สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 15 พฤศจิกายน 2562

 

ยินดีต้อนรับสู่ PayPal ค่ะ

สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ และมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการ PayPal ทั้งหมดของคุณ การใช้ "บริการ PayPal" หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุใน "ข้อตกลง" ฉบับนี้และข้อตกลงต่างๆ ในหน้า "ข้อมูลทางกฎหมาย" ซึ่งรวมถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และ "นโยบายการใช้บริการ" คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน

ข้ามไปที่ข้อ:

1. บริการชำระเงินและคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
2. การชำระเงิน
3. เกณฑ์คุณสมบัติในการใช้งาน
4. ยอดคงเหลือในบัญชี
5. การถอนเงิน
6. การปิดบัญชี
7. นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
8. ข้อผิดพลาดและการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
9. นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
10. กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ
11. ความรับผิดของคุณ - สิ่งที่เราอาจดำเนินการ
12. ข้อพิพาทกับ PayPal
13. ข้อกำหนดทั่วไป
14. คำจำกัดความ
เอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม
เอกสารแนบ ข - ประเทศ/ภูมิภาค-ข้อกำหนดเฉพาะ

 

เราอาจแก้ไขสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยเราจะนำสัญญาฉบับแก้ไขมาแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงฉบับที่แก้ไขใหม่จะมีผลทันทีที่เราลงประกาศ ถ้าสัญญาฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญนั้นล่วงหน้า 30 วัน โดยการแจ้งในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงในสาระของสัญญาฉบับนี้ในอนาคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ใน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ซึ่งได้รับการเผยแพร่ไว้แล้วในหน้า “ข้อมูลทางกฎหมาย” ของเว็บไซต์ PayPal ในเวลาที่คุณลงทะเบียนบริการ PayPal จะเชื่อมโยงระบบไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยการอ้างอิง และจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ใน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ดังกล่าว

คำแนะนำผู้บริโภค: บริการชำระเงินของ PayPal ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมูลค่าสะสมภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกว่าต้องการใช้บริการ PayPal หรือไม่ โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงต่อไปนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ PayPal

เงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีของคุณอาจถูกตีคืนในภายหลังได้ เช่น ถ้าการชำระเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของการปฏิเสธชำระเงิน การตีคืนการชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือถูกเพิกถอนโดยประการอื่น ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินนั้นอาจถูกตีคืนจากบัญชีของคุณ ภายหลังจากที่คุณได้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายแล้วให้แก่ผู้ชำระเงิน

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ขาย คุณสามารถลดความเสี่ยงที่เงินที่ได้รับชำระจะถูกตีคืนจากบัญชีของคุณได้ โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในส่วนนโยบายคุ้มครองผู้ขาย และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน 'หน้าศูนย์ข้อมูลความปลอดภัย' ซึ่งสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์ PayPal ทุกหน้า

เราอาจปิด พักการใช้งาน หรือจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณ หรือบริการ PayPal และ/หรือจำกัดการเข้าถึงเงินของคุณ ถ้าคุณละเมิดสัญญาฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณทำขึ้นกับ PayPal

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับใดๆ และทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งอาจมีผลใช้บังคับกับคุณเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของ PayPal ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้า ภาษี หรือการทำรายการในสกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริการ PayPal และ PayPal ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศ/ภูมิภาค หรือตลาดใดๆ ผ่านทางสัญญาฉบับนี้

 

1. บริการชำระเงินและคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

1.1 บริการชำระเงิน PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงิน และทำหน้าที่ดังกล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริการ PayPal ของเราแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการของเราทำให้คุณสามารถชำระเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีบัญชี PayPal และสามารถใช้รับชำระเงินได้ (ถ้ามีการให้บริการ) บริการที่เรามีให้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค เราเสนอบริการที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น คลิกที่นี่ เพื่อดูว่ามีบริการประเภทใดบ้างในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณมีถิ่นที่อยู่

PayPal ไม่ใช่ธุรกิจส่งเงินหรือบริการโอนเงิน และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การชำระเงินส่วนบุคคลเพื่อส่งเงินให้แก่บุคคลที่สามได้

เราไม่สามารถทำการควบคุมใดๆ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการชำระเงินด้วยบริการ PayPal ของเรา เราไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่คุณดำเนินธุรกิจด้วยนั้นจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์จริง

PayPal ไม่ใช่บริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

1.2 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ถ้าต้องการมีสิทธิ์ใช้บริการ PayPal คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมากกว่านั้น โดยเป็นไปตามอายุของผู้บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของคุณ และเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุในหน้า บริการทั่วโลกของ PayPal

คุณจะต้องระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณมีถิ่นที่อยู่ให้ถูกต้องในบัญชีของคุณ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับผู้ใช้บริการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้นเท่านั้น ในกรณีที่คุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น คุณสามารถเข้าถึงข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้กับคุณได้จากเว็บไซต์ของเราในประเทศภูมิภาคที่คุณมีถิ่นที่อยู่

1.3 ข้อมูล ถ้าต้องการเปิดบัญชีและรักษาบัญชีไว้ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่เรา

 1. ข้อมูลการติดต่อของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตอีเมลหลักของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ PayPal สามารถติดต่อสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้า PayPal ส่งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจากอีเมลหลักที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเก่า ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลอื่นใด จะถือว่า PayPal ได้ส่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวถึงคุณแล้ว โปรดทราบว่า ถ้าคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะที่บล็อคหรือเปลี่ยนเส้นทางของอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ได้อยู่ในสมุดอีเมล คุณจะต้องเพิ่ม PayPal ลงในสมุดอีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อสื่อสารที่เราส่งถึงคุณได้

  คุณสามารถอัปเดตอีเมลหลักหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal ถ้าอีเมลของคุณไม่ถูกต้องและส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal อาจถือว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้ จนกว่าเราจะได้รับอีเมลหลักที่สามารถใช้งานได้จากคุณ
 2. การยืนยันตัวบุคคล คุณอนุญาต PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ให้ทำการสอบถามข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ การขอให้คุณแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน การขอให้คุณต้องทำตามขั้นตอนการยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมลหรือเครื่องมือทางการเงินของคุณ สั่งซื้อรายงานข้อมูลเครดิต หรือการตรวจสอบยืนยันข้อมูลของคุณเทียบกับฐานข้อมูลของบุคคลที่สามหรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 3. การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลเครดิต ถ้าคุณเปิดบัญชีธุรกิจ ถือว่าคุณได้สั่งและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการให้ PayPal ขอรับรายงานข้อมูลเครดิตของคุณและ/หรือของธุรกิจจากศูนย์ข้อมูลเครดิต นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ PayPal รับรายงานข้อมูลเครดิตของคุณและ/หรือธุรกิจ (ก) เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่าง หรือ (ข) ในเวลาใดก็ตามที่ PayPal มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ
 4. การปรับปรุงข้อมูล ถ้าหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือวันที่หมดอายุเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และเราอาจรับข้อมูลอัปเดตดังกล่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงพันธมิตรด้านบริการทางการเงินของเรา เครือข่ายบัตร และธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์ หรือลบ "วิธีการชำระเงิน" ออกจาก "บัญชี PayPal" ของคุณ ถ้าเราอัปเดต "วิธีการชำระเงิน" ของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ใน "วิธีการชำระเงิน" ดังกล่าว

1.4 เจ้าของผลประโยชน์

คุณต้องเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบัญชีและดำเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น

1.5 การนำเสนอของ PayPal

คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติต่อ PayPal และ/หรือวิธีการชำระเงินหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณแสดง ณ จุดขาย (เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือเหมือนกันมากเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับเครื่องหมายและวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณยอมรับว่าจะไม่แสดงคุณลักษณะด้านวิธีการชำระเงินของ PayPal ผิดพลาด หรือแสดงตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหรือในเครื่องมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณยอมรับว่าจะแสดงเครื่องหมายการชำระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย

กลับสู่ด้านบน

 

2. การชำระเงิน

2.1 วงเงินที่ชำระได้ เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถชำระผ่านบริการ PayPal ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา คุณสามารถดูวงเงินที่ชำระได้ของคุณ ถ้ามี โดยเข้าสู่บัญชีของคุณ ถ้าคุณมีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลแล้ว เราอาจเพิ่มวงเงินที่ชำระได้ของคุณ

2.2 วิธีการชำระเงินที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณทำการชำระเงิน ถ้าคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินที่ต้องการใช้ไว้ PayPal จะหักเงินเพื่อทำรายการโดยวิธีการตามลำดับดังนี้ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการชำระเงินของคุณและประเทศ/ภูมิภาคที่คุณจดทะเบียนบัญชี)

 1. ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 2. การโอนเงินทันทีจากบัญชีธนาคารของคุณ
 3. บัตรเดบิต
 4. บัตรเครดิต
 5. eCheck

ในบางประเทศ คุณอาจสามารถเสนอวิธีชำระเงินหลักในข้อมูลบัญชีของคุณ หรือเลือกวิธีชำระเงินหลักในแต่ละครั้งที่คุณชำระเงินได้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า

สำหรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าในประเทศเหล่านี้ คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินหลักเมื่อคุณอนุญาตให้ทำการชำระเงินนี้ในครั้งแรก และผ่านส่วน 'การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าของฉัน' ใน 'ข้อมูลบัญชี' ของคุณ

PayPal อาจจำกัดวิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้ได้ในการทำรายการแต่ละครั้ง วิธีการชำระเงินบางวิธีอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึง:

 • American Express อาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น สายการบินและผู้ค้าด้านการท่องเที่ยวบางราย
 • บัตรเครดิตบางใบอาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น ในอุตสาหกรรมการพนัน และ
 • ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

ถ้าวิธีชำระเงินหลักล้มเหลว (เช่น บัตรเครดิต/เดบิตหมดอายุ) และบัญชี PayPal ของคุณไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จ เราอาจใช้วิธีนั้นอีกครั้งเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าวิธีชำระเงินหลักในบัญชี PayPal ของคุณไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จหลังจากที่พยายามดำเนินการซ้ำแล้ว เราอาจใช้วิธีชำระเงินอื่นๆ ที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์

2.3 วิธีการชำระเงินด้วยบัตร  เมื่อคุณเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน คุณได้มอบอำนาจที่ต่อเนื่องให้แก่ PayPal ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรนี้โดยอัตโนมัติ เพื่อรับเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อมีการใช้บัตรเป็นวิธีการชำระเงินตามที่ระบุในสัญญานี้ คุณสามารถยุติการมอบอำนาจอันเกี่ยวข้องกับบัตรใดๆ ได้ โดยนำบัตรที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินในข้อมูลบัญชีของคุณออก

2.4 วิธีการชำระเงินหลัก  คุณสามารถระบุวิธีการชำระเงินหลักที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งที่ทำการชำระเงินได้ ทั้งนี้ยกเว้นการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า หรือการชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ

สำหรับการชำระเงินที่อนุมัติล่วงหน้าและในกรณีส่วนใหญ่ของการชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ คุณสามารถระบุวิธีการชำระเงินหลักได้ เมื่อคุณได้อนุญาตให้ทำการชำระเงินในครั้งแรก และไปที่ 'การชำระเงินที่ฉันอนุมัติล่วงหน้า' ของ 'ข้อมูลบัญชี' ของคุณ

ถ้าคุณระบุวิธีการชำระเงินหลักไว้เป็น eCheck เราจะใช้ eCheck ในการชำระเงิน PayPal ของคุณ แม้ว่าคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตาม

2.5 การชำระเงินที่ถูกปฏิเสธและถูกส่งคืน เมื่อคุณชำระเงิน ผู้รับไม่จำเป็นต้องยอมรับเงินนั้น การชำระเงินที่ไม่ได้รับการขึ้นเงิน ถูกส่งคืน หรือถูกปฏิเสธ จะถูกส่งกลับคืนเป็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ หรือส่งคืนไปตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ เราจะส่งคืนเงินที่ชำระแต่ไม่ได้รับการขึ้นเงินกลับไปให้คุณภายใน 30 วันหลังจากวันที่คุณได้ชำระเงิน

เมื่อส่งการชำระเงินออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทำรายการนั้น ถ้าคุณใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือยอดคงเหลือบัญชี PayPal ถ้าใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการนั้น เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคาร หรือไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ใช้ PayPal ซึ่งจำเป็นต้องใช้การแปลงสกุลเงิน และมีการคืนเงินโดยผู้ขายผ่าน PayPal:

 • ถ้าอยู่ภายใน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของการทำรายการที่ใช้ ณ เวลาที่ชำระเงินเดิม
 • ถ้าเกินกว่า 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการ (รวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายในส่วนที่ 4 ของเอกสารแนบ ก) ในวันที่มีการคืนเงินอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินเดิมของคุณ เนื่องจากค่าธรรมเนียมข้างต้นและความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงิน

2.6 ความล่าช้าในการดำเนินการของผู้ค้า  เมื่อคุณชำระเงินให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เท่ากับคุณได้อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นดำเนินการกับเงินที่คุณชำระ และทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์ เราจะถือว่าการชำระเงินนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ จนกว่าผู้ค้าจะดำเนินการกับเงินที่คุณชำระ ผู้ค้าบางรายอาจใช้เวลานานในการดำเนินการกับเงินที่คุณชำระ ในกรณีดังกล่าว การอนุญาตของคุณจะยังคงมีผลไม่เกิน 30 วัน ถ้าการชำระเงินของคุณต้องมีการแปลงสกุลเงิน ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินในอัตรา ณ เวลาที่ผู้ค้าดำเนินการกับเงินที่คุณชำระ และทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์

2.7 การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า  การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า คือ การชำระเงินที่คุณอนุญาตให้ผู้ค้าเรียกเก็บจากบัญชีของคุณโดยตรงในครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้าบางครั้งอาจเรียกว่า 'การชำระเงินค่าสมาชิก' (Subscription) 'การชำระเงินเป็นงวด (Recurring Payment)' 'การโอนเงินที่ได้รับอนุญาตไว้ล่วงหน้า' (Preauthorized Transfer) หรือ 'การชำระเงินอัตโนมัติ' (Automatic Payment) คุณจะได้รับการยืนยันการทำรายการนี้ทางอีเมลภายในสอง (2) วันทำการหลังจากมีการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าจากบัญชีของคุณ

 1. การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าบางประเภท ถ้าการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้ามีจำนวนเงินแตกต่างกันออกไป และเป็นการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินทันที, eCheck, บัตรเดบิต หรือยอดคงเหลือบัญชี PayPal คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันจากผู้ค้าถึงจำนวนเงินและวันที่โอนเงินก่อนที่จะมีการโอนเงินดังกล่าว ถ้าผู้ค้าให้ทางเลือกดังกล่าว คุณจะเลือกรับการแจ้งล่วงหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเงินของการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้านั้นอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ระหว่างคุณกับผู้ค้า การแจ้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันคุณจากการมีเงินไม่พอในบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าดังกล่าว

2.8 การยุติการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า คุณอาจยุติการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้าโดยการแจ้งมายัง PayPal เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป ถ้าต้องการยุติการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า ให้เข้าไปที่ส่วน 'การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้าของฉัน' ของ 'ข้อมูลบัญชี' และไปตามลิงก์เพื่อยุติการชำระเงิน คุณยังสามารถยุติการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้าได้ โดยโทรติดต่อ PayPal ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-402-935-2050 (ในสหรัฐอเมริกา) เมื่อคุณติดต่อ PayPal ให้ทำการยุติการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า การชำระเงินในอนาคตทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ค้าก็จะยุติลงด้วยเช่นกัน ถ้าคุณยุติการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า คุณอาจจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อผู้ค้าในการชำระเงินนั้นๆ หรือในเบี้ยปรับอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงที่่คุณทำไว้กับผู้ค้า และคุณอาจจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ค้าด้วยวิธีการอื่น เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการที่เราไม่สามารถหยุดการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าได้ ถ้าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ ณ ที่นี้เพื่อแจ้งให้เราทราบแล้ว

กลับสู่ด้านบน

 

3. เกณฑ์คุณสมบัติในการใช้งาน

3.1 ความสามารถในการรับชำระเงิน  ความสามารถในการรับชำระเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ถ้าต้องการทราบว่าคุณจะมีความสามารถในการรับชำระเงินหรือไม่ โปรด คลิกที่นี่

PayPal อาจจะอนุญาตให้ทุกคน (จะมีหรือไม่มี "บัญชี PayPal" ก็ตาม) สามารถทำการชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้ ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้โดยไม่ต้องมี "บัญชี" คุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดของการใช้งานดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได้ หรือในเว็บไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้า "ข้อตกลงทางกฎหมาย" ของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึง "ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีชำระเงินทางเลือกของ PayPal"

3.2 ประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ  ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ คุณจะมีความสามารถในการรับชำระเงินได้ แต่คุณจะต้องถอนเงินที่ได้รับเต็มจำนวนผ่านวิธีการถอนเงินที่มีอยู่ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีการถอนเงินโดยอัตโนมัติเป็นประจำออกจากบัญชีของคุณตามวิธีการถอนเงินที่คุณกำหนดไว้ ถ้าต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินอัตโนมัติ โปรด คลิกที่นี่

3.3 ความรับผิดต่อการชำระเงินที่ถูกเพิกถอน  เมื่อคุณรับชำระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คุณเต็มจำนวนพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม ในกรณีที่การชำระเงินนั้นถูกเพิกถอนในภายหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งหมายความว่า นอกจากความรับผิดอื่นใดแล้วนั้น คุณยังต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ผู้ชำระได้ชำระให้แก่คุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) ของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่คุณถูกตัดสินให้แพ้ในข้อเรียกร้อง หรือการปฏิเสธชำระเงิน หรือในกรณีที่มีการตีคืนการชำระเงิน

คุณตกลงให้ PayPal ได้รับคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ PayPal โดยหักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ถ้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณมีไม่พอที่จะชดใช้ความรับผิดของคุณ คุณจะต้องจ่ายเงินคืนให้ PayPal ด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่ผู้ชำระเงินยื่นเรื่องปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน

3.4 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะไม่บังคับเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal

3.5 การรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องไม่ขอให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่คุณ

3.6 การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า และ/หรือ การชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ ถ้าคุณรับชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าและ/หรือการชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อของคุณ โดยระบุจำนวนเงินที่ชำระ ความถี่ และระยะเวลาที่ชำระ ก่อนที่จะเริ่มการชำระเงินนั้น

3.7 Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ถ้าคุณต้องการมีสิทธิ์รับชำระเงิน Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล คุณต้องส่งใบสมัครและได้รับอนุมัติจากเรา คุณจะต้องมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ในการสมัคร Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอลนั้น คุณตกลงว่าการทำรายการสำหรับสินค้าดิจิตอล คุณจะได้รับเงินในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในตารางด้านล่าง และในกรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท PayPal สามารถยกเลิกการทำรายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$9.99 AUD 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$9.99 NZD

รีลบราซิล:

R$7.99 BRL 

โครนนอร์เวย์:

29.99 NOK 

ดอลลาร์แคนาดา:

$3.99 CAD 

เปโซฟิลิปปินส์:

499.99 PHP 

โครูนาเช็ก:

99.00 CZK 

ซวอตีโปแลนด์:

19.99 PLN 

โครนเดนมาร์ก:

24.99 DKK 

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$9.99 SGD 

ยูโร:

3.99 EUR 

โครนาสวีเดน:

34.99 SEK 

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$49.99 HKD 

ฟรังก์สวิส:

4.99 CHF 

ฟอรินต์ฮังการี:

999.00 HUF 

ดอลลาร์ไต้หวัน:

249.00 TWD 

นิวเชเกิลอิสราเอล:

15.99 ILS 

บาทไทย:

249.99 THB 

เยนญี่ปุ่น:

¥999.00 JPY 

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£3.99 GBP 

เปโซเม็กซิโก:

$39.99 MXN 

ดอลลาร์สหรัฐ:

$3.99 USD 

กลับสู่ด้านบน

 

4. ยอดคงเหลือในบัญชี

4.1 ยอดคงเหลือ ถ้าคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal จะเก็บเงินของคุณไว้ในระบบบัญชีรวม โดยแยกออกจากเงินของบริษัท และ PayPal จะไม่นำเงินของคุณมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัท PayPal จะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทำให้เงินของคุณตกเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายของ PayPal คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากจำนวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ PayPal อาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ PayPal ถือครองไว้ในนามของคุณ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จากเงินของคุณให้แก่ PayPal

4.2 การหักกลบลบหนี้ที่ค้างชำระ  ถ้าคุณมียอดค้างชำระที่เป็นหนี้ PayPal, บริษัทในเครือ หรือ eBay ทาง PayPal สามารถหักเงินจากบัญชีของคุณเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 180 วันได้

4.3 ยอดเงินคงเหลือติดลบและสกุลเงิน  ถ้าบัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น ด้วยเงินจำนวนใดๆ ที่คุณเพิ่มหรือได้รับเข้าบัญชีของคุณในภายหลัง ในกรณีที่คุณมียอดคงเหลือในหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณ และยอดคงเหลือในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งติดลบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น กับยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินอื่นได้ ถ้าคุณเปิดใช้บัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบในบัญชีหนึ่งด้วยยอดคงเหลือที่คุณมีในอีกบัญชี ในกรณีที่ยอดคงเหลือติดลบได้รับการหักกลบโดย PayPal ตามวรรคนี้ ระบบอาจรวมเข้ากับรายการหักบัญชีอื่นที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

กลับสู่ด้านบน

 

5. การถอนเงิน

5.1 วิธีการถอนเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนบัญชีไว้ คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ (ก) โดยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณหรือเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ข) โดยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัตรของคุณ ถ้ามี (ค) ผ่านการโอนเงินอัตโนมัติที่มี PayPal เป็นผู้เริ่มดำเนินการ ไปยังเครื่องมือทางการเงินที่คุณได้เชื่อมโยงไว้ หรือ (ง) โดยขอให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ ในบางประเทศคุณอาจต้องใช้บริการ PayPal Retiros ถ้าคุณต้องการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในพื้นที่ PayPal Retiros อาจมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสกุลเงินที่แตกต่างออกไป โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว สกุลเงินที่คุณสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารท้องถิ่นของคุณได้อาจถูกจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียน "บัญชี" โดยเมื่อคุณถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ คุณจะสามารถถอนเงินได้เฉพาะในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเท่านั้น ยกเว้นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบัญชีในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแล้วแต่ระบุไว้ ถ้าคุณมียอดคงเหลือในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสหรัฐฯ ที่คุณเชื่อมโยงไว้ หรือบัตร ถ้ามี ถ้าคุณมียอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ คุณจะสามารถถอนเงินทั้งหมด (หรือบางส่วน) จากยอดคงเหลือดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการแปลงเป็น (ก) สกุลเงินท้องถิ่น ในกรณีที่คุณถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศหรือเข้าบัตรของคุณ ถ้ามี หรือ (ข) ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่คุณถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสหรัฐฯ ที่คุณเชื่อมโยงไว้หรือบัตร ถ้ามี คุณอาจสามารถถอนเงินผ่านผู้ให้บริการภายนอกได้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่ "บัญชี" ของคุณได้รับการลงทะเบียนไว้ ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน โปรดดูข้อกำหนดของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าว

โดยทั่วไปเราจะส่งเช็คไปยังที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่คุณมีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลแล้ว เราจะไม่ส่งเช็คไปที่ตู้ป.ณ. ถ้าคุณต้องการให้เราส่งเช็คไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและแสดงเอกสารที่เราร้องขอเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับที่อยู่นั้น ถ้าคุณไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกเช็ค เราจะส่งเงินไปยังยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่าธรรมเนียม)

5.2 วงเงินที่ถอนได้ เราอาจจำกัดความสามารถในการถอนเงินของคุณ จนกว่าคุณจะให้ข้อมูลตามคำขอของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในบัญชีของคุณไปมากน้อยเพียงใด คุณสามารถดูวงเงินที่ถอนได้ของคุณ ถ้ามี โดยเข้าสู่บัญชีของคุณ นอกจากนี้เมื่อมีการถอนเงินจำนวนเงินมาก เราอาจชะลอการถอนเงินออกไปเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยง โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ PayPal Retiros สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดของบริการดังกล่าว 

5.3 ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน เมื่อถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงิน นอกจากนี้ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม)

 

กลับสู่ด้านบน

 

6. การปิดบัญชี

6.1 วิธีปิดบัญชี  คุณสามารถปิดบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตามวิธีการที่ระบุใน 'ข้อมูลบัญชี' ของคุณ เมื่อมีการปิดบัญชี เราจะยกเลิกการทำรายการใดๆ ที่ยังรอดำเนินการอยู่ (Pending Transaction) และคุณจะเสียสิทธิในยอดเงินคงเหลือใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับรหัสส่วนลด ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย คุณจะต้องทำการถอนเงินจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะปิดบัญชี

6.2 ข้อจำกัดในการปิดบัญชีของคุณ  คุณไม่สามารถปิดบัญชีของคุณเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ ถ้าคุณปิดบัญชีระหว่างที่เรากำลังดำเนินการตรวจสอบ เราอาจพักเงินของคุณ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง PayPal บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามจากความเสี่ยงของการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ คุณยังคงต้องรับผิดในภาระหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ถึงแม้คุณจะได้ปิดบัญชีไปแล้ว

กลับสู่ด้านบน

 

7. นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

7.1 ปัญหาที่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ช่วยคุณได้ถ้าคุณประสบกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • 'ไม่ได้รับสินค้า' (INR): คุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณชำระเงินผ่าน PayPal หรือ
 • 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' (SNAD) คุณได้รับสินค้าที่คุณชำระเงินผ่าน PayPal แล้ว แต่สินค้านั้นแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD)

ถ้าคุณประสบปัญหาการทำรายการที่คุณไม่ได้อนุญาต โปรดดูข้อ 8 ด้านล่าง

สินค้าจะถือว่า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' (SNAD) เมื่อสินค้านั้นมีคุณลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ผู้ขายระบุไว้ในเว็บไซต์หรือในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ตัวอย่างบางกรณี

 • คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ซื้อโดยสิ้นเชิง เช่น คุณซื้อหนังสือแต่ได้รับดีวีดี หรือกล่องเปล่า
 • บรรยายสภาพของสินค้าบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น คำบรรยายสินค้าในเวลาที่คุณซื้อระบุว่า 'ใหม่' แต่กลับได้รับสินค้าที่ใช้แล้ว
 • มีการโฆษณาว่าสินค้านั้นเป็นของแท้ แต่ได้รับของปลอม
 • สินค้ามีส่วนประกอบหรือคุณลักษณะที่สำคัญขาดหาย และไม่ได้เปิดเผยไว้ในคำบรรยายสินค้าในเวลาที่คุณซื้อ
 • คุณซื้อสินค้าสามชิ้นจากผู้ขายแต่ได้รับแค่สองชิ้น
 • สินค้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการจัดส่ง

สินค้านั้นจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) ถ้าสินค้านั้นมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรายละเอียดที่ผู้ขายระบุไว้ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ตัวอย่างบางกรณี

 • ผู้ขายได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องการสินค้านั้นหลังจากที่ได้รับแล้ว
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและวางจำหน่ายโดยระบุสภาพว่าเป็นของใช้แล้ว
 • สินค้าระบุสภาพว่าเป็นของใช้แล้วและคุณรับสินค้าด้วยตนเองหลังจากตรวจสอบสินค้าแล้ว

7.2 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

ก. เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • การชำระเงินของคุณต้องเป็นการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์ และชำระจากบัญชี PayPal ของคุณ (ดูข้อ 7.3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติสินค้า)
 • เปิดข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณชำระเงิน หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาททางออนไลน์ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้ 'การแก้ไขข้อพิพาท'
 • คุณต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ร้องขอภายในเวลาที่กำหนด
 • มีสถานะบัญชีที่ดี
 • คุณยังไม่ได้รับเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวจากแหล่งอื่น

7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:

 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
 • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • ทองแท่ง
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน
 • การทำรายการชำระเงินที่ผู้ชำระเงินเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการ PayPal

แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

7.4 จำนวนเงินที่คุ้มครอง  ในกรณีที่คุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ PayPal ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณตามข้อเรียกร้องของคุณ PayPal จะจ่ายเงินให้คุณเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มจำนวน บวกค่าจัดส่งเดิม

PayPal จะไม่จ่ายเงินค่าจัดส่งคืนให้คุณในกรณีที่คุณต้องจ่ายค่าจัดส่งสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคืนให้แก่ผู้ขาย หรือคืนให้แก่ฝ่ายอื่นตามที่ PayPal ระบุไว้ ถ้าผู้ขายแสดงหลักฐานที่ระบุได้ว่ามีการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณจริง PayPal อาจตัดสินให้ผู้ขายเป็นฝ่ายชนะข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) แม้ว่าคุณไม่ได้รับสินค้านั้นๆ ก็ตาม

7.5 การแก้ไขข้อพิพาท  ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหากับผู้ขายได้โดยตรง คุณสามารถไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

 • เปิดข้อพิพาท เปิดข้อพิพาท ภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณทำการชำระเงินเพื่อเจรจาหาทางระงับข้อพิพาทกับผู้ขาย
 • ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง ถ้าคุณและผู้ขายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ ภายใน 20 วัน หลังจากเปิดข้อพิพาท

คุณต้องรออย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน จึงจะสามารถยกระดับข้อพิพาทสำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ได้ ถ้าคุณไม่ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องภายใน 20 วัน PayPal จะปิดข้อพิพาทนั้นเป็นการถาวร

 • ตอบกลับคำร้องขอข้อมูลของ PayPal ภายในเวลาอันควร ในระหว่างการดำเนินการกับข้อเรียกร้อง PayPal อาจขอให้คุณจัดหาเอกสารมาแสดงเพื่อสนับสนุนข้อมูลของคุณ คุณอาจต้องจัดหาใบเสร็จรับเงิน การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตำรวจ หรือสิ่งอื่นๆ ตามที่ PayPal ระบุมาแสดง
 • ปฏิบัติตามคำขอของ PayPal เกี่ยวกับการจัดส่ง ภายในเวลาที่กำหนด สำหรับข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) นั้น โดยทั่วไปแล้ว PayPal จะขอให้คุณจัดส่งสินค้าคืนผู้ขาย หรือให้กับ PayPal หรือบุคคลที่สาม โดยคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง พร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมไม่ถึง 250 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ระบุด้านล่าง) หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วคือคำยืนยันที่สามารถเรียกดูได้ออนไลน์พร้อมระบุที่อยู่นำส่งที่แสดงชื่อเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ วันที่นำส่ง และ URL เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่ง ในกรณีที่คุณระบุตัวเลือก 'อื่นๆ' ในเมนูดร็อปดาวน์ของการจัดส่ง สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 250 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง) คุณต้องแสดงหลักฐานที่มีการลงนามกำกับ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อมีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอรร์า, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล หรือยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานที่มีการลงนามยืนยันสำหรับมูลค่า 250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ:

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$350 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$380 NZD

รีลบราซิล:

R$500 BRL

โครนนอร์เวย์:

1,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

$325 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

12,500 PHP

โครูนาเช็ก:

6,000 CZK

ซวอตีใหม่โปแลนด์:

800 PLN

โครนเดนมาร์ก:

1,500 DKK

รูเบิลรัสเซีย:

8,500 RUB

ยูโร:

200 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$400 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2,000 HKD

โครนาสวีเดน:

2,000 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

55,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

330 CHF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1,000 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

8,250 TWD

เยนญี่ปุ่น:

¥28,000 JPY

บาทไทย:

9,000 THB

ริงกิตมาเลเซีย:

1,000 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £150 GBP

เปโซเม็กซิโก:

$2,200 MX

ดอลลาร์สหรัฐ:

$250 USD

 • กระบวนการแก้ไขข้อเรียกร้อง เมื่อข้อพิพาทถูกยกระดับเป็นข้อเรียกร้องแล้ว PayPal จะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ คุณอาจต้องจัดหาใบเสร็จรับเงิน การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตำรวจ หรือสิ่งอื่นๆ ตามที่ PayPal ระบุมาแสดง PayPal จะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้เป็นไปโดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่ PayPal ตัดสินในขั้นสุดท้ายให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าว โดยทั่วไป PayPal จะกำหนดให้ผู้ซื้อจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นข้อเรียกร้องว่าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคืนแก่ผู้ขาย (โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) และ PayPal จะกำหนดให้ผู้ขายรับสินค้านั้นคืน และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มราคา บวกค่าจัดส่งเดิม ในกรณีที่ผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ของตนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนั้น ถ้าคุณเป็นผู้ขายและคุณเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) เนื่องจากสินค้าที่คุณจำหน่ายเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ซื้อ และคุณจะไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวคืน

7.6 ข้อพิพาทและข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดิจิตอลที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนเงินในตารางด้านล่าง PayPal อาจคืนเงินในการทำรายการดังกล่าวโดยที่คุณไม่ต้องยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$9.99 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$9.99 NZD

รีลบราซิล:

7.99 รีลบราซิล

โครนนอร์เวย์:

29.99 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

$3.99 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

499.99 PHP

โครูนาเช็ก:

99.99 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

19.99 PLN

โครนเดนมาร์ก:

24.99 DKK

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$9.99 SGD

ยูโร:

3.99 EUR

โครนาสวีเดน:

34.99 SEK

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$49.99 HKD

ฟรังก์สวิส:

4.99 CHF

ฟอรินต์ฮังการี:

999 HUF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

249.00 TWD

นิวเชเกิลอิสราเอล:

15.99 ILS

บาทไทย:

249.99 THB

เยนญี่ปุ่น:

¥999 JPY

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£3.99 GBP

เปโซเม็กซิโก:

$39.99 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

$3.99 USD


PayPal อาจจำกัดจำนวนการคืนเงินค่าสินค้าดิจิตอลที่คุณอาจขอคืนได้ ถ้ามีการจำกัดการคืนเงินดังกล่าว หรือในกรณีที่การซื้อของคุณไม่ได้รับความคุ้มครอง คุณจะยังคงสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาทตามปกติของ PayPal ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 7 นี้ เพื่อแก้ไขปัญหากับผู้ขายโดยตรงได้

7.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองของ PayPal และการปฏิเสธชำระเงิน สิทธิในการปฏิเสธชำระเงินของบัตรเครดิต (ถ้าสามารถนำมาใช้ได้) อาจมีความครอบคลุมมากกว่านโยบายคุ้มครองต่างๆ ของ PayPal การปฏิเสธชำระเงินอาจครอบคลุมกรณีไม่พึงพอใจกับสินค้า ถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์กรณี 'สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' ก็ตาม คุณอาจยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับ PayPal หรือคุณอาจติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณ และใช้สิทธิในการปฏิเสธชำระเงินของคุณก็ได้ แต่คุณไม่สามารถยื่นเรื่องทั้งสองในเวลาเดียวกันหรือขอคืนเงินสองครั้งได้ ถ้าคุณมีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ยังคงเปิดอยู่กับ PayPal และยังยื่นขอปฏิเสธการชำระเงินกับบริษัทบัตรเครดิตของคุณด้วย PayPal จะปิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องของคุณ และคุณจะต้องอาศัยสิทธิในการปฏิเสธชำระเงินแต่เพียงอย่างเดียว

ก่อนจะติดต่อกับผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ หรือยื่นข้อพิพาทกับ PayPal คุณควรติดต่อผู้ขายให้แก้ไขปัญหาของคุณก่อน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของผู้ขายตามที่ระบุไว้ในรายการประมูลสินค้าหรือเว็บไซต์ของผู้ขาย

7.8 ข้อเรียกร้องที่ยื่่นกับผู้ขายหรือบุคคลภายนอกรายอื่น คุณอาจไม่สามารถยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ได้ ถ้าคุณได้ยื่นข้อเรียกร้องกับผู้ขายหรือบุคคลภายนอกรายอื่นแล้ว (นอกจาก eBay)

7.9 ห้ามขอคืนเงินสองครั้ง คุณอาจไม่สามารถรับเงินคืน สำหรับการซื้อที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ได้ ถ้าคุณได้รับเงินคืนจากการซื้อครั้งเดียวกันแล้วโดยตรงจากผู้ขาย หรือจากบุคคลภายนอกรายอื่น

กลับสู่ด้านบน

 

8. ข้อผิดพลาดและการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.1 ความคุ้มครองจากการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาด เมื่อมีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ PayPal จะรับผิดชอบต่อคุณเป็นจำนวนเงินเต็มจำนวนของรายการที่ทำขึ้นไม่ได้รับอนุญาตหรือเต็มจำนวนของข้อผิดพลาด ถ้าคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินจากบัญชีของคุณ ซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญาตและไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ขโมยรหัสผ่านของคุณ แล้วใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณและทำการชำระเงินจากบัญชีของคุณ ถือว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชีของคุณได้ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวดำเนินการทำรายการโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบผลของการใช้งานนั้นด้วย

8.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อความแจ้ง

ก. คุณควรแจ้ง PayPal ทันที ถ้าคุณเห็นว่า

 • มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • มีข้อผิดพลาดในใบแจ้งประวัติข้อมูลบัญชี(คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งประวัติข้อมูลบัญชีได้โดยเข้าสู่บัญชีของคุณ และคลิกลิงก์ 'ดูการทำรายการของฉันทั้งหมด') หรือในการยืนยันการทำรายการที่ส่งให้ทางอีเมล
 • รหัสผ่านหรือรหัส PIN สำหรับบริการ PayPal Mobile ของคุณถูกเปิดเผย
 • โทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน PayPal Mobile ของคุณได้สูญหาย ถูกขโมย หรือปิดใช้งาน หรือ
 • คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งหรือข้อความยืนยันการทำรายการ

ข. เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 60 วันหลังจากการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในใบแจ้งประวัติบัญชีของคุณ เราจะขยายระยะเวลาให้อีก 60 วันถ้ามีเหตุผลอันสมควรและพิสูจน์ได้ เช่น คุณต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้คุณไม่สามารถแจ้งเราได้ภายใน 60 วัน

คุณควรเข้าสู่บัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบใบแจ้งประวัติบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ PayPal จะส่งอีเมลไปยังอีเมลหลักที่คุณได้ให้ไว้ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีการทำรายการในบัญชีของคุณ คุณควรตรวจสอบข้อความยืนยันการทำรายการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการแต่ละครั้งได้รับอนุญาตจากคุณและถูกต้องในรายละเอียด

ถ้ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีข้อผิดพลาดในบัญชีของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ใช้แบบฟอร์มนี้ในการรายงานข้อผิดพลาดในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal หรือ
 • ส่งจดหมายไปยัง PayPal ถึง: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950 หรือ
 • โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ที่หมายเลข (402) 935-7733 (ในสหรัฐอเมริกา)

ถ้าคุณแจ้งเรา โปรดให้ข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้แก่เราด้วย

 • ชื่อและอีเมลของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณ
 • รายละเอียดของการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สงสัยว่าได้เกิดขึ้น และคำอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ารายการนั้นไม่ถูกต้อง หรือเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุการทำรายการได้ถูกต้อง และ
 • จำนวนเงินของการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สงสัยว่าได้เกิดขึ้น

ถ้าคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งคำร้องเรียนหรือคำถามของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราภายใน 10 วันทำการ ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบของเรา เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ

8.3 การดำเนินการของ PayPal หลังจากได้รับการแจ้งจากคุณ เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบถึงการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่คุณสงสัยว่าได้เกิดขึ้น หรือถ้าเราทราบเอง เราจะดำเนินการต่อไปนี้

 • เราจะทำการตรวจสอบเพื่อตัดสินว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
 • เราจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่เราได้รับแจ้งจากคุณถึงการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดที่สงสัยว่าได้เกิดขึ้น ในกรณีที่บัญชีของคุณยังใหม่อยู่ (การทำรายการจากบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาน้อยกว่า 30 วันทำการก่อนวันที่คุณแจ้งให้เราทราบ) เราอาจใช้เวลาถึง 20 วันทำการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ (หรือไม่เกิน 90 วันสำหรับบัญชีใหม่ หรือในกรณีที่การทำรายการของคุณเกิดขึ้น ณ จุดขายซึ่งทำต่อหน้าคุณ หรือเป็นการทำรายการจากต่างประเทศ)
 • ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเราต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ เราจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณชั่วคราวตามจำนวนเงินของการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดที่สงสัยว่าได้เกิดขึ้น คุณจะได้รับเงินชั่วคราวภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่เราได้รับแจ้งจากคุณ (หรือ 20 วันทำการสำหรับบัญชีใหม่) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้เงินชั่วคราวนั้นได้ จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงยอดเงินชั่วคราวภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่โอน ถ้าเราขอให้คุณแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราไม่ได้รับเรื่องจากคุณภายใน 10 วันทำการ (หรือ 20 วันทำการสำหรับบัญชีใหม่) เราจะไม่โอนเงินชั่วคราวเข้าบัญชีของคุณ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบผลการพิจารณาของเราภายใน 3 วันทำการหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีข้อผิดพลาด เราจะโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของคุณทันทีภายใน 1 วันทำการหลังการพิจารณาของเรา หรือในกรณีที่คุณได้รับเงินชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ได้

ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าไม่มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะชี้แจงเหตุผลของเราในอีเมลที่ส่งถึงคุณ ถ้าคุณได้รับเงินชั่วคราว เราจะหักยอดเงินชั่วคราวออกจากบัญชีของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันและจำนวนเงินที่หักออกไป คุณสามารถขอสำเนาเอกสารที่เราใช้ในการตรวจสอบได้

8.4 ข้อผิดพลาดของ PayPal เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามที่เราพบ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้คุณได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนที่ถูกต้องซึ่งคุณมีสิทธิ์ได้รับ PayPal จะเพิ่มจำนวนเงินส่วนต่างนั้นลงในบัญชีของคุณ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้คุณได้รับเงินมากกว่าจำนวนที่ถูกต้องซึ่งคุณมีสิทธิ์ได้รับ PayPal จะหักเงินส่วนเกินออกจากบัญชีของคุณ

8.5 ข้อผิดพลาดของคุณ  ถ้าคุณชำระเงินให้แก่คู่สัญญาผิดราย หรือชำระเงินผิดจำนวน (เช่น พิมพ์ผิด) ทางแก้อย่างเดียวของคุณคือการติดต่อคู่สัญญาที่คุณชำระเงินให้และขอให้คู่สัญญาคืนเงินที่ชำระไปกลับคืนมา PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรือตีคืนการชำระเงินที่คุณชำระผิดพลาด

กลับสู่ด้านบน

 

9. นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ถ้าต้องการดูข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายใน จีนและนิวซีแลนด์ โปรดคลิกที่นี่

ถ้าต้องการดูข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายใน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม โปรดคลิกที่นี่

ถ้าต้องการดูข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายใน เกาหลีและไต้หวัน โปรดคลิกที่นี่

ถ้าต้องการดูข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในอิสราเอล โปรดคลิกที่นี่

ถ้าต้องการดูข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายใน ยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเว้นออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค) โปรดคลิกที่นี่

9.1 นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คือความคุ้มครองที่เรามีให้กับผู้ขายจากข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงินซึ่งมีที่มาจาก

 • การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่เริ่มต้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้โฮสต์โดย PayPal); หรือ
 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใช้ได้สำหรับการชำระเงินที่มีสิทธิ์จากผู้ซื้อในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ ก็ได้ ถ้าคุณขายหรือทำการตลาดแก่ผู้ซื้อที่ประเทศอื่นๆ คุณควรอ่านนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ของประเทศที่กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายของคุณอยู่ (อ่านนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal สำหรับแต่ละประเทศได้ที่นี่) เนื่องจากนโยบายเหล่านี้จะมีผลกับคุณในฐานะผู้รับชำระเงินหรือผู้ขาย

9.2 ขอบเขตความคุ้มครอง PayPal จะคุ้มครองคุณเต็มจำนวนเงินที่ได้ชำระในการชำระเงินที่ตรงตามเกณฑ์และยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงิน (ถ้ามี)

9.3 เกณฑ์คุณสมบัติในการรับความคุ้มครอง เพื่อให้มีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมดตามที่ระบุด้านล่างในข้อ (ก) ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน สำหรับการได้รับความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า คุณจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้าตามที่ระบุด้านล่างในข้อ (ข) สำหรับการได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครองกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุด้านล่างในหัวข้อ (ค)

ก. ข้อกำหนดพื้นฐาน:

 • คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ใน 'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่สมควร
 • สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ และสามารถจัดส่งได้
 • คุณต้องยอมรับชำระเงินจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)

ข. ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้า:

 • การชำระเงินรายการนั้นจะต้องทำเครื่องหมายกำกับว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ที่จะรับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใน 'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่ได้อธิบายด้านล่างในข้อ 9.4
 • คุณต้องจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน หรือถ้าการชำระเงินนั้นเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสินค้าที่ทำตามสั่ง คุณจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าแสดงสินค้าของคุณ

ค. ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต:

 • การชำระเงินรายการนั้นจะต้องมีข้อความกำกับว่า 'มีสิทธิ์' ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใน'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในข้อ 9.4

9.4 ข้อกำหนดของหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว และและการยืนยันด้วยลายเซ็น:

'หลักฐานการจัดส่ง' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารจริงจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)' หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 • วันที่นำส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 • การยืนยันด้วยลายเซ็นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้) ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้)

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

$850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

$950 NZD

รีลบราซิล

R$1,750 BRL

โครนนอร์เวย์

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา

$850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีใหม่โปแลนด์

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย

27,000 RUB

ยูโร

550 EUR

ดอลลาร์สิงค์โปร์

$950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง

$6,000 HKD

โครนาสวีเดน

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส

700 CHF

นิวเชเกิลอิสราเอล

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น

¥77,000 JPY

บาทไทย

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

£450 GBP

เปโซเม็กซิโก

$10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ

$750 USD


'หลักฐานที่มีการลงนามกำกับ' คือ เอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งซึ่งระบุว่ามีการลงนามรับสินค้า

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)” หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

ก. วันที่มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ

ข. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

ข้อควรทราบ: แม้ว่านโยบายคุ้มครองผู้ซื้อจะให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายไม่ได้มีผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

9.5 สินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่

 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลและบริการ
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • ทองแท่ง
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ และ Plus)
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • สินค้าปลอม
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน

กลับสู่ด้านบน

 

10. กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

10.1 กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา, บัญชีของคุณ, บริการ PayPal, หรือการติดต่อกับ PayPal ผู้ใช้คนอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม คุณจะไม่

 1. ละเมิดสัญญาฉบับนี้, สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ, นโยบายการใช้บริการ (Acceptable Use Policy) หรือนโยบายอื่นใดที่คุณได้ตกลงทำกับ PayPal
 2. ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
 3. ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 4. ขายสินค้าปลอม
 5. กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่ หรือการก่อกวนพนักงานของเรา ตัวแทน หรือผู้ใช้รายอื่น
 6. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 7. กระทำการหรือเข้าทำรายการอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย
 8. ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะแจ้งการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 9. รับหรือพยายามที่จะรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน ในระหว่างการดำเนินข้อพิพาท
 10. เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 11. ดำเนินธุรกิจของคุณ หรือใช้บริการ PayPal ในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และภาระอื่นๆ ซึ่งเกิดแก่ PayPal ผู้ใช้รายอื่นๆ บุคคลที่สาม หรือตัวคุณเอง
 12. มีคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 13. ใช้บัญชีหรือบริการของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสมาคมหรือเครือข่ายบัตร
 14. ปล่อยให้บัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
 15. ใช้บัตรเครดิตกับบัญชีของคุณเพื่อเบิกเงินสดล่วงหน้าให้ตนเอง (หรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
 16. เข้าใช้บริการ PayPal จากประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ได้ระบุในหน้าทั่วโลกของ PayPal
 17. เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ผู้นั้นให้กระทำได้
 18. ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ PayPal หรือใช้บริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
 19. ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราต้องทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ
 20. อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่สามารถสร้างความเสียหาย เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบขัดขวาง หรือยึดระบบ ตัวเลข หรือข้อมูลใดๆ ได้
 21. ใช้พร็อกซีนิรนาม ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคัดลอกเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 22. ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงข้อความของเราที่ส่งออกไปเพื่อตรวจสอบการใช้โรบอต หรือเพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงเว็บไซต์ของเราหรือบริการ PayPal ต่างๆ
 23. ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์อื่นๆ ของเรา หรือ
 24. ละเมิด (ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย) กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 

กลับสู่ด้านบน

 

11. ความรับผิดของคุณ - สิ่งที่เราอาจดำเนินการ

11.1 ความรับผิดของคุณ

ก. ข้อกำหนดทั่วไป คุณต้องรับผิดชอบในการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่ PayPal ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดสัญญาฉบับนี้และ/หรือการใช้บริการ PayPal ของคุณ คุณยอมรับที่จะชดใช้ให้แก่ PayPal ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามสำหรับความรับผิดใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด

ข. ความรับผิดสำหรับข้อเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ในกรณีที่คุณเป็นผู้ขายและคุณได้รับการตัดสินให้แพ้ในข้อเรียกร้องที่ยื่นโดยตรงกับ PayPal คุณจะต้องชดใช้คืน PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ เมื่อคุณได้รับการชำระเงินจากเจ้าของบัญชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น และเรากำหนดไว้ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวว่าเงินที่ได้รับควรถูกส่งคืนหรือยกเลิก คุณจะต้องชดใช้คืน PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ (ก่อนรับชำระเงินจากเจ้าของบัญชี PayPal ในอีกประเทศ/ภูมิภาค คุณควรตรวจสอบนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูได้ที่นี่) ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคารวมทั้งค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน) และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการทำรายการดังกล่าว นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะครอบคลุมถึงความรับผิดของคุณในข้อเรียกร้องกรณีการไม่ได้รับสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์ และการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ตรงตามเกณฑ์ - ดูข้อ 9 (นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal) ด้านบน

ถ้าผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องว่าสินค้าที่ซื้อจากคุณแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องยอมรับสินค้าดังกล่าวกลับคืน และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มราคาซื้อ บวกค่าจัดส่งเดิม คุณจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม PayPal คืน นอกจากนี้ ถ้าคุณถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณี 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน' ด้วยมีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าสินค้าที่คุณจำหน่ายเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนค่าสินค้าเต็มราคา และคุณอาจไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อ (ตัวอย่างเช่น สินค้าอาจถูกกำจัดหรือถูกจัดการในลักษณะที่กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้) ทั้งนี้การตัดสินดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะไม่ครอบคลุมความรับผิดของคุณในข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

ค. ความรับผิดในข้อเรียกร้องที่ยื่นภายใต้โปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ถ้าคุณเป็นผู้ขายใน eBay และ eBay ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ว่าจะให้คุณต้องรับผิดในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อ คุณจะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชีของคุณในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าวและชำระเงินนั้นให้ eBay

ง. ความรับผิดในคำสั่งที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ คำสั่งใดๆ ที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) เมื่อคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับการปฏิบัติตามโดย PayPal PayPal จะไม่รับผิดจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นใดประสบในกรณีที่ PayPal ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า PayPal ประมาทเลินเล่อ

11.2 การชดใช้คืนสำหรับความรับผิดของคุณ ในกรณีที่คุณต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal ไว้ PayPal อาจหักจำนวนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือของคุณได้ทันที ในกรณีที่คุณมียอดคงเหลือไม่เพียงพอกับความรับผิดของคุณ ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณที่มีอยู่ (ถ้ามี) จะถูกหักออก บัญชีของคุณจะมียอดคงเหลือติดลบไม่เกินจำนวนเงินที่คุณต้องรับผิด และคุณจะต้องฝากเงินเข้าเป็นยอดคงเหลือบัญชี PayPal โดยทันทีหรือชดใช้คืนให้แก่ PayPal ด้วยวิธีการอื่น ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น PayPal อาจดำเนินความพยายามเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกคืนจำนวนเงินดังกล่าวจากคุณ

11.3 การดำเนินการโดย PayPal – กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว ถ้า PayPal เชื่อว่าคุณอาจดำเนินกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal บริษัทในเครือ ผู้ใช้รายอื่นๆ บุคคลภายนอกอื่นๆ หรือตัวคุณเองจากการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นใด เราอาจดำเนินการใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 1. เราอาจปิด ระงับชั่วคราว หรือจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณหรือบริการ PayPal ได้
 2. เราอาจระงับการมีสิทธิ์ของคุณสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 3. เราอาจพักเงิน นำไปใช้ หรือโอนเงินในบัญชีของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในสิงคโปร์หรือที่อื่นๆ และสั่งถึง PayPal หรือบริษัทในเครือ
 4. เราอาจปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบันและอนาคต และ
 5. เราสามารถพักเงินของคุณได้เป็นระยะเวลาตามสมควรเพียงพอที่จะคุ้มครองจากความเสี่ยงจากความรับผิดที่จะเกิดแก่ PayPal หรือบุคคลที่สาม หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณอาจกำลังเข้าทำการอันเป็นการต้องห้ามและ/หรือการทำรายการที่มีแนวโน้มจะเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย

11.4 การดำเนินการโดย PayPal - การพักเงิน (Hold)

 1. การพักเงินจากความเสี่ยง ทั้งนี้ด้วยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงฝ่ายเดียว PayPal อาจควบคุมเงิน (พักเงิน) ใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณได้รับชำระ ถ้า PayPal เชื่อว่าคุณ บัญชีของคุณ หรือการทำรายการใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ มีความเสี่ยงในระดับสูง การตัดสินใจของ PayPal อาจมาจากตัวแปรซึ่งแตกต่างกันไป และ PayPal อาจพิจารณาจากข้อมูลที่ตนได้รับจากบุคคลที่สาม ถ้า PayPal พักเงินที่ได้รับชำระ เงินดังกล่าวจะปรากฏใน 'ยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ' หรือ 'พักไว้' และสถานะการชำระเงินจะบ่งบอกว่ามีการพักเงิน ถ้า PayPal พักเงินใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณได้รับชำระ PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของเรา PayPal จะปล่อยเงินที่พักไว้สำหรับการชำระเงินใดๆ ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่มีการรับเงินเข้าบัญชีของคุณ เว้นเสียแต่ว่า PayPal จะมีเหตุผลในการพักการชำระเงินต่อไป เช่น (ก) มีการได้รับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน (ข) PayPal เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือนโยบายอื่นใด และการละเมิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องพักเงินต่อไป หรือ (ค) PayPal เชื่อว่าคุณอาจกำลังเข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือการทำรายการที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย ในกรณีดังกล่าว PayPal อาจพักเงินที่ได้รับชำระในบัญชีของคุณต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ระบุในสัญญานี้ PayPal อาจปล่อยเงินที่พักไว้ได้เร็วขึ้นในบางกรณี ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลสำหรับติดตามการจัดส่งสินค้าให้แก่เรา
 2. การควบคุม (พัก) เงินในรายการที่เป็นข้อพิพาท ถ้าผู้ใช้ยื่นข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการยกเลิกการชำระเงินในรายการชำระเงินที่คุณได้รับ PayPal อาจพักเงินในบัญชีของคุณเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เพียงพอชดใช้ความรับผิดดังกล่าว ถ้าคุณเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ในข้อพิพาท หรือการทำรายการนั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal แล้ว PayPal จะปล่อยเงินที่พักไว้ชั่วคราวดังกล่าว ถ้าคุณได้รับการตัดสินให้แพ้ในข้อพิพาท PayPal จะหักเงินนั้นออกจากบัญชีของคุณ ทั้งนี้ให้ใช้กระบวนการนี้กับข้อเรียกร้องใดๆ ที่ผู้ซื้อยื่นโดยตรงกับ eBay ผ่านโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay โดยที่บัญชีของคุณจะต้องเป็นวิธีการจ่ายเงินคืนของคุณสำหรับจำนวนเงินที่คุณยังค้างชำระ eBay หรือผู้ซื้อ (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ข้อกำหนดของโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay

11.5 การดำเนินการโดย PayPal - การสำรองเงิน

PayPal อาจสำรองเงินที่มีอยู่ในบัญชีธุรกิจของคุณเมื่อ PayPal เชื่อว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ของ PayPal และ/หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว ถ้า PayPal ทำการสำรองเงินในบัญชีของคุณ การทำรายการจะแสดงสถานะเป็น 'รอดำเนินการ' ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ และคุณจะไม่สามารถนำเงินที่มีสถานะ 'รอดำเนินการ' ไปใช้ได้จนกว่าเงินนั้นจะได้รับการชำระบัญชีเรียบร้อย ถ้าบัญชี PayPal ของคุณต้องทำการสำรองเงิน PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของการสำรองเงิน เงื่อนไขดังกล่าวอาจกำหนดให้มีการพักเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่คุณได้รับเป็นระยะเวลาหนึ่งในบัญชีของคุณ หรือกำหนดให้มีการกันเงินจำนวนนั้นไว้เป็นเงินสำรอง หรือดำเนินการอื่นใดที่ PayPal เห็นว่าจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงจากบัญชีของคุณ PayPal อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการสำรองเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งเงื่อนไขใหม่ให้คุณทราบล่วงหน้า

11.6 การดำเนินการโดย PayPal - การปิดบัญชี การบอกเลิกบริการ การจำกัดการเข้าใช้บัญชี หลักเกณฑ์ที่เป็นความลับ PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และ/หรือยุติการเข้าใช้บริการ PayPal ด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้โดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อได้แจ้งให้คุณทราบ และชำระเงินที่ไม่ได้ถูกจำกัด ที่มีอยู่ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ให้แก่คุณ ถ้าเราจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณ รวมถึงการจำกัดโดยการสำรองหรือการพักเงิน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเราและให้โอกาสคุณในการร้องขอเพื่อกู้คืนสิทธิ์การเข้าใช้ตามที่เราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้คุณรับทราบว่าการพิจารณาในการดำเนินการบางประการของ PayPal รวมทั้งการจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณ การพักเงินและการกำหนดให้มีการสำรองเงิน อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นความลับซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงของเรา ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ และระบบ PayPal คุณยอมรับว่า PayPal ไม่อยู่ภายใต้พันธกรณีที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเสี่ยงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของเราให้คุณทราบ

11.7 การละเมิดนโยบายการใช้บริการถ้าคุณละเมิด นโยบายการใช้บริการ นอกเหนือไปจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว คุณจะต้องชดใช้ให้แก่ PayPal ในจำนวนเงินที่เป็นค่าเสียหายของ PayPal จากการละเมิดนโยบายการใช้บริการแต่ละครั้ง คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าปรับเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการละเมิดนโยบายการใช้บริการหนึ่งครั้ง เป็นการประเมินค่าเสียหายที่แท้จริงขั้นต่ำที่สมเหตุผลของ PayPal ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวกับขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ PayPal ซึ่งประมาณการณ์ได้ตามควรแก่เหตุผล ทั้งนี้ด้วยสภาพของการละเมิดนโยบายการใช้บริการ การคำนวณค่าเสียหายที่แท้จริงนั้นจะไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากมาก PayPal อาจหักค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีที่มีการละเมิด หรือจากบัญชีอื่นใดที่คุณเป็นผู้ควบคุม

11.8 การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ แต่ละฝ่ายจะต้องเป็นผู้ควบคุมในส่วนดังกล่าว แต่ละฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย PayPal และผู้ค้าต่างก็มีข้อกำหนดนโยบาย ประกาศ และขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเองไว้ใช้กับข้อมูลที่ตนถือไว้และสำหรับแต่ละผู้ควบคุม (แต่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลร่วม)

11.9 ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีข้อจำกัด คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ปฏิบัติและรักษาทุกมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ
 2. ดูแลรักษาบันทึกข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้สัญญานี้ และ
 3. ไม่ตั้งใจหรืออนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายอื่น
 

กลับสู่ด้านบน

 

12. ข้อพิพาทกับ PayPal

12.1 ติดต่อ PayPal เป็นอันดับแรก ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal เป้าหมายของเราคือการรับรู้และจัดการกับปัญหาของคุณ และถ้าเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ เราจะหาวิธีที่เป็นกลางและคุ้มค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแจ้งข้อพิพาทระหว่างคุณและ PayPal เกี่ยวกับบริการของ PayPal ให้ฝ่ายบริการลูกค้าทางออนไลน์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal ได้ตลอดเวลา หรือโดยโทรไปที่ (402) 935-2050 (ในสหรัฐอเมริกา)

12.2 อนุญาโตตุลาการ สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราวหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เทียบเท่า) ซึ่งจำนวนเงินรวมที่เรียกร้องต่ำกว่า 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ฝ่ายที่ร้องขอความช่วยเหลือสามารถเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลต่อต้นทุนสูงกว่า ผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันแต่ไม่จำเป็นต้องมีการปรากฏตัวได้ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีฝ่ายนั้นจะต้องเริ่มต้นกระบวนการการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวผ่าน Singapore International Arbitration Centre หรือผ่านทางผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาททางเลือก ('ADR') อื่นใดที่เป็นที่ยอมรับและโดยความตกลงร่วมกันของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ ก) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว โดยคู่กรณีที่เป็นฝ่ายเริ่มการอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้เลือก ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่กำหนดให้มีการปรากฏตัวของคู่กรณีหรือพยานในการพิจารณา เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นอย่างอื่น และ ค) คำตัดสินชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ได้ที่มีเขตอำนาจ

12.3 กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาท เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นหรือตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12.2 ข้างต้น คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ PayPal จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือศาลที่อยู่ในที่ที่จำเลยตั้งอยู่ คุณตกลงยอมรับเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีในข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมด ข้อตกลงนี้จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ทุกประการ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเหนือข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นและบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติในกฎหมาย

12.4 การดำเนินคดีที่มีการยื่นโดยไม่ถูกต้อง ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้อง PayPal จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการตามข้อ 12 ของสัญญาฉบับนี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยไม่เป็นไปตามข้อ 12 จะถือว่าเป็นการยื่นโดยไม่ถูกต้องและเป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้ ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องโดยขัดต่อข้อ 12 ของสัญญาฉบับนี้ PayPal อาจเรียกค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (รวมถึงทนายความและผู้ช่วยทนายความภายในบริษัท) ในจำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ จากคุณ ทั้งนี้เมื่อ PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นหนังสือถึงข้อเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องนั้นโดยทันที

12.5 การแจ้งข้อมูลถึงคุณ คุณตกลงให้ PayPal สามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ บริการ PayPal และข้อตกลงนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ PayPal ขอสงวนสิทธิ์์ในการปิดบัญชีของคุณถ้าคุณเพิกถอนคำยินยอมของคุณในการรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ จะถือว่าคุณได้รับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ การแจ้งข้อมูลใดๆ ที่ส่งถึงคุณทางไปรษณีย์จะถือว่าคุณได้รับภายใน 3 วันทำการหลังจากที่เราส่ง

12.6 การแจ้งข้อมูลถึง PayPal เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านบนในข้อ 8 (ข้อผิดพลาดและการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาต) และข้อ 12.1 การบอกกล่าวถึง PayPal จะต้องส่งทางไปรษณีย์มาที่: PayPal Pte. Ltd., ถึง: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985

12.7 การดำเนินการในกรณีล้มละลาย ในกรณีที่คุณได้เริ่มต้นดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายล้มละลายใดๆ PayPal มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบังคับตามสัญญาฉบับนี้

12.8 การปลดเปลื้อง PayPal ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือหลายราย คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal และบริษัทในเครือ (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของบริษัทดังกล่าว) จากข้อเรียกร้อง คำร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกประเภทและทุกลักษณะ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใดๆ

กลับสู่ด้านบน

 

13. ข้อกำหนดทั่วไป

13.1 การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ เรา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดในการขาดกำไร หรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา บริการ PayPal หรือสัญญาฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) เว้นแต่และเท่าที่กฎหมายห้ามไว้ ความรับผิดของเรา และความรับผิดของบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราที่มีต่อคุณหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถูกจำกัดไม่เกินจำนวนค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ข้อจำกัดในการให้บริการ PayPal ไม่ใช่ธนาคาร และการให้บริการ PayPal เป็นลักษณะของการดำเนินการชำระเงินมากกว่าที่จะเป็นบริการด้านการธนาคาร PayPal ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ตี ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ สำหรับเงินของคุณ แต่ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนและผู้รับฝากทรัพย์สินของคุณเท่านั้น PayPal ไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีความรับผิดในสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินโดยใช้บริการของ PayPal เราไม่รับประกันในตัวบุคคลของผู้ใช้รายใดๆ หรือรับรองว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำรายการได้เสร็จสมบูรณ์

13.3 ไม่มีการรับประกัน บริการ PayPal เป็นการให้บริการ 'ตามที่เป็นอยู่' โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย PayPal, บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราขอปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายใดๆ โดยเฉพาะเจาะจงในกรรมสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ  PayPal ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ต่อสินค้าหรือบริการที่มีการชำระเงินด้วย "บริการ PayPal" และ PayPal ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือ "ผู้ขาย" ที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทำรายการจนเสร็จสิ้น หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว PayPal ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้บริการ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรือปลอดภัย และการทำงานของไซต์ของเราอาจถูกพักการทำงานชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาหรืออัปเกรด หรือถูกรบกวนจากปัจจัยหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต และการออกเช็คได้รับการดำเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริการ PayPal ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรือของบริการไปรษณีย์ อนึ่ง กฎหมายของบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันโดยปริยาย ในกรณีนี้การปฏิเสธความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ความในวรรคนี้ให้สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

13.4 ความรับผิดชดใช้ คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และปกป้อง PayPal, บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราจากข้อเรียกร้อง คำร้องใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณ หรือพนักงานหรือตัวแทนของคุณละเมิดสัญญาฉบับนี้และ/หรือใช้บริการ PayPal

13.5 การอนุญาตให้ใช้งาน PayPal ที่ให้แก่คุณ ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของคุณ PayPal ให้อนุญาตประเภทที่อาจเพิกถอนได้ โดยไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้แก่คุณ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal ทั้งนี้ตามที่กำหนดในเอกสารนั้นๆ การให้สิทธิ์ในการใช้นี้รวมไปถึงซอฟต์แวร์ตลอดจนการอัปเดต การอัปเกรด เวอร์ชันใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถให้เช่า หรือโอนสิทธิโดยประการอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ให้แก่บุคคลที่สามได้ คุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การนำไปใช้และเกณฑ์การใช้งานที่มีอยู่ในเอกสารทั้งหมดของ PayPal ซึ่งมาพร้อมกับบริการ PayPal ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การนำไปใช้และเกณฑ์การใช้งานของ PayPal คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่ขึ้นแก่คุณ PayPal และบุคคลที่สาม PayPal สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการ API ใดๆ ก็ได้โดยจะแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม หรือพยายามสร้างซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตามซึ่งมีที่มาจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว คุณรับทราบว่าสิทธิ กรรมสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็นของ PayPal ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่คุณตกลงไว้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่คุณ PayPal มิได้เป็นเจ้าของ มิได้ควบคุม มิได้รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal และ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal ถ้าคุณใช้บริการของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือเว็บไซต์อื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรือโดยบุคคลที่สาม และไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal หรือใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของ PayPal ข้อสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการที่โฮสต์โดย PayPal

13.6 การอนุญาตให้ใช้ที่คุณให้แก่ PayPal; การรับประกัน IP  ภายใต้ข้อที่ 13.7 เมื่อมีการจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal หรือมีการโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริการ PayPal เท่ากับคุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ใช้ได้ทั่วโลก ใช้ได้ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ์ สามารถโอนได้ และสามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านรูปแบบหลายลำดับชั้น) แก่เราในการใช้สิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดในลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า ฐานข้อมูล และสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณมีในคอนเทนต์ดังกล่าว ในรูปแบบสื่อใดๆ ก็ตามที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในอนาคต นอกจากนี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรม (Moral Right) ของคุณ และสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับ PayPal ผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง หรือผู้รับโอนของ PayPal   คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ใดๆ ซึ่งได้แก่ การที่คุณจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริการ PayPal และการที่ PayPal ใช้คอนเทนต์ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่ได้จากคอนเทนต์ดังกล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal

13.7 การอนุญาตให้ใช้ที่ผู้ค้าให้แก่ PayPal แม้จะระบุไว้ในข้อที่ 13.6 แล้วก็ตาม แต่ในกรณีที่คุณเป็นผู้ค้าที่ใช้บริการ PayPal คุณได้ให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทั่วโลกแก่ PayPal ในการใช้และจัดแสดงชื่อธุรกิจ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ของคุณในเว็บไซต์ของเรา และในแอปพลิเคชันบนเว็บและบนมือถือของ PayPal เพื่อจุดประสงค์ในการระบุและอ้างอิงถึงธุรกิจของคุณ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการระหว่างลูกค้ากับคุณ

13.8 ทรัพย์สินทางปัญญา "PayPal.com," "PayPal”, “PayPal.com.cn”, “PayPal.com.c2”, “PayPal.com.hk”, “PayPal.co.il”, “PayPal.co.jp”, “PayPal.com.tr”, “PayPal.com.sg” รวมถึง URL, โลโก้ และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PayPal หรือผู้ให้อนุญาตของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าเว็บ กราฟิกที่กำหนดขึ้นเฉพาะ ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบเด่นๆ ของสินค้าหรือบริการของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ PayPal แสดงผ่านบริการสำหรับผู้ค้า ฟีเจอร์เครื่องมือการประมูลสินค้า หรือโปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำผู้เข้าชมเว็บไปยังบริการ PayPal โดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML เหล่านี้ได้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือนำไปใช้ในลักษณะที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ PayPal หรือบริการ PayPal หรือนำไปแสดงในลักษณะใดๆ ก็ตามที่สื่อเป็นนัยว่าได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองจาก PayPal สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ PayPal หรือของเว็บไซต์ PayPal เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดที่สร้างหรือเกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ PayPal และผู้ให้สิทธิ์แก่ PayPal

13.9 การโทรติดต่อถึงคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แก่ PayPal (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) คุณยินยอมที่จะรับโทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้าจาก PayPal ที่หมายเลขดังกล่าว ในกรณีที่เราเห็นว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับเราเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เราอาจจัดหมวดหมู่ให้หมายเลขดังกล่าวเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบของเราและในข้อมูลบัญชีของคุณ และคุณยินยอมที่จะรับข้อความจากเราเกี่ยวกับการใช้บริการ PayPal ของคุณที่หมายเลขดังกล่าว

13.10 การตลาด ถ้าคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นผ่านบริการ PayPal คุณจะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับและใช้ข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อการใช้บริการ PayPal เท่านั้น คุณไม่สามารถเปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ให้ทำได้

13.11 ความปลอดภัยของรหัสผ่าน คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและในการควบคุมอย่างเพียงพอใน ID, รหัสผ่าน, PIN หรือรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ PayPal

13.12 ภาษี คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอัตราภาษีประเภทใด (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการชำระเงินหรือรับชำระเงิน และคุณต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บ รายงาน และส่งภาษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษี PayPal ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าต้องมีการเก็บภาษีจากการทำรายการของคุณหรือไม่ ตลอดจนการจัดเก็บ รายงาน หรือส่งภาษีใดๆ ที่เป็นผลมาจากการทำรายการ
โปรดทราบว่าคุณอาจต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาระภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าบริการจากองค์กรต่างประเทศ นอกจากนี้ คุณอาจต้องชำระ VAT ภาษีขาย ภาษีเงินได้ หรือภาระภาษีอื่นๆ ในฐานะที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อระบุว่าภาษีประเภทใดที่คุณจะต้องชำระ และคุณต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานด้านภาษีเอง ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal จะไม่มีการคิดรวม และไม่มีการหัก หรือหัก ณ ที่จ่ายสำหรับหรือเพื่อภาษี อากร หรือการหักลบอื่นใด การหักลบหรือการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว ถ้ามีการกำหนดไว้โดยกฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคใด จะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

13.13 ข้อตกลงทั้งหมดและการคงอยู่ของข้อตกลง สัญญาฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบายใดๆ ที่มีผลบังคับในหน้า 'ข้อมูลทางกฎหมาย' ในเว็บไซต์ PayPal ได้ระบุถึงความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ PayPal เกี่ยวกับบริการ PayPal ข้อ 6 (การปิดบัญชีของคุณ), 11 (ความรับผิดของคุณ - การดำเนินการของเรา), 12 (ข้อพิพาทกับ PayPal), 13 (ข้อกำหนดทั่วไป), 14 (คำจำกัดความ) และเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) อีกทั้งข้อกำหนดอื่นใดซึ่งโดยสภาพแล้วควรคงผลบังคับใช้ต่อไปจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้จะได้มีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ถ้ามีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป

13.14 การโอนสิทธิ์ คุณไม่สามารถโอนหรือโอนสิทธิในสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ที่คุณมีภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PayPal ก่อน PayPal ขอสงวนสิทธิ์์ในการโอนหรือสิทธิในสัญญาฉบับนี้ หรือสิทธิและหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลา

13.15 สัญญาฉบับแปล  การแปลข้อตกลงฉบับนี้ทำเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นการแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างสัญญาฉบับนี้ในภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้

13.16 การไม่สละสิทธิ์ การที่เราไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้ากับการผิดสัญญาของคุณหรือผู้อื่นนั้น ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการกับการผิดสัญญานั้นหรือการผิดสัญญาในครั้งต่อไปหรือที่คล้ายคลึงกัน

13.17 การเข้าถือสิทธิ ถ้า PayPal จ่ายเงินให้คุณตามข้อเรียกร้อง การยกเลิกการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน ที่คุณยื่นเพื่อสู้ความกับผู้รับชำระเงินของคุณ คุณยอมรับว่า PayPal สันนิษฐานว่าคุณมีสิทธิ์เหนือผู้รับชำระเงินและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนั้น และอาจดำเนินการใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยตรง หรือในนามของคุณ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal

กลับสู่ด้านบน

 

14. คำจำกัดความ

 • 'ข้อมูลบัญชี' (Account Profile) หมายถึง ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของเราที่ภายหลังการเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถเข้าดูและจัดการข้อมูลบัญชีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดวิธีการชำระเงิน การอนุญาตให้ทำการชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า (Preapproved Payment) เครื่องมือการขายของคุณ และการตั้งค่าบัญชีของคุณ รวมถึงการตั้งค่าข้อความแจ้ง และสิทธิการเข้าใช้ API
 • 'บัญชี (Account)' หรือ 'บัญชี PayPal (PayPal Account)' หมายถึง บัญชี PayPal บุคคลทั่วไปหรือบัญชี PayPal ธุรกิจ
 • 'ฝากเงินเข้าบัญชี (Add Money)' หรือ 'เติมเงิน (Top Up)' หมายถึง ความสามารถของคุณในการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังบัญชี PayPal
 • 'บริษัทในเครือ' (Affiliate) หมายถึง PayPal Holdings Inc. หรือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกโดยตรงหรือโดยอ้อมของ PayPal Holdings Inc. หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ PayPal ผ่านการเป็นเจ้าของหรือการดูแลร่วมกัน
 • 'อนุญาต' (Authorize) หรือ 'การอนุญาต' (Authorization) หมายถึง การอนุญาตโดยชัดแจ้งของผู้ซื้อที่ให้แก่ผู้ค้าในการเรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ
 • 'ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติ' หมายถึง แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เบลีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดมินิกา อียิปต์ ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย เกรนาดา มาลาวี นิวแคลิโดเนีย ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก เติกส์และเคคอส
 • 'การโอนเงินอัตโนมัติ' (Automatic Transfer) หมายถึง การถอนเงินจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ซึ่งดำเนินการโดย PayPal ถ้าบัญชีของคุณลงทะเบียนไว้ในประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติประเทศใดประเทศหนึ่ง ยอดคงเหลือของคุณจะมีการถอนเป็นประจำไปยังเครื่องมือทางการเงินที่คุณเชื่อมโยงไว้ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • 'บัญชีธุรกิจ' (Business Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นหลัก และไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการส่วนตัว ในครอบครัว หรือในครัวเรือน
 • 'วันทำการ' (Business Day) หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดราชการของสิงคโปร์
 • 'การปฏิเสธชำระเงิน (Chargeback)' หมายถึง คำขอที่ผู้ซื้อยื่นโดยตรงกับบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต หรือธนาคารผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของตนให้ยกเลิกการชำระเงิน
 • "ข้อเรียกร้อง' (Claim)" หมายถึง ข้อโต้แย้งในการชำระเงินซึ่งผู้ใช้ยื่นโดยตรงต่อ PayPal ใน ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายออนไลน์ ตามข้อ 7 ของสัญญาฉบับนี้
 • 'สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ(Commercial Entity Agreement)' หมายถึง ข้อตกลงที่องค์กรธุรกิจต้องทำขึ้นโดยตรงกับผู้ดำเนินการชำระเงินของ PayPal
 • 'การชำระเงินเชิงพาณิชย์ (Commercial Payment)' ให้หมายความตามที่นิยามในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) ด้านล่าง
 • 'การติดต่อสื่อสาร' (Communications) หมายถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีหรือข้อมูลการทำรายการใดๆ ที่ PayPal จัดหาให้คุณ รวมถึง นโยบายใดๆ ที่คุณตกลงผูกพัน อันรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขของนโยบายเหล่านี้ การเปิดเผยข้อมูลรายปี ใบเสร็จหรือการยืนยันการทำรายการ ใบแจ้งประวัติข้อมูลบัญชีและใบแจ้งภาษีที่เรามีหน้าที่ต้องให้คุณ
 • 'แผนกบริการลูกค้า' (Customer Service) คือการให้ความสนับสนุนแก่ลูกค้าของ PayPal ซึ่งสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ผ่านทาง 'ศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal' ได้ตลอดเวลา หรือโดยโทรไปยังหมายเลข (402) 935-2050 (ในสหรัฐอเมริกา)
 • 'วัน (Day)' หมายถึง วันตามปฏิทิน
 • "ผู้ควบคุมข้อมูล" (หรือ "ผู้ควบคุม") และ "ผู้ประมวลผลข้อมูล" (หรือ "ผู้ประมวลผล") และ "เจ้าของข้อมูล" มีความหมายตามที่บัญญัติในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงกฏหมาย EU Directive 95/46/EC หรือ Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) และข้อกำหนดหรือตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบข้อบังคับ และประมวลหลักการปฏิบัติที่ใช้กำหนดในการให้บริการของบริษัท
 • 'วิธีการชำระเงินในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ (Default Payment Method)' หมายถึง ลำดับของวิธีการชำระเงินซึ่ง PayPal ใช้ในการชำระเงินสำหรับการทำรายการของคุณ ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
 • 'สินค้าดิจิตอล' (Digital Goods) หมายถึง สินค้าที่ได้รับการนำส่งและใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 'ข้อพิพาท' (Dispute) หมายถึง ข้อพิพาทซึ่งผู้ใช้ยื่นโดยตรงกับ PayPal ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายออนไลน์ ตามที่กำหนดในข้อ 7 ของสัญญาฉบับนี้
 • 'eBay' หมายถึง eBay Group Inc.
 • 'eCheck' หมายถึง การชำระเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ชำระ ซึ่งจะมีสถานะเป็นรอดำเนินการ และผู้รับจะยังไม่ได้รับเงินจนกว่าจะมีการหักบัญชีเรียบร้อย เมื่อคุณชำระเงินด้วย eCheck โดยปกติ จะต้องรอดำเนินการถึง 3-4 วันทำการ ระยะเวลาที่รอดำเนินการจะเพิ่มขึ้นถ้าเงินนั้นมีการชำระจากบัญชีธนาคารที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 • 'ข้อผิดพลาด' (Error) หมายถึง ข้อผิดพลาดในการดำเนินการที่เกิดจาก PayPal หรือซัพพลายเออร์ของ PayPal ทำให้มีการหักเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีของคุณผิดพลาด
 • 'ค่าธรรมเนียม' (Fee) หมายถึง จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ระบุในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม) ของสัญญาฉบับนี้
 • 'ข้อมูล (Information)' หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ
 • 'การโอนเงินทันที' (Instant Transfer) หมายถึง การชำระเงินที่ใช้แหล่งเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ชำระ ซึ่ง PayPal นำเข้าบัญชีของผู้รับทันที
 • 'ไม่ได้รับสินค้า (Item Not Received)' หมายถึง ข้อโต้แย้งที่มีต่อการชำระเงินของผู้ใช้โดยอ้างว่าไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อไปแล้ว
 • 'ผู้ค้า (Merchant)' และ 'ผู้ขาย (Seller)' สามารถใช้แทนกันได้ และหมายถึงผู้ใช้ที่ขายสินค้าและ/หรือบริการ และใช้บริการ PayPal เพื่อรับชำระเงิน
 • 'Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล (Micropayment for Digital Goods)' หมายถึง บริการ PayPal ที่เสนอให้แก่ผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์บางรายที่ขายสินค้าดิจิตอล เป็นต้นว่า มีการเสนอการคิดราคาแบบ Micropayment และเสนอเครื่องมือที่เชื่อมโยงระบบไว้ในเว็บไซต์ (Integrated Website Tools)
 • 'การชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ ' (No Log-In Payment) หมายถึง การชำระเงินใน PayPal ซึ่งทำโดยที่ผู้ชำระไม่ต้องเข้าสู่บัญชี PayPal ของตน
 • 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) หมายถึง วิธีการชำระเงินในการทำรายการ วิธีการชำระเงินต่อไปนี้สามารถใช้เป็นแหล่งเงินในการทำรายการได้ (ขึ้นอยู่กับว่ามีให้บริการหรือไม่) ได้แก่ ยอดคงเหลือ, การโอนเงินทันที, eCheque, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต และรหัสส่วนลด
 • 'การชำระเงินโดยตรงใน PayPal (PayPal Direct Payment)' หมายถึง การชำระเงินที่ทำโดยตรงผ่านบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ และไม่ผ่านบัญชี PayPal เช่น การชำระเงินที่ทำผ่านการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ
 • 'PayPal Mobile' หมายถึง บริการ PayPal ที่ให้คุณสามารถชำระและรับชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้
 • 'นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal (PayPal Seller Protection)' หมายถึง นโยบายคุ้มครองที่ PayPal เสนอให้กับผู้ขายตามที่ระบุในข้อ 9
 • ''บริการของ PayPal (PayPal Services)' หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะอื่นใด เทคโนโลยี และ/หรือฟังก์ชันอื่นๆ ของเราทั้งหมดที่เราเสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่นใด
 • 'PayPal' 'เรา' หรือ 'ของเรา' หมายถึง PayPal Pte. Ltd.
 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" มีความหมายตามที่บัญญัติในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   
 • 'การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว' (Personal Payment) หมายถึง การชำระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถใช้เพื่อส่งของขวัญได้ การบริการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่
 • 'นโยบาย' หรือ 'นโยบายต่างๆ' หมายถึง นโยบายใดๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ PayPal ซึ่งคุณได้ทำขึ้นในเว็บไซต์ PayPal หรือโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการ PayPal
 • 'การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า (Preapproved Payment)' หมายถึง การชำระเงินที่ผู้รับได้รับการอนุญาตล่วงหน้าให้หักจากบัญชีของผู้ชำระโดยตรงทั้งแบบครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้รับกับผู้ชำระ 'การชำระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า' บางครั้งอาจเรียกว่า 'การชำระเงินค่าสมาชิก' 'การชำระเงินอัตโนมัติ' 'การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ' (Automatic Billing) หรือ 'การชำระเงินเป็นงวด (Recurring Payment)'
 • 'วิธีการชำระเงินหลัก (Preferred Payment Method)' หมายถึง วิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้สำหรับการชำระ แทนการใช้วิธีการชำระเงินในกรณีที่ไม้ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ
 • 'รหัสส่วนลด (Redemption Code)' หมายถึง ลำดับของอักษร ตัวเลข และ/หรือสัญลักษณ์ที่อยู่บนบัตรของขวัญ คูปองส่วนลด หรือข้อเสนอจากโปรโมชันอื่นๆ สำหรับใช้รับสิทธิประโยชน์
 • 'เงินสำรอง (Reserve) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเงินที่คุณได้รับเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งเรากันสำรองไว้เพื่อคุ้มครองจากความเสี่ยงในการถูกตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และ/หรือการใช้บริการ PayPal ของคุณ
 • 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ (Restricted Activity)' หมายถึง การทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ของสัญญาฉบับนี้
 • 'การตีคืนการชำระเงิน (Reversal)' หมายถึงการที่ PayPal ตีคืนการชำระเงินที่คุณได้รับเนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ชำระตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง (ข) เป็นการชำระให้คุณซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของ PayPal, บริษัทในเครือ หรือสาขาใดๆ ของ PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ค) ผู้ชำระเงินไม่มีอำนาจในการชำระเงิน (ตัวอย่างเช่น ผู้ชำระได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) คุณได้รับการชำระเงินจากกิจกรรมที่ละเมิดสัญญาฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือนโยบายอื่นใด หรือ (จ) PayPal ตัดสินให้คุณเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ในข้อเรียกร้อง
 • 'ผู้ขาย (Seller)' ดูคำจำกัดความ 'ผู้ค้า'
 • 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (Significantly Not as Described)' มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้
 • 'การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ (Substantial Change)' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งลดทอนสิทธิของคุณ หรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ
 • 'เติมเงิน (Top Up)' ดูความหมาย 'ฝากเงินเข้าบัญชี'
 • 'หน้ารายละเอียดการทำรายการ' (Transaction Details Page) หมายถึง หน้าในเว็บไซต์ของ PayPal ที่ชื่อ 'รายละเอียดการทำรายการ' ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ หน้านี้สามารถเข้าดูได้จากการทำรายการแต่ละครั้งในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ PayPal
 • 'การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต' (Unauthorized Transaction) มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 8.1 ของสัญญาฉบับนี้
 • 'ผู้ใช้ (User)' หมายถึง บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดที่ใช้บริการ PayPal รวมถึงคุณ
 • 'บัญชีที่ยืนยันตัวตัวบุคคลแล้ว' (Verified Account) หมายถึง สถานะบัญชีที่แสดงว่า PayPal ได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเจ้าของบัญชีมีอำนาจควบคุมตามกฎหมายในวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีหรือมากกว่าของตน สถานะของ 'บัญชีที่ยืนยันตัวตนแล้ว' ไม่ได้เป็นการรับรองตัวผู้ใช้ หรือรับประกันถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจของผู้ใช้
 • 'การชำระเงินผ่าน Virtual Terminal' หมายถึง การชำระเงินที่ดำเนินการโดย PayPal ผ่านขั้นตอนการชำระของ Virtual Terminal ซึ่งชำระโดยตรงจากบัตรเครดิต/เดบิต และไม่ผ่านบัญชี

กลับสู่ด้านบน

 

เอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม

1. ภาพรวม PayPal เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์
 2. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:
  • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
  • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ
  • ค่าธรรมเนียม eCheck
  • ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงิน
  • ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ
  • ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ
  • ค่าธรรมเนียม Micropayment
  • ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล
  • ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ

2. ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

การชำระเงินเชิงพาณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ
 • การได้รับชำระเงินหลังจากที่ผู้ขายได้ใช้แท็บ 'เรียกเก็บเงิน' บนเว็บไซต์ PayPal หรือ
 • การชำระเงินที่ส่งไปยังหรือได้รับโดยธุรกิจ องค์กรทางพาณิชย์ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่นๆ

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

แอลเบเนีย
อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล
มอลดาวา
โมนาโก
เซอร์เบีย

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

ดูตารางด้านล่าง

อาร์เจนตินา (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
บาฮามาส
เบอร์มิวดา
หมู่เกาะเคย์แมน
ชิลี
โคลอมเบีย (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
คอสตาริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอกวาดอร์
เอลซัลวาดอร์
กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส
จาเมกา
นิการากัว
ปานามา
เปรู
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

จีน

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน#:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน#:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน#:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน#:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 


อินโดนีเซีย
มาเลเซีย+
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ประเทศไทย
เวียดนาม

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน#:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน#:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติยกเว้น: แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และอียิปต์

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ญี่ปุ่น

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.1% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.1% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

 

 

 

โมร็อกโก

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ค่าธรรมเนียมคงที่

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

+ วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับมาเลเซียขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎหมาย

 • *ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่
 • # ยกเว้นการทำรายการในบริการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution, Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากเครือข่ายมือถือ
 •  การรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

การรับ
การชำระเงิน
เชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรปเหนือ*

ยุโรป I **:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ดูตารางด้านบน


* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

^^ ผู้ซื้อในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชี PayPal ได้ แต่สามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ของผู้ค้าบางแห่งได้

3. อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรม

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมจะมีให้เฉพาะกับผู้ค้าห้องพักโรงแรมซึ่งมีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ซึ่ง

 1. นำจุดขายของตนมารวมกับพันธมิตรที่ทำระบบการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับการรับรองจาก PayPal โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 2. มีบัญชีธุรกิจที่ถูกต้องอยู่ในสถานะที่ดี และ
 3. ได้รับการอนุมัติจาก PayPal

PayPal จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสำหรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมหรือไม่ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมจะจำกัดอยู่ที่การประมวลผลการชำระเงินที่ได้รับสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมของคุณเท่านั้น แม้ว่าเราจะมีสิทธิอื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ก็ตาม เราอาจเพิกถอนการอนุมัติให้คุณได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ถ้าคุณได้รับการอนุมัติสำหรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรม คุณจะจ่าย

การชำระเงินภายในประเทศ (ถ้ามี) และการชำระเงินระหว่างประเทศ

อัตรามาตรฐาน#:

2.8%

 

4. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

กิจกรรม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การแปลงสกุลเงิน

ประเทศ/ภูมิภาค:

ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่มีผลใช้บังคับ

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

3.0%

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะเวอร์จิน

4.5%

แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต้ เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน แซมเบีย ซิมบับเว

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.0%

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ยูเครน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

3.0%

ภูฎาน, กัมพูชา, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ไทย, ตองกา, เวียดนาม

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

3.0%

จีน, มาเลเซีย

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ในการแปลงเงินจำนวนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

4%

รีลบราซิล:

4%

ดอลลาร์แคนาดา:

3.5%

โครูนาเช็ก:

4%

โครเนอร์เดนมาร์ก:

4%

ยูโร:

4%

ดอลลาร์ฮ่องกง:

4%

ฟอรินต์ฮังการี:

4%

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4%

เยนญี่ปุ่น:

4%

เปโซเม็กซิโก:

4%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

4%

โครนนอร์เวย์:

4%

เปโซฟิลิปปินส์:

4%

ซวอตีโปแลนด์:

4%

รูเบิลรัสเซีย:

4%

ดอลลาร์สิงคโปร์:

4%

โครนาสวีเดน:

4%

ฟรังก์สวิส:

4%

ดอลลาร์ไต้หวัน:

4%

บาทไทย:

4%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

4%

ดอลลาร์สหรัฐ:

3.5%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

2.5%

โมนาโก

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)
 

สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ 3.0%
 

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว (โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง)

สกุลเงินและรหัส

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

4.0%

รีลบราซิล (BRL):

4.0%

ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

3.5%

โครูนาเช็ก (CZK):

4.0%

โครนเดนมาร์ก (DKK):

4.0%

ยูโร (EUR):

4.0%

ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

4.0%

ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

4.0%

เชเกิลอิสราเอล (ILS):

4.0%

เยนญี่ปุ่น (JPY):

4.0%

ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

4.0%

เปโซเม็กซิโก (MXN):

4.0%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

4.0%

โครนนอร์เวย์ (NOK):

4.0%

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

4.0%

ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

4.0%

รูเบิลรัสเซีย (RUB):

4.0%

โครนาสวีเดน (SEK):

4.0%

ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD):

4.0%

ฟรังก์สวิส (CHF):

4.0%

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

4.0%

บาทไทย (THB):

4.0%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

4.0%

ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

3.5%

เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราใช้และถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณอัตราแลกเปลี่ยนฐานจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดสกุลเงินของวันทำการแปลงสกุลเงินหรือก่อนวันทำการที่กำหนด หรือหากอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการทำรายการของคุณอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า คุณอาจมีตัวเลือก (โดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักและประเภทของแหล่งเงิน) ในการเลือกไม่รับการแปลงสกุลเงินก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกตัวเลือกการแปลงสกุลเงินอื่นๆ ในหน้า "ตรวจสอบข้อมูลของคุณ" ระหว่างชำระเงิน

เมื่อ PayPal เสนอให้มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขาย คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่คุณจะเป็นผู้อนุญาตทำรายการชำระเงินต่อไปได้ การที่คุณอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการแปลงสกุลเงินโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในกรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายโดยผู้ค้า และไม่ได้กระทำโดย PayPal และคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ในกรณีนี้ PayPal ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้ PayPal แปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ

การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ

วิธีการถอนเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณ

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย และจีน

35 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการถอนเงินหนึ่งครั้ง

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โคลอมเบีย อาร์เจนตินา คอสตาริกา เปรู

2.50%

ประเทศอื่นๆ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของคุณเงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนในกรณีที่ข้อมูลการถอนเงินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียม และเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการดูค่าธรรมเนียม

สำหรับฟิลิปปินส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มาเลเซีย (MY) หรือจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสำหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโครเอเชีย: 3.00 ยูโร

สำหรับการถอนเงินโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ของคุณโดยตรง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและวงเงินที่ถอนได้) คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่อไปนี้

ประเทศ/ภูมิภาค

สกุลเงินที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

AED

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 750 AED หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 11 AED ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 750 AED

โมร็อกโก

MAD

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 2,000 MAD หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 30 MAD ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 2,000 MAD

เคนยา

KES

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 20,000 KES หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 105 KES ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 20,000 KES

อาร์เจนตินา

ARS

75 ARS ต่อการถอน

ชิลี

CLP

800 CLP ต่อการถอน

โคลอมเบีย

COP

3500 COP ต่อการถอน

คอสตาริกา

CRC

625 CRC ต่อการถอน

เปรู

PEN

4 PEN ต่อการถอน

สาธารณรัฐโดมินิกัน

DOP

100 DOP ต่อการถอน

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เงินที่คุณถอนไปยังบัตรของคุณ

ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียม และเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการดูค่าธรรมเนียม

 

สำหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิลิปปินส์ (PH), กาตาร์ (QA), เซอร์เบีย (RS), สิงคโปร์ (SG):

1% ของยอดเงินที่โอนจะมีค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน (ค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดตามสกุลเงินมีแสดงรายการด้านล่าง (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียมต่ำสุด

ค่าธรรมเนียมสูงสุด

เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

0.90 AED

36.70 AED

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

0.25 AUD

10.00 AUD

เลฟบัลแกเรีย

0.50 BGN

20.00 BGN

ดอลลาร์แคนาดา

0.25 CAD

10.00 CAD

โครูนาเช็ก

5.70 CZK

230.00 CZK

โครนเดนมาร์ก

1.80 DKK

70.00 DKK

ยูโร

0.25 EUR

10.00 EUR

ปอนด์อังกฤษ

0.20 GBP

8.00 GBP

ดอลลาร์ฮ่องกง

2.00 HKD

80.00 HKD

คูนาโครเอเชีย

2.00 HRK

70.00 HRK

ฟอรินต์ฮังการี

70.00 HUF

2900.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล

1.00 ILS

40.00 ILS

เยนญี่ปุ่น

30 JPY

1100 JPY

ดีนาร์คูเวต

1 KWD

ไม่มีค่าธรรมเนียมสูงสุด

รูปีศรีลังกา

50.00 LKR

1800.00 LKR

เปโซเม็กซิโก

5.00 MXN

200.00 MXN

ริงกิตมาเลเซีย

1.00 MYR

40.00 MYR

โครเนอร์นอร์เวย์

1.00 NOK

40.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

0.40 NZD

15.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์

10.00 PHP

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์

1.00 PLN

40.00 PLN

กาตาร์เรียล

1.00 QAR

40.00 QAR

นิวลิวโรมาเนีย

1.00 RON

40.00 RON

ดีนาร์เซอร์เบีย

25.00 RSD

1000.00 RSD

รูเบิลรัสเซีย

20.00 RUB

700.00 RUB

โครนาสวีเดน

2.50 SEK

100.00 SEK

ดอลลาร์สิงคโปร์

0.50 SGD

15.00 SGD

บาทไทย

8.00 THB

320.00 THB

ลีราตุรกี:

1.50 TRY

60.00 TRY

ดอลลาร์สหรัฐ

$0.25 USD

$10.00 USD

แรนด์แอฟริกาใต้

3.60 ZAR

145.00 ZAR

สกุลเงินอื่นทั้งหมด

ไม่มีค่าธรรมเนียมต่ำสุด/สูงสุด

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ

เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารไต้หวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้บริการถอนเงินของธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal

2.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

 

การรับ eCheck

สำหรับผู้ขายในประเทศที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อรายการชำระเงิน สำหรับการรับเงินที่ชำระด้วย eCheck ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระ:

จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

50.00 AUD

รีลบราซิล:

75.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

45.00 CAD

โครูนาเช็ก:

850.00 CZK

โครนเดนมาร์ก:

250.00 DKK

ยูโร:

35.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

330.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

9,250 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

160.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

4,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

150.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

540.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

60.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

270.00 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

1,900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

140.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

1,400.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

60.00 SGD

โครนาสวีเดน:

320.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

50.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

1,350.00 TWD

บาทไทย:

1,400.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

30.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

45.00 USD

การปฏิเสธชำระเงิน

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$15.00 AUD

รีลบราซิล:

R$20.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$15.00 CAD

โครูนาเช็ก:

250.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

60.00 DKK

ยูโร:

11.25 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$75.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

2,000.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

40.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1,300.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

40.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

110.00 MXN

โครนนอร์เวย์

65.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$15.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์:

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

30.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

320.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$15.00 SGD

โครนาสวีเดน:

80.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

10.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$330.00 TWD

บาทไทย:

36.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£7.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$10.00 USD

 

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

22.00 AUD

รีลบราซิล:

35.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

20.00 CAD

โครูนาเช็ก:

400.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

120.00 DKK

ยูโร:

16.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

155.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

4325 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

75.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

1875 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

65.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

250.00 MXN

โครนนอร์เวย์

125.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

28.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์:

900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

65.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

640.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

28.00 SGD

โครนาสวีเดน:

150.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

22.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

625.00 TWD

บาทไทย:

650.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

14.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

20.00 USD

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงินจะเรียกเก็บ ณ เวลาที่มีการปฏิเสธชำระเงินในบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงินที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในการชำระเงินนั้น คุณจะได้รับยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะคิดตามสกุลเงินที่ได้รับ

การยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$2.00 AUD

รีลบราซิล:

R$4.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$2.45 CAD

โครูนาเช็ก:

50.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

12.50 DKK

ยูโร:

1.50 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$15.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

400.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

8.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥200.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

10.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

20.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$3.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

15.00 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

100.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

6.50 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

60 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$3.00 SGD

โครนาสวีเดน:

15.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

3.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$70.00 TWD

บาทไทย:

70.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£1.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.95 USD

ในบางกรณี PayPal อาจขอให้คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเครดิต/เดบิตของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว PayPal จะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ และกำหนดให้คุณยืนยันรหัสของรายการเรียกเก็บเงินนั้น คุณจะได้รับเงินจำนวนนี้คืน เมื่อคุณทำการยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ

10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ต่อหนึ่งรายการ) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอบันทึก ในกรณีที่คุณเข้าใจโดยสุจริตว่ามีความผิดพลาดในบัญชีของคุณ

5. ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ

 • การคิดราคาแบบ Micropayment PayPal เสนอโปรแกรมการคิดราคาแบบ Micropayment สองโปรแกรม คือ (1) ค่าธรรมเนียม Micropayment และ (2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล
  (1) ค่าธรรมเนียม Micropayment ถ้าคุณสมัครค่าธรรมเนียม Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะมีบังคับผลใช้กับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีทั้งบัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียม Micropayment และบัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน คุณจะต้องระบุรายละเอียดการชำระเงินแต่ละประเภทไปยังบัญชีที่ถูกต้องของคุณเอง และเมื่อการทำรายการได้รับการดำเนินการผ่านบัญชีที่คุณได้เลือกไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถขอให้เปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการดำเนินการชำระเงินได้

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม Micropayment

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

ทุกประเทศ (ที่มีค่าธรรมเนียม Micropayment)

การชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
6%+ ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

**** ละตินอเมริกา

6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รีลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครูนาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥7.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.05 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

**** ลาตินอเมริกาหมายถึงประเทศต่อไปนี้: แอนติกาและบาร์บูดา, แองกวิลลา, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาร์เบโดส, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บาฮามาส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกาะเคย์แมน, เซนต์ลูเซีย, มอนต์เซอร์รัต, นิการากัว, ปานามา, เปรู, ปารากวัย, ซูรินาเม, เอลซัลวาดอร์ (SV), หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

(2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ถ้าคุณสมัครและมีคุณสมบัติในการใช้ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอลแล้ว ในการทำรายการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิตอล คุณยอมรับที่จะชำระ (1) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ตามที่ได้ระบุในข้อ 2 ข้างต้น หรือ (2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ทั้งนี้แล้วแต่ว่าอัตราใดทำให้ยอดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณในการทำรายการนั้นต่ำกว่า

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

การรับ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

ทุกประเทศ (ที่มี Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล) ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่างนี้

การชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ญี่ปุ่น

การชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
5% ถึง 5.3 % + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย (ถ้ามี)

การชำระเงินในประเทศ:
5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

ยุโรปเหนือ*

5.4% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ยุโรป II***

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ประเทศอื่นๆ

6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย, เวียดนาม

การชำระเงินในประเทศ:
5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

 

จีน

การชำระเงินระหว่างประเทศ:
6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รีลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครูนาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥7.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.05 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

^^ ผู้ซื้อในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชี PayPal ได้ แต่สามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ของผู้ค้าบางแห่งได้

 

 • ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง**

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง***

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย

การชำระเงินในประเทศ (ถ้ามี):

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง****

*ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุด

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$1.25 AUD

รีลบราซิล:

R$2.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$1.25 CAD

โครูนาเช็ก:

24.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

6.00 DKK

ยูโร:

0.85 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$7.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

210.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥120.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

4.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

11.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$1.50 NZD

โครนนอร์เวย์:

6.75 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

50.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

3.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

30 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$1.60 SGD

โครนาสวีเดน:

9.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

1.30 CHF

บาทไทย:

36 THB

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$33 TWD

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.65 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.00 USD

**ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดสำหรับการชำระเงินภายในประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รีลบราซิล:

R$24 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$14 CAD

โครูนาเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมาร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

3080 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

50 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1200 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนาสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บาทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£10 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$14 USD

***ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รีลบราซิล:

R$150 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$90 CAD

โครูนาเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมาร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

18,500 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

320 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥8,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนาสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บาทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

$60 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$90 USD

****ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$60 AUD

รีลบราซิล:

R$100 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$60 CAD

โครูนาเช็ก:

1,000 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

300 DKK

ยูโร:

40 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$400 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15,000 ฟอรินต์ฮังการี

เชเกิลอิสราเอล:

200 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥5,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

200 MYR

เปโซเม็กซิโก:

750 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$75 NZD

โครนนอร์เวย์:

300 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2,500 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

150 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

1,500 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$80 SGD

โครนาสวีเดน:

400 SEK

ฟรังก์สวิส:

50 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,000 TWD

บาทไทย:

2,000 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£35 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$50 USD

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 1. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ การชำระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ
 2. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีให้บริการจำกัดเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริการ
 3. ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้
 4. ผู้ส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ส่ง

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต ถ้าคุณใช้วิธีการชำระเงินอื่นในการชำระเงินบางส่วน ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผัน

การชำระเงินหรือรับชำระเงินในประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ โมนาโก (ดูข้อควรทราบ)

EEA ใน EUR/SEK

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้ามี

ถ้ามี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

 

 

 

 

การชำระหรือรับเงินระหว่างประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ และโมนาโก

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR

แอลเบเนีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และยูเครน

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

นิวซีแลนด์

ประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

6.99 NZD

6.99 NZD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

 

 

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมคงที่ ได้แก่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

ฉ. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม

การคืนเงินสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์

จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

 

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

ถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินเต็มจำนวน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงินเชิงพาณิชย์ เราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ใดๆ ให้แก่คุณ

ถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินบางส่วน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงินเชิงพาณิชย์ เราจะคืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ให้แก่คุณตามสัดส่วน

บัญชีของผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในกรณีที่เป็นการคืนเงินเต็มจำนวน หรือได้รับเงินคืนส่วนหนึ่งของการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในกรณีที่เป็นการคืนเงินบางส่วน

จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่บัญชีของคุณได้รับในเบื้องต้นจากการชำระเงินเชิงพาณิชย์ดังกล่าว และตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ ในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมคงที่

ช. ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการชำระหรือรับเงินผ่าน PayPal ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการทำรายการระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แม้ว่าการทำรายการของคุณเป็นการทำรายการในประเทศและไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน PayPal จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต/เดบิต หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ของคุณเรียกเก็บจากการใช้บริการ PayPal ของคุณ ในกรณีที่คุณอยู่ในอิสราเอล อาจมีการหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณทันทีที่ทำรายการ PayPal โดยใช้บัตรเครดิต

 

กลับสู่ด้านบน

 

เอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลต่อเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปนี้เท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ กับข้อกำหนดของเอกสารแนบ ข ในที่นี้ ให้เอกสารแนบ ข มีผลบังคับใช้

จีน

 1. ถ้าคุณใช้บริการ ('บริการภายนอก') ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ('ผู้ให้บริการ') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 2. ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการ
 3. คุณรับทราบและยอมรับว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal" และข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงระหว่างคุณกับ PayPal แก่ "ผู้ให้บริการ" เพื่อให้ "ผู้ให้บริการ" สามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของ "ผู้ให้บริการ" ได้
 4. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการภายนอก หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการภายนอก
 5. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

โคลอมเบีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสามารถชำระเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้เท่านั้น การชำระเงินในประเทศระหว่างผู้ใช้ PayPal สองรายที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถทำได้

'ผู้มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย' หมายความว่า

 1. บุคคลทั่วไปไม่ว่าสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal และ
 2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องค์กร หรือสมาคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทะเบียน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal

อินเดีย

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 บัญชี PayPal ของอินเดียจะทำสัญญากับ PayPal Payments Private Limited และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal Payments Private Limited จะมีผลกับผู้ใช้ดังกล่าวสำหรับการทำรายการทั้งหมดหลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ตามที่สอดคล้องกับการแจ้ง RBI/2010-11/281 ของ Reserve Bank ของอินเดีย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นการเฉพาะกับผู้ใช้บริการ PayPal ในอินเดีย (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ”)

คำจำกัดความ

'ยอดคงเหลือ (Balance)' หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่ชำระโดยผู้ซื้อ หักด้วย (ก) ค่านายหน้า (ข) จำนวนเงินสำรอง (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และ (ค) จำนวนเงินที่หักผ่านการปฏิเสธชำระเงินในการทำรายการก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ซึ่งจะแสดงในบัญชี PayPal ของคุณ และนำเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

'ผู้ซื้อ' หมายถึง บุคคลผู้อาศัยอยู่นอกอินเดียซึ่งประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณ และทำการชำระเงินซึ่งคุณอาจได้รับเข้าบัญชีธนาคารของคุณผ่านบริการ PayPal (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

'ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ (Buyer's Charge)' หมายถึง ราคาขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อโดยผู้ซื้อ บวกการเรียกเก็บค่าจัดส่ง (ถ้ามี) และภาษี อากร ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระให้แก่คุณ โดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการทำรายการในทุกกรณี

'ค่านายหน้า' หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ PayPal เรียกเก็บสำหรับการจัดให้มีบริการ PayPal

'บริการ PayPal' หมายถึง บริการการดำเนินการเกตเวย์การชำระเงินที่ PayPal เสนอให้แก่ผู้ใช้ของตนที่อาศัยอยู่ในอินเดีย สำหรับการอำนวยความสะดวกให้มีการรับชำระเงินจากผู้ซื้อเข้าบัญชีธนาคารของตน

'จำนวนเงินสำรอง' หมายถึง จำนวนจากค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่ได้คำนวณและกำหนดโดย PayPal และธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เพื่อชดใช้ความรับผิดของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธชำระเงิน

1. ลักษณะของบริการ
บริการ PayPal ที่เสนอให้แก่คุณไม่ใช่บริการสะสมมูลค่า บริการ PayPal อยู่ในลักษณะของบริการการดำเนินการเกตเวย์การชำระเงิน และมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินจากผู้ซื้อทางออนไลน์เท่านั้น

2. คุณสมบัติในการใช้บริการ
ในการใช้ประโยชน์จากบริการ PayPal นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ คุณจะต้องมีหรือเปิดบัญชีธนาคารที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยถูกต้องโดยผ่านการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลและกระบวนการตรวจสอบยืนยันที่กำหนด

ความสัมพันธ์ระหว่าง PayPal และคุณ
3.1. PayPal จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและเป็นสื่อกลางในการรับค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อโดยคุณ และจะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บหรือผู้รับฝากทรัพย์สินสำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ
3.2. PayPal มีหน้าที่ในการฝากยอดคงเหลือของคุณกับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยไม่มีหน้าที่ในการชำระเงินจากยอดคงเหลือของคุณเมื่อคุณทวงถาม

4. ขั้นตอนในการใช้บริการ
4.1. คุณตกลงและรับทราบว่าคุณและ PayPal จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อผ่านบริการ PayPal
4.1.1. คุณจะต้องมีบัญชีหรือเปิดบัญชีธนาคารที่ใช้งานได้
4.1.2. หลังจากลงทะเบียนสมัครใช้บริการ PayPal คุณจะต้องให้ 'ข้อมูลของคุณ' ตามที่กำหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเลขที่บัญชีธนาคารและรหัสระบบทางการเงินของอินเดีย (Indian Financial System Code) ที่เกี่ยวข้องของคุณซึ่ง PayPal อาจกำหนดให้มีเพื่อใช้ยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของคุณ และเปิดใช้บริการ PayPal
4.1.3. หลังจากเปิดใช้บริการ PayPal แล้ว คุณจึงจะได้รับเงินที่ผู้ซื้อชำระให้คุณผ่านบริการ PayPal
4.1.4. หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อว่าผู้ซื้อพึงพอใจกับสภาพและคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ('การยืนยันของผู้ซื้อ') PayPal จะโอนค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่หักค่านายหน้าเข้าธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
4.1.5. ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะหักจำนวนเงินสำรองออก และถ้าจำเป็น จะหักจำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธการชำระเงินสำหรับการทำรายการก่อนหน้า เพื่อให้ได้ยอดคงเหลือ
4.1.6 ยอดคงเหลือและจำนวนเงินสำรองมีอยู่ที่ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะแสดงไว้ในบัญชี PayPal ของคุณ
4.1.7. หลังจากนั้นธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะส่งยอดคงเหลือไปอินเดีย และจะชำระเงินคงเหลือโดยการเติมเงินในบัญชี (ในกรณีที่บัญชีธนาคารของคุณอยู่กับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต) หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หรือโดยออกดราฟท์ให้คุณ
4.2. การโอนยอดคงเหลือเข้าบัญชีธนาคารของคุณจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ PayPal โอนเข้าธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

5. จำนวนเงินสำรอง
5.1. PayPal มีสิทธิ์หักจำนวนเงินสำรองจากค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ และฝากเงินจำนวนดังกล่าวกับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
5.2. ในกรณีที่ผู้ซื้อแจ้ง PayPal ว่าคุณไม่สามารถปลดเปลื้องภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายระหว่างคุณและผู้ซื้อได้ PayPal จะมีสิทธิ์ส่งเงินที่ถูกปฏิเสธการชำระเงินไปยังผู้ซื้อโดยหักออกจากจำนวนเงินสำรอง หลังจากได้ตรวจสอบข้อเรียกร้องของผู้ซื้อแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ PayPal ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
5.3. คุณจะมีสิทธิได้รับจำนวนเงินสำรอง หรือยอดเงินคงเหลือของจำนวนเงินสำรองในกรณีมีการปฏิเสธชำระเงินเกิดขึ้นตามข้อ 5.2 ข้างต้น หลังจากพ้นระยะเวลา 180 วันนับจากการได้รับยอดคงเหลือ

6. ข้อจำกัดการใช้บริการ
6.1. คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้บริการ PayPal เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการทำรายการ
6.2. คุณยอมรับที่จะใช้ประโยชน์จากบริการ PayPal เพื่อรับชำระเงินจากการทำรายการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ใช้บริการ PayPal เพื่อซื้อขาย หรือพยายามที่จะซื้อขายสินค้าใดๆ ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือถูกจำกัดไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่ใช้บังคับในเวลานั้น

7. ข้อจำกัดการใช้เงิน
7.1. คุณตกลงที่จะใช้บริการ PayPal เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
7.2. คุณจะไม่ใช้ยอดคงเหลือของคุณที่มีอยู่กับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินสำหรับการนำเข้า การโอนให้ผู้อื่น ฯลฯ) นอกเหนือไปจากที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคเหล่านี้

8. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น
8.1. คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทราบ เพื่อให้ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การเรียกร้อง และการดำเนินการทางกฎหมาย ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเนื่องจากฝ่ายธนาคารตัวแทนไม่สามารถชำระเงินให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ตามเมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว คุณตกลงจะไม่เรียกร้องความรับผิดจาก PayPal บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal เป็นค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว

10. ข้อจำกัดความรับผิด
10.1. ระบุไว้ชัดแจ้ง ณ ที่นี้ว่า PayPal จะต้องรับผิดชอบในการโอนยอดคงเหลือให้แก่ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อ
10.2. เมื่อมีการโอนยอดคงเหลือจาก PayPal ไปยังธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และจนกว่าจะมีการโอนยอดคงเหลือและจำนวนเงินสำรองเข้าบัญชีธนาคารของคุณ ตามวิธีที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษเหล่านี้ ยอดคงเหลือและจำนวนเงินสำรองจะอยู่ที่ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
10.3. หลังจากการโอนยอดคงเหลือโดย PayPal ไปยังธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในการชำระยอดคงเหลือและยอดเงินสำรองให้แก่บัญชีธนาคารของคุณ ตามวิธีที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษเหล่านี้ โดย PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในกรณีดังกล่าว
10.4. PayPal จะไม่อ้างความรับผิดชอบในการทำรายการที่ดำเนินการโดยสุจริต รวมถึงการทำรายการที่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน ซึ่งได้ดำเนินการภายหลังการตรวจสอบยืนยันตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
10.5. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถให้บริการหรือการหยุดชะงักของบริการ PayPal หรือผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับชำระค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อล่าช้า

11. การระงับข้อพิพาท
การแก้ไขข้อพิพาทในการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับชำระเงินของคุณจะอยู่ในความรับผิดชอบของ PayPal เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การร้องเรียนดังกล่าว คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในสัญญาสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทในกรณีเดียวกัน คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าเจรจากับธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในการร้องเรียน หรือข้อพิพาทที่เกิดจากการจ่ายยอดคงเหลือ

12. การแก้ไขข้อตกลงนี้
12.1. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม
12.2. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษนี้กับข้อสัญญาของสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษนี้จะมีผลบังคับใช้


อิสราเอล
กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาท

เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นหรือตามที่ได้อธิบายในข้อ 12.2 ข้างต้น คุณยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ PayPal จะต้องมีการพิจารณาโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และคุณตกลงยอมรับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีในข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมด สัญญานี้และข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณและเราจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะมีผลบังคับกับข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำขึ้นและจะมีการชำระหนี้ตามข้อตกลงนั้นในประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ถ้าศาลในเขตที่คุณอาศัยไม่บังคับใช้ข้อตกลงระหว่างคุณและเรา โดยกำหนดให้บังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์หรือกำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างเราในสิงคโปร์ กฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่จะนำมาใช้กับข้อพิพาทระหว่างเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ และคุณอาจฟ้องศาลของประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณและเรายอมรับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว

มาเลเซีย

PayPal ได้รับการอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ให้ดำเนินธุรกิจ e-Money เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกค้าชาวมาเลเซีย และ PayPal ไม่ได้ตอบสนองคุณอย่างทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องบริการของ PayPal ในการใช้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ว่าด้วยข้อพิพาทกับ PayPal ของสัญญาฉบับนี้ (ณ ปัจจุบันคือข้อ 12) หรือในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal คุณสามารถติดต่อ Bank Negara ได้ผ่านทาง BNMLINK และ BNMTELELINK

BNMTELELINK สามารถติดต่อได้โดยตรงทางโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ BNMLINK และ BNMTELELINK เพื่อขอข้อมูล สอบถาม หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการธนาคารทั่วไปหรือการธนาคารสำหรับอิสลาม การประกันและตะกาฟุล บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ภายใต้เขตอำนาจศาลของ Bank Negara Malaysia รายละเอียดการติดต่อของ BNMTELELINK มีดังต่อไปนี้:

 BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

P.O.Box 10922

50929 Kuala Lumpur

 โทรศัพท์: 1-300-88-5465 (LINK)

แฟกซ์: 03-2174 1515

อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my

 BNMLINK และ BNMTELELINK เปิดทำการ:

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ตามเวลามาเลเซีย

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" นอกเหนือจาก "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับภาษาอังกฤษที่ผนวกเข้ากับ "ข้อตกลง" ฉบับนี้ คุณยังสามารถดูคำชี้แจงฉบับภาษามลายูได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้

แผนงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงิน (Financial Ombudsman) แม้ว่าจะมีข้อกำหนดในข้อ 12 PayPal เป็นสมาชิกในแผนงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้แผนการนี้คือสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงิน (Ombudsman for Financial Services หรือ OFS) ซึ่งเป็นช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เป็นอิสระซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้ามาเลเซียที่มีสิทธิ์ OFS ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร้องเรียนที่มีสิทธิ์ที่อาจไม่พอใจกับการระงับข้อพิพาทของ PayPal ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการยื่นข้อพิพาทและประเภทของคำชี้ขาดที่ตัดสินโดยสำนักงานกำกับดูแล โปรดไปที่ www.ofs.org.my

การถอนเงินในประเทศมาเลเซีย หากบัญชีของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย คุณจะสามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้ แม้ว่าจะมีการระบุไว้ในส่วนที่ 12.3 สำหรับผู้พักอาศัยชาวมาเลเซียที่ลงทะเบียนบริการของ PayPal ด้วยที่อยู่ในมาเลเซีย สัญญาฉบับนี้จะได้รับการควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับข้อตกลงที่ทำขึ้นและนำมาบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในมาเลเซีย

ยกเว้นที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

โมร็อกโก

เมื่อมีการเปิดให้สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโกกับทางธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ PayPal แล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่า ถ้าคุณได้รับเงินจากผู้ใช้ PayPal เข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

* ธนาคารพันธมิตรของ PayPal สำหรับการถอนเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง และเมื่อมีการเปิดให้สามารถรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณทราบ

ฟิลิปปินส์

 1. ถ้าคุณใช้บริการ ('บริการภายนอก') ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนรับชำระเงิน หรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผู้ให้บริการ') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 2. ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการ
 3. คุณรับทราบและยอมรับว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal" และข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงระหว่างคุณกับ PayPal แก่ "ผู้ให้บริการ" เพื่อให้ "ผู้ให้บริการ" สามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของ "ผู้ให้บริการ" ได้
 4. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการภายนอก หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการภายนอก
 5. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

แอฟริกาใต้

คุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของแอฟริกาใต้ ซึ่งหมายความว่า

1. ถ้าคุณรับเงินจากผู้ใช้ PayPal ลงในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ

 1. คุณไม่สามารถชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่นเพื่อทำการซื้อหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดได้
 2. คุณต้องถอนเงินจำนวนดังกล่าวในยอดคงเหลือบัญชี PayPal เข้าบัญชีธนาคาร South African* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

2. ถ้าคุณต้องการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่น

 1. คุณต้องดำเนินการด้วยบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของคุณ หรือดำเนินการ Top Up เป็นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณจากบัญชีธนาคาร FNB*
 2. สำหรับการซื้อ เมื่อใช้ Top Up คุณจะต้องดำเนินการ Top Up แยกสำหรับการซื้อแต่ละรายการ

* FNB คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการ Top Up และการถอนเงินแต่ละครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ FNB

สิงคโปร์

บริการนี้ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 ถ้าคุณเป็นผู้พำนักในสิงคโปร์ คุณสามารถขอให้มีการส่งข้อมูลเดียวกันนี้ให้แก่คุณได้ โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ข้างต้นพร้อมกับระบุอีเมลและแจ้งว่าต้องการรับข้อมูลนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของเรามีระบุไว้ในเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ PayPal ได้จัดการให้มีการถือเงินเป็นจำนวนเท่ากับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทรัสต์

*ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ หมายความว่า

 1. บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่อยู่อาศัย' ของตน ณ เวลาที่เปิดบัญชี PayPal และ
 2. นิติบุคคลซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่จดทะเบียน' ของตน ณ เวลาที่เปิดบัญชี PayPal

ไต้หวัน

6. การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในไต้หวันของคุณอาจต้องเปิดบัญชีกับธนาคารไต้หวันที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal ('ธนาคารพันธมิตร') แล้วใช้บริการถอนเงินของธนาคารพันธมิตรนั้น ('บริการถอนเงิน') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพันธมิตร

7. ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังธนาคารพันธมิตร

8. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการถอนเงิน หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการถอนเงิน

9. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

กลับสู่ด้านบน