การแก้ไขข้อพิพาทกับผู้ขาย

ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า มีการซื้อสินค้าโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต หรือสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้ เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและขอเงินคืน

1

เข้าสู่ระบบแล้วไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อยื่นข้อพิพาท โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้ผู้ขายทราบ

2

ลองติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3

ปิดข้อพิพาทเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องแล้วเราจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

การซื้อทุกครั้งมีความสำคัญ

เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจด้วยนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของเรา เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน ถ้าคุณไม่ได้รับสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ หรือสินค้านั้นแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าการซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามที่คิด จะเปิดข้อพิพาทกับผู้ขายได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของเราได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ในกรณีต่อไปนี้: คุณไม่ได้รับสินค้าการซื้อสินค้านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากคุณคุณได้รับสินค้า แต่สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน eBay หรือในเว็บไซต์ของผู้ขายอย่างชัดเจน
การเปิดข้อพิพาทช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงเพื่อเจรจาหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ถ้าคุณยังไม่พอใจกับผลการพิจารณา คุณก็สามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ โดยเราจะพิจารณาข้อเรียกร้องนั้นแล้วตัดสินว่าจะต้องมีการคืนเงินหรือไม่

จะยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถ้าคุณติดต่อพูดคุยกับผู้ขายแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ คุณสามารถขอให้เราช่วยตรวจสอบได้โดยการยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย เราจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือไม่ โดยคุณมีเวลา 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาทในการยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องใน PayPal ถ้าคุณต้องการตรวจสอบสถานะขอข้อเรียกร้อง ให้เข้าสู่บัญชีของคุณแล้วไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

ข้อพิพาทแตกต่างจากข้อเรียกร้องอย่างไร

ข้อพิพาท:
การเปิดข้อพิพาทเป็นการขอให้ผู้ขายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำรายการของคุณ โดยคุณสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ด้วยการโพสต์ข้อความลงในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย
ข้อเรียกร้อง:
ถ้าข้อพิพาทนั้นไม่ได้ข้อสรุป คุณสามารถยกระดับเป็นข้อเรียกร้องได้ภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท โดยผู้ที่ยกระดับข้อพิพาทนั้นอาจเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ได้ และเมื่อยกระดับแล้ว เท่ากับคุณเลือกที่หยุดติดต่อกับอีกฝ่าย และขอให้ PayPal เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและสรุปผลการตัดสิน

มีสินค้าอะไรบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

มีการทำรายการบางประเภทที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินสำหรับสินค้าต่อไปนี้ อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจยานพาหนะสินค้าที่สั่งทำพิเศษและใบอนุญาต
นอกจากนี้ สินค้าห้ามจำหน่ายตามที่ระบุไว้ใน สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน

การตรวจสอบข้อเรียกร้องใช้เวลานานเท่าไหร่

เราจะตรวจสอบข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ภายใน 10-14 วันหรือน้อยกว่านั้น แต่ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาถึง 30 วัน (หรือนานกว่านั้น) ในการสรุปผลการตัดสินข้อเรียกร้อง