>> Se alle aftaler

Vilkår for betalinger uden en PayPal-konto

Download PDF

 

  1. PayPals tjeneste "Betalinger uden en PayPal-konto" tilbydes til onlineforhandlere og andre PayPal-kontoejere (som modtager penge på deres PayPal-konto) af PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), som er godkendt og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxembourg.

  2. Denne tjeneste gør det muligt for onlineforhandlere at sælge varer eller tjenesteydelser til personer, der ikke har en PayPal-konto ("tredjepart" eller "dig"). Det betyder, at PayPal udsteder elektroniske penge til onlineforhandleren for købet, når PayPal modtager pengene fra tredjeparten. De elektroniske penge indsættes på onlineforhandlerens PayPal-konto som betaling for varer eller tjenester, der købes.

    Denne tjeneste giver andre PayPal-kontoejere (f.eks. indehavere af privatkonti) mulighed for at anmode om en betaling fra en tredjepart. I dette tilfælde skal den pågældende tredjepart betale det anmodede beløb til PayPal, hvorefter PayPal indsætter et beløb i elektroniske penge, der svarer til det anmodede beløb, på kontoindehaverens PayPal-konto.

    Hvis forhandleren eller kontoejeren er forpligtet til at betale PayPal-gebyrer for denne betaling, vil gebyret automatisk blive trukket.

  3. PayPal opretter ikke en PayPal-konto til dig, når du betaler os, og vi udsteder elektroniske penge til forhandlere eller andre PayPal-kontoejere. PayPal gemmer dine oplysninger i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at (1) tillade, at betalinger foretages på denne måde i fremtiden, (2) gøre det muligt for os at holde øje med brugen af PayPals tjeneste "Betalinger uden en PayPal-konto" med henblik på risikostyring og overholdelse af regler og (3) gøre det nemmere for dig at oprette en PayPal-konto i fremtiden.

  4. PayPal overvåger antallet og beløbet af betalinger, når du betaler os, og vi udsteder elektroniske penge til onlineforhandlere eller andre PayPal-kontoejeere. Hvis disse betalinger er regelmæssige eller overstiger visse tærskelværdier, kan vi kræve, at du opretter en PayPal-konto. I den forbindelse skal du acceptere vores standardbrugeraftale, som vil regulere dit nyoprettede forhold med os.

  5. Bemærk, at når du bruger PayPals tjeneste "Betalinger uden en PayPal-konto", har du ikke de samme fordele, som hvis du bruger en PayPal-konto. Du vil ikke være dækket af vores politik om køberbeskyttelse eller andre fordele, som vi tilbyder ifølge vores brugeraftale. Du kan dog have andre rettigheder ifølge den aftale, du har indgået med din kortudsteder.