>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

 

Privacyverklaring van PayPal

PDF downloaden

 

Ingangsdatum: 15 april 2024

Neem contact met ons op als u vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of over uw Persoonsgegevens in het algemeen. Uw gegevens worden gebruikt voor het leveren van de Services in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de relevante PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

Inhoud

1. Overzicht

2. De rol van PayPal als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Niet-rekeninghouders

4. Categorieën Persoonsgegevens die we over u verzamelen

5. Welke Persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke Wettelijke grondslag?

6. Delen we Persoonsgegevens en waarom?

7. Hoelang bewaart PayPal uw Persoonsgegevens?

8. Internationale overdrachten van Persoonsgegevens

9. Hoe gebruiken we Cookies en Trackingtechnologieën?

10. Uw rechten inzake Gegevensbescherming

11. Specifieke informatie over geautomatiseerde besluitvorming en profilering

12. Waarom delen we uw Persoonsgegevens met kredietregistratiebureaus?

13. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

14. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?

15. Aanpassingen van deze Privacyverklaring.

16. Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor gebruikers in de EER en het VK

17. Definities

18. Onze contactgegevens

 

1. Overzicht

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u voldoende informatie te verschaffen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, onze services (gezamenlijk de 'Services') aanvraagt of gebruikt. We raden u aan deze Privacyverklaring te lezen en zodanig te gebruiken dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Bepaalde termen met een hoofdletter die niet nader worden gedefinieerd in de Privacyverklaring, worden uitgelegd in paragraaf 17 ('Definities') aan het einde van deze verklaring.

 

2. De rol van PayPal als verwerkingsverantwoordelijke

In de Europese Economische Ruimte (EER) is PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. de verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens uw bezoek aan onze website, tijdens de registratie- en aanvraagprocedure en gedurende uw verdere gebruik van de services.

Het gebruik van 'we', 'wij', 'onze', 'ons', 'PayPal' of 'PayPal-bedrijven' in deze Privacyverklaring verwijst in alle gevallen naar PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. en de groep van bedrijven die we direct of indirect besturen, waardoor we bestuurd worden of waarmee we onder één bestuur staan.

Sommige van de derden waarmee we Persoonsgegevens delen, zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat wij in dat geval niet bepalen hoe de gedeelde gegevens worden verwerkt. Voorbeelden zijn autoriteiten, kredietbureaus, verwervers en andere financiële instellingen. Wanneer uw gegevens worden gedeeld met onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, is hun gegevensbeleid van toepassing. We raden u aan hun privacybeleid te lezen en uw privacyrechten te kennen voordat u interacties met hen aangaat.

Raadpleeg paragraaf 8 ('Internationale overdracht van Persoonsgegevens') voor meer informatie over hoe we uw Persoonsgegevens beschermen wanneer deze worden overgedragen buiten de EER, het VK en Zwitserland.

 

3. Niet-rekeninghouders

Onze Services zijn toegankelijk voor personen zonder PayPal-rekening of -profiel. Ook als u geen rekeninghouder bent, verzamelen we Persoonsgegevens van u tijdens uw gebruik van onze Services. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u onze Services gebruikt zonder PayPal-rekening, gebruikmaakt van Merkloze betaalservices (zoals Braintree) of wanneer u via onze Services een betaling ontvangt van een rekeninghouder ('Ontvanger'). We gebruiken de term 'Gebruiker' voor zowel rekeninghouders als niet-rekeninghouders. Als u geen rekeninghouder bent, worden uw Persoonsgegevens gebruikt voor het leveren van de Services in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de relevante PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

4. Categorieën Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Voor de levering van onze Services en de verdere verbetering van uw gebruikerservaring en ontwikkeling van onze zakelijke behoeften, verzamelen we gegevens over u in de volgende categorieën. De soorten Persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden hieronder beschreven.

Categorieën Persoonsgegevens die van u worden verzameld, inclusief de gegevens die voortvloeien uit uw interacties met ons en uw gebruik van de Services:

Registratie- en contactgegevens. Afhankelijk van de Services die u kiest, verzamelen we gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres, inkomen, telefoonnummer, fiscaal nummer, betalingen, beroep, dienstverband of bedrijf en andere gegevens die nodig zijn om een rekening te openen en onze Services te gebruiken.

Identificatie- en handtekeninggegevens. Afhankelijk van de Services die u kiest, verzamelen we informatie om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, door de overheid verstrekt identiteitsbewijs, leeftijd en biometrische gegevens te verifiëren en uw elektronische handtekening te maken en verstrekken.

Betaalgegevens. Informatie zoals het bedrag dat u overmaakt of aanvraagt, uw betaalmethode, uw kaart of de financiële of financieringsrekening die u gebruikt in verband met de Services, inclusief de naam van de uitgevende instantie, het kaarttype, de landcode, het nummer van de betaalrekening, de CVV, de gebruikersnaam en de IBAN-gegevens.

Informatie over uw geïmporteerde contactpersonen. Als u ervoor kiest uw contactlijsten te importeren, verzamelen we de door u ingevoerde of geïmporteerde informatie over uw contacten, zoals namen, adressen, telefoonnummers, afbeeldingen, e-mailadressen of gebruikersnamen die zijn gekoppeld aan de contacten die u importeert of handmatig invoert.

Informatie in uw Rekeningprofiel. Gegevens die u wilt invoeren, zoals uw gebruikersnaam, e-mailadres, mobiel nummer, profielfoto, voorkeurstaal of persoonlijke beschrijving met mogelijk gevoelige Persoonsgegevens die blijk geven van uw religieuze overtuiging, politieke of filosofische opvattingen, handicap, seksuele geaardheid en biometrische gegevens. U kunt uw profiel op elk gewenst moment op 'Privé' instellen.

Informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Informatie die u verstrekt wanneer u reageert op enquêtes of contact opneemt met onze Klantenservice, zoals Services die u heeft gebruikt, opgenomen gesprekken, chatgesprekken met ons, e-mailcorrespondentie met ons, rekeningstatus, afbetalingsgeschiedenis, stemherkenning. Dit kan informatie over anderen omvatten als u ervoor kiest die met ons te delen.

Apparaatgegevens. Gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf alle apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de Site of Services. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van uw apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en de internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot de Site of Services; Geografische informatie; informatie over apps die op uw apparaat zijn gedownload en biometrische gegevens.

Afgeleide gegevens. We kunnen bij het gebruik van de Services informatie afleiden uit uw transacties en persoonsgegevens. Deze informatie kan ons bijvoorbeeld helpen om uw rekening veilig te houden en uw gebruik van de Services te beschermen tegen fraude. Afgeleide informatie kan inzicht geven in uw gedragspatronen, persoonlijke voorkeuren, surf- en aankoopgedrag en kredietwaardigheid.

Categorieën Persoonsgegevens die worden verzameld van derden, waaronder leveranciers van identiteitsverificatie, datahandelaars, leveranciers die ons helpen bij het opsporen van fraude, uw bank, webwinkels of platforms van derden waarmee u via onze Services contact opneemt:

Informatie van uw gekoppelde externe rekeningen. Kiest u voor een koppeling met een niet-financiële account of financiële rekening, zoals uw persoonlijke e-mailaccount, socialmedia-account of bank- of kredietrekening, dan verzamelen we informatie in overeenstemming met het openbaar gemaakte doel van de koppeling. Als u bijvoorbeeld wilt deelnemen aan Open banking, verzamelen we rekeninggegevens, rekeningsaldi, rekeningtransacties en informatie over de financiële status van uw gekoppelde rekeningen. U kunt het gebruik van deze functie op elk gewenst moment terugdraaien en de koppeling met uw rekeningen en accounts opheffen.

Informatie van kredietregistratiebureaus. Waar dit wettelijk is toegestaan, verzamelen we in het kader van uw gebruik van onze Services kredietgerelateerde informatie, zoals openstaande en historische schulden, de afbetalingsgeschiedenis, eerdere kredietgoedkeuringen, het huidige dienstverband en de relatie met andere financiële instellingen.

Transactiegegevens. Informatie over uw bestellingen en aankopen, zoals de artikelomschrijving, de hoeveelheid, de prijs, de valuta, het verzendadres, gegevens over online winkelwagentjes, informatie over verkopers en kopers, en betaalgegevens. Dit geldt ook voor informatie over uw transacties als u onze Services gebruikt zonder PayPal-rekening (zoals Betalen als gast).

Informatie gerelateerd aan wettelijke vereisten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijv. wetgeving tegen witwaspraktijken), kan in dit verband informatie van externe sanctielijsten worden verzameld zoals iemands naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en de reden waarom de persoon op de betreffende lijst staat.

Toepassingen van derden. Informatie van andere partijen op basis van uw gebruik van toepassingen van derden, zoals de Apple App Store of Google Play Store, sociale netwerken, zoals uw naam, uw sociale netwerk-id, locatiegegevens, e-mailadres, apparaat-id, browser-id en profielfoto. Uw gebruik van toepassingen van derden is onderworpen aan de privacyverklaring en de servicevoorwaarden voor dergelijke toepassingen.

Categorieën Persoonsgegevens die automatisch over u worden verzameld, door onder meer uw toegang tot onze website of mobiele app, cookies en soortgelijke trackingtechnologieën, en uw apparaten:

Technische gebruiksgegevens. Informatie over de reactietijd voor webpagina's, downloadfouten en datum en tijd waarop u de service heeft gebruikt, inclusief uw IP-adres, statistieken over hoe de pagina's worden geladen of weergegeven, de websites die u heeft bezocht voordat u naar de Sites navigeerde en andere gebruiks- en browsergegevens die met behulp van Cookies zijn verzameld ('Technische gebruiksgegevens').

Apparaatgegevens. Informatie over uw taalinstellingen, IP-adres, browser-id, apparaat-id, cookievoorkeuren, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over uw apparaatinstellingen, en gegevens die zijn verzameld via cookies of andere trackingtechnologieën.

Locatiegegevens. Informatie op basis van IP-geolocatie, zoals gegevens over de geografische lengte- en breedtegraad en gps-locatie wanneer u ons daarvoor toestemming heeft gegeven via uw apparaatinstellingen.

Afgeleide gegevens. Afgeleide gegevens waarmee een profiel van u kan worden gemaakt om inzicht te krijgen in uw gedragspatronen en persoonlijke voorkeuren, zoals geslacht, inkomen, surf- en aankoopgedrag en kredietwaardigheid.

 

5. Welke Persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke Wettelijke grondslag?

We kunnen uw Persoonsgegevens om diverse redenen verwerken zoals gerechtvaardigd volgens de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, en in overeenstemming met de onderstaande wettelijke grondslagen:

We verzamelen de volgende Persoonsgegevens die we nodig achten om te voldoen aan onze precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u en zonder welke u de Services niet kunt gebruiken.

De volgende categorieën Persoonsgegevens zijn noodzakelijk:

 • Registratie- en contactgegevens
 • Identificatie- en handtekeninggegevens
 • Betaalgegevens
 • Informatie gerelateerd aan wettelijke vereisten
 • Informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt
 • Transactiegegevens
 • Pakket volgen
 • Servicespecifieke Persoonsgegevens
 • Informatie van kredietregistratiebureaus en financiële instellingen
 • Informatie van uw gekoppelde financiële rekeningen
 • Informatie over uw gebruik van de Services
 • Technische gebruiksgegevens
 • Apparaatgegevens
 • Locatiegegevens

Dit omvat onder meer activiteiten:

 • om onze Services te leveren, relevante overeenkomsten met u na te komen en andere activiteiten waarmee we onze zakelijke relatie met u beheren;
 • om uw betaling voor producten en de relatie met klanten te beheren;
 • om uw kredietwaardigheid in verband met uw aanvraag te beoordelen, uw identiteit en contactgegevens te bevestigen en u en anderen te beschermen tegen fraude;
 • om uw identiteit te bevestigen, ook door gebruik van een elektronische handtekening, en uw persoonlijke en contactgegevens te verifiëren;
 • om aan te tonen dat transacties zijn uitgevoerd;
 • om een gerechtelijke vordering of incassoprocedure in gang te zetten, uit te voeren of te verdedigen;
 • om interne procedures na te leven;
 • om te beoordelen welke betaalmethoden en services u aangeboden krijgt, bijvoorbeeld door het verrichten van interne en externe kredietwaardigheidsbeoordelingen;
 • voor klantenanalyses, het beheer van onze services en voor interne activiteiten, zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyses, testen, onderzoek en statistische doeleinden;
 • om met u te communiceren over onze Services;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving van de EU en de lidstaten, zoals wetten met betrekking tot boekhouden en bestrijding van witwaspraktijken, regels die zijn uitgevaardigd door onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken.

We hebben een rechtmatig belang om te waarborgen dat PayPal een veilige financiële service blijft en dat we onze services in uw belang verder kunnen blijven vernieuwen. We houden hierbij voor ogen dat ons rechtmatig belang niet zwaarder weegt dan uw recht om uw gegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Dit omvat onder meer activiteiten:

 • om ervoor te zorgen dat u de inhoud op uw apparaat op de meest effectieve manier gepresenteerd krijgt;
 • om misbruik van onze Services te voorkomen en ons platform in algemene zin veilig te houden;
 • om te bepalen of we met u kunnen communiceren over Services waarvoor u mogelijk in aanmerking komt of die voor u van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld op basis van een interne kredietwaardigheidsbeoordeling;
 • om risicoanalyses, fraudepreventie en risicobeheer uit te voeren;
 • ter verbetering van onze services en algemene bedrijfsontwikkeling, en bijvoorbeeld betere risicomodellen te ontwikkelen om fraude te minimaliseren, nieuwe producten en functies te ontwikkelen en nieuwe zakelijke kansen te verkennen;
 • om uw rekeninggegevens en financiële gegevens up-to-date te houden;
 • om marketing-, product- en klantenanalyses uit te voeren en te testen, bijvoorbeeld om ons productassortiment te verbeteren en ons klantaanbod te optimaliseren;
 • voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, zoals wetten met betrekking tot boekhouden en bestrijding van witwaspraktijken, regelgeving inzake kapitaaltoereikendheid en regels die zijn uitgevaardigd door onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken. We verwerken Persoonsgegevens bijvoorbeeld voor KYC-vereisten (Know Your Customer) om witwaspraktijken, financiering van terrorisme en fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Daarnaast voeren we sanctiecontroles uit, rapporteren we aan de belastingdienst, politie, handhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, ook als we daartoe niet verplicht worden door wetgeving van de EU en de lidstaten, maar van mening zijn dat het delen van die informatie noodzakelijk is voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.
 • om uw deelname aan wedstrijden, aanbiedingen en evenementen te vergemakkelijken;
 • om te voldoen aan verplichtingen inzake financieel risicobeheer, zoals kredietwaardigheid en kredietkwaliteit, verzekeringsrisico's en de naleving van vereisten inzake kapitaaltoereikendheid onder de toepasselijke wetgeving;
 • om informatie over uw contacten te verwerken zodat u ze eenvoudig kunt vinden en benaderen en betalingen nauwkeuriger worden gedaan. Door ons informatie over uw contacten te verstrekken, verklaart u dat u toestemming heeft om deze gegevens aan PayPal te verstrekken voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden.
 • om informatie, nieuws en marketingberichten over onze Services aan u te verstrekken, onder meer om aan te geven hoe we met anderen samenwerken om vergelijkbare services aan te bieden;
 • om informatie over u te bundelen om te bepalen hoe u onze Services gebruikt zonder PayPal-rekening (zoals Betalen zonder PayPal-rekening) of Merkloze betaalservices (zoals Braintree) en om dergelijke transacties aan uw rekening te koppelen als u een rekening heeft of deze in toekomst opent;
 • voor het opslaan van uw voorkeuren voor de volgende keer dat u de Services gebruikt, en bijvoorbeeld uw favoriete betaalmethode te onthouden of uw voorkeur voor ontvangst van een digitaal ontvangstbewijs per e-mail of sms bij betaling.

We zijn volgens de wetgeving van de EU en de lidstaten verplicht om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren. We doen dit waar nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Dit omvat onder meer activiteiten:

 • om onze Services en producten te leveren;
 • om uw identiteit te bevestigen, ook voor handtekeningdoeleinden, en uw persoonlijke en contactgegevens te verifiëren;
 • om een gerechtelijke vordering of incassoprocedure in gang te zetten, uit te voeren of te verdedigen;
 • om misbruik van onze Services te voorkomen en ons platform in algemene zin veilig te houden;
 • om risicoanalyses, fraudepreventie en risicobeheer uit te voeren;
 • voor controle op naleving van de toepasselijke wetgeving, zoals wetten met betrekking tot boekhouden en bestrijding van witwaspraktijken, regelgeving inzake kapitaaltoereikendheid en regels die zijn uitgevaardigd door onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken. We verwerken Persoonsgegevens bijvoorbeeld voor KYC-vereisten (Know Your Customer) om witwaspraktijken, financiering van terrorisme en fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Daarnaast voeren we sanctiecontroles uit, rapporteren we aan de belastingdienst, politie, handhavingsinstanties en toezichthoudende autoriteiten.

We hebben uw expliciete en vrijwillige toestemming nodig om uw Persoonsgegevens te verwerken zodat u gebruik kunt maken van bepaalde functies die, hoewel niet noodzakelijk voor het gebruik van de Services, voor u interessant kunnen zijn, zoals het synchroniseren van uw contactenlijst met uw rekening, het verstrekken van biometrische gegevens, gerichte reclame, het koppelen van uw e-mailaccount voor het volgen van pakketten of de verbinding met een platform van derden. U kunt op elk moment van gedachten veranderen over het gebruik van deze functies en dat aangeven via uw rekeninginstellingen. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd. Raadpleeg Paragraaf 10 (“Uw rechten inzake Gegevensbescherming”) voor meer informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken.

 

6. Delen we Persoonsgegevens en waarom?

We delen uw Persoonsgegevens met derden indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.

De informatie wordt onder meer gedeeld met:

 • Andere PayPal-bedrijven, om u de Services te kunnen leveren en voor onze eigen rechtmatige belangen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Deze belangen worden nader beschreven in paragraaf 5 ('Welke Persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke wettelijke grondslag?'). Het ontvangende PayPal-bedrijf verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
 • Overheidsinstanties, voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het betreft onder meer instanties zoals de belastingdienst, politie, handhavingsinstanties en toezichthoudende autoriteiten in de relevante landen. Het kan ook zijn dat we bevoegde autoriteiten (zoals de belastingdienst) informatie over uw gebruik van onze Services moeten verstrekken. Het betreft informatie zoals uw naam, adres en details over kaarttransacties die via onze Services namens u zijn verwerkt. Binnen de EU en de lidstaten geldt een wettelijke verplichting voor deze informatieverstrekking. Indien er sprake is van een gecombineerde wetgeving van landen buiten de EU en EU-lidstaten gebeurt de informatieverstrekking op basis van ons rechtmatig belang om relevante wetgeving na te leven en onwettig gedrag tegen te gaan.
 • Andere financiële instellingen en kaartnetwerken, om bijvoorbeeld de verwerking van betalingen te faciliteren, gezamenlijk een product aan te bieden of kaarten toe te voegen aan uw elektronische wallet. De wettelijke grondslag voor deze openbaarmaking vormt het contract dat u met ons heeft gesloten. Deze partijen kunnen ook toegang hebben tot uw Persoonsgegevens voor andere legitieme doeleinden zoals identiteitsverificatie, fraudepreventie en risicobeheer. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het rechtmatig belang dat wij en onze partners hebben om frauduleus en onwettig gedrag tegen te gaan.
 • Bureaus voor fraudepreventie en identiteitscontrole, om ons bijvoorbeeld te helpen bij het opsporen van activiteiten die duiden op fraude. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het rechtmatig belang dat wij en onze partners hebben om frauduleus en onwettig gedrag tegen te gaan.
 • Incassobureaus, om bijvoorbeeld achterstallige schulden te innen via een derde partij, zoals een incassobureau. We doen dit op basis van ons rechtmatig belang bij onze bedrijfsvoering en het invorderen van schulden. Houd er rekening mee dat de privacyverklaring van deze partijen van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens die u rechtstreeks met hen deelt. Ook kunnen ze uw openstaande schulden melden bij kredietregistratiebureaus, hetgeen invloed kan hebben op uw kredietwaardigheid of mogelijkheden om in de toekomst leningen af te sluiten.
 • Serviceverleners die op onze aanwijzingen en namens ons handelen bij de diensten die we aan hen uitbesteden, zoals marketing, IT-ontwikkeling, onderhoud, hosting en activiteiten gericht op ondersteuning en klantenservice. De wettelijke grondslag voor deze verwerking vormt onze contractuele verplichting jegens u.
 • Andere gebruikers in overeenstemming met uw Rekeninginstellingen. U kunt op basis van uw Rekeninginstellingen bepaalde informatie zichtbaar maken voor of beschikbaar stellen aan andere Gebruikers, zoals uw profielfoto, voor- en achternaam, gebruikersnaam of woonplaats. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming. Overigens kunt u uw profielinstellingen op elk gewenst moment kosteloos wijzigen.
 • Financiële instellingen in relatie tot uw deelname aan Open banking, wanneer u bijvoorbeeld een rekeningkoppeling maakt met een andere bank, kaartrekening of aggregator. Dit doen we om te controleren of u genoeg geld heeft of vast te stellen dat u eigenaar van de rekening bent. Als u uw Rekening wilt koppelen, vormen onze contractuele verplichtingen jegens u de wettelijke grondslag om toegang te krijgen tot uw rekeninggegevens.
 • Partners en webwinkels, hun serviceverleners en andere partijen die bij een transactie betrokken zijn, bijvoorbeeld wanneer u de Services gebruikt om online aankopen te starten, andere Gebruikers te betalen of goederen terug te sturen, waarmee we informatie over u en uw Rekening delen met andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw transacties. De wettelijke grondslag voor deze verwerking wordt gevormd door onze contractuele verplichting jegens u en onze rechtmatige belangen. Houd er rekening mee dat Persoonsgegevens die worden gedeeld met partners en webwinkels (of hun serviceverleners) die bij een transactie betrokken zijn, onderhevig zijn aan het eigen privacybeleid en de procedures van de partners en webwinkels.
 • Derden die onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, bijvoorbeeld wanneer we Persoonsgegevens delen met kredietregistratiebureaus, verwervers en andere financiële instellingen, of beveiligingsproducten die voorkomen dat bots toegang krijgen tot onze Services. Houd er rekening mee dat de privacyverklaring van deze partijen van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens die u rechtstreeks met hen deelt. Om misbruik van onze Services te voorkomen gebruiken we bijvoorbeeld reCAPTCHA van Google bij uw toegang tot onze mobiele app. Het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op de verwerking van de Persoonsgegevens die u met hen deelt. Zie paragraaf 12 ('Kennisgeving inzake kredietregistratiebureaus') voor meer informatie over de specifieke kredietregistratiebureaus waarmee we samenwerken om uw kredietwaardigheid te beoordelen.
 • Kopers die betrokken zijn bij een bedrijfsoverdracht, bij de verkoop van een bedrijf of activa kunnen we uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met de koper van het bedrijfsonderdeel of de activa in kwestie. Ook bij de overname van PayPal of een belangrijk deel van de activa van PayPal door een derde kunnen Persoonsgegevens worden gedeeld. Het is een rechtmatig belang van PayPal om deze transacties te kunnen uitvoeren.

 

7. Hoelang bewaart PayPal uw Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is in het kader van het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We hanteren de volgende criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor de lopende relatie tussen u en PayPal worden opgeslagen voor de duur van de relatie, plus een periode van 10 jaar.
 • Persoonsgegevens die betrekking hebben op een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de toepasselijke faillissementswetgeving en wettelijke verplichtingen bij het bestrijden van witwaspraktijken.
 • We bewaren Persoonsgegevens minimaal voor de periode die wordt aanbevolen met het oog op geschillen, onderzoeken, audit- en nalevingspraktijken, of ter verdediging tegen juridische vorderingen.

 

8. Internationale overdrachten van Persoonsgegevens

We zijn in veel landen actief en wij (of onze serviceverleners) kunnen uw gegevens verplaatsen naar en verwerken op een locatie die zich buiten het land bevindt waar u woont. We maken gebruik van externe serviceverleners om uw informatie te verwerken en op te slaan in de Verenigde Staten en andere landen. Deze landen bieden niet altijd een gelijkwaardig privacybeschermingsniveau. We hebben concrete stappen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen conform de wetgeving van de EU en het VK inzake gegevensbescherming. Voor de overdracht van uw Persoonsgegevens binnen de aan PayPal gerelateerde bedrijven vertrouwen we op Bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende autoriteiten (hier beschikbaar). Andere overdrachten zijn gebaseerd op modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zodat uw gegevens een gegarandeerd hoog beschermingsniveau hebben en uw privacyrechten worden nageleefd.

 

9. Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?

Wanneer u onze Services gebruikt, onze e-mails opent of een bezoek brengt aan een website van derden die gebruikmaakt van onze Services, gebruiken wij en onze partners cookies en andere trackingtechnologieën zoals pixeltags, webbakens en widgets (gezamenlijk 'Cookies') om u als Gebruiker te herkennen, en uw online ervaringen en online inhoud aan te passen met onder meer op interesse gebaseerde advertenties. Ook kunnen we zo analyses uitvoeren, risico's beperken, mogelijke fraude voorkomen en het vertrouwen in de veilige werking van onze Sites en Services bevorderen. Bepaalde onderdelen en functionaliteit van onze Services en Sites zijn alleen beschikbaar via het gebruik van Cookies. Als u ervoor kiest om bepaalde Cookies uit te schakelen, kan het gebruik van de Sites en Services beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

We gebruiken Cookies om uw apparaatgegevens, informatie over uw internetactiviteiten en afgeleide gegevens te verzamelen op de hierboven beschreven manier.

Cookies helpen ons:

 • uw gegevens te bewaren, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren;
 • uw gebruik van en reactie op onze online services en e-mails te volgen en begrijpen;
 • onze online services af te stemmen op uw voorkeuren;
 • te meten in welke mate onze services en communicatie nuttig en effectief voor u zijn;
 • onze producten en services anderszins te beheren en verbeteren.

Do Not Track (DNT) is een optionele instelling in browsers waarmee u kunt aangeven of adverteerders en andere derden u al dan niet mogen volgen. Op dit moment zijn onze Sites niet ontworpen om te reageren op DNT-signalen of soortgelijke mechanismen van browsers.

Lees ons Overzicht van cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

 

10. Uw rechten inzake Gegevensbescherming

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten om de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens te regelen. U heeft onder meer het recht op:

toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, overdraagbaarheid en restrictie met betrekking tot uw gegevens

 • We erkennen uw belang om het gebruik van uw Persoonsgegevens te regelen en bieden u verschillende manieren om uw recht op toegang (recht op weten), rectificatie (correctie of aanpassing), verwijdering (wissing), bezwaar, overdraagbaarheid (overdracht) en beperkte verwerking geheel of deels uit te oefenen.
 • Als u een Rekening heeft, kunt u uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen door 'Gegevens en privacy' te openen via Rekeninginstellingen in de PayPal-app. Zelfs als u geen Rekening heeft (bijvoorbeeld als u Betaling zonder PayPal-rekening gebruikt), kunt u een verzoek indienen om de gegevens voor uw transacties met Betaling zonder PayPal-rekening in te zien, te wijzigen, corrigeren of verwijderen. U kunt dit verzoek ook indienen voor de gegevens van iemand anders als u bevoegd bent deze persoon te vertegenwoordigen. Houd er rekening mee dat we u ter verificatie mogelijk om aanvullende informatie vragen.

Uw recht om bezwaar te maken tegen Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 • Als u niet wordt goedgekeurd op grond van de hieronder beschreven Geautomatiseerde besluitvorming, heeft u geen toegang tot onze services, zoals onze betaalmethoden. PayPal beschikt over diverse veiligheidsmechanismen om ervoor te zorgen dat de besluiten op passende wijze worden genomen. Deze mechanismen omvatten een continue beoordeling van onze beslissingsmodellen en willekeurige steekproeven van individuele gevallen. Als u vragen heeft over de uitkomst, kunt u contact met ons opnemen en zullen we nagaan of de procedure op de juiste manier is uitgevoerd.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een Geautomatiseerde beslissing die juridische gevolgen heeft of beslissingen die anderszins een aanzienlijke impact op u hebben (samen met de relevante profilering). U kunt in dat geval contact met ons opnemen. We zullen de beslissing dan nader beoordelen en rekening houden met eventuele aanvullende relevante omstandigheden.

Toestemming

 • Over het algemeen heeft u het recht om uw toestemming voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken, met dien verstande dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking onveranderd blijft.
 • Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw terugtrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van een andere rechtmatige verwerkingsgrond dan toestemming.

Recht op bezwaar tegen Direct marketing

 • Als we uw Persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken, kunt u uw machtigingen te allen tijde wijzigen, of bezwaar maken en zich afmelden voor toekomstige direct-marketingberichten. U doet dit met behulp van de link Opzeggen in uw elektronische correspondentie of via uw Rekeninginstellingen.

Recht op bezwaar tegen verwerking op basis van Rechtmatig belang

Hoe oefent u uw rechten uit en hoe kunt u contact opnemen met ons of de gegevensbeschermingsautoriteit?

 • Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.
 • Onze Functionaris voor gegevensbescherming kan online of per post worden benaderd via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
 • Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook verhaal halen bij een lokale rechtbank.
 • U kunt ook per post een klacht indienen bij onze leidende toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit, de nationale commissie voor gegevensbescherming van Luxemburg (CNPD). U stuurt uw klacht dan naar Commission Nationale pour la Protection des Données, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg.
 • Voor specifieke vragen over gegevensbescherming in het VK kunt u per post contact opnemen met een vertegenwoordiger in het VK door een bericht te sturen naar Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, Londen EC4A 1JP.

 

11. Specifieke informatie over geautomatiseerde besluitvorming en profilering

'Geautomatiseerde besluitvorming' is het proces om op volledig geautomatiseerde wijze zonder menselijke tussenkomst beslissingen te nemen. In sommige gevallen kunnen deze beslissingen een juridisch of vergelijkbaar belangrijk effect hebben op u als particulier. 'Profilering' betekent een analyse van iemands persoonlijkheid, gedrag, interesses en gewoonten om voorspellingen te kunnen doen of beslissingen te kunnen nemen over die persoon. Indien toegestaan op grond van de EU-wetgeving en die van de lidstaten of voor zover nodig om een contract aan te gaan of uit te voeren, kunnen we bij het nemen van beslissingen in sommige gevallen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Een voorbeeld van ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming is de evaluatie van uw kredietwaardigheid om uw geschiktheid voor bepaalde kredietproducten te beoordelen.

We denken dat PayPal door deze automatische besluitvorming een grotere objectiviteit en transparantie kan bieden om te bepalen voor welke services u in aanmerking komt. We beschikken over diverse veiligheidsmechanismen om te waarborgen dat de besluiten op passende wijze worden genomen. Deze mechanismen omvatten een continue beoordeling van onze beslissingsmodellen en willekeurige steekproeven van individuele gevallen. Ook kunt u altijd vragen om een handmatige besluitvormingsprocedure en bent u vrij om uw mening te geven of een beslissing aan te vechten wanneer deze uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, wanneer zo'n beslissing juridische gevolgen of soortgelijke aanzienlijke gevolgen voor u zou hebben. Zie paragraaf 10 ('Uw rechten inzake gegevensbescherming') voor meer informatie over hoe u bezwaar maakt tegen deze beslissingen.

Als u meer informatie wilt hebben over ons gebruik van Geautomatiseerde besluitvorming en Profilering, neemt u online contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

 

12. Waarom delen we uw Persoonsgegevens met kredietregistratiebureaus?

Als u onze kredietservices aanvraagt of gebruikt, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met kredietregistratiebureaus om informatie in te winnen over bijvoorbeeld uw financiële geschiedenis. We doen dit om uw kredietwaardigheid en geschiktheid voor het product te beoordelen, uw identiteit te controleren, schulden op te sporen en in te vorderen en criminele activiteiten te voorkomen.

De wettelijke grondslag voor dergelijke overdrachten is te vinden in artikel 6, lid 1, onder b (contractueel) en artikel 6, lid 1, onder f (rechtmatig belang) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU ('EU AVG').

Ook zullen we in het vervolg regelmatig informatie over u uitwisselen met kredietregistratiebureaus, inclusief over uw vereffende rekeningen en eventuele schulden die niet tijdig zijn terugbetaald. Deze informatie kan door de kredietregistratiebureaus aan andere organisaties worden verstrekt om soortgelijke controles uit te voeren of uw locatie te traceren en openstaande schulden te innen.

Uw gegevens worden ook gekoppeld aan die van eventuele mede-aanvragers of andere financiële partners.

Meer informatie

Als u wilt weten bij welk kredietregistratiebureau we bepaalde informatie hebben opgevraagd, neemt u online contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Een overzicht van de kredietregistratiebureaus die in het VK en de EER worden gebruikt, vindt u hier, inclusief de gangbare naam van de kredietregistratiebureaus in elk relevant land, alsmede een link naar hun privacyverklaring. Hierin leest u hoe zij Persoonsgegevens gebruiken en delen, en hoelang ze dergelijke Persoonsgegevens bewaren. Als u vragen heeft over de diensten van een kredietregistratiebureau, uw kredietscore of de informatie die ze over u hebben opgeslagen, of als u uw rechten als betrokkene ten opzichte van hen wilt uitoefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een kredietregistratiebureau in het land waar u woont.

 

13. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om uw Persoonsgegevens redelijkerwijs bescherming te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit firewalls, gegevenscodering, fysieke toegangscontroles bij onze datacenters en controlemechanismen voor de toegang tot informatie. Waar wij zorg dragen voor de beveiliging van onze systemen en services, bent u verantwoordelijk voor het veiligstellen en handhaven van de privacy van uw wachtwoord(en) en Rekening-/profielregistratiegegevens. Ook dient u ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we van u hebben correct en up-to-date zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens die we met derden delen op basis van een rekeningkoppeling die u heeft geautoriseerd.

 

14. Kunnen kinderen onze Services gebruiken?

We verzamelen niet bewust informatie, waaronder Persoonsgegevens, van kinderen jonger dan 16 jaar of andere personen die volgens de wet geen gebruik mogen maken van onze Sites en Services. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die onze Services niet mag gebruiken, verwijderen we deze onmiddellijk, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren.

Neem contact met ons op als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van iemand die onze Services niet mag gebruiken.

 

15. Aanpassingen van deze Privacyverklaring.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen overeenkomstig eventuele aanpassingen van onze activiteiten, Services of van toepasselijke wetgeving. Als de toepasselijke wetgeving vereist dat de herziene versie gepaard moet gaan met een kennisgeving, krijgt u 30 dagen van tevoren een kennisgeving te zien op de pagina 'Beleidsaanpassingen' of 'Privacyverklaring' van onze website. Anders wordt de herziene Privacyverklaring van kracht op de gepubliceerde ingangsdatum.

 

16. Kennisgeving met betrekking tot bankregelgeving voor gebruikers in de EER en het VK

De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van aanbieders van internetservices of financiële services in de EU, in haar Privacyverklaring aan welke externe aanbieders van services en zakelijke partners uw gegevens mogelijk openbaar worden gemaakt, plus de reden van de openbaarmaking en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Klik hier voor een overzicht van deze externe partijen. Door deze Privacyverklaring te accepteren en een PayPal-Rekening aan te houden, geeft u ook uitdrukkelijk toestemming dat uw gegevens voor de vermelde doeleinden mogen worden overgedragen aan deze externe partijen.

PayPal kan de hierboven genoemde lijst met derden bijwerken op de eerste werkdag van elk kwartaal (januari, april, juli en oktober). PayPal zal pas na 30 dagen na de datum waarop die lijst via deze Privacyverklaring openbaar wordt gemaakt, beginnen met de overdracht van gegevens aan de nieuwe entiteiten of voor de nieuwe doeleinden of gegevenstypes die in elke update worden aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met derden bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen in de lijst en in deze Privacyverklaring heeft geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

Het kan voor de levering van de PayPal-services noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in deze Privacyverklaring) over te dragen aan andere aan PayPal gerelateerde bedrijven of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in deze paragraaf worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkers of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of bevelen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

a. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en andere wethandhavingsinstanties, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde autoriteiten, departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de Instanties die hier worden genoemd in de paragraaf 'Instanties' van de lijst met externe aanbieders hier), alsmede andere derden, waaronder bedrijven van de PayPal-groep, (i) waaraan we wettelijk verplicht zijn of het ons toegestaan is gegevens openbaar te maken, conform inclusief maar niet beperkt tot de wetten van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA-wetgeving') en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard ('CRS-wetgeving'); (ii) waarvan we redenen hebben om te geloven dat het voor ons gepast is om samen te werken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten, of (iii) om onderzoek te doen naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, uw betaalmethode of kaartuitgevende instantie).

Als u onder de FATCA- of CRS-wetgeving valt, zijn we verplicht u te informeren welke informatie over u we mogelijk aan verschillende instanties moeten doorgeven. Lees meer over de verplichtingen van PayPal onder de FATCA- en CRS-wetgeving en wat deze verplichtingen voor u kunnen betekenen, alsmede welke informatie we als gevolg hiervan mogelijk verstrekken.

Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (ook afkomstig uit andere landen, en inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) tevens delen, inzien en gebruiken, zodat zowel wij als zij tot een goede risicobeoordeling en een goed risicobeheer kunnen komen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebedrijven wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

b. Rekeninggegevens verstrekken aan eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een vordering jegens PayPal hebben ingesteld voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele-eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sectie 19, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Auteurswet).

c. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.

d. Uw naam en uw PayPal-link bekendmaken in de lijst met gebruikersaccounts van PayPal. Uw gegevens worden bevestigd aan andere PayPal-gebruikers als een gebruiker een zoekopdracht uitvoert aan de hand van uw bedrijfsnaam, e-mailadres of telefoonnummer, of een deel van deze gegevens. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat mensen de juiste gebruiker betalen. Deze functie kan worden uitgeschakeld in de instellingen van uw PayPal-profiel.

e. Als u als webwinkel een externe partij gebruikt voor de toegang tot of integratie met PayPal, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u in het bezit bent van een actieve PayPal-rekening en mogelijk al samenwerkt met een andere PayPal-integratiepartner).

f. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkers, auditors, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietinformatie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, marketplaces en andere externe partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van externe partijen vindt u tevens onder elke Categorie niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (mogelijk inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw Rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we mogelijk overwegen uw Rekeninggegevens openbaar te maken, samen met het doel van die openbaarmaking en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze externe partijen wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).

g. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw medewerker of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen gevolmachtigde of een aan u toegewezen curator).

h. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan Persoonsgegevens.

i. De noodzakelijke Rekeninggegevens delen met onafhankelijke (hier vermelde) derde partijen die zij voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

 1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren.
 2. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties).
 3. Verzending: gerelateerd aan de verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan.
 4. Naleving van wetten: om te helpen te voldoen aan de controle-eisen voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.
 5. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben, in staat te stellen te werken in lijn met onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

 

17. Definities

 • Apparaatgegevens: dit zijn gegevens die automatisch kunnen worden verzameld vanaf alle apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de Site of Services. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het apparaattype; de netwerkverbindingen van uw apparaat; de naam van uw apparaat; het IP-adres van uw apparaat; informatie over de webbrowser van uw apparaat en de internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot de Site of Services; Geografische informatie; informatie over apps die op uw apparaat zijn gedownload en biometrische gegevens.
 • Geografische informatie: dit betreft informatie waarmee uw locatie zeer specifiek kan worden geïdentificeerd met behulp van bijvoorbeeld lengte- en breedtegraadcoördinaten die door middel van gps of uw apparaatinstellingen zijn verkregen.
 • Locatiegegevens: dit betreft informatie waarmee uw locatie bij benadering redelijk specifiek kan worden geïdentificeerd met behulp van bijvoorbeeld lengte- en breedtegraadcoördinaten die door middel van gps, wifi of mobiele triangulatie zijn verkregen.
 • Partner: dit is de webwinkel of het bedrijf waarmee onze Gebruikers transacties uitvoeren om goederen of services te verkrijgen.
 • Betalen zonder PayPal-rekening: heeft dezelfde betekenis als in de Voorwaarden voor Betalingen zonder PayPal-rekening.
 • PayPal-bedrijven: bedrijven die eigendom zijn van en worden bestuurd door PayPal, en die Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hun servicevoorwaarden en privacybeleid. Het betreft onder meer de volgende PayPal-bedrijven: Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet en Braintree.
 • Persoonsgegevens: gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een geïdentificeerde of direct dan wel indirect identificeerbare natuurlijke persoon. 'Persoonsgegevens' bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, adres (inclusief factuur- en verzendadressen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaartnummer, andere gegevens van de financiële rekening, rekeningnummer, geboortedatum, door de overheid verstrekte referenties (bijv. een rijbewijsnummer, identiteitsbewijs, paspoortnummer) en biometrische gegevens.
 • Verwerking: elke manier waarop we, al dan niet langs geautomatiseerde weg, omgaan met Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, categoriseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken via doorgifte, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 • Services: alle PayPal-services of Merkloze betaalservices, Betalen zonder PayPal-rekening, kredietproducten en -services, inhoud, functionaliteit, technologieën of functies en alle gerelateerde websites, toepassingen en services die u door PayPal krijgt aangeboden. Uw gebruik van de Services omvat het gebruik van onze Sites.
 • Sites: verwijst naar de websites, mobiele apps, officiële platforms voor social media of andere online onderdelen waarmee PayPal u de Services aanbiedt en waarop (een koppeling naar) deze Privacyverklaring beschikbaar is.
 • Merkloze betaalservices: elke interactie met en betaling aan webwinkels via betaalservices van ons die niet het merk PayPal hebben.
 • Gebruiker: een persoon die de Services als consument gebruikt voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. Het gebruik van 'u' en 'uw' in deze Kennisgeving staat synoniem voor 'Gebruiker'.

 

18. Onze contactgegevens

U kunt online contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), of offline via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger door een bericht te sturen naar Bird & Bird AVG Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, Londen EC4A 1JP.

 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw PayPal-rekening of Service
 • Klik hier om contact met ons op te nemen over uw Xoom-rekening of Service