>> Visa alla juridiska avtal

Referensinformation för användaravtal

Senaste uppdatering: 20 december 2019

Ladda ner pdf

 

 

 

Om ett dokument hänvisar till avsnittsnummer eller definierade ord i användaravtalet kan du använda det här dokumentet för att hitta relevant bestämmelse eller definierat ord i användaravtalet som gäller på/efter den 11 december 2019.  

1) Avsnitt:

Avsnitt i användaravtalet som gäller före den 11 december 2019

Bestämmelsens plats i det aktuella användaravtalet

Inledning

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

 • Andra juridiska villkor – Kommunikation med dig – Språk och översättning av avtal

 • Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Släppande av PayPal

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

 • Ta emot betalningar – PayPal säljarskydd

 • Begränsade aktiviteter och reservationer - Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – Reservkonto

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Göra en betalning – PayPal köparskydd

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Hur lång tid tar min betalning?

 • Om ditt konto – Information om oss och vår tjänst

1. Vår relation med dig
 

1.1 PayPal är endast en betalningstjänstleverantör.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Information om oss och vår tjänst

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo

 • Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Vår roll som betalningstjänstleverantör

1.2 Din sekretess

Övriga juridiska villkor – Diverse - Sekretess

1.3 Tilldelning.

Övriga juridiska villkor – Diverse – Sekretess

1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Språk. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Översättning av avtal

1.4.2 Meddelanden till dig. 

Andra juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Meddelanden till dig

1.5 Meddelanden till PayPal

Andra juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

1.6 Ändringar i detta avtal

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

1.7 Behörighet. 

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

2. Ditt konto och dina saldon

2.1 Personkonton och företagskonton. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Att öppna ett konto – Personkonton/företagskonton

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo

2.2 Saldo.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Lägga till pengar

2.3 Kontoinformation (inklusive saldo- och transaktionsinformation) 

Om ditt konto – Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

2.4 Kvittning.

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Ersättning för ditt ansvar

2.5 Belopp som du är skyldig oss. 

Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

2.6 Saldon i flera valutor.

Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

2.7 Säkerhetsintresse.

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Säkerhetsintressen

3. Betalningsmetoder

3.1 Koppla din betalningsmetod. 

Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

3.2 Kort.

Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod – Ditt kontinuerliga godkännande så att vi kan debitera dina betalningsmetoder

3.3 Bankkonton. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod – Ditt kontinuerliga godkännande så att vi kan debitera dina betalningsmetoder

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod – Risk för återföringar till din betalningsmetod

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto

3.4 SEPA direktdebitering (för användare med registrerade adresser i Cypern, Estland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien)

Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod – Ditt kontinuerliga godkännande så att vi kan debitera dina betalningsmetoder

3.5 Särskilda betalningsalternativ

Göra en betalning – Finansiering av din betalning – särskilda finansieringsarrangemang

3.6 Förvald betalningsmetod.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Välja förvald betalningsmetod)

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

3.7 Ingen förvald betalningsmetod vald eller tillgänglig? 

Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto

3.8 Begränsningar av betalningsmetoder.

Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

4. Skicka pengar

4.1 Vårt utförande av dina betalningsorder.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Hur lång tid tar min betalning?

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Avbryta din betalningsinstruktion

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

4.2 Din betalningsorder för en betalning till en annan användare. 

Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

4.3 Din betalningsorder för en överföring

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

4.4 Otillräckligt med pengar på ditt saldo.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

 • Göra en betalning – Återbetalningar till ditt konto – Om ditt PayPal-konto tar emot en återbetalning

4.5 Överföringsgränser.

Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Överföringsgränser

4.6 Nekade transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När betalningen inte godkänns av mottagaren

 • Göra en betalning – Återbetalningar till ditt konto

4.7 Försening i handlares behandling. 

Göra en betalning – Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto – Försenade säljarbetalningar

4.8 Förhandsgodkända betalningar (kallas även automatiska betalningar).

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

 • Ta emot betalningar – Ta emot betalningar enligt faktureringsavtal

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig – Tabell (kolumnen “Betalning för oväntat faktureringsavtal“)

4.9 Avbryta förhandsgodkända betalningar.

Göra en betalning – Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

4.10 Skicka e-pengar i olika valutor. 

Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

5. Ta emot pengar

Inledning

Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser om mottagande av betalningar

5.1 Upphäva din mottagningsgräns

Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser om mottagande av betalningar – Mottagningsgränser

5.2 Betalningsgranskning

Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

5.3 Risk för återföringar, chargebacks och krav

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

5.4 PayPal och dina kunder (och 5.5 för tyska användare)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Ta emot betalningar – Presentation av PayPal

Ta emot betalningar – Regler om tilläggsavgifter

5.5 Ta emot pengar i olika valutor. (5.6 för tyska användare)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

 • Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser om att ta emot betalningar

5.6 Moms. (5.7 för tyska användare)

Ta emot betalningar – Moms och informationsrapportering

5.7 Återbetalningar, Nekade betalningar, Din återbetalningspolicy, Uppgiftsskydd, Sekretesspolicy och Säkerhet.

(5.8 för tyska användare)

5.7.1 Återbetalningar och avvisade betalningar

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återbetalningar – Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

5.7.2 Återbetalningspolicy

Ta emot betalningar – Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

5.7.3 Dataskydd och sekretesspolicy

Andra juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen; Dataskyddslagar

5.7.4 Säkerhet

Begränsade aktiviteter och reservationer – Begränsade aktiviteter – sista listpunkten

5.8 PayPal företagsbetalningar. (Storbritannien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Gibraltar, Grekland, Guernsey, Ungern, Irland, Isle of man, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Rumänien, San Marino, Slovakien, Slovenien (“relevanta länder”) endast)

Används inte

5.9 Reservationer enligt dina anvisningar. (5.8 utanför relevanta länder, Tyskland och Österrike) 

Begränsade aktiviteter och spärrar – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer relaterade till dina instruktioner

5.10 Ny betalningslösning (5.9 utanför de relevanta länderna) 

Ta emot betalningar – Ny betalningslösning

6. Överföra e-pengar till bankkonto/lösa in e-pengar

6.1 Hur du överför e-pengar till bankkonto/löser in e-pengar. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

6.2a Överförings-/inlösningsgränser.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.2b Utföringsmetoder och tidsramar.

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.2c Transaktionsgranskning. 

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.3 Upphäva din överföringsgräns

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.4 Överföra pengar i flera valutor. 

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6a. Kauf auf Rechnung (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

6b. PayPal PLUS (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

6c. Betalning efter 14 dagar (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

7. Villkor och avslutande av ditt konto

Hela texten

Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

8. Avgifter och valutaomvandling

8.1 Avgifter.

Om ditt konto – Avgifter

8.2 Valutaomvandling.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Hur vi omvandlar valuta

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Alternativ för valutaomvandling

8.3 Val av valutaomvandling. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Hur vi omvandlar valuta

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Alternativ för valutaomvandling

9. Begränsade aktiviteter

9.1 Begränsade aktiviteter

Begränsade aktiviteter och reservationer – Begränsade aktiviteter

9.2 Så här håller du ditt betalningsinstrument säkert.

Om ditt konto – Att öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

9.3 Begränsade aktiviteter och behörigheter.

Om ditt konto – Att öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

10. Dina skyldigheter – Åtgärder vi kan komma att vidta

10.1 Ditt ansvar.

10.1a

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter

 • Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Ditt ansvar

10.1b Kravansvar under PayPals köparskydd.

Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

10.1c Återbetalning av din skuld.

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Ersättning för ditt ansvar

10.1d Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner

 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Ta emot betalningar – Marknadsplatssäljare

10.2 Åtgärder från PayPals sida.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter

 • Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

10.3 Begränsad åtkomst

Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Kontobegränsningar

10.4 Reserver.

Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reserver

10.5 Reserverad betalning

Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

10.6 Information om dig (10.7 för användare i Tyskland)

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig

10.6 Reservation av eBay-artikel (endast Tyskland)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Ta emot betalningar – Marknadsplatssäljare

10.7 Upplysningar om skälen till våra åtgärder (10.8 för användare i Tyskland)

Andra juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Information om orsakerna till våra åtgärder

11. Program för säljarskydd

I allmänhet

Separat policy för säljarskydd som anges nedan är kopplad till att ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 1 i den nu separata policyn för säljarskydd

11.2 Tillgänglighet till PayPals säljarskydd

Se avsnitt 2 i det nu separata policyn för säljarskydd

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 3 i den nu separata policyn för säljarskydd

11.4 Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återkallande?

Se avsnitt 4 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.5 

Se avsnitt 5 i den nu separata policyn för säljarskydd

11.6 Kvalificeringskrav

Se avsnitt 6 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.7 Vilka leveranskrav finns?

Se avsnitt 7 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.8 Vad är “fraktbevis”?

Se avsnitt 8 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.9 Vad är “leveransbevis”?

Se avsnitt 9 i den nu separata policyn för säljarskydd

11.10 Vad är exempel på varor/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 10 i den nu separata policyn för säljarskydd

12. Fel och obehöriga transaktioner

12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

 • Problemlösning – Introduktion

 • Problemlösning – Om du har problem ...

 • Problemlösning – Hur vi hjälper ...

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig ...

12.2 Anmäla fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument till PayPal.

Problemlösning – Om du har problem ... - Steg 2: Berätta om problemet

12.3 Granskning av felrapporter

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Hur vi hjälper ...

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig ...

12.4 Ansvar för obehöriga transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Hur vi hjälper ... - en obehörig betalning till ett annat PayPal-konto

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig ...

12.5 Rätt till en återbetalning för en betalning som görs enligt ett godkännande

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Hur vi hjälper ... en betalning av ett oväntat faktureringsavtal

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig ... -betalning av ett oväntat faktureringsavtal

12.6 Fel.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Hur vi hjälper ...

 • Problemlösning –Hur vi hjälper ... – en felaktig betalning till ett annat PayPal-konto

 • Problemlösning – När vi inte kan kompensera dig ...

13. PayPals köparskydd

I allmänhet

Separat policy för köparskydd som anges nedan är kopplad från:

 • Göra en betalning – PayPal köparskydd

 • Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

13.1 Vad är PayPals köparskydd? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 1 i den nu separata policyn för köparskydd

13.2 är PayPal köparskydd rätt för mig? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 2 i det nu separata policyn för köparskydd

13.3 Vad händer när PayPal fattar ett slutligt beslut till köparens fördel ... (endast relevanta länder)

Se avsnitt 3 i den nu separata policyn för köparskydd

13.4 Villkor för återbetalning (endast relevanta länder)

Se avsnitt 4 i den numera separata policyn för köparskydd

13.5 Hur löser jag mitt problem? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 5 i den nu separata policyn för köparskydd

13.6 Samarbeta med PayPal för att lösa problemet (endast relevanta länder)

Se avsnitt 5 i den nu separata policyn för köparskydd

13.7 Vad händer om mitt köp inte uppfyller villkoren för ersättning enligt PayPals köparskydd? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 6 i den numera separata policyn för köparskydd

13.8 Vad innebär det att föremålet “skiljer sig väsentligt från beskrivningen” (SNAD)? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 7 i den nu separata policyn för köparskydd

13.9 Antagande av rättigheter (endast relevanta länder)

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Antagande av rättigheter

13.10 Ingen dubbel ersättning (endast relevanta länder)

Se avsnitt 8 i den numera separata policyn för köparskydd

13.11 Evenemangsbiljetter (endast relevanta länder)

Se avsnitt 9 i den numera separata policyn för köparskydd

14. Tvister med PayPal

14.1 Börja med att kontakta PayPal. 

Problemlösning – Klagomål – Rapportering av tvister mellan dig och PayPal gällande våra tjänster

14.2 ECC-Net, Finansiell ombudsmansservice och CSSF.

Problemlösning – Klagomål – Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålsförfarandet ...

15. Allmänt

15.1 Tillämplig lag och jurisdiktion. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Gällande lagstiftning

15.2 Inget upphävande. 

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Inget upphävande

15.3 Ansvarsbegränsning.

Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Ansvarsbegränsning

15.4 Ingen garanti. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Ingen garanti

 • Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

 • Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Släppande av PayPal

15.5 Gottgörelse/ersättning.

Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Skadeersättning

15.6 Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. 

Andra juridiska villkor – Diverse – Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

15.7 Immateriella rättigheter – Beviljande av programvarulicens. 

Andra juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Licensbidrag, allmänt

15.8 Immateriella rättigheter – Beviljande av innehållslicens.

15.8a Licens beviljad av PayPal

Andra juridiska villkor – Immateriella rättigheter – PayPals varumärken

15.8b Licenser som beviljats av dig – Dina företagsrelaterade immateriella rättigheter

Andra juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Licensbeviljande från säljare till PayPal-företag

15.8b Licenser som beviljats av dig – Ditt innehåll

Andra juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Licensbeviljande från dig till PayPal-företag; garantier för immateriella rättigheter

15.9 Behörigheter för tredje part.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

15.10 PayPal som inloggningsmetod. 

Andra juridiska villkor – Diverse – PayPal som inloggningsmetod

15.11 Företagskunder. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

16. Definitioner

All text

Se Definierade ord” i tabellen nedan

Schema 1. Avgiftstabell

Inledning

Om ditt konto – Avgifter

Regler och villkor i A2.2.3 Handlartaxa

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Avgifter

 • Ta emot betalningar – Handlartaxa

Återstod

Bestämmelser i det här schemat hittas nu på vår sida ’Dedikerade avgifter’.  Kopplat från:

 • Om ditt konto – Avgifter

 

2) Definierade ord:

Definierade ord i användaravtalet som gäller före den 11 december 2019

Behandling av det definierade ordet i användaravtalet som gäller på/efter den 11 december 2019

“Konto” eller “PayPal-konto” 

Hänvisa i stället till “konto” och “PayPal-konto”

“Fyll på pengar” 

Hänvisa istället till “Fyll på pengar” som infört i:

 • Om ditt konto – Fyll på eller överföra pengar – Fyll på pengar

“Avtal” 

Hänvisa istället till “användaravtal”

“AIS-leverantör” 

Hänvisa istället till “tredjepartsleverantör” som infört i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

“Tillstånd” eller “Godkännande” 

Hänvisa istället till  “godkänna” och “godkännande” som infört i:

 • Göra en betalning – Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto

“Saldo” 

Hänvisa istället till “pengar på ditt konto” i allmänhet och pengar i “PayPal-saldot” och “reservkonto” beroende på omständigheterna, var och en som infört i:

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo

“Bankbekräftelseprocess” 

Referera istället till “Bankbekräftelseprocess” som infört i:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

 • våra hjälp- och kontaktsidor

“Bankfinansierad betalning” 

Hänvisa istället till en referens till en betalning från ditt konto som finansieras med en betalning från ditt bankkonto.

“Företagskonto” 

Hänvisa istället till “företagskonto” som infört i:

 • Om ditt konto – Att öppna ett konto – Personkonton/företagskonton

“Arbetsdagar” 

Hänvisa istället till “Arbetsdag” som infört i:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

“köpare” 

Hänvisa istället till “köpare”

“kalenderår” 

Inte längre definierat

“Avtal om kortbehandling” 

Hänvisa istället till “Verksamhetsavtal” som infört i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Verksamhetsstatus

“Ändra”

Hänvisa istället till “ändra” som använt i:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

“Chargeback” 

Hänvisa istället till “chargeback” som infört i:

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

“Krav” 

Hänvisa i stället till “krav” som infört i PayPals policy för köparskydd, som också är kopplad till följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

“Kommersiell transaktion” 

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“Överföringsregion för kreditkort” 

Hänvisa istället till följande för tillgång till överföringar till kreditkort:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

“Internationellt”

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“Kundtjänst” 

Hänvisa i stället till “kontakta oss” i:

 • Andra juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

personuppgiftsansvarig”  “personuppgiftsbiträde” “registrerad

Hänvisa istället till de villkor införda i:

 • Andra juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen; Dataskyddslagar

 • Vårt sekretessmeddelande

Dataskyddslagar

Hänvisa istället till referenser till “dataskyddslagar” som införts i:

 • Andra juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen; Dataskyddslagar

 • Vårt sekretessmeddelande

“Dagar” 

Inte längre definierat

“Standardbetalningsmetod” 

Hänvisa istället till “följande källor” i:

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Finansiering av betalningar som du skickar från ditt konto

“Tvist” 

Hänvisa istället till “tvist” som infört i PayPals policy för köparskydd, som också är kopplad till följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

“Inrikes”

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“eBay” 

Inte längre definierat

“eCheck” 

Hänvisa istället till “eCheck” som infört i:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort ett betalningsalternativ – Risk för återföringar till din betalningsmetod och när eCheckar kan uppstå

“E-pengar” 

Hänvisa istället till “elektroniska pengar” i:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod – Introduktion

“Europa I

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“Europa II

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” eller “EES” 

Inte längre definierat

Händelse” 

Hänvisa istället till “Händelse” som infört i:

 • PayPals policy för köparskydd

“Avgifter” 

Hänvisa istället till sidan Avgifter

“Fullprogramanvändare” 

Inte längre definierat

“Betalningsmetod” 

Hänvisa istället till “betalningsmetod” som infört i:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

“Felaktig åtkomst till kontot” 

Hänvisa istället till “Säkerhets-/bedrägeriproblem” som infört i:

 • Problemlösning – Om du har problem ... – Steg 1: Ta dig lite tid för att identifiera vilken typ av problem det handlar om

“Information” 

Inte längre definierat

“Direktöverföring” 

Hänvisa istället till “direktöverföring” eller “Direktöverföring” som infört i:

 • Göra en betalning – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Finansiering av betalningar som du skickar från ditt konto

“Koppla och bekräfta kortprocess” .

Hänvisa istället till “Koppla och bekräfta kortprocess” som infört i:

 • Göra en betalning – Koppla och koppla bort en betalningsmetod

“Massbetalningar” (alternativt kallat “Utbetalningar”) 

Se vår sida ‘Avgifter’

“Försening i handlares behandling” 

Hänvisa istället till “Försenade säljarbetalningar” som infört i:

 • Göra en betalning – ställa in automatiska debiteringar från ditt konto – Försenade säljarbetalningar

“Mikroföretag” 

Hänvisa istället till “mikroföretag” som infört i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

“Nordeuropa

Se vår sida ‘Avgifter’

“Inte mottaget” 

Hänvisa istället till “inte levererat” som infört i PayPals policy för köparskydd, som också är länkat från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

“NSF-risk” 

Hänvisa istället till "risk för återföring" som infört i:

 • Om ditt konto – Koppla och koppla bort ett betalningsalternativ – Risk för återföringar till din betalningsmetod och när eCheckar kan uppstå

“Betalningskonto” 

Hänvisa istället till “PayPal-saldo” som infört i:

 • Om ditt konto – Att inneha och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

“Betalningsinstrument” 

Hänvisa i stället till “PayPal-konto” och “konto”.

“Betalningsorder” 

Hänvisa istället till  “betalningsinstruktion” som infört i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

“Betalningsmottagare” 

Hänvisa istället till “betalningsmottagare“ som infört och använt i:

 • PayPals policy för säljarskydd.

“Betalningsgranskning” 

Hänvisa istället till “betalningsgranskning” som infört i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

“PayPal,” “vi,” “oss” eller “vår” 

Hänvisa istället till “PayPal” som infört i:

 • Första stycket i avsnittet ‘Välkommen till PayPal’

 • Andra juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

Hänvisa till “vi”, “oss” och “vår” i användaravtalet.

“PayPal Business-betalningar” 

Inte längre definierat

“PayPals köparskydd” 

Hänvisa istället till “PayPals köparskydd” som infört i:

 • PayPals policy för köparskydd.

“PayPal Credit” 

Hänvisa istället till “PayPal Credit” på PayPals webbplats

PayPal-koncernen

Hänvisa istället till “dotterbolag” som infört i:

 • Andra juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning

“PayPals funktioner för platsbaserad betalning“ 

Där detta fortfarande erbjuds av PayPal och är märkt av PayPal som sådan, är detta en funktionalitet som gör det möjligt för användare att få en betalning från ett försäljningsställe utan att använda en kortterminal. 

PayPals mobil app” 

Används inte längre

“PayPals POS-funktionalitet” 

Används inte längre

“PayPal-webbplats(er)” 

Hänvisa istället till “PayPals webbplats” eller “vår webbplats”.

“Personkonto” 

Hänvisa istället till “personkonto” som infört i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Personkonton

personuppgifter

Hänvisa i stället till “personuppgifter” som infört i:

 • Andra juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen; Dataskyddslagar

 • Vårt sekretessmeddelande

“Privata transaktioner” 

Hänvisa istället till sidan ‘Avgifter’

“PIS-leverantör” 

Hänvisa istället till “tredjepartsleverantör” som infört i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

“Policy” eller “Policyer” 

Hänvisa istället till “PayPals policy” som infört i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

“Policyuppdatering” 

Hänvisa i stället till “meddelande på sidan för policyuppdateringar på vår webbplats” som infört i:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

Förhandsgodkänd betalning

Hänvisa istället till “förhandsgodkänd betalning” som infört i:

 • Göra en betalning – Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

“Förvald betalningsmetod”

Hänvisa istället till "förvald betalningsmetod" som infört i:

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Välja en förvald betalningsmetod)

behandlar

Hänvisa istället till “behandlar” som infört av och endast använt i:

 • Andra juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen; Dataskyddslagar

 • Vårt sekretessmeddelande

“PSD2” 

Hänvisa istället till “PSD2” som infört i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

“Relevanta länder” (där använt)

Hänvisa istället till de länder som anges i följande avsnitt i användaravtalet för Storbritannien:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

“Reserv” 

Hänvisa i stället till “reserv” som infört i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reserver

“Reservkonto” 

Hänvisa istället till “reservkonto” som infört i:

 • Om ditt konto – Innehav och användning av ett PayPal-saldo – Reservkonto

“Problemhanteringscenter” 

Hänvisa istället till "Problemhanteringscenter" som infört i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Vad är reservationer, begränsningar och reserver?

Se även PayPals policy för köparskydd.

“Resten av EU”

Inte längre använt och definierat.

“Begränsade aktiviteter”

Hänvisa istället till “begränsade aktiviteter” som infört i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Begränsade aktiviteter

“Återföring” 

Hänvisa istället till “återföring” som infört i:

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

“säljare” och “handlare” 

Hänvisa istället till “säljare” och “handlare” som använt i användaravtalet.

“Skicka pengar” 

Hänvisa istället till “Skicka pengar” som infört i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

“Tjänster” 

Hänvisa istället till “PayPal-tjänst(er)” eller “vår(a) tjänst(er)” som använt i användaravtalet.

“Skiljer sig väsentligt från beskrivningen” 

Hänvisa istället till “Skiljer sig väsentligt från beskrivningen” eller “SNAD” som infört i PayPals policy för köparskydd, som också är länkat från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Inverkan av PayPals köparskydd på säljare

“Särskilda betalningsalternativ” 

Hänvisa istället till “särskilda betalningsalternativ” som infört i:

 • Göra en betalning – Finansiering av din betalning – Särskilda betalningsalternativ

“Transaktionsrisk” (hänvisad till tillsammans med “risk eller exponering som är kopplad till ditt konto”)

Hänvisa istället till listan över vanliga situationer som anges i:

 • Begränsade aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

“Obehörig betalning” (hänvisad till bara i avsnitt 11)

Hänvisa istället till “Obehörig betalning” som infört och använt endast i PayPals policy för säljarskydd.  Den här policyn är länkad från:

 • Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

“Unikt ID” 

Hänvisa istället till “efterfrågad obligatorisk information” som använt i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

“Storbritannien” eller “UK” 

Inte längre definierat

“Användare,” “du” eller “din” 

Hänvisa istället till “användare”, “du” eller “din” i användaravtalet.

“Bekräftad” 

Hänvisa istället till dina skyldigheter i:

 • Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig