>> Visa alla juridiska avtal

Meddelande gällande FATCA-lagen och CRS-lagen:

 

Ladda ner pdf

Meddelande gällande FATCA-lagen och CRS-lagen:

Enligt Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska "FATCA-lagen" (Foreign Account Tax Compliance Act) och 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen") som båda antagits för att genomföra ett avtal mellan regeringarna i Förenta staterna ("USA") och Luxemburg gällande internationell efterlevnad av skatteregler och ett EU-direktiv gällande obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (2014/107/EU), meddelar vi, som datakontrollant, att följande uppgifter kommer att samlas in och kan utväxlas eller på annat sätt behandlas för ovan nämnda lagstiftning (förutsatt att den gäller) och i enlighet med dem: 

  • ditt namn;
  • din adress;
  • det land (eller länder) som är (bedöms vara) din skattehemvist;
  • ditt skatteregistreringsnummer som utfärdats av ditt land eller dina länder för skattehemvist och, i förekommande fall, ditt amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN, USA);
  • din födelseplats och ditt födelsedatum;
  • ditt kontonummer (eller ersättande kontonummer som identifierar dina reserverade pengar);
  • ditt kontosaldo eller kontovärde per den 31 december varje år som kontot finns;

Om du kvalificerar dig som en enskild person i USA enligt FATCA-lagen och/eller som en person som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt CRS-lagen och, under förutsättning att FATCA-lagen och CRS-lagen skulle medföra förpliktelser på PayPal (i båda fallen som en "kontoinnehavare som omfattas av rapporteringsskyldighet"), kommer den här informationen att rapporteras automatiskt av PayPal, i egenskap av ett rapporterande finansinstitut enligt dessa lagar, till skattemyndigheterna i Luxemburg. De sistnämnda kommer att rapportera den här informationen till amerikanska Internal Revenue Service om FACTA-lagen gäller och/eller, om CRS-lagen gäller, till behöriga myndigheter i respektive land eller länder för din skattehemvist som är anslutna jurisdiktioner i enlighet med CRS-lagen. 

Den information som anges ovan ska rapporteras till Luxemburgs skattemyndigheter för varje kalenderår som du är eller blir en kontoinnehavare som omfattas av rapporteringsskyldighet (senast den 30 juni efterföljande kalenderår). Sådana data kommer därför att behandlas av oss till dess att det inte längre behövs för de ändamål som de behandlades.

Enligt FATCA- och CRS-lagarna är du skyldig att lämna ytterligare information som vi kan kräva från tid till annan för att vi ska kunna efterleva dessa lagar. Om du inte gör detta i tid kan vi behöva rapportera din information till Luxemburgs skattemyndigheter som i sin tur kommer att lämna den här informationen till de myndigheter som nämns ovan. Du har rätt att få tillgång till informationen som rapporteras till Luxemburgs skattemyndigheter och, alltefter omständigheterna, rätt att korrigera den här informationen. Om du vill utöva dessa rättigheter ska du fortsätta i enlighet med avsnitt 11 i sekretesspolicyn.

Hänvisningar till FACTA-lagen och CRS-lagen inkluderar hänvisningar till alla regler som baseras på avtal om gemensamma rapporteringsstandarder som kan vara tillämpliga enligt Luxemburgs lag samt all lagstiftning som kan ändra eller ersätta dessa regler, lagar och avtal.