Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse

 

>> Se alle juridiske avtaler

Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse

Dato for ikrafttredelse: 11. desember 2019

Dette er vilkårene for en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

Disse vilkårene gjelder for hvordan PayPals kjøperbeskyttelse påvirker deg som betaler eller mottakeren (betalingsmottaker) av en betaling for et kjøp.PayPals kjøperbeskyttelse er ikke en betalingstjeneste.

PayPals brukeravtale i landet der PayPal-kontoen din er registrert er en del av disse vilkårene. Terminologi som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

 

Referanse:

 • et krav betyr en klage på en betaling som betaleren fremsetter direkte hos PayPal, i henhold til disse vilkårene.
 • en tvist betyr en tvist som fremsettes direkte hos PayPal i løsningssenteret, i henhold til disse vilkårene.
 • ikke mottatt eller NR, når det brukes til å beskrive kjøpet, betyr at du ikke har mottatt kjøpet.
 • avviker vesentlig fra beskrivelsen eller SNAD, når det brukes til å beskrive kjøpet, har den betydningen som fremgår i punkt 8 i disse vilkårene.

 

1 Hva er kvalifiseringskravene for PayPals kjøperbeskyttelse?
Du må innfri alle disse kravene for å være kvalifisert for dekning i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse:

 1. Betalingen må være for en vare som oppfyller kravene og er betalt med PayPal-kontoen din (se punkt 2 for å få mer informasjon om varer som oppfyller kravene).
 2. Send betalingen til betalingsmottakeren gjennom:
  1. For INR-krav for kjøp må du bruke «Betal/overfør»-fanen på PayPals nettsted ved å klikke på «Kjøp»-fanen eller selgerens betalingsflyt.
  2. For AVFB-krav for kjøp som oppfyller betingelsene må du bruke «Betal/overfør»-fanen på PayPals nettsted ved å klikke på «Kjøp»-fanen eller selgerens betalingsflyt.
 3. Åpne en tvist innen 180 dager etter at du sendte betalingen og følg den nettbaserte tvisteløsningsprosessen beskrevet nedenfor under «Hvordan løser jeg problemet mitt?» i punkt 4.

 

2 Hvilke betalingstyper oppfyller kravene for erstatning i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av følgende transaksjoner:

 • kjøp av fast eiendom (herunder, uten begrensning, boligeiendom),
 • kjøp av andeler i en bedrift,
 • kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter), med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul,
 • betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån,
 • kjøp av spesialtilpassede varer (med mindre de angivelig ikke ble levert), kjøp av spesialtilpassede varer (med mindre de angivelig ikke ble levert),
 • kjøp av varer og tjenester som er forbudt i henhold til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk,
 • kjøp av industrimaskiner som brukes i produksjon,
 • kjøp av varer som tilsvarer kontanter (herunder, uten begrensning, gavekort),
 • kjøp av varer og tjenester gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtual Terminal,
 • Personlig transaksjon
 • gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie,
 • betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer,
 • betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak eller forhandlere som opptrer med fullmakt fra statlige organer,
 • donasjoner, og
 • kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert;
 • betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer) og
 • PayPal-massebetalingstransaksjoner.
 • PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene, som beskrevet ovenfor.

 

3 Hva dekker PayPals kjøperbeskyttelse?

 1. Hvis PayPal avgjør et krav i din favør, refunderer PayPal hele kjøpesummen av varen og opprinnelige fraktkostnader.
 2. PayPal refunderer ikke fraktkostnader du har pådratt deg for å returnere en AVFB-vare til betalingsmottakeren eller annen part spesifisert av PayPal. Hvis betalingsmottakeren framlegger bevis for at de leverte varene til din adresse, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør selv om du ikke mottok varene. Se punkt 10 for annen beskyttelse du kan ha rett til.

 

4 Hvordan løser jeg problemet mitt?
Hvis du ikke kan løse et problem direkte med betalingsmottakeren, gå til løsningssenteret og følg denne prosessen:

 1. Åpne en tvist 
  Åpne en tvist innen 180 dager etter datoen du foretok betalingen for varen du vil opprette en tvist om. Vi kan nekte å godta eventuelle tvistesaker du åpner i forbindelse med den aktuelle varen etter at denne tidsperioden er utløpt (vær oppmerksom på dette dersom du enes med betalingsmottakeren om et leveringstidspunkt etter at denne perioden er utløpt).
 2. Eskaler tvisten til et krav 
  Hvis du og betalingsmottakeren ikke kommer fram til en løsning, kan du innen 20 dager etter at tvisten ble åpnet, eskaler tvisten til et krav. Det er ditt ansvar å overholde tidsfristene. 
  Du må vente i minst sju dager etter betalingsdatoen før du kan eskalere en tvist for en vare du ikke har mottatt (INR) – med mindre annet er oppgitt av PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav innen 20 dager, lukker PayPal tvisten, og du er ikke kvalifisert for noen utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals kjøperbeskyttelse. Du kan bare redigere eller endre et krav etter at det er registrert hvis du vil legge til tilleggsinformasjon eller hvis du ønsker å endre årsaken til tvisten/kravet fra «Vare ikke mottatt» til «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (men bare hvis det relateres til en enkeltbetaling). Forøvrig kan du ikke redigere eller endre et krav etter at det er registrert.
 3. Svare på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid 
  Under kravprosessen, kan PayPal kreve at du må skaffe til veie dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer. PayPal kan kreva at selgeren fremlegger bevis for PayPal på at betalingsmottakeren leverte kjøpet som var avtalt med kjøperen, innen rimelig tid, selv hvis kjøpet ikke oppfyller kravene i PayPals kjøperbeskyttelse i henhold til punkt 2. Hvis selgeren ikke fremlegger slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør, selv om kjøperen hevder ikke å ha mottatt kjøpet.
 4. Overholde PayPals fraktforespørsler innenfor tidsrammen 
  For krav som gjelder varer som «avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB), kan PayPal kreve at du for egen regning returnerer varen til betalingsmottakeren eller en tredjepart – eller til PayPal – på en adresse som PayPal gir deg i løpet av kravprosessen, og at du kan fremlegge leveringsbevis. Krav om leverings bevis er fastsatt i våre retningslinjer i PayPals selgerbeskyttelse. Pakk inn varen forsvarlig for å redusere risikoen for skader under transport. PayPal kan også kreve at du ødelegger varen og framlegger bevis på at den er ødelagt.

 

5 Hvordan løses kravet??

Når en tvist eskaleres til et krav, fatter PayPal en endelig avgjørelse i kjøperens eller betalingsmottakerens favør. Du kan bli bedt om å framlegge kvitteringer, tredjepartsevalueringer, retningslinjerapporter eller annen informasjon eller dokumenter som PayPal med rimelighet kan kreve for å kunne undersøke kravet. PayPal fatter endelig beslutning helt etter eget skjønn i favør av kjøper eller betalingsmottaker basert på de kriterier PayPal finner riktig. Når PayPal fatter en endelig avgjørelse i favør av enten kjøperen eller betalingsmottakeren, må begge parter overholde denne avgjørelsen. PayPal kan kreve at kjøperen returnerer en vare, som vedkommende hevder avviker vesentlig fra beskrivelsen, til betalingsmottakeren til en adresse PayPal informerer kjøperen om i løpet av kravprosessen (utgiftene dekkes av kjøperen), og PayPal kan kreve at en betalingsmottaker skal godta retursendingen og refundere kjøperen for den fulle kjøpsprisen pluss opprinnelige forsendelseskostnader. Hvis en betalingsmottaker nekter å ta imot returvaren, kan PayPal avgjøre kravet til fordel for kjøperen forutsatt at vedkommende på en tilfredsstillende måte kan bevise overfor PayPal at varen ble sendt til betalingsmottakeren til en adresse PayPal opplyste om i løpet av kravprosessen. Hvis betalingsmottakeren taper saken om kravet, mottar ikke vedkommende en refusjon av PayPal-gebyrene knyttet til transaksjonen eller eventuelle andre gebyrer belastet PayPal-kontoen din av en tredjepart knyttet til transaksjonen (slik som gebyrer betalt til en tredjepartsplattform der du selger).

 

6 Dekningsomfang

Betalingsmottakere: Som betalingsmottaker er du ansvarlig ovenfor PayPal hvis du taper et krav fra en kjøper Betalingsmottakere: Som betalingsmottaker er du ansvarlig ovenfor PayPal hvis du taper et krav fra en kjøper som har en PayPal-konto registrert hvor som helst i verden (enten i henhold til retningslinjene i PayPals kjøperbeskyttelse for landet der den aktuelle kjøperens PayPal-konto er registert, eller på annen måte). Dette omfatter bl.a. hvor du selger til en kjøper som er en «Fullt program-bruker» og kjøperen sender inn et AVFB-krav, hvor du generelt blir bedt om å godta varen i retur, og refundere kjøperen hele kjøpesummen pluss opprinnelige fraktkostnader. Du vil ikke motta refusjon for dine PayPal-gebyrer. Hvis du taper et krav basert på at varen avviker vesentlig fra beskrivelsen, fordi det er skjellig grunn til mistanke om at retur av varen hadde ført til brudd på eksisterende lovgivning (f.eks. lovgivning relatert til falske varer), må du gi en fullstendig refusjon til kjøperen. I enkelte tilfeller kan kjøperen bli bedt om å returnere varen til selgeren. Hvis det er skjellig grunn til mistanke om angivelige falske varer, forbeholder PayPal seg retten til å varsle aktuelle nasjonale eller internasjonale myndigheter, og kjøperen kan bli bedt om å sende inn dem angivelig falske varen, slik at den ikke kan returneres til selgeren. Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

 

7 Hva om kjøpet mitt ikke er kvalifisert for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

Du kan også prøve å løse et problem direkte med betalingsmottakeren ved å registrere en tvist i PayPals løsningssenter. For å gjøre dette, må du registrere en tvist i PayPals løsningssenter innen 180 dager etter datoen du utførte betalingen på.  Når du har gjort dette, bør du prøve å løse tvisten direkte med betalingsmottakeren. Hvis betalingen ikke oppfyller betingelsene til PayPals kjøperbeskyttelse, tar ikke PayPal noen avgjørelse i forhold til kravet. 

 

8 Hva er Avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB)?

 1. En vare avviker vesentlig fra beskrivelsen hvis den er vesentlig forskjellig fra den siste beskrivelsen av varen du mottok fra selgeren før du betalte for varen (for kjøp som er utført i sin helhet på nettet, er dette selgerens beskrivelse av varen i oppføringen). Her er noen ikke-uttømmende eksempler:
  1. Du har mottatt en helt annen vare. Eksempel: Du kjøpte en bok, og mottok en DVD eller en tom eske.
  2. Varens tilstand var feilaktig fremstilt. Eksempel: I beskrivelsen stod det at varen var ny, men den er brukt.
  3. Varen var annonsert som ekte, men er ikke ekte.
  4. Varen mangler store deler eller funksjoner, og dette var ikke oppgitt i beskrivelsen.
  5. Du kjøpte 3 varer fra en betalingsmottaker, men mottok bare 2.
  6. Varen ble skadet under frakten.
 2. En vare avviker IKKE vesentlig fra beskrivelsen hvis den ikke er anselig forskjellig fra det som betalingsmottakeren beskrev i oppføringen for varen. Her er noen ikke-uttømmende eksempler:
  1. Varens mangler ble korrekt beskrevet av betalingsmottakeren.
  2. Varen var riktig beskrevet, men du ville ikke ha den etter at du mottok den.
  3. Varen var riktig beskrevet, men møtte ikke forventningene dine.
  4. Varen har små riper og var beskrevet som brukt.

 

9. Forholdet mellom PayPals kjøperbeskyttelse og tilbakeføringer. 

Tilbakeføringsrettigheter for betalingskort, hvis gjeldende, kan være mer omfattende enn PayPal- kjøperbeskyttelse. Tilbakeføringsrettigheter er ikke begrenset til spesifikke beløp per transaksjon, kan registreres mer enn 180 dager etter betalingen og kan dekke immaterielle varer.

Du kan forfølge et krav eller tvist via PayPal, eller du kan kontakte kortselskapet eller kortutsteder og forfølge tilbakeføringsrettighetene der. Du kan ikke følge opp begge samtidig eller be om dobbel tilbakebetaling. Hvis du har en åpen tvist eller et åpent krav hos PayPal og i tillegg registrerer krav om tilbakeføring hos kortselskapet, lukker PayPal tvisten eller kravet, og du henvises til tilbakeføringsrettighetene dine hos kortselskapet.

Hvis PayPal ikke fatter endelig beslutning om kravet ditt før etter kredittkortselskapets tidsfrist for registrering av et tilbakeføringskrav, eller etter bankens frist for registrering av en tvist, og hvis du på grunn av vår forsinkelse får gjenopprettet mindre enn totalbeløpet du ville hatt rett til å få gjenopprettet fra kredittkortutstederen (det vil si det tilbakeføringsbeløpet som er det beløpet som betales gjennom kredittkortet ditt i den aktuelle transaksjonen), refunderer vi deg for det gjenværende tapet (minus de beløp du allerede har gjenvunnet fra betalingsmottakeren).

Før du kontakter kortutstederen, eller registrerer en tvist hos PayPal, bør du kontakte betalingsmottakeren for å løse problemet i samsvar med betalingsmottakerens retningslinjer for retur (hvis aktuelt) slik dette er angitt på nettstedet til vedkommende. 

Vær oppmerksom på at dersom du velger å løse problemet direkte med betalingsmottakeren:

 1. så er din rett til å åpne en tvistesak fortsatt underlagt tidsrammen på 180 dager, slik som det fremgår i punkt 4a. Du står selv ansvarlig for å overholde disse tidsfristene, og
 2. vi kan treffe en avgjørelse om at du ikke har returnert varen til betalingsmottakeren i henhold til punkt 4d, hvis (enten som del av betalingsmottakerens retningslinjer for retur av varer eller av andre grunner) betalingsmottakeren ber deg (og du etterkommer) om å sende varen til en adresse som ikke samsvarer med adressen betalingsmottakeren har registrert hos oss.

 

10 Ingen dobbel tilbakebetaling

Du mottar ikke tilbakebetaling for et kjøp under PayPals kjøperbeskyttelse hvis du mottar refusjon for dette kjøpet direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart.

 

11 Arrangementsbilletter

Hvis du kjøper billett eller inngang til et arrangement av en betalingsmottaker som er PayPal-kontohaver registrert i Storbritannia (arrangement), vil vi i enkelte tilfeller sette alle pengene du har betalt inn i forvaring hos PayPal, slik at disse pengene er dine helt til arrangementet eller forestillingen har funnet sted.

 

Til toppen av siden