Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändringar av Sverige-avtal

Utfärdat: 11 augusti 2021

 

Den här sidan

Den här sidan visar policyuppdateringar som informerar användare om viktiga ändringar i PayPal Sveriges användaravtal eller andra avtal, policyer eller uttalanden. Gå till "Tidigare policyuppdateringar" för att se tidigare policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. Annars behövs ingen ytterligare åtgärd från dig. Om du hellre vill avvisa ändringarna så behöver du avsluta ditt PayPal-konto före tillämpligt ikraftträdandedatum.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Gäller från: 10 november 2021

  • Vi håller på att ändra PayPals säljarskydd för att klarlägga behörigheten till vissa krav gällande resebiljetter som säljs av transportföretaget.
  • Vi kräver att säljare meddelar oss vid eventuella prissättningsfel eller avvikelser inom sextio (60) dagar efter att de fått tillgång till kontoutdrag eller annan information om kontoaktivitet.
  • Vi tar bort avsnittet om PayPals utbetalningar och ersätter det med ett fristående avtal som kallas "Avtal för PayPals utbetalningar" på det juridiska navet.
  • Vi förtydligar vilka kostnadstyper som används för att beräkna det rimliga minimibelopp som vi kan återkräva om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter.
  • Vi inför en tilläggsavgift på 1,29 % för vissa internationella handelstransaktioner mellan EES och Storbritannien.
  • Vi ändrar de ytterligare procentbaserade avgifterna för internationella handelstransaktioner och internationella donationer samt förenklar våra landsklassificeringar för marknaden/regionen för dessa avgifter. Avgifterna ändras från de kurser som visas i det aktuella användaravtalet till de nya växelkurserna som visas på sidan Uppdaterad handlaravgift som publiceras den 7 september 2021 eller senare, som vi nämner nedan.

Klicka HÄR om du vill granska det uppdaterade användaravtalet. En uppdaterad sida med handlaravgifter blir tillgänglig från och med den 7 september 2021. Klicka HÄR för att se det när det blir tillgängligt.

 

Ändringar i PayPals policy för godtagbar användning

  • Vi håller på att ändra policyn för att klarlägga att överträdelser kan medföra skadeståndsansvar för dig. Vi utökar också den befintliga listan över förbjudna aktiviteter och förtydligar vilka kommersiella aktiviteter som kräver godkännande.

 

Ändringar i dataskyddstillägget gällande personuppgiftsansvarig för produkter med direkt kortbehandling

  • Vi har ändrat tillägget för att garantera global enhetlighet hos referenser till produkter och tjänster.

 

Ändringar i PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder

  • Vi ändrar avtalet för att förbjuda godkännande av betalningar för vissa varor och tjänster.