A PayPal vásárlói védelmi programja

Utolsó frissítés: 2022. január 28.

 

A PayPal vásárlói védelmi programja

Ha olyan eladótól vásárol valamit, aki elfogadja a PayPal-fizetést, visszatérítésre lehet jogosult a PayPal vásárlói védelem keretében. Adott esetben a PayPal vásárlói védelmi programja feljogosítja Önt arra, hogy a vásárolt tétel teljes vételárát, illetve – ha azt is megfizette – az eredeti szállítási díj teljes összegét is visszatérítsék Önnek. A PayPal saját belátása szerint dönt arról, hogy az Ön reklamációja jogosult-e a PayPal vásárlói védelem igénybevételére. A PayPal ezzel kapcsolatos eredeti döntése véglegesnek tekintendő, ám Ön fellebbezést nyújthat be a PayPalnek a döntés ellen abban az esetben, ha új vagy az eredeti döntés meghozatalakor még nem rendelkezésre álló, bizonyító erejű információra tett szert, vagy ha úgy véli, hiba csúszott a döntéshozatali folyamatba.

A program felhasználási feltételei a PayPal vásárlási védelmi programjának oldalán találhatók meg, és a jelen Felhasználói megállapodás részét képezik.

FONTOS: A reklamáció rendezésének részeként előfordulhat, hogy Önnek vissza kell küldenie a tételt az eladónak vagy más, általunk meghatározott félnek. A PayPal vásárlói védelem nem jogosítja fel Önt arra, hogy a visszaküldés esetleges szállítási díját visszaigényelje.

A PayPal vásárlói védelem a tranzakciókkal kapcsolatos következő konkrét problémák esetén alkalmazható:

 • nem kapta meg a tételt az eladótól (ezt nevezzük „Meg nem érkezett tétel” reklamációnak), vagy
 • a kapott tétel nem az, amelyet Ön megrendelt (ez a „Jelentősen eltér a leírtaktól” reklamáció).

Ha Ön úgy véli, hogy a PayPal-számlájával végzett egyik tranzakciót nem hagyta jóvá, erre a típusú reklamációra nem terjed ki a PayPal vásárlói védelem, és a leírása a Problémák megoldása című szakaszban található.

 

QR-kódos tranzakciók

Ha a PayPal által termékek és szolgáltatások vásárlásához kibocsátott QR-kóddal vásárol valamit személyesen egy eladótól, tranzakciója jogosult lehet a PayPal vásárlói védelemre.

 

„Meg nem érkezett tétel” reklamációk

A PayPal vásárlói védelem keretében reklamációja nem minősül „Meg nem érkezett tétel“ reklamációnak, így Ön nem jogosult pénzvisszatérítésre, ha:

 • A tételt személyesen veszi át vagy Ön, vagy valaki az Ön nevében, beleértve azt is, ha egy eladói kiskereskedelmi értékesítési helyen a PayPalt használja, kivéve a személyes, PayPal QR-kódos árucikkek vagy szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókat.
 • Az eladó bemutatta a kézbesítés igazolását.

Ha az eladó bizonyítékot mutat fel arra vonatkozólag, hogy kiszállította Önnek a termékeket, a PayPal az eladó javára dönthet a „Meg nem érkezett tétel” reklamációk esetében még akkor is, ha Ön azt állítja, hogy nem kapta meg a termékeket.

 

„Jelentősen eltér a leírtaktól” reklamációk

Egy tétel akkor eshet a „Jelentősen eltér a leírtaktól” kategóriába, ha:

 • A tétel nagymértékben eltér az eladó által megadott leírástól.
 • Ön egy teljesen eltérő tételt kapott.
 • Félrevezető módon tüntették fel a tétel állapotát. Például a leírás szerint „új” tétel valójában használt.
 • A tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti (vagyis hamisítvány).
 • A tétel lényeges elemei vagy funkciói hiányoznak, és erről a leírás a vásárláskor nem adott tájékoztatást.
 • Egy bizonyos számú tételt vásárolt, de nem kapta meg mindet.
 • A tétel szállítás közben megsérült.
 • Kézhez kapott állapotában a tétel használhatatlan, amiről Önt előzetesen nem tájékoztatták.

Egy tétel nem tartozik a „Jelentősen eltér a leírtaktól” kategóriába, ha:

 • A tétel hibáját az eladó megfelelő módon ismertette a leírásban.
 • A leírás megfelelő volt, de miután Ön átvette a tételt, rájött, hogy mégsem tart rá igényt.
 • A leírás megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
 • A tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használtként hirdették.

 

Védelemre nem jogosult tételek és tranzakciók

A következő tételek vagy tranzakciók nem jogosultak a PayPal vásárlói védelemre:

 • Ingatlanok, beleértve a lakóingatlanokat.
 • Járművek, nem kizárólagosan beleértve a gépjárműveket, a motorkerékpárokat, a lakókocsikat, a repülőgépeket és a hajókat, kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint a kerékpárok és a kerekes légdeszkák.
 • Vállalkozások (vagyis cégvásárlás vagy befektetés egy vállalkozásba).
 • Gyártásban használt ipari gépek.
 • Készpénzzel egyenértékű kifizetések, ideértve az értéket tároló tételeket, például az ajándékkártyákat és a feltöltőkártyákat.
 • Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 • Pénzügyi termékek vagy bármilyen befektetés.
 • Szerencsejáték, illetve belépési díjjal és nyereménnyel járó játékok és/vagy egyéb tevékenységek.
 • Adományok, beleértve a közösségi finanszírozási felületeken és a közösségi kölcsönigénylési felületeken végrehajtott kifizetéseket.
 • Állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozásokat), vagy állami testületek, illetve kormányzati szervek megbízásából eljáró harmadik felek részére intézett kifizetések.
 • A PayPal használatával számlafizetési szolgáltatónak küldött kifizetések.
 • Jelentősen eltér a leírtaktól” reklamációk teljesen vagy részben egyedi készítésű tételek esetén.
 • Meg nem érkezett tétel” reklamációk olyan materiális tételek esetében, amelyeket személyesen vesz át Ön vagy valaki az Ön nevében. Ide tartoznak a kiskereskedelmi értékesítési helyen vásárolt tételek, kivéve a személyes tranzakciókat, amelyekért a PayPal árucikkek és szolgáltatások kifizetésére irányuló tranzakciókhoz használható QR-kódjával fizetett.
 • A PayPal méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzata által tiltott cikkek.
 • A PayPal Csoportos kifizetések (korábbi nevén Tömeges kifizetés) szolgáltatásával végrehajtott kifizetések.
 • Személyes kifizetések, beleértve a PayPal Ismerősök és családtagok funkciójával küldött kifizetéseket.
 • Olyan kifizetések, amelyek küldése nem a PayPal-számla használatával történt.
 • Viszonteladásra szánt tételek, beleértve az egy, illetve a több tételre vonatkozó tranzakciókat is.

 

A PayPal vásárlói védelemre jogosult tranzakciók

Ahhoz, hogy Ön jogosult legyen a PayPal vásárlói védelemre, meg kell felelnie az összes alábbi követelménynek:

 • Rendelkeznie kell PayPal-számlával, amelyen nincs tartozás.
 • A jogosult tételt a PayPal-számláról kell kifizetni.
 • Meg kell kísérelnie kapcsolatba lépni az eladóval és közvetlenül megoldani a problémát, mielőtt reklamációt nyújtana be a PayPal vásárlói védelem keretében a Vitarendezési központban.
 • A megadott időn belül a PayPal rendelkezésére kell bocsátania a kért dokumentumokat vagy egyéb információkat.
 • A kifizetés elküldésének dátumától számított 180 napon belül vitát kell kezdeményeznie a Vitarendezési központban, majd követnie kell az online vitarendezési eljárásunk lépéseit.
 • Ön más forrástól nem kapott jóvátételt, és nem egyezett bele alternatív rendezési módba a vásárlásával kapcsolatban.

 

Az online vitarendezési eljárás

Ha nem tudja közvetlenül az eladóval rendezni a tranzakciójával kapcsolatos problémáját, követnie kell az online vitarendezési eljárásunk lépéseit a Vitarendezési központban, hogy a PayPal vásárlói védelem keretében reklamációt nyújtson be. Reklamációját úgy is benyújthatja (alábbi 2. lépés), ha felhív minket telefonon, és beszél az egyik munkatársunkkal. Alább találja azokat a lépéseket, amelyeket követnie kell. Ha nem követi ezeket a lépéseket, reklamációs kérelmét elutasíthatjuk:

1. lépés: Kezdeményezzen vitát a kifizetés dátumától számított 180 napon belül. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzen az eladóval a problémás tranzakcióról, ami segíthet megoldani a vitás ügyet. Ha nem tudja a vitát közvetlenül az eladóval rendezni, folytassa a 2. lépéssel. Ekkor mi visszatartást foganatosítunk az eladó PayPal-számláján a tranzakcióhoz kötődő összegre, amelyet csak akkor szabadítunk fel, ha a vita rendeződik vagy lezárul.

2. lépés: Minősítse fel a vitát visszatérítési reklamációvá a vita kezdeményezésétől számított 20 napon belül, ha az eladóval nem sikerül megállapodni. Ellenkező esetben automatikusan lezárjuk a vitát. A vitát a Vitarendezési központon keresztül minősítheti fel visszatérítési reklamációvá. Ezen a ponton az eladó vagy a PayPal is felminősítheti a vitát reklamációvá. Ha „Meg nem érkezett tétel” reklamációt nyújt be, a PayPal megkérheti, hogy várjon a vita benyújtásától számított legalább 7 napot, mielőtt a vitát felminősíti.

3. lépés: Bocsássa a PayPal rendelkezésére a kért dokumentumokat vagy egyéb információkat, miután Ön, az eladó vagy a PayPal a vitát felminősíti visszatérítési reklamációvá. A PayPal megkérheti, hogy bocsásson a rendelkezésére nyugtákat, harmadik féltől származó véleményeket, rendőrségi jegyzőkönyveket vagy más, a PayPal által meghatározott dokumentumokat. Ezeknek a kéréseknek az Önnel folytatott levelezésünkben megadott időn belül kell eleget tennie.

4. lépés: Amennyiben a PayPal postázásra kéri fel, időben tegyen eleget a kérésnek, ha „Jelentősen eltér a leírtaktól” reklamációt nyújt be. A PayPal előírhatja Önnek, hogy saját költségén küldje vissza a tételt az eladónak, a PayPalnek vagy egy harmadik félnek (a visszaküldés címzettjét a PayPal határozza meg), és továbbítsa a PayPalnek a kézbesítés igazolását.

5. lépés: A végső döntést a PayPal hozza meg (ideértve a vita vagy a reklamáció automatikus lezárását is) a saját belátása szerint, a feljebb megállapított jogosultsági követelmények, az online vitarendezési eljárás közben felmerülő bármely további információ vagy bármely, a PayPal által relevánsnak és a körülmények tükrében megfelelőnek ítélt információ alapján.

 

Vita a PayPallel vagy a kártyakibocsátóval

Ha bank- vagy hitelkártyát használt fizetési módként a PayPal-számláján keresztül végzett tranzakcióhoz, és nem elégedett a tranzakcióval, akkor jogosult lehet a tranzakciót a kártyakibocsátójánál vitatni. Az érvényes kártya-visszaterhelési jogai szélesebb körűek lehetnek a PayPal vásárlói védelem keretében biztosítottaknál. Ha például egy tranzakció ügyében vita merül fel a kártyakibocsátóval, Ön akkor is visszakaphatja a nem kívánt tételekért kifizetett összeget, ha a Jelentősen eltér a leírtaktól típusú reklamáció keretében nem járna a visszatérítés.

El kell döntenie, hogy a PayPallel kívánja rendezni a vitás ügyet a PayPal vásárlói védelem keretében, vagy inkább a saját kártyakibocsátójával bonyolítja le. Nem teheti meg egyidejűleg mindkettőt, illetve nem igényelhet dupla kártérítést. Ha ugyanazon tranzakcióra vonatkozóan velünk és a kártyakibocsátóval szemben is él vitatáshoz, reklamációhoz való jogával, akkor a nekünk címzett vitatást/reklamációt lezártnak tekintjük. Ez a kártyakibocsátóval folytatott vitarendezési eljárást nem befolyásolja. Ezenfelül ha a vitás ügyet a kártyakibocsátónál érvényesíti, később velünk szemben már nem élhet vitatási/reklamációs igénnyel.

Ha egy tranzakcióval kapcsolatban a PayPallel kívánja rendezni a vitát, és mi nem az Ön javára döntünk, később lehetősége van a kártyakibocsátónál is lefolytatni a vitarendezést. Amennyiben a PayPal nem hoz végső döntést a reklamációval kapcsolatban a kártyakibocsátó által a vita kezdeményezésére meghatározott határidő lejártáig, és a mi késlekedésünk miatt Ön a teljes jogosan járó összegnél kevesebbet kap vissza a kártyakibocsátótól, a fennmaradó veszteségért kompenzáljuk Önt (levonva bármely olyan összeget, amelyet az eladó vagy a kártyakibocsátó már megtérített).

Mielőtt kapcsolatba lépne kártyakibocsátójával, vagy vitát kezdeményezne a PayPallel, próbáljon meg kapcsolatba lépni az eladóval a problémának az eladó visszaküldési szabályzata szerinti rendezése érdekében.