Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 9 augusti 2022

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Med verkan från och med den 31 oktober 2022:

  • Företagskonton kan inte ta emot personliga transaktioner. Innehavare av företagskonton som vill ta emot personliga transaktioner måste använda sig av ett personkonto.
  • Om du integrerar eller hänvisar till PayPal-tjänster på din webbplats klargör vi att PayPal kan använda automatiska tekniker (t.ex. webbcrawlers) för att bedöma din webbplats i syfte att säkerställa efterlevnad med användaravtalet och bekämpa bedrägerier.
  • Prissättningen för att skicka och ta emot donationer uppdateras också för närvarande. Den nya prissättningen kommer att medföra avgiftshöjningar för vissa transaktioner. Du kan förhandsgranska sidorna med Konsumentavgifter och Handlaravgifter som kommer att gälla efter att ändringarna införts.
  • Vi klargör att PayPal kan återkalla en betalning om du får eller har fått ersättning från din bank.

Granska PayPals uppdaterade användaravtal