สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป

ยินดีต้อนรับสู่ PayPal

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ควบคุมการใช้งานบัญชี PayPal และบริการของ PayPal ของคุณ ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณต้องเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ในหน้า PayPal Worldwide และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย เพื่อเปิดบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal ถ้าคุณมีธุรกิจ ธุรกิจนั้นต้องจัดตั้งใน ดำเนินการใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ในหน้า PayPal Worldwide เพื่อเปิดบัญชี PayPal และใช้บริการของ PayPal

การเปิดและใช้บัญชี PayPal ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้และข้อตกลงอื่นๆ แต่ละฉบับในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ซึ่งรวมถึง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดของนโยบายเหล่านี้ และข้อตกลงอื่นๆ แต่ละฉบับที่มีผลบังคับใช้กับคุณอย่างละเอียด

เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้และนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในหน้าการอัปเดตนโยบาย ซึ่งเผยแพร่ไว้แล้วในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนใช้บริการของ PayPal จะรวมอยู่ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้โดยการอ้างอิง และจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในการอัปเดตนโยบาย การใช้บริการของเราต่อไปหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกําหนด ข้อตกลง หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ข้างบนถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริการของ PayPal ปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์กับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของเราก่อนหน้านี้ต่อไป

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของเรา

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงิน และทำหน้าที่ดังกล่าวโดยการสร้าง โฮสต์ ดูแล และให้บริการ PayPal ของเราแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการของเราทำให้คุณสามารถส่งเงินให้แก่บุคคลใดก็ได้ที่มีบัญชี PayPal และสามารถใช้รับเงินได้ (ถ้ามีการให้บริการ) ความพร้อมให้บริการของเราแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถดูว่าบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณโดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

บริการ PayPal ให้บริการโดย PayPal Pte. Ltd.

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่ใช่การชี้ชวนให้ใช้บริการ PayPal และ PayPal ไม่ได้เจาะจงที่ประเทศ/ภูมิภาค หรือตลาดใดๆ ผ่านทางสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเปิดบัญชี

เรามีบัญชีสองประเภท ได้แก่ บัญชีบุคคลทั่วไปและบัญชีธุรกิจ

บัญชี PayPal ทั้งหมดช่วยให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ชำระเงินและรับการชำระเงิน
 • ซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือ หรือในร้านค้า
 • ทำการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal, eCheque หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ
 • ยอมรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัญชีธนาคาร, ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal, eCheque หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ จากผู้อื่น

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและในการควบคุมอย่างเพียงพอสำหรับ ID, รหัสผ่าน, PIN หรือรหัสอื่นใดทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal และบริการของ PayPal

ในการเปิดและรักษาบัญชี PayPal คุณต้องระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพักอาศัยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ

คุณต้องอัปเดตที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันในข้อมูลบัญชี PayPal ของคุณ

บัญชีบุคคลทั่วไป

ถ้าคุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าและชำระเงินให้กับครอบครัวและเพื่อนเป็นหลัก บัญชีบุคคลทั่วไปอาจเหมาะกับคุณ ด้วยบัญชีบุคคลทั่วไป คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น

 • ซื้อสินค้าและบริการ
 • ชำระเงินและเรียกเก็บเงินจากเพื่อนและครอบครัว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บัญชีบุคคลทั่วไปเพื่อรับการชำระเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้บัญชี PayPal ของคุณเพื่อขายสินค้าเป็นหลัก คุณควรพิจารณาใช้บัญชีธุรกิจ คุณสามารถเปลี่ยนบัญชี PayPal ของคุณซึ่งเป็นบัญชีบุคคลทั่วไปให้เป็นบัญชีธุรกิจได้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

บัญชีธุรกิจ

เราแนะนำบัญชีธุรกิจสำหรับบุคคลและองค์กรที่ใช้ PayPal เพื่อขายสินค้าหรือบริการเป็นหลัก แม้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่ได้อยู่ในรูปบริษัทก็ตาม ด้วยบัญชีธุรกิจ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น

 • ใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อธุรกิจเป็นชื่อในบัญชี PayPal ของคุณ
 • อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในบัญชี PayPal ของคุณ
 • สมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ PayPal ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บัญชีธุรกิจอาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบัญชีบุคคลทั่วไป

ในการเปิดบัญชีธุรกิจหรือการแปลงบัญชีบุคคลทั่วไปเป็นบัญชีธุรกิจ คุณได้ให้การรับรองแก่เราว่าคุณกำลังใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ PayPal ขอรับรายงานข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล และ/หรือธุรกิจของคุณจากหน่วยงานเครดิตบูโรในขณะที่เปิดบัญชี เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่าง และเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในบัญชีธุรกิจของคุณ

สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์

ถ้ากิจกรรมที่ทำผ่านบัญชี PayPal ประเภทใดๆ ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ หรือเกี่ยวข้องกับภาคส่วนหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครือข่ายบัตรที่กำหนดให้คุณยอมรับสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เพื่อให้คุณรับการชำระเงินผ่าน Visa และ MasterCard ได้ต่อไป ในกรณีนี้สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการชำระเงินใดๆ ที่ PayPal ดำเนินการในนามของคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การอนุญาตของบุคคลภายนอก

คุณต้องเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบัญชี PayPal ของคุณ และดำเนินธุรกิจในนามของตนเองเท่านั้น

คุณสามารถให้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง ยกเลิก และจัดการการอนุญาตเพื่อให้บุคคลภายนอกบางรายดำเนินการบางอย่างในนามของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ และในกรณีอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้กับบุคคลภายนอกโดยตรง คุณรับทราบว่าถ้าคุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการในนามของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณกับบุคคลภายนอกนี้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ดำเนินการดังนี้

 • ให้บริการข้อมูลบัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในนามของคุณ
 • ยืนยันว่ามีจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อเริ่มทำรายการชำระเงินโดยใช้บัตรในบัญชีของคุณหรือไม่ หรือ
 • ให้บริการเริ่มต้นการชำระเงินเพื่อเริ่มการชำระเงินจากบัญชีของคุณในนามของคุณ

การให้อนุญาตแก่บุคคลภายนอกในการเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ไม่ได้ทำให้คุณพ้นจากความรับผิดใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณต้องรับผิดต่อเราสำหรับการดำเนินการที่คุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการ คุณจะไม่ทำให้เราต้องรับผิดชอบ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรากรณีมีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่คุณได้มอบให้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายที่บังคับใช้ของคุณ

การปิดบัญชี PayPal ของคุณ

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณ และยุติความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ แต่คุณยังคงต้องรับผิดต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ แม้จะปิดบัญชี PayPal แล้วก็ตาม เมื่อคุณปิดบัญชี PayPal เราจะยกเลิกการทำรายการที่กำหนดเวลาไว้หรือที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ คุณต้องถอนเงินหรือโอนยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใดๆ จากบัญชี PayPal ของคุณก่อนทำการปิดบัญชี คุณไม่สามารถถอนเงินหรือโอนการ์ด/บัตรของขวัญดิจิทัลที่มีการซื้อผ่านของขวัญดิจิทัลจาก PayPalและเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีบัญชี PayPal คุณยังสามารถใช้รหัสที่คุณได้รับทางอีเมล เมื่อคุณซื้อการ์ด/บัตรของขวัญเพื่อทำการซื้อสินค้า

ในบางกรณี คุณไม่สามารถปิดบัญชี PayPal ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณมีการทำรายการที่รอดำเนินการหรือข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เปิดอยู่
 • ถ้าบัญชี PayPal ของคุณมียอดเงินติดลบ
 • ถ้าบัญชี PayPal ของคุณอยู่ภายใต้การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน หรือเงินสำรอง

เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารกับบัญชี PayPal ของคุณที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินได้ โปรดรักษาข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบัน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) ถ้าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เราสามารถใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจากบัญชี PayPal ของคุณได้ ถ้าเราอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ในวิธีการชำระเงินดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะยืนยันบัตรของคุณ เพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่าบัตรนั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของบัตร

การพักเงินในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal

ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณถือครอง หมายถึงข้อเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันต่อ PayPal PayPal รวมยอดคงเหลือของคุณกับยอดคงเหลือของผู้ใช้รายอื่น และลงทุนเงินดังกล่าวในการลงทุนสภาพคล่อง จำนวนเงินรวมเหล่านี้จะเก็บแยกต่างหากจากเงินของบริษัท PayPal และ PayPal จะไม่นำเงินเหล่านี้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดของบริษัท และจะไม่ยินยอมโดยสมัครใจทำให้เงินเหล่านี้ตกเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ จากจำนวนเงินในยอดคงเหลือของคุณ คุณตกลงให้ PayPal เป็นเจ้าของดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ ในการลงทุนเหล่านี้ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิในดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้จากเงินของคุณให้แก่ PayPal

การเพิ่มหรือการถอนเงิน

การเติมเงินเข้ายอดคงเหลือบัญชี

คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเพื่อเป็นแหล่งเงินสำหรับการทำรายการโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal เพื่อซื้อสินค้าหรือส่งเงิน คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี PayPal จากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal โดยส่งคำขอการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี PayPal ของคุณ จำนวนเงินที่โอนจะถูกพักไว้เป็นยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ทั้งนี้ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมเงินเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

การถอนเงินจากยอดคงเหลือ

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเพื่อดูว่ามีตัวเลือกการถอนเงินใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

 • การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal หรือ
 • การโอนเงินไปยังบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ถ้าสามารถทำได้ หรือ
 • การขอเช็คฉบับจริงผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

คุณอาจสามารถถอนเงินผ่านผู้ให้บริการภายนอกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่ "บัญชี" ของคุณได้รับการลงทะเบียนไว้ ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน โปรดดูข้อกำหนดของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว

เพื่อปกป้องเราและผู้ใช้ของเราจากการสูญเสีย เราอาจชะลอการถอนเงินในบางสถานการณ์ รวมถึงถ้าเราจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้มีการถอนเงิน หรือถ้าการชำระเงินอื่นๆ ไปยังบัญชี PayPal ของคุณถูกตีคืน (เช่น เป็นผลมาจากการปฏิเสธชำระเงิน การตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือข้อพิพาทจากผู้ซื้อ) ถ้าเราจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ การชำระเงินจะถูกพักไว้ หรือบัญชีของคุณหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องมียอดเงินติดลบในสกุลเงินใดๆ ในขณะที่การถอนเงินจากบัญชี PayPal ของคุณอยู่ระหว่างรอดำเนินการ คุณจะต้องเริ่มการถอนเงินใหม่ เมื่อการจำกัดการใช้งานหรือการพักเงินถูกยกเลิก หรือมีการชำระยอดเงินติดลบครบถ้วนแล้ว

เราอาจกำหนดวงเงินการถอนเงินของคุณ และคุณสามารถดูวงเงินสูงสุดที่ถอนได้ใดๆ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ การดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์สามารถช่วยเรายืนยันบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งอาจช่วยให้เรายกเลิกวงเงินสูงสุดในการถอนเงินใดๆ ได้:

 • การยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ และ
 • การเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ ถ้าบัตรเดบิตของคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินที่ถอนจากบัญชี PayPal คุณจะได้รับตัวเลือกให้ใช้สิทธิ์นี้เมื่อคุณโอนเงินออกจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการโอนเงินดังกล่าวซึ่งสามารถดูได้ในหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (สำหรับบัญชีบุคคลทั่วไป) และหน้าค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ (สำหรับบัญชีธุรกิจ) จะมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บให้คุณทราบล่วงหน้าในแต่ละครั้งที่คุณเริ่มต้นการถอนเงินดังกล่าว

โดยทั่วไปเราจะส่งเช็คฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น เว้นแต่ว่าเราได้ตรวจสอบยืนยันบัญชี Paypal ของคุณแล้ว เราจะไม่ส่งเช็คไปยังตู้ไปรษณีย์เช่า ถ้าคุณต้องการให้เราส่งเช็คไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและแสดงเอกสารที่เราร้องขอเพื่อตรวจสอบยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับที่อยู่นั้น ถ้าคุณไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกเช็ค เราจะส่งคืนเงินไปยังยอดคงเหลือของคุณ (โดยหักค่าธรรมเนียม)

การจัดการยอดคงเหลือในหลายสกุลเงิน

การถือครองหลายสกุลเงิน

ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณอาจอยู่ในสกุลเงินใดก็ได้ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถถือครองยอดคงเหลือในสกุลเงินใดๆ เหล่านี้ได้มากกว่าหนึ่งสกุลเงินในเวลาเดียวกัน

ถ้าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ:

 • เราอาจอนุญาตให้คุณแปลงเงินเป็นยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น ถ้าคุณแปลงยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินในยอดคงเหลือที่คุณสามารถแปลง หรือจำนวนการแปลงที่คุณสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
 • คุณสามารถถอนเงินในสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบัญชีหรือสกุลเงินอื่นใดที่ PayPal รองรับสำหรับการถอนเงินในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนไว้เท่านั้น ถ้าต้องการถอนยอดคงเหลือในบัญชีของคุณซึ่งถือครองไว้ในสกุลเงินอื่น คุณจะต้องแปลงเงินเป็นสกุลเงินที่เปิดอยู่ของบัญชี หรือไม่เช่นนั้นจะมีการแปลงสกุลเงินให้คุณในขณะที่คุณถอนเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา

ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บัญชีของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้นในบัญชี PayPal ของคุณ หรือแปลงเงินในยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่น คุณสามารถรับเงินในบางสกุลเงินได้โดยการแปลงยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงินของยอดคงเหลือ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีหลายสกุลเงินในบัญชี PayPal ของคุณ คุณไม่สามารถจัดการหรือแปลงสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเก็งกำไร การค้ากำไรจากการแปลง ตัวเลือกการแปลง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ PayPal กำหนดว่ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับหรือสร้างรายได้จากอัตราการแปลงสกุลเงินเป็นหลัก PayPal อาจพัก ยกเลิก หรือตีกลับการทำรายการใด ๆ ที่เราตัดสินใจว่าเป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้

วิธีการแปลงสกุลเงิน

ถ้า PayPal แปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราเรียกเก็บและหักไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดซื้อขายสกุลเงินในวันที่ทำการแปลงสกุลเงินหรือวันทำการก่อนหน้า หรือกำหนดโดยใช้อัตราอ้างอิงที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ถ้ามีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้

สำหรับการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณบางอย่าง PayPal อาจกำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เรียกเก็บได้ในหน้าค่าธรรมเนียมของเราภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ทางเลือกในการแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้เราแปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการให้ผู้ออกบัตรของคุณดำเนินการแปลงสกุลเงิน ถ้าสามารถใช้ได้กับผู้ออกบัตรและเครือข่ายบัตรนั้นๆ การเลือกการตั้งค่าสกุลเงินนี้อาจแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าสกุลเงินสำหรับบัตรของคุณ เพื่อเป็นตัวเลือกในการนำมาใช้เป็นสกุลเงินสำหรับการทำรายการ ไม่ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงิน หรือมีการใช้อัตราการแปลงสกุลเงินใดสำหรับการทำรายการ เป็นต้น ถ้าผู้ออกบัตรของคุณเป็นผู้แปลงสกุลเงิน ผู้ออกบัตรจะเป็นผู้กำหนดอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บ

PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินเสมอสำหรับการทำรายการที่คุณใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่มีอยู่ หรือบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมโยงเป็นวิธีการชำระเงิน

ใบแจ้งยอดบัญชี

ใบแจ้งยอดบัญชี

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงความเคลื่อนไหวในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การชำระเงินและการซื้อสินค้า

การชำระเงินหรือรับการชำระเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

การส่งเงิน

ในบางประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากบัญชี PayPal ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการส่งเงินในบัญชี PayPal ของคุณ (บางครั้ง เรียกว่าการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือการชำระเงินแบบ peer-to-peer/P2P)

โปรดดูรายชื่อบริการที่สามารถใช้ได้ตามประเทศ/ภูมิภาคที่พักอาศัย เพื่อดูว่าบริการใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ หรือเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal

คุณสามารถส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชี PayPal ในเวลาที่คุณส่งเงิน โดยส่งในสกุลเงินใดก็ได้ที่ PayPal รองรับ และคุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้ได้ ถ้าบุคคลที่คุณกำลังส่งเงินให้ไม่มีบัญชี PayPal บุคคลนั้นสามารถขอรับเงินได้โดยการเปิดบัญชี PayPal หากบุคคลที่คุณส่งเงินให้ไม่ขอรับเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้คุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอธิบายไว้ในหัวข้อการรับเงิน

เราอาจจำกัดวงเงินสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถส่งได้ รวมถึงจำนวนเงินที่คุณชำระซื้อสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา คุณสามารถดูวงเงินการส่งเงินได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ เราอาจเพิ่มวงเงินการส่งเงินของคุณ ถ้าคุณดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นสำหรับการยกเลิกวงเงินการถอนเงิน

เมื่อคุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หนึ่งในสามสิ่งนี้อาจเกิดขึ้น: พวกเขาอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือไม่สามารถขอรับเงินได้ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเงินดังกล่าว หรือไม่ได้ขอรับเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งเงิน เงิน (รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากคุณ) จะถูกส่งคืนไปยัง:

 • วิธีการชำระเงินแบบเดิมที่คุณใช้ในการทำรายการ ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal Credit เป็นวิธีการชำระเงิน หรือ
 • ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal เป็นวิธีการชำระเงิน หรือบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงิน และเราไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้

การรับเงิน

ถ้าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวส่งเงินให้คุณ เงินดังกล่าวจะปรากฏในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าต้องการรับเงินในสกุลเงินที่บัญชีของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าเอาไว้ให้ยอมรับในขณะนี้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างยอดคงเหลือในสกุลเงินนั้น หรือแปลงเงินนั้นเป็นสกุลเงินอื่น คุณสามารถรับเงินในบางสกุลเงินได้โดยการแปลงยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินอื่นซึ่ง PayPal อนุญาตให้คุณถือครองได้ ถ้ามีการแปลงสกุลเงินของยอดคงเหลือ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการส่งเงินได้ในตารางการส่งเงินของเรา และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่คุณเริ่มทำรายการส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ถ้าคุณแปลงเงินในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณจากสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งก่อนทำรายการ เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

ถ้าคุณส่งเงินให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (ที่ไม่ใช่ Paypal) หรือโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกจะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ส่งเงินหรือผู้รับเงินจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะเริ่มการส่งเงิน

การซื้อสินค้าจาก การบริจาคเงินไปยัง หรือการคืนสินค้าให้ผู้ขายที่ยอมรับ PayPal

วิธีซื้อสินค้าหรือทำการบริจาคเงิน

คุณสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal หรือทำการบริจาคเงินในสกุลเงินใดก็ได้ที่ผู้รับยอมรับ และที่ PayPal รองรับ โดยใช้เงินในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ หรือใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณ รวมถึงตัวอย่างเช่น

 • การซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกออนไลน์และเลือก PayPal เป็นวิธีการชำระเงินของคุณในขณะทำการชำระเงิน
 • การชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นค่าสินค้าหรือบริการ
 • การใช้บัญชี PayPal ของคุณซื้อสินค้าในร้านค้าของผู้ขายที่มีหน้าร้าน
 • การบริจาคโดยใช้ PayPal

ถ้าผู้ขายที่คุณกำลังซื้อนั้นขายสินค้าหรือบริการ และผู้ขายนั้นยังไม่มีบัญชี PayPal ผู้ขายสามารถขอรับการชำระเงินจากคุณได้โดยเปิดบัญชี PayPal ถ้าผู้ขายไม่เปิดบัญชี PayPal ภายใน 30 วัน การซื้อสินค้าของคุณจะได้รับการคืนเงิน

เพื่อบริหารความเสี่ยง PayPal อาจจำกัดวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้สำหรับการทำรายการเมื่อคุณซื้อสินค้าหรือทำการบริจาคเงิน นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินอาจมีจำกัดสำหรับผู้ขายหรือผู้รับบางราย รวมถึงการชำระเงินด้วย PayPal ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกบางราย เช่น

 • American Express อาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น สายการบินและผู้ค้าด้านการท่องเที่ยวบางราย
 • บัตรเครดิตบางประเภทอาจไม่สามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้ค้าบางราย เช่น บัตรเครดิตในอุตสาหกรรมการพนัน และ
 • ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือเติมเงินยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้

เมื่อคุณอนุญาตการชำระเงินให้กับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal ผู้ขายบางรายอาจใช้เวลาถึง 30 วันเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีเหล่านี้ การชำระเงินของคุณอาจปรากฏเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในบัญชี PayPal ของคุณ ในกรณีดังกล่าว การอนุญาตการชำระเงินของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์ (แต่ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) ถ้าคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน ผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณยังอาจแสดงการอนุญาตที่รอดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย จนกว่าจะยกเลิกการระงับหรือได้รับการทำรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ถ้าการชำระเงินของคุณจำเป็นต้องให้เราทำการแปลงสกุลเงิน จะมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการและเรียกเก็บตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีที่เราแปลงสกุลเงิน และจะได้รับการกำหนดในเวลาที่ประมวลผลการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal หรือทำการบริจาคเงิน คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal ถ้า PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือการบริจาคเงินของคุณ จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเราด้วย)

นอกจากนี้ ผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากคุณสำหรับการทำรายการ

การตรวจสอบการชำระเงิน

เมื่อ PayPal ระบุการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง เราจะตรวจสอบการทำรายการอย่างใกล้ชิดมากขึ้นก่อนอนุญาตให้ดำเนินการต่อ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ PayPal จะพักการทำรายการไว้ และแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ในฐานะผู้ซื้อ กรณีเช่นนี้อาจทำให้คุณได้รับสินค้าที่ซื้อล่าช้า ถ้าเราเคลียร์การทำรายการเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้า ถ้าเราไม่สามารถเคลียร์การทำรายการให้เรียบร้อย เราจะยกเลิกการทำรายการดังกล่าวและคืนเงินให้กับคุณ เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่นตามกฎหมาย

การชำระเงินอัตโนมัติ

คุณสามารถตกลงกับผู้ขายที่ยอมรับ PayPal เพื่อใช้ PayPal เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้ขาย และอนุญาตให้ผู้ขายใช้เงินจากบัญชี PayPal ของคุณด้วยการอนุมัติจากคุณในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว ตัวอย่างการชำระเงินอัตโนมัติที่คุณสามารถตกลงกับผู้ขายหรือกับ PayPal ได้แก่ การชำระเงินที่ PayPal เรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน", "การบอกรับสมาชิก" "การชำระเงินเป็นงวด", "การทำรายการอ้างอิง", "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า", "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า"

คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติได้ไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันที่ครบกำหนดการชำระเงินครั้งต่อไปที่กำหนดไว้จากการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือของ PayPal เมื่อยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว การชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงของคุณกับผู้ขายดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ถ้าคุณยกเลิกการชำระเงินอัตโนมัติ คุณอาจยังต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขาย หรือมีภาระผูกพันเพิ่มเติมต่อผู้ขายสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่คุณได้รับ แต่ยังไม่ได้ชำระเงินและคุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินให้ผู้ขายด้วยวิธีอื่น

ถ้าคุณให้การอนุญาตล่วงหน้าแก่ผู้ขายหรือ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขายใช้หรือรับการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณในรูปแบบการชำระเงินเป็นงวดเป็นประจำ (เช่น ทุกเดือนหรือตามงวดการเรียกเก็บเงินประจำ) และถ้าการชำระเงินดังกล่าวมีจำนวนเงินแตกต่างกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่โอนจากผู้ขายอย่างน้อย 10 วัน ก่อนทำการโอนเงิน ถ้าผู้ขายเสนอทางเลือกดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งล่วงหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเงินของการชำระเงินอัตโนมัติอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ระหว่างคุณกับผู้ขาย

ถ้าคุณอนุญาตให้มีการชำระเงินอัตโนมัติและ PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ PayPal จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal) ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการประมวลผลการทำรายการชำระเงินอัตโนมัติ

การคืนเงิน

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายออนไลน์โดยใช้ PayPal และท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน โดยปกติแล้ว การชำระเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมที่คุณใช้เพื่อทำรายการนั้น ถ้าคุณใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ถ้าใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการ เราจะคืนเงินการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคาร หรือไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้ สำหรับการซื้อสินค้าที่คุณดำเนินการในสถานที่ซึ่งเป็นร้านค้าของผู้ขายที่คุณชำระเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ แล้วท้ายที่สุดการทำรายการนั้นได้รับการคืนเงิน เงินนั้นจะได้รับการคืนเงินไปยังยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

ถ้า PayPal ดำเนินการแปลงสกุลเงินสำหรับการทำรายการของคุณ และมีการอนุมัติการคืนเงิน:

 • ภายใน 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ที่ใช้ ณ เวลาที่ชำระเงินเดิม
 • เกินกว่า 1 วันนับจากวันที่ชำระเงินเดิม เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ Paypal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในวันที่มีการคืนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการอาจถูกนำมาใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับเงินจากการชำระเงินเดิมของคุณเต็มจำนวน เนื่องจากค่าธรรมเนียมข้างต้นและความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงิน

การชำระเงินจะคืนเป็นสกุลเงินที่คุณได้ชำระไว้ หรือถ้าเราไม่สามารถคืนเงินเป็นสกุลเงินที่คุณชำระไว้ได้ เราจะคืนเงินในสกุลเงินหลักของคุณ

วิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการทำรายการของฉัน

การเลือกวิธีชำระเงินหลัก

ในบางประเทศ คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเป็นวิธีชำระเงินหลักได้ คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินหลักในการตั้งค่าบัญชีของคุณ อาจมีบางครั้งที่วิธีชำระเงินหลักของคุณไม่สามารถใช้ได้ เช่น ถ้าคุณเลือกบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้ว

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินหลักแยกต่างหากสำหรับการทำรายการออนไลน์ การทำรายการในร้านค้า และการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ขาย

ถ้าคุณได้เลือกวิธีชำระเงินหลักไว้ วิธีการชำระเงินดังกล่าวจะแสดงเป็นวิธีชำระเงินหลัก

ความพร้อมใช้งานของวิธีการชำระเงินบางวิธีอาจมีจำกัดโดยขึ้นอยู่กับผู้ขายรายนั้นๆ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่คุณกำลังใช้เพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณไม่ได้เลือกวิธีชำระเงินหลัก หรือวิธีชำระเงินหลักที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ เราจะแสดงวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรือที่คุณใช้ล่าสุดในขณะที่ทำรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ "จัดการ" เพื่อดูวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ทั้งหมด หรือเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ และเลือกวิธีการชำระเงินระหว่างการทำรายการ

วิธีการชำระเงินสำรอง

บางครั้ง การทำรายการออนไลน์แบบดำเนินการครั้งเดียวอาจกำหนดให้ต้องใช้วิธีการชำระเงินสำรองในกรณีที่วิธีการชำระเงินที่คุณเลือกหรือวิธีชำระเงินหลักไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีเหล่านั้น เราอาจแสดงวิธีการชำระเงินสำรองแก่คุณในหน้าตรวจสอบการทำรายการของคุณ ก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่ากรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกับการทำรายการออนไลน์แบบดำเนินการครั้งเดียวเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการชำระเงินอัตโนมัติ ถ้า PayPal กำหนดว่าการแปลงสกุลเงินมีความจำเป็นต่อการทำรายการที่จำเป็นต้องใช้วิธีการชำระเงินสำรองด้วยเช่นกัน คุณอาจไม่สามารถเลือกได้ว่า PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการแปลงสกุลเงินในวิธีการชำระเงินสำรองของคุณ

ชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว

เมื่อคุณชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัวโดยใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ (ถ้ามี) หรือบัญชีธนาคารของคุณ เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด ดังนั้นเราจะแสดงตัวเลือกการชำระเงินเหล่านี้ก่อนเสมอ แม้ว่าคุณจะได้กำหนดวิธีชำระเงินหลักไว้สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของคุณก็ตาม จำไว้ว่าคุณมีโอกาสเลือกวิธีการชำระเงินใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณเสมอ โดยคลิกที่ลิงก์ "เปลี่ยนแปลง" ในหน้าส่งเงิน ถ้าคุณเลือกวิธีการชำระเงินที่มีค่าธรรมเนียม เราจะแสดงค่าธรรมเนียมทุกครั้งก่อนที่คุณจะชำระเงิน

การชำระเงินอัตโนมัติ

ผู้ขายบางรายอนุญาตให้คุณจัดเก็บ PayPal เป็นวิธีชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของตน เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้เร็วขึ้น ส่วนใหญ่การทำเช่นนี้มักมีการจัดทำข้อตกลงกับผู้ขายที่อนุญาตให้ผู้ขายขอให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ขายเฉพาะรายได้ในเวลาที่จัดทำข้อตกลง หรือในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เช่น คุณสามารถกำหนดให้บริการบอกรับสมาชิกภาพยนตร์รายเดือนของคุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทุกครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน

ถ้าวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไม่สามารถใช้ได้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ) ข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายไม่เอื้อให้สามารถระบุวิธีการชำระเงิน หรือถ้าคุณยังไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการในอนาคตกับผู้ขาย วิธีการชำระเงินที่ใช้จะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้ ถ้ามี: 1. ยอดคงเหลือ 2. บัญชีธนาคาร (การโอนเงินแบบทันที) 3. บัตรเดบิตร่วมกับ PayPal 4. บัตรเครดิตร่วมกับ PayPal 5. บัตรเดบิต 6. บัตรเครดิต และ 7. eCheque

คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงใดๆ ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณใช้บัญชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน คุณกำลังอนุญาตให้ PayPal เริ่มต้นการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังผู้รับ สำหรับการทำรายการเหล่านี้ PayPal จะทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารของคุณตามจำนวนเงินที่คุณระบุไว้ คุณอนุญาตให้ PayPal ลองทำการโอนนี้อีกครั้ง ถ้าธนาคารของคุณปฏิเสธการโอนเงินครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

eCheque

eCheque เป็นวิธีการชำระเงินที่คุณใช้บัญชีธนาคารของคุณเป็นวิธีการชำระเงิน และผู้รับจะไม่ได้รับการชำระเงินจนกว่าธนาคารจะประมวลผลการทำรายการเสร็จสิ้น โดยปกติแล้ว กระบวนการนี้จะใช้เวลา 3-5 วันทำการ แต่ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นถ้าการชำระเงินส่งมาจากบัญชีธนาคารที่อยู่นอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ถ้า eCheque เป็นวิธีชำระเงินหลักของคุณ เราจะใช้วิธีนี้ในการชำระเงินทาง PayPal ของคุณ แม้ว่าคุณจะมียอดคงเหลือก็ตาม

โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ยอมรับ PayPal คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal กรณีที่สามารถใช้ได้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการได้รับเงินคืนจากราคาซื้อสินค้าเต็มจำนวนบวกค่าจัดส่งเดิมที่คุณได้ชำระไว้ ถ้ามี PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ การตัดสินใจเดิมของ PayPal ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่คุณอาจสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อ PayPal ได้ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่หรือที่น่าสนใจซึ่งไม่มีอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาครั้งแรกหรือถ้าคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรแกรมฉบับเต็มระบุไว้ในหน้า โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การขายและการรับชำระเงิน

การยอมรับการชำระเงิน

การรับเงิน

ความสามารถในการรับการชำระเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณสามารถรับการชำระเงินได้หรือไม่ด้วยการเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณ

ถ้าคุณใช้บัญชี PayPal เพื่อรับการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับเงินบริจาค คุณต้อง:

 • ชำระค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้ใดๆ สำหรับการรับเงิน
 • ไม่ขอให้ผู้ซื้อชำระเงินโดยการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่คุณสำหรับการซื้อสินค้า ถ้าคุณดำเนินการดังกล่าว PayPal อาจยกเลิกความสามารถในการรับการชำระเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจากบัญชี PayPal ของคุณ

ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณซึ่งมีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้บัญชี Paypal ของคุณได้โดยไม่ต้องมีบัญชี PayPal คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมทั้งหมดของฟังก์ชันดังกล่าวที่ PayPal ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าใดก็ได้ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้าข้อตกลงทางกฎหมายของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินทางเลือกของ PayPal ด้วย

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณตกลงที่จะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่ได้ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal

การนำเสนอ PayPal

คุณจะต้องปฏิบัติต่อวิธีการชำระเงินหรือสัญลักษณ์ของ PayPal ให้เทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่นำเสนอ ณ จุดขายของคุณ ในที่ใดก็ตามซึ่งมีการรวมบริการซึ่งมีตราประทับของ PayPal ไว้ รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยแต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือดีกว่าเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับสัญลักษณ์และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่แสดงวิธีการชำระเงินหรือสัญลักษณ์ในแบบย้อนกลับ (หรือที่จุดก่อนหน้านี้ในประสบการณ์การชำระเงิน) จากการนำเสนอบริการหรือสัญลักษณ์ใดๆ ของ PayPal

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณต้องไม่แสดงคุณลักษณะบริการใดๆ ของ PayPal ว่าเป็นวิธีการชำระเงินโดยไม่ถูกต้อง หรือแสดงความชื่นชอบวิธีการชำระเงินอื่นๆ มากกว่าบริการใดๆ ของ PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณตกลงว่าจะไม่พยายามห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อใดก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหน้าร้านหรือในสื่อวัสดุทางการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณตกลงว่าจะแสดงสัญลักษณ์การชำระเงินด้วยบริการของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ทั้งหมดเป็นอย่างน้อย

การรายงานข้อมูลภาษี

ค่าธรรมเนียมของเราบางส่วนอาจต้องมีการเสียภาษี การเรียกเก็บภาษี อากร หรือการเรียกเก็บอื่นๆ ที่คล้ายกันจากรัฐบาล ซึ่งได้แก่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย ภาษีเงินได้ ภาษีโภคภัณฑ์ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สามารถประเมินได้โดยเขตอำนาจศาลใดๆ (เรียกรวมกันว่า "ภาษี") และค่าธรรมเนียมของเรายังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอัตราภาษีประเภทใด (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการชำระเงินหรือรับการชำระเงิน และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมิน จัดเก็บ รายงาน และส่งภาษีให้ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม PayPal ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าต้องมีการเก็บภาษีใดๆ จากการทำรายการของคุณหรือไม่ ตลอดจนการคำนวณ จัดเก็บ รายงาน หรือนำส่งภาษีที่เป็นผลมาจากการทำรายการใดๆ

นโยบายการคืนเงินและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณต้องประกาศนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสอบการชำระเงิน

PayPal ตรวจสอบการทำรายการที่อาจมีความเสี่ยงสูง ถ้า PayPal ระบุภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง เราจะพักการชำระเงินไว้และแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณชะลอการจัดส่งสินค้า PayPal จะดำเนินการตรวจสอบ และทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้นหรือยกเลิกการชำระเงิน เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณจัดส่งสินค้า มิฉะนั้น PayPal จะยกเลิกการชำระเงิน และเงินจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อ เว้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่น การชำระเงินทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบการชำระเงินนี้จนเสร็จสิ้นแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ถ้าผู้ขายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ/หรือผ่านบัญชี PayPal ของคุณ

การชำระเงินในร้านค้า

ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินด้วย PayPal ที่ร้านค้าซึ่งมีหน้าร้านของคุณ คุณต้องแจ้งจำนวนเงินรวมของการทำรายการให้ลูกค้าทราบก่อนชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีของลูกค้าเฉพาะการทำรายการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงถ้าลูกค้าขอด้วย คุณตกลงว่าการทำรายการใดๆ ที่คุณดำเนินการจะมีคำอธิบายที่ถูกต้องและเป็นจริงของสินค้าและบริการที่กำลังทำการซื้อ

ผู้ขายในตลาดสื่อกลาง

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดสื่อกลางหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ PayPal นำเสนอ คุณต้องปฏิบัติตามกฎใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของตลาดสื่อกลางหรือของแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกสำหรับการขายสินค้าที่คุณดำเนินการผ่านฟอรัมนั้นๆ การคุ้มครองดังกล่าวใดๆ อาจกำหนดให้คุณต้องดำเนินการบางอย่าง และอาจส่งผลกระทบต่อวิธีดำเนินการข้อเรียกร้อง

การทำรายการแบบไม่แสดงบัตร

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ซื้อใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการทำรายการโดยใช้บัญชีของตนเพื่อซื้อสินค้าจากคุณในฐานะผู้ขาย การทำรายการจะได้รับการประมวลผลเป็นการทำรายการแบบ "ไม่แสดงบัตร" แม้ผู้ซื้อจะอยู่ที่ร้านค้าของคุณก็ตาม

การยอมรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า

ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถยอมรับการชำระเงินจากบัญชีของผู้ซื้อผ่านการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าในลักษณะครั้งเดียว เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว การทำรายการประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า "ข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน", "การบอกรับสมาชิก", "การชำระเงินเป็นงวด", "การทำรายการอ้างอิง", "การหักหรือ PAD แบบอนุมัติล่วงหน้า", "การโอนแบบอนุมัติล่วงหน้า", "การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า" หรือ "การชำระเงินอัตโนมัติ"

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ซื้อ

คุณต้อง:

คุณต้องไม่:

ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแต่ละครั้งจากผู้ซื้อสำหรับจำนวนเงิน ความถี่ และระยะเวลาของการชำระเงินดังกล่าวใดๆ

เริ่มต้นการชำระเงินในอนาคตใหม่อีกครั้งโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อได้หยุดหรือยกเลิกการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแล้ว

กำหนดกระบวนการยกเลิกออนไลน์ที่ดำเนินการได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ถ้าผู้ซื้อสมัครสมาชิกบริการชำระเงินออนไลน์แบบอนุมัติล่วงหน้า

ให้ผู้ซื้อสามารถหยุดการชำระเงินดังกล่าวใดๆ ได้สูงสุด 3 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

แจ้งให้ผู้ซื้อทราบจำนวนเงินและวันที่ของการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ถ้าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าแตกต่างจากจำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า หรือ (หากผู้ซื้อได้เลือกไว้) การชำระเงินใดๆ ที่มีจำนวนเงินนอกเหนือจากช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ คุณจะสามารถรับการชำระเงินได้ แต่คุณจะต้องถอนเงินที่ได้รับเต็มจำนวนผ่านวิธีการถอนเงินที่ใช้ได้ ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีการถอนเงินออกจากบัญชี PayPal ของคุณเป็นประจำโดยอัตโนมัติตามวิธีการถอนเงินที่คุณกำหนดไว้ สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินอัตโนมัติ โปรดคลิก ที่นี่

ค่าธรรมเนียมการทำรายการสำหรับการชำระเงินออนไลน์และในร้านค้า

ค่าธรรมเนียมการทำรายการมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมการทำรายการของ PayPal ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมที่คุณชำระเมื่อขายสินค้าหรือบริการหรือเมื่อได้รับเงินบริจาค และที่ผู้ซื้อชำระโดยใช้บัญชี PayPal ของตน (หรือใช้กระเป๋าสตางค์อื่นที่ได้รับอนุญาต) สามารถดูได้ในตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ โปรดทราบว่า

 • เราอาจปรับค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้กับการทำรายการในอนาคตที่คุณดำเนินการโดยใช้ PayPal เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใดๆ หรือนำค่าธรรมเนียมประเภทใหม่มาใช้
 • หากคุณยอมรับการชำระเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ PayPal (อย่างเช่น PayPal Payments Pro) ค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีผลกับการทำรายการของคุณ

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า

ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครแบบดำเนินการครั้งเดียว มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีธุรกิจอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คลิกที่นี่

โปรดทราบว่าอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ค้าที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม Micropayment

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคิดราคาแบบ Micropayment สำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าการทำรายการของคุณมักจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ดังกล่าว คุณต้องมีบัญชี PayPal ที่อยู่ในสถานะที่ดี (เช่น ไม่มีการจำกัดการใช้งานหรือยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ) คุณต้องไม่ดำเนินการชำระเงินโดยใช้ PayPal Payments Pro และคุณต้องส่งใบสมัครและให้เราทำการอนุมัติ

ถ้าบัญชี PayPal ของคุณได้รับการอนุมัติให้ยอมรับ Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม Micropayment จะมีผลบังคับใช้กับการทำรายการทั้งหมดสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของคุณ แทนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ ถ้าคุณมีบัญชี PayPal หลายบัญชี คุณต้องกำหนดเส้นทางการทำรายการ Micropayment ของคุณผ่านบัญชีที่เหมาะสม เมื่อประมวลผลการทำรายการแล้ว PayPal จะไม่กำหนดเส้นทางการทำรายการผ่านบัญชีต่างๆ ใหม่

ในการสมัคร Micropayment สำหรับสินค้าดิจิทัลนั้น คุณตกลงว่าในการทำรายการสำหรับสินค้าดิจิทัล คุณจะได้รับเงินในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในตาราง และในกรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท PayPal สามารถยกเลิกการทำรายการ และหักเงินออกจากบัญชีของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง

การชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal

ถ้าคุณใช้บริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal (เดิมคือ ชำระเงินให้ผู้รับหลายคน) ข้อกำหนดของข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal จะมีผลบังคับใช้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้ PayPal ทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าหรือค่าธรรมเนียม

หลังจากที่คุณสามารถเข้าใช้งานใบแจ้งยอดของบัญชีหรือข้อมูลกิจกรรมอื่นๆ ในบัญชีที่ PayPal จัดไว้ให้ในบัญชีธุรกิจของคุณแล้ว คุณจะมีเวลาหกสิบ (60) วันเพื่อแจ้งให้ PayPal ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งราคาสินค้าหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดย PayPal ถ้าคุณไม่แจ้งต่อ PayPal ภายในช่วงเวลาดังกล่าว คุณยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง และ PayPal จะไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขใดๆ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อจุดประสงค์ของบทบัญญัตินี้ ข้อผิดพลาดในการตั้งราคาสินค้าหรือค่าธรรมเนียมหรือความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแตกต่างจากข้อผิดพลาดในการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งแต่ละรายการอยู่ภายใต้กรอบเวลาการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันตามที่กําหนดไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ถ้าคุณได้รับการชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีการคืนเงินหรือเป็นโมฆะในเวลาต่อมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่มีการชำระให้แก่คุณ บวกค่าธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เมื่อใดก็ตามที่มีการคืนเงินการทำรายการหรือการทำรายการถูกยกเลิก PayPal จะคืนเงินหรือยกเลิกการทำรายการจากบัญชี PayPal ของคุณในสกุลเงินเดียวกันกับการทำรายการเดิม ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal สำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอสำหรับการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน PayPal จะดำเนินการแปลงสกุลเงินเพื่อคืนเงินหรือยกเลิกการทำรายการ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ในขณะที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการทำรายการ

ถ้าคุณคืนเงินการทำรายการ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชําระไว้ตามที่ระบุไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมของเรา

การชำระเงินที่เป็นโมฆะและถูกยกเลิก

การชำระเงินให้คุณอาจเป็นโมฆะและถูก PayPal ยกเลิก ถ้า:

 • คุณแพ้ในข้อเรียกร้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่ผู้ซื้อส่งให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงผลอันเกิดจากการที่คุณไม่ตอบกลับในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ผู้ซื้อของคุณยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร และการทำรายการนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ใช่ PayPal จะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ซื้อจะประสบความสำเร็จหรือไม่เมื่อผู้ซื้อยื่นการปฏิเสธชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร
 • คุณไม่ได้ทำรายการให้ครบถ้วนตามที่สัญญาไว้ หรือคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเมื่อจำเป็น
 • การตรวจสอบการตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารที่ผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อดำเนินการพบว่าการทำรายการนั้นเป็นการฉ้อโกง
 • PayPal ส่งการชำระเงินให้คุณผิดพลาด
 • การชำระเงินไม่ได้รับการอนุมัติ
 • คุณได้รับการชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal

เมื่อคุณได้รับการชำระเงิน คุณต้องรับผิดต่อ PayPal ในจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คุณเต็มจำนวนพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม ในกรณีที่การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะในภายหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถ้าผู้ซื้อชำระเงินในสกุลเงินอื่น จำนวนเงินที่ชำระให้คุณเต็มจำนวนอาจได้รับการคำนวณในสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา) ณ เวลาที่มีการดำเนินการคืนเงินหรือการตีคืนการชำระเงิน ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณไม่เพียงพอต่อการชดใช้จำนวนเงินที่ชำระพร้อมค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีนี้จะส่งผลทำให้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบหมายถึงจำนวนเงินที่คุณติดหนี้เรา และในสถานการณ์นี้คุณต้องเติมเงินเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณทันทีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ถ้าคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว PayPal อาจ:

 • รับคืนเงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ PayPal โดยหักจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
 • ดำเนินความพยายามเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าวจากคุณ
 • ดำเนินการใดๆ และทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหัวข้อจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal หรือ
 • จำกัดการใช้งานหรือดำเนินการอื่นๆ ในบัญชี PayPal ของคุณตามที่ระบุไว้ในหัวข้อกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติและการพักเงิน

ค่าธรรมเนียมข้อพิพาท

PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจากผู้ขายในการอำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับการทำรายการที่ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของผู้ซื้อหรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราวของ PayPalค่าธรรมเนียมข้อพิพาท จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องโดยตรงกับ PayPal ปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรของตน หรือตีคืนการชำระเงินผ่านธนาคารของตน ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจะถูกเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรือ อัตราค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทในสกุลเงินที่คุณเลือกไว้สำหรับการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมข้อพิพาท ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ จะมีการหักค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจากบัญชี PayPal ของคุณหลังจากที่มีการตัดสินข้อเรียกร้องแล้ว

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทจะได้รับการกำหนดเมื่อมีการสร้างข้อพิพาทแล้ว ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจํานวนเงินที่ทำรายการทั้งหมดของข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้าและสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดที่คุณได้รับเมื่อเทียบกับยอดขายของคุณทั้งหมดในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้าและสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดซึ่งยื่นโดยตรงและยกระดับเรื่องให้ PayPal ช่วยตรวจสอบ หรือยื่นต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารของผู้ซื้อ ข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณไม่รวมถึงข้อเรียกร้องสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น สำหรับเดือนกันยายน อัตราส่วนข้อพิพาทของคุณจะคำนวณโดยพิจารณาจากอัตราข้อเรียกร้องทั้งหมดของคุณเทียบกับยอดขายของคุณในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม อัตราส่วนข้อเรียกร้องในเดือนกันยายนจะเป็นตัวตัดสินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทของข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นในเดือนตุลาคม

ถ้าอัตราส่วนข้อพิพาทของคุณอยู่ที่ 1.5% หรือมากกว่า และคุณมีการทำรายการขายมากกว่า 100 ครั้งในช่วง 3 เดือนเต็มก่อนหน้านี้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ ไม่เช่นนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทแต่ละรายการ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐานสำหรับข้อพิพาทที่:

 • เป็นการสอบถามในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ที่ไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • สามารถระงับได้โดยตรงระหว่างคุณกับผู้ซื้อ และไม่ได้ยกระดับเป็นข้อเรียกร้องกับ PayPal
 • ผู้ซื้อยื่นต่อ PayPal โดยตรงว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • PayPal พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal แล้ว
 • ข้อเรียกร้องที่มีมูลค่าการทำรายการน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน
 • PayPal หรือผู้ออกบัตรของคุณตัดสินให้คุณเป็นผู้ชนะ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสำหรับข้อพิพาทที่:

ผู้ขายที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง อาจจำเป็นต้องจัดส่งแผนการเยียวยาแก้ไข ซึ่งประกอบด้วยคำอธิบายสาเหตุของอัตราการเกิดข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อลดข้อพิพาท และกำหนดการในการดำเนินการดังกล่าว

ถ้าคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ PayPal อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสําหรับข้อพิพาทในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงอัตราส่วนข้อพิพาทหรือยอดขายของคุณที่ทําให้ PayPal มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติดังกล่าว

ข้อพิพาทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทมาตรฐาน หรือ ค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูง แต่ตัวข้อเรียกร้องเองก็ยังอาจถูกนับรวมในการคำนวณอัตราส่วนข้อพิพาททั้งหมดของคุณ

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน

สำหรับการทำรายการที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านทางบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ หรือผ่านการชำระเงินโดยผู้ใช้งานชั่วคราว และผู้ซื้อยื่นปฏิเสธชำระเงินสำหรับการทำรายการกับผู้ออกบัตรของตน PayPal จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ซื้อประสบความสำเร็จในการดำเนินการปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินที่เรียกเก็บจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ของคุณ ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินในสกุลเงินของการทำรายการเดิม ถ้าการทำรายการอยู่ในสกุลเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินหลักของคุณ

ในกรณีที่ผู้ซื้อยื่นเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน ผู้ออกบัตร (ไม่ใช่ PayPal) จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการปฏิเสธชำระเงิน

ผลกระทบของกระบวนการคุ้มครองผู้ซื้อต่างๆ ที่มีต่อผู้ขาย

คุณควรอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และถ้าคุณขายสินค้าและบริการให้แก่และรับการชำระเงินจากผู้ซื้อที่มีบัญชี PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณควรทำความคุ้นเคยกับนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่สามารถใช้ได้กับผู้ซื้อในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้นด้วย สิทธิ์ของผู้ซื้อภายใต้โปรแกรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะผู้ขาย คุณสามารถดูข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับโปรแกรมของ PayPal ได้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย โดยเลือกที่ตั้งของผู้ซื้อที่ด้านบนของหน้าเว็บ และดูสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่บังคับใช้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ

ถ้าคุณแพ้ในข้อเรียกร้องภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

 • คุณจะต้องชดใช้คืนให้ PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ
 • ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคาบวกค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน) และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเป็นผู้ขายหลักหรือผู้ขายรองของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายตั๋วงานกิจกรรม หรือบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์จะริบเงินที่ซื้อเต็มจํานวนที่ผู้ซื้อได้ชําระไป ในบางกรณี คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน
 • ข้อเรียกร้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อจะถือว่าได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต่อเมื่อ:
  • ได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อผ่าน PayPal หรือ
  • \t
  • คุณแสดงหลักฐานที่ PayPal ยอมรับตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าผู้ซื้อได้ยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาทางเลือกที่ให้ไว้แล้ว 
  • \t
 • คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม PayPal ที่คุณชำระไปแล้วจากการขายสินค้า
 • ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน หรือคุณอาจจำเป็นต้องยอมรับสินค้าคืนและชำระค่าส่งคืนสินค้า
 • ถ้าเป็นข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าที่ได้รับแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณขายซึ่งเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อและคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

การมีสิทธิ์คืออะไร

ถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เมื่อสามารถใช้ได้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการสงวนจำนวนเงินที่ซื้อไว้เต็มจำนวน PayPal ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ ไม่มีการจํากัดจํานวนการชำระเงินที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เมื่อเข้าดูหน้ารายละเอียดการทํารายการในบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะเห็นการทํารายการที่อาจมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรแกรมระบุไว้ในหน้า โปรแกรมนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ การพักเงิน และค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา บัญชี Paypal ของคุณ บริการของ PayPal หรือในระหว่างการติดต่อกับ PayPal ลูกค้า Paypal อื่นๆ หรือบุคคลภายนอก คุณจะไม่

 • ฝ่าฝืนสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ (ถ้ามีผลบังคับใช้กับคุณ) หรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณกับ PayPal
 • ละเมิดกฎหมาย บทกฎหมาย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับ (เช่น กฎหมายต่างๆ ที่กำกับดูแลบริการทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาหลอกลวง)
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 • ขายสินค้าปลอม
 • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่หรือการก่อกวน
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 • ส่งหรือรับสิ่งที่เรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าอาจเป็นเงินฉ้อโกง
 • เข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือการทำรายการอันอาจเป็นการฉ้อโกงและ/หรือน่าสงสัย
 • ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะทำการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 • พยายามเรียกร้องเงินซ้ำซ้อนในระหว่างเกิดข้อพิพาทโดยการรับหรือพยายามรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน
 • เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งพัวพันในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 • ดำเนินธุรกิจของคุณหรือใช้บริการของ PayPal ในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้เกิด:
  • การร้องเรียน
  • การร้องขอโดยผู้ซื้อ (ทั้งที่ยื่นกับเราหรือผู้ออกบัตร) เพื่อทำให้การชำระเงินแก่คุณเป็นโมฆะ หรือ
  • ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดหรือการสูญเสียอื่นๆ แก่ PayPal ลูกค้า PayPal อื่นๆ บุคคลภายนอก หรือคุณ
 • ใช้บัญชี PayPal หรือบริการของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อให้ได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายบัตรเครดิต
 • ปล่อยให้บัญชี PayPal ของคุณมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ
 • เบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตของคุณให้ตัวคุณเอง (หรือช่วยให้ผู้อื่นดำเนินการเช่นนั้น)
 • เข้าใช้บริการของ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการประเทศที่อนุญาตของ PayPal
 • ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal ทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส ม้าโทรจัน มัลแวร์ เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่พยายามหรืออาจสร้างความเสียหาย ก่อกวน ขัดขวาง ใช้ในทางที่ผิด เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย แอบดักฟัง หรือยึดหรือได้มาซึ่งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ หรือบริการของ PayPal ใช้พร็อกซีนิรนาม ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือลอกเลียนแบบเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงส่วนหัวที่ยกเว้นการทำงานของโรบอตของเรา หรือแทรกแซงหรือระงับการทำงาน หรือพยายามแทรกแซงหรือระงับการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บริการใดๆ ของ PayPal หรือการใช้บริการใดๆ ของ PayPal โดยผู้ใช้รายอื่น
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ
 • ใช้บริการของ PayPal เพื่อทดสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
 • หลีกเลี่ยงนโยบายใดๆ ของ PayPal หรือการพิจารณาเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ เช่น การระงับการใช้งานชั่วคราวหรือไม่มีกำหนด หรือการพักบัญชี การจำกัดการใช้งาน หรือข้อจำกัดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัวพันในการดำเนินการต่อไปนี้: การพยายามเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเพิ่มเติม เมื่อบัญชีมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ติดลบ หรือถูกจำกัดการใช้งาน ระงับ หรือถูกจำกัดวงเงิน การเปิดบัญชี PayPal ใหม่หรือเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ของคุณเอง (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) หรือการใช้บัญชี PayPal ของบุคคลอื่น
 • ก่อกวน และ/หรือคุกคามพนักงาน ตัวแทนของเรา หรือผู้ใช้รายอื่นๆ
 • การใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของเราในทางที่ผิด และ/หรือการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ทำให้เราได้รับจำนวนข้อเรียกร้องที่ไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนซึ่งถูกปิดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียกร้องเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือธุรกิจของคุณ
 • มีคะแนนเครดิตจากหน่วยงานเครดิตบูโรที่บ่งบอกว่ามีระดับความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 • เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้รายนั้นให้กระทำเช่นนั้นได้
 • ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ หรือใช้บริการของ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลภายนอก
 • คัดลอก ทำซ้ำ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกใดๆ แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียน แสดงหรือเฟรมเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ PayPal ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีของคุณให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านของบุคคลอื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คุณ ซึ่งเกิดจากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิด

สิ่งที่เราอาจดำเนินการ ถ้าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ

ถ้าเราเชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เหล่านี้ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal, ลูกค้าของ PayPal และบุคคลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินการของเราอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 • ยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จำกัดการใช้งานบัญชี PayPal และ/หรือปิดหรือระงับบัญชี PayPal ของคุณทันที และโดยที่ไม่มีบทลงโทษแก่เรา
 • ปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบันและอนาคต
 • จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บัญชี PayPal ของคุณหรือบริการใดๆ ของ PayPal รวมถึงการจำกัดความสามารถในการชำระเงินหรือส่งเงินด้วยวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี PayPal ของคุณ อันเป็นการจำกัดสามารถของคุณในการชำระเงินหรือถอนเงิน
 • พักยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณไว้ถ้ามีเหตุผลจำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงต่อการรับผิดของ PayPal หรือบุคคลภายนอก หรือถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา
 • ระงับสิทธิ์ของคุณสำหรับโปรแกรมคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ติดต่อผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณโดยใช้ PayPal ธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณ
 • อัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้กับเรา
 • ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ
 • พักเงิน นำไปใช้ หรือโอนเงินในบัญชี PayPal ของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในสิงคโปร์หรือที่อื่นๆ และมีผลบังคับต่อ PayPal หรือบริษัทในเครือ
 • ถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา หรือถ้าคุณเป็นผู้ขายและได้รับเงินจากการทำรายการที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อ PayPal อันเนื่องมาจากการละเมิดนโยบายฉบับนี้ด้วย หรือ
 • ถ้าคุณละเมิดนโยบายการใช้บริการ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว คุณจะต้องรับผิดต่อ PayPal ตามจำนวนเงินที่เกิดความเสียหายต่อ PayPal ซึ่งเกิดจากการที่คุณละเมิดนโยบายการใช้บริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าค่าปรับเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการละเมิดนโยบายการใช้บริการหนึ่งครั้ง เป็นการประเมินค่าเสียหายขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลในปัจจุบันสำหรับความเสียหายจริงที่เกิดแก่ PayPal ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายในที่เกิดขึ้นแก่ PayPal เพื่อตรวจสอบและติดตามการละเมิด ความเสียหายต่อแบรนด์และชื่อเสียงของ PayPal และบทลงโทษ PayPal ที่กำหนดโดยพันธมิตรทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการละเมิดของผู้ใช้ โดยพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวกับขอบเขตความเสียหายที่เกิดแก่ PayPal ซึ่งสามารถประมาณการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้เนื่องด้วยลักษณะของการละเมิดนโยบายการใช้บริการ การคำนวณค่าเสียหายที่แท้จริงนั้นจะไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากมาก PayPal อาจหักค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ใดๆ ที่คุณควบคุมอยู่
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่มีปริมาณสูงสําหรับข้อพิพาทในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงอัตราส่วนข้อพิพาทหรือยอดขายของคุณที่ทำให้ PayPal มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติดังกล่าว

ถ้าเราปิดบัญชี PayPal ของคุณ หรือยุติการใช้บริการ PayPal ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และทำให้เงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานใดๆ ในบัญชี PayPal ของคุณพร้อมสำหรับการถอนเงิน

คุณต้องรับผิดชอบในการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดแก่ PayPal ลูกค้า Paypal ใดๆ หรือบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากหรือเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือการใช้บริการ PayPal ของคุณ

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรอง

การพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองคืออะไร

ในบางกรณี เพื่อปกป้อง PayPal และความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการของ PayPal ทาง PayPal อาจดำเนินการในระดับบัญชีหรือระดับการทำรายการ เว้นแต่เมื่อระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าเราดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา แต่เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเหล่านี้ ถ้าต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการใช้งานบัญชี การพักเงิน หรือเงินสำรอง คุณควรไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายหรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลแจ้งเตือนของเราที่เกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน การพักเงิน หรือเงินสำรอง

การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการพักเงิน การจำกัดการใช้งาน และเงินสำรองอาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรักษาความลับที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงและการคุ้มครอง PayPal ลูกค้า และ/หรือผู้ให้บริการของเรา เราอาจใช้โมเดลป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ นอกจากนี้ ข้อบังคับหรือหน่วยงานรัฐบาลอาจจำกัดไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวต่อคุณ เราไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยรายละเอียดในการบริหารความเสี่ยงหรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของเราให้คุณทราบ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของ PayPal ตามที่อธิบายข้างต้นและช่วยให้เราประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณได้ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอที่สมเหตุสมผลของ PayPal สำหรับใบแจ้งยอดการเงินและเอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นๆ อย่างทันท่วงที

การพักเงิน

การพักเงิน คือการดำเนินการที่ PayPal อาจดำเนินการในบางกรณีทั้งในระดับการทำรายการหรือในระดับบัญชี เมื่อ PayPal พักเงินที่ชำระไว้ชั่วคราว ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะไม่สามารถใช้เงินนั้นได้ PayPal ตรวจสอบปัจจัยหลายประการก่อนทำการพักเงินที่ชำระ ซึ่งได้แก่การถือครองบัญชี กิจกรรมการทำรายการ ประเภทธุรกิจ ข้อพิพาทของลูกค้าในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่ PayPal มักจะพักเงินที่ชำระไว้ ได้แก่

 • ผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีกิจกรรมการขายในจำนวนจำกัด
 • การชำระเงินสำหรับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือตั๋ว
 • ผู้ขายที่มีปัญหาด้านการดำเนินการ หรือมีอัตราความไม่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือข้อพิพาทในระดับสูง

การพักเงินตามการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ PayPal

เราอาจพักการชำระเงินที่ส่งไปยังบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าเราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี PayPal ของคุณ หรือการทำรายการของคุณ หรือการพักการชำระเงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย เราตัดสินใจว่าจะทำการพักเงินที่ได้รับชำระไว้หรือไม่โดยใช้ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เรามีอยู่จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลภายนอก เมื่อเราพักการชำระเงินไว้ เงินดังกล่าวจะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณโดยมีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้ได้หรือรอดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านบัญชี PayPal ของคุณ หรือทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่เราพักการชำระเงินไว้

โดยทั่วไปแล้ว การพักการชำระเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงจะมีผลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินเข้าบัญชี PayPal ของคุณ เว้นแต่ว่า PayPal มีเหตุผลที่จะพักการชำระเงินไว้ต่อไป เราอาจยกเลิกการชำระเงินที่พักไว้เร็วกว่ากำหนดในบางสถานการณ์ (เช่น ถ้าคุณอัปโหลดข้อมูลการติดตามพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ) แต่การยกเลิกการชำระเงินที่พักไว้ก่อนกำหนดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การพักการชำระเงินไว้อาจมีระยะเวลานานกว่า 30 วันถ้าการชำระเงินดังกล่าวถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิกเนื่องจากการทำรายการที่เป็นข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในวรรคต่อไปนี้ด้านล่าง ในกรณีนี้เราจะพักการชำระเงินในบัญชี PayPal ของคุณไว้จนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไข

การพักเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในตลาดสื่อกลาง

ถ้าคุณเป็นผู้ขายในตลาดสื่อกลางหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ PayPal นำเสนอ อาจมีการพักเงินจากการชำระเงินที่ส่งให้คุณตามคำแนะนำของตลาดสื่อกลางหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อคุณให้การอนุญาตแก่เราในการพักเงินของคุณ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลภายนอก การพักเงินเหล่านี้จะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลที่ตลาดหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสั่งให้ PayPal ทำการพักเงินเหล่านี้ไว้ คุณจะต้องติดต่อตลาดหรือบุคคลภายนอกโดยตรง

การพักเงินเนื่องจากการทำรายการเกิดข้อพิพาท

ถ้าการชำระเงินที่ส่งให้คุณในฐานะผู้ขายถูกคัดค้านว่าเป็นการชำระเงินที่น่าจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิก เราอาจทำการพักเงินในบัญชี PayPal ของคุณไว้ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองยอดเงินที่อาจถูกยกเลิก สถานการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน คือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เราพักการชำระเงินไว้ ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการไม่ควรถูกยกเลิก เราจะยกเลิกการพักเงินชั่วคราวดังกล่าวนั้น ถ้าเราพิจารณาว่าการทำรายการควรถูกยกเลิก เราจะนำเงินออกจากบัญชี PayPal ของคุณ

การจำกัดการใช้งานบัญชี

การจำกัดการใช้งานทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบัญชี PayPal ของคุณได้ เช่น การถอนเงิน การส่งเงิน หรือการรับเงิน การจำกัดการใช้งานเหล่านี้นำมาใช้เพื่อช่วยคุ้มครอง PayPal, ผู้ซื้อ และผู้ขาย เมื่อเราสังเกตเห็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น หรือกิจกรรมที่เราเห็นว่าผิดปกติหรือน่าสงสัย นอกจากนี้ การจำกัดการใช้งานยังช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บัญชี PayPal ของคุณยังคงใช้งานได้

มีเหตุผลหลายประการที่เราอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณหรือบริการของ PayPal และ/หรือจำกัดการเข้าถึงเงินของคุณ รวมถึง:

 • ถ้าเราสงสัยว่ามีคนกำลังใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ เราจะจำกัดการใช้งานบัญชีเพื่อความปลอดภัยของคุณ และตรวจสอบหากิจกรรมการฉ้อโกง
 • ถ้าผู้ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีคนใช้บัตรของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต ในทำนองเดียวกัน ถ้าธนาคารของคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชี PayPal ของคุณกับบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ถ้าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดนโยบายการใช้บริการ
 • ผลการดำเนินงานของผู้ขายที่ระบุว่าบัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างได้แก่ การแสดงผลการขายที่ไม่ดีเพราะคุณได้รับข้อเรียกร้องและการปฏิเสธชำระเงินในจำนวนที่สูงผิดปกติจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ราคาสูง หรือถ้าปริมาณยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเรา และโอกาสที่จะขอกู้คืนการเข้าถึงบัญชีถ้าเราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณจะต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้ โดยปกติแล้ว การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณให้ข้อมูลตามที่เราขอ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หลังจากที่คุณให้ข้อมูลนั้นแก่เราแล้ว เราอาจดำเนินการเพื่อปกป้อง PayPal ผู้ใช้ของเรา บุคคลภายนอก หรือคุณจากการตีคืนการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ ความเสี่ยงทางกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ และความรับผิดอื่นใด

เงินสำรอง

เราอาจกันเงินสำรองในบัญชี PayPal ของคุณไว้ ถ้าเราเชื่อว่าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนบัญชี PayPal รูปแบบธุรกิจ หรือการทำรายการของคุณ เมื่อเรากันเงินสำรองในบัญชี PayPal ของคุณไว้ นั่นหมายความว่าการทำรายการทั้งหมดหรือบางส่วนจะแสดงผลเป็น "รอดำเนินการ" ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal และคุณจะไม่สามารถถอนเงินที่มีสถานะ "รอดำเนินการ" ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่การทำรายการที่คุณดำเนินการถูกยกเลิก หรือเป็นโมฆะ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal หรือการใช้บริการของ PayPal ของคุณ เราตัดสินใจว่าจะกันเงินสำรองไว้หรือไม่โดยใช้ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและจากบุคคลภายนอก

PayPal พิจารณาปัจจัยต่างๆ หลายประการ รวมถึงว่าปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ อย่างไร รวมถึง:

 • ระยะเวลาที่คุณอยู่ในธุรกิจ
 • อุตสาหกรรมของคุณมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกปฏิเสธชำระเงินหรือไม่
 • ประวัติการประมวลผลการชำระเงินของคุณกับ PayPal และผู้ให้บริการรายอื่น
 • ประวัติทางธุรกิจ และ/หรือข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลของคุณ
 • กรอบเวลาในการนำส่งของคุณ
 • คุณมีจำนวนการคืนสินค้า การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทสูงกว่าจำนวนเฉลี่ยทั่วไปหรือไม่

ถ้าเรากันเงินสำรองในบัญชีของคุณไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเราและข้อกำหนดของการสำรองเงิน

เงินสำรองที่อาจถูกกันไว้ในบัญชี PayPal ของคุณมีอยู่สองประเภท และอาจมีการนำหนึ่งในนั้นหรือทั้งสองประเภทไปใช้ในเวลาเดียวกัน:

 • เงินสำรองล่วงหน้า คือเงินสำรองที่เปอร์เซ็นต์ของการทำรายการแต่ละรายการที่คุณได้รับในแต่ละวันถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในภายหลังตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เงินสำรองของคุณอาจกำหนดไว้ที่ 10% และพักไว้เป็นเวลา 90 วันในระยะเวลาต่อเนื่องกันไป ซึ่งหมายความว่าเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 จำนวน 10% จะถูกพักไว้ แล้วยกเลิกการพักในวันที่ 91 ส่วนเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จำนวน 10% จะถูกพักไว้จนถึงวันที่ 92 เป็นต้น เงินสำรองล่วงหน้าเป็นประเภทเงินสำรองเงินที่พบได้บ่อยที่สุด
 • เงินสำรองขั้นต่ำคือจำนวนเงินขั้นต่ำเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องเก็บไว้ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลา เงินสำรองขั้นต่ำนำมาใช้เป็นจำนวนแรกเริ่มที่ฝากในรวดเดียว (เรียกอีกอย่างว่าเงินสำรอง Upfront) หรือสร้างขึ้นมาในลักษณะต่อเนื่องกันไปจากเปอร์เซ็นต์ของการขายสินค้าจนกระทั่งครบจำนวนเงินสำรองขั้นต่ำ ซึ่งเหมือนกับเงินสำรองล่วงหน้า

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินสำรองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยงของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่นี้

คำสั่งศาล ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงการอายัดทรัพย์หรือกระบวนการเทียบเคียงใดๆ) ที่ส่งผลต่อคุณ หรือถ้าเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย เราอาจต้องดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการพักการชำระเงินไปยัง/จากบัญชี PayPal, การกันเงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณ หรือยกเลิกการระงับเงินของคุณ เราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าเราจำเป็นต้องการดำเนินการเช่นไร เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการเหล่านี้ เว้นแต่ว่าคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่มีภาระผูกพันในการโต้แย้งหรือยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อเราดำเนินการพักเงิน กันเงินสำรอง หรือจำกัดการใช้งานอันเป็นผลจากคำสั่งศาล กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ การพักเงิน การกันเงินสำรอง หรือการจำกัดการใช้งานดังกล่าวอาจยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ PayPal พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่ามีความจำเป็น

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

การรับผิดสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การป้องกันการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ คุณควรเข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณและตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอยู่เสมอ PayPal จะแจ้งการทำรายการแต่ละครั้งให้คุณทราบ โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณที่เรามีข้อมูลอยู่ คุณควรตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำรายการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการแต่ละครั้งได้รับอนุญาตและเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

PayPal จะปกป้องคุณจากการกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี PayPal ของคุณ เมื่อมีการดำเนินการปกป้องนี้ PayPal จะคุ้มครองคุณเต็มจำนวนของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตราบใดที่คุณให้ความร่วมมือกับเราและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร

"การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต" เกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณซึ่งคุณไม่ได้ให้อนุญาตและไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ขโมยรหัสผ่านของคุณ แล้วใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณและทำการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ ถือว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การดำเนินการต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีคืนการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในหัวข้อการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน

การรายงานการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ทันทีถ้าคุณเชื่อว่า:

 • มีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ส่งจากบัญชีของคุณ
 • มีการเข้าใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ PayPal ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือ
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกปิดการใช้งาน

คุณต้องให้ข้อมูลที่มีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการใช้บัญชีของคุณอย่างไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อช่วยเหลือ PayPal ในการสืบสวน

หากคุณแจ้งให้เราทราบถึงการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ทำรายการ และเรามั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง 100% สำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น

การแก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดคืออะไร

'ข้อผิดพลาด' หมายถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาดในการประมวลผลที่เกิดจาก PayPal หรือซัพพลายเออร์ ซึ่งบัญชี PayPal ของคุณถูกหักหรือฝากเงินผิดพลาด หรือเมื่อมีการบันทึกการทำรายการไว้ในบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
 • คุณชำระเงิน และจำนวนเงินที่หักจากบัญชี PayPal ของคุณไม่ถูกต้อง
 • การทำรายการหายไปหรือไม่มีการระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี PayPal ของคุณอย่างถูกต้อง
 • เราทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด

สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด:

 • ถ้าคุณยินยอมให้บุคคลใดเข้าใช้บัญชี PayPal ของคุณ (โดยให้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบของคุณแก่ผู้นั้น) และบุคคลดังกล่าวใช้บัญชี PayPal ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ดำเนินการในสถานการณ์นี้
 • ความเป็นโมฆะและการตีคืนการชำระเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่อธิบายไว้ในหัวข้อการคืนเงิน การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธชำระเงิน
 • ถ้าคุณชำระเงินให้แก่ผู้รับผิดคน หรือชำระเงินผิดจำนวน (เช่น เนื่องจากการพิมพ์ผิด) (ทางแก้อย่างเดียวของคุณในสถานการณ์นี้คือติดต่อผู้ที่คุณชำระเงินให้และขอให้บุคคลนั้นส่งคืนเงินที่ชำระมาให้คุณ PayPal จะไม่จ่ายเงินคืนให้แก่คุณหรือยกเลิกการชำระเงินที่คุณชำระผิดพลาด)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเราได้ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของเรา

โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด ถ้าคุณคิดว่าใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จของคุณไม่ถูกต้อง หรือถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จ เราต้องได้รับการติดต่อจากคุณภายในเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วันหลังจากที่เราส่งใบแจ้งยอดฉบับแรกที่เกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ให้เราทราบ

 • อธิบายข้อผิดพลาดหรือการโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชัดเจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด หรือเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรดแจ้งจำนวนเงินที่สงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดเป็นสกุลเงินดอลลาร์

ถ้าคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจขอให้คุณส่งเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราภายใน 10 วันทำการ เราจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการหลังจากที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีข้อผิดพลาดจากคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลาถึง 45 วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ ถ้าเราตัดสินใจดำเนินการเช่นนี้ เราจะโอนเงินตามจำนวนเงินที่คุณคิดว่าเกิดข้อผิดพลาดเข้าบัญชี PayPal ของคุณภายใน 10 วันทำการ เพื่อให้คุณมียอดเงินชั่วคราวในระหว่างที่เราใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงยอดเงินชั่วคราวภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่โอนเข้าบัญชี ถ้าเราขอให้คุณส่งเรื่องร้องเรียนหรือคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราไม่ได้รับเรื่องภายใน 10 วันทำการ เราอาจไม่โอนเงินชั่วคราวเข้าบัญชี PayPal ของคุณ

สำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ใหม่ การทำรายการที่จุดขาย หรือการทำรายการจากต่างประเทศ เราอาจใช้เวลาถึงเก้าสิบ (90) วันในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือคำถามของคุณ สำหรับบัญชี PayPal ใหม่ (การทำรายการจากบัญชีของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 30 วันทำการ นับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบ) เราอาจใช้เวลาถึง 20 วันทำการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ

เราจะแจ้งผลลัพธ์ให้คุณทราบภายใน 3 วันทำการหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะส่งคำอธิบายการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณ ถ้าคุณได้รับยอดเงินชั่วคราว เราจะหักยอดเงินชั่วคราวออกจากบัญชีของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันและจำนวนเงินที่หักออกไป คุณสามารถขอสำเนาเอกสารที่เราใช้ในการตรวจสอบได้

ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของคุณทันทีภายใน 1 วันทำการหลังการพิจารณาของเรา หรือในกรณีที่คุณได้รับยอดเงินชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ได้

ข้อผิดพลาดในการประมวลผล

เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดในการประมวลผลใดๆ ที่เราพบ ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้:

 • คุณได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะโอนเงินส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณควรได้รับกับยอดที่คุณได้รับจริงเข้าบัญชี PayPal ของคุณ
 • คุณได้รับเงินมากกว่าจำนวนที่ถูกต้องตามที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะหักเงินส่วนต่างระหว่างยอดที่คุณได้รับจริงกับยอดที่คุณควรได้รับจากบัญชี PayPal ของคุณ
 • ถ้าเราทำรายการไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดหรือในจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง เราจะรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวนี้โดยตรง เว้นแต่ว่า:
  • คุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเรา
  • ระบบของเราไม่ได้ทำงานอย่างเหมาะสม และคุณทราบเกี่ยวกับการหยุดทำงานนี้เมื่อคุณเริ่มทำรายการ หรือ
  • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษนอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) แม้ว่าเราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมแล้ว

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลไม่ใช่:

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา

คุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณทางอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด เมื่อคุณเปิดบัญชี PayPal โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี หรือคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการบอกรับสมาชิกในอีเมล PayPal ใดๆ หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจากเรา โปรดรอ 10 วันทำการเพื่อให้การยกเลิกมีผล เราจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการของ PayPal แม้คุณเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

ถ้าคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้ PayPal และบริษัทในเครือติดต่อคุณที่หมายเลขดังกล่าวโดยใช้การโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือข้อความตัวอักษรเพื่อ: (i) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของ PayPal และ/หรือการให้บริการบัญชี PayPal ของคุณ (ii) ตรวจสอบหรือป้องกันการหลอกลวง หรือ (iii) จัดเก็บหนี้ เราจะไม่ใช้การโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือส่งข้อความติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ เราอาจแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับเราเพื่อช่วยเหลือเราในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้น แต่จะไม่แบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยินยอมที่จะรับการโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ PayPal เสนอให้ คุณสามารถปฏิเสธการรับการโทรเป็นข้อความแบบต่อสายอัตโนมัติหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้หลายวิธี รวมถึงผ่านใบเสร็จการทำรายการทางอีเมล ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal ความถี่ของข้อความอาจแตกต่างกันไปและอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์และการส่งข้อความในอัตรามาตรฐาน ทั้งเราและผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่ล่าช้าหรือข้อความไม่สามารถส่งได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจโทรหาคุณโดยตรง โดยใช้ช่องทางอื่นถ้าเราจำเป็นต้องพูดคุยกับคุณ

PayPal อาจติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี PayPal หรือ-ข้อมูลการทำรายการ PayPal ใดๆ และบริการของ PayPal ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตที่อยู่อีเมลหลักของคุณให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ PayPal สามารถติดต่อสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้า PayPal ส่งการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณแต่คุณไม่ได้รับ เนื่องจากที่อยู่อีเมลหลักที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเก่า ถูกบล็อคโดยผู้ให้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหตุผลอื่นใด จะถือว่า PayPal ได้ส่งการติดต่อสื่อสารดังกล่าวถึงคุณแล้ว

โปรดทราบว่า ถ้าคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะที่บล็อคหรือเปลี่ยนเส้นทางอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ได้อยู่ในสมุดที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะต้องเพิ่ม PayPal ลงในสมุดที่อยู่อีเมล เพื่อให้คุณสามารถดูการติดต่อสื่อสารที่เราส่งถึงคุณได้

คุณสามารถอัปเดตที่อยู่อีเมลหลักหรือที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ PayPal ถ้าที่อยู่อีเมลของคุณใช้การไม่ได้และส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ PayPal ส่งถึงคุณถูกตีกลับ PayPal อาจถือว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณได้ จนกว่าเราจะได้รับที่อยู่อีเมลหลักที่สามารถใช้งานได้จากคุณ

PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการส่งอีเมลไปถึงคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับการติดต่อสื่อสารจากเรา ถ้ามีการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่เราส่งไป

เว้นแต่ว่าคุณกำลังติดต่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ระบุที่อยู่ประกาศอื่นๆ (เช่น กระบวนการความรับผิดต่อการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อผิดพลาดอื่นๆ) ประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง PayPal ต้องส่งทางไปรษณีย์ไปที่ PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณเข้าใจและยอมรับว่า PayPal อาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณกับ PayPal หรือตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม หรือเพื่อการคุ้มครองของเราเอง โดยไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและเข้าใจว่า แม้ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับ PayPal อาจถูกดักฟัง ตรวจสอบ หรือบันทึก PayPal อาจไม่ได้บันทึกสายโทรศัพท์หรือการโทรติดต่อทั้งหมด และ PayPal ไม่รับประกันว่าการบันทึกสายโทรศัพท์เฉพาะใดๆ จะถูกเก็บรักษาหรือสามารถกู้คืนมาได้

สิทธิ์ของ PayPal

สิทธิ์การระงับและการยุติของ PayPal

PayPal ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal บางส่วนหรือทั้งหมดด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบ รวมทั้งการชำระเงินที่ไม่ได้ถูกจำกัดที่อยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ให้แก่คุณเมื่อยุติสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ คุณได้มอบสิทธิยึดหน่วงและสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันต่อยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณซึ่งอยู่ในการครอบครองของ PayPal ให้แก่ PayPal

จำนวนเงินที่เป็นหนี้ PayPal

ถ้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบจะหมายถึงจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ PayPal PayPal อาจเริ่มหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินที่คุณเพิ่มลงในบัญชี PayPal ของคุณ หรือการชำระเงินที่คุณได้รับในภายหลัง ถ้าคุณมีบัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี เราอาจเริ่มหักยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบในบัญชี PayPal หนึ่งบัญชี จากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ในบัญชี PayPal อื่นๆ ของคุณ ถ้าคุณยังคงใช้บัญชี PayPal ต่อไป เมื่อมียอดเงินติดลบ คุณอนุญาตให้ PayPal รวมยอดเงินติดลบกับการหักบัญชีหรือการทำรายการใดๆ ที่ส่งจากบัญชีของคุณเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลการรวมดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มหักบัญชีหรือทำรายการ

ถ้าคุณมีเงินในบัญชี PayPal หลายสกุลเงิน และยอดคงเหลือของสกุลใดสกุลเงินหนึ่งนั้นติดลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม PayPal อาจหักลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ที่ติดลบนั้น กับยอดเงินที่คุณมีในสกุลเงินต่างๆ ได้ ถ้าคุณมียอดเงินติดลบในสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 21 วัน หรือนานกว่านั้น PayPal จะแปลงยอดเงินติดลบนี้เป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การแปลงสกุลเงินมีความจำเป็น และจะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการทำรายการของ PayPal (รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของเรา)

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ถ้าคุณมียอดหนี้ที่เลยกำหนดชำระที่คงค้างแก่ PayPal หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา PayPal อาจหักเงินจากบัญชี Paypal ของคุณเพื่อชำระจำนวนเงินที่เลยกำหนดชำระได้ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา เช่น Xoom หรือ Braintree

การดำเนินการในกรณีล้มละลาย

ถ้าคุณได้เริ่มต้นดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณ ภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายล้มละลายใดๆ เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

การเข้าถือสิทธิ

ถ้า PayPal ทำให้การชำระเงินที่คุณส่งให้ผู้รับเป็นโมฆะหรือยกเลิกการชำระเงินนั้น (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ริเริ่มหรือไม่ก็ตาม) คุณตกลงว่า PayPal จะเข้าถือสิทธิที่คุณมีต่อผู้รับและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนั้น และอาจใช้สิทธิดังกล่าวโดยตรง หรือในนามของคุณ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ PayPal

ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่เราไม่ดำเนินการกับการที่คุณหรือผู้อื่นละเมิดภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการกับการละเมิดภาระผูกพันในครั้งต่อไปหรือการละเมิดที่คล้ายคลึงกัน

การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

ในส่วนนี้ เราใช้คำว่า "PayPal" เพื่ออ้างอิงถึง PayPal Pte Ltd. และบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมค้า ผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายของบริษัทดังกล่าว บริษัทในเครือของเรารวมถึงหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เราควบคุม ที่เป็นผู้ควบคุมเรา หรือที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ PayPal สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal และการใช้บริการของ PayPal ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และคุ้มครอง PayPal ให้พ้นจากข้อเรียกร้องหรือการทวงสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ดำเนินการหรือเกิดจากบุคคลภายนอกใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดจากการที่คุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การใช้บริการของ PayPal ที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอก และ/หรือการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ที่คุณอนุญาตให้ใช้บัญชี PayPal ของคุณ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการใดๆ ของ PayPal ในนามของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ความรับผิดของ PayPal มีจำกัดในแง่ที่เกี่ยวกับบัญชี PayPal และการใช้บริการของ PayPal ของคุณ PayPal จะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายในกรณีเฉพาะ โดยบังเอิญ หรือโดยสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อมอบบริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา บริการใดๆ ของ PayPal หรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งจากการละเลย) เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ความรับผิดที่เรามีต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในทุกกรณีจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินจริงที่เกิดความเสียหายโดยตรง นอกจากนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต PayPal จะไม่รับผิด และคุณตกลงที่จะคุ้มครอง PayPal ให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียเงิน ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง ผลกำไร หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่นๆ หรือความเสียหายจำเพาะ โดยอ้อม หรือโดยสืบเนื่องใดๆ) ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจาก: (1) การใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบของเราที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) หรือบริการใดๆ ของ PayPal (2) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) และบริการใดๆ ของ PayPal (3) ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายอื่นๆ ที่ได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) บริการใดๆ ของ PayPal หรือเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา (4) ข้อบกพร่อง จุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องทุกประเภทในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) บริการใดๆ ของ PayPal หรือในข้อมูลและกราฟิกที่ได้รับจากสิ่งเหล่านั้น (5) เนื้อหา การดำเนินการ หรือการไม่ดำเนินการของบุคคลภายนอก (6) การระงับหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี PayPal ของคุณ หรือ (7) ความจำเป็นของคุณในการแก้ไขวิธีปฏิบัติ เนื้อหา หรือพฤติกรรมของคุณ หรือการสูญเสียหรือการไม่สามารถทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้หรือนโยบายของ PayPal

ข้อความปฏิเสธการรับประกันและการปลดเปลื้อง

ไม่มีการรับประกัน

บริการของ PayPal มอบให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PayPal ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ

PayPal ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้บริการโดยผู้ขายที่ยอมรับ PayPal เป็นวิธีการชำระเงิน และ PayPal ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่คุณติดต่อด้วยนั้นจะทำรายการจนเสร็จสิ้น หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว PayPal ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้บริการของ PayPal ในส่วนใดๆ ก็ตามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด หรือปลอดภัย และการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบของเรา (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเราอาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายด้านที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา PayPal จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้การขอหักเงินและเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต และการออกเช็คได้รับการดำเนินการตรงตามเวลา แต่ PayPal ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริการของ PayPal ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความล่าช้าของระบบธนาคารหรือของบริการไปรษณีย์ ความในวรรคนี้ให้สิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

การปลดเปลื้อง PayPal

ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับเจ้าของบัญชี PayPal อื่นใด คุณต้องปลดเปลื้อง PayPal จากข้อเรียกร้อง คำร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าในทางใด ในการเข้าสู่การปลดเปลื้องนี้ คุณได้สละสิทธิ์การคุ้มครองใดๆ อย่างชัดแจ้งที่จะจำกัดการคุ้มครองของการปลดเปลื้องนี้เพื่อให้มีเฉพาะข้อเรียกร้องที่คุณอาจทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณในเวลาที่ตกลงยอมรับการปลดเปลื้องนี้

ข้อพิพาทกับ PayPal

ติดต่อ PayPal ก่อน

ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal ซึ่งดำเนินการในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป้าหมายของเรา คือการเรียนรู้และแก้ปัญหาเกี่ยวกับความกังวลของคุณ ถ้าเราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่คุณได้ เราจะมุ่งหาวิธีที่เป็นกลางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่คุณเพื่อให้สามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ PayPal ที่เกี่ยวข้องกับบริการอาจมีการรายงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal

อนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราวหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เทียบเท่า) ซึ่งจำนวนเงินรวมที่เรียกร้องต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คุณสามารถเลือกที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องมาปรากฏตัวและคำตัดสินชี้ขาดมีผลผูกพันได้ ถ้าคุณเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือก ("ADR") ที่ได้รับการยอมรับและโดยความตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับเรา ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ (ก) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว โดยคุณจะเป็นผู้เลือกวิธีการดำเนินการ (ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่กำหนดให้มีการปรากฏตัวของคู่กรณีหรือพยานในการตัดสินชี้ขาด เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นอย่างอื่น และ (ค) คำตัดสินชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลใดๆ ก็ได้ที่มีเขตอำนาจ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าของ PayPal

"PayPal.com" "PayPal" และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PayPal หรือผู้ออกใบอนุญาตของ PayPal ห้ามไม่ให้คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้าเว็บ กราฟิกที่กำหนดขึ้นเฉพาะ ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด ถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ PayPal ห้ามไม่ให้คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้โลโก้ HTML ที่ได้รับจาก PayPal เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังบริการของ PayPal ได้ ห้ามไม่ให้แก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ HTML เหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม หรือนำไปใช้โดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ PayPal หรือบริการของ PayPal หรือนำไปแสดงในลักษณะใดๆ ก็ตามที่สื่อเป็นนัยว่าได้รับการสนับสนุนหรือการรับรองจาก PayPal สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ PayPal เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ บริการของ PayPal เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal รวมถึงเทคโนโลยีและเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่สร้างหรือเกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์สินของ PayPal และผู้ออกใบอนุญาตของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว

การให้สิทธิ์การใช้งานโดยทั่วไป

ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal เช่น API, ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากหรือผสานรวมกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริการของผู้ให้บริการของเราที่คุณดาวน์โหลด หรือเข้าถึงผ่านเว็บหรือแพลตฟอร์มมือถือ Paypal จะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถออกใบอนุญาตย่อยได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และปลอดค่าสิทธิ์ให้แก่คุณในการเข้าถึง และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ PayPal ตามเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว การให้สิทธิ์การใช้งานนี้บังคับใช้กับซอฟต์แวร์ ตลอดจนการอัปเดต การอัปเกรด เวอร์ชันใหม่ และซอฟต์แวร์ทดแทนทั้งหมด คุณไม่สามารถเช่า ให้เช่า หรือโอนสิทธิโดยประการอื่นในซอฟต์แวร์ที่คุณมีให้แก่บุคคลภายนอกได้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำเนินการ การเข้าถึง และการใช้งานที่มีอยู่ในเอกสารประกอบทั้งหมดที่มาพร้อมกับบริการของ PayPal ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำเนินการ การเข้าถึง และการใช้งาน คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดที่ขึ้นแก่คุณ PayPal และบุคคลภายนอก PayPal สามารถอัปเดตหรือหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้เมื่อแจ้งให้คุณทราบ แม้ว่า PayPal อาจ (1) ผสมผสานสื่อวัสดุและเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกเข้ากับเว็บใดๆ หรือแอปพลิเคชันอื่น รวมถึงซอฟต์แวร์ของ PayPal และ/หรือ (2) เข้าถึงและใช้สื่อวัสดุและเทคโนโลยีบางอย่างของบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบบริการของ PayPal ให้แก่คุณ แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในหรือต่อสื่อวัสดุของบุคคลภายนอกดังกล่าวใดๆ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข บิดเบือน ซ่อมแซม คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดง เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา แยกส่วนประกอบ แยกส่วนแฟ้ม หรือพยายามสร้างซอร์สโค้ดใดๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์ หรือสื่อวัสดุหรือเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกใดๆ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใดๆ จากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสื่อวัสดุหรือเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกใดๆ คุณรับทราบว่าสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ PayPal เป็นของ PayPal และสื่อวัสดุของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ผสานรวมอยู่ในนั้นเป็นของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของ PayPal แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกอื่นใดที่คุณใช้ในเว็บไซต์ของ PayPal อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่คุณตกลงไว้กับบุคคลภายนอกที่ให้บริการซอฟต์แวร์นี้แก่คุณ คุณรับทราบว่า PayPal ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวที่คุณเลือกใช้ในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ใดๆ ของเรา และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal ถ้าคุณใช้บริการของ PayPal ในเว็บไซต์ของ PayPal หรือเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่โฮสต์โดย PayPal หรือโดยบุคคลภายนอก และไม่ได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ PayPal หรือใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของ PayPal ข้อสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการที่โฮสต์โดย PayPal

สิทธิ์การใช้งานที่คุณมอบให้แก่ PayPal การรับประกันทรัพย์สินทางปัญญา

PayPal ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณมอบให้ อัปโหลด ยื่น หรือส่งไปยัง PayPal และ PayPal ไม่ได้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโฮสต์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ใช้บริการของ PayPal เพื่อให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวรรคถัดไป เมื่อคุณมอบเนื้อหาให้แก่ PayPal หรือโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการของ PayPal คุณได้มอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ สามารถโอนได้ และใช้ได้ทั่วโลกให้ PayPal (และบุคคลที่เราร่วมงานด้วย) ใช้เนื้อหาของคุณและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ดำเนินการ และส่งเสริมบริการปัจจุบันของเราและพัฒนาบริการใหม่ๆ PayPal จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้คุณสำหรับเนื้อหาใดๆ ของคุณ คุณรับทราบว่าการใช้เนื้อหาของคุณโดย PayPal จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิของเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้ และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมของคุณและสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวกับ PayPal คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ใดๆ ซึ่งได้แก่ การที่คุณมอบเนื้อหาให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการของ PayPal และการที่ PayPal ใช้เนื้อหาดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่สร้างขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal

สิทธิ์การใช้งานที่ผู้ขายมอบให้แก่ PayPal

โดยไม่คำนึงข้อกำหนดของวรรคก่อนหน้า ถ้าคุณเป็นผู้ขายที่ใช้บริการ PayPal เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ คุณได้ให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด สามารถโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายลำดับชั้น) และไม่มีค่าสิทธิ์ ชำระแล้วเต็มจำนวนแก่ PayPal และบริษัทในเครือในการใช้และเผยแพร่สู่สาธารณะตลอดอายุของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งเครื่องหมายการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และการกำหนดอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานโดยคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (1) ระบุว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ยอมรับบริการของ PayPal เป็นรูปแบบการชำระเงินและช่วยให้ลูกค้าทำรายการกับคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ (2) การใช้งานอื่นใดที่คุณให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ

เบ็ดเตล็ด

การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PayPal ก่อน PayPal อาจโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ

วันทำการ

"วันทำการ" หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดราชการของสิงคโปร์

บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณเป็นเวลามากกว่าสองปี PayPal อาจปิดบัญชี PayPal ของคุณ และเงินที่ไม่ได้ใช้ใดๆ ในบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับเงินที่ยังไม่ได้รับการขึ้นเงิน

สัญญาทั้งหมดและการคงอยู่ของสัญญา

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ พร้อมด้วยนโยบายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายในเว็บไซต์ PayPal กำหนดความเข้าใจทั้งปวงระหว่างคุณและ PayPal ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการของ PayPal ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดซึ่งโดยสภาพแล้วควรคงอยู่ จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ถ้ามีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือมีผลบังคับใช้ต่อไป

กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจศาล

สัญญาฉบับนี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ทุกประการ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์ภายในประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติในกฎหมาย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีกับ PayPal จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือศาลที่ตั้งอยู่ในที่ที่จำเลยประจำอยู่ คุณตกลงยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ซึ่งเขตอำนาจของศาลที่มีขอบเขต­ในการตัดสินคดีทั่วไปที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ของคดีความใดๆ การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา

การฟ้องร้องคดีที่มีการยื่นอย่างไม่เหมาะสม

ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณยื่นฟ้องต่อ PayPal จะต้องได้รับการยุติตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นโดยขัดต่อสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ จะถือว่าเป็นการยื่นอย่างไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ถ้าคุณยื่นข้อเรียกร้องโดยขัดต่อสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ PayPal อาจเรียกเงินชดใช้ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (รวมถึงทนายความและผู้ช่วยทนายความภายในบริษัท) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่า PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ยื่นอย่างไม่เหมาะสมแล้ว และคุณไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องนั้นโดยทันที

การตรวจสอบยืนยันตัวตน

คุณให้อนุญาตแก่ PayPal ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ทำการสอบถามข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวตนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ เช่น วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ทางกายภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล
 • การขอให้คุณดำเนินขั้นตอนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลหรือตราสารทางการเงินของคุณ
 • การขอรายงานข้อมูลเครดิตจากหน่วยงานเครดิตบูโร
 • การยืนยันข้อมูลของคุณกับฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือผ่านแหล่งอื่น หรือ
 • การขอให้คุณแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายการสนับสนุนเงินให้ผู้ก่อการร้ายอาจกำหนดให้ PayPal ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนบางอย่าง ถ้าคุณใช้บริการบางอย่างของ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี PayPal ของคุณ และ/หรือบริการของ PayPal ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนของคุณ หลังจากได้สอบถามข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

PayPal เป็นผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น

เราดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น เราไม่:

 • ดำเนินการในฐานะธนาคารหรือให้บริการด้านการธนาคาร
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินใดๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ
 • ดำเนินการในฐานะตัวแทนหรือทรัสตีของคุณ
 • เข้าร่วมในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นหุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน ตัวแทน หรือการว่าจ้างงานกับคุณ
 • ควบคุมหรือมีความรับผิดในสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินโดยใช้บริการของ PayPal
 • รับรองตัวตนของผู้ซื้อหรือผู้ขายใดๆ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • กำหนดว่าคุณต้องเสียภาษีหรือไม่ หรือ
 • เก็บหรือชำระภาษีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

ความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ คำแปลข้อตกลง

เป็นความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะให้ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นการแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (ในฐานะผู้ขาย) กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ถ้าคุณ (ในฐานะผู้ขาย) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า PayPal รายอื่น คุณต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เท่านั้น ห้ามไม่ให้เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ PayPal ให้กับบุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าให้ทำเช่นนั้นได้ ห้ามไม่ให้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ให้กับลูกค้าของ PayPal หรือใช้บริการของ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลภายนอก

ภายในขอบเขตที่คุณประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับลูกค้าของ PayPal ตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ ทั้งฝ่ายคุณและ PayPal ต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลโดยอิสระ (และไม่ใช่ผู้ควบคุมร่วม) ซึ่งหมายความว่า แต่ละฝ่ายจะแยกกันกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่ละฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎข้อบังคับ คำสั่ง ประมวลหลักการปฏิบัติและข้อบังคับที่บังคับใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นอกจากนี้ ต่างฝ่ายต่างยังมีและจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเองโดยอิสระสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใดๆ ที่เราประมวลผลซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้

ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • รักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ และ
 • ไม่จงใจหรือเจตนาดำเนินการใดๆ หรือจงใจหรือเจตนาอนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้อีกฝ่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจากบริการของ PayPal (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลคุณสร้างขึ้น เก็บรวบรวม หรือได้รับผ่านความสัมพันธ์แยกต่างหากระหว่างคุณกับลูกค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal) ภายในขอบเขตจำกัดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริการของ PayPal เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับเจ้าของบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในประเทศต่อไปนี้เท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้กับข้อกำหนดด้านล่าง ให้ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคด้านล่างมีผลบังคับใช้

จีนแผ่นดินใหญ่

ถ้าคุณใช้บริการ ("บริการของบุคคลภายนอก") ที่นำเสนอโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับ PayPal หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ("ผู้ให้บริการ") โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว

ในกรณีมีข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินคดีใดๆ ("ข้อพิพาท") ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการแล้ว

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know-your-customer (KYC) ของผู้ให้บริการได้

PayPal จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (i) ความล้มเหลว การหยุดชะงัก ความบกพร่อง หรือการใช้บริการของบุคคลภายนอกในทางที่ผิดโดยประมาทหรือโดยเจตนา หรือ (ii) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก

เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นระยะๆ สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วนต่อไป

โคลอมเบีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสามารถชำระเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้เท่านั้น การชำระเงินในประเทศระหว่างผู้ใช้ PayPal สองรายที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถทำได้

"ผู้มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย" หมายถึง

 1. บุคคลทั่วไปไม่ว่าสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal และ
 2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องค์กร หรือสมาคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทะเบียน ณ เวลาที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal

มาเลเซีย

PayPal ได้รับการอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ให้ดำเนินธุรกิจ e-Money ดังนั้น ถ้าคุณเป็นลูกค้าชาวมาเลเซีย และ PayPal ไม่ได้ตอบกลับคุณอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการของ PayPal หลังจากที่คุณใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ว่าด้วยข้อพิพาทกับ PayPal ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ หรือในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ PayPal คุณสามารถติดต่อ Bank Negara ได้ผ่านทาง BNMLINK และ BNMTELELINK

สามารถติดต่อ BNMTELELINK ได้โดยตรงทางโทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ BNMLINK และ BNMTELELINK เพื่อขอข้อมูล สอบถาม หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการธนาคารทั่วไปหรือการธนาคารสำหรับอิสลาม การประกันและตะกาฟุล บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ภายใต้เขตอำนาจของ Bank Negara Malaysia รายละเอียดการติดต่อของ BNMTELELINK มีดังต่อไปนี้:

BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

P.O.Box 10922

50929 Kuala Lumpur

โทรศัพท์: 1-300-88-5465 (LINK)

แฟกซ์: 03-2174 1515

อีเมล: bnmtelelink@bnm.gov.my

ชั่วโมงทำการของ BNMLINK และ BNMTELELINK เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย

นโยบายความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษที่ผนวกเข้ากับสัญญาฉบับนี้แล้ว คุณยังสามารถดูนโยบายฉบับภาษามลายูได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้

โครงการผู้ตรวจการทางการเงิน PayPal เป็นสมาชิกโครงการผู้ตรวจการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจาก Bank Negara Malaysia ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการนี้คือสำนักงานผู้ตรวจการบริการทางการเงิน (Ombudsman for Financial Services หรือ OFS) ซึ่งเป็นช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เป็นอิสระซึ่งครอบคลุมลูกค้าที่มีสิทธิ์ในประเทศมาเลเซีย OFS ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร้องเรียนที่มีสิทธิ์ที่อาจไม่พอใจกับการระงับข้อพิพาทของ PayPal ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นข้อพิพาทและประเภทของคำตัดสินชี้ขาดที่อาจได้รับจากผู้ตรวจการ โปรดไปที่ www.ofs.org.my

การถอนเงินในมาเลเซีย ถ้าบัญชีของคุณลงทะเบียนในมาเลเซีย คุณจะสามารถถอนเงินจากบัญชีได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซียของคุณเท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ สำหรับผู้พักอาศัยชาวมาเลเซียที่ลงทะเบียนใช้บริการของ PayPal ด้วยที่อยู่ในมาเลเซีย สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับข้อตกลงที่ทำขึ้นและนำมาบังคับใช้โดยสมบูรณ์ภายในมาเลเซีย ยกเว้นเมื่อมีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วนต่อไป

การแก้ไข เราอาจแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายใดๆ และข้อตกลงอื่นๆ ในหน้าข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศมาเลเซียเป็นระยะๆ สัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลทันทีที่เราลงประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราลดสิทธิ์ของคุณหรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ เราจะประกาศให้คุณทราบในหน้าการอัปเดตนโยบายในเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน

สิทธิ์การระงับและการยกเลิกของ PayPal PayPal ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ในการระงับหรือยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ระบบ (รวมถึงเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อให้บริการใดๆ ของ PayPal) ที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา หรือบริการของ PayPal บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งให้คุณทราบ: (i) ถ้าคุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ นโยบายการใช้บริการของ PayPal สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ (ตามที่มีผลบังคับใช้กับคุณ) หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ PayPal หรือ (ii) ถ้าเราตัดสินใจโดยดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล ว่าควรมีการดำเนินการข้างต้นเนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุผลอื่นๆ การตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเด่นชัดหรือส่อเจตนาที่ไม่สุจริต เมื่อมีการยกเลิกสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการนี้ PayPal จะจัดให้มีการชำระเงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่อยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

โมร็อกโก

เมื่อมีการเปิดให้สามารถใช้ฟังก์ชันการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโกกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ PayPal แล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่า ถ้าคุณได้รับเงินจากผู้ใช้ PayPal มาเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

* ธนาคารพันธมิตรของ PayPal สำหรับฟังก์ชันการถอนเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง และเมื่อมีการเปิดให้สามารถใช้ฟังก์ชันการรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณทราบ

ฟิลิปปินส์

ถ้าคุณใช้บริการ ("บริการของบุคคลภายนอก") ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ PayPal ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนรับชำระเงิน หรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ("ผู้ให้บริการ") โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว

ในกรณีมีข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินคดีใดๆ ("ข้อพิพาท") ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการแล้ว

คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know-your-customer (KYC) ของผู้ให้บริการได้

PayPal จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (i) ความล้มเหลว การหยุดชะงัก ความบกพร่อง หรือการใช้บริการของบุคคลภายนอกในทางที่ผิดโดยประมาทหรือโดยเจตนา หรือ (ii) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการของบุคคลภายนอก

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วนต่อไป

แอฟริกาใต้

คุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของแอฟริกาใต้ ซึ่งหมายความว่า

1. ถ้าคุณรับเงินจากผู้ใช้ PayPal รายอื่นมาเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

(i) คุณไม่สามารถส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่นเพื่อทำการซื้อหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดได้

(ii) คุณต้องถอนเงินจำนวนดังกล่าวในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal เข้าบัญชีธนาคารแอฟริกาใต้ของคุณ* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

2. ถ้าคุณต้องการส่งเงินให้แก่ผู้ใช้ PayPal รายอื่น

(i) คุณต้องดำเนินการโดยใช้บัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หรือโดยการเติมเงินเข้าในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณจากบัญชีธนาคาร FNB*

(ii) สำหรับการซื้อสินค้าโดยใช้การเติมเงิน คุณจะต้องดำเนินการเติมเงินแยกสำหรับการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง

* FNB คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงินและการถอนเงินแต่ละครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ FNB

สิงคโปร์

บริการของ PayPal จัดไว้ให้โดย PayPal Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 เราเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ถ้าคุณเป็นผู้พำนักในสิงคโปร์ คุณสามารถขอให้มีการส่งข้อมูลเดียวกันนี้ให้แก่คุณได้ โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ข้างต้นพร้อมทั้งระบุที่อยู่อีเมลของคุณและแจ้งว่าต้องการรับข้อมูลนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของเราระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมของเรา

บัญชี PayPal ของคุณสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น ไม่ใช่การโอนเงินส่วนตัว

สำหรับบัญชีบุคคลทั่วไป โปรดทราบว่าอาจมีการจํากัดวงเงินในยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณสามารถเก็บไว้ในบัญชีบุคคลทั่วไปทั้งหมดหรือในจำนวนรวมทั้งหมดของการทำรายการขาออกซึ่งอาจดำเนินการจากบัญชีบุคคลทั่วไปทั้งหมดที่คุณมีไว้กับเราตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่เราอาจกําหนดไว้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของผู้ใช้ที่พำนักในสิงคโปร์ PayPal ได้จัดการให้มีการพักเงินเป็นจำนวนเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทรัสต์

* ผู้พำนักในสิงคโปร์หมายถึง

 1. บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะสัญชาติใด ซึ่งได้ระบุให้ 'สิงคโปร์' เป็น 'ประเทศที่อยู่อาศัย' ของตน ณ เวลาที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal และในการกระทำดังกล่าว บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ และ
 2. นิติบุคคลซึ่งได้ระบุให้ “สิงคโปร์” เป็น “ประเทศที่จดทะเบียน” ของตน ณ เวลาที่สมัครสมาชิกบัญชี PayPal และในการกระทำดังกล่าว นิติบุคคลดังกล่าวตกลงที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์

นอกจากนี้ ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว เรามีหน้าที่แจ้งให้คุณทราบถึงภาระผูกพันของคุณภายใต้แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางสิงคโปร์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 • ให้รายละเอียดการติดต่อของคุณตามที่เรากำหนดเพื่อให้เราสามารถส่งการแจ้งเตือนการทำรายการให้คุณตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้แนวปฏิบัติ อย่างน้อยที่สุด ถ้าคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนการทำรายการทาง SMS คุณควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสิงคโปร์แก่เรา และถ้าคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนทางอีเมล คุณควรแจ้งที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา
 • คุณต้องรับผิดชอบในการเปิดใช้งานข้อความแจ้งเตือนการทํารายการ เพื่อรับการแจ้งเตือนการทํารายการทั้งหมดเกี่ยวกับการทํารายการขาออกทั้งหมดจากบัญชีของคุณ และตรวจสอบการแจ้งเตือนการทํารายการที่เราส่งให้คุณทางอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องส่งการแจ้งเตือนเพิ่มเติมหรือส่งการแจ้งเตือนซ้ำอีก
 • ตามที่กล่าวข้างต้น คุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านใดๆ ของคุณให้กับบุคคลภายนอกใดๆ โดยสมัครใจ (ยกเว้นตามที่เราแนะนำไว้) คุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณด้วยวิธีที่จดจำได้ในบัญชี อุปกรณ์ยืนยันตัวตน หรือคอนเทนเนอร์ใดๆ สำหรับบัญชีของคุณ หรือเก็บบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้ในลักษณะที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านของคุณในทางที่ผิด
 • ถ้าคุณเก็บบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้ คุณควรใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อเก็บรักษาบันทึกให้ปลอดภัย เช่น เก็บไว้ในตำแหน่งทางกายภาพที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ทราบหรือสามารถเข้าถึงได้ หรือเก็บไว้ในที่ที่บุคคลภายนอกค้นหาไม่พบ
 • อย่างน้อยที่สุด คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ
  • อัปเดตเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่พร้อมใช้งาน
  • แก้ไขข้อบกพร่องของระบบปฏิบัติการในอุปกรณ์ของคุณด้วยการอัปเดตระบบความปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้งและคงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเวอร์ชันล่าสุดไว้ในอุปกรณ์ของคุณ และ
  • ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม เช่น การใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน
 • คุณควรรายงานการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ PayPal ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากได้รับการแจ้งเตือนการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้ามีความล่าช้าในการรายงาน และเราขอทราบเหตุผลดังกล่าว คุณควรแจ้งเหตุผลในการรายงานล่าช้าแก่เรา รายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ คุณอาจต้องแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหากเราร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการตรวจสอบข้อเรียกร้องของเรา
 • นอกจากนี้ คุณควรแจ้งให้บุคคลอื่นที่คุณได้อนุญาต (ตามสัญญาฉบับนี้) ให้ใช้บัญชี PayPal ของคุณ ทราบถึงคําแนะนําด้านความปลอดภัยของเรา (หากมี)

ภาระหน้าที่ของเราคือ

 • เราจะส่งการแจ้งเตือนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการขาออกของคุณทั้งหมดไปยังอีเมลของคุณ หรืออีเมลทั้งหมดที่คุณเลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ การแจ้งเตือนเหล่านี้จะถูกส่งแบบเรียลไทม์สำหรับการทำรายการแต่ละครั้ง นอกจากจะมีการแจ้งเตือนการทำรายการทางอีเมลแล้ว ยังจะมีการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของเราด้วย การแจ้งเตือนจะมีข้อมูลต่อไปนี้ (นอกเหนือจากข้อมูลที่เราละไว้เพื่อการรักษาความลับ) เพื่อให้คุณสามารถระบุการทำรายการดังกล่าวว่าได้รับอนุญาต:
  • ข้อมูลที่ช่วยให้คุณระบุบัญชีของคุณได้ (เช่น ด้วยชื่อบัญชีของคุณ)
  • ข้อมูลที่ช่วยให้คุณระบุผู้รับได้
  • ข้อมูลที่ช่วยให้เราระบุตัวตนของคุณ บัญชีของคุณ และบัญชีของผู้รับในภายหลังได้
  • จำนวนเงินที่ทำรายการ
  • เวลาและวันที่ทำรายการ
  • ประเภทการทำรายการ
  • ถ้าเป็นการทำรายการเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จัดหาโดยธุรกิจ ชื่อการค้าของผู้ค้าและหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ (ถ้าเป็นไปได้)

โปรดทราบว่าการตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนของคุณอาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจพบการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างทันท่วงที และความรับผิดของคุณต่อการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกเหนือจากกระบวนการต่างๆ ข้างต้นแล้ว เราจะทำการตรวจสอบข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 21 วันทำการสำหรับกรณีที่ตรงไปตรงมา หรือ 45 วันทำการสำหรับกรณีที่ซับซ้อน กรณีที่ซับซ้อนอาจรวมถึงกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในต่างประเทศหรือกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อทำการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะจัดส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรายงานทางวาจาเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและการประเมินความรับผิดของคุณ และขอให้คุณรับทราบรายงานการตรวจสอบ นอกจากนี้ เราอาจขอให้คุณจัดส่งใบแจ้งความมาด้วยก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการยุติข้อเรียกร้องของเรา หากคุณไม่ยอมรับการประเมินของเรา เราอาจเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบอื่น

ไต้หวัน

เพื่อให้สามารถถอนเงินจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณเข้าบัญชีธนาคารในประเทศ คุณอาจต้องเปิดบัญชีกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับ PayPal ในไต้หวัน ("ธนาคารพันธมิตร") แล้วใช้บริการถอนเงินของธนาคารพันธมิตรนั้น ("บริการถอนเงิน") ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการถอนเงินดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพันธมิตร

ถ้าไม่สามารถดำเนินการโอนยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงินของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินคดีใดๆ ("ข้อพิพาท") ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังธนาคารพันธมิตรแล้ว

PayPal จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (i) ความล้มเหลว การหยุดชะงัก ความบกพร่อง หรือการใช้บริการถอนเงินในทางที่ผิดโดยประมาทหรือเจตนา หรือ (ii) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการถอนเงิน

ยกเว้นตามขอบเขตที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะประเทศเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วนต่อไป