PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Vizualizați toate acordurile juridice

Acord de licență pentru aplicația PayPal pentru mobil

Ultima actualizare: 25 februarie 2013

Descărcare PDF

Prin utilizarea acestei Aplicații mobile PayPal (această „Aplicație”), sunteți de acord să respectați acest Acord de licență pentru aplicația mobilă PayPal (acest „Acord de licență”).

Acesta este un acord doar între dvs. și PayPal.

PayPal este responsabilă pentru această Aplicație și conținutul acesteia.

Anumite funcții ale acestei Aplicații vă pot impune să fiți un utilizator PayPal sau să furnizați informații personale.

Utilizarea de către dvs. a acestor caracteristici și a Aplicației este supusă Politicii de confidențialitate și Acordului de utilizare care pot fi găsite la www.paypal.com.


Părțile contractante.

Partea contractantă și operatorul de date este PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. („PayPal”)


Dezinstalare.

Pentru a dezinstala această aplicație, utilizați managerul de aplicații furnizat împreună cu dispozitivul dvs. sau consultați manualul dispozitivului.
Utilizarea aplicației.

PayPal vă acordă dreptul de a utiliza această Aplicație numai pentru uz personal pe dispozitivul mobil pe care îl dețineți sau îl controlați, precum și în conformitate cu orice condiții de utilizare impuse de partea care furnizează magazinul de aplicații de unde descărcați această Aplicație.

Nu puteți modifica, copia, publica, licența, vinde sau comercializa această Aplicație sau orice informații sau software asociate cu această Aplicație. Trebuie să verificați în mod regulat și, dacă sunt disponibile actualizări, să actualizați software-ul Aplicației.

Nu puteți închiria, da în leasing sau transfera drepturile asupra acestei Aplicații.

Nu puteți utiliza această Aplicație în niciun mod care ar putea afecta în vreun fel un site PayPal sau interfera cu utilizarea de către o parte a unui site PayPal.

Trebuie să utilizați Aplicația în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

Trebuie să respectați termenii aplicabili ai acordurilor cu părți terțe atunci când utilizați această Aplicație (de exemplu acordul de servicii de date wireless sau alte servicii terțe pe care vă bazați pentru a utiliza această Aplicație).

Dreptul dvs. de a utiliza această Aplicație va fi reziliat dacă încălcați orice prevedere a acestui Acord de licență. PayPal își rezervă dreptul de a bloca accesul sau utilizarea acestei Aplicații.

Partea care furnizează sistemul de operare pentru telefonul dvs. mobil nu are nicio obligație de a asigura servicii de întreținere și asistență în legătură cu această Aplicație.


Proprietate intelectuală.

PayPal deține toate drepturile, titlurile și avantajele în și asupra acestei Aplicații, inclusiv toate drepturile în baza brevetului, dreptului de autor, secretului comercial, mărcii comerciale sau legii concurenței neloiale, precum și orice alt drept de proprietate, inclusiv toate aplicațiile, reînnoirile, extensiile și restaurările acestora sau este deținătorul licenței pentru toate acestea.

Alte nume de companii, produse sau servicii menționate în această Aplicație pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.
Nu puteți modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate, decompila, aplica tehnici de inginerie inversă, dezasambla sau încerca în alt mod să derivați cod sursă din această Aplicație și nu puteți îndepărta, ascunde sau modifica avizele privind dreptul de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate aplicate, conținute sau accesate în legătură cu sau de către această Aplicație.


Declinarea garanțiilor


Această aplicație și serviciul (serviciile) pe care le accesează sunt furnizate „ca atare” și „conform disponibilității”.

PayPal declină, în mod expres, în cea mai mare măsură permisă de lege, toate garanțiile exprese, implicite și legale, inclusiv, fără limitare, garanțiile de valoare comercială, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare a drepturilor de proprietate și orice garanții privind securitatea, fiabilitatea, actualitatea și performanța acestei Aplicații.

Descărcați și utilizați această aplicație la alegerea și pe riscul dvs. și sunteți singurul responsabil pentru orice daune aduse dispozitivului (dispozitivelor) hardware sau pierderi de date care rezultă din descărcarea sau utilizarea acestei Aplicații.


Limitarea răspunderii.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord de licență, PayPal nu este răspunzătoare fața de dvs. pentru niciun prejudiciu care rezultă din orice utilizare sau utilizare greșită a acestei Aplicații.

O astfel de limitare a răspunderii: (a) include daune directe, indirecte, incidentale, de consecință, speciale, exemplare și punitive, indiferent dacă o astfel de revendicare se bazează pe o răspundere contractuală sau delictuală sau de altă natură (chiar dacă PayPal a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune); (b) se aplică dacă daunele apar ca urmare a utilizării sau a utilizării greșite și a bazării pe această Aplicație, a incapacității de a utiliza această Aplicație sau a întreruperii, suspendării sau rezilierii acestei Aplicații (inclusiv orice daune suportate de terți); și (c) se aplică în pofida neîndeplinirii scopului esențial al oricărei căi de atac limitate și în cea mai mare măsură permisă de lege.

Nicio dispoziție din prezentul Acord de licență nu va limita răspunderea noastră față de dvs. pentru revendicări în caz de deces sau vătămare corporală sau daune cauzate de infracțiuni intenționate sau neglijență gravă a noastră, a reprezentanților legali sau a agenților noștri. În cazul încălcării unei obligații semnificative în temeiul prezentului Acord de licență cauzate de neglijență, vom fi răspunzători numai pentru pierderile directe și pe cale de consecință ale dvs., cu excepția cazului în care revendicarea este pentru deces sau vătămare corporală, caz în care răspunderea noastră față de dvs. va fi nelimitată.


Despăgubire.


Veți despăgubi și garanta PayPal și societățile mamă, filialele, funcționarii, directorii, acționarii, agenții și angajații săi împotriva oricărei revendicări a unei terțe părți care rezultă din încălcarea prezentului Acord de licență, pentru care sunteți responsabil.

PayPal își rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care face obiectul unei despăgubiri de către dvs., însă acest lucru nu vă va scuti de obligațiile de despăgubire.


Acord de utilizare și Politica de confidențialitate.

Când accesați PayPal folosind un dispozitiv mobil, este posibil să colectăm și să stocăm date de conectare în legătură cu dispozitivul respectiv (inclusiv ID-ul dispozitivului) și datele de geolocalizare pentru a furniza serviciul nostru. Înțelegeți și sunteți de acord că PayPal va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal, inclusiv identitatea și locația dvs. ca parte a acestui serviciu. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal vor fi solicitate și prelucrate dacă doriți să vă înregistrați contul PayPal prin intermediul acestei Aplicații.

Termenii Acordului de utilizare PayPal și Politica de confidențialitate, inclusiv toate acordurile încorporate prin referință, se aplică de asemenea utilizării acestei Aplicații. Pentru claritate, această Aplicație va face parte din serviciile PayPal pe care le primiți de la PayPal.

PayPal își rezervă dreptul de a aduce din când în când modificări acestei Aplicații sau Acordului de licență.

Modificările aduse acestui acord vor intra în vigoare după notificare, cu excepția cazului în care modificarea, în opinia noastră rezonabilă, nu vă reduce drepturile și nici nu vă sporește responsabilitățile. Astfel modificări vor fi făcute fără o notificare prealabilă.

Dacă continuați să utilizați Aplicația după expirarea perioadei de notificare, dacă este cazul, se va considera că ați acceptat modificarea. Dacă nu sunteți de acord cu vreo modificare, dezinstalați și opriți utilizarea Aplicației.


Restricții la export.

Această aplicație sau suportul său tehnologic nu poate fi descărcat(ă) sau exportat(ă) sau reexportat(ă): (a) în (sau către un rezident sau cetățean din) Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan, Siria sau orice altă țară care face obiectul embargoului Statelor Unite sau sancțiunilor impuse de ONU; (b) către oricine care figurează pe lista Biroului de supraveghere a activelor străine, lista Departamentului de Trezorerie al SUA de cetățeni special desemnați sau pe lista Departamentului de Comerț al SUA de părți sau entități interzise; și (c) către orice țară, persoană, utilizator final sau entitate interzis(ă) specificat(ă) de Legile exporturilor din SUA sau alte legislații similare.


Beneficiar terț.

Furnizorul sistemului dvs. de operare mobil este un beneficiar al acestui Acord de licență și, după acceptarea dvs., acest beneficiar terț va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica acest acord împotriva dvs.