Policyuppdateringar

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa kommande policyuppdateringar

Senaste policyuppdateringar

 

Den här sidan visar viktiga ändringar som har gjorts i PayPal-tjänsten, dess användaravtal eller i andra policyer.

 

*För tidigare policyuppdateringar före december 2013, se den här PDF-filen.

*För tidigare policyuppdateringar mellan januari 2014 och december 2018, se den här PDF-filen.

 

Uppdaterades senast den 12 oktober 2023.

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan komma att göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i PayPals användaravtal.

 

Meddelanden

Utfärdat: 12 oktober 2023

Ändringar i PayPals användaravtal
Gäller från och med den 16 januari 2024:

 • I enlighet med EU:’s rättsakt om digitala tjänster klargör vi hur användare kan klaga på innehåll som andra kan skapa och åtgärder vi kan vidta.
 • Vi klargör att PayPal kan bli tvungna att begränsa ditt konto och/eller hålla inne vissa mottagna bruttobetalningar om du inte tillhandahåller obligatorisk skatterelaterad information.
 • Vi uppdaterar valutaavgifterna under avsnittet "Högsta avgiftsgräns för eCheckar" på sidan Handlaravgifter för att återspegla avgifterna i vår prissättningsmotor.

Granska PayPals uppdaterade användaravtal

Granska sidan med uppdaterade handlaravgifter

 

Ändringar av PayPals program för säljarskydd
Gäller från och med den 16 januari 2024:

 • Vi reviderar PayPals program för säljarskydd så att villkoren inte uppfylls av:
  • Krav enligt Vara inte mottagen som görs av köpare i form av krav på chargeback hos deras kortutfärdare för kortfinansierade transaktioner.

Granska det uppdaterade programmet för säljarskydd

 

Ändringar av regler och villkor för Utbetalningar från PayPal

Gäller från och med den 16 januari 2024:

 • Regler och villkor för Utbetalningar från PayPal uppdateras för att klargöra befintliga produktfunktioner, inklusive:
  • Krav på berättigande för mottagare av utbetalningar för att kunna ta emot utbetalningar, samt
  • Klarläggande av PayPals och avsändarnas respektive ansvar vid utbetalningar som görs med produkten Utbetalningar från PayPal.
 • Vidare anger uppdateringarna att:
  • PayPal kan kräva bevis på uttryckligt samtycke från mottagaren om att ta emot kommunikation i samband med utbetalningar;
  • Kunder måste bekräfta att utlämnande av information till PayPal inte utgör försäljning av uppgifter till PayPal enligt tillämplig lag; samt
  • Kunder får inte göra gällande att PayPal sponsrar eller stöder dem utan föregående tillstånd; inte heller får kunder försöka tillägna sig PayPals användaruppgifter.

Granska de uppdaterade reglerna och villkoren för utbetalningar från PayPal

 

Ändringar i avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Gäller från och med den 16 januari 2024:

 • I funktionen för betalning med Avancerat kredit- och betalkort kan möjligheten att integrera berättigade e-plånböcker för tredje part inkluderas som tilläggsfunktioner. Vi reviderar våra villkor för att visa att du godkänner de tillämpliga tredjepartsvillkoren om du väljer att integrera sådana tilläggsfunktioner genom ditt godkännande av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet. Ett sådant godkännande omfattar din bekräftelse av och ditt samtycke till att sådana tredjepartsfunktioner och -villkor enbart tillhandahålls, uppdateras och noteras av den relevanta tredje parten och inte av PayPal.
 • Vi inför nya villkor och avgifter för användare av betalning med Avancerat kredit- och betalkort som väljer att debiteras enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus Plus.

Granska det uppdaterade avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Granska sidan med uppdaterade handlaravgifter

 

Meddelanden

Utfärdat: 24 juli 2023

Ändringar i avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Gäller från och med den 19 oktober 2023:

 • I funktionen för betalning med Avancerat kredit- och betalkort kan möjligheten att integrera berättigade e-plånböcker för tredje part inkluderas som tilläggsfunktioner. Vi reviderar våra villkor för att visa att du godkänner de tillämpliga tredjepartsvillkoren om du väljer att integrera sådana tilläggsfunktioner genom ditt godkännande av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet. Ett sådant godkännande omfattar din bekräftelse av och ditt samtycke till att sådana tredjepartsfunktioner och -villkor enbart tillhandahålls, uppdateras och noteras av den relevanta tredje parten och inte av PayPal.
 • Vi gör förtydliganden om tillgängligheten för tjänsten Kontouppdaterare.

Granska det uppdaterade avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

 

Senast uppdaterat den 24 juli 2023

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan komma att göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Meddelanden

Utfärdat: 24 juli 2023

Ändringar i avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

Gäller från och med den 19 oktober 2023:

 • I funktionen för betalning med Avancerat kredit- och betalkort kan möjligheten att integrera berättigade e-plånböcker för tredje part inkluderas som tilläggsfunktioner. Vi reviderar våra villkor för att visa att du godkänner de tillämpliga tredjepartsvillkoren om du väljer att integrera sådana tilläggsfunktioner genom ditt godkännande av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet. Ett sådant godkännande omfattar din bekräftelse av och ditt samtycke till att sådana tredjepartsfunktioner och -villkor enbart tillhandahålls, uppdateras och noteras av den relevanta tredje parten och inte av PayPal.
 • Vi gör förtydliganden om tillgängligheten för tjänsten Kontouppdaterare.

Granska det uppdaterade avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 8 juni 2023

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra onlinebaserade avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan komma att göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Ändringarna träder i kraft på det eller de datum som visas nedan.

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandet nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig.

Om du hellre vill avvisa ändringarna så behöver du avsluta ditt PayPal-konto före tillämpligt ikraftträdandedatum.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Från avsnittet i PayPals användaravtal med rubriken "Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter" tar vi bort bestämmelsen enligt vilken PayPal vid varje överträdelse av policyn för godtagbar användning (klausulen) kan dra av ett belopp på 2 500 USD (eller det aktuella motsvarande beloppet i valutan i ditt bosättningsland) från valfritt PayPal-konto om du huvudsakligen använder ditt PayPal-konto för näringsverksamhet, företag, hantverks- eller yrkesverksamhet och du bryter mot policyn för godtagbar användning). Vi tar också bort hänvisningar till den här klausulen i den motsvarande rubriken samt onödiga formuleringar om skador. Borttagningarna träder i kraft den 17 juli 2023. Under tiden kommer vi vid eventuella nya krav som PayPal kan ställa och som har uppstått efter datumet för detta meddelande i enlighet med klausulen inte att verkställa våra rättigheter i enlighet med sådana bestämmelser.

Granska PayPals uppdaterade användaravtal

 

Ändringar i avtalet om PayPals alternativa betalningsmetoder 

Gäller från den 7 augusti 2023 

 • Apple Pay kommer att erbjudas som en alternativ betalningsmetod för att betala en faktura.  

Granska det uppdaterade avtalet om PayPals alternativa betalningsmetoder

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 9 augusti 2022

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar. Observera att ytterligare ändringar kan göras i förhandsgranskade avtal senast på de angivna ikraftträdandedatumen, förutsatt att de tillämpliga kraven på meddelanden är uppfyllda.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Med verkan från och med den 31 oktober 2022:

 • Företagskonton kan inte ta emot personliga transaktioner. Innehavare av företagskonton som vill ta emot personliga transaktioner måste använda sig av ett personkonto.
 • Om du integrerar eller hänvisar till PayPal-tjänster på din webbplats klargör vi att PayPal kan använda automatiska tekniker (t.ex. webbcrawlers) för att bedöma din webbplats i syfte att säkerställa efterlevnad med användaravtalet och bekämpa bedrägerier.
 • Prissättningen för att skicka och ta emot donationer uppdateras också för närvarande. Den nya prissättningen kommer att medföra avgiftshöjningar för vissa transaktioner. Du kan förhandsgranska sidorna med Konsumentavgifter och Handlaravgifter som kommer att gälla efter att ändringarna införts.
 • Vi klargör att PayPal kan återkalla en betalning om du får eller har fått ersättning från din bank.

Granska PayPals uppdaterade användaravtal

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 10 maj 2022

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Med verkan från den 1 augusti 2022 klarlägger vi:

 • språket i klausulen om tillämplig lag och jurisdiktion. Här upprepas att konsumenter har föreskrivna rättigheter att väcka talan mot oss i lokala domstolar.
 • klausulen om återföringar i användaravtalet för att tydliggöra när PayPal kan återkalla en betalning.

Granska det uppdaterade användaravtalet

 

Viktigt meddelande till alla kunder i EU och Storbritannien

Som en del av PayPals fortsatta arbete med att hantera vissa nödvändiga ändringar efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, kommer vi att lämna den brittiska Financial Ombudsman Services (FOS) frivilliga jurisdiktion den 1 december 2022. På grund av ändringar av de brittiska reglerna omfattas vi sedan den 1 januari 2021 och fortsätter att omfattas av den obligatoriska jurisdiktionen hos FOS för klagomål från vissa brittiska kunder (konsumenter och vissa mindre företag som kvalificerar sig som mikroföretag, småföretag, välgörenhetsorganisation, förvaltare eller garantigivare) om händelser som inträffar på eller efter detta datum. De här kunderna har även fortsättningsvis rätt att hänvisa sina klagomål till FOS.

Om du har klagomål på en händelse som inträffade före den 1 januari 2021 och är missnöjd med PayPals lösning i vårt slutgiltiga svar, måste du hänvisa klagomålet till FOS före den 1 december 2022.

 

Införande av PayPals regler och villkor för Generosity Network

Med verkan från den 1 augusti 2022:

 • Vi inför villkor och motsvarande avgifter för PayPals Generosity Network.

Granska PayPals villkor för Generosity Network

Granska de uppdaterade konsumentavgifterna.

Granska de uppdaterade handlaravgifterna.

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 11 februari 2022

 

Den här sidan

Den här sidan beskriver och/eller förhandsvisar uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Från och med den 6 maj 2022 kommer vi att:

 • Revidera PayPals program för säljarskydd för att utöka listan över icke berättigade varor till att även omfatta vissa Non-fungible tokens (NFT) med ett transaktionsbelopp som överstiger 10 000 USD.
 • Revidera de åtgärder vi kan vidta om användare ägnar sig åt förbjudna aktiviteter genom att publicera olagligt innehåll via vår webbplats eller när de använder våra tjänster. 
 • Revidera avsnittet Klagomål för att lägga till ytterligare information om kundklagomål.
 • Införliva de viktigaste villkoren från avtalet Viktig betalnings- och tjänstinformation i användaravtalet, inklusive information om den PayPal-enhet som tillhandahåller PayPal-tjänsterna, allmän information om tjänsten samt förtydligande av meddelanden, villkor och uppsägning. 
 • Förtydliga att konsumenter har rätt att frånträda användaravtalet inom 14 dagar.
 • Ändra tillämplig lag från engelsk lag till luxemburgsk lag och jurisdiktion från engelska domstolar till luxemburgska domstolar så att de anpassas efter sätet för PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., en registrerad luxemburgsk bank.
 • Lägga till ett nytt avsnitt för innehavare av företagskonton där det klargörs att PayPals utestående fordringar till dem i anslutning till deras produkter och tjänster kan bli föremål för förvaltning eller nedskrivning av en reglerings- eller tillsynsmyndighet. Vi är ålagda att inkludera detta så att offentliga myndigheter inte blir tvungna att rädda finansinstitut som PayPal i händelse av ekonomiska problem.

Granska det uppdaterade användaravtalet.

Granska det uppdaterade programmet för säljarskydd.

 

Ändringar i alla tillämpliga villkor

Från och med den 6 maj 2022 kommer vi att:

 • Ta bort eller ändra referenser till eBay som inte längre är tillämpliga, inklusive genom att avsluta följande avtal:
  • Avtalet för presentkort från handlare

 

Ändringar i sekretessmeddelandet

Från och med den 6 maj 2022 kommer vi att:

 • Lägga till förtydligande om hur personuppgifter samlas in för individer som inte är kontoinnehavare och om hur vi använder dina personuppgifter.

Granska det uppdaterade sekretessmeddelandet

 

Ändringar i avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet:

Från och med den 6 maj 2022 kommer vi att:

 • Uppdatera avtalet för att återspegla att PayPal är personuppgiftsansvarig vid tillhandahållandet av tjänsterna.

Granska det uppdaterade avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

 

Ändrade regler och villkor för PayPal Partner Fundraising Program

Från och med den 1 april 2022 kommer vi att:

 • Ändra reglerna och villkoren så att registrerade välgörenhetsorganisationer kan ta emot bidrag från PayPal Giving Fund Ireland till följd av donationer som gjorts av givare i Irland och andra länder.
 • Förtydliga ändringar av reglerna och villkoren så att de blir lättare att följa och för att inkludera information där det känns naturligt att söka den.

 

Meddelande om ändring(ar) av PayPal-avtal för Sverige

Utfärdat: 29 oktober 2021

 

Den här sidan

Den här sidan innehåller uppdateringar för PayPals användare om ändringar i PayPals användaravtal för Sverige eller andra online-avtal, policyer eller uttalanden som kräver förhandsmeddelande. Du kan även läsa tidigare meddelanden om policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. I övrigt behövs ingen ytterligare åtgärd från dig för att godkänna sådana ändringar. Om du däremot vill avvisa ändringarna måste du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga ikraftträdandedatumet i enlighet med beskrivningen i användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Från och med den 28 januari 2022 kommer vi att:

 • Flytta villkoren för PayPals program för köparskydd och för programmet för säljarskydd till separata webbsidor. De här programvillkoren godkändes i samband med att du godkände användaravtalet och förblir en del av användaravtalet. Syftet med flytten är att göra det lättare att hitta och navigera i villkoren.
 • Revidera PayPals program för säljarskydd för att klargöra att fraktbevis och leveransbevis också måste innehålla ett spårningsnummer som kan verifieras online.
 • Klargöra att missbruk av vår nätbaserade tvistlösningsprocess, PayPals program för köparskydd och/eller PayPals program för säljarskydd är förbjudna aktiviteter enligt definitionen i användaravtalet.
 • Klargöra att du inte kommer att debiteras en standardavgift för tvister vid tvister som uppfyller alla krav enligt PayPals program för säljarskydd.
 • Klargöra att en minimireserv även kallas förskottsreserv.
 • Klargöra definitionen av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom att införa en lista över marknader/regioner som ingår i EES.

Granska det uppdaterade användaravtalet

 

Meddelande om ändringar av Sverige-avtal

Utfärdat: 11 augusti 2021

 

Den här sidan

Den här sidan visar policyuppdateringar som informerar användare om viktiga ändringar i PayPal Sveriges användaravtal eller andra avtal, policyer eller uttalanden. Gå till "Tidigare policyuppdateringar" för att se tidigare policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringarna träder i kraft samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. Annars behövs ingen ytterligare åtgärd från dig. Om du hellre vill avvisa ändringarna så behöver du avsluta ditt PayPal-konto före tillämpligt ikraftträdandedatum.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Gäller från: 10 november 2021

 • Vi håller på att ändra PayPals säljarskydd för att klarlägga behörigheten till vissa krav gällande resebiljetter som säljs av transportföretaget.
 • Vi kräver att säljare meddelar oss vid eventuella prissättningsfel eller avvikelser inom sextio (60) dagar efter att de fått tillgång till kontoutdrag eller annan information om kontoaktivitet.
 • Vi tar bort avsnittet om PayPals utbetalningar och ersätter det med ett fristående avtal som kallas "Avtal för PayPals utbetalningar" på det juridiska navet.
 • Vi förtydligar vilka kostnadstyper som används för att beräkna det rimliga minimibelopp som vi kan återkräva om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter.
 • Vi inför en tilläggsavgift på 1,29 % för vissa internationella handelstransaktioner mellan EES och Storbritannien.
 • Vi ändrar de ytterligare procentbaserade avgifterna för internationella handelstransaktioner samt förenklar våra landsklassificeringar för marknaden/regionen för dessa avgifter. Avgiftspriserna ändras från dem som visas i det aktuella användaravtalet till de nya priserna som visas på den uppdaterade sidan med handlaravgifter HÄR och som träder i kraft den 10 november 2021.

Klicka HÄR om du vill granska det uppdaterade användaravtalet.

 

Ändringar i PayPals policy för godtagbar användning

 • Vi håller på att ändra policyn för att klarlägga att överträdelser kan medföra skadeståndsansvar för dig. Vi utökar också den befintliga listan över förbjudna aktiviteter och förtydligar vilka kommersiella aktiviteter som kräver godkännande.

 

Ändringar i dataskyddstillägget gällande personuppgiftsansvarig för produkter med direkt kortbehandling

 • Vi har ändrat tillägget för att garantera global enhetlighet hos referenser till produkter och tjänster.

 

Ändringar i PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder

 • Vi ändrar avtalet för att förbjuda godkännande av betalningar för vissa varor och tjänster.

 

Meddelande om ändringar av Sverige-avtal

Utfärdat: 21 juni 2021

 

Den här sidan

Den här sidan visar policyuppdateringar som informerar användare om viktiga ändringar i PayPal Sveriges användaravtal eller andra avtal, policyer eller uttalanden. Gå till "Tidigare policyuppdateringar" för att se tidigare policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Annars behövs ingen ytterligare åtgärd från dig. Om du hellre vill avvisa ändringarna så behöver du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga datumet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Gäller: 20 augusti 2021

Vi har uppdaterat hur PayPal omvandlar valuta för att använda PayPals egen växelkurs och tillhandahåller ett valutaomräkningsverktyg

Klicka  HÄR om du vill granska det uppdaterade användaravtalet

 

Meddelande om ändringar av Sverige-avtal

Utfärdat: 29 april 2021

 

Den här sidan

Den här sidan visar policyuppdateringar som informerar användare om viktiga ändringar i PayPal Sveriges användaravtal eller andra avtal, policyer eller uttalanden. Gå till "Tidigare policyuppdateringar" för att se tidigare policyuppdateringar.

 

Kommande ändringar

Vi gör ändringar i vissa avtal (som anges nedan) som reglerar din relation med PayPal. Dessa ändringar kommer att ske automatiskt på de datum som visas nedan.

 

Åtgärder som krävs

Läs noggrant igenom meddelandena nedan och bekanta dig med de kommande ändringarna. Annars behövs ingen ytterligare åtgärd från dig. Om du hellre vill avvisa ändringarna så behöver du avsluta ditt PayPal-konto före det tillämpliga datumet.

 

Ändringar i PayPals användaravtal

Blir gällande: 30 juli 2021

 • Vi utför en ytterligare granskning av PayPals köparskydd och säljarskydd för att hålla oss globalt konsekventa och för att ytterligare klargöra vilka transaktioner som är berättigade till skydd.
 • Vi förtydligar hur vi behandlar att skicka och ta emot donationer.
 • Vi ändrar inaktivitetsavgiften till 10,00 SEK.
 • Vi klargör att du kan ange valutan på ditt kort.

Klicka HÄR om du vill granska det uppdaterade användaravtalet.

 

Ändringar av användningsvillkoren för insamlingar

Vi har ändrat användningsvillkoren för insamlingar för att visa att befintliga insamlingar inte kommer att upprätthållas om insamlingens tjänster har avvecklats.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska villkor

Utfärdat: 29 januari 2021

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska villkoren som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

 

30 april 2021.

Om du föredrar att avvisa de här ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före den 30 april 2021 utan att behöva betala några ytterligare avgifter.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade i det här dokumentet. Det här gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat referenser.

 

UPPDATERINGAR AV PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Datum för ikraftträdande: 30 april 2021

 • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de avsedda ändringarna.

Du hittar den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på "Juridiskt" eller "Juridiska avtal" i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

Vi har förtydligat formuleringen med att vårt användaravtal inte gäller för de Xoom-tjänster som regleras av de separata juridiska villkoren för Xoom.

Göra en betalning – PayPals köparskydd – Varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals köparskydd

I det här avsnittet har vi omdisponerat och standardiserat vår lista över varor och transaktioner som inte omfattas av skyddet.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Det här omfattas

Vi har lagt till en formulering om redan avsända fysiska artiklar eller tillhandahållna immateriella varor för förtydligande.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Grundläggande krav

Vi har lagt till en ny andra listpunkt om krav gällande obehöriga transaktioner.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Varor och transaktioner som inte omfattas av skyddet

Vi har ändrat och globalt standardiserat vår lista över varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals säljarskydd.

Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning (som säljare) av personuppgifter; Dataskyddslagar

Det här avsnittet har fått ett nytt namn och andra formuleringar i syfte att mer specifikt reflektera över säljarnas användning av personuppgifter.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 29 september 2020

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

16 december 2020.

 

Om du föredrar att avvisa dessa ändringar och avsluta ditt konto, kan du göra det före 16 december 2020 utan att behöva betala några ytterligare avgifter.

Alla ändringar och uppdateringar av villkoren på den här sidan är markerade i kursiv stil. Markeringarna gör det enklare att spåra ändringarna och uppdateringarna.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade. Detta gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat numrering och referenser.

 

UPPDATERINGAR AV PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Datum för ikraftträdande: 16 december 2020

 • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de avsedda ändringarna.

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Verksamhetsstatus

Vi har ändrat ordalydelsen i avsnittet för att återspegla att verksamhetsavtalet (Commercial Entity Agreement) kan gälla alla dina PayPal-konton där du har uppnått vissa tröskelvärden eller som inbegriper vissa företagssegment eller -aktiviteter.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

I det här avsnittet har vi lagt till kravet att hålla numret till en mobil som du är den primära användaren av aktuellt i din PayPal-kontoprofil.

Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

Vi har lagt till ett nytt stycke i slutet av det här avsnittet som ger dig möjlighet att välja vissa mottagare som "betrodda mottagare" för en snabbare betalningsupplevelse.

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Tvistavgifter

Vi fastställer en tvistavgift och dess regler och villkor för säljare.

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Chargeback-avgift

Vi har lagt till ett nytt avsnitt som förtydligar chargeback-avgiften.

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Inaktivitetsavgift

Vi fastställer en inaktivitetsavgift för konton som har varit inaktiva i minst 12 månader i följd.

Schema 1: Avgiftstabell

A2.2.2 Avgifter för användning av den nya betalningslösningen

Vi har tagit bort referensen till Handlartaxa.

A2.2.3 Handlartaxa

Vi har tagit bort A2.2.3 Handlartaxa.

A3.2. Avgifter för att överföra ditt saldo

Vi har infört en avgift för överföringar till ett amerikanskt bankkonto som är kopplat till ditt PayPal-konto.

A3.3. Återdebiteringsavgift och tvistavgift

Vi har delat in avsnitt A3.3. i två underavsnitt: A3.3.1. Chargeback-avgift, som förblir oförändrad, och A3.3.2. Problemhanteringsavgift, som behandlar vår nyligen introducerade problemhanteringsavgift.

A 3.11 inaktiva PayPal-konton

Vi har lagt till ett nytt avsnitt A 3.11 som behandlar den nyligen införda inaktivitetsavgiften.

 

UPPDATERINGAR AV AVTALET FÖR PAYPALS KORTBETALNINGSTJÄNSTER PÅ NÄTET

4. Informationssäkerhet; Dataskydd; Dataportabilitet

Vi har ändrat avsnitt 4.6. så att det hänvisar till ett dataskyddstillägg snarare än ett schema (som ett resultat av detta har schema 2 tagits bort) och vi har lagt till det nya avsnittet 4.7. om dataportabilitet.

 

UPPDATERINGAR AV VERKSAMHETSAVTALET (COMMERCIAL ENTITY AGREEMENT)

Vi har tagit bort begränsningen av PayPal Premier eller företagskonton från första stycket i verksamhetsavtalet.

 

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET

Vi uppdaterar våra databehandlingsvillkor för att återspegla att PayPal är personuppgiftsansvarig för betalningshantering och bedrägeritjänster.

 

iZETTLE

Vi har lagt till nya villkor för vår iZettle-tjänst på vår sida med juridiska avtal.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 16 juni 2020

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

 

14 September 2020.

 

Om du föredrar att avvisa dessa ändringar och avsluta ditt konto, kan du göra det före datumet för ikraftträdandet den 14 september 2020 utan att behöva betala n¨ågra ytterligare avgifter.

Alla ändringar och uppdateringar av villkoren på den här sidan är markerade i kursiv stil. Markeringarna gör det enklare att spåra ändringarna och uppdateringarna.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade. Detta gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat numrering och referenser.

 

Uppdateringar av PayPals användaravtal

Gäller från: 14 september 2020

 • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av ändringarna.

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

 

Göra en betalning –Köparskydd

I det här avsnittet har vi återinfört PayPals köparskydd i användaravtalet och omformulerat villkoren för global anpassning.

 

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

I det här avsnittet har vi infört regler för Handlartaxa för global justering.

 

Schema 1: Avgiftstabell

A2.4./A2.5. Ta emot betalningar personligen genom QR-koder

Vi har infört det nya avsnittet A2.4./A2.5. i vår avgiftstabell, som beskriver de avgifter som kommer att gälla för (tillfälliga) säljare för att ta emot betalningar genom vår nya QR-kodlösning.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdad: 19 mars 2020 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdandet utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

 

Uppdateringar av avtalet om PayPals alternativa betalningsmetoder

Gäller från: 19 mars 2020

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder (PayPal Alternative Payment Methods Agreement, APM) genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Inga extra avgifter för att ta emot internationella APM-betalningar

Vi har ändrat avsnitt 3 (Använda APM-funktionen) för att klargöra att den extra procentuella avgiften för att ta emot internationella kommersiella transaktioner som anges i användaravtalet inte gäller när du tar emot APM-betalningar.

2. Bilaga 1 – APM:er

Vi har ändrat bilaga 1 för att införa Blik (som en fristående tjänst), Multibanco, POLi och Trustpay som nya APM:er.

3. Andra ändringar

Delar av PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

 

Uppdateringar av PayPals policy för godtagbar användning

Gäller från: 19 mars 2020

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals policy för godtagbar användning genom att klicka här eller på "Juridiskt" eller "Juridiska avtal" i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna i avsnitten ”Aktiviteter som kräver godkännande” och ”Överträdelser av policyn för godtagbar användning” har uppdaterats. Istället för att skicka ett e-postmeddelande till PayPal kan du fylla i ett webbformulär för att skicka in din fråga eller ditt krav enligt de avsnitten.

 

Uppdateringar av användaravtalet

Gäller från: 19 mars 2020

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

 1. Ny kassalösning

Från och med giltighetsdagen kan vi alternativt hänvisa till följande produkter/funktioner (som nämns i avsnitten om den nya betalningslösningen i PayPals användaravtal) med deras nya namn på vår webbplats och annat skriftligt material:

Aktuellt namn:

Nytt namn

Ny kassalösning

Ny kassalösning i PayPal Commerce Platform

Anpassade kortfält

Avancerade betalningar med betalkort

Betalningar utan en PayPal-kontotjänst

Grundläggande kreditkorts- och betalkortsbetalningar

Bedrägeriverktyg/filter för bedrägerihantering för anpassade kortfält

Bedrägeriskydd (Fraud Protection)

De nya namnen visas i PayPals användaravtal från och med den 16 juni 2020. Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av ändringarna som ska träda i kraft den 16 juni 2020.

 1. Massbetalningar

Från och med datumet för ikraftträdandet kan vi alternativt hänvisa till massbetalningar med det nya namnet "Utbetalningar" på vår webbplats och annat skriftligt material. Det nya namnet visas i PayPals användaravtal från och med den 16 juni 2020. Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av ändringarna som ska träda i kraft den 16 juni 2020.

 1. Andra ändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

 

Uppdateringar av PayPals avtal för tjänster för kortbetalning på nätet

Gäller från: 19 mars 2020

Du hittar PayPals avtal för tjänster för kortbetalning på nätet genom att klicka här eller på "Juridiskt" eller "Juridiska avtal" i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Ändringar av namn på olika produkter och funktioner

Från och med datumet för ikraftträdandet kommer vi alternativt att hänvisa till följande produkter/funktioner med deras nya namn på vår webbplats och annat skriftligt material:

Aktuellt namn:

Nytt namn

Anpassade kortfält

Avancerade betalningar med betalkort

Bedrägeriverktyg/filter för bedrägerihantering för anpassade kortfält

Bedrägeriskydd (Fraud Protection)

API för anpassade kortfält

API för avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar

 

2. Andra ändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

 

Uppdateringar av användaravtalet

Gäller från: 16 juni 2020

 • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de avsedda ändringarna.

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Användningsvillkor för vår nya betalningsösning som ingår i PayPal Commerce Platform

Vi har lagt till ett nytt avsnitt i PayPals användaravtal i avsnittet "Ta emot betalningar" som innehåller de villkor som gäller om vi erbjuder dig vår nya betalningslösning som ingår i PayPal Commerce Platform och du väljer att använda den.

Avgifterna för användning av den här lösningen finns i avsnitt A 2.2.2 i schema 1.

Det nya avsnittet finns i "Ta emot betalningar - ny betalningslösning som ingår i PayPal Commerce Platform" och lyder som följer:

Ny betalningsösning i PayPal Commerce Platform

PayPal Commerce Platform inkluderar vår nya betalningslösning. Vår nya betalningslösning består av:

 • vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, för att göra det möjligt för en köpare med eller utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto; och
 • skydd mot bedrägeri.

Vi kan erbjuda dig alla delar eller alla kombinationer av delar av kassalösningen. Om vi erbjuder dig den nya kassalösningen och du väljer att använda den, samtycker du utöver detta användaravtal till följande ytterligare villkor som gäller följande funktioner:

Avgifter som kan anges i PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder (PayPal Local Payment Methods Agreement) och PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement) gäller inte för din användning av den nya betalningslösningen. I stället tillämpas våra särskilda avgifter för att använda den nya betalningslösningen".

2. Åtgärder som vi kan vidta om du deltar i begränsade aktiviteter - Överträdelser av policyn för godtagbar användning (nytt avsnitt)

Vi har lagt till ett nytt avsnitt som reglerar vår rätt att dra av belopp för skador som uppkommer när du använder ditt PayPal-konto primärt för näringsverksamhet, företag, hantverk eller yrke och bryter mot policyn för godtagbar användning. Det nya avsnittet lyder enligt följande (visas med huvudbestämmelsernas rubriker, i förkortad form med ändringarna understrukna):

“…

Begränsade aktiviteter och reservationer

Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter

Om du huvudsakligen använder ditt PayPal-konto för näringsverksamhet, företag, hantverk eller yrke och du bryter mot policyn för godtagbar användning:

 • Förutom att omfattas av ovanstående åtgärder ansvarar du gentemot PayPal för summan för PayPals skador som uppstått till följd av dina överträdelser av policyn för godtagbar användning;
 • Du godtar och samtycker till att 2500,00 USD (eller aktuellt motsvarande värde i valutan i det land där du bor) per överträdelse av policyn för godtagbar användning är:
  • är en rimlig minimiuppskattning av PayPals faktiska skador med beaktande av alla nuvarande omständigheter, inklusive förhållandet mellan summan och skadans omfattning för PayPal som rimligen kan förutses;
  • är rimligt och proportionerligt för tillhandahållandet av tjänster till dig
  • är nödvändigt, men inte mer än tillräckligt, för att skydda PayPals legitima intresse av att du följer policyn för godtagbar användning

samt att PayPal kan dra av sådana skador direkt från ett befintligt saldo på ett PayPal-konto som du kontrollerar.

…”

3. Andra rättsliga villkor – Våra rättigheter – Information om dig

Vi har ändrat avsnittet ”Andra rättsliga villkor – Våra rättigheter – Information om dig” för att klargöra dina skyldigheter att tillhandahålla PayPal information om dig för att underlätta våra åtgärder som beskrivs i användaravtalet, så att vi kan minska risken för bedrägerier eller följa våra regler (inklusive åtgärder mot penningtvätt). Avsnittet ”Andra rättsliga villkor – Våra rättigheter – Information om dig” lyder nu som följer (visas med huvudbestämmelsernas rubriker, i förkortad form med ändringarna understrukna):

“…

Andra rättsliga villkor

Våra rättigheter

Information om dig

Vi kan komma att begära information från dig i den utsträckning vi rimligen behöver för att underlätta våra åtgärder som beskrivs i det här användaravtalet, så att vi kan minska risken för bedrägerier eller följa våra regler (inklusive åtgärder mot penningtvätt). Du måste tillmötesgå dessa begäranden utan dröjsmål. Detta kan innebära att du faxar, e-postar eller på annat sätt, på egen bekostnad, skickar oss identitetshandlingar och information om din ekonomi och din verksamhet (till exempel dina senaste redovisningar och kontoutdrag över handlares kontohändelser).

…”

4. Avgifter – Återbetalningar för kommersiella transaktioner

Som en påminnelse (enligt vad som aviserades den 2 januari 2020) ändrades avsnitt A3.4 (Återbetalningar för kommersiella transaktioner) i schema 1 (Avgiftstabell) den 5 mars 2020 för att klargöra att om du gör en återbetalning av en betalning för kommersiella transaktioner kommer alla avgifter som du ursprungligen betalat för att få betalningen inte att returneras till dig. Ändringen i avsnitt A3.4 (Återbetalningar för kommersiella transaktioner) i schema 1 (Avgiftstabell) som trädde i kraft den 5 mars 2020 kommer att fortsätta att läsas och tillämpas på och efter datumet för ikraftträdandet.

Den här ändringen verkställs inte för användare som registrerats hos PayPal som bosatta på Irland förrän efter ytterligare omedelbart meddelande om ändringen, som publiceras av PayPal på sidan för policyuppdateringar (nås via Juridiskt i sidfoten på de flesta PayPal-sidor) den 5 mars 2020 eller därefter (enligt vad som PayPal kan bestämma efter eget gottfinnande).

5. Andra ändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintlig formulering och korrigera mindre typografiska fel, inklusive följande befintliga avsnitt:

Avsnitt

Ändring

Om ditt konto – Välkommen till PayPal! (sista stycket)

Hänvisningen ”60 dagar” har ändrats till ”två månader”.

Om ditt konto – Avsluta ditt PayPal-konto (sista stycket)

Hänvisningen ”60 dagar” har ändrats till ”två månader”.

 

Uppdateringar av PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet

Gäller från: 16 juni 2020

Du kan hitta den uppdaterade versionen av PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet under den aktuella dokumentversionen genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridisk avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Vault-verktyg

Vi är glada att kunna presentera vårt nya Vault-verktyg. Vi har lagt till det nya avsnitt 7.2 (Vault-verktyg) och uppdaterat avsnitt 10 (definitioner) med termer som är specifika för det nya Vault-verktyget.

2. Tjänsten Kontouppdaterare

Vi är också glada att presentera vår nya tjänst Kontouppdaterare. Vi har lagt till nya avsnitt 7.3 (tjänsten Kontouppdaterare) och uppdaterat avsnitt 10 (definitioner) med villkor som är specifika för den nya tjänsten Kontouppdaterare.

3. Berörda produkter

Vi har ändrat avsnittet "Om det här avtalet" och avsnitt 10 (definitioner) för att klargöra att:

 • om du erbjuds och väljer att använda en produkt, tjänst för kortbetalning på nätet eller funktion (inklusive teknik) som nämns i PayPals avtal för tjänster för kortbetalning på nätet, är det villkoren i PayPals avtal för tjänster för kortbetalning på nätet för den produkten, tjänsten för kortbetalning på nätet eller funktionen som gäller för dig.
 • Bedrägeriskydd är nu också en valfri tilläggstjänst i funktionen PayPal Website Payments Pro.
 • följande funktioner är nu också valfria tilläggstjänster i avancerade funktioner för Avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar:
 • alla funktioner i Website Payments Pro;
 • Vault-verktyget och
 • tjänsten Kontouppdaterare.
 • Virtuell terminal är nu en tjänst för kortbetalning på nätet som är tillgänglig för handlare och är en del av funktionen Website Payments Pro.

Avsnittet med rubriken "Om det här avtalet" och de relevanta delarna av avsnitt 10 har nu följande lydelse (förkortade för korthet och visas med huvudbestämmelsernas rubriker för kontext, med understrukna ändringar):

Om det här avtalet

Genom att integrera eller använda produkten och tjänsten för kortbetalning på nätet (Online Card Payment Service) godtar du att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du erbjuds och väljer att använda en produkt, tjänst eller funktion för kortbetalning på nätet (inklusive teknik) som nämns i det här Avtalet, gäller villkoren i detta Avtal för den produkten, tjänsten för kortbetalning på nätet eller funktionen.

Produkten är följande:

 • Avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar- en rad funktioner som består avAPI för avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar som standard och skydd mot bedrägeri som tillvalstjänst. Vi kan också erbjuda dig följande tilläggstjänster:
  • alla Website Payments Pro-funktioner;
  • Vault-verktyget och
  • tjänsten Kontouppdaterare.

Produkten innehåller en eller flera tjänster för kortbetalning på nätet. Tjänsterna för kortbetalning på nätet är de följande:

 • API för avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar - Funktion för att utföra kreditkorts- och betalkortstransaktioner där kortuppgifterna anges på nätet av kortinnehavaren.
 • Virtuell terminal - Funktion som tillhandahålls av PayPal så att du kan få en kortbetalning genom att manuellt ange kortuppgifter som kortinnehavaren har lämnat till dig.
 • …”

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 2 januari 2020 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

  Uppdateringar av användaravtalet

  Gäller från: 5 mars 2020

  • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de planerade ändringarna.

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Avgifter – Återbetalningar för kommersiella transaktioner

  Avsnitt A3.4 (återbetalningar för kommersiella transaktioner) i schema 1 (avgiftstabell) ändras för att klargöra att om du gör en återbetalning av en betalning för kommersiella transaktioner kommer alla avgifter som du ursprungligen betalat för att få betalningen inte att returneras till dig.  Avsnitt A 3.4 (återbetalningar av kommersiella transaktioner) i schema 1 (avgiftstabell) (i samband med kolumnrubrikerna) lyder nu enligt följande (med understruknaändringar):

  le="margin-left:30.0pt;">“…


  A3.4 Återbetalningar för kommersiella transaktioner

  Om du återbetalar en betalning för en kommersiell transaktion finns det inga avgifter för att göra återbetalningen, men avgifterna som du ursprungligen betalade för att ta emot betalningen returneras inte till dig. 

  le="margin-left:30.0pt;">…”

  2. Andra ändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 21 oktober 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

  Meddelande om ändring av PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

  Datum för ikraftträdande: 21 oktober 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder (PayPal Alternative Payment Methods Agreement) genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Bilaga 1 – APMs

  Vi har ändrat bilaga 1 för att införa en finsk betalningsmetod (Verkkopankki), PayU (inklusive Blik där detta drivs av PayU) och Trustly som nya alternativa betalningsmetoder.

   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 1 oktober 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

  Meddelande om ändring av PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.

  Datum för ikraftträdande: 1 oktober 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av  PayPals avtal för lokala betalningsmetoder (PayPal Local Payment Methods Agreement) genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Namnändring

  PayPals avtal för lokala betalningsmetoder kallas nu för PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.  En lokal betalningsmetod (LPM) kallas nu en alternativ betalningsmetod (APM).  Motsvarande ändringar har gjorts för andra relaterade termer och för andra avtal för att återspegla den nya terminologin.

  1. Inget säljarskydd

  Vi har lagt till en anmärkning till avsnitt 4 som en påminnelse om att, som redan överenskommet i avsnitt 11.10 i PayPals användaravtal, säljarskydd inte gäller för betalningar med alternativa betalningsmetoder (APM).

  1. Bilaga 1 – APMs

  Vi har ändrat bilaga 1 enligt följande:

  • för att bekräfta att det nu är möjligt för en handlare att använda PayPal för att återbetala betalaren av en MyBank-betalning; och
  • för att införa Przelewy24 (P24) som en ny alternativ betalningsmetod (APM).

   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 19 augusti 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

   

  Uppdateringar av användaravtalet

  Gäller från: 11 december 2019

  Vi presenterar en helt omarbetad version av användaravtalet för våra kunder. Vi har arbetat hårt för att göra det här nya användaravtalet mer användarvänligt med innehåll som gör det enklare för dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter vid användning av PayPals produkter och tjänster.

  Det här har vi gjort:

  1. Vi har förnyat användaravtalet för att förenkla formatet med nya färgkodade rubriker så att du lättare kan hitta den information som är mest relevant för ditt konto. Vi har granskat och omorganiserat innehållet i användaravtalet för att göra det enklare att följa och inkludera information där du normalt skulle leta efter den. Vi ändrar inte innebörden av det vi säger, bara hur vi säger det och var du kan hitta det.

  le="margin-left:18.75pt;">B.  Ett uppdaterat användaravtal kommer att finnas tillgängligt efter den 10 oktober 2019. Klicka HÄR för att se det när det blir tillgängligt.

  le="margin-left:18.75pt;">

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 19 augusti 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Villkor för användning av vår nya betalningslösning

  Vi har lagt till följande nya avsnitt i PayPal användaravtal som innehåller villkoren (inklusive avgifter) som gäller om vi erbjuder vår nya kassalösning och du väljer att använda den:

  • avsnitt 5.9 (Ny kassalösning); och
  • avsnitt A2.2.2 i schema 1 (avgifter för att använda den nya kassalösningen)

  De nya avsnitten 5.9 och A2.2.2 i schema 1 lyder som följer:

  “…

  5.9 Ny betalningslösning

  Vår nya kassalösning består av:

  • vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, för att göra det möjligt för en köpare med eller utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto; och
  • vårt stödjande bedrägeriverktyg (Fraud Tool). 

  Vi kan erbjuda er alla delar, eller en kombination av delar, för den nya betalningslösningen som vår nya betalningslösningstjänst.  Om vi erbjuder dig den nya betalningslösningstjänsten och du väljer att använda den, utöver detta användaravtal, samtycker du till följande ytterligare villkor som gäller följande funktioner:

  • Avtalet  om PayPals lokala betalningsmetod när du använder vår LPM-funktionalitet som en del av den nya betalningslösningen,; och
  • Avtalet om PayPals kortbetalningstjänster på nätet när du använder:
   • vår tjänst för anpassade kortfält (Custom Card Fields) som en del av den nya betalningslösningen; och
   • vårt stödjande bedrägeriverktyg (annars benämnt filter för bedrägerihantering, eller bedrägeriverktyg, i det avtalet) som en del av den nya betalningslösningen,

  Avgifter som kan anges i avtalet om PayPals lokala betalningsmetoder och avtalet om PayPals kortbetalningstjänster på nätet gäller inte för din användning av den nya betalningslösningen. Istället gäller våra avgifter för att använda den nya betalningslösningen i avsnittet A2.2.2 i schema 1 för din användning av den nya betalningslösningen.

  A2.2.2 Avgifter för användning av den nya betalningslösningen

   

  Betalningar från kort (Visa eller Mastercard) med anpassade kortfält*

  Betalningar från American Express-kort med anpassade kortfält

  Kortfinansierade betalningar från användare av vår tjänst Betalningsvillkor utan PayPal-konto

  Betalningar från lokala betalningsmetoder

  Övriga betalningar

  Avgiftsstruktur för blandad prissättning

  Avgiftsstruktur Interchange Plus

   

  Avgift

  1,90 % + fast avgift

  Förmedlingsavgift + 1,90 % + fast avgift

  3,5 %

  1,90 % + fast avgift

  1,90 % + fast avgift

  Se avsnittet Standardpris (A2.2.1) och avsnittet Handlarpris (A2.2.3)

  * Se avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet för information om ’Avgiftsstruktur Interchange Plus’ och ’Avgiftsstruktur för blandad prissättning’ och dina val.

  …”

   

  Meddelande om publicering av det nya avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet

  Gäller från: 19 augusti 2019

  Vi har publicerat ett nytt avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet för säljare i Nederländerna som integrerar eller använder anpassade kortfält och API för anpassade kortfält.

  Du kan hitta den aktuella versionen av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätetgenom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 1 augusti 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Datum för ikraftträdande: 21 oktober 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Avgifter – Avgifter för valutaomvandling

  Vi ökar:

  • Valutaomvandlingsavgiften i avsnitt A3.1.1 i schema 1 (Avgiftstabell) från 2,5 % till 3,0 %; och

  Avsnitt A3.1 (Valutaomvandling) i schema 1 (Avgiftstabell) lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

  Historik eller händelse

  Avgift

  A3.1 Valutaomvandling

  A3.1.1 för valutaomvandlingar av belopp på ditt PayPal konto som inte är en del av en viss transaktion till eller från ditt konto (t.ex. en omvandling av ditt saldo till en annan valuta) och för transaktioner som involverar en valutaomvandling för vilken säljaren har gått med på att betala omräkningskursen:

  3 % över den grundläggande växelkursen (för att bilda transaktionskursen.

  A3.1.2 För alla andra transaktioner som innefattar en valutaomvandling och för vilken säljaren inte har samtyckt till att stå för valutaomvandlingsavgiften (inklusive konverteringar av belopp som återbetalats till dig som återbetalningar eller nekade betalningar):


  4 % över den grundläggande växelkursen (för att beräkna växelkursen för transaktionen).


   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 29 maj 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

   

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

  Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

  Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.


   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 29 maj 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av  PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

  • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

  Avsnitt

  Ändring

  8.2 Valutaomvandling

  De fyra sista styckena i det här avsnittet blir det nya avsnittet 8.3 (Alternativ för valutaomvandling).

  ; och

  • åtgärda smärre typografiska fel.

   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 19 augusti 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  1. Nekade transaktioner och återbetalningar

  Vi ändrar avsnitten 4.6 (Nekade transaktioner), 5.7 (Din återbetalningspolicy, uppgiftsskydd, sekretesspolicy och säkerhet) samt A3.1.2 i schema 1 (Avgiftstabell) för att klargöra vad som händer när en betalning nekas eller senare återbetalas av mottagaren (inklusive när den ursprungliga betalningen innefattade en valutaomvandling och när en valutaomvandling (och, i vissa fall, en valutaomvandlingsavgift) tillämpas på det återbetalade beloppet). 

  Avsnitt 4.6 ändras i enlighet härmed för betalare som tar emot återbetalningar och har även bytt namn till ”Nekade transaktioner och återbetalningar skickade av mottagaren.”. 

  Avsnitt 5.7 ändras i enlighet härmed för mottagare som skickar återbetalningar eller nekar betalningar och har även bytt namn till ”Återbetalningar, nekade betalningar, din återbetalningspolicy, uppgiftsskydd, sekretesspolicy och säkerhet” med ett nytt avsnitt 5.7.1 (Återbetalningar och nekade betalningar) tillagt med anledning av detta klargörande. 

  Avsnitt A3.1.2 i Schema 1 (Avgiftstabell) ändras i enlighet härmed.

  Avsnitt 4.6 och 5.7.1 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med sina grundklausuler och med tillagda formuleringar understrukna):

  “…

  4.6 avvisade transaktioner och återbetalningar som skickats av mottagaren.

  Vi kan tillåta mottagaren av din betalning att:

  • vägra att acceptera den; eller
  • besluta att acceptera den och sedan använda vår tjänst för att senare skicka en återbetalning till dig på hela eller någon del av betalningsbeloppet. 

  Vi återbetalar beloppet för alla avvisade betalningar eller återbetalda betalningar till ditt saldo.  Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen.

  Om något belopp av någon betalning återbetalas till dig på något av sätten som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet till dig till antingen:

  • valutan för saldot du använde för den ursprungliga betalningen (innan någon omvandling skedde till den valuta som mottagaren tog emot);
  • den ursprungliga primära valutan på ditt konto; eller
  • amerikanska dollar (öppnar ett saldo åt dig i denna valuta om du inte redan har en).

  Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valutaomvandling kommer vi att omvandla det återbetalade beloppet från valutan som togs emot av mottagaren enligt följande:

  • om beloppet återbetalas inom en dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingsavgiften du betalade) i den ursprungliga valutan du konverterade för den ursprungliga betalningen; och
  • om beloppet återbetalas en dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Mer information om hur vi anger transaktionskursen finns i avsnitt 8.2. Observera att det för den här specifika returomvandlingen

  Vi kan också automatiskt ta ut det returnerade beloppet från ditt saldo och överföra pengarna tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan också omfatta en valutaomvandling – se avsnitt 6.

  Vi kan besluta att inte debitera din ursprungliga betalningsmetod för den ursprungliga betalningen i första hand, om beloppet återbetalas till ditt saldo som beskrivet ovan innan betalningen från din ursprungliga betalningsmetod till PayPal för att finansiera din ursprungliga betalning har slutförts.

  Det återbetalda beloppet kan vara lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp.  Detta kan ske på grund av att:

  • mottagaren skickar dig en återbetalning som är lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Eftersom vi endast är en betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning du är berättigad till från den ursprungliga betalningsmottagaren eller varför mottagaren skickade återbetalningen på ett visst belopp; eller
  • variationer i växelkursen. 

  PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning, utom i den omfattningen att en återbetalning som görs av mottagaren är en betalning som utförts felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

  5.7 Återbetalningar, Nekade betalningar, Din återbetalningspolicy, Uppgiftsskydd, Sekretesspolicy och Säkerhet.

  5.7.1 Återbetalningar och avvisade betalningar

  Om du är mottagare av en betalning och vi tillåter dig att neka en betalning eller återbetala betalningen till betalaren:

  • Du är ensam (och PayPal är inte) ansvarig för:
   • dina juridiska och kontraktsenliga skyldigheter gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar betalaren; och
   • varje skillnad mellan kostnaden för betalarens ursprungliga betalning och värdet av beloppet som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av variationer i växelkursen) utom i den omfattningen att återbetalningen är en betalning som gjorts felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

  5.7.2 Återbetalningspolicy

  5.7.3 Dataskydd och sekretesspolicy

  5.7.4 Säkerhet

  A3.1 Valutaomvandling


  A3.1.2 För alla andra transaktioner som innefattar en valutaomvandling (inklusive omvandlingar av belopp som återbetalats till dig som återbetalningar eller nekade betalningar):

  ...

  …”

  2. Avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner

  Vi ändrar våra betalningsavgifter för kommersiella transaktioner enligt följande:

  • De extra procentbaserade internationella avgifter som anges i tabellen i avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) för mottagande av betalningar från Nordeuropa, USA/Kanada eller Europa II ökar och är nu som följer:

  Avsändarens land

  Avgift för internationell försäljning

   

  Nordeuropa

  0,5 %

   

  USA/Kanada

  2,0 %

   

  Europa II

  2,0 %

   

  Avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

   “A2. Betalningsavgifter för kommersiella transaktioner

  A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

  A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

  Avgiften för att ta emot betalningar för inrikes kommersiella transaktioner gäller plus en ytterligare procentbaserad internationell avgift enligt tabellen nedan (baserat på avsändarens land).

  Avsändarens land

  Avgift för internationell försäljning

  Norra Europa/Europa I

  0,5 %

  Europa II/USA/Kanada/Resten av världen

  2,0 %

  Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inrikes handelstransaktioner med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

  3. Andra ändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga och omorganisera befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 16 september 2019

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  Vi är glada över att meddela dig att vi kommer att presentera en helt omarbetad version av användaravtalet. Vi har arbetat hårt för att göra det här nya användaravtalet mer användarvänligt med innehåll som gör det enklare för dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter vid användning av PayPals produkter och tjänster.

  Vi har förnyat användaravtalet för att förenkla formatet med nya färgkodade rubriker så att du lättare kan hitta den information som är mest relevant för ditt konto. Vi har granskat och omorganiserat innehållet i användaravtalet för att göra det enklare att följa och inkludera information där du normalt skulle leta efter den. Vi ändrar inte innebörden av det vi säger, bara hur vi säger det och var du kan hitta det.

  Vi meddelar dig snart när du kan granska det omarbetade användaravtalet.

   

   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 13 mars 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

   

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska villkoren som reglerar din relation med PayPal. 

  Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

  Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft vid nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före datumet för ikraftträdande eller när som helst efter det för att avsluta ditt konto med omedelbar verkan utan att ådra dig några ytterligare avgifter.


  Granska gällande rättsliga villkor .


   

  Meddelande om ändring i verksamhetsavtalet (Commercial Entity Agreement) för PayPals kortfinansierade behandlingstjänster (Worldpay)

  Gäller från: 13 mars 2019

  Det här meddelandet gäller endast om du har godkänt reglerna och villkoren för Commercial Entity Agreement-avtalen, (vanligtvis om du är en användare som tar emot kortfinansierade betalningar för kommersiella transaktioner, som en handlare).

  PayPal är inte en part i Commercial Entity Agreement-avtalen, men trots detta påverkar avtalen hur du tar emot kortbetalningar via PayPals tjänster. CEA-avtalen är direkta avtal mellan dig och PayPals bankpartner som gör det möjligt för dig att ta emot kortfinansierade PayPal-betalningar.

  CEA-avtalen omfattar handlare i hela världen – det innebär att alla ändringar i avtalen inte berör handlare som är baserade i Europa. Vi har bara informerat om de ändringar som berör handlare som är baserade i Europa.

  Du hittar de ändrade Commercial Entity Agreement-avtalen nedanför versionen av de gällande avtalen om du klickar här eller går till dem via ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” längst ner på de flesta sidor på PayPal-webbplatsen.

  1. Globalpay verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreement) för kreditkortsbehandlingstjänster (tidigare HSBC Bank Commercial Entity Agreement för kreditkortsbehandlingstjänster)

  Fram till datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med GPUK LLP som medlem och personuppgiftsbiträde (registerförare) med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Från och med datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., ett aktiebolag i Tjeckien, eller Global Payments Limited, ett aktiebolag på Malta, var och en som medlem och personuppgiftsbiträde (registerförare) med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

  Avtalet har också ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

  I informationssyfte meddelar vi att avtalet har ändrats även för handlare utanför Europa – handlare i Europa berörs inte av dessa specifika ändringar.

  2. Verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreement) för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (WorldPay)

  Fram till datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med Worldpay (UK) Limited som köpare med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Från och med datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med Worldpay (UK) Limited och/eller Worldpay B.V. som köpare. Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

  Avtalet har också ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

   


   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 27 februari 2019

  1. Meddelande om ändringar i avgifter för internationella privata transaktionsbetalningar som skickas av användare med registrerad adress i Irland

  Det här meddelandet är i enlighet med avsnitt A1.2.2.2 i schema 1 i PayPals användaravtal.

  Gällande från och med den 27 februari 2019, om du är en användare med registrerad adress i Irland, ska avgifterna som anges i nuvarande avsnitt A1.2.2.3 gälla för dig istället för de avgifter som anges i nuvarande avsnitt A1.2.2.2.  Avsnitt A1.2.2.2. i PayPals användaravtal har ändrats i enlighet härmed och kommer så småningom att raderas, så att aktuellt avsnitt A1.2.2.3 blir nytt avsnitt A1.2.2.2.

   


   

  Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

  Utfärdat: 30 januari 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

   

  Läs det här dokumentet.

  Vi ändrar de juridiska villkoren som reglerar din relation med PayPal. 

  Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

  Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft vid nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före gällande datum eller när som helst efter det att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

  Granska gällande rättsliga villkor
   

   

  Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

  Gäller från: 30 januari 2019

   

  Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

  Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

  • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:
  Avsnitt Ändring
  Avsnitt 2.6 (Saldon i flera valutor) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur PayPal kan låta dig omvandla pengar i ditt saldo till ett saldo i en annan valuta.
  Avsnitt 5 (Ta emot pengar)

  Början av det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder).

  Se även påminnelsen för lokala betalningsmetoder i meddelandet om ändring i vårt PayPal användaravtal med gällande datum 29 april 2019 nedan.

  Avsnitt 5.5 (Ta emot pengar i olika valutor.) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga vad PayPal kan låta dig göra när du tar emot pengar i olika valutor.

  ; och

  • åtgärda smärre typografiska fel.

   

  1. Lokala betalningsmetoder (LPMs)
   En påminnelse för handlare som använder PayPal för att ta emot kommersiella transaktionsbetalningar; sedan den 13 november 2018 tillåter PayPal vissa kunder utan konto att skicka betalningar till handlares konton med alternativa lokala betalningsmetoder. 
   Därför ändrades det inledande stycket i avsnitt 5 av PayPals användaravtal den 13 november 2018 för att klargöra hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder). Det inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder. 
   Vid tidpunkten för det här meddelandet lyder och gäller det inledande stycket i avsnitt 5 (och fortsätter att lyda och tillämpas, inklusive på och efter datumet för ikraftträdandet) som följer:​

  “5. Ta emot pengar

  PayPal kan tillåta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) att inleda en betalning som resulterar i utfärdandet eller transaktionen av E-pengar till ditt konto. Genom att integrera (inklusive redan ha integrerat) funktioner som är avsedda att möjliggöra för en betalare utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto i din betalningslösning/plattform på nätet, godkänner du alla ytterligare användarvillkor för den funktionen som PayPal kommer att göra tillgängliga för dig på en sida på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive alla sidor för utvecklare och vår sida juridiska villkor ) eller plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor inkluderar bland annat avtalet om PayPals lokala betalningsmetoder."


  1. Andra ändringar
   Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

  Meddelande om ändring av PayPals sekretessmeddelande

  Vi gör ändringar av sekretessmeddelandet som ger information om hur vi använder dina personuppgifter.

  Vi har lämnat mer information om hur vi använder personuppgifter när du gör transaktioner med dina vänner samt mer information om hur vi använder personuppgifter för att förhindra bedrägerier och risker.

  Du kan granska ändringarna och det aktuella sekretessmeddelandet här.