ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป

ยินดีต้อนรับสู่ PayPal ค่ะ

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ควบคุมการใช้งานบัญชี PayPal และบริการ Paypal ของคุณ ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณต้องเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในหน้า PayPal Worldwide และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย เพื่อเปิดบัญชี Paypal และใช้บริการ Paypal ถ้าเป็นธุรกิจ ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้งใน การดำเนินการใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในหน้า PayPal Worldwide เพื่อเปิดบัญชี Paypal และใช้บริการ Paypal

ด้วยการเปิดและใช้บัญชี PayPal ถือว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นอกจากนี้ คุณยังยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้และข้อตกลงอื่น ๆ แต่ละฉบับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ ซึ่งรวมถึง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดของนโยบายเหล่านี้ และข้อตกลงอื่น ๆ แต่ละฉบับที่บังคับใช้กับคุณอย่างละเอียด

เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้และนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหน้าการอัปเดตนโยบาย ซึ่งเผยแพร่ไว้แล้วในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนใช้บริการของ PayPal จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้โดยการอ้างอิง และจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในการอัปเดตนโยบาย

ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริการ PayPal ปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์กับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของเราก่อนหน้านี้ต่อไป

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรา

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงิน และทำหน้าที่ดังกล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริการ PayPal ของเราแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการของเราทำให้คุณสามารถส่งเงินให้แก่บุคคลใดๆ ที่มีบัญชี PayPal และสามารถใช้รับเงินได้ (ถ้ามีการให้บริการ) บริการที่เรามีให้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถดูว่าบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณโดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

บริการ PayPal ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd.

คำแนะนำผู้บริโภค — PayPal Pte. Ltd. ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ PayPal™ (PayPal Stored Value Facility) ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริการ PayPal และ PayPal ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศ/ภูมิภาค หรือตลาดใดๆ ผ่านทางข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเปิดบัญชี

เรามีบัญชีสองประเภท ได้แก่ บัญชีส่วนบุคคลและบัญชีธุรกิจ

บัญชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ชำระเงินและรับการชำระเงิน
 • ซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือหรือในร้านค้า
 • ทำการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ
 • ยอมรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือบัญชี PayPal, eCheck หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ จากผู้อื่น

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและในการควบคุมอย่างเพียงพอใน ID, รหัสผ่าน, PIN หรือรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal และบริการ PayPal

ถ้าต้องการเปิดและรักษาบัญชี PayPal คุณต้องระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพักอาศัยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ

คุณต้องอัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันในโปรไฟล์บัญชี PayPal ของคุณ

บัญชีส่วนบุคคล

ถ้าคุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าและชำระเงินให้กับครอบครัวและเพื่อนเป็นหลัก บัญชีส่วนบุคคลอาจเหมาะสมกับคุณ ด้วยบัญชีส่วนบุคคล คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น

 • ซื้อสินค้าและบริการ
 • ส่งเงินและรับเงินจากเพื่อนและครอบครัว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บัญชีส่วนบุคคลเพื่อรับการชำระเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้บัญชี PayPal ของคุณเพื่อขายสินค้าเป็นหลัก คุณควรพิจารณาใช้บัญชีธุรกิจ คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีส่วนบุคคลจากบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญชีธุรกิจได้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

บัญชีธุรกิจ

เราแนะนำบัญชีธุรกิจสำหรับบุคคลและองค์กรที่ใช้ PayPal เพื่อขายสินค้าหรือบริการเป็นหลัก แม้ธุรกิจของคุณยังไม่ได้จัดตั้งก็ตาม ด้วยบัญชีธุรกิจ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น

 • ใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อธุรกิจเป็นชื่อในบัญชี PayPal ของคุณ
 • อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในบัญชี PayPal ของคุณ
 • สมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บัญชีธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้กับบัญชีส่วนบุคคล

การเปิดบัญชีธุรกิจหรือการแปลงบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญชีธุรกิจ คุณให้การรับรองแก่เราว่าคุณกำลังใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ PayPal รับรายงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล และ/หรือธุรกิจของคุณจากตัวแทนรายงานเครดิตในตอนเปิดบัญชี เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างและเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ

ข้อตกลงสำหรับหน่วยงานด้านการค้า

ถ้ากิจกรรมที่ทำผ่านบัญชี PayPal ประเภทใดๆ ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ หรือเกี่ยวข้องกับภาคส่วนหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครือข่ายบัตรที่กำหนดให้คุณยอมรับสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เพื่อให้คุณรับการชำระเงินผ่าน Visa และ MasterCard ได้ต่อไป ในกรณีนี้สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการชำระเงินใดๆ ที่ PayPal ดำเนินการในนามของคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การอนุญาตของบุคคลที่สาม

คุณต้องเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบัญชี PayPal ของคุณ และดำเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น

คุณสามารถยินยอม ลบ และจัดการการอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้บุคคลที่สามดำเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ – ในกรณีอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการได้กับบุคคลภายนอกโดยตรง คุณรับทราบว่าถ้าคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการในนามของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณกับบุคคลที่สามนี้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้:

 • ให้บริการข้อมูลบัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในนามของคุณ
 • ยืนยันว่ามีจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทำรายการชำระเงินโดยใช้บัตรสามารถใช้งานได้บนบัญชีของคุณหรือไม่ หรือ
 • ให้บริการเริ่มต้นการชำระเงินเพื่อเริ่มการชำระเงินจากบัญชีของคุณในนามของคุณ

การให้สิทธิ์อนุญาตแก่บุคคลที่สามในการเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณด้วยวิธีใดๆ ไม่ได้ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณต้องรับผิดต่อการดำเนินการที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการ คุณจะไม่ทำให้เราต้องรับผิดชอบ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายแทนเรา ซึ่งเป็นความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่คุณได้รับภายใต้สิทธิ์ทางกฎหมายที่บังคับใช้

การปิดบัญชี PayPal ของคุณ

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ แต่คุณยังคงต้องรับผิดต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ แม้ปิดบัญชี PayPal แล้วก็ตาม เมื่อคุณปิดบัญชี PayPal เราจะยกเลิกการทำรายการที่กำหนดเวลาไว้หรือที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ คุณต้องถอนเงินหรือโอนยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ จากบัญชี PayPal ของคุณก่อนทำการปิดบัญชี คุณไม่สามารถถอนเงินหรือโอนบัตร/การ์ดของขวัญดิจิตอลที่มีการซื้อผ่านPayPal Digital Giftsและเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีบัญชี PayPal คุณยังสามารถใช้รหัสที่คุณได้รับทางอีเมล เมื่อคุณซื้อบัตร/การ์ดของขวัญเพื่อซื้อสินค้า

ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิดบัญชี PayPal ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณมีการทำรายการที่รอดำเนินการหรือข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เปิดอยู่
 • ถ้าบัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
 • ถ้าบัญชี PayPal ของคุณอยู่ภายใต้การพักเงิน จำกัดการใช้งาน หรือสำรอง

เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน โปรดรักษาข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบัน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ) ถ้าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลและแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่เราสามารถใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจากบัญชี PayPal ของคุณได้ ถ้าเราอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ในวิธีการชำระเงินดังกล่าว คุณสามารถเลือกยืนยันบัตรของคุณ เพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่าบัตรนั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของบัตร

การพักเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal

ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณถือครอง เป็นสิ่งแทนการเรียกร้องสิทธิ์ที่ไม่มีหลักประกันต่อ PayPal PayPal รวมยอดคงเหลือของคุณกับยอดคงเหลือของผู้ใช้รายอื่น และลงทุนเงินดังกล่าวในการลงทุนสภาพคล่อง จะเก็บจำนวนเงินรวมเหล่านี้แยกออกจากเงินบริษัทของ PayPal และ PayPal จะไม่นำเงินของคุณมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดของบริษัท และจะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทำให้เงินเหล่านี้ตกเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากจำนวนเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal เป็นเจ้าของดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ ในการลงทุนเหล่านี้ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จากเงินของคุณให้แก่ PayPal

การเพิ่มหรือการถอนเงิน

การเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี

คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำการทำรายการโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมียอดคงเหลือบัญชี PayPal เพื่อซื้อสินค้าหรือส่งเงิน คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี PayPal จากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal โดยส่งคำขอการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี PayPal ของคุณ จำนวนเงินที่โอนจะถูกพักไว้เป็นยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ

การถอนเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี

ถ้าคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเพื่อดูว่ามีตัวเลือกการถอนเงินใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ:

 • การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal หรือ
 • การโอนเงินไปยังบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีอยู่ หรือ
 • การขอเช็คฉบับจริงผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

คุณอาจสามารถถอนเงินผ่านผู้ให้บริการภายนอกได้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่ "บัญชี" ของคุณได้รับการลงทะเบียนไว้ ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน โปรดดูข้อกำหนดของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าว

เพื่อปกป้องเราและผู้ใช้ของเราจากการสูญเสีย เราอาจชะลอการถอนเงินในบางสถานการณ์ รวมถึงถ้าเราจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้มีการถอนเงิน หรือถ้าการชำระเงินอื่น ๆ ไปยังบัญชี PayPal ของคุณถูกตีคืน (เช่น ผลจากการปฏิเสธชำระเงิน การตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารหรือข้อพิพาทโดยผู้ซื้อ) ถ้าเราจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ การชำระเงินจะถูกพักไว้ หรือบัญชีของคุณหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใด ๆ ในขณะที่การถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอดำเนินการ คุณจะต้องเริ่มการถอนเงินใหม่ เมื่อการจำกัดการใช้งานหรือการพักเงินถูกยกเลิก หรือมีการหักเงินจากยอดคงเหลือติดลบอย่างครบถ้วนแล้ว

เราอาจจำกัดการถอนเงินของคุณ และคุณสามารถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ใด ๆ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์สามารถช่วยเรายืนยันบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งอาจช่วยให้เรายกเลิกยอดการถอนเงินใด ๆ

 • การยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ และ
 • การเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ ถ้าบัตรเดบิตของคุณมีสิทธิ์ได้รับการถอนเงินจากบัญชี PayPal คุณจะได้รับตัวเลือกให้ใช้เมื่อคุณโอนเงินออกจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้กับการโอนเงินดังกล่าวซึ่งสามารถดูได้ในหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (สำหรับบัญชีส่วนบุคคล) และหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (สำหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ให้คุณทราบล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่คุณเริ่มต้นการถอนเงินดังกล่าว

โดยทั่วไปเราจะส่งเช็คจริงผ่านที่อยู่ไปรษณีย์ที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น เว้นแต่ว่าเราได้ตรวจสอบยืนยันบัญชี Paypal ของคุณแล้ว เราจะไม่ส่งเช็คไปที่ตู้ไปรษณีย์ ถ้าคุณต้องการให้เราส่งเช็คไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและแสดงเอกสารที่เราร้องขอเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับที่อยู่นั้น ถ้าคุณไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกเช็ค เราจะส่งเงินไปยังยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่าธรรมเนียม)

การจัดการยอดคงเหลือในหลายสกุลเงิน

ถือครองสกุลเงินหลายสกุลเงิน

ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอาจถูกพักไว้ในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถถือครองสกุลเงินเหล่านี้ได้มากกว่าหนึ่งสกุลเงินในเวลาเดียวกัน

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

 • เราอาจอนุญาตให้คุณแปลงเงินเป็นยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น ถ้าคุณแปลงสกุลเงินในบัญชีของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถแปลง หรือจำนวนการแปลงที่คุณดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
 • คุณสามารถถอนเงินได้ในสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบัญชีหรือสกุลเงินอื่นดังกล่าวที่ PayPal รองรับการถอนเงินในประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียนของคุณ ถ้าต้องการถอนเงินในบัญชีของคุณที่พักไว้ในสกุลเงินอื่น คุณจะต้องแปลงสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบัญชี หรือจะมีการแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา

ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บัญชีของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในสกุลเงินนั้น หรือแปลงเงินนั้นเป็นสกุลเงินอื่น  คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลได้โดยการแปลงเงินเป็นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสกุลเงินหลายสกุลในบัญชี PayPal ของคุณ คุณไม่สามารถจัดการหรือแปลงสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเก็งกำไร การค้ากำไรจากการแปลง ตัวเลือกการแปลง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ PayPal กำหนดนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับหรือหาเงินจากอัตราการแปลงสกุลเงินเป็นหลัก PayPal อาจระงับ ยกเลิก หรือตีกลับการทำรายการใด ๆ ที่เราตัดสินใจว่าเป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้

วิธีที่เราแปลงสกุลเงิน

ถ้า PayPal แปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราใช้และถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนฐานจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดสกุลเงินของวันทำการแปลงสกุลเงินหรือก่อนวันทำการที่กำหนด หรือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจกำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินได้ในหน้าค่าธรรมเนียมของเราภายใต้ส่วนหัวค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ทางเลือกในการแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้เราแปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการให้ผู้ออกบัตรของคุณดำเนินการแปลงสกุลเงิน ถ้ามีผลบังคับใช้กับผู้ออกบัตรและเครือข่ายนั้น ๆ การเลือกการตั้งค่าสกุลเงินนี้อาจแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเลือกสกุลเงินที่ใช้สำหรับการทำรายการ ไม่ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงิน หรือมีการใช้อัตราการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการอื่น ๆ ถ้าผู้ออกบัตรของคุณแปลงสกุลเงิน ผู้ออกบัตรจะเป็นผู้กำหนดอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บ

PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการที่คุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่มีอยู่ หรือบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมโยงเป็นวิธีการชำระเงิน

ใบแจ้งยอดบัญชี

ใบแจ้งยอดบัญชี

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงความเคลื่อนไหวในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

การชำระเงินและการซื้อ

การส่งเงินหรือการรับเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

ชำระเงิน

ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากบัญชี PayPal ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการส่งเงินในบัญชี PayPal ของคุณ (บางครั้ง เรียกว่าการชำระเงินส่วนบุคคลหรือการชำระเงินแบบ peer-to-peer/P2P)

โปรดเยี่ยมชมรายชื่อบริการที่สามารถใช้ได้ตามประเทศ/ภูมิภาคที่พักอาศัย เพื่อดูว่าบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ หรือเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal

คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชี PayPal ในเวลาที่คุณส่งเงินในสกุลเงินใดๆ ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้ได้ ถ้าบุคคลที่คุณกำลังส่งเงินให้ไม่มีบัญชี PayPal บุคคลนั้นสามารถรับเงินได้โดยการเปิดบัญชี PayPal หากบุคคลที่คุณส่งเงินให้ไม่รับเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้คุณ การรับเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมีการอธิบายไว้ในส่วนการรับเงิน

เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถส่งได้ รวมถึงจำนวนเงินที่คุณชำระซื้อสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา คุณสามารถดูวงเงินที่ส่งใดๆ ได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ เราอาจเพิ่มวงเงินการส่งเงินของคุณ ถ้าคุณดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นสำหรับการยกเลิกการกำจัดวงเงินการถอนเงิน

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หนึ่งในสามสิ่งนี้อาจเกิดขึ้น: พวกเขาอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือไม่สามารถรับเงินได้ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเงินดังกล่าว หรือไม่ได้รับเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเรียกเก็บ) จะส่งกลับไปยัง:

 • วิธีการชำระเงินแบบเดิมที่คุณใช้ในการทำรายการ ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal Credit เป็นวิธีการชำระเงิน หรือ
 • ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน หรือบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงิน และเราไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

ได้รับการชำระเงิน

ถ้าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดังกล่าวจะปรากฏในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บัญชีของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้น หรือแปลงเงินนั้นเป็นสกุลเงินอื่น คุณสามารถรับสกุลเงินบางสกุลได้โดยการแปลงเงินเป็นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัว

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับการส่งเงินได้ในตารางการส่งเงินของเรา และจะเปิดเผยให้คุณทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่คุณเริ่มทำรายการส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ถ้าคุณแปลงสกุลเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณจากสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งก่อนทำรายการ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ถ้าคุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากเว็บไซต์ (ที่ไม่ใช่ Paypal) ของบุคคลที่สาม หรือโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม จากนั้นบุคคลที่สามจะพิจารณาว่าผู้ส่งเงินหรือผู้รับเงินจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม บุคคลที่สามจะเปิดเผยให้คุณทราบก่อนการส่งเงินจะเริ่มต้น

การซื้อสินค้าจาก หรือการคืนสินค้าให้ผู้ขายที่ยอมรับ PayPal

วิธีการซื้อสินค้า

คุณสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ในสกุลเงินใด ๆ ที่ผู้ขายยอมรับ และที่ PayPal รองรับ โดยใช้เงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ หรือใช้วิธีการชำระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ รวมถึงตัวอย่าง เช่น

 • การซื้อสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกออนไลน์ และการเลือก PayPal เป็นวิธีการชำระเงินของคุณที่จุดจ่ายเงิน
 • การชำระเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับสินค้าหรือบริการ
 • การใช้บัญชี PayPal ของคุณเพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าจริงของผู้ขาย

ถ้าผู้ขายที่คุณกำลังซื้อนั้นขายสินค้าหรือบริการ และผู้ขายนั้นยังไม่มีบัญชี PayPal ผู้ขายสามารถขอรับการชำระเงินจากคุณได้โดยเปิดบัญชี PayPal ถ้าผู้ขายไม่เปิดบัญชี PayPal ภายใน 30 วัน การซื้อสินค้าของคุณจะได้รับการคืนเงิน

เพื่อจัดการความเสี่ยง PayPal อาจจำกัดวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้สำหรับการทำรายการเมื่อคุณซื้อสินค้า นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินอาจถูกจำกัดสำหรับผู้ขายบางราย หรือถ้าคุณชำระเงินด้วย PayPal ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น

 • American Express อาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น สายการบินและผู้ค้าด้านการท่องเที่ยวบางราย
 • บัตรเครดิตบางใบอาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น ในอุตสาหกรรมการพนัน และ
 • ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือเติมเงินให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

เมื่อคุณอนุญาตการชำระเงินให้กับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ผู้ขายบางรายอาจใช้เวลาถึง 30 วันจึงจะสามารถทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในกรณีเหล่านี้ การชำระเงินของคุณอาจปรากฏเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในบัญชี PayPal ของคุณ ในกรณีนั้น การอนุญาตการชำระเงินของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่เกิน 30 วัน) ถ้าคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน ผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณอาจแสดงการอนุญาตที่รอดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะยกเลิกการระงับหรือได้รับการทำรายการที่สมบูรณ์

ถ้าการชำระเงินของคุณจำเป็นต้องให้เราทำการแปลงสกุลเงิน จะมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการและปรับใช้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนของวิธีที่เราแปลงสกุลเงิน และจะได้รับการพิจารณาในเวลาที่ประมวลผลการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal ถ้า Paypal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการซื้อสินค้าของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณสำหรับการทำรายการ

การตรวจสอบการชำระเงิน

เมื่อ PayPal ระบุการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง เราจะตรวจสอบการทำรายการอย่างใกล้ชิดก่อนอนุญาตให้ดำเนินการต่อ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ PayPal พักการทำรายการ และแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ในฐานะผู้ซื้อ อาจทำให้ได้รับสินค้าที่ซื้อล่าช้า ถ้าเราจัดการการทำรายการเรียบร้อย เราจะแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้า ถ้าเราไม่ได้จัดการการทำรายการ เราจะยกเลิกการทำรายการดังกล่าวและคืนเงินให้กับคุณ เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่นตามกฎหมาย

การชำระเงินอัตโนมัติ

คุณสามารถตกลงกับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ในการใช้ PayPal เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้ขาย และอนุญาตให้ผู้ขายใช้เงินจากบัญชี PayPal ของคุณด้วยการอนุมัติจากคุณในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว ตัวอย่างของการชำระเงินอัตโนมัติที่คุณสามารถจัดการได้กับผู้ขายหรือกับ PayPal รวมถึงวิธีการชำระเงินที่ PayPal เรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็นสมาชิก" "การชำระเงินเป็นงวด" "การทำรายการอ้างอิง" "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า" "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า"

คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติได้ไม่เกิน 3วันทำการก่อนวันที่การชำระเงินที่กำหนดไว้ครั้งถัดไปจากการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal เมื่อยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงของคุณกับผู้ขายดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ถ้าคุณยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติ คุณอาจยังต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขาย หรือมีภาระผูกพันเพิ่มเติมแก่ผู้ขายสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่คุณได้รับ แต่ไม่ได้ชำระเงินและคุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินให้ผู้ขายผ่านวิธีอื่น

ถ้าคุณให้การอนุญาตล่วงหน้าต่อผู้ขายหรือ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขายใช้หรือรับการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณในรูปแบบการชำระเงินเป็นงวดเป็นประจำ (เช่น ทุกเดือนหรือตามรอบการเรียกเก็บเงินประจำ) และถ้าการชำระเงินดังกล่าวมีส่วนแตกต่างกันในจำนวนเงิน คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่โอนจากผู้ขายอย่างน้อย 10 วัน ก่อนทำการโอนเงิน ถ้าผู้ขายให้ทางเลือกดังกล่าว คุณจะเลือกรับการแจ้งล่วงหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเงินของการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้านั้นอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ระหว่างคุณกับผู้ขาย

ถ้าคุณอนุญาตให้การชำระเงินอัตโนมัติและ PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ PayPal จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal) โดยมีผลในเวลาที่มีการประมวลผลการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ

การคืนเงิน

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน โดยปกติแล้ว การชำระเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทำรายการนั้น ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือยอดคงเหลือบัญชี PayPal ถ้าใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการนั้น เราจะคืนเงินการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคาร หรือไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้ สำหรับการซื้อสินค้าที่คุณดำเนินการในตำแหน่งร้านค้าของผู้ขายที่คุณชำระโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ แล้วท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน เงินจะได้รับคืนไปยังยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ

ถ้า PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการของคุณ และมีการคืนเงิน:

 • ถ้าอยู่ภายใน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ที่ใช้ ณ เวลาที่ชำระเงินเดิม
 • ถ้าเกินกว่า 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของการทำรายการของ Paypal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในวันที่มีการคืนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินเดิมของคุณ เนื่องจากค่าธรรมเนียมข้างต้นและความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงิน

การชำระเงินจะคืนเงินเป็นสกุลเงินที่คุณชำระ หรือถ้าเราไม่สามารถคืนเงินได้ในสกุลเงินที่คุณชำระในสกุลเงินถือครองหลักของคุณ

วิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการทำรายการของฉัน

การเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ

ในบางประเทศ คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงินที่ต้องการ คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการในการตั้งค่าบัญชีของคุณ อาจมีบางครั้งที่วิธีการชำระเงินที่ต้องการของคุณไม่สามารถใช้ได้ เช่น ถ้าคุณเลือกบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ต้องการแยกต่างหากสำหรับการทำรายการออนไลน์ การทำรายการในร้านค้า และการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ขาย

ถ้าคุณเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ วิธีการชำระเงินดังกล่าวจะแสดงเป็นวิธีการชำระเงินหลัก

ความพร้อมให้บริการของวิธีการชำระเงินบางวิธีอาจถูกจำกัดตามผู้ขายเฉพาะหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณกำลังใช้เพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ หรือวิธีการชำระเงินที่ต้องการของคุณไม่สามารถใช้ได้ เราจะแสดงวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรือที่คุณใช้ล่าสุดในขณะที่ทำรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ "จัดการ" เพื่อดูวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ทั้งหมด หรือเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ และเลือกวิธีการชำระเงินระหว่างการทำรายการ

วิธีการชำระเงินสำรอง

บางครั้ง การทำรายการออนไลน์แบบครั้งเดียวอาจกำหนดให้ใช้วิธีการชำระเงินสำรองในกรณีที่วิธีการชำระเงินที่คุณเลือกหรือที่ต้องการไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีเหล่านั้น เราอาจแสดงวิธีการชำระเงินสำรองให้คุณในหน้าตรวจสอบการทำรายการของคุณ ก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่ากรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกับการทำรายการออนไลน์แบบครั้งเดียวเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการชำระเงินอัตโนมัติ ถ้า PayPal กำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็นต่อการทำรายการที่จำเป็นต้องใช้วิธีการชำระเงินสำรอง คุณอาจไม่สามารถเลือกได้ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงินในวิธีการชำระเงินสำรองของคุณ

ชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนและครอบครัวโดยใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือบัญชีธนาคารของคุณ เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด ดังนั้นเราจะแสดงตัวเลือกการชำระเงินเหล่านี้ก่อนเสมอ แม้คุณมีวิธีการชำระเงินที่ต้องการที่กำหนดไว้สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของคุณ จำไว้ว่าคุณมีโอกาสเลือกวิธีการชำระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกที่ลิงก์ "เปลี่ยนแปลง" ในหน้าส่งเงิน ถ้าคุณเลือกวิธีการชำระเงินที่มีค่าธรรมเนียม เราจะแสดงค่าธรรมเนียมทุกครั้งก่อนคุณส่งเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติ

ผู้ขายบางรายอนุญาตให้คุณจัดเก็บ PayPal เป็นวิธีชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของพวกเขา ดังนั้นคุณจึงสามารถชำระเงินได้เร็วขึ้น ซึ่งมักเป็นการกำหนดสร้างข้อตกลงกับผู้ขายที่อนุญาตให้พวกเขาขอให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายเฉพาะรายได้ในเวลาที่สร้างข้อตกลง หรือในการตั้งค่าบัญชีของคุณในลิงก์แทรก เช่น คุณสามารถกำหนดให้บริการบอกรับสมาชิกภาพยนตร์รายเดือนของคุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทุกครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน

ถ้าวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ) ข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายไม่เอื้อให้สามารถในการระบุวิธีการชำระเงิน หรือถ้าคุณยังไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการในอนาคตกับผู้ขาย วิธีการชำระเงินที่ใช้จะอยู่ในวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ ถ้ามี: 1. ยอดคงเหลือ 2. บัญชีธนาคาร (การโอนเงินทันที) 3. บัตรเดบิตร่วมกับ PayPal 4. บัตรเครดิตที่มีแบรนด์ร่วมกับ PayPal 5. บัตรเดบิต 6. บัตรเครดิต และ 7. เช็คแบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงใดๆ ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณใช้บัญชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน คุณกำลังอนุญาตให้ PayPal เริ่มต้นการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังผู้รับ สำหรับการทำรายการเหล่านี้ PayPal จะทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารของคุณตามจำนวนที่คุณระบุ คุณอนุญาตให้ PayPal ลองโอนเงินนี้อีกครั้ง ถ้าธนาคารของคุณปฏิเสธการโอนเงินครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

eCheque

eCheque เป็นวิธีการชำระเงินที่คุณใช้บัญชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการชำระเงินของคุณ และการชำระเงินจะไม่ได้รับจากผู้รับจนกว่าการทำรายการจะประมวลผลเสร็จสิ้นจากธนาคาร โดยปกติแล้ว กระบวนการนี้จะใช้เวลา 3-5 วันทำการ แต่ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นถ้าการชำระเงินถูกส่งจากบัญชีธนาคารที่อยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณระบุวิธีการชำระเงินหลักไว้เป็น eCheck เราจะใช้ eCheck ในการชำระเงิน PayPal ของคุณ แม้ว่าคุณจะมียอดเงินคงเหลือก็ตาม

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal กรณีที่สามารถใช้ได้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากราคาซื้อสินค้าเต็มจำนวนบวกค่าจัดส่งเดิมที่คุณได้ชำระไว้ ถ้ามี PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อหรือไม่ การตัดสินใจเดิมของ PayPal ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อ PayPal ได้ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่หรือที่น่าสนใจซึ่งไม่มีอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาครั้งแรกหรือถ้าคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อสำคัญ: คุณอาจจำเป็นต้องคืนสินค้าให้กับผู้ขายหรือบุคคลอื่นที่เราระบุเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการข้อเรียกร้องของคุณ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากค่าจัดส่งสินค้าคืนที่คุณอาจเกิดขึ้น

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal อาจบังคับใช้ เมื่อคุณประสบปัญหาเฉพาะเหล่านี้กับการทำรายการ:

 • คุณไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้า") หรือ
 • คุณได้รับสินค้า แต่สินค้าไม่ใช่สินค้าที่คุณสั่งซื้อ (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")

ถ้าคุณเชื่อว่าการทำรายการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ข้อเรียกร้องประเภทนี้แตกต่างจากโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อ และมีการอธิบายไว้ในส่วนความรับผิดต่อการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ

ข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า

ข้อเรียกร้องของคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า ถ้า:

 • คุณไปรับสินค้าด้วยตนเอง หรือนัดหมายให้มีการรับสินค้าในนามของคุณ รวมถึงถ้าคุณใช้ PayPal ในตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าของผู้ขาย หรือ

ถ้าผู้ขายแสดงหลักฐานที่ระบุได้ว่ามีการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณจริง PayPal อาจตัดสินให้ผู้ขายเป็นฝ่ายชนะข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า แม้คุณอ้างว่าคุณไม่ได้รับสินค้านั้น ๆ ก็ตาม

ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

สินค้าอาจพิจารณาว่าเป็นสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:

 • สินค้ามีความแตกต่างจากคำอธิบายสินค้าของผู้ขายในแง่ของวัสดุ
 • คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ซื้อโดยสิ้นเชิง
 • บรรยายสภาพของสินค้าบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น สินค้าที่มีการอธิบายว่า "ใหม่" แต่สินค้าถูกใช้ไปแล้ว
 • สินค้ามีการโฆษณาว่าเป็นของแท้ แต่ไม่ใช่ของแท้ (เช่น เป็นของปลอมแปลง)
 • สินค้าขาดชิ้นส่วนหรือฟีเจอร์ที่สำคัญ และข้อเท็จจริงเหล่านั้นที่ไม่ได้มีการเปิดเผยในคำอธิบายของสินค้าเมื่อคุณซื้อสินค้า
 • คุณซื้อสินค้าจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับสินค้าทั้งหมด
 • สินค้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพที่ได้รับ และไม่ได้มีการเปิดเผยให้คุณทราบ

สินค้าไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า:

 • สินค้ามีความคล้ายคลึงกับคำอธิบายสินค้าของผู้ขายในแง่ของวัสดุ
 • ผู้ขายได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้ในคำอธิบายของสินค้าอย่างถูกต้อง
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องการสินค้านั้นหลังจากที่ได้รับแล้ว
 • มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
 • สินค้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและมีการอธิบายว่าเป็น "ของใช้แล้ว"

สินค้าและการทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:

 • อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่อาศัย
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนไม่ว่าประเภทใด
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อหรือลงทุนในธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับสินค้าสั่งทำทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสินค้าที่รับด้วยตนเอง
 • การบริจาค รวมถึงการชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าต้องห้ามตามนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า สินค้าที่คุณเก็บไว้ส่วนตัวหรือจัดให้มีการเก็บในนามของคุณ รวมถึงสินค้าที่ซื้อในที่ตั้งร้านค้าของผู้ขาย
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การชำระเงินที่ส่งโดยใช้ PayPal ไปยังให้บริการชำระเงินแบบเรียกเก็บเงิน
 • การชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้การจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal หรือการทำรายการชำระเงินของผู้ใช้ที่มาเยือน (เช่น ไม่ได้ส่งโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ)
 • การทำรายการส่งเงินที่ผู้ส่งเงินเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการ PayPal
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อ รวมถึงการทำรายการสินค้าเดี่ยวหรือการทำรายการที่มีสินค้าหลายรายการ

สิทธิ์การทำรายการสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • มีบัญชี PayPal อยู่ในสถานะที่ดี
 • ชำระเงินซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์จากบัญชี PayPal ของคุณ
 • พยายามติดต่อผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองการซื้อสินค้าของ PayPal ผ่านทางศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 • ตอบรับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ
 • เปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณชำระเงิน และปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเรา
 • ไม่ได้รับเงินคืนหรือตกลงให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณจากแหล่งอื่น

กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ของเรา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการกับผู้ขายได้โดยตรง คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ของเราผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อติดตามข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่นข้อเรียกร้อง (ขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง) ได้โดยโทรหาเราและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามมีการอธิบายไว้ด้านล่าง และถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ข้อเรียกร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธ:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณทำการชำระเงิน ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถเริ่มการสนทนาโดยตรงกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทำรายการของคุณที่อาจช่วยแก้ไขข้อพิพาทได้ ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทกับผู้ขายได้โดยตรง โปรดดำเนินการขั้นตอนที่ 2 เราจะพักเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในบัญชี PayPal ของผู้ขายจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขหรือปิดลง

ขั้นตอนที่ 2: ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอรับเงินคืน โดยดำเนินการภายใน 20 วันหลังจากเปิดข้อพิพาท ในกรณีที่คุณและผู้ขายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ หรือไม่เช่นนั้นเราจะปิดข้อพิพาทโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอเงินคืนได้โดยผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ผู้ขายหรือ PayPal สามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้เช่นกันในขั้นตอนนี้ PayPal อาจขอให้คุณรออย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ทำรายการก่อนจะยกระดับข้อพิพาท

ขั้นตอนที่ 3: ตอบกลับคำขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal หลังจากที่คุณ ผู้ขาย หรือ PayPal ยกระดับข้อพิพาทของคุณเป็นข้อเรียกร้องเพื่อขอรับการจ่ายเงินคืน PayPal อาจขอให้คุณส่งใบเสร็จรับเงิน การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตำรวจ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ PayPal ระบุ คุณจะต้องตอบกลับคำขอเหล่านี้ภายในเวลาที่กำหนดที่ติดต่อกับคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตามคำขอจัดส่งสินค้าของ PayPal ภายในเวลาที่กำหนด ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  PayPal อาจขอให้คุณจัดส่งสินค้าคืนผู้ขาย ให้กับ PayPal หรือบุคคลที่สาม (ซึ่ง PayPal จะเป็นผู้ระบุไว้) และหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว โดยคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง:

สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมไม่ถึง 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง) การยืนยันที่สามารถเรียกดูได้ออนไลน์ซึ่งระบุที่อยู่นำส่งที่แสดงชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ วันที่นำส่ง และตัวตนของบริษัทส่งสินค้าที่คุณใช้เป็นอย่างน้อย

สำหรับการทำรายการที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสกุลเงินในตารางด้านล่าง) หรือมากกว่า คุณต้องแสดงหลักฐานการนำส่งที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อมีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล หรือยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้) ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะต้องมีการยืนยันด้วยลายเซ็นเมื่อการชำระเงินเกินกว่ามูลค่าที่เทียบเท่ากับ 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำรายการ

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รีลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย:

48,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น:

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย:

3,100 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

ขั้นตอนที่ 5: PayPal จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย(รวมถึงการปิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ โดยอัตโนมัติ) ตามการคุ้มครองและข้อกำหนดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ PayPal ถือว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมในบางโอกาส

โปรดทราบว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าดิจิตอลแบบ Micropaymentจะมีกฎพิเศษที่มีผลบังคับใช้ และนั่นรวมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเราอาจตีคืนการทำรายการโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดจำนวนการตีคืนอัตโนมัติที่คุณได้รับประโยชน์ แต่แม้ว่าจะเป็นกรณี คุณก็ยังสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทมาตรฐานของ PayPal ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ในกรณีที่ PayPal ตัดสินในขั้นสุดท้ายให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าว

ถ้า PayPal พบว่าผู้ซื้อเป็นฝ่ายชนะ PayPal จะจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มจำนวน บวกค่าจัดส่งเดิม

ถ้าผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนั้น

ถ้าผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นของปลอม ผู้ขายจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อและคุณจะไม่ได้รับสินค้าคืน

ข้อพิพาทกับเราหรือผู้ออกบัตรของคุณ

ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ และคุณไม่พอใจกับการทำรายการ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของคุณ สิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรที่บังคับใช้อาจกว้างเกินกว่าสิทธิ์เหล่านั้นที่คุณใช้ได้ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เช่น ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณอาจสามารถกู้คืนเงินที่คุณชำระให้แก่สินค้าที่ไม่น่าพอใจได้ แม้ลูกค้าไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสินค้าไม่ตรงตามที่บรรยายกับเรา

คุณต้องเลือกว่าจะยื่นข้อพิพาทกับ PayPal ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อ หรือยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณไม่สามารถดำเนินการทั้งสองในเวลาเดียวกันหรือขอคืนเงินสองครั้งได้ ถ้าคุณยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับเรา และคุณยังยื่นข้อพิพาทสำหรับการทำรายการเดียวกันกับผู้ออกบัตรของคุณ เราจะปิดข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องของคุณกับเรา การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณ คุณจะไม่สามารถยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้องกับเราในภายหลังได้

ถ้าคุณเลือกที่จะคัดค้านการทำรายการกับ PayPal และเราตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับคุณ คุณสามารถแสวงหาเพื่อยื่นข้อพิพาทกับผู้ออกบัตรของคุณได้ในภายหลัง ถ้า PayPal ไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของคุณจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของผู้ออกบัตรในการยื่นข้อพิพาท และเนื่องจากความล่าช้าของเราที่คุณได้รับเงินคืนน้อยกว่ายอดเต็มจำนวนที่คุณควรมีสิทธิได้รับจากผู้ออกบัตร เราจะคืนเงินให้คุณในส่วนที่เหลือ (ซึ่งหักลบด้วยจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณได้รับแล้วจากผู้ขายหรือผู้ออกบัตรของคุณ) ก่อนจะติดต่อกับผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ หรือยื่นข้อพิพาทกับ PayPal คุณควรติดต่อผู้ขายเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของคุณก่อน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของผู้ขาย

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

การขายและการรับชำระเงิน

การรับชำระเงินจากผู้ซื้อสำหรับสินค้าและบริการ

การรับชำระเงินส่วนตัว

ความสามารถในการรับชำระเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีความสามารถในการรับชำระเงินได้หรือไม่ด้วยการเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณ

ถ้าคุณใช้บัญชี PayPal ของคุณเพื่อรับการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือรับเงินบริจาค คุณต้อง:

 • ชำระค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ใด ๆ สำหรับการรับเงิน
 • ไม่ขอให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่คุณ ถ้าคุณดำเนินการดังกล่าว PayPal อาจลบความสามารถในการรับการชำระเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้บัญชี Paypal ของคุณได้โดยไม่ต้องมีบัญชี PayPal คุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดของการใช้งานดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได้ หรือในเว็บไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้าข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขวิธีชำระเงินทางเลือกของ PayPal

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณตกลงที่จะไม่บังคับเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่ได้ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal

การนำเสนอของ PayPal

คุณจะต้องปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินของ PayPal หรือเครื่องหมายของ PayPal อย่างน้อยที่ตราไว้กับวิธีการชำระเงินอื่นๆที่คุณได้รับจากการขายสินค้าที่มีการเชื่อมโยงระบบตราสินค้าของ PayPal รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือเหมือนกันมากเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับเครื่องหมายและวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่แสดงวิธีการชำระเงินหรือทำเครื่องหมายต้นทาง (หรือที่จุดก่อนหน้านี้ในประสบการณ์การชำระเงิน) จาก การนำเสนอบริการหรือเครื่องหมายของ PayPal

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณต้องไม่แสดงคุณลักษณะด้านวิธีการชำระเงินของ PayPal ผิดพลาด หรือแสดงตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหน้าร้านหรือในเครื่องมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณยอมรับว่าจะแสดงเครื่องหมายการชำระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย

การรายงานข้อมูลภาษี

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับภาษี การเรียกเก็บ อากร หรือการประเมินของรัฐบาลที่คล้ายกัน ซึ่งได้แก่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีเงินได้ ภาษีโภคภัณฑ์ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการประเมินโดยเขตอำนาจศาลใดๆ (เรียกรวมกันว่า "ภาษี") และเว้นแต่ว่าค่าธรรมเนียมของเราที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอัตราภาษีประเภทใด (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการชำระเงินหรือรับชำระเงิน และคุณต้องรับผิดชอบในการประเมิน จัดเก็บ รายงาน และส่งภาษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีแต่เพียงผู้เดียว PayPal ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าต้องมีการเก็บภาษีใดๆ จากการทำรายการของคุณหรือไม่ ตลอดจนการคำนวณ จัดเก็บ รายงาน หรือส่งภาษีที่เป็นผลมาจากการทำรายการ

นโยบายการคืนเงินและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณต้องประกาศการคืนเงินและนโยบายการคืนสินค้า รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสอบการชำระเงิน

PayPal ตรวจสอบการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง ถ้า PayPal ระบุตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง เราจะพักการชำระเงินและแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณเลื่อนการจัดส่งสินค้า PayPal จะดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนหรือยกเลิกการชำระเงิน ถ้าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณจัดส่งสินค้า มิฉะนั้น PayPal จะยกเลิกการชำระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อ เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการอื่นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินนี้เสร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ถ้าผู้ขายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุ้มครองผู้ขาย PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ/หรือผ่านบัญชี PayPal ของคุณ

การชำระเงินในร้านค้า

ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินด้วย PayPal ที่ร้านค้าจริง คุณต้องสื่อสารเรื่องยอดรวมของการทำรายการกับลูกค้าก่อนชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีของลูกค้าเฉพาะการทำรายการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องแสดงใบเสร็จรับเงินจริงถ้าลูกค้าขอ คุณยอมรับว่าการทำรายการใด ๆ ที่คุณดำเนินการจะมีคำอธิบายของสินค้าและบริการที่กำลังทำการซื้อถูกต้องและเป็นจริง

ผู้ขายของตลาด

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ PayPal เสนอ คุณต้องปฏิบัติตามกฎใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของตลาดหรือของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสำหรับการขายสินค้าที่คุณดำเนินการผ่านฟอรัมนั้นๆ การคุ้มครองดังกล่าวใดๆ อาจขอให้คุณดำเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อเรียกร้อง

บัตรที่ไม่มีการทำรายการ

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ซื้อใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการโดยใช้บัญชีของตนเพื่อซื้อสินค้าจากคุณในฐานะผู้ขาย การทำรายการจะได้รับการประมวลผลเป็นการทำรายการแบบ "ไม่แสดงบัตร" แม้ผู้ซื้อจะอยู่ที่ร้านค้าของคุณก็ตาม

การยอมรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า

ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถยอมรับการชำระเงินจากบัญชีของผู้ซื้อผ่านการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว การทำรายการประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน" "การบอกรับเป็นสมาชิก" "การชำระเงินเป็นงวด" "การทำรายการอ้างอิง" "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า" "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินแบบอัตโนมัติ"

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ซื้อ:

คุณต้อง:

คุณต้องไม่:

ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแต่ละครั้งจากผู้ซื้อสำหรับจำนวนเงิน ความถี่ และระยะเวลาของการชำระเงินดังกล่าวใดๆ

เริ่มต้นการชำระเงินในอนาคตใหม่อีกครั้งโดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อหยุดหรือยกเลิกการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า

ให้กระบวนการยกเลิกออนไลน์ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ถ้าผู้ซื้อสมัครการชำระเงินออนไลน์แบบอนุมัติล่วงหน้า

ให้ผู้ซื้อสามารถหยุดการชำระเงินดังกล่าวใดๆ ได้สูงสุด 3 วันทำการก่อนวันที่กำหนดไว้สำหรับการชำระเงิน

แจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงจำนวนเงินและวันที่ของการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ถ้าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแตกต่างจากจำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า หรือ (ที่ตัวเลือกของผู้ซื้อ) การชำระเงินใดๆ ที่มีจำนวนเงินนอกเหนือจากช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ คุณจะมีความสามารถในการรับชำระเงินได้ แต่คุณจะต้องถอนเงินที่ได้รับเต็มจำนวนผ่านวิธีการถอนเงินที่มีอยู่ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีการถอนเงินโดยอัตโนมัติเป็นประจำออกจากบัญชี PayPal ของคุณตามวิธีการถอนเงินที่คุณกำหนดไว้ ถ้าต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินอัตโนมัติ โปรดคลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการทำรายการสำหรับการชำระเงินออนไลน์และในร้านค้า

ค่าธรรมเนียมการทำรายการมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ PayPal ของคุณขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมที่คุณชำระเมื่อขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อชำระเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของตน (หรือใช้กระเป๋าสตางค์อื่นที่ได้รับอนุญาต) สามารถดูได้ในตารางค่าธรรมเนียมการบริการสำหรับผู้ค้า โปรดทราบว่า: โปรดทราบ:

 • เราอาจปรับค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับการทำรายการในอนาคตที่คุณประมวลผลโดยใช้ PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนที่จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมใดๆ หรือการแนะนำค่าธรรมเนียมประเภทใหม่
 • หากคุณทำการคืนเงินการทำรายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยังผู้ซื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผู้บริจาค จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก
 • หากคุณยอมรับการชำระเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ PayPal (อย่างเช่น PayPal Payments Pro) ค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีผลกับการทำรายการของคุณ

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า

ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครแบบใช้ครั้งเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิก ที่นี่

ค่าธรรมเนียม Micropayment

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคิดราคาแบบ Micropayment สำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าการทำรายการของคุณมักจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ดังกล่าว คุณต้องมีบัญชี PayPal ที่อยู่ในสถานะที่ดี (เช่น ไม่มีการจำกัดการใช้งานหรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ) คุณต้องไม่ดำเนินการชำระเงินโดยใช้ PayPal Payments Pro และคุณต้องส่งใบสมัครและให้เราทำการอนุมัติ

ถ้าบัญชี PayPal ของคุณได้รับการอนุมัติให้ยอมรับ Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม Micropayment จะมีผลบังคับใช้กับการทำรายการทั้งหมดสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ ถ้าคุณมีบัญชี PayPal หลายบัญชี คุณต้องกำหนดเส้นทางการทำรายการ Micropayment ของคุณผ่านบัญชีที่เหมาะสม เมื่อประมวลผลการทำรายการแล้ว PayPal จะไม่กำหนดเส้นทางการทำรายการผ่านบัญชีต่างๆ ใหม่

ในการสมัคร Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอลนั้น คุณตกลงว่าการทำรายการสำหรับสินค้าดิจิตอล คุณจะได้รับเงินในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในตารางด้านล่าง และในกรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท PayPal สามารถยกเลิกการทำรายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal

บริการจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal ช่วยให้คุณชำระเงินหลายยอดในครั้งเดียวเพื่อส่งค่าคอมมิชชัน รีเบต และการชำระเงินทั่วไป ถ้าต้องการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องมี:

 • บัญชีธุรกิจ PayPal อยู่ในสถานะบัญชีที่ดีและไม่มีการจำกัดวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ และ
 • สมัครและรับสิทธิ์ของเราในการใช้บริการเหล่านี้

เราอาจลบความสามารถของคุณในการใช้ารจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนได้ทุกเมื่อ ถ้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านั้นสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้

จำนวนเงินที่คุณจะชำระให้แก่เราสำหรับบริการเหล่านี้แตกต่างกันไปตามที่ระบุว่าคุณใช้บริการจ่ายเงินปันผลหรือบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน วิธีการชำระเงิน และสกุลเงินของการชำระเงิน คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ในตารางค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal

การฝากเงินใหม่ การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีการคืนเงินหรือเป็นโมฆะในเวลาต่อมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่มีการชำระให้แก่คุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน หรือค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เมื่อใดก็ตามที่มีการคืนเงินการทำรายการหรือการทำรายการถูกยกเลิก PayPal จะคืนเงินหรือยกเลิกการทำรายการจากบัญชี PayPal ของคุณในสกุลเงินเดียวกันกับการทำรายการเดิม ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal สำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอสำหรับการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรือยกเลิกการทำรายการ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในขณะที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการทำรายการ

หากคุณทำการคืนเงินการทำรายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยังผู้ซื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผู้บริจาค จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก (ซึ่งจะไม่มีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนที่เปิดบัญชี PayPal และใช้บริการ PayPal)

บัญชีของผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือสัดส่วนของจำนวนการชำระเงินในกรณีที่มีการคืนเงินบางส่วน เราจะเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ของค่าธรรมเนียมที่คุณชำระ และจำนวนเงินที่ชำระคืนจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

การชำระเงินที่เป็นโมฆะและถูกตีกลับ

การชำระเงินให้คุณอาจเป็นโมฆะและถูก PayPal ตีกลับ ถ้า:

 • คุณไม่มีข้อเรียกร้องตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่ส่งให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงผลอันเกิดจากการที่คุณไม่ตอบกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ผู้ซื้อของคุณยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร และการทำรายการนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ใช่ PayPal กำหนดว่าผู้ซื้อจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เมื่อผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร
 • คุณไม่ได้ดำเนินการตามการทำรายการตามสัญญา หรือคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเมื่อจำเป็น
 • eBay ตัดสินใจไม่ยอมรับคุณภายใต้โปรแกรมรับประกันการคืนเงิน (และคุณยังไม่ได้เลือกยกเลิก)
 • การตรวจสอบการตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารที่ผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อดำเนินการพบว่าการทำรายการนั้นเป็นการฉ้อโกง
 • PayPal ส่งการชำระเงินให้คุณผิดพลาด
 • การชำระเงินไม่ได้รับการอนุมัติ
 • คุณได้รับการชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ละเมิดข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal

เมื่อคุณรับชำระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คุณเต็มจำนวนพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม ในกรณีที่การชำระเงินนั้นถูกเพิกถอนในภายหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถ้าผู้ซื้อชำระเงินในสกุลเงินอื่นจำนวนเงินที่ชำระให้คุณเต็มจำนวนที่ชำระให้แก่คุณอาจได้รับการคำนวณในสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ณ เวลาที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะรับผิดในจำนวนเงินที่ชำระพร้อมค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะทำให้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบเป็นจำนวนเงินที่คุณติดหนี้เรา และในสถานการณ์นี้คุณต้องเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณทันทีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว PayPal อาจ:

 • รับคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ PayPal โดยหักจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ
 • ดำเนินความพยายามเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกคืนจำนวนเงินดังกล่าวจากคุณ
 • ดำเนินการใดๆ และดำเนินการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วนจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal หรือ
 • จำกัดการใช้งานหรือดำเนินการอื่นๆ ในบัญชี PayPal ของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติและการพักเงิน

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงิน

สำหรับการทำรายการที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านทางบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ หรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราว และผู้ซื้อยื่นปฏิเสธชำระเงินสำหรับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของตน PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ซื้อประสบความสำเร็จในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินที่เรียกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินของการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ

ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินเดิมของการทำรายการ ถ้าเป็นการทำรายการในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงินหลักที่คุณถืออยู่

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจากผู้ขายเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับการทำรายการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของผู้ซื้อหรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราวของ PayPal โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาท เมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องโดยตรงกับ PayPal ปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรของตน หรือตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท จะถูกเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรืออัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินที่คุณเลือกไว้สำหรับการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมข้อพิพาท ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ จะมีการหักค่าธรรมเนียมข้อพิพาท จากบัญชี PayPal ของคุณหลังจากที่มีการตัดสินข้อเรียกร้องแล้ว

จะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทเมื่อมีการสร้างข้อพิพาทแล้ว โดยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนเงินการทำรายการทั้งหมดในข้อเรียกร้องของคุณ เทียบกับยอดขายทั้งหมดของคุณในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น สำหรับข้อพิพาทที่ยื่นในเดือนกันยายน อัตราส่วนข้อพิพาทของคุณจะคำนวณโดยพิจารณาจากอัตราข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยตรงกับ PayPal และที่ยกระดับเรื่องให้ PayPal ช่วยตรวจสอบ ยกเว้นข้อเรียกร้องสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต และการปฏิเสธชำระเงินทั้งหมดจากผู้ออกบัตรของผู้ซื้อหรือการตีคืนการชำระเงินจากธนาคารของผู้ซื้อ

ถ้าอัตราส่วนข้อพิพาทของคุณอยู่ที่ 1.5% หรือมากกว่า และคุณมีการทำรายการขายมากกว่า 100 ครั้งในช่วง 3 เดือนเต็มก่อนหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ ไม่เช่นนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทที่:

 • เป็นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ที่ไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • สามารถระงับได้โดยตรงระหว่างคุณกับผู้ซื้อ และไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • ผู้ซื้อยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • มีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • เป็นข้อเรียกร้องที่มีมูลค่าการทำรายการน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน
 • PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณตัดสินให้คุณเป็นผู้ชนะ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทที่:

ผู้ขายที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อาจจำเป็นต้องจัดส่งแผนการเยียวยาแก้ไข ซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายสาเหตุของอัตราการเกิดข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อลดข้อพิพาท และกำหนดการในการดำเนินการดังกล่าว

ข้อพิพาทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรือ ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง แต่ตัวข้อเรียกร้องเองก็ยังอาจถูกนับรวมในการคำนวณอัตราส่วนข้อพิพาททั้งหมดของคุณ

ส่วนค่าธรรมเนียมข้อพิพาทนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียที่เปิดบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal

ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองผู้ซื้อต่างๆ ที่มีต่อผู้ขาย

คุณควรอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และถ้าคุณขายสินค้าและบริการให้แก่และรับชำระเงินจากผู้ซื้อที่มีบัญชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณควรทำความคุ้นเคยกับการคุ้มครองการซื้อสินค้าของ PayPal ที่สามารถใช้ได้กับผู้ซื้อในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้น สิทธิ์ของผู้ซื้อภายใต้โปรแกรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผู้ขาย คุณสามารถดูข้อมูลนี้เกี่ยวกับโปรแกรมของ PayPal ได้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ตั้งของผู้ซื้อที่ด้านบนของหน้าเว็บเพจ และอ้างถึงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่บังคับใช้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ

ถ้าคุณแพ้ในข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

 • คุณจะต้องชดใช้คืนให้ PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ
 • ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคารวมทั้งค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน) และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการทำรายการดังกล่าว
 • คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่คุณชำระโดยเกี่ยวกับการขายสินค้า
 • ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน หรือคุณอาจจำเป็นต้องยอมรับสินค้าคืนและชำระค่าส่งคืนสินค้า
 • ถ้าข้อเรียกร้องของสินค้าที่ได้รับเป็นแบบ "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน" และเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณขายเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อและคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน

ถ้าคุณยอมรับการชำระเงิน PayPal จากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณขายผ่าน eBay คุณจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ถ้าคุณเลือกยกเลิกโดยการโทรหา eBay PayPal จะดำเนินการตามการตัดสินใจของ eBay โดยให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายชนะภายใต้โปรแกรมตามหลักของการส่งการชำระเงิน PayPal กลับไปให้คุณ ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมจำนวนเงิน เราอาจ:

 • พักเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่าจะมีเงินเพียงพอในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมข้อเรียกร้องดังกล่าว หรือ
 • สร้างยอดคงเหลือติดลบในบัญชี PayPal ของคุณ

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

เราให้การคุ้มครองผู้ขายตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก เมื่อคุณเปิดบัญชีของคุณ นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การมีสิทธิ์คืออะไร

ถ้าคุณขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ และการทำรายการเกิดข้อพิพาทหรือถูกยกเลิกในภายหลังภายใต้การตีคืนการชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือการปฏิเสธชำระเงิน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการรักษาจำนวนเงินที่ซื้อไว้เต็มจำนวนเมื่อมีผลบังคับใช้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนการชำระเงินที่คุณจะได้รับการคุ้มครอง เมื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดการทำรายการในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำรายการของคุณมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้หรือไม่

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อาจบังคับใช้ เมื่อผู้ซื้ออ้างว่า:

 • ผู้ซื้อไม่ได้อนุญาตหรือได้รับประโยชน์จากเงินที่ส่งจากบัญชี PayPal ของตน (เรียกว่า "การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต") และการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จัดให้มีขึ้นโดย PayPal หรือ
 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าจากคุณ (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีไม่ได้รับสินค้า")

นอกจากนี้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อาจมีผลบังคับใช้ เมื่อการทำรายการถูกตีกลับเนื่องจากการปฏิเสธการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์โดยผู้ซื้อ หรือเมื่อการชำระเงินผ่านธนาคารถูกตีกลับโดยธนาคารของผู้ซื้อ

ส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ตามที่มีผลบังคับใช้กับคุณ แต่คุณควรทำความคุ้นเคยกับผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองผู้ซื้อต่างๆ ที่มีต่อผู้ขายด้วยเช่นกัน

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้

 • คุณแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ ยกเว้นสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของสินค้าที่จับต้องไม่ได้
 • คุณต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุอยู่ในหน้ารายละเอียดการทำรายการในบัญชี PayPal ของคุณสำหรับการทำรายการ ถ้าในตอนแรกคุณได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้รับในหน้ารายละเอียดการทำรายการ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้น เราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่กำหนดโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
 • คุณต้องตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal ในเวลาที่เหมาะสมตามคำขอในอีเมลของเราที่ติดต่อกับคุณ หรือที่ติดต่อกับคุณผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ถ้าคุณไม่ตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ของ PayPal ภายในเวลาที่มีการร้องขอ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองผู้ขาย
 • ถ้าการขายสินค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือสินค้าที่ทำตามสั่ง คุณจะต้องจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่คุณระบุไว้ในรายการ มิฉะนั้น เราขอแนะนำให้คุณจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายใน 7 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
 • คุณต้องยอมรับชำระเงินจากบัญชี PayPal สำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
 • ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ การชำระเงินจะต้องระบุว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ "มีสิทธิ์" สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้า

เพื่อให้มีสิทธิ์ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • เมื่อผู้ซื้อยื่นปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร การชำระเงินรายการนั้นจะต้องทำเครื่องหมายกำกับว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ที่จะรับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • คุณต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

การขายสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อการขายเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้

 • ข้อกำหนดในการเชื่อมโยงระบบ
  • ในกรณีที่คุณได้เชื่อมโยงระบบกับผลิตภัณฑ์ PayPal Checkout ไว้ คุณจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเวอร์ชันปัจจุบัน ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินโดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสำหรับมือถือ หรือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งข้อมูลเซสชันไปยัง PayPal เมื่อชำระเงิน ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบกับ PayPal ผ่านบุคคลที่สาม หรือถ้าคุณมีการเชื่อมโยงระบบกับแอปเดิมไว้
  • อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ในการเชื่อมโยงระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านั้น ถ้าจำเป็น
 • ชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการมาตรฐานแล้ว เมื่อทำการขาย
 • จัดส่งสินค้าแล้ว และแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้
 • แสดงการยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่งและภาษี) เกินจำนวนเงิน (ตามสกุลเงินของการชำระเงิน) ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่งและภาษี) อยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะต้องมีการยืนยันด้วยลายเซ็น เมื่อการชำระเงินเกินกว่ามูลค่าที่เทียบเท่ากับ 750 ดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของ PayPal ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำรายการ

การสร้างหลักฐานหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สินค้าที่จับต้องได้

สิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องได้มีดังต่อไปนี้

หลักฐานการจัดส่งสินค้า

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

เอกสารออนไลน์หรือฉบับกระดาษจากบริษัทที่จัดส่งซึ่งแสดง

 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่สำหรับผู้รับที่ตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • ที่อยู่สำหรับผู้รับที่แสดงเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

เอกสารออนไลน์หรือฉบับกระดาษจากบริษัทที่จัดส่งซึ่งแสดง

 • วันที่จัดส่งและสถานะ "จัดส่งแล้ว" ของสินค้าหรือบริการ
 • ที่อยู่สำหรับผู้รับที่แสดงเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 • การยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่งและภาษี) เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (ตามสกุลเงินของการชำระเงิน) ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น การยืนยันด้วยลายเซ็นเป็นเอกสารออนไลน์ที่สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทส่งสินค้า ซึ่งระบุว่าสินค้ามีการลงนามแล้ว (ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้)

สำคัญ: บริษัทขนส่งที่คุณเลือกและตัวเลือกการจัดส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทขนส่งของคุณสามารถระบุสถานะ ‘ส่งแล้ว’ ในที่อยู่ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นข้อเรียกร้องการคุ้มครองผู้ขายของคุณอาจถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สินค้าที่จับต้องไม่ได้

สิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้มีดังต่อไปนี้

สำหรับสินค้าดิจิทัลหรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ หลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งแสดงว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อแล้ว หลักฐานที่น่าเชื่อถืออาจได้แก่ ระบบบันทึกที่แสดงวันที่จัดส่งสินค้า โดยสินค้าได้รับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ส่งไปยังผู้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถ้ามี หรือ
 • ได้รับหรือเข้าถึงได้โดยผู้รับ

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รีลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย:

27,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น:

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย:

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

สินค้าและการทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์

การจำหน่ายสินค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ถ้า:

 • ผู้ซื้ออ้าง (ทั้งกับเราหรือผู้ออกบัตร) ว่าสินค้าที่คุณจัดส่งไม่ใช่สินค้าที่มีการสั่งซื้อ (เรียกว่าข้อเรียกร้อง "กรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")
 • ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ PayPal กำหนดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คือสินค้าปลอม
 • ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณส่งมอบด้วยตนเอง รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ดำเนินการในร้านค้าของคุณที่จุดขายหน้าร้าน
 • เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่ไม่ได้ประมวลผลผ่านบัญชี PayPal ของผู้ซื้อหรือการทำรายการชำระเงินของผู้ใช้ที่มาเยือน PayPal เช่น ถ้าการขายสินค้าดำเนินการโดยใช้ผลิตภัณฑ์PayPal Payments Proคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง
 • การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคำ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่จับต้องได้หรือในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน)
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เทียบเท่าเงินสด รวมถึงบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาค
 • สัมพันธ์กับการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนไม่ว่าประเภทใด
 • ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดยใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเพื่อนและครอบครัวของ PayPal
 • ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้การจ่ายเงินปันผลและบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal
 • สินค้าคือยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน หรือเรือ
 • สินค้าไม่ได้มีการจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ และการพักเงิน

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา, บัญชี Paypal ของคุณ, บริการ PayPal หรือการติดต่อกับ PayPal, ลูกค้า Paypal อื่นๆ หรือบุคคลที่สาม คุณจะไม่

 • ฝ่าฝืนข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ นโยบายการใช้บริการของ PayPal, ข้อตกลงสำหรับหน่วยงานด้านการค้า(ถ้าข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ) หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal
 • ละเมิดกฎหมาย บทกฎหมาย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับ (เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริการทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาหลอกลวง)
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 • ขายสินค้าปลอม
 • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่หรือการก่อกวน
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 • ส่งหรือรับสิ่งที่เรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่าเป็นเงินฉ้อโกง
 • เข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือการทำรายการอันอาจเป็นการฉ้อโกงและ/หรือน่าสงสัย
 • ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะแจ้งการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 • พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินข้อพิพาทโดยการรับหรือพยายามรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน
 • เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 • ดำเนินธุรกิจของคุณหรือใช้บริการ PayPal ในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อ
  • การร้องเรียน
  • ผู้ซื้อเป็นผู้ร้องขอ (ทั้งที่ยื่นกับเราหรือผู้ออกบัตร) เพื่อทำให้การชำระเงินให้คุณเป็นโมฆะ หรือ
  • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดหรือการสูญเสียอื่นๆ ของ PayPal, ลูกค้า PayPal อื่นๆ, บุคคลที่สาม หรือคุณ
 • ใช้บัญชี PayPal หรือบริการของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อให้ได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายบัตรเครดิต
 • อนุญาตให้บัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ
 • ให้คุณได้รับเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตของคุณ (หรือช่วยให้ผู้อื่นดำเนินการเช่นนั้นได้)
 • เข้าใช้บริการ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการประเทศที่อนุญาตของ PayPal
 • ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริการ PayPal ใด ๆ) ที่เราดำเนินการหรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ; อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส ม้าโทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่พยายามหรืออาจสร้างความเสียหาย ก่อกวน ขัดขวาง ใช้ในทางที่ผิด เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ดักฟัง หรือยึดหรือได้มาซึ่งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ หรือบริการของ PayPal; ใช้พร็อกซีนิรนาม; ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคัดลอกเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา; หรือใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเว้นการทำงานของโรบอตของเรา; หรือแทรกแซงหรือระงับการทำงาน หรือพยายามแทรกแซงหรือระงับการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา บริการ PayPal ใดๆ หรือการใช้บริการ PayPal ใดๆ ของผู้ใช้รายอื่น
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ
 • ใช้บริการ PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
 • หลีกเลี่ยงนโยบายของ PayPal ใดๆ หรือการพิจารณาเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ เช่น การระงับการใช้งานชั่วคราวหรือไม่มีกำหนด หรือการพักบัญชี การจำกัดการใช้งาน หรือข้อจำกัดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการต่อไปนี้: การพยายามเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเพิ่มเติม เมื่อบัญชีมียอดคงเหลือบัญชี PayPal ติดลบ หรือถูกจำกัดการใช้งาน ระงับ หรือถูกจำกัดอื่นๆ; การเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล ฯลฯ) หรือการใช้บัญชี PayPal ของบุคคลอื่น
 • ก่อกวน และ/หรือคุกคามพนักงาน ตัวแทน หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ของเรา
 • ละเมิด (ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย) กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
 • ทำให้เราได้รับจำนวนข้อเรียกร้องที่ไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนซึ่งถูกปิดตามความเห็นชอบของผู้เรียกร้องเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือธุรกิจของคุณ
 • มีคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 • เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ผู้นั้นให้กระทำได้
 • ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ PayPal หรือใช้บริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
 • คัดลอก ทำซ้ำ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สามใดๆ แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียน แสดงหรือเฟรมเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ PayPal ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น และไม่ใช้รหัสผ่านของบุคคลอื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งเกิดจากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิด

สิ่งที่เราอาจดำเนินการ ถ้าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกจำกัดการใช้งานใดๆ

ถ้าเราเชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เหล่านี้ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal, ลูกค้าของ PayPal และบุคคลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินการของเราอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 • ยุติข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จำกัดบัญชี PayPal และ/หรือปิดหรือระงับบัญชี PayPal ของคุณทันที และโดยที่ไม่มีบทลงโทษถึงเรา
 • ปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบันและอนาคต
 • จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใด ๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา บัญชี PayPal ของคุณหรือบริการ PayPal ใด ๆ รวมถึงการจำกัดความสามารถในการชำระเงินหรือส่งเงินด้วยวิธีการชำระเงินใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี PayPal ของคุณ การจำกัดสามารถของคุณในการชำระเงินหรือถอนเงิน
 • ถือเป็นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณถ้ามีเหตุผลจำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากความรับผิดชอบต่อ PayPal หรือบุคคลที่สามหรือถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา
 • ระงับการมีสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ติดต่อผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณโดยใช้ PayPal ธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ บุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณ
 • อัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้กับเรา
 • ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณ
 • พักเงิน นำไปใช้ หรือโอนเงินในบัญชี PayPal ของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในสิงคโปร์หรือที่อื่น ๆ และสั่งถึง PayPal หรือบริษัทในเครือ
 • ถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ PayPal ที่เกิดจากการละเมิดนโยบายฉบับนี้ หรือ
 • ถ้าคุณเป็นผู้ขายและคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการแล้วนอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้วคุณจะต้องรับผิดต่อ PayPal ตามจำนวนเงินที่เกิดจากการที่คุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าปรับเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการละเมิดนโยบายการใช้บริการหนึ่งครั้ง เป็นการประเมินค่าเสียหายที่แท้จริงขั้นต่ำที่สมเหตุผลของ PayPal ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวกับขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ PayPal ซึ่งประมาณการณ์ได้ตามควรแก่เหตุผล ทั้งนี้ด้วยสภาพของการละเมิดนโยบายการใช้บริการ การคำนวณค่าเสียหายที่แท้จริงนั้นจะไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากมาก PayPal อาจหักค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุม

ถ้าเราปิดบัญชี PayPal ของคุณ หรือยุติการใช้บริการ PayPal ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และทำให้เงินที่ไม่มีการจำกัดการใช้งานใด ๆ ในบัญชี PayPal ของคุณพร้อมสำหรับการถอนเงิน

คุณต้องรับผิดชอบในการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่ PayPal ลูกค้า Paypal ใดๆ หรือบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือการใช้บริการ PayPal ของคุณ

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรอง

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองคืออะไร

ในบางกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และความปลอดภัยและความมั่นคงของเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการ PayPal ทาง PayPal อาจดำเนินการในระดับบัญชีหรือระดับการทำรายการ เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าเราดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ที่นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา แต่เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเหล่านี้ ถ้าต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการใช้งานบัญชี การพักเงิน หรือเงินสำรอง คุณควรไปที่ศูนย์แก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลแจ้งเตือนของเราเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน การพักเงิน หรือสำรอง

การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองอาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรักษาความลับที่จำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองของ PayPal ลูกค้า และ/หรือผู้ให้บริการของเรา เราอาจใช้โมเดลป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ  นอกจากนี้ เราอาจถูกจำกัดการใช้งานภายใต้ข้อบังคับหรือหน่วยงานรัฐบาลไม่ให้เปิดเผยข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวต่อคุณ  เราไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเสี่ยงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของเราให้คุณทราบ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของ PayPal ตามที่อธิบายข้างต้นและช่วยให้เราประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณได้ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal สำหรับใบแจ้งยอดการเงินและเอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นๆ อย่างทันท่วงที

การพักเงิน

การระงับ คือการดำเนินการที่ PayPal สามารถดำเนินการได้ในบางกรณีในระดับการทำรายการหรือระดับบัญชี เมื่อ PayPal ระงับการชำระเงินไว้ชั่วคราว เงินจะไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ส่งเงินหรือผู้รับได้ PayPal ตรวจสอบปัจจัยหลายประการก่อนทำการระงับการชำระเงิน รวมถึงการถือครองบัญชี กิจกรรมการทำรายการ ประเภทธุรกิจ ข้อพิพาทของลูกค้าในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม สถานการณ์ทั่วไปบางสถานการณ์ที่ PayPal จะพักการชำระเงินรวมถึง:

 • ผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่จำกัดกิจกรรมการขาย
 • การชำระเงินสำหรับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือตั๋ว
 • ผู้ขายที่มีปัญหาด้านการดำเนินการ หรือความไม่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือข้อพิพาทในระดับสูง

การพักเงินโดยอิงจากการตัดสินใจความเสี่ยงของ PayPal

เราอาจพักการชำระเงินที่ส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าเราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี PayPal ของคุณ หรือการทำรายการของคุณ หรือการพักการชำระเงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดบังคับ เราตัดสินใจว่าจะขอพักการชำระเงินตามปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ได้จากแหล่งข้อมูลภายในและบุคคลที่สาม เมื่อเราพักการชำระเงิน เงินดังกล่าวจะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณโดยมีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือรอดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านบัญชี PayPal ของคุณ หรือทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่เราดำเนินการพักเงิน

โดยทั่วไปแล้ว การระงับความเสี่ยงยังคงมีผลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณ เว้นแต่ว่า PayPal มีเหตุผลที่จะพักการชำระเงินต่อไป เราอาจปลดเงินที่พักไว้ก่อนหน้านี้ในบางสถานการณ์ (เช่น ถ้าคุณอัปโหลดข้อมูลติดตามการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ) แต่การปล่อยเงินก่อนกำหนดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การพักเงินอาจอาจมีระยะเวลานานกว่า 30 วันถ้าการชำระเงินดังกล่าวถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกตีกลับตามการทำรายการที่เกิดข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้ด้านล่าง ในกรณีนี้เราจะพักการชำระเงินในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไข

การพักเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในตลาด

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ PayPal เสนอ การพักเงินอาจดำเนินการในการชำระเงินที่ส่งให้คุณตามคำแนะนำของตลาดหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณให้สิทธิ์การอนุญาตแก่เราในการพักเงินของคุณ และจะเป็นไปตามข้อตกลงกับบุคคลที่สาม การพักเงินเหล่านี้จะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ตลาดหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องสั่งให้ PayPal เตรียมการพักเงินเหล่านี้ คุณจะต้องติดต่อตลาดหรือบุคคลที่สามโดยตรง

การพักเงินโดยอิงจากการทำรายการที่เกิดข้อพิพาท

ถ้าการชำระเงินที่ส่งให้คุณในฐานะผู้ขายถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกตีกลับ เราอาจทำการพักเงินชั่วคราวในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อคุ้มครองยอดเงินที่อาจถูกตีกลับ สถานการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนการฝากเงินใหม่ การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงินคือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เราพักการชำระเงิน ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการไม่ควรถูกตีกลับ เราจะยกเลิกการพักเงินชั่วคราว ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการควรถูกตีกลับ เราจะลบเงินออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

การจำกัดการใช้งานบัญชี

ข้อจำกัดการใช้งานทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบัญชี PayPal ของคุณได้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การถอนเงิน การส่งเงิน หรือการรับเงิน ข้อจำกัดการใช้งานเหล่านี้มีการปรับใช้เพื่อช่วยคุ้มครอง PayPal, ผู้ซื้อ และผู้ขาย เมื่อเราสังเกตเห็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น หรือการดำเนินการที่เราพบว่าดูเหมือนผิดปกติหรือต้องสงสัย นอกจากนี้ ข้อจำกัดการใช้งานยังช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรักษาสถานะบัญชี PayPal ของคุณอีกด้วย

มีเหตุผลหลายประการที่เราอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณหรือบริการ PayPal และ/หรือจำกัดการเข้าถึงเงินของคุณ รวมถึง:

 • ถ้าเราสงสัยว่ามีคนกำลังใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ เราจะจำกัดการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของคุณ และตรวจสอบหากิจกรรมการฉ้อโกง
 • ถ้าผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีคนใช้บัตรของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต ในทำนองเดียวกัน ถ้าธนาคารของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชี PayPal ของคุณกับบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ถ้าเรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดนโยบายการใช้บริการ
 • ผลการดำเนินงานของผู้ขายที่ระบุถึงบัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างรวมถึง: การแสดงผลการขายที่ไม่ดีเพราะคุณได้รับข้อเรียกร้องในจำนวนที่สูงผิดปกติและปฏิเสธชำระเงินขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ต้นทุนสูง หรือถ้าปริมาณยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และโอกาสที่จะขอให้มีการคืนกลับสู่สภาพปกติถ้าเราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้ โดยปกติแล้ว การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณให้ข้อมูลตามที่เราขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หลังจากคุณให้ข้อมูลนั้นแก่เรา อาจดำเนินการเพื่อปกป้อง PayPal ผู้ใช้ของเรา บุคคลที่สาม หรือคุณจากการตีคืน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ ความเสี่ยงทางกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ และความรับผิดอื่นใด

เงินสำรอง

เราอาจขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าเราเชื่อว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนบัญชี PayPal โมเดลธุรกิจ หรือการทำรายการของคุณ เมื่อเราขอสงวนบัญชี PayPal ของคุณ นั่นหมายความว่าการทำรายการทั้งหมดหรือบางส่วนจะแสดงผลเป็น "รอดำเนินการ" ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal และคุณจะไม่สามารถถอนเงินในสถานะ "รอดำเนินการ" เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทำรายการที่คุณดำเนินการซึ่งกำลังถูกตีกลับ หรือเป็นโมฆะ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal หรือการใช้บริการ PayPal เราทำการตัดสินใจว่าจะขอสงวนบัญชีโดยตั้งอยู่บนปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีให้จากแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลที่สาม

PayPal พิจารณารายการปัจจัยที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ อย่างไร รวมถึง:

 • ระยะเวลาที่คุณอยู่ในธุรกิจ
 • ไม่ว่าอุตสาหกรรมของคุณมีความเป็นไปได้สูงที่จะปฏิเสธชำระเงินหรือไม่
 • ประวัติการประมวลผลการชำระเงินของคุณกับ PayPal และผู้ให้บริการรายอื่น
 • ประวัติทางธุรกิจ และ/หรือข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ
 • กรอบเวลาในการนำส่งของคุณ
 • ไม่ว่าคุณจะมีจำนวนเฉลี่ยที่สูงกว่าการคืนสินค้า การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทหรือไม่

ถ้าเราสำรองเงินในบัญชีของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเราและข้อกำหนดของการสำรอง

มีเงินสำรองอยู่สองประเภทที่อาจถูกพักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณ และหนึ่งในนั้นหรือทั้งสองประเภทอาจมีการนำไปใช้ในเวลาเดียวกัน:

 • เงินสำรองหมุนเวียนคือเงินสำรองที่เปอร์เซ็นต์ของการทำรายการแต่ละรายการที่คุณได้รับในแต่ละวันถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในภายหลังตามตารางที่กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองของคุณอาจกำหนดไว้ที่ 10% และพักไว้เป็นเวลา 90 วันในระยะเวลาหมุนเวียน– ซึ่งหมายความว่าเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 จำนวน 10% จะถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในวันที่ 91 ส่วนเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จำนวน 10% จะถูกพักไว้จนถึงวันที่ 92 เป็นต้น เงินสำรองหมุนเวียนเป็นประเภทการสำรองเงินที่พบได้บ่อยที่สุด
 • เงินสำรองขั้นต่ำคือจำนวนเงินขั้นต่ำเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องเก็บไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลา เงินสำรองขั้นต่ำนำมาใช้เป็นจำนวนแรกเริ่มที่ฝากในรวดเดียว หรือสร้างขึ้นมาในลักษณะตามช่วงเวลาจากเปอร์เซ็นต์ของการขายสินค้าจนกระทั่งถึงจำนวนเงินสำรองขั้นต่ำ ซึ่งเหมือนกับเงินสำรองตามช่วงเวลา

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินสำรองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความเสี่ยง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดใหม่

คำสั่งศาล ข้อกำหนดบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

ถ้าเราได้รับแจ้งจากคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงการอายัดทรัพย์หรือกระบวนการเทียบเคียงใดๆ) ที่ส่งผลต่อคุณ หรือถ้าเรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดบังคับ เราอาจต้องดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการพักการชำระเงินไปยัง/จากบัญชี PayPal, การวางเงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ หรือปล่อยเงินของคุณ เราจะตัดสินว่าการดำเนินการใดที่จำเป็นต่อเรา ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ว่าคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ กดหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการเหล่านี้ เราไม่มีภาระผูกพันในการโต้แย้งหรือยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อเราปรับใช้การพักเงิน เงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานอันเป็นผลจากคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ การพักเงิน เงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานดังกล่าวอาจยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ PayPal พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่ามีความจำเป็น

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

การรับผิดสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การป้องกันการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ คุณควรเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณและตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณเป็นประจำ PayPal จะแจ้งการทำรายการแต่ละรายการให้คุณทราบ โดยการส่งอีเมลไปยังอีเมลหลักของคุณ คุณควรตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำรายการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการแต่ละครั้งได้รับอนุญาตและสมบูรณ์ถูกต้อง

PayPal จะปกป้องคุณจากการกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อมีการใช้งานการคุ้มครองนี้ PayPal จะคุ้มครองคุณเต็มจำนวนของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตราบใดที่คุณให้ความร่วมมือกับเราและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร

"การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต" เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญาตและไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ขโมยรหัสผ่านของคุณ แล้วใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณและทำการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ ถือว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาต:

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีกลับการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

การรายงานการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ทันทีถ้าคุณเชื่อ:

 • มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ส่งจากบัญชีของคุณ
 • มีการเข้าใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือ
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าใช้งานบัญชี PayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือปิดการใช้งาน

คุณต้องให้ข้อมูลที่มีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการใช้งานบัญชีของคุณอย่างไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดตามที่ขอเพื่อช่วยเหลือ PayPal ในการสืบสวน

หากคุณแจ้งให้เราทราบถึงการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำรายการ และเราเห็นว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง 100% สำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น

การแก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดคืออะไร

'ข้อผิดพลาด' หมายถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาดการประมวลผลที่เกิดจาก PayPal หรือซัพพลายเออร์ ซึ่งบัญชี PayPal ของคุณถูกหักหรือฝากเงินผิดพลาด หรือเมื่อมีการบันทึกการทำรายการไว้ในบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
 • คุณชำระเงิน และจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องถูกหักจากบัญชี PayPal ของคุณ
 • การทำรายการหายไปหรือไม่มีการระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอย่างถูกต้อง
 • เราทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด

ต่อไปนี้จะไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด:

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณได้ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีกลับการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน
 • ถ้าคุณชำระเงินให้แก่คู่สัญญาผิดราย หรือชำระเงินผิดจำนวน (เช่น เนื่องจากการพิมพ์ผิด) (ทางแก้อย่างเดียวของคุณในสถานการณ์นี้จะเป็นการติดต่อคู่สัญญาที่คุณชำระเงินให้และขอให้คู่สัญญาคืนเงินที่ชำระให้พวกเขา PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรือตีคืนการชำระเงินที่คุณชำระผิดพลาด)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ติดต่อเราได้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรา

โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด ถ้าคุณคิดว่าใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จของคุณไม่ถูกต้อง หรือถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จ เราต้องได้รับการติดต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกิน 60 วันหลังจากที่เราส่งใบแจ้งยอดแรกที่เกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด

 • โปรดแจ้งชื่อ อีเมล และหมายเลขบัญชีแก่เรา (ถ้ามี)
 • อธิบายข้อผิดพลาดหรือการโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชัดเจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด หรือเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรดแจ้งจำนวนเงินในสกุลดอลลาร์ที่สงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาด

ถ้าคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งคำร้องเรียนหรือคำถามของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราภายใน 10 วันทำการ เราจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการหลังจากเราได้รับแจ้งจากคุณถึงข้อผิดพลาดที่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ ถ้าเราตัดสินใจดำเนินการเช่นนี้ เราจะฝากเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณภายใน 10 วันทำการในจำนวนเงินที่คุณคิดว่าเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้คุณมียอดเงินชั่วคราวระหว่างระยะเวลาที่เราดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงยอดเงินชั่วคราวภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่โอน ถ้าเราขอให้คุณแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราไม่ได้รับเรื่องจากคุณภายใน 10 วันทำการ เราอาจไม่โอนเงินชั่วคราวเข้าบัญชี PayPal ของคุณ

สำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ใหม่ การทำรายการที่จุดขาย หรือการทำรายการจากต่างประเทศ เราอาจใช้เวลาถึง 90 วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ สำหรับบัญชี PayPal ใหม่ (การทำรายการจากบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาน้อยกว่า 30 วันทำการก่อนวันที่คุณแจ้งให้เราทราบ) เราอาจใช้เวลาถึง 20 วันทำการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

เราจะบอกคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ภายใน 3 วันทำการหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าไม่มีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะส่งคำอธิบายการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณ ถ้าคุณได้รับวงเงินชั่วคราว เราจะหักวงเงินชั่วคราวออกจากบัญชีของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันและจำนวนเงินที่หักออกไป คุณสามารถขอสำเนาเอกสารที่เราใช้ในการตรวจสอบได้

ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของคุณทันทีภายใน 1 วันทำการหลังการพิจารณาของเรา หรือในกรณีที่คุณได้รับเงินชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ได้

ข้อผิดพลาดการประมวลผล

เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดการประมวลผลใดๆ ที่เราพบ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้

 • คุณได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ แล้วเราจะให้เครดิตบัญชี PayPal ของคุณ สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณควรได้รับกับยอดที่คุณได้รับจริงๆ
 • คุณได้รับเงินมากกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ แล้วเราจะหักบัญชี PayPal ของคุณ สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณได้รับจริง ๆ กับยอดที่คุณควรได้รับ
 • ถ้าเราไม่ได้ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดหรือในจำนวนเงินที่ถูกต้อง เราจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวนี้โดยตรง เว้นแต่ว่า:
  • ไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา เพราะคุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์
  • ระบบของเราไม่ได้ทำงานอย่างเหมาะสม และคุณทราบเกี่ยวกับการหยุดทำงานเมื่อคุณเริ่มทำรายการหรือ
  • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ทั้ง ๆ ที่มีข้อควรระวังอย่างเหมาะสม

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลไม่ใช่:

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการของ PAYPAL

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา

คุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด เมื่อคุณเปิดบัญชี PayPal โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี หรือคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจากเรา โปรดรอ 10 วันทำการเพื่อให้การยกเลิกมีผล เราจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับบัญชีหรือบริการ PayPal แม้คุณเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

ถ้าคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณที่หมายเลขนั้นโดยใช้การโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อ: (1) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริการ PayPal และ/หรือการให้บริการบัญชี PayPal (2) ตรวจสอบหรือป้องกันการหลอกลวง หรือ (3) จัดเก็บหนี้ เราจะไม่ใช้การโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือส่งข้อความติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เว้นแต่ว่าเราได้รับการยินยอมจากคุณ เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับเราเพื่อช่วยเหลือเราในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้น แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยินยอมเพื่อรับการโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ PayPal เสนอ คุณสามารถปฏิเสธการรับการโทรข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้หลายวิธี รวมถึงผ่านใบเสร็จรับเงินการทำรายการอีเมล ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า PayPal อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทางอื่นถ้าเราจำเป็นต้องพูดคุยกับคุณ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์และการส่งข้อความในอัตรามาตรฐาน

PayPal อาจติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีหรือการทำรายการ PayPal ใด ๆ และบริการ PayPal อิเล็กทรอนิกส์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตอีเมลหลักของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ PayPal สามารถติดต่อสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้า PayPal ส่งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจากอีเมลหลักที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเก่า ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลอื่นใด จะถือว่า PayPal ได้ส่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวถึงคุณแล้ว

โปรดทราบว่า ถ้าคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะที่บล็อคหรือเปลี่ยนเส้นทางของอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ได้อยู่ในสมุดอีเมล คุณจะต้องเพิ่ม PayPal ลงในสมุดอีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อสื่อสารที่เราส่งถึงคุณได้

คุณสามารถอัปเดตอีเมลหลักหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal ถ้าอีเมลของคุณไม่ถูกต้องและส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal อาจถือว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถทำรายการใด ๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้ จนกว่าเราจะได้รับอีเมลหลักที่สามารถใช้งานได้จากคุณ

PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณถ้าคุณเพิกถอนคำยินยอมของคุณในการรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่เราส่ง

เว้นแต่ว่าคุณกำลังติดต่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ระบุที่อยู่ประกาศอื่นๆ (เช่น กระบวนการความรับผิดต่อการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ) ประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง PayPal ต้องส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึง: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและยอมรับว่า PayPal อาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่คุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณกับ PayPal หรือตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม หรือเพื่อการคุ้มครองของเราเอง โดยไม่ต้องประกาศหรือเตือนให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและเข้าใจว่าในขณะที่การติดต่อสื่อสารของคุณกับ PayPal นั้นอาจถูกดักฟัง ตรวจสอบ หรือบันทึก PayPal อาจไม่ได้บันทึกสายโทรศัพท์หรือการโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal ไม่รับประกันว่าการบันทึกสายโทรศัพท์เฉพาะใด ๆ จะถูกเก็บรักษาหรือสามารถกู้คืนได้

สิทธิ์ของ PayPal

สิทธิ์การระงับและการยุติของ PayPal

PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal บางอย่างหรือทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบ เมื่อยุติข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และการชำระเงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดที่พักไว้ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ให้แก่คุณ

ผลประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัย

เพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณอนุญาตให้ PayPal ริบ และผลประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยในและต่อยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณในการครอบครองของ PayPal

จำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal

ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่ติดลบจะแสดงจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal PayPal อาจเริ่มหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินที่คุณเพิ่มลงในบัญชี PayPal ของคุณ หรือการชำระเงินที่คุณได้รับในภายหลัง ถ้าคุณมีบัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี เราอาจเริ่มหักยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่ติดลบในบัญชี PayPal หนึ่งบัญชี จากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ในบัญชี PayPal อื่นๆ ของคุณ ถ้าคุณใช้บัญชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดคงเหลือติดลบ คุณอนุญาตให้ PayPal รวมยอดคงเหลือติดลบกับการหักบัญชีหรือการทำรายการใดๆ ที่ส่งจากบัญชีของคุณเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลการรวมดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าในการเริ่มต้นการหักบัญชีหรือทำรายการ

ถ้าคุณพักเงินในบัญชี PayPal ในหลายสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหนึ่งนั้นติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม PayPal อาจหักลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น กับยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินต่างๆ ได้ ถ้าคุณมียอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 21 วัน หรือนานกว่านั้น PayPal จะแปลงยอดคงเหลือติดลบนี้เป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่การแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

นอกเหนือจากข้างต้น ถ้าคุณมียอดค้างชำระที่เป็นหนี้ PayPal, บริษัทในเครือ หรือ eBay ทาง PayPal สามารถหักเงินจากบัญชี Paypal ของคุณเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา เช่น Xoom หรือ Braintree

การดำเนินการในกรณีล้มละลาย

ถ้าคุณได้เริ่มต้นดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายล้มละลายใดๆ เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบังคับตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเข้าถือสิทธิ

ถ้า PayPal ทำให้การชำระเงินที่คุณดำเนินการให้ผู้รับเป็นโมฆะหรือตีกลับการชำระเงินนั้น (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ริเริ่มหรือไม่ก็ตาม) คุณยอมรับว่า PayPal สันนิษฐานว่าคุณมีสิทธิ์เหนือผู้รับชำระเงินและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนั้น และอาจดำเนินการใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยตรง หรือในนามของคุณ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal

ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่เราไม่ดำเนินการกับการที่คุณหรือผู้อื่นละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการกับการผิดสัญญาในครั้งต่อไปหรือที่คล้ายคลึงกัน

การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

ในส่วนนี้ เราใช้คำว่า "PayPal" เพื่ออ้างอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริษัทในเครือของเรา และผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมค้า ผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เราควบคุม ที่เราได้รับการควบคุมโดย หรือที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ PayPal สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal และการใช้บริการ PayPal ของคุณ คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ให้ PayPal ได้รับอันตรายจากข้อเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ดำเนินการหรือเกิดจากบุคคลที่สามใดๆ หรือเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การใช้บริการ PayPal ที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม และ/หรือการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณอนุญาตให้ใช้บัญชี PayPal หรือเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ใดๆ ในนามของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ความรับผิดของ PayPal ถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับบัญชี PayPal และการใช้บริการ PayPal ของคุณ PayPal จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายในกรณีเฉพาะ โดยบังเอิญ หรือโดยสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายต่อการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อมอบบริการของ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการหรือในนามของเรา บริการของ PayPal ใดๆ หรือข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการละเลย) เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดของเราต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ในกรณีใดๆ จะถูกจำกัดตามจำนวนเงินจริงที่เกิดจากความเสียหายโดยตรง นอกจากนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต PayPal จะไม่รับผิด และตกลงที่จะไม่ให้ PayPal รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียเงิน ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง ผลกำไร หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่นๆ หรือความเสียหายโดยกรณีพิเศษ โดยอ้อม หรือโดยสืบเนื่องใด ๆ) ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจาก: (1) การใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ใดๆ (2) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา และบริการ PayPal ใดๆ (3) ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายอื่นๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเราหรือบริการ PayPal ใด ๆ หรือเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์หรือบริการ PayPal ใดๆ (4) บกพร่อง จุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบประเภทใดๆ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเรา หรือบริการ PayPal ใดๆ หรือในข้อมูลและกราฟิกที่ได้รับ (5) เนื้อหา การดำเนินการ หรือการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม (6) การระงับหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ หรือ (7) ความจำเป็นของคุณในการแก้ไขแนวทางปฏิบัติ เนื้อหา หรือพฤติกรรม หรือการสูญเสียหรือการไม่สามารถทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการหรือนโยบายของ PayPal ฉบับนี้

ข้อความปฏิเสธการรับประกันและการปลดเปลื้อง

ไม่มีการรับประกัน

บริการ PayPal มอบในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย PayPal ปฏิเสธการรับประกันกรรมสิทธิ์โดยนัยใดๆ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ฝ่าฝืนกฎ

PayPal ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้บริการโดยผู้ขายที่ยอมรับ PayPal เป็นวิธีการชำระเงิน และ PayPal ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทำรายการจนเสร็จสิ้น หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ PayPal ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้บริการ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรือปลอดภัย และการทำงานของไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการ PayPal ใดๆ) ที่เราดำเนินการ หรือในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต และการออกเช็คได้รับการดำเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริการ PayPal ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรือของบริการไปรษณีย์ ความในวรรคนี้ให้สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

การปลดเปลื้อง PayPal

ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับผู้ถือบัญชี PayPal อื่นใด คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal จากข้อเรียกร้อง คำร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ในประเภทหรือรูปแบบใดๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใดๆ ในการเข้าสู่การปลดเปลื้องนี้ คุณสละสิทธิ์การคุ้มครองใดๆ อย่างชัดแจ้งว่าจะจำกัดการคุ้มครองของการปลดเปลื้องนี้เพื่อให้มีเฉพาะข้อเรียกร้องเหล่านั้น ซึ่งคุณอาจรู้หรือสงสัยว่ามีอยู่แล้วในลักษณะที่ยินยอมตามการปลดเปลื้องนี้

ข้อพิพาทกับ PayPal

ติดต่อ PayPal ก่อน

ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal ซึ่งดำเนินการในฐานผู้หรือหรือผู้ขาย เป้าหมายของเรา คือการเรียนรู้เกี่ยวกับความกังวลของคุณ ถ้าเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ เราจะมุ่งหาวิธีที่เป็นกลางและคุ้มค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ PayPal ที่เกี่ยวข้องกับบริการอาจมีการรายงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้า PayPal

อนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราวหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า) ซึ่งจำนวนเงินรวมที่เรียกร้องต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คุณสามารถเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลต่อต้นทุนสูงกว่า ผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันแต่ไม่จำเป็นต้องมีการปรากฏตัวได้ ถ้าคุณเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องเริ่มต้นกระบวนการการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาททางเลือก ("ADR") อื่นใดที่เป็นที่ยอมรับและโดยความตกลงร่วมกันของคุณกับเรา ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ (ก) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว โดยคุณจะเป็นผู้เลือก (ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่กำหนดให้มีการปรากฏตัวของคู่กรณีหรือพยานในการพิจารณา เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นอย่างอื่น และ (ค) คำตัดสินชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ได้ที่มีเขตอำนาจ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าของ PayPal

"PayPal.com," "PayPal" และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ PayPal หรือผู้ออกใบอนุญาตของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ แก้ไข หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าเว็บ กราฟิกที่กำหนดขึ้นเฉพาะ ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบเด่นๆ ของสินค้าหรือบริการของ PayPal คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ได้รับจาก PayPal เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำทางเข้าชมเว็บไปยังบริการของ PayPal ได้ คุณไม่สามารถดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML เหล่านี้ได้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือนำไปใช้โดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ Paypal หรือบริการของ PayPal หรือนำไปแสดงในลักษณะใดๆ ก็ตามที่สื่อเป็นนัยว่าได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองจาก PayPal สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ PayPal หรือของเว็บไซต์ PayPal เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดที่สร้างหรือเกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ PayPal และผู้ให้สิทธิ์แก่ PayPal

การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไป

ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ PayPal เช่น API, ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากหรือผสานรวมกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริการของผู้ให้บริการของเราที่คุณดาวน์โหลด หรือเข้าถึงผ่านเว็บหรือแพลตฟอร์มมือถือ แล้ว Paypal จะมอบใบอนุญาตจำกัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ การอนุญาตให้สามารถเข้าถึง และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal ได้โดยไม่มีค่าสิทธิ์ ตามเอกสารที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว การให้สิทธิ์ในการใช้นี้บังคับใช้กับซอฟต์แวร์ ตลอดจนการอัปเดต การอัปเกรด เวอร์ชันใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สามารถให้เช่า หรือโอนสิทธิโดยประการอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีสิทธิ์ใช้ให้แก่บุคคลที่สามได้ คุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การนำไปใช้ การเข้าถึง และการใช้งานที่มีอยู่ในเอกสารทั้งหมดซึ่งมาพร้อมกับบริการ PayPal ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การนำไปใช้ การเข้าถึง และการใช้งาน คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดที่ขึ้นแก่คุณ PayPal และบุคคลที่สาม PayPal สามารถอัปเดตหรือหยุดการให้บริการซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้เมื่อแจ้งให้คุณทราบ ในขณะที่ PayPal อาจ (1) ผสมผสานสื่อและเทคโนโลยีภายนอกเข้ากับเว็บใดๆ หรือแอปพลิเคชันอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ และ/หรือ (2) เข้าถึงและใช้สื่อและเทคโนโลยีภายนอกบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณด้วยบริการ PayPal แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้เก็บรักษาสิทธิ์ใดๆ ในหรือต่อสื่อภายนอกดังกล่าวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข บิดเบือน ซ่อมแซม คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม หรือพยายามสร้างซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์ หรือสื่อหรือเทคโนโลยีภายนอกใดๆ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใด ๆ จากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสื่อหรือเทคโนโลยีภายนอกใดๆ คุณรับทราบว่าสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็นของ PayPal และสื่อภายนอกใดๆ ที่ผสานรวมในที่นี้เป็นของผู้ให้บริการภายนอกของ PayPal ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่นใดที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่คุณตกลงไว้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่คุณ คุณรับทราบว่า PayPal ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ภายนอกดังกล่าวที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ใดๆ ของเรา และ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal ถ้าคุณใช้บริการของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือเว็บไซต์อื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรือโดยบุคคลที่สาม และไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal หรือใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของ PayPal ข้อสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการที่โฮสต์โดย PayPal

การอนุญาตให้ใช้ที่คุณให้แก่ PayPal; การรับประกันทรัพย์สินทางปัญญา

PayPal ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณให้ อัปโหลด ส่ง หรือส่งไปยัง PayPal   และ PayPal ก็ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโฮสต์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้บริการของ PayPal เพื่อให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับย่อหน้าถัดไป เมื่อคุณให้เนื้อหาแก่ PayPal หรือโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการของ PayPal คุณมอบใบอนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ์ สามารถโอนได้ และใช้ได้ทั่วโลกให้ PayPal (และบุคคลที่เราร่วมงาน) ใช้เนื้อหาของคุณและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในการเผยแพร่ในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในอนาคต [เพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ดำเนินการ และส่งเสริมบริการปัจจุบันของเราและพัฒนาบริการใหม่ๆ]  PayPal จะไม่ชดเชยให้คุณสำหรับเนื้อหาใดๆ ของคุณ   คุณรับทราบว่าการใช้เนื้อหาของคุณใน PayPal จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ใดๆ   นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้ และคุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมของคุณและสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับ PayPal คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ใด ๆ ซึ่งได้แก่ การที่คุณจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริการ PayPal และการที่ PayPal ใช้คอนเทนต์ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่ได้จากคอนเทนต์ดังกล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal

การอนุญาตให้ใช้ที่ผู้ขายให้แก่ PayPal

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดของวรรคก่อนหน้า ถ้าคุณเป็นผู้ขายที่ใช้บริการ PayPal เพื่อรับชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการ คุณให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทั่วโลก ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สามารถโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายลำดับชั้น) และไม่มีค่าสิทธิ์ จ่ายเต็มจำนวนแก่ PayPal และบริษัทในเครือในการใช้และเผยแพร่สู่สาธารณะ ระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ เครื่องหมายการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและลงทะเบียน ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และการกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของที่คุณอนุญาตหรือให้ใช้) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (1) ระบุว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ยอมรับบริการ PayPal เป็นแบบฟอร์มการชำระเงินและช่วยให้ลูกค้าทำรายการทำคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ (2) ใช้งานอื่นใดที่คุณยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ

เบ็ดเตล็ด

การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PayPal ก่อน PayPal อาจโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ

วันทำการ

"วันทำการ" หมายถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดประจำชาติของสิงคโปร์

บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเป็นเวลามากกว่าสองปี PayPal อาจปิดบัญชี PayPal ของคุณ และเงินที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ ในบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับเงินที่ไม่ได้รับการขึ้นเงิน

ข้อตกลงทั้งหมดและการคงอยู่ของข้อตกลง

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบายใด ๆ ที่มีผลบังคับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายในเว็บไซต์ PayPal ได้ระบุถึงความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ PayPal เกี่ยวกับบริการ PayPal ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดซึ่งโดยสภาพแล้วควรคงอยู่ จะยังมีผลบังคับใช้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ถ้ามีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป

กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการควบคุมโดยและมีการตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ทุกประการ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเหนือข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นและบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติในกฎหมาย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ PayPal จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือศาลที่อยู่ในที่ที่จำเลยตั้งอยู่ คุณตกลงยอมรับเขตอำนาจศาลที่ไม่ใช่­สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของคดีความใดๆ การดำเนินการ หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกิดจากข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา

การดำเนินคดีที่มีการยื่นโดยไม่ถูกต้อง

ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้อง PayPal จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการยื่นโดยไม่ถูกต้องและเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องโดยขัดต่อข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ PayPal อาจเรียกค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (รวมถึงทนายความและผู้ช่วยทนายความภายในบริษัท) ในจำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ จากคุณ ทั้งนี้เมื่อ PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นหนังสือถึงข้อเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องนั้นโดยทันที

การตรวจสอบยืนยันตัวตน

คุณอนุญาต PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ให้ทำการสอบถามข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง

 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เช่น วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ทางกายภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล
 • การขอให้คุณดำเนินการยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมลหรือตราสารทางการเงิน
 • สั่งรายงานเครดิตจากหน่วยงานที่เป็นผู้รายงานเครดิต
 • ยืนยันข้อมูลของคุณกับฐานข้อมูลของบุคคลที่สามหรือผ่านแหล่งอื่น หรือ
 • ขอให้คุณแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารยืนยันอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินให้ผู้ก่อการร้ายอาจขอให้ PayPal ตรวจสอบข้อมูลยืนยันบางอย่าง ถ้าคุณใช้บริการ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ และ/หรือบริการของ PayPal ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนของคุณ หลังจากสอบถามข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น

เราดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น เราไม่:

 • ดำเนินการในฐานะธนาคารหรือผู้ให้บริการด้านการธนาคาร
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนหรือทรัสต์ตีของคุณ
 • เข้าร่วมการเป็นพันธมิตร บริษัทร่วมทุน หน่วยงาน หรือความสัมพันธ์การว่าจ้างกับคุณ
 • ควบคุมหรือไม่มีความรับผิดในสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินโดยใช้บริการของ PayPal
 • รับรองตัวตนของผู้ซื้อหรือผู้ขายใดๆ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • พิจารณาว่าคุณต้องรับผิดต่อภาษีหรือไม่ หรือ
 • เว้นแต่จะมีการกำหนดอย่างชัดเจนในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการรายนี้รวบรวมหรือชำระภาษีใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา

ความเป็นส่วนตัว

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการใช้งานของเราและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดภาษาโปรตุเกส คำแปลของข้อตกลง

นี่เป็นความประสงค์ของคู่สัญญาที่ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ จะเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ทำเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นการแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ในภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้

การใช้ข้อมูลของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ถ้าคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า PayPal รายอื่น คุณจะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับและใช้ข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อการใช้บริการ PayPal เท่านั้น คุณไม่สามารถเปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ Paypal ต่อบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ให้ทำได้ คุณสามารถส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ลูกค้า PayPal หรือใช้บริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม

ตามขอบเขตที่คุณ (ในฐานะผู้ขาย) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าของ PayPal ตามข้อตกลงฉบับนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่บังคับใช้ใดๆ คุณมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ และขั้นตอนที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใดๆ ที่คุณครอบครองในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล รวมถึงบันทึกกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่อาจมีผลบังคับใช้ ประกอบด้วยกฎข้อบังคับ ข้อกำหนดบังคับ และหลักของการปฏิบัติใดๆ ที่บังคับใช้กับการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณหรือธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎคุ้มครองข้อมูลบัญชีทั่วไป (EU) 2016/679 (GDPR) คุณจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว คุณจะต้อง:

 • ปรับใช้และรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
 • ไม่เจตนาดำเนินการใดๆ หรืออนุญาตให้ดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลใดๆ โดย PayPal

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับผู้ถือครองบัญชีสำหรับบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปนี้เท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้กับข้อกำหนดด้านล่าง ให้ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคด้านล่างมีผลบังคับใช้

ประเทศจีน

ถ้าคุณใช้บริการ ('บริการภายนอก') ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ('ผู้ให้บริการ') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ

ถ้าคุณเป็นผู้ขาย PayPal จากจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น คุณได้ระบุว่าประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศหรือภูมิภาคของคุณในขณะที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal) ถ้าคุณคืนเงินการทำรายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ให้กับผู้ซื้อหรือการบริจาคให้แก่ผู้บริจาค เราจะหักค่าธรรมเนียมคงที่ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ในฐานะผู้ขาย จำนวนเงินของการชำระเงินที่คืนจะถูกหักจากบัญชี PayPal ของคุณ

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการ

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของผู้ให้บริการได้

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดวิธีโดยประมาทหรือโดยเจตนาซึ่งบริการของบุคคลภายนอก หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก

เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นระยะๆ สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านบัญชี PayPal ของคุณ และผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินสำหรับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของตน PayPal จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ ถ้าการทำรายการมีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อย่างไรก็ตาม ถ้าการทำรายการนั้นไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal, PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ (เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธชำระเงิน) โดยไม่คำนึงว่าผู้ซื้อจะยื่นการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรสำเร็จหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินที่เรียกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินของการทำรายการเดิม ถ้าคุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกต้องในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในขณะที่มีการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน จะต้องมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน

โคลอมเบีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสามารถชำระเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้เท่านั้น การชำระเงินในประเทศระหว่างผู้ใช้ PayPal สองรายที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถทำได้

"ผู้มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย" หมายถึง

 1. บุคคลทั่วไปไม่ว่าสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal และ
 2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องค์กร หรือสมาคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทะเบียน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal

มาเลเซีย

PayPal ได้รับการอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ให้ดำเนินธุรกิจ e-Money เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกค้าชาวมาเลเซีย และ PayPal ไม่ได้ตอบสนองคุณอย่างทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องบริการของ PayPal ในการใช้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ว่าด้วยข้อพิพาทกับ PayPal ของตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal คุณสามารถติดต่อ Bank Negara ได้ผ่านทาง BNMLINK และ BNMTELELINK

BNMTELELINK สามารถติดต่อได้โดยตรงทางโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ BNMLINK และ BNMTELELINK เพื่อขอข้อมูล สอบถาม หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการธนาคารทั่วไปหรือการธนาคารสำหรับอิสลาม การประกันและตะกาฟุล บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ภายใต้เขตอำนาจศาลของ Bank Negara Malaysia รายละเอียดการติดต่อของ BNMTELELINK มีดังต่อไปนี้:

BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

P.O.Box 10922

50929 Kuala Lumpur

โทรศัพท์: 1-300-88-5465 (LINK)

แฟกซ์: 03-2174 1515

อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my

ชั่วโมงทำการของ BNMLINK และ BNMTELELINK เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ตามเวลามาเลเซีย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษที่ผนวกเข้ากับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว คุณยังสามารถดูนโยบายฉบับภาษามลายูได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้

โครงร่างการจัดการทางการเงิน PayPal เป็นสมาชิกในแผนงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้แผนการนี้คือสำนักงานกำกับดูแลกิจการทางการเงิน (Ombudsman for Financial Services หรือ OFS) ซึ่งเป็นช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เป็นอิสระซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้ามาเลเซียที่มีสิทธิ์ OFS ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร้องเรียนที่มีสิทธิ์ที่อาจไม่พอใจกับการระงับข้อพิพาทของ PayPal ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการยื่นข้อพิพาทและประเภทของคำชี้ขาดที่ตัดสินโดยสำนักงานกำกับดูแล โปรดไปที่ www.ofs.org.my

การถอนเงินในประเทศมาเลเซีย หากบัญชีของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย คุณจะสามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น

กฎหมายที่บังคับ  สำหรับผู้พักอาศัยชาวมาเลเซียที่ลงทะเบียนบริการของ PayPal ด้วยที่อยู่ในมาเลเซีย ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะได้รับการควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับข้อตกลงที่ทำขึ้นและนำมาบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในมาเลเซีย ยกเว้นที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

การแก้ไข เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลกับผู้ใช้ในประเทศมาเลเซียเป็นระยะๆ ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน

สิทธิ์การระงับและการยกเลิกของ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ในการระงับหรือยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งให้คุณทราบ: (i) ถ้าคุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ (ตามที่มีผลบังคับใช้กับคุณ) หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ PayPal หรือ (ii) ถ้าเราตัดสินใจโดยดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล ว่าควรมีการดำเนินการข้างต้นเนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุผลอื่นๆ การตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเด่นชัดหรือส่อเจตนาที่ไม่สุจริต เมื่อมีการยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการนี้ PayPal จะจัดให้มีการชำระเงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่อยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน ถ้าคุณได้รับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านบัญชี PayPal ของคุณ และผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินสำหรับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของตน PayPal จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ ถ้าการทำรายการมีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อย่างไรก็ตาม ถ้าการทำรายการนั้นไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal, PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ (เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการปฏิเสธชำระเงิน) โดยไม่คำนึงว่าผู้ซื้อจะยื่นการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรสำเร็จหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินที่เรียกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินของการทำรายการเดิม ถ้าคุณไม่มีสกุลเงินที่ถูกต้องในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในขณะที่มีการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน จะต้องมีการแปลงสกุลเงินและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน

โมร็อกโก

เมื่อมีการเปิดให้สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโกกับทางธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ PayPal แล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่า ถ้าคุณได้รับเงินจากผู้ใช้ PayPal เข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

* ธนาคารพันธมิตรของ PayPal สำหรับการถอนเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง และเมื่อมีการเปิดให้สามารถรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณทราบ

ฟิลิปปินส์

ถ้าคุณใช้บริการ ('บริการภายนอก') ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนรับชำระเงิน หรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ('ผู้ให้บริการ') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการ

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของผู้ให้บริการได้

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดวิธีโดยประมาทหรือโดยเจตนาซึ่งบริการของบุคคลภายนอก หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

แอฟริกาใต้

คุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของแอฟริกาใต้ ซึ่งหมายความว่า:

1. ถ้าคุณรับเงินจากผู้ใช้ PayPal คนอื่นมาเข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ

(i) คุณไม่สามารถชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่นเพื่อทำการซื้อหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดได้

(ii) คุณต้องถอนเงินจำนวนดังกล่าวในยอดคงเหลือบัญชี PayPal เข้าบัญชีธนาคาร South African* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

2. ถ้าคุณต้องการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่น

(i) คุณต้องดำเนินการด้วยบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของคุณ หรือดำเนินการ Top Up เป็นยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณจากบัญชีธนาคาร FNB*

(ii) สำหรับการซื้อสินค้าโดยใช้ Top Up คุณจะต้องดำเนินการ Top Up แยกสำหรับการซื้อแต่ละรายการ

* FNB คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการ Top Up และการถอนเงินแต่ละครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ FNB

สิงคโปร์

บริการ Paypal ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 ถ้าคุณเป็นผู้พำนักในสิงคโปร์ คุณสามารถขอให้มีการส่งข้อมูลเดียวกันนี้ให้แก่คุณได้ โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ข้างต้นพร้อมกับระบุอีเมลและแจ้งว่าต้องการรับข้อมูลนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของเราได้รับการอธิบายไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ PayPal ได้จัดการให้มีการถือเงินเป็นจำนวนเท่ากับยอดคงเหลือบัญชี PayPal ดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทรัสต์

* ผู้พำนักในสิงคโปร์หมายถึง

 1. บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่อยู่อาศัย' ของตน ณ เวลาที่เปิดบัญชี PayPal และ
 2. นิติบุคคลซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่จดทะเบียน' ของตน ณ เวลาที่เปิดบัญชี PayPal

ไต้หวัน

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในไต้หวันของคุณอาจต้องเปิดบัญชีกับธนาคารไต้หวันที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal (ธนาคารพันธมิตร) แล้วใช้บริการถอนเงินของธนาคารพันธมิตรนั้น (บริการถอนเงิน) ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพันธมิตร

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังธนาคารพันธมิตร

PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว การหยุดชะงัก ความบกพร่อง หรือการใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการถอนเงิน หรือ (2) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการถอนเงิน

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะประเทศเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม

1. ภาพรวม PayPal เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

ก. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์

ข. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

 • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ
 • ค่าธรรมเนียม eCheque
 • ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ
 • ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ

ค. ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียม Micropayment
 • ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิทัล
 • ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน
 • ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน และ
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต

2. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์

การชำระเงินเชิงพาณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ
 • การได้รับชำระเงินหลังจากที่ผู้ขายได้ใช้แท็บ 'เรียกเก็บเงิน' บนเว็บไซต์ PayPal หรือ
 • การชำระเงินที่ส่งไปยังหรือได้รับโดยธุรกิจ องค์กรทางพาณิชย์ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่นๆ

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

แอลเบเนีย
อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์
มอลโดวา
โมนาโก
เซอร์เบีย

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

ดูตารางด้านล่าง

อาร์เจนตินา (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
บาฮามาส
เบอร์มิวดา
หมู่เกาะเคย์แมน
ชิลี
โคลอมเบีย (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
คอสตาริก้า
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอกวาดอร์
เอลซัลวาดอร์
กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส
จาไมก้า
นิการากัว
ปานามา
เปรู
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

จีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

อัตรามาตรฐาน#:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน#:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติยกเว้น: แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และอียิปต์

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ญี่ปุ่น

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.1% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.1% + ค่าธรรมเนียมคงที่

โมร็อกโก

การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ค่าธรรมเนียมคงที่

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

 • *ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครแบบดำเนินการครั้งเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คลิกที่นี่ ถ้าต้องการสมัครรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คลิกที่นี่
 • # ยกเว้นการทำรายการในบริการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution, Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากเครือข่ายมือถือ
 • รับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มอลโดวา, โมนาโก, เซอร์เบีย
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มอลโดวา, โมนาโก, เซอร์เบีย

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรปเหนือ*

ยุโรป I **:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ดูตารางด้านบน

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

3. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

กิจกรรม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การแปลงสกุลเงิน

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่มีผลใช้บังคับ:

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

3.0%

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะเวอร์จิน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.5%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้):

3.5%

แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต้ เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน แซมเบีย ซิมบับเว

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้):

3.0%

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ยูเครน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

3.0%

ภูฎาน, กัมพูชา, จีน, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, ตองกา, เวียดนาม

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%


การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

3.0%

จีน, มาเลเซีย

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:


ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ในการแปลงเงินจำนวนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

4%

รีลบราซิล:

4%

ดอลลาร์แคนาดา:

3.5%

โครูนาเช็ก:

4%

โครเนอร์เดนมาร์ก:

4%

ยูโร:

4%

ดอลลาร์ฮ่องกง:

4%

ฟอรินต์ฮังการี:

4%

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4%

เยนญี่ปุ่น:

4%

เปโซเม็กซิโก:

4%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

4%

โครนนอร์เวย์:

4%

เปโซฟิลิปปินส์:

4%

ซวอตีโปแลนด์:

4%

รูเบิลรัสเซีย:

4%

ดอลลาร์สิงคโปร์:

4%

โครนาสวีเดน:

4%

ฟรังก์สวิส:

4%

ดอลลาร์ไต้หวัน:

4%

บาทไทย:

4%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

4%

ดอลลาร์สหรัฐ:

3.5%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

2.5%

ไต้หวัน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคล (ถ้ามี) หรือชำระเงินเชิงพาณิชย์หรือรับการคืนเงินเกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินเดิม:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อ

 • ได้รับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน)
 • เติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าในบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือ
 • เมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณซึ่งอยู่ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน:

3.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณถือไว้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ):

2.5%

โมนาโก

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ 3.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:


สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว (โปรดดูที่ตารางด้านล่าง)

สกุลเงินและรหัส

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

4.0%

รีลบราซิล (BRL):

4.0%

ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

3.5%

โครูนาเช็ก (CZK):

4.0%

โครนเดนมาร์ก (DKK):

4.0%

ยูโร (EUR):

4.0%

ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

4.0%

ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

4.0%

เชเกิลอิสราเอล (ILS):

4.0%

เยนญี่ปุ่น (JPY):

4.0%

ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

4.0%

เปโซเม็กซิโก (MXN):

4.0%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

4.0%

โครนนอร์เวย์ (NOK):

4.0%

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

4.0%

ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

4.0%

รูเบิลรัสเซีย (RUB):

4.0%

โครนาสวีเดน (SEK):

4.0%

ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD):

4.0%

ฟรังก์สวิส (CHF):

4.0%

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

4.0%

บาทไทย (THB):

4.0%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

4.0%

ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

3.5%

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ

วิธีการถอนเงิน

ค่าธรรมเนียม:

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณ

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย และจีน

35 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการถอนเงินหนึ่งครั้ง

เคนยา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์

3.00%

สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โคลอมเบีย, อาร์เจนตินา

2.50%

ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เปรู

0.50%

ประเทศอื่นๆ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ
เงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนในกรณีที่ข้อมูลการถอนเงินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค ดูหน้าค่าธรรมเนียม และเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อดูค่าธรรมเนียม

สำหรับฟิลิปปินส์ (PH) อินโดนีเซีย (ID) มาเลเซีย (MY) หรือจีน (CN) ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสำหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโครเอเชีย: 3.00 ยูโร

สำหรับการถอนเงินโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ของคุณโดยตรง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและวงเงินที่ถอนได้) คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่อไปนี้:

ประเทศ/ภูมิภาค

สกุลเงินที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียม

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

AED

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 750 AED หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 11 AED ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 750 AED

โมร็อกโก

MAD

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 2,000 MAD หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 30 MAD ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 2,000 MAD

เคนยา

KES

ฟรีสำหรับการถอนเงิน 20,000 KES หรือมากกว่า และมีค่าธรรมเนียม 105 KES ต่อการถอนเงินต่ำกว่า 20,000 KES

อาร์เจนตินา

ARS

75 ARS ต่อการถอน

ชิลี

CLP

800 CLP ต่อการถอน

โคลอมเบีย

COP

3500 COP ต่อการถอน

คอสตาริกา

CRC

625 CRC ต่อการถอน

เปรู

PEN

4 PEN ต่อการถอน

สาธารณรัฐโดมินิกัน

DOP

100 DOP ต่อการถอน

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เงินที่คุณถอนไปยังบัตรของคุณ

สำหรับโครเอเชีย (HR), คูเวต (KU), ฟิลิปปินส์ (PH), กาตาร์ (QA), เซอร์เบีย (RS), สิงคโปร์ (SG):

1% ของยอดเงินที่โอนจะมีค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน (ค่าธรรมเนียมต่ำสุดและสูงสุดตามสกุลเงินมีแสดงรายการด้านล่าง (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียมต่ำสุด

ค่าธรรมเนียมสูงสุด

เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

0.90 AED

36.70 AED

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

0.25 AUD

10.00 AUD

เลฟบัลแกเรีย

0.50 BGN

20.00 BGN

ดอลลาร์แคนาดา

0.25 CAD

10.00 CAD

โครูนาเช็ก

5.70 CZK

230.00 CZK

โครนเดนมาร์ก

1.80 DKK

70.00 DKK

ยูโร

0.25 EUR

10.00 EUR

ปอนด์อังกฤษ

0.20 GBP

8.00 GBP

ดอลลาร์ฮ่องกง

2.00 HKD

80.00 HKD

คูนาโครเอเชีย

2.00 HRK

70.00 HRK

ฟอรินต์ฮังการี

70.00 HUF

2900.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล

1.00 ILS

40.00 ILS

เยนญี่ปุ่น

30 JPY

1100 JPY

ดีนาร์คูเวต

1 KWD

ไม่มีค่าธรรมเนียมสูงสุด

รูปีศรีลังกา

50.00 LKR

1800.00 LKR

เปโซเม็กซิโก

5.00 MXN

200.00 MXN

ริงกิตมาเลเซีย

1.00 MYR

40.00 MYR

โครเนอร์นอร์เวย์

1.00 NOK

40.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

0.40 NZD

15.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์

10.00 PHP

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์

1.00 PLN

40.00 PLN

กาตาร์เรียล

1.00 QAR

40.00 QAR

นิวลิวโรมาเนีย

1.00 RON

40.00 RON

ดีนาร์เซอร์เบีย

25.00 RSD

1000.00 RSD

รูเบิลรัสเซีย

20.00 RUB

700.00 RUB

โครนาสวีเดน

2.50 SEK

100.00 SEK

ดอลลาร์สิงคโปร์

0.50 SGD

15.00 SGD

บาทไทย

8.00 THB

320.00 THB

ลีราตุรกี:

1.50 TRY

60.00 TRY

ดอลลาร์สหรัฐ

$0.25 USD

$10.00 USD

แรนด์แอฟริกาใต้

3.60 ZAR

145.00 ZAR

สกุลเงินอื่นทั้งหมด

ไม่มีค่าธรรมเนียมต่ำสุด/สูงสุด

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับแอลเบเนีย, แอลจีเรีย, แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาห์เรน, บาร์เบโดส, เบลีซ, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บอตสวานา, ชิลี, โดมินิกา, อียิปต์, ฟิจิ, เฟรนช์โปลินีเซีย, จอร์เจีย, เกรนาดา, ฮอนดูรัส, ไอซ์แลนด์, จอร์แดน, คาซัคสถาน, เลโซโท, มาลาวี, มอริเชียส, มอลโดวา, โมร็อกโก, โมซัมบิก, นิวแคลิโดเนีย, โอมาน, ปาเลา, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, เซเนกัล, เซเชลส์, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอุรุกวัย

ค่าธรรมเนียมด้านล่างมีผลบังคับใช้สำหรับการถอนเงินในแต่ละครั้ง โดยจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน:

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมต่อการทำรายการ

AED

20

เลกแอลเบเนีย

552

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส

8

กวานซาแองโกลา

2466

ARS

15

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

7

ฟลอรินอารูบา

9

คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

9

ดอลลาร์บาร์เบโดส

10

เลฟบัลแกเรีย

7

ฟรังก์บุรุนดี

9449

ดอลลาร์เบอร์มิวดา

5

ดอลลาร์บรูไน

7

โบลิเวียโนโบลิเวีย

35

รีลบราซิล

10.00

ดอลลาร์บาฮามาส

5

งุลตรัมภูฏาน

355

ปูลาบอตสวานา

54

ดอลลาร์แคนาดา

6

ฟรังก์คองโก

8452

ฟรังก์สวิส

6.50

CLP

2400.00

หยวนจีน

35

COP

16658

CRC

2816

เอสคูโดเคปเวิร์ด

497

ปอนด์ไซปรัส

2.40

โครูนาเช็ก

110

ฟรังก์จิบูตี

889

โครนเดนมาร์ก

30

DOP

267

ดีนาร์แอลจีเรีย

600

ครูนเอสโตเนีย

60.00

ปอนด์อียิปต์

79

เบอร์เอธิโอเปีย

160

ยูโร

4

ดอลลาร์ฟิจิ

11

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

4

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

3

ลารีจอร์เจีย

14

ปอนด์ยิบรอลตาร์

4

ดาลาซีแกมเบีย

256

ฟรังก์กินี

47695

เควตซัลกัวเตมาลา

38

ดอลลาร์กายอานา

1043

ดอลลาร์ฮ่องกง

40

เลมปิราฮอนดูรัส

123

คูนาโครเอเชีย

30

โฟรินต์ฮังการี

1000

รูเปียห์อินโดนีเซีย

46000.00

นิวเชเกลอิสราเอล

22

รูปีอินเดีย

200.00

โครนาไอซ์แลนด์

340.00

ดอลลาร์จาเมกา

670

เยนญี่ปุ่น

610

KES

504

เรียลกัมพูชา

20600.00

ฟรังก์คอโมโรส

2218

วอนเกาหลีใต้

5830

ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน

4

เทงเจคาซัคสถาน

1887

กีบลาว

44392

รูปีศรีลังกา

907

ลีตัสลิทัวเนีย

14.00

ลัตลัตเวีย

3.00

MAD

48

ลิวมอลโดวา

88

อารีอารีมาดากัสการ์

18259

ดีนาร์มาซิโดเนีย

278

ทูกรุกมองโกเลีย

13735

อูกียามอริเตเนีย

1874

ลีรามอลตา

1.80

รูปีมอริเชียส

183

รูฟียาห์มัลดีฟส์

77

ควาชามาลาวี

3684

เปโซเม็กซิโก

60

ริงกิตมาเลเซีย

20

ดอลลาร์นามิเบีย

72

ไนราไนจีเรีย

1812

กอร์โดบานิการากัว

171

โครนนอร์เวย์

32

รูปีเนปาล

571

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

8

บัลบัวปานามา

5.00

PEN

17

กีนาปาปัวนิวกินี

17

เปโซฟิลิปปินส์

250

ซวอตีโปแลนด์

16

กวารานีปารากวัย

32625

เรียลกาตาร์

18

นิวลิวโรมาเนีย

12

ดีนาร์เซอร์เบีย

530

รูเบิลรัสเซีย

150.00

ริยัลซาอุดีอาระเบีย

19

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน

41

รูปีเซเชลส์

68

โครนาสวีเดน

35

ดอลลาร์สิงคโปร์

8

ปอนด์เซนต์เฮเลนา

4

โครูนาสโลวัก

140.00

ลีโอนเซียร์ราลีโอน

49324

ชิลลิงโซมาเลีย

2898

ดอลลาร์ซูรินาเม

37

ลิลังเจนีสวาซิแลนด์

72

บาทไทย

200.00

โซโมนีทาจิกิสถาน

52.00

ปาอางาตองงา

11

ลีราตุรกี

7.60

ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก

34

ดอลลาร์ไต้หวัน

175.00

ชิลลิงแทนซาเนีย

11520

ฮริฟเนียยูเครน

122

ชิลลิงยูกันดา

18388

ดอลลาร์สหรัฐ

5 USD

เปโซอุรุกวัย

100

เปโซอุรุกวัย

100.00

ดองเวียดนาม

115874

วาตูวานูอาตู

582

ทาลาซามัว

13

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกากลาง

2956

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก

14

เรียลเยเมน

1252

แรนด์แอฟริกาใต้

40

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับอินโดนีเซียและมาเลเซีย:

ค่าธรรมเนียมด้านล่างมีผลบังคับใช้สำหรับการถอนเงินในแต่ละครั้ง โดยจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมต่อการทำรายการ

AED

20.00

เลกแอลเบเนีย

552

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส

8

กวานซาแองโกลา

2466

ARS

15

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

7

ฟลอรินอารูบา

9

คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

9

ดอลลาร์บาร์เบโดส

10

เลฟบัลแกเรีย

7

ฟรังก์บุรุนดี

9449

ดอลลาร์เบอร์มิวดา

5

ดอลลาร์บรูไน

7

โบลิเวียโนโบลิเวีย

35

รีลบราซิล

10.00

ดอลลาร์บาฮามาส

5

งุลตรัมภูฏาน

355

ปูลาบอตสวานา

54

ดอลลาร์แคนาดา

6

ฟรังก์คองโก

8452

ฟรังก์สวิส

6.50

CLP

2400.00

หยวนจีน

35

COP

16658

CRC

2816

เอสคูโดเคปเวิร์ด

497

ปอนด์ไซปรัส

2.40

โครูนาเช็ก

110

ฟรังก์จิบูตี

889

โครนเดนมาร์ก

30

DOP

267

ดีนาร์แอลจีเรีย

600

ครูนเอสโตเนีย

60.00

ปอนด์อียิปต์

79

เบอร์เอธิโอเปีย

160

ยูโร

4

ดอลลาร์ฟิจิ

11

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์

4

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

3

ลารีจอร์เจีย

14

ปอนด์ยิบรอลตาร์

4.00

ดาลาซีแกมเบีย

256

ฟรังก์กินี

47695

เควตซัลกัวเตมาลา

38

ดอลลาร์กายอานา

1043

ดอลลาร์ฮ่องกง

40

เลมปิราฮอนดูรัส

123

คูนาโครเอเชีย

30

โฟรินต์ฮังการี

1000

รูเปียห์อินโดนีเซีย

46000.00

นิวเชเกลอิสราเอล

22

รูปีอินเดีย

200.00

โครนาไอซ์แลนด์

340.00

ดอลลาร์จาเมกา

670

เยนญี่ปุ่น

610

KES

504

เรียลกัมพูชา

20600.00

ฟรังก์คอโมโรส

2218

วอนเกาหลีใต้

5830

ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน

4

เทงเจคาซัคสถาน

1887

กีบลาว

44392

รูปีศรีลังกา

907

ลีตัสลิทัวเนีย

14.00

ลัตลัตเวีย

3.00

MAD

48

ลิวมอลโดวา

88

อารีอารีมาดากัสการ์

18259

ดีนาร์มาซิโดเนีย

278

ทูกรุกมองโกเลีย

13735

อูกียามอริเตเนีย

1874

ลีรามอลตา

1.80

รูปีมอริเชียส

183

รูฟียาห์มัลดีฟส์

77

ควาชามาลาวี

3684

เปโซเม็กซิโก

60

ริงกิตมาเลเซีย

3.00

ดอลลาร์นามิเบีย

72

ไนราไนจีเรีย

1812

กอร์โดบานิการากัว

171

โครนนอร์เวย์

32

รูปีเนปาล

571

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

8

บัลบัวปานามา

5.00

PEN

17

กีนาปาปัวนิวกินี

17

เปโซฟิลิปปินส์

50.00

ซวอตีโปแลนด์

16

กวารานีปารากวัย

32625

เรียลกาตาร์

18

นิวลิวโรมาเนีย

12

ดีนาร์เซอร์เบีย

530

รูเบิลรัสเซีย

150.00

ริยัลซาอุดีอาระเบีย

19

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน

41

รูปีเซเชลส์

68

โครนาสวีเดน

35

ดอลลาร์สิงคโปร์

8

ปอนด์เซนต์เฮเลนา

4

โครูนาสโลวัก

140.00

ลีโอนเซียร์ราลีโอน

49324

ชิลลิงโซมาเลีย

2898

ดอลลาร์ซูรินาเม

37

ลิลังเจนีสวาซิแลนด์

72

บาทไทย

200.00

โซโมนีทาจิกิสถาน

52.00

ปาอางาตองงา

11

ลีราตุรกี

7.60

ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก

34

ดอลลาร์ไต้หวัน

175.00

ชิลลิงแทนซาเนีย

11520

ฮริฟเนียยูเครน

122

ชิลลิงยูกันดา

18388

ดอลลาร์สหรัฐ

5 USD

เปโซอุรุกวัย

100

เปโซอุรุกวัย

100.00

ดองเวียดนาม

115874

วาตูวานูอาตู

582

ทาลาซามัว

13

ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกากลาง

2956

ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก

14

เรียลเยเมน

1252

แรนด์แอฟริกาใต้

40

ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ

เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารไต้หวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้บริการถอนเงินของธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal

2.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

การรับ eCheque

สำหรับผู้ขายในประเทศที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อรายการชำระเงิน สำหรับการรับเงินที่ชำระด้วย eCheck ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระ:

จีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

50.00 AUD

รีลบราซิล:

75.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

45.00 CAD

โครูนาเช็ก:

850.00 CZK

โครนเดนมาร์ก:

250.00 DKK

ยูโร:

35.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

330.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

9,250 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

160.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

4,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

150.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

540.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

60.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

270.00 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

1,900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

140.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

1,400.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

60.00 SGD

โครนาสวีเดน:

320.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

50.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

1,350.00 TWD

บาทไทย:

1,400.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

30.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

45.00 USD

การปฏิเสธชำระเงิน

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$15.00 AUD

รีลบราซิล:

R$20.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$15.00 CAD

โครูนาเช็ก:

250.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

60.00 DKK

ยูโร:

11.25 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$75.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

2,000.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

40.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1,300.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

40.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

110.00 MXN

โครนนอร์เวย์

65.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$15.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์:

500.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

30.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

320.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$15.00 SGD

โครนาสวีเดน:

80.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

10.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$330.00 TWD

บาทไทย:

36.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£7.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$10.00 USD

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

22.00 AUD

รีลบราซิล:

35.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

20.00 CAD

โครูนาเช็ก:

400.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

120.00 DKK

ยูโร:

16.00 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

155.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

4325 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

75.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

1875 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

65.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

250.00 MXN

โครนนอร์เวย์

125.00 NOK

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

28.00 NZD

เปโซฟิลิปปินส์:

900.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

65.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

640.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

28.00 SGD

โครนาสวีเดน:

150.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

22.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

625.00 TWD

บาทไทย:

650.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

14.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

20.00 USD

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$12 AUD

เปโซเม็กซิโก:

160 MXN

รีลบราซิล:

R$35 BRL

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$13 NZD

ดอลลาร์แคนาดา:

$10 CAD

โครนนอร์เวย์:

75 NOK

โครูนาเช็ก:

185 CZK

เปโซฟิลิปปินส์:

405 PHP

โครเนอร์เดนมาร์ก:

55 DKK

ซวอตีโปแลนด์:

30 PLN

ยูโร:

7 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$11 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

65 HKD

โครนาสวีเดน:

75 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

2450 HUF

ฟรังก์สวิส:

8 CHF

รูปีอินเดีย:

580 INR

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$250 TWD

นิวเชเกิลอิสราเอล:

30 ILS

บาทไทย:

250 THB

เยนญี่ปุ่น:

¥870 JPY

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£6 GBP

ริงกิตมาเลเซีย:

35 MYR

ดอลลาร์สหรัฐ:

$8 USD

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$24 AUD

เปโซเม็กซิโก:

320 MXN

รีลบราซิล:

R$70 BRL

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$26 NZD

ดอลลาร์แคนาดา:

$20 CAD

โครนนอร์เวย์:

150 NOK

โครูนาเช็ก:

370 CZK

เปโซฟิลิปปินส์:

810 PHP

โครเนอร์เดนมาร์ก:

110 DKK

ซวอตีโปแลนด์:

60 PLN

ยูโร:

14 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$22 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

130 HKD

โครนาสวีเดน:

150 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

4900 HUF

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

รูปีอินเดีย:

1160 INR

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$500 TWD

นิวเชเกิลอิสราเอล:

60 ILS

บาทไทย:

500 THB

เยนญี่ปุ่น:

¥1740 JPY

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£12 GBP

ริงกิตมาเลเซีย:

70 MYR

ดอลลาร์สหรัฐ:

$16 USD

ค่าธรรมเนียมการยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$2.00 AUD

รีลบราซิล:

R$4.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$2.45 CAD

โครูนาเช็ก:

50.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

12.50 DKK

ยูโร:

1.50 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$15.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

400.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

8.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥200.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

10.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

20.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$3.00 NZD

โครนนอร์เวย์:

15.00 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

100.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

6.50 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

60 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$3.00 SGD

โครนาสวีเดน:

15.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

3.00 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$70.00 TWD

บาทไทย:

70.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£1.00 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.95 USD

ในบางกรณี PayPal อาจขอให้คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเครดิต/เดบิตของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว PayPal จะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ และกำหนดให้คุณยืนยันรหัสของรายการเรียกเก็บเงินนั้น คุณจะได้รับเงินจำนวนนี้คืน เมื่อคุณทำการยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ

10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ต่อหนึ่งรายการ) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอบันทึก ในกรณีที่คุณเข้าใจโดยสุจริตว่ามีความผิดพลาดในบัญชีของคุณ

4. ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ

การคิดราคาแบบ Micropayment PayPal มีโปรแกรมการคิดราคาแบบ Micropayment สองโปรแกรมคือ (i) ค่าธรรมเนียม Micropayment และ (ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิทัล

(i) ค่าธรรมเนียม Micropayment ถ้าคุณสมัครใช้ค่าธรรมเนียม Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะมีบังคับผลใช้กับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีทั้งบัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียม Micropayment และบัญชีที่ใช้การคิดราคามาตรฐาน คุณมีหน้าที่จะต้องกำหนดเส้นทางการชำระเงินของคุณไปยังบัญชีที่เหมาะสมให้ถูกต้อง และเมื่อการทำรายการได้รับการประมวลผลผ่านบัญชีที่คุณได้เลือกไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถขอให้ประมวลผลการทำรายการผ่านบัญชีอื่นได้

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม Micropayment

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

ทุกประเทศ (ที่มีค่าธรรมเนียม Micropayment)

การชำระเงินในประเทศ:

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

6%+ ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

**** ละตินอเมริกา

6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รีลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครูนาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥7.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.05 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

**** ลาตินอเมริกาหมายถึงประเทศต่อไปนี้: แอนติกาและบาร์บูดา, แองกวิลลา, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาร์เบโดส, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, บาฮามาส, เบลีซ, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกาะเคย์แมน, เซนต์ลูเซีย, มอนต์เซอร์รัต, นิการากัว, ปานามา, เปรู, ปารากวัย, ซูรินาเม, เอลซัลวาดอร์ (SV), หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

(ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ถ้าคุณสมัครและมีคุณสมบัติในการใช้ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอลแล้ว ในการทำรายการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิตอล คุณยอมรับที่จะชำระ (i) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ตามที่ได้ระบุในข้อ 2 ข้างต้น หรือ (ii) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ทั้งนี้แล้วแต่ว่าอัตราใดทำให้ยอดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณในการทำรายการนั้นต่ำกว่า

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

การรับ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

ทุกประเทศ (ที่มี Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล) ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่างนี้

การชำระเงินในประเทศ:

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ญี่ปุ่น

การชำระเงินในประเทศ:

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

5% ถึง 5.3 % + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย (ถ้ามี)

การชำระเงินในประเทศ:

5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

ยุโรปเหนือ*

5.4% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ยุโรป II***

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ประเทศอื่นๆ

6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

การชำระเงินในประเทศ:

5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

 

จีน

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.05 AUD

รีลบราซิล:

R$0.10 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.05 CAD

โครูนาเช็ก:

1.67 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

0.43 DKK

ยูโร:

0.05 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$0.39 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

0.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥7.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

0.20 MYR

เปโซเม็กซิโก:

$0.55 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.08 NZD

โครนนอร์เวย์:

0.47 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2.50 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

0.23 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2.00 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.08 SGD

โครนาสวีเดน:

0.54 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.09 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

2.00 TWD

บาทไทย:

1.80 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.05 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.05 USD

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

^^ ผู้ซื้อในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชี PayPal ได้ แต่สามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ของผู้ค้าบางแห่งได้

ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง**

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง***

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน, จีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย

การชำระเงินในประเทศ (ถ้ามี):

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง****

     

*ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุด

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$1.25 AUD

รีลบราซิล:

R$2.00 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$1.25 CAD

โครูนาเช็ก:

24.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

6.00 DKK

ยูโร:

0.85 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$7.00 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

210.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4.00 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥120.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

4.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

11.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$1.50 NZD

โครนนอร์เวย์:

6.75 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

50.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

3.00 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

30 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$1.60 SGD

โครนาสวีเดน:

9.00 SEK

ฟรังก์สวิส:

1.30 CHF

บาทไทย:

36 THB

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$33 TWD

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.65 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$1.00 USD

**ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดสำหรับการชำระเงินภายในประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รีลบราซิล:

R$24 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$14 CAD

โครูนาเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมาร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

3080 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

50 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1200 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนาสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บาทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£10 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$14 USD

***ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รีลบราซิล:

R$150 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$90 CAD

โครูนาเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมาร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

18,500 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

320 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥8,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนาสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บาทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

$60 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$90 USD

****ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$60 AUD

รีลบราซิล:

R$100 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$60 CAD

โครูนาเช็ก:

1,000 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

300 DKK

ยูโร:

40 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$400 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

15,000 ฟอรินต์ฮังการี

เชเกิลอิสราเอล:

200 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥5,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

200 MYR

เปโซเม็กซิโก:

750 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$75 NZD

โครนนอร์เวย์:

300 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

2,500 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

150 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

1,500 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$80 SGD

โครนาสวีเดน:

400 SEK

ฟรังก์สวิส:

50 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,000 TWD

บาทไทย:

2,000 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£35 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$50 USD

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.0%

ก. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ การชำระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ

ข. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีให้บริการจำกัดเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริการ

ค. ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้

ง. ผู้ส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ส่ง

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต ถ้าคุณใช้วิธีการชำระเงินอื่นในการชำระเงินบางส่วน ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผัน

การชำระเงินหรือรับชำระเงินในประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ โมนาโก (ดูข้อควรทราบ)

EEA ใน EUR/SEK

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้ามี

ถ้ามี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

         

การชำระหรือรับเงินระหว่างประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ และโมนาโก

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR

แอลเบเนีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และยูเครน

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

นิวซีแลนด์

ประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

6.99 NZD

6.99 NZD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

     
 

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

           

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลเงินยูโรหรือโครนาสวีเดนระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมคงที่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียม

การคืนเงินสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

หากคุณทำการคืนเงินการทำรายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยังผู้ซื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผู้บริจาค จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก

ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการส่งหรือรับเงินผ่าน PayPal ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการทำรายการระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แม้ว่าการทำรายการของคุณเป็นการทำรายการในประเทศและไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงินก็ตาม PayPal จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือสถาบันการเงินอื่นๆ เรียกเก็บจากคุณจากการใช้บริการ PayPal