Policy för rapportering av kränkningar

>> Visa alla juridiska avtal

Policy för rapportering av kränkningar

Senaste uppdatering: 6 maj 2021

 

PayPal har som policy att vidta lämpliga åtgärder när så krävs för att ta bort material som hävdas göra intrång i rättigheter från PayPal-tjänsterna eller förbjuda användning av sådant material i samband med PayPal-tjänsterna. Om du är ägare till immateriella rättigheter och anser att en webbplats som använder PayPal som betalningsalternativ säljer eller tillhandahåller varor och/eller tjänster som gör intrång i dina immateriella rättigheter ber vi dig fylla i en intrångsrapport i sin helhet och e-posta den till infringementreport@paypal.com.