Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 29 oktober 2021

 

Den här sidan

Den här sidan innehåller uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Från och med den 28 januari 2022 kommer vi att:

  • Flytta villkoren för PayPals program för köparskydd och för programmet för säljarskydd till separata webbsidor. De här programvillkoren godkändes i samband med att du godkände användaravtalet och förblir en del av användaravtalet. Syftet med flytten är att göra det lättare att hitta och navigera i villkoren.
  • Revidera PayPals program för säljarskydd för att klargöra att fraktbevis och leveransbevis också måste innehålla ett spårningsnummer som kan verifieras online.
  • Klargöra att missbruk av vår nätbaserade tvistlösningsprocess, PayPals program för köparskydd och/eller PayPals program för säljarskydd är förbjudna aktiviteter enligt definitionen i användaravtalet.
  • Klargöra att du inte kommer att debiteras en standardavgift för tvister vid tvister som uppfyller alla krav enligt PayPals program för säljarskydd.
  • Klargöra att en minimireserv även kallas förskottsreserv.
  • Klargöra definitionen av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom att införa en lista över marknader/regioner som ingår i EES.

Granska det uppdaterade användaravtalet