ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

Despre contul dvs.

Prezentul acord de utilizare va intra în vigoare pentru toți utilizatorii începând cu 28 mai 2024.

Bun venit la PayPal!

Aceștia reprezintă termenii și condițiile contractului dintre dvs. și PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), care guvernează utilizarea de către dvs. a contului dvs. PayPal și a serviciilor PayPal, denumit în continuare acordul nostru de utilizare. Acesta se aplică numai conturilor PayPal aparținând rezidenților din următoarele țări:

Bulgaria

Cipru

Republica Cehă

Estonia

Grecia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Malta

România

San Marino

Slovacia

Slovenia

 

Prezentul acord de utilizare nu se aplică utilizării de către dvs. a serviciului Xoom al PayPal, care este reglementat separat de Acordurile juridice privind Xoom.

Dacă sunteți persoană fizică, trebuie să aveți cel puțin 18 ani și capacitatea juridică deplină de a încheia un contract pentru a deschide un cont PayPal și a utiliza serviciile PayPal. Dacă sunteți persoană juridică, întreprinderea trebuie să fie înregistrată în una dintre țările de mai sus.

Pentru a utiliza serviciile PayPal, trebuie să deschideți un cont PayPal. Prin deschiderea și utilizarea unui cont PayPal, sunteți de acord să respectați toți termenii și toate condițiile din prezentul acord de utilizare, care vor fi valabile până la reziliere. De asemenea, sunteți de acord să respectați următoarele documente suplimentare și fiecare dintre celelalte documente de pe pagina Acorduri juridice care vi se aplică:

Citiți cu atenție toate clauzele prezentului acord de utilizare și fiecare dintre celelalte documente care vi se aplică.

Putem revizui periodic prezentul acord de utilizare și oricare dintre documentele enumerate mai sus. Vom publica o notificare pe pagina Actualizări ale politicii de pe site-ul nostru web și vă vom notifica cu cel puțin 2 luni (dar nu mai puțin de 60 de zile) înainte. Prin utilizarea în continuare a serviciilor noastre după intrarea în vigoare a oricăror modificări aduse prezentului acord de utilizare, sunteți de acord să respectați modificările în cauză. Puteți informa PayPal că vă opuneți modificărilor propuse sau puteți închide contul înainte ca modificările propuse să intre în vigoare. Orice editare necesară, inclusiv pentru erori tipografice sau de calcul sau alte greșeli evidente, nu constituie o modificare a Acordului de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre modificări, vă puteți închide contul gratuit înainte ca acestea să intre în vigoare.

Informații despre noi

Serviciile noastre sunt furnizate de PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349) utilizatorilor înregistrați în Spațiul Economic European. Pentru detalii despre modul în care puteți contacta PayPal, consultați această pagină privind serviciul de asistență clienți.

PayPal este licențiat în mod legal în Luxemburg ca bancă (sau „instituție de credit” în termeni juridici). Suntem supravegheați de autoritatea de reglementare financiară din Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier sau CSSF. Sediul social al CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg. CSSF deține un registru al organizațiilor pe care le reglementează la https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal are numărul B00000351 în registru, însă ne puteți căuta în registru și după denumire. Număr în registrul comerțului: R.C.S. Luxemburg B 118 349.

Serviciul nostru

Domeniul principal de activitate al PayPal este emiterea de bani electronici și prestarea de servicii de plată folosind respectivii bani electronici. Prin intermediul serviciilor noastre, puteți efectua plăți online și în magazin și donații și puteți trimite, solicita și primi bani electronici. PayPal oferă, de asemenea, alte servicii financiare și conexe, care pot fi găsite pe pagina Acorduri juridice pentru serviciile PayPal. Aceste servicii sunt denumite în mod colectiv serviciul.

Puteți consulta oricând prezentul acord de utilizare, împreună cu alte clauze și alte informații care trebuie comunicate prin lege cu privire la utilizarea serviciilor noastre de către dvs., pe site-ul PayPal (de regulă, pe pagina „Acorduri juridice”). De asemenea, vă putem trimite aceste informații.

Ne puteți cere o copie a oricăror informații care trebuie comunicate prin lege (inclusiv o copie a prezentului acord de utilizare), iar noi o vom pune la dispoziția dvs. într-un format care să vă permită să stocați și să reproduceți informațiile (de exemplu, prin e-mail).

De ce aveți nevoie pentru a utiliza serviciul PayPal?

Pentru a utiliza serviciul nostru, veți avea nevoie de acces la un smartphone și un computer sau o tabletă și de conexiune la internet.

Deschiderea unui cont

Vă oferim 2 tipuri de conturi: conturi personale și conturi business. Pentru a deschide un cont la noi, trebuie:

  \t
 • să fiți o persoană fizică (cu vârsta de cel puțin 18 ani) sau o persoană juridică ce poate încheia un contract cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic; și
 • \t
 • să finalizați procesul nostru de înscriere.

Ca parte a procesului nostru de înscriere, trebuie:

 • să înregistrați o adresă de e-mail și un număr de telefon mobil;
 • să setați o parolă, pe care o vom utiliza pentru a vă conecta;
 • să îndepliniți cerințele noastre de eligibilitate; și
 • \t
 • să acceptați Declarația noastră de confidențialitate și Acordul de utilizare, inclusiv documentele aplicabile de pe pagina Acorduri juridice.

Conturi personale

Cu un cont personal, puteți trimite și solicita bani de la prieteni și familie și puteți plăti online achizițiile.

Deținătorii anumitor conturi personale existente pot fi obligați să își actualizeze conturile (ceea ce poate implica furnizarea mai multor informații către PayPal) pentru a putea utiliza toate funcționalitățile disponibile la un moment dat într-un cont personal.

Pentru a utiliza contul dvs. PayPal în principal pentru a vinde lucruri, trebuie să deschideți un cont business sau să vă transformați contul personal într-un cont business.

Conturi business

Conturile Business se adresează organizațiilor (cu sau fără personalitate juridică) și persoanelor fizice care utilizează PayPal în principal pentru a primi plăți online pentru vânzări sau donații. Conturile Business nu sunt eligibile pentru a primi „tranzacții personale”.

Conturile business pot face obiectul altor comisioane decât cele aplicabile conturilor personale. Consultați Comisioanele noastre pentru mai multe detalii.

Prin deschiderea unui cont business sau prin transformarea unui cont personal în cont business, ne certificați că utilizați contul în principal în scop de afaceri sau comercial.

Statutul de entitate comercială

Dacă activitatea prin orice tip de cont PayPal pe care îl dețineți atinge anumite praguri sau implică anumite segmente sau activități comerciale, rețelele de carduri vă obligă să încheiați Contracte cu entități comerciale direct cu partenerii noștri de procesare, pentru a putea accepta în continuare plăți finanțate cu cardul. În acest caz, aceste Contracte cu entități comerciale se vor aplica oricărei plăți procesate de PayPal în numele dvs., pe lângă prezentul acord de utilizare.

Utilizarea în siguranță a contului dvs. PayPal

Trebuie să luați măsuri rezonabile pentru a împiedica utilizarea necorespunzătoare a contului dvs. PayPal. Trebuie să mențineți un nivel adecvat de securitate și control asupra tuturor dispozitivelor, articolelor, actelor de identitate, parolelor și numerelor/codurilor de identificare personale pe care le utilizați pentru a accesa contul dvs. PayPal și serviciile PayPal.

Trebuie să respectați toate instrucțiunile rezonabile pe care le putem emite cu privire la modul în care puteți păstra securitatea instrumentului dvs. de plată.

Vă putem solicita să autentificați orice instrucțiune privind contul dvs. (și anume, să ne oferiți informațiile de care avem nevoie pentru a ne asigura că dvs. sunteți cel/cea care ne transmite instrucțiunea, cum ar fi transmiterea informațiilor dvs. de conectare corecte (care ar putea include adresa de e-mail și parola) și să vă conectați cu succes la contul dvs. PayPal, pentru a ne transmite instrucțiunea.

Trebuie să asigurați că adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon al unui telefon al cărui utilizator principal sunteți și alte informații de contact ale dvs. sunt în permanență la zi în profilul contului dvs. PayPal.

Puteți acorda în mod expres permisiuni unor terți să întreprindă anumite acțiuni în numele dvs. și puteți revoca și administra aceste permisiuni. În unele cazuri, puteți face acest lucru după ce v-ați conectat la contul dvs., iar în alte cazuri, în relație directă cu terțul. Confirmați că, în cazul în care acordați unui terț permisiunea să acționeze în numele dvs., este posibil să comunicăm terțului respectiv anumite informații despre contul dvs.

Puteți permite prestatorilor terți de servicii autorizați de legislația în vigoare:

 • să ofere servicii de informare cu privire la conturi, pentru a accesa informații despre contul dvs., în numele dvs.;
 • să confirme dacă în contul dvs. este disponibilă suma necesară executării unei tranzacții de plată pe bază de card;
 • să ofere servicii de inițiere a plății, pentru a iniția plăți din contul dvs., în numele dvs.

Acordarea permisiunii unui terț de a accesa în orice mod contul dvs. nu vă scutește de niciuna dintre responsabilitățile care vă revin în temeiul prezentului acord de utilizare. Răspundeți față de noi pentru acțiunile autorizate de dvs. și executate de terți. Nu ne veți trage la răspundere și ne veți despăgubi pentru orice obligații care decurg din acțiunile sau omisiunile acestor terți în legătură cu permisiunile pe care le-ați acordat, sub rezerva drepturilor dvs. legale obligatorii.

Închiderea contului dvs. PayPal

Vă puteți închide contul în orice moment. Consultați Centrul de ajutor PayPal pentru a afla cum să faceți acest lucru.

Vă putem închide contul oricând dorim, cu condiția să vă notificăm cu 2 luni (dar nu mai puțin de 60 de zile) în avans. De asemenea, vă putem închide contul în orice moment dacă:

 1. Încălcați prezentul acord de utilizare și/sau suntem în alt mod îndreptățiți să vă închidem contul, în conformitate cu prezentul acord de utilizare.
 2. Nu vă accesați contul timp de 3 ani.
 3. Avem suspiciunea că vi s-a accesat contul fără autorizarea dvs.

În cazul în care luăm decizia de a vă închide contul, vă vom transmite o notificare de închidere a contului și, atunci când este posibil, vă vom comunica motivele închiderii contului și vă vom oferi posibilitatea de a retrage orice fonduri necontestate pe care le reținem.

Când contul dvs. este închis:

 • Prezentul acord de utilizare încetează imediat, cu excepția cazului în care rămâne în vigoare după încetare în măsura în care și atât timp cât este necesar pentru a ne ocupa de închiderea contului dvs. și a respecta legile și regulamentele în vigoare.
 • Putem anula orice tranzacție în așteptare și veți pierde orice solduri asociate cu acordurile speciale de finanțare.
 • Putem suspenda, limita sau anula accesul dvs. la sau utilizarea de către dvs. a serviciilor, site-urilor web, programelor software, sistemelor noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre servicii) operate de noi sau în numele nostru sau a unora sau a tuturor acestor servicii.
 • Veți continua să răspundeți pentru toate obligațiile asociate contului dvs., în temeiul prezentului acord de utilizare, pe care nu le-ați îndeplinit înainte ca acesta să fie închis.
 • Este posibil să păstrăm informațiile contului dvs. în baza noastră de date în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale.
 • Putem reține banii dvs. electronici după închiderea contului, în măsura în care și atât timp cât este rezonabil necesar pentru a ne proteja pe noi și/sau pe orice terț împotriva riscului de inversări sau de a suporta comisioane, amenzi, penalizări și alte obligații, indiferent de natura acestora. După respectiva perioadă, veți putea retrage orice fonduri necontestate pe care le reținem. Contactați-ne dacă aveți întrebări despre fondurile reținute în contul dvs. la momentul închiderii.
  În cazul în care sunteți reprezentantul legal al unui deținător de cont aflat în incapacitate sau decedat, contactați-ne pentru ajutor.

În cazul în care luăm decizia de a întrerupe, din orice motiv, oricare dintre serviciile noastre sau orice parte sau opțiune a serviciilor noastre, vă vom informa cu cel puțin două luni (dar nu mai puțin de 60 de zile) înainte de întreruperea serviciului sau a opțiunii, cu excepția cazului în care stabilim cu bună-credință că:

 • Serviciul sau opțiunea trebuie întrerupte mai repede, potrivit legii sau unei relații cu terții.
 • Procedând astfel s-ar putea crea un risc de securitate sau o constrângere economică ori tehnică substanțială.

Dreptul de retragere

Dacă sunteți consumator, aveți dreptul să vă retrageți din Acordul de utilizare fără vă motiva decizia și fără a datora penalități, în termen de 14 zile de la deschiderea contului dvs. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmați, în acest termen de 14 zile, procesul de închidere a contului dvs., care va pune capăt Acordului de utilizare. PayPal consideră că consumatorii trebuie să aibă posibilitatea să aleagă dacă utilizează sau nu serviciile noastre, prin urmare nu vă impunem să încheiați un contract. Din acest motiv, pe lângă aceste drepturi obligatorii, chiar și după 14 zile, puteți pune capăt acordului prin închiderea contului dvs. Prin utilizarea serviciilor noastre în termenul de retragere de 14 zile, solicitați ca serviciile noastre să fie furnizate înainte de sfârșitul termenului de retragere de 14 zile. Va trebui să plătiți comisioane pentru serviciile pe care le-ați utilizat (inclusiv în termenul de retragere de 14 zile), până când vă închideți contul și vă retrageți soldul, dacă este cazul. Toate tranzacțiile în așteptare vor fi anulate când închideți contul. Consultați secțiunea „Închiderea contului PayPal” din Acordul de utilizare pentru mai multe detalii.

Asocierea și dezasocierea unei surse de finanțare

Termenul juridic pentru totalitatea banilor din contul dvs. este „bani electronici”, recunoscuți în întregul Spațiu Economic European ca o formă de bani care poate fi utilizată online.

Puteți folosi o sursă de finanțare drept metodă de a ne plăti pentru a obține bani electronici în contul dvs. sau pentru a primi retrageri din contul dvs., după cum se arată în continuare în prezentul acord de utilizare (consultați, în special, Adăugarea sau retragerea banilor și Finanțarea plății dvs.).

Puteți asocia sau dezasocia un card de credit, un card de debit, un card preplătit (dacă este disponibil), un cont bancar sau PayPal Credit (dacă este disponibil) la sau de la contul dvs. PayPal ca sursă de finanțare.

Putem limita disponibilitatea surselor dvs. de finanțare pentru gestionarea riscului la care ne expunem.

Păstrați la zi informațiile privind sursa dvs. de finanțare (de exemplu, numărul și data expirării cardului de credit). Dacă aceste informații se modifică, le putem actualiza folosind informațiile și sursele terțe aflate la dispoziția noastră, fără a mai fi necesare alte acțiuni din partea dvs. Dacă nu doriți ca noi să actualizăm informațiile cardului dvs., puteți contacta emitentul cardului pentru a-i solicita acest lucru sau puteți elimina sursa de finanțare din contul dvs. PayPal. Dacă vă actualizăm sursa de finanțare, vom păstra orice setări de preferințe asociate sursei de finanțare respective. Puteți alege să confirmați cardul sau contul dvs. bancar, astfel încât să putem verifica dacă respectivul card sau cont bancar este valid și dacă sunteți deținătorul acestuia. Vă putem permite să faceți acest lucru urmând procesul de „Asociere și de confirmare a cardului” (pentru carduri) sau procesul de „Confirmare a băncii” (pentru conturile bancare) sau alte procese pe care vi le putem aduce la cunoștință sau pe care le putem publica ocazional.

Permisiunea permanentă pe care ne-o acordați de a debita sursele dvs. de finanțare

Prin asocierea unei surse de finanțare la contul dvs. PayPal, ne acordați permisiunea permanentă de a debita automat din sursa de finanțare respectivă [în condițiile prezentului acord de utilizare și ale oricărui mandat (de exemplu, debit direct bancar) utilizat de furnizorul sursei de finanțare respective pentru a institui și menține respectiva autorizație] valoarea necesară a banilor electronici:

 • Pentru a acoperi:
  • Suma de plată (plus toate comisioanele de tranzacție datorate către noi), atunci când utilizați contul dvs. pentru a trimite o plată unui alt utilizator.
  • Orice sume pe care ni le datorați, rezultate din activitatea dvs. ca beneficiar al plăților prin intermediul serviciilor noastre.
 • Pentru a vă alimenta contul, atunci când utilizați funcționalitatea „Adăugare fonduri” din interfața contului.

Putem debita din nou sursa de finanțare dacă încercarea anterioară a eșuat. Dacă anulați orice permisiune permanentă din sursa dvs. de finanțare, ne veți înapoia valoarea oricăror bani electronici pe care i-am emis deja și pentru care sursa de finanțare respectivă nu a fost debitată.

Puteți sista permisiunea prin dezasocierea sursei de finanțare de la contul dvs. PayPal.

SEPA (Zonă unică de plăți în euro) este o inițiativă a Comisiei Europene și a sectorului bancar european, menită să eficientizeze tranzacțiile în cadrul Uniunii Europene. Dacă sunteți un utilizator cu adresa înregistrată în Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia și Slovenia, ori de câte ori înregistrați un cont bancar la PayPal sau utilizați pentru prima dată un cont bancar nou ca Sursă de finanțare, acordați PayPal un mandat de Debitare directă SEPA. În cazul în care utilizați un mandat de Debitare directă SEPA pentru autorizare permanentă:

 • Puteți accesa oricând mandatul și numărul de referință al mandatului (MRN) în profilul contului dvs. PayPal și puteți anula sau modifica mandatul pentru tranzacțiile viitoare.
 • PayPal vă va informa în legătură cu suma plății prin Debitare directă SEPA și cu intervalul de timp în care PayPal va colecta suma din contul bancar împreună cu confirmarea de achiziție. În cazul în care PayPal retransmite orice solicitare de plată prin Debitare directă SEPA ca urmare a inversării plății inițiale, nu vor fi furnizate informații (suplimentare) privind suma și intervalul de timp înainte de retransmitere.
 • Puteți solicita o rambursare de la banca dvs., în orice moment, în termen de până la 8 săptămâni de la data la care a avut loc plata prin Debitare directă SEPA, în conformitate cu termenii și condițiile băncii dvs.

Riscul de inversări în sursa dvs. de finanțare și momentul în care se pot emite cecuri electronice

Atunci când primim o plată din sursa dvs. de finanțare, putem depozita banii electronici rezultați în contul dvs. de rezervă, atât timp cât avem motive să credem că există riscul de inversare din partea furnizorului sursei de finanțare. Procedăm astfel, deoarece nu deținem toate informațiile necesare pentru a vă pune la dispoziție fondurile din plata dvs. în soldul dvs. PayPal cât timp există un astfel de risc de inversare.

Atunci când ne transmiteți instrucțiunea de a efectua o plată din contul dvs. către un alt utilizator, finanțată printr-o plată din contul dvs. bancar, iar noi depozităm astfel banii electronici rezultați, denumim acest tip de plată din contul dvs. bancar plată prin „cec electronic”. Consultați mai jos secțiunea Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs. pentru a afla cum utilizăm cecurile electronice.

Deținerea și utilizarea unui sold PayPal

Nu veți primi dobânzi sau orice alte câștiguri pentru banii din contul dvs. Procedăm astfel, deoarece banii din contul dvs. sunt bani electronici, iar legile aplicabile interzic plata dobânzilor pentru banii electronici (de exemplu, articolul 12 din Directiva 2009/110/CE a Uniunii Europene). De asemenea, conform legislației din Luxemburg, banii electronici nu constituie un depozit sau o investiție, prin urmare, schemele din Luxemburg de garantare a depozitelor sau de despăgubire a investitorilor, administrate de Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs sau orice schemă echivalentă din SEE nu vă pot proteja.

Putem depozita și muta banii din contul dvs. în și între:

în orice moment, sub rezerva celorlalte condiții din prezentul acord de utilizare.

Soldul PayPal

Partea operațională a contului dvs. conține soldul dvs. PayPal, care este soldul de bani disponibil pentru plăți sau retrageri.

Atunci când utilizați serviciul nostru de plată pentru plăți către un alt utilizator, ne transmiteți instrucțiunea de a transfera bani din soldul dvs. PayPal în contul beneficiarului.

Trebuie să aveți suficiente fonduri disponibile în soldul PayPal pentru a acoperi valoarea oricărei plăți pe care o efectuați și comisioanele pentru tranzacții pe care ni le datorați la momentul plății. Se aplică și alte cerințe – consultați secțiunea Efectuarea unei plăți de mai jos. Dacă soldul PayPal este insuficient sau dacă ați ales o sursă de finanțare preferată, ne solicitați, de asemenea, să obținem în numele dvs. fonduri din sursa dvs. de finanțare aplicabilă și să emitem bani electronici în soldul dvs. PayPal, pentru ca plata dvs. să fie efectuată.

Atunci când retrageți din banii dvs., trebuie să aveți un sold PayPal suficient ca să acoperiți valoarea oricărei retrageri la momentul retragerii.

Consultați secțiunea Adăugarea sau retragerea banilor pentru a afla cum să obțineți un sold PayPal și cum să retrageți din acesta.

Dacă soldul dvs. PayPal indică o valoare negativă, aceasta este suma netă pe care ne-o datorați la momentul respectiv.

Contul de rezervă

Banii marcați în prezentarea generală a contului dvs. ca fiind „în așteptare”, „neprocesați”, „blocați” sau restricționați ori limitați în alt mod în orice moment sunt păstrați în acea parte a contului dvs. care funcționează ca un cont de rezervă. Nu puteți accesa sau utiliza banii depozitați în contul de rezervă.

Adăugarea sau retragerea banilor

Adăugarea de bani

Pentru a obține bani electronici în contul dvs., cu respectarea celorlalte condiții din prezentul acord de utilizare, puteți:

 • Să acceptați o plată de la altă persoană în contul dvs. Vă putem percepe comisioane în acest caz.
 • Să obțineți bani electronici de la noi dacă ne plătiți o sumă echivalentă.

Puteți obține bani electronici de la noi:

 • Utilizând automat sursa (sursele) dvs. de finanțare aplicabilă(e) pentru a acoperi suma plăților pe care le-am trimis, la solicitarea dvs., altor utilizatori (și comisioanele de tranzacție pe care ni le datorați).
 • Utilizând manual funcția „Adăugare fonduri” din interfața contului dvs. pentru a ne plăti sau transmițându-ne instrucțiunea de a debita banii electronici din sursa dvs. de finanțare.

Executarea oricărei plăți către noi de la furnizorul sursei dvs. de finanțare este responsabilitatea legală a furnizorului sursei dvs. de finanțare. Nu depinde de noi cât timp va dura plata.

Retragerea de bani

Dacă aveți un sold PayPal, puteți retrage orice sumă transferând-o în sursa dvs. de finanțare desemnată, asociată la contul dvs. PayPal, după cum putem permite periodic. Această sursă ar putea fi contul dvs. bancar ori cardul de debit sau de credit, în funcție de țara în care este înregistrat contul dvs. PayPal.

Atunci când ne transmiteți instrucțiunea de a retrage o sumă din soldul dvs. PayPal, sub rezerva celorlalte condiții din prezentul acord de utilizare:

 • Vom converti banii electronici în bani pe care să îi putem transfera în sursa de finanțare pe care ați desemnat-o.
 • Vom transmite băncii noastre instrucțiunea de a transfera suma respectivă de bani în sursa de finanțare pe care ați desemnat-o.

Intenționăm să transmitem băncii noastre instrucțiunea de plată aferentă retragerii până la sfârșitul următoarei Zile lucrătoare („Zi lucrătoare” înseamnă o zi în care băncile din Luxemburg sunt deschise publicului general) dacă nu există alte întârzieri, conform prezentului acord de utilizare. După ce banca noastră primește instrucțiunea de plată, nu mai depinde de noi în cât timp va fi finalizată plata către dvs. Din acest moment, banca noastră, furnizorul sursei dvs. de finanțare și sistemele de plată pe care se bazează aceștia preiau responsabilitatea transmiterii banilor către sursa de finanțare pe care ați desemnat-o, iar acest lucru poate afecta durata de primire a banilor dvs. Vă putem permite să retrageți banii transferându-i către:

 • Un cont bancar eligibil (în cazul în care punem la dispoziție această opțiune) prin:
  • Un transfer standard în contul dvs. bancar asociat contului dvs. (această funcție de retragere/revendicare este denumită uneori și „transfer către bancă”); sau
  • Un Transfer instantaneu în contul dvs. bancar asociat contului dvs.
   Putem permite ca transferurile de mai sus să fie efectuate prin cardul de debit atașat la contul bancar respectiv.
 • Cardul dvs. MasterCard sau Visa (în cazul în care punem la dispoziție această opțiune).

Se percep Comisioane la retrageri. De asemenea, vă vom comunica comisioanele în avans, de fiecare dată când inițiați o astfel de retragere.

Sursa de finanțare (de exemplu, contul bancar sau cardul) în care solicitați retragerea trebuie să fie denominată în moneda în care a fost deschis inițial contul dvs. sau în altă monedă acceptată de PayPal pentru retrageri în țara dvs. de reședință.

Puteți retrage soldul PayPal numai în moneda în care a fost deschis contul dvs., cu excepția cazului în care convenim altfel. Pentru a retrage soldul PayPal deținut în altă monedă, va trebui să convertiți această monedă în moneda în care v-ați deschis contul sau schimbul valutar se va efectua automat la momentul efectuării retragerii. Se va folosi schimbul nostru de schimb valutar.

Acest lucru înseamnă că, dacă retrageți:

 • un sold PayPal deținut într-o altă monedă decât moneda de deschidere inițială a contului dvs., conversia în moneda de deschidere inițială va fi efectuată folosind cursul nostru valutar al tranzacției.
 • într-o sursă de finanțare (de exemplu, contul bancar sau cardul) exprimată într-o altă monedă decât moneda de deschidere inițială a contului dvs., conversia în moneda în care este exprimată sursa de finanțare se va efectua folosind cursul nostru valutar al tranzacției.

Emitentul vă poate percepe comisioane și dacă este necesar un schimb valutar în moneda cardului.

Dacă aveți un cont Business, acest curs valutar al tranzacției nu se va aplica. În schimb, veți plăti un comision de schimb valutar aplicat la un curs valutar de bază extern, așa cum se descrie pe pagina Comisioane (consultați și secțiunea „Cum efectuăm schimbul valutar”).

Pentru a vă proteja pe dvs., pe ceilalți utilizatori ai noștri și pe noi împotriva pierderilor și pentru a ne putea îndeplini obligațiile privind combaterea spălării banilor și alte obligații legale, este posibil ca, în anumite situații, să întârziem o retragere, inclusiv dacă trebuie să confirmăm că dvs. sunteți cel/cea care a autorizat retragerea sau dacă plățile efectuate în contul dvs. PayPal au făcut obiectul unei inversări (de exemplu, în urma unei recuperări a plății, a unei inversări bancare sau a unei dispute inițiate de un cumpărător). Dacă aplicăm o limitare asupra contului dvs. PayPal, dacă o plată face obiectul unei blocări sau dacă contul dvs. ori un cont asociat are un sold negativ, indiferent de monedă, în timp ce o retragere din contul dvs. PayPal este în așteptare, va trebui să reinițiați retragerea după ce limitarea sau blocarea a fost eliminată sau soldul negativ a fost plătit integral.

Putem aplica limite asupra retragerilor dvs., iar dvs. puteți vedea orice limită de retragere conectându-vă la contul dvs. PayPal. Trebuie să urmați pașii pe care îi vom comunica sau pe care îi vom publica periodic (pe care îi putem stabili în prezentarea generală a contului dvs.), pentru a elimina limita de retragere.

Gestionarea banilor dvs. în mai multe monede

Atunci când vă deschideți contul, acesta este configurat să fie utilizat în moneda în care l-ați deschis.

Moneda de deschidere a contului dvs. este euro (EUR), cu excepția cazului în care v-ați înregistrat la PayPal ca rezident în una dintre următoarele țări:

 • Republica Cehă: coroană cehă (CZK).

Puteți stabili moneda pentru cardul dvs.

Vă putem configura ulterior contul astfel încât să îl puteți utiliza pentru a depozita bani și a trimite și primi plăți în alte monede decât moneda în care l-ați deschis. Dacă dețineți un sold PayPal, vă putem permite să îl convertiți într-un sold în altă monedă.

Dacă soldul dvs. PayPal nu este suficient pentru a acoperi valoarea unei plăți pe care ne solicitați să o facem într-o anumită monedă, putem efectua un schimb valutar din orice sold PayPal în altă monedă, pentru a acoperi deficitul. Pot exista unele restricții cu privire la locul în care puteți trimite plăți în anumite monede.

Vă putem permite să alegeți modul în care se procesează și/sau se efectuează schimburi valutare în contul dvs. pentru plăți primite în alte monede decât moneda în care v-ați deschis contul. Pentru a primi bani în altă monedă decât cea în care v-ați deschis contul, poate fi necesar să creați un sold în moneda respectivă sau să convertiți banii într-o altă monedă pe care vă permitem să o dețineți.

Se pot primi plăți în anumite monede numai prin schimbul automat al banilor într-o altă monedă pe care vă permitem să o dețineți.

Dacă primiți o plată de la orice persoană care nu are cont PayPal, iar plata respectivă este efectuată într-o monedă pe care contul dvs. nu este configurat să o utilizeze la acea dată, putem schimba automat suma primită într-o monedă pe care contul dvs. este configurat să o utilizeze la momentul la care este efectuată plata.

Consultați secțiunea Retragerea banilor de mai sus pentru a vedea cum pot fi efectuate retrageri în diferite monede.

Dacă unul dintre soldurile în monede diferite din contul dvs. arată că ne datorați o sumă, din orice motiv, putem compensa suma pe care ne-o datorați folosind fondurile pe care le păstrați într-un sold în altă monedă sau deducând sumele pe care ni le datorați din banii pe care îi primiți în contul dvs. sau din banii pe care încercați să îi retrageți sau să îi trimiteți din contul dvs. sau dintr-un alt cont și deducând fondurile din orice retrageri pe care încercați să le faceți. Dacă, pentru o perioadă de 21 de zile, aveți un sold PayPal care reflectă o sumă pe care ne-o datorați în altă monedă decât moneda în care v-ați deschis contul, putem converti suma pe care ne-o datorați în acea monedă în care v-ați deschis contul.

Putem impune, la libera noastră alegere, limite asupra sumelor de bani pe care le puteți converti sau asupra numărului de schimburi valutare pe care le puteți efectua. Răspundeți pentru toate riscurile pe care le implică utilizarea mai multor monede într-un cont PayPal. Este interzis să gestionați sau să convertiți monede în scopuri de tranzacții speculative, arbitraj valutar, opțiuni de conversie sau orice altă activitate al cărui scop principal considerăm că este câștigul de bani din cursurile de schimb valutar. Putem bloca, anula sau inversa orice tranzacție care considerăm că încalcă această politică.

Cum efectuăm schimbul valutar

În afara cazurilor prevăzute mai jos și pe pagina Comisioane, dacă PayPal convertește moneda, operațiunea va fi efectuată la cursul valutar al tranzacției pe care l-am stabilit pentru schimbul valutar relevant.

Cursul valutar al tranzacției este ajustat în mod regulat, de obicei, între orele 17:00 și 19:00, Ora standard de est (EST) (ora din New York City, SUA), în fiecare Zi lucrătoare, iar aceste modificări vor fi aplicate imediat.

Puteți accesa un instrument denumit „Convertor valutar” pentru a vedea ce curs de schimb valutar se poate aplica pentru anumite schimburi valutare. Orice cursuri valutare afișate utilizând instrumentul Convertor valutar se aplică numai la momentul utilizării instrumentului și pot fi modificate. Sub rezerva altor dispoziții ale acordului de utilizare, atunci când finalizați o tranzacție, vi se va prezenta cursul valutar care se aplică tranzacției, astfel încât să puteți decide dacă efectuați sau nu plata la acel curs de schimb. În anumite circumstanțe, acel curs valutar al tranzacției se poate aplica plății pentru tranzacție de fiecare dată când este procesată sau poate fi valabil doar dacă vânzătorul procesează tranzacția într-un interval de timp limitat, așa cum se specifică înainte de inițierea tranzacției. După acest interval de timp limitat, putem folosi cursul valutar al tranzacției valabil la data procesării tranzacției de către vânzător sau putem să nu efectuăm schimbul valutar.

Dacă ați autorizat o plată în baza unui acord de facturare, iar noi efectuăm un schimb valutar pentru plata respectivă, vom folosi cursul valutar al tranzacției valabil la data procesării tranzacției de plată de către vânzător. Prin urmare, cursul valutar al tranzacției pentru fiecare plată efectuată în baza unui acord de facturare poate varia.

Reținerile sau limitările pot întârzia schimbul valutar al sumelor până la eliberarea acestor rețineri sau limitări. Acest lucru poate avea ca rezultat aplicarea unui schimb valutar diferit de cursul valutar al tranzacției care ar fi fost aplicat dacă nu ar fi existat nicio reținere sau limitare a contului. Schimburile valutare în aceste circumstanțe pot fi mai favorabile sau mai puțin favorabile pentru dvs.

În cazul în care sunteți vânzător și ați fost de acord să suportați cursul valutar al tranzacției în locul cumpărătorului sau aveți un cont Business și convertiți moneda în contul dvs. PayPal în afara unei tranzacții specifice în sau din contul dvs. (de exemplu, conversia soldului dvs. în altă monedă), cursul valutar al tranzacției nu se va aplica. În schimb, veți plăti un comision de schimb valutar aplicat la un curs valutar de bază extern, așa cum se descrie pe pagina Comisioane. Cursul valutar de bază extern se bazează pe tarifele de pe piețele valutare angro din ziua conversiei sau din Ziua lucrătoare precedentă.

Opțiunile dvs. privind schimbul valutar

Atunci când plata dvs. este finanțată cu un card de debit sau de credit, iar PayPal stabilește că este necesar un schimb valutar, sunteți de acord și ne autorizați să efectuăm schimbul valutar în locul emitentului cardului dvs. de debit sau de credit.

Puteți avea dreptul să solicitați emitentului cardului dvs. să convertească moneda plății cu cardul în moneda în care trimiteți plata din contul dvs. PayPal, dacă acest lucru se aplică emitentului cardului și rețelei respective. Această opțiune vă poate fi prezentată în mai multe forme, inclusiv posibilitatea de a stabili moneda cardului dvs., posibilitatea de a alege moneda utilizată pentru tranzacție, cine efectuează conversia – noi sau emitentul cardului dvs. – sau rata de conversie folosită pentru tranzacție. Dacă emitentul cardului dvs. este cel care convertește moneda, acesta va stabili cursul de schimb valutar și comisioanele pe care le poate aplica.

PayPal va fi întotdeauna cel care efectuează schimbul valutar în cazul tranzacțiilor în care utilizați soldul existent sau pentru care contul dvs. bancar asociat este sursa de finanțare.

Dacă PayPal stabilește că este necesar un schimb valutar în cazul unei tranzacții care necesită și selectarea unei surse de finanțare de rezervă, s-ar putea să nu aveți posibilitatea de a alege cine efectuează schimbul valutar aferent plății din sursa dvs. de finanțare de rezervă – PayPal sau emitentul cardului dvs.

În cazul în care schimbul valutar este oferit la punctul de vânzare de către comerciant și nu de PayPal și alegeți să autorizați tranzacția de plată pe baza cursului valutar și a comisioanelor comerciantului, PayPal nu are nicio răspundere față de dvs. pentru respectivul schimb valutar.

Taxe și raportarea informațiilor

Informații generale

Comisioanele noastre pentru consumatori și cele pentru comercianți exclud orice taxe, comisioane sau evaluări similare de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la, valoarea adăugată, vânzări, servicii digitale, taxe de timbru, transfer sau rețineri fiscale care pot fi evaluate de orice jurisdicție sau autoritate guvernamentală (denumite colectiv „taxe”).

Fiecare dintre noi va fi responsabil pentru plata propriilor taxe apărute ca urmare a îndeplinirii obligațiilor noastre rezultate din utilizarea de către dvs. a serviciilor PayPal.

Plata serviciilor PayPal

Dacă plătiți pentru un serviciu PayPal, sunteți de acord să plătiți către PayPal suma oricăror taxe aplicabile prin lege impuse pentru orice sumă datorată de dvs. către PayPal.

Sunteți de acord să nu rețineți nicio taxă pe sumele plătibile de dvs. către PayPal, cu excepția cazului în care sunteți obligat prin lege să faceți acest lucru. Dacă rețineți orice taxe, suma plătibilă de dvs. către PayPal nu va fi redusă cu suma reținută. Sunteți de acord că PayPal are dreptul să primească întreaga sumă care ar fi fost primită dacă nu ar fi existat nicio reținere a taxelor. La cererea PayPal, veți furniza către PayPal orice documentație scrisă care prezintă dovada plății taxelor către autoritățile relevante, în timp util.

Responsabilitățile și confirmările dvs. suplimentare

Este responsabilitatea dvs. să stabiliți ce taxe, dacă este cazul, se aplică plăților pe care le efectuați sau le primiți și este exclusiv responsabilitatea dvs. să evaluați, colectați, raportați și remiteți taxele corecte autorității corespunzătoare. PayPal nu are responsabilitatea de a stabili dacă tranzacția dvs. face obiectul unor taxe sau de a calcula, colecta, raporta sau remite taxe care rezultă din efectuarea oricărei tranzacții.

Sunteți de acord că PayPal poate avea obligația legală de a crea rapoarte și va crea astfel de rapoarte pentru autoritățile fiscale cu privire la tranzacțiile pe care le procesăm în numele dvs. Puteți găsi informații suplimentare în Centrul nostru de ajutor.

Raportarea informațiilor

Vă putem solicita să furnizați către PayPal codul de identificare fiscală și/sau alte documente sau informații fiscale. Dacă nu furnizați către PayPal informațiile sau documentele solicitate, sau dacă nu mențineți la zi documentele din contul dvs. PayPal, puteți fi supus limitărilor contului și reținerilor fiscale la cotele aplicabile plăților brute primite. PayPal va remite orice astfel de taxe reținute autorităților fiscale competente și confirmați că este posibil ca rambursarea oricăror sume de către PayPal odată ce acestea au fost trimise autorităților fiscale competente să fie interzisă.

Dacă este necesar un schimb valutar pentru plata taxelor reținute, suma datorată autorității fiscale relevante va fi calculată de PayPal în conformitate cu termenii noștri privind schimbul valutar atunci când procesăm taxele reținute. Pentru a minimiza riscurile legate de fluctuațiile cursului valutar, rețineri și limitări ale conturilor, rețineri fiscale și remiterea către autoritatea fiscală relevantă, trebuie să adăugați sau să confirmați informațiile fiscale pentru PayPal.

Extrase de cont și solicitarea de documente privind contul

Cu excepția cazului în care contul dvs. este restricționat, puteți vizualiza și descărca extrasul de cont PayPal conectându-vă la contul dvs. PayPal. Sunteți de acord să verificați tranzacțiile în istoricul contului PayPal, în loc să primiți extrase periodice prin e-mail.

Veți primi prin e-mail informații importante despre plățile și chitanțele dvs. de plată imediat după o tranzacție. Istoricul tranzacțiilor dvs. va fi, de asemenea, actualizat și pus la dispoziția dvs. în orice moment, prin conectare la contul dvs. De asemenea, puteți accesa un raport care poate fi descărcat din contul dvs. PayPal. Acesta va conține toate comisioanele suportate și orice alte sume debitate din contul dvs. PayPal în perioada relevantă. Raportul va fi actualizat și pus la dispoziție numai dacă a existat activitate în contul dvs. PayPal sau dacă au fost suportate comisioane în perioada relevantă. Modul în care noi furnizăm informații despre tranzacții vă va permite să stocați și să reproduceți informațiile fără a le modifica, de exemplu, prin imprimarea unui exemplar.

Ne rezervăm dreptul de a percepe un comision atunci când vă furnizăm informații suplimentare sau vă furnizăm în alt mod istoricul tranzacțiilor și alte informații despre comisioane, însă nu vă vom taxa pentru documente solicitate în cazul în care afirmați cu bună-credință că există o eroare în contul dvs. PayPal.

Comisioane

Percepem pentru serviciile noastre comisioanele prezentate pe pagina comisioane aferente țării în care sunteți înregistrat la PayPal ca rezident.

Răspundeți pentru costurile telefonice și orice costuri impuse de furnizorul dvs. de servicii de internet sau pentru alte costuri similare sau asociate ca urmare a utilizării serviciilor noastre de către dvs.

Putem deduce comisioanele noastre din soldul dvs. PayPal. Putem deduce comisioanele noastre asociate tranzacțiilor din sumele pe care le transferăm înainte ca fondurile respective să fie creditate în soldul dvs. PayPal.

Vă vom transmite detaliile sumelor pe care le primiți și comisioanele pe care le percepem fie prin e-mail, fie în istoricul tranzacțiilor dvs. (pe care îl puteți accesa conectându-vă la contul dvs.).

Dacă plata pe care o efectuați necesită să ne plătiți un comision, vă vom comunica (sub rezerva celorlalte secțiuni ale acordului de utilizare) comisionul respectiv în momentul în care ne transmiteți instrucțiunea de plată.

Nu putem compensa sau deduce nicio sumă din comisioanele noastre.

Putem percepe o taxă pentru orice servicii suplimentare pe care le oferim în afara prezentului acord de utilizare. Vă vom informa despre astfel de taxe atunci când solicitați serviciul.

ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

Efectuarea unei plăți

Dispoziții generale pentru efectuarea unei plăți

Instrucțiunea dvs. de plată

Vă putem permite să ne transmiteți instrucțiunea de plată prin orice modalitate pe care v-o putem comunica periodic. Modul în care ne transmiteți instrucțiunea de plată poate depinde de tipul plății pe care o efectuați, de exemplu:

 • Dacă plătiți pentru o achiziție sau faceți o donație, mulți vânzători și/sau colectori de fonduri vă permit să ne transmiteți instrucțiunea de plată printr-o soluție dedicată de finalizare a plății PayPal sau prin altă metodă de plată PayPal integrată pe site-ul lor.
 • Puteți utiliza opțiunea „Trimite bani” atunci când vă conectați la contul dvs. PayPal pentru a trimite o plată către altă persoană.

Vă putem cere să vă autentificați instrucțiunea de plată (și anume, să ne oferiți informațiile de care avem nevoie pentru a ne asigura că dvs. sunteți cel/cea care ne transmite instrucțiunea, cum ar fi transmiterea informațiilor dvs. de conectare corecte (care ar putea include adresa de e-mail și parola) și să vă conectați cu succes la contul dvs. PayPal, pentru a ne transmite instrucțiunea de plată.

Vă putem oferi posibilitatea de a selecta anumiți beneficiari pentru o experiență de plată mai rapidă, ceea ce îi transformă în „beneficiari de încredere” pentru plățile dvs. viitoare către respectivii beneficiari. În mod normal, nu vă vom cere să vă conectați (cu parolă, PIN sau o metodă similară) pentru aceste plăți atunci când sunt efectuate. Puteți accesa și edita în orice moment lista dvs. de beneficiari de încredere din contul PayPal.

Orice consimțământ, acceptare, aprobare și alte declarații date prin intermediul site-ului nostru web sau al aplicației noastre vor avea același efect juridic ca și o semnătură pe un document scris.

Anularea instrucțiunii dvs. de plată

Odată ce ne-ați transmis instrucțiunea de plată, nu o puteți anula, cu excepția cazului în care este o instrucțiune de plată în baza unui acord de facturare (a se vedea mai jos pentru mai multe detalii).

Cât timp va dura plata mea?

Plata pe care o efectuați către un alt utilizator va pleca din contul dvs. în Ziua lucrătoare următoare primirii de către noi a instrucțiunii dvs. de plată complete. O instrucțiune de plată este considerată a fi primită de noi atunci când toate datele necesare pentru executarea tranzacției ajung la noi.

Plata va pleca din contul dvs. în termen de 2 Zile lucrătoare dacă primim instrucțiunea dvs. de plată completă:

 • Într-o zi care nu este o Zi lucrătoare.
 • După următoarele ore-limită locale într-o Zi lucrătoare, pentru conturile înregistrate în următoarele țări: 17:00 în Grecia, 14:00 în Republica Cehă, 16:00 în alte țări.

Vă putem permite să ne solicitați să efectuăm plata dvs. la o anumită dată ulterioară, caz în care plata dvs. va pleca din cont la data respectivă.

Alte dispoziții din prezentul acord de utilizare pot conduce la prelungirea intervalelor de timp de mai sus.

Când putem refuza efectuarea plății

Putem considera instrucțiunea dvs. de plată drept incompletă și putem refuza efectuarea plății dacă:

 • Nu aveți suficienți bani în soldul dvs. PayPal.
 • Avem motive să credem că în sursele dvs. de finanțare asociate nu există suficiente fonduri pentru a acoperi banii necesari efectuării plății dvs.
 • Nu ne transmiteți toate informațiile obligatorii necesare pentru fluxurile relevante de plată sau de finalizare a plății pe care le utilizăm pentru a obține instrucțiunile dvs. de plată (de exemplu, detaliile suficiente despre beneficiar pe care le putem solicita și autentificarea instrucțiunii dvs. de plată).
 • Plata depășește limita de trimitere pe care v-o comunicăm atunci când încercați să efectuați plata.
 • Avem motive să credem că a avut loc o activitate restricționată în legătură cu contul dvs. sau că ați încălcat în alt mod prezentul acord de utilizare.

Când plata dvs. nu este acceptată de beneficiar

Dacă vă permitem să trimiteți o plată unei persoane care nu are cont PayPal, beneficiarul poate revendica banii deschizând un cont PayPal.

Dacă beneficiarul are deja un cont PayPal, acesta poate refuza să accepte banii.

Dacă beneficiarul refuză să accepte banii sau nu deschide un cont PayPal și nu revendică banii în termen de 30 de zile de la data trimiterii, banii (inclusiv orice comisioane care vi s-au perceput) vor fi rambursați în contul dvs. PayPal. Consultați secțiunea Rambursări în contul dvs. pentru a afla ce se poate întâmpla atunci când se primește o rambursare în contul dvs. PayPal.

Limite de trimitere

Putem limita, la libera noastră alegere, suma și valoarea plăților pe care le puteți efectua, inclusiv banii pe care îi trimiteți pentru achiziții. Puteți vizualiza orice limită de trimitere conectându-vă la contul dvs. PayPal. Pentru a crește limita dvs. de trimitere, trebuie să urmați pașii pe care îi vom comunica sau pe care îi vom publica periodic (pe care îi putem stabili în prezentarea generală a contului dvs.).

Configurarea debitării automate a contului dvs.

Plăți către vânzător întârziate

Atunci când efectuați plăți către anumiți vânzători sau pentru anumite achiziții (de exemplu, achiziții care trebuie expediate către dvs. sau care pot fi actualizate și finalizate de vânzător):

 • acordați vânzătorului autorizarea de a încasa plata dvs. la o dată ulterioară;
 • ne transmiteți instrucțiunea de a plăti automat vânzătorul respectiv atunci când acesta solicită plata.

Autorizarea dvs. va rămâne valabilă, de regulă, timp de până la 30 de zile, dar poate rămâne valabilă mai mult timp. Dacă aveți fonduri disponibile în sold, putem bloca suma de plată ca fiind în așteptare până când vânzătorul încasează plata. Dacă plata pe care o efectuați necesită ca noi să facem un schimb valutar, cursul valutar al tranzacției va fi stabilit și aplicat (după cum se descrie în secțiunea Schimb valutar) la data procesării plății.

Autorizarea dvs. permite vânzătorului să actualizeze suma de plată înainte ca vânzătorul să încaseze plata (pentru a reflecta orice modificare a achiziției pe care o puteți conveni cu vânzătorul, cum ar fi taxe suplimentare, costuri de livrare sau de expediere prin poștă sau reduceri). Noi nu avem obligația să verificăm modificările în niciun moment (inclusiv în momentul în care este transferată plata). Putem transfera orice sumă pe baza autorizării din partea dvs. și la primirea de instrucțiuni din partea vânzătorului cu privire la suma finală de plată.

Plăți în baza unui acord de facturare

Puteți utiliza un acord de facturare pentru a gestiona plățile către același (aceiași) beneficiar(i) în mod automat și continuu. Atunci când încheiați un acord de facturare:

 1. Autorizați beneficiarul (beneficiarii) desemnat (desemnați) să încaseze plățile din contul dvs. după cum stabilește beneficiarul (acest lucru ar putea fi valabil în cazul plăților sumelor pe care le datorați beneficiarului pentru achiziția de bunuri sau servicii în baza unui contract separat încheiat cu beneficiarul).
 2. transmiteți către PayPal instrucțiunea de a plăti beneficiarul (beneficiarii) desemnat (desemnați) [sau alt (alți) beneficiar(i) pe care beneficiarul (beneficiarii) desemnat (desemnați) îl (îi) recomandă] atunci când beneficiarul (beneficiarii) desemnat (desemnați) solicită PayPal să le efectueze plata dvs.

Acest lucru înseamnă că beneficiarul este un „beneficiar de încredere” pentru toate plățile dvs. efectuate către acel beneficiar, așadar, în mod normal, nu vă vom solicita să vă conectați (cu parolă, PIN sau o metodă similară) pentru a aproba aceste plăți ulterioare atunci când sunt efectuate.

Plățile efectuate în baza acordului de facturare pot avea valori variabile și pot fi efectuate la date diferite. Deoarece noi acționăm doar în calitate de furnizor de servicii de plată, nu putem să știm (și nu trebuie să vă așteptați ca noi să știm) ce ați convenit sau ce nu ați convenit cu beneficiarul sau de ce beneficiarul a decis să încaseze plata dvs. Nu avem obligația să verificăm sau să confirmăm suma pe care beneficiarul ne-o prezintă în scopul procesării plăților efectuate în baza acordului de facturare.

Folosim mai multe denumiri pentru plățile care pot fi gestionate printr-un acord de facturare, printre care „plăți automate”, „plăți pe bază de abonament”, „plăți recurente”, „tranzacții de referință”, „transferuri preautorizate” sau „plăți preaprobate”.

Puteți anula oricând acordul dvs. de facturare din interfața contului dvs. sau contactându-ne. Dacă o plată prevăzută în acordul de facturare respectiv este planificată să fie efectuată înainte de sfârșitul următoarei Zile lucrătoare după ce ne comunicați să îl anulăm, este posibil să anulăm acordul dvs. de facturare după efectuarea plății respective. Dacă anulați un acord de facturare, este posibil să datorați în continuare beneficiarului bani pentru bunurile și serviciile pe care le-ați primit, dar nu le-ați plătit.

Dacă stabilim că este necesar un schimb valutar în cazul unei plăți în baza unui acord de facturare și efectuăm schimbul valutar, vom folosi cursul valutar al tranzacției în vigoare la data procesării plății. Cursul valutar al tranzacției poate varia de la o tranzacție de plată la alta.

Rambursări în contul dvs.

Cum pot avea loc rambursările

Putem permite beneficiarului plății dvs.:

 • Să refuze să o accepte.
 • Să decidă să o accepte și să folosească apoi serviciul nostru pentru a vă rambursa mai târziu suma plătită, integral sau parțial.

Vom returna în soldul dvs. suma oricărei plăți refuzate sau rambursate. Vom returna în soldul dvs. suma oricărei plăți nerevendicate, în termen de 30 de zile de la data la care ați inițiat plata. În cazul returnării sumei oricărei plăți prin oricare dintre modalitățile prezentate mai sus, putem converti pentru dvs. suma returnată în:

 • Moneda soldului pe care ați utilizat-o pentru plata inițială (înainte să aibă loc orice schimb valutar în moneda primită de beneficiar).
 • Moneda în care v-ați deschis contul.
 • Dolari americani (prin deschiderea unui sold în moneda respectivă pentru dvs., dacă nu aveți deja unul).

Dacă plata inițială pe care ați trimis-o a implicat un schimb valutar, vom converti suma returnată din moneda primită de beneficiar după cum urmează:

 • Dacă suma este returnată în termen de o zi de la data plății inițiale, vom folosi cursul nostru valutar al tranzacției, aplicabil la data plății inițiale, astfel încât să primiți suma inițială în moneda inițială pe care ați convertit-o pentru plata inițială.
 • Dacă suma este returnată după o zi de la data plății inițiale, vom folosi, iar dvs. sunteți de acord să acceptați, cursul nostru valutar al tranzacției aplicabil la data conversiei sumei returnate.

Cursul valutar al tranzacției poate fi aplicat imediat și fără să fiți informat(ă) în prealabil.

De asemenea, putem retrage automat suma returnată din soldul dvs. și putem transfera fondurile înapoi la sursa de finanțare pe care ați folosit-o pentru plata inițială. Retragerile pot face și ele obiectul unui schimb valutar – consultați secțiunea Retragerea banilor de mai sus.

Riscuri la primirea de rambursări

S-ar putea ca suma returnată să aibă o valoare mai mică decât valoarea plății dvs. inițiale. Cauzele pot fi următoarele:

 • Beneficiarul vă trimite o rambursare cu o valoare mai mică decât valoarea plății dvs. inițiale. Deoarece suntem doar un furnizor de servicii de plată, nu putem ști la ce rambursare aveți dreptul de la beneficiarul plății inițiale sau de ce beneficiarul a trimis o anumită sumă pentru rambursare.
 • Fluctuațiile cursului valutar al tranzacției.

PayPal nu răspunde pentru nicio pierdere ce rezultă din decizia beneficiarului de a refuza sau de a rambursa plata dvs., cu excepția cazului în care suma rambursată de beneficiar este o plată executată incorect de PayPal.

Nu răspundem față de dvs. pentru diferența dintre valoarea plății dvs. inițiale și valoarea sumei rambursate rezultate, cu excepția cazului în care suma rambursată este o plată incorect executată (consultați secțiunea Soluționarea problemelor).

Finanțarea plății pe care o efectuați

Selectarea unei surse de finanțare preferate

Puteți selecta o sursă de finanțare preferată atunci când sunteți conectat(ă) la contul dvs. Cu condiția respectării prezentului acord de utilizare, sursa de finanțare preferată va fi utilizată ca sursă de finanțare implicită pentru plățile trimise din contul dvs.

Puteți configura surse de finanțare preferate separate pentru unele plăți în baza unui acord de facturare.

Acorduri speciale de finanțare

Unele plăți pot fi finanțate prin acorduri speciale de finanțare asociate la contul dvs. PayPal, cum ar fi soldul specific comerciantului/tranzacției, vouchere cadou sau alte acorduri de finanțare promoționale. Utilizarea și prioritatea acestor acorduri de finanțare speciale sunt supuse unor termeni și condiții suplimentare încheiate între dvs. și noi. În prezentarea generală a contului dvs. poate fi afișată suma noțională disponibilă în acordurile dvs. speciale de finanțare pentru finanțarea plăților admise la un moment dat. Această sumă nu constituie bani electronici, nu face parte din soldul dvs. PayPal și nu poate fi revendicată în numerar – reprezintă numai suma de bani electronici pe care ne oferim să o emitem și să o credităm în contul dvs. la data (și doar pentru finanțarea imediată a) unei plăți admise, în conformitate cu (și numai pe perioada evidențiată în) termenii și condițiile de utilizare ale respectivului acord special de finanțare. Dacă plata finanțată printr-un acord special de finanțare este inversată ulterior, din orice motiv, vom păstra suma care reprezintă partea din acea plată finanțată prin acordul dvs. special de finanțare și (cu condiția ca acordul special de finanțare să nu fi expirat deja) vom restabili acordul special de finanțare.

Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs.

Vom obține bani electronici pentru plata pe care o trimiteți din contul dvs. din următoarele surse, în următoarea ordine, în măsura în care sunt disponibile:

 1. Acordurile speciale de finanțare (dacă sunt disponibile pentru tranzacția dată)
 2. Sursa de finanțare preferată (dacă este selectată și disponibilă)
 3. Soldul PayPal preexistent
 4. Contul bancar (transfer instantaneu prin mandat bancar)
 5. PayPal Credit (dacă este disponibil)
 6. Cardul de debit PayPal (dacă este disponibil)
 7. Cardul de credit PayPal (dacă este disponibil)
 8. Cardul de debit
 9. Cardul de credit
 10. Contul bancar (cec electronic)

Programul Protecția cumpărătorilor PayPal

Când cumpărați ceva de la un vânzător care acceptă PayPal, este posibil să fiți eligibil(ă) pentru o rambursare în temeiul Protecției cumpărătorilor PayPal. Atunci când se aplică, programul Protecția cumpărătorilor PayPal vă dă dreptul la rambursarea prețului integral de achiziție al articolului, precum și a costurilor de expediere inițiale pe care le-ați plătit, dacă este cazul. PayPal determină, la libera sa alegere, dacă revendicarea dvs. este eligibilă pentru programul Protecția cumpărătorilor PayPal. Determinarea inițială a PayPal este considerată definitivă, însă este posibil să puteți transmite către PayPal o contestație a acestei decizii dacă aveți informații noi sau convingătoare care nu erau disponibile la momentul determinării inițiale sau dacă considerați că a intervenit o eroare în procesul de luare a deciziei.

Termenii și condițiile programului sunt stabilite pe pagina programului Protecția cumpărătorilor PayPal și fac parte din prezentul acord de utilizare.

ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

Primirea plăților

Dispoziții generale pentru primirea de plăți

PayPal poate permite oricui (cu sau fără cont PayPal) să emită o instrucțiune de plată care are ca rezultat emiterea sau transferul de bani electronici în contul dvs.

Integrând (inclusiv având deja integrat) în sistemul dvs. de finalizare a plății/platforma dvs. online orice funcționalitate menită să permită unui plătitor fără cont PayPal să trimită o plată în contul dvs. PayPal, sunteți de acord cu toate celelalte condiții de utilizare a funcționalității respective, pe care PayPal le va pune la dispoziția dvs. pe orice pagină de pe site-ul web PayPal sau Braintree (inclusiv pe orice pagină pentru dezvoltatori și pe pagina noastră Acorduri juridice) sau pe platforma online. Aceste condiții suplimentare includ Acordul PayPal privind metodele alternative de plată.

Primirea unei plăți în contul dvs. nu echivalează cu primirea de fonduri aprobate. Notificarea că vi s-a trimis o plată nu echivalează cu primirea de bani electronici în contul dvs., cu excepția cazului în care ați acceptat plata.

Vă putem permite să acceptați plăți în orice monedă acceptată periodic de serviciul nostru.

În cazul în care dvs. (și nu PayPal) îi propuneți plătitorului la punctul de vânzare un schimb valutar al unei sume pe care o primiți prin intermediul PayPal, veți comunica cumpărătorului cursul valutar și orice taxe care vor fi aplicate tranzacției de plată. PayPal nu răspunde față de niciun cumpărător în cazul în care nu comunicați cumpărătorului cursul valutar și taxele. Recunoașteți că neîndeplinirea obligației dvs. de a comunica cumpărătorului cursul valutar și taxele poate constitui o infracțiune.

Orice plată care vă este trimisă poate face obiectul inversării, examinării plății, limitării, rezervei sau blocării, după cum se permite în temeiul prezentului acord de utilizare.

Limite de încasare

Putem impune, la libera noastră alegere, limite asupra sumei și valorii plăților pe care le puteți primi, inclusiv asupra banilor pe care îi încasați pentru achiziții. Pentru a elimina limita de încasare, trebuie să urmați pașii pe care îi vom comunica sau pe care îi vom publica periodic (pe care îi putem stabili în prezentarea generală a contului dvs.).

Soluție de finalizare a plății

Soluția noastră de finalizare a plății constă în:

 • Capacitatea noastră dedicată, agregată, de finalizare a plății din sistemul dvs. de finalizare a plății/platforma dvs. online, pentru a permite unui cumpărător, cu sau fără cont, să trimită o plată în contul dvs.
 • Instrumentul nostru de sprijin antifraudă.

Putem oferi tuturor orice parte sau orice combinație de părți ale soluției de finalizare a plății. Dacă vă oferim soluția de finalizare a plății, iar dvs. optați să o utilizați, pe lângă prezentul acord de utilizare, sunteți de acord și cu condițiile suplimentare de mai jos privind următoarele capacități:

 • Atunci când utilizați funcționalitatea noastră MPA ca parte a soluției de finalizare a plății, Acordul PayPal privind metodele alternative de plată.
 • Atunci când utilizați:
  • Serviciul nostru de Plăți avansate cu carduri de credit și debit ca parte a noii soluții de finalizare a plății.
  • Protecția împotriva fraudelor ca parte a soluției de finalizare a plății,

următoarele condiții, în funcție de țara în care contul dvs. este înregistrat la PayPal:

Comisioanele care pot fi stabilite în Acordul PayPal privind metodele alternative de plată, precum și în Acordul PayPal privind serviciile de plată online cu cardul nu se aplică în cazul în care utilizați noua soluție de finalizare a plății. În schimb, la utilizarea noii soluții de finalizare a plății se aplică comisioanele noastre speciale.

Reguli privind suprataxarea

PayPal nu încurajează suprataxarea, deoarece este o practică comercială care poate penaliza consumatorul și poate crea confuzii, neînțelegeri și renunțări inutile la finalizarea plății.

Puteți aplica suprataxe pentru utilizarea serviciilor noastre numai în conformitate cu orice lege care vi se aplică și fără a depăși suprataxele pe care le aplicați pentru utilizarea altor metode de plată.

Dacă suprataxați un cumpărător, nu noi, ci dvs. aveți obligația să informați cumpărătorul despre taxa percepută. Nu răspundem față de niciun cumpărător în cazul în care nu l-ați informat cu privire la orice suprataxă. Recunoașteți că puteți săvârși o infracțiune dacă suprataxați un cumpărător și/sau nu aduceți la cunoștința cumpărătorului orice formă de suprataxă.

Prezentarea PayPal

Trebuie să acordați metodei de plată sau mărcii PayPal cel puțin același tratament cu cel acordat oricărei alte metode de plată oferite în punctele dvs. de vânzare, inclusiv pe site-urile dvs. web sau pe aplicațiile pentru mobil. Acest lucru înseamnă că trebuie să acordați, în fiecare caz, cel puțin același tratament sau un tratament substanțial similar în ceea ce privește:

 • Plasarea siglei,
 • Poziția în cadrul oricărui punct de vânzare,
 • Fluxul, termenii, condițiile, restricțiile sau comisioanele asociate plăților, în fiecare caz, comparativ cu tratamentul acordat altor mărci și metode de plată din punctele dvs. de vânzare.

În declarațiile pe care le faceți clienților dvs. sau în comunicările dvs. publice, nu trebuie să prezentați în mod denaturat orice serviciu PayPal ca metodă de plată sau să manifestați o preferință pentru alte metode de plată față de orice serviciu PayPal.

Politica de rambursare și politica de confidențialitate aplicabile dvs.

Trebuie să publicați o politică de rambursare și de retur, precum și o politică de confidențialitate.

Plăți în magazin și tranzacții prin intermediul codurilor QR

Dacă acceptați plăți prin PayPal în magazinul dvs. fizic, trebuie să comunicați clientului suma totală a tranzacției, înainte ca tranzacția să aibă loc. Puteți debita contul clientului dvs. doar pentru tranzacțiile pe care acesta le-a autorizat. De asemenea, trebuie să le oferiți clienților o chitanță fizică dacă solicită acest lucru. Sunteți de acord că orice tranzacție pe care o efectuați va descrie în mod exact și adevărat bunurile și serviciile achiziționate.

Dacă folosiți un cod QR pentru a accepta plăți în magazinul dvs. fizic, trebuie să folosiți un cod QR destinat tranzacțiilor de bunuri și servicii. De asemenea, nu trebuie să utilizați coduri QR pentru tranzacții în persoană ca metodă de acceptare a plății pentru tranzacțiile de bunuri și servicii care au avut loc online. În cazul oricăror revendicări ale cumpărătorilor în legătură cu tranzacții prin intermediul codurilor QR, este posibil să vă solicităm să ne furnizați dovezi de livrare alternative sau documente ori informații suplimentare despre tranzacție.

Vânzători pe piață

Dacă sunteți vânzător pe o piață sau prin intermediul unei aplicații terțe care oferă PayPal, trebuie să respectați orice reguli care se aplică programului de protecție a cumpărătorilor de pe piața sau din aplicația terță respectivă, pentru vânzările realizate pe forumul respectiv. Orice astfel de protecții pot necesita să luați anumite măsuri și pot afecta modul în care sunt procesate revendicările.

Vă putem permite să autorizați anumite piețe să utilizeze contul dvs. pentru a plăti sumele pe care le datorați pieței sau cumpărătorului (după caz), care rezultă dintr-o revendicare în condițiile procesului de soluționare al pieței, pe care le denumim „Sume datorate pieței”. În cazul în care acordați o astfel de autorizare și piața ne notifică cu privire la revendicare, ne transmiteți instrucțiunea de a procesa plățile tuturor și oricărora dintre sumele datorate pieței în legătură cu revendicarea respectivă, din contul dvs. PayPal, către acea piață sau către cumpărător (după caz), în conformitate cu instrucțiunile care ne-au fost transmise de acea piață. Putem considera instrucțiunea dvs. de plată a oricărei sume datorate pieței ca fiind anulată dacă decidem că revendicarea ar fi fost soluționată în favoarea dvs. în cazul în care ar fi fost depusă ca revendicare la noi. De asemenea, puteți anula această instrucțiune contactându-ne. Toate revendicările notificate direct pieței sunt reglementate doar de politica pieței. Condițiile Protecției vânzătorilor PayPal nu vă acoperă împotriva revendicărilor notificate direct pieței de cumpărătorii dvs.

Acceptarea de plăți în baza unui acord de facturare

Dacă vă permitem să acceptați plăți de la un plătitor în baza unui acord de facturare, atunci când ne prezentați o solicitare de plată în baza acestui acord de facturare, dvs.:

 • Ne garantați că sumele pe care le prezentați (inclusiv modificările aduse acestor sume) au fost convenite și consimțite de către plătitorul al cărui cont va fi debitat și că veți informa în prealabil plătitorul cu privire la debitare.
 • Sunteți de acord că veți informa plătitorul cu cel puțin 4 săptămâni înainte în legătură cu suma care va fi încasată dacă această sumă a crescut în așa fel încât plătitorul nu se putea aștepta în mod rezonabil să plătească o astfel de sumă, ținând cont de modelele de cheltuieli anterioare ale plătitorului și de circumstanțele plății și, totodată, răspundeți față de noi pentru orice rambursare a plății respective în conformitate cu condițiile prezentului acord de utilizare.

PayPal Payouts

În cazul în care utilizați PayPal Payouts (cu denumirea anterioară Plată în masă), se vor aplica termenii Acordului PayPal Payouts.

Răspunderea dvs. în calitate de Client corporativ de a notifica PayPal cu privire la erori ce afectează prețul sau comisionul

După ce aveți acces la orice extras (extrase) de cont sau la alte informații privind activitatea contului care v-au fost puse la dispoziție de PayPal cu privire la contul (conturile) dvs. business, veți dispune de un termen de 60 de zile ca să notificați PayPal în scris cu privire la orice eroare sau discrepanță în legătură cu prețul sau alte comisioane aplicate de PayPal. În cazul în care nu notificați PayPal în acest termen, acceptați aceste informații ca fiind corecte și PayPal nu va avea obligația de a efectua nicio corecție. În sensul prezentei dispoziții, astfel de erori sau discrepanțe care afectează prețul sau comisionul sunt diferite de tranzacțiile neautorizate și alte erori legate de transferul electronic, care sunt supuse, fiecare, unui termen de notificare diferit, astfel cum se prevede în prezentul acord.

Rambursări și inversări de plăți

Când primiți o plată, aceasta se poate rambursa sau inversa. Vă putem permite să trimiteți plătitorului o rambursare a plății. În anumite circumstanțe, putem efectua o inversare a plății dvs. Consultați celelalte informații din această secțiune pentru mai multe detalii.

Rambursări

Răspundeți exclusiv (iar PayPal nu răspunde) pentru:

 • Obligațiile dvs. legale și contractuale față de plătitor pentru orice sumă pe care o restituiți plătitorului.
 • Orice diferență între costul suportat de plătitor pentru efectuarea plății inițiale și valoarea sumei rambursate plătitorului (de exemplu, ca urmare a fluctuațiilor cursului valutar al tranzacției), cu excepția cazului în care rambursarea reprezintă o plată incorectă (a se vedea secțiunea Soluționarea problemelor).

Consultați comisioanele noastre pentru detalii privind comisioanele pe care ni le-ați plătit în calitate de beneficiar al plății inițiale, reținute de noi atunci când utilizați funcția specială de rambursare a tranzacțiilor comerciale din contul dvs. PayPal, după cum putem permite periodic, cu excepția cazului în care rambursarea reprezintă o plată incorectă (a se vedea secțiunea Soluționarea problemelor).

Inversări

Dacă primiți o plată în contul dvs., ne datorați suma integrală a plății și pierderile pe care le-am suferit generate de procesarea plății (inclusiv orice Comision de recuperare a plății sau Comision de soluționare a disputelor). Acestea pot include răspunderea noastră (inclusiv orice comisioane, taxe și penalizări) față de orice terț (inclusiv față de plătitor și de furnizorul sursei de finanțare a plătitorului).

O stornare are loc atunci când ne exercităm dreptul de a compensa sumele menționate anterior din contul dvs., potrivit secțiunii Rambursarea sumelor pentru care răspundeți din acest acord de utilizare. În cazul în care soldul dvs. PayPal într-o anumită monedă nu este suficient pentru a acoperi suma pe care dvs. ne-o datorați în acea monedă, putem să efectuăm un schimb valutar din orice sold PayPal într-o altă monedă pentru a acoperi deficitul față de cursul nostru valutar al tranzacției aplicabil la momentul procesării stornării. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, dacă sunteți vânzător, sumele ce corespund plăților primite în contul dvs. pot fi eliminate din contul dvs. după ce ați livrat orice bunuri sau servicii vândute.

O inversare poate avea loc atunci când:

 • Rambursăm plătitorului o sumă în legătură cu o revendicare în temeiul Protecției cumpărătorilor PayPal, formulată de plătitor împotriva dvs.
 • Despăgubim plătitorul sau banca ori furnizorul plătitorului, deoarece primim o revendicare de la oricare dintre aceștia, prin care ni se solicită returnarea plății în cadrul procesului de inversare utilizat de banca respectivă sau de furnizorul respectiv. Astfel de revendicări includ revendicările privind tranzacțiile neautorizate sau incorecte efectuate în contul dvs.

Prin urmare:

 • Dacă plătitorul a folosit un card pentru a finanța plata către dvs., plătitorul poate formula o revendicare de „recuperare a plății” de la emitentul cardului. Nu noi, ci emitentul cardului stabilește dacă revendicarea de recuperare a plății formulată de plătitor este admisă. Puteți afla mai multe despre recuperările plăților consultând Ghidul nostru privind recuperarea plății, disponibil prin intermediul Centrului de securitate PayPal și în secțiunea intitulată „Vânzare în siguranță”. Centrul de securitate PayPal poate fi accesat prin intermediul site-ului PayPal. Vă vom percepe un comision pentru primirea unei revendicări de recuperare a plății.
 • Dacă plătitorul a folosit un cont bancar pentru a finanța plata, plătitorul sau banca ar putea solicita inversarea de către bancă.

Suma revendicată poate fi mai mare decât suma pe care ați primit-o inițial, din cauza fluctuațiilor cursului de schimb valutar între momentul plății și momentul formulării revendicării.

Comisioane de soluționare a disputelor

PayPal va percepe vânzătorilor un Comision de soluționare a disputelor pentru facilitarea procesului de soluționare online a disputelor pentru tranzacțiile procesate fie prin contul PayPal al cumpărătorului, fie prin serviciul „Plăți fără cont PayPal”. Comisionul de soluționare a disputelor se aplică atunci când cumpărătorul inițiază o revendicare direct la PayPal, o recuperare a plății la emitentul cardului său sau o inversare la banca sa. Comisionul de soluționare a disputelor va fi perceput fie la tariful Comisionului de soluționare a disputelor standard, fie la tariful Comisionului de soluționare a disputelor cu volum mare. Comisionul de soluționare a disputelor va fi perceput în moneda pe care ați selectat-o pentru înregistrarea tranzacției inițiale. Dacă moneda tranzacției nu apare în tabelul Comisioane de soluționare a disputelor, comisionul va fi perceput în moneda dvs. de deținere principală. Comisionul de soluționare a disputelor va fi dedus din contul dvs. PayPal după ce se ajunge la o decizie privind revendicarea.

Valoarea Comisionului de soluționare a disputelor va fi stabilită în momentul creării sesizării privind disputa. Comisionul se bazează pe raportul dintre suma totală a tranzacției pentru toate revendicările privind Articolele neprimite și articole În mod semnificativ diferite față de descriere pe care le primiți și valoarea totală a vânzărilor dvs. în ultimele trei luni calendaristice (Raportul disputelor). Totalul revendicărilor dvs. include toate revendicările privind Articole neprimite și articole În mod semnificativ diferite față de descriere care sunt fie depuse direct la PayPal, fie transmise către PayPal sau către banca sau emitentul cardului cumpărătorului. Totalul revendicărilor dvs. nu include revendicările privind Tranzacții neautorizate. De exemplu, pentru luna septembrie, Raportul disputelor dvs. va fi calculat luând în considerare raportul dintre totalul revendicărilor dvs. și totalul vânzărilor dvs. din lunile iunie, iulie și august. Raportul revendicărilor pentru luna septembrie va determina comisionul de soluționare a disputelor pentru toate revendicările depuse în octombrie.

În cazul în care Raportul disputelor dvs. este de 1,5% sau mai mare și ați avut mai mult de 100 de tranzacții de vânzări în cele trei luni calendaristice întregi precedente, vi se va percepe Comisionul de soluționare a disputelor cu volum mare pentru fiecare dispută. În caz contrar, vi se va percepe Comisionul de soluționare a disputelor standard pentru fiecare dispută.

Nu vi se va percepe un Comision de soluționare a disputelor standard pentru disputele care sunt:

 • întrebări adresate Centrului de soluționare al PayPal care nu sunt transmise către PayPal ca revendicări;
 • soluționate direct între dvs. și cumpărător și care nu sunt transmise către PayPal ca revendicări;
 • inițiate de cumpărător direct la PayPal ca Tranzacție neautorizată;
 • potrivit determinării PayPal, la libera sa alegere, conforme cu toate cerințele programului Protecția vânzătorilor PayPal.
 • revendicări cu o valoare a tranzacțiilor mai mică decât dublul valorii unui Comision de soluționare a disputelor standard;
 • soluționate în favoarea dvs. de către PayPal sau emitentul dvs.

Nu vi se va percepe un Comision de soluționare a disputelor cu volum mare pentru disputele care sunt:

 • întrebări adresate Centrului de soluționare al PayPal și care nu sunt transmise către PayPal ca revendicări;
 • soluționate direct între dvs. și cumpărător și care nu sunt transmise către PayPal ca revendicări;
 • inițiate de cumpărător direct la PayPal ca Tranzacție neautorizată.

Este posibil să solicităm vânzătorilor cărora li s-au perceput Comisioane de soluționare a disputelor cu volum mare să ne furnizeze informații care să conțină cauza creșterii ratei disputelor lor.

Disputele enumerate mai sus pot fi scutite de perceperea unui Comision de soluționare a disputelor standard sau a unui Comision de soluționare a disputelor cu volum mare, însă revendicarea în sine poate fi în continuare inclusă în calculul global al Raportului disputelor dvs.

Comisioane de recuperare a plății

În cazul tranzacțiilor care nu sunt procesate printr-un cont PayPal al cumpărătorului sau prin serviciul „Plăți fără cont PayPal” și în situația în care cumpărătorul inițiază o recuperare a plății pentru tranzacție la emitentul cardului său, PayPal vă va percepe un Comision de recuperare a plății pentru facilitarea procesului de recuperare a plății. Comisionul de recuperare a plății se va aplica indiferent dacă cumpărătorul are câștig de cauză în recuperarea plății de la emitentul cardului.

Comisionul de recuperare a plății aplicabil va fi dedus din contul dvs. PayPal. Comisionul de recuperare a plății se aplică așa cum se prevede în tabelul Comisioane de recuperare a plății și va fi perceput în moneda pe care ați selectat-o pentru înregistrarea tranzacției inițiale. Dacă moneda tranzacției nu apare în tabelul Comisioane de recuperare a plății, comisionul va fi perceput în moneda dvs. de deținere principală.

Efectele programului Protecția cumpărătorilor PayPal asupra vânzătorilor

Vă recomandăm să citiți prevederile noastre privind programul Protecția cumpărătorilor PayPal și, dacă vindeți bunuri și servicii cumpărătorilor cu conturi PayPal într-o altă regiune decât regiunea dvs., vă recomandăm să vă familiarizați și cu protecția achizițiilor pusă la dispoziție de către PayPal cumpărătorilor din fiecare dintre aceste regiuni, întrucât drepturile cumpărătorilor în cadrul acestor programe vă pot afecta în calitate de vânzător. Puteți găsi informații despre programul Protecția cumpărătorilor PayPal pe pagina Acorduri juridice, selectând locația cumpărătorului dvs. în partea de sus a paginii și consultând prevederile corespunzătoare din programul Protecția cumpărătorilor PayPal din acordul de utilizare corespunzător.

În cazul în care o revendicare în temeiul programului Protecția cumpărătorilor PayPal este soluționată în defavoarea dvs., în orice țară:

 • Trebuie să renunțați la prețul de achiziție integral al articolului sau tranzacției, plus costul de expediere inițial. Aceasta se aplică atunci când sunteți vânzătorul principal sau un vânzător secundar de bunuri sau servicii. De exemplu, agențiile de bilete la evenimente sau agențiile de voiaj online vor pierde suma integrală a achiziției plătită de cumpărător. În unele cazuri, este posibil să nu primiți înapoi articolul.
 • Revendicarea în temeiul Protecției cumpărătorilor va fi considerată pe deplin soluționată doar dacă:
  • Rambursarea către un cumpărător este procesată prin intermediul PayPal sau
  • Furnizați dovezi considerate acceptabile de către PayPal, la libera sa alegere, potrivit cărora cumpărătorul a fost de acord cu soluționarea alternativă propusă.
 • Nu vi se vor rambursa comisioanele PayPal pe care le-ați plătit în legătură cu vânzarea.
 • Dacă revendicarea a avut ca obiect faptul că articolul primit a fost În mod semnificativ diferit față de descriere, este posibil să nu primiți înapoi articolul sau este posibil să vi se solicite să acceptați returnarea articolului și să plătiți costurile de expediere de retur.
 • Dacă revendicarea a avut ca obiect faptul că articolul primit a fost În mod semnificativ diferit față de descriere și a avut legătură cu un articol pe care l-ați vândut și care este contrafăcut, vi se va solicita să oferiți cumpărătorului o rambursare integrală și este posibil să nu primiți articolul înapoi.

Programul Protecția vânzătorilor PayPal

Ce este eligibil

Dacă ați vândut ceva unui cumpărător și ați expediat deja articolul fizic sau ați furnizat deja un bun necorporal, iar tranzacția este contestată ulterior sau inversată în conformitate cu secțiunea Inversări, revendicări sau recuperări de plăți, este posibil să fiți eligibil(ă) pentru rambursare în temeiul programului Protecția vânzătorilor PayPal. Atunci când se aplică, programul Protecția vânzătorilor PayPal vă poate da dreptul la păstrarea sumei integrale a achiziției. Nu există nicio limită privind numărul de plăți pentru care puteți beneficia de acoperire. Accesând pagina cu detaliile tranzacției din contul dvs. PayPal, puteți vedea tranzacții care pot fi eligibile pentru protecție în temeiul prezentului program.

Termenii și condițiile programului sunt stabilite pe pagina programului Protecția vânzătorilor PayPal și fac parte din prezentul acord de utilizare.

ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

ACTIVITĂȚI RESTRICȚIONATE, REȚINERI ȘI ALTE MĂSURI PE CARE LE PUTEM LUA

Activități restricționate

În legătură cu utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre web, a contului dvs. PayPal, a serviciilor PayPal sau în cursul interacțiunilor dvs. cu PayPal, cu alți clienți PayPal sau cu terți, se interzice:

 • Să încălcați acest Acord de utilizare, Politica de utilizare acceptabilă PayPal, Contractele cu entități comerciale (dacă acestea se aplică în cazul dvs.) sau orice alt acord între dvs. și noi.
 • Să încălcați orice lege, statut, ordonanță sau regulament (de exemplu, cele care reglementează serviciile financiare, protecția consumatorilor, concurența neloială, combaterea discriminării sau publicitatea falsă).
 • Să încălcați drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile de publicitate sau confidențialitatea PayPal sau ale oricărui alt terț.
 • Să vindeți mărfuri contrafăcute.
 • Să acționați într-o manieră defăimătoare, calomnioasă în materie de comerț, amenințătoare sau hărțuitoare.
 • Să furnizați informații false, inexacte sau înșelătoare.
 • Să trimiteți sau să primiți ceea ce noi credem în mod justificat a fi fonduri potențial frauduloase sau neautorizate.
 • Să refuzați să cooperați în cadrul unei investigații sau să refuzați să furnizați confirmarea identității dvs. sau confirmarea oricărei alte informații pe care ne-o furnizați.
 • Să încercați să beneficiați de „dublă deducere” în cursul unei dispute, primind sau încercând să primiți fonduri atât de la PayPal, cât și de la vânzător, bancă sau emitentul cardului pentru aceeași tranzacție.
 • Să controlați un cont care este asociat la un alt cont utilizat în oricare dintre aceste activități restricționate.
 • Să vă desfășurați activitatea dvs. sau să utilizați serviciile PayPal într-o manieră care are sau poate avea drept rezultat:
  • Reclamații.
  • Solicitări ale cumpărătorilor (depuse fie la noi, fie la emitenții de carduri) de anulare a plăților efectuate către dvs.
  • Comisioane, amenzi, penalizări sau alte datorii sau pierderi suportate de PayPal, alți clienți ai PayPal, terți sau dvs.
 • Să utilizați contul dvs. PayPal sau serviciile PayPal într-o manieră considerată, în mod rezonabil, de PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover sau orice altă rețea de transfer electronic de fonduri drept abuz al sistemului de carduri sau încălcare a regulilor asociațiilor sau rețelelor de carduri.
 • Să permiteți ca în contul dvs. PayPal să existe un sold care reflectă o sumă datorată nouă.
 • Să vă acordați un avans în numerar de pe cardul dvs. de credit (sau să ajutați alte persoane să facă acest lucru).
 • Să accesați serviciile PayPal dintr-o țară care nu este inclusă în lista noastră de țări permise.
 • Să întreprindeți orice acțiune care supune la o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau serviciile PayPal.
 • Să facilitați activitatea oricăror viruși, cai troieni, malware, viermi sau altor rutine de programare a computerului care încearcă sau pot să deterioreze, să distrugă, să corupă, să utilizeze în mod abuziv, să interfereze în mod nociv, să intercepteze sau să exproprieze în mod clandestin sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date, informații sau servicii PayPal.
 • Să utilizați un proxy anonimizat; să utilizați orice aplicație robot, păianjen, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia site-urile noastre web fără permisiunea noastră scrisă prealabilă; sau să utilizați orice dispozitiv, software sau rutină pentru a ocoli headerele noastre de excludere a roboților.
 • Să interferați cu sau să perturbați sau să încercați să interferați cu sau să perturbați site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru, oricare dintre serviciile PayPal sau utilizarea de către alți utilizatori a oricăruia dintre serviciile PayPal.
 • Să întreprindeți orice acțiune în urma căreia noi am putea pierde oricare dintre serviciile de la furnizorii noștri de servicii de internet, de la procesorii noștri de plăți sau de la alți furnizori sau prestatori de servicii.
 • Să utilizați serviciile PayPal pentru a testa comportamentele cardurilor de credit.
 • Să eludați orice politică sau decizii ale PayPal referitoare la contul dvs. PayPal, precum suspendări temporare sau pe perioadă nedeterminată sau alte blocări, limitări sau restricții aplicate contului, inclusiv, dar fără a se limita la, angajarea în următoarele acțiuni: încercarea de a deschide un cont (conturi) PayPal nou (noi) sau suplimentar(e) atunci când un cont are un sold negativ sau a fost restricționat, suspendat sau limitat în alt mod, deschiderea de conturi PayPal noi sau suplimentare utilizând informații care nu vă aparțin (de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail etc.) sau folosirea contului PayPal al altei persoane.
 • Să hărțuiți și/sau să amenințați angajații sau agenții noștri sau alți utilizatori.
 • Să utilizați abuziv procesul nostru de soluționare online a disputelor și/sau programul Protecția cumpărătorilor PayPal și/sau programul Protecția vânzătorilor PayPal.
 • Să determinați ca noi să primim un număr disproporționat de revendicări care au fost închise în favoarea reclamantului cu privire la contul dvs. PayPal sau la activitatea dvs.;
 • Să vi se atribuie un scor de credit de către o agenție de raportare cu privire la credite care să indice un nivel ridicat de risc asociat cu utilizarea serviciilor PayPal de către dvs.
 • Să utilizați un card de credit împreună cu contul dvs. PayPal pentru a vă acorda un avans în numerar (sau să ajutați alte persoane să facă acest lucru).
 • Să divulgați sau să distribuiți unui terț informațiile altui utilizator sau să utilizați aceste informații în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care primiți acordul expres al utilizatorului în acest scop.
 • Să trimiteți e-mailuri nesolicitate unui utilizator sau să utilizați serviciile PayPal pentru a încasa plăți pentru trimiterea sau ajutarea la trimiterea de e-mailuri nesolicitate către terți.
 • Să copiați, să reproduceți, să comunicați oricărui terț, să schimbați, să modificați, să afișați public, să încadrați sau să creați lucrări derivate din orice conținut din site-ul (site-urile) web PayPal fără acordul nostru sau al oricărui terț implicat, exprimat în scris.
 • Să divulgați parola (parolele) contului dvs. unei alte persoane și nici să utilizați parola altcuiva. Nu răspundem pentru pierderile suferite de dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea contului dvs. de către altă persoană decât dvs., ca urmare a utilizării necorespunzătoare a parolelor.
 • Să efectuați, să omiteți să efectuați sau să încercați să efectuați sau să omiteți să efectuați orice alt act sau fapt care poate interfera cu funcționarea corespunzătoare a serviciului PayPal sau a activităților desfășurate ca parte a serviciilor PayPal sau altfel decât în conformitate cu termenii din acest acord de utilizare.
 • Să solicitați sau să trimiteți o plată prin tranzacție personală pentru o tranzacție comercială.
 • Să permiteți ca utilizarea de către dvs. a serviciului PayPal să expună PayPal la riscul de nerespectare a obligațiilor PayPal privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului și a altor obligații regulamentare similare (inclusiv, dar fără a se limita la, situația în care nu putem verifica identitatea dvs. sau nu urmați pașii necesari ca să ridicați limita de trimitere, primire sau retragere sau atunci când expuneți PayPal la riscul de a i se aplica orice amendă regulamentară de către autoritățile europene, din SUA sau alte autorități pentru procesarea tranzacțiilor dvs.).
 • Să integrați sau să utilizați oricare dintre serviciile PayPal fără respectarea completă a tuturor cerințelor obligatorii care v-au fost comunicate prin intermediul oricărei integrări sau al ghidului programatorilor sau al altei documentații emise de PayPal periodic.
 • Să faceți publicitate, să promovați, să prezentați sau să descrieți PayPal Credit sau orice instrument de plată pe bază de credit având o marcă asociată PayPal clienților dvs. fără: (1) a obține, în prealabil, permisiunea regulamentară necesară în acest scop și (2) permisiunea prealabilă scrisă a PayPal și (dacă nu a PayPal) a emitentului creditului, în acest scop.
 • Să permiteți (sau să acționați într-un mod care ne determină să stabilim că există o probabilitate rezonabilă să permiteți) o încălcare a securității site-ului sau sistemelor dvs. care ar putea duce la divulgarea neautorizată a informațiilor clienților.

Sunteți de acord că implicarea în activitățile restricționate menționate mai sus diminuează siguranța accesului dvs. sau al altor clienți ai noștri și/sau utilizarea contului dvs. și a serviciilor noastre, în general.

Măsurile pe care le putem lua dacă vă implicați în orice activitate restricționată

În cazul în care credem că v-ați implicat în oricare dintre aceste activități, putem întreprinde în orice moment o serie de acțiuni pentru a proteja PayPal, clienții săi și alte persoane, la libera noastră alegere. Acțiunile pe care le putem întreprinde includ, dar nu se limitează la, următoarele:

 • Rezilierea acestui acord de utilizare oricând, la libera noastră alegere, limitarea contului dvs. și/sau închiderea sau suspendarea contului dvs., imediat și fără penalizări pentru noi.
 • Refuzarea furnizării serviciilor PayPal către dvs. în viitor.
 • În orice moment și fără nicio răspundere, suspendarea, limitarea sau anularea accesului dvs. la site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru, la contul dvs. PayPal sau la oricare dintre serviciile PayPal, inclusiv limitarea capacității dvs. de a plăti sau de a trimite bani cu oricare dintre metodele de plată asociate contului dvs. PayPal, restricționându-vă posibilitatea de a trimite bani sau de a face retrageri.
 • Blocarea banilor dvs. în măsura în care și atât timp cât este rezonabil necesar pentru a ne proteja de riscul răspunderii. Cu titlu de orientări neexhaustive, recunoașteți că:
 • Riscul de răspundere al PayPal în legătură cu plățile finanțate cu cardul pe care le primiți poate dura până când nu mai există riscul de soluționare a recuperării plății în favoarea plătitorului/cumpărătorului (așa cum este stabilit de regulile schemei de carduri). Acest lucru depinde de anumiți factori, inclusiv, dar fără a se limita la:
  • Tipul de bunuri sau servicii pentru care primiți plata.
  • Perioada de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor pentru care primiți plata (de exemplu, vânzările biletelor la un eveniment cu luni înainte de data evenimentului pot prezenta un risc mai mare și mai de durată de recuperare a plății decât vânzările majorității celorlalte articole sau servicii).
 • Riscul de răspundere al PayPal în legătură cu o revendicare sau o dispută care rezultă dintr-o plată pe care o primiți poate dura atât timp cât este necesar pentru ca părțile să soluționeze revendicarea sau disputa și toate contestațiile asociate cu acea revendicare sau dispută, în conformitate cu Protecția cumpărătorilor PayPal.
 • Riscul de răspundere al PayPal în legătură cu orice eveniment de insolvență pe care îl suportați poate dura atât timp cât și în măsura în care legile aplicabile insolvenței dvs. impun PayPal restricții în ceea ce privește acțiunile pe care le poate iniția în instanță împotriva dvs.
 • Dacă permiteți ca soldul contului dvs. PayPal să reflecte o sumă datorată PayPal, riscul de răspundere al PayPal poate dura atât timp cât și în măsura în care datorați suma respectivă către PayPal.
 • Blocarea contului dvs. PayPal și/sau blocarea oricăror fonduri în contul de rezervă (inclusiv, dar fără a se limita la, mai mult de 180 de zile, dacă PayPal solicită astfel, în cazul în care drepturile PayPal decurg din implicarea dvs. în activitatea restricționată).
 • Refuzarea oricărei tranzacții individuale de plată în orice moment, pentru orice motiv, fiind necesar să se comunice doar faptul refuzului, motivele refuzului și modul în care puteți rezolva problema, dacă este posibil, la cerere și cu condiția să nu fie interzis prin lege.
 • Inversarea unei plăți (inclusiv, dacă este cazul, către sursa de finanțare a expeditorului).
 • Intentarea de acțiuni în instanță împotriva dvs.
 • Suspendarea eligibilității dvs. pentru programul Protecția cumpărătorilor PayPal și/sau programul Protecția vânzătorilor PayPal (inclusiv retroactiv).
 • Contactarea terților și dezvăluirea detaliilor activităților restricționate în modul prevăzut în Declarația noastră de confidențialitate.
 • Solicitarea sau actualizarea informațiilor inexacte pe care ni le-ați furnizat.
 • Solicitarea de la dvs. a informațiilor sau documentelor în vederea verificării identității dvs. și/sau cu privire la bunurile sau serviciile pe care le-ați furnizat în baza unei tranzacții.
 • În cazul în care publicați conținut pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) web sau atunci când utilizați serviciile noastre, despre care PayPal consideră, la libera sa alegere, că încalcă orice lege, statut, ordonanță și/sau regulament, PayPal poate lua măsuri adecvate, inclusiv ștergerea sau eliminarea conținutului respectiv. Un exemplu de astfel de conținut este conținutul cu caracter terorist. PayPal nu răspunde pentru astfel de conținuturi publicate de utilizatorii săi, care reprezintă responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor PayPal.

Consultați și secțiunea de mai jos privind Răspunderea dvs.

Cu excepția cazului în care vă indicăm altfel, nu trebuie să utilizați sau să încercați să utilizați contul dvs. cât timp acesta este suspendat sau dacă a fost închis. Trebuie să vă asigurați că toate acordurile cu vânzătorii sau alți terți care implică plăți inițiate de către terți (inclusiv plățile în baza unui acord de facturare) inițiate din contul dvs. sunt anulate imediat în momentul încetării, suspendării sau închiderii contului dvs. Veți continua să răspundeți, în temeiul acestui acord de utilizare, în legătură cu toate taxele și alte sume suportate prin utilizarea contului dvs. în orice moment, indiferent de încetare, suspendare sau închidere.

Blocări, limitări și rezerve

Ce sunt blocările, limitările și rezervele?

În anumite circumstanțe, pentru a proteja PayPal și securitatea și integritatea rețelei de cumpărători și vânzători care utilizează serviciile PayPal, PayPal poate lua măsuri la nivel de cont sau la nivel de tranzacție. Dacă întreprindem oricare dintre acțiunile descrise aici, în mod normal, vă vom informa cu privire la acțiunile noastre, dar putem, dacă este rezonabil să procedăm astfel (de exemplu, dacă încălcați acest acord de utilizare sau considerăm că este recomandabil din motive de securitate), să întreprindem oricare dintre aceste acțiuni fără să vă informăm înainte.

Pentru a solicita informații în legătură cu o limitare, blocare sau rezervă asupra contului, trebuie să vizitați Centrul de soluționare sau să urmați instrucțiunile din notificarea noastră trimisă prin e-mail cu privire la respectiva limitare, blocare sau rezervă.

Confirmați și sunteți de acord că orice fonduri deținute în baza acestui acord de utilizare pot fi plasate în contul dvs. de rezervă și că ne veți furniza orice informații pe care le putem solicita în mod rezonabil pentru a ne permite să stabilim dacă riscul nu mai există.

Blocări

O blocare este o măsură pe care PayPal o poate lua în anumite circumstanțe, fie la nivelul tranzacției, fie la nivelul contului. Când PayPal aplică o blocare asupra unei sume de plată, banii nu sunt disponibili nici pentru expeditor, nici pentru beneficiar. PayPal analizează mai mulți factori înainte de a efectua o blocare a unei plăți, inclusiv: deținerea contului, activitatea tranzacțiilor, tipul afacerii, disputele anterioare cu clienții și satisfacția generală a clienților. Printre situațiile comune în care PayPal va bloca plăți se află cele în care avem motive întemeiate să credem că:

 • Tranzacțiile au un risc mai mare, ceea ce se poate întâmpla atunci când tranzacția implică vânzarea de bunuri sau servicii dintr-o categorie cu risc ridicat sau alte fapte cunoscute de noi care, de obicei, au ca rezultat un număr crescut de recuperări ale plăților, alte revendicări sau dispute ori existența unei implicări frecvente în fraude sau activități ilegale.
 • A apărut o modificare bruscă și anormală a activității de vânzare a deținătorului unui cont PayPal, inclusiv o creștere a numărului de recuperări ale plăților, inversări sau reclamații ale cumpărătorilor primite în legătură cu un astfel de cont PayPal.
 • Un cont PayPal este utilizat în legătură cu activități restricționate.
 • Este posibil ca un cont PayPal implicat în tranzacție să fi fost compromis sau sunt utilizate pentru plată detalii financiare (privind banca sau cardul de credit) furate sau o tranzacție nu a fost autorizată în mod corespunzător.
 • Un utilizator încearcă să trimită sau să retragă fonduri pe care le-a primit în mod fraudulos.
 • Un utilizator nu ne-a furnizat informații suficiente pentru a ne permite să verificăm identitatea sa sau identitatea întreprinderii sale și/sau utilizatorul are un istoric limitat al tranzacțiilor prin PayPal.
 • O plată trimisă către dvs. în calitate de vânzător este contestată ca fiind o plată care ar trebui anulată și inversată.
 • Cumpărătorul dvs. formulează o revendicare de recuperare a plății, de inversare sau de aplicare a Protecției cumpărătorilor PayPal pentru o plată primită de dvs.
 • Cumpărătorul dvs. formulează o revendicare în cadrul procesului de soluționare al unei piețe.
 • Există riscul inversării fondurilor din contul dvs. către sursa dvs. de finanțare.
 • Există un risc de răspundere (o listă neexhaustivă cu exemple de astfel de riscuri este prezentată în secțiunea Măsurile pe care le putem lua dacă vă implicați în orice activitate restricționată de mai sus).

Examinarea plății

Când identificăm o tranzacție cu risc potențial ridicat, analizăm mai îndeaproape tranzacția înainte de a permite să fie procesată. Acest lucru se poate întâmpla atunci când avem suspiciunea întemeiată potrivit căreia contul PayPal al plătitorului este utilizat în activități restricționate sau din alte motive pe care le stabilim la libera noastră alegere, în mod rezonabil. Astfel de situații pot include cazurile în care există un risc de răspundere (o listă neexhaustivă cu exemple de astfel de riscuri este prezentată în secțiunea Măsurile pe care le putem lua dacă vă implicați în orice activitate restricționată de mai sus).

Dacă o plată este supusă examinării, putem:

 • Să executăm ordinul de plată inițiat de cumpărător.
 • La libera noastră alegere, imediat după această executare, să restricționăm contul plătitorului.
 • Să aplicăm o blocare asupra plății în contul plătitorului.
 • Să notificăm beneficiarul cerându-i să întârzie livrarea achiziției plătite prin acea plată.

Dacă aveți calitatea de cumpărător, acest lucru poate întârzia primirea articolului pe care l-ați achiziționat. Dacă procesăm tranzacția, vom anunța vânzătorul și îi vom cere să expedieze articolul.

Dacă nu procesăm tranzacția, o vom anula și vă vom returna fondurile, exceptând cazul în care avem obligația legală de a lua alte măsuri.

Toate plățile pentru care procesul de examinare a plății a fost finalizat pot fi, în continuare, inversate în condițiile prezentului acord de utilizare, dar vor fi eligibile pentru programul Protecția vânzătorilor PayPal dacă îndeplinesc cerințele privind programul Protecția vânzătorilor PayPal. PayPal vă va notifica prin e-mail și/sau în fila cu istoricul tranzacțiilor din contul dvs. PayPal. O plată supusă procesului de examinare a plății reprezintă doar o verificare a plății și se aplică pentru a reduce riscul ca utilizatorii PayPal să primească tranzacții cu risc ridicat. O plată supusă procesului de examinare a plății nu reprezintă nici o verificare de către PayPal, nici o declarație a PayPal cu privire la relațiile comerciale, caracterul sau reputația unei părți la tranzacția de plată și nu ar trebui considerată o diminuare a respectului față de nicio persoană.

Blocări conform instrucțiunilor dvs.

Anumite funcționalități PayPal vă pot permite (fie direct, fie prin intermediul unei entități căreia îi permiteți să acționeze în numele dvs., cum ar fi o platformă de piață online pe care tranzacționați în calitate de vânzător) să ne transmiteți instrucțiunea de a bloca fondurile dvs. (inclusiv încasările plăților pe care le primiți folosind PayPal) în contul dvs. de rezervă.

Într-un astfel de caz, vă vom arăta starea de disponibilitate a acestor fonduri în soldul dvs. – descrierile stării pot fi diferite în funcție de funcționalitatea pe care ați folosit-o pentru a ne transmite instrucțiunea de a aplica blocarea. Vom debloca fondurile conform instrucțiunii primite de la dvs. (sau de la entitatea căreia i-ați permis să acționeze în numele dvs.), sub rezerva celorlalte dispoziții ale acestui acord de utilizare.

Limitări ale contului

Limitările sunt puse în aplicare pentru a proteja PayPal, cumpărătorii și vânzătorii atunci când observăm activități restricționate, un risc financiar crescut sau o activitate care ni se pare neobișnuită sau suspectă. Limitările ne ajută, de asemenea, să colectăm informațiile necesare pentru a menține deschis contul dvs. PayPal.

Există mai multe motive pentru care contul dvs. PayPal ar putea fi limitat, inclusiv în cazul în care avem motive să credem că:

 • Altă persoană ar putea să vă folosească contul PayPal fără știrea dvs.; în acest caz, vom limita contul pentru a vă proteja și vom analiza activitatea frauduloasă.
 • Altă persoană a folosit cardul sau contul dvs. bancar fără permisiunea dvs., de exemplu, dacă emitentul cardului dvs. de debit sau de credit sau banca dvs. ne avertizează în acest sens.
 • Ați încălcat acest acord de utilizare sau Politica de utilizare acceptabilă.
 • Performanța dvs. în calitate de vânzător indică un risc ridicat asociat contului dvs. PayPal. Printre exemple se numără: indicii ale performanțelor slabe ale vânzării, deoarece ați primit un număr neobișnuit de mare de revendicări și recuperări de plăți, vânzarea unui tip de produs cu totul nou sau cu costuri ridicate sau în cazul în care volumul dvs. de vânzări tipic crește rapid.
 • Există un risc de răspundere (o listă neexhaustivă cu exemple de astfel de riscuri este prezentată în secțiunea Măsurile pe care le putem lua dacă vă implicați în orice activitate restricționată de mai sus).

De asemenea, vă putem limita contul PayPal pentru a respecta legislația aplicabilă.

Pentru ca limitarea să poată fi eliminată, va trebui să rezolvați mai întâi orice problemă cu contul dvs. În mod normal, limitarea este eliminată după ce ne oferiți informațiile pe care vi le solicităm. Cu toate acestea, dacă credem, în mod rezonabil, că riscul continuă să existe după ce ne-ați furnizat aceste informații, putem lua măsuri pentru a proteja PayPal, utilizatorii noștri, un terț sau pe dvs. de inversări, comisioane, amenzi, penalizări, riscuri legale și/sau de reglementare și orice altă răspundere.

Rezerve

Sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile, putem aplica o rezervă asupra contului dvs. PayPal în orice moment, dacă credem că poate exista un nivel ridicat de risc asociat cu dvs., cu contul dvs. PayPal, cu modelul dvs. de afaceri sau cu tranzacțiile dvs. Dacă aplicăm o rezervă asupra contului dvs. PayPal, aceasta înseamnă că toate sau o parte din fondurile din contul dvs. PayPal sunt rezervate ca fiind indisponibile pentru retragere cu scopul de a vă proteja împotriva riscului ca tranzacțiile efectuate de dvs. să fie inversate sau invalidate sau împotriva oricărui alt risc legat de contul dvs. PayPal sau de utilizarea serviciilor PayPal. Decidem dacă vom aplica o rezervă pe baza unei serii de factori, inclusiv informații de care dispunem atât din surse interne, cât și de la terți.

PayPal ia în considerare o listă de factori neexclusivi și, totodată, dacă și cum s-au modificat acești factori de-a lungul timpului, inclusiv:

 • De cât timp vă desfășurați activitatea.
 • Dacă în sectorul dvs. de activitate există o probabilitate mai mare de recuperare a plăților.
 • Istoricul procesării plăților dvs. cu PayPal și alți furnizori.
 • Istoricul întreprinderii dvs. și/sau al creditului personal.
 • Termenele dvs. de livrare.
 • Dacă aveți un număr de returnări, recuperări de plăți, revendicări sau dispute care depășește media.

Există două tipuri de rezerve care pot fi aplicate asupra contului dvs. PayPal și se poate aplica un singur tip sau se pot aplica ambele în același timp:

 • O Rezervă rulantă este o rezervă în care se reține un procent din fiecare tranzacție pe care o primiți în fiecare zi și care se eliberează ulterior într-o perioadă predeterminată. De exemplu, rezerva dvs. ar putea fi stabilită la 10% și menținută pentru o perioadă de rulare de 90 de zile, ceea ce înseamnă că 10% din banii primiți în ziua 1 sunt păstrați și apoi eliberați în ziua 91, 10% din banii primiți în ziua 2 sunt păstrați până în ziua 92 etc. Rezervele rulante reprezintă cel mai obișnuit tip de rezervă.
 • O Rezervă minimă reprezintă o sumă minimă specifică de fonduri pe care vi se solicită să o păstrați la dispoziție în soldul dvs. în orice moment. Rezerva minimă fie este constituită ca sumă depusă în avans și o singură dată (denumită și Rezervă în avans), fie este stabilită în regim continuu din procentele din vânzări până la atingerea rezervei minime, la fel ca o rezervă rulantă.

Dacă aplicăm o rezervă asupra fondurilor din contul dvs. PayPal, banii vor fi mutați în contul dvs. de rezervă și vor fi afișați ca fiind „în așteptare”, iar noi vă vom informa în acest sens.

Dacă modificăm rezerva din cauza unei modificări în evaluarea noastră a riscurilor, vă vom informa și în această privință.

Veți întreprinde, pe cheltuiala dvs., orice acțiune suplimentară necesară pentru a stabili o rezervă sau o altă formă de garanție într-un mod rezonabil stabilit de noi. Acest lucru poate implica încheierea oricăror documente necesare și înregistrarea oricărei forme de document solicitat în mod rezonabil de noi pentru a ne permite să perfectăm orice formă de garanție.

ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Vă recomandăm insistent să vă monitorizați periodic și cu atenție contul.

Dacă întâmpinați o problemă…

Dacă aveți vreun motiv să credeți că a apărut o problemă cu contul dvs. sau cu serviciul nostru, urmați acești pași:

Pasul 1: Încercați să identificați tipul de problemă:

 • Plată neașteptată în baza unui acord de facturare

  În acest caz, ați încheiat un acord de facturare, dar a fost trimisă o plată din contul dvs. către un alt cont PayPal în baza acelui acord de facturare și:

  • Nu ați convenit cu beneficiarul în prealabil suma exactă de plată.
  • Suma de plată s-a dovedit a fi mai mare decât cea la care vă așteptați în mod rezonabil să o plătiți pe baza cheltuielilor anterioare și a celorlalte circumstanțe.
 • Plată incorectă

  În acest caz, s-a trimis o plată din contul dvs. către un alt cont PayPal, dar plata nu a fost trimisă așa cum ați specificat când ne-ați solicitat să o efectuăm (de exemplu, suma de plată a fost greșită, plata a întârziat, beneficiarul nu a fost cel corect) sau ați primit o astfel de plată.

 • Problemă de securitate/fraudă
  • Tranzacție neautorizată

   În acest caz, o plată trimisă din contul dvs. nu a fost autorizată de dvs. (sau de către orice persoană autorizată să efectueze plăți în numele dvs.).

  • Un alt tip de problemă de securitate/fraudă

   În acest caz, a existat o altă problemă de securitate sau fraudă, precum:

   • S-a identificat o altă accesare neautorizată a contului dvs.
   • Parola dvs. sau codul dvs. PIN a fost compromis(ă).
   • Un dispozitiv pe care l-ați folosit pentru a accesa serviciile noastre s-a pierdut, a fost furat sau dezactivat.
 • Alt tip de problemă

  În acest caz, a existat un alt tip de problemă cu contul dvs. sau cu serviciul nostru, care nu a fost menționat mai sus. De exemplu, este posibil ca noi să fi comis o eroare de fapt, de calcul sau matematică în legătură cu contul dvs. PayPal atunci când ați adăugat bani în contul dvs. PayPal sau ați retras bani din acesta.

  Dacă o achiziție pe care ați plătit-o prin PayPal nu a fost conformă cu descrierea sau nu ați primit articolul achiziționat, se poate aplica Protecția cumpărătorilor PayPal, nu această secțiune. Consultați secțiunea Protecția cumpărătorilor PayPal pentru a afla cum să gestionați aceste probleme specifice.

Pasul 2: Dați-ne mai multe detalii despre această problemă

Contactați-ne cât mai curând posibil pentru a ne aduce la cunoștință problema (inclusiv tipul de problemă pentru care ne contactați, astfel încât să vă putem ajuta cât mai repede). Puteți raporta o problemă, iniția o dispută sau răspunde unei dispute formulate de un alt utilizator în Centrul de soluționare.

Trebuie să ne oferiți toate informațiile pe care le solicităm în mod rezonabil cu privire la circumstanțele problemei și să luați toate măsurile rezonabile pe care le solicităm pentru a ne ajuta în investigația noastră.

Dacă ne comunicați verbal problema dvs., este posibil să vă solicităm să raportați problema în scris în termen de zece Zile lucrătoare după aceea.

Este posibil să furnizăm terților informații pe care le considerăm relevante în astfel de circumstanțe, în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate.

Cum vă putem ajuta...

Sub rezerva celorlalte secțiuni ale prezentului acord de utilizare, ne propunem să investigăm problema și să colaborăm cu dvs. pentru a o rezolva în termen de 60 de zile. În cazul în care problema a fost cauzată de faptul că nu am reușit să furnizăm serviciile prevăzute în prezentul contract de utilizare astfel cum am convenit, de exemplu, a fost efectuată o plată incorectă, așa cum s-a explicat mai sus, atunci, sub rezerva prezentului contract de utilizare și a cerințelor de mai jos, putem:

 • să remediem eroarea pe care ați identificat-o;
 • să rambursăm o parte din orice comisioane pe care le-ați plătit proporțional cu eroarea respectivă;
 • să prestăm din nou serviciul; sau
 • să returnăm suma plătită.

De asemenea, dacă problema dvs. constă în:

 • O plată neașteptată în baza unui acord de facturare, în termen de zece Zile lucrătoare după ce ne-ați informat în această privință:
  • Fie vă vom rambursa valoarea plății.
  • Fie vă vom explica de ce nu vă putem rambursa plata.
 • O plată incorectă către un alt cont PayPal:
  • Vom depune eforturi imediate pentru a urmări plata și pentru a vă notifica rezultatul, fără costuri pentru dvs.
  • Vă vom compensa cât mai curând posibil (și, în orice caz, cel târziu până la sfârșitul Zilei lucrătoare după ce ne aduceți la cunoștință problema), readucând contul dvs. în starea în care ar fi fost în cazul în care plata incorectă ar fi fost trimisă așa cum a specificat efectiv expeditorul. Acest lucru înseamnă că:
   • Dacă, în urma plății incorecte, aveți mai puțini bani decât ați fi avut în cazul în care plata s-ar fi efectuat așa cum s-a specificat efectiv, vom credita diferența în contul dvs.
   • Dacă, în urma plății incorecte, aveți mai mulți bani decât ați fi avut în cazul în care plata s-ar fi efectuat așa cum s-a specificat efectiv, putem debita fondurile suplimentare din contul dvs.
  • Vom rambursa în contul dvs. pierderile și daunele pe care le-ați suferit în mod direct și previzibil în mod rezonabil în urma plății incorecte.
 • O tranzacție neautorizată către un alt cont PayPal, cât mai curând posibil (și, în orice caz, cel târziu până la sfârșitul Zilei lucrătoare după ce ne aduceți la cunoștință problema), vă vom readuce contul în situația în care s-ar fi aflat dacă plata nu s-ar fi efectuat. Acest lucru poate include o rambursare a plății dvs.

Când nu vă putem despăgubi...

Nu aveți dreptul la nicio compensație financiară din partea noastră, așa cum s-a indicat mai sus și ne veți datora (și putem inversa din contul dvs.) orice compensație pe care ați primit-o deja de la noi dacă:

 • Nu ne furnizați toate informațiile pe care le-am solicitat în mod rezonabil cu privire la circumstanțele problemei (inclusiv, dacă ne comunicați problema dvs. verbal, nu vă conformați solicitării noastre de a comunica problema dvs. în scris în termen de 10 Zile lucrătoare).
 • Nu luați toate măsurile rezonabile pe care le solicităm ca să ne ajutați în investigația noastră.
 • Primiți (ați primit) compensații de la banca dvs.
 • Putem demonstra că ați acționat în mod fraudulos.
 • Putem demonstra că anumite circumstanțe mai presus de controlul nostru (de exemplu, incendii sau inundații sau pierderea conexiunii la internet) au cauzat problema, în pofida precauțiilor noastre rezonabile.
 • Avem alte motive să credem că nu există nicio problemă care să vă dea dreptul la compensație.
 • În ceea ce privește următoarele probleme specifice:

Plată neașteptată în baza unui acord de facturare

Plată incorectă

Tranzacție neautorizată

Ne informați despre problemă după mai mult de 8 săptămâni de la efectuarea plății; sau

Ați acceptat să efectuăm plata dvs. și detaliile au fost puse la dispoziția dvs. de către noi sau de către comerciant cu cel puțin 4 săptămâni înainte de efectuarea plății.

Ne informați despre problemă după mai mult de 13 săptămâni de la efectuarea plății; sau

Putem dovedi că ne-ați oferit detalii greșite privind plata; sau

Putem demonstra că plata a fost trimisă așa cum a specificat plătitorul atunci când plătitorul ne-a solicitat să o efectuăm; sau

Fără nicio vină a noastră, nu ați avut suficient sold PayPal pentru a finaliza plata; sau

Putem demonstra că sistemul nostru nu funcționa corespunzător și că știați acest lucru atunci când ați început tranzacția; sau

O întârziere pe care ați revendicat-o drept cauză a plății incorecte a rezultat de fapt din aplicarea de către PayPal a unei blocări, limitări sau rezerve în temeiul acestui acord de utilizare

Ne informați despre problemă după mai mult de 13 săptămâni de la efectuarea plății; sau

Putem demonstra că plata a fost efectuată pentru că nu v-ați protejat contul, fie intenționat, fie din neglijență gravă (de exemplu, ați ales cu foarte mare neglijență să comunicați ID-ul și/sau parola/PIN-ul PayPal altei persoane); sau

A apărut o altă problemă de securitate/fraudă și nu ne-ați informat despre aceasta. Nu vă vom plăti despăgubiri pentru plățile neautorizate efectuate din contul dvs. înainte de a ne informa despre respectiva problemă.

Uneori, se întâmplă să fim primii care constatăm problema. Dacă trebuie să vă anunțăm despre această problemă, în mod normal o vom face prin Centrul de mesagerie securizată, unde trebuie să vă conectați cu contul dvs. pentru a putea avea acces. Dacă trebuie să luați măsuri urgente, putem folosi și alte modalități, precum e-mailul, pentru a solicita luarea măsurilor.

Dacă o plată a fost efectuată de noi către sursa dvs. de finanțare din greșeală și/sau pe lângă compensația pe care o primiți (ați primit-o) de la banca dvs., putem corecta greșeala/plata debitând sau creditând (după caz) sursa (sursele) dvs. de finanțare corespunzătoare. Dacă debitarea sursei dvs. de finanțare corespunzătoare nu reușește, putem folosi și alte surse de plată pe care le aveți înregistrate în contul dvs. PayPal pentru a recupera suma plătită. Se va aplica ierarhia surselor de plăți definită în secțiunea Finanțarea plăților pe care le trimiteți din contul dvs. Dacă, totuși, nu putem recupera suma tranzacției, ne putem exercita drepturile menționate în secțiunea intitulată Drepturile noastre.

Reclamații

Raportarea disputelor dintre dvs. și PayPal cu privire la serviciile noastre

Contactați-ne pentru raportarea disputelor dintre dvs. și PayPal cu privire la serviciile noastre.

Dacă apare o dispută între dvs. și PayPal, obiectivul nostru este să cunoaștem și să rezolvăm problemele dvs. și, dacă nu reușim să facem acest lucru spre satisfacția dvs., să vă oferim un mijloc neutru și rentabil de a soluționa rapid disputa.

Ne vom propune să răspundem la reclamația dvs. cât mai repede posibil. În cazul în care reclamația dvs. se referă la serviciile de plată pe care vi le furnizăm, preconizăm un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare, însă acest lucru poate fi prelungit la 35 de zile lucrătoare, în cazul în care nu putem răspunde din motive independente de controlul nostru. În cazul reclamațiilor care nu au legătură cu serviciile de plată, vă vom răspunde cât mai repede posibil și în orice termen impus de lege. Dacă există o întârziere a răspunsului nostru la reclamația dvs., vă vom trimite o actualizare și vă vom ține la curent cu termenul limită până la care vă puteți aștepta să primiți răspunsul nostru. Vom procesa orice reclamații în mod gratuit.

Dacă rezultatul procesului de reclamație nu vă satisface...

Dacă rezultatul oricărei reclamații cu privire la serviciile noastre, după finalizarea procesului de transmitere a reclamației la nivelul superior, nu vă satisface, puteți să vă adresați unuia dintre următoarele servicii independente:

 • Centrul European al Consumatorilor (ECC-Net) (dacă sunteți consumator). Puteți obține informații suplimentare referitoare la ECC-Net și modul în care puteți contacta Centrul în vederea soluționării alternative a unei dispute la (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_ro).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisia de supraveghere pentru Sectorul financiar – „CSSF”). CSSF este autoritatea responsabilă pentru supravegherea prudențială a companiilor din sectorul financiar din Luxemburg, asemenea nouă. Puteți contacta CSSF la adresa 283 Route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Luxemburg. Puteți obține informații suplimentare referitoare la CSSF și modul în care puteți contacta Comisia la: http://www.cssf.lu sau vizitând site-ul Platformei europene de soluționare online a litigiilor la https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Pentru consumatorii rezidenți în Republica Cehă, autoritatea de soluționare alternativă a unei dispute în ceea ce privește disputele cu furnizorii de servicii de plată este Arbitrul financiar și Oficiul arbitrului financiar (www.finarbitr.cz) în măsura permisă și în domeniul de aplicare stabilit prin Legea nr. 229/2002 Coll. privind arbitrul financiar, astfel cum a fost modificată.
 • Pentru rezidenții din Lituania, Banca Lituaniei (dacă sunteți consumator). Puteți depune o reclamație la autoritatea în cauză de soluționare a unei dispute în afara instanței, care gestionează reclamațiile consumatorilor din Lituania, unde furnizăm serviciile noastre. Puteți contacta Banca Lituaniei la adresa Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lituania. Puteți obține informații suplimentare referitoare la Banca Lituaniei și modul în care o puteți contacta la: https://www.lb.lt sau vizitând site-ul Platformei europene de soluționare online a litigiilor la  https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Pentru rezidenții din Letonia:
  • Comisia pentru piețele financiare și de capital (în letonă – Finanšu un kapitāla tirgus komisija) (dacă nu sunteți consumator). Comisia pentru piețele financiare și de capital este autoritatea responsabilă cu supravegherea companiilor din sectorul financiar din Letonia, asemenea nouă. Puteți obține informații suplimentare referitoare la Comisia pentru piețele financiare și de capital și modul în care puteți contacta Comisia la (https://www.fktk.lv/en/).
  • Centrul pentru protecția drepturilor consumatorilor (în letonă – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) (dacă sunteți consumator). Puteți obține informații suplimentare referitoare la Centrul pentru protecția drepturilor consumatorilor și modul în care puteți contacta Centrul la (https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu).
  • Ombudsmanul Asociației Financiare a Letoniei (în letonă – Finanšu Nozares Asociācija). Puteți obține informații suplimentare referitoare la Ombudsmanul Asociației Financiare a Letoniei și modul în care îl puteți contacta la (https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/).
 • Pentru rezidenții din România:
  • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) (dacă sunteți consumator). Puteți obține informații suplimentare referitoare la ANPC și modul în care puteți contacta autoritatea la https://anpc.ro/.
  • Banca Națională a României (BNR). Puteți contacta BNR la adresa din strada Lipscani 25, sectorul 3, București, România. Puteți obține informații suplimentare referitoare la BNR și modul în care puteți contacta BNR la: https://www.bnr.ro/Home.aspx.

PayPal nu vă va percepe niciun comision pentru transmiterea reclamației dvs. privind furnizarea de servicii de plată către oricare dintre serviciile independente menționate mai sus.

ACORD DE UTILIZARE PAYPAL

Alte clauze

Comunicările dintre dvs. și noi

Contactați-ne

Ne puteți contacta:

 • în scris, prin poștă, la sediul central: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, Luxemburg.
 • accesând pagina noastră Contactați-ne, unde puteți:
  • să faceți clic pe linkul „Trimiteți-ne un e-mail” pentru a ne contacta online;
  • să faceți clic pe linkul „Sunați-ne” pentru a obține numărul nostru de telefon în cazul în care doriți să ne sunați.
 • prin e-mail la enquiry@paypal.com.

Trebuie să ne trimiteți notificările juridice în legătură cu acest acord de utilizare prin poștă.

Notificări adresate dvs.

Sunteți de acord că vă putem pune la dispoziție notificări sau alte informații prin postarea acestora pe site-ul (site-urile) web PayPal (inclusiv prin publicarea de informații la care aveți acces doar dvs. prin autentificare în contul dvs.), prin trimiterea acestora la adresa de e-mail indicată în contul dvs., prin trimiterea acestora la adresa poștală indicată în contul dvs., contactându-vă prin telefon sau prin trimiterea unui mesaj „text”/SMS. Pentru a primi comunicări și informații referitoare la serviciile noastre, trebuie să aveți acces la internet și o adresă de e-mail. Cu excepția modificărilor aduse prezentului acord de utilizare, se va considera că ați primit o astfel de notificare în termen de 24 de ore de la momentul în care este postată pe site-ul (site-urile) web PayPal sau vă este trimisă prin e-mail. Dacă notificarea este trimisă prin poștă, vom considera că ați primit-o după 3 Zile lucrătoare de la data la care a fost trimisă. Ne rezervăm dreptul să vă închidem contul PayPal dacă vă retrageți consimțământul de a primi comunicări electronice.

Divulgarea motivelor acțiunilor noastre

Decizia noastră cu privire la blocările, limitările, rezervele și orice alte acțiuni pe care le întreprindem în baza acestui acord de utilizare, indiferent dacă acestea restricționează sau extind accesul dvs. la serviciile, infrastructura, site-urile web, programele software sau sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile noastre), indiferent dacă sunt operate de noi sau în numele nostru (inclusiv, dar fără a se limita la, orice blocaje, limitări, suspendări, rezilieri, blocări și rezerve) se poate baza pe criterii confidențiale esențiale pentru gestionarea de către noi a riscurilor și pentru protecția PayPal, a clienților noștri și/sau a furnizorilor noștri de servicii. Putem utiliza instrumente proprietare de modelare a fraudelor și riscurilor atunci când evaluăm riscul asociat contului dvs. PayPal. De asemenea, legislația sau o autoritate guvernamentală ne poate restricționa dreptul de a vă divulga anumite informații despre astfel de decizii. Nu avem obligația de a vă divulga detalii despre modul în care gestionăm riscurile sau despre procedurile noastre de securitate.

Drepturile noastre

Garanție reală

Pentru a garanta executarea de către dvs. a prezentului acord de utilizare, ne acordați un drept legal asupra fondurilor din contul dvs. PayPal ca garanție pentru orice sumă pe care ne-o puteți datora. Acest drept este denumit în termeni juridici „drept de retenție” și „garanție reală” având ca obiect contul dvs. PayPal.

Conturi inactive

În cazul în care contul dvs. PayPal este inactiv timp de cel puțin 12 luni consecutive, este posibil să percepem un comision de inactivitate pentru servicii anual. Inactivitatea înseamnă că nu v-ați autentificat în contul dvs. PayPal și că nu ați utilizat în niciun mod contul dvs. PayPal pentru a trimite, a primi sau a retrage bani.

Această prevedere și comisionul de inactivitate nu se aplică conturilor personale înregistrate în Grecia și conturilor înregistrate în Malta.

Răspunderea dvs.

Răspundeți pentru toate inversările, recuperările de plăți, revendicările, comisioanele, amenzile, penalizările și orice alte obligații suportate de PayPal, de orice utilizator PayPal sau de orice terț, cauzate de sau rezultate din încălcarea de către dvs. a acestui acord de utilizare și/sau utilizarea de către dvs. a serviciilor PayPal în pofida rezilierii, suspendării sau închiderii și sunteți de acord să rambursați către PayPal, un utilizator sau un terț oricare dintre și toate sumele pe care le-au suportat astfel.

Rambursarea sumelor pentru care răspundeți

Sunteți de acord că putem compensa oricare dintre sumele disponibile în conturile deținute sau controlate de dvs. cu orice comisioane, taxe sau alte sume pe care ni le datorați și orice astfel de sume pe care le datorați afiliaților noștri, așa cum sunt definiți în secțiunea Despăgubire și limitarea răspunderii de mai jos (inclusiv, fără limitare, în legătură cu orice servicii furnizate de un astfel de afiliat). În termeni simpli, dreptul nostru de a compensa înseamnă că putem deduce astfel de comisioane, taxe sau alte sume menționate în această secțiune dintr-un sold al unui cont PayPal deținut sau controlat de dvs.

Dacă nu există fonduri suficiente în soldul dvs. pentru a acoperi sumele pentru care răspundeți, ne rezervăm dreptul de a încasa suma pe care ne-o datorați prin deducerea sumei (sau a oricărei părți din aceasta) din orice plăți primite în contul dvs. PayPal sau din banii pe care îi adăugați în acesta. În caz contrar, sunteți de acord să ne rambursați aceste sume prin alte mijloace. De asemenea, putem recupera sumele pe care ni le datorați prin proceduri judiciare, inclusiv, fără limitare, prin utilizarea unei agenții de recuperare a creanțelor.

Subrogarea în drepturi

Dacă PayPal invalidează și inversează o plată pe care ați efectuat-o către un beneficiar (fie la inițiativa dvs., fie în alt mod), sunteți de acord cu faptul că PayPal își asumă față de beneficiar și terți drepturile dvs. legate de plată și poate exercita aceste drepturi direct sau în numele dvs., la libera alegere PayPal. Acest procedeu este cunoscut în termeni juridici drept „subrogare” sau „cesiunea” către PayPal a drepturilor dvs. față de beneficiar și terți în legătură cu plata.

Clauza de nerenunțare la drepturi

Omisiunea noastră de a acționa în legătură cu o încălcare a oricăreia dintre obligațiile dvs. în baza acestui acord de utilizare nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a acționa în legătură cu încălcări ulterioare sau similare.

Informații despre dvs.

Putem solicita informații de la dvs., după cum avem nevoie în mod rezonabil, pentru a ne facilita acțiunile descrise în prezentul acord de utilizare, care ne permit să reducem riscul de fraudă sau să respectăm obligațiile noastre legale (inclusiv cele legate de combaterea spălării banilor). Trebuie să răspundeți la aceste solicitări în timp util. Vă putem solicita să ne trimiteți documente de identificare și informații despre situația dvs. financiară și operațiunile dvs. (cum ar fi cele mai recente situații financiare și extrase privind activitatea comercianților) prin fax, prin e-mail sau prin alt mijloc, pe cheltuiala dvs.

Despăgubire și limitarea răspunderii

În această secțiune și în secțiunea Proprietatea intelectuală, folosim termenul „PayPal” pentru a ne referi la noi [PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.], la compania noastră mamă, PayPal Holdings, Inc., la afiliații noștri și la orice persoană care lucrează pentru noi sau pentru aceștia sau care este autorizată să acționeze în numele nostru sau al acestora. Afiliații noștri reprezintă fiecare entitate pe care o controlăm, de care suntem controlați sau împreună cu care ne aflăm sub control comun. Orice persoană care lucrează pentru noi sau pentru afiliații noștri sau care este autorizată să acționeze în numele nostru sau al acestora poate fi fiecare dintre administratorii, directorii, angajații, agenții, asociații în cadrul unei asocieri în participație, furnizorii de servicii și alți furnizori ai noștri sau ai afiliaților noștri.

Despăgubire dacă nu sunteți consumator

Dacă nu sunteți consumator, aveți obligația să despăgubiți PayPal pentru acțiunile legate de contul dvs. PayPal și de utilizarea serviciilor PayPal de către dvs.

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere PayPal împotriva oricărei revendicări sau cereri (inclusiv cheltuieli de judecată rezonabile) efectuate sau suportate de orice terț din cauza sau ca urmare a:

 • încălcării de către dvs. a acestui acord de utilizare;
 • utilizării necorespunzătoare de către dvs. a serviciilor PayPal;
 • încălcării de către dvs. a oricărei legi sau a oricărui drept al unui terț;
 • acțiunilor sau omisiunilor oricărui terț căruia îi oferiți permisiuni să utilizeze în numele dvs. contul dvs. PayPal sau să acceseze în numele dvs. site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau oricare dintre serviciile PayPal.

Responsabilitatea dvs. pentru pierderi și costuri dacă sunteți consumator

Dacă sunteți consumator, veți fi responsabil pentru orice pierderi, cheltuieli sau alte costuri suportate de PayPal care sunt cauzate de intenția sau neglijența dvs.:

 • încălcarea de către dvs. a prezentului Acord de utilizare;
 • utilizarea necorespunzătoare de către dvs. a serviciilor PayPal;
 • încălcarea oricărei legi; sau
 • încălcarea drepturilor unei terțe părți (aceasta ar putea include, de exemplu, încălcarea drepturilor de autor sau mărcilor comerciale ale altei persoane).

Veți fi, de asemenea, responsabil pentru orice pierderi, cheltuieli sau alte costuri suportate de PayPal apărute ca urmare a acțiunilor sau omisiunilor oricărui terț căruia îi oferiți în mod intenționat sau neintenționat permisiuni să utilizeze în numele dvs. contul dvs. PayPal sau să acceseze în numele dvs. site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau oricare dintre serviciile PayPal.

Nu veți fi răspunzător pentru pierderile, cheltuielile sau alte costuri suportate de PayPal care nu sunt previzibile sau tipice în temeiul prezentului Acord de utilizare.

Limitarea răspunderii

Dacă sunteți consumator, această secțiune nu vi se aplică

Răspunderea PayPal este limitată în ceea ce privește contul dvs. PayPal și utilizarea serviciilor PayPal de către dvs. În niciun caz, PayPal nu va răspunde pentru:

 • profit nerealizat direct sau indirect;
 • orice daune speciale, incidentale sau subsecvente (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de date sau pierderi de oportunități de afaceri),

care decurg din sau în legătură cu site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru, oricare dintre serviciile PayPal sau acest acord de utilizare (care decurg în orice mod, inclusiv din neglijență), dacă și în măsura în care legea nu interzice acest lucru.

Răspunderea noastră față de:

 • dvs. sau
 • orice terț,

în orice circumstanță, se limitează la valoarea reală a daunelor directe (excluzând profitul nerealizat direct), dacă și în măsura în care legea nu interzice această limitare.

De asemenea, în măsura permisă de legea aplicabilă, PayPal nu răspunde, iar dvs. sunteți de acord să nu trageți la răspundere PayPal pentru orice daune sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de bani, fond comercial sau reputație, profituri sau alte pierderi intangibile sau orice daune speciale, indirecte sau subsecvente) care rezultă direct sau indirect din:

 • utilizarea de către dvs. sau incapacitatea dvs. de a utiliza site-urile noastre, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza orice serviciu PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau oricare dintre serviciile PayPal;
 • întârzieri sau întreruperi ale site-urilor noastre web, programelor noastre software, sistemelor noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza orice serviciu PayPal) operate de noi sau în numele nostru și ale oricăror servicii PayPal;
 • viruși sau alte programe software dăunătoare ca urmare a accesării site-urilor noastre web, programelor noastre software, sistemelor noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza orice serviciu PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau a oricărui serviciu PayPal sau a oricărui site web sau serviciu asociat cu site-urile noastre web, programele noastre software sau oricare din serviciile PayPal;
 • glitch-uri, buguri, erori sau inexactități de orice fel în site-urile noastre web, programele noastre software, sistemele noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza oricare dintre serviciile PayPal) operate de noi sau în numele nostru sau în orice serviciu PayPal sau în informațiile și grafica extrase din acestea;
 • conținutul, acțiunile sau omisiunile terților;
 • o suspendare sau o altă acțiune întreprinsă cu privire la contul dvs. PayPal;
 • necesitatea ca dvs. să vă modificați practicile, conținutul sau comportamentul ori pierderea oportunităților dvs. de afaceri ori incapacitatea dvs. de a face afaceri ca urmare a modificărilor aduse acestui acord de utilizare sau politicilor PayPal.

Răspunderea noastră față de consumatori

Consumatorii nu pot solicita despăgubiri de la noi, cu excepția daunelor pe care le provocăm ca urmare a:

 • vătămării vieții, membrelor sau sănătății;
 • încălcării intenționate sau din neglijență gravă a obligațiilor noastre față de dvs.;
 • încălcării din neglijență de către noi a obligațiilor contractuale materiale (și anume obligații necesare pentru a vă furniza serviciile noastre, așa cum se prevede în prezentul Acord de utilizare);

Suntem răspunzători pentru daunele menționate la al treilea punct de mai sus numai dacă acestea sunt previzibile sau tipice în temeiul prezentului Acord de utilizare. De exemplu, dauna este previzibilă dacă este o consecință evidentă a unei încălcări PayPal sau dacă a fost avută în vedere de dvs. și de PayPal în momentul în care ați încheiat prezentul Acord de utilizare.

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru pierderile provocate de:

 • încălcarea acestui acord sau acțiuni ilegale; sau
 • evenimente inevitabile, imprevizibile în afara controlului nostru.

Inexistența garanției

Dacă sunteți consumator, această secțiune nu vi se aplică.

Serviciile PayPal sunt furnizate „ca atare” și fără nicio declarație sau garanție, fie ea expresă, implicită sau legală. PayPal își declină în mod expres răspunderea pentru orice garanții implicite privind:

 • titlul,
 • vandabilitatea,
 • adecvarea la un anumit scop,
 • inexistența contrafacerilor.

PayPal nu controlează în niciun fel produsele sau serviciile furnizate de vânzătorii care acceptă PayPal ca metodă de plată și nu poate asigura că un cumpărător sau un vânzător cu care efectuați tranzacții finalizează efectiv tranzacția sau este autorizat să o facă.

PayPal nu garantează accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la nicio parte a serviciilor PayPal.

Funcționarea site-urilor noastre, programelor noastre software sau sistemelor noastre (inclusiv orice rețele și servere utilizate pentru a furniza orice serviciu PayPal) operate de noi sau în numele nostru poate fi afectată de numeroși factori în afara controlului nostru.

PayPal va depune eforturi rezonabile pentru a asigura că solicitările de debitări și creditări electronice care implică conturi bancare, carduri de debit, carduri de credit și emitere de cecuri sunt procesate în timp util, dar PayPal nu face declarații și nu oferă garanții cu privire la intervalul de timp necesar pentru finalizarea procesării, deoarece serviciile PayPal depind de mulți factori în afara controlului nostru, cum ar fi întârzierile în sistemul bancar sau serviciul de corespondență internațională.

Unele țări nu permit excluderea garanțiilor implicite, prin urmare este posibil ca declarațiile precedente de declinare a răspunderii să nu se aplice în cazul dvs.

Nu putem garanta exactitatea informațiilor conținute în corespondența noastră, în rapoartele noastre, pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) și furnizate verbal de către administratorii, directorii și angajații noștri în toate circumstanțele și contextele și nu trebuie să vă bazați pe astfel de informații.

Trebuie să verificați cu atenție toată corespondența cu noi și să ne spuneți cât mai curând posibil dacă aceasta conține ceva care vi se pare greșit sau nerealizat în conformitate cu instrucțiunile dvs.

Garanția consumatorului

Dacă sunteți consumator:

PayPal nu controlează produsele sau serviciile furnizate de vânzătorii care acceptă PayPal ca metodă de plată și nu poate garanta că un cumpărător sau un vânzător cu care efectuați tranzacții finalizează efectiv tranzacția sau este autorizat să o facă.

PayPal nu garantează accesul continuu sau neîntrerupt la nicio parte a serviciilor PayPal sau la termenul în care vor fi finalizate plățile. Serviciile noastre pot depinde de terți și de alți factori în afara controlului nostru, cum ar fi sistemul bancar internațional, care ar putea duce la întârzieri sau întreruperi.

Exonerarea de răspundere a PayPal

Dacă aveți o dispută cu orice alt deținător al unui cont PayPal, exonerați PayPal de răspundere pentru oricare dintre și toate:

 • revendicările,
 • cererile,
 • daunele (efective și subsecvente),

de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, care rezultă în orice fel din sau în legătură cu astfel de dispute.

Dacă sunteți consumator, următoarele secțiuni nu vi se aplică:

Prin acceptarea acestei exonerări, renunțați în mod expres la orice protecție care ar limita în alt mod acoperirea acestei exonerări pentru a include numai acele revendicări pe care, poate, le cunoașteți sau suspectați că ar exista în favoarea dvs. în momentul în care ați fost de acord cu această exonerare.

Doar dvs. (și nu PayPal) răspundeți pentru înțelegerea și respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția dvs. specifică, ce vi s-ar putea aplica în legătură cu utilizarea serviciilor noastre de către dvs. (de exemplu, în legătură cu activitatea reglementată, activitatea licențiată, activitatea de export sau import, taxe sau tranzacții în valută).

Proprietatea intelectuală

Mărcile comerciale ale PayPal

„PayPal.com”, „PayPal” și toate siglele aferente serviciilor PayPal sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale PayPal sau ale furnizorilor de licență PayPal. Nu puteți să le copiați, să le imitați, să le modificați sau să le utilizați fără acordul prealabil scris al PayPal. De asemenea, toate anteturile de pagină, grafica personalizată, pictogramele butoanelor și scripturile sunt mărci de serviciu, mărci comerciale și/sau imagini comerciale ale PayPal. Nu puteți să le copiați, să le imitați, să le modificați sau să le utilizați fără acordul nostru scris în prealabil. Puteți utiliza siglele HTML furnizate de PayPal în scopul direcționării traficului web către serviciile PayPal. Nu puteți să alterați, să modificați sau să schimbați aceste sigle HTML în vreun fel, să le folosiți într-o manieră care prezintă în mod denaturat „PayPal” sau serviciile PayPal sau să le afișați în orice mod care presupune sponsorizarea sau aprobarea din partea PayPal. Toate drepturile, titlurile și interesele având ca obiect site-urile web PayPal, orice conținut al acestora, serviciile PayPal, tehnologia aferentă serviciilor PayPal și oricare dintre și toate tehnologiile și orice conținut, create sau derivate din oricare dintre cele menționate mai sus, reprezintă proprietatea exclusivă a PayPal și a furnizorilor săi de licență.

Acordarea de licență – generalități

Dacă utilizați software PayPal, cum ar fi un API, un kit de instrumente pentru dezvoltatori sau o altă aplicație software care poate include software furnizat de furnizorii noștri de servicii sau integrat cu software, sisteme sau servicii ale acestora, pe care le-ați descărcat sau accesat în alt mod printr-o platformă web sau mobilă, atunci PayPal vă acordă o licență gratuită, limitată, revocabilă, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, pentru a accesa și/sau utiliza software-ul PayPal în conformitate cu documentația care însoțește respectivul software. Această acordare de licență se aplică software-ului și tuturor actualizărilor, îmbunătățirilor, noilor versiuni și software-ului de înlocuire. Nu puteți închiria, acorda în leasing sau transfera în alt mod unui terț drepturile dvs. asupra software-ului. Trebuie să respectați cerințele de implementare, acces și utilizare cuprinse în toată documentația care însoțește serviciile PayPal. Dacă nu respectați cerințele de implementare, acces și utilizare, veți răspunde pentru toate daunele rezultate și suportate de dvs., de PayPal și de terți. PayPal poate actualiza sau întrerupe accesul la orice software din momentul în care ați fost informat. Deși este posibil ca PayPal (1) să fi integrat anumite materiale și tehnologii ale terților în orice aplicație web sau altă aplicație, inclusiv în software-ul său și/sau (2) să fi accesat și utilizat anumite materiale și tehnologii ale terților pentru a facilita furnizarea Serviciilor PayPal către dvs., nu vi s-au acordat și nu dețineți în alt mod niciun drept asupra oricăror astfel de materiale ale terților. Sunteți de acord că nu veți modifica, altera, manipula fraudulos, repara, copia, reproduce, adapta, distribui, afișa, publica, manipula prin inginerie inversă, traduce, dezasambla, decompila sau încerca în alt mod să creați orice cod sursă derivat din software sau orice materiale sau tehnologii ale terților și că nu veți crea în alt mod orice lucrări derivate din orice software sau materiale sau tehnologii ale terților. Recunoașteți că toate drepturile, titlurile și interesele asupra software-ului PayPal sunt deținute de PayPal și orice materiale terțe integrate în acesta sunt proprietatea furnizorilor de servicii terți ai PayPal. Orice altă aplicație software terță pe care o utilizați pe site-urile web PayPal este supusă licenței pe care ați convenit-o cu terțul care vă oferă acest software. Recunoașteți că PayPal nu deține, nu controlează și nici nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice astfel de aplicație software terță pe care alegeți să o utilizați pe oricare dintre site-urile noastre web, în produsele noastre software și/sau în legătură cu serviciile PayPal.

Licența pe care o acordați PayPal; garanții privind proprietatea intelectuală

PayPal nu pretinde dreptul de proprietate asupra conținutului pe care îl furnizați, îl încărcați sau îl trimiteți către PayPal. De asemenea, PayPal nu pretinde dreptul de proprietate asupra conținutului pe care îl găzduiți pe site-uri web sau în aplicații terțe care utilizează servicii PayPal pentru a furniza servicii de plată aferente conținutului dvs. Sub rezerva paragrafului următor, atunci când furnizați conținut companiilor PayPal sau postați conținut utilizând serviciile PayPal, acordați PayPal (și părților cu care noi colaborăm) o licență neexclusivă, irevocabilă, gratuită, transferabilă și valabilă la nivel mondial pentru a utiliza conținutul dvs. și drepturile de proprietate intelectuală și de publicitate asociate, cu scopul de a ne ajuta să îmbunătățim, să operăm și să promovăm serviciile noastre actuale și să dezvoltăm altele noi. PayPal nu vă va remunera pentru niciun conținut care vă aparține. Confirmați că utilizarea conținutului dvs. de către PayPal nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală sau drept de publicitate. Totodată, confirmați și garantați că dețineți sau controlați altfel toate drepturile asupra conținutului pe care îl furnizați și că renunțați la drepturile dvs. nepatrimoniale și promiteți să nu exercitați aceste drepturi împotriva PayPal.

Licența pe care vânzătorii o acordă PayPal

Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului precedent, dacă sunteți un vânzător care utilizează serviciile PayPal pentru a accepta plăți pentru bunuri și servicii, acordați PayPal dreptul valabil la nivel mondial, neexclusiv, transferabil, sublicențiabil (prin mai multe niveluri) și gratuit, plătit integral, să utilizeze și să afișeze public, pe durata acestui acord de utilizare, marca (mărcile) dvs. comercială (comerciale) (inclusiv, dar fără a se limita la, mărci comerciale înregistrate și neînregistrate, denumiri comerciale, mărci de serviciu, sigle, denumiri de domeniu și alte denumiri deținute, licențiate dvs. sau utilizate de dvs.) în scopul (1) de a vă identifica în calitate de comerciant care acceptă un serviciu PayPal ca formă de plată și (2) pentru orice tip de utilizare pentru care, în mod expres, vă dați consimțământul.

Diverse

Cesiunea

Nu puteți transfera sau cesiona niciun fel de drepturi sau obligații pe care le aveți în baza acestui acord de utilizare, fără acordul prealabil în scris al PayPal. PayPal poate transfera sau cesiona acest acord de utilizare sau orice drept sau obligație în baza acestui acord de utilizare în orice moment.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentul acord de utilizare și relația dintre noi și dvs. sunt reglementate de legislația Marelui Ducat al Luxemburgului.

Dacă sunteți consumator, reglementările legale obligatorii privind protecția consumatorilor din țara dvs. de reședință se vor aplica indiferent de alegerea legislației Marelui Ducat al Luxemburgului. În calitate de consumator, puteți introduce orice acțiuni judiciare în legătură cu prezentul Acord de utilizare în fața instanței competente din locul dvs. de reședință sau a instanței competente din orașul Luxemburg în care se află PayPal.

Dacă acționați în calitate de companie, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din orașul Luxemburg.

Evaluarea site-ului dvs. web

În cazul în care integrați sau includeți în alt mod trimiteri la serviciile PayPal pe site-ul dvs., PayPal poate utiliza tehnologii automatizate (de exemplu, accesarea cu crawlere a site-ului) pentru a evalua site-ul dvs. web și poate colecta orice date accesibile sau disponibile public pentru a asigura respectarea prezentului acord de utilizare și pentru a combate activitățile rău intenționate sau frauduloase.

În legătură cu astfel de tehnologii, PayPal nu va colecta date cu caracter personal ale clienților dvs. Cu toate acestea, putem uneori să colectăm datele cu caracter personal despre dvs. pe care le publicați pe site-urile dvs. web. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile descrise în această secțiune și se supun Declarației noastre de confidențialitate.

Confidențialitate

Protejarea confidențialității dvs. este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate pentru a înțelege mai bine angajamentul nostru de a vă proteja confidențialitatea, precum și utilizarea și divulgarea de către noi a informațiilor dvs.

Limbi și traducerea acordului

Vom comunica cu dvs. în limba engleză. Putem încerca să comunicăm cu dvs. în limba dvs. locală, dacă este disponibilă.

Prezentul acord de utilizare se încheie doar în limba engleză. Traducerea prezentului acord de utilizare este furnizată exclusiv pentru confortul dvs. și nu are scopul de a modifica termenii prezentului acord de utilizare. În cazul unui conflict între versiunea în limba engleză a prezentului acord de utilizare și o versiune într-o altă limbă decât limba engleză, versiunea în limba engleză va fi versiunea definitivă.

Utilizarea de către dvs. (în calitate de vânzător) a datelor cu caracter personal; legi privind protecția datelor

Dacă (în calitate de vânzător) primiți date cu caracter personal despre un alt client PayPal, trebuie să păstrați confidențialitatea datelor cu caracter personal respective și să le utilizați doar în legătură cu serviciile PayPal. Nu puteți să divulgați sau să distribuiți către un terț date cu caracter personal despre clienții PayPal sau să utilizați datele cu caracter personal respective în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care ați primit acordul expres al clientului respectiv pentru a face acest lucru. Nu puteți să trimiteți e-mailuri nesolicitate unui client PayPal sau să utilizați serviciile PayPal pentru a încasa plăți pentru trimiterea sau pentru a ajuta la trimiterea de e-mailuri nesolicitate către terți.

În măsura în care prelucrați orice date cu caracter personal despre un client PayPal în conformitate cu prezentul acord de utilizare, dvs. și PayPal vom fi fiecare un operator de date independent (și nu operatori asociați), ceea ce înseamnă că vom stabili fiecare separat scopurile și mijloacele de prelucrare a respectivelor date cu caracter personal. Suntem de acord fiecare să respectăm cerințele oricărei legi aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv orice reglementări, directive, coduri de practică și cerințe de reglementare aplicabile operatorilor de date în legătură cu prezentul acord. Fiecare dintre noi aplică și va respecta propriile declarații de confidențialitate, notificări, politici și proceduri stabilite în mod independent cu privire la orice astfel de date cu caracter personal pe care le prelucrăm fiecare în legătură cu prezentul acord.

Respectând legile aplicabile privind protecția datelor, atât noi, cât și dvs.:

 • Vom pune în aplicare și vom menține toate măsurile de securitate adecvate în legătură cu prelucrarea acestor date cu caracter personal; și
 • Vom ține evidența tuturor activităților de prelucrare desfășurate în baza prezentului acord de utilizare; și
 • Nu vom proceda cu bună știință sau în mod intenționat și nu vom permite cu bună știință sau în mod intenționat să se procedeze în niciun fel care ar putea duce la o încălcare a legilor aplicabile privind protecția datelor de către cealaltă parte.

Orice date cu caracter personal pe care le colectați în legătură cu serviciile PayPal (și care nu sunt generate, colectate sau obținute de dvs. în alt mod printr-o relație separată a clientului cu dvs. în afara utilizării serviciilor PayPal) vor fi folosite doar în măsura limitată necesară și relevantă pentru serviciile PayPal și nu în alte scopuri, cu excepția cazului în care ați obținut consimțământul prealabil expres al clientului.

Rezoluție și redresare

Prezenta secțiune se aplică doar dacă dețineți un cont business la PayPal. Confirmați și sunteți de acord că orice obligație pe care o putem avea în legătură cu Contul dvs. PayPal și cu produsele și serviciile PayPal pe care vi le putem furniza periodic poate fi supusă unor competențe de reducere a valorii contabile și de conversie de către o autoritate de reglementare competentă care ne supervizează, fără a aduce atingere oricărui termen din oricare alt acord sau înțelegere încheiat(ă) între noi. Acest lucru se datorează unei cerințe dintr-o Directivă a Uniunii Europene (2014/59/UE) (astfel cum a fost transpusă în legislația națională relevantă), care le oferă autorităților de reglementare astfel de competențe pentru a gestiona rezoluția instituțiilor financiare relevante, precum PayPal. Aceste competențe au ca scop evitarea sau reducerea necesității ca guvernele și contribuabilii să salveze instituțiile financiare relevante aflate în dificultate.

Prin utilizarea de către dvs. a Contului dvs. PayPal și a oricăror produse și servicii PayPal, confirmați și sunteți de acord să respectați efectul acestor competențe de reducere a valorii contabile și de conversie, care includ (printre altele) (a) o reducere, integrală sau parțială, a oricăror sume care pot fi datorate de PayPal către dvs.; (b) o conversie, integrală sau parțială, a oricărei astfel de datorii în acțiuni la PayPal; (c) o anulare a oricărei astfel de datorii; și (d) o variație a oricărui termen al acordului (acordurilor) nostru (noastre) relevant(e) în legătură cu Contul dvs. PayPal și cu orice produse și servicii PayPal, în vederea exercitării eficiente a acestor competențe. De exemplu, banii pe care PayPal vi-i datorează pot fi convertiți în acțiuni PayPal în loc să vă fie plătiți în numerar.

Actul legislativ privind serviciile digitale

În conformitate cu Regulamentul UE (2022/2065) privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale), dacă generați și încărcați conținut pe site-urile web sau în aplicațiile mobile deținute de PayPal (inclusiv imagini, descrieri de produse și mesaje) care încalcă legile aplicabile, drepturile terților sau prezentul Acord de utilizare, PayPal poate lua măsuri adecvate și proporționale, inclusiv eliminarea imediată a unui astfel de conținut. Puteți raporta conținutul altor utilizatori’ către PayPal printr-un buton de raportare dedicat, dacă este disponibil, sau prin formularul nostru de raportare aici. Putem (dar nu suntem obligați) să folosim mijloace automate (cum ar fi filtre de cuvinte cheie și imagini), revizuirea umană sau o combinație dintre acestea pentru a detecta astfel de conținut și pentru a determina măsurile adecvate. În cazul în care considerați că nu ar fi trebuit să luăm astfel de măsuri, puteți depune o plângere. Puteți găsi mai multe informații despre procesul de reclamație aici.

Acordul deplin și drepturile terților

Prezentul acord de utilizare conține întreaga înțelegere între dvs. și noi cu privire la serviciul nostru.

Dacă se consideră că oricare din prevederile acestui acord de utilizare este nulă sau imposibil de executat, prevederea respectivă va fi eliminată și prevederile rămase vor fi puse în aplicare.

O persoană care nu este parte la acest acord de utilizare nu are drepturi în temeiul Legii din 1999 privind contractele (Drepturile terților) de a se baza pe sau de a aplica orice termen al acestui acord de utilizare (cu excepția terților care se încadrează în definiția „PayPal” din secțiunea Despăgubire și limitarea răspunderii de mai sus, cu privire la drepturile lor așa cum sunt prevăzute în prezentul acord de utilizare), dar acest lucru nu afectează niciun drept sau cale de atac a(l) terților care există sau este disponibil(ă) în afara legii respective.

PayPal ca metodă de autentificare

Este posibil să vă permitem autentificarea prin PayPal atunci când vă conectați la anumite site-uri web sau aplicații mobile externe. Dacă facem acest lucru, este posibil să partajăm starea dvs. de autentificare cu orice terț care vă permite să vă autentificați prin această metodă, precum și informațiile personale și alte informații aferente contului a căror partajare ați aprobat-o, astfel încât terțul să vă poată recunoaște. PayPal nu va oferi terțului acces la contul dvs. și va efectua plăți din contul dvs. către respectivul terț doar cu autorizarea dvs. expresă și în conformitate cu instrucțiunile dvs. specifice.

Dacă permiteți vizitatorilor să se autentifice prin PayPal atunci când se conectează la site-ul dvs. web, la aplicația dvs. sau la conturile dvs. de client, trebuie să fiți de acord cu orice termeni specifici și aplicabili atunci când această funcționalitate vă este pusă la dispoziție și să respectați orice specificații din orice instrucțiuni sau orientări de integrare. Nu garantăm și nu facem niciun alt fel de declarație cu privire la identitatea oricărui utilizator al acestei metode de autentificare. Nu vom partaja cu dvs. informațiile personale și alte informații ale contului utilizatorului (inclusiv starea de autentificare) deținute de PayPal, cu excepția cazului în care utilizatorul a consimțit să vă dezvăluim informațiile respective.

Clienți corporativi

Termenul „Directiva PSD2” din această secțiune înseamnă a doua Directivă a UE privind serviciile de plată [Directiva (UE) 2015/2366].

Vă considerăm un „Client corporativ” dacă, la data la care ați încheiat acest acord de utilizare, nu sunteți:

 • Un consumator (și anume, o persoană care acționează în alte scopuri decât cele comerciale, de afaceri sau profesionale).
 • O microîntreprindere (și anume, o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și un bilanț anual care nu depășește 2 milioane de euro).

Putem conveni că anumite dispoziții ale Directivei PSD2 (astfel cum sunt puse în aplicare de legislația locală) nu se aplică utilizării de către dvs. a serviciului nostru dacă sunteți un Client corporativ. Dacă sunteți un Client corporativ, sunteți de acord că:

 • Nu aveți dreptul la rambursări pentru plăți în baza unui acord de facturare.
 • Atunci când identificați o problemă, trebuie să ne notificați cu privire la aceasta în termen de până la 60 de zile de la data apariției problemei; după acest termen, noi nu mai avem nicio obligație să investigăm și să vă rambursăm.
 • Noi nu avem obligația să respectăm cerințele de informare prevăzute în Titlul III al Directivei PSD2 și echivalentele acestora din orice punere în aplicare a Directivei PSD2 în statele membre ale Spațiului Economic European care vi se pot aplica („transpunerile Directivei PSD2”).
 • Articolele 72 și 89 din Directiva PSD2 și dispozițiile echivalente din transpunerile Directivei PSD2 nu se aplică utilizării serviciului nostru de către dvs., ceea ce înseamnă că, și în cazul în care putem menționa altfel în acest acord de utilizare, nu răspundem față de dvs. pentru pierderile sau daunele pe care le puteți suporta în conformitate cu aceste articole și dispoziții.

Numere de secțiuni și cuvinte definite

Dacă alte documente (de exemplu, termenii și condițiile) se referă la numere de secțiuni sau la cuvinte definite din acest acord de utilizare, consultați Notele noastre privind trimiterile la acordul de utilizare pentru a găsi dispoziția relevantă sau cuvântul definit relevant.

Anexa 1. Tabelul Comisioanelor

Sunteți de acord că putem deduce Comisioanele noastre din sumele pe care le transferăm, dar înainte ca acele fonduri să fie creditate în contul dvs. PayPal.

Când trimiteți sau primiți o plată, Comisioanele se aplică:

 • în funcție de tipul de tranzacție la care se referă plata (Tranzacție comercială, Tranzacție personală sau de altă natură);
 • în funcție de tipul plății respective: Transfrontalieră sau Internă și/sau de Sursa de finanțare utilizată pentru finanțarea plății.

Comisioanele se aplică pentru alte activități sau evenimente ale contului, așa cum sunt descrise în prezentul acord de utilizare.

Consultați Glosarul din secțiunea A4 a prezentei Anexe 1 pentru alte detalii.

Comisioanele oferite includ toate taxele aplicabile; cu toate acestea, pot exista și alte taxe sau costuri care nu sunt plătite prin PayPal sau impuse de noi. Răspundeți pentru costurile telefonice și orice costuri impuse de furnizorul dvs. de servicii de internet sau pentru alte costuri similare sau asociate ca urmare a utilizării Serviciilor de către dvs.

Vă vom oferi detalii despre sumele pe care le primiți și despre taxele noastre fie prin e-mail, fie în istoricul tranzacțiilor dvs. (pe care îl puteți accesa conectându-vă la contul dvs. PayPal). Cu excepția cazului în care se dovedește că am făcut o greșeală, toate comisioanele sunt datorate de dvs. fără compensare sau alte deduceri. Putem percepe o taxă pentru orice servicii suplimentare pe care le oferim în afara prezentului acord. Vă vom informa despre astfel de taxe atunci când solicitați serviciul.

A1. Comisioane pentru plăți aferente Tranzacțiilor personale

Rețineți că expeditorul plătește Comisionul. Consultați secțiunea A4.2.3 din prezenta Anexă 1 pentru mai multe informații.

Comisionul pentru plata aferentă unei Tranzacții personale va fi precizat la momentul plății.

În cazurile în care se precizează că se aplică o componentă de Comision procentual și/sau de Comision fix, consultați secțiunile A4.5, A4.6 și A4.7 din prezenta Anexă 1 pentru mai multe detalii.

A1.1 Comisioane pentru plăți Interne aferente Tranzacțiilor personale

Activitate

Comision

Trimiterea unei plăți Interne aferente unei Tranzacții personale

Gratuit (însă, dacă se efectuează un schimb valutar, se aplică secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”)

A1.2 Comisioane pentru plăți Transfrontaliere aferente Tranzacțiilor personale

A1.2.1 Plăți Transfrontaliere aferente Tranzacțiilor personale, trimise în SEE în euro sau în coroane suedeze

Activitate

Comision

Trimiterea unei plăți Transfrontaliere aferente unei Tranzacții personale în SEE, în euro sau în coroane suedeze

Gratuit (însă, dacă se efectuează un schimb valutar, se aplică secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”)

A1.2.2 Alte plăți Transfrontaliere aferente Tranzacțiilor personale

Pentru stabilirea Comisionului pentru o plată Transfrontalieră aferentă unei Tranzacții personale, trimisă unui Utilizator dintr-o anumită țară, urmați pașii de mai jos.

Pasul 1. Găsiți țara sau grupul de țări în care se află adresa înregistrată a beneficiarului. Consultați secțiunea A4.4 din prezenta Anexă 1 pentru detalii suplimentare. Întrebați beneficiarul dacă nu sunteți sigur(ă) (coloana a doua).

Pasul 2. Găsiți Comisionul aplicabil (coloana a treia).

Activitate

Țara Contului beneficiarului

Comision

^^

Trimiterea unei plăți Transfrontaliere aferente unei Tranzacții personale

SUA, Canada, Europa de Nord, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Orice altă țară ^

3,99 EUR

^ Sub rezerva disponibilității serviciului pentru beneficiarul înregistrat în țara respectivă.

^^ Consultați mai jos secțiunea A4.7 din prezenta Anexă 1.

A2. Comisioane pentru plăți aferente Tranzacțiilor comerciale

În cazurile în care se precizează că se aplică o componentă de Comision fix, consultați secțiunea A4.6 din prezenta Anexă 1 pentru mai multe detalii.

Activitate sau eveniment

Comision

A2.1 Trimitere (Cumpărare)

Gratuit (însă, dacă se efectuează un schimb valutar, se aplică secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”)

A2.2 Primirea de plăți Interne (Vânzare)

A2.2.1 Tariful standard

Plăți către utilizatori înregistrați la PayPal ca rezidenți din Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, România, San Marino, Slovacia și Slovenia:

3,40% + Comision fix

A2.2.2 Comisioane pentru utilizarea noii soluții de finalizare a plății inclusă în PayPal Commerce Platform

Plăți de pe carduri (Visa sau MasterCard) folosind serviciul nostru de Plăți avansate cu carduri de credit și debit *

Plăți finanțate cu cardul de la utilizatorii serviciului nostru Plăți fără cont PayPal (cunoscut și sub numele de serviciul nostru de Plăți de bază cu carduri de credit și debit)

Plăți prin Metode alternative de plată

Alte plăți

Structura tarifară Preț mediu unic

Structura tarifară Interchange Plus

Comision

1,90% + Comision fix

Comision interchange + 1,90% + Comision fix

1,90% + Comision fix

1,90% + Comision fix

Tariful standard din secțiunea A2.2.1

* Consultați Acordul PayPal privind serviciile de plată online cu cardul pentru informații despre Structura tarifară Interchange Plus și Structura tarifară Preț mediu unic și opțiunile dvs.

Doar pentru utilizatorii plăților avansate cu carduri de credit și debit: puteți opta pentru debitarea în conformitate cu structura tarifară Interchange Plus Plus. Contactați-ne pentru informații suplimentare. Se aplică termenii suplimentari descriși în Acordul PayPal privind serviciile de plată online cu cardul.

A2.3 Primirea de plăți transfrontaliere (Vânzare)

Se aplică Comisionul pentru primirea de plăți Interne aferente Tranzacțiilor comerciale plus un Comision procentual pentru Plată transfrontalieră suplimentar, astfel cum este stabilit în tabelul de mai jos (în funcție de țara expeditorului).

Țara expeditorului

Comision

Spațiul Economic European

0%

Regatul Unit

1,29%

Toate celelalte piețe

1,99%

Comision suplimentar pentru servicii în cazul beneficiarilor de tranzacții comerciale internaționale din Regatul Unit

Acest comision se aplică doar comercianților care au acorduri separate cu PayPal. Un comision suplimentar pentru servicii, în urma unei modificări a legilor aplicabile, a regulamentelor sau a regulilor schemei de carduri privind trimiterea sau primirea de tranzacții comerciale, poate fi aplicat valorii unei tranzacții comerciale primite de comercianții cu un cont PayPal înregistrat în piața/regiunea SEE de la un expeditor al cărui cont este înregistrat la sau identificat de PayPal ca fiind în piața/regiunea Regatul Unit.

Tip de plată

Comision

Tranzacții comerciale în cazul cărora piața/regiunea beneficiarului este înregistrată la sau identificată de PayPal drept SEE

1,29%

A2.4. Primirea de plăți Interne prin intermediul codurilor QR în persoană

Pentru Tranzacțiile interne primite prin intermediul codurilor QR în persoană în contul dvs. PayPal, PayPal percepe un Comision variabil egal cu procentul menționat în tabelul de mai jos, în funcție de țara în care este înregistrat contul dvs. PayPal („Comision QR variabil”) din valoarea tranzacției de plată respective, plus Comisionul QR fix.

Țară

Comision QR variabil

Letonia

0,90%

Malta

0,90%

Estonia

0,90%

Slovenia

0,90%

Slovacia

0,90%

Cipru

0,90%

Grecia

0,90%

Republica Cehă

0,90%

În cazul în care țara în care este înregistrat contul dvs. PayPal nu apare în tabelul de mai sus, opțiunea nu este disponibilă în țara dvs.

Comisionul QR fix” înseamnă un comision fix în moneda tranzacției respective, primită prin intermediul codurilor QR în persoană, așa cum este stabilit mai jos:

COMISION QR FIX ÎN MONEDA TRANZACȚIEI

Dolar australian:

0,10 AUD

Peso mexican:

2,00 MXN

Real brazilian:

0,20 BRL

Dolar nou taiwanez:

3,00 TWD

Liră sterlină:

0,10 GBP

Dolar neozeelandez:

0,15 NZD

Dolar canadian:

0,10 CAD

Coroană norvegiană:

1,00 NOK

Coroană cehă:

3,00 CZK

Peso filipinez:

5,00 PHP

Coroană daneză:

0,70 DKK

Zlot polonez:

0,50 PLN

Euro:

0,10 EUR

Rublă rusească:

3,00 RUB

Dolar din Hong Kong:

0,80 HKD

Coroană suedeză:

1,00 SEK

Forint maghiar:

30,00 HUF

Franc elvețian:

0,10 CHF

Shekel israelian nou:

0,40 ILS

Dolar singaporez:

0,20 SGD

Yen japonez:

12,00 JPY

Baht thailandez:

4,00 THB

Ringgit malaysian:

0,70 MYR

Dolar american:

0,10 USD

A2.5. Primirea de plăți Transfrontaliere prin intermediul codurilor QR în persoană

Se aplică Comisionul QR variabil plus Comisionul QR fix, plus un Comision procentual pentru plată transfrontalieră suplimentar („Comision QR transfrontalier”), așa cum este stabilit în tabelul de mai jos (în funcție de țara expeditorului):

Țara expeditorului

Comision QR transfrontalier

Europa de Nord/Europa I

0,50%

Europa II/SUA/Canada/orice altă țară

2,00%

A3. Alte Comisioane

Activitate sau eveniment

Comision

A3.1 Schimb valutar

A3.1.1 Pentru schimburile valutare ale unor sume din contul dvs. PayPal Business, care nu fac obiectul unei anumite tranzacții, în contul sau din contul dvs. (de exemplu, conversia soldului dvs. în altă monedă) și pentru tranzacțiile care fac obiectul unui schimb valutar în cazul cărora vânzătorul a fost de acord să suporte cursul valutar al tranzacției în locul cumpărătorului:

3,0% peste un curs valutar de bază extern, așa cum se descrie în secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”).

A3.1.2 Pentru toate celelalte tranzacții care fac obiectul unui schimb valutar (inclusiv conversia sumelor care vă sunt returnate ca rambursări sau plăți refuzate):

4,0% peste un curs valutar de bază extern, așa cum se descrie în secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”).

A3.2 Retragerea soldului dvs.

A3.2.1 Retragerea direct într-un cont bancar (atunci când este disponibilă*)

Gratuit (însă, dacă se efectuează un schimb valutar, se aplică secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”)

Retragere direct într-un cont bancar din SUA

3,00% (însă, dacă se efectuează un schimb valutar, se aplică secțiunea noastră „Cum efectuăm schimbul valutar”)

Dacă vă retrageți soldul într-o altă monedă decât moneda în care este exprimat soldul din Contul dvs., vom aplica cursul nostru valutar al tranzacției în cazul schimbului valutar respectiv. În cazul în care aveți un cont Business, vi se va percepe, în schimb, un comision de schimb valutar mai mare decât un curs valutar extern de bază, așa cum se prevede mai sus în clauza A3.1.1.

* S-ar putea ca retragerea într-un cont bancar să nu fie posibilă în toate țările.

A3.2.2 Retragerea pe/cu un card (atunci când este disponibilă*)

A3.2.2.1 Utilizatori din România, Slovenia, Bulgaria

1% din suma transferată cu un comision minim și maxim, în funcție de moneda cardului (denumită în continuare Moneda de retragere)**, după cum urmează:

Moneda de retragere

Comision minim

Comision maxim

Afgani din Afghanistan

25,00 AFN

1.050,00 AFN

Dram armean

135,00 AMD

5.250,00 AMD

Dolar australian

0,25 AUD

10,00 AUD

Manat azer

0,45 AZN

17,50 AZN

Dinar din Bahrain

0,10 BHD

4,00 BHD

Taka din Bangladesh

22,00 BDT

880,00 BDT

Dolar din Belize

0,50 BZD

20,00 BZD

Leva bulgărească

0,50 BGN

20,00 BGN

Dolar canadian

0,25 CAD

10,00 CAD

Franc CFA

135,00 XOF

5.400,00 XOF

Franc elvețian

0,25 CHF

10,00 CHF

Coroană cehă

5,70 CZK

230,00 CZK

Coroană daneză

1,80 DKK

70,00 DKK

Nakfa eritreeană

3,75 ERN

150,00 ERN

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Cedi ghanez

1,55 GHS

62,50 GHS

Gourde haitian

25,00 HTG

1.000,00 HTG

Dolar din Hong Kong

2,00 HKD

80,00 HKD

Forint maghiar

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Dinar irakian

365,00 IQD

14.500,00 IQD

Shekel israelian nou

1,00 ILS

40,00 ILS

Yen japonez

30,00 JPY

1.100,00 JPY

Dinar iordanian

0,20 JOD

7,25 JOD

Dinar kuweitian

1,00 KWD

Fără maximum

Som kârgâz

22,50 KGS

850,00 KGS

Liră libaneză

380,00 LBP

15.250,00 LBP

Loti lesothian

4,00 LSL

160,00 ILS

Dolar liberian

37,50 LRD

1.500,00 LRD

Pataca din Macao

2,00 MOP

80,00 MOP

Ringgit malaysian

1,00 MYR

40,00 MYR

Ouguiya mauritian

9 MRU

360,00 MRU

Peso mexican

5,00 MXN

200,00 MXN

Metical mozambican

20,00 MZN

750,00 MZN

Dolar nou-zeelandez

0,40 NZD

15,00 NZD

Coroană norvegiană

1,00 NOK

40,00 NOK

Rial omanez

0,10 OMR

4,00 OMR

Rupie pakistaneză

45,00 PKR

1.800,00 PKR

Peso filipinez

10,00 PHP

500,00 PHP

Zlot polonez

1,00 PLN

40,00 PLN

Rial qatarian

1,00 QAR

40,00 QAR

Leu nou românesc

1,00 RON

40,00 RON

Rublă rusească

20,00 RUB

700,00 RUB

Franc ruandez

250,00 RWF

10.000,00 RWF

Colon salvadorian

2,25 SVC

90,00 SVC

Dobra din São Tomé și Príncipe

5,50 STN

220,00 STN

Dinar sârbesc

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Dolar singaporez

0,50 SGD

15,00 SGD

Rand sud-african

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Rupie srilankeză

50,00 LKR

1800,00 LKR

Coroană suedeză

2,50 SEK

100,00 SEK

Baht thailandez

8,00 THB

320,00 THB

Dinar tunisian

0,75 TND

27,50 TND

Liră turcească

1,50 TRY

60,00 TRY

Manat turkmen

1,00 TMT

40,00 TMT

Șiling ugandez

930,00 UGX

37.500,00 UGX

Dirham din Emiratele Arabe Unite

0,90 AED

36,70 AED

Liră sterlină din Regatul Unit

0,20 GBP

8,00 GBP

Dolar american

0,25 USD

10,00 USD

Sum uzbec

3.000,00 UZS

120.000,00 UZS

Bolivar venezuelean

2.000.000,00 VES

60.000.000,00 VES

Kwacha zambian

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Toate celelalte monede

Fără comision minim/maxim

A3.2.2.2 Utilizatori din Cipru, Estonia, Liechtenstein, Lituania, Letonia, Malta, Slovacia și San Marino*:

Se aplică următorul comision per retragere, în funcție de moneda cardului (denumită în continuare Moneda de retragere).

Monedă

Comision per tranzacție

AED

10

AFN

262,50

ALL

276

ANG

4

AOA

1.233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220,00

BGN

3,50

BIF

4.725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4.226

CHF

3,50

CLP

1.200

CNY

17

COP

8.329

CRC

1.408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30

EGP

40

ERN

37,50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15,50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23.848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250,00

HUF

500

IDR

23.000

ILS

11

INR

100

ISK

170

IQD

3.625,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10.300

KMF

1.109

KRW

2.915

KYD

2

KZT

943

LAK

22.196

LBP

3.800,00

LKR

454

LRD

375,00

LSL

40,00

LTL

7

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9.129

MKD

139

MMK

4.500,00

MNT

6.867

MOP

20,00

MRU

90,00

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1.842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450,00

PLN

8

PYG

16.312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70

SLL

24.662

SOS

1.449

SRD

19

STN

55

SVC

22,50

SZL

36

THB

90

TJS

26

TMT

10,00

TOP

6

TRY

35,00

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5.760

UAH

61

UGX

9.194

USD

2,50

UYU

50

UYU

50

UZS

30.000,00

VND

57.937

VUV

291

WST

7

XAF

1.478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* S-ar putea ca retragerea pe card să nu fie posibilă în toate țările.

A3.3.1 Recuperări de plăți

Pentru acoperirea costului de procesare a Recuperărilor de plăți, PayPal evaluează pentru vânzători un comision de soluționare la recuperări de plăți pe carduri de credit și debit. (O recuperare a unei plăți poate avea loc atunci când un cumpărător respinge sau inversează o debitare a cardului său prin emitentul cardului).

Comisioanele de recuperare a plății sunt următoarele și se bazează pe moneda primită, astfel:

Dolar australian:

22,00 AUD

Real brazilian:

35,00 BRL

Dolar canadian:

20,00 CAD

Coroană cehă:

400,00 CZK

Coroană daneză:

120,00 DKK

Euro:

16,00 EUR

Dolar din Hong Kong:

155,00 HKD

Forint maghiar:

4.325,00 HUF

Shekel israelian:

75,00 ILS

Yen japonez:

1.875,00 JPY

Ringgit malaysian:

65,00 MYR

Peso mexican:

250,00 MXN

Dolar neozeelandez:

28,00 NZD

Coroană norvegiană:

125,00 NOK

Peso filipinez:

900,00 PHP

Zlot polonez:

65,00 PLN

Rublă rusească:

640,00 RUB

Dolar singaporez:

28,00 SGD

Coroană suedeză:

150,00 SEK

Franc elvețian:

22,00 CHF

Dolar nou din Taiwan:

625,00 TWD

Baht thailandez:

650,00 THB

Liră sterlină:

14,00 GBP

Dolar american:

20,00 USD

A3.3.2 Comisionul de soluționare a disputelor

Putem percepe un Comision de soluționare a disputelor atunci când un cumpărător inițiază o dispută privind o revendicare sau o recuperare a plății pentru o tranzacție care a fost procesată prin contul PayPal al cumpărătorului sau printr-o soluție PayPal de finalizare a plății. Consultați Acordul de utilizare pentru mai multe informații despre Comisioanele de soluționare a disputelor standard și Comisioanele de soluționare a disputelor cu volum mare.

COMISIOANE DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR STANDARD

Dolar australian:

25,00 AUD

Dolar nou taiwanez:

455,00 TWD

Real brazilian:

65,00 BRL

Dolar neozeelandez:

25,00 NZD

Dolar canadian:

20,00 CAD

Coroană norvegiană:

140,00 NOK

Coroană cehă:

350,00 CZK

Peso filipinez:

760,00 PHP

Coroană daneză:

100,00 DKK

Zlot polonez:

60,00 PLN

Euro:

14,00 EUR

Rublă rusească:

640,00 RUB

Dolar din Hong Kong:

115,00 HKD

Dolar singaporez:

20,00 SGD

Forint maghiar:

4.585,00 HUF

Coroană suedeză:

145,00 SEK

Shekel israelian nou:

55,00 ILS

Franc elvețian:

15,00 CHF

Yen japonez:

1.630,00 JPY

Baht thailandez:

465,00 THB

Ringgit malaysian:

65,00 MYR

Liră sterlină:

12,00 GBP

Peso mexican:

300,00 MXN

Dolar american:

15,00 USD

Comisioane de soluționare a disputelor standard: Comisionul de soluționare a disputei va fi perceput în moneda tranzacției inițiale.

COMISIOANE DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR CU VOLUM MARE

Dolar australian:

50,00 AUD

Dolar nou taiwanez:

910,00 TWD

Real brazilian:

130,00 BRL

Dolar neozeelandez:

50,00 NZD

Dolar canadian:

40,00 CAD

Coroană norvegiană:

280,00 NOK

Coroană cehă:

700,00 CHF

Peso filipinez:

1.520,00 PHP

Coroană daneză:

200,00 DKK

Zlot polonez:

120,00 PLN

Euro:

28,00 EUR

Rublă rusească:

640,00 RUB

Dolar din Hong Kong:

230,00 HKD

Dolar singaporez:

40,00 SGD

Forint maghiar:

9.170,00 HUF

Coroană suedeză:

290,00 SEK

Shekel israelian nou:

110,00 ILS

Franc elvețian:

30,00 CHF

Yen japonez:

3.260,00 JPY

Baht thailandez:

930,00 THB

Ringgit malaysian:

130,00 MYR

Liră sterlină:

24,00 GBP

Peso mexican:

600,00 MXN

Dolar american:

30,00 USD

Comisioane de soluționare a disputelor cu volum mare: Comisionul de soluționare a disputei va fi perceput în moneda tranzacției inițiale.

A3.4 Rambursări de Tranzacții comerciale

Dacă rambursați o plată pentru o Tranzacție comercială, nu se aplică niciun comision pentru a efectua rambursarea, însă comisioanele pe care le-ați plătit inițial pentru a primi plata nu vă vor fi returnate.

A3.5 Trimiterea plăților prin PayPal Payouts și Plăți în masă

Serviciile PayPal Payouts și Plăți în masă facilitează trimiterea de plăți către mai mulți beneficiari, într-un singur lot. Vă percepem un comision pentru fiecare plată pe care o trimiteți folosind Plăți în masă, comisionul fiind plafonat așa cum se indică mai jos, în funcție de tipul plății și de moneda în care este trimisă.

A3.5.1 Comision

2% din valoarea totală a plății

A3.5.2 Plafonul Comisionului de tranzacție pentru plăți interne prin PayPal Payouts sau Plăți în masă

Se aplică următoarele plafoane maxime ale comisionului la fiecare plată aferentă Tranzacțiilor interne (în funcție de moneda plății):

Dolar australian:

16,00 AUD

Real brazilian:

24,00 BRL

Dolar canadian:

14,00 CAD

Coroană cehă:

280,00 CZK

Coroană daneză:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Dolar din Hong Kong:

110,00 HKD

Forint maghiar:

3.080,00 HUF

Shekel israelian:

50,00 ILS

Yen japonez:

1.200,00 JPY

Ringgit malaysian:

50,00 MYR

Peso mexican:

170,00 MXN

Dolar neozeelandez:

20,00 NZD

Coroană norvegiană:

90,00 NOK

Peso filipinez:

640,00 PHP

Zlot polonez:

46,00 PLN

Rublă rusească:

480,00 RUB

Dolar singaporez:

20,00 SGD

Coroană suedeză:

100,00 SEK

Franc elvețian:

16,00 CHF

Dolar nou din Taiwan:

440,00 TWD

Baht thailandez:

460,00 THB

Liră sterlină:

10,00 GBP

Dolar american:

14,00 USDA3.5.3 Plafonul comisionului pentru alte tranzacții prin PayPal Payouts sau Plăți în masă

Se aplică următoarele plafoane maxime ale comisionului la fiecare plată individuală aferentă tuturor celorlalte tranzacții (în funcție de moneda plății):

Dolar australian:

100,00 AUD

Real brazilian:

150,00 BRL

Dolar canadian:

90,00 CAD

Coroană cehă:

1.700,00 CZK

Coroană daneză:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Dolar din Hong Kong:

660,00 HKD

Forint maghiar:

18.500,00 HUF

Shekel israelian:

320,00 ILS

Yen japonez:

8.000,00 JPY

Ringgit malaysian:

300,00 MYR

Peso mexican:

1.080,00 MXN

Dolar neozeelandez:

120,00 NZD

Coroană norvegiană:

540,00 NOK

Peso filipinez:

3.800,00 PHP

Zlot polonez:

280,00 PLN

Rublă rusească:

2.800,00 RUB

Dolar singaporez:

120,00 SGD

Coroană suedeză:

640,00 SEK

Franc elvețian:

100,00 CHF

Dolar nou din Taiwan:

2.700,00 TWD

Baht thailandez:

2.800,00 THB

Liră sterlină:

60,00 GBP

Dolar american:

90,00 USDNotă: pentru plăți transfrontaliere în euro (EUR) sau în coroane suedeze (SEK) efectuate între Conturi înregistrate în Uniunea Europeană sau în SEE, se va aplica Comisionul pe Tranzacție internă.

A3.6 Asocierea și Confirmarea cardului de credit și a cardului de debit (verificarea detaliilor cardului de credit sau debit)

Unii Utilizatori, pentru a crește limita lor de trimitere sau pe baza unei decizii a PayPal, pot fi taxați cu un Comision de asociere și confirmare a cardului de credit și a cardului de debit.

În funcție de monedă

Dolar australian:

2,00 AUD

Real brazilian:

4,00 BRL

Dolar canadian:

2,45 CAD

Coroană cehă:

50,00 CZK

Coroană daneză:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Dolar din Hong Kong:

15,00 HKD

Forint maghiar:

400,00 HUF

Shekel israelian:

8,00 ILS

Yen japonez:

200,00 JPY

Peso mexican:

20,00 MXN

Dolar neozeelandez:

3,00 NZD

Coroană norvegiană:

15,00 NOK

Peso filipinez:

100,00 PHP

Zlot polonez:

6,50 PLN

Rublă rusească:

60,00 RUB

Dolar singaporez:

3,00 SGD

Coroană suedeză:

15,00 SEK

Franc elvețian:

3,00 CHF

Dolar nou din Taiwan:

70,00 TWD

Baht thailandez:

70,00 THB

Liră sterlină:

1,00 GBP

Dolar american:

1,95 USD


Această sumă va fi rambursată când finalizați cu succes procesul de verificare a cardului de credit sau a cardului de debit.

A3.7 Solicitări de documente

10,00 GBP sau 12,00 EUR (per articol)

Acest Comision se va aplica pentru solicitări de informații legate de justificarea rezonabilă pe care am avut-o pentru a vă refuza un Ordin de plată. Nu vă vom taxa pentru documentele solicitate în cazul în care afirmați cu bună-credință că există o eroare în Contul dvs.

A3.8 Returnare bancară la retragere

Comisionul care urmează este perceput când un Utilizator încearcă o retragere și aceasta nu reușește pentru că sunt furnizate informații incorecte privind contul bancar sau livrarea.
Utilizatori din Republica Cehă: 200 CZK

Utilizatori înregistrați în zona euro: 3 EUR.

A3.9 Tarifarea organizațiilor caritabile

Cu condiția solicitării și aprobării prealabile din partea PayPal

A3.9.1 Tariful intern pentru organizații caritabile

1,9% + Comisionul fix pentru organizații caritabile, pentru fiecare tranzacție de plată.

A3.9.2 Comisionul fix pentru organizații caritabile

În funcție de moneda în care s-a primit plata:

Dolar australian:

0,30 AUD

Real brazilian:

0,60 BRL

Dolar canadian:

0,30 CAD

Coroană cehă:

10,00 CZK

Coroană daneză:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Dolar din Hong Kong:

2,35 HKD

Forint maghiar:

90,00 HUF

Shekel israelian:

1,20 ILS

Yen japonez:

40,00 JPY

Ringgit malaysian:

2,00 MYR

Peso mexican:

4,00 MXN

Dolar neozeelandez:

0,45 NZD

Coroană norvegiană:

2,80 NOK

Peso filipinez:

15,00 PHP

Zlot polonez:

1,35 PLN

Rublă rusească:

10,00 RUB

Dolar singaporez:

0,50 SGD

Coroană suedeză:

3,25 SEK

Franc elvețian:

0,55 CHF

Dolar nou din Taiwan:

10,00 TWD

Baht thailandez:

11,00 THB

Liră sterlină:

0,20 GBP

Dolar american:

0,30 USD


A3.9.3 Tarif transfrontalier pentru organizații caritabile

Comisionul transfrontalier pentru tarifarea organizațiilor caritabile este același cu Comisionul pentru primirea de plăți Transfrontaliere aferente Tranzacțiilor comerciale.

Notă: pentru plăți Transfrontaliere în euro (EUR) sau în coroane suedeze (SEK) efectuate între Conturi înregistrate în Uniunea Europeană sau în SEE, se va aplica tariful Intern.

A3.10 Primirea de cecuri electronice

Se aplică următoarele plafoane maxime ale comisionului la fiecare plată cu cecuri electronice (în funcție de moneda plății primite):

Dolar australian:

50,00 AUD

Real brazilian:

75,00 BRL

Dolar canadian:

45,00 CAD

Coroană cehă:

850,00 CZK

Coroană daneză:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Dolar din Hong Kong:

330,00 HKD

Forint maghiar:

9.250,00 HUF

Shekel israelian:

160,00 ILS

Yen japonez:

4.000,00 JPY

Ringgit malaysian

150,00 MYR

Peso mexican:

540,00 MXN

Dolar neozeelandez:

60,00 NZD

Coroană norvegiană:

270,00 NOK

Peso filipinez:

1.900,00 PHP

Zlot polonez:

140,00 PLN

Rublă rusească:

1.400,00 RUB

Dolar singaporez:

60,00 SGD

Coroană suedeză:

320,00 SEK

Franc elvețian:

50,00 CHF

Dolar nou din Taiwan:

1.350,00 TWD

Baht thailandez:

1.400,00 THB

Liră sterlină:

30,00 GBP

Dolar american:

45,00 USD

A3.11 Primirea de Microplăți

Pe baza solicitării și aprobării prealabile din partea PayPal, puteți obține tariful de microplată făcând upgrade la un cont existent – contactați-ne dacă doriți să faceți acest lucru. Acest tarif se va aplica pentru toate plățile aferente Tranzacțiilor comerciale primite în contul dvs. PayPal.

A3.11.1 Comision pentru microplăți interne

5% + Comisionul fix pentru microplăți

A3.11.2 Comision pentru microplăți transfrontaliere

6% + Comisionul fix pentru microplăți

A3.11.3 Comision fix pentru microplăți

Așa cum se prevede în funcție de moneda plății primite.

Dolar australian:

0,05 AUD

Real brazilian:

0,10 BRL

Dolar canadian:

0,05 CAD

Coroană cehă:

1,67 CZK

Coroană daneză:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Dolar din Hong Kong:

0,39 HKD

Forint maghiar:

15,00 HUF

Shekel israelian:

0,20 ILS

Yen japonez:

7,00 JPY

Ringgit malaysian

0,20 MYR

Peso mexican:

0,55 MXN

Dolar neozeelandez:

0,08 NZD

Coroană norvegiană:

0,47 NOK

Peso filipinez:

2,50 PHP

Zlot polonez:

0,23 PLN

Rublă rusească:

2,00 RUB

Dolar singaporez:

0,08 SGD

Coroană suedeză:

0,54 SEK

Franc elvețian:

0,09 CHF

Dolar nou din Taiwan:

2,00 TWD

Baht thailandez:

1,80 THB

Liră sterlină:

0,05 GBP

Dolar american:

0,05 USD


Notă: pentru plăți Transfrontaliere în euro (EUR) sau în coroane suedeze (SEK) efectuate între Conturi înregistrate în Uniunea Europeană sau în SEE, se va aplica tariful Intern.

A3.12

Cont PayPal inactiv

Comisionul de inactivitate pentru servicii va fi cel mai mic dintre comisioanele din lista de mai jos sau soldul rămas în contul dvs. Comisionul de inactivitate pentru servicii nu se aplică conturilor personale înregistrate în Grecia și conturilor înregistrate în Malta.

Euro:

10,00 EUR

Coroană cehă:

270,00 CZK

Forint maghiar:

3.600,00 HUF

Franci elvețieni:

10,00 CHF

A4. Glosar

A4.1 O plată aferentă unei „Tranzacții comerciale” implică cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii, efectuarea oricărei altei tranzacții comerciale sau primirea de plăți atunci când „solicitați bani” utilizând PayPal.

A4.2 O plată aferentă unei „Tranzacții personale” implică trimiterea de bani (inițiată din fila „Prieteni și familie” din fluxul „Trimite bani”) către prieteni și familie și primirea de bani în Contul dvs. PayPal de la prieteni și familie, fără să existe nicio tranzacție comercială la baza acestor operațiuni (și anume, plata nu se face pentru a achiziționa bunuri sau servicii sau pentru a efectua orice altă tranzacție comercială).

Dacă efectuați o tranzacție comercială (de exemplu, vânzarea de bunuri sau servicii), nu aveți voie să îi cereți cumpărătorului să vă plătească achiziția prin Tranzacție personală. Dacă procedați astfel, PayPal vă poate anula posibilitatea de a accepta oricare dintre sau toate plățile aferente Tranzacțiilor personale. De asemenea, aveți în vedere că:

A4.2.1 nu puteți trimite bani pentru o Tranzacție personală din anumite țări [printre care China și (în unele cazuri) Germania];

A4.2.2 Conturile înregistrate în Brazilia și India nu pot trimite și nici primi plăți aferente Tranzacțiilor personale. Acest lucru înseamnă că nu puteți trimite plăți aferente Tranzacțiilor personale către Conturi înregistrate în Brazilia sau India; și

A4.2.3 expeditorul plătește Comisionul.

A4.3 O plată „Internă” are loc atunci când atât expeditorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați la PayPal ca rezidenți în aceeași țară.

A4.4 O plată „Transfrontalieră” are loc atunci când expeditorul și beneficiarul sunt înregistrați la PayPal ca rezidenți în țări diferite. Anumite țări sunt grupate după cum urmează pentru a ușura calculul Comisioanelor pentru plățile Transfrontaliere:

Denumirea grupului

Țări

Spațiul Economic European (SEE)

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Guadelupa, Guyana Franceză, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Norvegia, Polonia, Portugalia, Réunion, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Statul Cetății Vaticanului, Suedia, Țările de Jos, Ungaria.

Europa de Nord

Insulele Aland, Danemarca, Insulele Feroe, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Suedia.

Europa I

Austria, Belgia, Insulele Canalului, Cipru, Estonia, Franța (inclusiv Guyana Franceză, Guadelupe, Martinica, Reunion și Mayotte), Germania, Grecia, Irlanda, Insula Man, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Portugalia, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Regatul Unit, Statul Cetății Vaticanului.

Europa II

Albania, Andorra, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Georgia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Elveția, Ucraina.

Regatul Unit (UK)

Guernsey, Insula Man, Jersey și Regatul Unit.

A4.5 Comisioanele procentuale (cum ar fi 2,90%) se referă la o sumă egală cu acel procent din cuantumul plății, care (dacă nu se specifică altfel) este percepută în moneda în care se primește plata.

A4.6 Comisioanele fixe pentru plăți aferente Tranzacțiilor comerciale și plăți aferente Tranzacțiilor personale (dacă nu se specifică altfel) se bazează pe moneda în care se primește plata, astfel:

Monedă:

Comision:

Monedă:

Comision:

Dolar australian:

0,30 AUD

Dolar neozeelandez:

0,45 NZD

Real brazilian:

0,60 BRL

Coroană norvegiană:

2,80 NOK

Dolar canadian:

0,30 CAD

Peso filipinez:

15,00 PHP

Coroană cehă:

10,00 CZK

Zlot polonez:

1,35 PLN

Coroană daneză:

2,60 DKK

Rublă rusească:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Dolar singaporez:

0,50 SGD

Dolar din Hong Kong:

2,35 HKD

Coroană suedeză:

3,25 SEK

Forint maghiar:

90,00 HUF

Franc elvețian:

0,55 CHF

Shekel israelian nou:

1,20 ILS

Dolar nou taiwanez:

10,00 TWD

Yen japonez:

40,00 JPY

Baht thailandez:

11,00 THB

Ringgit malaysian:

2,00 MYR

Liră sterlină:

0,30 GBP

Peso mexican:

4,00 MXN

Dolar american:

0,30 USD

A4.7 Comisioane percepute în monede diferite pentru trimiterea de plăți: Veți plăti unele Comisioane către PayPal în monede diferite de cea a Soldului (Soldurilor) din care trimiteți suma de plată. În acest caz, vom efectua un schimb valutar (în conformitate cu secțiunea „Cum efectuăm schimbul valutar” și, dacă este cazul, cu secțiunea A3.1 de mai sus) din moneda fiecărui Sold inițial relevant în moneda în care se plătește Comisionul și vom colecta Comisioanele dvs. din Soldul convertit.