Policyuppdateringar

 

>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 10 maj 2022

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Med verkan från den 1 augusti 2022 klarlägger vi:

  • språket i klausulen om tillämplig lag och jurisdiktion. Här upprepas att konsumenter har föreskrivna rättigheter att väcka talan mot oss i lokala domstolar.
  • klausulen om återföringar i användaravtalet för att tydliggöra när PayPal kan återkalla en betalning.

Granska det uppdaterade användaravtalet

 

Viktigt meddelande till alla kunder i EU och Storbritannien

Som en del av PayPals fortsatta arbete med att hantera vissa nödvändiga ändringar efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, kommer vi att lämna den brittiska Financial Ombudsman Services (FOS) frivilliga jurisdiktion den 1 december 2022. På grund av ändringar av de brittiska reglerna omfattas vi sedan den 1 januari 2021 och fortsätter att omfattas av den obligatoriska jurisdiktionen hos FOS för klagomål från vissa brittiska kunder (konsumenter och vissa mindre företag som kvalificerar sig som mikroföretag, småföretag, välgörenhetsorganisation, förvaltare eller garantigivare) om händelser som inträffar på eller efter detta datum. De här kunderna har även fortsättningsvis rätt att hänvisa sina klagomål till FOS.

Om du har klagomål på en händelse som inträffade före den 1 januari 2021 och är missnöjd med PayPals lösning i vårt slutgiltiga svar, måste du hänvisa klagomålet till FOS före den 1 december 2022.

 

Införande av PayPals regler och villkor för Generosity Network

Med verkan från den 1 augusti 2022:

  • Vi inför villkor och motsvarande avgifter för PayPals Generosity Network.

Granska PayPals villkor för Generosity Network

Granska de uppdaterade konsumentavgifterna.

Granska de uppdaterade handlaravgifterna.