>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

„PayPal.Me“ sąlygos ir nuostatos

 

Atsisiųsti PDF

 

„PayPal.Me“ paslaugą (paslauga) Jums teikia „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“ („PayPal“), kuri suteikia Jums galimybę susikurti asmeninį „PayPal.Me“ URL adresą („PPM nuorodą“), kad galėtumėte susikurti asmeninį „PayPal.Me“ puslapį, kuriuo naudodamiesi kiti galės Jus rasti, atpažinti ir atlikti Jums mokėjimus (kiekvienam po „PPM puslapį“). Jūsų PPM puslapyje bus rodoma PPM nuoroda, pavadinimas arba įmonės pavadinimas, profilio nuotrauka arba logotipas, miestas, susietas su Jūsų „PayPal“ paskyra („PPM duomenys“). Jūsų PPM duomenys bus matomi visiems, apsilankiusiems Jūsų PPM puslapyje, kad jie galėtų lengviau patikrinti, ar pinigus siunčia reikiamam gavėjui.

Galite naudoti asmeninę arba įmonės PPM nuorodą ir prašyti, priimti ir gauti mokėjimus iš kitų asmenų, kurie naudojasi „PayPal“ sistema. Naudodamiesi paslauga sutinkate su šiomis „PayPal.Me“ sąlygomis, „PayPal“ naudotojo sutarties sąlygomis, Tinkamo naudojimo politikaPrivatumo politika ir visomis kitomis galiojančiomis Jūsų su „PayPal“ jau sudarytomis sutartimis (toliau kartu – sutartys).

 

Dalijimasis asmenine informacija naudojantis Paslauga

„PayPal.Me“ – tai socialinė funkcija, leidžianti lengviau sudaryti sandorius su kolegomis. Jūsų PPM nuorodoje galėsite matyti kitus „PayPal“ naudotojus, jei jie sinchronizavo savo adresų knygą, o jūs esate vienas iš jų adresatų, arba jei jie bando jums atsiųsti pinigų naudodamiesi „PayPal“, ieškodami jūsų PPM duomenų arba paspaudę jūsų PPM nuorodą.

KAI UŽSIREGISTRUOJATE ŠIAI PASLAUGAI, „PAYPAL“ SUTEIKIATE LEIDIMĄ VIEŠAI RODYTI JŪSŲ PPM DUOMENIS, PPM NUORODĄ (-AS) IR PPM PUSLAPĮ (-IUS) BEI SUPRANTATE, KAD ŠI INFORMACIJA BUS MATOMA VISIEMS, NORINTIEMS PASIEKTI ATITINKAMUS DUOMENIS.

Savo pasirinkimus galite bet kada atnaujinti ir išjungti savo PPM nuorodą keisdami „PayPal“ paskyros parametrus interneto svetainėje arba „PayPal“ programoje. Jei išjungsite savo PPM nuorodą, jūsų PPM nuorodos, PPM puslapio ir PPM duomenų nebebus galima rasti viešai ir nebegalėsite naudoti savo PPM nuorodos lėšoms gauti per „PayPal“.
 

Asmeniniai ar komerciniai tikslai

Kai užsiregistruosite gauti paslaugą ir nustatysite PPM nuorodą, Jūsų bus prašoma nurodyti, ar PPM nuorodą pirmiausia naudosite sandoriams su draugais ir šeimos nariais (naudojimas asmeniniams poreikiams) ar mokėjimams už prekes ir paslaugas gauti (naudojimas komercinėms reikmėms). Nors asmeninėms reikmėms skirtą PPM nuorodą galite perklasifikuoti į skirtą komercinėms reikmėms ir Jums gali būti suteikta galimybė perklasifikuoti tam tikras komercinėms reikmėms skirtas PPM nuorodas kaip asmenines, SAVO ASMENINĖS PPM NUORODOS NEGALITE NAUDOTI MOKĖJIMAMS GAUTI KOMERCINIAIS TIKSLAIS, TAIP PAT NEGALITE NAUDOTI SAVO KOMERCINĖS PPM NUORODOS ASMENINIAMS MOKĖJIMAMS.

Jei turite „PayPal“ verslo paskyrą, visos su ta paskyra susietos PPM nuorodos bus identifikuojamos kaip komercinėms reikmėms skirtos PPM nuorodos. Jei „PayPal“ savo nuožiūra nustato, kad naudodami asmeninę PPM nuorodą gavote mokėjimus už prekes ir paslaugas, „PayPal“ gali atgaline data išskaičiuoti atitinkamus mokesčius ir ateityje perklasifikuoti PPM nuorodą į komercinę. Informaciją, kaip apskaičiuojami mokesčiai, rasite „PayPal“ naudotojo sutartyje.
 

„PayPal.Me“ naudotojo gairės

Be to, kad sutinkate su sutarčių nuostatomis, nustatėme keletą pagrindinių taisyklių, kurių privalote laikytis naudodamiesi paslauga.
DRAUDŽIAMA nurodyti savo „PayPal“ slaptažodį ar kitus prisijungimo duomenis bet kuriam kitam asmeniui, kad jis galėtų tvarkyti Jūsų PPM nuorodą (-as), taip pat negalite naudoti kito paskyros turėtojo naudotojo vardo ir slaptažodžio tokiems veiksmams atlikti.
Be to, DRAUDŽIAMA užsiimti bet kokia veikla, skelbti bet kokį turinį ar registruoti ir (arba) naudoti URL nuorodą PPM nuorodai kurti, kurioje būtų tokia medžiaga:

  • įžeidžianti, užgauli, šmeižikiška, pornografinė, grasinanti ar nepadori,
  • neteisėta arba skirta neteisėtam bet kokio pobūdžio veiksmui skatinti ar vykdyti, įskaitant, be kita ko, intelektinės nuosavybės teisių, „PayPal“ privatumo teisių ar bet kurio kito „PayPal“ naudotojo ar bet kurios trečiosios šalies nuosavybės teisių pažeidimus,
  • nurodo jūsų slaptažodį arba tikslingai nurodo bet kokį kitą naudotojo slaptažodį arba tikslingai įtraukia trečiųjų šalių asmens duomenis arba yra skirta prašyti nurodyti tokius asmens duomenis,
  • apsimeta ar klaidingai nurodo jūsų ryšius su kitu naudotoju, asmeniu ar subjektu arba yra kitaip apgaulinga, neteisinga, apgavikiška ar klaidinanti, arba
  • pažeidžia ar prieštarauja „PayPal“ nustatytoms sutartims.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad dėl bet kurio iš pirmiau nurodytų pažeidimų Jūsų PPM nuoroda (-os) ir „PayPal“ paskyra (-os) gali būti nedelsiant panaikinta (-os) arba sustabdyta (-os). Taip pat sutinkate, kad „PayPal“ gali reikalauti grąžinti Jūsų PPM nuorodą dėl bet kokios priežasties.

„PayPal“ pasilieka teisę savo nuožiūra atnaujinti šias sąlygas dėl bet kokios priežasties, paskelbdama atnaujintą šių sąlygų variantą interneto svetainėje https://www.paypal.me/pages/terms. Atnaujintos sąlygos įsigalioja nuo paskelbimo datos, o toliau naudodamiesi bet kokia PPM nuoroda sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.