Användaravtal för PayPal-tjänst

 

>> Visa alla villkor

Referensinformation för användaravtal

Senaste uppdatering: 20 december 2019

 

 

 

Om ett dokument hänvisar till avsnittsnummer eller definierade ord i användaravtalet kan du använda det här dokumentet för att hitta den relevanta bestämmelsen eller det definierade ordet i användaravtalet som gällde den 11 december 2019 och senare.  

1) Avsnitt:

Avsnitt i användaravtalet som gällde före den 11 december 2019

Bestämmelsens placering i det nuvarande användaravtalet

Inledning

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

 • Övriga juridiska villkor – Kommunikation med dig – Språk och översättning av avtal

 • Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Utgåva av PayPal

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

 • Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Åtgärder vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – Reservkonto

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Hur lång tid tar min betalning?

 • Om ditt konto – Information om oss och vår tjänst

1. Vår relation med dig
 

1.1 PayPal är endast en betalningstjänstleverantör.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Information om oss och vår tjänst

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo

 • Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Vår roll som betalningstjänstleverantör

1.2 Din sekretess

Övriga juridiska villkor – Diverse – Sekretess

1.3 Tilldelning.

Övriga juridiska villkor – Diverse – Tilldelning

1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Språk. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Översättning av avtal

1.4.2 Meddelanden till dig. 

Övriga juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Meddelanden till dig

1.5 Meddelanden till PayPal

Övriga juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

1.6 Ändringar i det här avtalet

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

1.7 Behörighet. 

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

2. Ditt konto och dina saldon

2.1 Personkonton och företagskonton. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Personkonton/företagskonton

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo

2.2 Saldo.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Fylla på pengar

2.3 Kontoinformation (inklusive saldo- och transaktionsinformation) 

Om ditt konto – Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

2.4 Kvittning.

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Återbetalning av din skuld

2.5 Belopp som du är skyldig oss. 

Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

2.6 Saldon i flera valutor.

Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

2.7 Säkerhetsrätt.

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Säkerhetsrätt

3. Betalningsmetoder

3.1 Anslut din betalningsmetod. 

Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

3.2 Kort.

Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod – Din fortlöpande tillåtelse till att vi debiterar dina betalningsmetoder

3.3 Bankkonton. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod – Din fortlöpande tillåtelse till att vi debiterar dina betalningsmetoder

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod – Risk för återföringar till din betalningsmetod

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Finansiera betalningar du skickar från ditt konto

3.4 SEPA-direktdebitering (för användare med registrerade adresser i Cypern, Estland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien)

Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod – Din fortlöpande tillåtelse till att vi debiterar dina betalningsmetoder

3.5 Särskilda finansieringsformer

Göra en betalning – Finansiera din betalning – Särskilda finansieringsformer

3.6 Förvald betalningsmetod.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Välja en förvald betalningsmetod

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

3.7 Ingen förvald betalningsmetod vald eller tillgänglig? 

Göra en betalning – Finansiera din betalning – Finansiera betalningar du skickar från ditt konto

3.8 Begränsningar av betalningsmetod.

Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

4. Skicka pengar

4.1 Vårt utförande av dina betalningsorder.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Hur lång tid tar min betalning?

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Avbryta din betalningsinstruktion

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

4.2 Din betalningsorder för en betalning till en annan användare. 

Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

4.3 Din betalningsorder för en överföring

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

4.4 Otillräckligt belopp på ditt saldo.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När vi kan vägra att göra din betalning

 • Göra en betalning – Återbetalningar till ditt konto – Om ditt PayPal-konto tar emot en återbetalning

4.5 Överföringsgränser.

Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Överföringsgränser

4.6 Avvisade transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – När din betalning inte godkänns av mottagaren

 • Göra en betalning – Återbetalningar till ditt konto

4.7 Fördröjd bearbetning av handlare. 

Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar fördröjda av säljaren

4.8 Förhandsgodkända betalningar (även kallade automatiska betalningar).

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

 • Ta emot betalningar – Godkänna betalningar enligt faktureringsavtal

 • Lösa problem – När vi inte kan ge dig ersättning – tabell (se kolumnen "Oväntad betalning enligt faktureringsavtal")

4.9 Avbryta förhandsgodkända betalningar.

Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

4.10 Skicka e-pengar i olika valutor. 

Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

5. Ta emot pengar

Inledning

Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser för att ta emot betalningar

5.1 Upphäva din mottagningsgräns

Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser för att ta emot betalningar – Mottagningsgränser

5.2 Betalningsgranskning

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

5.3 Risk för återföringar, chargebacks och krav

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

5.4 PayPal och dina kunder (och 5.5 för tyska användare)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Ta emot betalningar – Presentation av PayPal

Ta emot betalningar – Regler om tilläggsavgifter

5.5 Ta emot pengar i olika valutor. (5.6 för tyska användare)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

 • Ta emot betalningar – Allmänna bestämmelser om att ta emot betalningar

5.6 Skatter. (5.7 för tyska användare)

Ta emot betalningar – Skatter och informationsrapportering

5.7 Återbetalningar, Avvisade betalningar, Din återbetalningspolicy, Uppgiftsskydd, Sekretesspolicy och Säkerhet.

(5.8 för tyska användare)

5.7.1 Återbetalningar och avvisade betalningar

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återbetalningar – Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

5.7.2 Återbetalningspolicy

Ta emot betalningar – Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

5.7.3 Uppgiftsskydd och sekretesspolicy

Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen: Lagstiftning om uppgiftsskydd

5.7.4 Säkerhet

Förbjudna aktiviteter och restriktioner – Förbjudna aktiviteter – sista listpunkten

5.8 Betalningar med PayPal Business. (Avser endast Storbritannien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Guernsey, Ungern, Irland, Isle of Man, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Rumänien, San Marino, Slovakien samt Slovenien ("relevanta länder"))

Används inte

5.9 Reservationer enligt dina anvisningar. (5.8 utanför de relevanta länderna, Tyskland och Österrike) 

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer som relaterar till dina anvisningar

5.10 Ny kassalösning (5.9 utanför de relevanta länderna) 

Ta emot betalningar – Ny kassalösning

6. Överföra/lösa in e-pengar

6.1 Så här överför/löser du in e-pengar. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor

6.2a Gränser för överföring/inlösen.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.2b Metoder och tidsramar för utförande.

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.2c Transaktionsgranskning. 

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.3 Upphäva din överföringsgräns

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6.4 Överföra pengar i flera valutor. 

Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

6a. Kauf auf Rechnung (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

6b. PayPal PLUS (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

6c. Betalning efter 14 dagar (endast Tyskland)

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

7. Avtalsperiod och avslutande av ditt konto

Hela texten

Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

8. Avgifter och valutaomvandling

8.1 Avgifter.

Om ditt konto – Avgifter

8.2 Valutaomvandling.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Hur vi omvandlar valuta

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Alternativ vid valutaomvandling

8.3 Alternativ vid valutaomvandling. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Hur vi omvandlar valuta

 • Om ditt konto – Hantera dina pengar i flera valutor – Alternativ vid valutaomvandling

9. Förbjudna aktiviteter

9.1 Förbjudna aktiviteter

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Förbjudna aktiviteter

9.2 Håll ditt betalningsinstrument säkert.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

9.3 Förbjudna aktiviteter och behörigheter.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

10. Ditt ansvar – Åtgärder vi kan komma att vidta

10.1 Ditt ansvar.

10.1a

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Åtgärder vi kan komma att vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter

 • Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Ditt ansvar

10.1b Ansvar för krav enligt PayPals köparskydd.

Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

10.1c Återbetalning av din skuld.

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Återbetalning av din skuld

10.1d Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner

 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Ta emot betalningar – Marknadsplatssäljare

10.2 Åtgärder från PayPals sida.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Åtgärder vi kan komma att vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter

 • Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

10.3 Begränsad åtkomst

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Kontobegränsningar

10.4 Reserver.

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reserver

10.5 Reserverad betalning

Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

10.6 Information om dig (10.7 för användare i Tyskland)

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig

10.6 Reservation av eBay-artikel (endast Tyskland)

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

 • Ta emot betalningar – Marknadsplatssäljare

10.7 Information om skälen till våra åtgärder (10.8 för användare i Tyskland)

Övriga juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Information om skälen till våra åtgärder

11. Program för säljarskydd

Allmänt

Den separata policyn för säljarskydd som anges nedan har länkats från Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

11.1 Vad innebär PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 1 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.2 Tillgänglighet till PayPals säljarskydd

Se avsnitt 2 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 3 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.4 Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återföring?

Se avsnitt 4 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.5 

Se avsnitt 5 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.6 Kvalificeringskrav

Se avsnitt 6 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.7 Vilka leveranskrav finns?

Se avsnitt 7 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.8 Vad innebär "fraktbevis"?

Se avsnitt 8 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.9 Vad innebär "leveransbevis"?

Se avsnitt 9 i den numera separata policyn för säljarskydd

11.10 Vad är exempel på varor/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

Se avsnitt 10 i den numera separata policyn för säljarskydd

12. Fel och obehöriga transaktioner

12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

 • Problemlösning – Introduktion

 • Problemlösning – Om du upptäcker ett problem ...

 • Problemlösning – Så här hjälper vi till ...

 • Problemlösning – Då kan vi inte ge dig ersättning ...

12.2 Anmäla fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument till PayPal.

Problemlösning – Om du upptäcker ett problem ... – Steg 2: Berätta om problemet

12.3 Granskning av felrapporter

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Så här hjälper vi till ...

 • Problemlösning – Då kan vi inte ge dig ersättning ...

12.4 Ansvar för obehöriga transaktioner

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Så här hjälper vi till ... – en obehörig betalning till ett annat PayPal-konto

 • Problemlösning – Då kan vi inte ge dig ersättning ...

12.5 Rätt till återbetalning för en betalningstransaktion som gjorts enligt ett godkännande

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Så här hjälper vi till ... en oväntad betalning enligt faktureringsavtal

 • Problemlösning – Då kan vi inte ge dig ersättning ... – oväntad betalning enligt faktureringsavtal

12.6 Fel.

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Problemlösning – Så här hjälper vi till ...

 • Problemlösning –Så här hjälper vi till ... – en felaktig betalning till ett annat PayPal-konto

 • Problemlösning – Då kan vi inte ge dig ersättning ...

13. PayPals köparskydd

Allmänt

Den separata policyn för köparskydd som anges nedan har länkats från:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

13.1 Vad innebär PayPals köparskydd? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 1 i den numera separata policyn för köparskydd

13.2 Är PayPals köparskydd rätt för mig? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 2 i den numera separata policyn för köparskydd

13.3 Vad händer när PayPal fattar ett slutligt beslut till köparens fördel ... (endast relevanta länder)

Se avsnitt 3 i den numera separata policyn för köparskydd

13.4 Villkor för återbetalning (endast relevanta länder)

Se avsnitt 4 i den numera separata policyn för köparskydd

13.5 Hur löser jag mitt problem? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 5 i den numera separata policyn för köparskydd

13.6 Samarbeta med PayPal för att lösa problemet (endast relevanta länder)

Se avsnitt 5 i den numera separata policyn för köparskydd

13.7 Vad händer om mitt köp inte uppfyller villkoren för ersättning enligt PayPals köparskydd? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 6 i den numera separata policyn för köparskydd

13.8 Vad innebär "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" (SNAD)? (endast relevanta länder)

Se avsnitt 7 i den numera separata policyn för köparskydd

13.9 Antagande av rättigheter (endast relevanta länder)

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Antagande av rättigheter

13.10 Ingen dubbel ersättning (endast relevanta länder)

Se avsnitt 8 i den numera separata policyn för köparskydd

13.11 Evenemangsbiljetter (endast relevanta länder)

Se avsnitt 9 i den numera separata policyn för köparskydd

14. Tvister med PayPal

14.1 Börja med att kontakta PayPal. 

Problemlösning – Klagomål – Rapportera tvister mellan dig och PayPal gällande våra tjänster

14.2 ECC-nätverket, ombudsman för finansiella tjänster och finansinspektionen.

Problemlösning – Klagomål – Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålsförfarandet ...

15. Allmänt

15.1 Tillämplig lag och jurisdiktion. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Tillämplig lagstiftning

15.2 Inget upphävande. 

Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Inget upphävande

15.3 Ansvarsbegränsning.

Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Ansvarsbegränsning

15.4 Ingen garanti. 

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Ingen garanti

 • Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto

 • Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Utgåva av PayPal

15.5 Gottgörelse/ersättning.

Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning – Gottgörelse

15.6 Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

15.7 Immateriella rättigheter – Beviljande av programvarulicens. 

Övriga juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Beviljande av licenser, allmänt

15.8 Immateriella rättigheter – Beviljande av innehållslicens.

15.8a Licenser beviljade av PayPal

Övriga juridiska villkor – Immateriella rättigheter – PayPals varumärken

15.8b Licenser beviljade av dig – Dina verksamhetsrelaterade immateriella rättigheter

Övriga juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Beviljande av licens från säljare till PayPal-företagen

15.8b Licenser beviljade av dig – Ditt innehåll

Övriga juridiska villkor – Immateriella rättigheter – Beviljande av licens från dig till PayPal-företagen; garantier för immateriella rättigheter

15.9 Behörigheter för tredje part.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

15.10 PayPal som inloggningsmetod. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – PayPal som inloggningsmetod

15.11 Företagskunder. 

Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

16. Definitioner

Hela texten

Se tabellen "definierade ord" nedan

Schema 1. Avgiftstabell

Inledning

Om ditt konto – Avgifter

Regler och villkor i A2.2.3 Handlartaxa

Bestämmelser i det här avsnittet finns nu på följande platser:

 • Om ditt konto – Avgifter

 • Ta emot betalningar – Handlartaxa

Övrigt

Bestämmelser i det här schemat finns numera på vår särskilda sida med "Avgifter".  Länkad från:

 • Om ditt konto – Avgifter

 

2) Definierade ord:

Definierade ord i användaravtalet som gällde fram till den 11 december 2019

Behandling av det definierade ordet i användaravtalet som gäller från och med den 11 december 2019

"Konto" eller "PayPal-konto" 

Se i stället "konto" och "PayPal-konto"

"Fyll på pengar" 

Se i stället "Fyll på pengar" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Fylla på eller överföra pengar – Fylla på pengar

"Avtal" 

Se i stället "användaravtal"

"AIS-leverantör" 

Se i stället "tjänsteleverantör från tredje part" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

"Godkänna" eller "godkännande" 

Se i stället  "godkänna" och "godkännande" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto

"Saldo" 

Se i stället "pengar på ditt konto" för en allmän beskrivning och pengar i "PayPal-saldot" och “reservkontot" allt efter omständigheterna, där var och en beskrivs i:

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo

"Bankbekräftelseprocess" 

Se i stället "Bankbekräftelseprocess" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

 • våra hjälp- och kontaktsidor

"Bankfinansierad betalning" 

Se i stället referenser till en betalning från ditt konto som skett genom en betalning från ditt bankkonto.

"Företagskonto" 

Se i stället "företagskonto" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Personkonton/företagskonton

"Arbetsdagar" 

Se i stället "Arbetsdag" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

"köpare" 

Se i stället referenser till "köpare"

"kalenderår" 

Definieras inte längre

"Avtal om kortbehandling" 

Se i stället "Verksamhetsavtal" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Verksamhetsstatus

"Ändring"

Se i stället "ändring" som det används i:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

"Chargeback" 

Se i stället "chargeback" som beskrivs i:

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

"Krav" 

Se i stället "krav"” som beskrivs i PayPals policy för köparskydd, som också länkas från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

"Kommersiell transaktion" 

Se i stället vår sida "Avgifter"

"Region för överföring från kreditkort” 

Se i stället nedanstående för tillgänglighet för överföringar till kreditkort:

 • Om ditt konto – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

"Internationellt"

Se i stället vår sida "Avgifter"

"Kundtjänst" 

Se i stället "kontakta oss" i:

 • Övriga juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

"personuppgiftsansvarig"  "personuppgiftsbiträde" "registrerad"

Se i stället dessa termer som de beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen: Lagstiftning om uppgiftsskydd

 • Vårt sekretessmeddelande

"Dataskyddslagar"

Se i stället referenser till "dataskyddslagar" som beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen: Lagstiftning om uppgiftsskydd

 • Vårt sekretessmeddelande

"Dagar" 

Definieras inte längre

"Standardbetalningsmetoder" 

Se i stället "följande metoder" i:

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Finansiera betalningar du skickar från ditt konto

"Tvist" 

Se i stället "tvist" som beskrivs i PayPals policy för köparskydd, som också länkas från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

"Inrikes"

Se i stället vår sida "Avgifter"

"eBay" 

Definieras inte längre

"eCheck" 

Se i stället "eCheck" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Länka och ta bort en betalningsmetod – Risk för återföringar till din betalningsmetod och när eCheckar kan uppstå

"E-pengar" 

Se i stället "elektroniska pengar" i:

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod – Inledning

"Europa I"

Se i stället vår sida "Avgifter"

"Europa II"

Se i stället vår sida "Avgifter"

"Europeiska ekonomiska samarbetsområdet" eller "EES" 

Definieras inte längre

"Händelse" 

Se i stället "händelse" som beskrivs i:

 • PayPals policy för köparskydd

"Avgifter" 

Se i stället vår sida "Avgifter"

"Fullprogramanvändare" 

Definieras inte längre

"Betalningsmetod" 

Se i stället "betalningsmetod" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Anslut och ta bort en betalningsmetod

"Otillbörlig kontoåtkomst" 

Se i stället "Säkerhets-/bedrägeriproblem" som beskrivs i:

 • Problemlösning – Om du upptäcker ett problem ... – Steg 1: Ägna en liten stund åt att identifiera typen av problem

"Information" 

Definieras inte längre

"Direktöverföring" 

Se i stället "direktöverföring" eller "Direktöverföring" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Lägga till eller överföra pengar – Överföra pengar

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Finansiera betalningar du skickar från ditt konto

"Koppla och bekräfta kortprocess" .

Se i stället "Koppla och bekräfta kortprocess" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Anslut och ta bort en betalningsmetod

"Massbetalningar" (alternativt kallade "Utbetalningar") 

Se vår sida "Avgifter"

"Fördröjd bearbetning av handlare" 

Se i stället "Försenade säljarbetalningar" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto – Försenade säljarbetalningar

"Mikroföretag" 

Se i stället "mikroföretag" som beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

"Nordeuropa"

Se vår sida "Avgifter"

"Inte mottagen" 

Se i stället "inte mottagen" som beskrivs i PayPals policy för köparskydd, och som även länkas från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

"NSF-risk" 

Se i stället "risk för återföring" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Länka och ta bort en betalningsmetod – Risk för återföringar till din betalningsmetod och när eCheckar kan uppstå

"Betalningskonto" 

Se i stället "PayPal-saldo" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – PayPal-saldo

"Betalningsinstrument" 

Se i stället "PayPal-konto" och "konto".

"Betalningsorder" 

Se i stället  "betalningsinstruktion" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

"Betalningsmottagare" 

Se i stället "betalningsmottagare" som beskrivs och används i:

 • PayPals policy för säljarskydd.

"Betalningsgranskning" 

Se i stället "betalningsgranskning" som beskrivs i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

"PayPal", "vi", "oss" eller "vår" 

Se i stället "PayPal" som beskrivs i:

 • första stycket i avsnittet "Välkommen till PayPal"

 • Övriga juridiska villkor – Kommunikation mellan dig och oss – Kontakta oss

Se "vi", "oss" och "vår" i användaravtalet.

"Betalning med PayPal Business" 

Definieras inte längre

"PayPals köparskydd" 

Se i stället "PayPals köparskydd" som beskrivs i:

 • PayPals policy för köparskydd.

"PayPal Credit" 

Se i stället "PayPal Credit" på PayPals webbplats

"PayPal-koncernen"

Se i stället "dotterbolag" som beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Skadeersättning och ansvarsbegränsning

"PayPals funktion för platsbaserade betalningar" 

Där funktionen fortfarande erbjuds av PayPal och betecknas av PayPal på detta sätt, möjliggör den för användare att få betalningar från en betalningsterminal utan att använda kortterminal. 

"PayPal Mobile -app" 

Används inte längre

"PayPals POS-funktion" 

Används inte längre

"PayPals webbplats(er)" 

Se i stället "PayPals webbplats" eller "vår webbplats".

"Personkonto" 

Se i stället "personkonto" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Personkonton

"personuppgifter"

Se i stället "personuppgifter" som beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen: Lagstiftning om uppgiftsskydd

 • Vårt sekretessmeddelande

"Privat transaktion" 

Se i stället sidan "Avgifter"

"PIS-leverantör" 

Se i stället "tjänsteleverantör från tredje part" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

"Policy" eller "Policyer" 

Se i stället "PayPals policy" som beskrivs i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Betalningsgranskning

"Policyuppdatering" 

Se i stället "meddelande på sidan Policyuppdateringar på vår webbplats" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

"Förhandsgodkänd betalning"

Se i stället "förhandsgodkänd betalning" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto – Betalningar enligt faktureringsavtal

"Förvald betalningsmetod"

Se i stället "förvald betalningsmetod" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Välja en förvald betalningsmetod

"behandlar"

Se i stället "behandlar" som beskrivs av och endast används i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning av informationen: Lagstiftning om uppgiftsskydd

 • Vårt sekretessmeddelande

"PSD2" 

Se i stället "PSD2" som beskrivs i:

 • Övriga juridiska villkor – Diverse – Företagskunder

"Relevanta länder" (i förekommande fall)

Se i stället länderna som förtecknas i följande avsnitt i användaravtalet för Storbritannien:

 • Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

"Reserv" 

Se i stället "reserv" som beskrivs i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reserver

"Reservkonto" 

Se i stället "reservkonto" som beskrivs i:

 • Om ditt konto – Reservera och använda ett PayPal-saldo – Reservkonto

"Problemhanteringscenter" 

Se i stället "Problemhanteringscenter" som beskrivs i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Vad är reservationer, begränsningar och reserver?

Se även PayPals policy för köparskydd.

"Resten av EU"

Används och definieras inte längre.

"Förbjudna aktiviteter"

Se i stället "förbjudna aktiviteter" som beskrivs i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Förbjudna aktiviteter

"Återföring" 

Se i stället "återföring" som beskrivs i:

 • Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Återföringar

"säljare" och "handlare" 

Se i stället "säljare" och "handlare" som de används i användaravtalet.

"Skicka pengar" 

Se i stället "Skicka pengar" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

"Tjänster" 

Se i stället "PayPal-tjänst(er)" eller "vår(a) tjänst(er)" som de används i användaravtalet.

"Skiljer sig väsentligt från beskrivningen" 

Se i stället "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" eller "SNAD" som beskrivs i PayPals policy för köparskydd, som också länkas från följande avsnitt i användaravtalet:

 • Göra en betalning – PayPals köparskydd

 • Ta emot betalningar – Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

"Särskilda finansieringsformer" 

Se i stället "särskilda finansieringsformer" som beskrivs i:

 • Göra en betalning – Finansiera din betalning – Särskilda finansieringsformer

"Transaktionsrisk" (åberopas tillsammans med "risk eller exponering som är ansluten till ditt konto")

Se i stället listan över vanliga situationer som förtecknas i:

 • Förbjudna aktiviteter och reservationer – Reservationer, begränsningar och reserver – Reservationer

"Obehörig betalning" (åberopas endast i avsnitt 11)

Se i stället "Obehörig betalning" som endast beskrivs och används i PayPals policy för säljarskydd.  Den här policyn är länkad från:

 • Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

"Unik identifierare" 

Se i stället "efterfrågad obligatorisk information" såsom det används i:

 • Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Då kan vi vägra att göra din betalning

"Storbritannien" eller "UK" 

Definieras inte längre

"Användare", "du", "dig" eller "din" 

Se i stället "användare", "du", "dig" eller "din" i användaravtalet.

"Verifierad" 

Se i stället dina skyldigheter i:

 • Övriga juridiska villkor – Våra rättigheter – Information om dig