Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Senast uppdaterat den 28 mars 2024

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan komma att göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i PayPals användaravtal.

 

Meddelanden

Utfärdat: den 28 mars 2024

SOFORT tas bort som en alternativ betalningsmetod, borttagning av tillhörande villkor
Träder i kraft: 28 maj 2024

 • SOFORT är inte längre tillgängligt som en alternativ betalningsmetod och tas bort från listan med leverantörer av alternativa betalningsmetoder i bilaga 1 till PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

 

Utfärdat: den 11 mars 2024

Ändringar i sekretessmeddelandet för PayPal-tjänster
Gäller från och med den 15 april 2024:

 • Vi erbjuder nu spårning av paket som en del av PayPals tjänster och vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande för att förtydliga att vi kan ta emot spårningsinformation om paket från handlare när du betalar med PayPal eller från din e-postadress när du lämnar ditt samtycke.

 

Utfärdat: 21 februari 2024

Ändringar i PayPals användaravtal
Gäller från och med den 28 maj 2024:

 • Vi förtydligar våra villkor för skatter och informationsrapportering samt våra villkor för valutaomvandling.
 • Vi gör ändringar i klausulerna om "Skadeersättning och ansvarsbegränsning" och "Tillämplig lag och jurisdiktion" för att klargöra vilka bestämmelser som gäller för konsumenter eller icke-konsumenter och för att särskilja vårt ansvar och våra garantier i förhållande till konsumenter och icke-konsumenter.

Granska PayPals uppdaterade användaravtal

 

Ändringar i PayPals program för köparskydd
Gäller från och med den 28 maj 2024:

 • Vi reviderar PayPals program för köparskydd så att Non-fungible Tokens (NFT) inte uppfyller villkoren.
 • Utöver att uppfylla alla övriga villkor för PayPals program för köparskydd måste tvister om krav med beteckningen Skiljer sig väsentligt från beskrivningen initieras av köparen i Problemhanteringscenter inom 30 dagar efter att en beställning levererats eller fullgjorts eller inom 180 dagar efter det datum då en betalning skickades från köparen till säljaren, beroende på vilket som inträffar först. Tidsramarna för att initiera tvister om krav av andra slag (inklusive för Vara inte mottagen, obehöriga transaktioner eller andra fel) ändras för närvarande inte.

Granska PayPals uppdaterade program för köparskydd

 

Ändringar i programmet för säljarskydd
Gäller från och med den 28 maj 2024:

 • Vi reviderar PayPals program för säljarskydd så att Non-Fungible Tokens (NFT) inte uppfyller villkoren om deras transaktionsbelopp uppgår till: 
  • 10 000,01 USD eller mer (eller motsvarande värde i lokal valuta som beräknas vid transaktionstillfället) 
  • 10 000,00 USD eller mindre (eller motsvarande värde i lokal valuta beräknat vid transaktionstillfället), såvida inte köparen hävdar att det var en obehörig transaktion och transaktionen uppfyller alla övriga villkor.

Granska PayPals uppdaterade program för säljarskydd