Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023

Kennisgeving van wijziging(en) van de PayPal-overeenkomst(en) van België

 

Deze pagina

Op deze pagina worden PayPal-gebruikers op de hoogte gebracht van belangrijke aanpassingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst voor België of in andere online overeenkomsten, beleidsregels of verklaringen die moeten worden meegedeeld aan PayPal-gebruikers en/of worden deze aanpassingen vooraf getoond. U kunt hier ook kennisgevingen van eerdere beleidsaanpassingen bekijken. Houd er rekening mee dat er op of voor de ingangsdata aanvullende wijzigingen kunnen worden aangebracht in de vooraf getoonde overeenkomsten, mits aan de toepasselijke kennisgevingsvereisten is voldaan.

Geplande wijzigingen

We maken wijzigingen in bepaalde overeenkomsten (hieronder vermeld) die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de onderstaande corresponderende ingangsdatum(s).

Acties vereist

Lees de onderstaande kennisgevingen aandachtig en maak uzelf vertrouwd met de geplande wijzigingen. Als u onze services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Anders hoeft u geen verdere actie te ondernemen om dergelijke wijzigingen te accepteren. Als u ze echter liever weigert, moet u uw PayPal-rekening vóór de toepasselijke ingangsdatum sluiten, zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst.

 

Mededelingen

Uitgegeven op: 12 oktober 2023

Wijzigingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst
Met ingang van 16 januari 2024:

 • verduidelijken we op grond van de Digitaledienstenverordening van de EU hoe gebruikers een klacht kunnen indienen over content die anderen hebben gecreëerd en welke acties we kunnen ondernemen.
 • We verduidelijken dat PayPal mogelijk kan worden verplicht om uw rekening beperkingen op te leggen en/of bepaalde brutobetalingen die u ontvangt in te houden als u de vereiste belastinggerelateerde informatie niet verstrekt.

Bekijk de bijgewerkte PayPal Gebruikersovereenkomst

 

Wijzigingen in het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma
Met ingang van 16 januari 2024:

 • zijn we bezig met een herziening van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma om de volgende zaken uit te sluiten:
  • Claims voor niet-ontvangen objecten die door kopers zijn ingediend als terugvorderingsclaims bij hun kaartuitgevende instanties voor transacties die met creditcards zijn betaald.

Bekijk het bijgewerkte Verkopersbeschermingsprogramma

 

Wijzigingen in de voorwaarden van PayPal Uitbetalingen

Met ingang van 16 januari 2024:

 • worden de Voorwaarden voor PayPal Uitbetalingen bijgewerkt om de bestaande functionaliteit van het product te verduidelijken, waaronder:
  • Geschiktheidsvoorwaarden voor ontvangers van uitbetalingen om uitbetalingen te kunnen ontvangen,
  • We verduidelijken de respectieve verantwoordelijkheid van PayPal en afzenders met betrekking tot uitbetalingen die zijn verricht met het product PayPal Uitbetalingen.
 • Bovendien wordt volgens de updates de volgende informatie vermeld:
  • PayPal kan bewijs van uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger vragen om communicatie te ontvangen in verband met uitbetalingen,
  • klanten moeten bevestigen dat het verstrekken van informatie aan PayPal geen verkoop van gegevens aan PayPal onder de toepasselijke wetgeving vormt,
  • klanten mogen geen sponsoring of goedkeuring door PayPal impliceren zonder voorafgaande toestemming, noch mogen klanten gebruikersreferenties van PayPal proberen op te vragen.

Bekijk de bijgewerkte voorwaarden voor PayPal Uitbetalingen

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Met ingang van 16 januari 2024:

 • kan het pakket functionaliteit voor Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen de mogelijkheid bieden om in aanmerking komende wallets van derden te integreren als add-ons. We zijn bezig met een herziening van onze voorwaarden om aan te geven dat als u ervoor kiest dergelijke add-ons te integreren, u akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden van derden via aanvaarding van de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices. Een dergelijke acceptatie omvat uw bevestiging en instemming dat dergelijke functies en voorwaarden van derden uitsluitend door de relevante derde partij en niet door PayPal worden verstrekt, bijgewerkt en gecommuniceerd.
 • We introduceren nieuwe voorwaarden en kosten voor gebruikers van geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen die ervoor hebben gekozen om te worden belast in overeenstemming met de Interchange Plus Plus-kostenstructuur.

Bekijk de bijgewerkte PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Bekijk de bijgewerkte pagina Kosten voor webwinkels

 

Mededelingen

Uitgegeven op: 24 juli 2023

Wijzigingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst
Met ingang van 19 oktober 2023:

 • introduceren we nieuwe servicekosten van 1% van het transactiebedrag voor directe opnamen in België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal.

Bekijk de bijgewerkte pagina Kosten voor webwinkels

Bekijk de bijgewerkte pagina Consumentenkosten voor webwinkels

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Met ingang van 19 oktober 2023:

 • kan het pakket functionaliteit voor Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen de mogelijkheid bieden om in aanmerking komende wallets van derden te integreren als add-ons. We zijn bezig met een herziening van onze voorwaarden om aan te geven dat als u ervoor kiest dergelijke add-ons te integreren, u akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden van derden via aanvaarding van de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices. Een dergelijke acceptatie omvat uw bevestiging en instemming dat dergelijke functies en voorwaarden van derden uitsluitend door de relevante derde partij en niet door PayPal worden verstrekt, bijgewerkt en gecommuniceerd.
 • verduidelijken we de beschikbaarheid van de service Rekeninggegevens bijwerken.

Bekijk de bijgewerkte PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices