>> Vis alle aftaler

Vilkår og betingelser for PayPals samlede betalinger

Seneste opdatering: 16. januar 2024

 

Disse vilkår og betingelser for PayPals samlede betalinger gælder for din brug af tjenesten PayPals samlede betalinger (tidligere Samlet betaling). Din brug af PayPals samlede betalinger er desuden underlagt vilkårene i PayPals brugeraftale, politikken om godkendt brug, erklæringen om personlige oplysninger og de øvrige gældende aftaler mellem dig og PayPal.

 

Kvalifikation til PayPals samlede betalinger

For at kunne bruge denne tjeneste skal du have en PayPal-erhvervskonto uden udeståender og ansøge om og få vores tilladelse til at bruge PayPals samlede betalinger. Vi kan pålægge ekstra kvalifikationskriterier eller yderligere begrænsninger i forhold til PayPals samlede betalinger.

Når du er godkendt, kan du bruge tjenesten PayPals samlede betalinger til at sende store samlede betalinger såsom provisioner, rabatter, bonusser, incitamenter eller betalinger til flere modtagere i forbindelse med din virksomhed. Du kan muligvis vælge at sende samlede betalinger til kvalificerede PayPal-konti.

PayPals samlede betalinger er udviklet til erhvervskunder, der har behov for at foretage flere betalinger, betalinger i stor mængde samt faste betalinger. Hvis du ønsker at foretage engangsbetalinger, skal du benytte de PayPal-tjenester, der er beregnet til dette formål. PayPals samlede betalinger kan ikke bruges til løn, salg af produkter, overførsel af penge til familie og venner, betaling af en forhandler for et køb eller køb af oplåsningskoder eller til brug, som vi vurderer udgør et højere end acceptabelt risikoniveau. Vi kan efter eget skøn pålægge yderligere begrænsninger.

 

Gebyrer

Gebyrerne for PayPals samlede betalinger kan findes på siden Gebyrer.

 

Krav til dine modtagere

For at modtage en samlet betaling skal hver af dine modtagere have en PayPal-konto, der opfylder følgende kriterier (en “kvalificeret konto”):

  • Ligger i en kvalificeret jurisdiktion
  • Tillader, at modtageren kan modtage betalinger
  • Opfylder alle PayPals gældende krav til bekræftelse, herunder bekræftelse af e-mailadresse og bekræftelse af mobiltelefonnumre, hvor det er påkrævet
  • Fortsat ikke har nogen udeståender (f.eks. at den ikke er begrænset)

Behandlingstiden for samlede betalinger afhænger af forskellige faktorer, herunder din integration (f.eks. om du foretager samlede betalinger ved hjælp af en batch- eller API-integration), modtagerens placering, antallet af sendte samlede betalinger og modtagerens PayPal-kontotype og -status. Dine modtagere vil være underlagt alle gældende vilkår og betingelser for deres PayPal-konto, herunder de gældende kundeaftaler mellem dem og os. Du er ikke begunstiget i nogen aftaler mellem os og din modtager, og du har ingen rettigheder i henhold til disse aftaler.

Vi forbeholder os retten til at opsige, suspendere eller forhindre en modtager i at bruge PayPal til at modtage samlede betalinger, herunder af en af følgende årsager:

  • Modtageren har ikke en kvalificeret konto
  • Modtageren har undladt at overholde gældende lovgivning eller vilkårene i sin aftale med PayPal eller udgør en uacceptabel risiko for PayPal eller andre brugere af PayPals tjenester
  • Opsigelse eller suspendering er påkrævet i henhold til PayPals politikker og procedurer, herunder dem, der vedrører sikkerhed, bedrageri og risiko
  • Modtagerens e-mailadresse er ikke blevet valideret, eller modtagerens telefonnummer er ikke aktiveret til mobilbetalinger
  • PayPal afvikler de relevante tjenester, der er til rådighed for en sådan modtager

 

Uafhentede samlede betalinger, returneringer og tilbageførsler

Hvis din ønskede modtager af den samlede betaling ikke har en kvalificeret konto på det tidspunkt, hvor du sender anvisningerne om den samlede betaling, kan vedkommende gøre krav på den samlede betaling ved at åbne en (hvis det er tilladt i bopælslandet) eller ved at træffe foranstaltninger for at fjerne eventuelle gældende kontobegrænsninger inden for 30 dage. Hvis modtageren ikke gør krav på den samlede betaling i denne periode, tilbagefører PayPal beløbet for den uafhentede samlede betaling til dig med fradrag af eventuelle gældende gebyrer. Du kan bede os om at annullere en samlet betaling, der endnu ikke er gjort krav på, men PayPal har intet ansvar for at tilbageføre en samlet betaling og er ikke ansvarlig for manglende annullering eller tilbageførsel af en uafhentet samlet betaling, før der er gået 30 dage. PayPal har intet yderligere ansvar over for dig eller din modtager vedrørende eventuelle uafhentede samlede betalinger, efter at vi har tilbageført den uafhentede saldo til dig.

 

Ansvar for anvisninger om samlede betalinger, betalingsfejl

Du alene er ansvarlig for nøjagtigheden af alle anvisninger om samlede betalinger, du sender til os. Vi er ikke ansvarlige for manglende, ufuldstændige eller unøjagtige anvisninger om samlede betalinger eller for fejladressering af penge, der kan tilskrives sådanne manglende, ufuldstændige eller unøjagtige anvisninger om samlede betalinger. Du er ansvarlig, hvis en samlet betaling fejladresseres eller går tabt, fordi modtagerens bruger-id (f.eks. et PayPal-betaler-id), e-mailadresse eller mobiltelefonnummer, du giver os, er unøjagtigt eller henviser til en anden PayPal-bruger end din ønskede modtager.

Vi kan udelukkende henholde os til bruger-id'et, e-mailadressen, mobilnummeret eller andre oplysninger, der er angivet i anvisningerne om samlede betalinger, uanset om sådanne identifikatorer ikke stemmer overens med andre oplysninger i anvisningerne om samlede betalinger eller oplysninger til brugerbekræftelse (f.eks. navnet på den konto, der er knyttet til modtagerens e-mail). Vi er ikke forpligtet til at validere oplysningerne i anvisningerne om samlede betalinger, og vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for samlede betalinger, som vi foretager i overensstemmelse med oplysningerne i de anvisninger om samlede betalinger, som vi modtager fra dig. Hvis en samlet betaling fejladresseres eller anvendes forkert på grund af en fejl fra vores side, er det alene vores ansvar at refundere beløbet for den fejladresserede eller mistede samlede betaling.

 

Modtagerens samtykke til elektroniske meddelelser

Du alene er ansvarlig for at sikre, at hver af dine modtagere af samlede betalinger har valgt at modtage betalinger fra dig via de gældende tjenester og har accepteret at blive kontaktet af os via e-mail eller sms, som det måtte være relevant. Ved at bruge PayPals samlede betalinger erklærer og garanterer du, at de e-mails eller telefonnumre, du bruger til at kontakte dine kunder med, er blevet oplyst til dig af hver enkelt modtager af de samlede betalinger, og at din brug af tjenesterne til at kontakte dine kunder er i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Vi kan gennemgå din brug af tjenesten eller kræve, at du fremlægger bevis for, at dine modtagere har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage samlede betalinger og tilknyttede e-mails eller sms'er fra dig, og du accepterer at levere sådan dokumentation efter anmodning. Ved at indhente dette udtrykkelige samtykke accepterer du, at deling af sådanne oplysninger med os ikke er et “salg” i henhold til gældende databeskyttelseslove.

 

Ingen tilknytning eller godkendelse

Du alene er ansvarlig for dit forhold til modtagerne af dine samlede betalinger. Vi er ikke ansvarlige for dine produkter, tjenester, din kommunikation med dine modtagere af samlede betalinger i forbindelse med din virksomhed eller din brug af PayPals samlede betalinger. Når du bruger PayPals samlede betalinger, må du ikke antyde, at PayPal eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder er sponsor for eller på anden måde støtter dine produkter, tjenester eller kampagner. PayPal må kun beskrives som en metode til at foretage samlede betalinger og må ikke nævnes i nogen anden egenskab uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, og du må ikke promovere PayPal eller opfordre dine modtagere til at oprette en PayPal-konto i dit marketingmateriale uden PayPals forudgående godkendelse. Hvis PayPal anmoder om fjernelse af materiale relateret til ovenstående, accepterer du straks at fjerne sådant materiale inden for 48 timer efter PayPals anmodning.

Du må ikke bede modtageren af den samlede betaling om at angive eller på anden måde direkte eller indirekte forsøge at få fat i modtagerens PayPal-adgangskode eller oprette PayPal-konti eller vælge adgangskoder på vegne af dine underliggende kunder.

 

Formål med samlede betalinger, yderligere begrænsninger

Du alene er ansvarlig for at give nøjagtige oplysninger om formålet med dine samlede betalinger. De oplysninger, du giver, vil blandt andet blive brugt til skatteindberetning i USA og til at overholde øvrige lovkrav. PayPal kan henholde sig dit valg til alle formål, herunder til fastlæggelse af sine indberetnings- og tilbageholdelsesforpligtelser efter gældende lovgivning, herunder paragraf 6050W og 3406 i US Internal Revenue Code (IRC). Hvis du ikke angiver en type for dine samlede betalinger, når du foretager en samlet betaling, kan PayPal blive bedt om at behandle den samlede betaling som en indberetningspligtig betaling i henhold til gældende lovgivning, herunder IRC paragraf 6050W og 3406.

Uden at begrænse vores øvrige rettigheder og retsmidler kan vi suspendere eller ophæve din adgang til PayPals samlede betalinger eller din PayPal-konto, hvis vi vurderer, at du misbruger tjenesterne PayPal eller PayPals samlede betalinger, der er et højere end acceptabelt risikoniveau forbundet med din brug af tjenesterne PayPal eller PayPals samlede betalinger, eller at du har handlet i strid med disse vilkår.