การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่ผ่านมา

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

 

หน้านี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีต่อบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ

*สำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนเดือนมีนาคม 2557 โปรดดูไฟล์ PDF นี้

*สำหรับการอัปเดตนโยบายก่อนเดือนเมษายน 2557 และธันวาคม 2561 โปรดดูไฟล์ PDF นี้

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

ออกเมื่อ: 9 สิงหาคม 2022

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้ PayPal ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ในประเทศไทย หรือข้อตกลงออนไลน์ นโยบาย หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้ โปรดทราบว่าตัวอย่างใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้ห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในหรือก่อนวันที่ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งที่เกี่ยวข้อง

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

มีผลบังคับใช้วันที่ 26 กันยายน 2022

 • บัญชีธุรกิจจะไม่สามารถรับการทํารายการส่วนตัวได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2022 (โดยมีข้อยกเว้นว่าบัญชีธุรกิจจะสามารถรับการทํารายการส่วนตัวจากบัญชี PayPal แคนาดาได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022)
 • ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบหรืออ้างอิงถึงบริการ PayPal บนเว็บไซต์ของคุณ เราขอชี้แจงให้ทราบว่า PayPal อาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ (เช่น การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์) เพื่อประเมินเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการและเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง
 • หัวข้อค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชําระเงินของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่ออธิบายการใช้คําที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ฉบับปรับปรุงแก้ไข

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 11 กุมภาพันธ์ 2022

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้ PayPal ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ในประเทศไทย หรือข้อตกลงออนไลน์ นโยบาย หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เราจะดําเนินการต่อไปนี้:

 • แก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อขยายรายการสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์เพื่อรวมโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (NFT) บางรายการที่มีจํานวนเงินการทํารายการมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • อัปเดตข้อกําหนดของค่าธรรมเนียมข้อพิพาทและกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ เพื่อระบุสิ่งที่เราอาจดําเนินการและค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่เราอาจเรียกเก็บถ้าผู้ขายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ

ตรวจสอบข้อตกลงผู้ใช้ฉบับปรับปรุง

 

การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เราจะดําเนินการต่อไปนี้:

 • ลบหรือแก้ไขการอ้างอิงไปยัง eBay ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 29 ตุลาคม 2021

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้ของ PayPal สำหรับประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือข้อความออนไลน์อื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ทราบต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2021 เราจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • ย้ายโปรแกรมนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ และข้อกำหนดของโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPalไปยังหน้าเว็บที่แยกกัน ข้อกำหนดของโปรแกรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับเมื่อคุณยอมรับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ การย้ายในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทำการค้นหาและไปยังข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น
 • การแก้ไขโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงว่าหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วจะต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุที่ตรวจสอบได้ทางออนไลน์ด้วย
 • ชี้แจงว่าการละเมิดกระบวนการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เป็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้

ตรวจสอบข้อตกลงผู้ใช้ฉบับปรับปรุง

 

การแก้ไขบทต่อท้ายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 เราจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงบทต่อท้ายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตรเพื่อรวมข้อสัญญามาตรฐานฉบับใหม่ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนมิถุนายน 2021

ตรวจสอบบทต่อท้ายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลสําหรับผลิตภัณฑ์การประมวลผลบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงสำหรับประเทศไทย

ออกเมื่อ: 11 สิงหาคม 2021

 

หน้านี้

หน้านี้แสดงการอัปเดตนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือคำแถลงออนไลน์อื่นๆ โปรดไปที่ "การอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา" เพื่อดูการอัปเดตนโยบายก่อนหน้านี้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องดำเนินการเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

มีผลบังคับใช้วันที่ 27 กันยายน 2021

 • เรากำลังแก้ไขโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อชี้แจงถึงสิทธิ์บางประการสำหรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับตั๋วเดินทางที่จำหน่ายโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทาง
 • เรากำลังกําหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการกําหนดราคาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่สามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดของบัญชีหรือข้อมูลกิจกรรมทางบัญชีอื่นๆ ของผู้ขาย
 • เรากำลังชี้แจงประเภทของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคํานวณการประมาณขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลซึ่งเราอาจเรียกเก็บหากคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

ถ้าต้องการตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการใช้บริการของ PayPal

 • เรากำลังแก้ไขนโยบายเพื่อชี้แจงว่าการละเมิดอาจส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มรายการกิจกรรมต้องห้ามที่มีอยู่และชี้แจงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 

การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินทางเลือกของ PayPal
 • เรากำลังแก้ไขข้อตกลงเพื่อห้ามไม่ให้มีการยอมรับการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่าง

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงสำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 29 เมษายน 2564

 

หน้านี้

หน้านี้แสดงการอัปเดตนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือคำแถลงออนไลน์อื่นๆ โปรดไปที่ "การอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา" เพื่อดูการอัปเดตนโยบายก่อนหน้านี้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องดำเนินการเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับ PayPal Pte. Ltd. สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal (ประเทศไทย) จํากัด

มีผลบังคับใช้: 16 มิถุนายน 2564

 • เรากำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อและนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ให้มีความสอดคล้องกันในระดับสากล และเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าการทำรายการใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง

ถ้าต้องการตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

แจ้งเตือนการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

วันที่ออก: 29 มกราคม 2564

 

โปรดอ่านเอกสารนี้

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศแจ้งเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่มีผลบังคับใช้ที่แสดงไว้ด้านล่าง ในกรณีที่คุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

วันที่มีผลบังคับใช้: 26 กุมภาพันธ์ 2564

(วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่คือวันที่ 29 มีนาคม 2564 วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียคือวันที่ 5 มีนาคม 2564)

การอัปเดตสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้

 • เรากำลังปรับปรุงแก้ไขข้อยกเว้นที่แสดงไว้สำหรับนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อและนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อให้มีความสอดคล้องกันในระดับสากลและเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าการทำรายการใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง
 • เรากำลังปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อไม่ให้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ผู้ค้าจัดส่งสินค้าหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อเกินกว่าสองวันหลังจากที่ได้รับแจ้งโดย PayPal ว่าการทำรายการถูกยื่นข้อพิพาท ถูกยกเลิก หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • เรากำลังชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดของบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal รวมทั้งชี้แจงว่าบริการนี้สามารถใช้เพื่อทำการชำระเงินหลายรายการหรือชำระเงินจำนวนมากเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อทำการชำระเงินรายการเดียวหรือทำการชำระเงินที่ไม่มีสิทธิ์อื่นๆ และผู้ค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องจากผู้รับการชำระเงินของตน
 • เรากำลังชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับ PayPal
 • เรากำลังชี้แจงบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลของ PayPal และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้บริการของ PayPal

การแก้ไขค่าธรรมเนียม

 • ขณะนี้ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้จะมีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งมีบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal

 

ถ้าต้องการตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

แจ้งเตือนการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

วันที่ออก : 14 ตุลาคม 2563

 

โปรดอ่านเอกสารนี้

เราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่มีผลบังคับใช้ที่แสดงไว้ด้านล่าง ในกรณีที่คุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา

มีผลบังคับใช้: 31 ตุลาคม 2020

(ผู้พำนักอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซียและไทยจะมีผลบังคับใช้วันที่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการบัญชี PayPal (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2563) (ผู้พำนักอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซียและไทยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

 • เรากำลังอัปเดตนโยบายที่คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเมื่อคุณเปิดและใช้บัญชี PayPal
 • เราจะชี้แจงถึงสถานการณ์ที่สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์มีผลบังคับใช้กับบัญชีธุรกิจและบัญชีบุคคลทั่วไป
 • เรากำลังกำหนดค่าธรรมเนียมข้อพิพาทและได้เพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งจะไม่มีผลกับผู้พำนักอาศัยในมาเลเซียที่มีบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal)
 • เราจะมีการอัปเดตสิทธิ์ในการระงับและการยกเลิกบัญชีของ PayPal สำหรับลูกค้าชาวมาเลเซีย

การแก้ไขค่าธรรมเนียม (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2563) (ผู้พำนักอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซียและไทยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

 • เราจะยกเลิกอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าสำหรับการชำระเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับผู้ค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะนี้ผู้ค้าที่มีภูมิลำเนาในจีนแผ่นดินใหญ่จะชำระอัตรามาตรฐานของเราสำหรับการทำรายการ
 • เราได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับบางประเทศหรือภูมิภาคสำหรับการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ที่ระบุในหัวข้อ "การถอนเงินจากยอดคงเหลือ" ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ข้างต้น การถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ โดยผู้ใช้ในเคนยา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์จะมีค่าธรรมเนียม 3.00% และการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ โดยผู้ใช้ในชิลีและสาธารณรัฐโดมินิกันจะมีค่าธรรมเนียม 0.50%
 • เราได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินจากบัตรของคุณสำหรับผู้ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

การแก้ไขข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal (ก่อนหน้านี้เรียกว่าโซลูชันและ Virtual Terminal ที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro) (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2020)

 • เราได้เปลี่ยนชื่อข้อตกลงโซลูชันและ Virtual Terminal ที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro ชื่อใหม่ของข้อตกลงนี้คือ ข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal จากนี้ไปโซลูชันที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro จะมีชื่อเรียกว่า "การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูง" ชื่อใหม่ของข้อตกลงนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้
 • โปรดดูหัวข้อ "เกี่ยวกับข้อตกลงนี้" ที่ตอนต้นของข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อตกลง
 • เรากำลังแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal มากขึ้น (รวมถึงจำนวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)
 • เรากำลังอัปเดตข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า PayPal เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลการชำระเงินและบริการป้องกันการฉ้อโกง
 • ขณะนี้เราได้จัดให้การป้องกันการฉ้อโกงเป็นบริการทางเลือกเพิ่มเติมภายใต้ฟังก์ชันของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูง เราได้มีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์การป้องกันการฉ้อโกงของเรา

ถ้าต้องการอ่านสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

แจ้งเตือนการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

วันที่ออก: 29 กันยายน 2020

 

โปรดอ่านเอกสารนี้

เราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่มีผลบังคับใช้ที่แสดงไว้ด้านล่าง ในกรณีที่คุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา

มีผลบังคับใช้: 31 ตุลาคม 2020

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้งานบัญชี PayPal (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2020)

 • เรากำลังอัปเดตนโยบายที่คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเมื่อคุณเปิดและใช้บัญชี PayPal
 • เราจะชี้แจงถึงสถานการณ์ที่สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์มีผลบังคับใช้กับบัญชีธุรกิจและบัญชีบุคคลทั่วไป
 • เรากำลังกำหนดค่าธรรมเนียมการระงับข้อพิพาทและได้เพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งจะไม่มีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal)
 • เราจะมีการอัปเดตสิทธิ์ในการระงับและการยกเลิกบัญชีของ PayPal สำหรับลูกค้าชาวมาเลเซีย

การแก้ไขค่าธรรมเนียม (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2020)

 • เราจะยกเลิกอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าสำหรับการชำระเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับผู้ค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะนี้ผู้ค้าที่มีภูมิลำเนาในจีนแผ่นดินใหญ่จะชำระอัตรามาตรฐานของเราสำหรับการทำรายการ
 • เราได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับบางประเทศหรือภูมิภาคสำหรับการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ที่ระบุในหัวข้อ "การถอนเงินจากยอดคงเหลือ" ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ข้างต้น การถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ โดยผู้ใช้ในเคนยา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์จะมีค่าธรรมเนียม 3.00% และการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ โดยผู้ใช้ในชิลีและสาธารณรัฐโดมินิกันจะมีค่าธรรมเนียม 0.50%
 • เราได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินจากบัตรของคุณสำหรับผู้ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

 

การแก้ไขข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal (ก่อนหน้านี้เรียกว่าโซลูชันและ Virtual Terminal ที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro) (มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2020)

 • เราได้เปลี่ยนชื่อข้อตกลงโซลูชันและ Virtual Terminal ที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro ชื่อใหม่ของข้อตกลงนี้คือ ข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal จากนี้ไปโซลูชันที่โฮสต์โดย PayPal Website Payments Pro จะมีชื่อเรียกว่า "การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูง" ชื่อใหม่ของข้อตกลงนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้
 • โปรดดูหัวข้อ "เกี่ยวกับข้อตกลงนี้" ที่ตอนต้นของข้อตกลงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูงของ PayPal สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อตกลง
 • เรากำลังแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal มากขึ้น (รวมถึงจำนวนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)
 • เรากำลังอัปเดตข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า PayPal เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลการชำระเงินและบริการป้องกันการฉ้อโกง
 • ขณะนี้เราได้จัดให้การป้องกันการฉ้อโกงเป็นบริการทางเลือกเพิ่มเติมภายใต้ฟังก์ชันของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตขั้นสูง เราได้มีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์การป้องกันการฉ้อโกงของเรา

ถ้าต้องการอ่านสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

แจ้งเตือนการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

ออกเมื่อ: 12 มิถุนายน 2020

 

โปรดอ่านเอกสารนี้

เราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่มีผลบังคับใช้ที่แสดงไว้ด้านล่าง ในกรณีที่คุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้: 31 กรกฎาคม 2020

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้

 • เราได้เพิ่มสินค้าที่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อ รวมถึงการทำรายการสินค้าเดี่ยวหรือการทำรายการที่มีสินค้าหลายรายการ ให้เป็นสินค้าที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
 • นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขส่วนคุณสมบัติที่มีสิทธิ์สำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เพื่อสร้างความชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นผู้ซื้อ คุณต้องพยายามติดต่อผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรง ก่อนที่จะยื่นข้อพิพาทผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 • ถ้าคุณเป็นผู้ขายและได้รับการตัดสินให้แพ้ข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal โดยเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน หรือคุณอาจจำเป็นต้องยอมรับสินค้าคืนและชำระค่าส่งคืนสินค้า
 • เราได้เพิ่มข้อกำหนดไปยังส่วนนี้ในโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่
  • สินค้าที่จับต้องไม่ได้บางอย่างอาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องไม่ได้
  • เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานใหม่คือ ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ การชำระเงินจะต้องระบุว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ "มีสิทธิ์" สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า
  • เราได้ระบุชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้ไปแล้ว

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรด คลิกที่นี่

 

แจ้งเตือนการแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

ออกเมื่อ: 2 มกราคม 2563

 

โปรดอ่านเอกสารนี้

เราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนด้านล่างนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่มีผลบังคับใช้ที่แสดงไว้ด้านล่าง ในกรณีที่คุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้: 16 มีนาคม 2563

เราเปิดเผยสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงใหม่สำหรับลูกค้าของเราทั้งหมด เราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับใหม่นี้เป็นประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ PayPal

ต่อไปนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการ

เราได้ออกแบบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการโดยจัดรูปแบบให้ดูง่ายขึ้นด้วยหัวเรื่องที่มีรหัสสีใหม่เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น เราปรับปรุงและจัดระเบียบเนื้อหาของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามและระบุข้อมูลที่คุณต้องการทราบได้ง่ายขึ้น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของสิ่งที่เรากล่าวถึงได้ แต่เปลี่ยนวิธีอธิบายและตำแหน่งที่คุณจะหาเนื้อหาได้

นอกเหนือจากการออกแบบใหม่ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ เราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อกำหนดของเราต่อไปนี้

 • เราอัปเดตรอบระยะเวลาการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนจะลดลงจาก 30 วันเป็น 14 วัน (ยกเว้นสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน มาเลเซีย และประเทศไทย)
 • เราเปิดเผยเวลาและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนขึ้น
 • หากคุณทำการคืนเงินการทำรายการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ไปยังผู้ซื้อหรือคืนเงินบริจาคให้ผู้บริจาค จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงินแต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้รับชำระในตอนแรก (ซึ่งจะไม่มีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนที่เปิดบัญชี PayPal และใช้บริการ PayPal)
 • เราเพิ่มข้อกำหนดว่าผู้ขายต้องไม่แสดงวิธีการชำระเงินหรือทำเครื่องหมายต้นทาง (หรือที่จุดก่อนหน้านี้ในประสบการณ์การชำระเงิน) จากการนำเสนอบริการหรือเครื่องหมายของ PayPal
 • เราแจ้งอย่างชัดเจนว่าเพื่อช่วยให้ PayPal สามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจได้ คุณจะต้องร่วมมือกับคำขอที่เหมาะสมจาก PayPal เพื่อส่งใบแจ้งยอดทางการเงินและเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ในเวลาที่เหมาะสม

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้วจะสามารถดูได้หลังจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูเมื่อเอกสารพร้อมใช้งาน

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายบางประการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ("วันที่มีผลบังคับใช้") เราได้สร้างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การใช้บริการของ PayPal ต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณต้องปิดบัญชีของคุณหรือหยุดใช้บริการ PayPal ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal – วันที่มีผลบังคับใช้: 15 พฤศจิกายน 2562

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เอกสารแนบ ก ค่าธรรมเนียม
 1. เราอยู่ในขั้นตอนยกเลิกช่วงของอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าสำหรับการชำระเงินในประเทศและระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 2 "ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์" ยกเว้นกับประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ที่มีอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: จีนและญี่ปุ่น ("ประเทศหรือภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้") ผู้ค้าที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้จะใช้อัตรามาตรฐานสำหรับการทำรายการ * วันที่มีผลบังคับใช้ในการเปลี่ยนแปลงในมาเลเซียขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
 2. เราได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบางประเทศหรือภูมิภาคสำหรับการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ที่ระบุในส่วน "การถอนเงินจากยอดคงเหลือ" ข้อ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม" จากวันที่มีผลบังคับใช้ข้างต้น การถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ใช้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, โคลอมเบีย, อาร์เจนตินา, คอสตาริกาและเปรู จะมีค่าธรรมเนียม 2.50%
 3. เราได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดยใช้ฟังก์ชันที่ใช้ได้โดยตรงในบัญชี PayPal โดยผู้ใช้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โมร็อกโก เคนย่า โคลอมเบีย อาร์เจนตินา คอสตาริกา เปรู ชิลี คอสตาริกา และสาธารณรัฐโดมินิกัน ที่ระบุไว้ใน "การถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชี" ข้อ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายบางประการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ("วันที่มีผลบังคับใช้") เราได้สร้างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การใช้บริการของ PayPal ต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณต้องปิดบัญชีของคุณหรือหยุดใช้บริการ PayPal ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal – วันที่มีผลบังคับใช้: 23 กันยายน 2562

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม: เรากำลังเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่ใช้กับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงินของ PayPal ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้รับการระบุไว้ในส่วนย่อยใน "การแปลงสกุลเงิน" ในส่วนที่ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"

ค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

กิจกรรม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การแปลงสกุลเงิน

ประเทศ/ภูมิภาค

ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่มีผลใช้บังคับ

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

3.0%

แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะเวอร์จิน

4.5%

แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต้ เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน แซมเบีย ซิมบับเว

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้):

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินส่วนตัว 3.0%

แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ยูเครน

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้):

3.0%

ภูฎาน, กัมพูชา, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ไทย, ตองกา, เวียดนาม

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์ หรือรับการคืนเงินที่เกินจาก 1 วันหลังการชำระเงินตั้งต้น:

4.0%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

3.0%

จีน, มาเลเซีย

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์หรือได้รับเงินคืนเกิน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินครั้งแรก:

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่มีการแปลงสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

4%

รีลบราซิล:

4%

ดอลลาร์แคนาดา:

3.5%

โครูนาเช็ก:

4%

โครเนอร์เดนมาร์ก:

4%

ยูโร:

4%

ดอลลาร์ฮ่องกง:

4%

ฟอรินต์ฮังการี:

4%

นิวเชเกิลอิสราเอล:

4%

เยนญี่ปุ่น:

4%

เปโซเม็กซิโก:

4%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

4%

โครนนอร์เวย์:

4%

เปโซฟิลิปปินส์:

4%

ซวอตีโปแลนด์:

4%

รูเบิลรัสเซีย:

4%

ดอลลาร์สิงคโปร์:

4%

โครนาสวีเดน:

4%

ฟรังก์สวิส:

4%

ดอลลาร์ไต้หวัน:

4%

บาทไทย:

4%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

4%

ดอลลาร์สหรัฐ:

3.5%

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล) การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก) การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

2.5%

โมนาโก

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)
 

สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ 3.0%
 

การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์หรือได้รับเงินคืนเกิน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินครั้งแรก:

ระหว่าง 3.0% และ 4.0% สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่มีการแปลงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง (โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง)

สกุลเงินและรหัส

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

4.0%

รีลบราซิล (BRL):

4.0%

ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

3.5%

โครูนาเช็ก (CZK):

4.0%

โครนเดนมาร์ก (DKK):

4.0%

ยูโร (EUR):

4.0%

ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

4.0%

ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

4.0%

เชเกิลอิสราเอล (ILS):

4.0%

เยนญี่ปุ่น (JPY):

4.0%

ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

4.0%

เปโซเม็กซิโก (MXN):

4.0%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

4.0%

โครนนอร์เวย์ (NOK):

4.0%

เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

4.0%

ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

4.0%

รูเบิลรัสเซีย (RUB):

4.0%

โครนาสวีเดน (SEK):

4.0%

ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD):

4.0%

ฟรังก์สวิส (CHF):

4.0%

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

4.0%

บาทไทย (THB):

4.0%

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

4.0%

ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

3.5%

เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราใช้และถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณอัตราแลกเปลี่ยนฐานจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดสกุลเงินของวันทำการแปลงสกุลเงินหรือก่อนวันทำการที่กำหนด หรือหากอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการทำรายการของคุณอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า คุณอาจมีตัวเลือก (โดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักและประเภทของแหล่งเงิน) ในการเลือกไม่รับการแปลงสกุลเงินก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกตัวเลือกการแปลงสกุลเงินอื่นๆ ในหน้า "ตรวจสอบข้อมูลของคุณ" ระหว่างชำระเงิน เมื่อ PayPal เสนอให้มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายหน้าร้าน คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่คุณจะเป็นผู้อนุญาตทำรายการชำระเงินต่อไปได้ การที่คุณอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการแปลงสกุลเงินโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในกรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายโดยผู้ค้า และไม่ได้กระทำโดย PayPal และคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ในกรณีนี้ PayPal ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการแปลงสกุลเงินดังกล่าว เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้ PayPal แปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายบางส่วนโดยมีผลตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันที่มีผลบังคับใช้" แยกต่างหาก) เราได้สร้างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การใช้บริการของ PayPal ต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณต้องปิดบัญชีของคุณหรือหยุดใช้บริการ PayPal ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal – วันที่มีผลบังคับใช้: 17 พฤษภาคม 2562

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้

 • เอกสารแนบ ก ค่าธรรมเนียม
 1. เราได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตโนมัติที่กำหนดไว้ในส่วนของ "การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ" ในข้อ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"
 2. เราได้ชี้แจงค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัตรในคูเวต, กาตาร์ และสิงคโปร์ ในส่วน "การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ" ของข้อ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal – วันที่มีผลบังคับใช้: 9 ก.ค. 2562

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ข้อ 2.5: เราได้ชี้แจงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการคืนเงิน (รวมถึงเมื่อการชำระเงินเดิมเกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน และเมื่อการแปลงสกุลเงินมีผลใช้กับยอดเงินที่คืน)
 • ข้อ 5.1: เราได้ชี้แจงวิธีการถอนเงินจากบัญชีของคุณไปยังบัตรของคุณ
 • เอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม:
 1. เราปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์โดยผู้ขายในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล, มอลโดวา, โมนาโก, เซอร์เบียจากผู้ซื้อในประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์กิอานา, กวาเดอลูป, มาร์ตินา, เรอูนียง และมายอต) เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส ,ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและไอล์ออฟแมน), รัฐวาติกัน, แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิสเซอร์แลนด์, ยูเครนในข้อ 2 "ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์"

ค่าธรรมเนียมที่อัปเดตแล้วตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรปเหนือ*

ยุโรป I **:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ดูตารางด้านบน

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน ** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

 1. เราได้ชี้แจงค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากยอดคงเหลือไปยังบัตรในโครเอเชีย, ฟิลิปปินส์ และเซอร์เบียในส่วน "การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ" ในข้อ 4 "ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม"
 • เอกสารแนบ ข - ประเทศ/ภูมิภาค-ข้อกำหนดเฉพาะ: เราได้ชี้แจงว่า ถ้าบัญชีของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายบางส่วนโดยมีผลตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันที่มีผลบังคับใช้" แยกต่างหาก) เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การใช้บริการของเราต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เพื่อปิดบัญชีของคุณ

ข้อตกลงวิธีการชำระเงิน PayPal ท้องถิ่น - วันที่มีผลบังคับใช้: 30 มกราคม 2562

เพื่อเป็นการเตือนสำหรับผู้ค้าที่ใช้ PayPal เพื่อรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ว่า PayPal เริ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าบางคนที่ไม่มีบัญชีสามารถส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของพ่อค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นแบบอื่นแทนได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ ส่วนที่ 3.1 ของข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความครอบคลุมของการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานกับผู้ค้าเมื่อรวมการชำระเงินออนไลน์/แพลตฟอร์มของตนเข้ากับฟังก์ชันอื่นใดที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีที่จะใช้ส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของผู้ค้า ซึ่งรวมถึงข้อตกลงวิธีชำระเงินในท้องถิ่นของ PayPal ในวันที่ของการแจ้งเตือนนี้ ส่วน 3.1 จะมีผลบังคับใช้ (และจะยังคงมีผลบังคับใช้) ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ด้วย

การปรับปรุงข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิทธิและภาระผูกพันของคุณเมื่อพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ PayPal เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเราต่อไปนี้

 • ข้อที่ 9.1: เราจะขออธิบายว่าการทำรายการใดที่มีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขาย
 • เอกสารแนบ ก ค่าธรรมเนียม: เราได้ชี้แจงค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินในโมนาโก ซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 8 เมษายน 2562

เพื่อให้สอดคล้องการตั้งราคาสินค้าของเราทั่วโลก เรากำลังกำหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมต้องชำระ โดยผู้ค้าของเราเพื่อดำเนินดังกล่าว เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเรา:

 • เอกสารแนบ ก ค่าธรรมเนียม: เราได้ยกเลิกมาตรฐานของ eBay อัตราและผู้ค้า eBay อัตราสำหรับทั้งการชำระเงินภายในประเทศ และระหว่างประเทศระบุไว้ในข้อ 2 "ชำระเงินค่าธรรมเนียมเชิงพาณิชย์" และผู้ค้าจะชำระเงินอัตรามาตรฐานสำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay ทันที

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal - วันมีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเมื่อคุณทำธุรกรรมกับเพื่อนของคุณ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยง

คุณสามารถตรวจสอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะขอแสดงความนับถือ
PayPal