáltatások biztosításához és teljesítéséhez szükséges Személyes adatokat gyűjtjük Önről.  A választott Szolgáltatásoktól függően a Számla létrehozásához a neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe és személyazonosító információk megadására kérhetjük. A Szolgáltatások használata során további Személyes adatokat is kérhetünk.

 • Tranzakciós és felhasználói élménnyel kapcsolatos információk – Amikor a Szolgáltatásaink vagy Webhelyeink használatával például egy kereskedőtől vásárol, pénzt fogad, kifizetéseket dolgoz fel, vagy ismerőseinek és családtagjainak küld pénzt, akkor a tranzakcióról és a tranzakcióval kapcsolatban többek között a következő információkat gyűjtjük: a küldött vagy igényelt összeg, a termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összeg, a kereskedővel kapcsolatos információk, beleértve a tranzakcióhoz használt finanszírozási eszközöket, Eszközadatok, Használattal kapcsolatos műszaki adatok és Helymeghatározási adatok.
 • Résztvevők Személyes adatai Ha a Szolgáltatásainkat igénybe veszi, vagy ellátogat a Webhelyeinkre, akkor a tranzakcióhoz kapcsolódó többi résztvevőről is Személyes adatokat gyűjtünk.
 • Pénz küldése vagy igénylése:  Amikor a Szolgáltatásainkon keresztül küld vagy igényel pénzt, akkor az Öntől pénzt fogadó, illetve Önnek pénzt küldő félről is gyűjtünk Személyes adatokat (ilyen például a név, a postacím, a telefonszám és a számlaadatok).  A tranzakcióban érintett résztvevőkről gyűjtendő Személyes adatok a pénz küldéséhez vagy igényléséhez használt Szolgáltatásoktól függően eltérőek lehetnek.  
 • Számla kifizetése más nevében vagy másik személy felkérése számla kifizetésére:  Ha a Szolgáltatásaink használatával más nevében fizet be számlát, vagy egy Felhasználót egy számla kifizetésére kér, akkor olyan Személyes adatokat gyűjtünk Öntől, mint a számlatulajdonos neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a kifizetni kívánt vagy más felhasználó által fizetendő számla számlaszáma.
 • Érték hozzáadása a számláihoz: Ha Szolgáltatásaink használatával értéket ad hozzá Számlájához vagy bármely egyéb Ön által birtokolt számlához, vagy egy Felhasználótól érték hozzáadását kéri, akkor a kérelem feldolgozásához Személyes adatok megadását kérhetjük Öntől a másik félről, illetve a másik féltől is kérhetünk Személyes adatokat Önről.  Ha például a Szolgáltatásainkat mobilegyenleg feltöltésére vagy mobilszámlájához történő értékhozzáadás igényléséhez használja, akkor a másik résztvevőtől Személyes adatokat és egyéb információkat (például a mobilszámla száma) kérhetünk.
 • A nyilvános profillal, valamint az ismerősökkel és a névjegyzékben szereplő személyekkel kapcsolatos információk – Hatékonyabban segíthetünk az ismerőseivel vagy a névjegyzékében szereplő személyekkel végzett tranzakciók könnyebb lebonyolításában, ha úgy dönt, hogy összekapcsolja a Számláját a névjegyzékével, és nyilvánosan közzéteszi a Számlaprofilját. Ha a Számláját összekapcsolja az eszközével vagy valamilyen közösségimédia-platformmal, akkor az ott található névjegyzékét (nevek, címek, e-mail-címek) felhasználjuk a Szolgáltatásaink használata során tapasztalt felhasználói élménye javításához. Ha nyilvánosan közzéteszi a Számlaprofilját, más felhasználók név, felhasználónév, e-mail-cím vagy mobiltelefonszám alapján megkereshetik a profilját a PayPalen, ha pénzt szeretnének küldeni Önnek, és a fényképe megtekintésével ellenőrizhetik, hogy a profil valóban az Öné-e. Számlaprofilját a PayPal.Me beállításaiban bármikor priváttá teheti.
 • További Szolgáltatások vagy bizonyos online Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott Személyes adatok – Bizonyos opcionális Webhelyfunkciók, magasabb szintű Szolgáltatások és egyéb választható funkciók igénybevétele esetén további adatokat gyűjthetünk Öntől. Ha az ilyen módon gyűjtött Személyes adatok felhasználása eltér a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett felhasználási módoktól, az adatgyűjtés időpontjában erről külön értesítésben tájékoztatjuk.  
 • Önhöz kapcsolódó Személyes adatok a márkajelzés nélküli Szolgáltatások használata esetén – Bizonyos Szolgáltatások használhatók anélkül, hogy be kellene jelentkezni vagy Számlát kellene létrehozni. Személyes adatokat gyűjtünk, ha Ön a PayPal márkajelzésével el nem látott kártyás fizetési szolgáltatásaink használatával kereskedőkkel kerül kapcsolatba és számukra végez kifizetéseket, illetve ha a Számlába történő bejelentkezés nélkül teljesít kifizetést a PayPallel. A márkajelzés nélküli fizetési szolgáltatások esetén Ön a kereskedővel a kereskedő platformján lép interakcióba. Ha Ön Számlatulajdonos, vagy egy későbbi időpontban hoz létre Számlát, akkor a márkanév nélküli tranzakciókról információkat gyűjthetünk, és összekapcsolhatjuk őket az Ön Számlájával az ügyfélélmény javítása érdekében, valamint megfelelőségi és elemzési célokból. Ha Ön nem Számlatulajdonos, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel az Ön által megadott adatokat.
 • Harmadik felektől származó Személyes adatok Önről – Ha a jogszabályok lehetővé teszik, harmadik felektől, például kereskedőktől, adatszolgáltatóktól és hitelirodáktól is gyűjthetünk információkat.
 • A Webhelyeink vagy Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb információk – Amikor kommunikál velünk, felveszi a kapcsolatot az ügyféltámogatással vagy kitölt egy felmérést, további adatokat gyűjthetünk Öntől, illetve Önről.

 

3. Miért őrizzük meg a Személyes adatokat?

Személyes adatait azonosítható formátumban legalább addig megőrizzük, amíg azokra a jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítése és üzleti céljaink érdekében szükség van.  Személyes adatait a jogszabályok által előírtnál hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha arra jogos üzleti érdekeink miatt van szükség, és semmilyen jogszabály nem tiltja.  A Számlája lezárása esetén elrejthetjük a Személyes adatokat és egyéb információkat, azonban az adatok megőrzésének és elérésének lehetőségét mindaddig fenntartjuk, amíg arra a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükség van. Az ilyen Személyes adatok felhasználására és közlésére a továbbiakban is a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Az általunk használt cookie-k meghatározott ideig érvényesek. Ha ez idő alatt nem látogat el a Webhelyeinkre, illetve nem használja a Szolgáltatásainkat, akkor a cookie-kat a rendszer automatikusan letiltja, és törli a tárolt adatokat.  További információért tekintse meg a Cookie-kra és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozatot.

 

4. Hogyan kezeljük a Személyes adatokat?

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc adatvédelmi jogszabályai által megengedett számos különböző célból kezelhetjük

 • A Webhelyek működtetéséhez és a Szolgáltatások nyújtásához, ideértve többek között az alábbiakat:

  • kifizetés kezdeményezése, pénz küldése vagy igénylése, érték hozzáadása egy számlához vagy számla befizetése,
  • egy Számlához való hozzáférés hitelesítése,
  • a Számlával, a Webhelyekkel, a Szolgáltatásokkal vagy a PayPallel kapcsolatban Önnel folytatott kommunikáció,
  • a Számla összekapcsolása egy harmadik félhez tartozó fiókkal vagy platformmal,
  • hitelképességi és egyéb pénzügyi ellenőrzések elvégzése, kérelmek kiértékelése és az információk összehasonlítása a pontosság érdekében és ellenőrzési célból,
  • a Számlaadatok és a pénzügyi adatok naprakészen tartása.
 • Üzleti igényeink kezeléséhez, például a Szolgáltatások és a Webhelyek teljesítményének és működésének nyomon követéséhez, elemzéséhez és fejlesztéséhez. Például folyamatosan elemezzük a felhasználók viselkedését, és felmérjük, hogyan használják a Szolgáltatásainkat.
 • A kockázatok kezeléséhez, valamint a Webhelyek, a Szolgáltatások és az Ön csalásokkal szembeni védelméhez a személyazonossága ellenőrzésével. A PayPal kockázatkezelési és csalásmegelőzési eszközei a Webhelyeinkről és a PayPal-szolgáltatásokat kínáló webhelyekről származó Személyes adatokatEszközadatokatHasználattal kapcsolatos műszaki adatokat és Helymeghatározási adatokat felhasználva nyújtanak segítséget a csalások és a Szolgáltatásokkal való visszaélések észleléséhez és megelőzéséhez.
 • A kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint a Webhelyeink és Szolgáltatásaink feltételeinek betartatásához, ideértve minden vonatkozó jogszabálynak és szabályozásnak való megfelelést.
 • Jogos érdekeink érdekében, ideértve többek között az alábbiakat:
  • a Webhelyeink és Szolgáltatásaink feltételeinek érvényesítése;
  • mindennapi üzleti igényeink kezelése, például nyomon követés és elemzés;
  • a kockázatok, a PayPal-szolgáltatásokkal való visszaélések és csalások kezelése;
  • a Személyes adatok anonimizálása összesített statisztikai adatok készítéséhez harmadik felek, például más vállalatok és a nyilvánosság számára arról, hogy a Felhasználók hogyan, mikor és miért keresik fel a Webhelyeinket vagy használják a Szolgáltatásainkat; és
  • B2B marketing folytatása; valamint
  • a PayPal által harmadik felek webhelyein és online szolgáltatásain keresztül nyújtott személyre szabott szolgáltatások (más néven viselkedésalapú marketing) biztosítása.  Személyes adatait és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtött egyéb információkat arra is felhasználhatjuk, hogy harmadik felek webhelyein célzott tartalmakat, funkciókat vagy ajánlatokat jelenítsünk meg Önnek.
  • A könnyebb kapcsolattartás érdekében. Ha például hozzáférést biztosít számunkra a névjegyzékben szereplő személyekhez, vagy nyilvánosan megosztja a Számlaprofilját, olyan személyeket javasolhatunk Önnek, akiket ismerhet, és megkönnyíthetjük, hogy mások megtalálhassák Önt, ha pénzt szeretnének küldeni Önnek, azáltal, hogy név, felhasználónév, e-mail-cím vagy mobiltelefonszám alapján megkereshetik a profilját a PayPalen. A Szolgáltatásoknak például az Ön és ismerősei által történő használatából szerzett információk, valamint az Ön és más személyek által megadott információk alapján olyan személyeket javasolhatunk Önnek, akiket ismerhet, vagy akikkel a Szolgáltatásainkon keresztül tranzakciókat bonyolíthat. A közösségi funkciók és a Szolgáltatások használatának megkönnyítését célzó funkciók Szolgáltatásonként eltérőek.
 • Az Ön hozzájárulásával többek között:
  • Marketingtevékenységet nyújthassunk Önnek a PayPal-termékekkel és -szolgáltatásokkal, valamint a független vállalkozások termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.  Személyes adatait marketingtartalmak és bizonyos Szolgáltatások vagy Webhelyek használatával kapcsolatos felhasználói élmények személyre szabása érdekében is kezelhetjük, hogy azok jobban igazodjanak az Ön PayPalhez és egyéb – harmadik felekhez tartozó – webhelyekhez kapcsolódó érdeklődési köreihez.
  • A célzott tartalmak, funkciók, Szolgáltatások vagy ajánlatok (más néven viselkedésalapú marketing) biztosításához cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiákat alkalmazhatunk, és/vagy a személyre szabott szolgáltatások biztosításához együttműködhetünk harmadik felekkel, például kereskedőkkel, reklámügynökségekkel vagy elemzőcégekkel.
  • Helyfüggő lehetőségek, funkciók vagy ajánlatok biztosításához, ha úgy dönt, hogy megosztja a Helymeghatározási adatait a Szolgáltatásokon keresztül. Ezeket az információkat a Webhelyek és a Szolgáltatások biztonságának növeléséhez használjuk, valamint ahhoz, hogy helyalapú Szolgáltatásokat – például hirdetéseket, keresési találatokat és egyéb személyre szabott tartalmakat (más néven viselkedésalapúmarketing-tartalmakat) – biztosítsunk Önnek.
  • Kérelmei megválaszolásához, például az Ön által az ügyfélszolgálati csapatnak küldött kérdés megválaszolásához.

A hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos további információért tekintse meg az adatvédelmi lehetőségeivel kapcsolatos szakaszt.

 

5. Megosztunk Személyes adatokat? 

Személyes adatait és egyéb információit az Adatvédelmi nyilatkozat jelen szakaszában részletezett számos módon megoszthatjuk másokkal. Személyes adatait és egyéb információit az alábbi okokból oszthatjuk meg:

A PayPal-vállalatcsoport más tagjaival: Személyes adatait többek között az Ön által igényelt vagy engedélyezett Szolgáltatások biztosítása, a kockázatok kezelése, a potenciálisan illegális tevékenységek, csalások, valamint a szabályzataink és megállapodásaink más módon történő megszegésének észlelése és megakadályozása, valamint a PayPal-termékek, -szolgáltatások és -kommunikáció elérhetőségének kezelése érdekében oszthatjuk meg a PayPal-vállalatcsoport tagjaival.

Számunkra szolgáltatásokat nyújtó más vállalatokkal: A Személyes adatokat megosztjuk azokkal a harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal, amelyek a kérésünkre a nevünkben szolgáltatásokat és funkciókat biztosítanak.  Ezek a harmadik félnek minősülő szolgáltatók többek között Szolgáltatásokat biztosíthatnak Önnek, ellenőrizhetik a személyazonosságát, támogatást nyújthatnak a tranzakciók feldolgozásában, a termékeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos reklámokat küldhetnek, illetve ügyféltámogatást nyújthatnak. 

Más pénzintézetekkel: A Személyes adatokat megoszthatjuk olyan pénzintézetekkel, amelyekkel egy termék létrehozása vagy biztosítása érdekében működünk együtt.  Ha Ön nem adta hozzájárulását más célokra való felhasználáshoz, ezek a pénzintézetek kizárólag a PayPallel kapcsolatos termékek népszerűsítéséhez és elérhetővé tételéhez használhatják fel ezen adatokat. A Személyes adatokat a tranzakciók és az arra jogosult kártyáival kapcsolatos előnyök feldolgozása és a pénzügyi adatai naprakészen tartása érdekében is megoszthatjuk.

Ha a Szolgáltatásokat használja, a tranzakcióban részt vevő egyéb felekkel, például Felhasználókkal, kereskedőkkel és azok szolgáltatóival: Előfordulhat, hogy megosztunk Önnel és a Számlájával kapcsolatos információkat a tranzakciók feldolgozásában részt vevő más felekkel. Ez magában foglalja azon többi Felhasználót, akiknek Ön pénzt küld, vagy akiktől pénzt fogad, valamint a kereskedőket és szolgáltatóikat. Az információk a következők lehetnek:

 • A tranzakció lebonyolításához szükséges Személyes adatok és Számlaadatok;
 • A többi résztvevő számára a viták rendezéséhez és a csalások felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges Személyes adatok; és
 • Névtelen adatok és a teljesítménnyel kapcsolatos elemzés, amelyek segítségével a kereskedők jobban megérthetik a Szolgáltatásaink használatát, és tovább javíthatják a felhasználói élményt. 

Egyéb harmadik felekkel üzleti céljaink teljesítése érdekében, illetve a jogszabályok által megengedett vagy előírt célból: Adatait egyéb felekkel is megoszthatjuk a PayPal üzleti céljainak teljesítéséhez, illetve a jogszabályok által megengedett vagy előírt célból, ideértve többek között az alábbi eseteket:

 • Ha az adatok megosztására valamilyen jogszabálynak, jogi eljárásnak vagy rendelkezésnek való megfelelés érdekében van szükség;
 • ha az adatokat idézés, bírósági határozat, jogi eljárás vagy a PayPalre vagy a PayPal-vállalatcsoportra vonatkozó egyéb követelmény értelmében bűnüldöző hatóság, kormányzati tisztviselők vagy egyéb harmadik felek kérésére kell átadni;
 • ha saját megítélésünk szerint úgy véljük, hogy a Személyes adatok közlésére fizikai károk vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, vagy valamely vélt vagy valós illegális tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban van szükség;
 • Egy személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • Hitelügynökségekkel és adatfeldolgozókkal hitelminősítési ellenőrzések, valamint csalás elleni és megfelelőségi célokból;
 • A Szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói megállapodások és egyéb jogi feltételek érvényesítése vagy a megsértésük kivizsgálása érdekében;
 • Tulajdonunk, Szolgáltatásaink és törvényes jogaink védelme érdekében;
 • A PayPal vállalkozásának egészét vagy egy részét érintő felvásárlás vagy értékesítés elősegítése érdekében;
 • A Szolgáltatások használatával bonyolított vásárlásokhoz kapcsolódó szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosításához;
 • a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az ellenünk vagy Felhasználóink ellen elkövetett, Webhelyeinkkel vagy a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos csalások megakadályozása érdekében, beleértve az üzleti partnereinket, a stratégiai vállalatokat, valamint egyéb személyeket és kereskedőket (mint az eBay, Inc.) érintő csalásokat is;
 • banki partnereinknek a bankkártyaszövetség szabályaiban előírtaknak megfelelően a megszüntetett kereskedőket tartalmazó jegyzékbe való felvétel céljából;
 • Hitelminősítő és hitelbehajtó ügynökségekkel;
 • A velünk összeolvadó vagy általunk felvásárolt vállalatokkal; és
 • Auditálási, megfelelőségi és vállalatirányítási funkcióink támogatása érdekében.

Az Ön hozzájárulásával: Személyes adatait és egyéb információt az Ön hozzájárulása és utasítása esetén megosztjuk harmadik felekkel, beleértve azt az esetet, ha Ön engedélyezi számlája és egy harmadik félnek minősülő fiók vagy platform összekapcsolását.

A PayPal emellett összesített statisztikai adatokat biztosíthat harmadik feleknek, például más vállalkozásoknak és a nyilvánosságnak arról, hogy a Felhasználók hogyan, mikor és miért keresik fel a Webhelyeinket vagy használják a Szolgáltatásainkat.  Ezen adatok nem alkalmasak az Ön személyes azonosítására, illetve nem biztosítanak a Webhelyek vagy Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos információkat.  Az Ön hozzájárulása nélkül marketingcélokra nem osztjuk meg Személyes adatait harmadik felekkel.

 

6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal? 

A PayPal Szolgáltatásainak egyik fontos előnye és innovációja, hogy a Számláját összekapcsolhatja harmadik félnek minősülő fiókokkal és platformokkal. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében az ilyen harmadik féllel történő „fiók-összekapcsolás” olyan kapcsolatot jelent, amelyet Ön engedélyez a saját Számlája és az Ön jogos tulajdonában vagy irányítása alatt álló, nem PayPal-fiók, fizetési eszköz vagy platform között.  Amikor Ön ilyen összekapcsolást engedélyez, a PayPal és a harmadik fél közvetlenül megosztja egymással az Ön Személyes adatait és egyéb információit.  Példák fiók-összekapcsolásra:

 • A Számlája összekapcsolása egy közösségimédia-fiókkal vagy közösségi üzenetküldő szolgáltatással;
 • Számlája összekapcsolása adatösszesítést vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalattal, ha a Számlája bejelentkezési adatait megosztja az ilyen vállalatokkal; vagy
 • A Számlája használata fizetés indításához egy kereskedőnél, vagy a Számla megterhelésének engedélyezése egy kereskedő számára.

Ha a fiók-összekapcsolás mellett dönt, az adott harmadik fél adatokat küldhet nekünk Önre és a harmadik fél szolgáltatásának Ön általi használatára vonatkozóan.  Ha például a Számláját összekapcsolja egy közösségimédia-fiókkal, a fiók-összekapcsolás révén Személyes adatokhoz jutunk a közösségimédia-szolgáltatótól.  Ha a Számláját közvetlenül vagy harmadik félnek minősülő szolgáltatón keresztül más pénzügyi számlákkal kapcsolja össze, hozzáférhetünk a számlaegyenlegével, valamint a tranzakcióival, például a vásárlásokkal és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információihoz.  A fiók-összekapcsolás eredményeként harmadik felektől kapott minden adatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban használunk fel. 

A fiók-összekapcsolás eredményeként harmadik felekkel megosztott adatok felhasználására és közlésére a harmadik fél adatvédelmi gyakorlatai vonatkoznak.  Mielőtt fiók-összekapcsolást engedélyezne, mindig tekintse át azon harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeknek a fiók-összekapcsolás részeként hozzáférést biztosít a Személyes adataihoz.  Például a PayPal által egy harmadik félnek minősülő fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal megosztott Személyes adatokat a harmadik fél a fiók vagy a platform adatvédelmi gyakorlataitól függően további felekkel, többek között a nyilvánossággal is megoszthatja. 

 

7. Nemzetközi adattovábbítás

Tevékenységünket számítógépes hálózatok, felhőalapú kiszolgálók és egyéb infrastrukturális és információs technológiák, többek között harmadik félnek minősülő szolgáltatók által nyújtott technológiák támogatják. 

Előfordulhat, hogy a fent említett felek az Ön országán, illetve az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívüli joghatóságban működnek.  Ezek az országok nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet.  Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi jogszabályainak megfelelően ezért konkrét lépéseket tettünk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében.  Különösen odafigyelünk arra, hogy amikor a Személyes adatait a PayPalhez köthető vállalatokon belül továbbítjuk, mindig betartsuk az illetékes felügyeleti hatóságok által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat (ezek itt érhetők el).  Más adattovábbítások szerződéses védelmen alapulhatnak.  Az ezzel kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli felekkel bonyolít tranzakciókat, vagy a Szolgáltatásunkat az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli platformokkal, például közösségimédia-platformokkal kapcsolja össze, a kért Szolgáltatás biztosításához továbbítanunk kell az Ön Személyes adatait az érintett feleknek.

 

8. Hogyan használjuk a cookie-kat és a nyomonkövetési technológiákat? 

Amikor felkeresi a Webhelyeinket, igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, vagy olyan harmadik fél webhelyére látogat, amelyhez online szolgáltatásokat nyújtunk, a PayPal, az üzleti partnereink, valamint beszállítóink cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiákat (együttesen: „Cookie-k”) alkalmazhatnak az Ön Felhasználóként történő azonosítása, az internetes élmény, a használt Szolgáltatások és az egyéb online tartalmak és reklámok személyre szabása, a promóciók hatékonyságának mérése, elemzések elvégzése, a kockázatok csökkentése, a lehetséges csalások megelőzése, valamint a Webhelyeink és Szolgáltatásaink biztonságának elősegítése érdekében.  A Szolgáltatásaink és Webhelyeink egyes funkciói csak Cookie-k használatával érhetők el, ezért ha Ön letiltja vagy elutasítja a Cookie-kat, elképzelhető, hogy csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni a Webhelyeinket és Szolgáltatásainkat.

A „Követés letiltása” (Do Not Track, DNT) a böngészőkben elérhető választható beállítás, amelynek segítségével saját beállításokat adhat meg a hirdetők és egyéb harmadik felek általi nyomon követés tekintetében.  A DNT-jelekre nem válaszolunk.

A Cookie-k használatával kapcsolatos további információért tekintse át a Cookie-kra és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozatot.

 

9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatvédelmi gyakorlatok és kommunikációs módok tekintetében többféle választási lehetőség áll rendelkezésére.  Számos választási lehetőségről a Szolgáltatásokra történő regisztráció, illetve a Szolgáltatások vagy a Webhelyek használata során tájékoztatjuk.  Emellett a Szolgáltatásokban történő navigálás során is megjeleníthetünk a választási lehetőségekre vonatkozó utasításokat.

 • Az általunk gyűjtött Személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Személyes adatok.  Ön megtagadhatja a PayPal által kért Személyes adatok megadását, azonban ebben az esetben elképzelhető, hogy a Szolgáltatások vagy azok egy része nem lesz elérhető Önnek. 
  • Tartózkodási hellyel kapcsolatos és egyéb eszközszintű információk.  A Webhelyek és a Szolgáltatások eléréséhez használt eszköz olyan adatokat gyűjthet Önről, mint a Helymeghatározási adatok és a Felhasználó általi használattal kapcsolatos adatok. Ezeket az adatokat a PayPal gyűjtheti és felhasználhatja.  Az ilyen adatok gyűjtésének és felhasználásának korlátozásával kapcsolatos információért tekintse meg az eszköz beállításait. 
 • A Személyes adatok felhasználásával kapcsolatos választási lehetőségek
  • Online nyomon követés és viselkedésalapú marketing.  Különböző partnerekkel és harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal együttműködve hirdetésekhez kapcsolódó cookie-kat és adatgyűjtő jeleket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.  A harmadik felek hirdetésekhez kapcsolódó cookie-jait és adatgyűjtő jeleit bármikor letilthatja, így a hirdetéseink nem célzottan fognak megjelenni Önnek.  Ekkor Ön továbbra is látni fogja hirdetéseinket a harmadik felek webhelyein.

   • A harmadik felek hirdetésekhez kapcsolódó cookie-jaival, a viselkedésalapú marketinggel és az iparági önszabályozásban részt vevő cégek ezen gyakorlatának letiltásával kapcsolatos további információért látogasson el az adatvédelemmel és viselkedésalapú hirdetésekkel foglalkozó Your Online Choices webhelyre.
  • Más személyek keresése és kapcsolattartás.  Módosíthatja az Ön által használt Szolgáltatáshoz tartozó fiók személyek keresésére és kapcsolatfelvételre vonatkozó beállításait, ha elérhetőek.
 • Fiók-összekapcsolásokra vonatkozó választási lehetőségek
  • Ha engedélyez egy harmadik félnek minősülő fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal történő fiók-összekapcsolást, az összekapcsolás beállításait a Számlájában vagy a harmadik félnek minősülő fiókban vagy platformon kezelheti.  Az elérhető választási lehetőségekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a harmadik félnek minősülő platform adatvédelmi nyilatkozatát.
 • Cookie-kkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Előfordulhat, hogy lehetősége van a cookie-kkal kapcsolatos beállítások kezelésére.  A böngészőben vagy internetes eszközben például lehetősége lehet törölni, letiltani vagy blokkolni bizonyos cookie-kat vagy más nyomonkövetési technológiákat.  További információért látogasson el az AboutCookies.org webhelyre.  Dönthet úgy, hogy engedélyezi ezeket a beállításokat, azonban ez azzal járhat, hogy nem használhatja a Szolgáltatásokban vagy a Webhelyeken elérhető alapvető funkciókat.
  • A cookie-k és egyéb nyomonkövetési technológiák használatával kapcsolatban a Szolgáltatások használatakor vagy a Webhelyek bizonyos részeinek megnyitásakor is felkínálhatunk választási lehetőségeket.  Például rákérdezhetünk arra, szeretné-e, hogy a Szolgáltatás vagy a Webhely „megjegyezze” az Ön egyes adatait, és ilyenkor cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiákat alkalmazunk az Ön által engedélyezett mértékben.
  • A cookie-kkal és a nyomonkövetési technológiákkal kapcsolatos további információért látogasson el a Cookie-kra és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozat oldalára.
 • A regisztrációval és a Számlaadatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Ha rendelkezik Számlával, a Személyes adatok áttekintését és szerkesztését a Számlájába történő bejelentkezés után közvetlenül végezheti el, illetve ehhez fel is veheti velünk a kapcsolatot. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem rendelkezik Számlával, vagy kérdése merül fel a számlaadataival vagy egyéb Személyes adataival kapcsolatban.
 • A kommunikációval kapcsolatos választási lehetőségek
 • Az általunk küldött értesítések, riasztások és frissítések:  
  • Marketing: A Webhelyeinkkel, Szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, a különböző pénzintézetekkel közösen nyújtott termékeinkkel, valamint a különálló harmadik felek és a PayPal-vállalatcsoport tagjai által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban marketinganyagokat küldhetünk Önnek számos különböző kommunikációs csatornán, többek között e-mailben, SMS-ben, felugró ablakokban, leküldéses értesítésekben és üzenetküldő alkalmazásokban.  Az ilyen marketinganyagok küldését a tőlünk kapott értesítésben található utasításokat követve mondhatja le.  Ha rendelkezik nálunk Számlával, módosíthatja is a kommunikációs beállításait a Számla beállításai között. A leküldéses értesítések formájában küldött üzenetek esetén az eszközön kezelheti a beállításokat.
  • Tájékoztató és egyéb üzenetek: Emellett küldhetünk Önnek a Szolgáltatásaink Felhasználóinak kötelezően küldendő üzeneteket, fontos információkat tartalmazó értesítéseket, valamint olyan anyagokat, amelyeket Ön kér tőlünk.  Az ilyen kommunikáció küldésének lemondására nincs lehetőség.  Az értesítések fogadásához előnyben részesített felületet és formátumot azonban módosíthatja.

 

10. Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi jogszabályaiban meghatározott korlátozások értelmében Önt megilletik bizonyos jogok a Személyes adataival kapcsolatban.  A Személyes adatai tekintetében Önt megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a korlátozás, a tiltakozás, a törlés és az adathordozhatóság joga. A fenti jogok gyakorlása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.  Ha a PayPal által Önről tárolt valamennyi Személyes adatot érintő hozzáférési kérelmet szeretne benyújtani, személyazonossága igazolása érdekében fényképes azonosításra van szükség.

Ha bármelyik Szolgáltatásunkhoz Számlával rendelkezik, a Személyes adatok áttekintését és szerkesztését általában a Számlába történő bejelentkezést követően közvetlenül elvégezheti.  A hitelbírálattal kapcsolatos döntésekhez automatizált döntéshozatali megoldásokat használhatunk abban az esetben, ha Ön ahhoz hozzájárulását adta, ha arra egy szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében van szükség, vagy ha azt az uniós vagy tagállami jogszabályok lehetővé teszik.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

11. Hogyan védjük az Ön Személyes adatait?

Személyes adatait különböző műszaki, fizikai és adminisztratív biztonsági intézkedésekkel védjük az adatvesztés, a visszaélések, a jogosulatlan hozzáférés, a közlés és a módosítások ellen.  Ilyen biztonsági intézkedések a tűzfalak, az adattitkosítás, az adatközpontjainkba való bejutás felügyelete, valamint az információkhoz való hozzáférés szabályozása.  Amellett, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk rendszereink és Szolgáltatásaink védelme érdekében, a jelszava(i) és a Számlájához/profiljához tartozó információk biztonságának megőrzéséért, valamint az Önről tárolt Személyes adatok pontosságának és naprakészségének ellenőrzéséért Ön felelős.  Az Ön által engedélyezett fiók-összekapcsolás következtében harmadik felekkel megosztott Személyes adatok biztonságáért nem vállalunk felelősséget. 

 

12. Igénybe vehetik gyermekek a Szolgáltatásainkat?

A Webhelyek és a Szolgáltatások nem 16 év alatti gyermekeknek szólnak. Tudatosan nem gyűjtünk információkat, többek között Személyes adatokat gyermekektől és olyan egyénektől, akik a jogszabályok értelmében nem használhatják Webhelyeinket és Szolgáltatásainkat. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk Személyes adatokat, azonnal töröljük őket, kivéve, ha az ilyen adatok megőrzésére jogszabály kötelez minket. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha úgy véli, hogy tévesen vagy akaratlanul 16 évesnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk adatokat.

 

13. Mit kell még tudnia?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai. 

A vállalkozásunk, a Webhelyek, a Szolgáltatások vagy a vonatkozó jogszabályok változtatásai miatt időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.  A módosított Adatvédelmi nyilatkozat a közzétett hatálybalépési dátummal lép érvénybe. 

Ha a módosított verzió jelentős változtatásokat tartalmaz, a webhelyünk „Irányelv frissítései” oldalán a hatályba lépés előtt legalább 30 nappal tájékoztatjuk Önt a módosításról. A módosításról e-mailben vagy más csatornán is küldhetünk értesítést a Felhasználóknak. 

 

14. Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen általános kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, a kiegészítő közleményekkel vagy a Személyes adatok általunk történő kezelésének módjával kapcsolatban. 

Szeretnénk biztosak lenni afelől, hogy a kérdéseit a megfelelő helyre küldi:

 • Kattintson ide, ha kapcsolatba szeretne lépni velünk a PayPal-számlájával vagy -tranzakciójával, illetve egy kereskedő felé indított kártyás fizetéssel kapcsolatban.

 • Ha a Xoom-számlájával kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kattintson ide.

Ha nincs megelégedve azzal, ahogyan aggályait kezeljük, panaszt nyújthat be az országa adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságához.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel online módon vagy a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg postacímen veheti fel a kapcsolatot.

 

15. Fogalommeghatározások

 • Számla: PayPal- vagy Xoom-tag számlája.

 • Adatkezelő: a PayPal határozza meg a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

 • Eszközadatok: olyan adatok, amelyeknek gyűjtése automatikusan történhet a Webhelyek vagy a Szolgáltatások elérésére használt eszközökről. Ilyen adatok lehetnek többek között a következők: az eszköz típusa, az eszköz által használt hálózati kapcsolat, az eszköz neve, az eszköz IP-címe, az eszközön használt webböngészőre és a Webhelyek vagy a Szolgáltatások eléréséhez használt internetkapcsolatra vonatkozó információk, helymeghatározási információk, az eszközre letöltött alkalmazásokkal kapcsolatos információk, biometrikus adatok.

 • Helymeghatározási adatok: olyan adatok, amelyek GPS-, Wi-Fi- vagy cellajelek háromszögelésével meghatározott hosszúsági és szélességi koordináták alapján lehetővé teszik az Ön tartózkodási helyének észszerűen pontos meghatározását. 

 • PayPal: a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., valamint leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a kontextustól függően előfordulhat, hogy a PayPalre többes szám első személyű névmásokkal vagy azok ragozott alakjaival utalunk.

 • Személyes adat: azonosított, illetve közvetett vagy közvetlen módon azonosítható természetes személyhez társítható adat.  „Személyes adatnak” számíthatnak többek között a következők: név, postacím (a számlázási és szállítási címet is beleértve), telefonszám, e-mail-cím, bankkártyaszám, egyéb pénzügyi számlaadatok, számlaszám, születési dátum és hivatalos okmányokon szereplő adatok (pl.: vezetői engedély száma, személyi igazolvány száma, útlevélszám). 

 • Kezelés: a Személyes adatok vagy a Személyes adatok halmazainak automatizált vagy nem automatizált módon történő kezelése, ideértve többek között a Személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, strukturálását, tárolását, adaptálását vagy módosítását, visszakeresését, megtekintését, továbbítással történő közlését, terjesztését vagy egyéb módon történő elérhetővé tételét, összehangolását vagy kombinálását, korlátozását, törlését és megsemmisítését.

 • Szolgáltatások: a PayPal által kínált termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat, technológiákat vagy funkciókat, valamint az összes kapcsolódó webhelyet, alkalmazást és szolgáltatást jelenti.

 • Helyek: olyan webhelyek, mobilalkalmazások, hivatalos közösségimédia-platformok vagy egyéb online felületek, amelyeken keresztül a PayPal a Szolgáltatásokat kínálja, és amelyek szerepelnek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, vagy közvetlenül kapcsolódnak ahhoz.

 • Használattal kapcsolatos műszaki adatok: a Webhelyek vagy a Szolgáltatások eléréséhez használt telefonról, számítógépről vagy egyéb eszközről gyűjtött információk.  A Használattal kapcsolatos műszaki adatok megmutatják, hogyan használja a Webhelyeinket és a Szolgáltatásainkat, például mire keresett rá és mit tekintett meg Webhelyeinken. Az ilyen adatok többek között a következőket foglalják magukban: IP-cím, az oldalak betöltésének és megtekintésének módjával kapcsolatos statisztikák, a korábban meglátogatott webhelyek, valamint a Cookie-k segítségével gyűjtött használati és böngészési információk.

 • Felhasználó: olyan magánszemély, aki a Szolgáltatásokat használja, vagy hozzáfér a Webhelyekhez.

 

16. További információk

A régiótól vagy a Szolgáltatás igénybevételének módjától függően előfordulhat, hogy az ebben a szakaszban megadott információk csak bizonyos ügyfelekre vonatkoznak. Ezt az információt harmadik felektől kapja a PayPal, akikkel Ön a Szolgáltatások használata során léphetett kapcsolatba.

 • Banki szabályozásokkal kapcsolatos közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan
 • Google ReCaptcha

 

Banki szabályozásokkal kapcsolatos közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan

Általánosságban elmondható, hogy a luxemburgi jogszabályok, amelyek hatálya alá tartozik a PayPal felhasználói adatainak kezelése is (adatvédelem és banktitok), nagyobb átláthatóságot követelnek meg az EU-s jogszabályok többségénél. Ezért az EU-ban működő, internetes szolgáltatásokat vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nagy többségével ellentétben a PayPal a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolja azokat a harmadik félnek minősülő szolgáltató és üzleti partnereket, akikkel az Ön adatait közölhetjük, a közlés céljával és a közölt információk típusával együtt. Az ezekre a harmadik felekre mutató hivatkozást itt találja.  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával és a PayPal-számla fenntartásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a felsorolt célokra továbbítsuk az említett harmadik feleknek.

A PayPal a fent említett harmadik felek listáját negyedévente (január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én) frissítheti. A PayPal a frissítésekben szereplő új szervnek, új célból, illetve új adattípusból kizárólag 30 nappal azután kezdi meg bármely adat továbbítását, hogy az ezeket tartalmazó listát a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban közzétette. A listát negyedévente érdemes áttekintenie a PayPal webhelyén, a fent említett napokon. Ha nem tiltakozik az új adatközlés ellen a harmadik felek frissített listájának közzétételétől számított 30 napon belül, vélelmezzük, hogy elfogadta a lista és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját bármikor lezárhatja, és abbahagyhatja szolgáltatásaink használatát.

A PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a (jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében) gyűjtött adatok egy részét olyan, a PayPalhez köthető vállalatoknak vagy egyéb entitásoknak, köztük a jelen szakaszban említett feleknek is továbbítanunk kell, amelyek fizetési szolgáltatói, fizetési feldolgozói vagy számlatulajdonosi (vagy hasonló) szerepet töltenek be.  Ön tudomásul veszi, hogy a helyi jogszabályok értelmében az ilyen entitások olyan jogszabályok, rendeletek, vizsgálatok vagy végzések hatálya alá tartozhatnak, amelyek az adatoknak az adott ország illetékes hatóságai számára történő közlését tehetik szükségessé. A PayPal-szolgáltatások igénybevételével beleegyezik, hogy az említett adatokat a PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében továbbítsuk.

Ön kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a PayPalt arra, hogy az adataival a következőkben felsoroltak némelyikét vagy mindegyikét megtegye:

 1. Közölhetjük a szükséges információkat: a rendőrséggel és más bűnüldöző szervekkel; a biztonsági erőkkel; az illetékes kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti szervekkel; az illetékes hivatalokkal, szervezeti egységekkel, szabályozó hatóságokkal, önszabályozó hatóságokkal vagy szervezetekkel (korlátozás nélkül ideértve többek között a harmadik félnek minősülő szolgáltatók itt található listájának „Hivatalok” szakaszában megjelölt hivatalokat) és más harmadik felekkel, ideértve a PayPal-csoport azon vállalatait, (i) amelyek jogilag köteleznek bennünket, illetve meg kell felelnünk többek között a 2015. július 24-i, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvénynek („FATCA törvény”), valamint a 2015. december 18-i, az OECD közös jelentési szabványokról („CRS törvény”) szóló luxemburgi törvénynek; (ii) amelyekről okkal feltételezhetjük, hogy együttműködésünk helyénvaló a csalások vagy egyéb illegális tevékenységek vagy potenciális jogellenes tevékenységek vizsgálata során; illetve (iii) a Felhasználói megállapodás megsértéseinek kivizsgálásához (korlátozás nélkül beleértve többek között az Ön finanszírozási forrását vagy a hitel- vagy bankkártya-kibocsátóját).

  Ha Ön a FATCA vagy a CRS törvény hatálya alá tartozik, akkor tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy mely adatait adhatjuk ki a különböző hatóságoknak. Olvassa el a további tudnivalókat a PayPalnek a FATCA és a CRS törvény értelmében fennálló kötelezettségeiről és ezek Önre gyakorolt hatásáról, illetve a kötelezettségeinknek eleget téve közölhető adatokról.

  Mi és más szervezetek, köztük a PayPalt elfogadó felek is megoszthatják, elérhetik és felhasználhatják (más országokból is) azokat a szükséges információkat (többek között a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek által rögzített adatokat), amelyek segítenek nekünk és nekik a kockázatok felmérésében és kezelésében (többek között a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben). Lépjen velünk kapcsolatba, ha többet szeretne megtudni az illetékes csalásmegelőzési szervekről. A hivatalokkal, a csalásmegelőzési szervekkel és más harmadik felekkel kapcsolatos további információért kattintson ide.

 2. Közölhetünk számlaadatokat szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjai felé, ha az EU valamely tagállamának vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint a PayPal ellen az adatok peren kívüli közlésére irányuló követelést nyújtanak be szellemi tulajdonhoz fűződő jogok olyan megsértése miatt, amelyhez PayPal-szolgáltatásokat használtak (korlátozás nélkül ideértve például a német szerzői jogi törvény 19. szakasza 2. bekezdésének 3. pontját vagy a német szerzői jogi törvény 101. szakasza 2. bekezdésének 3. pontját).

 3. Közölhetjük a szükséges információkat a hitelkártya-szervezetek, valamint a polgári vagy büntetőjogi eljárások követelményeinek megfelelően.

 4. Nevének és PayPal-hivatkozásának közzététele a PayPal felhasználói címtárában. Más felhasználók meggyőződhetnek az Ön személyazonosságáról, ha a nevére, e-mail-címére, telefonszámára, vagy az adatok egy adott részére keresnek. Így biztosítható, hogy a kifizetések a megfelelő címzettekhez jussanak el. Ezt a funkciót kikapcsolhatja a PayPal profilbeállításaiban.

 5. Ha Ön kereskedőként harmadik félen keresztül éri el vagy integrálja a PayPalt, bármely ilyen partnerrel közölhetjük az ilyen jellegű megállapodások megkönnyítéséhez és fenntartásához szükséges információkat (ideértve többek között PayPal-integrációjának állapotát, hogy aktív PayPal-számlával rendelkezik-e, illetve hogy már együttműködik-e másik PayPal-integrációs partnerrel).

 6. Közölhetjük a szükséges információkat az itt felsorolt fizetési feldolgozókkal, auditorokkal, ügyfélszolgálatot nyújtó szolgáltatókkal, hitelinformációs és csalásmegelőzési szervekkel, pénzügyi szolgáltatókkal, kereskedelmi partnerekkel, marketing- és PR-cégekkel, operatív szolgáltatókkal, a vállalatcsoport tagjaival, ügynökségekkel, piacterekkel és egyéb harmadik felekkel. Ezen adatközlések célja, hogy biztosíthassuk Önnek a PayPal-szolgáltatásokat. A harmadik felek listáján az egyes Kategóriák alatt olyan nem kizárólagos példákat is megadunk a tényleges harmadik felekre vonatkozóan (amelyek magukban foglalhatják megbízottjaikat és jogutódjaikat), amelyekkel az Ön Számlaadatait jelenleg közöljük, illetve amelyek esetében megfontolhatjuk ezen adatok közlését, emellett meghatározzuk a közlés célját és azokat az adatokat, amelyeket ténylegesen közlünk (azon kifejezetten meghatározott esetek kivételével, amikor ezeket a harmadik feleket jogszabályok vagy szerződés korlátozza abban, hogy az adatokat a megosztás eredeti célján túlmenően másodlagos célokra is felhasználhassák).

 7. Kiadhatjuk a szükséges információkat az Ön ügynökének vagy jogi képviselőjének (például meghatalmazottjának vagy kijelölt gyámjának).

 8. Közölhetünk összesített statisztikai adatokat üzleti partnereinkkel vagy PR-célokra. Például nyilvánosságra hozhatjuk, hogy felhasználóink egy bizonyos százaléka Manchesterben él. Az összesített információ azonban nem vezethető vissza személyes adatokra.

 9. Megoszthatjuk a szükséges Számlaadatokat különálló harmadik felekkel (a listájuk itt található), amelyek az adatokat a következő célokra használhatják fel:

  1. Csalásmegelőzés és kockázatkezelés: a csalás megelőzése vagy a kockázatok felmérésének és kezelésének elősegítése érdekében. Ha például az eBay Inc. vállalaton vagy kapcsolt vállalkozásain (a továbbiakban: „eBay”) keresztül használja a PayPal-szolgáltatásokat termékek vásárlására vagy értékesítésére, az eBayjel Számlaadatokat oszthatunk meg annak érdekében, hogy segítsünk megvédeni az Ön számláit a csalásoktól, hogy figyelmeztethessük, ha ilyen csaló tevékenységet észlelünk a számláin, vagy kiértékelhessük a hitelkockázatát.

   A csalások megelőzésére és a kockázatok kezelésére tett erőfeszítéseink részeként megoszthatjuk a szükséges Számlaadatokat az eBayjel olyan esetekben, amikor a PayPal visszatartást vagy más korlátozást léptetett életbe a számláján viták, reklamációk, visszaterhelések vagy más, termékek értékesítésével vagy vásárlásával kapcsolatos esetek következtében. Csalásmegelőzési és kockázatkezelési tevékenységünk részeként továbbá megoszthatunk Számlaadatokat az eBayjel, hogy lehetővé tegyük számára a vásárlókat és az eladókat értékelő programjai működtetését.

  2. Ügyfélszolgálat: ügyfélszolgálati célokra, többek között a számlakarbantartáshoz, illetve vitás (például számlázással vagy tranzakciókkal kapcsolatos) ügyek rendezésének elősegítéséhez.

  3. Szállítás: a PayPal segítségével bonyolított vásárlásokat érintő szállítással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben.

  4. Jogszabályi megfelelőség: annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrzési követelményeknek.

  5. Szolgáltatók: annak érdekében, hogy a velünk szerződésben álló szolgáltatók támogathassák üzleti tevékenységeinket, mint amilyen a csalásmegelőzés, a számláról történő beszedés, a marketing, az ügyfélszolgálat és a technológiai szolgáltatások. Szerződéseink biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók csak az általuk végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatják fel az Ön adatait, saját célokra nem.

 

Google ReCaptcha

A PayPal a Webhelyein és a Szolgáltatásaiban a ReCaptcha szolgáltatást használja. A ReCaptcha használatára a Google adatvédelmi irányelvei és használati feltételei vonatkoznak.

A ReCaptcha szolgáltatást csak a levélszemét és visszaélések elleni küzdelemhez használjuk.