PayPal Account Optional

>> Visa alla juridiska avtal

Villkor för betalning med PayPal utan konto

 

  1. PayPals betaltjänst utan konto tillhandahålls till e-handlare av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. som auktoriseras och styrs av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.
  2. Med den här tjänsten kan e-handlare sälja varor eller tjänster till konsumenter på nätet som inte har ett PayPal-konto. PayPal utfärdar en summa elektroniska pengar till e-handlare som motsvarar inköpsbeloppet när PayPal får pengarna från konsumenten. De elektroniska pengarna betalas sedan till e-handlarens PayPal-konto som betalning för varor eller tjänster som köpts.
  3. PayPal skapar inte ett PayPal-konto åt dig när du betalar oss och vi utfärdar elektroniska pengar till e-handlare. PayPal sparar den information du tillhandahåller i enlighet med vår sekretesspolicy för att (1) låta betalningar utföras med den här metoden i framtiden, (2) låta oss övervaka användningen av PayPals betaltjänst utan konto för riskhantering och regelefterlevnad och (3) göra det enklare för dig att skapa ett PayPal-konto i framtiden.
  4. PayPal övervakar antal transaktioner och belopp när du betalar oss och vi utfärdar elektroniska pengar till e-handlare. Om transaktionerna är regelbundna kan du behöva skapa ett PayPal-konto hos oss. Då måste du ingå vårt standardanvändaravtal som reglerar din nyskapade relation med oss.
  5. Observera att PayPals betaltjänst utan konto inte berättigar till fördelarna med att ha ett PayPal-konto. Du kan inte dra nytta av vår policy för köparskydd eller andra fördelar som vi erbjuder enligt användaravtalet. Du kan ha ytterligare rättigheter genom ditt avtal med kortutfärdaren.