เราจะคอยช่วยคุณทุกขั้นตอน

การปฏิเสธชำระเงินเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อขอให้ตีคืนการชำระเงิน โดยอาจหลีกเลี่ยงการปฏิเสธชําระเงินจำนวนมากเหล่านี้ได้ ยิ่งคุณทราบขั้นตอนที่เหมาะสมมากเท่าใด โอกาสที่คุณจะพบปัญหาที่นำไปสู่การปฏิเสธชำระเงินก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ในฐานะพันธมิตรของคุณ เราพร้อมช่วยคุณแก้ไขปัญหาการปฏิเสธชำระเงินที่ไม่สมเหตุสมผล และมีนโยบายคุ้มครองผู้ขายที่ช่วยคุ้มครองคุณจากการทำรายการในลักษณะฉ้อโกงได้

1

เมื่อลูกค้ายื่นเรื่องปฏิเสธการชำระเงินผ่านทางบริษัทบัตรเครดิต เราจะแจ้งให้คุณทราบและพักเงินดังกล่าวไว้ก่อนในระหว่างที่เราร่วมมือกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหา

2

ส่งเอกสารหรือหลักฐานสนับสนุนของคุณผ่านทางศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อคัดค้านการปฏิเสธการชำระเงิน โดยเราจะเป็นตัวแทนของคุณในการเจรจากับบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

3

เราจะปล่อยเงินที่พักไว้เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าการทำรายการดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขาย

เหตุผลในการปฏิเสธการชำระเงิน

การปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่หลักๆ แล้วมาจากข้อพิพาทของลูกค้าและการฉ้อโกง

 • ลูกค้าอ้างว่าไม่ได้รับสินค้าตามที่สัญญาไว้เมื่อตอนที่สั่งซื้อ
 • ลูกค้าได้รับสินค้าที่แตกต่างจากรายละเอียดที่ผู้ขายระบุไว้อย่างมาก หรือสินค้านั้นได้รับความเสียหายเมื่อผู้ซื้อได้รับ หรือ
 • ลูกค้าอ้างว่าไม่ได้อนุญาตการซื้อสินค้ารายการนั้น ไม่ได้เป็นผู้ซื้อสินค้านั้น หรือตกเป็นเหยื่อการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิต

การหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการชำระเงินและข้อพิพาท

การปฏิเสธการชำระเงินบางกรณีสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยที่ผู้ค้าไม่ต้องเสียยอดขายนั้นไป คุณสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการชำระเงินและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนี้

 • ให้ข้อมูลการติดต่อ

  ให้ที่อยู่อีเมลของคุณหรือหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการลูกค้า หรือโทรติดต่อผู้ซื้อล่วงหน้าถ้าคุณขายสินค้าที่มีราคาสูง เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน

 • ตอบลูกค้าอย่างรวดเร็ว

  พยายามตอบข้อสงสัยของลูกค้าที่สมเหตุสมผลอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นมืออาชีพ

 • แนะนำให้ใช้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท

  แนะนำให้ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal แทนการยื่นเรื่องปฏิเสธการชำระเงินกับบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

 • แจ้งนโยบายการคืนสินค้าอย่างชัดเจน

  แจ้งนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินไว้ในเว็บไซต์ ในหน้าสินค้าที่เปิดประมูล และอีเมลที่ติดต่อกับลูกค้า โดยใช้คำที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

 • ให้ข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย เช่น รูปภาพ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • คืนเงินถ้าทำได้

  หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงิน โดยใช้ลิงก์คืนเงินที่อยู่ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ทุกครั้งที่คืนเงิน เนื่องจากการคืนเงินนอก PayPal ไม่อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของเรา

เราให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

เริ่มขายสินค้ากับเรา

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้่นเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องหรือปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากไม่ได้รับสินค้า

เราจะพักเงินดังกล่าวไว้ชั่วคราว และส่งอีเมลขอให้คุณแสดงหลักฐานการนำส่งสินค้า
สำหรับการชำระเงินที่ต่ำกว่า $750 USD (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าที่สามารถเปิดดูออนไลน์ได้
สำหรับการชำระเงินตั้งแต่ $750 USD ขึ้นไป คุณจะต้องแสดงหลักฐานการนำส่งสินค้าที่มีลายเซ็นยืนยันและสามารถเปิดดูออนไลน์ได้

เมื่อเราได้รับหลักฐานจากคุณแล้ว เราจะตรวจสอบว่ามีคุณมีสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่ ถ้ามีสิทธิ์ เราจะปล่อยเงินคืนให้คุณ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องหรือปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากมีการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะพักเงินดังกล่าวไว้ชั่วคราวและส่งอีเมลขอให้คุณแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า เมื่อเราได้รับหลักฐานจากคุณแล้ว เราจะตรวจสอบว่ามีคุณมีสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่ ถ้ามีสิทธิ์ เราจะปล่อยเงินที่พักไว้ชั่วคราวให้คุณนำไปใช้ได้โดยเร็วที่สุด

อะไรเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้การปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากมีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ตอบช้าหรือไม่ตอบกลับ: เพื่อช่วยเราตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่ คุณจะต้องตอบกลับในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ภายใน 10 วัน และแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าในกรณีที่ลูกค้าอ้างว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานการนำส่งสินค้าในกรณีที่อ้างว่าไม่ได้รับสินค้า
เราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง เช่น

ใบเสร็จการจัดส่งหรือหมายเลขติดตามพัสดุออนไลน์ไม่แสดงว่ามีการนำส่งแล้ว
ที่อยู่ที่จัดส่งไปไม่ตรงกับที่อยู่ของลูกค้าที่แสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดการทำรายการของ PayPal

มีการนำส่งสินค้าด้วยตนเองหรือลูกค้ามารับเอง