A PayPal értékesítői védelmi programja

Utolsó frissítés: 2022. május 6.

 

A jogosultság alapja

Ha valamilyen árucikket vagy szolgáltatást értékesít egy vásárlónak, jogosult lehet részt venni a PayPal értékesítői védelmi programjában, amelynek felhasználási feltételeit itt találja, és amelyek a Felhasználói megállapodás részét képezik. Ha a PayPal értékesítői védelmi programja érvényes a tranzakcióra, az feljogosítja Önt a teljes vásárlási összeg megtartására. A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja a jogosultsági követelmények, a vitarendezési folyamat során biztosított információk vagy dokumentumok vagy bármely PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján jogosult-e a PayPal értékesítői védelmi programjára. Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hány kifizetésre érvényesíthető a PayPal értékesítői védelmi programja. PayPal-számlájának Tranzakció részletei oldalán láthatja azokat a tranzakciókat, amelyek ezen program keretében jogosultak lehetnek a védelemre.

A PayPal értékesítői védelem azokban az esetekben lehet érvényes, amikor a vásárló a következőket állítja:

 • Nem hagyta jóvá a PayPal-számlájával küldött összeget, és nem kapott érte semmit cserébe (a továbbiakban: „Jogosulatlan tranzakció” típusú reklamáció), és a jogosulatlan tranzakció a PayPal által üzemeltetett környezetben valósult meg.
 • Nem kapta meg a tételt (vagyis „Meg nem érkezett tétel” típusú reklamáció).

A PayPal értékesítői védelem akkor is érvényes lehet, ha egy tranzakció visszavonása azért történik, mert a vásárló sikeresen érvényesítette a visszaterhelést, vagy a bank által intézett kifizetést a vásárló bankja visszavonta.

Ez a szakasz az Önre érvényes PayPal értékesítői védelmet ismerteti, azonban fontos tisztában lennie a PayPal vásárlói védelem eladókra gyakorolt hatásaival is.

 

Alapkövetelmények

A PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az összes alábbi alapkövetelménynek teljesülnie kell, ahogyan az esetleges további vonatkozó követelményeknek is:

 • A PayPal-számla esetében megadott elsődleges címnek azon országok egyikében kell lennie, ahol a jelen felhasználói megállapodás érvényes.
 • „Jogosulatlan tranzakció” típusú reklamáció esetén érvényes szállítási igazolást vagy kézbesítési igazolást kell bemutatnia, amelyből látható, hogy a tételt legkésőbb két napon belül kiszállították vagy kézbesítették a vásárlónak azt követően, hogy a PayPal értesítette Önt a vitáról vagy a visszavonásról. Ha például a PayPal „Jogosulatlan tranzakció” típusú reklamációról értesíti Önt szeptember 1-jén, az érvényes szállítási igazolásnak azt kell jeleznie, hogy a tételt legkésőbb szeptember 3-án kiszállították a vásárlónak, hogy jogosult legyen a PayPal értékesítői védelemre.
 • A tételnek fizikai, materiális és szállítható árucikknek kell lennie, az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények alá tartozó termékek kivételével. Az olyan tételekhez kapcsolódó tranzakciókra, amelyeket Ön személyesen ad át a fizikai boltban történt kifizetést követően, a PayPal értékesítői védelem szintén érvényes lehet, ha a vásárló személyesen, a PayPal árucikkek és szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókhoz használható QR-kódjával fizetett a tranzakcióért.
 • A tételt a tranzakcióhoz használt PayPal-számla Tranzakció részletei oldalán található szállítási címre kell kézbesíteni. Ha eredetileg a fogadó fél azon szállítási címére kézbesítette a tételt, amely a Tranzakció részletei oldalon szerepel, a tételt azonban később átirányították egy másik címre, abban az esetben a PayPal értékesítői védelem nem lesz érvényes. Ezért azt javasoljuk, hogy ne a vásárló által meghatározott szállítási szolgáltatást vegyen igénybe, hogy érvényes bizonyítékot tudjon felmutatni a szállításról és a kézbesítésről.
  • A szállítási követelmény nem vonatkozik az olyan jogosult tranzakciókra, amelyek a személyesen átadható tételeket érintik, feltéve, ha Ön vállalja, hogy alternatív bizonyítékkal szolgál az átadás tényéről, illetve a rendelkezésünkre bocsát minden olyan további dokumentumot és információt, amelyet a tranzakcióval kapcsolatban esetlegesen kérünk.
 • Ön köteles időben válaszolni a PayPal dokumentumok és más információk átadására vonatkozó kéréseire, akár e-mailben, akár a Vitarendezési központon keresztül folytatott levelezés keretében. Ha Ön a megadott időn belül nem válaszol a PayPal dokumentumok és más információk átadására vonatkozó kérésére, előfordulhat, hogy nem lesz jogosult a PayPal értékesítői védelemre.
 • Ha az értékesítésben előrendelés vagy rendelésre készített árucikkek szerepelnek, a szállítást a hirdetésben meghatározott időkereten belül teljesíteni kell. Egyéb esetben javasolt az összes tétel szállítását a kifizetés beérkezésétől számított hét napon belül elvégezni.
 • Szállítási vagy kézbesítési igazolást kell bemutatni.
 • A PayPal értékesítői védelem igénybevételéhez a „Tranzakció részletei” oldalon a kifizetésnek „jogosult” vagy „részben jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie a Jogosulatlan tranzakció típusú reklamációk esetében, illetve „jogosult” megjelöléssel a „Meg nem érkezett tétel” típusú reklamációk esetében.
 • A védelem akkor érvényesíthető, ha a vásárlás ellenértéke egyetlen PayPal-számláról, egyetlen kifizetés formájában érkezett (a részleges kifizetés és/vagy a több részletben történő kifizetés kizáró ok).

A PayPal dönti el, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal értékesítői védelemre. A döntést a PayPal hozza meg saját belátása szerint a jogosultsági követelmények, a vitarendezési folyamat során biztosított információk vagy dokumentumok vagy bármely PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

 

A „Meg nem érkezett tétel” típusú reklamációra vonatkozó további követelmények

A vásárló által benyújtott „Meg nem érkezett tétel” típusú reklamáció esetén a PayPal értékesítői védelemre való jogosultsághoz az alapkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt további követelményeknek is teljesülniük kell:

 • Amikor a vásárló visszaterhelést kezdeményez a kibocsátónál egy kártyával fedezett tranzakcióhoz, a kifizetésnek a PayPal értékesítői védelem vonatkozásában „jogosult” megjelöléssel kell rendelkeznie a „Tranzakció részletei” oldalon.
 • A rendelkezésünkre kell bocsátania a kézbesítés igazolását az alábbiak szerint.

 

Az immateriális tételekkel kapcsolatos további követelmények

Az immateriális árucikkekre és szolgáltatásokra csak akkor lehet érvényes a PayPal értékesítői védelem, ha az értékesítés megfelel az alapkövetelményeknek, illetve az alábbiakban felsorolt további követelményeknek:

 • Integrációs követelmények
  • Ahol Ön PayPal-kifizetési terméket integrált, ott a termék aktuális verzióját kell használnia, ha közvetlenül egy webhelyen vagy mobileszközre optimalizált webhelyen keresztül fogad el kifizetéseket.
  • Gondoskodnia kell arról, hogy fizetéskor a munkamenet-információk továbbítása megtörténjen a PayPal részére, ha egy külső alkalmazáson keresztül a PayPalbe integrált rendszert alkalmaz, vagy ha natív alkalmazásintegrációt használ.
  • Az üzleti modelltől függően egyéb integrációs követelmények is érvényben lehetnek. Szükség esetén időben értesítjük Önt ezekről a követelményekről.
 • A PayPal az immateriális javakra vonatkozó tranzakciót „jogosultként” jelölte meg a „Tranzakció részletei” oldalon, vagy más módon írásban értesítette Önt a tranzakció jogosultságáról.
 • A tétel kézbesítve lett, és az immateriális tételek kézbesítési igazolását biztosítani tudja.

 

Szállítás igazolása vagy kézbesítés igazolása

 

Védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók

A következő tételek vagy tranzakciók nem jogosultak a PayPal értékesítői védelemre:

 • Ingatlanok, beleértve a lakóingatlanokat.
 • Járművek, korlátozás nélkül ideértve a gépjárműveket, a motorkerékpárokat, a lakókocsikat, a repülőgépeket és a hajókat, kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárművek, mint a kerékpárok és a kerekes légdeszkák.
 • Vállalkozások (vállalkozás vásárlása vagy vállalkozásba való befektetés).
 • Gyártásban használt ipari gépek.
 • Készpénzzel egyenértékű kifizetések, ideértve az értéket tároló tételeket, például az ajándékkártyákat és a feltöltőkártyákat.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 • Pénzügyi termékek vagy bármilyen befektetés.
 • Művészet, média, régiségek vagy gyűjteményi tárgyak fizikai vagy digitális formában, vagy nem helyettesíthető tokenként (NFT) jelölt, több mint 10 000 USD vagy ezzel helyi pénznemben egyenértékű tranzakciós összeggel, amelynek átszámítása a tranzakció végrehajtásakor történik.
 • Szerencsejátékkal, játékokkal és/vagy bármilyen más, részvételi díjjal és nyereménnyel járó tevékenységek.
 • Adományok, beleértve a közösségi finanszírozás vagy közösségi kölcsönigénylés formájában kapott kifizetéseket.
 • Állami testületnek (az állami tulajdonú vállalkozások kivételével), kormányzati szervnek, illetve az állami testület vagy kormányzati szerv nevében kifizetéseket fogadó harmadik feleknek történő kifizetések.
 • A számlafizetési szolgáltatóknak küldött kifizetések.
 • Olyan tétel, amelyre vonatkozóan a vásárló azt állítja a reklamációban (akár a részünkre, akár a kártyakibocsátó felé nyújtja be), hogy az Ön által küldött tétel nem az, amely a megrendelésben szerepel (a továbbiakban: „Jelentősen eltér a leírtaktól” típusú reklamáció).
 • Személyesen kézbesített fizikai, materiális tételek, beleértve a fizikai boltban történő kifizetést is, kivéve, ha a vásárló személyesen, a PayPal árucikkek és szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókhoz használható QR-kódjával fizetett a tranzakcióért.
 • A PayPal saját belátása szerint bármilyen tranzakcióról dönthet úgy, hogy az a jelen Felhasználói megállapodás vagy a PayPal méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzata értelmében tiltott, még akkor is, ha a tranzakció kezdetben „jogosultként” vagy „részben jogosultként” lett megjelölve a „Tranzakció részletei” oldalon.
 • A PayPal Csoportos kifizetések (korábbi nevén Tömeges kifizetés) szolgáltatásával végrehajtott kifizetések.
 • Személyes kifizetések, beleértve a PayPal Ismerősök és családtagok funkciójával küldött kifizetéseket.
 • A nem a vevő PayPal-számláján keresztül feldolgozott kifizetések, kivéve, ha a tranzakciót a PayPal fizetés vendégként funkcióján keresztül fogadta, és az üzleti számlája az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Kanadában, Brazíliában vagy Mexikóban van regisztrálva.
 • Olyan tételek, amelyeket Ön a PayPal ezzel ellentétes javaslata ellenére küldött el.
 • Légitársaság által értékesített jegyek, amikor (1) a vásárló (akár hozzánk, akár a pénzintézetéhez) Jogosulatlan tranzakció típusú reklamációt nyújt be, és (2) az ilyen reklamáció legalább 24 órával az utazás időpontja előtt lett benyújtva.