Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Senast uppdaterat den 24 juli 2023

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan komma att göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Meddelanden

Utfärdat: 24 juli 2023

Ändringar i avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Gäller från och med den 19 oktober 2023:

  • I funktionen för betalning med Avancerat kredit- och betalkort kan möjligheten att integrera berättigade e-plånböcker för tredje part inkluderas som tilläggsfunktioner. Vi reviderar våra villkor för att visa att du godkänner de tillämpliga tredjepartsvillkoren om du väljer att integrera sådana tilläggsfunktioner genom ditt godkännande av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet. Ett sådant godkännande omfattar din bekräftelse av och ditt samtycke till att sådana tredjepartsfunktioner och -villkor enbart tillhandahålls, uppdateras och noteras av den relevanta tredje parten och inte av PayPal.
  • Vi gör förtydliganden om tillgängligheten för tjänsten Kontouppdaterare.

Granska det uppdaterade avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet