ความมุ่งมั่นของเราต่อการเข้าถึงของผู้ใช้

PayPal มุ่งมั่นที่จะทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้งานได้กับทุกคน ถ้าคุณมีปัญหาในการเข้าชมหรือการนำทางดูเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือสังเกตเห็นเนื้อหา ฟีเจอร์ หรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ ที่คุณเชื่อว่าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้ทุพพลภาพ โปรด ติดต่อเรา และแจ้งรายละเอียดของฟีเจอร์เฉพาะที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มรูปแบบ หรือให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง เราใส่ใจในความคิดเห็นของคุณและจะพิจารณาความคิดเห็นนั้นเมื่อเราทำการประเมินวิธีการที่จะรองรับลูกค้าทั้งหมดของเราและนโยบายการเข้าถึงโดยรวมของเรา นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการควบคุมผู้จำหน่าย แต่เราสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลของบุคคลภายนอกให้บริการเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย