Szabályzatfrissítések

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Szabályzatfrissítések

 

Utolsó frissítés: 2024. március 28.

Értesítés a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

 

Ez az oldal

Ez az oldal ismerteti a PayPal-felhasználók számára a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal felhasználói megállapodás vagy egyéb online megállapodások, irányelvek és nyilatkozatok módosításait. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti. Ne feledje, hogy a tervezett megállapodásokon a felsorolt hatálybalépési dátumok előtt további módosítások is életbe léphetnek, ha teljesülnek a megfelelő értesítési követelmények.

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. Az alábbiakban foglaltak szerint ezek a változtatások csak a fogyasztónak nem minősülő felhasználókra vonatkoznak, kivéve az egyértelműsítő változtatásokat. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő változtatásokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, akkor a PayPal felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

Közlemények

Kiadás dátuma: 2024. március 28.

A SOFORT mint alternatív fizetési mód eltávolítása és a kapcsolódó feltételek törlése
Eltávolítás napja: 2018. május 28.

 • A SOFORT már nem érhető el alternatív fizetési módként, és eltávolításra kerül az alternatív fizetési módok szolgáltatóinak az PayPal alternatív fizetési módokról szóló megállapodásának 1. mellékletében található listájáról.

 

Kiadás dátuma: 2024. március 11.

A PayPal Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozatának módosításai
Hatálybalépés dátuma: 2024. április 15.:

 • Mostantól a PayPal szolgáltatások részeként csomagkövetést is kínálunk Önnek, és frissítjük adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyben rögzítjük, hogy a kereskedőktől csomagkövetési információkat kaphatunk, amikor Ön a PayPallal fizet, illetve e-mail-címéről, amikor Ön a hozzájárulását megadja.

 

Kiadás dátuma: 2024. február 21.

A PayPal felhasználói megállapodás módosításai
Hatálybalépés dátuma: 2024. május 28.:

 • A PayPal módosítja a Felhasználói megállapodás ’Egyéb jogi feltételek’ szakaszában levő ‘kártalanításra és a felelősség korlátozására’, valamint az ‘irányadó jogra és joghatóságra’ vonatkozó záradékokat annak érdekében, hogy:
  • egyértelmű legyen, hogy e záradékok mely szakaszai vonatkoznak a fogyasztókra, és melyek csak a vállalkozásokra,
  • egyértelmű legyen, hogy a fogyasztók csak azokért a veszteségekért és költségekért felelősek, amelyek saját cselekedeteiknek tulajdoníthatók és előre láthatóak,
  • egyértelmű legyen, hogy a PayPal hogy nem mentesülhet a fogyasztókkal szembeni felelősség alól a cég levelezésében, jelentéseiben vagy weboldalaikon szereplő vagy az igazgatóink, tisztviselőink és munkatársaink által szóban átadott pontatlan információk tekintetében,
  • egyértelmű legyen, hogy amennyiben Ön fogyasztó, a lakóhelye szerinti ország kötelező érvényű fogyasztóvédelmi előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a Felhasználói megállapodás irányadó joga Anglia és Wales; és
  • egyes helyeken egyszerűbb legyen a nyelvezet annak érdekében, hogy bizonyos kifejezések könnyebben olvashatók és érthetők legyenek.

A PayPal a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózattal megállapodott ezekről a változásokról. A felhasználói megállapodás módosított változata 2024. május 28-án lép hatályba.

A frissített PayPal Felhasználói megállapodás áttekintése