Zmluva s používateľom týkajúca sa služby PayPal

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Vysvetlivky k zmluve s používateľom

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2019

 

 

 

Ak ktorýkoľvek dokument odkazuje na čísla častí alebo vymedzené pojmy v zmluve s používateľom, tento dokument vám pomôže vyhľadať príslušné ustanovenia alebo vymedzené pojmy v zmluve s používateľom, ktorá nadobudla účinnosť 11. decembra 2019.  

1) Časti:

Časť zmluvy s používateľom účinnej do 11. decembra 2019

Miesto, kde ustanovenie nájdete v aktuálnej zmluve s používateľom

Úvod

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

 • Iné právne podmienky – Komunikácia s vami – Jazyky a preklady zmluvy

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

 • Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Rezervný účet

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Ako rýchlo sa platba pripíše?

 • Informácie o vašom účte – Informácie o nás a našej službe

1 Náš vzťah s vami
 

1.1 Spoločnosť PayPal je iba poskytovateľom platobných služieb

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Informácie o nás a našej službe

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Naša úloha ako poskytovateľa platobných služieb

1.2 Vaše súkromie 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Ochrana osobných údajov

1.3 Postúpenie práv a povinností

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Postúpenie práv a povinností

1.4 Komunikácia s vami

1.4.1 Jazyky 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Preklady zmluvy

1.4.2 Oznámenia pre vás 

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Oznámenia pre vás

1.5 Oznámenia pre spoločnosť PayPal 

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

1.6 Dodatky k tejto zmluve 

Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

1.7 Kritériá na splnenie podmienok 

Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

2 Váš účet a zostatky

2.1 Osobné a firemné účty 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné účty a firemné účty

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

2.2 Zostatok

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Pridanie peňazí

2.3 Údaje o účte (vrátane informácií o zostatku na účte a transakciách) 

Informácie o vašom účte – Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

2.4 Započítanie

Iné právne podmienky – Naše práva – Splatenie záväzku

2.5 Dlžné sumy 

Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

2.6 Zostatky vo viacerých menách

Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

2.7 Záložné právo

Iné právne podmienky – Naše práva – Záložné právo

3 Zdroje financovania

3.1 Priradenie zdroja financovania 

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

3.2 Karty

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

3.3 Bankové účty 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

3.4 Inkaso SEPA (pre používateľov s registrovanou adresou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, Slovensku a v Slovinsku)

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

3.5 Osobitné spôsoby financovania

Posielanie platieb – Financovanie platieb – Osobitné spôsoby financovania

3.6 Uprednostňovaný zdroj financovania

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Výber uprednostňovaného zdroja financovania

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

3.7 Postup, ak nie je vybratý alebo dostupný uprednostňovaný zdroj financovania 

Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

3.8 Obmedzenia zdrojov financovania

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

4 Posielanie peňazí

4.1 Vykonanie vašich platobných príkazov

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Ako rýchlo sa platba pripíše?

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Zrušenie platobného príkazu

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

4.2 Platobný príkaz na platbu inému používateľovi 

Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

4.3 Platobný príkaz na výber prostriedkov 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

4.4 Nedostatok finančných prostriedkov v zostatku

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

 • Posielanie platieb – Vrátenie peňazí na účet – Prípady vrátenia peňazí na účet PayPal

4.5 Limity na odoslané platby

Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Limity na odoslané platby

4.6 Zamietnuté transakcie 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady neprijatia platby príjemcom

 • Posielanie platieb – Vrátenie peňazí na účet

4.7 Odloženie spracovania na strane obchodníka 

Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Odložené platby predajcovi

4.8 Vopred schválené platby (známe aj ako automatické platby)

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

 • Prijímanie platieb – Prijímanie platieb podľa zmlúv o fakturácii

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu… – Tabuľka (stĺpec s názvom Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii)

4.9 Zrušenie vopred schválených platieb

Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

4.10 Posielanie elektronických peňazí v rôznych menách 

Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

5 Prijímanie peňazí

Úvod

Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

5.1 Zrušenie limitu na prijaté platby 

Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb – Limity na prijaté platby

5.2 Kontrola platby 

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

5.3 Riziko spojené so stornom, chargebackmi a sťažnosťami 

Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

5.4 Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci (a 5.5 pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Prijímanie platieb – Prezentácia spoločnosti PayPal

Prijímanie platieb – Pravidlá týkajúce sa prirážok

5.5 Prijímanie peňazí v rôznych menách (5.6 pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

 • Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

5.6 Dane (5.7 pre používateľov v Nemecku)

Prijímanie platieb – Dane a podávanie informácií

5.7 Vrátenie peňazí, zamietnutie platieb, vaše podmienky vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenie

(5.8 pre používateľov v Nemecku)

5.7.1 Vrátenie peňazí a zamietnutie platieb

Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Vrátenie peňazí a Vaše podmienky vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

5.7.2 Podmienky vrátenia peňazí

Prijímanie platieb – Vaše podmienky vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

5.7.3 Ochrana údajov a pravidlá ochrany osobných údajov

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a právne predpisy o ochrane údajov

5.7.4 Zabezpečenie

Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti – posledná odrážka

5.8 Platby cez PayPal Business (Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Guernsey, Maďarsko, Írsko, ostrov Man, Jersey, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Malta, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko (ďalej len „relevantné krajiny“))

Nepoužité

5.9 Zadržania na základe vašich pokynov (5.8 mimo relevantných krajín, Nemecka a Rakúska) 

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania súvisiace s vašimi príkazmi

5.10 Nové platobné riešenie (5.9 mimo relevantných krajín) 

Prijímanie platieb – Nové platobné riešenie

6 Výber alebo zámena elektronických peňazí

6.1 Postup na výber alebo zámenu elektronických peňazí 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

6.2a Limity na výber alebo zámenu

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Iné právne podmienky – Naše práva – Informácie o vás

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

6.2b Spôsoby vykonania a časové lehoty

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

6.2c Kontrola transakcie 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

6.3 Zrušenie limitu na výbery 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

6.4 Výber peňazí vo viacerých menách 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

6a. Kauf auf Rechnung (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

6b. PayPal PLUS (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

6c. Platba po 14 dňoch (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

7 Trvanie platnosti a zrušenie účtu

Celý text

Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

8 Poplatky a prepočet meny

8.1 Poplatky

Informácie o vašom účte – Poplatky

8.2 Prepočet meny

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Prepočet meny

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Možnosti prepočtu meny

8.3 Možnosti prepočtu meny 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Prepočet meny

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Možnosti prepočtu meny

9 Zakázané činnosti

9.1 Zakázané činnosti 

Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti

9.2 Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

9.3 Zakázané činnosti a povolenia

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

10 Vaša zodpovednosť – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť

10.1 Vaša zodpovednosť

10.1a

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti

 • Iné právne podmienky – Naše práva – Vaša zodpovednosť

10.1b Zodpovednosť za sťažnosti v rámci ochrany kupujúceho PayPal

Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

10.1c Splatenie záväzku

Iné právne podmienky – Naše práva – Splatenie záväzku

10.1d Dočasné zadržanie sporných transakcií

 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Prijímanie platieb – Predajcovia na trhu

10.2 Opatrenia spoločnosti PayPal

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti

 • Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

10.3 Obmedzený prístup 

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Obmedzenia účtu

10.4 Rezervy

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Rezervy

10.5 Zadržanie platby

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

10.6 Informácie o vás (10.7 pre používateľov v Nemecku)

Iné právne podmienky – Naše práva – Informácie o vás

10.6 Zadržanie tovaru na portáli eBay (iba pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Prijímanie platieb – Predajcovia na trhu

10.7 Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení (10.8 pre používateľov v Nemecku)

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení

11 Program ochrany predajcu

Všeobecné informácie

Samostatné pravidlá ochrany predajcu nižšie sú uvedené v časti Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

11.1 Čo je ochrana predajcu PayPal?

Prečítajte si časť 1 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.2 Dostupnosť ochrany predajcu PayPal

Prečítajte si časť 2 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.3 Aký rozsah ochrany poskytuje ochrana predajcu PayPal?

Prečítajte si časť 3 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.4. Čo sa stane, keď kupujúci podá sťažnosť, žiadosť o chargeback alebo žiadosť o storno?

Prečítajte si časť 4 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.5 

Prečítajte si časť 5 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.6 Kritériá na získanie nároku na ochranu

Prečítajte si časť 6 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.7 Aké podmienky sa vzťahujú na doručenie tovaru?

Prečítajte si časť 7 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.8 Čo je doklad o odoslaní?

Prečítajte si časť 8 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.9 Čo je doklad o doručení?

Prečítajte si časť 9 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

11.10 Na ktoré položky, transakcie a prípady sa napríklad nevzťahuje ochrana predajcu PayPal?

Prečítajte si časť 10 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa uvádzajú samostatne

12 Chyby a neoprávnené transakcie

12.1 Identifikácia chýb alebo neoprávnených transakcií 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

 • Riešenie problémov – Úvod

 • Riešenie problémov – Ak narazíte na problém…

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu…

12.2 Upozornenie spoločnosti PayPal na chyby, neoprávnené transakcie alebo na nevhodné či neoprávnené použitie platobného nástroja

Riešenie problémov – Ak narazíte na problém… – Druhý krok: Informujte nás o probléme

12.3 Kontrola hlásení o chybách

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu…

12.4 Zodpovednosť za neoprávnené transakcie

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme… – Neoprávnená platba na iný účet PayPal

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu…

12.5 Nárok na vrátenie peňazí za platobnú transakciu uskutočnenú v rámci autorizácie 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme... – Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu… – Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

12.6 Chyby

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme… – Nesprávna platba na iný účet PayPal

 • Riešenie problémov – Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu…

13 Ochrana kupujúceho PayPal

Všeobecné informácie

Samostatné pravidlá ochrany kupujúceho nižšie sú uvedené v časti:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

13.1 Čo je ochrana kupujúceho PayPal? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 1 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.2 Je pre mňa ochrana kupujúceho PayPal vhodná? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 2 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.3 Čo sa stane, keď spoločnosť PayPal prijme konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 3 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.4 Podmienky na náhradu platby (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 4 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.5 Ako mám vyriešiť problém? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 5 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.6 Spolupráca so spoločnosťou PayPal pri riešení problému (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 5 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.7 Čo mám robiť, ak môj nákup nespĺňa kritériá na náhradu v rámci ochrany kupujúceho PayPal? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 6 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.8 Čo znamená, že sa tovar výrazne líši od opisu? (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 7 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.9 Postúpenie práv (iba v relevantných krajinách)

Iné právne podmienky – Naše práva – Postúpenie práv

13.10 Zákaz dvojitej náhrady (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 8 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

13.11 Vstupenky na podujatia (iba v relevantných krajinách)

Prečítajte si časť 9 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa uvádzajú samostatne

14 Spory so spoločnosťou PayPal

14.1 Najprv kontaktujte spoločnosť PayPal 

Riešenie problémov – Sťažnosti – Nahlásenie sporu medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami

14.2 ECC-Net, Úrad finančného ombudsmana a CSSF

Riešenie problémov – Sťažnosti – Ak nie ste spokojní s výsledkom sťažnosti…

15 Všeobecné ustanovenia

15.1 Rozhodné právo a jurisdikcia 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Rozhodné právo

15.2 Vylúčenie zrieknutia sa práv 

Iné právne podmienky – Naše práva – Vylúčenie zrieknutia sa práv

15.3 Obmedzenia zodpovednosti

Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Obmedzenie zodpovednosti

15.4 Odmietnutie záruk 

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Odmietnutie záruk

 • Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

15.5 Odškodnenie a náhrady

Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Odškodnenie

15.6 Úplné znenie zmluvy a práva tretích strán 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Úplné znenie zmluvy a práva tretích strán

15.7 Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie na softvér 

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udeľovanie licencií – všeobecné informácie

15.8 Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie na obsah

15.8a Licencie udelené spoločnosťou PayPal

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Ochranné známky spoločnosti PayPal

15.8b Licencie udelené vami – Duševné vlastníctvo spojené s vašou firmou

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie spoločnosti PayPal zo strany predajcov

15.8b Licencie udelené vami – Váš obsah

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie spoločnosti PayPal, záruky na duševné vlastníctvo

15.9 Povolenia pre tretie strany

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

15.10 PayPal ako spôsob prihlásenia 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – PayPal ako spôsob prihlásenia

15.11 Podnikoví zákazníci 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

16 Vymedzenie pojmov

Celý text

Prejdite na tabuľku Vymedzené pojmy nižšie

Dodatok č. 1. Tabuľka poplatkov

Úvod

Informácie o vašom účte – Poplatky

Zmluvné podmienky v časti A2.2.3 Sadzba obchodníka

Ustanovenia tejto časti teraz nájdete na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Poplatky

 • Prijímanie platieb – Sadzba obchodníka

Zvyšok

Ustanovenia v tomto dodatku sú uvedené na našej samostatnej stránke Poplatky.  Uvádzajú sa aj v časti:

 • Informácie o vašom účte – Poplatky

 

2) Vymedzené pojmy:

Vymedzené pojmy v zmluve s používateľom účinnej do 11. decembra 2019

Spracovanie vymedzených pojmov v zmluve s používateľom účinnej od 11. decembra 2019

„Účet“ alebo „Účet PayPal“ 

Pozrite namiesto toho pojem „účet“ alebo „účet PayPal“.

„Pridanie finančných prostriedkov“ 

Pozrite namiesto toho pojem „funkcia pridania prostriedkov“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Pridanie peňazí

„Zmluva“ 

Pozrite namiesto toho pojem „zmluva s používateľom“.

„Poskytovateľ SIÚ“ 

Pozrite namiesto toho pojem „tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

„Oprávniť/dať oprávnenie“ alebo „Oprávnenie“ 

Pozrite namiesto toho pojem „autorizovať" alebo „autorizácia“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu

„Zostatok“ 

Pozrite namiesto toho všeobecný pojem „peniaze na vašom účte“ a v závislosti od okolností aj pojmy „zostatok na účte PayPal“ a „rezervný účet“ vymedzené v časti:

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

„Proces potvrdenia bankou“ 

Pozrite namiesto toho pojem „proces potvrdenia účtu“ vymedzený tu:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

 • Naše stránky Pomoc a kontakt

„Platba financovaná bankou“ 

Pozrite namiesto toho odkaz na platbu z vášho účtu, ktorá je financovaná platbou z vášho bankového účtu.

„Firemný účet“ 

Pozrite namiesto toho pojem „firemný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné účty a firemné účty

„Pracovné dni“ 

Pozrite namiesto toho pojem „pracovný deň“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

„Kupujúci“ 

Pozrite namiesto toho odkazy na pojem „kupujúci“.

„Kalendárny rok“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Zmluva o spracovaní kreditných kariet“ 

Pozrite namiesto toho pojem „zmluvy s obchodným subjektom“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Postavenie obchodného subjektu

„Zmena“

Pozrite namiesto toho pojem „zmena“ použitý v časti:

 • Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

„Spätná úhrada“ 

Pozrite namiesto toho pojem „chargeback“ vymedzený v časti:

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

„Sťažnosť“ 

Pozrite namiesto toho pojem „sťažnosť“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktorý sa tiež uvádza v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Komerčná transakcia“ 

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Región, v ktorom umožňujeme prevod prostredníctvom kreditných kariet“ 

Pozrite namiesto toho nasledujúcu časť o dostupnosti výberov na kreditnú kartu:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

„Cezhraničné poplatky“

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Služby zákazníkom“ 

Pozrite namiesto toho sekciu Kontaktujte nás v časti:

 • Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

„Prevádzkovateľ“, „spracovateľ“, „dotknutá osoba“

Pozrite namiesto toho podmienky uvedené v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a právne predpisy o ochrane údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„Právne predpisy o ochrane údajov“

Pozrite namiesto toho pojem „právne predpisy o ochrane údajov“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a právne predpisy o ochrane údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„Dni“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Predvolené zdroje financovania“ 

Pozrite namiesto toho pojem „nasledujúce zdroje“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

„Spor“ 

Pozrite namiesto toho pojem „spor“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktorý sa tiež uvádza v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Domáce“

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„eBay“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Elektronický šek“ 

Pozrite namiesto toho pojem „elektronický šek“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania a elektronickými šekmi

„Elektronické peniaze“ 

Pozrite namiesto toho pojem „elektronické peniaze“ v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Úvod

„Európa I“

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Európa II“

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Európsky hospodársky priestor“ alebo „EHP“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Podujatie“ 

Pozrite namiesto toho pojem „Podujatie“ vymedzený v časti:

 • Pravidlá ochrany kupujúceho PayPal

„Poplatky“ 

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Používateľ plného programu“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Zdroj financovania“ 

Pozrite namiesto toho pojem „zdroj financovania“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

„Neoprávnený prístup k účtu“ 

Pozrite namiesto toho pojem „bezpečnostný problém“ alebo „podvod“ vymedzený v časti:

 • Riešenie problémov – Ak narazíte na problém… – Prvý krok: Určite typ problému

„Informácie“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Okamžitý prevod“ 

Pozrite namiesto toho pojem „okamžitý prevod“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Pridanie alebo výber peňazí – Výber peňazí

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

„Proces priradenia a potvrdenia“

Pozrite namiesto toho pojem „proces priradenia a potvrdenia karty“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

„Hromadné platby“ (označované aj ako „vyplatenia“) 

Pozrite našu stránku Poplatky

„Odloženie spracovania na strane obchodníka“ 

Pozrite namiesto toho pojem „odložené platby predajcovi“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Odložené platby predajcovi

„Mikropodnik“ 

Pozrite namiesto toho pojem „mikropodnik“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

„Severná Európa“

Pozrite našu stránku Poplatky

„Nedoručený tovar“ 

Pozrite namiesto toho pojem „nedoručený tovar“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktorý sa tiež uvádza v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Riziko nedostatku prostriedkov“ 

Pozrite namiesto toho pojem „riziko storna“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania a elektronickými šekmi

„Platobný účet“ 

Pozrite namiesto toho pojem „zostatok na účte PayPal“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

„Platobný nástroj“ 

Pozrite namiesto toho pojem „účet PayPal“ alebo „účet“

„Platobný príkaz“ 

Pozrite namiesto toho pojem „platobný príkaz“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

„Príjemca platby“ 

Pozrite namiesto toho pojem „príjemca platby“ použitý v časti:

 • Pravidlá ochrany predajcu PayPal

„Kontrola platby“ 

Pozrite namiesto toho pojem „kontrola platby“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

„PayPal“, „my“, „nás“ alebo „náš“ 

Pozrite namiesto toho pojem „PayPal“ vymedzený v týchto častiach:

 • Prvý odsek časti Víta vás služba PayPal

 • Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

Pozrite pojmy „my“, „nám“, „nami“, „nás“, „náš“ alebo ďalšie tvary slovies v prvej osobe množného čísla v celej zmluve s používateľom.

„Platby cez PayPal Business“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Ochrana kupujúceho PayPal“

Pozrite namiesto toho pojem „ochrana kupujúceho PayPal“ vymedzený v časti:

 • Pravidlá ochrany kupujúceho PayPal

„PayPal Credit“ 

Pozrite namiesto toho pojem „PayPal Credit“ na webovej lokalite PayPal

„Skupina PayPal“

Pozrite namiesto toho pojem „pridružené spoločnosti“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

„Funkcia platieb PayPal podľa polohy“ 

Na miestach, kde spoločnosť PayPal aj naďalej ponúka túto funkciu, ktorá je spoločnosťou PayPal príslušne označená, ide o funkciu, ktorá umožňuje používateľovi získať platbu na predajnom mieste bez použitia kartového terminálu. 

„Aplikácia PayPal Mobile

Už nie je k dispozícii.

„Funkcia predajného miesta PayPal“ 

Už nie je k dispozícii.

„Webová lokalita spoločnosti PayPal“ 

Pozrite namiesto toho pojem „webová lokalita PayPal“ alebo „naša webová lokalita“.

„Osobný účet“ 

Pozrite namiesto toho pojem „osobný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné účty

„Osobné údaje“

Pozrite namiesto toho pojem „osobné údaje“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a právne predpisy o ochrane údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„Osobná transakcia“ 

Pozrite namiesto toho stránku Poplatky.

„Poskytovateľ SIP“ 

Pozrite namiesto toho pojem „tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

„Pravidlo“ alebo „Pravidlá“

Pozrite namiesto toho pojem „pravidlá spoločnosti PayPal“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

„Aktualizácia pravidiel“ 

Pozrite namiesto toho pojem „oznámenie na stránke Aktualizácia pravidiel na našej webovej lokalite“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

„Vopred schválená platba“

Pozrite namiesto toho pojem „automatická platba“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

„Uprednostňovaný zdroj financovania“

Pozrite namiesto toho pojem „uprednostňovaný zdroj financovania“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Výber uprednostňovaného zdroja financovania

„Spracovanie“

Pozrite namiesto toho pojem „spracovanie“ použitý v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a právne predpisy o ochrane údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„SPS2“ 

Pozrite namiesto toho pojem „SPS2“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

„Relevantné krajiny“ (ak sa pojem používa)

Pozrite namiesto toho zoznam krajín uvedený v nasledujúcej časti zmluvy s používateľom platnej pre používateľov v Spojenom kráľovstve:

 • Informácie o vašom účte – Víta vás služba PayPal

„Rezerva“ 

Pozrite namiesto toho pojem „rezerva“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Rezervy

„Rezervný účet“ 

Pozrite namiesto toho pojem „rezervný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Držanie a používanie zostatku na účte PayPal – Rezervný účet

„Centrum riešenia problémov“ 

Pozrite namiesto toho pojem „centrum riešenia problémov“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Čo sú zadržania, obmedzenia a rezervy?

Pozrite aj pravidlá ochrany kupujúceho PayPal.

„Zvyšok EÚ“

Už nie je k dispozícii a nevymedzuje sa.

„Zakázané činnosti“

Pozrite namiesto toho pojem „zakázané činnosti“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti

„Storno“ 

Pozrite namiesto toho pojem „storno“ vymedzený v časti:

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

„Predajca“„obchodník“ 

Pozrite namiesto toho pojem „predajca“ alebo „obchodník“ použitý v zmluve s používateľom.

„Poslať peniaze“ 

Pozrite namiesto toho pojem „funkcia posielania peňazí“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

„Služby“ 

Pozrite namiesto toho pojem „služba PayPal, „služby PayPal“ alebo „naše služby“ použitý v zmluve s používateľom.

„Výrazne sa líši od opisu“ 

Pozrite namiesto toho pojem „výrazne sa líši od opisu“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktorý sa tiež uvádza v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Osobitné spôsoby financovania“ 

Pozrite namiesto toho pojem „osobitné spôsoby financovania“ vymedzené v časti:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Osobitné spôsoby financovania

„Transakčné riziko“ (alebo „vystavenie riziku v spojení s vaším účtom“)

Pozrite namiesto toho zoznam niektorých bežných situácií uvedený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

„Neoprávnená platba“ (pojem uvedený len v časti 11)

Pozrite namiesto toho pojem „neoprávnená platba“ vymedzený a používaný len v pravidlách ochrany predajcu PayPal.  Pravidlá sú uvedené v časti:

 • Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

„Unikátny identifikátor“ 

Pozrite namiesto toho pojem „povinné informácie, ktoré vyžadujeme“ použitý v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

„Spojené kráľovstvo“ alebo „UK“ 

Pojem už nie je nikde vymedzený.

„Používateľ“, „vy“ alebo „váš“ 

Pozrite namiesto toho pojmy „používateľ“, „vy“, „vám“, „vami“, „vás“, „váš“ alebo ďalšie tvary slovies v druhej osobe množného čísla v zmluve s používateľom.

„Overené“ 

Pozrite namiesto toho svoje povinnosti stanovené v časti:

 • Iné právne podmienky – Naše práva – Informácie o vás