Irányelvfrissítések

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

>> Az irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Irányelvfrissítések

 

Utolsó frissítés: 2023. július 24.

Értesítés a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal-megállapodás(ok) módosításáról/módosításairól

 

Ez az oldal

Ez az oldal ismerteti a PayPal-felhasználók számára a magyarországi felhasználókra érvényes PayPal felhasználói megállapodás vagy egyéb online megállapodások, irányelvek és nyilatkozatok módosításait. A korábbi irányelvfrissítésekről szóló értesítéseket is áttekintheti. Ne feledje, hogy a tervezett megállapodásokon a felsorolt hatálybalépési dátumok előtt további módosítások is életbe léphetnek, ha teljesülnek a megfelelő értesítési követelmények.

Közelgő módosítások

Bizonyos (alább felsorolt), a PayPallel fennálló kapcsolatát meghatározó megállapodásokat módosítunk. A módosítások automatikusan hatályba lépnek az alább látható megfelelő hatálybalépési dátummal.

Az Ön teendői

Kérjük, figyelmesen tekintse át az alábbi értesítéseket, és ismerkedjen meg a közelgő módosításokkal. Ha a módosítások érvénybe lépését követően továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal a módosításokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A módosítások elfogadásához további lépésekre nincs szükség az Ön részéről. Ha azonban el szeretné utasítani őket, a felhasználói megállapodásban leírtaknak megfelelően a vonatkozó hatálybalépési dátum előtt meg kell szüntetnie PayPal-számláját.

 

Közlemények

Kiadás dátuma: 2023. július 24.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás módosításai

Hatálybalépés dátuma: 2023. október 19.:

  • Az Advanced Credit and Debit Card Payments funkciócsomag magában foglalhatja a jogosult harmadik féltől származó pénztárcák kiegészítő funkcióként történő integrálásának lehetőségét. Módosítjuk a feltételeinket annak jelzése érdekében, hogy amennyiben úgy dönt, hogy integrálja ezeket a kiegészítő funkciókat, a PayPal Online kártyás fizetési szolgáltatására vonatkozó megállapodás elfogadásával elfogadja a harmadik felek vonatkozó feltételeit is. Az ilyen elfogadás magában foglalja annak elismerését és elfogadását is, hogy a harmadik felek ilyen funkcióit és feltételeit kizárólag az érintett harmadik fél biztosítja, frissíti és közli, nem pedig a PayPal.
  • Pontosítjuk a Számlafrissítő szolgáltatás elérhetőségét.

A PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokra vonatkozó frissített megállapodásának áttekintése