ข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

ข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 8 ตุลาคม 2014

 

นโยบายนี้จะมีผลใช้กับผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้: แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เบลีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดมินิกา อียิปต์ ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย เกรนาดา เลโซโท มาลาวี นิวแคลิโดเนีย ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก เติกส์และเคคอส

ข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal ('ข้อตกลง') ฉบับนี้ คือสัญญาระหว่างคุณและ PayPal ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณเพิ่มเติมจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ข้อกำหนดที่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะให้คำจำกัดความไว้ในข้อตกลงนี้ หรือถ้าไม่มีคำจำกัดความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้คำจำกัดความในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ คุณต้องอ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ เราอาจแก้ไขสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยเราจะนำสัญญาฉบับแก้ไขมาแสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงฉบับที่แก้ไขใหม่จะมีผลทันทีที่เราลงประกาศ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับปรับปรุงรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนใช้บังคับ 30 วัน ด้วยการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา

การรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินไปยังบัญชี PayPal ของคุณได้ และบัญชีเหล่านั้นจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงไว้ หรือบัตรเครดิต Visa ของคุณได้ เงินทั้งหมดที่คุณได้รับจะถูกพักไว้เป็นเวลา 30 วัน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของ PayPal ในการรับชำระเงิน

 

1. เกณฑ์คุณสมบัติ

 1. เพื่อให้สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณได้ คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณกับบัญชี PayPal แล้วยืนยันบัตรเครดิตและ/หรือบัญชีธนาคารตามขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันของ PayPal

 

2. การโอนเงินอัตโนมัติ

 1. PayPal จะโอนเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณตามรอบที่กำหนดไว้
 2. การโอนเงินอัตโนมัติจะเกิดขึ้นภายใน 3 วันแรกของแต่ละเดือน ไตรมาส หรือระยะเวลาตามข้อกำหนดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 3. การโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณจะไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. การโอนเงินด้วยตนเองและค่าธรรมเนียม

 1. ถ้าคุณไม่ต้องการรอการโอนเงินอัตโนมัติ คุณสามารถโอนเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณได้ด้วยตนเอง
  1. การโอนเงินไปยังบัตรเครดิต Visa ของคุณด้วยตนเองจะมีค่าธรรมเนียม $5.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า)
  2. การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณด้วยตนเองจะไม่มีค่าธรรมเนียม

 

4. ระยะเวลาพักเงินที่ได้รับชำระ

 1. เงินที่คุณได้รับชำระทั้งหมดจะถูกพักไว้เป็นเวลา 30 วันและจะถูกพักไว้ในยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินของคุณได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
 2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักเงินเริ่มต้น 30 วันแล้ว เราจะโอนเงินของคุณไปยังยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัญชีของคุณ เว้นแต่ PayPal จะพักจำนวนเงินดังกล่าวไว้ต่อไป ด้วยเหตุผลอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณได้ทำไว้กับ PayPal
 3. PayPal สามารถตัดสินด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการพักเงินเริ่มต้น 30 วันให้แก่คุณ ในกรณีนี้ เงินที่คุณได้รับชำระเข้าในบัญชี PayPal ของคุณจะปรากฏอยู่ในยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัญชีทันที หลังจากที่คุณได้รับเงินที่ชำระ PayPal ตัดสินใจยกเลิกการพักเงิน 30 วันโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่อไปนี้ คือ ระยะเวลาที่คุณเป็นลูกค้า PayPal ประเภทสินค้าหรือบริการที่คุณขาย และจำนวนของการร้องเรียนจากลูกค้าที่คุณได้รับ

 

5. วงเงินสูงสุดที่ถอนได้

 1. การโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการโอนเงินอัตโนมัติแต่ละครั้ง
 2. การโอนเงินด้วยตนเองไปยังบัตรเครดิต Visa จะจำกัดวงเงินไว้ที่ $500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อวัน
 3. วงเงินในการโอนเงินไปยังบัตรเครดิต Visa ของคุณในแต่ละวัน (ยอดรวมของการโอนเงินอัตโนมัติและด้วยตนเอง) คือ $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า)

 

6. เครื่องมือทางการเงิน (เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาหรือบัตรเครดิต Visa)

 1. ถ้าคุณมีเครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งรายการเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ PayPal จะใช้เครื่องมือทางการเงินแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ
  1. หมายความว่าถ้าคุณเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa เข้ากับบัญชี PayPal ของคุณในวันหนึ่ง แล้วเชื่อมโยงบัตรเครดิต Visa ใบที่สองเข้ากับบัญชีของคุณในวันถัดไป PayPal จะใช้บัตรเครดิต Visa ใบแรกเพื่อทำการโอนเงินอัตโนมัติ
  2. คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินได้โดยไปที่หน้า 'ข้อมูลบัญชี' เลือก 'จัดการกับการโอนเงินอัตโนมัติ' และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครื่องมือทางการเงินที่คุณต้องการสำหรับการโอนเงินอัตโนมัติ
 2. ถ้าคุณลบบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและ/หรือบัตรเครดิต Visa ของคุณ PayPal จะขอให้คุณเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่เข้าในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน
 3. ถ้า PayPal ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือของคุณไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาและหรือบัตรเครดิต Visa ของคุณด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม PayPal จะจำกัดจำนวนครั้งในการเพิ่มเครื่องมือทางการเงินใหม่ลงในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะสูญเสียความสามารถในการรับชำระเงิน

 

7. ข้อจำกัดในการชำระเงิน

 1. คุณสามารถใช้บัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระเงินได้ คุณไม่สามารถใช้ยอดคงเหลือบัญชี PayPal หรือบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาเพื่อชำระเงินได้ เงินทั้งหมดในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่มีอยู่ของคุณจะต้องถูกถอนจากบัญชี PayPal ของคุณผ่านการโอนเงินอัตโนมัติและ/หรือการโอนเงินด้วยตนเอง

 

8. ค่าธรรมเนียมการทำรายการในการรับชำระเงิน

 1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการ: อัตรามาตรฐานและอัตราสำหรับผู้ค้า

  ยอดการชำระเงินรายเดือน

  ค่าธรรมเนียม

  ประเภทของอัตรา

  $0.01 - $3,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) 4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่ อัตรามาตรฐาน
  $3,000,01 - $10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า
  $10,000.01 - $100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) 4.2% + ค่าธรรมเนียมคงที่ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า
  $100,000.01 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า
 2. ค่าธรรมเนียมคงที่

  สกุลเงิน

  ค่าธรรมเนียมคงที่

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย: $0.30 AUD
  รีลบราซิล: R$0.60 BRL
  ดอลลาร์แคนาดา: $0.30 CAD
  โครูนาเช็ก: 10.00 CZK
  โครเนอร์เดนมาร์ก: 2.60 DKK
  ยูโร: €0.35 EUR
  ดอลลาร์ฮ่องกง: $2.35 HKD
  ฟอรินต์ฮังการี: 90 HUF
  เชเกิลอิสราเอล: 1.20 ILS
  เยนญี่ปุ่น: ¥40 JPY
  ริงกิตมาเลเซีย: 2.00 MYR
  เปโซเม็กซิโก: 4.00 MXN
  ดอลลาร์นิวซีแลนด์: $0.45 NZD
  โครนนอร์เวย์: 2.80 NOK
  เปโซฟิลิปปินส์: 15.00 PHP
  ซวอตีโปแลนด์: 1.35 PLN
  ดอลลาร์สิงคโปร์: $0.50 SGD
  โครนาสวีเดน: 3.25 SEK
  ฟรังก์สวิส: 0.55 CHF
  ดอลลาร์ไต้หวัน: $10 TWD
  บาทไทย: 11 THB
  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร: £0.20 GBP
  ดอลลาร์สหรัฐ: $0.30 USD
 3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการจะถูกนำไปใช้กับจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณได้รับในบัญชี PayPal ของคุณจากการทำรายการเชิงพาณิชย์ รวมถึงจำนวนเงินที่อยู่ในยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการทำรายการคือ เปอร์เซ็นต์ของเงินในการทำรายการบวกกับจำนวนเงินคงที่ โดยคำนวณตามสกุลเงินที่คุณได้รับชำระ
 4. ถ้าต้องการใช้อัตราสำหรับผู้ค้า คุณจะต้องส่งใบสมัครมายัง PayPal ผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ PayPal รักษายอดการชำระเงินรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีสถานะบัญชี PayPal ที่ดี ถ้าคุณไม่ส่งใบสมัครเพื่อขออัตราสำหรับผู้ค้า คุณจะต้องชำระด้วยอัตรามาตรฐานต่อไป แม้ว่าคุณจะมียอดการชำระเงินรายเดือนตรงตามเกณฑ์แล้วก็ตาม
 5. ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในแอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และอียิปต์ ประเทศเหล่านี้มีค่าธรรมเนียมในการรับการทำรายการเชิงพาณิชย์ ดังที่ได้แสดงไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ