>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

 

Tuyên bố về Quyền riêng tư

 

Ngày có hiệu lực: Ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

Tổng quan

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?

Tại sao chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như thế nào? 

Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân không? 

Chúng tôi hợp tác với các dịch vụ và nền tảng khác như thế nào? 

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi như thế nào?

Bạn có những lựa chọn nào về quyền riêng tư?

Quyền của bạn là gì?

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Trẻ em có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi không? 

Bạn cần biết những điều gì khác nữa?

Liên hệ với chúng tôi

Định nghĩa

Thông tin bổ sung


1. Tổng quan

PayPal xây dựng Tuyên bố về Quyền riêng tư này để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu giữ, xử lý, chia sẻ và chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các Trang web hay sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, không áp dụng cho các trang web hay dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi không sở hữu hay nắm quyền kiểm soát, bao gồm các trang web hay dịch vụ của Người dùng PayPal khác.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ thông tin về cách thực thi quyền riêng tư của chúng tôi và để giúp bạn hiểu các lựa chọn về quyền riêng tư của mình khi sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Chúng tôi đã định nghĩa một số thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng trong Tuyên bố về Quyền riêng tư. Bạn có thể xem ý nghĩa của thuật ngữ viết hoa trong phần Định nghĩa.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về các cách thực thi quyền riêng tư không được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

2. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập các Trang web hay sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những thông tin sau:

 • Thông tin đăng ký và sử dụng – Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách thiết lập Tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân khi cần thiết để cung cấp và thực hiện Dịch vụ bạn yêu cầu. Tùy theo Dịch vụ bạn chọn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin nhận dạng của bạn để thiết lập Tài khoản. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân bổ sung trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin giao dịch và trải nghiệm – Khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Trang web của chúng tôi, ví dụ: để mua hàng từ người bán, nhận tiền, xử lý giao dịch thanh toán hoặc gửi tiền cho bạn bè và gia đình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch này, cũng như thông tin khác liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như số tiền đã gửi hoặc yêu cầu, số tiền đã thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, thông tin về người bán, bao gồm cả thông tin về phương thức thanh toán được sử dụng để hoàn tất giao dịch, Thông tin về thiết bị, Dữ liệu sử dụng kỹ thuật và Thông tin vị trí địa lý.
 • Thông tin về người tham gia – Khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp về những người tham gia khác liên quan đến giao dịch.
  • Gửi tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền: Khi bạn gửi hoặc yêu cầu chuyển tiền qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và thông tin tài khoản tài chính về người tham gia sẽ nhận tiền từ bạn hoặc gửi tiền cho bạn. Phạm vi của Dữ liệu cá nhân yêu cầu từ người tham gia có thể khác nhau tùy theo Dịch vụ bạn đang sử dụng để gửi tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền.
  • Thanh toán hoặc yêu cầu ai đó thanh toán hóa đơn:  Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để thanh toán hóa đơn cho người khác hoặc nếu bạn yêu cầu Người dùng thanh toán hóa đơn cho bạn, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn về chủ tài khoản như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email và số tài khoản của hóa đơn bạn muốn thanh toán hoặc yêu cầu thanh toán.
  • Thêm giá trị vào tài khoản của bạn:  Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để thêm giá trị vào Tài khoản của mình hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn có thể có, hoặc nếu bạn yêu cầu Người dùng thêm giá trị vào một trong các tài khoản này, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn về bên còn lại hoặc từ bên còn lại về bạn để thực hiện yêu cầu. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để nạp tiền điện thoại di động hoặc yêu cầu ai đó nạp tiền vào tài khoản di động của bạn, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân và những thông tin khác, bao gồm số tài khoản di động từ bên tham gia còn lại.
 • Thông tin về hồ sơ công khai, bạn bè và người liên hệ của bạn – Chúng tôi có thể dễ dàng giúp bạn giao dịch với bạn bè và người liên hệ hơn nếu bạn chọn kết nối thông tin danh bạ với Tài khoản của bạn hoặc chia sẻ hồ sơ Tài khoản của bạn. Nếu bạn thiết lập kết nối tài khoản giữa thiết bị hoặc nền tảng mạng xã hội và Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin danh sách liên hệ của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email) để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ hồ sơ Tài khoản của mình thì người dùng khác có thể tìm hồ sơ để gửi tiền cho bạn bằng cách tìm kiếm bạn theo tên, tên người dùng, email hoặc số điện thoại di động trên PayPal và xác nhận hồ sơ đó là bạn bằng cách xem ảnh của bạn. Bạn có thể thiết lập hồ sơ Tài khoản thành riêng tư bất cứ lúc nào trong cài đặt PayPal.me.
 • Thông tin bạn chọn cung cấp cho chúng tôi để nhận Dịch vụ bổ sung hoặc Dịch vụ trực tuyến cụ thể – Nếu bạn yêu cầu hoặc tham gia một tính năng tùy chọn của Trang web hoặc yêu cầu Dịch vụ nâng cao hoặc chức năng tùy chọn khác, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin từ bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo riêng tại thời điểm thu thập, nếu mục đích sử dụng thông tin đó khác mục đích sử dụng được công bố trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.
 • Dữ liệu cá nhân về bạn nếu bạn sử dụng Dịch vụ không có thương hiệu – có một số Dịch vụ nhất định không yêu cầu đăng nhập hoặc thiết lập Tài khoản. Chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân khi bạn tương tác và thanh toán cho người bán bằng cách sử dụng các dịch vụ thanh toán qua thẻ không mang thương hiệu PayPal và khi bạn thanh toán bằng PayPal mà không cần đăng nhập vào tài khoản. Đối với các dịch vụ thanh toán không mang thương hiệu của chúng tôi, bạn có thể tương tác với người bán trên nền tảng của họ. Nếu bạn là Chủ tài khoản hoặc sau đó bạn có tạo Tài khoản thì chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch không mang thương hiệu và liên kết các giao dịch đó với Tài khoản của bạn nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn với tư cách là Chủ tài khoản cũng như nhằm mục đích tuân thủ và phân tích. Nếu bạn không phải là Chủ tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ tất cả thông tin mà bạn cung cấp và sử dụng thông tin đó theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này.
 • Thông tin về bạn từ các nguồn bên thứ ba – Chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn bên thứ ba như người bán, nhà cung cấp dữ liệu và trung tâm thông tin tín dụng, khi được pháp luật cho phép.
 • Thông tin khác mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng các Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi – Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin từ hoặc về bạn khi bạn liên lạc với chúng tôi, liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng hoặc trả lời khảo sát.

Không phải chủ tài khoản

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi vẫn sẽ thu thập dữ liệu cá nhân, có thể bao gồm thông tin thanh toán, thông tin thiết bị và vị trí của bạn. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xử lý các giao dịch, ngăn chặn gian lận và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể kết nối thông tin này với tài khoản của bạn, nếu bạn có tài khoản hoặc nếu bạn tạo tài khoản sau này.

3. Tại sao chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định và cho mục đích kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian dài hơn so với quy định của pháp luật nếu việc này đảm bảo lợi ích kinh doanh hợp pháp cho chúng tôi và không bị pháp luật ngăn cấm. Nếu Tài khoản của bạn đóng, chúng tôi có thể thực hiện các bước để ẩn Dữ liệu cá nhân và thông tin khác, nhưng chúng tôi bảo lưu quyền lưu giữ và truy cập dữ liệu này trong khoảng thời gian mà pháp luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân đó theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như thế nào?

Chúng tôi có thể Xử lý thông tin của bạn vì những lý do sau:

 • Điều hành Trang web và cung cấp Dịch vụ, bao gồm:
  • tiến hành thanh toán, gửi tiền hoặc yêu cầu gửi tiền, thêm giá trị vào tài khoản hoặc thanh toán hóa đơn;
  • xác thực việc bạn truy cập vào Tài khoản;
  • liên hệ với bạn về Tài khoản, các Trang web, Dịch vụ hoặc PayPal;
  • tạo kết nối tài khoản giữa Tài khoản của bạn và tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba; và
  • kiểm tra khả năng trả nợ và tình trạng tài chính khác, đánh giá hồ sơ đăng ký và so sánh thông tin để phục vụ cho các mục đích xác định tính chính xác và xác minh.
  • đảm bảo Tài khoản và thông tin tài chính của bạn luôn cập nhật.
 • Để quản lý nhu cầu kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như theo dõi, phân tích và cải thiện hiệu suất và chức năng của các Dịch vụ và Trang web. Ví dụ: chúng tôi phân tích hành vi Người dùng và nghiên cứu cách bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý rủi ro và bảo vệ các Trang web, Dịch vụ và bạn khỏi hành vi gian lận bằng cách xác minh danh tính của bạn. Công cụ chống gian lận và rủi ro của PayPal sử dụng Dữ liệu cá nhân, Thông tin thiết bị, Dữ liệu sử dụng kỹ thuậtThông tin vị trí địa lý từ các Trang web của chúng tôi và trang web khác cung cấp Dịch vụ PayPal để giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng các Dịch vụ.
 • Để tiếp thị cho bạn về các sản phẩm và Dịch vụ của PayPal cũng như các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp không liên kết. Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ để điều chỉnh nội dung tiếp thị và một số Dịch vụ nhất định hoặc trải nghiệm Trang web phù hợp hơn với mối quan tâm của bạn trên PayPal và trang web bên thứ ba khác.
 • Để cung cấp Dịch vụ cá nhân hóa do PayPal cung cấp trên các trang web và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác được thu thập theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này để cung cấp quảng cáo, tính năng, Dịch vụ hoặc ưu đãi nhắm mục tiêu tới bạn trên các trang web bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để cung cấp các dịch vụ trực tuyến này và/hoặc hợp tác với các bên thứ ba khác như công ty của người bán, các công ty quảng cáo hoặc phân tích để cung cấp các dịch vụ trực tuyến này.
 • Để cung cấp cho bạn các lựa chọn, chức năng hoặc ưu đãi cụ thể theo vị trí nếu bạn chọn chia sẻ Thông tin vị trí địa lý qua Dịch vụ. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để tăng cường bảo mật cho các Trang web và Dịch vụ, đồng thời cung cấp cho bạn Dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và các nội dung cá nhân hóa khác.
 • Để tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các điều khoản của các Trang web và Dịch vụ, bao gồm tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành.
 • Để giúp bạn tìm và kết nối với những người khác dễ dàng hơn. Ví dụ: nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập danh bạ hoặc chia sẻ công khai hồ sơ Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể đề xuất các kết nối với những người bạn có thể biết và giúp những người khác kết nối để gửi tiền cho bạn bằng cách cho phép họ tìm thấy hồ sơ của bạn khi tìm kiếm theo tên, tên người dùng, email hoặc số điện thoại trên PayPal. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được về bạn thông qua việc bạn hoặc người liên hệ của bạn sử dụng Dịch vụ, cũng như thông tin mà bạn và những người khác cung cấp để đề xuất những người bạn có thể biết hoặc có thể muốn giao dịch thông qua các Dịch vụ của chúng tôi. Các chức năng và tính năng mạng xã hội được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng Dịch vụ của bạn với những người khác và sẽ thay đổi theo từng Dịch vụ.
 • Để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ: để liên hệ với bạn về thắc mắc bạn đã gửi cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

5. Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân không?

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân hoặc những thông tin khác về bạn với các bên khác theo nhiều cách khác nhau như mô tả trong phần này của Tuyên bố về Quyền riêng tư. 

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông tin khác vì lý những do sau:

Với các thành viên khác trong tập đoàn PayPal: Ngoài các mục đích khác, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty thành viên của tập đoàn PayPal để cung cấp các Dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc đã ủy quyền; để quản trị rủi ro; để giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, hành động phi pháp, cũng như hành vi vi phạm các thỏa thuận và chính sách của chúng tôi; và để giúp chúng tôi quản lý tính sẵn có và khả năng kết nối của các sản phẩm, Dịch vụ và hoạt động truyền thông của PayPal.

Với các công ty khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện dịch vụ và chức năng theo hướng dẫn của chúng tôi và thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn, xác minh danh tính của bạn, hỗ trợ xử lý giao dịch, gửi quảng cáo về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. 

Với các tổ chức tài chính khác: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các tổ chức tài chính khác mà chúng tôi hợp tác để cùng thiết kế và cung cấp sản phẩm, chẳng hạn như với Synchrony Bank liên quan đến thẻ tín dụng PayPal Extras. Các tổ chức tài chính này chỉ có thể sử dụng thông tin này để tiếp thị và cung cấp các sản phẩm liên quan đến PayPal, trừ khi bạn chấp thuận cho phép họ sử dụng vì những mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân để xử lý giao dịch, cung cấp cho bạn các quyền lợi liên quan đến các thẻ đủ điều kiện và cập nhật thông tin tài chính của bạn.

Với các bên khác tham gia giao dịch khi bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như Người dùng khác, người bán và nhà cung cấp dịch vụ của họ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn và tài khoản của bạn với các bên khác có liên quan trong quá trình xử lý các giao dịch của bạn. Các bên này bao gồm những Người dùng khác mà bạn đang chuyển tiền hoặc nhận tiền từ người bán và các nhà cung cấp dịch vụ của họ khi bạn sử dụng Dịch vụ để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Thông tin này bao gồm:

 • Dữ liệu cá nhân và thông tin Tài khoản cần thiết để thực hiện giao dịch;
 • thông tin để giúp (những) người tham gia khác giải quyết tranh chấp, phát hiện và ngăn chặn gian lận; và
 • dữ liệu tổng hợp và phân tích hiệu quả giúp người bán hiểu hơn về Người dùng và nâng cao trải nghiệm Người dùng. 

Với những bên thứ ba khác phục vụ mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc được cho phép/yêu cầu theo quy định của pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên khác nhằm mục đích kinh doanh của PayPal hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật, bao gồm trường hợp:

 • nếu chúng tôi cần chia sẻ thông tin để tuân thủ pháp luật, quy trình pháp lý hoặc quy định;
 • cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, công chức nhà nước hay các bên thứ ba khác (ở Singapore hoặc nơi khác) liên quan đến trát hầu tòa, lệnh của tòa án hay quy trình hoặc yêu cầu pháp lý khác theo quy định hoặc luật pháp Singapore, quy định và luật pháp của những khu vực tài phán khác được áp dụng cho PayPal hoặc một trong các bên liên kết của PayPal; khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để đảm bảo tuân thủ với luật đó hoặc quy định về thẻ tín dụng; hoặc khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn chặn tổn thất tài chính hoặc thiệt hại vật chất; hoặc để báo cáo hoạt động phi pháp đáng ngờ hoặc để điều tra các hành vi vi phạm thỏa thuận người dùng;
 • để bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân;
 • để bảo vệ tài sản, Dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi;
 • để tạo điều kiện thực hiện giao dịch mua hàng hoặc bán tất cả hoặc một phần doanh nghiệp PayPal;
 • liên quan đến việc giao hàng và các dịch vụ liên quan đến việc mua hàng bằng cách sử dụng Dịch vụ;
 • để giúp đánh giá và quản lý rủi ro và phòng tránh gian lận bất lợi cho chúng tôi, Người dùng của chúng tôi và gian lận liên quan đến Trang web hay việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả gian lận xảy ra tại hoặc liên quan đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi, dự án kinh doanh chiến lược hoặc các cá nhân khác và người bán;
 • cho đối tác ngân hàng theo yêu cầu của các quy tắc của hiệp hội thẻ để đưa vào danh sách người bán bị chấm dứt hoạt động của họ;
 • cho các cơ quan báo cáo tín dụng và công ty thu nợ;
 • cho các công ty mà chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp của chúng tôi; và
 • để hỗ trợ chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp của chúng tôi.

Khi có sự đồng ý của bạn: Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân và thông tin khác của bạn khi có sự đồng ý hoặc theo chỉ thị của bạn, bao gồm việc bạn cho phép kết nối tài khoản với một nền tảng hoặc tài khoản bên thứ ba. 

Ngoài ra, PayPal có thể cung cấp dữ liệu thống kê tổng hợp cho các bên thứ ba, bao gồm các doanh nghiệp khác và các thành viên công chúng về cách thức, thời điểm và lý do Người dùng truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn hoặc cung cấp thông tin về việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị khi chưa có sự đồng ý của bạn.

6. Chúng tôi hợp tác với các dịch vụ và nền tảng khác như thế nào?

Một lợi ích và cải tiến quan trọng của các Dịch vụ PayPal là bạn có thể kết nối Tài khoản của mình với tài khoản hoặc nền tảng của một bên thứ ba. Vì các mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, “kết nối tài khoản” với một bên thứ ba như vậy là kết nối mà bạn ủy quyền hoặc cho phép giữa Tài khoản của bạn với một tài khoản, công cụ thanh toán hay nền tảng không phải của PayPal mà bạn có quyền kiểm soát hoặc sở hữu hợp pháp. Khi bạn cho phép kết nối này, PayPal và bên thứ ba sẽ trao đổi trực tiếp Dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác. Ví dụ về các kết nối tài khoản bao gồm:

 • liên kết Tài khoản của bạn với một tài khoản mạng xã hội hoặc dịch vụ nhắn tin trên mạng xã hội;
 • kết nối Tài khoản của bạn với một công ty dịch vụ tài chính hoặc tổng hợp dữ liệu bên thứ ba nếu bạn cung cấp thông tin đăng nhập vào Tài khoản của bạn cho công ty đó; hoặc
 • sử dụng Tài khoản của bạn để thanh toán cho người bán hoặc cho phép người bán tính phí vào Tài khoản của bạn.

Nếu bạn chọn tạo kết nối tài khoản, chúng tôi có thể nhận thông tin từ bên thứ ba về bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn kết nối Tài khoản của bạn với tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ nhận Dữ liệu cá nhân từ nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thông qua kết nối tài khoản. Nếu bạn kết nối Tài khoản với các tài khoản tài chính khác, dù trực tiếp hay thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào số dư tài khoản và thông tin giao dịch của bạn, chẳng hạn như giao dịch mua hàng và hoạt động chuyển tiền. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin nhận được từ bên thứ ba thông qua kết nối tài khoản theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này. 

Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba dựa trên kết nối tài khoản sẽ được sử dụng và tiết lộ phù hợp với quy định về quyền riêng tư của bên thứ ba. Trước khi cho phép kết nối tài khoản, bạn cần xem xét thông báo về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình kết nối tài khoản. Ví dụ: Dữ liệu cá nhân mà PayPal chia sẻ với tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn theo quy định về quyền riêng tư của tài khoản hoặc nền tảng đó, tài khoản mạng xã hội có thể được chia sẻ tiếp với một số bên khác, bao gồm chia sẻ công khai. 

7. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi như thế nào? 

Khi bạn truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ trực tuyến, chúng tôi và đối tác kinh doanh cũng như nhà cung cấp của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác (gọi chung là “Cookie”) để nhận ra bạn là Người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn, các Dịch vụ bạn sử dụng, nội dung trực tuyến và quảng cáo khác; đo lường hiệu quả của chương trình khuyến mãi và thực hiện hoạt động phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và nâng cao độ tin cậy và an toàn trên các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Một số khía cạnh và tính năng của các Dịch vụ và Trang web của chúng tôi chỉ khả dụng khi sử dụng Cookie. Vì vậy, nếu bạn chọn tắt hoặc từ chối Cookie, việc sử dụng các Trang web và Dịch vụ của bạn có thể bị giới hạn hoặc không thể thực hiện được.

Do Not Track (DNT, không theo dõi) là một cài đặt trình duyệt không bắt buộc cho phép bạn thiết lập các lựa chọn liên quan đến việc theo dõi của các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT.

Vui lòng xem Tuyên bố về cookie và các công nghệ theo dõi của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng Cookie.

8. Bạn có những lựa chọn nào về quyền riêng tư?

Bạn có quyền lựa chọn các quy tắc thực thi quyền riêng tư và cách thức liên lạc mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nhiều lựa chọn có thể được giải thích khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ hay trong bối cảnh bạn sử dụng Trang web. Bạn có thể nhận được hướng dẫn và lời nhắc trong các trải nghiệm khi bạn điều hướng sử dụng Dịch vụ.

 • Lựa chọn liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
  • Dữ liệu cá nhân. Bạn có thể từ chối cung cấp Dữ liệu cá nhân khi được PayPal yêu cầu, nhưng trong trường hợp đó, một số Dịch vụ nhất định hoặc tất cả các Dịch vụ có thể sẽ không khả dụng cho bạn. 
  • Thông tin vị trí và các thông tin khác ở cấp độ thiết bị. Thiết bị bạn sử dụng để truy cập các Trang web hoặc Dịch vụ có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm Thông tin vị trí địa lý và Dữ liệu sử dụng của người dùng mà sau đó, PayPal có thể thu thập và sử dụng. Để biết thông tin về khả năng bạn có thể hạn chế việc thu thập và sử dụng các thông tin này, vui lòng sử dụng cài đặt sẵn có trong thiết bị.
 • Lựa chọn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn
  • Dịch vụ cá nhân hóa do PayPal cung cấp trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể quản lý các tùy chọn cho các Dịch vụ PayPal khác được cá nhân hóa và cung cấp cho bạn trên trang web bên thứ ba từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn và lời nhắc về cách quản lý các tùy chọn này trong các trải nghiệm Dịch vụ.
  • Tìm và kết nối với những người khác. Bạn có thể quản lý các tùy chọn của mình để tìm và kết nối với người khác từ tài khoản Dịch vụ bạn sử dụng, nếu có.
 • Lựa chọn liên quan đến kết nối tài khoản
  • Nếu bạn cho phép kết nối tài khoản với tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như tài khoản mạng xã hội, bạn có thể quản lý các tùy chọn kết nối từ Tài khoản của bạn hoặc tài khoản hay nền tảng của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo thông báo quyền riêng tư áp dụng cho nền tảng bên thứ ba để biết thêm thông tin về lựa chọn bạn có thể có.
 • Lựa chọn liên quan đến Cookie
 • Bạn có thể có các lựa chọn để quản lý các tùy chọn cookie. Ví dụ: thiết bị hoặc trình duyệt Internet của bạn có thể cho phép bạn xóa, vô hiệu hóa hoặc chặn một số cookie nhất định và các công nghệ theo dõi khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập AboutCookies.org. Bạn có thể chọn bật các tùy chọn này, nhưng như vậy có thể khiến bạn không sử dụng được nhiều tính năng và chức năng chính trên một Dịch vụ hoặc Trang web.
 • Bạn có thể có tùy chọn liên quan đến việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác khi sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập các phần của Trang web. Ví dụ: bạn có thể được hỏi có muốn Dịch vụ hoặc Trang web “ghi nhớ” một số nội dung nhất định về bạn không, chúng tôi sẽ sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác trong phạm vi được bạn cho phép.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và các công nghệ theo dõi của chúng tôi bằng cách truy cập trang Tuyên bố về cookie và các công nghệ theo dõi.
 • Lựa chọn liên quan đến việc đăng ký và thông tin tài khoản của bạn
  • Nếu đã có Tài khoản thì thông thường, bạn có thể xem xét và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân bằng cách trực tiếp đăng nhập và cập nhật thông tin hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn chưa có Tài khoản hoặc bạn có thắc mắc về thông tin Tài khoản hoặc Dữ liệu cá nhân khác.
 • Lựa chọn liên quan đến liên lạc
  • Thông báo, cảnh báo và thông tin cập nhật từ chúng tôi:  
   • Tiếp thị: Chúng tôi có thể gửi cho bạn nội dung tiếp thị về các Trang web, Dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm chúng tôi hợp tác cung cấp cùng với các tổ chức tài chính, cũng như các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba không liên kết và các thành viên khác của tập đoàn PayPal qua các kênh liên lạc khác nhau, ví dụ: email, tin nhắn văn bản, cửa sổ bật lên, thông báo đẩy và ứng dụng nhắn tin. Bạn có thể chọn không nhận thư tiếp thị bằng cách làm theo hướng dẫn trong thư bạn nhận được. Nếu bạn đã có Tài khoản với chúng tôi, bạn cũng có thể điều chỉnh các tùy chọn liên lạc trong cài đặt Tài khoản. Đối với tin nhắn gửi qua thông báo đẩy, bạn có thể quản lý các tùy chọn trên thiết bị của mình.
   • Thông tin và nội dung khác: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin bắt buộc hoặc cần thiết đối với Người dùng dịch vụ, thông báo có chứa thông tin quan trọng và những thông tin khác mà bạn yêu cầu. Bạn không thể từ chối nhận những thông tin này. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh phương tiện và định dạng để nhận các thông báo này.

9. Quyền của bạn là gì?

Theo giới hạn được quy định trong Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu của mình, cũng như sửa đổi và di chuyển dữ liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện các quyền này.

Bạn có thể có quyền xem xét việc đưa ra quyết định tự động. Bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận của mình. Việc rút lại sự chấp thuận có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn hoàn tất yêu cầu truy cập vào tất cả các dữ liệu cá nhân mà PayPal lưu giữ về bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể được yêu cầu chứng minh danh tính của mình.

Nếu bạn có Tài khoản với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, thông thường, bạn sẽ có thể xem lại và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân trong Tài khoản bằng cách trực tiếp truy cập tài khoản và cập nhật thông tin. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn chưa có Tài khoản hoặc nếu bạn có thắc mắc về thông tin Tài khoản hoặc Dữ liệu cá nhân khác.

10. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật bằng kỹ thuật, vật lý và quản trị được thiết kế để cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý cho Dữ liệu cá nhân của bạn tránh bị thất lạc, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi. Các biện pháp bảo mật bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập thực tế vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi và kiểm soát ủy quyền truy cập thông tin. Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ hệ thống và Dịch vụ của chúng tôi, bạn vẫn có trách nhiệm bảo vệ và duy trì quyền riêng tư đối với (các) mật khẩu và thông tin đăng ký Tài khoản/hồ sơ của mình, đồng thời phải xác minh rằng Dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác và cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba theo kết nối tài khoản mà bạn đã cho phép.

11. Trẻ em có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi không?

Các Trang web và Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không chủ định thu thập thông tin, bao gồm Dữ liệu cá nhân từ trẻ em hoặc các cá nhân khác không thể sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp. Nếu chúng tôi nhận thấy thực tế đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa các thông tin này, trừ khi bắt buộc phải lưu giữ theo yêu cầu của pháp luật. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn hoặc vô tình thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.

12. Bạn cần biết những điều gì khác nữa?

Thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung Tuyên bố về Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm để phản ánh các thay đổi đối với hoạt động kinh doanh, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo pháp luật hiện hành. Tuyên bố về Quyền riêng tư đã sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được thông báo. 

Nếu có nội dung thay đổi quan trọng trong bản sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày bằng cách đăng thông báo thay đổi trên trang “Cập nhật chính sách” trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho Người dùng về thay đổi này bằng email hoặc các phương thức khác. 

Chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác

Hoạt động của chúng tôi được hỗ trợ bởi mạng lưới máy tính, máy chủ công nghệ đám mây, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn như mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này nếu Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển tới các quốc gia khác. Bằng việc sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, bao gồm các quốc gia có quy định về bảo vệ dữ liệu khác quốc gia của bạn. Chúng tôi không cam kết các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi là phù hợp hoặc khả dụng ở mọi khu vực pháp lý cụ thể. 

13. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc chung về Tuyên bố về Quyền riêng tư và các quy tắc thực thi của chúng tôi hoặc thắc mắc về thông tin Tài khoản hoặc Dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các thắc mắc của bạn sẽ được chuyển đến đúng nơi tiếp nhận:

 • Nhấp vào đây để liên hệ với chúng tôi về tài khoản hoặc giao dịch PayPal của bạn hoặc thanh toán bằng thẻ được thực hiện cho người bán.

 • Nhấp vào đây để liên hệ với chúng tôi về tài khoản Xoom của bạn

Bạn có thể liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng hình thức Trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower 5, Singapore 038985.

Nếu là cư dân của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), bạn có thể liên hệ với đại diện của PayPal là Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của PayPal (châu Âu) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg qua đường bưu điện hoặc Trực tuyến. Vui lòng ghi chú trên thư của bạn là “gửi đến Chuyên viên bảo vệ dữ liệu”.

14. Định nghĩa

Tài khoản có nghĩa là tài khoản thành viên PayPal hoặc Xoom.

Thông tin thiết bị có nghĩa là dữ liệu có thể thu thập tự động từ mọi thiết bị được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Dịch vụ. Các thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn loại thiết bị; kết nối mạng của thiết bị; tên thiết bị; địa chỉ IP của thiết bị; thông tin về trình duyệt web của thiết bị và kết nối Internet được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Dịch vụ; Thông tin vị trí địa lý; thông tin về ứng dụng được tải xuống thiết bị và dữ liệu sinh trắc học (chẳng hạn như Touch ID/Dấu vân tay để xác minh danh tính của bạn).

Thông tin vị trí địa lý có nghĩa là thông tin xác định vị trí cụ thể tương đối của bạn bằng cách sử dụng tọa độ bao gồm kinh độ và vĩ độ thu được qua GPS, Wi-Fi hoặc trạm thu phát sóng của mạng di động. Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép chia sẻ vị trí hiện tại của mình. Một số Trang web và Dịch vụ yêu cầu thông tin này để cung cấp một sản phẩm cụ thể hoặc Dịch vụ trực tuyến. Nếu bạn không đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thông tin vị trí địa lý, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường khi bạn tìm cách sử dụng.

PayPal có nghĩa là PayPal Pte. Ltd. và các công ty con hoặc đơn vị liên kết. Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, PayPal đôi khi được đề cập là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, tùy theo ngữ cảnh.

Dữ liệu cá nhân nghĩa là thông tin cá nhân có thể được liên kết với một cá nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng. “Dữ liệu cá nhân” có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư (bao gồm địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng), số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ thanh toán, thông tin tài khoản tài chính khác, số tài khoản, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ví dụ: số giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, Số an sinh xã hội và Mã số người nộp thuế). Dữ liệu cá nhân không bao gồm các thông tin không xác định danh tính của một Người dùng cụ thể.

Xử lýnghĩa là bất kỳ phương thức hoặc cách thức nào mà chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc bộ Dữ liệu cá nhân, bằng phương thức tự động hoặc không tự động, ví dụ: thu thập, ghi chép, quản lý, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất và tra cứu, tiết lộ và truyền thông tin, phổ biến hoặc cung cấp bằng cách khác, sắp xếp hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy Dữ liệu cá nhân.

Dịch vụ có nghĩa là mọi sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hay chức năng, cũng như tất cả các trang web, ứng dụng và dịch vụ liên quan do PayPal hoặc Xoom cung cấp cho bạn.

Trang web nghĩa là các trang web, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội chính thức hoặc các thuộc tính trực tuyến khác mà qua đó PayPal cung cấp Dịch vụ và đã đăng tải hoặc liên kết với Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Dữ liệu sử dụng kỹ thuật nghĩa là thông tin chúng tôi thu thập từ điện thoại, máy tính hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập các Trang web hoặc Dịch vụ. Dữ liệu sử dụng kỹ thuật cho chúng tôi biết cách bạn sử dụng các Trang web và Dịch vụ, chẳng hạn như nội dung bạn đã tìm kiếm và xem trên các Trang web và cách bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP của bạn, dữ liệu thống kê về cách tải hoặc xem các trang, các trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập Trang web cũng như thông tin sử dụng và tìm duyệt khác do Cookie thu thập.

Người dùng có nghĩa là cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc truy cập các Trang web.

15. Thông tin bổ sung

Thông tin trong phần này có thể khác nhau tùy từng khách hàng theo khu vực của bạn và được cung cấp cho PayPal bởi bên thứ ba mà bạn có thể tương tác trong khi sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các thông tin chi tiết ở phần này.

Google ReCaptcha

PayPal sử dụng ReCaptcha trên các Trang web và Dịch vụ. Việc bạn sử dụng ReCaptcha tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Google.

Chúng tôi chỉ sử dụng ReCaptcha để chống thư rác và lạm dụng.