Κατάλογος τρίτων μερών

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Κατάλογος τρίτων μερών (εκτός από τους πελάτες της PayPal) στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν προσωπικές πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση την 1η Απριλίου 2024

Γιατί παρέχει η PayPal αυτόν τον κατάλογο;

Η τραπεζική άδεια της PayPal έχει εκδοθεί στο Λουξεμβούργο. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς νόμους, η PayPal πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους του Λουξεμβούργου για τις τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού απορρήτου.

Η PayPal δημοσιεύει αυτόν τον κατάλογο, όπως απαιτείται από τον νόμο, προκειμένου να ενημερωθούν οι πελάτες της στην ΕΕ, στον ΕΟΧ και στην Ελβετία, που καλύπτονται από τους νόμους του Λουξεμβούργου για τις τραπεζικές συναλλαγές, σχετικά με τις εταιρείες (‘τρίτα μέρη’) που ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα τους σε περίπτωση που ζητήσουν τις υπηρεσίες της PayPal.

Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές εταιρείες στον κατάλογο?

Η PayPal έχει μεγάλο αριθμό πελατών στην ΕΕ, στον ΕΟΧ και στην Ελβετία οι οποίοι την εμπιστεύονται για την επεξεργασία των πληρωμών τους με αξιοπιστία και ασφάλεια. Για να μπορεί η PayPal να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες αποτελεσματικά, πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει, επίσης, εταιρείες που χρησιμοποιούνται από άλλα μέλη του ομίλου PayPal, συμπεριλαμβανομένων των Hyperwallet, Zettle και Xoom.

Σημείωση για υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης. Ορισμένα τρίτα μέρη και εταιρείες του ομίλου PayPal παρέχουν υπηρεσίες στην PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), προκειμένου η PayPal να προσφέρει υπηρεσίες σε εσάς. Μπορεί να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε αυτά τα μέρη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία λογαριασμού, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία ή/και τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές σας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη εδρεύουν σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο, τη Σουηδία και την Αυστρία), καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Τυνησία, την Αίγυπτο, το Ελ Σαλβαδόρ, τις Φιλιππίνες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τον χρηματοοικονομικό τομέα, τροποποιήσαμε αυτόν τον κατάλογο ώστε να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για αυτές τις μεταφορές χρημάτων.

Κατηγορία

Επωνυμία και δωσιδικία μέρους (σε παρενθέσεις)

Σκοπός

Γνωστοποιημένα δεδομένα

1. Εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών

Soft Space Sdn. Bhd. (Μαλαισία)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία πληρωμών μέσω των Υπηρεσιών Zettle και ο έλεγχος απάτης.

Στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

Ratepay GmbH, Γερμανία

Επεξεργασία συναλλαγών ανοιχτού τιμολογίου και έλεγχος απάτης.

Όνομα αγοραστή, ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, λεπτομέρειες συναλλαγής, στοιχεία προμηθευτή, αποδεικτικό αποστολής, λεπτομέρειες υπόθεσης για τη διαχείριση αμφισβητήσεων

Barclays Bank Plc (Ηνωμένο Βασίλειο), HSBC Bank Plc (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), HSBC Merchant Services LLP (Ηνωμένο Βασίλειο), Bank of America N.A. (ΕΜΑΑ, ΗΠΑ), Discover Financial Services (ΗΠΑ), JPMorgan Chase Bank (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), BNP Paribas (Γαλλία), Netgiro (Σουηδία), Wells Fargo (Ιρλανδία, ΗΠΑ), American Express (ΗΠΑ), National Westminster Bank PLC (Ηνωμένο Βασίλειο), OmniPay Limited (Ιρλανδία), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Αυστραλία), ANZ National Bank Limited (Νέα Ζηλανδία), Transaction Network Services UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο).

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής, αριθμός δελτίου ταυτότητας.

BNP Paribas (Γαλλία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας BNPP.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση IP, ημερομηνία γέννησης, αριθμός λογαριασμού PayPal, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

VTB24 (Ρωσία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας VTB 24.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Deutsche Bank AG (Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία άμεσων χρεώσεων στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, ημερομηνία συναλλαγής, ποσό, νόμισμα και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού χρήστη.

Deutsche India Private Limited (δραστηριοποιούμενη στο παρελθόν με την ονομασία DBOI Global Services Private Limited),
DB Service Centre Ltd., μη τραπεζική θυγατρική της Deutsche Bank στην Ιρλανδία,
Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, στην Αγγλία, Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Βιέννης, στην Αυστρία.

Επέκταση εξωτερικής ανάθεσης από την Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα της Ζυρίχης σε οντότητες της Deutsche Bank AG στο εξωτερικό και έλεγχος απάτης.

Πληροφορίες από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Royal Bank of Scotland plc (Ηνωμένο Βασίλειο) (“RBS”)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας RBS.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού, εκτός των στοιχείων που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα του χρήστη.

Visa Europe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένου του συστήματος VMAS της Visa, Mastercard Europe (Master Card International Incorporated). (ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένου του συστήματος MATCH της Mastercard

Για να κοινοποιούνται οι πληροφορίες κινδύνων και απάτης στην υποχρεωτική βάση δεδομένων της εταιρείας της πιστωτικής κάρτας σχετικά με τη συμπεριφορά ενός λογαριασμού προμηθευτή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση σε απάτες και τις παραβιάσεις κανονισμών και προτύπων.

Όλες οι λεπτομέρειες λογαριασμού του λογαριασμού προμηθευτή, καθώς και οι συνθήκες και η συμπεριφορά του λογαριασμού.

Global Payments UK LLP (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας Global Payments.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

WorldPay Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Worldpay AP Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Worldpay (Ολλανδία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας Worldpay.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού, εκτός των στοιχείων που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα του χρήστη.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Μοναδικό αναγνωριστικό πωλητή.

Κωδικός κατηγορίας πωλητή (MCC)

Επωνυμία πωλητή

Εξουσιοδοτημένος υπογράφων

Διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας και κωδικός χώρας πωλητή

Αριθμός τηλεφώνου πωλητή.

Διεύθυνση email πωλητή

Διεύθυνση URL πωλητή

Ημερομηνία γέννησης (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις)

Μόνο για μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο συμβεβλημένους προμηθευτές (π.χ. ιδιωτική εταιρεία, ατομική επιχείρηση), τις ακόλουθες πληροφορίες για έναν Σημαντικό ιδιοκτήτη (όπως ορίζεται παρακάτω):

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση οικίας, ταχυδρομικός κώδικας και κωδικός χώρας
  • ΑΜΚΑ ή ημερομηνία γέννησης

Ως Σημαντικός ιδιοκτήτης ορίζεται το άτομο που κατέχει 25% ή μεγαλύτερο μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση.

Μοναδικό αναγνωριστικό πωλητή*

Κωδικός κατηγορίας συμβεβλημένου προμηθευτή (ΜCC)

Επωνυμία συμβεβλημένου προμηθευτή

Τοποθεσία συμβεβλημένου προμηθευτή (πόλη, οδός, ταχυδρομικός κώδικας και κωδικός χώρας)

Αριθμός τηλεφώνου συμβεβλημένου προμηθευτή.

Τράπεζα JPMorgan Chase, N.A. Υποκατάστημα Λονδίνου

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έλεγχος καταλόγου κυρώσεων, έλεγχοι συμμόρφωσης και έλεγχος απάτης.

Επωνυμία προμηθευτή, χώρα έδρας και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Adyen B.V. (Ολλανδία), Coinbase Inc. (ΗΠΑ), WorldPay, Inc. (ΗΠΑ), WorldPay Limited. (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, διακανονισμού, και ο έλεγχος απάτης παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Allied Irish Bank PLC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στην Ευρώπη.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Heartland Payment Systems, Inc. (ΗΠΑ), Merchant e-Solutions, Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Moneris Solutions Corporation (Καναδάς)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στον Καναδά.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

National Australia Bank Ltd. (Αυστραλία)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στην Αυστραλία.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Network Merchants, LLC. (ΗΠΑ), Network Merchants Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Stockholms Enskilda Bank AB (Σουηδία), PPRO

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, ελέγχου απάτης και διακανονισμού στην Ευρώπη.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Nostrum Group Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Επεξεργασία αιτήσεων πελατών της PayPal για πιστωτικά προϊόντα και έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια ζωής επιχείρησης, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και πληροφοριών σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται). Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για προϊόν ή λειτουργία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικά δεδομένα φήμης).

TSYS (Ηνωμένο Βασίλειο), TSYS (Γερμανία)

Σύστημα καταγραφής για το ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο (Ηνωμένο Βασίλειο) και το προϊόν δόσεων (Γερμανία), και έλεγχος απάτης.

Όνομα πελάτη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, εισόδημα.

Amex Multi-Currency (μέσω Digital River)

Για να είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση της PayPal και του ελέγχου απάτης όταν χρησιμοποιούνται γαλλικές ανώνυμες εταιρείες, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Δεδομένα εξουσιοδοτήσεων και διακανονισμών.

Sofort GmbH (Γερμανία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου.

Currence (Ολλανδία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

J.P. Morgan AG. (Γερμανία)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία άμεσων χρεώσεων στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, ημερομηνία συναλλαγής, ποσό, νόμισμα και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού χρήστη.

Scotiabank (Καναδάς), Westpac (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εθνικής ταυτότητας και σκοπός συναλλαγής.

Swish (Σουηδία)

Για την ενεργοποίηση υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και ελέγχου απάτης.

Αριθμός τηλεφώνου

Klarna (Σουηδία),

Για την ενεργοποίηση υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και πρόληψης απάτης

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός ip

Access Payments System (Ελλάδα), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (Χιλή), Agente de Cambio Caribe Express (Δομινικανή Δημοκρατία), Allied Bank Limited (Πακιστάν), Axis Bank Ltd (Ινδία), Banco Agricola S.A. (Ελ Σαλβαδόρ), Banco America Central SA (Γουατεμάλα), Banco Azteca de El Salvador (Ελ Σαλβαδόρ), Banco Azteca de Guatemala S.A. (Γουατεμάλα), Banco Azteca de Honduras S.A. (Ονδούρα), Banco BHD, S.A. - Banco Multiple (Δομινικανή Δημοκρατία),

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Banco Davivienda S.A. (Κολομβία), Banco De Credito Del Peru (Περού), Banco de Guayaquil S.A. (Ισημερινός), Banco de la Producción (Νικαράγουα), Banco de Oro a.k.a. BDO Unibank, Inc (Φιλιππίνες), Banco de Reservas de la

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (Δομινικανή Δημοκρατία), Banco Industrial S.A. (Γουατεμάλα), Banco Internacional Del Peru S.A. (Περού), Banco Pichincha C.A. (Ισημερινός), Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple (Δομινικανή Δημοκρατία), Banco Rendimento (Βραζιλία), Bancolombia S.A. (Κολομβία), Bancomer Transfer Services Inc. (Βολιβία, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Περού, Ελ Σαλβαδόρ, Ουρουγουάη)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Bank Alfalah Limited (Πακιστάν), Bank Negara Indonesia (BNI) (Ινδονησία), Bank of the Philippine Islands (Φιλιππίνες), Barclays Wealth Intermediaries (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, "Continental Exchange Solutions, Inc, ""RIA"" (ΗΠΑ)", Dutch Bangla Bank Ltd (Μπανγκλαντές), Earthport (Γαλλία, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Ρουμανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Κροατία, Νορβηγία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Envoy Services Limited a.k.a. Worldpay (Καναδάς, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ισπανία, Πολωνία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία), eTranzact International PLC (Νιγηρία), Everest Bank (Νεπάλ), Exchange4Free (Νότια Αφρική), Extole (ΗΠΑ), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Κολομβία), First Global Money (Γουιάνα) Inc., GCS Systems, Ltd. (Δομινικανή Δημοκρατία), Globalenvios S.A. (Ισημερινός), G-Xchange Inc. (Φιλιππίνες)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Hatton National Bank PLC (Σρι Λάνκα), HDFC Bank Limited (NEFT) (Ινδία), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Τζαμάικα), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam "Vietcombank" (Βιετνάμ), Landbank of the Philippines (Φιλιππίνες), LBC Express, Inc. (Φιλιππίνες), Metropolitan Bank and Trust Company (Φιλιππίνες), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Φιλιππίνες)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Money Swap Exchange Limited (Κίνα), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly S.A. (Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Ουρουγουάη), MSBB Money Ltd (Βραζιλία), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Νεπάλ), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (Μεξικό),

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Μεξικό), PayKii Inc. (Μεξικό), Philippine National Bank, Pozcta Polska (Πολωνία), Prabhu Group (Μπαγκλαντές, Νεπάλ), Pronet S.A. (Γουατεμάλα), Punjab National Bank (Ινδία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Punto Express S.A. de C.V. (Ελ Σαλβαδόρ), Punto Facil S.A. (Νικαράγουα), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC), Red Efectiva S.A. de C.V. (Μεξικό), Remesas Teledolar S.A. (Κόστα Ρίκα), Royal Exchange (ΗΠΑ) Inc "Muthoot" (Ινδία), Rupali Bank Limited (Μπαγκλαντές), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (Βιετνάμ), Sampath (Σρι Λάνκα)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

SBM Bank Limited (Κένυα), Social Islamic Bank Limited (Μπαγκλαντές), Sonali Bank Limited (Σομαλία), TENGO a.k.a. Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

TransNetwork Corporation (Κολομβία, Ισημερινός, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Ελ Σαλβαδόρ)", Ultra Chile Sociedad Anonima (Αργεντινή), United Bank Limited (Πακιστάν), Uniteller Financial Services, Inc. a.k.a. Banorte (Γουατεμάλα, Μεξικό, Ονδούρα), Unitransfer S.A. (Αϊτή), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Τζαμάικα), Westpac Banking Corporation (Αυστραλία), Yes Bank Limited (Ινδία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Bank of Montreal (Καναδάς), Cardpro (FIS) (ΗΠΑ), Citibank (ΗΠΑ), D-Local (Ηνωμένο Βασίλειο), Danske Bank (Δανία), Earthport PLC (Ηνωμένο Βασίλειο), Fidor Bank AG (Γερμανία), FIS (ΗΠΑ), GoCardless (Ηνωμένο Βασίλειο), Meta Payment Systems (ΗΠΑ), Moneygram (ΗΠΑ), Valitor (Ισλανδία), VFX Financial (Ηνωμένο Βασίλειο), Western Union (ΗΠΑ), Western Union Business Solutions (WUBS) (ΗΠΑ), Skandinaviska Enskilda Banken (Σουηδία), Adyen B.V, (Σουηδία), Elavon Financial Services Limited, Υποκατάστημα Ηνωμένου Βασιλείου, Bambora AB (Σουηδία)

Για να επιτρέπονται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διακανονισμού πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής

Chargebee (Ινδία)

Για τη διαχείριση πληρωμών που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου απάτης, και τη σχέση πελάτη, δηλαδή για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών μας οι οποίες προκύπτουν από συμφωνητικά που συνάπτονται ανάμεσα σε εμάς και τον προμηθευτή και για την παροχή πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε από εμάς.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, στοιχεία πληρωμής μέσω κάρτας μίας χρήσης

Stripe (ΗΠΑ)

Για τη διαχείριση παραγγελιών ή/και αγορών και την εκτέλεση ελέγχου απάτης

Όνομα, email και στοιχεία κάρτας (μόνο τα τελευταία τέσσερα ψηφία, ημερομηνία λήξης και τύπος κάρτας)

Modulr Finance Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία πληρωμών και ο έλεγχος απάτης

Όνομα, αριθμός λογαριασμού, κωδικός ταξινόμησης

PPRO Financial Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται η επεξεργασία πληρωμών και ο έλεγχος απάτης για τοπικές μεθόδους πληρωμής

Όνομα προμηθευτή, στοιχεία λογαριασμού και πληροφορίες, όπως ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, ιστότοπος, διεύθυνση email, αριθμός μητρώου, τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι, πληροφορίες εγγράφου ταυτότητας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου/συμμόρφωσης/πιστοληπτικής ικανότητας.

2. Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης

Σημειώνεται ότι, επιπροσθέτως των αναφερόμενων σκοπών παρακάτω, η PayPal χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών ή τον εντοπισμό, την αποτροπή ή την αντιμετώπιση παραβιάσεων πολιτικών ή ισχυουσών συμφωνιών χρηστών.

FaceTec Inc (ΗΠΑ), Persona Identities, Inc. (ΗΠΑ), Idemia Identity & Security USA LLC

Για επαλήθευση ταυτότητας, σύγκριση selfie πελάτη με εικόνα εγγράφου, εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα και τη διεύθυνση, εικόνες πελάτη από έγγραφο ταυτοποίησης και εικόνα selfie (όπου παρέχεται).

Paravision Inc (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση ταυτότητας και πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων, σύγκριση selfie πελάτη με εικόνα εγγράφου και επαλήθευση εγγράφων ή εντοπισμό πλαστογραφίας.

Εικόνες πελάτη από έγγραφο ταυτοποίησης και εικόνα selfie (όπου παρέχεται).

Socure Inc. (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση ταυτότητας και πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων, σύγκριση selfie πελάτη με εικόνα εγγράφου και επαλήθευση εγγράφων ή εντοπισμό πλαστογραφίας. Εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση IP, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, εικόνες εγγράφων τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας. Εικόνες πελάτη από έγγραφο ταυτοποίησης και εικόνα selfie (όπου παρέχεται).

Explorium Inc., Ηνωμένες Πολιτείες

Ταυτότητα επιχείρησης και καταναλωτή

Όνομα/επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου

Pipl, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και ημερομηνία γέννησης

Full Contact, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διεύθυνση email

CRIF S.p.A (Ιταλία), Synectics Solutions Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Capita Plc (Ηνωμένο Βασίλειο), UK Data Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), ICC Information Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Payment Trust Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), 192.com (Ηνωμένο Βασίλειο), 192.com Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), i-CD Publishing (UK) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Experian Netherlands BV (Ολλανδία), Experian Bureau de Credito SA (Ισπανία), και CRIBIS D&B S.r.l. (Ιταλία), La Banque de France (Γαλλία), Black Tiger Belgium NV/SA (Βέλγιο), Asiakastieto (Φινλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση σύνδεσης μεταξύ πελάτη και του τραπεζικού του λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αυτού, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά ό,τι αφορά τα πιστωτικά προϊόντα που παρέχονται από την PayPal), τη διεξαγωγή ελέγχων πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων που περιλαμβάνουν την απάτη ή/και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την παροχή υποστήριξης για είσπραξη χρέους, τη διαχείριση λογαριασμών PayPal και την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων.

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων ή τον εντοπισμό πλαστογραφίας.
Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που γνωστοποιούνται σε αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να διατηρούνται από τον αντίστοιχο οργανισμό αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης, για σκοπούς ελέγχου και αποτροπής απάτης.

(Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο των σχετικών οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας)

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια ζωής επιχείρησης, τόπος γέννησης, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, μοναδικό αναγνωριστικό αναφοράς επιχείρησης, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και πληροφοριών σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται), πληροφορίες αποπληρωμής πιστωτικού λογαριασμού, καθώς και ΑΦΜ ή αριθμός εθνικής ταυτότητας (όπου ενδείκνυται).

TransUnion International UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων SHARE που διαχειρίζεται η TransUnion International UK Limited, Experian Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων που διαχειρίζεται η Experian, οι οποίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναφοράς από τους καταναλωτές και τους εμπόρους και συμπεριλαμβάνουν προηγούμενες αναζητήσεις πιστώσεων (CAPS) και δεδομένα απόδοσης πιστωτικού λογαριασμού (CAIS), Equifax Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων Insight που διαχειρίζεται η Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Equifax Ibérica S.L. (Ισπανία), Transunion LLC

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση σύνδεσης μεταξύ ενός πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αποφάσεων σχετικά με πιστωτικά προϊόντα που παρέχονται από την PayPal), τη διεξαγωγή ελέγχων πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων που περιλαμβάνουν την απάτη ή/και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την παροχή υποστήριξης για είσπραξη χρέους, τη διαχείριση λογαριασμών PayPal και τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων, τη διεξαγωγή έρευνας και δοκιμών σχετικά με την καταλληλότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη διεξαγωγή ελέγχου συστήματος.

Για την επαλήθευση ταυτότητας και τη συνεχή άσκηση δέουσας επιμέλειας σχετικά με τα δεδομένα των πελατών (νομικά πρόσωπα και διευθυντές, εντολοδότες, εξουσιοδοτημένοι χρήστες και πραγματικοί δικαιούχοι).

  • Παροχή δεδομένων καταχώρισης επιχείρησης και πληροφοριών για την προσχώρηση νέων οντοτήτων.
  • Παροχή δεδομένων που ανήκουν σε τρίτα μέρη για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υφιστάμενων οντοτήτων.

Για την εκτίμηση κινδύνων σχετικά με την κάθε οντότητα, δηλαδή για ελέγχους με σκοπό την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα πελάτη, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, όνομα εξουσιοδοτημένου χρήστη, διεύθυνση email, αριθμός εθνικής ταυτότητας (όπου ενδείκνυται), ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια ζωής επιχείρησης, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται), του αριθμού λογαριασμού και πληροφοριών σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται), υπόλοιπο λογαριασμού, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για τα βρετανικά προϊόντα “Website Payments Pro”, “Εικονικό τερματικό” και “PayPal Here”, και το χρηματοδοτικό μέσο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here.

DueDil Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη λήψη στοιχείων επιχείρησης για αξιολόγηση του κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου.

Αριθμός μητρώου επιχείρησης, επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών.

CRIF GmbH (Γερμανία), Informa Solutions GmbH (Γερμανία)

Για επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και αριθμού τηλεφώνου και ανάκτηση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων επαφών.

Για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, κατάσταση λογαριασμού και υπόλοιπο λογαριασμού. Επίσης, σε περίπτωση που η μεταφορά αυτών των πληροφοριών αιτιολογείται νομικά, συγκεκριμένες πληροφορίες για αρνητική απόδοση λογαριασμού πελάτη, για τον οποίο η PayPal έχει ζητήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας από την αντίστοιχη βάση δεδομένων, διεύθυνση Web, umsatzsteuerid/αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και αριθμός αναφοράς προμηθευτή δεδομένων (αν χρειάζεται).

SCHUFA Holding AG (Γερμανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και διεύθυνσης, την πραγματοποίηση ελέγχων για την πρόληψη και τον εντοπισμό πληρωμών με άμεση χρέωση οι οποίες έχουν αποτύχει και ελέγχων σχετικά με τη σύνδεση του πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού και για τον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας.

Για τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των IBAN και BIC), πληροφορίες για αποτυχημένες πληρωμές άμεσης χρέωσης από τραπεζικό λογαριασμό, πληροφορίες για αρνητική απόδοση λογαριασμού.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Γερμανία), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Γερμανία), Axesor (Ισπανία), Ignios (Πορτογαλία). UC AB (Σουηδία), Dynamic Business Information Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Trillium (ΗΠΑ).

Για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και των προμηθευτών. Για την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για την αξιολόγηση των βελτιώσεων στις διαδικασίες επαλήθευσης.

Όνομα, (συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών τύπου «δραστηριοποιείται ως»), διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αναφορά μοναδικού αναγνωριστικού επιχείρησης.

RSA Security Inc. (ΗΠΑ) και RSA Security Ireland Limited (Ιρλανδία)

Για επαλήθευση ταυτότητας.

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού.

Aristotle International, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Creditinfo Decision (Τσεχική Δημοκρατία) και DecisionMetrics Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για υποστήριξη στην αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή της PayPal.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού προμηθευτή.

ThreatMetrix Inc. (ΗΠΑ)

Για την ανάκτηση πληροφοριών κινδύνου σχετικά με το πρωτόκολλο IP και τη συσκευή από την οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην PayPal.

Πληροφορίες IP και υλισμικού σχετικά με τη συσκευή (αναγνωριστικό συσκευής, διεύθυνση IP χρήστη και cookies). Διεύθυνση email και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή.

TeleSign Corporation (ΗΠΑ, Βέλγιο), Telesign UK Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Telesign d.o.o. (Σερβία)

Τηλεφωνική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email,

AddressDoctor GmbH (Γερμανία),

Για αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email.

Deutsche Post Direkt GmbH (Γερμανία), AZ Direct GmbH (Γερμανία), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Γερμανία)

Για επαλήθευση και αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή και για επαλήθευση ονόματος και διεύθυνσης.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email.

Au10tix Limited (Ισραήλ),

Για επαλήθευση ταυτότητας, αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων, σύγκριση selfie πελάτη με εικόνα εγγράφου και επαλήθευση εγγράφων ή εντοπισμό πλαστογραφίας. Εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, έγγραφα ταυτοποίησης (αν παρέχονται), εικόνες αποδεικτικού διεύθυνσης, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας. Εικόνες πελάτη από έγγραφο ταυτοποίησης και εικόνα selfie (όπου παρέχεται).

Telovia SA (Λουξεμβούργο)

Έλεγχοι επαλήθευσης ταυτότητας και έλεγχοι τύπου «Γνωρίστε τον πελάτη σας» που διεξάγονται για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτότητας και διεύθυνσης.

Syniverse Technologies, LLC (ΗΠΑ)

Επαλήθευση και εφαρμογή ελέγχων ποιότητας δεδομένων σε αριθμούς τηλεφώνου. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου.

Signicat AS (Νορβηγία)

Για επαλήθευση και πιστοποίηση ταυτότητας.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας.

ArkOwl LLC (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση της διεύθυνσης email.

Διεύθυνση email.

Fraudscreen Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου απάτης.

Όνομα και διεύθυνση, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού και οι συνθήκες συμπεριφοράς του λογαριασμού, σχετικές πληροφορίες συναλλαγών, πληροφορίες λήψης αποφάσεων και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Trustev Ltd (Ιρλανδία)

Για εξακρίβωση ταυτότητας μέσω δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πελάτη, στις συνδέσεις και στα διαπιστευτήρια.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email και αριθμός λογαριασμού.

Tracesmart Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για ταυτοποίηση πελατών και υποστήριξη στον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών ή τον εντοπισμό, την αποτροπή ή την αντιμετώπιση παραβιάσεων πολιτικών ή ισχυουσών συμφωνιών χρήστη. Για την αξιολόγηση των βελτιώσεων στη διαδικασία επαλήθευσης.

Τίτλος, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

MaxMind, Inc. (ΗΠΑ)

Για τον εντοπισμό απάτης.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού και η διεύθυνση IP, στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Future Route Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης λογιστικών δεδομένων των εμπορικών χρηστών μας, για αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας-κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και ημερομηνία γέννησης.

Kount, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου απάτης για την επεξεργασία πληρωμών παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής, στοιχεία μέσων πληρωμής και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

Artefacts Solutions LLC (ΗΠΑ)

Για τον εντοπισμό απάτης και τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με την επεξεργασία συναλλαγών.

Κατατετμημένος αριθμός κάρτας, ποσό συναλλαγής, αναλογία αντιστροφής χρέωσης, αναλογία πιστώσεων και αναλογία απορρίψεων.

Experian Information Solutions, Inc. (ΗΠΑ, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που γνωστοποιούνται σε αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να διατηρούνται από τον αντίστοιχο οργανισμό αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης, για σκοπούς ελέγχου και αποτροπής απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, νόμιμη επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης.

Trulioo Information Services, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας.

Aire Labs Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), DueDil Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Creditsafe (Ηνωμένο Βασίλειο), Creditsafe Business Solutions Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Creditsafe USA Inc. (ΗΠΑ), Creditsafe Deutschland GMBH (Γερμανία), Solvabilite Enterprise (Γαλλία), Creditsafe I Sverige AB (Σουηδία), Creditsafe Ireland Limited (Ιρλανδία), Creditsafe (Σουηδία), Safe Information Group NV (Ολλανδία), Imagini Europe Limited (δραστηριοποιείται ως VisualDNA) (Ηνωμένο Βασίλειο), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Company Watch Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), The Sage Group plc (Ηνωμένο Βασίλειο), Xero (Ηνωμένο Βασίλειο), Ethoca Limited (Καναδάς), Xero Inc. (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση ταυτότητας, για επαλήθευση σύνδεσης πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, για λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη

Για την επαλήθευση ταυτότητας και τη συνεχή άσκηση δέουσας επιμέλειας σχετικά με τα δεδομένα των πελατών (νομικά πρόσωπα και διευθυντές, εντολοδότες, εξουσιοδοτημένοι χρήστες και πραγματικοί δικαιούχοι).

Παροχή δεδομένων καταχώρισης επιχείρησης και πληροφοριών για την προσχώρηση νέων οντοτήτων.

Παροχή δεδομένων που ανήκουν σε τρίτα μέρη για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υφιστάμενων οντοτήτων.

•Για την εκτίμηση κινδύνων σχετικά με την κάθε οντότητα, δηλαδή για ελέγχους με σκοπό την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός διαβατηρίου ή άλλος δημόσιος αριθμός αναγνώρισης. Διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, επωνυμία εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων επωνυμιών τύπου “με την επωνυμία” ή “δραστηριοποιείται ως”, διεύθυνση εταιρείας, ΑΦΜ εταιρείας ή άλλο δημόσιο αναγνωριστικό όπως ο αριθμός μητρώου επιχείρησης, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές και πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών. Μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής /χρεωστικής κάρτας (εάν ενδείκνυται) και των σχετικών πληροφοριών συναλλαγών (εάν ενδείκνυται). Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για προϊόν ή λειτουργία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικά δεδομένα φήμης).

National Credit Bureau (Ρωσία)

Για τη λήψη στοιχείων επιχείρησης για αξιολόγηση του κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου. Για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη.

Αριθμός μητρώου επιχείρησης, επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών, τυχόν επωνυμίες τύπου 'δραστηριοποιείται ως', κατάλογος εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν/ εμπλέκονται οι διευθυντές, ημερομηνία ίδρυσης/καταχώρισης εταιρείας.

Paycasso Verify Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν. Πληροφορίες από το ενσωματωμένο τσιπ RF του εγγράφου (όπου ισχύει).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), LexisNexis Risk Solutions (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για υποστήριξη στον έλεγχο ταυτότητας των πελατών.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου. Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν. ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου/συμμόρφωσης/πιστοληπτικής ικανότητας

QGen Limited (Μάλτα)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν.

SmartKYC Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης.

Dun & Bradstreet Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Dun & Bradstreet, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Refinitiv US LLC. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου. ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου/συμμόρφωσης/πιστοληπτικής ικανότητας

CRIF GmbH (Αυστρία), CRIF Ltd (Ελβετία), CRIF AG (Ελβετία), CRIF SO. Z O.O (Πολωνία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

UPC BVK (Βέλγιο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Regulatory Data Corporation (ΗΠΑ), Livingston International (Καναδάς), LSSI Europe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για έλεγχο για λίστες παρακολούθησης και αρνητικές ειδήσεις

Εταιρική επωνυμία ή όνομα φυσικού προσώπου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου

Soliditet AB (Σουηδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Blue Shape SRL (Ιταλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, τόπος γέννησης, πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας.

PostNL (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Compta S.A. (Πορτογαλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Ιρλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και τη συνεχή άσκηση δέουσας επιμέλειας των δεδομένων πελάτη.

Παροχή δεδομένων καταχώρισης επιχείρησης και πληροφοριών για την ένταξη νέων πελατών.

Παροχή δεδομένων που ανήκουν σε τρίτα μέρη για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υφιστάμενων οντοτήτων.

Για την πραγματοποίηση αξιολόγησης κινδύνου για τον πελάτη. Για την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, ΑΦΜ ή άλλος δημόσιος αριθμός αναγνώρισης, αποδεικτικό ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης, νομική κατάσταση, επωνυμία εταιρείας, γνωστά ψευδώνυμα, επωνυμία τύπου «δραστηριοποιείται ως», αριθμός τηλεφώνου, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές και πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών.

.

Simunix Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Royal Mail Group Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για επαλήθευση και αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή και για επαλήθευση ονόματος και διεύθυνσης.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου

Credit Kudos Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου απάτης και πιστώσεων, επαλήθευση εισοδήματος και δαπανών.

Όνομα και διεύθυνση, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού και οι συνθήκες συμπεριφοράς του λογαριασμού, σχετικές πληροφορίες συναλλαγών, πληροφορίες λήψης αποφάσεων και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Bisnode Norge AS (Νορβηγία), Bisnode Finland Oy (Φινλανδία), B&C Technologies (Γαλλία), Bisnode Belgium NV/SA (Βέλγιο), Bisnode Deutschland GmbH (Γερμανία), Deltavista International AG (Ελβετία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου.

KAPITOL S.A. / NV (Βέλγιο), Orange Espagne S.A.U, SDS (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

Dataxcel Ltd. (Ιρλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης. ΑΦΜ και αριθμός εθνικής ταυτότητας (εάν ενδείκνυται)

Telefónica SA (Ισπανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού και αριθμός τηλεφώνου.

FrescoData LLC (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

Precision Marketing Information Ltd. (Ιρλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση.

Liteshell Holdings Ltd (Ρωσία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός εθνικής ταυτότητας.

Infocore, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (ΗΠΑ)

Αναγνωριστικό υποστήριξης και επαλήθευση πίστωσης πελατών και πιθανών πελατών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εθνικής ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, εικόνες δημόσιων εγγράφων ταυτοποίησης: διαβατήρια, εθνικές ταυτότητες και άδειες οδήγησης.

Neustar Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τον καθορισμό του καταλληλότερου χρόνου για την πραγματοποίηση κλήσεων είσπραξης σε πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP και αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Tradle Inc (ΗΠΑ)

Για τη λήψη πληροφοριών πελάτη για αξιολόγηση του κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου. Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων ή τον εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, μοναδικό αναγνωριστικό αναφοράς επιχείρησης, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και των σχετικών πληροφοριών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται), και κωδικός φορολογίας (όπου ενδείκνυται). Έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας και διεύθυνσης, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης

BankID (Σουηδία), Zetes SA (Βέλγιο), SK ID Solutions AS (Εσθονία), iDIN B.V. (Ολλανδία), Nets DanID AS (Δανία), BankID Norge AS (Νορβηγία), D-Trust GmbH (Γερμανία), Verimi GmbH (Γερμανία), Yes.com (Γερμανία), Electronic Identification S.L. (Ισπανία), iTSME Belgian Mobile ID SA/NV (Βέλγιο), Evry AS (Νορβηγία)

Για παροχή δυνατότητας επαλήθευσης ταυτότητας

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ/αριθμός εθνικής ταυτότητας.

Synnex-Concentrix Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης.

BBB.org (ΗΠΑ)

Πρόβλεψη δεδομένων επιχείρησης και πληροφοριών για την ένταξη νέων πελατών.

Παροχή δεδομένων που ανήκουν σε τρίτα μέρη για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υφιστάμενων οντοτήτων.

Για την πραγματοποίηση αξιολόγησης κινδύνου για τον πελάτη. Για πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο καθορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου.

Επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email, διεύθυνση URL και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, όπως (ενδεικτικά) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, κατηγορία της επιχείρησης, βαθμολογία αξιολόγησης ΒΒΒ

AgFe LLP (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης, έρευνας και ελέγχου καταλληλότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών και έλεγχος συστήματος. Οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όσων σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα που προσφέρονται από την PayPal), διεξαγωγή ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παροχή βοήθειας σε ανάκτηση χρέους.

Επωνυμία εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών τύπου “με την επωνυμία” ή “δραστηριοποιείται ως”, διεύθυνση εταιρείας, ΑΦΜ εταιρείας ή άλλο δημόσιο αναγνωριστικό, όπως αριθμός μητρώου επιχείρησης, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές εταιρείας, πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών. Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης αιτούντα λογαριασμό PayPal. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για δυνατότητα προϊόντος ή λογαριασμού.

Free Mobile (Γαλλία), Bouygues Telecom (Γαλλία), T-Mobile Polska S.A. (Πολωνία), Orange Espagne SAU (Ισπανία), Vodafone España, S.A.U και Vodafone Ono, S.A.U (Ισπανία), Swisscom (Schweiz) AG (Ελβετία), Telefónica UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), JT (Jersey) Limited (Τζέρσεϊ), Voxbone (Βέλγιο)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Γερμανία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

Vodafone (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και επαλήθευσης ταυτότητας.

Jersey Telecom (Τζέρσεϊ)

Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και επαλήθευσης ταυτότητας.

iConectiv (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και επαλήθευσης ταυτότητας.

DNB ID Solutions AS (Νορβηγία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πληροφοριών που διατηρούνται σε διαβατήρια με τσιπ (εάν παρασχεθούν από τον πελάτη).

EZMCOM, Inc (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων ή τον εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, έγγραφα ταυτοποίησης (αν παρέχονται), εικόνες αποδεικτικού διεύθυνσης, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας.

Ocrolus, Inc. (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης και καταπολέμηση απάτης

Εικόνες αντιγράφων κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού και εγγράφων ταυτοποίησης, όπως παρασχέθηκαν από τους πελάτες.

Veriff OU (ΕΕ)

Για τον έλεγχο ταυτότητας εικόνων εγγράφων ταυτοποίησης, αναγνώριση εγγράφων, σύγκριση selfie πελάτη με εικόνα εγγράφου, δοκιμή των δυνατοτήτων ελέγχου ταυτότητας, επικύρωση μέσων χρηματοδότησης, καταγραφή δεδομένων. Εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, έγγραφα ταυτοποίησης, εικόνες αποδεικτικού διεύθυνσης, ΑΦΜ ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας. Εικόνες πελάτη από έγγραφο ταυτοποίησης και εικόνα selfie (όπου παρέχεται).

Transunion International UK Ltd. (πρώην Callcredit plc.), συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων SHARE που διαχειρίζεται η Transunion, Experian Limited, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων που διαχειρίζεται η Experian, οι οποίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναφοράς από τους καταναλωτές και τους εμπόρους και συμπεριλαμβάνουν προηγούμενες αναζητήσεις πιστώσεων (CAPS) και δεδομένα απόδοσης πιστωτικού λογαριασμού (CAIS), Equifax Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων Insight που διαχειρίζεται η Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Equifax Ibérica S.L. (Ισπανία), Transunion LLC, Transworld Services (Χιλή), Fidelitas (Αργεντινή), World Box (UK Limited), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit, ASNEF-Equifax, Servicos de Information Sobre, Solvencia y Credito S.L. (Ισπανία), Data Zoo (Ευρώπη)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση σύνδεσης μεταξύ ενός πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αποφάσεων σχετικά με πιστωτικά προϊόντα που παρέχονται από την PayPal), τη διεξαγωγή ελέγχων πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων που περιλαμβάνουν την απάτη ή/και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την παροχή υποστήριξης για είσπραξη χρέους, τη διαχείριση λογαριασμών PayPal και τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων, τη διεξαγωγή έρευνας και δοκιμών σχετικά με την καταλληλότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη διεξαγωγή ελέγχου συστήματος.

Όνομα πελάτη, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, όνομα εξουσιοδοτημένου χρήστη, διεύθυνση email, αριθμός εθνικής ταυτότητας (όπου ενδείκνυται), ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια ζωής επιχείρησης, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται), του αριθμού λογαριασμού και πληροφοριών σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται), πληροφορίες αποπληρωμής πιστωτικού λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για τα βρετανικά προϊόντα “Website Payments Pro”, “Εικονικό τερματικό” και “PayPal Here”, και το χρηματοδοτικό μέσο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here.

iovation Inc (ΗΠΑ), Ekata, (ΗΠΑ)

Επαλήθευση και έλεγχος ταυτότητας, πρόληψη απάτης

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, διεύθυνση IP, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, αποδεικτικά ταυτότητας και διεύθυνσης και άλλα δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και πιστοληπτικής ικανότητας.

Capita Identity (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, πληροφορίες εγγράφου ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που ζητούνται για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης

DUO Security (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα, email και τηλέφωνο

KYC SiteScan

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα και διεύθυνση

PhishMe (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα, διεύθυνση, email

Sift Science (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, UUID επιχείρησης, πληροφορίες κατόχου κάρτας (αριθμός κάρτας), δεδομένα συναλλαγής CNP (τοποθεσία, χρόνος, ποσό, αναφορά)

Xero (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για υποστήριξη της λογιστικής διαχείρισης

Όνομα προμηθευτή, email, διεύθυνση

UC (Σουηδία)

Έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας

Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση

Skatteverket SPAR (Σουηδία), Skattekontoret Folkeregiste (Νορβηγία)

CPR-kontoret (Δανία), Finnish Transport and Communications Agency (Φινλανδία), The Finnish Digital Population Data Services Agency (Φινλανδία)

Για επαλήθευση ταυτότητας

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας

WindTre Mobile (Ιταλία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

Adroiti Technologies (Λιθουανία, ΗΠΑ), Equinix (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

3. Χρηματοοικονομικά προϊόντα

Κάθε διάδοχος επίσημος δανειστής για δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε πελάτη από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A [Λουξεμβούργο]

Όταν ένα δάνειο πελάτη ή η υποκείμενη διεκδίκηση στο πλαίσιο του πελατειακού δανείου έχει εκχωρηθεί σε τρίτο μέρος και η PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (α) είναι αφερέγγυα· (β) ζητά ή απαιτείται από τον νόμο, το δικαστήριο ή τη ρυθμιστική αρχή να ειδοποιήσει τον πελάτη για μια αλλαγή στον επίσημο δανειστή· (γ) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της βάσει των εγγράφων που έχουν συναφθεί σε σχέση με την πώληση του πελατειακού δανείου· (δ) παύει να διαχειρίζεται τα δάνεια· (ε) σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχουν πουληθεί σε τρίτους, (στ) κινδυνεύει να κατασχεθεί ή να τεθεί σε κινδυνο με άλλο τρόπο ή (ζ) η PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A έχει ζητήσει να κοινοποιηθεί στον πελάτη μια αλλαγή στον επίσημο δανειστή, ώστε να επιτραπεί η επαλήθευση ταυτότητας· ελέγχει την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εξυπηρέτησης δανείων και της είσπραξης και ανάκτησης των χρεών μας.

Πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A σε σχέση με δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε πελάτη από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση email, τον τύπο λογαριασμού, την κατάσταση του λογαριασμού (ανατρέξτε στις Νομικές συμφωνίες για τις Υπηρεσίες PayPal για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σε σχέση με τα δάνεια πελατών).

Argus Information and Advisory Services (ΗΠΑ), FIS Avantguard LLC (ΗΠΑ)

Παροχή χρηματοοικονομικής ανάλυσης, λύσεων βαθμολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όνομα, ποσό πληρωμής και αριθμός επιταγής

La Poste (Γαλλία)

Για επίλυση τεχνικών θεμάτων και διεκδικήσεων χρηστών (όταν η PayPal προσφέρεται από τον προμηθευτή μέσω της λύσης πληρωμών της La Poste).

Τυχόν στοιχεία λογαριασμού που απαιτούνται για την επίλυση του ζητήματος ή της διεκδίκησης.

Santander UK Cards Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διεξαγωγή κοινών εκστρατειών μάρκετινγκ για τα προϊόντα PayPal Credit και PayPal Mastercard, την υποδειγματοποίηση κινδύνων, την επιβολή όρων και προϋποθέσεων για τα PayPal Credit και PayPal Mastercard.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και στοιχεία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κατάστασης λογαριασμού).

PrePay Technologies Limited (δραστηριοποιείται ως PrePay Solutions) (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διεξαγωγή κοινών εκστρατειών μάρκετινγκ για την προπληρωμένη κάρτα PayPal, την υποδειγματοποίηση κινδύνων και περιπτώσεων απάτης, και την επιβολή όρων και προϋποθέσεων για την προπληρωμένη κάρτα PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία λογαριασμού.

Société Générale (Γαλλία), La Banque Postale (Γαλλία), BNP Paribas (Γαλλία) και Crédit Mutuel (Γαλλία)

Σκοποί χρέωσης.

Μόνο για προμηθευτές που χρησιμοποιούν την PayPal μέσω της λύσης πληρωμών που παρέχεται από τον συνεργάτη: αναγνωριστικό προμηθευτή, πλήθος συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal και, ανάλογα με την περίπτωση, κλείσιμο του λογαριασμού PayPal.

Findomestic Banca (Ιταλία), Cetelem S.A., Cofidis (Γαλλία) και Cofinoga S.A. (Γαλλία)

Καταχώριση της πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από την εταιρεία πίστωσης για τον λογαριασμό PayPal του χρήστη και επεξεργασία αιτημάτων πληρωμής από τον ίδιο χρήστη.

Όνομα, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης (ανάλογα με την περίπτωση), αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός ασφαλείας κάρτας (CSC) (ανάλογα με την περίπτωση) και ποσό αιτήματος χρηματοδότησης, και στοιχεία λογαριασμού που απαιτούνται για επίλυση περιπτώσεων απάτης ή αμφισβητήσεων.

Cofidis (Γαλλία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και η διαχείριση αμφισβητήσεων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Cofidis

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός πληρωμών που έχουν ληφθεί από επαληθευμένους χρήστες της PayPal, πληροφορίες για το αν ο πελάτης έχει επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία των συναλλαγών και στοιχεία των ανεπιτυχών πληρωμών

Deloitte Consulting Inc. (ΗΠΑ)

Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Όνομα πελάτη ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση πελάτη ή επιχείρησης, αριθμός αναγνώρισης φορολογουμένου, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού, τύπος νομικής οντότητας, κατάσταση υπηκοότητας.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Γαλλία)

Για να επιτρέπεται η ειδοποίηση για υπερχρεωμένους λογαριασμούς

Όνομα και πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό και το ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας.

4. Εμπορικές συμπράξεις

Thales DIS USA, Inc. (Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών.

Πληροφορίες κάρτας πληρωμής και συσκευής.

FingerPrint JS Inc (ΗΠΑ)

Για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και βοήθειας σε προμηθευτές και καταναλωτές που χρησιμοποιούν PayPal

Διεύθυνση IP

XLN PayLimited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την υποστήριξη του συνεργατικού μάρκετινγκ, της ένταξης και της εξυπηρέτησης πελατών

Επωνυμία επιχείρησης, όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου. Κατάσταση εγγραφής λογαριασμού, ημερομηνία 10ης και τελευταίας συναλλαγής, ημερομηνία και κατάσταση παραγγελίας συσκευής ανάγνωσης καρτών, όγκος πληρωμών με κάρτα Zettle

Good Hood GmbH

Για να επιτρέπεται η διαχείριση ενός κοινού προγράμματος σύστασης.

Διεύθυνση email

Royal Mail Group Plc. (Ηνωμένο Βασίλειο) και Pitney Bowes Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή αυτόματης εκτύπωσης ετικετών σε πωλητές που χρησιμοποιούν την PayPal, για τη διευκόλυνση ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παράδοσης

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email

Packlink Shipping S.L. (Ισπανία)

Για παροχή δυνατότητας αγοράς ετικετών αποστολής από τους πωλητές

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση αγοραστή, αριθμός τηλεφώνου αγοραστή, κατάλογος συναλλαγών που είναι έτοιμες για αποστολή, αξία συναλλαγών που είναι έτοιμες για αποστολή, πληροφορίες προϊόντων

Trustwave (ΗΠΑ) (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε προμηθευτές που χρησιμοποιούν την PayPal και για διευκόλυνση της διαδικασίας συμβατότητας με το πρότυπο PCI DSS.

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός λογαριασμού PayPal.

Υπηρεσίες Stubhub S.à.r.l (Λουξεμβούργο)

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του προγράμματος «Γνωρίστε τον πελάτη σας».

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα, αστυνομική ταυτότητα/αριθμός διαβατηρίου.

Harrow Council (Ηνωμένο Βασίλειο)

Εξόφληση χρημάτων σε όφελος των παραληπτών που χρησιμοποιούν την PayPal.

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού.

Cloud IQ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τηλεπωλήσεις και υποστήριξη πελατών για επιχειρηματικούς πελάτες

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων και διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

Borderlinx (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε επιχειρηματικούς πελάτες που χρησιμοποιούν την PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων και διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

WebInterpret (Γαλλία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων και διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

Apple Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για τη διαχείριση κινδύνων, την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων όπως οι απάτες.

Όνομα, επώνυμο, email, εάν έχει επαληθευτεί το email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού, εάν ο πελάτης έχει αγοράσει κάτι με την PayPal τις τελευταίες 30 ημέρες (Ναι ή Όχι), εάν τα στοιχεία χρέωσης έχουν αλλάξει τις τελευταίες τριάντα ημέρες (Ναι ή Όχι).

Schenker (Σουηδία)

Για τη διευκόλυνση της αποστολής και για να είναι ευκολότερη η αποστολή στοιχείων που πωλήθηκαν/αγοράστηκαν στη σελίδα του προμηθευτή

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου

DHL (Σουηδία)

Για τη διευκόλυνση της αποστολής και για να είναι ευκολότερη η αποστολή στοιχείων που πωλήθηκαν/αγοράστηκαν στη σελίδα του προμηθευτή

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου

Sello (Σουηδία)

Για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πωλητών, ενεργοποίηση στοιχείων καταστήματος, δυνατότητα μαζικής καταχώρισης και διαχείρισης παραγγελιών

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ψευδώνυμο

Twilio Inc (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και τον καθορισμό τρόπου επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, SMS ή εναλλακτικής υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email.

Sutherland Global Services Inc. (ΗΠΑ και Φιλιππίνες)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου και email.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, περικομμένες και περιορισμένες ή πλήρεις πληροφορίες πηγής χρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και πληροφορίες συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

Nuance Communications Inc. (ΗΠΑ)

Για να βαθμονομείται και να βελτιστοποιείται η απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης για τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Καταγραφές δείγματος τηλεφωνικών κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιο ή όλα τα στοιχεία λογαριασμού που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κλήσης.

ICT Group Inc. (ΗΠΑ)

Για να διεξάγεται και να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός λογαριασμού PayPal.

Lithium Technologies Inc. (ΗΠΑ) (Γνωστή επίσης ως Khoros, LLC.)

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών κατά τις επαφές των πελατών με την PayPal σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ονόματα χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περικομμένες και περιορισμένες ή πλήρεις πληροφορίες πηγής χρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπο λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

Attensity Europe GmbH

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών κατά τις επαφές των πελατών με την PayPal σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ονόματα χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περικομμένες και περιορισμένες ή πλήρεις πληροφορίες πηγής χρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπο λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

ILinc Communications, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή διαδικτυακών σεμιναρίων (σεμινάρια στο διαδίκτυο) σε προμηθευτές στην πλατφόρμα της ILinc.

Όνομα, διεύθυνση email προμηθευτών.

ePerformax Contact Centers & BPO (ΗΠΑ)

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών σχετικά με τις πληρωμές παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, περικομμένες και περιορισμένες ή πλήρεις πληροφορίες πηγής χρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και πληροφορίες συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Βουλγαρία)

Για λειτουργία της υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής.

Όνομα, διεύθυνση email, αναγνωριστικό συναλλαγής PayPal, πληροφορίες επιστροφής (κατηγορία επιστρεφόμενου προϊόντος, λόγος επιστροφής, ποσό επιστροφής, νόμισμα, χώρα επιστροφής, τύπος επιστροφής) και στοιχεία τεκμηρίωσης αποστολής.

Key Performance Group SAS, Γαλλία

Διοίκηση προγράμματος σύστασης μελών PayPal.

Όνομα, επώνυμο, email, αναγνωριστικό πελάτη, πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με ανταμοιβές συστάσεων.

New Relic, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή ανάλυσης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε σφάλματα στην υπηρεσία παγκοσμίως.

Δεδομένα αρχείου καταγραφής και αθροιστικά δεδομένα για την απόδοση της υπηρεσίας.

PagerDuty, Inc. (ΗΠΑ)

Για την προειδοποίηση τεχνικών που βρίσκονται σε επιφυλακή σχετικά με την άφιξη ενός καθολικού email.

Θέμα του σχετικού email.

Sumologic, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή ανάλυσης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε σφάλματα στην υπηρεσία παγκοσμίως.

Δεδομένα αρχείου καταγραφής και αθροιστικά δεδομένα για την απόδοση της υπηρεσίας.

IPSA International

Για υποστήριξη της έρευνας ύποπτων δραστηριοτήτων σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή/και παραβίαση Παγκόσμιων κυρώσεων και αντίστοιχη αναφορά σε ρυθμιστικές αρχές.

Όνομα, ψευδώνυμα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, τοποθεσία ζώνης ώρας, αριθμός διαβατηρίου, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο δημόσιο αναγνωριστικό, δεδομένα συναλλαγών και δραστηριότητας λογαριασμού, μέσο χρηματοδότησης (τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας).

CCC Leipzig (Γερμανία)

CCC GmbH (Γερμανία)

Ανάθεση εξυπηρέτησης πελατών Global Ops σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη γερμανική αγορά.

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χρηματοπιστωτικά στοιχεία, τράπεζα, ιστορικό συναλλαγών χρέωσης και πίστωσης, στοιχεία επιχείρησης, όπως διευθύνσεις URL, ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/Αριθμός μητρώου εργοδότη, διεύθυνση IP

Λεπτομέρειες αντισυμβαλλόμενου.

Telus International Europe

Κέντρο επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών για έλεγχο των λόγων αδράνειας και διερεύνηση τυχόν τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, τύπος χρήστη (με βάση τον αριθμό συναλλαγών), διεύθυνση email, τεχνικά ιστορικά δεδομένα χρήστη.

24/7 (Φιλιππίνες)

Ζωντανή συνομιλία και δημιουργία ζήτησης

Πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ιστορικά προηγούμενων συνομιλιών.

Teleperformance (SE) (Γερμανία) (Μαλαισία), Teleperformance Germany S.A r.l. & Co. [Γερμανία, Αλβανία], YPIRESIA 800 – Teleperformance Single Member S.A [Ελλάδα], Teleperformance Portugal, S.A. [Πορτογαλία], Teleperformance Nordic AB. [Σουηδία]

Για απάντηση στα ερωτήματα των πελατών μας μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και email

όλα τα στοιχεία του λογαριασμού

Kundo (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας εξυπηρέτησης πελατών μέσω email

όνομα, διεύθυνση email, αριθμοί ip και περιεχόμενο email

Servit (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας εξυπηρέτησης πελατών μέσω email

όνομα, διεύθυνση email, αριθμοί ip και περιεχόμενο email

Livechat (Πολωνία)

Ζωντανή συνομιλία και δημιουργία ζήτησης

Πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ιστορικά προηγούμενων συνομιλιών.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία)

Κατασκευή και αποστολή χρεωστικών καρτών

Όνομα, διεύθυνση αποστολής, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας, κωδικός CVV, κρυπτογραφημένο PIN της κάρτας.

Aplazame SL. (Ισπανία)

Πιστωτικές υπηρεσίες

Όνομα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Notive B.V. (Ολλανδία)

Για τη διευκόλυνση της ένταξης και των συναλλαγών προμηθευτών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό συσκευής.

Facebook Inc (ΗΠΑ)

Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας πληρωμών στο Facebook για τους κοινούς πελάτες του Facebook και της PayPal.

Όνομα πελάτη, διεύθυνση email, ιστορικό λογαριασμού και συναλλαγών

Matrix Global Services EAD (Βουλγαρία)

Για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών σε πελάτες της PayPal που έχουν αιτηθεί επιχειρηματικό δάνειο. Διαχείριση, κίνδυνοι και υπηρεσίες R&D, υπηρεσίες ενσωμάτωσης και τεχνική υποστήριξη για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Όνομα προμηθευτή, διεύθυνση προμηθευτή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, στοιχεία διευθυντικών στελεχών, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης, επωνυμία επιχείρησης, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση email και αναγνωριστικό PayPal.

Land Registry Office (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επιβεβαίωση της ταχυδρομικής διεύθυνσης

διεύθυνση

SendGrid Inc (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η επικοινωνία με τον πελάτη με email που αφορούν συναλλαγές και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός αναφοράς δανείου, επωνυμία εταιρείας, τιμολόγιο χρηματιστή, επωνυμία χρηματιστικής εταιρείας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, κωδικός τράπεζας (sort code), ποσό προμήθειας, μέθοδος πληρωμής και τα τελευταία τέσσερα ψηφία.

Interactions Inc (ΗΠΑ)

Για αποστολή αυτοματοποιημένων email και μηνυμάτων κειμένου σε πελάτες.

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες εταιρείας.

Logical Glue Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή δυνατότητας διαμόρφωσης μοντέλων και λήψης αποφάσεων που θα λειτουργεί με κριτήρια απόρριψης και παραπομπής για χρηματοδότηση

Αριθμός αναφοράς εταιρείας, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, μηνιαίο ποσό πληρωμής.

Impetus Technologies Inc (ΗΠΑ), Parkar Consulting Services (ΗΠΑ), Blue Ally (ΗΠΑ)

Αύξηση πόρων για συνεργάτες της PayPal

Στοιχεία λογαριασμού

Mitto (Ελβετία), Tyntec (Ηνωμένο Βασίλειο), Infobip (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή κωδικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας του παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας που σχετίζεται με το MSISDN που παρέχεται από την Εταιρεία

Αριθμός τηλεφώνου

5. Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις

Acxiom Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Acxiom Deutschland GmbH (Γερμανία) και Acxiom France SAS (Γαλλία)

Για την έρευνα και τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών μάρκετινγκ για την PayPal, για τη διερεύνηση της θέσης των προϊόντων της PayPal στην αγορά από δημογραφική άποψη

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός λογαριασμού PayPal, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού και φύλο.

Syzygy

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης με σκοπό την υποστήριξη των ομάδων μάρκετινγκ της PayPal και την παροχή σχολίων για τον σχεδιασμό και άλλα θέματα των σελίδων.

Αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό πελάτη, χώρα, τύπος λογαριασμού, διεύθυνση IP.

Northstar Research Partners (ΗΠΑ)

Για διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών.

Όνομα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Ipsos Mori UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Ipsos GmbH (Γερμανία), Ipsos SAS (Γαλλία) και FactWorks GmbH (Γερμανία), TNS Deutschland GmbH (Γερμανία), The Tryst Market Research Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), The Modellers LLC (ΗΠΑ), Hall and Partners Europe Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Hall and Partners LLC (ΗΠΑ), Factworks LLC (ΗΠΑ).

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Lieberman Research Worldwide LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Forrester Research, Inc. (ΗΠΑ), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Ελβετία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Opinion Labs Inc. (ΗΠΑ), Sky Consulting (Γαλλία), Acuity ETS Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), I + E Research (Γερμανία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Adwise (Γαλλία) και Axance (Γαλλία)

Για διεξαγωγή ερευνών μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

BD Network Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Tullo Marshall Warren Limited (Ηνωμένο Βασίλειο) και MyCash (Γαλλία), Crowd Guru (Γερμανία)

Για ανάπτυξη και πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών πελατών.

Όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση email.

Salesforce.com, inc. (ΗΠΑ)

Για αποθήκευση στοιχείων επικοινωνίας προμηθευτών καθώς και άλλων υποστηρικτικών πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματική σχέση.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση URL, αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σχέση όπως (ενδεικτικά) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στον προμηθευτή ή/και τον συνεργάτη στον οποίο έχει ενταχθεί ο προμηθευτής, περιγραφή των προϊόντων που πωλούνται μέσω PayPal, σημειώματα επικοινωνίας και πληροφορίες ένταξης, εσωτερικές αποφάσεις σχετικά με τον προμηθευτή, υπολογισμοί εισοδήματος και άλλες πληροφορίες για την επιχείρηση του προμηθευτή όπως διατίθενται από τον προμηθευτή και πληροφορίες σχετικά με ειδικές ενσωματώσεις προμηθευτών, όνομα και διεύθυνση τράπεζας.

Clue PR (Πολωνία), Daniel J Edelman Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Edelman.ergo GmbH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), Edelman Spain, S.A. (Ισπανία), Edelman S.A. (Γαλλία), Edelman S.r.l. (Ιταλία), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Ολλανδία), Southpaw Productions, s.r.o. (Τσεχική Δημοκρατία), Clue PR (Ουγγαρία), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Ελλάδα), Comit Communications & Marketing Limited (Ιρλανδία), Spotlight PR AB (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία)

Για απάντηση σε ερωτήσεις από μέσα ενημέρωσης σχετικά με ερωτήματα πελατών και παροχή βοήθειας στην PayPal σε δραστηριότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όνομα, διεύθυνση και όλα τα στοιχεία λογαριασμών πελατών που σχετίζονται με τα ερωτήματα των πελατών.

Alchemy Worx Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να είναι δυνατή η αναφορά ζητημάτων διαχείρισης σε εκστρατείες μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email και λεπτομέρειες αλληλεπίδρασης της εκστρατείας με τους πελάτες.

Carrenza Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για φιλοξενία βάσης δεδομένων μάρκετινγκ

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Dataprovider B.V (Ολλανδία)

Για λήψη στοιχείων μάρκετινγκ και επιχείρησης για σκοπούς πωλήσεων και μάρκετινγκ μέσω απόκτησης και εμπλουτισμού των στοιχείων επιχείρησης και των προφίλ δεδομένων νέων και υφιστάμενων πελατών

Αναγνωριστικό αιτήματος, διεύθυνση URL, τομέας, επωνυμία εταιρείας

1000Mercis SA (Γαλλία) και 1000Mercis Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για αποθήκευση των δεδομένων χρήστη για διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ εκ μέρους της PayPal.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

A McLay & Company Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), TNT Post Italia (Ιταλία)

Για υποστήριξη στην ολοκλήρωση μη διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών μέσω αλληλογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Γερμανία), MEILLERGHP GmbH (Γερμανία) και W & J Linney Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για υποστήριξη στην ολοκλήρωση μη διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών μέσω αλληλογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

Medallia, Inc. (ΗΠΑ)

Για διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών.

Όνομα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Γερμανία) και Crossover Communication GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στην ολοκλήρωση μη διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών μέσω αλληλογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

optivo GmbH (Γερμανία)

Για αποστολή email, διεξαγωγή μάρκετινγκ μέσω email.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση email, διεύθυνση, κατάσταση, αναγνωριστικό πελάτη και σύστημα αγορών.

Rapp (Γαλλία), Rapp (Ηνωμένο Βασίλειο), Partner Path

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός μητρώου προμηθευτή ή συνεργάτη, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας του προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά στον ιστότοπο των Υπηρεσιών PayPal.

DemandGen AG (Γερμανία)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω email.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των Υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Business support services - b2s, SAS (Γαλλία), Foule Access SAS (Γαλλία)

Για την αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας των προμηθευτών, για επικοινωνία μάρκετινγκ με αυτούς.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή.

Consultix (Γαλλία και Ισπανία) και Quadro Srl (Ιταλία)

Για φιλοξενία πληροφοριών που παρέχονται από προμηθευτές και προβολή τμήματος αυτών των πληροφοριών σε σελίδες του ιστότοπου της PayPal όπου αναφέρονται οι ιστότοποι που δέχονται πληρωμές μέσω PayPal και προτείνουν ειδικές προσφορές στους χρήστες της PayPal.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από προμηθευτές σχετικά με τη χρήση αυτών των σελίδων του ιστότοπου της PayPal (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα του ονόματος του προμηθευτή, του ονόματος του υπεύθυνου επικοινωνίας, της διεύθυνσης email, του λογότυπου και των πληροφοριών σχετικά με προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται σε χρήστες της PayPal).

Appnexus, Inc. (ΗΠΑ), BlueKai, Inc. (ΗΠΑ), Adobe Systems Incorporated (ΗΠΑ), Mediamath Inc. (ΗΠΑ), Criteo SA (Γαλλία) (Σουηδία), TubeMogul Inc (ΗΠΑ), AdaptTV

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που σχετίζεται με τους χρήστες PayPal (χωρίς να αναφέρεται η σχέση με τον λογαριασμό).

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Ιρλανδία), Google (Σουηδία), DoubleClick Europe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), DoubleClick, τμήμα της Google, Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό προμηθευτή, αξία συναλλαγής.

Conversant Inc. (ΗΠΑ), Commission Junction (ΗΠΑ), Conversant GmbH (Γερμανία), Conversant International Ltd. (Ιρλανδία)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι επισκέπτες και να ανακατευθύνονται μέσω εκστρατειών προσωποποιημένης διαφήμισης.

Κατακερματισμένο αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal (όπως ενδείκνυται) καθώς και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, περιεχόμενο διαφημίσεων προς αποστολή και τμηματοποίηση σε ομάδα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ιρλανδία), LinkedIn Corporation (ΗΠΑ), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Επωνυμία επιχείρησης, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που σχετίζεται με χρήστες PayPal (χωρίς να αναφέρεται η σχέση με τον λογαριασμό)

StrikeAd UK Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Singapore Pte. Ltd (Σιγκαπούρη), Tapjoy Inc. (ΗΠΑ), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (ΗΠΑ), Exponential Interactive Inc (ΗΠΑ), InMobi (ΗΠΑ), MoPub Inc. (ΗΠΑ), AdMob Inc (ΗΠΑ), Millenial Media Inc (ΗΠΑ), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Ηνωμένο Βασίλειο), Fiksu, Inc. (ΗΠΑ), Nanigans, Inc. (ΗΠΑ), Criteo SA (Γαλλία), Rocket Fuel

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής για τμηματοποίηση ομάδων χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Fiksu, Inc. (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της PayPal.

Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, όταν ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή, εγγράφεται στις Υπηρεσίες PayPal, συνδέεται, κάνει check-in ή ορίζει φωτογραφία προφίλ.

Heaven SAS (Γαλλία)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ για προμηθευτές.

Όνομα προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, περιγραφή προϊόντος που αγοράστηκε και τιμή προϊόντος.

Wire Stone LLC (ΗΠΑ)

Για επιλογή και ειδοποίηση νικητών και απόδοση δώρων για νικητές λοταρίας ερευνών. Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Γαλλία)

Για αποθήκευση δεδομένων χρηστών για εκστρατείες μάρκετινγκ και για πραγματοποίηση εκστρατειών άμεσης εμπορικής προώθησης.

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου.

2engage (Γερμανία) και Quo Vadis (Γερμανία)

Για διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

Όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, όνομα τομέα, διεύθυνση email, τύπος και φύση χρήσης υπηρεσιών PayPal, τμήμα αγοράς και γενικευμένη ταξινόμηση μεγέθους εταιρείας, και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε προηγούμενες έρευνες.

Facebook, Inc (ΗΠΑ), Facebook Ireland Limited (Ιρλανδία), Twitter, Inc. (ΗΠΑ, Ιρλανδία), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Σουηδία).

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής για την τμηματοποίηση ομάδων χρηστών βάσει συμπεριφοράς στην εφαρμογή, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που έχει συσχετιστεί με τους χρήστες PayPal (χωρίς να υποδεικνύεται η σχέση του λογαριασμού), διεύθυνση IP, ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφημιστή σε κινητές συσκευές, διεύθυνση IP και άλλα μεταδεδομένα μέσω του Facebook SDK σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

SurveyMonkey (Σουηδία), (Ισπανία), (ΗΠΑ), (Πορτογαλία)

Για την υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή ερευνών χρηστών, την ανάλυση κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όνομα, διεύθυνση email και λεπτομέρειες σχετικά με την αλληλεπίδραση καμπάνιας και πελάτη, όνομα προμηθευτή, ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία σύστασης, ιστότοπος, τρέχον και αναμενόμενο κόστος ανά προβολή (CPV), σκοπός και φύση της επιχείρησης, ανάλυση κινδύνου προμηθευτών, όρια συναλλαγών που ζητήθηκαν

.

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (ΗΠΑ), Dynamic Logic, Inc. (ΗΠΑ), GfK Custom Research LLC (ΗΠΑ), GfK Polonia Sp. z o.o. (Πολωνία), Millward Brown, Inc. (ΗΠΑ) και Radius Global Market Research, LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Oracle America Inc. (ΗΠΑ),

Oracle Corporation UK Ltd

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός καταχώρισης προμηθευτή, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά στον ιστότοπο της PayPal.

Nanigans, Inc. (ΗΠΑ), Fiksu, Inc. (ΗΠΑ), Ad-X Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Singapore Pte. Ltd

Υποστήριξη στον εντοπισμό της συμπεριφοράς στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ, την παροχή βοήθειας στη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ για κινητές συσκευές σε κοινωνικά δίκτυα και αλλού στο διαδίκτυο.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookies, αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, συμβάντα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές που σχετίζονται με τη χρήση της από τον συγκεκριμένο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σύνδεσης, της επιτυχούς ολοκλήρωσης συναλλαγής), αλλά όχι στοιχεία πληρωμών και οικονομικά στοιχεία.

Περιεχόμενο διαφημίσεων που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στην τμηματοποιημένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για διαφημιστικούς σκοπούς.

Zeuner S.p.A. (Ιταλία), Zeuner Srl (Ιταλία) και CallCenterNet Italy s.r.l. (Ιταλία)

Για την αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας των προμηθευτών, για επικοινωνία μάρκετινγκ με αυτούς.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή.

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Για την αποστολή μηνυμάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και προωθητικών μηνυμάτων (ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγγραφής) στους χρήστες της PayPal.

Αριθμός κινητής συσκευής, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών και λογαριασμού.

Iris (Γερμανία)

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός καταχώρισης προμηθευτή/συνεργάτη, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά στον ιστότοπο της PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς και την απόκτηση στατιστικών.

Ανωνυμοποιημένες πληροφορίες λογαριασμού και συναλλαγών.

PaketPLUS Marketing GmbH (Γερμανία)

Διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ, διανομή φυλλαδίων σε προμηθευτές και παρακολούθηση εκστρατειών.

Όνομα καταναλωτή, τοποθεσία, φύση και κλίμακα απάτης στον λογαριασμό, επωνυμία επιχείρησης.

Eye square GmbH (Γερμανία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Alliance Data FHC, Inc., δραστηριοποιείται ως Epsilon International ή/και Epsilon Communication Solutions, S.L

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών εξερχόμενης επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω email και ειδοποιήσεων push.

Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ονόματος, email, αριθμού τηλεφώνου. Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης. Περιεχόμενο επικοινωνιών που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στην τμηματοποιημένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για σκοπούς επικοινωνίας.

Visual IQ, Inc (ΗΠΑ), Visual IQ (Καναδάς)

Μέτρηση μεταξύ συσκευών/καναλιών.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής για την τμηματοποίηση ομάδων χρηστών βάσει συμπεριφοράς στην εφαρμογή, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που έχει συσχετιστεί με τους χρήστες PayPal (χωρίς να υποδεικνύεται η σχέση του λογαριασμού). Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες.

aklamio GmbH (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία)

Η aklamio εφαρμόζει μάρκετινγκ συστάσεων και πρόγραμμα επιστροφής μετρητών για να αποκτήσει νέους, ενεργούς καταναλωτές PayPal.

κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη, χρονική στιγμή εγγραφής και πραγματοποίησης πρώτης συναλλαγής.

Rakuten (παγκοσμίως)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

Realzeit GmbH (Γερμανία)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, για παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

Trademob GmbH (Γερμανία)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, για παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

Maple Team Limited (Ισραήλ), Unique Digital Marketing Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Havas Media (Γαλλία), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Γερμανία), Spark Foundry GmbH (Γερμανία)

Οργανισμοί ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας για αγορά ψηφιακών μέσων με σκοπό τη διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων της PayPal.

Διεύθυνση email, αναγνωριστικά συσκευής

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – ΕΜΑΑ

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

Pandora

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

Affilio

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

Resultados Digitais

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

Netfluential Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), LatentView Analytics Corporation (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία), Firefish Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), FocusVision Worldwide Inc. (ΗΠΑ), Focus Vision Inc (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Greenberg Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Hall & Partners Europe Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Clear Score Technology Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση στοχευμένων εκστρατειών, προκειμένου να παρέχεται προσωποποιημένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες.

VivaKi GmbH (Γερμανία)

Για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών χρήστη για αποτελεσματική βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ. Υποστήριξη στην αναγνώριση συμπεριφορών στους ιστότοπους της PayPal για καθοδήγηση αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ και την εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις, εφαρμογές και email που παρέχονται στους χρήστες. Πληροφορίες σχετικά με συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, επισκέψεις σε ιστότοπους της PayPal.

Adjust GmbH (Γερμανία)

Υποστήριξη στον εντοπισμό της συμπεριφοράς στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ, την παροχή βοήθειας στη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ για κινητές συσκευές σε κοινωνικά δίκτυα και αλλού στο διαδίκτυο.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookies, αναγνωριστικό διαφήμισης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, συμβάντα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές που σχετίζονται με τη χρήση της από έναν συγκεκριμένο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σύνδεσης, της επιτυχούς ολοκλήρωσης συναλλαγής), αλλά όχι στοιχεία πληρωμών και οικονομικά στοιχεία.

Περιεχόμενο διαφημίσεων που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στην τμηματοποιημένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για διαφημιστικούς σκοπούς.

Quiller Consultants (Ηνωμένο Βασίλειο)

Υποστήριξη εργασιών κυβερνητικού τμήματος σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υλικό μάρκετινγκ και γενικές περιγραφές προϊόντων PayPal. Περιστασιακή μελέτη υποθέσεων προμηθευτών. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που κοινοποιούνται θα αποτελούν δημόσιο αρχείο, π.χ. απάντηση στη διαβούλευση. Δεν θα κοινοποιούνται δεδομένα για συγκεκριμένους πελάτες ή προμηθευτές.

iProspect

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης με σκοπό την υποστήριξη των ομάδων μάρκετινγκ της PayPal και την παροχή σχολίων για τον σχεδιασμό και άλλα θέματα των σελίδων.

Αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό πελάτη, χώρα, τύπος λογαριασμού, διεύθυνση IP.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, για την τμηματοποίηση των χρηστών για εκστρατείες μάρκετινγκ, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμα αναγνωριστικά cookie, αναγνωριστικά διαφήμισης, αθροιστικά δεδομένα για εγκαταστάσεις, εγγραφές και μετατροπές

Crispin Porter Bogusky CP+B (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση και μέτρηση διαφημιστικών εκστρατειών

Αξία συναλλαγής (δωρεά μόνο), αναγνωριστικό προμηθευτή

Altares D&B (ΕΜΑΑ), Informa (ΕΜΑΑ), Cerved (ΕΜΑΑ), Cribis D&B (ΕΜΑΑ), Dun & Bradstreet (ΕΜΑΑ).

Στοιχεία μάρκετινγκ και επιχείρησης για σκοπούς πωλήσεων, απόκτηση και εμπλουτισμός στοιχείων επιχείρησης νέων και υφιστάμενων πελατών.

Εξωτερικοί υποψήφιοι πελάτες (στοιχεία επιχείρησης υποψήφιων πελατών).

Fiksu Inc. (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της PayPal.

Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, όταν ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή, εγγράφεται στις υπηρεσίες PayPal, συνδέεται, κάνει check-in ή ορίζει φωτογραφία προφίλ.

Market Bridge (ΗΠΑ)

Για την τμηματοποίηση των πελατών για βελτιωμένη εξυπηρέτηση

Αναγνωριστικό λογαριασμού, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ιστορικό λογαριασμού, δεδομένα ανάπτυξης όπως χρήση προϊόντων και όλα τα δεδομένα συναλλαγής.

Select Media Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), AdCompass Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Cheetah Mobile Inc. (Κίνα), Fyber GmbH (Γερμανία)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής για τμηματοποίηση ομάδων χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Debby and Ron digital LTD (Ισραήλ)

LLC Havas Digital (Havas Russia)

Οργανισμός ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας για αγορά ψηφιακών μέσων με σκοπό τη διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων της PayPal.

Αυτοί οι οργανισμοί συχνά επεξεργάζονται ανώνυμα cookie, αναγνωριστικά συσκευών, λίστες εστίασης, κρυπτογραφημένες λίστες email για προσέγγιση των πελατών μας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ogury Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Adara, Inc (ΗΠΑ), RadiumOne, Inc (ΗΠΑ),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να τμηματοποιούνται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, για παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

Integral Ad Science, Inc. (ΗΠΑ), Moat, Inc (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες επαλήθευσης διαφημίσεων τρίτων μερών

Σήματα συμπεριφοράς που δεν περιέχουν πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπου σε σχέση με τη διαφημιστική δραστηριότητα στο διαδίκτυο

Hypothesis Inc.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες

Borek media GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στην ολοκλήρωση μη διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών μέσω αλληλογραφίας.

Όνομα, αναγνωριστικό πελάτη, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

LookBookHQ (Καναδάς)

Για παροχή υπηρεσιών σχετικά με προϊόντα εμπειρίας χρήσης περιεχομένου της LookbookHQ

Διεύθυνση IP πελάτη και υποψήφιου πελάτη, διεύθυνση email πελάτη

Purestone TFM Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για διεξαγωγή συνεντεύξεων πελατών και υποψήφιων πελατών και έρευνας, ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία στοιχείων επικοινωνίας μάρκετινγκ, όπως μαρτυρίες και ιστορίες επιτυχίας.

Επωνυμία επιχείρησης πελάτη, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας

Snap Inc. (ΗΠΑ), Teads SA (Γαλλία), Spotify AB (Σουηδία)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

Mobext (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο

Apple Search Ads (ΗΠΑ) (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για ρύθμιση, πραγματοποίηση και μέτρηση διαφημιστικών εκστρατειών στην πλατφόρμα Αναζήτησης διαφημίσεων Apple. Η Apple θα αποστείλει διαφημιστικό περιεχόμενο σε χρήστες εφαρμογών λογισμικού της Apple και συσκευών Apple.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

Batch Media GmbH (Γερμανία)

Για επαλήθευση διαφημίσεων και μέτρηση ορατότητας

Δεδομένα εκστρατείας (χρόνος, πληροφορίες εκστρατείας, τοποθεσία, γεωγραφικές πληροφορίες, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης) καθώς και δεδομένα creative javascript με δυνατότητα ανάγνωσης και διεύθυνση IP.

Qualtrics (ΗΠΑ)

Συλλογή σχολίων των χρηστών στη σελίδα paypal.com για λήψη των βαθμολογιών ικανοποίησής τους και προτάσεων βελτίωσης συγκεκριμένων ιστοτόπων, αναφορά προβλημάτων σε ιστότοπους απευθείας από τους επισκέπτες

Διεύθυνση IP, πράκτορας χρήστη, πρόγραμμα περιήγησης, τύπος συσκευής, ανάλυση οθόνης, μέγεθος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση URL σελίδας, αναφορά σελίδας, αναφορά ιστότοπου, πλήθος σελίδων, χρόνος παραμονής στον ιστότοπο, χρόνος εστίασης στον ιστότοπο, ημερομηνία, ημέρα, ώρα, κατάσταση έρευνας (φορτώθηκε, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε) και περιεχόμενο που συμπληρώθηκε σε περίπτωση ολοκλήρωσης, κρυπτογραφημένο Cust_ID, όνομα σελίδας

RadiumOne (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση και τη μέτρηση της συμπεριφοράς των χρηστών (εγγραφές και συναλλαγές) και των εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι επισκέπτες και να ανακατευθύνονται μέσω εκστρατειών προσωποποιημένης διαφήμισης.

Ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email, αναγνωριστικό πελάτη, αναγνωριστικό προμηθευτή, αξία συναλλαγής, αναγνωριστικό συναλλαγής, ποσό εγκεκριμένου δανείου.

XING AG (Γερμανία)

Για την πραγματοποίηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Επωνυμίες εταιρειών των υφιστάμενων προμηθευτών για την αντιστοίχισή τους με τη βάση χρηστών της πλατφόρμας

Cosine (Ηνωμένο Βασίλειο)

Μάρκετινγκ του PayPal Here

Όνομα, επώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, συνολικός όγκος πληρωμών (TPV), αριθμός συναλλαγών, διεύθυνση, διεύθυνση email

Blueshift (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας αυτοματισμού και εξατομίκευσης μάρκετινγκ

Όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αναγνωριστικό μέλους, πόλη, χώρα, σελίδα επίσκεψης και ιστορικό αγορών

Smartly (Σουηδία), (Φινλανδία)

Για παροχή δυνατότητας διαφήμισης σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και την εύρεση νέων πιθανών πελατών. Ανάλυση μάρκετινγκ, προϊόντων και πελατών.

Διεύθυνση email, ανώνυμο αναγνωριστικό που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email, κρυπτογραφημένο όνομα, κρυπτογραφημένος αριθμός τηλεφώνου, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό προμηθευτή, αξία συναλλαγής.

Precis Digital (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας εξατομικευμένης διαφήμισης μέσω του AdWords

Διεύθυνση email

Pipedrive (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας απευθείας πωλήσεων

Αναγνωριστικό πελάτη, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση email εταιρείας

Wunderman (Γερμανία)

Αναλύσεις δεδομένων και στρατηγική CRM.

Στοιχεία επικοινωνίας και λογαριασμού, όπως, ενδεικτικά, όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης, τμηματοποιημένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο, αναγνωριστικό συναλλαγής, αριθμός συναλλαγών PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων/διεθνών συναλλαγών, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές.

Marketbridge Corporation (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Decipher Inc. (ΗΠΑ), Maru Group Llc (ΗΠΑ), Comscore (ΗΠΑ), The Nielsen Company (ΗΠΑ), Factsworks (ΗΠΑ), Business Insider (US) Aite Group, Llc (ΗΠΑ), Meadowlands Consumer Center Inc (ΗΠΑ), Chadwick Martin Bailey (ΗΠΑ), 360I Llc (ΗΠΑ), Mmr Research Associates (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Tw Lrw Holdings, Llc (ΗΠΑ), Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Euromonitor International (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Statista (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Zpo_Ac Nielson (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

IDC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Aditi Consulting (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

The Tryst Market Research Limited (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Mercator Advisory Group (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Decision Point Research Inc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Highgate Research Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Nepa Ab (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Siriusdecisions Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Pr Uk Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Launchbox, Llc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Wire Stone (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Macromill, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Wavelengths Consulting (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Dialogue Research, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Statista Gmbh (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Adcreasians, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Sic Em Advertising Inc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

KPMG

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Tenthwave Digital Ll (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Juniper Research Limited (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Reflect Foretagsutveckling Ab (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Market Resonance (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Duepuntozero Research Srl (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Ivc Research Center (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Lonergan Research (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Delphi Consumer Insights (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Aquent (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Markmonitor Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

TRC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου. Επίσης, πρόσβαση σε χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

InSites (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

Momentive Europe UC (Ιρλανδία)

Για δημοσκοπήσεις με σκοπό τη συλλογή των σχολίων των πελατών εκ μέρους της PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email επικοινωνίας, ιστότοπος, στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη.

Accuity Inc. (ΗΠΑ), AdCreasians (ΗΠΑ), Admerasia, Inc. (ΗΠΑ), Madad Marketing LLC (ΗΠΑ), Mixpanel Inc. (ΗΠΑ), Pierry Inc (ΗΠΑ), SixthSense Communications LLC (Σιγκαπούρη), Stewardship Marketing Services (ΗΠΑ)

Δημιουργική στρατηγική και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των δημιουργικών υπηρεσιών, της έρευνας αγοράς και του μάρκετινγκ.

Όπως απαιτείται: όνομα, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

CallRail Inc (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ

Τηλέφωνο και τοποθεσία

Chili Piper (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ

Όνομα, email, τηλέφωνο και επωνυμία επιχείρησης

Marketo (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ

Ηλεκτρονικά δεδομένα αναγνώρισης

Zapier (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ

Τηλέφωνο και τοποθεσία

Mixpanel (ΗΠΑ)

Ανάλυση μάρκετινγκ, προϊόντων και πελατών. Αυτό αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του μάρκετινγκ, των διαδικασιών και των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων. Σκοπός είναι η βελτίωση του φάσματος των προϊόντων μας και η βελτιστοποίηση όσων προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Όνομα χρήστη, πόλη, χώρα, περιοχή

Appointed (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαχείρισης πελατών και μάρκετινγκ

Όνομα και διεύθυνση email υποψήφιου ή υφιστάμενου πελάτη για ραντεβού με την ομάδα πωλήσεων. Διεύθυνση email υπαλλήλου και όνομα.

Eventbrite

Για τη διαχείριση διαγωνισμών και εκδηλώσεων

Όνομα, διεύθυνση email

HotJar

Ανάλυση μάρκετινγκ, προϊόντων και πελατών.

Διεύθυνση IP της συσκευής (καταγράφεται και αποθηκεύεται με ανωνυμοποιημένη μορφή), ανάλυση οθόνης συσκευής, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα και τύπος προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία (μόνο χώρα), προτιμώμενη γλώσσα οθόνης

Scholz & Friends Group GmbH (Γερμανία)

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και πραγματοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός μητρώου προμηθευτή ή συνεργάτη, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας του προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά στον ιστότοπο των Υπηρεσιών PayPal.

Satrix Solutions, LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

Prophet Brand Strategy, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

SensorTower, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα, επικαιρότητα και όγκος συναλλαγών, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

6. Λειτουργικές υπηρεσίες

Octagon, Inc. (Λονδίνο), Mastercard Europe SA (Βέλγιο), Union des associations européennes de Football, γνωστή ως UEFA (Ελβετία)

Εκπλήρωση κλήρωσης βραβείων Mastercard για επιλέξιμους υφιστάμενους κατόχους καρτών PayPal BDMC στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία

Διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προμηθευτή PayPal, αριθμός τηλεφώνου προμηθευτή, ονοματεπώνυμο προμηθευτή

Transcom Worldwide Tunisie S.A.R.L (Τυνησία), Transcom Worldwide S.P.A (Τυνησία, Ιταλία)

Για απάντηση στα ερωτήματα των πελατών μας μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και email

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού

Majorel Polska Spolka Z Ograniczona [Σενεγάλη, Πολωνία]

Για απάντηση στα ερωτήματα των πελατών μας μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και email

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού

ePerformax Centers, Inc. [Φιλιππίνες]

Για απάντηση στα ερωτήματα των πελατών μας μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας και email

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού

NICE Systems Inc (ΗΠΑ)

Παρέχει την πλατφόρμα καταγραφής και άλλες υπηρεσίες για τις αλληλεπιδράσεις κλήσεων/email/συνομιλίας πελατών. Αυτές οι καταγραφές απορροφώνται και αποθηκεύονται για σκοπούς συμμόρφωσης, αναφοράς, ανάλυσης, καθοδήγησης και αντιμετώπισης ζητημάτων και αξιώσεων πελατών.

Οι κλήσεις πελατών καταγράφονται και αποθηκεύονται.

Maileva (Γαλλία)

Διαχείριση και αποστολή ταχυδρομικών επιστολών για την είσπραξη οφειλών.

Ονοματεπώνυμο πελάτη, διεύθυνση, στοιχεία δανείου (αριθμός αναφοράς δανείου, ποσό δανείου, ποσό αθέτησης πληρωμής δανείου, ημερομηνία αθέτησης πληρωμής δανείου, τύπος προϊόντος, προθεσμία αποπληρωμής), στοιχεία προμηθευτή, ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να αναφερθεί στο αρνητικό αρχείο της Γαλλικής Κεντρικής Τράπεζας (FICP)

Wescot Credit Services (ΗΒ)

Australian Receivables Limited (Αυστραλία)

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Γερμανία)

CFR Recouvrement (Γαλλία)

Για την είσπραξη χρεών

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

People Data Labs (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς)

Διερεύνηση των δεδομένων της PDL για μοντέλα πληρωμών - Βελτιστοποίηση συναλλαγών και πρόβλεψη επιστροφών χρημάτων.

Email, όνομα χρήστη, διεύθυνση, τηλέφωνο

The ID Co Limited (global) t/a DirectID

Παρέχει τραπεζικές συναλλαγές μέσω άδειας AISP. Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών καταναλωτών/μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της PayPal. Τα δεδομένα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη επεξεργασμένη μορφή ή μέσω στατιστικών ανάλυσης για αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου και καθ' όλη τη διάρκεια του πιστωτικού κύκλου, για δραστηριότητες διαχείρισης λογαριασμού και εισπράξεων. Επαλήθευση τραπεζικού λογαριασμού και εισοδήματος, καθώς και κατηγοριοποίηση συναλλαγών.

Ονοματεπώνυμο, όνομα τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός και κωδικός τράπεζας ή αριθμός δρομολόγησης

WhatsApp from Meta (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Για αποστολή κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας

Αριθμός τηλεφώνου

Sendbird, Inc.

Για παροχή δυνατοτήτων ανταλλαγής μηνυμάτων συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο.

Όνομα, φωτογραφία προφίλ και περιεχόμενο μηνυμάτων συνομιλίας.

Zoot Enterprises Inc (ΗΠΑ), Zoot Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Zoot Deutschland GmbH (Γερμανία)

Παροχή υπηρεσιών ενσωμάτωσης δεδομένων πύλης και δεδομένων τρίτων, για τη διευκόλυνση και βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ της PayPal και πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς χορήγησης πίστωσης, διαχείρισης κινδύνου, ανίχνευσης απάτης, ταυτοποίησης και ελέγχου ταυτότητας

Δεδομένα ταυτότητας πελάτη, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων επαλήθευσης ταυτότητας και διεύθυνσης, δεδομένα λογαριασμού και στοιχεία επικοινωνίας, επαλήθευση οικονομικών στοιχείων, δεδομένα απόδοσης πιστωτικού λογαριασμού

Taxbit Inc (ΗΠΑ)

Η Taxbit παρέχει υπηρεσίες υπολογισμού φόρων κρυπτονομισμάτων για την PayPal και τους πελάτες της PayPal. Υποστηρίζουν υπολογισμούς για τα κέρδη και τις απώλειες κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρόνο και στοιχεία φόρων κρυπτονομισμάτων στην εφαρμογή μας και στο web. Επίσης, υποβάλλουν φορολογικά έντυπα για κρυπτονομίσματα, όπως απαιτείται, στην PayPal από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ονοματεπώνυμο, email, δεδομένα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα

Help Scout (ΗΠΑ)

Η Help Scout παρέχει λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω email για διεκπεραίωση ερωτήσεων μέσω email σχετικά με το Honey. Το Honey υποστηρίζει σελίδες αγορών στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο συνεργάτης (Εξυπηρέτηση πελατών της PayPal και Outsourcers) συνδέεται στην πλατφόρμα του Help Scout (ανά άδεια χρήσης) και απαντά σε ερωτήσεις και email πελατών.

Unbabel

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Όνομα, διεύθυνση email

Rackspace Inc (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και αποθήκευσης για υποστήριξη ή/και υποβοήθηση της PayPal στην παροχή υπηρεσιών σε πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση email.

Riverty Services GmbH (πρώην Paigo GmbH), Riverty Services Netherlands B.V (Ολλανδία, Γαλλία και Βέλγιο), Riverty Sweden AB (Σουηδία), Riverty Norway AS (Νορβηγία), Riverty Services Denmark A/S (Δανία), Riverty Finland Oy (Φινλανδία)

Παροχή υπηρεσιών είσπραξης χρεών.


Βοήθεια στις διαδικασίες είσπραξης χρεών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αλληλογραφίας, και αποστολή αναφορών σε οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με ασυνεπείς πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού μεθόδου πληρωμής, κωδικός υποκαταστήματος τράπεζας, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου μεθόδων πληρωμής, ισχύουσες λεπτομέρειες συμπεριφοράς στον λογαριασμό και αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, όλης της αλληλογραφίας που σχετίζεται με τις αναφορές σε γραφεία ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας) οποιουδήποτε ζητήματος που σχετίζεται με ποσά που μας οφείλετε (ή που κάποιος άλλος μας οφείλει).

Team 4 Collection and Consulting (Ισπανία), S.C. Fire Credit S.R.L. (Ρουμανία), Gothia Financial Group AB (Σουηδία), Gothia AS (Νορβηγία), Gothia A/S (Δανία), Gothia Oy (Φινλανδία), Credit Solutions Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο).

Για βοήθεια στις διαδικασίες είσπραξης χρεών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αλληλογραφίας, και για αποστολή αναφορών σε οργανισμούς αναφοράς πίστωσης σχετικά με ασυνεπείς πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης, ισχύοντα στοιχεία συμπεριφοράς λογαριασμού και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αλληλογραφίας που σχετίζεται με τις αναφορές σε οργανισμούς αναφοράς πίστωσης), σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

Begbies Traynor Group plc (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens LLP (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens International Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Moorhead James LLP (Ηνωμένο Βασίλειο), Comas Srl (Ιταλία), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Γερμανία), LLC Elitaudit (Ρωσία), National Recovery Service (Ρωσία), TDX Group Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διερεύνηση (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πραγματοποίησης επιθεωρήσεων περιουσιακών στοιχείων ή/και επιτόπιων επιθεωρήσεων ή/και επιχειρηματικών αξιολογήσεων) ή/και την είσπραξη (ή/και υποστήριξη στην είσπραξη) χρεών από πιθανούς και υφιστάμενους αφερέγγυους πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας, σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

Webbank (ΗΠΑ)

Μόνο για πελάτες που είναι επίσης πελάτες της Bill Me Later, Inc.: για υποστήριξη στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών και είσπραξης χρέους.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού και όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης.

Research in Motion Limited (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης της PayPal μέσω κινητής συσκευής (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο ή PDA).

Ισχύουσες λεπτομέρειες των στοιχείων λογαριασμού σας που αποστέλλονται ως μέρος της χρήσης της PayPal μέσω κινητής συσκευής.

Digital River Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης της PayPal όταν χρησιμοποιούνται γαλλικές PLC, καθώς και οι Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Πρόσβαση σε δεδομένα εξουσιοδοτήσεων και διακανονισμών.

mediafinanz AG (Γερμανία)

Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς τη Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Γερμανία), PNO inkasso AG (Γερμανία), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Γερμανία)

Για την είσπραξη και τη διαχείριση χρεών, για την υποστήριξη των ομάδων είσπραξης σε περίπτωση αφερέγγυων πελατών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code) και όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία και ποσό τελευταίας πληρωμής, αποτελέσματα ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας.

Informa Solutions GmbH (Γερμανία)

Για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς τη Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης σε και από και προς τον Ελεγκτή ταυτότητας.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, νομική μορφή, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αριθμός τηλεφώνου, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, χρονικό διάστημα με την PayPal, μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, καθώς και των σχετικών πληροφοριών συναλλαγών, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας που λάβατε εκ μέρους της PayPal από έναν οργανισμό αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, αριθμός λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, δεδομένα αρνητικών επιδόσεων λογαριασμού.

Για τον σκοπό εξακρίβωσης ταυτότητας επίσης: άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφα που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης.

P K Consultancy Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για αξιολόγηση κινδύνου και υποστήριξη στον εντοπισμό και την αποτροπή δυνητικά παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων πολιτικών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διαβούλευση όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου συγκεκριμένων προμηθευτών και συναλλαγών προμηθευτών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

Accenture (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διαβούλευση και ανασκόπηση / ανάλυση δεδομένων σχετικά με δεδομένα KPI παγκόσμιας λειτουργικής εξυπηρέτησης πελατών και δαπανών που περιλαμβάνουν σχόλια και παράπονα πελατών, επιδόσεις συνεργατών σχετικά με παραμέτρους όπως CSAT, Ισοτιμία μεταφοράς, Επαναλαμβανόμενες επαφές.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, τύπος λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

Yesmail Inc. (ΗΠΑ), Responsys (ΗΠΑ), Silverpop Systems Inc. (ΗΠΑ) και e-Dialog, Inc. (ΗΠΑ), Oracle America Inc. (ΗΠΑ), Adobe Systems Incorporated (ΗΠΑ), Teradata Corporation

Για την πραγματοποίηση λειτουργιών email όσον αφορά τις υπηρεσίες PayPal (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών, προγραμμάτων μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών).

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών και λογαριασμού.

Salesforce, Inc. (ΗΠΑ)

Για την πραγματοποίηση λειτουργιών email όσον αφορά τις υπηρεσίες PayPal (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών, προγραμμάτων μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών).

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών και λογαριασμού. UUID πελατών και επικοινωνίας της iZettle και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την εμπορική σχέση

Blue Media S.A. (Πολωνία)

Για εξακρίβωση ταυτότητας και διασφάλιση ότι ένας χρήστης είναι κάτοχος λογαριασμού PayPal. Για επεξεργασία αιτημάτων άμεσης πληρωμής από χρήστες μέσω των υπηρεσιών Blue Media.

Όνομα και διεύθυνση email.

Consultix GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών λογαριασμών PayPal για προμηθευτές που εντάσσονται μέσω της πύλης πληρωμής ή υπηρεσιών της τράπεζάς τους ή άλλου συμβεβλημένου συνεργάτη.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή (απευθείας ή μέσω της τράπεζάς του ή άλλου συμβεβλημένου συνεργάτη) με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού PayPal (όπως, ενδεικτικά, διεύθυνση email, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

azionare GmbH (Γερμανία)

Για διανομή δώρων σε προωθητικές ενέργειες με δώρα στο Facebook.

Όνομα, διεύθυνση email.

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Γερμανία), CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Ιταλία)

Για υποστήριξη της παραγωγής καινοτόμων μεθόδων πληρωμής (π.χ. εφαρμογές) και της επεξεργασίας πληρωμών μέσω αυτών των καινοτόμων μεθόδων πληρωμής.

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού.

Trustwave Holdings Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων πιστωτικών καρτών (PCI) για λογαριασμούς προμηθευτών και ενσωματώσεις προμηθευτών.

Επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού, τύπος προμηθευτή, πρόγραμμα συμμόρφωσης σε χρήση, επίπεδο PCI, κατάσταση PCI, λήξη PCI, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή

RR Donnelley and Sons Company (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, όπως οικονομικών καταστάσεων και άλλου έντυπου υλικού.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και στοιχεία λογαριασμού.

Scorex (UK) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή τεχνολογικής λύσης, ούτως ώστε η PayPal να μπορεί να επεξεργάζεται, να αποστέλλει και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των χρηστών μέσω των συμβεβλημένων οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (όταν ενδείκνυται).

OXID eSales AG (Γερμανία)

Υπηρεσίες σε σχέση με την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος πληρωμών για στάσιμο εμπόριο (σημείο πωλήσεων).

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών (όπως ενδείκνυται).

Ordermotion, Inc. (ΗΠΑ)

Για συλλογή δεδομένων και δημιουργία/αποστολή (απευθείας στον πελάτη) παραγγελιών για το προϊόν PayPal Here (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here).

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και αναγνωριστικό υπόχρεου πληρωμής PayPal.

Ingram Micro, Inc. (ΗΠΑ) και Ingram Micro (UK) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να ενεργεί ως διανομέας της PayPal για το προϊόν PayPal Here (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here).

Όνομα και διεύθυνση.

Interxion Datacenters B.V.

Για την παροχή υποστήριξης λειτουργιών κέντρου δεδομένων για το πιστωτικό προϊόν BillSafe.

Όλα τα σχετικά στοιχεία λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών (όπως ενδείκνυται).

Lattice Engines, Inc. (ΗΠΑ)

Για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση προγνωστικών μοντέλων.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή.

Interact CC Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Παροχή υποστήριξης με την υπηρεσία PayPal στους πελάτες.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, email επικοινωνίας, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

D+S communication center management GmbH (Γερμανία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων και διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

The unbelievable Machine Company GmbH

Φιλοξενία εφαρμογής BillSafe στους διακομιστές της.

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού.

Globalcollect (Ολλανδία)

Επεξεργασία συναλλαγών PayPal, διευκόλυνση διακανονισμού χρημάτων εκτός του συστήματος PayPal και υποβολή αναφορών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, περικομμένες και περιορισμένες ή πλήρεις πληροφορίες πηγής χρηματοδότησης, ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπος λογαριασμού PayPal, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού.

Zevas Communications Ltd (Ιρλανδία)

Παροχή ελέγχων μάρκετινγκ και δέσμευσης πωλήσεων με επιχειρηματικούς πελάτες της PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών με την PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal, διαίρεση όγκου εγχώριων και διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

VoiceSage UK (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποστήριξης με επικοινωνία μέσω SMS.

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου.

Trustly Group AB

Για να μπορούν οι πελάτες να πραγματοποιούν άμεσες μεταφορές χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό τους στον λογαριασμό PayPal, για την επαλήθευση ταυτότητας και τη διασφάλιση ότι οι χρήστες είναι κάτοχοι λογαριασμού PayPal και για την επεξεργασία αιτημάτων άμεσης πληρωμής από χρήστες μέσω της υπηρεσίας για άμεση συμπλήρωση υπολοίπου που παρέχεται από τον συνεργάτη.

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, κατάσταση «Γνωρίστε τον πελάτη σας»/«Γνωρίστε την επιχείρησή σας», πληροφορίες δραστηριότητας λογαριασμού, κωδικός χώρας, αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal, περιορισμός λογαριασμού

Mediamedics BV

Για να μπορούν οι πελάτες να πραγματοποιούν άμεσες μεταφορές χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό τους στον λογαριασμό PayPal.

Όνομα, διεύθυνση email και διεύθυνση IP.

Applause App Quality, Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας λήψης εφαρμογών PayPal για έλεγχο beta

Διεύθυνση email και χώρα διαμονής

Google, Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας μέσω cloud, για υποστήριξη ή/και διευκόλυνση της PayPal στη διαχείριση των στοιχείων λογαριασμού των χρηστών καθώς και των δεδομένων που παράγονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών PayPal και παροχή, ανάλυση και βελτίωση των Υπηρεσιών PayPal.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού, δεδομένα που παράγονται μέσω της χρήσης ή/και απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών PayPal και, γενικότερα, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου (σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρονται στην παρούσα (ενότητα 8) σε τροποποιημένη ή κρυπτογραφημένη μορφή).

Accenture (Ιρλανδία)

Βελτιστοποίηση τεχνολογίας και διαδικασιών δρομολόγησης κλήσεων.

Χώρα πελάτη, ομάδες που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στον πελάτη, μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη του τελικού πελάτη της PayPal.

Deloitte Tax LLP (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο)

Η Deloitte Tax LLP είναι ο συνεργάτης συμμόρφωσης τρίτου μέρους της PayPal. Η Deloitte θα εξετάσει τα στοιχεία λογαριασμών πελατών και προμηθευτών της PayPal προκειμένου να διαπιστώσει αν ο κάτοχος λογαριασμού πρέπει να αναφερθεί στις αρχές του Λουξεμβούργου για σκοπούς συμμόρφωσης με τον κανονισμό FATCA και να διευκολύνει την υποβολή της αναφοράς στις αρχές του Λουξεμβούργου.

Στοιχεία λογαριασμού πελάτη και προμηθευτή PayPal και στοιχεία τράπεζας, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email. Όνομα πελάτη ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση πελάτη ή επιχείρησης, αριθμός αναγνώρισης φορολογουμένου, έγγραφα λογαριασμού και φορολογικά έγγραφα πελάτη (W-9, W8-BEN-E), διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού, τύπος νομικής οντότητας, κατάσταση υπηκοότητας.

iManage LLC (Ηνωμένες Πολιτείες)

Αποθήκευση εγγράφων για το νομικό τμήμα

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο σύστημα περιέχουν επίσης πληροφορίες πελατών, όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε παράπονα πελατών.

Syniverse ICX Corporation (Ηνωμένες Πολιτείες)

Για αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πελάτες

Αριθμοί κινητού τηλεφώνου πελάτη, διεθνής ταυτότητα εγγεγραμμένου κινητού (IMSI) και περιεχόμενο μηνυμάτων κειμένου

McKinsey & Company, Inc. (Ηνωμένες Πολιτείες)

Παρακολούθηση εξυπηρέτησης πελατών, ανασκόπηση λειτουργιών

Όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο

VXI Global Holdings BV (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για λήψη πληροφοριών που απαιτούνται για απάντηση σε ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Διεύθυνση email

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριθμός τηλεφώνου

Οικονομικά στοιχεία-τράπεζα, χρεώσεις και πιστώσεις

Ιστορικό συναλλαγών

Στοιχεία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL

ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/Αριθμός μητρώου εργοδότη

Διεύθυνση IP

Λεπτομέρειες αντισυμβαλλόμενου

BeRuby (Ισπανία)

Για διατήρηση και υποστήριξη πλατφόρμας δέσμευσης

(Οι ίδιες πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε προμηθευτή) πλήρης επωνυμία, ημερομηνία γέννησης, εύρος ηλικίας, διεύθυνση email, διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, κατάσταση λογαριασμού (επαληθευμένος), τύπος λογαριασμού, δημιουργία λογαριασμού, ημερομηνία, ζώνη ώρας, γλώσσα συστήματος, γλώσσα

Gevekom GmbH (Γερμανία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα εταιρείας, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, διεύθυνση URL αγορών, σύστημα αγορών, τομέας, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής για PP PLUS, κριτήρια εγκυρότητας για πληρωμή κατά την τιμολόγηση (PUI), αναγνωριστικό λογαριασμού PP

US Direct E-Commerce Limited (Ιρλανδία)

Παρέχει στους προμηθευτές της PayPal τη δυνατότητα αγοράς ετικετών αποστολής για την εγχώρια και διεθνή αποστολή αγαθών. Παρέχει στους προμηθευτές της PayPal και στους αγοραστές τους τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποστολών τους σε πραγματικό χρόνο.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, στοιχεία καταλόγου συναλλαγών που είναι έτοιμες για αποστολή, αξία συναλλαγών που είναι έτοιμες για αποστολή, πληροφορίες προϊόντων.

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (ΗΠΑ), Performance Technology Partners LLC (ΗΠΑ)

Για υποστήριξη των τεχνικών ομάδων της PayPal κατά την επίλυση ζητημάτων δρομολόγησης/τηλεφωνίας.

Όνομα πελάτη, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού

Fire Spa Consulting & Debt Management (Ιταλία)

Lowell Investment GmbH (Γερμανία)

Simon Bidco Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)


Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς τη Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

figo GmbH (Γερμανία), Tink AB (Σουηδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση σύνδεσης μεταξύ πελάτη και τραπεζικού λογαριασμού, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, τον προσδιορισμό προφίλ κινδύνου πελάτη, την πραγματοποίηση ελέγχων πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων που περιλαμβάνουν την απάτη ή/και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για τη διαχείριση λογαριασμών PayPal και την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων, για παροχή δυνατότητας σύνδεσης σε λογαριασμό και της υπηρεσίας στοιχείων λογαριασμού ή/και της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμών.

Ονοματεπώνυμο, ιστορικό συναλλαγών λογαριασμού, διαθέσιμο υπόλοιπο, νόμισμα υπάρχοντος λογαριασμού και διεύθυνση IP.

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση αξιοπιστίας ιστότοπου πωλητή

Όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση.

Optima Legal Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς τη Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Σουηδία)

Για την αξιολόγηση κινδύνου απάτης. Εντοπισμός παράνομης ανάληψης ελέγχου λογαριασμού.

Διεύθυνση email, συμπεριφορά πελάτη στο διαδίκτυο

WNS Global Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, δεδομένα σχετικά με την κατοχή μέσων χρηματοδότησης ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης.

Gigya, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής PayPal, στοιχεία σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διακριτικά ταυτότητας (κατά τη διακριτική ευχέρεια του πελάτη).

Boku Identity, Inc (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email.

Early Warning Services LLC

Τηλεφωνική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email.

Intrum (Σουηδία)

Είσπραξη χρέους από ανεξόφλητα τιμολόγια

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία τιμολογίου

Crashlytics (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας ανάλυσης εφαρμογών, αναφορών σφαλμάτων και στατιστικών στοιχείων

Αναγνωριστικό μέλους, ψευδώνυμο, διεύθυνση email

LynkMobility (Γερμανία)

Για αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πελάτες

Αριθμοί κινητού τηλεφώνου πελάτη

Datanomers (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή. Έρευνα για κοινωνικό αίσθημα.

Όνομα, καταχωρισμένη επωνυμία επιχείρησης, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, διεύθυνση email, ιστότοπος επιχείρησης, ιδιοκτήτης επιχείρησης/σχέσεις, βαθμολογία επιχείρησης και κοινωνικό αίσθημα.

Booyami, Inc (dba Finagraph) (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή. Έρευνα οικονομικών καταστάσεων.

Επωνυμία επιχείρησης, οικονομικές καταστάσεις.

BESS Software Solutions GmbH (Γερμανία)

Για την παροχή λογισμικού στην PayPal για εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων αναφοράς

Όνομα, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού, πληροφορίες πίστωσης για προμηθευτές

Lowell Group (Ηνωμένο Βασίλειο), Moorcroft Debt Recovery (Ηνωμένο Βασίλειο), Robinson Way Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Moreton Smith Receivables (Ηνωμένο Βασίλειο), Fire Spa Consulting & Debt Management (Ιταλία), HFG Inkasso GmbH (Γερμανία)

Για την είσπραξη και διαχείριση χρεών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των πρωτοβουλιών συλλογής πρώτου και τρίτου μέρους.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Ιρλανδία), Lucas Credit Services Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Bridgewood Financial Solutions Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), ARC (Europe) Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την είσπραξη χρεών

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης και αντίγραφα επικοινωνίας.

Lowell Financial Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Lowell Portfolio I Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Lowell UK Shared Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Lowell Group Shared Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Cabot Financial (Ηνωμένο Βασίλειο)

Cabot Financial (Europe) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Cabot UK Holdco Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Cabot Financial France (Γαλλία)

Cabot Financial Securitisation Limited (Ιρλανδία)

Για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού και οφειλών για σκοπούς είσπραξης και προς υποστήριξη της αξιολόγησης των πωλήσεων λογαριασμού.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, λεπτομέρειες συναλλαγών λογαριασμού, στοιχεία υποχρεώσεων λογαριασμού, οφειλές και ποσά που οφείλονται σε εμάς, πληροφορίες πιστωτικού ιστορικού, ιστορικό αποπληρωμών, πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών που έχουν εμπλακεί, αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας που σχετίζεται με οφειλόμενα ποσά.

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση ποινικών και κανονιστικών κινδύνων. Έλεγχος και παρακολούθηση κατάστασης «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (κυρώσεις, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα). Καθοριστικής σημασίας για διεθνείς έρευνες.

Όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τοποθεσία χώρας, τόπος γέννησης και εθνικότητα

Sitel Group, Sitel Gmbh (Γερμανία), Sitel Operating Corporation (Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Αίγυπτος)

Παροχή βοήθειας στους πελάτες σχετικά με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email επικοινωνίας, ιστότοπος

Emailage Corp (Ηνωμένες Πολιτείες)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού, διεύθυνση IP

Amazon Web Services (ΗΠΑ), Apptimize, Inc. (ΗΠΑ), Atlassian Corporation Plc (Αυστραλία), Bodega Technologies, LLC (ΗΠΑ), Call Copy/Uptivity (ΗΠΑ), Caribbean Airmail (ΗΠΑ), Contentful (ΗΠΑ), DataSafe, Inc (ΗΠΑ), Dropbox (ΗΠΑ), Duo Security (ΗΠΑ), Elasticsearch, Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, συμβουλευτικών και καταναλωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης κλήσεων και δεδομένων (analytics), της διαχείρισης API, της διατήρησης δεδομένων, της κοινοποίησης εγγράφων, του ελέγχου ταυτότητας, της διαχείρισης επιχειρήσεων, των υπηρεσιών κούριερ, των λύσεων κινητών συσκευών, των μηνυμάτων push, των email και των γενικών ελέγχων.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email επικοινωνίας, όλα τα στοιχεία λογαριασμού και σχετικές πληροφορίες

ePlus Technology, Inc. (ΗΠΑ), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc. (ΗΠΑ), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (ΗΠΑ), JetBrains Americas, Inc. (ΗΠΑ), Level 3 Communications, Inc (ΗΠΑ), Microsoft Corporation (ΗΠΑ), NCC Group Security Services Inc. (Ηνωμένο Βασίλειο), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Φιλιππίνες), Soluciones BK SA (Γουατεμάλα), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Ελ Σαλβαδόρ), SynapsIndia (Ινδία), TWILIO, Inc. (ΗΠΑ), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Φιλιππίνες)

Για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, συμβουλευτικών και καταναλωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης κλήσεων και δεδομένων (analytics), της διαχείρισης API, της διατήρησης δεδομένων, της κοινοποίησης εγγράφων, του ελέγχου ταυτότητας, της διαχείρισης επιχειρήσεων, των υπηρεσιών κούριερ, των λύσεων κινητών συσκευών, των μηνυμάτων push, των email και των γενικών ελέγχων.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email επικοινωνίας, όλα τα στοιχεία λογαριασμού και σχετικές πληροφορίες

1099 Pro, Inc. (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες σχετικές με φοροτεχνικά

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και δημόσιο έγγραφο αναγνώρισης

Agreement Express (ΗΠΑ)

Ένταξη στο πελατολόγιο

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, κάρτα πληρωμών και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και δημόσια έγγραφα αναγνώρισης

Arroweye (ΗΠΑ)

Κατασκευή και διανομή καρτών)

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία κάρτας χρηστών

BC Records Management Services (Καναδάς)

Διαχείριση αρχείων

Όνομα και στοιχεία λογαριασμού

Blackline (ΗΠΑ)

Λογιστικές υπηρεσίες

Όνομα και στοιχεία μέσων χρηματοδότησης

Caseware (Καναδάς)

AML Solutioning

Όνομα, διεύθυνση, email, στοιχεία αναγνώρισης, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής

Citrix Sharefile, LLC (ΗΠΑ)

Λογιστικές υπηρεσίες

Όνομα, διεύθυνση, email, στοιχεία αναγνώρισης, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής

IRS Compliance (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες σχετικές με φοροτεχνικά

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και δημόσιο έγγραφο αναγνώρισης

Kyriba Corp (ΗΠΑ)

Διαχείριση οικονομικών

Στοιχεία λογαριασμού

Logmein (ΗΠΑ)

Λογισμικό για απομακρυσμένη πρόσβαση

Όνομα, διεύθυνση, email

Netsuite, Inc. (ΗΠΑ)

Λογιστικές υπηρεσίες

Όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Καναδάς), Switch Ltd. (ΗΠΑ)

Εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων

Όνομα, email, τηλέφωνο, πληροφορίες αναγνώρισης, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής

Thames Card Technology Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία κάρτας χρηστών

TransPerfect (ΗΠΑ)

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Όνομα, διεύθυνση, email, πληροφορίες αναγνώρισης, στοιχεία μέσων χρηματοδότησης χρήστη και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής

Venio LLC (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες ιδιοκτησίας που δεν διεκδικήθηκε

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία λογαριασμού και υπόλοιπο λογαριασμού

WalkMe (ΗΠΑ)

Αναφορές και αναλύσεις δεδομένων

Όνομα χρήστη

Textalk (Σουηδία)

Για τη διαχείριση παραγγελιών ή/και αγορών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στοιχεία κάρτας/πληρωμής

Tableau (ΗΠΑ)

Αναφορές και αναλύσεις δεδομένων

UUID επιχειρήσεων, συναλλαγές, αξία συναλλαγών

Smartling (ΗΠΑ)

Βελτίωση εμπειρίας χρήστη

Επωνυμία εταιρείας, όνομα προμηθευτή, οποιοδήποτε περιεχόμενο σε δημόσιους ιστότοπους, email, πληροφορίες τοποθεσίας

Sinch (παγκοσμίως)

Για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την τήρηση σχετικών συμφωνιών με τους προμηθευτές μας και τη γενικότερη διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης μας με τους προμηθευτές μας.

Επωνυμία προμηθευτή, αριθμός τηλεφώνου τελικού πελάτη

Sentry.io (ΗΠΑ), Papertrail (ΗΠΑ), Fabric Inc (ΗΠΑ), AppSignal (Ολλανδία)

Για την ανάλυση πελατών, τη διαχείριση των υπηρεσιών της iZettle και για εσωτερικές λειτουργίες, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, έρευνα, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Αρχεία καταγραφής προμηθευτών

Mandrill (ΗΠΑ)

Για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την τήρηση σχετικών συμφωνιών με τους προμηθευτές μας και τη γενικότερη διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης μας με τους προμηθευτές μας.

Όνομα, email

Mailchimp

Επικοινωνία με τον προμηθευτή

Όνομα, email

Webbhuset (Σουηδία) Magento (ΗΠΑ)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών καθώς και εσωτερικών παραγγελιών από διαχειριστές χρηστών

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στοιχεία κάρτας/πληρωμής

Grafana

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και για σκοπούς ανάπτυξης επιχειρήσεων γενικότερα, όπως τη βελτίωση μοντέλων πιστωτικού κινδύνου με σκοπό π.χ., την ελαχιστοποίηση της απάτης, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυνατοτήτων και την εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Στοιχεία και ιστορικό λογαριασμού προμηθευτή

Google Cloud Platform (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες φιλοξενίας και επεξεργασίας μέσω cloud

Στοιχεία λογαριασμού, καθώς και δεδομένα που δημιουργούνται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών iZettle, καθώς και παροχή, ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών iZettle.

InfluxData

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και για σκοπούς ανάπτυξης επιχειρήσεων γενικότερα, όπως τη βελτίωση μοντέλων πιστωτικού κινδύνου με σκοπό π.χ., την ελαχιστοποίηση της απάτης, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυνατοτήτων και την εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Στοιχεία και ιστορικό λογαριασμού προμηθευτή

Google Firebase (ΗΠΑ)

Για την ανάλυση πελατών, τη διαχείριση των υπηρεσιών της iZettle και για εσωτερικές λειτουργίες, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, έρευνα, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Στοιχεία και ιστορικό λογαριασμού προμηθευτή

Online Partner AB - G Suite (ΗΠΑ)

Για λόγους συμμόρφωσης με εσωτερικές διαδικασίες.

Όλα τα στοιχεία του λογαριασμού, δεδομένα που δημιουργούνται μέσω της χρήσης ή/και είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών iZettle και γενικότερα όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου.

Hunter.io, Vitamina

Για επικοινωνία με τους προμηθευτές μας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP

Infrasec Sweden AB (Σουηδία)

Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τους κανόνες που εκδίδονται από τις ορισθείσες τράπεζες και τα σχετικά δίκτυα καρτών. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας “Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)” με σκοπό την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της απάτης. Επιπλέον, διεξάγουμε ελέγχους κυρώσεων και δίνουμε αναφορά σε φορολογικές, αστυνομικές αρχές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές.

Αριθμός επιχείρησης προμηθευτή, επωνυμία επιχείρησης προμηθευτή, διεύθυνση επιχείρησης, οικονομικές συναλλαγές, πληροφορίες σχετικά με τιμολόγια

Jeeves Information Systems AB (Σουηδία)

Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τους κανόνες που εκδίδονται από τις ορισθείσες τράπεζες και τα σχετικά δίκτυα καρτών. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας “Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)” με σκοπό την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της απάτης. Επιπλέον, διεξάγουμε ελέγχους κυρώσεων και δίνουμε αναφορά σε φορολογικές, αστυνομικές αρχές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές.

Πελάτες iZettle με προσωπικούς λογαριασμούς που περιέχουν πλήρες όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου

Atlassian (Αυστραλία)

Για λόγους συμμόρφωσης με εσωτερικές διαδικασίες.

Όνομα, email

Looker (ΗΠΑ)

Λήψη εσωτερικών αποφάσεων/αναφορές.

UUID επιχειρήσεων, συναλλαγές, αξία συναλλαγών

FreeIPA

Σύστημα διαχείρισης ταυτότητας

Όνομα προμηθευτή, διεύθυνση email, στοιχεία λογαριασμού

Amplitude Inc. (ΗΠΑ), RStudio

Ανάλυση πελατών

Συμπεριφορές εφαρμογών, συμβάντα διαδικτυακής πύλης

24 Solutions AB (Σουηδία)

Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τους κανόνες που εκδίδονται από τις ορισθείσες τράπεζες και τα σχετικά δίκτυα καρτών. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας “Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)” με σκοπό την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της απάτης. Επιπλέον, διεξάγουμε ελέγχους κυρώσεων και δίνουμε αναφορά σε φορολογικές, αστυνομικές αρχές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές.

Πελάτες iZettle με προσωπικούς λογαριασμούς που περιέχουν πλήρες όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου

Skopenow Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, όνομα χρήστη, ημερομηνία γέννησης, θέσεις εργασίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Selz.com Pty Ltd. (Αυστραλία)

Για να επιτρέπεται η χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών της από τους προμηθευτές μας

Όνομα, email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, επωνυμία επιχείρησης, αναγνωριστικό επιχείρησης, ιδιοκτήτης επιχείρησης

Scrive AB (Σουηδία)

Λύση ηλεκτρονικής υπογραφής

Email, όνομα

Redpill Linpro MS AS (Νορβηγία)

Λειτουργίες ΙΤ (υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων για δυνατότητες συναλλαγών με μετρητά στη Νορβηγία)

Διεύθυνση IP, όνομα χρήστη, στοιχείο αναγνώρισης συσκευής

Codat Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Sharespine AB (Σουηδία).

Τυποποίηση της ενσωμάτωσης λογιστικού λογισμικού για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε πακέτα λογιστικού λογισμικού και iZettle

Email, ονόματα, λογιστικά στοιχεία

Selz.com Pty Ltd. (Αυστραλία)

Για να επιτρέπεται η χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών της από τους προμηθευτές μας

Όνομα, email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, επωνυμία επιχείρησης, αναγνωριστικό επιχείρησης, ιδιοκτήτης επιχείρησης

Mailgun Technologies Inc, (ΗΠΑ)

Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της διεύθυνσης email

Διεύθυνση email

Zecible (Γαλλία), iCOVER (Γαλλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης

Temenos AG (Γαλλία)

Σύστημα αρχείου για το προϊόν δόσεων κλειστού τύπου (Γαλλία).

Όνομα πελάτη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, εισόδημα.

Integreon Managed Solutions Inc. (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση URL, αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σχέση όπως (ενδεικτικά) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στον προμηθευτή ή/και τον συνεργάτη στον οποίο έχει ενταχθεί ο προμηθευτής, περιγραφή των προϊόντων που πωλούνται μέσω PayPal, σημειώματα επικοινωνίας και πληροφορίες ένταξης, εσωτερικές αποφάσεις σχετικά με τον προμηθευτή, υπολογισμοί εισοδήματος και άλλες πληροφορίες για την επιχείρηση του προμηθευτή όπως διατίθενται από τον προμηθευτή και πληροφορίες σχετικά με ειδικές ενσωματώσεις προμηθευτών, όνομα και διεύθυνση τράπεζας.

Cisco Systems Inc (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων

Στοιχεία λογαριασμού

GiroSolution AG (Γερμανία)

Για να επιτρέπεται στους χρήστες της Γερμανίας να προσθέτουν άμεσα χρήματα στον λογαριασμό τους στην PP μέσω Giropay (σύστημα πληρωμών μέσω Internet στη Γερμανία).

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση IP

Nordea Bank Plc (Φινλανδία), Swedbank LC&I, Svenska Handelsbanken AB (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας επαλήθευσης ταυτότητας

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας

Belgian Mobile ID NV (Βέλγιο), Telia Sverige AB (Σουηδία)

Για παροχή δυνατότητας επαλήθευσης ταυτότητας

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας

Vonage Holdings Corp. (ΗΠΑ), Nexmo Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), NewVoiceMedia Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Vonage Business, Inc. (ΗΠΑ), Nexmo Inc. (ΗΠΑ), Plivo, Inc. (ΗΠΑ), Mitto AG (Ελβετία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email

Intrado Corporation (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και διεύθυνση email.

Zumigo Inc. (ΗΠΑ), Payfone Inc. (ΗΠΑ), Prove Inc. (ΗΠΑ)

Τηλεφωνική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email

iconectiv LLC (ΗΠΑ), Netnumber Inc. (ΗΠΑ), Twilio, Inc. (ΗΠΑ), Tyntec, LTD (Ηνωμένο Βασίλειο), X-Connect (Ηνωμένο Βασίλειο), Open Market (ΗΠΑ), TMT Analytics (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τηλεφωνική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αριθμός τηλεφώνου

TMT Analysis LTD. (Ηνωμένο Βασίλειο), Hi3G (Δανία), Vodafone Ukraine (Ουκρανία), Vodafone GmbH (Γερμανία), Vodafone Netherlands (Ολλανδία), T-Mobile (Γερμανία), BICS SA/NV (Βέλγιο)

Τηλεφωνική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Για την επαλήθευση αριθμών τηλεφώνου, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αριθμός τηλεφώνου, όνομα, διεύθυνση

Google Inc. (ΗΠΑ), Google Ireland, Ltd. (Ιρλανδία), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων ή τον εντοπισμό πλαστογραφίας. Έρευνα και δοκιμές σχετικά με την καταλληλότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εκμάθηση αναγνώρισης εγγράφων, αναγνώριση και σύγκριση προσώπων. Για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, εικόνα πελάτη, αποδεικτικό ταυτότητας, διεύθυνση ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης.

EE (Ηνωμένο Βασίλειο), Three (Χονγκ Κονγκ), O2 (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα), Telekom Deutschland (Γερμανία, Ελλάδα), Eircom Limited (Ιρλανδία), Grupo MásMóvil “Yoigo” (Ισπανία), Telecom Italia TIM S.p.A. (Ιταλία), Wind Tre S.p.A. (Ιταλία), PJSC VimpelCom “Beeline” (Ρωσία), MegaFon (Ρωσία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού

Play (Λουξεμβούργο), Polkomtel, “Plus” (Ιρλανδία), Millicom International Cellular SA (Λουξεμβούργο), Mobile TeleSystems “MTS” (Ρωσία), Rostelecom “Tele2” (Ρωσία), Deutsche Telekom AG (Γερμανία, Ελλάδα), Virgin Group Ltd, “Virgin Mobile” (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού

Cardinal Commerce Corporation (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την παροχή ασφαλών υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας

Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες συναλλαγής, κωδικός χώρας, στοιχεία χρηματοδοτικού μέσου, στοιχεία συσκευής, κωδικός νομίσματος, αναγνωριστικό προμηθευτή

Paigo GmbH (Γερμανία)
Arvato Financial Solutions

Για την είσπραξη χρεών

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού χρηματοδοτικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου πηγής χρηματοδότησης και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά.

7. Εταιρείες ομίλου

Η PayPal ενδέχεται να μοιραστεί δεδομένα εσωτερικά μεταξύ των εταιρειών του ομίλου παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα της Δήλωσης απορρήτου σχετικά με τις «Διεθνείς μεταφορές δεδομένων».

8. Εμπορικοί συνεργάτες

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Γερμανία), Coeo Inkasso GmbH (Γερμανία)

Για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε επιχειρηματικούς πελάτες που χρησιμοποιούν την PayPal

Αναγνωριστικό συναλλαγής, αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal, ποσό, ημερομηνία συναλλαγής, πηγή χρηματοδότησης

Όσον αφορά τη στήλη "Σκοπός", τα τρίτα μέρη, εξαιρουμένων των ρυθμιστικών αρχών, ορισμένων εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών και των οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης, καθώς και των εταιρειών του ομίλου που αναφέρονται στο τέλος αυτού του πίνακα, πραγματοποιούν ενέργειες προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει κατόπιν συμφωνίας με την PayPal. Οι ρυθμιστικές αρχές επιτελούν τον σκοπό τους σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς στόχους και απαιτήσεις τους. Όπου αναφέρεται ρητά στον πίνακα, οι εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών και οι οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους και να προωθήσουν τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη απάτης και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους τους.